Avskaffa klimatlagen!

lagar klimat

Klimatlagen saknar vetenskapligt stöd och medför planekonomisk politik. Därför bör den upphävas.

Svensk klimatdebatt utgår från tron att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat med farlig uppvärmning. Denna tro bygger på skenbart samband mellan atmosfärens marknära temperatur och dess halt av koldioxid.

Sambandet är att både temperatur och CO2-halt har stigit sedan slutet av 1800-talet, då industrialismen anses ha börjat på allvar. Alltså skulle mer koldioxid värma atmosfären.

Men det formligen ropar på invändningar. Dels medför klimatpolitiken enorma och skadliga kostnader för svenska hushåll och företag. Dels – och framför allt – stämmer inte dess grundtes, att mer koldioxid skulle hota klimatet.

För det första förväxlar den orsak med verkan. Det är inte ökande CO2-halt som värmt atmosfären. Tvärtom är det varmare hav som dels värmt atmosfären, dels tillfört mer koldioxid till atmosfären.

Varma hav gasar nämligen ut, och kalla hav löser (absorberar) koldioxid. Det lärs ut på tekniska högskolor – eller har i alla fal lärts ut. Men förhållandet gäller förstås fortfarande. Ändrat kursinnehåll ändrar inte fysiska samband.

För det andra var atmosfärens CO2-halt ingalunda jämnt lägre före 1800-talets slut. Den tron kommer av borrkärnor från Vostok-stationen uppe på Antarktis isvidder. De visar runt 280 ppm (miljondelar) CO2-halt från 400.000 år tillbaka.

Men i verkligheten vandrar CO2-molekyler i isen och bildar föreningar med andra ämnen. Därför visar borrkärnorna för låga halter. Säkrare värden visar gamla trädringar, växters klyvöppningar och kemisk analys av gamla växter-

Med sådana mätningar fann den tyske biologen Ernst-Georg Beck medelvärden 321 ppm för 1800-talet och 339 ppm för 1900-talet fram till 1961. Kouwenberg m. fl. visade växlande halter 260-360 ppm för tiden 800-2000 e. Kr.

För det tredje är koldioxid växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Mer värme och koldioxid får det att växa mer. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och  svält.

Kol är också mänsklighetens främsta energikälla och svarar för 85 procent av världens hela energiproduktion. Kol, olja och gas har givit det nyvunna välstånd och den friare livsstil som allt fler av världens invånare kan glädjas åt.

Men inte alla gläds. Många tongivande debattörer och politiker ogillar i stället det moderna livet och menar att det slösar med naturens resurser och skadar liv och natur genom giftiga utsläpp och intrång i andra livsformers livsrum.

Många menar också att mänsklighetens sena välstånd är ojämnt och orättvist fördelat, att somliga lever bättre på andras bekostnad och att många blir helt utan.

Dessa synsätt utgår från att bara en viss mängd resurser skulle finnas tillgänglig för mänskligheten att dela på. De ser mänskligt liv som ett nollsummespel, där några vinner på andras bekostnad.

Det medför begränsande och fördelande politik och bortser från att ny teknik och nya metoder ger bättre utbyte av befintliga resurser. Detta statiska synsätt häm-mar och hindrar fortsatt utveckling mot rikare och friare livsvillkor för allt fler.

Det har fått riksdagen att besluta om en klimatlag och klimatmål för alla att följa. De behandlas nu som huggna i sten. De får inte ifrågasättas utan gäller som tros-bekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Naturen och Klimatet som nya gudomar.

Tvärtom får mer värme och koldioxid det att växa mer. Sedan Lilla Istidens miss-växt och svält har Jorden på våra breddgrader värmts flera grader. Jag upprepar: Från 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält. Fler har fått det bättre.

Det är det faktiska resultatet av välkommen uppvärmning (återhämtning) sedan Lilla Istiden. Den vill vi inte ha tillbaka, men det kan vi få. Solens magnetiska aktivitet är nu åter lika låg som under Lilla Istidens kyla. USA:s rymdorgan NASA har registrerat 25 procent mindre skyddande solvind och kraftigt ökande kosmisk instrålning i atmosfären med ökad molnbildning och nederbörd.

Koldioxid är inget gift utan växternas näring. Tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt.

Trots sena tiders tillskott har Jordens växtlighet fortfarande ont om koldioxid. Att försöka minska dessa tillskott och gräva ned koldioxid för att minska CO2-halten i atmosfären är ett direkt hot mot Jordens fortsatta liv – både vårt och andras.

Sveriges riksdag bör därför återkalla klimatlagen och stryka de klimatmål som helt i onödan hämmar Sveriges försörjning och nu bräckliga välstånd.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Fakta: Lilla Istiden rådde ca 1300-1870 med flera kallare perioder än nu. Solvind är laddade partiklar från Solen ut i rymden. Kosmisk strålning är energirika partiklar från fjärran stjärnexplosioner. Genom fotosyntes omvandlar växter koldioxid, vatten och solenergi till syre och druvsocker. Eror är tidigare perioder i Jordens historia.

Uppdatering:

CO2-verkan marginell och logaritmiskt avtagande
Några tycker att jag förtiger värmande effekt av mer koldioxid i atmosfären. Jag kompletterar därför med följande:
Visst kan mer koldioxid värma atmosfären. Främst vattenånga men även koldioxid, metan och några gaser till kan ta upp energi ur utgående långvågig strålning från jordytan. Men bara vid vissa frekvenser. 
Med atmosfärens nuvarande CO2-halt är dessa frekvenser i huvudsak mättade, och vattenångans frekvenser täcker det mesta av koldioxidens. Verkan av mer koldioxid är därför marginell och dessutom logaritmiskt avtagande. Mer koldioxid kan nu bara ge en minimal uppvärmning. 
Trots sena tiders tillskott har Jordens växtlighet fortfarande ont om koldioxid. Att mänsklig verksamhet också tillför mer koldioxid till atmosfären är för växtligheten en välkommen bonus. 
Att försöka minska dessa tillskott och gräva ned koldioxid för att minska CO2-halten i atmosfären är ett direkt hot mot Jordens fortsatta liv – både vårt och andras.
Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Tege för ditt engagerande upprop mot idiotin. Mer om klimatlagen finns här:
  https://klimatupplysningen.se/ska-vi-acceptera-lag-baserad-pa-logn/

 2. Lars Thorén

  Tack för ett bra inlägg! Men tyvärr står vi inför en politisk situation där totalitär kontroll vänds mot en frihetlig agenda där fakta får råda. Segern är inte given på grund av den hjärntvättande propagandan från media tyvärr. Varför kunde det byggas bra kärnkraft i Sverige utan någon debatt egentligen? Har jag missat nåt? Är det samma med den katastrofala vindkraften? Sover befolkningen?

 3. JonasW

  # Tege

  tack för en mycket bra sammanfattning av ”bristerna” i alarmisternas argument.

  Har undrat om fler länder har samma skumma klimatlag som Sverige ?

 4. Lennart Bengtsson

  Vill bara markera att vad Tege Tornvall säger om sambandet mellan koldioxid och temperatur HELT saknar vetenskapligt stöd. Jag och flera andra har fört fram detta ad nauseam utan att denna blogg och dess kommentatorer tagit intryck.
  Detta är synd då denna blogg också tar upp frågor av allmänt intresse och betydelse.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Tege!
  Klimatlagen är inte bara baserad på en lögn, den baseras på den så kallade Omställningen som politikerna drömmer om, det vill säga avveckling av det industrisamhälle som vi nu känner. Industrisamhället bygger till 80% på fossila bränsle, dvs lagrad grön energi och det ska ersättas med en grön global planekonomi, byggd på visioner.
  Läs gärna inlägget Sie Kennen Mich än en gång, särskilt i slutet där mötet om genomförandet av den stora omställningen diskuterades.
  EU med Sverige och Tyskland (Angela Merkel) i täten har ”frivilligt” tagit på sig att leda denna omställning till grön planekonomi med stöd av klimatlagen – och tron på Koldioxid är ett ondskefullt gift för ”klimatet”.

