Bluffen om norra Sveriges gröna el

LKAB 2

Norra Sverige verkar just nu vara en upprepning av Klondyke i Kanada, där det blev en guldrush omkring år 1900 som sedan snabbt kollapsade. Det finns nu en föreställning att ny elintensiv industri lokaliserad i norra Sverige kommer att använda enbart ”grön” och ”förnybar” elenergi, vattenkraft och vindkraft.

Detta är en logisk kullerbytta. Med samma logik skulle området kring exempelvis kärnkraften i Forsmark ha den mest CO2-fria elenergin i Sverige, eftersom kärnkraft över livscykeln har lägst CO2-utsläpp per kWh.

I verkligheten ingår hela Sverige i ett europeiskt elkraftsystem, med väl utbyggda förbindelser mellan länderna. Det enda rimliga och trovärdiga, är att all elförbrukning i hela Sverige ska anses ha CO2-utsläpp motsvarande Europas Elmix. Och då är det mycket fossilt!

Vindkraften skulle ersätta tysk kolkondens på marginalen

Under vindkraftens expansion i Sverige har motivet varit att ”vindkraften i Sverige ersätter kolkraft i Europa”.

 • Varje ny kWh elproduktion från vindkraft i Sverige, skulle ersätta en kWh kolkraft i Europa, hävdade vindkraftslobbyn med flera.
 • Varje sparad kWh i elanvändning i Sverige, skulle ersätta en kWh kolkraft i Europa, hävdade energihushållarna, inte minst på universiteten och på Energikontoren.

Men om man köper det resonemanget gäller absolut och logiskt, allt annat oförändrat, också det motsatta:

 • Minskad elproduktion av el i Sverige à Ökad produktion av fossil el i Europa
 • Ökad förbrukning av el i Sverige à Ökad produktion av fossil el i Europa

Men nu ska det visa sig att vindarna vänt i resonemanget!

Gigantiska nya elslukare i norra Sverige – argumentationen vänder

LKAB & SSAB och H2 Green Steel (H2GS) ska tillverka ”fossilfritt stål” med hjälp av vätgas. För att producera denna vätgas kommer det att behövas gigantiska mängder el. Det påstås att enbart ”grön förnybar el” ska användas.

För att rättfärdiga detta elslukande vätgas-stål i Norrbotten byter man alltså fot. Nu gäller inte det tidigare resonemanget. Nu ser man bara till elproduktionen i närområdet. Elenergin i Sverige och Norrbotten har nu inte längre med kolkraften och annan fossil elproduktion i Europa att göra. Och det nya argumentet för att bygga mer vindkraft i norra Sverige, är att elförsörjningen till ”nya gröna industrier” kräver detta.

LKAB har angett 55 TWh/år efter total omställning till järnsvamp (år 2045). Det motsvarar 6300 MW effektbehov som medelvärde. Vad gäller H2GS är det lite oklara besked, men siffror om 2000-3000 MW effektbehov har förekommit, och det skulle motsvara cirka 20 TWh/år elenergi.

Så det handlar totalt om 75 TWh/år ökad elförbrukning i Norrbotten, motsvarande hälften av Sveriges nuvarande elförbrukning – och då är inte elen till SSAB nya ljusbågsugnar i Luleå och Oxelösund inräknad. Och givetvis inte all den el som LKAB:s kunder världen runt behöver till sina ljusbågsugnar, vilken knappast är fossilfri.

Det europeiska kraftsystemet är och förblir fossilt

Man kan inte äta kakan och ändå ha den kvar. Det går inte att hävda principen om fossil el på marginalen i Europa, och samtidigt hävda principen att all elförbrukning i just norra Sverige är ”grön” och ”förnybar”.

I verkligheten ingår Sverige i ett europeiskt elkraftsystem, med väl utbyggda förbindelser mellan länderna. Det enda rimliga och trovärdiga, är att all elförbrukning i hela Sverige ska anses ha CO2-utsläpp motsvarande Europas Elmix. Och då är det mycket fossilt!

I det fall mängder av ny vindkraft skulle byggas kopplat till LKAB/Hybrit och H2GS, så blir det en viss utspädning av Europas elmix. På samma sätt som ersättning av kolkraft med naturgas ger en reduktion av antalet gram CO2 per producerad kWh i Europas elmix. Detta verkar ju vara Tysklands strategi i Energiewende, i alla fall innan Rysslands övergrepp mot Ukraina.

Man kan se Europas elkraftsystem som en stor balja. Från flera kranar tillför man el från olika kraftslag; vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, oljekraft, naturgas, biokraft, vindkraft, solceller. Allt detta blandas. Om man sedan har avtappningar ur denna balja på olika ställen i botten, så blir det ju inte ren kärnkraft, eller ren vattenkraft, eller ren vindkraft bara för att man råkar ligga nära de kranar som tillför dessa kraftslag.

Planerna är inte bara ogenomförbara, utan även meningslösa

Elförbrukningen i det redan industritunga Norrbotten är idag ca 8 TWh, dvs medeleffekten är ca 900 megawatt. Det är inget litet språng till 83 TWh elenergi och 9500 megawatt medeleffekt som planeras i Norrbotten. Det är givetvis inte möjligt under överskådlig tid. Ny kärnkraft i Norrbotten är teoretiskt sett enda lösningen.

LKAB och H2GS planer är således ogenomförbara sett till det gigantiska elbehovet, med den tidplan som angetts, och om hela Sverige samtidigt ska ha kvar en fungerande elförsörjning.

LKAB:s planerade omställning till järnsvamp till år 2045 har heller ingen mätbar påverkan på de globala CO2-utsläppen. LKAB påstår att deras omställning ska minska de globala utsläppen med 35 Mton/år:

LKAB

https://www.lkab.com/sv/SysSiteAssets/documents/blandat/fragor-och-svar_lkab-strategi_201123.pdf

Det LKAB kallar ”gigantisk” motsvarar bara 1 promille av de totala globala utsläppen. Och då har säkert LKAB inte räknat med deras globala kunders ökade fossilbaserade elanvändning till nya ljusbågsugnar.

