Värmebölja i Indien – men 7 gånger fler dör av kyla än av värme

varmebolja indien

Det var varmt i Indien i år, i mars och april som är de traditionellt varmaste månaderna innan monsunen kommer igång. I avsaknad av några som helst tecken på klimatkris i Sverige, har nu svenska stormedia, bland annat SVT, fått upp detta spår: Värmebölja i Indien. Enligt Indiens vädermyndighet nådde medeltemperaturen strax över 37 grader under april månad – en av de högsta på 122 år. SVT påstår att detta ”testar gränserna för mänsklig överlevnad”.

Enligt länkad forskningsartikel visar det sig emellertid att det är hela 7 gånger fler människor som dör av köld, än som dör av värme. Studien avser den sjunde största storstaden i Indien, Pune, som ligger ungefär mitt i landet. Pune är en välutvecklad stad med 7,4 miljoner invånare. Temperaturerna varierar från som lägst 11 grader i december och januari till som högst 38 grader i april (månadsgenomsnitt. I de norra delarna av Indien är maj den varmaste månaden).

Jag antar att resultaten från Pune indikerar en situation som gäller i stora delar av Indien: kyla dödar långt fler än värme. Detta är också ett faktum som gäller internationellt. Enligt en mycket omfattande studie som återges i The Lancet är det 8 – 10 gånger fler människor som dör av kyla än som dör av värme. Faktum är att den globala uppvärmningen räddar över 160 000 liv årligen enligt Björn Lomborg.

I de senaste rapporterna från Indiens vädermyndighet konstaterar man att värmeböljan i mars bara resulterade i 1 dödsfall. Så det var tyvärr en indier som inte klarade av testet av ”gränserna för mänsklig överlevnad”. (För april finns inga data än vad gäller dödsfall.)

SVT och andra media påstår att denna värmebölja beror på ett ändrat klimat. Det är självklart så att värmeböljorna blir fler och på vissa ställen slår rekord när den globala temperaturen stiger. Det gäller dock att vara försiktig med att blanda samman väderhändelser med klimatförändringar, vilka är något som utspelas över minst 30 år. Värmeböljan i Indien är en regional väderhändelse som bara gäller de nordliga delstaterna och är i sig en för årstiden normal företeelse.

Det kommer alltid att finnas områden på Jorden som drabbas av klimatförändringar, och så har skett många gånger i historisk tid. Några exempel: Maya-rikets fall, Akkadierna i Mesopotamien, vikingarna som fick överge sina bosättningar på Grönland under ’Lilla istiden’. Allt detta skedde långt innan CO2-halten var på dagens nivåer.

Idag hävdar massmedia och klimatalarmister med emfas att det är utsläppen av växthusgaser och den påstådda ”klimatkrisen” som orsakar extremväder på i stort sett alla ställen som drabbas. Vi ska då inte glömma, att i mänsklig historisk tid har alla extrema väderhändelser såväl som klimatförändringar uteslutande berott på naturliga orsaker. Växthusgaser har helt saknat roll. De naturliga variationerna spelar sin stora roll även idag (trots att IPCC påstår annorlunda).

Tyvärr kommer många fler att dö av kyla runt om i världen nu när kostnaden för att värma upp bostäder skenar. Fattiga i länder med kalla vintrar kommer inte att ha råd att värma sina bostäder som tidigare.

Ska vi snarare inte vara tacksamma för den globala uppvärmning som agerar livräddare åt mer än 160 000 människor årligen?

Varför denna klimathysteri över att Jorden blir lite varmare?

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi, författare till böcker om finansmarknaden, samt med en fil.kand i kemi och miljövetenskap.

Denna artikel publicerades först som en krönika i Bulletin, den 8 maj 2022.

PS. (IN) The Lancet artikeln togs upp här https://klimatupplysningen.se/kyla-dodar-manga-ganger-fler-varme/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Tisell

  Var det verkligen Lilla Istiden som knäckte Grönlandsbosättningarna? Kom inte Lilla Istiden mycket senare?

