Ett vindkraftmoratorium – kort men nödvändigt

Det är bråttom att bygga ut vår elförsörjning. Om vi går fort men fel når vi inte målet fortare när verkligheten kräver omtag. Därför är det inte motsägelsefullt att föreslå ett moratorium.

Magdalena Andersson på partikongressen 2022: ”Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen – men inte med ny kärnkraft – för den är för dyr. Ännu högre elpriser, någon?” Applåder.

Khashayar Farmanbar, förre energiministern om havsbaserad vindkraft: ”Billig el här och nu”.

Romina Pourmoktkhtari, miljö- och klimatminister: ”Alla kraftslag behövs”.

Vad som behövs är att utforma ett elsystem med förutsättningar att fungera för ett definierat behov.

Definierat i form av energikvantitet, effekt, stabilitet och ett elnät som kan leverera el där den ska användas.

Vårt befintliga elsystem är svårt demolerat. Det kommer att ta många år bara att återställa och samtidigt ska vi bygga ut systemet för att producera 300 TWh per år. Ett moratorium behöver inte ta lång tid om man utan ideologiska skyddslappar kan enas politiskt om att de alternativ som finns att välja ska vara tekniskt genomförbara, kostnaderna för alternativen ärligt beräknade på systemnivå och ta hänsyn till miljöpåverkan. Varje kraftslag ska bära alla kostnader för att fullgott bidra på systemnivå.

Ägarstruktur blir en allt viktigare faktor att ta hänsyn till ur säkerhetssynpunkt. Cirka 90 % av vår vindkraft har utländska ägare, med Kina som största enskilda. Nästan alla vindkraftbolag redovisar förlust.

Av de samlade ansökningarna för att bygga vindkraft till havs dominerar också utländskt kapital. Det är också den största potentialen för ny vindkraft. Därmed också det mest angelägna att titta närmare på.

vindkraft hav

 

vindkraft projekt

Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna.pdf

Är det billig el? Är det här och nu? Data finns från Storbritannien och Holland. Sett till vindkraft i allmänhet finns väl en anledning till de högsta elpriserna finns i Danmark och Tyskland.

Om och om igen får vi höra att kärnkraft är för dyrt. Det är klart att det kostar mycket pengar att bygga ett kärnkraftverk. Det vanligaste felet är att väldigt få beslutsfattare vet vad el i ett förnybart system egentligen kostar utan politiska ’incitament’. Att hundra procent förnybart inte finns i den verkliga världen och lagringsmöjligheter i erforderlig skala inte existerar inom överskådlig framtid. Så förnybart måste med nödvändighet kombineras med gaskraftverk, som ligger närmast till hands.

Företaget TenneT bygger anslutningspunkter till havs. Det är gratis för exploatörerna att använda. Holländska staten tar investeringen. Naturligtvis är det vanskligt att generalisera då förutsättningarna varierar. Men bolaget uppger 260 miljarder SEK (11,25/EUR) för 22 GW överföringseffekt. Det servar då 22 GW installerad effekt vilken med välvilligt räknad kapacitetsfaktor på 50 % alltså levererar 11 GW i genomsnitt. För kärnkraft behövs hälften av den överföringskapaciteten för samma energimängd.

Transmission capacity in the range of 22 power plants in the North Sea: TenneT awards on- and offshore converter stations and HVDC technology with a total capacity of 22 gigawatts

För Holland konstaterar de att utan det upplägget är havsbaserad vindkraft omöjligt och enligt bloggaren / energikonsulten Extremely Biased minst 10 % dyrare el än ny kärnkraft.

116 GW som är på gång i Sverige skulle således med holländska kostnader uppgå till 1373 miljarder SEK. Inte småpengar vi talar om. Gör troligen havsbaserad vindkraft lika omöjlig här om verklig kostnad ska räknas.

