Ur led är tiden

Jag vill börja med att uttrycka min stora beundran för mina medskribenter på denna blogg. Skribenter som kan beskriva med siffror och diagram hur vansinnig, meningslös och orealistisk den svenska, och inte bara den svenska, klimatpolitiken är. Andra som kan avslöja massmedias med- eller omedvetna lögner om klimatförändringar. Det kan inte jag. Däremot har jag en förmåga att ofta hamna utanför de stora gemenskaperna bestående av dem som förstått hur otroligt betydelsefullt det som just nu är på tapeten är. Mitt problem är nog att jag vill förstå vad jag håller på med. Det gör att jag ofta har egna funderingar som jag skriver ner men inte så ofta delar med mig av. Dagens inlägg är väl närmast att beskriva som en sådan fundering.

 

 

Ur led är tiden, o ve att jag är den som ska vrida den rätt igen. Jag tror att vi är många som känner så i dessa dagar, även om inte alla har lika stora möjligheter som Hamlet, att på egen hand vrida den rätt.

Men det är nog förfärande många som verkligen känner att tiden är ur led. Vi går ju alla runt och släpar, mer eller mindre medvetet, på vår egen världsbild. De som varit med ett tag har kanske fått uppleva hur världen förändrats och i viss mån även vår bild av den, de som är yngre kanske håller på att skapa sin egen bild av världen.

Ett problem är att det förefaller som om världen förändras snabbare än vad vår bild av den hinner med, något vi omedelbart tolkar som att tiden är ur led. Till saken hör också att vi har svårt att ens inför oss själva, och kanske minst av allt inför oss själva, medge att vi haft fel. Det tar lång tid, om det ens går, för den som i 20 år beundrat Rysslands starke ledare, att ens tänka tanken – att man missbedömt denne man.

Hur som helst är vi uppenbarligen många som känner att tiden är ur led och att vi, var och en efter sin förmåga, måste hjälpa till att vrida den rätt igen. Det kan gälla djupt kristna och islamister, varghatare och rovdjursvänner, klimatalarmister och klimatrealister, alla lika övertygade om att

världen skulle bli mycket bättre om alla tänkte som …., ja, just som jag tänker.

Många av oss lever också i en stor stor filterbubbla omgivna av andra som tänker som vi. I gamla tider, tiden före internet och sociala medier, var vi utlämnade åt de människor som råkade vara nära oss, möjligen med ett litet tillskott av vad medier kunde erbjuda. Idag har vi algoritmer som tänker åt oss och som på olika sätt sammanför oss med andra som tänker åtminstone ungefär som vi.

Det typiska för en filterbubbla är, att vilka vanföreställningar vi än har, så är det sällan någon som räddar oss ur våra villfarelser. Jag vill i detta sammanhang passa på att framföra att vi ska vara stolta över att vi på klimatupplysningen.se faktiskt har kommentatorer som vågar stå för andra uppfattningar än de på bloggen gängse. Vad vi uppfattar som dumt eller rentav felaktigt bör bemötas, men utan personangrepp eller andra tillmälen.

En sak som är gemensamt för åtminstone de flesta filterbubblor är att vi som befinner oss i en bubbla, vilken som helst, inte bara är övertygade om att vi har rätt i allt det som förenar oss, utan också att vi har väldigt starka argument. Att det finns de som inte tycker att våra argument är så starka behöver vi inte bry oss om, så länge som vi får stöd från de som använder exakt samma argument. Att det finns andra som inte tycker att ”det står i Bibeln/Koranen” är ett helt övertygande argument för att jorden skapades för ungefär 6000 år sedan är ingenting som ”vi” behöver bry oss om.

När det gäller klimatet finns det en del bubblor innehållande engagerade av olika slag, och det enda som vi kanske har gemensamt är att vi är oroade över vart utvecklingen är på väg. Det som skiljer oss från varandra är vad som oroar oss.

Innan jag fortsätter vill jag utvidga begreppet ”filterbubbla” en aning. Det jag ser framför mig är en grupp människor som har en sådan intressegemenskap att den är en del av vår identitet. Ett exempel på en sådan gemenskap är en som jag själv tillhör, nämligen ”världens matematiker”. Vi vet att utanför vår krets är det få som bryr sig om vad vi gör. Det leder till att vi dels gärna överdriver matematikens betydelse, dels till att vi främst vill vinna respekt och helst väcka beundran hos våra kolleger världen runt. Jag tror att med den beskrivningen av en ”filterbubbla” så tillhör de flesta av oss flera olika bubblor.

När det gäller klimatet består den största bubblan av alla dem som dels får all sin information via media, dels tror på allt, men som inte tycker att det har med dem att göra, möjligen har de lite klimatångest varannan månad.

