Kjell Aleklett om Peak Oil

I dagens Uppsalas Nya Tidning finns en intressant debattartikel av Kjell Aleklett.
”Om 10-15 år kan vi vara vid Peak Oil. Med utvecklade alterna­tiv kommer priset på olja att gå ner då ­efterfrågan minskar. Med rätt satsning kan alltså vi avstå från höga skatter på bensin och diesel. På så sätt kan Peak Oil bli politikers bästa vän.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Intressant att nu hux flux är det 10-15 år i framtiden. Kjell och gänget påstod att peak oil inträffade för några år sedan (för ännu fler år).
  Annars är hans resonemang intressat. Alla i branschen vet att peak oil existerar, man har dock en mer realistisk och optimistisk syn på när peak oil inträffar.
  Men det hindrar inte att hans resonemang angående CO2 utsläpp är klockrena, IPCC svamlar i sina “storys” inte bara med modellerna utan även med helt orealistisk input.

 2. Lars

  brodeur
  Det finns olika scenarier ang peak oil precis som hos IPCC.
  Han skrev inom 10-15 år, det kan vara allt ifrån nu till 15 år
  Han nämner ordet platå. Det blir kanske inte någon spetsig peak utan en mångårig platå där nya fyndigheter kan matcha nedgången i gamla under några år. Produktionen slutade öka 2005 och  nu rätt så konstant medan efterfrågan har ökat, vilket visar sig på priset. Spekulationen ökar med minskat gap.
  Kjell Aleklett är klart seriös och trovärdig, det är Henrik Svensmark också. Finns inga motsättningar där.
  Svensmark skriver att vi visst bör ställa om men av rätt orsak. Aleklett beskriver orsaken.

 3. Christopher E

  Det kan vara mer än 15 år också.
  Jag vill inte dissa Aleklett, han är säkert en förståndig karl.
  Men det tycks vara nästan en lag att peak oil alltid är 10-15 år in i framtiden. Gränsen flyttar med tiden. I nästan 100 år har man talat om en sådan tidsgräns för oljan…
  Lite som komersiell fusionskraft, som alltid ligger 30-50 år bort, som det brukar heta. (Jag menar inget illa om fusion med det, hoppas mycket på den…)

 4. Lars du missar poängen, han och hans kompisar har redan sagt att vi är där de gjorde de för ett antal år sedan.  Lite som ”experterna” som gafflar om ”nu går priserna ner på hus”. Men som jag sade, hans CO2-resonemang är klockrent och påverkas inte av om maximum kommer nu eller om 20 år.

 5. Citatet här ovan är debattredaktörens sammanfattning av delar av mitt inlägg. Vad jag säger i artikeln är att  ”Fler och fler inser nu att Peak Oil är en del av verkligheten. Man känner sig osäkra på tidpunkten men inom 10-15 år kan man tänka sig att vi är där.” Det är en sammanfattning av vad många tycker är OK. Våra beräknar visar att vi i det sämsta fallet har Peak Oil nu och i ett optimistiskt scenario kan det bli 2018. Läs artikeln och ni ser att det verkar vara en peakplatå som vi har just nu.

 6. L

  Hej Kjell, i dina beräkningar av Peak Oil, vilka typer av olja finns inräknade? Är tjärsand med, är olja framställd från stenkol inräknad och hur behandlas naturgas? Har alla sina egna Peakar?

 7. ekblad

  L: Aleklett menar att vi inte kommer att gå över till kol och andra fossila bränslen som ersättning för olja – han varnar dessutom starkt mot det. Det är också grunden för hans kritik av IPCC:  i.o.m. att oljeanvändningen avslutas så minskar också C02 utsläppen, och därför stämmer inte prognoserna anser han.
   
  Är det troligt att fossila bränslen dör ut med oljan och detta sker med automatik inom några årtionden? you tell me …

 8. L

  Kanske om 3-400 år om du frågar mig…

 9. Lars

  L
  När en stor omställning står för dörren och industrin har bestämt sig för att satsa så brukar det gå fort. Skulle tro att den sista rena bensinbilen säljs inom 10 år. En dålig men dock jämförelse är flygets övergång till jet. Man började med långdistans där tidsvinsten blev stor. Tog väl typ 10 år.
  På kortdistans och småskaligt hänger propellern med än.
  Ett annat exempel är radiorörets kapitulation för transistorn.
  Jag minns min morbrors reseradio i sommarstugan med 90 v batteri och ytterst begränsad lyssningstid. Tog det 3 år innan transistor radion tog över helt? Minns inte exakt.
  Kolet kommer nog att finnas kvar ett tag till i de länder där det behövs, hur länge är det väl ingen som kan svara på idag. När peakar kolet?