H2GS anför att de i sin första fas ska minska de globala utsläppen med 5 Mton/år. https://second-opinion.se/kriget-tydliggor-bradskan-att-minska-fossilberoendet/. Alltså 0,14 promille globalt…

Således är planerna helt meningslösa som klimatåtgärd, även i det fall människans koldioxidutsläpp skulle ha någon negativ inverkan på klimatet.

Detta är verkligheten. Men förljugenheten är idag total från alla parter i elförsörjningen; Regeringen, oppositionen, Svenska Kraftnät, Vattenfall, Energiföretagen Sverige, Svenskt Näringsliv, med flera.

Lennart Nilsson

Elkraftingenjör

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Lennart Nilsson, denna tunga leverans av samlad information med tillhörande nya fräscha frågeställningar är oerhört välkommen. Gissar att alla pigga kommentatorer här på KU kommer att se den som en ny guldgruva av kunskap och synpunkter att gräva i och noggrant analysera.
  Länken med frågor och svar från LKAB visar att även denna satsning verkar vara ett korthus, med kraft att bli vår tids Klondyke, byggt på lösan sand från den stora omställningens spjutspets.

 2. Magma

  Tack Lennart, mycket intressant sammanställning.
  Det blir mer och mer tydligt att det svenska, likväl som det europeiska, ledarskapet inte bara missat sin naturkunskap i skolan utan även tycks ha skolkat från matematiklektionerna.
  Det är naturligtvis inte nödvändigt att ha de skarpaste matematikerna eller naturvetarna i regering och riksdag, men om så inte är fallet så är det anmärkningsvärt att det inte verkar ha varit en önskad merit vid rekrytering av rådgivare eller myndighetsföreträdare heller …

 3. UWB

  En fråga, vad händer med elpriset i elområde 1 om den nuvarande exporten ersätts med motsvarande import av el.

  LKAB säger själva att de ska använda sig av ”billig” vindkraftsel – som inte är byggd ännu.

 4. Mats Kälvemark

  Tack Lennart för din viktiga analys om väsentliga delar av ”kejsarens nya kläder” uppsydda med ett tyg vävt av vätgasstål. Ditt inlägg är för oss ytterligare närmare den punkt där kejsaren blir avslöjad och står där i sin katastrofala nakenhet. Flera artiklar här på KU har berört temat, bl.a.

  https://klimatupplysningen.se/flaggskeppen-vid-vags-ande-saknar-vind-i-seglen/

  Det finns ett stort antal hinder på vägen förutom det du tar upp. De hindren ligger på ett tekniskt plan där varje steg i den tänkta nya processgången i princip är oprövat i den kommersiella skala som det handlar om. I princip förs projekten med vätgasstål framåt på nattgammal, skör is, som garanterat kommer att brista ett antal gånger längs färden.
  Läs artikeln:
  H2 Green Steel månader från byggstart – då skakar planen | SvD

  Saxat ur artikeln:
  ”I Luleå 3,5 mil bort, där Luleälven rinner ut i Bottenviken, bygger H2 Green Steels konkurrent Hybrit ett vätgaslager i ett bergrum. Tanken är att tillverka vätgas när elpriset är lågt för att använda gasen när elpriset är högt. Men H2 Green Steel skippar lagret.
  – Vi kommer att ha ett mindre buffertlager, för att hantera tillverkningsprocessen, men inte ett storskaligt vätgaslager. Vi tycker inte att ett sådant behövs, säger Erik Bohman.
  Är ni beredda på att ert stålverk kan bli stående någon timme ibland, om det blir elbrist och Svenska Kraftnät väljer att rotera vilka industrier som blir avstängda?
  – Rent tekniskt är vi såklart väl förbereda på strömavbrott av alla tänkbara orsaker. Det är inget problem för processen i sig. Det finns många lösningar, huvudsakligen batterier, men även buffertlagret av vätgas, för att klara några timmar. Hybrit bygger även en pilotanläggning, men det gör inte H2 Green Steel.
  – Vi känner en trygghet i tekniken, vilket gör att vi går direkt på den fullskaliga anläggningen. Att bygga en pilot skulle ta tid.
  Ändå har den här tekniken aldrig använts i stor skala tidigare. Men genom att bygga det riktiga stålverket direkt planerar H2 Green Steel att bli klar två år före Hybrit, som siktar på att ha den första industriella anläggningen igång 2026. ” Slut citat. Smaka på att BATTERIER är lösningen på elvavbrott i denna effektslukande industri.

  Men det allra värsta i hela sammanhanget med vätgasstål är ändå den diminutiva klimateffekten (Om man tror på CO2:s farlighet enligt IPCC) som blir resultatet av 100%:ig framgång för alla projekten, H2GS, Hybrit och LKAB. Om 10% av Sveriges CO2-utsläpp elimineras påverkar det den globala temperaturen med 3 tiotusendels grader om den årliga effekten summeras till år 2100. Nästa utmaning för klimatfanatikerna blir att konstruera en termometer som klarar av att mäta detta. Vi andra kan luta oss tillbaka och börja räkna dagarna fram till allt briserar och alla kan se att kejsaren ÄR naken!

 5. Ulf

  Detta är en demokratifråga som allmänheten inte känner till. Ska industri och folk i södra Sverige inte ha tillgång till billig el? Istället ska dyra projekt prioriteras i Norrland? När blev plötsligt svensk vattenkraft prioriterat till en geografi?
  Inget parti lyfter frågan att el är 10 ggr dyrare i en landsände.
  Börja med att ta bort elområden. Elpriserna är odemokratiska.

