EU´s krypande totalitarism, Den Gröna Omställningen och Det O/Fria Ordet

Hur står det till egentligen?

Den fria klimatvetenskapen har på senare tid gjort stora framsteg (Happer&Wijngaarden) och företrädare för dess kanske mest vitala gren hävdar att hotet om kraftig global uppvärmning på grund av användning av de fossila bränslena saknar stöd av vetenskapen. Däremot kommer det att bli katastrofala följder om användningen av fossila bränslen och CO2-utsläppen reduceras till ”Net Zero”, (länk 1). Det globala nätverket CLINTEL, som består av över 1000 forskare och professionella, instämmer. I sin World Climate Declaration (WCD) skriver de ”Det finns ingen klimatkris” och tillägger ”klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig”, (länk 2).

Det verkliga ”klimathotet”, Den Gröna Omställningen däremot har börjat ge sig tillkänna i och med konsekvenserna av nedmonteringen av vårt robusta  system för energiförsörjningen.

¤¤¤

Som uppföljning av klassikern The Age of Global Warming publicerade Rupert Darwall 2017 boken Green Tyranny, exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex”. Innehållet där, särskilt kap. 2 – 4 ligger bakom inlägget om EU´s kulturrevolution kontra det fria ordet från 2018 (länk 3) vilket i någon mån återges här.

Sista kapitlet i Green Tyranny avslutas med en fråga om hur det står till i Sverige. Darwall lyfter där fram några av de intryck som en brittisk globetrotter fick vid besök här i landet. Han hade slagits av att media i hög utsträckning censurerade bilden av verkligheten.

Var Sverige totalitärt?

Den frispråkige journalisten Ulf Nilsson (Expressen) fick frågan och svaret blev att det visserligen inte är som i Nordkorea eller Nazityskland, men att vi utsätts för en krypande totalitarism. Darwall skriver kort att Ulf Nilsson sedan fick sparken och blev kallad rasist medan journalister eller snarare reportrar på SVT, SR och i övrig media malde på med det så kallade klimathotet.

Darwall beskriver hur den krypande totalitarismen, vuxit fram:

”När systematiskt undanhållande av väsentlig information används som ett redskap för statsmanipulering och social kontroll förlorar en demokrati sin demokratiska kultur. Bland länder, som formellt räknar sig till demokratier har Sverige utvecklat och förfinat utbredda mekanismer för social kontroll mer än något annat land. Det har krossat medborgarnas vitalitet och det ser ut som att socialdemokratin har lyckats tämja människorna där andra regimer från teokratier till bolsjevismen misslyckats” och vidare ”den postmoderna vänstern använder språket primärt som ett vapen för att tysta opponerande röster, inte som ett försök att beskriva verkligheten… En sådan tystnadskultur är ovärderlig om det gäller att bygga upp en enhetlig opinion, konsensus, samtidigt som den förlorade vitaliteten låter friheten att ge upp friheten växa.”

När började denna smygande kulturrevolution? Darwall anser att det sammanfaller med att Die Grüne bildades (1980) av antikapitalistiska och utvecklingsfientliga krafter. Ungefär samtidigt började Tyskland dessutom arbeta för det som senare blev Renewable Energy Sources Act, omställning till förnybara energikällor. Denna akt med rötter i Tysklands mörka historia har efter hand omförhandlats ett antal gånger och 2007 antog EU med benägen hjälp av Angela Merkel ett obligatoriskt (!) mål om förnybar energi det s.k. förnybarhetsdirektivet vilket även styr Sveriges åtgärder för att nå klimatmålen.

Tillbaka till Ulf Nilsson, ”en krypande totalitarism”!

2009 höll WBGU en intressant konferens i Essen, ”The Great Transformation – Climate Change as Cultural Change”. Den konferensen samlade de politiskt drivande krafterna (se nedan) för att diskutera hur en omställning till en Green Global Governance skulle kunna genomföras. Eftersom den varken är förenlig med fria, suveräna stater eller demokrati måste allmänhetens moraliska värderingar ändras. Hjärntvätt med andra ord!

Man diskuterade även kring om begreppet klimatförändringar skulle införas både i nationernas konstitutioner och i FNs Charter, Den Planetära Guiden.

Målet då var ett bindande avtal om begränsningar av utsläpp av CO2 vid COP 15 i Köpenhamn 2009. Ett avtal vars innehåll allmänheten inte upplystes om!

John Podesta, Clintons – Obamas man meddelade att ”USA var villigt att förhandla fram ett aggressivt avtal” i Köpenhamn. Det är för övrigt samme Podesta som blek och grå fick framträda under valnatten i november 2016 och erkänna att Trump hade vunnit valet istället för den för tillfället indisponibla Hillary Clinton.

Vid COP 15 räddades vi av tillväxtländerna, som till Reinfeldts, Merkels och Obamas bestörtning satte klackarna i backen och vägrade bindande avtal.

”Nej Tack, Utveckling först”, var deras svar!

Klimatfrågan har aldrig handlat om något reellt klimathot utan om att förändra, snarast nedmontera, industrisamhället i väst.

klimatmodell vs reality

Happer&Wijngaardens analyser bekräftas av femtio års data från atmosfären och är vetenskapligt verifierade. Däremot finns det inga vetenskapliga belägg för att CO2 driver klimatförändringarna. Se veckans TWTW, särskilt de sju första sidorna:

TWTW 10-8-22.pdf (sepp.org)

Klimatfrågan drivs av FN och dess politiska dröm om Den stora (gröna) omställningen. Drömmens, kulturrevolutionens ”vetenskapliga” stöd kommer från Charneyrapporten med dess orimliga gissningar kring den så kallade klimatkänsligheten och från klimatmodellerna som alltmer avviker från verkligheten. Krafterna runt ”The Great Transformation – Climate Change as Cultural Change” (WBGU, Essen, 2009) styr FN/IPCC/SMP och EUs klimatpolitik styrs dessutom av förnybarhetsdirektivet.

I grunden vilar illusionen om det kommande ”klimathotet” på koldioxidmolekylens värmande kraft men i och med den fria vetenskapens analyser frikänns den från ansvar för något framtida klimathot.

Ingen utmaning är större än klimathotsfrågan sägs det och så är det! Det handlar om vårt lands och om alla andra suveräna länders hotade frihet.

¤¤¤

Angående de totalitära rötterna till CIC, Climate Industrial Complex kan det vara intressant att veta vilka krafter som var närvarande vid WBGUs (Tysklands vetenskapliga råd angående klimatförändringar) konferens i Essen 2009:

WBGU en motsvarighet till det råd våra klimat- och energiministrar omger sig med, KWI (Essen Institute for Advanced Study in the Humanities) – med stark marxistisk stamtavla, DKP tyska kommunistiska partiet, Brooking inst. från USA, den mest inflytelserika tankesmedjan i världen, John Podesta från Clinton-Obama gänget, PIK (Potsdam Institute for cimate Ipact Reseach) med Schellnhuber som är och har varit rådgivare åt både Europakommissionen, påven och Angela Merkel och dessutom representanter för London School of Economics m.fl.