 10. Gunnar Littmarck

  Jag tror inte att sista bilmotorn som går att köra på bensin gjord av fosilolja, kommer tillverkas inom 10 år.
  Däremot tror jag att syntetiska bränslen tar över.
  Jag tror att bilar i huvudsak är eldrivna och även kan induktionsladda sina batterier på motorvägarna.
  Jag tror att alla tåg, bilar, flyg kommer att sakna dagens typ av chaufförer.
  De automatkörda eldrivna lastbilarna, kommer stå för mycket av inrikes varutransport (undantag är ex. timmerbilar, som kommer drivas på syntetdiesel).
  Jag tror på en mycket kraftig ökning av elkrafttillverkningen, priserna kommer slå ut all storskalig vindkraft, trots subventionering.
  Storskalig vindkraft, tåg i områden med mindre än 100p/Km2, och bioetanol, kommer bli ett dåligt minne.
  Toriumdrivna gen 4 kärnkraftverk, småskalig vindkraft, tunfilmsolceller, solföljande spegelpartaboler för varmvatten, vågkraftverk och kanske saltkraftverk, kommer stå för mycket ”ny” elkraftproduktion. (om 25 år)
  Jag tror att dagens svenska tåg för personbefodran blir en dyr parentes.
  Jag tror att acceptabla pendelavstånd ökar då arbetspendlaren sover eller sitter i sitt rullande kontor, då de billiga elbilarna tar över.
  All trafik i luft och på land kommer samstyras, så trafikflödet 5 dubblas på samma vägar och inga bilar kommer snurra efter parkeringsplats.
  Jag tror att många kommer ha transportmedel typ http://www.moller.com
  Sen blir det modernt för välbärgade barnfamiljer att bo i Ålands skärgård och flyga till Stockholm eller London or what ever.
  Jag tror att trots att ett allt snabbare internet, borde minska resor, kommer resor att öka.
  Bara se våra miljömedvetna politiker.
  Jag har aldrig hör de alvarligt förespråka möten i syberspace och ersättning av fysiska parlament med ditto i syberspace.
  De kan inte ens sluta att pendla med Euparlamentet…
  Som vanligt går de politiska ledarna efter utveklingen och bromsar.
  Peak oil kommer bara att innebära att viss oljeutvinning blir olönsam, lika dramatiskt som peakkol i europa eller peak sten i slutet av stenåldern.
  Bara tokstollar försöker frammana räddsla eller något negativt med peak oil.
  Enligt min mening…

 11. Lars

  Gunnar Littmark
  Jag skrev:”Sista rena bensinbilen” Skulle tro att vi får se en generation pluginhybrider som är allätare. Dvs El/gas av något slag eller el/bensin etanol metanol eller el/diesel syntetdiesel.
  I övrigt så håller jag med din uppräkning. Vi kommer att få se smartare infrastruktur. Kan vi sen slippa gamla politska låsningar så underlättar det även för miljön.
  Med 4De generationens toriumdrivna kärnkraft avser du då det som kallas Rubbias reaktor.
  http://www3.lu.se/info/lum/LUM_09_99/28_rubbia.html

 12. Gunnar Littmarck

  Jag hoppas på Carlo Rubbias transmutationsverk.
  Tyvärr tyder de flesta beräkningar, utom han egna, på att de blir dyra.
  Före det kan vi gå lite längre med dagens teknik och torium inblandning, likt det Indien experimenterar med.
  Självklart ska kraftverken byggas i närhet till befolkningscentra, om möjligt, så spillvärmen kan nyttiggjöras.
  Om uranet blir tillräkligt dyrt lönar sig både upparbetning och inblandning.
  Jag är helt emot dyra ”slutförvar”
  I det långa loppet hoppas jag på fusionkraftverk, men det blir kanske till våra barnbarn…

 13. ekblad

  Aleklett: det var intressant att se professorns framtidsbilder – många sammanfallar med mina egna (inte alla – framför allt har jag inte samma big business boardroom closed door contempt för politiker och politikens möjligheter).
   
  Istället vore det intressant om du kunde klargöra din ståndpunkt i diskussionen med IPCC gällande CO2, är det fortfarande samma som 2003: ”Samtidigt vill vi inte säga att faran med koldioxid är över. I framtiden kan vi komma att använda ännu mer kol, vilket ur koldioxidsynpunkt är att gå ur aska i elden. ” – ur Pressmeddelande 2003-10-02
   
  Som du kanske vet är den gällande ståndpunkten på den här och liknande oljebolagspropagandistiska siter att IPCC, genom systemfel i sina klmatsimuleringsmodeller,  har tagit fel i uppfatning att CO2-utsläpp fossilbränsle  har klimatpåverkan överhuvud, annat än på marginalen.
   

 14. Gunnar Littmarck

  bäste ekblad.
  Oljepropagandistiska???
  Inte har väl IPCC sett till att sänka oljebolagens vinster?
  Om de co2religiösa verkade för global utvinningsskatt (i Norge är den 78%) skulle kanske oljeutvinningen minska, men att verka för att 10% av befolkningens inhemska konsumtion straffbeskattas är löjligt ur alla synvinklar.
  Ni kunde ju starta med tullar på alla varor tillverkade med stora mängder fosilenergi… om ni ville ha globla minskningar av fosilförbränning och därmed minska oljebolagens vinster..
  Omoraliska hycklare, är vad jag anser att co2religionens präster är.
  Eller kan du visa några som helst minskningar i den globala fosilkolutvinningen, som resultat av IPCC eller Kyotoavtal?