 6. Mario

  I den inledande presentationen av artikelförfattaren Lennart Nilsson, tolkar jag det som att han representerar LKAB. Är det riktigt?

 7. Lasse

  Tack Lennart
  Allt fler börjar inse att det pågår en bluffkampanj där Hybrit och H2Green steel är de värsta exemplen.
  SVD avslöjade denna totala brist på systemtänkande:
  ”Hoppas att de i Söder tänker på hur de skall ersätta denna el (10TW)”

  Miljöprövningen måste stoppa dessa projekt!
  Varje KWh som de förbrukar för att på ett ineffektivt sätt ersätta kol med vätgas ger i andra änden mer kol till el.

  Lånar en bild: https://detgodasamhalletdotcom.files.wordpress.com/2022/04/besatta-manniskor.jpg

 8. Lennart Nilsson

  #6 Mario
  Nej det stämmer inte!
  Orden längst upp är Sökord, som Klimatupplysningen ”taggat” artikeln med.

 9. Lars J

  Den verkliga akilleshälen är väl bristen på överföringskapacitet i nord-sydlig riktning. Hur ser det ut i dag och vad behövs när dessa projekt sjösätts?

 10. Magnus

  Hybrit är ett gigantiskt luftslott. Det behövs 3000 vindkraftverk som ger en medeleffekt på 3 MW. Försvaret stoppar vindkraft i stora områden och begränsar höjden även där det tillåts. LKAB saknar ledningarna men även vkv saknas.

  Att fråga var elkraften ska komma från när det inte blåser är som att svära i kyrkan. Kan det här vara början på en sund debatt när en energiexpert äntligen tagit bladet från munnen?

  Energiexperten: ”Ett skitsystem ur effektivitetssynpunkt”

  https://www.tv4.se/klipp/va/13760408/energiexperten-ett-skitsystem-ur-effektivitetssynpunkt?utm_source=tv4.se&fbclid=IwAR0ph-_g656__23h6gTrpqaorcxP-BkDhBp8fMUPiuAgn2SWHNNycex7Oh4

 11. Bengt Abelsson

  Energimyndigheten har skrivit en vätgasrapport.

  Som jag förstod den så har de olika vätgasprojekten i Norrbotten förutsatt att (vindkrafts) el ska finnas tillgängligt 24/7

  Att gå vägen el-vätgas-el kostar ca 7,50 kr/kWh enligt samma källa.
  Batterilagring av el, samma storleksordning.

  Raden av storskaliga projekt i glesbygd, där ”naiva” politiker tubbas/förleds/övertalas/luras att satsa andras pengar verkar ändlös.

  Spånskivefabriker, Stålverk 80, fönsterfabrik, Iteracykeln……

  Kanske skulle projekten prövas bättre om politikernas ansvar innefattade även egna framtida löner och pensioner.

 12. Lennart Bengtsson

  Det krävs inte någon djupare tankeförmåga för att inse att de två gigantiska projekten Hybrit och H2Green är fullständigt orealistiska i sin planerade omfattning såvida man inte genomför det gamla Centerpartiets och Gunnar Hedlunds planer på en serie kärnkraftverk som ett pärlband längs Norrlandskusten som ingen längre än ryssarna kan bygga och få klart i tid. Något som knappast är möjligt i dagens läge to say the least! Låt verksamheten fortsätta som ett forskningsprojekt i begränsad omfattning eller gör något vettigt för pengarna.
  Som nuläget tydligt visar så är projektet inta bara ekonomiskt en galenskap utan kanske ännu mer en miljömässig katastrof med tusentals kinesbyggda ”Eiffeltorn” i Norrlandsskogarna.
  Att man fortsätter att driva en energipolitik i Sverige som är mer eller mindre vettlös är obegripligt då det ändå finns förnuftigt folk i landet och inte bara stolliga miljöaktivister som inte kan räkna eller tänka färdigt.
  Det mest vettiga energimässigt man göra i landet idag är att som ett minimum rusta upp Ringhals 1 och 2 även om det blir nödvändigt med en lagändring.

 13. Peter J

  Instämmer helt och jag saknar verkligen debatten om våra elområden.
  Kanske borde vi ha fler? Vi som bor nära en miljövänlig kraftkälla borde ha rätt till ett eget elområde, även här i södra Sverige.
  Elområdena är bara fjäsk för norrlänningar!
  Givetvis ska vi bara ha ett för hela landet.

 14. Christer Eriksson

  Ingvar Person i Aftonbladet har skrivit en ledare som skulle platsa i vilken rysk propaganda tidning som helst.

  Rubriken är Strandhäll måste köra över vindkraftsvägrarna.
  Smaka på den.
  Demokrati tycks han helt glömt vad det innebär.
  Kommunerna skall mutas med pengar.
  Baggböleri kallas det.
  Att landsbygden inte vill ha dessa naturförstörande och meningslösa vkv ,den tanken tänker han inte.
  Pravda har talat igen.

 15. mattias

  #12
  Kommunmutor, typisk socialdemokratisk politik. ”Mutor” i form av kommunala energikrävande anläggningar som simhallar med ett begränsat kundunderlag. De enskilda medborgarna och deras sjunkande fastighetsvärden lämnas i sticket i vanligt ordning.

 16. Bra men om man tittar på konsekvensen av ökad elkonsumtion blir det värre än om man utgår från Europas elmix.

  Den fossilfria produktionen av el kan inte ökas på samma sätt som den fossila. Kärnkraft, vatten, sol och vind ger en ganska konstant årsproduktion men man kan alltid elda mer kol, olja eller gas.

  När man ökar eller minskar elkonsumtionen är det alltså utsläppen från fossilbränslen som ensamma bestämmer hur mycket koldioxidutsläppen ökar eller minskar.

  https://www.hogevik.com/klimatet

 17. Ivar Andersson

  ”I verkligheten ingår Sverige i ett europeiskt elkraftsystem, med väl utbyggda förbindelser mellan länderna.”
  Att Sverige ingår i det europeiska elkraftsystemet märks på priset i södra Sverige. 140 öre per kWh i söder och 45 öre i norr.
  Även Norge ingår. 177 öre per kWh i söder och 15 öre i norr.