 2. Gunnar Juliusson

  Tony Heller visar upp tidigare värmeperioder i Indien, och hur CNN skapade den aktuella hönan av en fjäder.

  https://rumble.com/embed/v10s7h6/?pub=4

 3. MatsL

  Jag minns att det var en värmebölja i Indien runt mitten av 70-talet, då det rapporterades flera hundra döda av värmeslag. Även om jag inte minns riktigt vilka temperature man rapporterade då så har jag innom mej en bild av en termometer som visade på 120 grader, men då troligen Fahrenheit (jag var ung på den tiden och visste nog inte så mycket om olika temperaturskalor, så därför sitter den bilden så starkt kvar i mitt minne). Och, jag är ganska säker på att det har varit liknande värmeböljor flera gånger tidigare i historien. Till exempel så var det kraftiga värmeböljor där under både 30-talet och 60-talet, då temperaturena gick upp mot 47-50 graderC.
  Nu är det dessutom ovanligt svalt i hela Nordamerika, vilket då inte får så stora rubriker i tidningarna. Att kaffepriset är högt, i det närmaste dubblerar på ett år, beror ju på att hård kyla och frost slog ut Brasiliens hela kaffeproduktion i somras, men det verkar som att de flesta tror att det är ”Putinpriser” även på kaffet.
  Tyvärr så är det nu då så att alla de som tror att media alltid är en oberoende entitet, och att alla journalister har en yrkesheder, kommer att tro på det som rapporteras och blir påverkade av det som de hör. Så alla de som inte söker själv kommer att fortsätta att leva i denna bild av den kommande klimatkatastrofen som de nu blir tilldelade av media.

 4. Lasse

  Tack Gabriel för denna text.
  Indien och andra områden drabbas av värme då väderläget är låst.

  Det finns föreläsningar av Jim Steele om detta på nätet.
  Här är en :https://www.youtube.com/watch?v=eddO6RVZ2CM&t=12s

  Här är Tony Hellers inlägg om 1934 års heatwave i USA:
  https://www.youtube.com/watch?v=94d_SSUOMpk

  Sen kan man ju fundera på om klimatet är så skadligt och blir allt värre varför är då utvecklingen så god?

  #2 Tony Heller är produktiv så jag gissar att det är olika inslag vi visar!

 5. Gabriel Oxenstierna

  #1 Johan
  Början på LIA brukar sättas till runt 1300. I wikipedia-artikel anges en period med kalla vinterhändelser som startar 1250 och fortsätter i flera hundra år.

  SIsta belägg för ’vikingar på Grönland’ är från 1408.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ice_Age

  Förloppet finns bra beskrivet i länkad artikel:
  https://www.encyclopedie-environnement.org/en/climate/climate-change-and-ancient-civilizations/

 6. Jan

  Så fort det raporteras om någon värmebölja, orkan m.m försvinner all vet och sans. Ingen analys behövs längre utan det enda som behövs är att hysteriskt utropa klimatkris och förbanna koldioxiden. I detta intellektuella haveri har skattefinansierade SVT/SR tagit en ledande roll,

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Ibland känns det som att vår tidräkning numera delas upp i före och efter 24 februari 2022, men året längesedan 2021 bjöd på många värdefulla och lite omskakande skrifter. Jag tänker främst på Singers ”Hot Talk Cold Science”,
  Koonins ”Unsettled” och inte minst
  Indur Goklanys ”Impact of climate change PERCEPTIONS AND REALITY”:
  https://klimatupplysningen.se/klimatforandringar-standardberattelsen-versus-verkligheten/
  från GWPF.
  I Goklanys skrift finner man svaret på de flesta frågor om klimatkrisen och verkligheten.

