Vår aktuella statsideologi, klimatomställningen och energiförsörjningen

CO2 07 1

Nuvarande CO2-halt i atmosfären är bland den lägsta någonsin

När partiledarna och språkrören under Almedalsveckan fick möjlighet ge väljarna ett genomtänkt tal inför valet i höst var klimathotet och klimatomställningen på nästan allas läppar, det är politiskt korrekt och inte på något sätt överraskande. Det som däremot överraskade var att vår kaotiska energiförsörjning knappast nämndes.

Idén om behovet av ”klimatomställning” har slagit rot bland politikerna och den har utvecklats till vår aktuella statsideologi. Statsministern gick i täten och talade om att vi måste minska våra, så kallade, klimatutsläpp och på så sätt ytterst värna om planeten.

För så är det” sa hon mycket bestämt.

Denna uppvisning av våra politiska ledares kunskaper, insikter och bildning, som vår statsminister för egen del var stolt över, var både beklämmande och skrämmande. Var är alla de rådgivare som ska leda statsministern, regeringen och riksdagens män och kvinnor på vägen till vårt lands bästa?

Statsministern upprepar ständigt att det är dags att vända på varje sten, javisst men även de vetenskapliga! Det för tankarna till en liten, men nog så viktig, passus i Happers och Lindzens svar på Joe Bidens ambitioner att underkasta sig FN/The Rockfellers planetskötarvisioner, (länk 1):

Vetenskapliga teorier skapas när data kan bekräfta teoretiska förutsägelser och inte från konsensus, peer-review, politisk uppfattning eller manipulerade data. Det är vad den vetenskapliga metoden innebär.” Nobelpristagaren i fysik Professor Richard Feynman uttryckte det på sitt sätt: ”[W]e compare the result of [a theory’s] computation to nature, … compare it directly with observations, to see if it works. If it disagrees with experiment it is wrong. In that simple statement is the key to science.” Om hypotesen och de teoretiska modellerna, avviker från verkligheten är de felaktiga, det är ”nyckeln till vetenskapen”.

klimatmodell vs reality

Modellerna, tolkade som Global Warming styr Government Opinion

Richard Feynman har inte bara förklarat innebörden i den vetenskapliga metoden han har dessutom påpekat att vetenskapligt grundade teorier står över Government Opinion och därför avgör vad politikerna har att rätta sig efter:

“No government has the right to decide on the truth of scientific principles.”

När det är Government Opinion och inte vetenskapen som får råda kan det kan gå riktigt illa. Det kanske mest kända exemplet är när Stalin gjorde Trofim Lysenko till kejsare över Rysslands biologi. Resultatet blev att under fyra decennier dog miljontals människor av missväxt och svält på grund av att Lysenkos och Stalins egna tolkningar sattes över den klassiska genetiken.

Zhores Medvedev, Lysenkoismen och Klimathotet – Klimatupplysningen

¤¤¤

För att markera faran med politiskt dikterad ”vetenskap” används ibland begreppet ”Lysenko-vetenskap”.

Klimathots-Lysenkoismen” startade i större skala i med att Obama blev vald till president 2008/2009. Han hade tjusat USA´s befolkning inte minst med lockande löften om Change utan att närmare förklara vad det innebar. Bland det första han gjorde var att se till att få koldioxid klassad som en förorening i vad som benämns Endagerment Findings och just de orden om CO2 hördes från den politiska scenen under dagarna i Almedalen. Detta bedrägeri var nödvändigt för att Obama skulle kunna föra sitt krig mot kol, vilket senare utvidgats till kriget mot de fossila bränslena i IPCC och bland västländerna.

En sann vetenskapsman på USAs Naturvårdsverk (EPA) Alan Carlin kämpade förgäves för att få stopp på denna politiska korruption av vetenskapen:

Alan Carlin – en okänd storhet – Klimatupplysningen

¤¤¤

Den svenska energiförsörjningen är idag kaotisk och den grundas på den nya statsideologins Government Opinion.

En liten försynt fråga, kommer den rådande ”Klimathots-Lysenkoismen” att kosta mer än vad den ursprungliga Lysenkoismen gjorde?