¤¤¤

Nu 2022 står vi plötsligt mitt uppe i det verkliga ”klimathotet”, konsekvenserna av Den Gröna Omställningen. Förr eller senare kryper nog sanningen fram och våra barn och barnbarn kommer att förundras över hur vår generation kunde ge upp det fria ordet och låta sig styras av konsensus.

alltomsverigeselforsorjning 768x1079 1

För tillfället får nog debatten kring klimat och klimatförändringar nog vila lite, nu är det hotet om svajig energiförsörjning som i är fokus. Många av oss är kanske inte särskilt väl förberedda för allsidiga diskussioner kring Sveriges energiförsörjning och media är i vanlig ordning inte till någon större hjälp, men professor (tillämpad kärnteknik) Jan Blomgren har seglat upp som en erfaren och trovärdig källa. Han har samlat Allt du behöver veta om: Sveriges energiförsörjning (Timbro), i en innehållsrik och i stort sett lättläst sammanfattning. En mycket god början!

Måtte verkligheten, vetenskapen och samhällets alla klimat- och energirealister skapa kraft att befria Ordet, att återta Den Fria Debatten och därmed stärka vår demokratiska kultur.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

Happer-Lindzen-CO2C-CFTC-8-7-22d.pdf (co2coalition.org)

https://clintel.org

EUs kulturrevolution vs Det Fria Ordet – Klimatupplysningen

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ann! Tänk om vår nya regering, om vi får någon, kunde reformera public service från grunden och sätta in Dig, Ann LH som chef med Din gedigna historiska kunskap och djupa förståelse för både politik och vetenskap. Dessutom med Din pedagogiska förmåga att beskriva verkligheten så alla förstår. Även de som är ointresserade av politik och klimatvetenskap.
  Dessutom är Du kvinna och slår undan argumentet om gubbvälde, samtidigt som du hänvisar till männ som du förstår äger rätt kunskap i sakfrågorna.
  Då hade vi inte behövt slakta hela Public Service, där finns ju trots allt mycket kunskap i själva hantverket.
  Tack Ann för ytterligare ett jättebra inlägg.

 2. foliehatt

  Organisationer som saknar klart definierade mål vilka man mäts emot och tilldelas resurser utifrån resultat – kommer att hitta på egna mål, vilka kommer att bli allt mer spretiga jämfört med orsaken till att de har bildats samt generera allt större kostnadsmassa.

  SR/SVT är en sådan organisation. Det senast tagna steget att frikoppla intäkterna från det som levereras till konsument är kanske det mest skadliga hittills. Utan meningsfulla mål, mätningar av dessa och en koppling av detta till intäkter så kommer SR/SVT bli allt mer irrelevant för de som public service var tänkt att betjäna.

 3. Bim

  Ja, ja Ann!
  Det var en tanke. Du skall ju inte behöva börja jobba igen. 🙂
  Men jobbet vore inte så väldigt ansträngande.
  Det gäller bara att få Public Service att följa sändningstillståndet till punkt och pricka.
  Och att sätta neutrala jurister till att sköta Granskningsnämnden.
  Lätt som en plätt och bra betalt.

 4. Hans H

  Tack Ann

  Bra överblick över de totalitära tendenserna som ligger i bakgrunden.

  Har en fråga om diagrammet verkligheten mot modeller som du redovisar. Förefaller på mig vara cherrypicking?

  Tycks baseras på verkligheten en bit upp i troposfären. Halva höjden? Visar på 40 år att verkligheten ökat 0,3 grader – medan vi här på KU brukar följa UAH’s serie vad avser jordytan och de säger 0,6 grader på denna tidsperiod.

  Kommentar?

 5. foliehatt

  Klimatlagen är grundlagsvidrig. Den bakbinder varje riksdag vad gäller handlingsutrymme, utan att utgöra grundlag. Den nya regeringen bör omedelbart arbeta mot att den tas bort.

  Skrota även det Klimathysteriska rådet.

 6. Tack
  Läste din text efter att sett https://youtu.be/H4Z1x8Ou8VU
  Upplyftande morgon för en nybliven pensionär.

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Bim!
  Tack för Dina tankar!
  Professorn i Paleoklimatologi Tim Ball skrev för runt 20 år sedan en serie i, jag tror det var Canada Free Press, om hur otroligt fiffigt klimatfrågan lanserades. Den gick så att säga i mål 1992 i och med klimatkonventionen som godkändes av jordens ”alla” politiska ledare. De hade inte en aning om vad de skrev under, men processen med IPCC/ SMP och ständiga COP-möten som sedan steg för steg sökt binda upp de fria länderna under FN kring klimathotet har gått hem i de en gång fria staterna.
  Tim Ball med insikter i paleoklimatologi såg lurendrejeriet och gjorde vad han kunde för att sprida insikter om bedrägeriet.
  Michael Mann och hans hockeykurva blev Tim Balls sista stora strid. Till sist vann Tim Ball i domstol och M.M. dömdes att betala stora summor i böter till honom. Dessa böter betalades aldrig vilket kraschade Tim Balls ekonomi.
  Tim Ball avled nyligen utblottad. Han kämpade för vetenskapen och hederligheten, men förlorade mot ”FN”, men som Havamal förkunnade – ”ett vet jag som aldrig dör domen över död man”.
  Man kan bara hoppas att som jag skrev sist i inlägget att verkligheten, vetenskapen och de allt starkare rösterna i samhället till slut kan befria Det Fria Ordet.

 8. Lasse

  FNs fokus på klimatfrågan gör dem tandlösa i mer angelägna frågor.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # Hans H.
  Diagrammet stod framför all Fred Singer för. Om jag minns rätt lanserades det i samband med Pariskonferensen 2015. Det är en förenkling av de mer vanliga diagrammen som visar spagettikvasten. Förenklingen har jag tolkat som ett sätt att försöka få en och annan att haja till och möjligen fråga sig om verkligheten kanske har rätt …
  När det gäller mätningar vid jordytan kontra de i atmosfären, trycker klimatvetenskapen på all störning som kommer in i de ”jordnära” mätningarna, medan mätningarna i atmosfären sker på ”rätt plats” där uppvärmningen verkar.

 10. Daniel Wiklund

  Tack Ann L-H för ett mycket intressant inlägg. Idag presenterar kuriren familjen Bohnsacks temperaturavläsning på Skurholmen i Luleå. Kl 8 varje dag sedan 1921 ( september sedan 1923). Medeltemperaturen för september sedan 1923 är 8,7 grader. I år blev det 8,9. 1923 var det 8,3. Varmaste året var 1948 med 12,7. Näst varmaste 1934 med 12,4. På delad tredje plats 1947 och 2013 med 11,4. Kallast var det 1976 med 5,1. Näst kallaste var det 1966 och 1986 med 5,9. Ingen större klimatkris i Luleå i varje fall. Tur är väl det. Norrbotten ska ju vara världsledande i den gröna omställningen. Snön kan bli grön redan i år. Ska snart ut på cykeltur I det soliga vädret. Tre grader just nu. Brukar passera villan där Bohnsack bor. Det är fjärde generationen som läser av temperaturen nu.

 11. Björn

  Ja, vad säger man? Bra analys och samtidigt grävande journalistik. Det som sker bakom kulisserna, sker verkligen inte framför våra ögon. Ja, svenska ”gröna” politiker har verkligen tagit intryck av IPCC, vilket har lett till både klimatlagar och klimatpolitiska råd, etc och vidare, infiltration och smygförändringar i vår svenska lagbok. Här krävs en brandutryckning av den nya tillträdande administrationen, för att förhindra att den gröna vätskan solkar ner, vår under strävan, vunna frihet och teknologiska grund för vår välfärd.