 18. UWB

  #14
  Jag ställde en fråga tidigare om hur kostnadsläget i norr blir om det blir underskott av el och import måste ske. Den brukar väl bli dyrare att importera el än att ha ett överskott

 19. Göran J

  Finns det någon här på forumet som kan utveckla den möjlighet som Lennart Bengtsson tar upp nämligen återstarta nedlagda kärnkraftverk.

  Om det är enbart fråga om lagändring borde det inte vara omöjligt.

  När Ringhals 1 togs ur drift producerade det kärnkraftverket en kWh för 25 öre.

  Var det energiekonomiskt att stoppa det kärnkraftverket???

 20. Magnus

  UWB #15
  Jag tror det skulle bli en stor ökning för elpriset i Elområde 1 och 2. Flödet skulle gå åt andra hållet och lika så priserna. Just nu exporteras 4400 MW och det kommer huvudsakligen från Norrland. Om Hybrit kommer igång skulle den elen användas i Norrland. Då skulle exporten minska med 4400 MW. Danmark, Tyskland Polen får se sig om efter en annan leverantör. Då trycker Sverige inte undan kolkraftsel på kontinenten längre. Vi minskar istället kolanvändningen för ståltillverkningen. Betyder inte det att kol användningen minskar i Sverige men ökar på kontinenten? Det hade kanske varit enklare att exportera mer el.

 21. Jag hörde på radionyheterna i morses att regeringen kommer att satsa 7,5 miljarder på elbilar. Och detta är bara en liten del av alla subventioner som staten lägger ut på olika klimatprojekt, både här hemma och internationellt via FNs klimatfond.

  Så länge denna ohämmade utdelning av skattepengar fortsätter så kommer både privatpersoner och företag att kamma hem vinster på sådana symbolprojekt.

  I det kommande gröna sovjet (det gamla klarade sig i 70 år!) så kommer visserligen folk att bli fattigare och fattigare, men så länge som man kan höja skatten så går statens finanser ihop. Och företagen ställer gärna upp. Att resultatet blir en ekonomisk och humanitär katastrof bryr sig inte dagens gröna regeringar om.

 22. Gunnar Strandell

  Välskrivet och bra att den logiska akrobatiken påtalas när det gäller förändringar av produktion och konsumtion av elektrisk energi i Sverige.

  Det fossilfria stålet drivs i samma anda som Stålverk 80. Ökad förädlingsgrad innan export ger högre inkomster och möjlighet till fortsättning när den lokala malmbasen sinar. Men de argumenten är ju förbrukade sedan det visat sig att ekonomin inte höll då malmköpare i Europa gillade att ha egen förädling.

 23. Mats Kälvemark

  #16 Osborn
  Du verkar inte ta hänsyn till den tunga belastningen av CO2 som batteribilar har med i ryggsäcken redan innan de rullar den första kilometern. Se länken nedan. Med EU:s elmix tar det ca 10000 mil innan de går om dieseln med avseende på mindre CO2-utsläpp, Dessutom väger de 20% mer så de genererar hela tiden motsvarande mycket mer av de riktigt farliga och cancerogena partiklarna från vägkontakten och däcksslitage.
  Men detta blundar klimatfanatikerna för.

  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-inte-sa-smarta/

 24. Hans H

  #12 Lennart Bengtsson

  Idag är Sydkorea (Samsung) en erfaren leverantör av kkv.

 25. Brutus

  #21 IN : Dessutom, hur är det med fördelningspolitiken? Skall jag, pensionär, med bensinbil från 2005 via skatt betala subventioner till köp av elbil, som jag själv ej har råd med? Skamligt. Och dessutom på så svaga grunder (se #23 MK).

 26. Ulf

  Svar 17,

  Det som märks i Sverige är att regeringen la ner kärnkraften i södra Sverige. Dessutom delas Sverige upp i olika elområden. Detta innan man byggt ut nätet så detfungerar med olika elområden
  Klart att Södra Sverige får stora problem då. Med två fungerande kärnkraftverk till hade det inte varit samma problem.
  Kopplingarna till EU har funnits i många år tidigare, utan att det varit problem. Problemen kom innan kriget.
  Man får backa beslutet om elområde tills systemet är utbyggt.
  Problemet är att när el är så billigt som i norra Sverige, då dyker sådana här galna projekt upp i parti och minut.
  Det är liksom ingen tillfällighet. Gratis är alltför gott.

 27. Håkan Bergman

  Ulf #26
  Jo det är nog i stort sett som du beskriver det, men det har inom loppet av ett år tillkommit överföringskapacitet från Norge till Tyskland och Storbritannien med en maxkapacitet på 2800 MW, det bidrar också till att driva upp priserna i Norge och Sverige.

 28. Ulf

  Håkan,

  Helt enkelt är det inte. Vad man dock säkert kan säga är att det inte är bra för Sverige att det görs investeringar i en del av landet, för att energi är för billigt.
  I den andra delen görs inte investeringar för att energi är för dyrt.

 29. Robert Norling

  Mera Grön-saker i Norrland.

  Spanska Grupo Fertiberia vill bygga en fabrik för grönt gödsel i Luleå eller Boden för tio miljarder kronor. Det rapporterar Dagens Industri. Gödslet ska framställas genom vätgas från elektrolyser som bedöms behöva en kapacitet på 600 MW, uppger bolaget.
  Projektet går under namnet ”Green Wolverine”. Planen är att uppnå en årlig produktion av 1.500 ton ammoniak och 0,5 miljoner ton gödsel samt andra industriella produkter. Dessutom vill man bygga en anläggning för vätgas från elektrolyser med en total kapacitet på över 600 MW att byggas i Luleå eller Boden.

  https://www.industrinyheter.se/20211021/32489/spanskt-foretag-vill-bygga-gigantisk-godselfabrik-i-norrbotten

 30. Sören Gustafsson

  #29 Robert Norling Varifrån tänker de hämta energin för att göra vätgas tro?