Britterna har stor erfarenhet av havsbaserad vindkraft. De har också en berömvärd transparens av kostnaderna. Där kostar det 50 miljoner kronor per MW att bygga. 5800 miljarder för 116 GW. Lägg till drift och underhåll och elpriserna måste flerfaldigas för att det inte ska bli en garanterad förlustaffär av astronomiska mått med den ansökta utbyggnaden av vindkraft på havet.
(Googla Jan Blomgren, havsbaserad vindkraft)

Hur det än vänds och vrids på saken måste intermittensen i ett väderberoende system för elproduktion hanteras. Vindkraft har en destruktiv inverkan i ett elnät. Oavsett om det är på land eller till havs. Det är dags att sluta drömma.

Vindkraft per definition förgör sig själv. När det blåser bra blir elpriset på marknaden lågt. När det blåser dåligt blir elpriset högt, men då finns ingen el att sälja.

Elnätet måste dimensioneras för installerad effekt i kraftkällorna. Det betyder två till tre gånger större nätkapacitet än för samma energimängd med styrbar elproduktion. Utspridd också så att ett spindelnät av anslutningskablar krävs.

Utöver vattenkraften finns inga lagringsmöjligheter för längre tid än timmar. (Lagring av el – omvärldsanalys (svk.se)). Därför måste vind- och solkraft integreras i nätet med styrbara kraftkällor med tillräcklig effekt. Dessa måste hålla nere sin produktion till att bara fylla på det behov vindkraften inte förmår leverera. Det vill säga att det investerade kapitalet i stödproduktion inte får användas optimalt. Så förutom att vindkraft gör sig själv olönsam så gör den även hjälpkraften olönsam och omöjlig att investera i utan att någon annan står för kostnaden. Minskar också incitamentet att investera i kärnkraft, konstruerad så att den kan användas som balanskraft.

Så att oavsett priset per kWh för att producera el i väderberoende kraftkällor gör det också rationella lösningar omöjliga ekonomiskt. Någon måste betala kostnaderna som uppstår på systemnivå.

Det här är tunga tekniska och ekonomiska argument mot vindkraft och i synnerhet mot vindkraft på havet.

Klimat- och miljövänligt med vindkraft är en omhuldad myt

Att en politisk majoritet, Naturskyddsföreringen (!) och Greenpeace (!) så reservationslöst är för vindkraft måste betecknas som märkligt. Klimatet och därmed koldioxidjakten och Parisöverenskommelsens mål får dem att knipblunda för den synliga miljöförstörelsen, men också hoten mot djurlivet. En rapport visar till exempel att valar störs i sitt navigations- och kommunikationssystem, så att de strandar på platser där de inte brukar ses. Smålom stoppar fas två i ett brittiskt projekt. För svensk del ligger Auroraprojektet på regeringens bord att tillåta eller neka. Enligt uppgift berörs inte ens fågellivet i MKB:n trots att det är flyttfåglarnas ’motorväg’ vid Stora och Lilla Karlsöarna. Aspekter som kräver en helt annan uppmärksamhet nu när det är bråttom med tillstånden. Apropå havsbaserad vindkraft i Östersjön… och några skandaler. – YouTube

Stefan Sauk har rätt. En skandal. Missa inte detta!

vindkraft aurora

”Att ge politiker makt och pengar är som att ge unga grabbar whisky och bilnycklarna.” Satirikern PJ O’Rourke. Jan Blomgren ser det som passande beskrivning för svensk energipolitik sedan decennier.

Eller som vi skrev för några år sedan ”inkompetens, önsketänkande och fanatism” har fått styra.

Det är bra att ha tilltro till teknisk utveckling – men att tro på mirakel med lagring av el i batterier eller vätgas har vi varken tid eller råd med. I en artikel i The Telegraph skriver de att det är enkelt att förstå. Det finns inte någon lagringsteknologi inom erforderlig tidsram, så  det är att hoppas på mirakel när politiken pressar fram vind- och solkraft. Liknar politiken med ”att hoppa ur ett flygplan utan fallskärm och hoppas att fallskärmen uppfinns, levereras och hinner sättas på mitt i luften i tid för att rädda dig innan du slår i marken.”

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Lagring av el – en (oroväckande) omvärldsanalys – Klimatupplysningen

Offshore wind is even more expensive than nuclear | extremely biased (wordpress.com)

Red-throated Divers displaced by North Sea wind farms – BirdGuides

Guerilla Style Ad Campaign: SAVE-WHALES-STOP-WINDMILLS.ORG – Watts Up With That?

