LKAB

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp med 17 grundämnen somalla är metaller. Behovet på dessa metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med attefterfrågan på grön och smart teknik blivit högre. Förutom att användas i vardagselektronik är deviktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk   →

Bluffen om norra Sveriges gröna el

Norra Sverige verkar just nu vara en upprepning av Klondyke i Kanada, där det blev en guldrush omkring år 1900 som sedan snabbt kollapsade. Det finns nu en föreställning att ny elintensiv industri lokaliserad i norra Sverige kommer att använda enbart ”grön” och ”förnybar” elenergi, vattenkraft och vindkraft. Detta är en logisk kullerbytta. Med samma   →

Ett stadigt strypgrepp om Vattenfall, SSAB och LKAB

Under senare tid har vi sett hur den miljöpartistiska linjen slagit igenom i de statliga företagen Vattenfall, SSAB och LKAB. Nu har de alla VD:ar som prioriterar regeringens kommande fossilfrihet. De litar på att politiker, skatter, subventioner och lagar skall få företagen att gå runt. VD:arna blir rikligt belönade med flera miljoner om året i   →