Sedan finns det några farliga filterbubblor, dels har vi de unga extremisterna som ser klimatfrågan som ett så ofattbart allvarligt överhängande hot att alla medel är tillåtna för att exempelvis bekämpa bilism och flyg. Den gruppen är det riktigt synd om.

Sedan har vi några olika bubblor av människor som är beroende av klimathotet. Dels har vi ett par grupper som jag inte vet så mycket om, nämligen de forskare som ger underlaget för de olika delarna av IPCCs rapporter. (Framför allt undrar jag vilka som ger underlaget för WG I.)

Nästa grupp består av alla dessa klimat- och hållbarhetskonsulter som finns i varenda kommun och de flesta större företag. Om klimathotet försvann skulle grunden för deras existens försvinna. Jag tror att de flesta av dem knappast har ens försökt att läsa rapporten från WG I och kanske inte heller den från WG II. Om de försökte skulle de antagligen inte förstå särskilt mycket, åtminstone inte av WG I. Däremot är nog rapporten från WG III som ju handlar om vad vi kan göra åt hotet något av en bibel. Deras uppgift är ju att komma med förslag på åtgärder, sedan spelar det ingen roll om förslagen är meningslösa eller orealistiska. Det enda som räknas i den bubblan är vad kollegerna tycker.

Den kanske farligaste bubblan är den som världens, åtminstone västvärldens, politiska ledare lever i. De vågar inte granska det påstådda klimathotet och tror att deras väljare kräver att de gör något. Samtidigt anar de att om de gör någonting som verkligen skulle minska koldioxidberikningen av atmosfären så skulle de ekonomiska konsekvenserna bli katastrofala, och om inte det vore nog så skulle de i värsta fall t.o.m. riskera att inte bli omvalda. Jag kan dock tänka mig att många av dem är ganska ambivalenta inför klimathotet. Å ena sidan har det bidragit till att ge dem mer makt, men å andra sidan är de medvetna om att de inte klarar av att både hantera klimathotet och behålla sin makt.

Avslutningsvis så har vi en ganska liten och förtalad, för att inte säga förföljd bubbla bestående av klimatrealister. Vi finns lite här och var, vi ser olika ut och talar olika språk. Vi har nog också olika uppfattningar om ifall det överhuvudtaget finns ett klimathot eller vad som i så fall skulle vara vettigt att göra. Jag tror att det enda vi egentligen har gemensamt är att det vi ser som det största, kanske det enda klimatrelaterade hotet är en vansinnig klimatpolitik.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Stort Tack till Sten för en bra sammanfattning av nutidens oförenliga filterbubblor.
  Och jag kan bara instämma, den värsta bubblan är den som innehåller politiker som kämpar för att uttrycka sig så korrekt som möjligt i klimathotsdebatten för att inte tappa röster … tyvärr tycks de inte ha identifierat hotet att tappa röster från den klimathotsrealistiska bubblan.

 2. Evert+Andersson

  En så klok och insiktsfull betraktelse av situationen.

  Känner absolut igen mig också i beskrivningen.

  För sextiofem år sedan konfirmerades jag. Nog är det märkligt att när jag läser ”det står i Bibeln/Koranen” kommer en direkt en association för mig. ”Den som inte tror på mig såsom ett barn kommer aldrig ditin.” Himlen syftade det på. Generellt uttytt. I religioner ska man inte ifrågasätta dogmerna. Inte klimatdogmen heller om man vill undvika exkommunion.

  Nog är det många som duckar undan onåd inom både myndigheter och företag. Kan inte tro annat.

 3. Kaj+Wahlberg

  Ja, det är inte lätt att vara människa. Jag tror dock att en viktig sak man kan göra är att skaffa sig kunskaper, både om det som varit och fakta om hur det ser ut nu. Om man sedan utifrån dessa kunskaper om verkligheten, jämför vad IPCC och klimathotarna säger med sin egen uppfattning, grundad på sunt förnuft, tror jag man kommer ganska långt.

 4. mattias

  Kloka ord. Jag får en känsla av att införa åtgärder ger en känsla av meningsfullhet oavsett om åtgärderna gör någon nytta eller inte (klimat, covid-19, sanktioner i krig). Svårigheter att inse proportioner, sannolikheter och kostnadseffektiva alternativ verkar prägla många beslutsfattare.
  Något OT: hittade denna länk om vätgas: https://newatlas.com/environment/hydrogen-greenhouse-gas/
  Jag kan inte bedöma proportionerna och osäkerheterna är stora. Men – med tanke på den omhuldade försiktighetsprincipen bör tanken att läckande vätgas kan vara ett problem undersökas och vilka konsekvenser det kan få. Om tillräckligt stora mängder vätgas läcker till atmosfären förändras de oxidativa betingelserna (minskande andel radikaler) så att uppehållstiden för den kraftfulla växthusgasen metan ökar. Skulle vara intressant att höra era tankar kring detta. Kan denna teori vara möjlig?