 15. L

  Ekblad, synd att du har så svårt att ta in information. IPCC har gjort scenarier, liknande om du står överst på en stege. Tar du ett steg neråt så minskar din räckvidd något, men det kan du klara. Tar du två steg neråt, måste du kanske uppfinna något hjälpmedel som ökar din räckvidd, vid tredje steget börjar du få problem. Och slutligen om du trampar bredvid stegen så ramlar du handlöst i backen.
  Media och politiker har fastnat för det sista scenariet och det är främst det vi kritiserar. IPCC har gjort vad dom blivit ombedda, men få har brytt sig om att analysera vad dom egentligen vet och säger.
  Därför är forskarvärlden delad, även många som hjälpt IPCC har nu tagit avstånd från de slutsatser som dras.

 16. ekblad

  L: jag försöker bidra till att vi inte vi ”ramlar handlöst till backen”, men tror tyvärr att det kommer att misslyckas, beroende på en viss välgrundad pessimism när det gäller vår förmåga att snabbt anpassa oss, oljebolagens förmåga att sprida desinformation, och politiken relativa kraftlöshet gentemot näringslivet. Men jag gläds åt ljuspunkterna, och man kan alltid hoppas (och dra sitt lilla strå till stacken).
   
  Gunnar: ser med spänning fram emot om du får Aleklett med dig på din tolkning att CO2 utsläppens bidrag till kilmatförändringarna är att jämföra med ren religion  (eller snarare – om han frångått sin tidigare position nu).

 17. L

  Ekblad, du har åtminstone redan fallit för de värsta scenariebeskrivningarna. För att ta en annan analogi så testas bilar med avseende på krocksäkerhet. Vi kan läsa om vad som inträffar vid olika hastigheter, från de lägsta där stötfångaren återgår till sin ursprungliga form till de högsta där samtliga i bilen omkommer.
  Köper du bil med samma pessimistiska syn som du har om AGW så har du redan köpt din sista bil.

 18. HBj

  Läs länken och förstå att vi alla nu kan bidra till ett bättre klimat.
  http://wmbriggs.com/blog/2008/08/13/extremely-fit-have-larger-carbon-footprints-than-do-couch-potatoes-scientific-study/

 19. Gunnar Littmarck

  eklblad.
  Du svarar aldrig på relevanta frågor.
  Som ex. vill du minska den globala fosilkolutvinningen, hjälper inte alla co2 skatter i världen då det drabbar 10% av befolkningen.
  Är det inte hyckleri att låtsas att höjda fosildrivmedelskatter i Europa leder till minskad fosilkolutvinning?
  Så om du tror att fosilförbränning leder till klimatkatastrof (trots den ökande bristen på tecken där av), hjälper inte co2beskattning av vissa delar av en del av världens befolknings konsumtion.
  Ni måste då ekonomiskt konkurera ut fosilkolförbränning globalt, hur tänker ni göra det?
  Tror du att de snabbväxande länderna slutar med fosilkolförbränning för att Europa belägger sig i fosilkolsellibat?
  Så inte ens om det vore dokumeterat negativt med fosilkolförbränning, hjälper några av klimatalarmisternas alternativ, vad gjör du åt det?

 20. ekblad

  Gunnar: ”Du svarar aldrig på relevanta frågor.” ok – jag försöker en gång till: Att minska anvädningen av fossila bränslen kräver ett helt batteri av åtgärder, från global till lokal  nivå, statliga som marknadsmässiga. Staten har ett antal styrmedel till sitt förfogande, skatter, subventioner och rena förbud. Detta bör koordineras globalt (altså är vi eniga att ensidiga åtgärder inte är att föredra). Att fullständigt överlåta det här till de fria marknadskrafterna funkar inte i sig, även om prismekanismerna (inklusive kartellbildningseffekterna) driver marknaden mot alternativa energislag. Exakt hur denna globala koordinering skall se ut kan vi bara spekulera om i det här läget – men FN är antagligen ett bra ställe att börja, samt WTO (redan på gång även om det misslyckades i första rundan).
   
  Svårt för marknadsliberaler att svälja, och svårt att genomföra mot oljebolagens vilja (se listan på de 10 rikaste bolagen i  världen), därav (bl.a.) min pessimism att detta skall lyckas i tid.

