Självförvållat energifiasko

Jan Blomgren

Fysikprofessorn Jan Blomgren rör om i den svenska energigrytan med en serie artiklar i flera media. Jag citerar och kommenterar några stycken ur varje artikel.

I kritik av Tysklands energipolitik ger Blomgren Sverige en släng av sleven:

”Även Sverige har bidragit till den nuvarande elkrisen. Sverige hade som mest 12 block (kärnkraft) i drift.. Sedan dess har sex av tolv lagts ned, samtliga efter direkta politiska beslut eller efter att de medvetet gjorts olönsamma genom politiska beslut.”

Blomgren menar att både vi och Tyskland skulle klara oss utan rysk gas om vi ”hade lämnat våra kärnkraftverk i fred”. Han hävdar att ”Parisavtalet om minskade utsläpp av koldioxid är nu historia för tyskt vidkommande”.

Det är det snabbt på väg att bli även för Sverige. Men det tar svårt emot för svenska politiker av alla färger att se, förstå och erkänna detta. Då måste de också inse och erkänna att mer koldioxid knappast kan märkbart värma atmosfären.

I kritik mot Sveriges elförsörjning påminner Jan Blomgren om att ”Sverige hade på 1980-talet kanske världens starkaste elsystem” med vatten- och kärnkraft som ”två ungefär jämnstarka stöttepelare”.

Efter att ha påpekat vindkraftverkens miljöskador hävdar han att ”vi inte hade behövt bygga dessa vindkraftverk över huvud taget”, om vi hade behållit de sex nedlagda kärnkraftverken.

Mer el med energibrist?

Han pekar också på att alla planer på elbilar och elintensiv produktion av vätgas kräver mycket mer el i ett läge där vi i stället tvingas hushålla med elen. Han menar att vi har ersatt stabil och planerbar elproduktion med sådan ”som inte går att planera”.

Blomgren räknar upp många sektorer av det svenska samhället som förlorat på nedläggningen av sex kärnkraftverk: miljön, framtiden, elnätet, basindustrin, samhällsekonomin i stort, politiken och demokratin, skattebetalarna (hushållen) och grundlagarna.

För att inte isoleras i debatten skriver han att även klimatet förlorat och att rådande svensk energipolitik ökar de CO2-utsläpp som den är avsedd att minska.

Han avslutar med att vi får förbereda oss ”på minst tio hårda år framöver”.

I kritik mot svensk energipolitik skriver Jan Blomgren: ”Så förstörde vi världens bästa energisystem.” Han anklagar ”decennier av dåliga politiska beslut” och spår ”comeback för ved och kol”.

Det gäller inte bara Sverige utan hela Europa. Där spår Blomgren att ”stor tung industri kommer att slås ut i stora delar”.

Ansvariga politiker

Ansvariga för detta är EU:s politiker i allmänhet och Tysklands och Sveriges politiker i synnerhet med ödesdigert inflytande från gröna partier. Vår riksdag stiftade den s. k. tankeförbudslagen, som förbjöd fortsatt kärnkraftsforskning.

Lagrådet med domare från Högsta domstolen underkände denna lag för att den stred mot yttrande- och tryckfriheten. Det ger underlag för rent åtal mot dem som stiftade lagen.

Jan Blomgren menar att Sveriges energi- och klimatpolitik är en blandning av ren inkompetens, önsketänkande och fanatism: rädsla för kärnkraft. Det är svårt att lagligt komma åt detta, eftersom det inte är olagligt men däremot olämpligt.

I en civilrättegång måste man påvisa vem eller vilka som vållats skada, hur det gått till och hur skadan skall värderas. Även om skadan i stort är uppenbar, är det svårt att lagligt precisera den. Till stor del beror ansvaret på uppdraget, vem som givit det och hur det formulerats.

Jan Blomgren är långt från ensam i sin kritik av svensk energipolitik. Lika kritisk är professor emeritus Per Fahlén vid Chalmers. Han har upprepat kritiserat nedstängning av kärnkraftverk och satsning på vindkraft.