¤¤¤

Happer och Lindzen visar i sin essä (länk 2,3) hur vetenskapligt korrupt IPCC/SPM har blivit sedan 1995. På 25 sidor ger de en allsidig förklaring till varför den numera politiskt korrekta klimathotsfrågan inte vilar på vetenskap, men om den rapporten blir övermäktig för våra ”bildade” politiker och deras rådgivare räcker det långt med Clintels klimatdeklaration, (länk 4):

There is no climate emergency

A global network of 900 scientists and professionals has prepared this urgent message. Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real costs as well as the imagined benefits of their policy measures.

Natural as well as anthropogenic factors cause warming

The geological archive reveals that Earth’s climate has varied as long as the planet has existed, with natural cold and warm phases. The Little Ice Age ended as recently as 1850. Therefore, it is no surprise that we now are experiencing a period of warming.

Warming is far slower than predicted

The world has warmed significantly less than predicted by IPCC on the basis of modeled anthropogenic forcing. The gap between the real world and the modeled world tells us that we are far from understanding climate change.

Climate policy relies on inadequate models

Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as global policy tools. They blow up the effect of greenhouse gases such as CO2. In addition, they ignore the fact that enriching the atmosphere with COis beneficial.

CO2 is plant food, the basis of all life on Earth

CO2 is not a pollutant. It is essential to all life on Earth. Photosynthesis is a blessing. More CO2 is beneficial for nature, greening the Earth: additional CO2 in the air has promoted growth in global plant biomass. It is also good for agriculture, increasing the yields of crops worldwide.

Global warming has not increased natural disasters

There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more frequent. However, there is ample evidence that CO2-mitigation measures are as damaging as they are costly.

Climate policy must respect scientific and economic realities

There is no climate emergency. Therefore, there is no cause for panic and alarm. We strongly oppose the harmful and unrealistic net-zero CO2 policy proposed for 2050. If better approaches emerge, and they certainly will, we have ample time to reflect and re-adapt. The aim of global policy should be ‘prosperity for all’ by providing reliable and affordable energy at all times. In a prosperous society men and women are well educated, birthrates are low and people care about their environment.

¤¤¤

Från de karga bergen i väst, de grönskar ”som aldrig förr”.

Ann Löfving-Henriksson

 

Länk

 1. The FN/Rockefellers Scam mot vägs ände – Klimatupplysningen
 2. Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org)
 3. Critical comments by Happer and Lindzen on SEC Rule – Clintel
 4. World Climate Declaration – Clintel

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LasseLu

  Apropå ”vetenskapsmän” så kom jag att tänka på Helge Berglund när han kommenterade en tränare i tre kronor. De är bara betalda drängar. Vilket är tillämpligt för många ”experter”.

 2. Enough

  ””För så är det” sa hon så mycket bestämt.”

  Ja, varför skulle sossarna avvika från sitt sätt att kommunicera med omvärlden i ”klimatkrisfrågan. Migration, brottslighet, energi, ”pandemi”, samhällfunktioner, i alla områden står de ihärdigt fast vid sin linje, det har gått hem i decennier, och backas upp av skattefinansierad media.

  Tyvärr måste svensken bli mer intresserad och medveten om vad som egentligen händer. Mina gamla käpphästar för att det ska hända är två huvudsakliga, som rör om i privatlivet;

  -Tydlig minskning i den egna plånboken, och

  – Allvarligt våld på den egna gatan/ närstående

  Plånboken är på gång, men våldet är ännu inte så utbrett, det ökar i de ”utsatta” områdena än så länge. Jag hoppas att plånboksfrågan kommer att intressera fler innan valet, men är lite skeptisk till att det är tillräckligt många. Dessutom, hur mycket kan Uffe’s lag göra, hur mycket vågar de bryta upp det sossiga myndighets-Sverige?

 3. Ivar Andersson

  ”Jag och många med mig har många gånger genom åren varnat för Tysklands ”Energiewende” och de följder detta energiexperiment skulle kunna få. Och det blev ännu värre än någon hade kunnat förutse. Kombinationen av förtidsavvecklad kärnkraft, dysfunktionell vindkraft, ökat beroende av rysk gas och ett krig i Ukraina blev en riktig giftcocktail. Nu hotas Tyskland av en energikris till vintern och redan kommer råd om att minska gaskonsumtionen, sänka temperaturen, ”dimma ned lamporna” och spara på energi. Och samtidigt återstartas nu nedstängda tyska kolkraftverk – med stöd av Tysklands gröna parti ”Die Grüne”. Och i takt med att gaspriser och elkostnader stiger i Tyskland drivs elpriserna upp till rekordnivåer även i södra Sverige.