 12. Jag lyssnade häromdagen på en intervju med SVTs chef om att många klagade på deras förmenta opartiskhet och objektivitet, Hon viftade bort det hela med en massa floskler om just hur viktigt det var med ett stort, pluralistiskt och objektivt utbud. Inga uppföljande frågor kom. T.ex. varför förekommer det aldrig några reportage eller debatter om klimathotet, om extremväder, om vindkraft och solceller, om elbilar och flyg, om energi- och koldioxidskatter? osv. osv.

  Att det handlar om ett systematiskt mörkande och hjärntvätt är ju uppenbart för de flesta observatörer. Men tyvärr klarar inte SVT och dess journalister av en kritisk granskning av dem själva. De klarar heller inte av att bjuda in någon utomstående expert utan de intervjuar varandra.

 13. Lennart Svanberg

  Utmärkt skrivet och låt oss inte glömma att Putins anfallskrig mot Ukraina möjliggjordes genom Tysklands byte från fossil/kärnkraft till Naturgas, ivrigt påhejade av klimatlobbyn. Klimatfrågan är Kinas och Rysslands bästa vän i deras strävan efter världsdominans via FN’s fina varumärke. Ukraina lider mest just nu men Taiwan kan snart vara i samma situation.

 14. Paul Håkansson

  Ingemar Nordin
  10:54, 2022-10-12

  Vad jag har hört är hon sprungen ur KPMLR, om det är Stjärne du syftar på.

 15. Thorleif

  #13

  Lennart Svanberg

  ”Putins anfallskrig mot Ukraina möjliggjordes genom Tysklands byte från fossil/kärnkraft till Naturgas,..”

  Det har du inga belägg för.

  VARNING: Kriget i Ukraina ligger utanför ämnesområdet för denna blogg. Endast energirelaterade saker godkänns. Fortsätter du med detta så blockar jag. /Moderator

 16. Jan-Åke

  Ann.
  Du borde nå ut bredare, kanske du kan kontakta Elsa Widding.
  De klimathotstroende klimatmytomanerna avskyr kvinnor som drar ner brallorna på dem.
  De har bestämt att det är äldre vita män som är ”klimatförnekarna”
  De har dock lyckats, folk handlar i butiken och letar varor som räddar klimatet, cyklar stolt och är övertygade om att jordens klimatsystem påverkas av detta.
  Majoriteten är övertygade om att en varm högsommardag beror på klimatförändringar , ösregnar det så tänker de ”vad ska det här sluta ? ,kan Greta göra något?”
  Är det torrt ett tag är reflextanken ” extremvädren är redan här ,vad kan jag göra som konsument?”
  För mig är det som om jag går omkring bland sövda zombies, de försökte söva mig ,det gick inte.

 17. Bim

  Daniel Wiklund # 10
  Kul med riktiga mätningar. Jag kommer mycket väl ihåg sommaren 1947 på grund av att min mamma
  hyrde in sig och oss barn på en bondgård i Aröd, Solberga socken. Det var en stekhet sommar och havet låg på fem minuters gångväg från gården. Så man badade ju hela sommarlovet, Jag vet att det svenska värmerekordet sattes i Målilla det året. Ganska nära 40 grader om jag minns rätt.

  1948 har jag ingen aning om för vi var inte där den sommaren, men 1949 var vi där igen och jag upplevde åter samma varma sommar.
  Men efter dina uppgifter så var tydligen 1948 också ett varmt år. Kul att veta., för jag har funderat över det. Att sjuttiotalet var kallt minns jag också för då hade jag byggt färdigt vår sommarstuga och hade ingen större glädje av den.
  Man får alltid reda på saker varje gång här på KU.

 18. Hans H

  #9 Ann L-H

  Har full förståelse för förenklingen av ”kvasten” – förutsatt att IPCC tillhandahåller kurvor för den aktuella höjden!

  Det var de bägge andra kurvornas lutning som intresserade mig!

  Det du säger pekar på att vi borde ägna oss åt UAH respektive ballongobservationer från halva troposfärens höjd.

  Skriver våra kunniga här på bloggen under på att temperaturen här stegras bort hälften så fort som de siffror vi brukar prata om? I så fall, varför?

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 18 Hans H. Jag krympte kanske ner diagrammet till oläslighet, men rubriken lyder:
  Warming Predictions vs. the Real World
  Global mid-tropospheric temperature 5-years averages, in degree Celcius.
  Diagrammet kommer ursprungligen från JR Christy. Univ. Alabama in Huntsville.
  Den aktuella versionen här tror jag att Fred Singer laserade i samband med den parallella Pariskonferensen 2015.
  Jag kan nog inte ge någon annan förklaring än denna.

 20. Hans H

  #19 Ann L-H

  Jo, kunde läsa överskriften. Och har uppfattat upphovsmannen.

  Det intressanta i mina ögon är VARFÖR mitten av troposfären skulle värmas 0,3 grader på 40 år medan jordytan enligt UAH redovisar 0,6 graders ökníng för samma tidsperiod.

  Finns möjligen en helt logisk vetenskaplig förklaring.

  Det jag sekundärt då efterlyser är om ”modellkvasten” fångar upp detta? På mig syns den luta lika mycket som jag sett den i andra sammanhang!

 21. Daniel Wiklund

  Medierna här i Norrbotten är dagligen fyllda av propaganda för den gröna omställningen. Den överskuggar allt annat. Vi ska ju dessutom vara världsledande. Allt detta pga en meningslös och enormt kostsam jakt på koldioxid. Så less man kan bli. Dina inlägg Ann L-H är verkligen ett ljus i mörkret.

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 20 Hans H. Svaret är nog att de värden som matas in i de olika klimatmodellerna har sina brister vilket väl även kvasten tyder på.

 23. Peter

  Intressant läsning om CO2. Intressant ’forskning’ med konsensus och annat.
  Otroligt mycket forskning är totalt värdelös och saknar grund. Oftast beror det på fel i den ack så viktiga frågeställningen. Vad vill jag få svar på? Vad kan jag få svar på om jag gör på det ena eller andra sättet.
  Grunden för samband är kasualitet, orsak och verkan, en ändring av en parameter ger en ändring av svaret. En ofta misstolkad liknelse är korrelation.
  det är sant att något som har ett kasualt samband har total korrelation MEN något som har hög korrelation behöver absolut inte ha något kasualt samband. Otroligt mycket forskning faller på dessa enkla rader. Den mesta dåliga forskningen riktar in sig på en storhet, vad som helst, och tittar sedan på en eller två parametrar som råkar ha hyfsad korrelation och drar fullständigt obscena slutsatser om dessa data. Exempelvis, klassiskt kan man visa på hög korrelation mellan försäljning av glass och vackert väder på sommaren. Hur många tror att vädret ändras om det inte kommer någon leverans av glass till kiosken och försäljningen uteblir? Felet man alltid gör är att man bortser från de hundratals andra parametrar som också kan spela in och totalt ändra korrelationen. Kasualitet däremot ändras inte av andra parametrar på det sättet, kan ändras indirekt men det direkta sambandet finns där…en ökning i den ena ger en ökning/minskning av den andra beroende på positiv eller negativ kasualitet.
  CO2 och temperatur är ett sådant misstag. Om man kan visa att ökad CO2 ibland INTE leder till ökad temperatur så finns inget kasualt samband och såleds är det ett falskt påstående vilket ska förkastas och en ny ide/hypotes/teori bör framläggas. Detta är grunden i forskningen som det hela bygger på, fråga Feynman…

 24. Hans H #20,

  År 1995 så påstod Trenthbert att han kunde påvisa att övre delen av troposfären hade en högre uppvärmningstakt än övriga atmosfären på grund av koldioxidhaltens ökning. Hans påstående visade sig i efterhand vara fel men IPCC blev övertygade av hans felaktiga diagram. Läs vidare här: https://klimatupplysningen.se/madrid-1995-ett-fall-av-sjalvbedrageri/

  Teorin är att en ökning av koldioxidhalten pressar upp gränsen för troposfären och därmed ökar värmeökningen där. De brukar kallas för ”hot spot” över tropikerna. Det Chisty visar med sitt diagram, baserat på ballongmätningar och satellitmätningar är att modellerna visade helt fel. Trenberths påståenden var fel. Modellerna var fel. Ändå gick världen vidare i tron att domedagen var nära.