Båda efterlyser mer granskning av och ansvar för konsekvenser. Om inga konsekvenser beräknats, är det svårt att utkräva ansvar. Ren dumhet, lättja eller inkompetens kan inte åtalas. Men de som gav uppdraget med dess direktiv kan kanske åtalas.?

Då faller ansvaret tungt på den avgående regeringen.

Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack!
  Det bubblar lite varstans i ”den svenska energigrytan” och nu, NU har Sverige fått den efterlängtade möjligheten att ligga före, men NU gäller det omställning av den stora, gröna omställningen. Måtte verkligheten hjälpa vett, sans och vetenskapen att segra över de totalitära krafter, hydran, som under de senaste decennierna fått fritt fram att ställa om på sitt speciella sätt.

 2. Bim

  Dumhet är inte åtalbart, men det är bedrägeri.
  Professor den o den i en lång rad är inte dumma. Det är Mammon som styr. Skicka ut dom i rymden för att leta upp nya jordklot. Det är ju deras egen lösning på ickeproblemet koldioxid.
  Tack för ett jättebra inlägg.

 3. Magma

  Tack Tege!
  En lika kortfattad som tydlig bild av den totala inkompetens som västvärldens politiska ledningen besitter när den med oövervägda beslut mer eller mindre kraschat förutsättningarna för den omställning som de själva förespråkar.
  Kan vi hoppas på att den tillträdande regeringen besitter högre kompetens än den avgående?

 4. Daniel Wiklund

  Vilka genier som jobbar på Energimyndigheten. Läser på text-tv ”Lägre elförbrukning i september”. ” Det är en helt ny värld där priset påverkar användningen, säger Martin Johansson, enhetschef på myndigheten”. ” Det gör den stora minskningen än mer anmärkningsvärd”. Fattas bara att han skulle säga ” Det såg vi inte komma”.

 5. Paul Håkansson

  Rättslig process? Börja med Anna Borg och Vattenfalls styrelse. Dokument finns nu tillgängliga att deras undanhållande av dessa och sedermera förljugenhet måste prövas rättsligt.

 6. Kaj+Wahlberg

  Det står alltmer klart att de gröna partiernas agerande i Europa under de senaste decennierna kan liknas vid en jättelik skadeinsekt, som underminerar en väl fungerande samhällskropp. De har också låtit sig utnyttjats av Putin och Ryssland som nyttiga idioter. Resultatet ser vi nu i en skenande energikris.

 7. Lasse

  #4
  Minskningen främst i elområde 3 och 4 med ca 7%
  I område 1 och 2 ökar det något.
  Hur stor den blir i hela Sverige står de frågande inför!
  Område 3 och 4 utgör huvuddelen av Sveriges förbrukning, (just nu 86%)
  Priset har en påverkan-vilket inte är förvånande!

  Felet med Svensk energiförsörjning är att den inte är Svensk längre!

 8. Sören G

  OT
  På nyheterna i dag så varnas det för allt värre värmeböljor i framtiden. Men värmeböljor beror på mycket solsken. Tror de att solen ska lysa allt mer i framtiden?
  GA i dag har dock tagit en insändare som motsäger avsmältningen i Arktis: ”Isen på havet i Arktis tinar varje vår och sommar, så att dess areal minskar till ett minimum, som inträffar ungefär vid höstdagjämningen och då var arealen lika stor som i fjol och större än de två föregående åren, drygt fem miljoner kvadratkilometer. Detta redovisas dag för dag av Dansk Meteorologisk Institut, DMI. Ända sedan 2007 har minimum svängt mellan fyra och sex miljoner kvadratkilometer, med undantag för det extrema året 2012. Således finns ingen tendens mot vidare minskning.
  Enligt både DMIs och NASA/NOAAs data har maximi sommartemperaturen under de senaste 40 åren slumpmässigt varierat mellan -1 och +1, utan någon trend. Vinterminimi har varierat mellan -20 och
  -33 och där kan man kanske se en liten trend åt mindre kallare. Så de som hävdar något mera extremt har nog mera stirrat i sina datorer än kollat vad som händer ute i verkligheten.