  Många svenska klimatdebattörer har haft tyska ”Energiewende” som förebild. Förhoppningsvis är den tiden förbi.”
  http://www.ericsoniubbhult.s

 4. Lasse

  Det blir lätt fel när kursen ändras efter ideologin.
  Ceylon/Siri Lanka är ett bevis på detta.
  Stopp för konstgödsel blev regeringens fall allt medan skördarna föll och folken svälter.

  Stopp för gas från Ryssland känns i våra plånböcker när vinden mojnat och (värme)kraftverken går för fullt-mitt i sommaren. De ger idag mer el än vinden!
  Vi har inte beslutsrätt i Energivände men får betala deras el-ände! 🙂

  Fö skall Franska staten köpa tillbaka sin elkraft !
  EDF (84% statligt) skall köpas ut från börsen.

 5. Tack Ann,

  Bara en liten detalj. Klimatdeklarationen av CLINTEL är numera underskrivet av över 1100 forskare och klimatexperter. Fler och fler inser att det inte finns någon ”klimatkris” utanför politikers och journalisters huvuden.

 6. Bim

  Tack Ann. Bra att Du kämpar på. Det triggar oss andra att inte släppa taget.

  Ingemar Nordin # 5
  Där har du helt rätt. politiker börjar bli rädda om skinnet, de är ju helt medvetna om att de handlat bedrägligt mot sina väljare. Det märks ganska tydligt i kärnkraftsfrågan. Ett stort problem finns kvar :Skolungdomar och även inom universitets studerande.
  Det blev en diskussion nere vid bryggorna där jag bor, om el och bränslepriserna. Kunde inte undvika att höra det, så jag föreslog att de skulle skippa SVT och mainstream medierna och kolla Swebbtv och Elsa Widding istället, så får ni reda på sanningen.

  En ung kille 20-25 år .
  Det beror väl på vilken sanning, sa han.

  Det finns bara sanning eller inte sanning, svarade jag.

  Ja, Bara du inte är en sådan där klimatförnekare, man måste lita på vetenskapen drog han till med.

  Det är ju det du inte gör, svarade jag. När du kallar folk för klimatförnekare så har du avslöjat din okunskap. Det är Greta du lyssnar på.

  Något vettigt samtal går inte att föra med ungdomar. De är så djupt indoktrinerade av vänstern genom skolor och TV att det är omöjligt att nå fram till dom utan att det blir otrevligt.

  Jag tror det är hög tid att berätta för den generationen vad vänsterpolitik egentligen ställt till med genom åren.
  Tala om vem Pol Pott, Stalin, Honecker, och alla andra vänstermonster som styrde ÖstEuropa, Kina, Kuba
  och stora delar av Asien. verkligen ställde till med.
  De var inte extremhöger, de var vänster.

 7. #6
  Håller med, våra unga, speciellt akademier är helt förlorade.
  De har inte heller någon insikt i historia, som ju raderats ut från schemat.
  Det är de unga fanatikerna som oroar mig.
  Men körda överallt skall de bli….

 8. BG

  Försäkringsbolag hjälper till med att ta fram för skoleleverna ”lämplig” litteratur. Här är ett utdrag ur Naturmiljöboken för åk 5;

  ”KAPITEL 1 VAD BETYDER KLIMATFÖRÄNDRINGARNA EGENTLIGEN? Vad är egentligen klimatförändringar? Du kanske har hört ordet klimatförändringar och sett på nyheterna om olika problem det ställt till med. I en del länder regnar det så mycket att gatorna fylls med vatten, medan andra länder drabbas av en sådan torka och värme att det är omöjligt att odla mat eller att vistas utomhus.

  Förändringarna i klimatet skapar stora problem runtom i världen. Länder som drabbas av torka får brist på dricksvatten. I städer som drabbas av översvämningar blir hus förstörda och vägar spolas bort. Även Sverige påverkas av klimatförändringarna.