Are vibrations from offshore wind turbine farms killing whales? – Watts Up With That?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dan

  Det här är ett så stort problem att det nog bara kan lösas med ökad invandring, höjd plastpåseskatt och dubbdäcksförbud.

 2. Naturligtvis har inläggsförfattarna rätt, men, som klart framgick av de franska parlamentsutfrågningarna, tar ansvariga ministrar ingen som helst hänsyn till verkligheten. De politiska, jag skulle säga klimatreligiösa dogmerna, bestämmer besluten. Det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda i Sverige.
  Snarare väljer man den sydafrikanska vägen. Sydafrikansk politik efter 1994 kan väl inte vara annat än beundransvärd?

  https://joannenova.com.au/2023/05/south-africa-half-the-country-without-electricity-plans-power-cuts-32-hours-long/

 3. Lasse

  Tack Evert och Mats.
  Det räcker med att vara aktiv och gå till kontrollrummet för att förstå vindens påverkan på elpris och elförsörjning.
  Just nu , dyr el och stilla vind , speciellt i Danmark.
  Vi exporterar som vanligt.
  Såg programmet Den gröna kapplöpningen,
  Halleluja!
  https://www.svtplay.se/video/eDmd2Nm/den-grona-kapplopningen?start=auto&utm_source=tv.nu&utm_content=Den+gr%C3%B6na+kappl%C3%B6pningen
  Vem frågar varifrån elen skall tas?
  Eller om det i stället kunde vara lämpligt investera bort Polsk kolkraft?

 4. Johan, Uppsala

  #3 Lasse
  Länken funkade inte för mig, här är en ny:

  https://www.svtplay.se/video/eDmd2Nm/den-grona-kapplopningen

  Se även den efterföljande ”Samtal om…” med paneldamtal om filmen.

 5. Mats Kälvemark

  #3 Lasse
  Vätgasstålen har minst 30% högre tillverkningskostnader och klimateffekten blir inte mätbar. Kan sättas till noll. Men de ska nu enligt EU skyddas med tullmurar, 20-35%, som i ett svep bygger in denna nivå i EU:s och Sveriges inflation. Detsamma gäller även cement. Den åttondel av jordens befolkning som vi tillhör fjärmar oss med stormsteg från våra unika positioner som välfärdsstater. Och allt detta drivs av en absolut meningslös jakt på fossil CO2 som efter 27 COP-möten inte har lämnat något avtryck, bara en oändligt växande nota för omställningskostnader.

 6. Daniel Wiklund

  OT Klimatet är på tapeten på text-tv. Två av fyra rubriker. ”SVT: Blir värmebölja i sommar. Dessutom ökar risken för skogsbränder”. ”Nordens politiker uppmanas att ta tåg”. För att minska på koldioxidutsläppen. Just nu I Luleå är det 15 grader. Samma tid igår var det 5 grader. 10 grader varmare på 24 timmar. Hur ska det här sluta. Vi kommer att brinna upp.

 7. Johan, Uppsala

  Här är länk till ”Samtal om Den gröna omställningen”:
  https://www.svtplay.se/klipp/K5d7kAp/samtal-om-den-grona-kapplopningen

  Där medverkar LKAB, H2GS och Fossilfritt Sverige i ett SVT-lett panelsamtal.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, Tack, skönt att inte alla ”knipblundar”.
  Medias ansvar är stort och tungt.
  Släpp alla munkavelfrågor fria att debatteras.
  Låt den stora skaran av HC Andersens gossar och flickor i alla åldrar få synas och höras med sina frågor.
  Låt det storma, ifrågasätt stort som smått.
  Stoppa på så sätt den förgörande FN-drivna politikerkarusellen och stoppa Västs marsch mot kaos, självsvält och underkastelse med en ÖPPEN och FRI DEBATT.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  Smedjan/Timbro har en tämligen fri debatt i omställningsfrågan. Dagens inlägg där angående gröna bubblor är också läsvärt.:
  https://timbro.se/smedjan/smedjan-ekonomi/de-grona-jobben-blev-grona-hagringar/
  Undrar om våra drivande politiker ”knipblundar” inför Timbros egen information?