 9. Enough

  Landet slutade fungera när det var viktigare vad en 15-årig skolflicka och en beteendevetare ”tyckte” om naturvetenskapliga och tekniska fakta, än personer med kunskap och erfarenheter.

  I det s.k. postmoderna samhället gäller inte fakta och verklighet, utan vad man känner och tycker. Hur kunde det bli så?

  Jag ser två huvudskäl, en dysfunktionell media, och alltför många människor som inte tänker självständigt och följer flocken. Verkligheten kommer ikapp, ”alla” ända upp till statsministernivå ”såg det inte komma”. Hur många ”såg det inte komma” krävs för att fler ska tänka självständigt?

  Antagligen många, de flesta är välfärdsskadade och lägger energi på glättig lättunderhållning på tv4…..

 10. Ivar Andersson

  Skenande elpriser fick Sydsverige att spara. Elförbrukningen sjönk i Sydsverige med sju procent i september jämfört med samma månad i fjol, enligt preliminär statistik från Energimyndigheten. Om det inte hade varit så kyligt hade nedgången kunnat vara ännu större.
  De skenande elpriserna börjar få tydlig effekt.
  – Det är en helt ny värld där priset påverkar användningen, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten.

 11. Håkan Bergman

  Man får glädja sig åt det lilla, man hör inte ordet putinpriser så ofta idag.

 12. Håkan Bergman

  Bra ledare av Peter Wennblad i dagens SvD, bakom betalvägg men finns också i bibliotekets pressreaderversion.
  https://www.svd.se/a/xg8qJn/moderaterna-behover-tala-klarsprak-om-elpriserna

 13. Mats O

  Ett grundproblem är public service som utvecklats till
  ett svenskt Pravda. Holland är ett alternativ med mycket större mångfald.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_public_broadcasting_system
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Public_service_i_Nederl%C3%A4nderna

  Personligen så tycker jag att partierna skulle ha ett direkt infytande på SVT, SR och UR i proportion till sin storlek. Det skulle säkra en mångfald.

  Som det är i dag kan SVT i decennier ljuga om t.ex. isbjörnarnas problem utan att något händer.

 14. Sören Gustafsson

  ”13” Har tänkt på det också – åtminstone granskningsnämnden borde vara det – annars får vi väl skapa en ytterligare granskningsnämnd som granskar granskningsnämnden 😊

 15. UWB

  #8
  Fast det finns ju andra som tror att det blir kallare (eller relativt sett kallare jämfört med när det var som varmast).

  Det är utmålat 2030 som start för detta och med tanke på att vi för närvarande ligger på en platå så behöver den nödvändigtvis inte resultera i att temperaturen stiger, den kan ju likaväl sjunka som under 1945 – 70.

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-jorden-pa-vag-mot-liten-istid

  Not: Artikeln är från 2015, men det verkar gå i den riktningen, se även alla disclaimers om att detta nog bara är ett hack i kurvan.

 16. Sören Gustafsson

  Mats O 13 Jag har också tänkt på det – åtminstone granskningsnämnden borde vara uppbyggd på det viset – annars får väl ytterligare en granskningsnämnd skapas för att granska granskningsnämnden😊.

 17. Adepten

  #9 Enough

  👍😁🤩
  Det finns en vetenskaplig förklaring och en eventuell diagnoskod för detta beteende.

 18. Magma

  #7
  Minskning av elförbrukningen i söder med ca 7% … ligger det inte ungefär i nivå med ökningen av antalet företagskonkurser i området …. När inte bagarn bakar så behöver han inte värma ugnen …

 19. Ivar Andersson

  #18 Magma
  När elen blir alltför dyr så är man nödd att spara för att kunna betala elräkningen. Har ingenting med att rädda klimatet som de klimathotstroende inbillar sig.

