Fällan vi frivilligt satt oss i slår nu igen

EU:s klimatpolitik leder rakt in i ekonomisk kris. ”Fit for 55” har vi försvurit oss till för att vara trogna Parisöverenskommelsen. Som bärare av ledartröjan har vi inte precis varit återhållsamma för den planens tillkomst. Statsministern hyllar den. Av övertygelse eller av  nöden inför ordförandeskapet i EU?

Det är inte lugnande att läsa en intervju med vår EU-ambassadör Torbjörn Haak.

Citat: I juli är det svenska ordförandeskapet avslutat. Nämn en fråga där du skulle vara särskilt stolt över att kunna säga att ”det där fick vi igenom”?

– Alla frågor!

– I början har vi väldigt mycket att göra på klimatområdet. Vi har energifrågor som återkommer under det här halvåret. Vi har stora projekt på det digitala området, datahantering, som är strukturella och långsiktiga. Där är några exempel där vi hoppas kunna göra ett avtryck. (Vår understrykning ) Slut citat.

Att kostnader och tillgång till el samt drivmedelskostnader momentant ger utslag på inflationen borde inte förvåna någon. Detta skrivet en vecka före krigsutbrottet.

inflation

Utsläppsrätter – ett destruktivt påfund – enbart inom EU – Klimatupplysningen

Nu finns en överenskommelse att koldioxidutsläpp ska kosta inom alla sektorer. Handel med utsläppsrätter även inom trafiksektorn och byggnadssektorn, etc. Det vill säga mer bränsle på inflationsbrasan. Nyss fick vi veta att om vi anpassar vår reduktionsplikt på drivmedel till EU-nivå kan vi drabbas av att betala stora belopp i straffavgifter. Detta för att vi inte klarar lovad utsläppsminskning till 2030. Ebba Busch försäkrar att nivån ska ner till EU:s miniminivå 240101. Stå för det och markera vår egen makt och integritet.

utslappsrattigheter

Här börjar det bli absurt. Vi hör förra statsministern Magdalena Andersson titta stint rakt in i TV-kamerorna och säga att de nya vid rodret ljög väljarna rakt upp i ansiktet. Ska man vara rättvis så hade rollerna varit ombytta om hon fått fortsatt förtroende av väljarna.

Fortsätter vi på den välvilliga tolkningen så beror den sits vi satt oss i på okunskap och oförståelse för konsekvenser. Om det är bättre än att ljuga folket rakt upp i ansiktet är  ytterst tveksamt. Bedräglig hantering ligger nära sanningen. Medvetet eller av okunskap utgör ingen skillnad i resultat.

Ständigt får vi veta att vi tillhör den rika delen av världen. Men hur länge till? Svenska kronan sjunker som en sten. Minus 7 procent mot Euron och minus 14 procent mot USD. Vi må ha ordning i statens finanser, men kommuner och regioner har det allt tuffare, att få ihop budgetarna. Dessutom är svenska hushåll de fjärde mest skuldsatta i världen. Vi kan stå inför ekonomiska vargavintrar så tuffa, att vi inte ens märker sommaren mellan dem.

Från jord till bord,  som bonderörelsen säger i reklamen, används diesel i hela den kedjan. Förstod man inte att el- och bränslepriser också finns med i prislappen för varenda vara på butikshyllan?

Följden är den lätt insedda. Inflation bekämpas enligt ”skolboken” med räntehöjning. Men det biter ju inte alls på energipriserna som är grundorsaken till inflationen. Ingves tänkte inte på det! Folket är lurat. Inte bara om klimathotet utan har invaggats i en förtröstan, att det brukar ordna sig. Många människor har ganska obekymrade lånat till allt dyrare fastighetsköp. Räntepolitiken och avdragsrätten var naturligtvis inte anpassad till verkligheten. Det behövs inte professorer med Nobelpris i ekonomi för att inse att bostadspriserna inte i längden kan öka flera gånger mer än den generella ekonomiska tillväxten i samhället och därmed den privata skuldsättningen.

Stegrud & Widding talar om detta i sin youtubeblogg. Stegrud & Widding 4 – YouTube

Vår plan för att lyda EU är skott i foten.

Vi har ställt till det rejält för oss. Antingen köra för fullt mot ouppnåeliga mål för koldioxidminskning till för en vanlig svensk medborgare ofattbart höga kostnader, eller så inser vi de fatala misstagen, drar i bromsen och riskerar många miljarder i straffavgifter. Men en krona på elpriset betyder 170 miljarder kronor per år och sex kronor litern på diesel 38 miljarder bara för 2023. Så sätt ner foten. Böterna kanske är växelpengar i sammanhanget?

Energimyndighetens svar på en rak fråga är att vi har varit så bra på att ha låga koldioxidutsläpp och med skogen som kolsänka är vi redan nu nära netto noll. Några lågt hängande frukter finns inte att plocka. För att vi ses som en av de rika och även att vi varit duktiga med minskade utsläpp av växthusgaser under tidigare decennier, inte minst med hjälp av kärnkraft, begär EU ännu mer av oss.

Därför är världens högsta reduktionsplikt en bärande del när Magdalena Andersson säger att den avgående regeringens politik klarar klimatmålet. Till skillnad mot den nya, menar hon förstås.

Den andra tunga posten är fossilfritt stål, som ska minska Sveriges utsläpp med tio procent.

Inget av dessa två projekt för att minska koldioxidutsläppen håller för en granskning. Att minska trafiksektorns utsläpp med 70 procent till 2030 är en illusion. I synnerhet när man inser att biobränslet släpper också ut koldioxid, som tar många år att åter binda i växtlighet.

Hur har vi kunnat hamna i en situation där omställning av stålindustrin på ett decennium behöver lika mycket el som halva vår nuvarande elproduktion? Man kan debattera om det ska ordnas med vindkraft, till lands eller havs, eller kärnkraft. Ingetdera är genomförbart med den tidplan som LKAB, Hybrit och H2 Green Steel flaggar för och får statsstöd med många miljarder för att kunna genomföra. Statens kostnader ny produktionskapacitet och nya elnät plus stöd för processutvecklingen är av storleksordningen 1600 miljarder kronor. Minst.  Om allt lyckas blir klimatpåverkan minus 0,0003 gr till år 2100 enligt IPCC:s  matematik. Extremt dyra tiotusendelar, som ingen kan mäta i verkligheten.

Sannolika konsekvenser då?

De två största ingående delarna i vår lovade koldioxidreduktion går inte ihop.

Att köra bil på bensin eller diesel långt efter förbudet gällande nybilsförsäljning av bränslebilar 2035 kommer att ordna sig.  Det är trots allt en stegvis förändring och bromspedal finns i form av val vart fjärde år. Slopande av elbilsbidraget är ett steg i rätt riktning.