 21. Gunnar Littmarck

  Om du är enig i att de som gjörs i form av ökade skatter för europeer inte spelar någon roll, borde du inte då vara för konstruktiva metoder?
  Vad skulle fungera för att styra in/utstrålning Globalt?
  (Knappast varierad fosilförbranning…)
  Borde inte Europa satsa på att ändra sin u-hjälp som visat sig vara destrukriv långsiktigt, till energiproduktion i mottagarländer? (jag vill i första han att det satsas på sjukvård och utbildning)
  Borde inte europa satsa på forskning och teknikutveckling, för all den minskade kraft co2religionen, nu belägger dess folk med?
  Du som tycks vara planhushållningens förespråkare, har kanske svårt att svälja det faktum att U.S.A leder forskningen, inom det mesta som har med klimatövervakning och alternativa energiproduktioner att göra.
  Inte konstigt att planhushållningsekonomier var de som gav sina medborgare den sämsta välfärden och den sämsta miljön..
  Rysk termostat är att reglera värmen med mer eller mindre öppna fönster.
  Rysk arbetslöshet fanns inte då det t.o.m fanns en eldare i var tågvagn…
  Håhåjaja

 22. Ekblad – Jo, jag ser att du hoppas att FN skall vara godhetens och sanningens högste beskyddare och spridare på jorden! Jo, vi har hört alla drömmarnas alla drömmar förut …
  ’Om bara alla vore snälla mot varandra och naturen, och tog hand om varandra, och följde min fina plan … ’
  Jo, vi har som sagt hört det förut. Och även sett när sådant testats …

 23. UnoK

  Lars:
  ”Spekulationen ökar med minskat gap” (mellan utbud och efterfrågan.
  Då borde ”peak speculation” inträffa vid ekvilibrium.
  Detta är intressant och inte direkt förståeligt för mig. Kan Du förklara?

 24. Lars

  UnoK
  Det är en teori som jag både läst om och sett själv på olika marknader. Bla råvaror i stort. En jämförelse kan göra med priset på derivat, även om det inte finns någon direkt koppling så verkar effekten snarlik. Stort spann till be = lågt värde. Nära till be eller över = högt värde. Lägg sen till tidsvärdet. I oljans fall så blir det traditionellt ett fall på höstkanten.
  Sen så kan man ju inte heller utesluta att det finns indirekta kopplingar mellan oljepriset och derivaten. Se här, ett klipp från DI.
  ”Oljeprisfallet har blivit en bra affär – för den som förutsåg raset. Under den senaste månaden har säljwarranter med olja som underliggande tillgång ökat med mer än 100 procent i värde, enligt företaget Derivatinfo.com.”
  Samma sak inträffar när priset stiger men då med köpisar som ger rätt till köp till det gamla lägre priset. Hela djungeln av olika derivat kräver en hel del studier för att förstå och ännu mer kunskap för att kunna utnyttja.
  Den som är intresserad kan registrera sig på derivatinfo.com
  Där finns teorier och strategier beskrivna.

 25. Gunnar Littmarck

  Oljepriset kommer såklart sjunka mycket mer.
  Ty om priset långsiktigt låg över 100$/fatet skulle oljan utkonkureras på några år.
  Saudi och många andra pumpar som fan för att inte alternativen till olja ska komma så fort.
  Intressant är  (hört av en tekniker som servat oljetankers i Persiskaviken) det i sommras låg enormt många fulla supertanker där besättningen ofta hävdade att de legat i månader utan att veta vart de skulle leverera.
  Irans och kanske andras spekulation, i syfte att sänka amerikansk ekonomi, var kanske anledningen till sommarens högsta priser.
  Saudi har inte reviderat sin långsiktiga budjett om ett oljepris på 48$/fat..
  Kanske stannar all trevlig teknikutveckling såsom efter de tidigare oljepischockerna?
  Visste ni att Irak inte undersökts med modern seismik?
  Att Iran inte har fått igång modern prospektering heller?
  Kanske kan produktionen 10dubblas.
  Jag hade gillat oljepriser på 150$/fat i 5 år, sen kunde de sälja resten som konstruktionsmaterial.

 26. Gunnar,
  skriv inte av storskalig vindkraft. Det är en ny industri i vardande som snabbt utvecklas mot att klara sig på egna meriter. Jag håller med om den förra generationen, men den som kommer nu är av helt annan dignitet!

 27. Gunnar Littmarck

  Lars.
  Det vore mycket trevligt.
  Vid oljekrisen 73 kollade jag farsans elförbrukning och fann att ett vindkrafteverk om 3m rotorlängd, skulle produsera lika mycket energi.
  Jag blev glad då Skanska satte upp ett vindkraftverk utanför teknikska museet på Gärdet (såklart tvingade politikerna bort det, då bygglovet var tillfälligt)
  Jag tänker själv skaffa vindkraft till min sista fastighet, på ett berg med solen gåenede upp och ner ur havet.
  Det jag vänder mig emot är den korkade subventionen.
  Om svensk vindkraftsubvention ändradess till tvingande regler för nätägare att ta emot privatgenererad el till dagspris utan dyra mätare, skulle utvecklingen varit sundare.
  Jag minns då jag byggde om FFA inför J39, hur många tidigare vindkraftforskare var upprörda av hur sossarna kunde dra in alla forskningsanslag.
  Typiskt svensk politisk ledning de senaset 40 åren…
  Yterligare en framtidsteknik?
  Ökenbaserad solkraft, med speglar som värmer olja som driver sterlingmotorer som driver generatorer, lyckades i vintras med över 30% verkningsgrad..
  Det finns ju ett småskaligt vindkraftverk på 1Kw 400V för 10.000:- det borde bli ett bra kompliment till solfångare för avlägsen bebyggelse.
  Lyckas sen Chalmers projektet med ett småskaligt aggregat för framställning av syntetbränslen, leker livet.