 6. Johan Tisell

  #4
  Din kommentar är otydlig. Stöder eller ifrågasätter du Tege?

 7. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Lennart Bengtsson, Teges inlägg är på sina ställen väl kategoriskt och kan diskuteras. Det vore värdefullt att få dem vetenskapligt belysta och inte HELT avfärdade.

 8. Simon

  Ur ett rent ekonomiskt perspektiv så kan man med pågående energikris konstatera att fördelning av pengar går nu snabbt från vanligt folk till stora investmentbolag som The Vanguard Group och Blackrock, där Rockefeller mfl storpotentater ligger djupt investerade. Dessa har stora poster inom energi. Inte minst då olja och naturgas, förutom sk grön energi. Den planekonomiska politik som klimatlagen möjliggör kommer endast göra de rika rikare och världens stater mer skuldsatta.

 9. Evert+Andersson

  De tillväxtfientliga bör fundera på vad nolltillväxt innebär för världen. Det räcker med ett exempel. Noll tillväxt är lika med att vi är nöjda nu som det är. Hade vi varit nöjda med mobiltelefonerna som de såg ut (och vägde) från början hade vi inte dagens smarta telefoner som kan ersätta både dator, tv.

  Vindkraftverk och solpaneler ger också tillväxt i ekonomin, trots att de skapar fler problem än de löser. Älskas ändå av tillväxtmotståndarna.

 10. Gabriel Oxenstierna

  #4 Lennart

  Du har självfallet rätt i att CO2 skapar uppvärmning, det är ett fysiskt faktum. Men sambandet CO2 och temperatur är inte monotont och överskuggas periodvis av naturliga variationer.
  Se t ex diagram som jag gjort på Woodfortrees, med tre perioder. Uppvärmningstakten från 1910 fram till ~1945 är väldigt lik den som gäller från 1985 och framåt. Däremot var CO2 under den tidiga perioden bara mycket svagt ökande.
  Mellanperioden från 1945-85 endast svagt ökande temperatur.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/mean:12/plot/hadcrut4gl/from:1910/to:1945/trend/plot/hadcrut4gl/from:1985/to:2021/trend/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1985/trend/offset:0.1

  Diagram CO2:
  https://ourworldindata.org/uploads/2017/04/Global-CO2-emissions-by-region-since-1751.png

 11. Tycker som #4 också att det är synd. Nu är det möjligen inte helt glasklart i texten om vilken fysik Tege egentligen tror på. Däremot, när det gäller fördelarna med co2 och värme är det lätt att hålla med Tege.

 12. Gabriel Oxenstierna

  Ännu tydligare blir de tre perioderna om vi sätter den andra brytpunkten vid 1980, då får mellanperioden en svagt negativ temperaturtrend. (Signifikansen blir då något lägre pga färre datapunkter. Men detta är ett exempel bara avsett att illustrera argumentet i #10)

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/mean:12/plot/hadcrut4gl/from:1910/to:1945/trend/plot/hadcrut4gl/from:1980/to:2021/trend/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1980/trend/offset:0.1

 13. Lasse

  Tack
  Möjligen har CO2 viss effekt.
  Men att hela uppvärmningen beror på CO2 är en myt.
  Hur kan perioden 1945-1980 förklaras?
  Lennart B kanske kan göra det?
  Jag lyssnar gärna!

  Tog mig friheten att kapa perioden i Gabriels diagram med 5 år och finner en nedgång i temperaturen mellan 1945 och 1980-tydlig tend.
  Sen dess har vi en lika tydlig trend uppåt.

  Plotta gärna SO2 i utsläppen så kanske ett annat samband kan skönjas.
  Jag glädjer mig med ökad solmängd under samma period 😉

 14. Rolf Mellberg

  Ingemar Nordin:

  Som Lennart mycket riktigt påpekar (Tack Lennart) skadar detta inlägg bloggens anseende.

  En så extrem uppfattning som Tege ger uttryck för hör inte hemma här.

  Under de senaste decennierna har CO2-halten stigit så kraftigt så att gastrycket mellan havet och atmosfären sedan länge (redan sedan 1950?) blivit en så stor faktor så att nettoavgasning inte länge äger rum. Avgasning sker i varma hav medan absorbtionen i kalla hav är numera hela tiden är större.

  Globala temperaturvariationer – som sker av flera olika skäl – påverkar alltså att gas-absorptionen varierar med tiden, men netto är det numera aldrig frågan om ut-gasning.

 15. Torbjörn

  #14 Rolf
  Hur kan du så tvärsäkert hävda att det inte är frågan om ut-gasning?

  Är det något som förts fram är att haven blivit varmare och därmed ut-gasar mer, det är en mekanism som man inte kan bortförklara

  Detta fenomen är lika svårt att kvantifiera som albedot och dess förändringar.

 16. Det finns flera läger här på bloggen angående temp – CO2 (drivande temp) eller CO2-temp, alltså drivande koldioxid.

  Jag tillhör de som anser att CO2 har mycket lite inverkan på tempen av skäl att de inte hänger ihop historiskt.
  Denna kurvan visar på det:
  https://friendsofscience.org/index.php?id=706

  Var modell som ger betydelse till CO2 har misslyckats.
  Var och vartannat inlägg här på bloggen, även av CO2-temp förespråkarna, talar mot drivande CO2 utan att ni reflekterar över det.

  Vi luras av att det av solen uppvärmda enorma havet gasar CO2, eller snarare inte absorberar lika mycket CO2. Därför ser det ut som ett samband mellan CO2-temp.

  Vi är en vattenplanet. Ta bort CO2, eller i vart fall tillskriv denna stela molekyl mycket låg faktor så skall ni se att ekvationerna går ihop.

 17. Enough

  # Rolf

  Bara en stilla fråga: Är du för eller emot den s.k. Klimatlagen med följder som diverse ”klimatmål” och dess inverkan på vårt liv?

  Den behöver bara besvaras med ja eller nej, men kan såklart följas av mil med argumentation.

  ( Jag håller givetvis med om att allt idealt ska vara ”sant och relevant”, men strikt vetenskapligt saknas det mycket grund i ”klimatfrågan”, och alarmisterna tar, enligt mig, oproportionellt stor plats i denna oklara fråga, i det ljuset är Tege’s inlägg snarast blygsamt, men uppfriskande, kan jag tycka….)

 18. Rolf M #14,

  Skribenterna ansvarar själva för innehållet så länge de håller sig inom de kommentarsregler som vi har: https://klimatupplysningen.se/om-oss/anvisningar-for-kommentarer/

 19. Simon

  Lite OT men anknyter till ämnet genom att MP är det parti som såväl drivit som profilerat sig i frågan om klimatlag.

  Tänkte lite glädjande nyheter kan vara uppfriskande i dessa tider. 🙂

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dm2AV/aftonbladet-demoskop-lagsta-stodet-for-miljopartiet-pa-16-ar

  Bilden är tydlig som jag ser det. Folk är trötta på detta vansinne som pågår.

 20. Enough

  #16 Johannes

  Din lilla provokation, att lösningen till ”gåtan” om vårt klimat över tid, finns i våra hav, har jag också som vinnare i jakten på mer förståelse. Jag har många gånger läst långa och avancerade utlägg om CO2 i atmosfären och dess temperaturpåverkan, som innehållit eller avslutats med att ”vi vet för lite om världshavens inverkan”.

  Hur mycket forskningsresurser läggs på den frågan idag, som andel av det som läggs på CO2 i atmosfären, skulle jag gärna vilja veta.