  År 2005 fällde stormen Gudrun över 200 miljoner träd, vilket orsakade att fler än 400 000 människor drabbades av elavbrott. År 2018 var sommaren den varmaste på hela 260 år. Säden torkade, vilket orsakade att många kor och hästar inte f ick tillräckligt med mat.
  Klimat och väder Klimat och väder är faktiskt två olika saker. Vädret beskriver situationen under de närmaste dagarna. Meteorologen på tv kan till exempel berätta att det imorgon blir +5 °C, blåsigt och duggregn. 2 Klimatet beskriver hur vädret är under långa perioder. Sibirien har till exempel polarklimat med en medeltemperatur på +10 °C. Det är vanligt att vädret varierar lite. Våra svenska årstider är inte likadana varje år. Vi kan ha en kall jul med snö under ett år och en regnig och grön jul nästa år. Det är när det är plusgrader under julen i tjugo års tid som man kan börja tala om en klimatförändring.”

 9. L

  Hur kommer CLINTEL ut med sitt budskap. Vet ex journalister om att organisationen ens finns. Hur kommer det sig att dessa personer överhuvudtaget aldrig nämns. Måste man vara särskilt intresserad för att veta om dessa 1100. Är det namn som man inte kan gå förbi Det nämns ju att vetenskapen är överens.

 10. Tudor

  Adam Cwejman i GP:

  https://www.gp.se/ledare/d%C3%A4rf%C3%B6r-revolterar-de-nederl%C3%A4ndska-b%C3%B6nderna-1.76762814

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Några reflektioner:
  # 2 Enough vad ”Uffes lag” kan göra blir verkligen intressant nu när Jimmy Å. och han killar har stöd av Elsa. Måtte Uffe, Ebba och Johan å det snaraste fatta poängen och fixa sin retorik!
  # 3 Ivar A. De kan ju baka ihop Elsa och Die Energiwende till en smaklig historia.
  # 4 Lasse. Siri Lankas nuvarande öde är ju ännu ett exempel på när ideologin går före förnuft och vetenskap.
  Tack!

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 6, 7 och 8 det är nog minst en generation som blivit så fullproppad med klimathotspropaganda att det enda som får genomslagskraft är just att vi alla får känna av konsekvenserna av klimathotsbedrägeriet. Men hur många kommer att kunna sätta ihop orsak och verkan?

 13. Tack Ann !

  ”En liten försynt fråga, kommer den rådande ”Klimathots-Lysenkoismen” att kosta mer än vad den ursprungliga Lysenkoismen gjorde?”

  Det finns all anledning att frukta att det kan bli värre. Då tänker jag på net-zero CO2 politiken kombinerad med 100% ekologiskt jordbruk. EU har som mål att styra europeiskt jordbruk till zero konstgödsel och zero syntetiska växtskyddsmedel. I förhållande till detta mål ligger vi nu nog ungefär där klimatpolitiken var under 90-talet. Om målet uppnås över hela EU tillsammans med net-zero CO2, är det fullt möjligt att de grönas dröm om en kraftigt minskad befolkning slår in. Förmodligen har få insett hur omöjlig 100% ekologisk odling är, också bland klimathotsskeptiker. Lars Bern är ett exempel därpå.

  I förra inlägget om Elsa Widding berördes Sri Lankas katastrofala jordbrukspolitik. Detta misslyckande lär vara välkänt bland oss som söker information utanför MSM, liksom de holländska jordbrukarnas protester mot att ruineras på grund av landets mål att att fram till 2030 halvera utsläppen av kväve,.

  Mindre känt är den indiska delstaten Sikkims politik av samma slag. Själv visste jag inte ens att det fanns en delstat med det namnet. Nåväl, häromdagen handlade France Inters program La terre au carré (motsvarigheten till SRs Klotet) om det enligt reportern framsynta och lyckade ekologiska jordbruket i Sikkim. Som speciellt lovvärt presenterades den lokala tillverkningen av ”naturliga” växtskyddsmedel. Råvarorna är jäst kogödsel, kourin och kalk.
  Sikkims jordbrukspolitik är lika lyckad som den tyska Energiewende. Skördarna har i genomsnitt minskat med 60% jämfört med tiden innan den nya politiken. Lyckligtvis för invånarna importeras modernt odlade matvaror från West Bengal, Punjab, UP, Bihar, etc.

  https://indianagriculturalfacts.com/pdf/sikkims-organic-farming-delusions.pdf

  https://timesofagriculture.com/how-to-make-cow-dung-urine-organic-pesticide/

 14. Ann Löfving-Henriksson

  # 10 Tudor, Adam är på många sätt är bra, han försöker se sambandk, men han gräver sig inte ner till roten riktigt. Varför undrar han inte över varför kväveutsläppen ska minska?