 28. MPGE

  I gårdagens Ny Teknik nätupplaga läste jag att redan nästa
  år kan vi köpa på den europeiska marknaden en elbil!
  700000kr per styck! Ställ er i kö allihopa! 😉

 29. Gunnar Littmarck

  Batterikostnad ca. 40.000:-/år… vänta lite till, såvida ni inte ändå hållerpå att köpa ny leksak, då ska ni inportera Tesla roadster från us där den kostar 100.000$ vilket är lite över medelnorrmannens årslön, men här tas inga skatter ut på elbilar….
  Här i Norge där amerikanska pokerruns startat i år(stora offshoreracer som lektävlar längs kusten, med soppa priser på 15:-/l) kommer nog de flesta Europeiska Tesla säljas.
  Vad tror ni?
  P.S. En städerska på plattform i Nordsjön har nästan en miljon svenska i årslön och 16% i löneskatt…
  Undrar när pokerrun för städerskor startar…

 30. ekblad

  Norska Think (med hjälp av folk som Mikael Ekholm, fd Saab & Volvo) ligger lång framme efter en period av ups and downs. Speciellt Think Ox verkar ha förutsättningar slå sig in på konsumentmarknaden (när/om produktionen kommer igång 2011 som aviserats).
  http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2007/08/01/100138830/

 31. Conny Gustafsson

  Vart tog debatten om vätgassamhället vägen? Vätgas framställd via konstgjord fotosyntes t ex.

 32. TÄNK OM…..
  Vi – globalt –  kunde komma igång med att spjälka koldioxid till kol och syre, i spjälkningsreaktorer drivna av sol (och möjligen även vind- ) energi, och i sådana mängder att vi spjälkar mer än vi producerar.
  DÅ SKULLE , BL.A ….
  ·          ökningen av drivhuseffekten stanna upp, och istället drivas tillbaka till rimliga nivåer.
  ·         isar i arktiska områden sluta smälta och istället återbildas.
  ·         permafrostområdenas metanutsläpp minimeras och rentav avstanna.
  ·         havsnivåerna sluta stiga.
  ·         världens jordbruk helt kunna inriktas på livsmedelsproduktion.
  ·         världens klimat stabiliseras. 
  ·         världens alla kolkrävande industrier och verksamheter kunna försörjas med högvärdigt, rent kol.
  ·         dagens förbränningsmotorer kunna ersättas av en ny generation, med driv-medel  baserade på kolteknik.
  ·         fossilbränsleeran bli en slutgiltig, historisk parentes, samtidigt som samhället i allt väsentligt  skulle kunna  fortsätta med den infrastruktur och de distributionsmönster som den skapat.
  ·         gigantiska mängder av arbetstillfällen kunna skapas.
   
  Ja, tänk om…………….
   
  Bjärred i mars 2009   Cliff Engdahl   CTH 65
   

 33. Cliff
  Det sker redan. Och det sker globalt. Det kallas fotosyntes. Och det riktigt trevliga är att det underlättas av en högre CO2-halt.
  Det du!

 34. Vi ska lagra och distribuera vätgas från ammoniakk. Men det krävs några usla storskaliga  GigaWatt för att syntetisera den. 

 35. Gunnar Littmarck

  Cliff
  Har du ett bra värde på växthuseffekten?
  Vet du hur mycket havsnivån stiger?
  Vad jag kan se har inget hänt med havsnivån de sista 3 åren, trots enorma mängder material som flyter och blåser ut.
  Erosion borde återspolas, varför inte så mycket att haven sjunker, kanske i kombination med nya inanhav och vändadet av några ishavsfloder?
  Hur lågt vill du ha världshaven och i förhållande till vad?
  Redan finns fler människor som lider av övervikt än undernäring, bara usa har 25miljoner med vikt över 250kg.
  Vem ska äta en ökad livsmedelproduktion?
  Bara Centralafrika kunde odla all världens spannmål, så kunde alla fält i övriga världen läggas ner eller bli golfbanor…
  Jag som alltid hållit Chalmers så högt…
  Vill du lära lite om de system som nu kan priskonkurrera ut fossilkol?
  Du inser såklart att bara de energisystem som kan priskonkurrera ut orenad obeskattad fossilkol har en chans att påverka peak fossilkol?
  Det är annars mycket positivt att du tänker, forstsätt med det.

 36. ”Hur lågt man vill ha världshaven” 
  En Kurtan-fråga asså 
  – Tillräckligt högt för att en synkroniserad klosettspolning i Östersjöländerna tar med sig Danmark i tsunamin på vägen ut
  – Tillräckligt högt för att Maldiverna klarar sig men tar kål på malariamyggen 
  – Tillräckligt brett för att dom store floderna skall svämma över och gödsla åkermarkerna 
  – Tillräckligt djupt för att Tongavulkanen inte sprider aska över hela klotet 
  Är det möjligt Gunnar ? Har du en betongmur langsmed Golfströmmen på gång som fixar detta ? 

