Tege Tornvall svarar Ekman och Rockström

Dalarnas Tidningar har verkligen profilerat sig på klimatdebatt. Kanske inte så konstigt med tanke på Tällbergs belägenhet. Idag svarar Tege Tornvall på Bo Ekman och Johan Rockströms debattartikel som jag tagit upp i ett tidigare inlägg.
Tege skriver bland annat:
”Debatt och förhandlingar är politik. Observationer och fakta är vetenskap. Politik utan stöd av vetenskap leder fel. ER hävdar att forskningen entydigt visar att människan är huvudorsaken bakom klimatförändringen. Men forskning i bestämd form finns inte, bara i obestämd form inom olika ämnen. Forskare är aldrig helt ense. Forskning drivs alltid av nya rön.
Inte heller finns någon klimatförändring i bestämd form. Klimatet ändras alltid och har alltid ändrats. Det finns inget givet idealklimat.”
Tillägg:
Tege är även aktuell med en insändare i SvD:s Synpunkt. Se bilden nedan.
bild 1

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Frick

  Maggie, du kritiserar Ekman och Rockström för att de inte anger källor. Vad tycker du om Tornvalls egen hantering av referenser och anknytning till forskning? Borde inte de olika sidorna bedömas enligt samma kriterier?

 2. Magnus A

  Mats. Kan du ge exempel på felaktig källhantering i den artikel du länkar? Allt i artikeln är korrekt, och ditt sätt att leverera en svepande indirekt anklagelse om något du inte ens ger ett enda exempel på är då typiskt för typ troll.
  Menar du att han ska skriva källförtäckningslista så gör man inte det till debattartiklar. Det gör inte heller Ekman/Rockström. Men det Teges beskrivning av forskningsläge kontra politik är korrekt.
  Nå, vad avsåg du?
  Förresten är ditt påstående att Maggie skriver att Ekman/Rockström hanterar källor fel inkorrekt. Maggie nämner det inte men citerar Teges text med sådan kritik.
  Du tycks inte kunna skilja på det citerade och det Maggie skriver, och utifrån det misstaget kritiserar du Maggie med hänvisning till Tages artikel, som du ju med tanke på din fråga till Maggie själv knappast kan ha läst.  Troll!

 3. Mats Frick

  Från Tornvalls text:
  ”Mina källor visar att människans roll är liten.” Direkt hänvisning utan källa.
  ”Många har själva deltagit i IPCC men opponerat sig.” Viktigt argument som inte exemplifieras eller stärks med källa.
  ”IPCC misstolkar ett skenbart samband mellan CO2 och temperatur, som aktuell forskning nu visar är omvänt: temperaturen driver CO2.” Mycket stark utsaga med direkt hänvisning till forskning som inte anges.
  ”I USA skrev 32.000 akademiker på olika universitet på en IPCC-kritisk lista. USA:s senat har hört 400 ledande forskares IPCC-kritik.” Källa ej specificerad.
  Det är möjligt att du, Magnus, är väl påläst på de eventuella källor som Tornvall har för sina argument och då är det inte konstigt att du håller med honom. Jag har har dock ingen aning om vad det är för forskning han talar om, du får gärna upplysa mig. Oregon Petition och Inhof-400 känner jag till men inte nödvändigtvis en bredare läsekrets. En journalist har begränsat med utrymmet men det får inte inkränka på vederhäftigheten.
  Jag tycker inte heller att Ekman & Rockström skrivit ett särskilt bra inlägg och Maggie har poängterat svagheterna. En del av hennes kritik håller jag med om en del inte. Jag baserar för övrigt mitt inlägg på Tornvalls text i sin helhet och inte lösryckta citat. Sammanhanget är viktigt vilket illustreras i detta fall.

 4. Mats F: Min avsikt med att hänvisa till Teges artikel/artiklar är inte att kritisera honom. Jag hade möjligen uttryckt mig annorlunda, men jag tycker att han gör ett enormt bra jobb och kämpar för att hålla debatten nyanserad.

