Jacob Nordangård i Swebb-TV

Jacob Swebb TV

Jag har ganska nyligen läst ut Jacob Nordangårds bok Den digitala världshjärnan som är bra och väldigt faktaspäckad. Världshjärnan ska bli en digital replika av jorden och vara klar till 2030. Den ska få tillgång till det mesta som händer och kunna fungera som en slags kristallkula.

Jacob skriver:

”I slutändan handlar det om att skapa acceptans för ett nytt ekosystem där allting är uppkopplat för att kunna mäta allas klimatavtryck i realtid. En väldshjärna som analyserar och håller koll på allt och alla. ”För det allmännas bästa. ””

2024 ska det vara en stor och extremt viktig konferens som har fått namnet Summit for the future. På konferensen ska man komma överens om gemensamma principer för en ”öppen, fri och säker digital framtid för alla”.

På konferensen ska man underteckna Pact for the future och WHOs globala hälsolag som ger, i mina ögon både FN och WHO alldeles för stor makt. De skulle ju kunna hänvisa till människors hälsa på grund av klimatet och stänga ner hela samhällen.

Det är en farlig väg men några hinder kan jag inte se hur de skulle lösa på så kort tid. För det första finns det en massa äldre människor som inte alls hänger med i tekniken. Min egen kära Mor skulle knappast kunna ladda ner en app och bli övervakad på det sätt som krävs. Ett annat hinder att det krävs en digital valuta och även om vi i Sverige har kommit långt finns det människor även här som inte har svisch eller Mobilt bankid. Dessutom är det ”cash is king” som gäller i många länder som ex Spanien och Frankrike.

Jag tycker att det här är den viktigaste frågan vi har på bordet just nu men något som ingen diskuterar. Det är inget som kommer upp i Agenda eller Aktuellt om man säger så.

Jag kan verkligen rekommendera boken men hittade även en intervju eller snarare ett samtal med Jacob som sändes på Swebb-TV där han förklarar lite mer så se gärna den.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Lena!
  Det Du beskriver visar att FNs mål, om Only One Word som vår arma västvärld redan underordnat sig genom den gröna omställningen, delvis är nått.
  Kommer även den övriga världen att gå samma väg?
  BASIC-länderna som satte klackarna i backen med ett rungande NEJ till det klimatavtal som var aktuellt 2009 vid det då ”avgörande” COP-mötet i Köpenhamn verkar nu ha tagit ledningen genom att hävda frihet från FN-diktat – för dem.
  Vad och Vem ska leda den nya världsordningen, FN-The Rockefellers med Obamas svans, Mittens rike … eller.
  Hur som helst verkar EU totalt blåst medan ” våra” entusiastiska gröna politiker gör vad de kan för att håller rasera vad tidigare generationer byggt upp för sina barn och barnbarn.

 2. Mycket bra, tack.
  Det är kanske dags att stänga ner FN en tid och ge makthavarna och folket tid till eftertanke. Nordkorea är på väg!

 3. Lasse

  Även om det ligger en bit bort från klimatet så kanske bankernas kamp mot penningtvätt kan tas upp som ökad kontroll över vår frihet.
  Ibland blir det absurt-som när påfyllnad av kontokort kräver fullständigt redovisning av penningfödet.
  Även om vi kan göra allt mer själva direkt så krävs det manskap för att kontrollera. Det är snart bara skatteverket som tar emot utan koll 😉

 4. TB

  Skulle önska boken i digital form.

 5. Thorleif

  I april 2024 är det tänkt att våra politiker ska ta det avgörande beslutet (sannolikt utan offentlig debatt) att sälja ut vår självständighet till det korrupta WHO som leds av privatkapital. Åtgärder ifråga om Klimat och Hälsa kopplas samman.

  Ska ni låta det ske?

 6. Göran

  ”…bankernas kamp mot penningtvätt…”

  Det är inte bankernas kamp utan politikernas kamp. Bankerna följer bara lagen. Instruktionsboken för en bank är på 106.000 sidor.

  Det bankerna möjligen gör är att övertolka lagen, vilket kan hänvisas till att de är rädda för att göra fel. När de gör fel får de böta. Det räcker med att någon banktjänsteman glömmer sätta ett kryss i en rutan så blir det böter. Det gör även att det är lättare att säga nej än ja, eller säkrare så att säga.

  Varje bank i Sverige betalar tiotals miljoner varje år för glömda kryssrutor bland annat.

  Det finns ingen sund affärsrörelse som vill hålla på och snoka i sina kunders privatliv.

