Zhores Medvedev, Lysenkoismen och Klimathotet

Biologen och författaren Zhores Medvedev avled nyligen 93 år gammal. Det ger anledning att hedra honom och samtidigt påminna om agronomen Lysenko med lysenkoismen och dess konsekvenser.

grupptänk 5

https://www.thegwpf.com/zhores-medvedev-93-dissident-scientist-who-opposed-soviet-pseudoscience-is-dead/

Zhores Medvedev och hans tvillingbror Roy föddes 1925. Under Stalins utrensningar på 1930-talet arresterades deras pappa och skickades till Sibirien där han avled. Z. Medvedev disputerade i växtfysiologi 1964, blev forskare och författare. Med tiden spelade han stor roll för vetenskapssamhället genom att upplysa omvärlden om Stalins favoritgenetiker agronomen Lysenko.

Trofim D. Lysenko (1898-1976) var en praktiskt inriktad agronom med ”orimliga ambitioner och galna pretentioner”. Han utlovade oerhörda skördar om hans (dåligt underbyggda) praktiska råd användes i jordbruket. Lysenko menade att hans forskningsresultat kullkastade den klassiska genetiken. (Från Genetik och politik av genetikprofessor em. Bengt Olle Bengtsson och Nils Uddenberg Idéer om livet band II).

Lysenko hade konstaterat att miljön ibland kunde påverka växtplantors beteende och han tolkade det som att deras arvsanlag då hade förändrats. Idag anser genetikerna att miljön kan påverka vilka gener som är av- eller påslagna. Lysenko spekulerade vidare och hävdade att om man använde rätt metod skulle arvsanlagen hos utsädet självmant ändras till det bättre, vilket snabbt skulle förbättra det underutvecklade sovjetiska jordbruket. Det passade den politiska ideologin i Sovjetstaten och Lysenko fick stöd av Stalin, som gav honom ledningen för Lantbruksakademin. Därifrån bekämpade Lysenko de klassiska genetikerna trots att hans vidare forskning inte visade de resultat han önskade och levde på, men de resultaten gömdes undan medan hans vetenskapliga kritiker utsattes för grym förföljelse.

Under 1930-40 talen stod Lysenkos pseudovetenskapliga ärftlighetslära högt i kurs bland Sovjetunionens ledare och 1948 upphöjdes den till statsideologi. Efter Stalins död 1953 styrde Chrusjtjov i Kreml under de elva år. Han lät sig också tjusas av Lysenko, men avsattes i oktober 1964, bland annat på grund av den katastrofala jordbrukspolitik han genomfört – med stöd av Lysenko. Först då kunde den omfattande kritiken mot Lysenko tillåtas och 1965 avlägsnades han från sin post vid Sovjets Vetenskapsakademi.

The rise and fall of T.D. Lysenko (på engelska 1969) av Zhores Medvedevs:

Medvedev 2

Medvedevs författarskap var omfattande och rörde både vetenskapliga och andra frågor, vilket inte alltid uppskattades av Sovjetstaten. 1970 arresterades han och fördes till mentalsjukhus, där han förklarades lida av ”smygande schizofreni” och ”paranoid villfarelse rörande samhällsreformer”. Det utlöste snabbt en proteststorm både i och utanför Sovjetunionen och med hjälp av sin bror och andra frigavs han efter endast nitton dagar. 1973 fick Z. Medvedev tillåtelse att lämna landet och åka till London. Väl där upptäckte han att både hans medborgarskap och hans pass var indragna.

De båda bröderna belyste denna process i A question of madness Repression by Psychiatry in the Sovjet Union:

Medvedev 3

Lysenkoismen tas ofta som exempel på en ideologi, som har tillåtits att korrumpera vetenskapen.

¤¤¤

Klimathotsfrågan å sin sida är på många sätt så märklig att man måste fråga sig vilken ideologi som styr i kulisserna.

Hur står det till exempel till med klimathotets vetenskapliga grund när klimatmodellerna skiljer sig mer och mer från mätdata?

Varför tillåter inte medierna en fri och öppen debatt kring den frågan?

195667_5_ (2)

Klimatmodellerna, klimathotet och verkligheten

Vidare är behandlingen av oliktänkande likartad den, som de klassiska genetikerna utsattes för under Lysenkoismens glansdagar även om de värsta avarterna från Sovjettiden inte förekommer.