  Sedan dess har alarmistsidan försökt bortförklara denna fadäs med att angripa satellitmätningarna och genom att ”justera” mätdata från ballonger. Det hela är rätt patetiskt.

  Sedan har Christy och Spencer visat att de senaste klimatmodellerna, MCIP6, visar för hög uppvärmning över HELA globen (inte bara över tropikernas övre skikt). Medelvärdet av ensemblen av de klimatmodeller som användes i AR6 visar ungefär 50% för höga värden jämfört med observationerna. Detta medgavs också av de modellerare som gjort modellerna.

  Men i vetenskapsförnekarnas värld, dvs klimatalarmisternas, så är inte en falsifikation en falsifikation.

 25. Lennart Svanberg

  #15 Thorleif, okej. Har varit en flitig kommentator och även artikelförfattare här och tidigare gjort den kopplingen som ingen reagerat på detta vis så visste inte om dessa nya riktlinjer. Tag det lugnt, point taken!

 26. Rossmore

  Bra där Ann!

  Lägger ett citat från Dr Richard Lindzen här plus min egen översättning:

  ”Future generations will wonder in bemused amazement that the early 21st century’s developed world went into hysterical panic over a globally averaged temperature increase of a few tenths of a degree, and, on the basis of gross exaggerations of highly uncertain computer projections combined into implausible chains of inference, proceeded to contemplate a roll-back of the industrial age”

  Dr Richard Lindzen

  Framtida generationer kommer att i närmast konfunderad häpnad fråga sig hur den utvecklade världen under tidigt 2000-tal kunde utveckla en hysterisk panik över en ökad snittemperatur på några tiondels grader och, grundat på grova överdrifter av högst osäkra datorbaserade prognoser om framtiden, även övervägde en återgång till förindustriell tid.

 27. Ann Löfving-Henriksson

  # 26 Rossmore!
  Tack för Lindzen, ett citat att minnas från en verklig kämpe som snart nog borde få kredit för sina irismoln.

 28. Hans H

  #24 Ingemar N

  Tack för kommentar!

  Förstår jag dig rätt så bör alltså ”kvastens medelvärde” ligga 1/3 lägre än vad diagrammet som Ann återger visar (100 istället för 150). Om nu diagrammet verkligen återger övre troposfären enligt senaste datormodeller a vilket jag inte tror.

  Men återigen: att nuvarande UAH såväl som ballongmätningar visar 9,3 grader på 40 år medan jordytan visar 0,6 grader enligt UAH, vad finns det för orsak?

 29. Daniel Wiklund

  Bra med riktiga mätningar. Som familjen Bohnsack i Luleå gjort sedan 1921. Medeltemperaturen för september i år var 8,9 grader. Första mätningen för september var 1923 och då var det 8,3. Svindlande 0,6 grader varmare i år än 1923. Medeltemperaturen för september sedan 1923 är 8,7. Dags att sammankalla till ett klimatkrismöte.

 30. Hans H #28,

  ”Om nu diagrammet verkligen återger övre troposfären enligt senaste datormodeller a vilket jag inte tror.”

  Jag förstår inte riktigt vad du menar. Menar du att diagrammet är felaktigt?

 31. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #29 och andra som kommenterat privata mätningar.

  Tack för att ni envist fortsätter att rapportera och upprepa dem!

  Jag tycker att dessa rapporter är mycket viktiga i en värld där överheten vill ha monopol på så enkla sanningar som temperaturen. Senaste påhoppet handlar om att FN och IPCC ”äger” vetenskapen och kunskapen i dessa frågor.

  Ann L-H skriver om EU:s krypande totalitarism i frågan. Jag håller med men vill tillägga att flera ledande gröna representanter öppet sagt att de föredrar det kinesiska styrelseskicket för att lösa klimat- och miljöproblemen. Leder de oss in i en fälla, eller har vi redan fångats, när uppmätta temperaturer måste överensstämma med IPCC:s ?

  Era rapporter om dagens temperatur ställt mot historiska lägsta och högsta värden ger mig tröst och det jag uppfattar som en stabil grund för min världsuppfattning.

  Inget slår verkligheten!

 32. Hans H

  #30 Ingemar N

  Menade bara att jag var osäker på om Anna diagram uppdaterats enligt modellerna i AR6. Det är väl dessa som modellerar a själva sagt ligger 50% över vad de borde göra

  Mitt minne säger mig att här på bloggen har skrivits om att modellerna blivit mer överdrivna vid skiftet AR5 till AR6, eller har jag fel?

 33. Hans H #32,

  Anns diagram har några år på nacken och visar, om jag minns rätt, de dåvarande modellernas prognoser för mitten av troposfären i tropikerna. Där är diskrepansen som störst.

  Spencer och Christy har kört de senaste modellerna CMIP6 för temperaturer över havsytan mellan bredgraderna 60 norr och 60 söder, och finner då en diskrepans på c:a 50%.

  https://www.drroyspencer.com/2021/04/an-earth-day-reminder-global-warming-is-only-50-of-what-models-predict/

  ”The 42 years of observations we now have since 1979 (bold black line) shows that warming is occurring much more slowly than the average climate model says it should have.”

 34. tty

  #32

  Ja, CMIP6 ger ännu större fel än CMIP5. Modellerarna hävdar att de vet varför det blev snett, men att de inte hann rätta felet och göra nya körningar i tid till AR6.
  Den förklaring jag har sett är att i CMIP5 hade låga stratusmoln en alltför stor kylande effekt, men när detta korrigerades visade det sig att det felet hade dolt ett annat fel i den djupa tropiska konvektionen.
  Låter inte direkt betryggande eftersom det är den djupa tropiska konvektionen som driver hela klimatsystemet.

 35. Ann Löfving-Henriksson

  Hans m.fl. I texten står det förkortat att klimatfrågans ”vetenskapliga” stöd är klimatmodellerna som alltmer avviker från verkligheten. Diagrammet kom med bara som en enkel illustration till den texten – för minnet.

 36. Hans H

  #35 Ann L-H

  Ja, datormodellerna avviker med tiden alltmer från verkligheten skriver du. Korrekt vad jag förstår.

  Sen visar du ett diagram för att understryka texten. Som enligt vad Ingemar N. i #33 förklarar utgör just cherry picking – nämligen ”mitten av troposfären iå tropikerna där diskrepansen är som störst”.