 8. Göran Johnson

  Jag jobbade i Pune under tre års tid, för drygt tio år sedan. Det var oftast varmast i april-maj strax före monsunregnen, då temperaturen ofta sjönk ca 15 grader. Jag minns en vecka i början gav maj då temperaturen var 42-43 grader, men det ansågs inte som något märkligt. Med några fläktar i taket på kontoret gick det bra att jobba ändå.
  Nu har jag kollat temperaturen i Pune efter larmen, med då har det varit under 40 grader varje gång. Idag 34 grader. Men alarmisterna fortsätter att larma…

 9. Sören G

  Blir värmeböljorna fler med ökad halt CO2? Om ökad halt av CO2 leder till högre global medeltemperatur kan det bero på att de låga temperaturerna inte är lika låga.
  Värmeböljor beror på mycket solsken, alltså klart väder. Men kan mer CO2 leda till mer klart väder?
  Solen värmer jorden och de höga temperaturerna nås när inte molnen hindrar instrålningen.
  På natten strålar värmen ut och vattenånga och CO2 men också moln saktar ner utstråliningen.
  Med 1 grad högre medeltemperatur skulle ge 38 grader i stället för 37 eller +0,5 grader i stället för -0,5.
  Har det så stor betydelse om det är 38 i ställer för 37? Däremot har det stor betydelse om det är +0,5 och inte -0,5 grader.
  Sen kan man undra vad som händer när solen lyser. Då blir det konvektion och uppvärmd luft stiger.

 10. Lasse

  Klimatkris är i alla fall ingen matkris eller livskris:
  https://ourworldindata.org/grapher/rice-yields?tab=chart&country=~IND
  https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy?tab=chart&country=~IND

 11. tty

  #1

  ”Var det verkligen Lilla Istiden som knäckte Grönlandsbosättningarna? Kom inte Lilla Istiden mycket senare?”

  Nej. MWP omfattade ungefär 800-1200. Därefter blev det allt kallare. Isländska 1200-talskällor nämner att den ”gamla segelleden” från Island till Grönland inte längre kunde användas p g a packis, utan hade fått läggas om söderut (”den gamla segelleden” är f ö fortfarande oanvändbar, den gick rakt västerut från Snaefellsnaes till Grönland och sedan söderut längs kusten).

  Västerbygden i Nuuk-området övergavs omkring 1360. Kontakter med Österbygden nämns sista gången på 1410-talet i isländska källor, men arkeologiska fynd i Herjolfsnäs pekar på att centrala delar av Österbygden var bebodda i ytterligare någon generation. 1430-talet var en mycket kall period i Skandinavien, och kanske var det den som slutligen knäckte Österbygden.

 12. Björn

  Johan Tisell [1]; Enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist i ”Global nedkylning”, kan följande citat ge en vägledning: ”Få andra platser blev så drabbade av Lilla istiden som Island och Grönland. Island förlorade nästan halva sin befolkning och blev utblottat, medan nordborna på Grönland dog ut till sista man”.

 13. Roland Salomonsson

  2015 angav FN i en rapport att överdödligheten av ”kyla” är 20 ggr högre än överdödlighet av ”extrem hetta”. Platser med extrem kyla på jorden är obebodda.

  Påminner om att under den gångna Nordvintern, så var Indien hårt drabbad av onormal kyla inkl snö. Massor av folk strök med av kylan, snöskred etc. DÅ brydde sig inte svenska MSM/Public Service, för det gav väl inga klimatfascistiska propaganda-poäng.

 14. tty

  Litet klimatdata för årets varmaste månad på den Indiska halvön från Liljequists utmärkta ”Klimatologi” (1974). Avser perioden 1931-60 och alltså i det närmaste opåverkade av ökad CO2. Alla siffror är månadsMEDELtemperaturer, och alltså inga maximitemperaturer:

  Peshawar 33,1 (juni)
  Multan 36,1 (juni)
  Hyderabad 34,3 (juni)
  Amritsar 32,9 (juni)
  New Delhi 34,5 (juni)
  Jodhpur 34,4 (maj)
  Allahabad 34,7 (maj)
  Ahmedabad 33,5 (maj)
  Calcutta 31,1 (maj)
  Nagpur 35,6 (maj)
  Madras 32,7 (maj)

  Som synes flyttar sig värmen successivt norrut, liksom monsunen. Pune som nämnts tidigare i tråden har med indiska mått en relativt sval vår, varmaste månaden är maj med 29,9 grader (Pune ligger 560 meter över havet).