 31. Fredrik S

  Ulf #26

  Det var ju danskarna som via en anmälan till EU-kommissionen 2006 fick densamma att kräva ändringar av överföringsbegränsningar till Danmark av Sverige, vilket ledde till elområden.

  Danmark var sura över att vi hade exportbegränsningar över sundet för att begränsa risk för elbrist här hemma.

  Samma danskar fick oss ju även att lägga ner Barsebäck.

  Nu har vi elbrist i söder istället pga detta.

  En brist som blivit värre när den miljöpartistiska regeringen hängt på danskarna och själva ökat genom nedläggning av Ringhals.

  Vad ska man dra för slutsatser av detta?

 32. Ulf

  Fredrik 31,

  Jo det var läckert. Danskarna som byggde sina kolkraftsskorstenar så att all skit hamnade i Skåne, bråkade om Barsebäck. Samtidigt är det Sverige som lägger ner istället för att ignorera dansken.
  Men att skylla elområden på Danmark är väl lite tufft. Har jag aldrig hört.

  ”2011 delades länderna i det nordiska elsystemet in i elområden. Den främsta anledningen var att jämna ut konkurrensfördelar mellan olika regioner med varierande prissättning.

  Sverige fick fyra elområden – från SE1 i norr till SE4 längst i söder. Sedan dess förhåller sig elpriset i respektive elområde till ett gemensamt riktpris, ett så kallat systempris. När ett område kan tillgodose hela sin konsumtion med egenproducerad el så följer man systempriset. När det istället blir ett överskott eller underskott justeras priset i elområdet därefter – det görs en områdesjustering.

  Snedfördelade naturkrafter påverkar
  År 2020 var ett exempel på ett år med ett enormt överskott av vattenkraft i Norden, till största delen producerades den i Norge och norra Sverige. Med den begränsade överföringskapacitet som vi hittills haft, blir resultatet att elpriset blir extremt lågt i områden med vattenkraft, medan övriga områden, som är beroende av omgivande marknader för sin elförsörjning, får ett pris som styrs av just det och därför kan bli högt.”

  Problemet är snarare att södra Sverige tvingas importera ifrån Europa, när man inte har egen kraft på svenska sidan.

 33. peter

  kan bara hålla med föregående kommentarer om dessa kalkonprojekt. Inom inte alltför lång tid kommer man att skratta åt detta elände.
  Fråga,
  När det gällde pandemin/Covid så använde samtliga politiker sig av experter, låt vara att de var ifrågasatta på vissa plan och under tiden MEN man gjorde i mångt och mycket som experterna sade med ofta väl underbyggda fakta.
  När det gäller Ukraina har man även här en kader av experter som hjälper till även om vi fortfarande har våran svagbegåvade utrikesminister som uttalar sig här och där.
  När det sedan kommer till energipolitik i detta landet så låter vi svagbegåvade/imbecilla politiker bestämma i frågor som kommer att påverka hela landet i decennier UTAN att fråga experter över huvud taget. Hur har man kunnat tillåta ett enda jävla vkv utan att det har betalat för balanskraft, reaktiv effekt och övriga systemkostnader?
  INGET vkv hade byggts och vi hade fortfarande haft världens bästa elsystem.
  Dessa miljöligister borde betala för alla problem de har ställt till med.
  För övrigt anser jag att MP bör förstöras…
  travesti på Cato’s klassiska uttalande…

 34. Rolf Gustafsson

  Finns det någon trovärdig analys på den miljöbelastning totalt som VKV skapar under sin livscykel jfr. med kärnkraftverks påverkan.

  Jag syftar då på allt från framställning av stål, cement, mm. som åtgår plus den direkt miljöpåverkan som resp. kraftslag gör på naturen. Gigantiska ingrepp i naturen för VKV i form av vägar, fågel och insiktsdöd. Plastfragment som sprids, bullerpåverkan, lägre marknadsvärde på fastigheter etc. etc.

  Känns som en tydlig jämförelse kunde få vilken VKV-fantast att byta fot rätt snabbt.

 35. Fredrik S

  Ulf #32

  Jodå, det var Dansk Energi som anmälde Sverige till EU-kommissionen 2006 för att vi begränsade exporten framförallt när det var kallt för att undvika elbrist i söder. De jublade några år senare när Kommissionen tvingade fram Sverige till indelning i elområden.

  Först tvingade de fram stängning av Barsebäck. Sedan tvingade de oss att leverera el trots elbrist till dem. Själva var de nöjda.

  Vi fick mer brist på el samt rejält höjda priser i söder.

  Smarta danskar.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Elområde

  https://www.nyteknik.se/energi/danskar-glads-at-elomraden-6419226

 36. Lars Cornell

  #35 Fredrik. Var det inte dumma svenskar som hade försatt sig i den situationen?

 37. I Synnerhet

  #21
  Ja okunskapen om energi är skrämmande bland våra beslutsfattare. Åter igen. Elfordon med batteri är enormt energi- och miljöbelastande. Ett fordon i stål går att återvinna i stort sett till 100%. En elbil fylld med sällsynta mineraler kräver enormt mycket malmutvinning och därmed energi. Ett typiskt litiumbilbatteri vilket väger cirka 450 kg innehåller ca11 kg litium, nästan 14 kg kobolt, 27 kg nickel, mer än 40 kg koppar och 50 kg grafit. Till detta tillkommer batteriets ca 180 kilo stål, aluminium och plastmaterial. Elbilsbatteriet idag kräver således bearbetning av 40 ton malm. För att utvinna de låga koncentrationerna av grundämnena behövs 225 ton råmaterial. Elfordon skapar förmodligen betydligt mer prolem än de löser. Prognoser för framtida ökande elfordonsägande är en sak; att hitta och utvinna nya material och grundämnen på en global skala är en helt annan. I vart fall minskar inte energibehovet och de sammanhängande koldioxidutsläppen.