 21. Lasse

  Det kan vara av intresse att se vad Judith Curry säger om klimatmodellerna och IPCC AR6
  https://wattsupwiththat.com/2021/10/07/ipcc-ar6-breaking-the-hegemony-of-global-climate-models/
  ”The bottom line is that the AR6 has broken the hegemony of the global climate models. The large amount of funding supporting these models towards policy objectives just became more difficult to justify.”

  Nobelpriset ger dem inte mer rätt men mer uppmärksamhet-bra!

 22. Ivar Andersson

  Enkelt att förvanska #4 Lennart Bengtsson uttalande genom att klippa. Flera har noterat att man måste läsa hela meningen.
  ”sambandet mellan koldioxid och temperatur HELT saknar vetenskapligt stöd”
  Men han skriver
  ”Vill bara markera att vad Tege Tornvall säger om sambandet mellan koldioxid och temperatur HELT saknar vetenskapligt stöd.”

 23. Sören G

  Solen värmer haven och haven bestämmer Jordens temperatur.
  Det faktum att havens yttemperatur vid Ekvatorn alltid håller sig under 30 grader måste vara viktig i sammanhanget. Det finns en naturlig termostat som genom ökad avdunstning, bildandet av moln som reflekterar bort solljuset och kraftig nederbörd med åska som kyler ner ytvattnet om yttemperaturen skulle stiga över 28 grader.
  Ökar Jordens medeltemperatur blir temperaturen jämnare fördelad över Jorden. Och temperaturskillnader medför lugnare väder och mindre med extrema väderhändelser.

 24. Ann Löfving-Henriksson

  OT GöteborgsPosten!
  Med rubriken ”aldrig förr har så få dött i naturkatastrofer som nu” skriver Adam Cwejman en initierad ledare.
  Mycket bra!
  Särskilt gillar jag ”det är inte vädrets svängningar i sig, även om de ska tas på allvar, som är det största hotet mot mänsklighetens väl och ve utan fattiga och korrupta stater …
  Vädret var det, ja!
  För övrigt skriver samtliga ledarskribenter på GP numera mycket initierade ledare om energi och energiförsörjning.
  https://www.gp.se/ledare/aldrig-har-s%C3%A5-f%C3%A5-d%C3%B6tt-i-naturkatastrofer-som-nu-1.56584581

 25. Sören G

  #23
  ”mindre# föll bort.
  ”Och mindre temperaturskillnader medför lugnare väder och mindre med extrema väderhändelser.”

 26. jax

  #19 Simon
  Att Mp numera bara har stöd av tre procent av väljarna är ju glädjande, då det numera råder konsensus (97%) om att de inte platsar i riksdagen och därmed ska deras förslag helt bortses ifrån. Vilken lättnad!

 27. Mats Kälvemark

  I en balanserad debatt om CO2 är det viktigt att vi bibehåller sinnet för proportioner. Enligt IPCC rådde under förindustriell nivå jämvikt mellan CO2 i atmosfären (760 GtC) respektive i biosfären (2300 GtC) och hydrosfären (38000GtC) och att ingen annan naturlig jämvikt kan råda. Andelen i atmosfären är då 760/41060 = ca 1,9%.
  Vidare så är andelen fossil CO2 ca i flödena i (GtC) kolcykeln 6,4/216,4 = ca 3% och IPCC anger i originaldokumentet (AR4 2007) att osäkerheten i flödena från land och hav är ca +/- 20 %, ca 6 ggr större än det relativt väl dokumenterade flödet av fossil CO2. Vidare framgår av NOAA:s redovisning över den årliga ökningen i atmosfären att den varierar kraftig.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  År med dokumenterat hög global temperatur (e.vis 1998 och 2015/2016) redovisar tydligt de högsta årliga ökningarna.
  Med lite sinne för proportioner tycker jag då att en slutsats är att man inte ska vara för tvärsäker om effekterna av temperatur vs CO2. Avgasning från havet kan mycket väl vara en delorsak till den över tid ökande atmosfärshalten.

 28. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Lennart #4, Du tolkar mig alltför kategoriskt. Jag skrev ett debattinlägg, inte en uppsats. Mitt syfte var att kritisera klimatmålen, inte att redovisa hela klimatfrågan.

  I en uppsats hade jag förstås skrivit att koldioxid ur utgående långvågig strålning tar/kan ta upp energi vid vissa frekvenser men att denna effekt är marginell och logaritmiskt avtagande samt att dessa frekvenser vid rådande CO2-halt till stor del är mättade och täcks av vattenånga.

  Detta står också på flera ställen i mina böcker, bl. a. med hänvisning till dig

  Därför är verkan av mer koldioxid numera rimligen minimal vad gäller temperatur – men stor vad gäller växtlighet och grödor.

 29. Hans H

  Tegel Tornvalls totala avfärdande av något samband mellan koldioxidhalt och temperaturstegring är lika galet som att skylla all temperaturstegring på koldioxidhalten!

  #14, Rolf: utbytet sker via havsytor. Kan inte deras storlek och strömförhållanden ha betydelse?

 30. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Hans H # 29. Läs min post # 28 här ovanför. Jag borde för klarhets skull ha lagt in ordet ”farligt”: … Dels – och framför allt – stämmer inte dess grundtes, att mer koldioxid skulle farligt hota klimatet.

  I första raden skriver jag just ”farlig uppvärmning”. Det är ju bra om debattörer kan läsa innantill!

 31. Hans H

  #30, Tege

  Visst kan jag läsa innantill. Och du medger ju själv att du borde uttryckt dig mindre kategoriskt. Dina ord om ”skenbart samband” är just kategoriska.

  I övrigt håller jag med om att alarmismen är galen.

 32. Gunnar Strandell

  Jag anser att klimatlagen kan ifrågasättas utan att diskutera vetenskapen.
  – Den är en gummiparagraf som kan tillämpas när som helst på vad som helst.
  – Den innebär i praktiken att den som vill göra något behöver visa att det inte påverkar klimatet. Att bevisa icke-förekomst är som bekant omöjligt. Det har religionerna koll på.
  – Upplägget ger möjlighet till överklaganden i oändlighet.
  – Häxbränningen tog fart av att man lagstiftade om häxor. Åtgärder mot ”klimatförnekare” verkar följa samma mall.

 33. #4 Angående Lennarts uppfattning.
  Har ni som tror på en mer eller mindre CO2 -drivande temperatur räknat på scenarion utan CO2?

  Att CO2 betyder väsentligt för temperaturen har fått råda i 120 år nu. Det ligger som en våt filt, ett kraftigt bakgrundsbrus över tankesätten och förblindar andra tankesätt.

  Så här efter att varit intresserad av frågan i 30 år nu kan jag bara konstatera att CO2 platsar dåligt i all modeller, tankesätt och framförallt data.
  På låg nivå skall CO2 värma, hur mycket: ej klarlagt på något sätt. På hög nivå skall den motsatsvis kyla… bara de.

  Vi gör inget annat än lurar oss själva jämt, första tjing får alltid företräde. Det gäller uppfattning om andra människor, om naturvetenskap, om tillvaron ja om allt.
  Som en självindoktrinering.

  Kan det vara som så att tanksättet CO2= nära 0 aldrig har fallit er in?

 34. Gabriel Oxenstierna

  # 33 Johannes
  …and then there is physics…

  Ingen kan förneka de grundläggande fysikaliska egenskaperna hos CO2, vilket innebär att det finns en viss värmande effekt på molekylär nivå.

  https://scienceofdoom.com/2010/02/19/co2-an-insignificant-trace-gas-part-seven-the-boring-numbers/

 35. Björn

  Tveklöst finns det ett samband mellan ökande antropogen CO2 och temperatur, men den stora frågan är, hur kan vi urskilja denna temperaturökning i bruset från andra drivande faktorer. Detta är något som klimatforskarna inte vill ha belyst, för då börjar hypotesen om AGW svaja betänkligt. Med detta i bakhuvudet är klimatlagen enbart en politisk lag utan tillräckligt vetenskapligt stöd.