MSM inklusive Public Service matar oss dagligen med hot om allt elände, som de fossila bränslenas ”avfallsprodukt” CO2 skulle kunna ställa till med om den globala uppvärmningen följde klimatmodellerna. Sällan eller aldrig lyfts koldioxidens bevisat positiva värde för biosfären fram .

https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/11/atervinn-co2-radda-biosfaren/

Public Service och MSM talar gärna om allsidig och objektiv information, men när det gäller de fossila bränslena och klimathotsfrågan gäller ensidighet och begränsning av det fria ordet.

The Moral Case for Fossil Fuel av Axel Epstein är ett av många exempel på en initierad, tänkvärd, lättläst och mycket uppskattad bok som vänder sig mot de avgörande argumenten för klimathotet, samtidigt som den visar på de fossila bränslenas värde för mänskligheten. Rubriken täcker innehållet. Den ger med andra ord en allsidig bild, som helt saknas i vår mediala debatt. Har någon sett någon svensk översättning eller marknadsföring av den boken eller någon liknande?

Jämför det med den i vårt land hyllade Naomi Kleins Det här förändrar allt: kapitalismen kontra klimatet. Hon driver där tesen att den globala uppvärmningen inte kan stoppas under den nuvarande kapitalistiska politiska ordningen. Det är helt i linje med FNs klimatpanel UNFCCC, vars uttalade mål är att ”krossa kapitalismen” och ersätta den med någon form av centralstyrd global ekonomi. Detta ska genomföras lite undan för undan med hjälp av klimathotet och den alltmer bisarra energipolitik, som särskilt åläggs västländerna under UNFCCCs årliga COP-konferenser.

Kleins bok har marknadsförts på högsta nivå här i landet. Under programpunkten ”Gustav Fridolin avtäcker miljö- och klimataktivisten Naomi Kleins klimatbibel” lanserades den på 2015 års bokmässa. På så sätt fick den all önskvärd uppmärksamhet och blev uppbackad av ingen mindre än utbildningsministern. Intressant nog hyllade bokmässan det fria ordet just det året.

Naomi klein

https://www.klimatupplysningen.se/2015/11/22/naomi-klein-krossa-kapitalismen/

Är klimathotsfrågan en statsideologi? Ja, men inte bara det. Naomi Kleins budskap visar, än en gång, att det är FNs idévärld som styr klimathotsfrågan.

Här i landet är de partier som räknas rörande överens om att vi ska följa och gärna till och med leda den av FN påbjudna vägen mot målet om en allt mer centralstyrd värld, Global Governance.

Har partierna någonsin berättat för sina väljare vilken väg de leder oss mot? Har de överhuvudtaget något intresse av vad vi väljarna tycker och tänker?

Årets klimatkonferens COP-24 ska hållas 3 – 14 december i Polen. Delegaternas uppgift för året är roande om det inte vore så allvarligt. Först i år ska man nämligen tolka och besluta om vad Parisöverenskommelsen 2015 egentligen innebar – ”to put the devil into the details”. Representanter för de 190 klimathotarländerna ska då, under UNFCCCs ledning och med krav på konsensus förhandla fram en slutgiltig regelbok.

global-warming-groupthink

Full fart mot Global Governance

Till sist, ett postumt tack till genetikprofessor K.G. Lüning, som i slutet på -60 talet gav oss blåögda studenter en aktuell, omskakande och lärorik inblick i hur det stod till med genetiken, genetikforskningen och dess katastrofala konsekvenser bakom järnridån. Än mer omskakande blev det när han dessutom varnade för att idéer och ideologier kan korrumpera vetenskapen även i fria länder. En lärdom för livet!

Ann Löfving-Henriksson

Inför COP 24 har NIPCC sammanställt ännu en omfattande vetenskapligt granskad rapport, Fossil Fuels. Sammanfattningen för politiker och alla andra är redan släppt:

https://www.heartland.org/_template-assets/documents/CCR/10-05-18%20DRAFT%20CCRII%20Fossil%20Fuels%20Summary%20for%20Policy%20Makers.pdf

CCRIIc%20Fossil%20Fuels

Den 4 december blir hela rapporten offentlig och fri att ladda ner.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I samhällsdebatten framhålls att hotet mot demokrati och yttrandefrihet kommer från ”yttersta högern”, s.k. bruna. Men det verkligt stora hotet är den etablerade politikerkåren med FN och påhejade av ”den tredje stadsmakten” eller medierna som ju i stället borde svara för en kritisk granskning.