Värre är det med stålet. Stoppa Hybrit nu! Stoppas inte stålprojekten och elektrifieringen av transportsektorn kommer elförsörjningen att fortsatt vara en krisfaktor hela 2020-talet. Mindre utbud än efterfrågan på el kommer under lång tid att vara normaltillståndet. Redan i Hybrits vagga, när det flaggades för ett elbehov på 20 TWh / år insåg man att det kommer att påverka vår elförsörjning i grunden. Nu med aviserat behov på 82 TWh / år är det oroväckande tyst från det hållet. Jan Moström, VD för LKAB, svarar på frågan om det kommer att gå att få fram ström till projektet att ”det måste jag tro” och ”det måste gå”. Marknadspriset på el kommer att vara flera gånger högre än vad stålprojektens kalkyler tål. Etableringsorterna är valda utifrån tillgången på billig förnybar el. Som inte finns och inte kommer att finnas.

Det värsta är att ett sannolikt scenario är att Sverige kommer att leva med oacceptabla elpriser i många år och annan näringslivsutveckling avstannar eller sker någon annanstans än i landet med Europas svagaste kraftbalans. Tillgången på stabil el av hög kvalitet är det första man tittar på inför val av plats för en etablering.

Det här scenariot verkar kanske dystopiskt, men är dessvärre högst sannolikt. Riv av plåstret nu på en gång. Det kommer inte att göra mindre ont om vi väntar. Ont kommer det att göra under alla omständigheter. Rada upp Göran Person, ordförande LKAB, Karl-Bertil Thorwaldsson, avgången näringsminister, Stefan Löfven, avgången statsminister, Isabella Lövin, Per Bolund och Märta Stenevi avgångna klimatministrar och avkräv dem en förklaring hur de tänkte och vad de inte såg komma. Skattemiljarderna hade inte flödat utan deras insatser. VD:arna kan få hjälpa till,  men det hela är politiska flaggskepp som drar med sig hela landet när de går i kvav.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Jag skulle vara särskilt stolt över att kunna säga att ”det där fick vi igenom” i två frågor:
  1 – En granskning av parisöverenskommelsen.
  Hur mycket kostar det, har vi råd?
  Beskrivning av miljöförstörelse som blir följden.
  Konsekvenser för vårt klimat, fotosyntes, produktion av skog och grödor.
  Vem måste betala kostnaderna, mindre än halva världen står bakom?
  2 – En granskning på EU-nivå av vad FN-chefen António Guterres säger och det som står i IPCC-rapporten AR6-WG1.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Under 70/80-talen kunde man få en liten dekal från vårt militära försvar där det stod ”Friheten är värd att försvara”. Gubben min var ”reservare” och vi körde gärna omkring med det budskapet på bilen. Denna varudeklaration uppskattades dock inte av vår omgivning!
  Efter 1992 (UNFCCC) är det övergripande målet för nästan samtliga världens stater ”Only One Word” och så kallad ”global demokrati” med FN i förarsätet. Västvärlden har underkastat sig detta mål och mest entusiastiska verkar försökskaninen EU med Sverige vara.
  ”Den globala demokratin” tål inte fri debatt och klarspråk och nu sitter vi där vi sitter. Vi håller på att förlora både vad den industriella revolutionen gett oss och vår frihet och det för den stora lögnen om koldioxidhypotesen, som sedan länge är motbevisad både i teori och praktik.
  Guterres och hela den förförda FN-svansen håller på att sänka västvärlden, men de förmår inte att tysta klarsynta fria debattörer.
  Tack Evert och Mats för ännu ett fritt och klarsynt nödrop!
  Elsa önskar en verklighetskommission och stopp för all klimatpolitik under det närmaste decenniet. Troligen tänkte hon då på att rädda Sverige, men varför inte söka rädda EU med att nu under vårt ledarskap upplysa om att UNFCCC och vår klimatpolitik bygger på en hypotes motbevisats.
  Atmosfären lider av koldioxidanorexi och behandlingen är enkel, mera fossilbränslen. Återställ till mera naturliga CO2-nivåer och rädda världen på köpet.
  Endast det fria ordet, fria stater, utveckling och anpassning till verkligheten kan rädda oss.

 3. Lennart Bengtsson

  Man löser inte verklighetens problem med slagord och paroller. Det som betyder något när det gäller elproduktionen visavi utsläpp av växthusgaser per utsläpp per kWh. Här har Sverige kommit ned till ca 25g, Tyskland ligger på ca 500 och Polen på ca 900. Sverige har så att säga redan gjort vad som behöver göras med detta har inte svenska politiker förmått föra fram till EU! Eller velat eftersom de så väldigt gärna vill komma ned till noll. En så kallad Idiotnolla.

 4. Gabriel Oxenstierna

  Grönflation i grönsakslandet.

 5. Ulf

  Medias medhårs strykning av Magdalena Andersson är ett demokratiskt problem. Hon har varit högsta ansvarig och näst högsta ansvarig i en regering som lagt ner energiförsörjningen i södra Sverige. Gjort elområde 4 till det sämsta i hela Europa. Förhandlat fram totalt orealistiska villkor angående utsläpp.
  Sverige får alltmer karaktären av en bananrepublik. Dock är det inte i huvudsak politikerna som är problemet. Problemet är media som agerar i nivå med rysk media.
  Låt vara att den nya regeringen backat på några vallöfte. Men att skylla alla Sveriges tillkortakommanden på en regering som suttit i två månader är helt absurt.

  Nåväl klimatförhandlingarna måste göras om. Även om Maggan satt Sverige rejält i knipa så har även länder som Tyskland enorma problem att nå sina mål. Så någonstans måste det ske en förändring.

  Men allvarligt så är faktiskt media en del i ett demokratiproblem. En sak har jag funderat på som jämförelse på hur media vinklar politik.

  När Vattenfalls styrelse och ledning bestämde sig för att förvärva i Europa och gjorde en usel affär då var det Maud Olofssons fel.

  När Vattenfall stängde ner kärnkraftverk och diverse annat i södra Sverige då är det helt och hållet Vattenfalls fel. Inte någon politikers. Detta trots att det hölls en riksdagsomröstning om Ringhalsarna, där oppositionen röstade emot nedläggning.

  Anderssons populäritet beror helt på media inte vad hon åstadkommit.
  Hon kan på fullt allvar skälla ut journalistkåren och de står och skrapar med foten. Detta för att hon svamlar om att de inte granskat hennes politiska motståndare tillräckligt. Det ör sådant som händer i Ryssland och tydligen i Sverige.