 5. Lars Cornell

  Tack Sten.
  Jag laddade åter ned ”IPCC AR6 WGI”. Fortfarande är det bara propagandadelen (de första 41 sidorna = filterbubblan SPM) som är offentliggjord. [1]

  Dokumentets tekniska del, ca 1500 sidor, är fortfarande försedd med texten ”Accepted version subject to final editing”. När kommer den slutliga rapporten?

  Som många vet stämmer SPM inte helt överens med den tekniska delen. Det har uppmärksammats av Clintel.org [2]

  Det är mycket anmärkningsvärt att man ändrar i den tekniska rapporten så att den stämmer överens med SPM, men inte tvärt om. ”P54/WGI-14 – Changes to the underlying scientific-technical assessment to ensure consistency with the approved SPM.
  These trickle backs will be implemented in the Chapter during copy-editing” [3]

  [1] https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
  [2] Allvarliga fel i IPCCs SPM
  https://clintel.org/oppet-brev-till-varldens-ledare-allvarliga-fel-i-ipccs-spm/
  [3] https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_TS.pdf

 6. Lasse

  Tack Sten för en tänkvärd betraktelse över vår roll här på jorden.
  Behovstrappan är ibland rätt bra att se över.
  https://nyinsikt.se/artiklar/terapi/abraham-maslow-och-behovshierarkin/
  Vi får idag vara väldigt nöjda över att inget händer i närområdet. Vi är nere på trygghetssteget.

 7. Ivar Andersson

  Vi anpassar oss utan större problem till klimatförändringarna. Men att anpassa klimatet till den klimathotsreligiösa sektens åtgärder är omöjligt om vi inte vill återgå till 1800-talets samhälle. Då var ved det bränsle som allmänheten var hänvisade till. För 100 år sedan var jordens folkmängd 1,9 miljarder och är idag 7,7. Anpassningen har gått utmärkt enligt Hans Rosling.

 8. Lars Cornell

  #7 Jag läste i går, att om vi ersätter fossila bränslen med ved så kommer jorden att vara kalhuggen efter två år.
  Kan någon bekräfta om räkneexemplet är riktigt?

 9. UWB

  Det kan nog stämma Lars, se nedanstående beskrivning hur det var när vi förr var en stormakt och hur mycket skog som behövdes för det.

  Malmen och skogen gjorde Sverige till en stormakt i att framställa järn. Vi hade ren malm – en fördel när järnet med den tidens enkla teknik skulle göras lätt att smida. Vi hade också massor av skog.

  Ur skogen hämtades träkol. Den var ett måste när järnmalmen skulle smältas till flytande järn i ugnarna. Röken från kolmilor låg tät runt järnbruken. Att förse hyttorna med träkol var ett omständligt arbete som krävde mycket folk: tre fjärdedelar av alla dagsverken vid ett järnbruk var förlagt till skogen. En normalstor hytta förbrukade under ett enda år skog som motsvarade femtusen fotbollsplaner vilket är ungefär 35 kvadratkilometer. Milorna fick heller inte ligga för långt från bruken, kolet var känsligt för transporter och fick inte smulas sönder. Kalhyggen bredde ut sig och staten måste reglera järnframställningen.

  Från Bergslagen exporterades en tredjedel av det smidbara järne­t – stångjärn – som konsumerades i världen. En stormakt som England var helt beroende av svenskt järn eftersom de själva saknade ren malm och skog.

 10. Tänkvärt och väl formulerat, tack.
  Själv tror jag som jag upprepat att det blir svårt att dölja bedrägeriet när nu klimatet av allt att döma kommer att gå in i fallande fas. Det ger mig både hopp och rädsla, inför en hotande frusen framtid.
  Och kanske vi bara ser början på eländet för vanligt folk:

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/04/12/tyskland-gaslagren-racker-bara-till-slutet-av-sommaren.html
  TYSKLAND
  GASLAGREN RÄCKER BARA TILL SLUTET AV SOMMAREN (Direkt)
  2022-04-12 12:17

  OLJA
  OMÖJLIGT ATT ERSÄTTA RYSK OLJA – OPEC (NY) (Direkt)
  2022-04-11 19:18
  https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/04/11/olja-omojligt-att-ersatta-rysk-olja-opec-ny.html

  Och sedan lite skenande inflation på det?