 37. Svempa

  Gunnar, jag undrar om du läst detta: http://www.climatecooling.org/globalcoolingdocuments/NilsAxelMornerinterview.pdf . På tal om havsnivån alltså, och IPCC:s påstående att den stiger med raketfart.
  Sedan tycker jag du ska beställa ett vindkraftverk av denna typ: http://www.verticalwind.se . Inte minst för att jag har aktier i det bolaget…

 38. Gunnar Littmarck

  Svempa
  Tack för länkar.
  Vindkraft finns nu för 10.000:-/kW vilket är total kass och alldeles för dyrt..
  Det mycket intelligenta verk du länkar till kostar helt sjuk mycket.
  De kommer aldrig gå om inte det går att finna på ett sätt att masstillverka vingarna… handupplagda… inte en chans..
  Indiska senaste faastbreeder kostar 10.000:-/kW och håller i 100år med 99% drift tid…
  Skulle vind kunna konkurerar får den inte kosta mer än 5-800:-/kW.
  Jag ska ändå köpa vind för jag tycker det är ball.
  Men först ska jag köpa en sådan här
  Det motsvarar kanske 15-20.000:-/kw vind men är så häftigt.
  Jag tänker tina uppfarter och uteplatser med den, (lite får nog spillvärmen från värmepumpar hjälpa till de kallaste och mörkaste månaderna.)
  Energi är gratis och vi kan slösa in absurdum,,,, det handlar bara om förmåga… som allt annat…
  Ni ska jag läsa ordentligt vad experten på havshöjning har för information.

 39. Tänk så mycket energi och pengar som slösas bort på en massa
  suboptimeringar…när det enda riktiga är att koncentrera kraft, pengar och forskarmöda på att ta fram metoder för spjälkning
  av koldioxid !! Men det anses väl för enkelt och banalt – inte patenterbart och knappast något som ger Nobelpris.Och ändå – här har vi gigantiska mängder prima råvara, och en chans att lösa de flesta av våra miljöproblem, samtidigt som vi kan se an fossilbränsleerans slut utan bekymmer…. Jaja…

 40. Cliff .. har du kort minne?
  Spjälkning av koldioxid sker i gigantisk omfattning varje dag. Det kallas fotosyntesen. Och det trevliga är att dess omfattning och efektivitet ökar med ökad koldioxidhalt!

 41. Inget ont om fotosyntesen. men Du förstår tydligen inte vad jag talar om !! Läs mitt inlägg FRÅN BÖRJAN. Och lyft gärna
  blicken så mycket Du orkar.
  Vänligen
  Cliff  CTH 65

 42. Jag läste vad du skrev, första gången. Och andra. Och besvarade det båda ggr. Och svaret är detsamma. Vad du eftersträvar sker hela tiden. I gigantisk omfattning, med enbart solen som energikälla.
  Att lyfta blicken är mitt jobb, och min livsfilosofi …
  Om du vill visa mig nya vyer utöver vad jag redan ser är jag den siste som vill hindra dig!

 43. Jonas, Du bör nog se över Din livsfilosofi. Hur gör fotosyntesen för att stoppa ökningen av växthuseffekten ?? Hur gör den för att hindra metanutsläppen från permafrostområdena ?? Hur gör den för at hindra issmältningen i de arktiska områdena ?? Hur gör den för att kompensera det kommande bortfallet av fossila bränslen ??

 44. Gunnar Littmarck

  Cliff Engdahl
  Har du ännu inte förstått att vi inte har någon ökning av växthuseffekten som ens kan registerras?
  Har du inte ens nu fått med dig att klimathotet aldrig fanns?
  En ökad halt CO2 i atmosfären är till övervägande del positiv.
  Förövrigt gillar jag med tekniker som ”härmar” fotosyntesen och tillverkar ex. drivmedel direkt i stället för cellulosa.
  Det är ball med både geoingenjörskonst och genmanipulation.

 45. Man undrar vem den där Littmarck är. Som är så totalt fel ute och dessutom är oförskämd. En ökning av koldioxidhalten i atmosfären är till alla delar negativ !! Klimathotet är dessvärre alltför verkligt. Bl a sker metanutsläpp  i ökande omfattning och vi befinner oss snart , mycket snart , på den verkligt branta delen av den logaritmiska kurva som leder direkt åt he-te. Tveklöst ! Tyvärr Gunnar Littmarck, Du är rejält överkörd av VERKLIGHETEN.