 10. Göran

  Mer vindkraft kommer bara att öka på de problem vi har med elenergin idag. På samma tid det tar att bygga alla dessa vindkraftverk kan vi bygga alla kärnkraftverk som behövs.

  Byggs alla dessa vindkraftverk och inga kärnkraftverk, då skjuter vi problemet ytterligare på framtiden, dvs. till den dagen vi har de kärnkraftverk vi behöver.

  Det handlar bara om vilja, men det verkar inte finnas någon vilja.

  Det är så urbota okunnigt och inkompetent, att vi faktiskt måste ställa oss frågan om förfallet faktiskt är designat, dvs. medvetet?

 11. Ann L-H #9,

  Ja tänk så många intressanta program som SVT hade kunnat göra i t.ex. Agenda och UG om alla de gröna bluffar som Sveriges skattebetalare fått betala genom åren: Etanol, vindkraftskonkurser, solcellssubventioner, elbilssubventioner etc. Istället ägnar man sig åt hallelujaprogram som i #4 och #7.

 12. Ivar Andersson

  De grönas dröm om sol och vind är en mardröm för elkonsumenterna och en stor del av befolkningen och de vilda djuren som störs av vindkraften.
  Kejsarens nya kläder …

 13. Håkan Bergman

  I klippet från Svensk Vindenergi står det att Europa har 22 GW havsbaserad vindkraft, men vi har nog runt 30 GW och det gällde även för ett år sen när artikeln skrevs.

 14. Nr 10 Göran.
  Din avslutande frågeställning är ytterst relevant.
  Något märkligt pågår – både inkompetensen och dom grönas oblyga hat gentemot naturen är obehagligt.

 15. Lars Kamel

  SVT1 visade Den Gröna Kapplöpningen i går kväll.
  Det var hemskt att se. Ett stort antal makthavare som lever i en fantasivärld, avskärmade från verkligheten.
  En fantasivärld där Jorden är på väg att brinna upp, där vindkraft alltid kan producera, där Sveriges elproduktion kan fördubblas på några år och där 100 000 människor från hela världen är beredda att flytta till norra Sverige.
  Min spådom är alla dessa ”gröna” projekt i norr kommer att haverera men tyvärr kosta oss skattebetalare massor av pengar dessförinnan.
  Tidigare har jag trott att projekten kommer att haverera på grund av det vare sig finns tillräckligt med el, råvaror eller kunder. Efter att ha sett programmet i går kväll, inser jag att det inte heller kommer att finnas tillräckligt med arbetskraft som vill flytta dit och arbeta med något som säkerligen kommer att haverera och läggas ned inom 5-10 år.

 16. Vindkraft skall inte byggas i områden med höga naturvärden – säger vindkraftälskarna men det byggs ofta i just sådana områden, eftersom där bor få människor.
  Jag har sett naturvårdsverket, länsstyrelsen och framför allt svenska naturskyddsföreningen bejaka bygganden i områden med 100-tals lokaler med rödlistade växter och kryptogamer och dussinvis rödlistade fågelarter.
  Regerringens senaste godkännande av dom 2 vindparkerna på västsvenska havsgrund gav faktiskt negativ respons från naturvårdsverket och även naturvårdsenheten på länsstyrelsen – men bejublades av svenska naturskyddsföreningen och miljöpartiet.

  Det finns en mycket stor fara i att svenska naturskyddsföreningen och miljöpartiet lierar sig mot naturen och mot vetenskapen.
  Dom har förut varit mycket högljudda ang paniken i Arktis – men nu agerar dom på tvärs mot vetenskapen och naturskyddet i våra egna vildmarker och naturområden.

  Naturvård, biologisk mångfald och hållbarhet är kidnappade av gröna idioter i gycklarhatt – men dom viskar i maktens öra.

 17. GBJ

  Det finska kärnkraftverket Olkiuoto utnyttjas som reglerkraft eftersom elpriset annars blir för lågt, liksom lönsamheten.