 36. TB

  Lästips:
  https://detgodasamhallet.com/2021/10/08/gastskribent-steven-jorsater-ekonomiforandringen/

 37. Googla på: ”Nya rön om CO2 stoppas från att bli kända”
  Svante Arrhenius insåg att han haft fel!
  Enligt Einstein kan CO2 inte lagra värme!
  Far och son Connolly har också samma åsikt efter gedigna analyser!

 38. Lars-Eric Bjerke

  Tege Tornvall,
  ”Varma hav gasar nämligen ut, och kalla hav löser (absorberar) koldioxid. Det lärs ut på tekniska högskolor – eller har i alla fal lärts ut. ”

  Detta påstående är korrekt, men du nämner inte att partialtrycket av koldioxid i atmosfären samtidigt har ökat med 35 % sedan 50-talet, vilket ger minst en tiopotens större ökning av drivkraften i motsatt riktning.

  En sammanfattning av diskussioner om detta finns i kommentar 31 till tråden…
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-363/

 39. Argus

  Man kan ställa sig frågan: Varför har vi en klimatlag?

  Jag anser att den har ett ursprung i en strävan mot planekonomi. Eftersom koldioxidhetsen vilar på så vacklande grund, måste stora ansträngningar göras för att förmå allmogen att tro.

  En observation och slutsats: Om Klaus Schwab (WEF Davos) förespråkar detta, blir jag övertygad om att detta ej är till båtnad för allmogen.

  Vem gissar att Klaus verkande är av omsorg om klimatet?

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 40. Ann Löfving-Henriksson

  Angående dagens fredspris säger Cecilia Gralde (SVT) att ”behovet av oberoende journalistik är större än någonsin”
  ”Fatta noll” eller?

 41. johannes

  #34
  Nu bor ju vi då inte på någon molekyl utan en vattenplanet. Jag har aldrig sagt 0 om CO2.

 42. Jag bor granne med häktet och fängelset i Luleå. Det ska nu byggas ut, ska kunna ta dubbelt så många. Kanske för att man räknar med att många ska bryta mot klimatlagen. Kanske historiens mest meningslösa lag. I höstmörkret som nu råder i Luleå ( Kanske begynnande klimatkris) så kan man glädja sig åt att klimatpartiet MP får 3 procent. Men pga bristande matematikkunskap hos miljöpartister så tror dom att 3 är mer än 30.

 43. Lennart Bengtsson

  Johannes 33

  Man har faktiskt genomfört synnerligen detaljerade beräkningar utan någon CO2 ökning. Finns i samtliga huvudrapporter från IPCC. Beräkningar helt utan CO2 torde de flesta som skriver och kommenterat på denna blogg själva beräkna. Jag menar BERÄKNA och inte TYCKA TILL. Ekvationer finns att tillgå. Det är bara att söka på Google.

 44. Håkan Bergman

  Vi lever i märkliga tider, politiker kräver på fullt allvar att EU ska lösa energikrisen, vilka har ställt till den? Ska man verkligen sätta bocken som trädgårdsmästare? Men nåt måste tydligen göras för att populisterna inte ska få vatten på sina kvarnar. Om populism är att kalla ett problem för ett problem ja då är nog jag en populist.
  https://www.politico.eu/article/eu-countries-look-to-brussels-for-help-with-unprecedented-energy-crisis/

 45. tty

  #4 m fl

  Det är med viss tvekan jag polemiserar mot Lennart Bengtsson, men historiskt sett är Tage Tornvalls syn troligen korrekt. Proxydata visar tydligt att temperaturförändringar kommer före ändringar i mängden koldioxid, och att denna fördröjning dessutom är fasberoende, d v s koldioxidhalten släpar efter kraftigare vid fallande än vid stigande temperaturer. Detta framgår mycket tydligt vid analys av Antarktiska borrkärnor.
  Likaså visar andra proxydata (främst klyvöppningsindex) på en betydligt ”fladdrigare” CO2-halt än iskärnedata, vilket troligen beror på att luften i snön/isen inte blir ett slutet system förrän snön övergår till is på ca 100 meters djup. Alla iskärnedata är därför pseudomedelvärden över en längre period medn klyvöppningsindex är en ögonblicksbild från den plats och årstid då bladet utvecklades.
  Detta gäller däremot inte temperaturdata eftersom isotopsammansättningen inte förändras efter att vattenångan kondenseras till iskristaller. Klyvöppningsindex ger också nästan alltid något högre värden, storleksordning några tiotal ppm. Anledningen till detta är oklar, men det kan bero på att inlandsisar generellt har lägre CO2 halt än områden med vegetation.

  Sedan är det klart att ökningen av CO2-halten det senaste seklet till större delen beror på förbränning av fossila bränslen, men det är lika klart att havstemperaturen också spelar in. Kolla nedanstående figur. Den översta kurvan är ökningstakten av CO2, den understa är MEI (Multivariate Enso Index). Korrelationen är mycket tydlig, En kraftig Nino betyder ett par ppm extra CO2:

  https://klimaatverandering.files.wordpress.com/2012/09/co2-diff12_giss_hadsst2_mei.png?w=1024&h=811

  Att korrelationen är dålig i början på 90-talet beror på Pinatubo.

 46. Björn

  Lennart Bengtsson [43]; Jag tycker faktiskt inte att gemeneman skall behöva kalkylera det ena eller det andra. En ärlig vetenskap skall kunna redovisa alla tänkbara infallsvinklar vad som omfattar klimatfrågan. Men, klimatforskarna kan inte eller förmår inte att kvantifiera de olika drivande faktorerna. Det hela blir mer och mer skumt när inte tillgängliga officiella data finns för de olika drivande faktorerna. Att CO2 skulle vid sidan av H2Ogas ha större drivande förmåga över land och havsyta, producerar bara stora frågetecken. Över tropiska vatten kan H2Ogas uppgå till som högst 50000 ppm och detta skall då jämföras med CO2´s nu ca 400 ppm och därtill att antropogen CO2 utgör som andel lite drygt 100 ppm. Den kvantitativa infångningen eller absorptionen av IR-strålningen är väl här rätt given. Motorn i detta hydrologiska system är också given, vilken är solen som bombarderar havsytan varje dygn om och om igen.

  Om det vore så att klimatfrågan var öppen och ärlig skulle man redovisa allt kring det man inte vet, men så är inte fallet. Man redovisar det man vet eller påstår sig veta, som om det vore allt och därmed är ”science settled”.

 47. Lennart B #43,

  IPCC har redan gjort kalkylen av vad som, enligt deras beräkningar, händer om CO2 inte ökat sedan 1950. Nämligen ingenting alls. Det är ju detta modellerande som de använder för sin ”detection and attribution”.

  Problemet är bara att deras argument är cirkulärt. Modellerna klarar inte av klimathistorien (eller vad som händer i den övre troposfären över tropikerna). De har ju till och med återuppfunnit hockeyklubban tack vare deras felaktiga modeller!

  Deras ”bevis” för att just antropogent CO2 är orsaken till uppvärmningen är av noll vetenskapligt värde. Jag vet inte om du håller med om detta eller inte. Men CMIP6-modellerna överdriver beroendet av CO2, enligt modellerarna själva https://klimatupplysningen.se/ipcc-forskarna-erkanner-att-deras-modeller-visar-for-hog-uppvarmning/

 48. Matsa

  #37
  Det finns väl ingen som påstår att CO2 lagrar värme?