 2. Kjell Lindmark

  Tack för den informativa redovisningen av hur det gick till i forna Sovjetunionen. Historien upprepar sig och vi ser samma tendenser i klimatfrågan. Det otäcka är att man numera helt öppet redovisar att man önskar en världsregering som skall utradera allt nationellt självbestämmande, rasera nationalstaterna och ersätta dem med regioner. Hur dessa nya regioner skall styras är dock inte redovisat, men man förstår att dessa ska stå under kontroll av någon form av centralstyrning.

  Det framgår heller inte hur denna centralmakt skall utses, vem eller vilka som gör detta och vilka som kan tänkas vara aktuella för uppdragen. Några demokratiska val lär det inte bli frågan om, utan det blir helt enkelt folk som anammat klimathotsdogmerna som i första hand kommer att leda. Det är bråttom nu alla vet att den globala uppvärmningen har avstannat sedan 20 år tillbaka och vi ser en svag nedgång i de globala temperaturerna. Därav IPCC:s plötsliga ändring av 2C gradersmålet till 1,5C grader och det vanliga ”vi har 10 år på oss”.

  Det råder lite panik i klimathotarlägret då de faktiska mätningarna de senaste 20 åren inte konfirmerar IPCC:s klimatmodeller. Alla vet att solaktiviteten är dalande och varit så de senaste 30-40 åren och att det med största sannolikhet kommer att medföra kyligare tider framöver. Folkens vetskap om detta förhållande ökar för varje dag som går, och frågan är om inte all denna skrämsel man hällt över oss saknar relevans då verkligheten visar motsatsen.

  MSM har alltid varit demokratins tillskyndare och väktare men när det kommer till klimatet då är plötsligt diktaturen rätt redskap för att ställa allt till rätta. Detta trots att ingen, absolut ingen forskare eller ens IPCC kan bevisa att ökningen av CO2 halten i atmosfären beror på våra utsläpp. Än mindre kan någon bevisa att det i sin tur genererar högre temperaturer, vilket faktiska mätningar motbevisar.

  Klimatfrågan är ingenting vi kan påverka, det är många andra naturliga faktorer som spelar in, de som vi inte kan göra någonting åt. Vi kan skatta oss lyckliga över att vi haft tur, att temperaturerna stigit om än väldigt lite sedan Lilla Istiden, en tid ingen av oss vill uppleva, men som ser ut att återkomma vad vi än gör.

  Återigen tack för redovisningen Ann Löfving-Henriksson, den visar att intet nytt under solen, historien upprepar sig ånyo.

 3. ingvar i Las Palmas

  Utmärkt Ann!!
  Som Du mycket riktigt påpekar handlar det inte om ”klimatet”.
  Det handlar om makt. Global makt.

 4. sl

  Lysenko praktiskt inriktad agronom. Passar kanske på Rockström också?

 5. Sören G

  OT
  I vetenskapsradion i P1 hade man ett inslag om att man nu förstärker vågbrytarna i hamnen i Hanstholm i Danmark. Reportern sa att det var p.g.a de kommande klimatförändringarna och därmed fler och kraftigare stormar. Men det är ju tvärtemot vad ett varmare klimat innebär där temperaturskillnaderna på Jorden är mindre. Statistiken visar också att vi har mindre extremt väder nu mot tidigare.
  I reportaget hörde jag den intervjuade dansken prata om 100-års-väder som statistiskt sett inträffar en gång per 100 år. Något som man alltid bör ha med i planeringen. Men det tolkar tydligen den svenske reportern som kommande mer extremt väder.

 6. Ingemar Nordin

  Tack Ann för påminnelsen om Lysenko och hur tillskyndare av totalitära ideologier raskt klär sig i en vetenskaplig mantel för att prångla ut sin politik. Vi har ju här på KU ofta varnat för FNs agenda att samla alltmer makt till det de kallar för Global Governance. Människor, inklusive massmedia som säger sig slå vakt om demokrati och mänskliga rättigheter, har utan diskussion köpt klimathotet och har därmed krattat manegen för ett grönt maktövertagande.

 7. Björn

  Om vi tvingas att gå i takt med FN, då går vi takt med den svagaste länken. Vem skall då föra utvecklingen framåt? I klimatfrågan går världen för närvarande i takt med IPCC. FN kan vara ett stöd för U-världen, men inte för I-världen.