  Allt pga en aktiviststyrd pseudovärld utan faktagrund.

 11. jensen

  En viktig huvudprincip är att bedöma vad större delen av mänskligheten och makteliten GÖR gentemot vad de säger.
  Hur tacklar t.ex. Kina, Indien och övriga Ostasien, Ryssland, stora delar av Sydamerika, m.fl. Klimatfrågan?
  Vad säger Historien om vidden och duration av klimatförändringar , och sociala effekter av dessa?
  Den enda riktiga bedömningen är : Vänta och se, samtidigt som koncentration på att motverka miljöproblem ( stackars bin) och fattigdomsproblem. Och stävja FRED!.

 12. Paul Håkansson

  Ja herregud, nu är det ett PRIVILEGIUM att få värme i sitt hem i Tyskland. Men skicka ner Greta igen (hon var där och höll tal i valrörelsen) så löser hon det oxå.

  TYSKLAND
  GASLAGREN RÄCKER BARA TILL SLUTET AV SOMMAREN (Direkt)
  2022-04-12 12:17
  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De tyska gasreserverna skulle bara räkna till slutet av sommaren eller tidig höst om Ryssland skulle stoppa sina leveranser nu.

  Det sade chefen för det tyska gasregleringsnätverket, Klaus Müller, rapporterar tidningen Die Welt.

  Han sade att tyska hushåll skulle få ge upp sina uppvärmningsprivilegier i händelse av ett nödläge för gastillförseln.

  Gazprom Germanias största gaslagringsfacilitet har för närvarande en lagringsnivå på mindre än 1 procent, vilken skulle behöva fyllas på väsentligt till november, enligt nätverkschefen.

  Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

  Nyhetsbyrån Direkt

 13. jensen

  https://klimatsans.com/2022/04/12/kina-okar-utslappen-annu-mer/

 14. Adepten

  Jaa, Mycket insiktsfullt 🙂 I dessa tider av krisupplevelser kan Carl Sagan:s tal vara värt att lyssna på och ta lärdom av.
  https://www.youtube.com/watch?v=EWPFmdAWRZ0
  Det visar exempel på vilka demoner eller arketyper som kan befästa våra tankar, idéer och beteende. Dessa arketyper påverkar hur en person upplever och tolkar de fenomen som personen observerar.

 15. Jan-Åke

  IPCC bildades 1988 av WMO och UNEP
  Syftet var att visa på mänsklighetens påverkan på klimatet.
  Det finns mycket intressant och informativt i WG1 där jag läst en hel del.
  Rimligen är väl hela IPCC en jättefilterbubbla på så sätt att de bortser från studier och slutsatser som visar på mycket ringa påverkan.
  Richard Lindzen som var med i IPCC för ca 20 år sedan påpekade detta ,även Judith Curry mfl ..

 16. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Sten: Här i Leksand träffar jag ytterst få som på allvar tror på och oroas av klimatlarmen. Särskilt bland äldre, som ju varit med ett tag och upplevt alla slags väder.

  Inte heller i industrin finns egentligen många som full ut tror på larmen. Åren 2000-2011 var jag redaktör för Nordens enda tidning för/om fordonsindustrin. Sedan jag år 2006 uppmärksammade klimatfrågan, träffade jag inte en enda högre chef eller tekniker hos fordonstillverkare eller deras leverantörer som mellan skål och vägg trodde på larmen.

  Men alla spelar med, för den vägen kommer regler och pengar. Nu sitter i allt fler styrelser ekonomer, statsvetare och beteendevetare med uppdrag att förverkliga Sveriges ”klimatpolitik”, att utveckla och få fram de produkter och tjänster som deras kunder behöver och efterfrågar.

 17. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #16. Rättelse: … INTE att utveckla och få fram…..

 18. Rossmore

  Tack Sten för en mycket läsvärd reflexion.

  För att koppla på din avslutande referens till ”förföljd bubbla” så är min övertygelse att det är långt många fler som tillhör denna ”bubbla” än vad MSM i allmänhet och Martin Hultman i synnerhet inbillar sig. Jag är övertygad om att om människor i allmänhet ställs inför en frågeställning som inte är extrempolitiskt vinklad så är nog en majoritet oroade över ”vansinnig klimatpolitik”. Kommunernas vindkrafts-veton och regeringens planer på att eliminera dessa är en fingervisning.