 5. Mats Frick

  Maggie – Debatt är debatt och det finns ingen anledning att framhäva bristerna hos någon man håller med ur den aspekten. Ber om ursäkt om jag var insinuant. Min puls höjdes av den dåliga kvalitén på hans text, inte på grund av din redigering.

 6. Christopher E

  Det är en liten insändare till under till Teges inlägg i SvD…
  Där sägs bla: ”Det har tagit jordklotet miljoner år att ”tillverka” oljan. Nu eldar vi upp den på 200 år och det skulle inte ha någon inverkan på klimatet!?”
  Är det bara jag som finner logiken i detta påståeende underhållande? Med utropstecken också. Det är inte så att det ena följer av det andra per automatik (eftersom det är stora klimatförändringar Jan syftar på).
  Har stött på det förr i insändare.

 7. Det är lite småaktigt, men Roostal beskriver sig som ’meditationslärare’. Han kan förvisso ha andra kunskaper som är relevanta också, så det betyder i sig inget. Men just som meditationslärare ser jag bilden framför mig av någon som blundar och medelst introspektion försöker komma till högre insikter. Och det han skrev i sin insändare gav mig en snarlik bild ..

 8. Äntligen har vi en meditationslärare som berättar hur saker och ting ligger till!…

 9. karlsson

  Tege Tornvall har en intressant synpunkt. Att klimatet alltid har förändrats. När man AL Gore och andra talar om alarmerande klimatförändringar borde de väl först bestämma vilket som är det naturliga klimatet, vilket klimat som vi alltid haft och som nu ändras i alarmerande fart. Är det klimatet som råder nu  idag den 18/8 2008 eller det som rådde 1908 eller 1808.
  Vilken medeltemperatur är den naturliga på jorden? Är det den som råder nu 2008 eller det som rådde 1908 eller 1808?

 10. Karlsson …
  Det är elakt att presentera frågeställningen så där enkelt.
  😉
  Vi har ju ett FN-organ satt att upplysa oss, och hela världen, om att det är jättekomplicerat och jätteviktigt och att snart är det för sent, och att vi har ett decennium på oss att rädda planeten. Och det har vi haft sedan FN-organet blev till!
  Ungefär!

 11. ekblad

  karlsson: problemet är inte att vi rör oss bort från ett ’naturligt’ klimat, jag trort inte du kan belägga att Al Gore hävdar detta. Problemet i en nötkärna är att vi rör oss från ett huvudsakligt klimat som vi gradvis (och till  tider mödosamt) anpassat oss till över de senaste 5 tusen åren (ca), mot ett helt annat klimat med en fart som vi med all sannolikhet inte kan anpassa oss till (*), med olika katastrofala tillstånd som följd.
   
  (*) speciellt inte den stora mängd människor i tredje världen som är helt utelämnade åt vädrets makter, men vi skall inte tro att den välmående delen av världen har något att sätta emot när naturen tar till storsläggan heller.
   