 15. Ann Löfving-Henriksson

  # Lars M. Tack för berikande svar.
  Om inte våra politiker i EU snart inser att deras rådgivare inte heller var särskilt insatta i de här frågorna och därför vågar lyssna till sådana som ”inte hoppat i fel tunna” och snabbt ändra kurs så går vi en mycket dyster framtid till mötes. Vågar knappt tänka på det.

 16. Håkan Bergman

  Ann #12
  Obotlig optimist som jag är så ser jag en strimma ljus, det är ungdomen som flyr MP idag.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 Håkan B. Vid närmare eftertanke är det nog inte bara ungdomen. Där jag bor omgiven av pensionärer, hantverkare och en-två-mansföretagare med familjer, 16-17-åringar med A-traktorer osv är det verkligheten som gäller, inte MP så långt snacket går.

 18. Håkan Bergman

  Ann #17
  Visst dom tappar över hela linjen, men tappet är störst bland ungdomar enligt en undersökning jag läste om bara härom veckan, ska försöka hitta den igen, av förklarliga skäl har den kanske inte fått så stor spridning i media.

 19. Håkan Bergman

  Den här är bakom betalvägg men inledningen är ju sensationell nog för att stå i DN.
  https://www.dn.se/sverige/mp-samsta-partiet-enligt-de-unga-valjarna/

  https://omni.se/m-klart-storsta-parti-bland-unga-valjare-mp-i-botten/a/479lk9

  ”Trots att miljö och klimat är viktiga frågor för unga, är Miljöpartiets stöd i åldersgruppen bara 3,9 procent. Det kan jämföras med nästan 16 procent inför valet 2014.”
  Det är en viss skillnad på 16 och 3,9 procent.
  Därmed inte sagt att det är läge att luta sig tillbaka, på’rom igen, eller hakka pällä som dom säger over there.

 20. Ann L-H, #17,

  Jag misstänker att när dieselpriset till A-traktorerna blir högre än veckopengen så tappar de snabbt intresset för Greta och MP. Det är tyvärr samma tänk för många vuxna. När de långt om länge lyckas fylla i punkterna mellan den rödgröna energi- och drivmedelspolitiken med vad det kostar dem själva så vaknar de. Alla vill rädda planeten men alla mätningar visar att folk inte är villiga att betala priset – detta trots att vi i alternativmedia gång på gång visat på kostnaderna för klimatlagar, Parisöverenskommelser, energiewende, det gröna skiftet, etc etc kostar i pengar och mänskligt lidande.

  Har inte åtminstone vuxna människor en moralisk skyldighet att ta reda på fakta innan de tar ställning i allvarliga frågor? Tydligen inte.

 21. Sören G

  Är folk beredda att betala priset för att ”rädda planeten”? Speciellt som man inte ser någon klimatkris. En klimatkris som bara tycks finnas på mediernas nyhetsredaktioner.

 22. Ulf

  Tror de unga är rätt less på Greta. Tycker det är mest äldre som blabbar om klimatet. Tittar vi till vänster så är pensionärerna S största väljargrupp. Så ni födda på 1940 talet får nog fundera på hur det var på 1970 talet. Då skulle alla vara kommunister. MP idag känns ganska medelålders.
  Media är förstås problemet, som bara speglar högljudda typer som Greta.
  Apropå ekologiskt jordbruk saknar man som vanligt Rosling, som hade stället saker och ting till rätta.

 23. tty

  #8

  Vad är det för ett snille som har totat ihop den där smörjan?

  ”Sibirien har till exempel polarklimat med en medeltemperatur på +10 °C. ”

  Ingen plats i Sverige har så hög medeltemperatur, man måste långt ned i Mellaneuropa, typ Paris för att hitta det. Och större delen av Sibirien har inte för övrigt polarklimat, utan kalltempererat eller subarktiskt inlandsklimat.

  Troligen har vederbörande blandat ihop medeltemperaturen och temperaturen för den varmaste månaden. Trädgränsen stämmer rätt bra med 10 gradersisotermen för den varmaste månaden, och trädgränsen brukar ju ofta anges som gränsen för Arktis.

  Den svenska skolan är ett sorgligt spektakel.