 49. Matsa #48,

  Enligt vad jag har läst någonstans så kan CO2-molekylen behålla sitt exciterade vibrationstillstånd i närmare en sekund. Däremot kan de överföra energin till sin omgivning, t.ex. genom stötar. Men en hel del av strålningsenergin (50%) återförs, via backradiation, till markytan. Fysiken här är mer komplicerad än vad man kan tro.

 50. Simon

  Klimatlagen och dess konsekvenser får mig osökt att tänka på (visst var det Strindberg?) ”operationen lyckades men patienten dog”. Kan alternativt varit ”operationen lyckades och patienten dog”

 51. Torbjörn

  #49 Ingemar
  Det finns inga belägg för att 50% når markytan, det kan lika gärna absorberas av en molekyl när den är på väg mot markytan och på nytt emitteras antingen uppåt eller neråt, för att på nytt absorberas

 52. Torbjörn #51,

  Jag talar om strålningsenergin enbart. Och då får du samma symmetriska förhållande även om andra molekyler ligger emellan. Både uppåt och nedåt. Återstrålningsenergin som når jordytan igen är ett genomsnittsvärde.

 53. Torbjörn

  #52 Ingemar
  Ja, det stämmer om all koldioxid skulle befinna sig på samma höjd.
  Det jag menar är att ”nya” koldioxidmolekyler från mark/havsytan lika gärna kan absorbera den nedåtgående strålningsenergin och inte utgående strålning från mark/havsytan, så då når inte all nedåtgående strålning ytan

 54. Rolf Mellberg

  #15 Torbjörn

  Under ett flertal istider och mellanistider har haven avgasat respektive absorberat (som en följd av de temperaturvariationer som Milancovic orsakat) så att CO2 halten typiskt pendlat mellan ca 190 och 280 ppm. Mycket högre än 300 ppm skulle vi aldrig uppnått om inte någon annan källa spelat in. I teorin kan man möjligen tänka sig att vulkaner på havets botten kan ha bidragit men jag anser att det är lönlöst/dumt att försöka förneka antropogena utsläpp som dominerande orsak. Sådan skeptisism kommer att helt förlora all trovärdighet.
  Att erkänna antropogena utsläpps effekt på CO2-halten betyder INTE att man stödjer tesen att vi går mot en klimatkatastrof. Inte ens att nackdelarna är större än fördelarna än på 50 eller 100 års sikt.
  Får jag gissa så tror jag på Curry/Lewis låga estimat av klimatkänsligheten.

 55. Rolf Mellberg

  #17 Enough

  Lung bara, Utan att veta så mycket om klimatlagen så avfärdar jag den gärna som ett uttryck för mänsklig hybris. Och politikers flykt från verkliga samhällsproblem. Se även #54

 56. Matsa

  #49
  Ja precis, denna tillbakastrålning brukar (något felaktigt) kallas växthuseffekten. Men det lagras alltså inte energi i CO2-molekylen (möjligen i någon sekund då). Det var det som var min poäng.

 57. JonasW

  Som jag läser vad Happer och Wijngaarden skriver:

  Om himlen är molnfri och atmosfärens temperaturprofil inte ändras så mycket – då ger en fördubbling av CO2 (400 ppm till 800 ppm) ca 1.5-2 C ökning av medeltemperaturen.

  Om atmosfärens temperaturfördelning ändras (minskad lapse rate) så blir ökningen mindre.

  Vad som händer med en molnig himmel verkar oklart.

  Koldioxidens värmande effekt beror främst på att den höjd där strålningen ”slipper ut” i rymden ökar med ökad koldioxidkoncentration. Antagandet är då att temperaturen vid den höjden är lägre än idag, vilket leder till att det strålar ut mindre.

  Min personliga åsikt är att det är osäkert hur mycket koldioxiden egentligen värmer. Det finns inga bra ekvationer för utstrålning från molnig himmel. Inte heller är det självklart hur atmosfärens temperaturprofil påverkas. Man kan gissa, men några säkra ekvationer finns mig veterligen inte.

 58. Lasse

  Noterar att perioden 1945-1980 då temperaturen gick emot CO2 ,dvs sjönk inte tycks intressera Lennart B.
  Det tycker jag den borde!
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/mean:12/plot/hadcrut4gl/from:1910/to:1945/trend/plot/hadcrut4gl/from:1980/to:2021/trend/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1980/trend/offset:0.1

 59. Torbjörn #53,

  Nja, du kan föra exakt samma resonemang om strålning som går uppåt från en godtycklig molekyl. Med ditt resonemang så skulle inte heller strålningen nå rymden eftersom det ligger andra CO2-molekyler emellan?

 60. Björn

  Ingemar Nordin [49]; Jag tycker att detta med backradiation blir som en vandringssägen, för det saknas en rimlig fysikalisk förklaring här. Man får ju en fältförsvagning i riktning mot jordplanet, jämfört med det utgående. Utgående fält från jordplanet måste ju vara så mycket större i intensitet jämfört med det som sägs vara backradiation. Når verkligen detta fält jordplanet? Här behövs som sagt en närmre vetenskaplig förklaring till detta fenomen.

 61. Rolf Mellberg

  #27 Mats Kälvemark

  Mycket bra länk du pekade på.

  Min tolkning är att sedan flera deceninier är CO2-halten så hög (kol-obalansen) att vi pendlar mellan tider då haven absorberar kraftigt från tider då haven absorberar sämre. Just nu absorberar haven bättre än normalt då senaste två månaderna har uppvisat låg ppm-tillväxt jämfört med året innan. Detta är en följd av att vi under detta år fått plötsligt svalare planet.

 62. Lars-Eric Bjerke

  Jag anser att när det gäller vilka krafter som dominerar vad gäller koldioxihalten i atmosfären, bör man skilja på tiden före och efter 50-talet då vi började förbränna i stor skala. Efter denna tid har netto ca hälften av den vid förbränning årligen tillförda koldioxiden försvunnit från atmosfären. Detta har mätts med stor noggrannhet. Tege Tornvall får gärna berätta vart denna koldioxid tagit vägen om den inte ha tagits upp av hav och växtlighet.

 63. Rolf Mellberg

  #29 Hans

  Jag är osäker på om jag förstår vad du vill ha sagt men:
  Mellan atmosfären och ythavet sker utbyte med ganska kort tidskonstant. (I likhet mer mycket av utbytet med biosfären)
  Det man nog måste förstå är att mellan ythaven och djuphaven sker utbytet med en mång-hundraårig tidskonstant.
  Kanske kan vi fortsätta emmitera CO2 i ganska stor skala i flera hundra år. Om 500 eller 1000 år märks det kanske att vi inte går in i nästa istid lika snabbt som vi annars skulle ha gjort.

 64. JonasW

  #62 Lars-Eric Bjerke,

  Blev lite nyfiken. Vilka mätningar är det som du refererar till ?

 65. Torbjörn Pettersson

  #59 Ingemar
  Det finns två anledningar till att att det inte fungerar så, dels antalet molekyler per höjd, d.v.s. densiteten (flest vid mark/havsytan, dels att molekyler högre upp redan är exiterade.

  De molekyler jag talar om har ännu inte blivit exiterade, vilket de kan bli både från uppåtgående och nedåtgående strålning.

  Har jag förklarat mig tillräckligt tydligt?

  För övrigt minskar återstrålningen med höjden från det teoretiskt maximala 50%

 66. Arne Nilsson

  När jag läser samtliga inlägg här så blir jag inte klokare än förut. Det verkar inte råda konsensus i frågan huruvida ökad CO2 halt är huvudanledningen till temperaturökningen. Eller inte. Detta gläder mig eftersom det visar att inte ens här på denna blogg är vi överens. Precis som det bör vara. Science is not settled. At all. Jag har fått lära mig att jorden ligger på lagom avstånd från solen så att det är möjligt för mänskligt liv här. Vilket vi också har. Större delen av klotet är täckt av vatten. Jorden snurrar runt solen, avståndet varierar och även lutningen mot solen. Jorden är ungefär 4 500 miljoner år gammal. Nu lever vi i en fantastisk tid, 8 miljarder människor. Nästan ingen svält. Kommer mänskligheten att gå under? Antagligen nån gång.