 20. Rossmore

  #8

  NSIDC visar i en artikel att isutbredningens (i Arktis) lägsta värde detta år hamnar på elfte plats jämfört med sitt lägsta värde sen 2010. Inte hundra på hur det hänger men lägsta värdet någonsin är 2012. Därefter har alla uppmätta värden varit högre. Om jag ska killgissa blir det att någonstans mellan då (2010) och nu kan det finnas en vändpunkt.

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/2022/10/no-sunshine-when-shes-gone/

  Bonus om ni vet vem som skrev låten som titeln hintar till.

 21. MatsL

  #20
  ”Ain’t no sunshine when she’s gone”, tidigt 70-tal ( då jag var ungdom), Bill Wither (?). En av mina vänner spelade den singeln ofta. För ofta i mina ögon.
  Jag tyckte att det var en gnällig ”åh, vad-det-är-synd-om-mej” typ av sång. Men vi har alla olika smak – och det är bra. Tänk om alla vill bli bagare men ingen gillar bröd…

 22. Bo Adolfsson

  Blomgren har en övertro på att kärnkraft kan ersätta rysk gas i Tyskland. Gas används inte bara till elproduktion.
  Hälften av hushållen har gas som uppvärmning. Ett uppvärmningssystem ersätts inte i en handvändning av ett annat system.
  Dessutom f f a: 60 % av den ryska gasen används av den tyska industrin ofta som råvara. Den världsledande tyska industrin kommer att klappa ihop när gaspriset blir minst fyra ggr högre. Det blir det om pipeline från Ryssland skall ersättas av LNG från araberna och USA.
  En avindustrialisering i Tyskland drabbar hela Europa.

 23. Bo Adolfsson

  Kärnkraft kan inte ersätta rysk gas i Tyskland!

 24. Bo A #22 & 23,

  Nu tror jag att Blomgren främst talar om elförsörjningen, inte så mycket om försörjningen av andra råvaror.

  Men hursomhelst så har du förstås rätt i att just gas är en viktig råvara för den tyska industrin. Där får nog tyskarna tänka sig att importera mer gas från Nordsjön och att man tillåter fracking i Europa. Om de inte vill binda upp sig till USA och Mellanöstern.

 25. Enough

  #17 Adepten

  Verkligen, nu blev jag nyfiken…..!

 26. foliehatt

  Public service svänger…
  Ekonomiekot extra just nu i P1 – talar klartext om vindkraftens impotens och medföljande höga priser vid återkommande stiltje.

  Närmar vi oss månne en tippingpoint vad gäller medias rapportering?

  Hör programmet på sr.se – du har ju redan betalt för det

 27. Hans H

  #22 Bo Adolfsson

  ”Kärnkraft kan inte ersätta naturgas”….

  Låt oss bena upp detta en smula.

  Det är sant att många hem värms av naturgas. Men går på kort sikt att ersätta med luft/vatten värmepumpar. Elnätet kan kanske ibland behöva förstärkas.

  På lite längre sikt finns alternativ

  Sen har vi kommentaren att gasen används som råvara. Kan enbart syfta på kemiska industrin. Visst, naturgas är ett kolväte och petrokemiska industri bygger på kolväten. Men här finns helt klart andra för petrokemiska industri mer praktiska kolväten. När andra kolväten ska vara block för vidare uppbyggnad av plaster m.m. Hit hör eten, propen som kan fås via ”våt gas”-avskiljning ute vid oljekällorna eller ur nafta t ex. Sen finns ”BTX”-avskiljning som råvara för aromatgrenen, från raffinaderiet.

  På det hela taget har inte kemisk industri nödvändigt bruk av naturgas som byggsten. Däremot är det en stor och praktisk källa till vätgas! Som ihop med luftens kväve bygger ammoniak och salpetersyra och nitratgödsel och ureagödsel. Här har vi frågan om ”fossilfritt” eller ej för denna stora koldioxid utsläpp är! Dvs naturgasens kol nyttjas inte som råvara, enbart dess väte!