 8. Rolf Almlund

  Johan Hakelius skriver intressant i Expressen
  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/drommen-om-klimatdiktaturen-kittlar-och-bubblar-under-ytan/

 9. Lasse

  Tack Lena
  Det finns stora tänkare som tänker fel;
  I Dagens SVD så får vi läsa Stephen Hawking funderingar kring världens utveckling.
  Han ger oss 1000 år sen bör vi hitta en annan planet.
  Själv fick han som 25 åring 5 år som blev 50!
  Hans klimatoro uttrycker han med sagan om smältande Arktiska isar och ändrat albedo som skulle värma jorden. Detta skrivet av en så erfaren astrofysiker får mig att fundera-kan det vara sant?
  Hela resonemanget bygger på solens strålning på olika ytor.
  Om man utgår från DHIs mätningar av temperaturen där uppe så framgår det att sommartemperaturen inte förändras alls. Lägre yttäckning av is bör verka kylande på havet under större delen av året. Större avsmältning och nybildning av is bör också verka kylande på havet.
  Är det inte strålningen mot den svarta rymden som spelar störst roll där uppe?
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 10. Simsson

  Mycket bra A L-H!
  Jag tror att det gått så långt att våra politiker med hjälp av MSM vill att veteskapliga sanningar skall underordnas deras kontroll. Detta innebär att det är politikerna som avgör hur de vetenskapliga framstegen skall tolkas inte vetenskapsmännen/kvinnorna själva och absolut inte gemene man. Till sin hjälp för att uppnå detta syfte, har man utsett ett stort antal ”professorer” på våra universitet och högskolor som har till uppgift att presentera ”forskningsrapporter” som stöder vad politikerna säger. Rockström var ett exempel men dessa finns även på KTH, Chalmers, SU, m fl akademiska inrättningar. De har alla gemensamt att förtala och förminska människor med annan uppfattning om t ex klimatet. MSM hejar naturligtvis på deras ofta märkliga och oakademiska uttalanden.

 11. sl

  Enstaka röster äger eftertänksamhet och historiskt perspektiv.

  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/drommen-om-klimatdiktaturen-kittlar-och-bubblar-under-ytan/

 12. Astrid Å

  # Rolf Almlund
  Tack för länk! Det var verkligen upplyftande att läsa Hakelius krönika. Det kändes som ett litet steg framåt att någon inom MSM här i Sverige törs ifrågasätta dessa despoter. Tänk om det kunde bli en diskussion om Agenda 2030 också (som vi aldrig fått rösta om) och visionen om ett fossilfritt samhälle.
  Tänk vad energikrävande det blir om vi måste ta emot mängder av migranter t.ex och som A.Epstein brukar ge som exempel: – Vad väljer du? En respirator som drivs av sol el. fossilt bränsle.
  Tack också Ann L H för dina alltid intressanta inlägg!

 13. LarsF

  Tack för en bred inblick i väsentlig historik att väga in i klimatdebatten.

  En av de mer intressant studierna om fossilt och co2 jag träffat på handlar om – hönan eller ägget – vad kom först.

  Studier av co2 visar att temperturökning föregår co2-ökning – inte tvärtom.
  Alltså – något åstadkommer ökad temperatur – och mer co2 släpps lös från hav och annat – efter det.

  http://www.biocab.org/Climate_Geologic_Timescale.html

  Nu från klimathetsarna är ju hela resonemanget kring hur ökad co2 skulle driva temperaturökning.
  Och genom att minska co2 är idén att temperaturen skulle sjunka om vi minskar co2.

  Förmodligen – bara från sunt förnuft – minskar väl växtlighet med minskad co2. Någon får rätta mig om jag har fel.

  Växtlighet får ju på ett fiffigt sätt co2 att bli syre att andas.

  Letade efter en graf från en bok och hittade den – och intressant artikel om vulkanaktivitet på land orsakar avkylning(styrka 6 o starkare) och under havsytan uppvärmning och tros bidraga till El Nino etc.
  https://www.scribd.com/document/387679727/11-000-Years-of-Climate-Change-and-Suboceanic-Volcanoes

  ”Just 15 years ago, when we started studying global warming, scientists believed that there were only about 10,000 active volcanoes under the oceans. Today we know that there are more than 3 million
  active volcanoes under the world’soceans. NOAA in Sept 2015 announced that more than 1/2 of the Earth’s heat comes from the earth’s core, so maybe we have to look more closely for the natural causes of climate change.”

