Köpenhamnsmötet

I-länder och u-länder

Dagens ledare i DN bjuder på Hans Rosling och behovet av en översyn av de gamla begreppen i- och u-länder. ”Resultatet så här långt   →

Läsvärt idag

Svenska Dagbladets tolkning av ”klimatdebatt”. Ban Ki-Moon följs av Björn Lomborg och andra ”experter och debattörer ur olika läger och med olika intressen”. Det   →

Indien vägrar minska sina utsläpp

Trots president Obamas stora ambitioner att kraftigt minska USA:s utsläpp av växthusgaser förblir Indiens inställning att en begränsning av utsläpp inte är möjlig utan   →