  Petitess kanske, men onödigt. Sånt som ger motståndarna vatten på sin kvarn när man sprider texten vidare.

  #34 tty

  Tack för att du försöker förklara sambanden. Och konstaterar att om diagrammet gjorts enligt CMIP6 hade det sett ännu värre ut!

  Den grundläggande frågan jag ställde var varför ökningstakten i diagrammet i mitten av troposfären bara är 0,3 grader på 40 år medan den ökningstakt vi brukar tala om i samband med UAH’s prognoser är 0,6 grader på 40 år.

  Det tycks alltså bero på att diagrammet avser mitten av troposfären ÖVER TROPIKERNA. Och där är ju ökningstakten av temperaturen även nere vid markytan lägre än ju närmare polerna vi kollar.

  Jag trodde diagrammet avsåg ett genomsnittsvärde för jorden. Vilket i så fall skulle betytt att temperaturskillnaden i höjdled trendmässigt var minskande – vilket jag sökte en förklaring till.

 37. #24 Ingemar Nordin

  Det du skriver om temperaturförändringarna i troposfären är kontroversiellt. De satellitmätningar som Christy och Spencer har använt har för låg upplösning vertikalt för att man skall kunna urskilja den rätt tunna zonen där uppvärmningen enligt moderna mätningar är 0,3 grader/decennium.

  Data här: ”Zonal cross-section of temperature trends for 2002–2019 in the upper troposphere region for the ROM SAF radio-occultation dataset.” finns på sidan 70 här: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_TS.pdf (totalt 112 sidor, 32 megabytes)

  Så här skriver IPCC WG1 i chapter 01: ”Microwave Sounding Units (MSU) mounted on Earth-orbiting satellites have provided a second high-altitude data source, measuring temperature, humidity, ozone, and liquid water throughout the atmosphere. Over time, these satellite data have required numerous adjustments to account for such factors as orbital precession and decay (Edwards, 2010). Despite repeated adjustments, however, marked differences remain in the temperature trends from surface, radiosonde, and satellite observations; between the results from three research groups that analyse satellite data (University of Alabama in Huntsville (UAH), Remote Sensing Systems (RSS), and NOAA); and between modelled and satellite-derived tropospheric warming trends (Thorne et al., 2011; Santer et al., 2017). These differences are the subject of ongoing research (Maycock et al., 2018). In the 2000s, Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) and radio occultation (GNSS-RO) measurements provided new ways to measure temperature at altitude, complementing data from the MSU. GNSS-RO is a new independent, absolutely calibrated source, using the refraction of radio-frequency signals from the Global Navigation Satellite System (GNSS) to measure temperature, pressure and water vapour (Section 2.3.1.2.1; Foelsche et al., 2008; Anthes, 2011). Sidan 175 här: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter01.pdf

  Ockultationsmätningarna är absolutkalibrerade och har mycket hög upplösning i vertikalled. Temperaturen varierar kraftigt i tid och rum, man måste medelvärdesbilda över stora volymer under lång tid. Jag tror att diskussionen kommer att vara avslutad före AR7, satellitmätningarna kommer antagligen att vara definitivt falsifierade och inte längre omnämnas i den vetenskapliga literaturen. Enligt min mening är det kontraproduktivt att med hänvisning till Christy och Spencer ifrågasätta IPCC:s modeller. Det är viktigt att med trovärdighet motarbeta alarmismen! Falska påståenden om att ”klimatkrisen” redan förorsakar de flesta av de väderkatastrofer som media regelbundet rapporterar bör inte bemötas med osanna argument. Sanningen är att ”klimatet kan vänta” – redan beslutade åtgärder, freonförbud, mer kärnkraft, högre verkningsgrad i kraftproduktion, mm. har lett till att aktuellt scenario för framtiden är SSP2-4.5 och inte längre RCP8.5.

  I dagarna ser vi stora annonser från ett företag som säger sig kunna öka verkningsgraden påtagligt i kraftvärmeverk. Man vill förgasa biomassa så att man kan driva gasturbiner (med efterföljande ångturbin förmodar jag) och nå mycket höga elverkningsgrader. Jag vet inte om det ät vettigt, men jag är rätt säker på att man med bättre teknik kommer att kunna utnyttja energiråvaror av alla slag, inklusive fossila, med högre verkningsgrad.

  Bättre ekonomi -> bättre teknik -> mer välstånd med lägre resursförbrukning

  Att förstöra ekonomin genom att förverkliga gröna drömmar om sol och vind leder långsiktigt till större utsläpp – det är min personliga uppfattning. Det finns orsaker till att folkökningen är ohållbar i en många fattiga länder. Att västvärlden blir fattig gynnar inte redan fattiga länder.

  Betänk att Kina släpper ut 10,7 GtCO2 medan EU släpper ut 3,1 GtCO2. Antal innevånare är 1,4 miljarder respektive 448 miljoner alltså 7,6 respektive 6,9 ton/capita. Nog har EU lite bättre levnadsstandard: GDP per capita cirka USD 44000 i EU och cirka fyra gånger mindre i Kina. (I Sverige ligger utsläppen på cirka halva nivån. Vi har vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och har haft en god ingenjörskultur.)

 38. Hans H

  #33 Ingemar N.

  Du skriver: ”Spencer och Christy har kört de senaste modellerna CMIP6 för temperaturer över havsytan ….”

  Men när jag läser artikeln visar den sig handla om temperaturen i havsytan, alltså vattnets temperatur!..

  Nå, det spelar kanske inte så stor roll i sammanhanget – förutsatt modellerna beräknat detsamma, vilket jag utgår från.

  Jag drar därpå en imaginär medelvärdeslinje av kvasten och finner då att modell-medellinjen ligger en bit över verkligheten. Knappast på dubbla höjden – men en avvikelse är det förvisso.

  Men jämfört med diagrammet i Anns text är avvikelsen här AVSEVÄRT mycket mindre. Återigen stödjer detta min tes att våra motståndare kan peka på diagrammet i Anns text och säga: ”ett typiskt exempel på oseriös cherrypicking”, så dåliga är inte prognoserna.

  Det gäller för oss att ha ordentligt på fötterna i vår kritik, vilket även Leif Åsbrink berör i #37

 39. Ann Löfving-Henriksson

  Det här inlägget startar med att referera till ”den fria klimatvetenskapen” … och sedan hänvisar jag till TWTW och en tämligen omfattande rapport från Happer & Lindzen som i sin tur bland annat hänvisar till Koonin. De undviker att stödja sig på IPCC.
  Med detta som grund kändes det tämligen säkert att referera till det enkla diagram som nu väckt debatt. Jag kan inte se att diagrammet som är knappa tio år skulle ha ritats på i princip annat sätt idag, möjligen skulle det ha kompletterats med lite senare data.

 40. Magma

  #Ann
  Du är alltid väl påläst. Det blir allt mer tydligt att FN-toppen har en politisk agenda likväl som vår svenska ”Public service”.
  Tvingades tyvärr att åhöra ytterligare en rapport i dag på morgonen där det hävdas jordens djurliv minskat med 69% sedan 70-talet på grund av klimatförändringar och avskogning. Undrar hur några tiondelars grader i global temperaturökning skulle kunna sopa undan större delen av jordens djurliv …
  Den breda allmänheten är tyvärr inte tillräckligt bevandrad i källkritik och skillnaden mellan forskning baserad på iakttagelser av verkligheten och ”forskning” genom datormodelleringar.
  Datorkraft är bra för att göra prognoser när man har en stabil grund av iakttagelser att stå på, men att förlita sig på modelleringar när inte alla indata är väl förankrade i verkligheten ger inte bättre resultat än att försöka spå utgången av en konflikt mellan stater genom att spela ”World of Warcraft”.

