jordarts metall

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp med 17 grundämnen somalla är metaller. Behovet på dessa metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med attefterfrågan på grön och smart teknik blivit högre. Förutom att användas i vardagselektronik är deviktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk   →