 6. Magma

  Jag kan bara hålla med föregående talare, Sverige och EU står i dag på ett sluttande plan mot avgrunden.
  Tyvärr har båda misshandlats å det grövsta av politiker utan insikt i verkligheten – varken de egna medborgarnas verklighet, eller hur de globala maktambitionerna ser ut.
  I dag pratar vi mycket om vad som krävs för att försvara oss mot Putlers maktambitioner … vad som är intressant i sammanhanget är att i den här konflikten visade sig FN vara helt värdelöst – både för att det blockeras av Putlers veto, och för att det har en generalsekreterare som ser ”klimatkampen” som en viktigare fråga.
  I realiteten ser jag emellertid FN’s agenda om globalt herravälde som ett än större hot än Putlers och Rysslands maktambitioner … framförallt eftersom det går under det traditionella försvarets radar …
  När det gäller det svenska moraset inom energisektorn kan vi emellertid inte lägga skulden på några andra än tidigare regeringar – att ekvationen inte överhuvudtaget går ihop torde stå klart för de flesta, att lägga ner väl fungerande elförsörjning samtidigt som man planerar att ställa om näst intill ALLT till el är naturligtvis ingenting annat än en rödgrön sörja.
  Det enda sättet för skademinimering som återstår här och nu är ett snabbt och tydligt besked i samma anda som med snabbtåget mellan Linköping och Jönköping – Lägg ner så snabbt som möjligt.

 7. Ivar Andersson

  Vi går före mot avgrunden pga att politiker inom FN/IPCC, EU och Sverige inte förstår konsekvenserna av sina beslut. Löfven såg inte problemen som invandringen 2015 orsakade och det är inte uppenbart att han förstår det idag heller.

 8. Lasse

  Vi har väl inga problem med energiförsörjningen idag.
  Elpriserna har vi problem med.
  Kanske hade vi fått problem om vi hade normala elpriser.
  Då hade vi förbrukat mer.
  Nu lever vi i energifattigdom. Detta kan undvikas om prisbilden inte direkt drabbar kunden. Marginalkostnaden borde kunna tas av en mellanhand.
  Det blir fel när köttkonsumenten skall betala för oxfilen bara för att det är den som efterfrågas sist av någon. Typ.

  BEKENteamet har väl sett detta (SVD debatt)

 9. Magma

  #Lasse 8
  Jag förstår inte hur du kan säga att vi inte har problem med energiförsörjningen … visserligen produceras det mer elenergi i landet än vad vi förbrukar.
  Däremot så fungerar inte försörjningen tillfredsställande eftersom man inte kan garantera att vi alltid har tillräcklig tillgänglig elenergi på rätt tid och plats, där och när den behövs – alltså det som brukar kallas effekt, den effekt som svenska kunder i form av företag och enskilda hushåll har behov av.
  Visst, man har inte behövt släcka ner ännu … men det som tidigare betecknats som reservkraft har mer eller mindre kört kontinuerligt, vi har en (tidigare) regering som drivit frågan om näst intill total elektrifiering av allt från transporter till tung industri – vilket vi definitivt inte har kapacitet för …
  Att sedan Magda hävdar att enda problemet är att Uffe är för långsam i att hantera elstödet … det är enbart tragikomiskt …

 10. Nr 5 Ulf.
  Absolut – och tjänstemannaväldet från länsstyrelser, naturvårdsverk och hela vägen ner till bryssel kommer att göra den nya regeringens arbete mycket svårt – eftersom dessa tjänstemän och myndigheter sedan många år jobbar för klimatalarmismen…alla beslut och utredningar kommer att speglas i skenet av koldioxidångest och vetenskapsförvrängning.
  Europa med sverige i spetsen, i o m dess energiintensiva industristruktur, kommer att genomgå ett smärtsamt stålbad.
  Det gröna stålbadet i norr kommer som en rak och knallhård höger rakt in i nationalekonomin.

 11. Kent

  #9 Magma
  Det finns ett outtalat antagande i diskussionen om elförsörjningen är tillräcklig eller inte som handlar om förbrukningen. Till vilken grad ska förbrukare kunna använda sin säkrade effekt efter godtycke?
  Varje förbrukare har en huvudsäkring som anger tillåtna maxförbrukningen, men alla förbrukare kan inte nyttja sin maxnivå samtidigt, det räcker inte nätet till. Och det anses vara en såpass osannolik händelse att det inte är värt att dimensionera nätet och produktionen efter det.

  Så även med två extra reaktorer i nätet skulle vi ha denna begränsning i nätet. Frågan som bör ställas i sammanhanget är vilken typ av tillgänglighet vi ska ha för förbrukare? Ska var och en kunna nyttja sin installerade toppeffekt hur som helst? Detta är kärnan i frågan om effekten räcker till i nätet.
  Så frågan om vi har problem med elförsörjningen är lika mycket en fråga om vi har problem med elförbrukningen.

 12. Nr 11 kent.
  Den enorma ökningen av elförbrukning i o m den gröna omställningen är ju verkligen den stora frågan – det blir som en helt ny värld.
  Vi skall gå ifrån energitäta energislag och från planerbara energislag samtidigt som vi tokökar förbrukningen – en nästan magisk utmaning, fort skall det tydligen gå också.
  Hoppas man får leva några år till för att få se utvecklingen på energiområdet, det kommer att bli superintressant.
  Vattenkraften som back- up för icke- planerbara energislag slår redan ut insektslivet och ekosystemen i våra stora älvar och ger redan oöverskådliga problem.
  Dessa dagliga korttidsregleringar skördar redan tusentals harr och öringyngel liv i min favorit älv klarälven och ödelägger tonvis med insektsliv – detta är en av alla frågor som länsstyrelser och naturvårdsverk behöver lyfta i skenet av den nya energiproduktionen
  Så snabb miljöförstöring som skett i bl a klarälven kan inte få tystas ner bara för att ändamålet helgar medlen.
  En framtid med döda älvsystem över hela skandinavien är skrämmande.

 13. Evert+Andersson

  # Kent

  Är du ironisk nu eller menar du det du skriver? Elransonering i ett högt utvecklat samhälle. Tilldelning av el genom någon sorts byråkrati. Är det så du tänker?

 14. Adepten

  # Kent

  Eftersom du nu är i farten på några trådar här på sajten😁
  Du verkar vara en edgelord som proklamerar sanningar på löpande band som stimulerar min tankeförmåga.
  Men det jag alltid saknar är att du aldrig kommer med några lösningar. Kan du förklara vad det beror på?
  Du kan också förklara varför vi hamnat i denna till synes kognitivt uppstådda permakris?