 12. Jerker Andersson

  Karlsson:
  Gillar man vintersport så skulle jag satsa på att vi ska återställa klimatet till 1808 års nivå, det var runt denna tiden som floderna nere i mellaneuropa frös till regelbundet på vintern(Dalton Minimum).
  Men jag gillar inte snö och is så jag sätter min referens på 1000-talet då vi hade milda vintrar och sköna somrar.
  Sett ur det perspektivet har vi en global avkylning som vi inte ännu har återhämtat oss ifrån.
  Nu över till vår kära och högst naturliga gas, koldioxid.
  Vad det gäller CO2 halten så hamrar man envist på med det absoluta värdet av CO2 i atmosfären och jämför det med mänskliga CO2 utsläpp. Det är som att jämföra km med km/h, äpplen och päron alltså.
  Det är dags att titta på ökningstakten av CO2 varje år, det är här vi kan se vad som verkligen händer. Är det människan som orsakar CO2 ökningen så kommer också ökningen varje år att i huvudsak följa människans utsläpp, med ett mindre överlagrat naturligt brus.
  Nu är det så attöknings takten av CO2 i atmosfären varierar mer än vad våra utsläpp varierar, vi ökar CO2 utsläppen med en takt av ca 2-5%/år de senaste 30 åren. Tittar man på hur CO2 halten ökar i atmosfären så har det skett en ökning med över 300% på ett par år vad det gäller ökningstakten. På samma sätt så har ökningstakten snabbt reducerats med upp till ca 70% på ett par år, utan att vi har gjort någon betydande förändring av våra CO2 utsläpp. De fortsätter att öka varje år.
  Man skulle ju kunna säga att detta bara är ett naturligt brus och visst är det så. Det är bara det att detta naturliga bruset till största delen följer den global temperaturen.
  Ökar den global temperaturen så ökar CO2 utsläppen från haven till atmosfären. Sjunker den globala temperaturen så minskar CO2 ökningstakten.
  Så om det bara är vi som är orsaken till att CO2 halten ökar, varför ökar/minskar tillförsel av CO2 i takt med den global temperaturen till största delen?
  Det är tydligt att CO2 ökningstakten är väldigt temperaturkänslig.
  Det är lite som frågan: Vad kom först? Hönan eller ägget?
  Många AGW anhängare verkar tro att all CO2 vi har att bråka med finns i atmosfären när det i verkligheten är summan av havens och atmosfärens CO2 halt som vi måste räkna på eftersom det sker ett mycket stort utbyte mellan atmosfär och hav.
  Haven innehåller ca 50ggr mer CO2. Någon som ser problemet med hur vi ska få till en dubblering av Co2 halten i atmosfären?
  Så här långt i år har ökningstakten av CO2 till atmosfären ungefär halverats jämfört med de senaste 7åren. Vi har inte slutat släppa ut CO2…
  Däremot har den globala temperaturen fallit rejält det senaste året och framförallt under 2008, därav den låga CO2 ökningen. Faller temperaturen ytterligare så minskar ökningstakten med det och tillslut når man en brytpunkt då CO2 halten minskar…
  Känsligheten mellan CO2 och temperatur verkar ligga på i storleksordningen 4ppm/år per 1C (min egen åsikt baserad på Mauna Loa CO2 och UAH sattelitdata). Så om den globala temperaturen faller med ca 0,4C ytterligare så kommer CO2 ökningen nästan att upphöra helt, en liten obetydlig antropogen ökning blir kvar.
  Om den globala temperaturen faller med 0,4C till, vilket jag inte påstår att den kommer att göra, så är vi tillbaka på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vad vi vet idag så rörde sig CO2 halten inte mycket uppåt eller neråt på längre sikt under denna tiden. Det finns vissa studier som säger annat men de har inte övertygat mig.

 13. Jerker Andersson

  Ursäkta att texten blev lite kompakt men det såg betydligt bättre ut när jag klippte ut den från notepad… =/ Jag antar att lite formatering inte följde med.
  Maggie, då får gärna slå in ett par RETUR på lämpliga ställen om det går för läslighetens skull.

 14. ekblad

  Jerker: Tack för en utförlig redovisning. En fråga bara:
   
  ”Många AGW anhängare verkar tro att all CO2 vi har att bråka med finns i atmosfären när det i verkligheten är summan av havens och atmosfärens CO2 halt som vi måste räkna på eftersom det sker ett mycket stort utbyte mellan atmosfär och hav” – du menar att IPCCs klimatpanel inte har tänkt på det här? utan tror att all CO2 halt av betydelse finns i atmosfären?

 15. Gunnar Littmarck

  Jerker.
  Var får jag löpande data för atmosfärens co2halt?
  Skiljer sig halten, eller är den utjämnad på 1km höjd?
  Alltså: Vet du om det är samma halt co2 i atmosfären över Antarktis och Sarire?
  Om havens co2 upptag/utsläpp varierar med temperatur, avger varma hav co2 och tar kalla upp?
  Borde då ett kallt isfritt Arktis ta upp mer co2 än ett isbelagt?
  Jag har bara funnit en Nasalänk till global temperatur i olika atmosfärslager http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps
  Där det framgår att den 12/8 08 var det 0,72farenheit kallaren än samma tid förra året.
  Landbaserade FN väderstationer ger ju knappast någon bild av Tellus medelyttemperatur.
  Eller?