 67. Simon

  Ursäkta för OT men Elsa har ett nytt avsnitt nu

  https://www.youtube.com/watch?v=fFfoc_HCZTA

  För de som vill använda en stund av fredagskvällen åt annat än alarmistisk indoktrinering från SvT.

 68. Lars-Eric Bjerke

  #64 Jonas W,
  ”Vilka mätningar är det som du refererar till ?”

  Det enda två mätningar jag använder för att inse att koldioxiden netto går från atmosfär till hav sedan 50-talet är årliga fossila utsläpp och halten CO2 i atmosfären. För enskilda år finns det ett naturligt brus från havsyttemperaturen, vulkaner m.m. Jämför gärna med Roy Spencers modell där han tolkar nettotransporten från atmosfär till hav/växtlighet med hjälp av antagandet att nettotransporten är proportionell mot ökningen av partialtrycket i atmosfären sedan 50-talet.
  https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 69. Rolf Mellberg

  #66 Arne

  Håller med men vill tillägga:

  Jag anser att det inte finns något sätt att klargöra huruvida människor ansvarar för huvuddelen av uppvärmningen eller inte. Man kan bara tro eller inte tro. Då kan det vara bra att ha ”tros-objekt”, som klimatmodeller måste anses vara.

  Men en sak tror jag man kan fastslå; När IPCC säger att man med extremt stor sannolikhet kan säga att människan svarar för minst hälvten av uppvärmningen. Då är inte detta ett uttalande med stöd av någon vetenskap då metoden omröstning inte ingår i vetenskapens ”toolbox”.
  Det är därför i stället ett politiskt uttalande.

  Att tros-objektet resulterat i Nobelpris devalverar f.ö. verkligen priset.

 70. JonasW

  #68 Lars-Eric

  Som jag har uppfattat saken så går det inte att med mätningar avgöra hur mycket av atmosfärens ökade koldioxidhalt som beror på människan.

  Jag är absolut medveten om att det finns många olika modeller.

  Det var därför jag blev nyfiken på vilka mätningar du syftade på.

  Ja, människan har ökat utsläppen av koldioxid. Ja, atmosfärens koldioxidhalt har ökat.
  Det betyder inte att mätningar bevisar att 50% av människans utsläpp är kvar i atmosfären.

 71. Bengt

  ”Vänj er vid den årliga energiinfluensan”
  Läsvärt av Peter Wennblad på SvD idag.
  Grön omställning utan förankring i verkligheten.

 72. Koldioxiden verkar vara en riktig lymmel. Den smiter iväg utan att göra nåt väsen av sig. Den gömmer sig ibland i havet och ibland i övre atmosfären. Och ibland låter den sig mätas. Ibland stället den till med fest, ibland med oreda. Jakten på koldioxid kommer nog aldrig att ta slut. Personligen kan jag tycka att det finns värre lymlar att jaga. Tyvärr lämnar ju klimatlagen vägen öppen för ett klimatstasi.

 73. Rolf Mellberg

  #58 Lasse

  Får jag berätta att under perioden 45-80 – då jag antar att den globala temperaturen i stort sett låg still eller möjligen sjönk något – tror jag följande faktorer hade störst inverkan:
  1) CO2-ökning kan ha verkat i värmande riktning (trots att det inte blev varmare)
  2) Aerosoler av antropogent ursprung kan varit en ganska tydlig kylande faktor
  3) AMO var i en negativ fas, d.v.s. kylde ända till den på 80-talet vände till positiv fas.

  Någon mer faktor av betydelse?

 74. #43 Lennart
  Jag tjänar ingenting på att lyfta fram mina intryck. Tvärtom, jag har förlorat en massa chanser. Jag sysslar med elektrokemi och levt på det och har inte varit anställd sedan 1992. För mig gäller verkligheten, inte kartan. Jag har tappat räkningen på alla chanser jag haft att kliva på klimathetståget och alla de miljarder som öses över oärliga opportunister.

  Jag kan inte mer än enkelt räkna på klimatet. Se mig som en tingsrättsdomare. Alla här, inkl klimathetsarna (där rök min objektivitet) levererar en massa omständigheter på fat som serveras och som jag sedan skall döma efter.

  Ju ber man backar och ser efter, ju tydligare blir skogen.
  Kanske CO2 fungerar som klimatgas men i så fall är det ytterst ringa eller så är väggen redan målad två ggr och en tredje gång gör varken till eller ifrån.
  Framöver skall jag omedelbart kommentera när någon framlägger något utan att tänka på att det är en indikation på att CO2 är utspelad.

 75. Lars-Eric Bjerke

  #70 JonasW
  ”Det betyder inte att mätningar bevisar att 50% av människans utsläpp är kvar i atmosfären.”

  Naturligtvis inte eftersom det är stor omsättning mellan atmosfär och hav/växtlighet. Det jag säger är att netto har årligen atmosfärens koldioxidhalt ökat med ca 50 % av utsläppen från fossileldningen. Det är förstås inte samma koldioxidmolkyler som vi släppt ut. Hur förklarar du vart netto hälften av utsläppen tagit vägen?

 76. Vore tacksam om någon kunde kommentera denna artikel.

  Kristabstadsbldet 2 juli 2021
  Nya rön om CO2 stoppas från att bli kända
  En mångmiljardindustris intressen och politikers prestige stoppar nya vetenskapliga rön om CO2 från att bli erkända. Far och son Connolly borde tilldelas Nobelpriset för sina nya upptäckter.
  Den svenske kemisten Svante Arrhenius publicerade år 1896 en teori om att CO2 hade klimatdrivande egenskaper.
  Några år senare, 1906, insåg han att han hade haft helt fel och tog tillbaka den i sin helhet.
  FN:s klimatpanel IPCC har på senare år ändå hakat tag i denna och försökt få den med i sina klimatmodeller.

  Arrhenius teori som finns beskriven i boken “Über den Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche” säger att det är växlingar i halten av CO2 i atmosfären som orsakar istider och värmeperioder.
  Några år senare kom Albert Einstein med en annan teori att koldioxid inte kan värma jorden.
  Enligt Einstein kan inte CO2 lagra värme och därmed inte värma jorden. Om en gas som är aktiv i det infraröda spektrumet och är i termodynamisk jämvikt sänder den ut lika mycket energi som den absorberar. (Källa A Einstein, “Quantentheorie der Strahlung,” Zeitschrift für Physik, vol. 18, p. 121, 1917).
  Det betyder att om man ökar mängden av gaser som är aktiva i det infraröda spektrumet i atmosfären ökar man absorptionen men också mängden utsänd energi.

  ”Atmosfären är i fullständig termodynamisk energibalans, vilket innebär att växthusgasen CO2 inte ger upphov till mer värme utan är helt neutral, enligt deras upptäckter.”
  Således om gasen är i termodynamisk jämvikt får man ingen “växthuseffekt” eftersom den inte lagrar energin i luften som är i termodynamisk jämvikt. Dagens klimatmodeller ignorerar Albert Einstein.