  Det kan nämnas att den högsta månadstemperaturen i Sverige enligt samma källa är 17,8 grader i Stockholm i juli.

 15. Sven M Nilsson

  #3 Matsi
  Jag mellanlandade i New Dehli i början av 1970-talet. Då var det 50°C på flygstationen som hade AC. Över allt satt indier hopkrupna på stationen och njöt av AC,
  Jag talade med SASpiloten om detta var vanligt. Så var det inte, men det som var betydligt vanligare var att folk frös ihjäl i tälten som fanns runt flygstationen då nattkylan,. under O°C, slog till emellanåt.

 16. Nordberg

  Värmen i Indien orsakades troligen av en s.k. Värmekupol. Madras, Calcutta och Delhi har haft 50 grader (120F) eller mer 1849, 1878, 1896, 1926, 1934 (2 ggr), 1935 (2ggr). 1896 hade Spanien 51 grader. Fåglarna sågs då falla döda från träden. 1896 hade New York 53 grader och Indien 1966 52 grader. 22 döda.
  De flesta heta perioderna på 1800-talet då klotet var 1 grad kallare och CO2 mycket lägre och då 1 miljon svenskar emigrerade pga missväxt. Kanske något att fundera på för stressade debattörer, politiker och okunniga journalister.

 17. Gabriel Oxenstierna

  #10 Lasse
  Tack, detta är värdefulla kompletterande fakta, nu när man påstår att värmeböljan ska leda till missväxt och kanske svält.
  Varken matkris eller livskris i Indien, utan en oupphörlig och ganska snabb förbättring av levnadsvillkoren.

 18. jensen

  Alarmister ( SVT) saknar perspektiv, såväl i tid som mängd. Människors fossilförbränning står väl för 4 % av växthusgas ökningen, Resten naturen.
  Dessutom föreligger lagtime beträffande klimatförändringar. Alarmister har sålunda synnerligen svårt att skilja på väder och klimat.
  Alla deras uttalanden ter sig därför komplett snurriga, såsom att en väderhändelse skulle vara bevis för katastrofal klimatförändring.
  Konstigt att de inte inser allt detta , men ändå blundar för verkligheten

 19. Fredrik S

  Tack Gabriel!

  Lite perpektiv gentemot hjärndöd mediarapportering, där vår statsmedia tydligen gillar att vara drivande.

  I en ”köldknäpp”, det var 4,5 grader som kallast, i december 2019 i Bangladesh avled minst 50 människor pga denna.

  Nästan 283 000 människor rapporterades påverkats av köldrelaterade sjukdomar.

  https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/50-die-as-cold-weather-sweeping-bangladesh/1687077

  Denna test av ”mänsklig överlevnad” för människor i dessa områden skrevs det ingenting om här hemma.

  Men det passar ju förstås inte in hos vårt skattefinansierade sanningsinstituts narrativ.

  Människor led inte av rätt orsak?

 20. Torbjörn

  #1 Johan, #5 Gabriel, #11 tty
  precis som slutet av Romartiden skedde ett vulkanutbrott 1257, Samara, som ledde till slutet av Medeltiden och påbörjade Lilla Istiden.
  Under 1450-talet skedde ytterligare ett stort utbrott som definitivt tog oss till Lilla Istiden

  Vulkanutbrott påverkar klimatet enormt mycket

 21. Björn-Ola J

  Min familj bodde i Indien 1959-61 när jag var ett litet barn.
  Min far brukade skämtsamt berätta att när temperaturen kröp ned till +30°C, så tog han på sig en tröja för att det kändes lite kyligt. Varmt var det men man acklimatiserade sig.

 22. Gabriel Oxenstierna

  Artikel om värmeböljan i Indien på WUWT igår, om hur massmedia totalt blandar samman väderhändelser med klimat och sprider sina ogrundade åsikter.

  https://wattsupwiththat.com/2022/05/16/heatwaves-getting-worse-in-india-more-bbc-lies/

 23. Torbjörn

  #22 Gabriel
  Dessutom verkar mätstationen vara felaktig
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2022/05/17/record-temperatures-in-delhi/