  Tysk gödselindustri sitter här i samma båt som alla andra. Alternativen är elektrolys där ”fladderel” från vindkraft är dålig bas, kärnkraft en bra bas. Norska tillverkningen med möjlig vattenkraft bättre. Elektrolys rätt ineffektivt och förhoppningar finns på högtemperatur gaskyld kärnkraft. Ännu för tidigt dra växlar på det

  I övrigt behöver tyska industrin energi. Och där har man dopats av billig gas. Välkomna till verkligheten och den europeiska marknadens konkurrens på lika villkor. Att hela Europa får problem mot resten av världen är förstås samt om om vi envisas med ”fossilfritt”. Och där drabbas tysk såväl som övrig europeisk industri.

 28. tty

  #20

  Vändpunkten kom 2007/2008. Från 1979 fram till och med 2007 minskade isytan ganska monotont. Sedan 2007 har det svängt litet upp och ned utan någon egentlig trend. Den låga siffran 2012 berodde på en kraftig storm i augusti som skingrade isen, något som ytterst sällan händer i Ishavet vid den årstiden.

 29. Lasse

  SSAB:Den nya elektriska ljusbågsugnen i Oxelösund behöver 200 MW
  Anslutningsledningar får klartecken:Vattenfall Eldistribution har fått grönt ljus av Energimarknadsinspektionen .

  Vi får släcka ner lite till.

 30. Göran

  Jämför energipolitiken med en inbrottstjuv. Inte trevligt att få inbrott och en massa ägodelar stulna. Jag förmodar att vi alla tycker att tjuven ska straffas.

  Men, den skada tjuven gör är ganska liten i jämförelse med hur politikerna kommer att dränera stora delar av svenska folkets plånböcker, utan att dessa politiker får det minsta lilla straff.

  Ja, förmodligen får de ett bättre betalt jobb i stället.

  Kanske kan man säga att energikrisen är självförvållad och man får skylla sig själv, medan inbrottet inte är självförvållat. Är folk tysta för att protester är som att kasta sten i glashus?

 31. foliehatt

  Göran, #18,
  japp – se bara på Löven.

 32. TorbjörnR

  Intressant länk om slutsatser från Dansk vindkraft.

  https://renewablesnow.com/news/denmarks-under-performing-and-curtailed-wind-turbines-have-lost-dkk-21bn-in-asset-revenue-800172/?fbclid=IwAR0V7GVwAHfXBRdN-HYbwab_lhg8YVNXckgfeoocVAmp261ZMdh2OeW411Q

 33. Håkan Bergman

  TorbjörnR #32
  Självklart är kapacitetsfaktorn viktig för vindindustrin, men det är intermittensen som är det stora problemet. Nej det blåser inte alltid nånstans och nej vinden är inte stabilare till havs. Man kan beräkna standardavvikelsen för kapacitetsfaktorn, men det blir bara en fingervisning av problemet och att förutse variationerna med någotsånär precision för en längre sammanhängande period, nåt som lär behövas om man ska satsa på elektrolys för vätgasproduktion, blir hart när omöjligt.

  https://drive.google.com/file/d/17xmLkr7hnDjuD8S3Bbz26OjeJb4G59eA/view?usp=sharing

 34. TorbjörnR

  #33 Håkan Bergman

  Helt överens med dig😄
  Dock intressant med lite siffror för verkligheten tex kapacitetsfaktor på i snitt 24% om jag minns artikeln korrekt. Då ansågs ju de mer moderna dvs nyinstallerade ha högre siffror men faktorn minskar troligen år för år pga service och slitage.

  Vi kan som slutsats glömma vad gröna politiker säger om hög kapacitetsfaktor

 35. Håkan Bergman

  #33
  Ska tillägga att grafen bygger på 70418 och 16103 MW installerad effekt för land- resp. havs-baserad vindkraft.