  Analyser har gjorts av värdena från miljontals väderballonger som sänts upp i atmosfären till 35 km höjd. Uppmätta data såsom lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet och höjd har analyserats med hjälp av de allmänna gaslagarna som beskriver atmosfärens fysikaliska egenskaper.
  Med reproducerbara analyser och beräkningar av atmosfärens olika luftlager och med öppna data har Michael och Ronan Connolly från Irland funnit att atmosfären är i fullständig termodynamisk energibalans, vilket innebär att växthusgasen CO2 inte ger upphov till mer värme utan är helt neutral, allt enligt Einsteins teori.
  När teori och och data tagna ur verkligheten stämmer överens sitter man säkert i båten. Det går inte att få den att kantra.
  Far och son Connolly borde tilldelas Nobelpriset för deras upptäckt. Det lär dock inte ske, eftersom den innebär att AGW-teorin då helt faller. Alltför många aktörer har satsat kapital och prestige i denna teori. En mångmiljardindustris intressen och politikers prestige stoppar Connollys vetenskapliga rön från att bli erkända.

 77. # 75 Lars-Eric B Ständigt denna jakt på försvunna koldioxidmolekyler. Här behövs verkligen ett klimatstasi med agenter som specialitet att hitta försvunna koldioxidmolekyler. Dom är ju så rackarns små, lycka till i jakten på dom. Jordens framtid verkar ju bero på att jakten på koldioxidmolekylerna lyckas, att man lyckas fånga in dom och oskadliggöra dom. Luktar lite hybris över det hela.

 78. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  # 43. Lennart B. ”Man” = vem? Ordet man betyder vem som helst men ingen särskild, den talande inbegripen. Liksom passivformer och substativeringar utmärkt för att dölja vem som verkligen gör något och ansvarar för det. Det ger intryck av att saker händer av sig själva utan någons ansvar. Det har en passiviserande och ödesbunden verkan. Verb i aktivum är allt språks liv och själ!

 79. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  # 76. Sven. Även Henrik Svensmark m. fl. är rimligen värda Nobelpris för att ha visat att cykliskt växlande solmagnetism och solvind i samspel med inkommande kosmisk strålning har effekt på molnbilding och nederbörd.

 80. Torbjörn Pettersson

  #76 Sven
  Far och son Connolly har gjort en del intressant forskning, du kan läsa mer här

  https://ronanconnollyscience.com/

  och här, där de samarbetar med bl.a. Soon

  https://www.ceres-science.com/content/team.html

  Där de bl.a. påvisar solens påverkan på Norra halvklotet

  https://www.ceres-science.com/content/Evaluating_human-caused_and_natural_contributions_recent_global_warming.html

  Vilket de även gör i årets publikation

  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/21/6/131

  samt driver hemsidan

  https://globalwarmingsolved.com/

 81. Simon

  #77 Daniel

  Tror du just kom på en lukrativ affär 😉

  Det är nog närapå den perfekta affären. I stället för jakten på den försvunna diamanten, om någon kommer ihåg brädspelet…jakten på den försvunna molekylen. Kartongen innehåller ingenting. Dessutom är kartongen gjort av osynlig fossilfri kartong. Sätt bara in pengar på (välj valfritt pg-nr) så hamnar spelet klimatsmart i din mail. Har du inte fått mailet med spelet inom 14 dagar så kan du fritt skicka tillbaka det. Du kan också välja att se pengarna som en donation för en hållbar och klimatneutral värld i stället. Du vill väl verkligen inte förstöra klimatet genom att skicka tillbaka spelet?

 82. Rolf Mellberg

  #80 Simon

  Jodå, rätt bra ide men vad sägs om följande:

  Sälj en ”hemlig låda” (alltså, lite som på auktioner…)
  Gjord av fossilinfångande biomassa, kartong.
  I den ligger en papperslapp deklarerande innehållet räknat i antal CO2-molekyler och antal Metan-molekyler. Samt en instrution för hur man kan öka antal CO2-molekyler genom att andas ett, två eller flera andetag (försöka kapsla in gasen) samt hur man kan släppa en fjärt i lådan och vad det kan tänkas ge för ökad innehåll av nämnda gaser.

  Ska vi rekrytera en massa frivilliga (äldre, vetenskapligt kunniga, främst män (men kvinnor duger det med) hetero för säkerhets skull)….
  och börja sälja sådana hemliga lådor framför våra köpcentra?
  Gretas hemliga låda?
  Rockys hemliga låda?

  Humor är väl ett av de få vapen som fungerar i detta extrema läge.

 83. Simon

  #81 Rolf
  Gillar den iden 🙂
  Bättre än min
  Höll på att skratta ihjäl mig bara 😉

  Humor är ett bra vapen. Det är så sant.

 84. Frej

  Sven M Nilsson 76 Hittills har inte Einstein haft fel . Men det kommer bara Kineserna få veta …

 85. Simon

  För att återknyta till det inlägget handlar om, dvs klimatlagen, Lars Berns totala avklädning av Löfven och Lövin 2019. Lika aktuell idag, nästan lite favorit i repris faktiskt. Tycker det är uppenbart att Löfven här inte har en aning om vad han egentligen pratar om och vilken slags lag man tänker införa, kolla ögonen…Livsmedelsbrist pga mer värme och mer koldioxid? Fotosyntesen någon…däremot blir det naturligtivs brist på livsmedel om vi inte har tillgång till billig och pålitlig energi, vilket vi nu inte längre har i Europa, därför att bla Löfvens stödparti MP beslutat lägga ner sådan energi och byggt vindkraft i stället. Nu år 2021 har vi ju facit på vad som håller på att hända. Löfven har ju nu snart lämnat det sjunkande skeppet. Lövin hann dock före. Det är inte svårt förstå varför Lars av SvT måste anses vara en så besvärlig motståndare att man tvingas påklistra honom allehanda epitet för att slippa möta honom i direktsänd debatt.

  https://www.youtube.com/watch?v=ml1qRpt-Yz8

 86. tty

  #76

  Att säga att växthusgaser ”lagrar” värme är mycket riktigt felaktigt. Men det innebär inte att de inte kan påverka temperaturen. Jag har förklarat detta tidigare, men det är faktiskt ganska komplicerad fysik så jag försöker en gång till.

  Marken absorberar kortvågsstrålning från solen och återutstrålar den som långvågsstrålning, i stort sett som en svart kropp.

  Växthusgaser absorberar denna långvågsstrålning kraftigt inom vissa våglängdsband. Detta exciterar molekylerna till en metastabil högre energinivå. Detta innebär dock inte att molekylen/gasen blir varmare, eftersom värme utgörs av molekylrörelse, inte molekylens interna energinivå. I vissa fall avges den absorberade energin igen som en foton med samma energi men i slumpmässig riktning, men detta är rätt ovanligt eftersom det metastabila tillståndet är ganska stabilt. Det är mycket troligare att energin istället överförs till en annan molekyl, helt eller delvis i samband med en molekylkollision, detta kallas termalisering. Termaliseringen tenderar att återställa gasens termiska jämvikt, och överför den absorberade energin till värme.
  Sådana molekylkollisioner kan dock även verka i motsatt riktning och excitera molekyler till en högre energinivå, och när gasen är i termisk jämvikt absorberas och avges lika många fotoner. Detta är alltså den berömda återstrålningen.

  Här har vi också förklaringen till att mera koldioxid ger så liten effekt på temperaturen. I princip alla fotoner i de aktuella våglängdsbanden termaliseras redan, så mera koldioxid ger bara marginella effekter i bandens ytterkanter som är litet ”suddiga” p g a dopplereffekten och kvantmekaniska effekter.

  Detta är alltså den ENKLA och tämligen väl förstådda delen av växthuseffekten.

  Men huvuddelen av värmetransporten från ytan sker genom konvektion, inte strålning och konvektionen är visserligen väl förstådd kvalitativt, men inte kvantitativt, och nu kommer det allra svåraste in, nämligen vattenånga, som är en kondenserande växthusgas, och jag tror nog att man lugnt kan säga att dess effekter inte ens är fullt förstådda på en kvalitativ nivå.