  Har inte hittat reference till artikeln om vem Jim Le Maise(eller Maistre) är dock.

 14. eon

  Finns det några som helst indikationer på att en global planekonomi hade lett till mindre ”klimatutsläpp” och inte mer? Som vi har sett under 1900-talet har planekonomi i praktiken inneburit mindre effektivitet och total likgiltighet inför miljön.
  Utan den innovation som en fri ekonomi innebär är effektivisering och bättre utnyttjande av resurser, för att inte tala om förmågan att anpassa sig efter konsumenternas krav (om konsumenterna vill ha mer miljövänliga produkter är det upp till de många aktörerna på en fri marknad att slåss om deras gunst, med bara en aktör saknar denna något riktigt incitament för detta).

 15. Håkan Bergman

  LarsF #13

  Det är lite drygt hälften av den interna värmen som kommer från kärnan, resten kommer från jordskorpan och manteln. Så inget nytt där.

  https://newscenter.lbl.gov/2011/07/17/kamland-geoneutrinos/

 16. Egon

  Var är ”Kakan” Hermansson i debatten.
  Skärpning SVt
  Kakan kan mycket om ingenting.
  Just därför borde hon bli programledare i …..
  Klimathotsdebatten.
  Heja Kakan !!!!
  Vi handhjärtar dig

 17. Ingemar Nordin

  Klimat-Greta har nu blivit utnämnd till ”Jesus efterträdare” av svenska kyrkan. – En bekräftelse, god som någon, att klimathotet handlar om en religion. På precis samma sätt som hotet att hamna i helvetet är religion.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kyrkans-jul-tweet-kritiseras?cmpid=del%3Afb%3A20181202%3Akyrkans-jul-tweet-kritiseras%3Anyh%3Alp

 18. Daniel Wiklunf

  Det var lite annat ljud i skällan från kyrkan under den senaste klimatkatastrofen i Sverige. En biskop var i Haparanda i Augusti 1867 och predikade. Han sa att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att folket hade syndat. Det var garanterat inget skämt.

 19. Ann lh

  # 17 Ingemar, man undrar vilka kanaler klimat-Gretas familj haft eftersom hon fått ett så stort genomslag. Ska hon visas upp även under COP24?
  Arma barn, det måste väl räcka med att hon enligt uppgift från mor sin blivit rikt begåvad med styrande ”bokstäver” att hantera.

 20. tty

  #18

  ”Han sa att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att folket hade syndat.”

  Det är ju exakt samma sak som sägs nu. Klimathemsökelsen kommer att drabba oss för att vi syndat genom att förbruka energi.

 21. Lasse

  Tack Ann L-H
  (rättelse av #9)
  Vi matas idag med massor av klimatnyheter från kolstaden Katowice.
  Massiv radiokampanj pågår. De slänger in en nyhet om kollapsande glaciärer i Jämtland.
  En nyhet som de sparat till idag. Det gäller att maximera genomslaget att allt smälter.
  I USA så var november en av de kallaste med många rekord.
  Vi väntar idag på en uppdatering av denna:
  http://www.drroyspencer.com/2018/11/uah-global-temperature-update-for-october-2018-0-22-deg-c/

  Gissar att många är intresserade av en oberoende temperaturobservation från satelliter.

 22. Hans Montelius

  Lasse #9. Jag tänkte också som du när det gäller att en mycket intelligent person som Hawking tänker fel. Avstånden i rymden är enorma. Inom 1000 år finns det inte en suck för mänskligheten att ta sig till en annan planet (alternativt måne till en jätteplanet) än inom vårt eget solsystem. Hur överdjävlig tillvaron än har blivit på jorden om 1000 år, så kommer den ändå att vara ofantligt mycket bättre än tillvaron på exempelvis Mars. Livet kommer att gå vidare.

  @Ann. Kul att höra dina positiva ord om K.G. Lüning. Han var en uppskattad kollega till min far.

  För övrigt är Johan Hakelius en befriande röst med mycken klokskap i sitt skrivande.

 23. Rolf Mellberg

  #21 Lasse
  Här kommer en rapport (från den ganska balanserde) CarbonBrief:
  https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2018-set-to-be-fourth-warmest-year-despite-cooler-start

  Den innehåller rätt mycket info, bl.a. hur olika grupper vid halvårsskiftet spådde temperaturerna andra halvåret 2018, UAH avviker från alla andra kraftigt nedåt och hitills ser de ut att ha gissat bäst. Detta stärker bilden att det finns en starkt utbredd förutfattad mening om hur verkligheten bör vara beskaffad.