 41. Daniel Wiklund

  Nu larmas det igen. Världsnaturfonden har upptäckt ( äntligen) att ” många djurbestånd försvunna”. Vi får väl glädja oss åt att människorna fortfarande finns kvar. Men evolutionen är inte över än. Fast vissa verkar tro det.

 42. L

  Gäller det fortfarande att människans påverkan är 5%?

 43. L

  Gäller det fortfarande att människans påverkan på klimatet är 5%?

 44. Ivar Andersson

  OT Nytt larm
  Forskare: Metangasutsläppen saknar motstycke
  Så mycket som 155 000 ton metangas kan ha släppts ut i atmosfären i samband med Nord Stream-läckaget, enligt nya beräkningar från norska forskare.

  Är detta utsläpp större än kornas metangasutsläpp?

 45. Lasse

  #41
  Kanske är världsnaturfonden omedveten om att tvåbenta däggdjuren(Homo Sapiens) mer än dubblats under samma period! 3,5 till 7,75 miljarder.
  Vi äter mer:
  2,300 kcal per person 1969 har ökat till 2,900 kcal
  Vi använder mer energi och lever längre.
  FNs globala mål har 17 olika områden där djurens mångfald är ett!
  https://sdg-tracker.org/

 46. Sören G

  #41
  Däggdjuren är hotade enligt WWF. Det gällde väl antalet individer och inte arter vad jag förstår.
  Reportern började prata om att korallreven är döda om den globala uppvärmningen ökar 2 grader. Hörde inte vem som skulle ha sagt det. Något som reportern hittade på?
  Korallreven har existerat under lång ti och den globala medeltemperaturen har varit betydligt högre.
  Men havens maxtemperatur tycks vara 30 grader, beroende på ökad molnbildning och nederbörd som kyler havet runt ekvatorn. Blir den globala medeltemperaturen högre så fördelar sig värmen mot högre breddgrader, där det alltså blir trevligare att bo.

 47. Hans H

  #39 Ann L-H

  Jag är positiv till allt i din rapport utom valet av diagram.

  Är övertygad om att du skulle kunna hitta ett diagram – t ex baserat på CMIP6 – där jordens medeltemperatur enligt modellerna ställs mot UAH’s värden.

  Ser inte att ett sådant diagram har något med ”oavhängiga forskare” att göra.

 48. Ann Löfving-Henriksson

  # 44 Ivar A.
  Accepterar man Happer m.fl. så kan vi ”sitta lugnt i båten”. Metangasen har i princip ingen påverkan på det globala klimatet.
  I länk 1 finns (sid 30-31) däremot en beräkning på hur en 100%-ig ökning av CO2, från 400 ppm till 800 ppm skulle påverkan atmosfären. Svaret blev en ökning med 0.84 Celsiusgrad och detta på uppskattningsvis runt ett sekel. Metans påverkan är ännu mindre bland annat beroende på att den reagerar med syret i atmosfären och bildar CO2 efter några år
  Vill man vara petig med citatet så anses det olämplig att styra till platsen precis ovanför utsläppet.

 49. Vi skall inte fördjupa oss i ett diagram som egentligen inte är centralt för Anns inlägg.

  Men det är upprörande att Leif Å dömer ut satellitmätningarna – kalibrerade mot ballongmätningar – bara så där. Ursäkta mig, men det är bara löjligt.

  Jag tycker också att det är fel av Hans H att betrakta mätningarna över tropikerna som körsbärsplockning. Tvärt om är det viktigt att hitta just de falsifierande instanserna av en modell eller en teori. Det är liksom det som vetenskaplig forskning går ut på att hitta. Annars kan vi ju fortsätta att nöja oss med felaktiga teorier/modell och strunta i att de inte stämmer, såsom man har gjort med CMIP6 i AR6. De må vara politiskt ”praktiskt” att skapa alarmism, men vetenskap handlar det inte om.

 50. Ann Löfving-Henriksson

  # 47 Hans H. Diagrammet visar någonslags medelvärde av de vidlyftiga klimatmodellerna kontra data från mätningar i atmosfären och det var det jag ville förmedla. Det mer utförliga diagrammet visar samma sak men har med delar av spagettisvansen, men kan bli förvillande.

 51. TorbjörnR

  #47 Hans H

  Att falsifiera en teori eller hypotes handlar per definition om att körsbärsplocka. Det räcker med ett ”bevis” för att teorin inte stämmer för att falsifiera densamma.

  Generellt gäller väl att alla debattartiklar körsbärsplockar då man har begränsat utrymme att uttrycka sig. Klimatakarmister gör det hela tiden, dessutom så utelämnar, missleder, hittar på och närmast ljuger om klimatet medvetet eller omedvetet!

  Välkommen till verkligheten

 52. tty

  #37

  ”jag är rätt säker på att man med bättre teknik kommer att kunna utnyttja energiråvaror av alla slag, inklusive fossila, med högre verkningsgrad.”

  Medan jag är rätt säker på att det inte kommer att bli några stora förbättringar och att det kommer att gå långsamt. Carnots lag gäller alltid. Högre initialtemperatur kräver helt nya material i gasturbindelen (keramer?), och det är ju inte så att det inte redan har forskats intensivt i många årtionden på material för turbinblad och ledskenor.
  Och i andra änden har vi problemet att det inte finns något kylmedium med lägre temperatur än 270-300 K att tillgå.

  Kan man gasifiera lågvärdiga bränslen (och få en tillräckligt bra gaskvalitet att köra i en gasturbin, ej trivialt) kan man förvisso bygga flera CCGT-kraftverk, men de kommer alltid att ha en lägre total verkningsgrad än naturgasbaserade verk eftersom gasifieringen inte är gratis energimässigt.

 53. tty

  #37

  Apropå GNSS-RO så förutspåddes det för 15 år sedan att den nya mirakelmetoden inom 10 år skulle slutgiltigt bevisa mänsklig klimatpåverkan:

  https://www.newscientist.com/article/dn13329-gps-thermometer-could-flag-up-climate-change/

  Det har tydligen gått litet trögt. Och sedan finns det ett avgörande problem. Metoden mäter INTE temperaturer, den mäter refraktionsindex, d v s hur mycket radiovågorna bryts. Vilket i sin tur beror på:

  – atmosfärtryck
  – temperatur
  – absolut fuktighet

  Temperaturen beräknas sedan genom att man sätter in tryckprofilen och luftfuktigheten från, just det, klimatmodeller.