  Ta t ex debaclet med de nya ”bättre” CMIP-6 modellerna som ger helt absurda resultat. Det har varit en hel del mumbo-jumbo om vad som egentligen gick fel, men såvitt jag kan förstå så har man skruvat i modellernas molndel, eftersom man kommit fram till att man överskattat den den kylande effekten av låga stratusmoln över tempererade och subtropiska hav, och när detta väl var gjort uppenbarades det att man kraftigt underskattat den kylande effekten av den djupa tropiska konvektionen, vilket är ytterst allvarligt eftersom den är själva kärnan i klimatsystemet. När detta blev tydligt fanns det inte tid för flera rättningar och körningar, vilket innebär att den nya IPCC-rapporten gick i tryck med slutsatser som totalt strider mot de klimatmodeller den förmodas vara baserad på.

  https://i1.wp.com/judithcurry.com/wp-content/uploads/2021/10/Screen-Shot-2021-10-05-at-10.34.26-AM.png?ssl=1

  Vilket MSM naturligtvis helt har missat.

 87. Lars Thorén

  #85

  Vår STATS minister är han trovärdig?
  https://vimeo.com/511915204

 88. En annan

  Som vanligt, tty levererar!
  Jag skulle dock önska att ni slutar att använda facebook som sökmotor, samt hänvisa till stängda artiklar av msm.
  Tydligen verkar folk använda FB som morgontidning !

 89. Hans H

  63Rolf

  Menar kvadratkm havsyta från vilken avgång sker relativt kvadratkm havsyta där upptag sker.

 90. Rolf Mellberg

  #89 Hans H

  Jo massor saker kan ha betydelse för hur mycket CO2 som passerar havsytan, som t ex vattnets och luftens temperatur lokalt och hur mycket vindarna piskar upp vattenytan. I tropikerna sker helt klart avgasning hela tiden.
  Icke destomindre så obalansen mellan CO2-halten i atmosfären och haven är numera så kraftig så att det alltid är ett flöde nedåt. (d.v.s. integralen över alla hav)
  Dagens globala temperatur är INTE högre än holocene optimum (framför allt inte mycket högre) och då hade vi med säkerhet inte en högre CO2-ppm-siffra än 400, utan sannolikt lägre än 300.

 91. Staffan Lindström

  Och från Expressen nyss läst….:

  Klimatkrisen hamnar i skymundan i nyhetsrapporteringen, menar miljöpartisterna som ligger bakom förslaget. Därför tycker de att minst en kvart i SVT:s nyhetsflaggskepp ”Aktuellt” och ”Rapport” borde innehålla klimatnyheter och att partiet skulle verka för att så blev fallet.

  För ”Rapport” skulle det innebära att halva programmet viktes åt klimatfrågan.

  Idén har ratats av partistyrelsen, skriver SvD, med motiveringen att ”politiken ska absolut inte styra vad media skriver om”.

  Drar tillbaka sitt stöd
  Bland de som undertecknat förslaget finns riksdagsledamoten Rebecka Le Moine, som också är partiets talesperson för biologisk mångfald. När Svenska Dagbladet ber om en kommentar backar hon.

  ”Jag håller med om att mer kunskap och information måste ut i samhället kring klimat- och miljökriserna vi befinner oss i. Däremot kan det uppfattas som att politiken ska detaljstyra media, men det är inte politikens uppgift att styra Public Service. Därför drar jag tillbaks mitt stöd för motionen”, skriver hon till tidningen.

  ”Hade inte tänkt igenom konsekvenserna”
  Karin Pleijel, kommunalråd i Göteborg, tar också tillbaka sitt stöd.

  Hon står i intervjun med SvD fast vid att klimatet får för lite uppmärksamhet, men menar nu att det inte är politikens uppgift att åtgärda.

  – Gällande ”Klimatnytt” har jag lyssnat på partistyrelsen om att det är väldigt olämpligt att politiken går in och bestämmer vad media ska rapportera om. Det känner jag blir fel, säger hon till SvD.

  När hon skrev under hade hon inte helt tänkt igenom vilka konsekvenser förslaget skulle få, säger hon vidare.

  I stället förespråkar Karin Pleijel nu ett annat förslag, som går ut på att Naturvårdsverket ska hålla regelbundna pressträffar om läget, på samma sätt som Folkhälsomyndigheten jobbat under pandemin.

  Till Expressen hänvisar Linus Lakso, sammankallande i partistyrelsen, till den motivering partistyrelsen gett när de föreslår att motionen ska avslås.

  ”Självklart tycker partistyrelsen att det vore mycket bra om media rapporterade mer om den allvarliga klimatkris vi befinner oss i. Men politiken ska absolut inte styra vad media skriver om,” säger han i en skriftlig kommentar.

  Är vi förvånade….?

 92. Lasse

  #73 Rolf
  Tack för den troliga förklaringen.
  Kan inte annat än hålla med om dem.
  Men det borde vara den som skyller allt på ”den enda troliga ” som säger det.
  Kom ihåg mailavslöjandet ”We still have the 1940 Years warming to get rid off”
  Samma tendenser finns här ibland!

 93. foliehatt

  Miljöpartiets devis:
  ”Hade inte tänkt igenom konsekvenserna”

 94. Adepten

  #86 tty
  Du är ljuset i mörkret som med din spetskompetens kan förklara hur saker ligger till och ge uppslag till att gå vidare 🙂
  Bilden fick mig via Mark Zelinka att få ytterligare kunskaper om modellernas inneboende egenskaper och egenheter för at förutsäga den globala uppvärmningen. Den visade att INM-CM4 är den bästa modellen för att förutsäga den globala uppvärmningen.

 95. #86
  Väggen är redan målad 3 ggr, en sista omgång spelar ingen roll. Eftersom CO2 halten aldrig har gått under 2 ggr målad vägg så finns det inget samband de sista 600 miljoner åren mellan temp och CO2 mer än att temp driver CO2 ur havet där den finns i 60-falt mer av.

 96. JonasW

  #75 Lars-Eric

  Vore intressant att höra din förklaring. Har du någon teori om hur koldioxidutsläppen absorberas ?

 97. Alienna

  Ingemar #59

  Jag har läst att det bara handlar om 0,0001 sekund…

  https://climatechangedispatch.com/physicist-co2-heat-retention/

 98. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Rörande min uppdatering. Det är väl snarare så att vattenånga och marginellt även CO2 sprider en del utgående strålning vid vissa frekvenser än att de tar upp energi. Mängden utstrålad energi är förstås densamma, men en del kan hejdas på vägen genom att vid vissa frekvenser spridas snarare än att fortsätta rätt ut. Eftersom frekvenserna till största delen är mättade, blir dock inte mycket spridning kvar.

 99. JonasW

  #tty

  Detaljer, men ändå ..

  Jo, temperaturen stiger när en molekyl absorberar en foton. Temperatur är ett mått på hela systemets rörelseenergi, och rörelseenergin ökar i den molekyl som absorberar.

  Nej, fotonerna skickas inte ut slumpmässigt. Riktningen på den utstrålade fotonen beror på riktningen på den inkommande fotonen. Det gäller både klassiskt och kvantmekaniskt.

  Det är intressant att du tar upp termalisering. I princip är det ju att alla molekyler i ett system kommer ha samma ”temperatur”, d.v.s. exiterade koldioxidmolekyler kan avge energi genom att kollidera med andra gasmolekyler. Energin behöver inte avges genom strålning-
  Detta är ju den stora svagheten i nuvarande modeller (Manabe/Happer m.fl.). När man räknar på ”radiative transfer” så finns inte detta med.

  Som vanligt, det är mycket vi inte vet ! Tyvärr har vi en ”motpart” som påstår att de vet det mesta med 99% säkerhet.