 16. Jerker Andersson

  Jag är inte helt insatt i hur mycket IPCC avhandlar hur mycket CO2 halten är beroende av den globala temperaturen i AR4, men det kan vara så att de väljer vilken information de lägger vikt vid. Det kanske inte är så intressant för en organisation, som är tillsatt för att visa att det är vi som orsakar den globala uppvärmningen, att visa hur starkt temperaturberoende CO2 ökningen är och att vi kanske inte ens har någon större påverkan på hur mycket CO2 som tillförs atmosfären.
  Om man bara börjar med lite grundläggande koll om det finns ett samband mellan temperatur och CO2 ökning per år så har jag sammanställt detta. Det är ett diagram som visar hur mycket CO2 som tillförs atmosfären varje år jämfört med hur temperaturen varierar i lägre troposfären.
  Jag har även lagt in hur mycket CO2 vi slöpper ut varje år omräknat i ppm. Som man ser i diagrammet så ökar CO2 halten betydligt mindre än våra utsläpp. Alltså våra CO2 utsläpp absorberas till största delen av CO2 kretsloppet och tas ut ur atmosfären.
  http://www.flickr.com/photos/22768673@N05/2471196255/
  Diagrammet är sammanställt av officiella CO2 data från Mauna Loa och UAH sattellit data för nedre troposfären.
  Det krävs ganska så stor övertro på antropogen CO2 för att inte kunna se sambandet mellan temperatur och CO2’s ökningstakt.
  Nu är det ju så att det inte är direkt luftens temperatur som styr CO2 utbyte mellan hav/luft utan havets temperatur, CO2 mättnad och hur långt ifrån balansnivån man är, dvs den temperatur och CO2 halt i atmosfären då inget netto tillskott från havet finns längre.
  Det är sant att mindre is runt polerna har en viss påverkan på CO2 utbytet men globalt sett är detta bara ett litet område av hela havets yta som blottläggs.
  Det finns en tydlig säsongsberoende skilland på CO2 halten mellan norra och södra halvklotet pga större delen av växtligheten finns på norra halvan.
  Man har trott att CO2 blandar sig snabbt i atmosfären och man har en homogen halt men detta har visat sig inte stämma. Det kan skilja en hel del mellan olika delar av jorden.
  Se tex länk nedan:
  http://wattsupwiththat.wordpress.com/2008/07/29/putting-on-airs/#more-1919

 17. Gunnar,
  det bästra stället att hitta uppdaterade klimatdata, inklusive CO2, är Humlums hemsida
  http://www.climate4you.com/
  Försök där!

 18. Jerker:
  Din text under inlägg 12 var inte särdeles kompakt, utan läsbar och i intressant även för en illiterat (hur fan stavas illiterat?) knappt läskunnig som övertecknad.
  Tackar tackar. Jag ser fram emot flera kompakta texter från din penna.

 19. Gunnar Littmarck

  Tackar, Jerker och Lars.
  Nu har jag endel att tänka på under dagens arbeten, ska belägga utomhusytor med stengods, jag hatar snöskottning så i detta hus ligger värmeslangar under alla betongytor, spillvärme från värmepump samt solfokuserande spegelparabol, ska hålla ytorna torra under vintern, hoppas jag..

 20. Toprunner

  Gunnar:
  Låter som ett kul projekt det där med värmepumpen.. är det möjligen mellankylning för en 2-stegspump? Väldigt uppkäftigt med gratis uppvärmd garageuppfart i dessa dagar!
  Jag har förstått att du befinner dig i Norge och man kan se att debatten är liknande där :
  http://www.forskning.no/artikler/2008/august/190365
  Mycket underhållande !!