 38. Paul Håkansson

  peter
  22:44, 2022-04-11

  Håller med dig till fullo.

 39. Paul Håkansson

  Elsa Widdings intåg i politiken kommer därför att vara extremt viktigt och jag ser med glädje fram mot den dagen. För en gångs skull kommer det in kompetens i riksdagen i denna extremt viktiga fråga där motståndarna kommer att få det hett om öronen. Champions league mot korplaget ser jag det som.

 40. Magnus

  Fredrik S #35
  Jag har funderat om de vann så mycket på elområden danskarna. De fick tillgång till mer el men den blev dyrare så de tvingades begränsa elöverföringen själva. Det var också Sveriges tanke med att indela i områden, att Danmark skulle begränsa själva. Hade de inte klagat hade de haft tillgång till billigare el. Men mindre el förstås. Den gemensamma elmarknaden är väl ett krav från EU. Inget som Sverige valt. Vi har valt att vara med i EU det är kanske det hon menar. I länken.

 41. Adepten

  Apropå LKAB & SSAB och H2 Green Steel (H2GS) projekt att tillverka ”fossilfritt stål” med hjälp av vätgas.
  Forskare har varnat för att läckande vätgas från olika infrastrukturer kan vara en betydande ”indirekt” bidragsgivare till växthuseffekten. Och den har hittills förblivit i stort sett outforskad. Det säger Steven Hamburg, chefsforskare och Ilisa Ocko, senior klimatforskare vid Environmental Defense Fund (EDF). De menar att vätgas är en så potent indirekt växthusgas att det ”kan undergräva klimatfördelarna med insatser för att minska koldioxiden”.
  De menar att vätgas är 200 gånger mer potent än koldioxid, dessutom väte reagerar och bildar troposfäriskt ozon och även bryts ner till vattenånga i stratosfären, vilket också bidrar till växthuseffekten.
  https://www.euractiv.com/section/energy/news/scientists-warn-against-global-warming-effect-of-hydrogen-leaks/

 42. Magnus

  Ulf #32
  Man får intrycket att det är en vanlig marknad. Men importeras el även om det bara är en kWh så sätter den importen priset för hela området. Sverige har energiöverskott och exporterar nästan alltid. Men vi har också effektbrist i olika områden som måste importeras till. Det finns andra orsaker till import också som krav på stabilisering av nätet. Det problemet kom efter reaktorerna lagts ner.

  Problemet är att vi fått ett elnät i obalans. För mycket vindkraft, långa transporter från Norrland, för lite baskraft på lämpliga ställen i nätet.
  https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/ekonomisk-analys/2021/blasigt-vader-i-tyskland–en-forutsattning-for-rimligt-elpris-i-sodra-sverige/

 43. #19 Göran J
  Dina funderingar kring återstart behöver belysas. Lennart Bengtsson relaterar till Ringhals 1 & 2, de senast nedsläckta reaktorerna. Det är mest naturligt att undersöka möjligheterna för dessa. En faktor är att nedsläckta reaktorer ’saneras’ med syror, vilket ger skador. Huruvida de är irreparabla eller ej kan endast bedömas fall för fall. Reaktordelbyte eller uppdateringar/reparationer är säkerligen billigare och snabbare än nybyggnation.
  Bengtssons förslag är hypotetiskt bra och bättre än alla nya vindfläktsparker.
  Frågan kokar ner till politisk vilja/beslut. Nytt riksdagsbeslut?

 44. Ulf

  Magnus 42, huruvida Sverige har överskott eller inte är ointressant för vår elförsörjning.
  Det intressanta är hur det ser ut i respektive elområde. Hur mycket exporterar södra Sverige respektive importerar. Det är där det kostar
  Att vi skänker bort el till struntpriser i Norra Sverige är inget positivt för Sverige.

 45. Ulf

  Notera att regeringen nu satsar 8 miljarder på elnät i Norrland av alla ställen. Detta för att möjliggöra ännu mer stolleprojekt.
  Hur går det med näten där utbyggnad behövs?

 46. Ulf

  Fredrik 35,

  Nja Sverige kunde valt en annan lösning. Jag tror heller inte danskarna protesterar om Sverige bygger ut nätet till södra Sverige. Dp blir de ännu gladare.
  Nu gör regeringen tvärtom satsar 8 miljarder på utbyggnaden i norra till stolleprojekt som bygger på gratis el.

 47. Fredrik S

  Magnus, Ulf #40,45

  Danmark fick väl som de ville vid den tiden. Därefter har ju en del förändrats efterhand då deras södra grannlands wende drivit upp priserna.

  Vi kunde nog valt en annan väg än elområden antar jag. Syftet med uppdelningen är ju även att stimulera elproduktion i de områden där det är underskott på el samt att förstärka det svenska elnätet där det idag är flaskhalsar i överföringskapaciteten.

  I södra halvan har man lagt ner stora delar av den planerbara produktionen och med flaskhalsarna har det ju inte hänt mycket.

  I Norrland har i viljan att dela med sig av överskottet minskat.

 48. Ulf #45,

  Jag tror att kommunerna bör ta över detta med elproduktion från staten. Regeringen fixar inte det här. Att komma med lagar, subventioner etc uppifrån för att bygga ut vindkraft är helt enkelt inte intressant för kommunerna. Hade däremot staten förberett lagar och tillstånd för kommunerna att bygga egna små kärnkraftverk så hade situationen varit mycket mer lovande.