 46. Christopher E

  Cliff:
  Nu förstår jag din oro… vänd på den logaritmiska kurvan. Du håller den upp ner. 🙂
  Den branta delen av kurvan är passerad sedan miljarder år tillbaka. Nu går det allt långsammare.
  Och du, metanhalten ökar inte alls fortare. Tvärtom. Har du inte själv kollat verkligheten innan du uttalar dig om vem som överkörd. 🙂

 47. Thomas

  Christopher, det syns ju tydligt i din figur att metanhalten ökar allt fortare. Titta bara på de senaste tre åren! En klart accelererande trend, ungefär lika relevant som temperaturtrenden för de senaste åren…

 48. Christopher E

  Cliff:
  Jag tänkte du även behöver se det rättvända logaritmiska sambandet CO2-västhuseffekt för att förstå.

 49. Christopher E

  Du är en skämtare idag, Thomas. Om inte, är det allvarligt.
  Inga synpunkter på när vi kommer ”till den branta delen” av det logaritmiska avtagandet…? Fast ni i AGW-lobbyn kritiserar ju aldrig era egna. 😉

 50. Thomas

  Christopher, du hade ju redan påpekat felet om logaritmen och jag tyckte inte att jag hade något att tillägga. Din graf i #48 är däremot lite lustig. Den visar återigen metanhalten, inte något logaritmiskt beteende för CO2.

 51. Christopher E

  Tack Thomas för observationen… mitt misstag, föregående URL måste legar kvar i klippminnet.
  Jag provar igen. Logaritmiskt samband CO2/växthuseffekt.

 52. Christopher E

  Äsch, det var en PNG-fil med genomskinlig bakgrund, ser jag nu. Öppna i nytt fönster/flik om det är svårläst.

 53. Labbibia

  Christopher E # 51
  Stort tack för den grafen.
  Har du nån källa på den?
  Det är precis såna här grafer jag vill kunna ”slå i huvudet” på de klimatoroade, för att använda Gunnar L.s utmärkta uttryck.

 54. Toprunner

  Christopher E:
  Den där grafen kanske till och med Erland Kjellén kan läsa. Han hade ju svårt att läsa handritat

 55. Gick inte galoppen hem med CO2, är metan CH4  inte att förakta. 
  Way to go lads

 56. Cliff … Är du på riktigt?

 57. Jonas N: Det kanske är en pseudonym för Thomas P. 😉 Fast, ja, jag tror att Cliff är på riktigt.

 58. Cliff har varit i et varmt land. Det kan förklara en del. Verkar komma från Bjärred. 

 59. Nog för att Palmen förtjänar ett och annat, men välment, tjuvnyp då och då, men det där var lite väl elakt … 😉

 60. Christopher E

  Labbibia:
  Liknande diagram finns lite varstans. Just detta hittade jag här.
  En annan variant här (visas som ”omvänt” stapeldiagram).
  Här igen hos Milloy på JunkScience (ungefär en tredjedel ner på sidan).

 61. …och medan snacket går i alltmer filosofiska och teknik-intellektuella vändningar, så fortskrider eländet. Obönhörligt!!
  Läser ni inte tidningar ?? Följer ni inte upp alla miljöprogram
  i TV ?? Varför är ni så förtvivlat envist emot att spjälka koldioxid. Vi har ju solenergi i överskott att göra det med.
  Carpe Diem.
  Cliff

 62. Gunnar Littmarck

  Create diem är vad som gäller.
  Skapa dagen, bara de som saknar förmåga att fatta egna beslut blir tvungna att fånga dagen för att viljelöst driva med mot okunskapens bottenlösa hål.
  Ingen ogillar väl att vi lägger ner den korkade fjärrvärmen och tillverkar H2 vid högtempförbränningen genom ett sluet system av I2 och SO4.
  Om sedan förbränningen av vårt brannbara avfall separerar sitt CO2 ( kan gå till 150:-/ton) så får vi syntetdiesel som resultat och kan även tillverka konstgördsel.
  Så livet leker och jag kan köra speedboat på ditt avfall.
  Jag tror inte att du Cliff skriver här i ärligt uppsåt, du vill bara hålla liv i denna tråd…
  Ha en bra dag och dröm om när jag kan mata mina racingmotorer med ditt avfall, för att med buller och bång snurra helt utan mål och mening i en för övrigt idyllisk skärgård.

 63. Littmarck, jag är vederbörligen imponerad av Ditt mäktiga ordsvall, speciellt när Du beskriver Dig själv som att  ”med buller och bång snurra helt utan mål och mening…” Tja vad kan man säga om sådant jidder ?? Jag konstaterar bara att vårt bästa framtidsscenario innehåller global spjälkning – i mega-kvantiteter – av koldioxid. Så enkelt är det!!
  Vänligen
  C.E.

 64. Gunnar Littmarck

  cliff här kan du läsa lite mer om hur vi får billiga drivmedel i eviga tider.
  CO2+3H2 ger CH3+ 2H2O som kan bli bas för syntetisk bensin.
  Men ammoniak och syntetdiesel är viktiga produkter med.
  Vitsen är att vi kan tillverka det billigare än olja till 50$/fat idag kostar olja 57-60$/fat.
  Det finns ingen brist allt löser sig som vanligt blir människor djur och natur vinnare på teknikutvecklingen..
  Upp med smilbanden cliff livet leker och även du kan snurra runt planlöst med buller och bång.