  ”Vanligtvis minskar man i Finland på elproduktionen genom att reglera produktionen av vattenkraft. På grund av översvämningar i Norra Finland har det varit svårt att minska på produktionen av vattenkraft.”

  https://www.energinyheter.se/20230519/29239/olkiluoto-bromsade-elproduktionen-elen-ar-billig

 18. UWb

  Fyra saker att uppmärksamma gällande de Holländska planerna.
  1. De holländska myndigheterna har gjort undersökningar om lämpliga platser inklusive alla tillstånd. Sedan auktioneras dessa ut, utan subventioner. Dessa undersökningar kostar hundratals miljoner SEK per park att utföra som staten står för och inte exploatörerna.
  2. Det kostar att bygga parkerna också, minst 2 miljoner € per MW. 22 000 MW kostar då minst 44 miljarder € för vindkraftsparkerna, och totalsumman inklusive anslutningarna blir 44+24=68 miljarder €.
  3. Det tillkommer kostnader för kraftledningsinfrastruktur som är större för att hantera 22 GW I stället för 11 GW.
  4. Westinghouse ska bygga 3*1200 = 3600 MW = 3,6 GW kärnkraftverk i Polen för 20 miljarder USD. Det innebär att 3*3,6=10,8 GW kärnkraft I Holland kan kosta 3 * 20 = 60 miljarder USD, viket är mindre än 68 miljarder € och som har en livslängd på 80 år i stället för 25 år. Motsvarande driftskostnad per producerad kWh. Koreanska reaktorer är cirka 15 % billigare, undvik EDF.

 19. UWb

  Lite OT, men har någon sett Oliver Stones film som promotar kärnkraft?

  https://www.nuclearnowfilm.com/

 20. GK

  Förutom den instabilitet i elnätet som vindkraften för med sig, så tillför den också ett problem till (många gånger diskuterat här på Klimatupplysningen): Reaktiv effekt.
  Eftersom vindsnurrorna byggs med asynkrongeneratorer så konsumerar de stora mängder reaktiv effekt. Denna måste tillföras elnätet från annat håll. Reaktiv effekt har den stora nackdelen att den tar plats i nätet utan att göra någon nytta. Konsekvensen blir att nätets maximala överföringskapacitet minskar i motsvarande mån.
  En liknelse är att fylla en del av lastutrymmet i en bil med gråsten innan man lastar i det man vill frakta.
  Vem betalar för detta?

 21. Paul Håkansson

  UWb
  12:34, 2023-05-19

  Oliver Stone är klimatreligös som alla andra obildade människor i ämnet så enda anledningen han promotar kärnkraft är sin tro.

 22. Paul Håkansson

  Mats Kälvemark
  08:26, 2023-05-19

  Som sagt 1/8 mot 7/8 snacka om arrogans. Men hela världsordningen är på väg att ändras. I Sankt Petersburg samlas BRICS i juni och där kommer 81 länder att vara närvarande för att diskutera framtiden med fokus på valutaunion. Västvärlden och allra helst EU är på väg att gräva sin egen grav med sina totalt inkompetenta ledare. Nu senast för några veckor sedan blev van de leyen totalt förödmjukad när hon besökte Kina då dom behandlade henne som luft.

 23. Björn

  Detta citat innehåller en viktig formulering: ”Elnätet måste dimensioneras för installerad effekt i kraftkällorna. Det betyder två till tre gånger större nätkapacitet än för samma energimängd med styrbar elproduktion. Utspridd också så att ett spindelnät av anslutningskablar krävs”. I praktiken är man tvingade att dimensionera kabelanslutningar till vindkraftparkerna ca 3 gånger mer än medeleffekten, på grund av de ojämna vindförhållandena. Detta jämfört med den installerade effekten. Märk väl, detta gäller varje enskild kabelanslutning till varje vindkraftverk. Vad kostar inte det ekonomiskt och materiellt? Installerad effekt i ett kärnkraftverk utnyttjas till ca 90% jämfört med vindkraftens ca 30%. Härav kan man väl påstå att kärnkraften är ca 60% effektivare i sin energileverans. Vi får inte heller glömma att detta gäller även nätdimensioneringen. Det är nu dags att vi får höra lite mer om de utlovade kärnkraftsplanerna från Tidöpartierna.