  Så var det med den absolutkalibreringen. Det kan tilläggas att de flesta meteorologiska prognosprogrammen använder refraktionsvinkeln direkt, utan att försöka reda ut vad som beror på vad.
  Men även då är överensstämmelsen med klimatmodellerna sisådär. Det stämmer hjälpligt nära ekvatorn men ger helt ”felaktiga” resultat på höga breddgrader:

  https://www.nature.com/articles/s41612-022-00229-7

 54. Mats Kälvemark

  # 37 Leif Åsbrink
  Se dig om i verkligheten och inkludera då en tillbakablick i klimathistorien före ca 1960 då fossil CO2 inte kan ha spelat någon roll.
  Hur förklarar du alla klimatförändringar från den medeltida värmningsperioden över den djupaste LIA i slutet av 1600 talet , värmningarna i början på 1900 (1910-1940), köldperioden 1945-1975. Den sistnämnda under stigande CO2-utsläpp och atmosfärshalt? IPCC:s styrka är deras pålitlighet. De har alltid en agenda och nästan alltid fel i sina modeller. Apokalyptiska spådomar om tipping points och världens undergång är bara patetiska, men de levereras med samma pålitlighet vart tionde år. Denna pålitlighet är på samma nivå som att solceller inte ger någon el då det är mörkt eller att vindkraft levererar noll när det inte blåser. Det kan man också lita på.

 55. Det enda säkra är att man numera inte kan lita på det som kallas vetenskap eller institutioner som tidigare ansågs vara till gagn för samhället.
  Och som borde vara objektiva, i stora drag.

  Detta är ett bra exempel ytterligare misstänker jag jag där man starkt kan befara ett bakomliggande försök att påverka stater och marknader till sin egen fördel, dvs till fördel för ex USA och EU. Behöver inte vara fel i alla delar men mycket sannolikt vinklat i ett desperat försök att skrämma de bångstyriga arabländerna med flera. Det är väl FN som äger sanningen numera säger man själva, via IEA och många andra kanaler, eller åtminstone anser sig göra det.

  Totalitära ambitioner som man tror skall gå att få världen att gå på. Man glömmer bort Asien, Afrika Ryssland och många andra som inte spelar med om det inte gynnar dem. Dvs alla förser sig så gott de kan och önskar, men ibland utan förväntat resultat:

  ENERGI
  DEN VÄRSTA GLOBALA KRISEN I HISTORIEN ÄR HÄR – IEA (Direkt)
  2022-10-13 12:11
  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ”Skoningslöst” marknadsstörande krafter radar upp sig samtidigt som världen kämpar för att navigera igenom historiens värsta globala energikris, skriver Internationella energimyndigheten IEA i månadsrapporten för oktober som utkom på torsdagen.

  Planen som aviserats av oljekartellen Opec+ om att kraftigt minska oljeproduktionen har lett till att tillväxtprognosen för oljebranschen sänkts för resten av året och det nästkommande. Detta har bidragit till högre priser på marknaden och förvärrat den volatilitet som redan lett till oro för energisäkerheten.

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/10/13/energi-den-varsta-globala-krisen-i-historien-ar-har-iea.html

 56. Hans H

  #49 Ingemar Nordin

  Jag inser också att det är en petitess.

  Och #50 TorbjörnR, jag lever i högsta grad i verkligheten, det är onödigt med hånfulla tillmälen!

  Jag inser självklart att man kan syssla med körsbärsplockning därför att ett fel väger tyngre än flera rätt. Men det man visar bör vara KORREKT, tycker inte ni det?

  Ingemar: underrubriken i Anns diagram är: ”Global mid tropospheric ….”

  För övrigt är jag övertygad om att – med de fel som modellerna inte han korrigera – så ger AR6 goda möjligheter till ett uppdaterat diagram som visar rejäl avvikelse och är taget från IPCC’ AR6. Att modellerarna i efterhand vill korrigera data är ju deras problem.

  för att visa på att Nu är det ju så att underrubrike

 57. Håkan Bergman

  WWF’s larm om massdöd nämns av flera, det jag kan läsa mig till är att det handlar om totalen för ryggradsdjur, smart då får man med fiskarna. Kanske kan vi få EU att förbjuda eller begränsa fiske med bottentrål i Bottenhavet så att vi får behålla surströmmingen. Kom ihåg att tiotusen strömmingar är fler än ett dussin elefanter.

 58. Håkan Bergman

  foliehatt #5
  https://www.youtube.com/watch?v=Li-c2UuvZus

 59. TorbjörnR

  #56 Hans L

  Det var inte min mening att vara hånfull. Ber om ursäkt i så fall.
  Däremot så drev du frågan om körsbärsplockning lite väl långt tycker jag då du fick ett antal svar hur bilden var menad och syftet med den men du fortsatte att kritisera.

  Däremot ställde du några andra relevanta frågor som var 👍

  Glöm inte att ingen som skriver inlägg här varken har betalt eller har hur mycket tid som helst 😄

 60. tty

  #46

  ”Reportern började prata om att korallreven är döda om den globala uppvärmningen ökar 2 grader.”

  Det var ungefär 2 grader varmare under den förra mellanistiden för ca 100 00 år sedan. Och mycket riktigt – alla korallrev från den tiden är döda. Visserligen inte p g a värme, utan för att de hamnade på torra land under istiden, men döda är de onekligen (utom där nya korallrev växt upp ovanpå dem under den här mellanistiden, som t ex på Stora Barriärrevet)

 61. Sören G

  Mu är Erika Bjärström i gång igen i Rapport. ”Det är fastlaget att översvämningarna i Pakistan har förvärras av den globala uppvärmningen”.

 62. Sören G #61,
  Bjärström fortsätter envetet att sprida ovetenskapliga och vilseledande påståenden på bästa sändningstid i SVT. Hon har noll koll på den vetenskapliga forskningen.

  Hur länge skall vi vara tvungna att stötta hennes propaganda med skattemedel?

 63. Staffan Lindström

  61,62

  Nu lyckas EB även skriva om historien ; ”Usama bin Ladin greps” Vi som i 10-talet år trott att han sköts i sitt hem i Abottabad… Detta rättas inte däremot en uppgift om HPV-vaccin…

 64. Hans H

  #59 TorbjörnR och Ingemar N

  Även om diagrammet i Anns artikel spelar en mycket liten roll för just den artikeln så är det ändå ofta aktuellt i den kritik vi sprider här på KU

  Och då finner jag det VÄSENTLIGT att vi presterar ett diagram vars rubrik stämmer med innehållet – vilket trots mina påpekanden inte verkar utrett.

  På mig verkar det ”klippt och klistrat”, eller fel rubriksatt. Eller vad?

 65. TorbjörnR

  #64 Hans L

  Exakt vad anser du vara fel med bilden?
  Jag kan inte se att du varit tydlig med det.
  Om så, hur ska den se ut istället?

 66. Daniel Wiklund

  # 64 Hans H Svara själv på frågan ”Eller vad?”

 67. Ann Löfving-Henriksson

  # 65 Hans H, det diagram jag dristade mej till att illustrera min text med har jag uppfattat som en förenkling av ett diagram bland annat är med i Fred Singers Hot Talk, Cold Science (sid 95).
  Rubriken där är
  Tropical Midtropospheric Temperature Variations
  Models v. Observations
  5-year Averages, 1979-2016 Trend line crosses zero at 1979 for all time series.

  Texten under diagrammet inleds med ”Climate model forecasts versus observations, 1979-2016.

  Mitt ”CV” klarar inte att reda ut varför jag här är ett exempel på att klippa och klistra.

 68. Hans H

  #65 TorbjörnR

  Du har endera inte läst mina inlägg från början eller inte tagit åt dig av innehållet!