 15. Håkan Bergman

  Preliminärt blir medelpriset per kWh med elskatt 36 öre plus moms för december och rörligt pris som följer:
  SE1 – 3,02, SE2 – 3,03, SE3 – 3,81, SE4 – 3,84.
  Sen tillkommer i mitt fall, lägenhet i SE3 och nätägare Vattenfall, en överföringsavgift per kWh på 24,4 öre plus moms. Summa 4,11 sek, sen får jag se vad det blir med elhandlarens påslag. Nå jag överlever med min lilla förbrukning.

 16. Björn

  Vem är det som styr bakom kulisserna i Bryssel? Inte är det på uppdrag av de europeiska folken. Klimatpolitiken är så irrationell, att den börjar likna de okontrollerbara klimatmodellerna, där ingen längre kan ta ansvar för utfallen, vilka varken kan eller får ifrågasättas. Att vi överhuvudtaget har klimatpolitik, klimatmål och klimatlagar, borde vara otänkbart i en rationell tankevärld. Hur går vi tillbaks till ett normalt tänkande, där en stabil utveckling går hand i hand med mänsklig välfärd? Just nu har dessa händer tappat kontakten med varandra. Vem skall utvecklingen vara till för, om inte oss människor? Bryssel har tappat kontakten med oss! Sverige har nu genom sitt ordförandeskap i Bryssel möjligheten att återföra parlamentet till en ordning som gagnar EU och dess folk och inte som nu, tvärtom. Om vi skall tala, om att går före och ta på sig ledartröjan, så är det nu som Sveriges regering har möjligheter att visa upp sig i en pragmatisk och rationellt färgad ledartröja.

 17. leg

  Förhoppningsvis kommer verkligheten att framtvinga en realistisk syn på klimatet och energisystemet.
  Samhällsekonomin klarar inte av att motsvara önskedrömmarna hos vissa politiker och vilseledda idealister.

 18. MatsL

  #11 Kent
  Vad menar du? Ska vi el-förbrukare få en tilldelad maxförbrkning, men förbjudas att använda den? Ska vi inrätta en ”energidomstol”, som lagför de som utnyttjar sin max-gräns? Är du ute efter att skapa ett totalitärt samhälle som i detalj ska begränsa varje medborgares frihet? Jag förstår inte vad du är ute efter.
  Berätta gärna viken lösning du har på dagens ”energiproblem”.

 19. Göran

  Det hela som händer med höga energikostnader är en medveten agenda för att göra det så pass dyrt för vanligt folk att de inte kommer ha råd att äga något.

  World Economic Forums plan är att ingen ska äga något. Således konfiskation av egendom genom skuldsättning.

  Att klimathotsbluffen ska genomskådas kan ni glömma. Det kommer aldrig att ske. Blir det kallare, vilket kommer att ske, kommer klimathotsbluffarna bara att säga att det beror på koldioxiden.

  Det går inte att rösta fram någon förändring. Nu har vi Ulf Kristersson som är en nyttig idiot åt World Economic Forum och andra suspekta organisationer. Röstar ni på Magdalena Andersson får ni en idiot som tror att klimathotsbluffen kan ställa om samhället till det perfekta socialistiska samhället.

  Efter Ulf Kristerssons gärningar kommer ni får se att han kommer att belönas med hundratals miljoner svenska kronor av sina herrar. Ulf Kristersson har redan visat vilka han har lojalitet mot och inte är det Sverige eller Sveriges befolkning.

  Tidöavalet. Vilken bluff. Hur kan man tro att Ulf Kristersson skulle hålla något som står i den, hur regeringen skulle hålla något som står i den. SD är en hög lallande naiva korkskallar.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 ”Vem är det som styr …”? Svar: UNFCCC/COP1-27…, EU och media alla politiker som inte kan eller vill sätta sig in i klimathotsfrågan på djupet.
  Vi har på olika sätt blivit förda bakom ljuset från allra första början och det är i allra högsta grad dags att vakna.

 21. Roland

  Energiminister Ebba Busch ska inte bestämma om det ska byggas kärnkraftverk i Sverige. Det ska ske på marknadens villkor. Den salvan avlossade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

  Även Vattenfalls vd Anna Borg har fallit in i liknande tongångar. Hon menar att det statliga bolaget som affärsdrivande ska se till sin egen lönsamhet – inte vad regeringen vill.

  Det märks att dessa näringslivstoppar är ovana vid att inte få sin vilja igenom. Men de borde gå en grundkurs i demokrati, eller varför inte studera regeringsformen. Om regeringen vill bygga kärnkraft så är den i sin fulla rätt att göra det. Regeringen styr riket och den nuvarande regeringen har ett folkligt mandat i ryggen att föra en annan energipolitik än den förra. Den inte bara kan – den ska – föra den politik den blivit vald att föra. Läser de regeringsformen kommer de finna det där inte står att ”all offentlig makt utgår från marknaden” utan att den utgår från folket.

  Den svenska kärnkraften byggdes upp i mycket nära samverkan mellan staten och kapitalet. Statliga Vattenfall, som då var ett statligt affärsverk, och privatägda ASEA spelade bägge en central roll. På dåvarande statsminister Tage Erlanders tid fattades de viktiga besluten mellan stat och näringsliv ute på Harpsund, sådan samverkan föregick dock S maktinnehav. Utan statens mycket aktiva roll hade det inte blivit någon svensk kärnkraft.

  Det var inte marknaden som gav oss svensk kärnkraft

 22. Gunnar Strandell

  Kent #11
  Du har helt rätt i det du skriver. Så fungerade också tillgången på el till en början. Leverantören bestämde hur elverket skulle köras och för att få lönsamhet anpassades det till de som betalade.

  Elbilar i flerfamiljshus har återinfört en variant av det systemet: När du sätter bilen på laddning ska du ange i en app när du ska använda den igen och då är den laddad.

  Det fungerar för dem som gillar en planerad tillvaro, men jag tror att det är få som väljer annat än kortast möjliga tid.

  För mig har det genom livet gett en frihetskänsla att ha bilen fulltankad , mat som konserver och i frysen samt en segelbåt vid bryggan.

  Så nej tack, jag vill inte gå tillbaka till hur mina förfäder hade det och jag tycker inte om att klimathotsideologin hotar de friheter de kämpade för och åstadkom för mig.

 23. Håkan Bergman

  Gunnar S. #22
  Så man ska installera en skräpapp till i telefonen där man har BankID och bankappar. Börjar bli läge för en extramobil för appar av tvivelaktig kvalitet.