 19. Ulf

  Det intressanta är förstås att inse vad som är bubblor eller inte. Det har man mycket nytta av på t ex aktiemarknaden. Alla bubblor spricker, men nästan alltid tar det mycket längre tid än man tror.
  Klimatbubblan är dock något extraordinärt. Något som aldrig tycks ta slut.
  Ingen av oss vet naturligtvis hur klimatet kommer utveckla sig. Ej heller tror jag någon kan dra tvärsäkra slutsatser om hur mycket koldioxidutsläpp egentligen påverkar. Men vi kan faktiskt genom att studera klimathistoria konstatera vad som hänt eller inte. Vi kan då konstatera att inga av de hemskheter som förutspåddes har gått i uppfyllelse. Då kan man prata om bubbla.
  Man kan förstås alltid prata om filterbubblor, men det finns ändå det som är falskt och sant. Det finns också bubblor och bubblor. Rätt stor skillnad på en ”yrkesbubbla” och en ”okunskapsbubbla”.

 20. Sten Kaijser

  Ulf #19

  du har rätt i att ordet bubbla används på olika sätt. När man normalt talar om bubblor handlar det som du påpekar om vad som kan förtydligas till ”finansbubblor”, d.v.s att ”någonting”, exempelvis bostäder eller aktiemarknaden är övervärderad.

  Begreppet ”filterbubbla” är ett ganska nytt begrepp. De flesta sådana nya begrepp brukar vara direkta lån, eller ibland översättningslån från engelskan. Jag vet inte om det gäller för filterbubblor.

  När jag i mitt inlägg utvidgar från ”grupper på nätet” till större och annorlunda intressegemenskaper, så är det gemensamma en nästan osynlig skyddsfilm mot omgivningen.

  Något som också är gemensamt är att eftersom skyddsytan är ”nästan osynlig” så är de flesta inte medvetna om att de lever i en ”bubbla”. En sådan för de som befinner sig i den osynlig bubbla är journalisterna inom de stora medierna. De tror ju att de representerar ”svenska folket”.

 21. Ulf

  20 Sten

  Jo Sten jag är med på vad du menar. Ändå så existerar sant och falskt. Vissa bubblor kan kanske dessutom vara nyttiga för individen.
  Nu chansar jag vilt. Men jag tycker mig se en skillnad mellan ”stora” män och galna män.
  Churchill, Ghandi, Einstein, Leonardi da Vinci etc tycktes ha en förmåga att ta sig utanför sina bubblor. I alla fall negativa bubblor och se världen ifrån olika perspektiv.
  Emedan sådana som Hitler, Stalin m fl levde verkligen i tjocka filterbubblor.
  Så jag menar bara, det finns bubblor och bubblor och det finns ofta sant och falskt.
  Min inställning i klimatfrågan beror egentligen väldigt lite på påståenden om klimatet eller klimatet i sig.
  Den beror på att ingen vill kalkylera den enorma skada som klimathotet och klimatpolitiken skapar.Exempelvis EUs skadliga beroende av rysk gas. Helt beroende på dålig klimat- och energipolitik. Oerhört frustrerande när man nu försöker sopa detta under mattan och låtsas som det är tvärtom.

 22. #4 mattias

  Något OT: hittade denna länk om vätgas: https://newatlas.com/environment/hydrogen-greenhouse-gas/

  Jag ställer mig starkt tvivlande. Skrev nyss om det här: https://klimatupplysningen.se/bluffen-om-norra-sveriges-grona-el/#comment-417807

  Jag tror det finns några här på KU som bättre kan bedöma saken en jag.

 23. Sten Kaijser

  Leif Å #22

  instämmer helt

  fantasin hos dem som söker forskningsanlag med klimatet som förevändning är imponerande, fascinerande och skrämmande

 24. Anders

  Intressant Sten! Tänker själv att grundproblemet nog ligger i inbillningen om att vi människor skulle kunna styra klimatet genom att minska halten CO2 och att vi tar oss rätten att filtrera bort obekväma historiska temperaturdata. Liknelsen om Babels torn och det därmed förknippade begreppeet hybris bubblar osökt upp.

 25. Gunnar Strandell

  Ulf #21
  Å andra sidan finns det stora män som fullt medvetet skapar en svärm av filterbubblor.

  Göran Persons lansering av ”Gröna Bilen” gjorde över en natt att alla ansökningar om forskningsstöd i fordonsindustrin fick ändra i sina motiveringar.

  Sant eller falskt spelade ingen roll. Det viktiga var att vara hängiven.

 26. Ulf

  Svar Gunnar 25,

  Hittade dock inte någon stor man där, annat än till volymen kanske?

 27. foliehatt

  Ulf, #26,
  GP arbetade ju helt och fullt ut enligt den narcissistiska ALPM-metoden. Inget gott har någonsin kommit ur den.
  (=allt ljus på mig)