 21. Gunnar Littmarck

  Tjena!
  På sista bygget i Stockholm, fann jag en sprickson på 30m djup i berget det var en strandtomt så påfyllningen från mälaren var god, då tog jag upp 9gradigt vatten(normalt är dock årsmedeltemp. + 1gradC) och värmde ett ovanligt stort hus med den energin och 3,7Kw energi till pumpar och kompressor, det 4gradiga spillvattnet höll jag fiskdammarna isfria med.
  Sen har jag börjat borra två hål med skiljd vinkel och då det funnits spricksoner mellan, pumpat vatten frå det ena till det andra, förlusten i lägesenergi och extra värmeväxlare uppvägs av ökat termisk energiinnehåll.
  Du som säkert läst termodynamik, minns Carnotkurvan och vet att utbytet blir bättre ju mindre temperaturdifferans.
  Nu bygger jag något som ska bli ett trefamiljshus (helst tregenerationers, ty jag gillar det stuket) jag tänker använda en frånluftvärmepump, som kyler och torkar luften till -12C och kompletera med bergvärmepump med ovan nämd teknik (bivinnst är att jag monterar en 3″pump i returhålet för kallt ”gratis” bevattning och biltvättvatten).
  Vi bor ju på en 5000grader varm planet, så varför inte slösa?
  Aående debattklimatet så är det högre här, i alla avseenden.
  Betänk att Norges största parti (över 30%) är AGWskeptiker…
  I mitt gamla land skulle inte vänsterjornalister tillåta det, de skulle dygnet runt ägna sig åt dessinformation.
  Mitt råd till dig är att flytta hit om inte etablisimanget blir mer objektivt..
  Trevlig helg.

 22. Toprunner

  Gunnar:
  Jo.. det har blivit tillräckligt med termodynamik för att se att din COP med -12 graders värmeupptag blir lite för låg. Vi försöker dessutom att hålla oss över frostpunkten för att slippa avfrostning då vi designar frånluftspumpar.
  Om du gillar att leka så är det ju roligare att bygga en CO2 värmepump.. då kan du ju använda den året om eftersom det går att plocka ut 80-90 gradigt vatten ur den .. till tappvarmvatten alltså !

 23. Gunnar Littmarck

  Jag planerar att konvertera några av Comfortzone CE65 till Norges puckade 230V system.
  Frånluft har den fördelen att det ger ett överlägset inneklimet och utnytjar luftens kondensentalpi.
  Bara inte tilluftkanaler, jag har inte ens lyckats med elektrostatfilter..
  Tilluft genom ytterväggar med ventiler typ Fresh, inekts och bullerskydd, enkelt att damtorka.
  Värme ska såklart tillföras genom golvvärme lagd tvärt emot tillverkarnas instuktioner (vill ni veta mer?)
  Jag har inte lekt med några av Comfortzones ännu, de vägrar ta fram en scrollerpump som drivs av 230V.
  co2pumpar vet jag noll och nix om, kan du ge mig länkar?
  Jag är mycket intresserad.
  Förövrigt trycker jag ni ska lägga er långt under frostpunkten och likt ismaskiner skruva isen till husets utsida av avloppet.
  Ganska primitivt att smälta is och förlora den entalpienergin.
  Du vet såklart att Kiruna värmer gruvor med snökanoner i luftintag och mekanisk borttransport av fruset vatten..
  Ni andra som inte minns skolan, ska betänka att vatten kra¨ver i snitt 4,18KJ/Kg grad C men 2200 för ett KG att öergå till lika varm ånga… 511KJ är energikravet att smälta ett KG nollgardig is till d:to vatten… Vad jag minns…
  Vatten är ball, utan dess unika egenskaper vore inte vår form av liv möjligt…
  Bara tänk att då det stelnar, utvidgar det sig…
  annars skulle alla sjöar frysa till underifrån….
  Inte konstigt att vissa idioter trivs bäst vid hav och stora sjöar, där vintern bjuder temperaturer under fryspunkt..

 24. Tvärt emot tillverkarens instruktioner?
  Hur menar du då?

 25. Gunnar Littmarck

  Jag kom just att tänka på att du inte kan ge mig så mycket utan att avslöja din identitet..
  Sorry.
  Sänd till gunnar.littmarck o.s.v. gamail o dé

 26. Gunnar Littmarck

  Jag lägger inte några slangar närmast ytterväggen, konsentrerar de till de områden där extra värme är önskvärt.
  Under bord där människor brukar sitta, köksgolv där vi köksarbetande går.
  Sen offrar jag lite på en extra sv¨ng innanför ytterdörrar, dock ej de yttersta dm.
  Självklart lägger jag allt så långt ner i betongen som möjligt, ju längre in i huset jag kommer, för att tvärtemot tillverkarnas rekomendationer få energitröghet.
  Slutligen kompleterar jag med elslingor högt upp i golvet i alla våtrum och entreer.
  Ty stor del av året krävs ingen värmetillförsel till mina hus, men jag vill ha torra golv.
  Ett hus ska ge dess innevånare ökad livskvalitet, det är dess enda uppgift..
  Ikke sant?