 24. Ulf

  Svar 8 Lasse,

  Förstår inte hur du kan säga att vi inte har problem med energiförsörjningen när elområde 4 har sämst försörjningsförmåga i hela Europa. Sämst, ja då har man problem. Det är ju rena fantasierna.
  Vi kommer hamna i situationer när vi behöver importera. Så det handlar inte bara om EU regler utan också om att framförallt elområde 4 är beroende av utlandet.
  Regeringen måste hitta en kortsiktig lösning som fungerar tills kärnkraften är på plats. Svårt att se att något annat än kraftvärmeverk och fossilt är aktuellt. Men något måste göras fortare än kvickt.
  Titta på Finland som hyr ett dockningsfartyg för leverans av flytande gas.
  Lite mer sisu tack.

 25. Ulf

  Svar 21 Roland, nej vi såg hur det slutade när Vattenfall expanderade i Europa. Tycker inte Jacke att ägaren ska bestämma i ett bolag? Undrar om han har fler exempel på där ägaren inte ska bestämma? Den frågan ställde aldrig journalisten.

 26. Lasse

  #24
  Vattenfall har en anläggning i Stenungssund som stod still även när elpriserna var över 4 SEK.
  Då förstod jag att vi inte har ett problem med försörjningen utan att det ligger på ett annat plan.
  Höga kostnader skall begränsa uttaget.
  Beken gruppen tycker vi borde protestera mera.
  Kanske köra bastun när vi ligger nära effektbegränsningarna!
  Men kriget i Ukraina gör kanske att vi gärna sympatisparar el.

 27. Ulf

  Lasse 26,
  Det är ett jätteproblem i elområde 4 med försörjningen när det inte blåser. Det är ett faktum. Bengt Ekenstierna själv pekar ut att stängningen av 4500 MW i elområde 3 o 4 är grundorsaken till problemet. Eftersom vi inte kan återskapa dessa över en natt vill han ha en ny prismodell. Den hjälper säkert till att få ner priset, men bristen kvarstår.

 28. Katarina

  Kent #11. När vi höjde huvudsäkringen för att kunna värma huset med bergvärme (istället för ved) så gjorde vi det för att kunna värma upp huset när det är kallt ute! DVS när alla andra också behöver el. Vi betalar kontinuerligt för att ha tillgång till denna el vare sig vi utnyttjar det eller ej, (vare sig det är sommar eller vinter). Det är den dealen vi har med det elföretag som vi handlar med, det ska inte du eller någon annan ändra på!

 29. Håkan Bergman

  Ulf #24
  Jag skulle inte protestera om finnarna invaderade oss och satte oss under förmyndarskap. Det verkar som att allt förstånd blev kvar i den östra rikshalvan.

 30. Munin

  I det läge politikerna i EU och Sverige nu fört oss till randen av en energikollaps med hänvisning till att koldioxid är en farlig växthusgas är det bästa som kan göras att tvinga ut dem i offentlighetens ljus och få dem att motivera hur koldioxidens logaritmiskt avtagande inverkan på temperaturen skulle vara en grund för att prata om ett klimathot.

  Funktionen för att räkna ut detta finns i IPCC-underlag. Det blir så blygsamma ökningar av temperaturen (från nuv. ca 420 ppm) att det skulle bli mycket intressant att höra vilka politiker, som fortsätter driva att koldioxiden hotar jordens klimat.

  SD-ledamöter kan lämpligen i riksdagen ställa en enkel fråga om denna funktion i riksdagen till Ulf Kristersson, Ebba Busch, Johan Pehrsson och be dem att förklara sig hur de kan fortsätta tro på att ökningar av koldioxiden i atmosfären skulle vara ett hot mot klimatet. För att göra det extra tydligt för dem bör en grafisk bild skapas där de själva kan se kurvans lutning och se hur effekten blir mindre och mindre (går mot 0). Följ också upp med att i EU ställa samma fråga till parlamentet och kommissionen.

  Det blir svårt att fortsätta hota med något som eliminerar sig självt enligt en funktion för koldioxiden grundad på strålningsfysiken! Upptäckt av svenska vetenskapsmän för över hundra år sedan!!

 31. Mats Kälvemark

  #21 Roland
  Vattenfalls ägs till 100% av oss, dvs staten. Histstoriken kantas av felaktiga beslut som hittilss har kostat oss skattebtalare kanske 300 miljarder över åren. Det är uppenbart att nuvarande ledning måste bytas ut så snabbt det går och att en ny målformulering för Vattensfall måste bli att säkra landets LÅNGSIKTIGA energiförsörjning med säker och stabil elförsörjning till rimliga priseroch stoppa lekstugan som har varit att under täckmantel bedriva lönsamma affärer som bara har lett till motsatsen, dvs 100-tals miljarder i förlust, upprepade gånger i katastrofaffärer. Bara stängningen av Ringhals 1 och 2 ägda av dig och mig och alla andra svenskar, motsvarar ett inkomstbortfall till staten på grovt räknat 40 miljarder per år med tanke på att dekunde ha producerat ca 20 miljarder kWh per år. (2 kr/kWh) Så det är extremt angeläget att snabbt byta ut nuvarande klimataktivistiska ledning. Det går utmärkt lätt att göra vid kommande bolagsstämma. Årsstämman år 2023 kommer att hållas den 26 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Just do it!!

 32. sibbe

  Som jag förut gissade så är Kenta skolad i sann socialistisk anda. Han menar man måste reglera energiförbrukningen på privat nivå. Och, antagligen övervakat av statliga övervakare: en politruk. Ett DDR modell, som också bland tyska soc-dem och gröna diskuteras ( och nu tydligen också bland svenska grönvänster).
  Och DDR modellen var ganska enkelt: om industrin behövde mera energi så måste medborgarna avstå.
  Endera avstår medborgarna frivilligt eller så var de statsfiender som måste straffas.
  Hur historien upprepar sig!!!

 33. Evert Andersson

  Krisen är två kriser egentligen.

  Ett instabilt elsystem där vädret bestämmer hur mycket energi som produceras. Det tar tid att rätta till.

  Den andra krisen hur marknaden fungerar. Priser som driver hushåll till kronofogden och företag i konkurs. Det borde gå att hitta en bättre funktion. Det finns ingen elproduktion som kostar 6 – 7 kronor/kWh. Huvuddelen av producenterna skär guld med täljkniv när ”krysset” där utbud efterfrågan möts. Oskäliga vinster skapas i en dysfunkionell marknad. Borde kunna ordnas ganska snabbt.