 7. Bim

  Tack Lena och tack alla som kämpar i motvinden. Det konstiga är ju att Nordkorea redan finns som ett varnande exempel. Kan det bli tydligare ?
  Man måste lära sig att diktaturer leds av elaka människor. Det är helt enkelt en förutsättning för diktaturer, trots att det hela tiden låtsas vara för folkets bästa.
  Det är aldrig för folkets bästa.
  Verklig demokrati är rots sina brister det absolut bästa systemet hitintills.
  Varför rasera det och underordna sig en diktator.
  Det är ju bara att kolla våra ”riksdagsdebatter”
  Vilka är det som med ren elakhet försöker tysta folk som har verkliga demokratiska idéer.
  Fria rättvisa val är inget som sossar och övriga på den kanten gillar.
  Så höga skatter att folk tvingas förlita sig på olika knepiga bidrag som tvingar dem att välja rätt parti nästa val. Är det inte det som Magdalena menar när hon bad Liberalerna att knipa käft om de inte har annat att komma med än kritik mot sossarna.
  Tack alla kämpar på KU. Ingemar Nordin, Ann LH, Lena Krantz, Peter Stilbs och alla ni andra.

 8. Agneta Isacsson

  Vill verkligen också tacka för allt arbete många här på sodan lägger ner för att förklara vad som händer och sker i olika organisationer som vi inte själva hinner eller klarar sätta oss in i. Jag skriver mycket sällan något men läser desto oftare. Viktigt för mig.

 9. Frankrike sätter käppar i hjulet för EUs Green Deal:

  ”A key element of the European Union’s Green Deal package has been delayed after France, the bloc’s biggest supporter of nuclear power, said it won’t back a law to scale up renewable energy.”

  Flera fd Öststater sätter sig också på tvären.

  https://www.bnnbloomberg.ca/eu-spat-over-nuclear-energy-escalates-as-key-vote-delayed-1.1921245

  Skönt att det åtminstone finns några som inte gillar galenskapen.

 10. Lasse

  Elsa är inne på WHOs dröm om total kontroll:
  https://www.youtube.com/watch?v=GU-RYdLGLtY

  Sist i denna långa intervju.

 11. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Klimatfrågan kan ses som ett verktyg/en hävstång för att övervinna protester mot denna nya ordning. Ett grundproblem är att FN, EU och stater ges rätt att bötfälla för brott mot i sig diskutabla lagar. Jag accepterar inte att bilföretag tvingas böta om de inte prackar på folk elbilar med sämre brukarnytta för mer pengar.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  TeGe, jag förstod inte vad Du menade med Ditt inlägg i # 11.

 13. Bim

  Håller med Ann LH # 12
  ?

 14. Vi behöver bara gå till det omhuldade Agenda 30. Läs gärna de sista sidorna som handlar om vilka totalitära ingrepp och vilka enorma kostnader man räknar med att genomförandet skall kosta. Resten är förskönande blomsterspråk.

  Det kommer en ”Deklaration” på slutet i punktform 1-59. I pkt 2 o 3 åtar vi oss att ”utrota fattigdom”, I pkt 7 så skall likvärdig utbildning, hälso- och sjukvård etc införas. I pkt 14 påstås det felaktigt att naturkatastrofer blir vanligare och intensivare. Ökenspridningen skall stoppas och vi skall hjälpa små önationer som hotas av havsnivåhöjningen. Pkt 17 säger att vi skall se till att samhällena skall bli fredliga och mer inkluderande. pkt 20 så skall vi betydligt öka investeringarna för att minska diskriminering av kvinnor och våld. I pkt 25 ”åtar vi oss att erbjuda inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet på alla nivåer” I pkt 27 pratar man om tillväxt: ”sådan tillväxt är möjlig endast om rikedomar delas och inkomstklyftor angrips.” I pkt 28 ”Vi åtar oss att genomgripande förändra hur våra samhällen producerar och konsumerar varor och tjänster.” Under rubriken ”Medel för genomförande” säger det att deras Agenda kräver ett ”globalt partnerskap”. Detta återkommer i pkt 40. i pkt 41 säger man ”Den nya agendan hanterar de medel som krävs” och att ”offentlig finansiering spelar en avgörande roll” I ” pkt 41 ålägger man de nationella styrena att ”garantera ansvarsskyldighet för ett effektivt genomförande av våra åtaganden” I pkt 46 betonar man vikten av en överhöghet som FN. Pkt 47 ”Det politiska högnivåforumet under generalförsamlingen och det ekonomiska och sociala rådets ledning kommer att ha en central roll genom att övervaka uppföljningen och översynen på global nivå”.

  Här syns ju bockfoten lång väg och alla som skriver under Agenda 30 borde förstå vad som väntar …