 24. Jag är trött på regeringens gullande med vindkraft. Det finns mängder med small modular nuclear reactors under utprovning. C.a 80 olika versioner tror jag. Men nu är det dags för Ängelholm att köpa sig en sådan innan de börjar få idéer om att bygga vindkraft – som vi hittills har sluppit.

  Var kan kommunen köpa ett, eller två? Vad kostar dom? Helst skall investeringen vara betald i budgeten inom 10 år. Tydligen så räknar man med att ett SMR levererar i 60 år.

 25. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Under press från MP har S stängt fyra kärnkraftverk som vi nu måste ersätta med ny el. För detta föreslås vindkraft, särskilt till havs.

  Men den tar åratal att få på plats och ger bara el när det blåser lagom. Ute till havs kanske 40-50 procent av tiden, men med dagens snitt snarare runt 30 procent. Ute till havs varken bor eller verkar folk. Billigare möllor än kärnkraft medför kraftigt fördyrande nät- och systemkostnader.

  Med samma tidshorisont kan vi även få ny kärnkraft med utnyttjande av gammalt bränsle. Den lär bli dyrare än vindkraft men ger lägre driftskostnader och klart lägre systemkostnader och levererar hela tiden utan avbrott.

  På sikt ger därför ny kärnkraft säkrare och billigare el. Om vi nu alls behöver så mycket. Batterifabriker, ”fossitfritt” stål och d:o järn är ytterst osäkra och dyra projekt med begränsad tillgång till el och råvaror som allvarliga hinder.

  Under tiden måste vi framställa el med kolbaserade bränslen, alltså kol, olja och gas. Annat gives icke. En sur karamell att suga på för alarmister både utanför och i sittande regering.

 26. Lasse

  #25
  Samma partier som stolt vill fördubbla vår elkonsumtion genom olika hybrisprojekt.

  Det verkar som om de gör detta för att kunna se sina barn i ögonen,”vi gjorde vad vi kunde” typ.

  Om de bara visste hur manipulerade de är!
  Vi får hoppas på barnen.
  Samt att miljöprövningen av dessa projekt även tar upp resten av Sveriges elbehov och vad som sker när strömmen stryps.

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv
  Naturvårdsverkets RAPPORT 7049 | MAJ 2022

  https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7049-6_b.pdf

  Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön
  Naturvårdsverkets RAPPORT 7055 | AUGUSTI 2022

  https://www.aquabiota.se/wp-content/uploads/isaeus-m.-beltran-j.-stensland-isaeus-e.-ohman-m.-c.-andersson-li-m.-2022-isbn-978-91-620-7055-7.pdf

  Mvh,

 28. Evert Andersson

  #11 Ingemar Nordin

  Du nämner solceller. Det är också ett stôlleprov av format. jag har inte någon uppdaterad siffra, men tror att vi subventionerat solpaneler med minst 7 miljarder. För det för vi inte så mycket el att det syns på pajdiagrammen med andelen el per källa.

  Men folk som får ihop pengarna tror det är lönsamt för att de tjänar på det. Samhället däremot har inrättat en bankomat á la Ebberöd.

 29. UWb

  Jag tycker bättre om Doomberg än Bloomberg, men här en länk i alla fall om deras satsningar på förnybart, som tydligen inte ger den vinst som önskas

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-18/shell-demands-profits-from-green-energy-unit-not-just-co2-cuts?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=twitter

 30. foliehatt

  Tege, #25,
  Mp har inget att pressa S med.

  Det var Såssarnas hunger efter regeringsmakten som lade ned våra reaktorer

 31. BD-Nille

  #20 GK
  ”Förutom den instabilitet i elnätet som vindkraften för med sig, så tillför den också ett problem till (många gånger diskuterat här på Klimatupplysningen): Reaktiv effekt.”

  Vindkraften är förvisso en ovälkommen parasit i kraftsystemet, men någon stor konsument av reaktiv effekt tror jag inte den är..