 27. Gunnar Littmarck

  Ännu ett tips (på den lägre skalan)
  Kylrum i stora hus kyler jag med frånluftvärmepumpen, men betänk att vi kan få en daggpunkt i väggen som blir omvänd mot vad vi är vana vid.
  Brorsan var och byggde i Q8 före hans tid på KTH, där monterades plastfolien självklart i utsidan av väggen….
  Eller hur?

 28. Toprunner

  Gunnar:
  Du får ut kondensvärmen utan att frysa vattnet till is bara genom att hålla daggpunkten och slipper då den ”skruv” du pratar om ??,.. Jag förstår dock inte hur du tänker dig skrapa bort isen från flänsarna.
  Man har i CO2 anläggningar provat avfrosta med att köra ner tempen till -85 grader,,, då ”dammar” isen bort.
  Varför ska du försöka köra 230V då E65:an går på 400V ?

 29. Gunnar Littmarck

  I största delen av Norge är strömstyrkan …132V 3-fas. så de primitiva stackarna måste ha två säkringar på var grupp, lite som vårt gamla 110Vsystem med 180graders fasförskytning..
  Jag tänker såklart byta värmepatronerna och montera en 3-fas spänningsomvandlare till pumpen…
  I norge är husstandaren så primitiv att ni som inte upplevt det, skulle bli förvånade.
  Trots det satsar de enorma summor på ”uppussing”, de mästa borde såklart rivas…. tänk att inte folk fattar att byggnadsmetoder och material har samma utvecklingspotensial som bilar….
  Kanske är det så primitivt för att strömmens normal pris varit försumbart, noll skatter och låga nätavgifter, har nog bidragit.
  Nu har de på några år fått våra priser.
  Den frånluftpump jag anser leder utvecklingen i Sverige ger 6,5Kw vilket räcker till varmvatten och värme den största delen av året (i min trefamiljsbyggnad).
  Jag tror jag skulle kunna krama ett antal hundra w till om jag likt min ismaskin hade en förkylare som släpte isen med samma metod.
  Jag tänker dock inte bygga om pumpen för det, jag bara tycker att ni som sysslar med värmepumpar kunde ta även frysentalpin till nytta.
  Att vi utvinner kondensvärmen inser ju ett barn, en av anledningarna till frånluftvärmepumpars fördelar, då varm fuktig luft, innehåller mer ännergi än torr…
  Såklart är kondensentalpin, typ 6ggr större än frysentalpin, så det vore egentligen bara för att vinna konsumentverkets tester, ni borde ta den tillvara.
  Kan du inte ge mig information om co2pumpar, jag är synnerligen intresserad?

 30. Toprunner

  Gunnar:
  Du kan börja titta på en färdig produkt här.
  http://www.kcc.se/products.php?cid=26&pid=23
  Den är riktigt bra och KTH kör en fullständig utvärdering av den under 2008.  CO2 pumpar måste köra transkritiskt och det är ju en utmaning i sig.
  (OBS.. jag gör inte reklam för firman som säljer den 🙂 .. bara en snygg presentation)
  http://www.shecco.com är de som äger patentet som togs fram av Lorentzon (en norrman). På sheccos hemsida är tekniken förklarad.
  Vidare måste du förstå att om du fryser vatten så måste du ju smälta isen igen någon gång.,, förloppet är ju reversibelt så det går exakt lika mycket energi att tina is som att frysa densamma. Eftersträva alltid högsta möjliga temperatur för din energikälla och undvik isbildning om det går. Ett borrhål återladdas ju under sommaren förutsatt att man inte kör pumpen då.