 24. Sören G

  #21
  Att vi hade en rekordvarm sommar 2018 har så klart påverkat glaciärerna. Sommaren 2017 var däremot rekordkall och vad jag minns så töade inte all vintersnö i fjällen bort utan låg kvar över sommaren.
  För övrigt är det naturligt att glaciärerna som växte kraftigt under Lilla Istiden minskar nu när vi inte lägre har det lik kallt som under Lilla Istiden.

 25. Bim

  Tack Ann för dina alltid intressanta inlägg.
  Angående lilla Greta, hon svänger sig med ord och tankar som inte kommer från hennes egen hjärna.
  Hon verkar vara programmerad, som när hon påstår att vi behöver 4,3 jordklot om vi skall leva som vi gör nu, samt massor av annat trams.
  Är det verkligen tillåtet att indoktrinera barn på detta sätt. Hur mycket får hennes familj betalt för denna klimathotspropaganda?
  Och av vem?

 26. latoba

  Tack Ann! Du är en pärla som alltid kommer med så intressant information. Alla svenska tidningar och TV- och radiokanaler verkar idag vara samprogrammerade med skrämsel inför mötet i Polen. Kusligt!

 27. Lasse

  Jag håller på med lite SR kritik när de talar om kulturskatterna som hotas av Medelhavets höjningar.
  Stackars journalisten har fått itutat att havet stiger med 3 mm/år när peglarna visar på något helt annat.
  Kom in på denna TED talare som trosvisst sprider hur denna siffra kommit till.
  https://www.youtube.com/watch?v=Vt8D-gWa2hk
  Han kommer från Holland och de borde vara duktiga på att mäta med peglar!
  Här visar pegelmätningarna från 1880 en alternativ sanning.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=150-021
  Jag vet vem jag tror mest på-men hur skall vi få Journalisterna lite mer bildade?

 28. Ann lh

  Som vanligt kom i morse SEPPS The Week That Was tidigt, tidigt.
  Den här veckan handlar det bland annat om den olycksaliga ”Obama-rapporten” från Trump-administrationen, som stöder IPCCs senaste SMP.
  En rubrik i TWTW 2018-12-01 lyder ”Old Science v. New ”Evidence Free Science”. Den tar upp att Fred Singer, som en gång grundade SEPP och sedan var med och startade NIPCC tillhör den gamla skolan som aldrig gör prognoser utan att ha data, till skillnad från IPCC och USGCRP (National Climate Assessment, NCA) dvs den senaste rapporten från tyvärr Trump-adm.
  Som så ofta går diskussionen tillbaka till klimatkänsligheten från 1979 års Charney rapport, som aldrig testades mot ”hard evidence”.
  IPCC har med Chareyrapporten som grund utvecklat diverse scenarier, ”story-lines”, kring vad som kan inträffa med ökande växthusgaser och i NCA har de valt den mest extrema sago-linjen, RCP8.5.
  Som vi alla vet skiljer de sig mer och mer från verklighetens data.
  Singer är dock för gammal för att tro på sådana sagor, skriver man.
  Men ! Nästan hela världen ska nu ställa om för att FN under flera decennier genom olika framtida hotscenarier fått världens politiker och byråkrater att tro på denna evidensfria saga.
  Hur sjukt kan det bli innan Sagans förtrollning släpper greppet?

 29. jax

  Det är ju intressant att se att mitt i denna hysteri fylls tidningarna med bilder från tidigare klimatkatastrofer, och att de lyfter fram fram de perioder som varit extra kalla och vilka konsekvenser det fick. Tanken är väl att läsarna skall göra kopplingen att avvikande temperaturer leder till katastrofer men problemet är ju att klimatmålen är satta efter att vi bör ha en medeltemperatur som ligger närmare de perioder där dessa inträffade och det bör ju leda till fler katastrofer, inte färre.

 30. Håkan Bergman

  ”Världens ledare uppträder som barn”

  Se där, Greta har rätt.