 49. #41 Adepten

  Steven Hamburg och Ilissa Ocko skriver att H2 är en potent men indirekt växthusgas. Jag tycker det verkar egendomligt. Jag har följt diverse länkar:

  ”hydrogen itself is an indirect contributor to global warming, said Steven Hamburg, chief scientist at the Environmental Defense Fund (EDF), a US-based non-profit group.

  “’Hydrogen is a potent short-lived indirect greenhouse gas that is 200 times more potent than carbon dioxide at the time it is released, kilogramme for kilogramme,’ Hamburg told EURACTIV”

  ”Hamburg is a former professor of environmental science who served as a lead author for the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).”

  Argument:

  1) “Hydrogen that leaks to the atmosphere is such a potent greenhouse gas because it extends the lifetime of methane in the atmosphere, causing it to stick around and continue contributing to the greenhouse effect,”

  Dom menar att H2 kommer att reagera med OH-radikaler och på så sätt minska mängden OH som ju är atmosfärens ”avgiftare” och ansvarar för att oxidera metan och diverse annat. OH bildas ur ozon och är mycket reaktivt, livslängd cirka 1 sekund. Koncentration dagtid 0.01 – 1 ppt (parts per trillion). Per timme oxiderar OH således 0.036 – 3.6 ppb av saker som finns i atmosfären. Det blir 0,1 – 10 ppm per år (om jag fick nollorna rätt.) Beroende på vad man skall tro om ”dagtid” Att måttliga mängder vätgas skulle kunna göra OH-radikalen mer kortlivad förefaller mig totalt uteslutet.

  ”The oxidation of hydrogen leads to increasing concentrations of greenhouse gases in both the troposphere and stratosphere, as described in Fig. 1 (Derwent, 2018; Derwent et al., 2020; Paulot et al., 2021; Field and Derwent, 2021). In the troposphere, less OH is available to react with methane, and given that methane’s reaction with OH is methane’s primary sink, this leads to a longer atmosphere lifetime for methane.”

  Jag är inte kemist, men här på KU tror jag det finns kemikunniga. Synpunkter?

  2) ”hydrogen also breaks down into water vapour in the stratosphere, which also contributes to the greenhouse effect,”

  Det borde bero på höjden. Vattenånga i stratosfären borde vara avkylande på samma sätt som CO2 i stratosfären är det. I stratosfären stiger ju temperaturen med höjden. Den normala halten av vattenånga i stratosfären är 4 – 10 ppm. Uppehållstiden är kanske 1-2 år, men jag har inga särskilt säkra uppgifter. Att oxidation av H2 i stratosfären skulle öka vattenhalten märkbart förefaller mig väldigt långsökt – men det är bara min magkänsla.

  Finns här någon som vet bättre?

  Jag får intrycket att Hamburg är en fantasifull IPCC-forskare som har kommit med ett nytt uppslag att att bygga modeller kring och få forskningsanslag för. Är jag för elak?

 50. Fredrik S

  Ulf, Ingemar Nordin #45,48

  Det kanske inte är helt orimligt med pråmar med saltsmältsreaktorer fyllda med kaustiksoda (Seaborg) i våra hamnar i norr inom en nära framtid?

  Och ännu mer i södra Sverige.

  Det vore väl bättre att gynna sådan teknologi från vårt grannland än att gynna Eiffeltorn från Kina?

 51. Ulf

  Svar 48 Ingemar,

  Något blir riktigt fel ur samhällsekonomisk synpunkt när man i norra Sverige satsar på vansinniga projekt som bygger på alltför billig energi.
  Emedan man i södra Sverige inte kan genomföra utmärkta satsningar, som faller på alldeles för instabila elpriser.
  Att kraft inte överförs till södra Sverige måste lösas nationellt.
  Istället satsar regeringen precis tvärtom. Det handlar om en politik som är medborgarfientlig och samhällsekonomiskt vansinnig.
  Den biten är svår för kommuner att lösa. Folk i södra Sverige bör uppmärksammas att deras landsände har effektbrist pga politisk inkompetens, men alltför många krafter vill se dessa vansinniga klimatprojekt, som bygger på alldeles för billig energi, som något positivt för samhället. Det är det inte, tvärtom katastrofalt.

 52. Magnus

  Det ska byggas ytterligare en elledning till Tyskland från Hurva i Skåne. Svk bidrar med 3,6 miljarder. Det är till Hurva Sydvästlänken går. Den länken skulle ju ersätta för nedläggning av reaktorerna i väst. Den körs på halvfart eftersom det det saknas, om jag minns rätt, stabiliserande kraft och ersättningskraft sen reaktorerna lades ner. Eftersom det är en likspänningslänk så tror jag inte den kan bidra med svängmassa. Någon här kanske vet det bättre.

  Det vore väl bättre satsa på att få ut el dit den behövs för att få ner priserna i södra Sverige än att bygga nya ledningar till utlandet som förvärrar situationen ytterligare. I varje sån ledning är Sverige skyldig hålla 70 procent av kapaciteten tillgänglig för marknaden. Sverige har relativt billig el så den elen kommer köpas av Tyskland. Så utöver alla projekt i Norrland behövs det ytterligare effekt för kontinenten.

