I-länder och u-länder

Dagens ledare i DN bjuder på Hans Rosling och behovet av en översyn av de gamla begreppen i- och u-länder.

”Resultatet så här långt från Köpenhamnsmötet visar att begreppet i- och u-länder är föråldrat, precis som Hans Rosling säger. Därtill visar det att det håller länderna kvar i en självbild som objekt som ska kompenseras snarare än subjekt som också är en del av framtiden”, skriver DN och avslutar med att säga: ”Det hjälper inte klimatet.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Steve

  Hugo Chávez, Venezuela, var ’subjekt’ på COP15.  ”Grundorsaken till det katastrofala läget är det kapitalistiska systemet”, slog han fast. 
  .   När kan påpekade att processen i Köpenhamn ”inte var demokratisk, inte inkluderande — men verkligheten i världen är faktiskt just sådan, världen är en reell och imperiell diktatur — ned med de imperiella diktaturerna”,  då möttes han av starka applåder.
  .   När han förklarade att ”det finns en tyst, skrämmande ande här i rummet”, och att den anden hette kapitalism, då blev applåderna öronbedövande.
  .   Men när han — 20 minuter efter det att hans fem minuter egentligen var slut — nådde sin stora sammanfattning, att ”vår revolution vill hjälpa alla männskor… socialismen är vägen för att rädda vår planet, kapitalismen är vägen till helvetet… låt oss kämpa mot kapitalismen och tvinga den att lyda oss” — då hyllades han av auditoriet med stående ovationer.
  http://www.thestar.com/news/world/article/739523–blame-capitalism-chavez-tells-climate-summit
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/putting_our_economy_in_the_hands_of_chavez_fans

 2. Det vore kul om Erik Svensson (i Lund) skriver om detta. Här förenas nämligen tre av hans favoritämnen:
  Klimatdårskapen, hatet mot kapitalismen/vurmen för socialism, samt hyllandet av Chavez som en folkets hjälte.

 3. Jonas N: Har han inte gjort det redan? 😉

 4. Senfärdig fact-checking av mig:
  Erik Svensson hade förstås redan skrivit en drapa om alla tre.
  (Den handlar mest om Chavez och hur bra en alternativ planhushållen värld skulla bli, bara man slutar motarbeta Chavez och Castro, klimatet verkar mest bara vara en förevändning för detta vurmande. Kanske inte så oväntat)

 5. Steve

  Hadley manipulerade ryska klimat-data:
  Institute of Economic Analysis i Moskva säger att Hadley tydligen manipulerat klimat-data från Ryssland.  IEA menar att ryska data inte stöder AGW-teorin (antropogen global uppvärmning).
  Ryska väderstationer täcker det mesta av landet, men Hadley hade endast använt sig av 25% av stationerna.  Mer än 40% av ryskt terrtorum fanns inte med i AGW-kalkylerna, trots att väderstationer och data ine saknades.
  De data som inte kom med hos HadCRUT visar ofta ingen påtaglig (substantiell) temperaturökning under senare 1900-tal och 2000-tal.
  HadCRUT har tagit med speciella stationer som har inkompletta data och lyfter fram AGW-effekten, snarare än stationer med kompletta dataserier.
  IEA säger att man använt stationer i stora befolkade områden oftare än korrekta data från stationer i avlägsna trakter.
  Att ryska data var ’störda’ innebär att man överdrev uppvärmningen över 12,5% av jordens landyta. IEA anser att alla globala temperatur­beräkningar måste göras om, så att man kan se hur stor överdriften var.  Man måste också undersöka om liknande procedurer har använts i fråga om andra länders data.
  Ursprunglig källa:  Kommersant.
  Återges av RIA Novosti:  ”Russia affected by Climategate”
  http://en.rian.ru/papers/20091216/157260660.html
  James Delingpole, Telegraph:   Climategate goes SERIAL: now the Russians confirm that UK climate scientists manipulated data to exaggerate global warming. Delingpole har länken till IEA:s rapport på ryska.  
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020126/climategate-goes-serial-now-the-russians-confirm-that-uk-climate-scientists-manipulated-data-to-exaggerate-global-warming/

 6. Åke Rullgård

  Hans Rosling har ju genom sin sin animerade statistik och svärdsslukningsjippon fått stor uppmärksamhet men det är märkligt att han trots sin intellektuella kapacitet tillhör AGW-gänget vilket framgått av yttranden som han gjort i program om klimat och koldiodid för en tid sedan. Stöder han fortfarande AGW-hypotesen?