 65. Cliff,
  du är tillbaka ! 
  Som en komet som studsar inom varje tredje månad !
  Upplysa oss vilsna med din visdom !
  Berätta hur global spjälkning går till ! Ser det ut som en jättedammsugare ?

 66. Nej Erling, snarare som en exkonvergiell synkrosplurisator.
  Carpe Diem.
  Vänligen
  Svarta Handen

 67. Littmarck, jag behöver inte läsa om hur vi kan få billiga drivmedel i eviga tider – jag vet det redan. Genom att spjälka koldioxid i reaktorer drivna av solenergi !!
  Vänligen
  Svarta Handen

 68. Till Littmarck, Jonas N, Christopher E, Thomas, Elling Disen m fl.
  Ni alla som är så skickliga, kunniga,hyperintelligenta,kluriga och så utomordentligt väl insatta i drivhuseffektens ofarlighet. Jag undra om inte ni alla, seriöst, kunde hjälpa mig fåkunnige, obildade gammel-Emil med svaret på en enkel fråga:
  Varför är det så fel att tänka sig en storskalig spjälkning av koldioxid ??  Energi har vi ju så det räcker för att göra detta – tekniken måste vi lära oss, ju fortare desto bättre.
  Om ni vänligen ville ge mig nyktra svar, utan svammel och försåtliga sidoglidningar, skulle min aktning för Er bli monumental !!
  Vänliga hälsningar
  Cliff Engdahl  CTH  65

 69. Thomas

  Cfill, Anledningen till att vi släpper ut CO2 är att vi eldar fossila bränslen för att få ut energi ur dem, men om vi nu kan få energin på något annat sätt så verkar det smartare att sluta elda fossilbränlsen och därmed få bort utsläppen, snarare än att först släppa ut CO2 och sen ta bort den igen.
  Vilken energi är det du menar vi har som skulle kunna användas till detta? Vad skall vi sen göra av allt kol som vi får över? Stoppa ner det i kolgruvorna igen?

 70. Jonas N

  Cliff, vad var det för fel på det svar du redan har fått?

 71. Thomas, tack för svar. Fossila bränslen kommer att ta slut. Men om vi ”recirkulerar” koldioxid så spelar det ingen större roll. Av kolet gör vi bränslepellets, eller slurry som vi kan köra i oljepannor (försök har gjorts och det fungerar bra). Slurryn kan vi också driva modifierade ”dieselmotorer” med. En hel del kol vill också gummi- och tryckeriindustrin (bl a) ha. Finessen är den att vi har obegränsade mängder solenergi  -låt vara med stora lokala variationer, så vi behöver bara utveckla tekniken.
  Och i mitt koncept ingår att vi skall spjälka mer koldioxid än vi producerar. Då får vi också grepp på växthuseffekten. Skulle vi genom spjälkningen produceras ”för mycket” kol så finns det mängder av användningsområden för detta.

 72. Jonas, Du har nog tyvärr inte förstått något av det jag säger.

 73. Jonas N

  Joddå, visst har jag förstått dina fantasier, men du verkar inte veta vad det är du pratar om. Faktiskt inte alls … Och det trots att du har fått din fråga besvarad. Flera ggr tom.

 74. Christopher E

  Cliff, eftersom du nämnde mig, så ett kort svar.
  Mycket kort, eftersom Thomas kommentar känns helt korrekt, och jag håller med honom.
  Den energin (om vi hade den) som skulle gå åt för att göra om koldioxid till högre energihåll vore bättre att använda direkt än att ta omvägen via kol. Jag är ingen vän av att använda kol i energicykeln för sin egen skull, just nu råkar vi bara inte ha något bättre i tilräcklig mängd.

 75. Cliff ! 
  Peak Oil är inte alls säkert. Soppan är ju abiotisk vetja

 76. Thomas

  Cliff, idag använder vi fossilbränslen som energikälla. Det du talar om är att använda organiska ämnen som energibärare, men det tvivlar jag på är speciellt kostnadseffektivt. Om vi nu kan drömma om en värld med extremt billig solkraft kan vi väl också drömma om t ex bra batterier så vi kan driva foron med el, eller bra bränsleceller och lagring för vätgas.
  Dieselmotorer är smutsiga med partikel- och NOx-utsläpp och inte är de speciellt effektiva heller. Din lösning känns väldigt opraktisk.

 77. Gunnar Littmarck

  Jag hoppas på Carlo Rubbias transmutationsverk.

  Tyvärr tyder de flesta beräkningar, utom han egna, på att de blir dyra.

  Före det kan vi gå lite längre med dagens teknik och torium inblandning, likt det Indien experimenterar med.

  Självklart ska kraftverken byggas i närhet till befolkningscentra, om möjligt, så spillvärmen kan nyttiggjöras.

  Om uranet blir tillräkligt dyrt lönar sig både upparbetning och inblandning.

  Jag är helt emot dyra ”slutförvar”

  I det långa loppet hoppas jag på fusionkraftverk, men det blir kanske till våra barnbarn…