  Det verkar inte finnas nån plan. Och det tror jag beror på att politiker har tagit över det som civilingenjörer egentligen borde syssla med, utan ideologisk agenda.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hansa_power_bridge

 53. #52 Magnus

  När man omvandlar likström till växelström kan man styra strömmen så att den inte är i fas med spänningen. Med andra ord kan man skapa reaktiv effekt. Anläggningen i Stenkullen producerar reaktiv effekt och bidrar till ett bättre utnyttjande av Sydvästlänken.
  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2021/statcom-anlaggningen-i-stenkullen-ar-i-drift-och-bidrar-med-reaktiv-effekt-till-sydvastra-sverige/

 54. Magnus

  Leif Åsbrink #53

  Intressant länk och det finns tydligen lösningar för reaktiv effekt. Sökte vidare på HVDC och det verkar inte som det är löst med syntetisk rotationsenergi. I varje fall används inte än. Men det kommer nog. I så fall kan Norrland förse södra Sverige med 400 kV växelström. Den kan omvandlas till likström och växelriktarna kan sen syntetisera alla egenskaper baskraften har och omvandlar till växelström igen. Men sen är frågan om det räcker för att ersätta kärnkraftsgeneratorer som väger enormt mycket.
  https://www.fingrid.fi/en/electricity-market/electricity-market-information/InertiaofNordicpowersystem/

 55. #54 Magnus

  Kolla här: https://www.hitachienergy.com/se/sv/about-us/pioneering-technologies/sa-funkar-det/hdvc-likstromsoverforing

  Det heter HVDC Light och klarar än så länge max 800 MW. Man använder då IGBT-transistorer som kan styras som man behagar. För dom riktigt höga effekterna använder man tyristorer och dom styrs av det nät man kopplar ut effekten till och då kan man inte generera reaktiv effekt efter behag vad jag förstår..

  Man kan tycka att vindkraftverken skulle producera DC och använda HVDC Light för att föra över effekten till stamnätet med önskad mängd reaktiv effekt. Läs här: https://library.e.abb.com/public/c76340155dd48c31c1256ddd0034705b/04-09m116.pdf

  Och här: https://new.abb.com/news/sv/detail/37794/abb-satter-nytt-spanningsrekord-for-hvdc-light

  Det blir kanske lite dyrare – men vid längre avstånd blir det antagligen billigare(?)

  På längre sikt är antagligen DC-överföring den teknik som kommer att dominera. Halvledarna blir bättre och bättre och baseras på nya matrial med bättre egenskaper i framtiden. Nedgrävda DC-kablar kan rimligen byggas mycket snabbare eftersom det blir enklare att få acceptans för dom. Nya stora kraftledningsgator är inte populära…

 56. BD-Nille

  #52 Magnus
  Helt korrekt, DC-länkar kan inte bidra med någon som helst svängmassa. Reaktiv effekt är en en annan sak.

  Det Nordiska Synkronområdet bygger helt på 400 kV växelströmsledningar.

  Kommentar #53-#55. Läs följande skrivelse från de stora elnätsbolagen, och landa i verkligheten.

  https://www.svk.se/contentassets/39ee9082aba940b4ab0fbbd52f47f04b/skrivelse-till-departementet_20210129-final.pdf

 57. Magnus

  #55, #56

  Tack för länkarna. Svk rekommenderar luftkabel för högsta spänningarna. De anser markkabel som problematisk. Men det kommer nya tekniker som HVDC light som har en annan typ av kabel så sista ordet kanske inte är sagt. Att gräva ner kabeln borde kunna korta ner tiden från beslut till färdig kabel.

 58. #56 BD-Nille

  Att kabel för växelström är en dålig idé på långa avstånd är uppenbart och beskrivs här https://docplayer.se/201333036-Konsekvenser-av-kablifiering-i-stamnatet.html

  Man måste beakta resonanser – och en kabel har mycket lägre impedans än en luftledning. När kabeln får en längd som är en avsevärd del av en kvarts våglängd får man impedanstransformering. T.ex. sjunde övertonen, 350 Hz har en våglängd i luft av 856 km. I en kabel blir det ungefär 500 km. En kvarts våglängd blir ungefär 12,5 mil. Om en sådan kabel är obelastad vid 350 Hz i ena änden och matas med en spänning som innehåller sjunde övertonen i andra änden blir spänningen av sjunde övertonen i den obelastade änden oändlig. Helt obelastad är naturligtvis inte en kabel, men om lasten är låg på övertonsfrekvens kan övertonshalten bli oacceptabelt hög. Problemet är utförligt beskrivet här: https://docplayer.se/201333036-Konsekvenser-av-kablifiering-i-stamnatet.html Luftledningars mycket högre impedans gör problemet mycket mindre.

  Överföring med likström är en annan sak. Modern teknik med halvledare har öppnat nya möjligheter: https://core.ac.uk/download/pdf/70601345.pdf Detta är daterat 2011 och man kan läsa: ”A new development milestone of VSC-HVDC technology and its application in the power system will be the South-West Link project in Sweden, which will start soon.” Skulle vara igång 2014 men blev försenad många år som vi vet. Nu förstår jag varför!

  Att man satsat på oprövad teknik är inte så konstigt. Detta var utlovat: ”The benefits from applying VSC-HVDC in the traditional ac grid include independent control of active and reactive power, very fast control response, using cable, ability to connect to weak system, black start ability, and facilitating the construction of multi-terminal system or even complete dc grids.”

  Svängmassa innebär att reaktiv effekt genereras när fasläget börjar avvika från det önskade. Stor generator eller snarare motorgenerator är inkopplad på nätet och trögheten hos den inklusive eventuella svänghjul gör att den alternerar mellan att vara motor och generator i takt med ostabiliteter i nätfrekvensen. Det är precis vad jag läser in i ”independent control of active and reactive power, very fast control response” som är fördelar med VSC-HVDC.

  Att SVK i sin skrivelse 2021-01-29 ”Förslag till åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet” inte föreslår massiv satsning på den vad jag förstår ännu inte helt mogna tekniken tycker jag är helt naturligt. Somligt måste göras här och nu – och borde ha varit gjort för länge sedan när man betänker prisskillnaderna mellan elområdena.

 59. BD-Nille

  #57 Magnus
  HVDC och HVDC Light är inga nya tekniker. De kommer främst i fråga för utlandsförbindelser över hav, där det inte går att bygga AC.

  Det är ju en ”utmaning” att bygga luftledningar över Östersjön.

  Ni kan glömma HVDC som något normalt alternativ för stamnät inom Sverige.