 31. Gunnar Littmarck

  Topprunner
  Som du läste ansåg jag att isen skulle dumpas i husets avlopp på dess utsida där det finns så mycket överskottsvärme att någrahundrawatt inte spelar roll.
  Solnas avlopp ligger på drygt 15grader och sänks till just över fryspunkt innan det släpps renat i saltsjön, de säljer ”kyla” på vägen under stan.
  I solna vore det totalt sett fel att kyla avloppsvattnet.
  Inte bara sommar som återladdar, utan alla okringliggande berg leder värme året runt inte minst från undersidan.
  Vad händer om man bygger en tillräkligt stor byggnad eller ex. glasar in Kunsholmen?
  Jo man minskar utsidan i förhållande till volymen och (Kungsholmen var kanske dåligt ex. ty allt vatten som omger) du får kylproblem och slipper uppvärmningskostnader.
  Vi räknar såklart på årsmedeltemperatur +1 grad ty jordens 5000grader varma insida värmer.
  På Närkeslätten borrades ett 2700m djupt testhål, det gav över 70gradigt vatten tillräkligt för åtskilliga tusen villor, men sen sjönk oljepriset och politikerna satsar ju allt på korkad etanol och värdelös vindkraft..
  Tänk om ni minskade ert antal politiker till en tredjedel och sedan tvingade dem till årliga officiella tester typ ett utökat högskoleprov, då skulle de dyraste och mest kontraproduktiva beslut undvikas..
  När du dimentionerar värmeanläggningar upphör ytor 6m från ytterväggar och tak att räknas, detta redan för många årtionden sedan i så låga utbildningar som vvsingenjör.
  Allt detta vet du såklart ty det är småbarnskunskaper, så jag fattar ionte varför du skrev att isen måste smältas…
  För övrigt tackar jag innerligt för dina länkar, jag ska studera efter dagens stengodsläggning.
  Ha en fortsatt fin helg.

 32. Toprunner

  Gunnar:
  Det finns säkert massor av fiffiga Åsa-Nisse lösningar. En annan av dem är ju att lägga värmekollektorn jämte grannens fjärrvärmereturledning. Själv är jag enbart intresserad av kommersiella lösningar.
  Vad gäller antalet politiker så ser jag tyvärr ingen lösning,, de tycks liksom amöbor föröka sig genom delning.

 33. Gunnar Littmarck

  Jag planerar att konvertera några av Comfortzone CE65 till Norges puckade 230V system.

  Frånluft har den fördelen att det ger ett överlägset inneklimet och utnytjar luftens kondensentalpi.

  Bara inte tilluftkanaler, jag har inte ens lyckats med elektrostatfilter..
  Tilluft genom ytterväggar med ventiler typ Fresh, inekts och bullerskydd, enkelt att damtorka.

  Värme ska såklart tillföras genom golvvärme lagd tvärt emot tillverkarnas instuktioner (vill ni veta mer?)

  Jag har inte lekt med några av Comfortzones ännu, de vägrar ta fram en scrollerpump som drivs av 230V.

  co2pumpar vet jag noll och nix om, kan du ge mig länkar?
  Jag är mycket intresserad.

  Förövrigt trycker jag ni ska lägga er långt under frostpunkten och likt ismaskiner skruva isen till husets utsida av avloppet.

  Ganska primitivt att smälta is och förlora den entalpienergin.

  Du vet såklart att Kiruna värmer gruvor med snökanoner i luftintag och mekanisk borttransport av fruset vatten..

  Ni andra som inte minns skolan, ska betänka att vatten kra¨ver i snitt 4,18KJ/Kg grad C men 2200 för ett KG att öergå till lika varm ånga… 511KJ är energikravet att smälta ett KG nollgardig is till d:to vatten… Vad jag minns…

  Vatten är ball, utan dess unika egenskaper vore inte vår form av liv möjligt…

  Bara tänk att då det stelnar, utvidgar det sig…
  annars skulle alla sjöar frysa till underifrån….

  Inte konstigt att vissa idioter trivs bäst vid hav och stora sjöar, där vintern bjuder temperaturer under fryspunkt..