 34. UffeH

  Kent verkar jobba i samma anda som utredaren i den nedlagda utredningen om ”energieffektiviseringsplikt” på DN debatt idag, en utredning tillsatt av den förra regeringen där målet är att alla ska bli tvungna att effektivera sin energianvändning varje år och energibolagen ska kolla så att vi använder energin effektivt och även föreslå på årsbasis hur vi kan åstadkomma denna effektivisering.
  Men det ska inte vara frivilligt utan tvingas fram genom statens försorg.
  Man får vara glad att inte Magda och Mp sitter i regeringen för deras mål verkar inte ha varit att låta efterfrågan styra hur mycket energi som produceras utan strypa efterfrågan till den nivå som för tillfället produceras även om det troligen hade betytt stora standardsänkningar för befolkningen, men vad gör man inte för att ”rädda klimatet”, och går det inte att få folket att frivilligt gå med på det så verkar inte tvång vara något som är främmande för Mp, S, C och V.

 35. Karl Eider

  #32 Evert

  På tal om instabilt elnät, nyss kl 16:36, så toppade frekvensen i nätet på 50,15 Hz. Dvs långt uppe på rött. Kunde ha slutat riktigt illa, ha blivit ett mörkt och kallt nyår.

 36. Enough

  # 12 Magnus B

  ”Så snabb miljöförstöring som skett i bl a klarälven kan inte få tystas ner bara för att ändamålet helgar medlen.”

  Det pratas inte så mycket om miljöeffekter när det gäller vindkraft och dess gräddfil i systemet. Vattenkraften står under regleringslagar, har man börjat tumma på dem för att klara vindkraftens ojämna och oförutsägbara leveranser av el?

  Som flera sagt, det finns grava felaktigheter i den nuvarande ”energimarknaden”, prissättning är en. Men det största felet är att staten lämnat w.o. i framtida strategier, det kan inte marknaden lösa

  Ett exempel är utbyggnad av kärnkraft som bas i energisystemet, det kommer inte ”marknaden” att lösa, vilket de rödgröna tutat i befolkningen. Läget är likadant som för 50-60 år sedan, när oljeberoendet skulle minskas, staten måste ge klara långsiktiga spelregler även nu, då fördjupad elektrifiering står för dörren. Hur svårt kan det vara att föra det resonemanget i regeringens styrelserum?

 37. Håkan Bergman

  Karl Eider #34
  Kl 13.32 var vi nere i 49.85, inte hälsosamt. Men OL3 testkör igen och finnarna lägger in inte så lite dramatik i det, månne det kan förklara en del, det är ju samma synkronområde?

 38. Ivar Andersson

  #11 Kent
  Dina tankar får mig att tänka på forna östblocket. Du fick pengar att handla för men det fanns inga varor att köpa utom för makthavarna.
  Om jag ska betala en fast avgift för storleken på huvudsäkringen ska jag dygnet runt kunna använda den maximala effekten. Annars ska elleverantören betala en mycket stor ersättning till mig när hon inte kan leverera. Avtal är avtal eller hur?

 39. SatSapiente

  Vill bara tillägga att det elmätarutbyte som pågår i landet, där man byter ut fullt fungerande elmätare mot nya med ny funktionalitet, troligen är elbolagens ”lösning” på effektbristen.
  De nya elmätarna har en fjärravstängningsfunktion inbyggd.
  Elbolagen kan timvis se din förbrukning och om de tycker att du förbrukar ”onödigt” mycket effekt vid något tillfälle bara stänga av din el.
  Funktionen går inte att stänga av/koppla bort av användaren.
  Det finns ett motmedel, att sätta en tillfällig avskärmning av metall över antennen (fasttejpad aluminum-form?). Detta förhindrar radiokommunikationen mellan elmätare och elbolaget och därmed avstängningen. Inte tillåtet, men kan tillgripas när man absolut inte klarar av en elavstängning.

 40. Mats O

  Jag skrev en kommentar:
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-474/#comment-430659
  med en massa länkar beträffande Beken Modellen
  En intressant länk där är:
  https://www.skgs.org/rakna-med-en-elkris-aven-kommande-sommar/
  Speciellt intressant är diagrammet:
  http://www.skgs.org/wp-content/uploads/2021/04/Bild1.png
  som visar att priserna skulle varit rimligare om Ringhals 1 och 2 varit kvar även utan Beken Modellen
  Vad jag förstår skulle en uppstart av Stenungsund och alla värmekraftverk normalisera priserna genom att fylla upp exportledningarna.

  Det är obegripligt varför inte regeringen agerar!

 41. Nr 35 Enough.
  Lagarna för vattenreglering skrevs tyvärr långt innan storskalig vindkraft behövde balanseras i våra nät och är därför vidlyftiga i detta avseende.
  Just klarälven är grund och starkt strömmande i dess övre lopp och vid plötsliga sänkningar hamnar stora områden ovanför vattenlinjen – vilket snabbt utarmar ekosystemet.
  Lägger man så till en mycket omfattande skogsdikning så behöver man inte vara vetenskapligt utbildad för att förstå dom mycket allvarliga konsekvenserna som våra ekosystem genomlider över tid – särskilt insekterna påverkas mycket negativt av all denna vattenpåverkan i våra vatten och marker.
  Men be inte stockholms miljöpartister om förståelse för denna naturslakt – dom lever för att förbättra storstadens luftkvalite och kan inte förväntas förstå vikten av insekten som pollinerar bärblomman eller som föder tjäderungarna och öringynglen – tyvärr har dom suttit länge i maktens korridorer.

 42. tty

  ”Varje förbrukare har en huvudsäkring som anger tillåtna maxförbrukningen, men alla förbrukare kan inte nyttja sin maxnivå samtidigt, det räcker inte nätet till. Och det anses vara en såpass osannolik händelse att det inte är värt att dimensionera nätet och produktionen efter det.”

  Intressant att t o m Kent har insett detta. Som jag flera gånger har påpekat gör det alla planer om elektrifiering av fordonsflottan omöjliga om inte hela lågspänningsnätet förnyas (vilket tar årtionden, helt bortsett från kostnaden).

 43. Ulf

  Håkan 28,
  Jo det ligger något i detta. För ett antal år sedan yttrade jag lite svenskt blåögt till en finländsk kollega att han borde lugna ner sig med alla dessa militära inryckningar han gjorde som reservofficer. Muren är riven och Sovjet är borta. Han svarade, Ulf your are so naive, Russia will always be Russia. Typ 15 år sedan så visst har vi en del att lära ifrån finländare.
  .

 44. Håkan Bergman

  tty #41
  Politikerna lär ändå fortsätta tävlingen om vilka som kan lova flest laddstolpar. Men hur långt kan avståndet bli mellan politikernas fantasier och verkligheten? Var ligger smärtgränsen?