 31. Rolf Mellberg

  #24
  Hittade intressant info om hur glaciärer kan fungera, att de ibland inte alls flyter i jämn takt utan att de kan glida långsamt under mycket lång tid (medan de blir allt mer upp-tunga) för att (som en extremt långsam lavin) öka takten radikalt tills merparten av tyngden lagt sig mycket längre ner:
  https://www.carbonbrief.org/animation-satellite-images-of-surging-glaciers-in-asia

  Kan bara ana att man först på senare tid börjat förstå hur knepigt det kan vara att rättvisande bedömma glaciärsmältning. F.ö. lär luftburen smuts vara en väsentligt faktor i glaciäravsmältningen.

 32. Göran

  ”I samhällsdebatten framhålls att hotet mot demokrati och yttrandefrihet kommer från yttersta högern”.

  Först. Det finns ingen yttersta höger. Det är normal höger som har skjutits långt åt vänster. För det andra. Varje gång vänstern talar om högern som något dåligt så accepterar högern det. Höger säger aldrig emot. Högern tar alltid ett steg tillbaka så fort den får någon kritik från vänster.

  Vänster är destruktiv för både människor och miljö. Om någon kan lösa problem vad de än är, så är det kapitalism i sådant mått att fria kreativa människor löser problem medan ofria människor inte löser problem. Percy Barnevik skriver i sin bok ”Jag vill förändra världen” om hur chockad han var över miljöförstöringen, resursslöseriet och ineffektiviteten i det socialistiska Östeuropa.

  Det klassiska med Lysenko är att man förlitar sig till en metod i stället för att låta flera metoder utvecklas parallellt med varandra för att se vilken riktning man bör gå i. Jämför med skolan. Alla ska läras på samma sätt och alla ska lära sig exakt samma saker. Kan det bli bra av det? Dagens skola visar resultatet av det tänkandet.

  Applicera Lysenko på klimatet.

  IPCC = klimatet påverkas av koldioxid
  Skeptiska vetenskapsmän = hur många teorier som helst om hur klimatet påverkas

 33. Ingemar Nordin

  Bim #25,

  ”Angående lilla Greta, hon svänger sig med ord och tankar som inte kommer från hennes egen hjärna.”

  Jag har undvikit att kommentera lilla Gretas aktivism och hennes följare. Det är lite ojust att kritisera en 14-åring.

  Men nu har tydligen svenska kyrkan utsett henne till Jesu efterträdare på jorden.

  https://www.varldenidag.se/nyheter/klimataktivist-utsedd-till-jesu-eftertradare/reprlc!azLMzcU5e1iQLFd0e2dA/

  Betyder det att de troende kristna i Sverige bör tillbe henne på samma sätt som de tillbett Jesus? Kanske kommer det att skrivas psalmer om henne som inlemmas i psalmboken? Kommer prästerna att mana till allmän åtlydnad till hennes påbud? Måste föramlingsmedlemmarna i svenska kyrkan nu knäböja, döpas, konfirmeras, mottaga nattvarden och bekänna sina klimatsynder till henne i fortsättningen?

  Man tar sig för pannan.

 34. Vi talar om Globalism som om den existerade. Men om vi plockar bort Kina och sedan Putins Ryssland och Indien och numera även Trumps USA. Kanske också Brasilien. Hur stor är egentligen Globalismen?

 35. Håkan Bergman

  Björn Sjödin #34

  Nej, det är egentligen bara ett gäng politiker och byråkrater inom främst EU och FN som är globalister. Sen finns det ett antal mindre internationella organisationer, NGOer och företag som svansar med i tron att dom har nåt att vinna. Inom EU börjar en spricka mellan regeringarna växa, länder i öst och syd har sin syn och hur blir det med Tyskland efter Merkel? Inom hela EU växer den folkliga opinionen mot globalismen i protest mot våra syltryggar till politiker, snart kanske bara Macron omfattar globalismen, som tack lär dom franska väljarna sparkar ut honom. Britterna ska vi inte tala om, det kan t.o.m. bli ett no-deal-utträde. Just nu håller våra politiker på att sänka sina förtroendesiffror så gott det går, det är inte helt lätt att sänka nåt som redan är så nära botten.

 36. Ann lh

  # 35 Håkan B.! Intressant, tack!

 37. Ivar Andersson

  #33 Ingemar Nordin
  Lilla Greta ska kanske peka ut klimathäxorna dvs de som är klimathotsskeptiker. Om vi ska brännas eller skickas på omskolningsläger vet jag inte idag. När jag i fredags var i Stockholm var det glest i leden bland de klimathotstroenden som genererade koldioxid med sina facklor och skanderade som kommunisterna runt 1968.