  Ja, det är korrekt att flertalet vindkraftverk har asynkronmaskiner. Och de konsumerar reaktiv effekt.

  Men mellan vindkraftverkets asynkrongenerator och elnätet finns olika typ av kraftelektronik som möjliggör reglerbar effektfaktor (cosinus Phi) omkring 1,00 – valbart induktivt eller kapacitivt. Likspännings-mellan-ledet i denna kraftelektronik är också orsaken till att vindkraften inte bidrar till svängmassa/rotationsenergi/intertia i kraftsystemet.

  Min erfarenhet är att man vill köra själva vindkraftverken på effektfaktor 1,00. Varje vindkraftsverks aggregattransformator (typiskt 0,69/33 kV) kanske tar 5% reaktiv effekt vid maxlast. Dvs 0,25 MVAr om verket har 5 MW märkeffekt. Säg tjugo verk ger 5 MVAr

  Typiskt sett finns det sedan ett 33 kV kabelnät som samlar in kraften till en uppsamlingsstation, kanske 145/33 kV. Säg att den har en 100 MVA transformator (20 vindkraftverk x 5 MW). Den stora transformatorn har typiskt 10% reaktiv förbrukning vid märklast, dvs 10 MVAr.

  Såå, 5 MVAr reaktiv förbrukning i de enskilda vindkraftverkens transformatorer (0,69/33 kV) och 10 MVAr i uppsamlingsstationen (33/145) kV ger totalt 15 MVAr (induktivt) för 100 MW.

  Det motsvarar Cosinus Phi = (Arcustangens för 15/100) = 0,989.

  MEN, då tillkommer kabelnätet i industriområdet för vindkraft, vilket genererar en konstant kapacitiv reaktiv effekt. Kabelnätet är som en konstant inkopplad shunt-kondensator, som tillför/producerar reaktiv effekt.

  Såå, jag ser inte vindkraftverkens asynkronmaskiners förbrukning av reaktiv effekt som något stort problem.

  Vindkraftens dysfunktionalitet vad gäller aktiv eleffekt är långt mycket värre.

 32. BD-Nille

  Rättelse eget inlägg #31
  ”Det motsvarar Cosinus Phi = (Arcustangens för 15/100) = 0,989.”

  Ska förstås vara :
  ”Det motsvarar Cosinus Phi = Cos (Arcustangens för 15/100) = 0,989.

  Mea Culpa

 33. Björn-Ola J

  År 2022 hade runt 13 GW vindkraft installerad. Av dessa 13 GW kunde endast 1 GW levereras med en varaktighet på minst 90% av tiden.
  Resten av effekten kan aldrig garanteras och har varierande varaktighet. Därför är den värdelös för näringslivet.

 34. Torbjörn Lindkvist

  I Finland är de inte fullt så entusiastiska angående vindkraft!
  https://www.energinyheter.se/20230522/29243/bakslag-ny-vindkraft-i-vastra-finland

 35. UffeB

  Från Barometern/OT

  ”Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna säger alla nej till vindkraft i havet utanför Simpevarp.
  S–M-majoriteten har fattat beslutet efter att ha gått igenom samrådsunderlaget och lyssnat in berörda medborgare.
  Kommunalrådet Andreas Erlandsson konstaterar att det inte finns folklig acceptans för vindsnurror i havet.”

  Får väl hoppas att vetorätten håller hela vägen.

 36. Lasse

  Kvartal har tittat på vindkraftens ekonomi-Svart hål?
  https://www.youtube.com/watch?v=J2Vc-l8nXt8

 37. Tack för ett lysande inlägg.
  Jag noterar med tillfredsställelse att ni använder ordet ”Parisöverenskommelsen” vilket är sakligt rätt trots att media och flertalet politiker envisas med att att tala om ”Parisavtalet” vilket är sakligt fel.

 38. Karl Eider

  Intresset för att jobba med vindkraft minskar år för år. Nu måste man pausa utbildningen, för få sökande.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vindkraftsutbildning-pausas-pa-campus-varberg-for-fa-sokande