 45. Gunnar Strandell

  tty #41
  Har du missat #22?
  Datorer och artificiell intelligens fixar energifördelningen.
  Storebror vet, timmar i förväg när du behöver elektrisk energi och så länge du inte bryter mönstret kommer den att finnas där.

  Så har det fungerat länge, mest för att det funnit ett överskott att fördela. Vindkraft har infört större överskott än någon önskat och lägre underskott än någon trott.

  Vi har alla hamnat i villervallan och det enda som är säkert är att de ansvariga har en lön över en miljon per månad.

 46. Håkan Bergman

  Gunnar S. #45
  Inget är så lättlurat som artificiell ”intelligens”.

 47. pa

  Vadå frivilligt satt oss i fällan? Som om vi levde i ett fritt samhälle. Man tar bara våra pengar(skatt) och ber oss hålla käften!
  Att leva i EU 2022 känns som att bli bedragen av okontaktbara scammers på samtliga nivåer, hela tiden.

 48. Lars Thorén

  ”Vad vi behöver är fler ingenjörer och färre miljöaktivister. Man borde snarast satsa på utbyggd kärnkraft samt att så snabbt som möjligt ersätta kol med gas. Det finns på lång sikt ingen realistisk möjlighet att ersätta fossil energi med enbart förnybar energi, knappast ens i Sverige, i vart fall inte om man inte bygger ut de nu skyddade älvarna. Härtill kommer givetvis fortlöpande insatser för att reducera och effektivisera energianvändningen, säger Lennart Bengtsson.”
  En spådom med vetenskaplig bakgrund i DI 2014!

 49. Kent

  #13 Evert, #14 Adepten, #18 Mats, #28 Katarina (hoppas jag inte missade någon)

  Det är inget förslag från mig, jag beskriver hur det är med elproduktionen och nätet.

  Ett enkelt räkneexempel:
  En typisk villa är säkrad på 25A och en lägenhet på 16A. Maxeffekten för villan blir 17 kW och 11 kW för lägenheten. Det finns 2 milj villor i Sverige och 5 milj lägenheter. Totala toppeffekten för alla hushåll blir då ca 89 GW och produktionen i Sverige toppar ut på ca 25 GW, notera att industrins effektbehov inte ens är med här. Lägg till 2 eller varför inte 4 kärnkraftsreaktorer med 1 GW vardera och det blir ingen skillnad för resonemanget. Vi har redan idag i praktiken en begränsning på konsumentsidan av elmarknaden. Vi är inte garanterade att kunna nyttja full effekt i våra hem, det har vi aldrig varit.

  Vad hindrar oss från att brassa på full effekt i eluttagen hemma? Om elen vore gratis skulle förbrukningen garanterat öka, jag menar att priset på el har en dämpande effekt på konsumtionen, som för alla varor i en marknad.

  Statistiskt har det visat sig att det aldrig sker att alla hushåll samtidigt nyttjar sin maxeffekt. Därför behöver vi inte heller elproduktion som klarar det teoretiska maxbehovet.

  Min poäng är att vi inte kan prata om elproduktionens storlek utan att slå fast vilka villkor vi har på elförbrukningens sida. Den mest resurseffektiva lösningen är att alla elproduktionsanläggningar hela tiden går för fullt men det kräver att förbrukningen är konstant vilket ger ett helt oflexibelt system. Som förbrukare vill vi ha friheten att både slå på och av vår elektriska apparat. Därför dimensioneras systemet för en viss topplast och de stunder då toppeffekten inte behövs är en ekonomisk förlust för helheten. Hur stor kan denna vara? Ska vi dimensionera elproduktionen efter det teoretiska maxvärdet? Då skulle vi kunna helt fritt förbruka vår köpta maxeffekt utan att fundera, men eftersom det aldrig sker att alla gör det samtidigt skulle vi ha en enorm överkapacitet som någon måste betala för, vem ska göra det?

  Sedan 30 år tillbaka har politiken gått på en bana där ”marknaden” ska avgöra denna balans. Det är inte upp till politiken att lösa energifrågan i ett sådant system. Det bör alla här beakta innan ni beskyller politiker för höga elpriser. Däremot är det relevant att diskutera avregleringen av elmarknaden sån sådan, har man uppnått det man ville med den? Jag tycker inte det och anser att avregleringen är ett misslyckande.

 50. MatsL

  #49 Kent
  Så om jag förstår dej rätt så beskriver du först ett problem som inte finns (att inte alla elförbrukare samtidigt kan utnyttja hela sin tilldelade maxeffekt) och sedan hävdar du att det inte är politikernas fel att produktionen av el inte längre matchar den förbrukningsprofil som vi är van att ha, utan att det är ”avregleringen” (som i och för sig är grundad på ett politiskt beslut) som givit ”marknaden” för fria spelrum.
  Så vilken lösning föreslår du då på detta problem?

 51. Evert Andersson

  #47 pa

  Du fritar väljarna. Med ”vi” avses vi som land. Detta har våra valda företrädare fixat. Det ytterst egendomliga är ju att opinionen i valmanskåren skulle välja de med störst ansvar för att ha lett oss i fällan igen om det vore val idag 🧐.

 52. foliehatt

  Kent, #49
  omställningen – dvs nedläggningen av kärnkraft och utbyggnaden av vindkraft är väldokumenterad. Sveriges Energiewende har haft framför allt två politiska partier som pådrivare, C och Mp. Andra partier har spelat viktiga roller, där S har en speciell position eftersom man i kohandel valde att genomföra Mps partiprogram inom energisektorn mot att få sitta i regeringsställning.

 53. Ulf

  Svar 49,

  Otvivelaktigt har politiken styrt energiförsörjningen något helt enormt. Man har dikterat vad för slags produktion som ska ske. Nätet är en monopolmarknad. Skatterna har höjts till enorma nivåer. Energi är inte mer marknad än vin o sprit i Sverige.

  Ja låga priser leder till överkonsumtion men konstlat höga som idag leder till underkonsumtion. På en riktig marknad varar inget av dem under en längre tid, men energi är inte på en riktig marknad.

  Sjukvård är något som överkonsumeras ordentligt för det är för billigt. Dock inte helt enkelt att hantera det problemet.