 7. Pingback

  […] att sluta hyckla.   Ända sedan industrialismens början har skillnaderna i rikedom mellan I- och U-länder varit stor. Man kan naturligtvis fråga sig om det är rättvist att vi i Europa, USA, Japan, […]

 8. Åke:
    Jag har sett Hans Rosling live. Han är en utmärkt föredragshållare (och hans föredrag finns på Youtube också). Vad gäller AGW är det möjligt att han med någon ”läpparnas bekännelse” tror på det, men det sitter nog inte särskilt djupt i så fall. CO2-utsläpp och sådant är aldrig något bärande inslag i det han säger.
    Däremot talar han mycket om behovet av utveckling, och det är han bra på! Han har själv sett det behovet som läkare i Mocambique. Förutom ett bra budskap, är förstås hans stora grej den presentationsgrafik han (och medarbetare) utvecklat, som faktiskt visar data i fem dimensioner: x- och y-axeln, färg och storlek på ballonger, och dimension fem blir att dessa kan rullas över tiden.
    Rosling visar att våra föreställningar om världens utveckling ofta är fel.
  –Ahrvid

 9. Åke Rullgård

  Re#8 Ahrvid Engholm:
  Rosling är förvisso en färgstark och skicklig fördragshållare och han har säkert rätt i det han säger i befolkningsfrågor. Jag anser dock att han inte bara råkat slinta med käften och säga sig vara AGW-anhängare. Jag har hört att han tydligt i en TV-intervju uttalat att han ansluter sig till vad AGW-anhängarna  anser och det förvånar mig att hans förment goda omdöme och intellgens  leder till det ställningstagandet. Han borde väl om någon inse att de fattiga länderna inte är betjänta av någon koldioxidhysteri utan behöver hjälp med att bygga upp sina samhällen och bli av med vidskepelse, kvinnoförtryck och andra liknande fenomen som hindrar dessa folk från att leva ett drägligt liv. Att ge bidrag till sådant utan att pengarna hamnar i fel fickor vore ett bättre sätt att använda medel från i-länderna än att hymla med utsläppsrätter.

 10. Åke:
    Man kanske kan införa begreppet AGWist Light? Vi har ju t ex Björn Lomborg också, som ju säger sig tro på IPCC – men inte håller med om slutsatserna, om vad som är vettigt att göra. Rosling kanske är något liknande?
    Jag tror att den bästa hjälpen för u-länderna är handel, så att de kan utveckla sina lokala ekonomier. EU borde t ex avskaffa tullhinder, inte minst för jordbruksprodukter. (Men det vill man inte, för franska och polska bönder är så beroende av subventioner.) Traditionell s k u-hjälp har oftast visat sig kontraproduktiv. Att sätta igång och slänga en massa ”klimatpengar” på u-länder vore ett skräckscenario! Jösses vad korrupta diktatorer, mutkolvar till lokala tjänstemän, etc skulle jubla.
  –Ahrvid

 11. Åke Rullgård

  Re #10 Ahrvid Engholm:
  Det finns kanske risk för att AGW har samma egenskaper som AIDS, det finns inga graderingar.  AGW–hysteri tycks dock dessbättre kunna botas även om det kan ta tid.

 12. Alvin Stoltz

  Uppdatering av ordens betydelse kommer här:
  U-land = utvecklingsland DVS: vi i den s.k. industriella västvärlden som utvecklats på alla sätt.
  S-land = stilleståndland DVS: fattiga länder i bl.a.  Afrika som trots stora naturrikedomar fortfarande står still i utveckling.
  ( bortsett då från de framsteg det innebär att den lilla klick av överklass som varje år kan köpa ny Mercedes-bilar för fräscha biståndspengar.)