 54. Magnus Cederlöf

  Jag skulle nog säga att huvudorsaken till inflationen är ett massivt tryckande av pengar. De flesta västländer har ägnat många år åt att trycka pengar och nu börjar det ge utslag i inflationen. Notera att de flesta länder har en stor inflation även de länder som inte har en lika miss-skött energipolitik som Sverige. Se följande graf från SCB om penningmängden i Sverige:
  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/pong/tabell-och-diagram/penningmangd/

  Man har under de senaste 10 åren tryckt mellan 5 och 20% mer pengar varje år, trots att ekonomin inte har växt tillnärmelsevis lika mycket. Nya pengar kommer ut i systemet genom nya lån, och det är därför den låga räntan har skapat detta problem. Självklart måste man då höja räntan för att komma tillrätta med problemet. Men naturligtvis driver även energi-krisen inflationen och det är därför olyckligt (men inte oväntat) att de sker samtidigt. Någon enkel lösning finns inte. Vi har under många år levt över våra tillgångar.

  Under pandemin gjorde Riksbanken även massiva köp av företagsobligationer:
  https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitiska-instrument/kop-av-foretagsobligationer/

  Det här var alltså ett sätt att hålla ekonomin under armarna, men samtidigt ett sätt att trycka enorma mängder nya pengar. När man börjar gräva i penning-politiken hittar man lika mycket konstigheter som i klimat och energi-politiken. Man undrar hur utbildade människor kan tro att man skulle kunna trycka hur mycket pengar som helst utan att få problem.

 55. Magma

  #Kent 11 o 49
  ”Varje förbrukare har en huvudsäkring som anger tillåtna maxförbrukningen, men alla förbrukare kan inte nyttja sin maxnivå samtidigt, det räcker inte nätet till.”
  Jag konstaterar kort av dina kommentarer att du på ett tydligt sätt visar att du tycks förstå elsystemet lika bra, eller dåligt, som företrädarna för förra regeringen …
  Säkringarna som du har i din fördelningscentral i huset har inte någon annan uppgift än att skydda elledningarna i huset från överbelastning och överhettning för att i sin tur skydda huset för brand … de har egentligen ganska lite att göra med ditt behov av elektrisk energi – däremot så behöver de, och efterföljande elledningar, naturligtvis vara dimensionerade för att kunna hantera ditt maximala behov av elektrisk effekt, oavsett om det behovet enbart skulle uppstå en gång om året.
  Så du har rätt i en sak – det finns ingen anledning att dimensionera Sveriges elkraftförsörjning genom att räkna på summan av samtliga huvudsäkringars nominella strömstyrka … men det tror jag inte var någon nyhet för någon.
  Däremot så har ju var och som bor i Sverige ett behov av både elektrisk energi och effekt som är relaterat till hur vårt samhälle är uppbyggt, väder och individuella behov …
  Det som är mest anmärkningsvärt är när man som företrädare för svenska folket driver tesen att mer skall elektrifieras, samtidigt som man tror sig kunna reducera tillgänglig effekt … och det är just här som jämförelsen med ditt resonemang blir särskilt intressant – precis som du tycks tro att ”vi okunniga svenskar” begär att elkraftproduktionen skall dimensioneras mot summan av alla huvudsäkringars märkström, så tycks (förra) regeringen ha trott att Sveriges samlade elkraftproduktion svarar mot summan av alla elgeneratorers märkeffekt – trots att de bytt ut flertalet av dem till att vara väderberoende.
  Det finns trots allt ett skäl till att det gamla ordstävet myntades … ”först till kvarn får mala” … för när nästa bonde hann fram så hade vinden mojnat. Det insåg vilken enkel bonde som helst redan på 1800-talet, dock tycks denna enkla logik inte ha lärts ut till den intellektuella adel som i nutid läst statskunskap som en del av sina förberedelser för ministerposter.

 56. Magnus Cederlöf

  Med tryckande av pengar, menar jag alltså inte tryckande av fysiska sedlar utan av digitala pengar. Det är bara en väldigt liten del av den totala mängden pengar som utgörs av fysiska sedlar och mynt.

 57. Ivar Andersson

  Med smarta elnät och smarta elmätare kan elleverantören styra din elförbrukning genom prissättning och/eller bortkoppling. Klimatpolitiken har försatt oss i denna rävsax: Antingen ohemula elräkningar eller mycket begränsad elanvändning. Snart dax att köpa ny spis från Väderstadverken för att kunna värma bostaden och laga mat. Idag levereras spisen till Ukraina som har det mycket värre än vi.

 58. Håkan Bergman

  Magnus C. #56
  Undantaget EU-parlamentet och Qatar då.

 59. Daniel Wiklund

  # 49 Kent Du kanske i likhet med Lars Ohly fällde en tår när muren revs och DDR upphörde. Det som finns kvar av DDR är världsrekord i friidrott ( doping) och Stasi som flyttade norrut. 56 spioner jobbade i Sverige. Och vilka dom var och vad dom gjorde är hemligstämplat i 75 år.

 60. Lars Kamél

  Parisöverenskommelsen innebär att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, och helst under 1,5 grader.
  Eftersom den globala uppvärmningen slutade för 8 år sedan, kommer den att hålla sig på de 0,9-1,2 grader som den var fram till dess.
  Parisöverenskommelsen är därmed uppfylld, och det finns noll anledning att planera för några åtgärder för att uppfylla den.

 61. Kent

  #60 Lars
  Stämmer inte. Alla vet att temperaturen har gått uppåt stadigt sedan 70-talet. Man ser årsvisa fluktuationer vilket gör att trenden bör läsas på lite längre sikt, 30 år är standard.
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

 62. Olav Gjelten

  Jag har i flera år väntat på en ekonomisk kris till följd av den mångåriga vansinniga, så kallade ”klimatpolitiken”.
  Nu när krisen kommer med full styrka, skulle det inte förvåna mig särskilt om de nya makthavarna, som måste städa upp, får skulden medan den nyligen avgående klimathotstroende vansinnesregeringen, som förstört Sverige uppfattas som helt oskyldiga.
  Med medias fulla hjälp går det säkert att fortsätta hjärntvätten på folket hur mycket de än får lida av klimatvänsterns mångåriga idiotpolitik.

 63. Jisonbetzel

  Evert och Mats: Tack för era kloka ord i inlägget. När ni summerar upp galenskapen får man nästan svindel.
  Vid biobesök med barnbarnen såg jag återigen att Vattenfall skall börja tillverka fossilfritt stål. Devisen var
  ” We believe there’s a metal more valuable than gold
  Fossil free steel – a metal so valuable that it can reduce global CO2 emissions by up to 7%.”
  I reklamfilmen uppträder en tjej i ståltänder, lite som de ryska skurkarna brukade ha i gamla Bondfilmer. Om Vattenfall är ärliga i sitt uppsåt föreslår jag att de köper aktier i svensk specialstålsindustri och släpper Hybrit. Garnityret bör vara rostfritt om det skall vara hållbart och grönt.

  https://group.vattenfall.com/siteassets/corporate/what_we_do/think-beyond/steel_3x2f.jpg