  Underrubriken till diagrammet anger att kurvorna avser ”Global mid tropospheric”

  Tempökningen i diagrammet för ”avlästa” värden enligt bl.a. UAH anges ge mindre än 0,3 grader för 40-årsperioden!

  Jag påpekar att de UAH-värden vi följer regelbundet här på KU ger för ”Global vid jordytan” 0,6 grader på 40 år.

  Jag efterfrågar om det finns någon fysikalisk förklaring till diskrepansen? Den innebär ju annars att tempavtagandet med höjden signifikant genomgår en förändring. Eller undrar jag om diagrammet är ex. på cherrypicking?

  Nu rycker Ingemar Nordin in och säger att han tror sig minnas att förklaringen är att sifferunderlaget till de i själva verket tio år gamla uppmätta kurvorna skulle vara från ”Tropical mid tropospheric…”

  En – i mina ögon – mycket trolig förklaring till min 0,3-graders undring eftersom jag relaterade till Globala snittet 0,6 grader vid jordytan enligt UAH!

  Och vi vet att temperaturstegringstakten är som lägst i tropikområdet och som högst på höga latituder!

  ERGO: Texten som står i diagrammets rubrik är fel!

  Du inser förstås att även om man fördubblat lutningen på kurvorna i diagrammet till 0,6 grader skulle en icke oväsentlig skillnad kvarstå gentemot modellerna. Det är alltså INTE textkommentaren i Anns text jag velat diskutera!

  Frågan som insmyger sig härutöver är dock också: om rubrikerna från Christy och Spencer slarvats med, gäller då modellkvastens predikterade värden ”mid tropospheric Global” eller ”mid tropospheric Tropical”?

  Mitt förslag är att ett AKTUELLT diagram tas fram – gentemot modellerna i AR6 CMIP6.

  Det kan givetvis dessutom få vara utvalt så att maximal differens framstår mellan modeller och mätdata – men rubrikerna ska vara korrekta och data jämförbara! Vem av KU’s idealister som passar för uppgiften vet inte jag.

  Nu har jag ägnat nog med tid åt denna fråga konstaterar en lätt frustrerad gammal pensionär. Som givetvis vet att allt arbete som ligger bakom KU är ideellt arbete….

  Och som ogillar starkt bli skriven på näsan med självklarheter!

 69. Hans H

  #65 Ann L-H

  Jag har som jag sagt flera gånger inget att invända mot din textkommentar till diagrammet. Eller till din utmärkta framställning i övrigt.

  Noterar att du nu tycks ha uppfattat att rubriken på Fred Singers diagram var ”Tropical Mid Tropospheric….” medan det du klippte in anger ”Global Mid Tropospheric…”. Vilket ger skillnad!

  Så vi kan nog enas att jag haft fog för min undring?

 70. Hans H

  #66 Daniel Wiklund

  Jag och många andra här på bloggen månar om att vi presenterar korrekt information och är transparanta med vad den har som grund

  Läs mitt mycket tydliga svar #68

 71. Daniel Wiklund

  #68 Hans H. Du skriver ” Vem av KU-s idealister som passar för uppgiften vet inte jag”. Du kanske passar för uppgiften. Oavsett om du är idealist eller inte.

 72. Ivar Andersson

  Hans H
  Ditt påpekande verkar vara luddigt eftersom ingen verkan ha begripit vad du avsåg. Jag säger inte att du har fel men du var väldigt oklar med vad du kritiserade.
  Varför skrev du inte från början att det skulle vara ”Tropical Mid Tropospheric….” i stället för ”Global Mid Tropospheric…” #70 ?

 73. Ann Löfving-Henriksson

  # 72 👍
  Just vad jag var på gång att fråga.

 74. Ivar Andersson

  Ann LH
  Rolig att vara snabb någon gång 🙂

 75. Hans H

  #72, 73

  Jag är van att läsa av diagram. Jag reagerade på kurvans lutning. Värdena bakom alltså! Något var uppenbart lurt.

  Det stod inget om Tropical i rubriken utan Global…..

  Jag är inte synsk. Det var Ingemar Nordin som när han rannsakade sitt minne kom på att diagrammet nog avsåg Tropical…

  Något som nu även Ann bekräftar.

  Sen är det oklart hur rubrikens Global kommit in. När diagrammet vandrat i flera led. Har Christy/Spencer missat? Skrivfel? Har ingen aning

  Om jag har varit ”luddig”? Tja, men man kan förvänta sig lite tankemöda hos läsaren av mina kommentarer också.

 76. #53 tty

  I artikeln i Nature som du länkar till kan man läsa: ”the observed bending-angle trends match predictions made with the HadGEM1 climate model a decade and a half ago” Din värdering av samma data är: ”Det stämmer hjälpligt nära ekvatorn men ger helt ’felaktiga’ resultat på höga breddgrader:”

  Avgörande för mig är att UAH använder rådata med för dålig upplösning i vertikalled. Att utvärdernigen av temperatur skulle utgå från tryckfördelning och luftfuktighet från klimatmodeller är inte mitt intryck av detta: ”For a dry atmosphere, refractivity is directly proportional to air density, and a pressure profile can be retrieved by vertical integration of the refractivity profile under the assumption of hydrostatic equilibrium. The corresponding temperature profile is obtained from an equation of state, e.g. for an ideal gas. This so-called ’dry’ approximation is a valid assumption in the upper troposphere and throughout the stratosphere.”

  Jag tycker att man med fog kan påstå att den mycket spridda grafen ”Warming Predictions vs the Real World” är kontroversiell. Den som läser vad IPCC WG1 skriver tror att den redan är falsifierad. Uppenbarligen tror Ingemar Nordin inte alls på det – men i det bekymmersamma läge vi nu har med alarmister som vill förstöra vårt välstånd tycker jag det är kontraproduktivt att åberopa denna graf och övriga bland skeptiker populära argument om att klimatmodellerna är totalt felaktiga. Det är dom inte – det är scenarierna om framtida utsläpp som varit gravt fel.

  Det verkar som att tillträdande regering vill att Sverige skall uppfylla sin del av Parisöverenskommelsen om 1,5 grader. Förmodligen gör dom en korrekt bedömning av opinionsläget – och det är den allmänna opinionen som behöver ändras för att politiken skall följa efter. Därför spelar det roll vad som skrivs t.ex. här på KU.

  Om man utgår från att WG1 med (kalibrerade) modeller ger en rimlig beskrivning av framtidens klimat och hur det beror av våra utsläpp kan man konstatera att Parisöverenskommelsen ger kostnader som är fullständigt orimliga i jämförelse med vad en anpassning till förändrat klimat skulle kosta. Titta på videos med Björn Lomborg t.ex.

  Alarmister som hävdar att jorden redan drabbats svårt av ”upphettningen” som förorsakats av våra utsläpp har fel. Dom inspireras av IPCC WG2, FN-chefen och våra massmedia som alla ger en falsk bild som saknar stöd i WG1 som är den naturvetenskapliga delen: ”the physical science basis of climate change”

  WG2: ”Impacts, Adaptation and Vulnerability” berättar om väderkatastrofer och påstår att CO2-utsläpp är orsaken till att alla katastrofer blivit mycket värre. Spendera en kvart på att se hela denna officiella video från IPCC: https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg DET ÄR DETTA SOM MÅSTE BEMÖTAS!! Inte WG1 genom påståendet att att klimatmodellerna är osäkra. Att modellerna ÄR osäkra står tydligt i rapporten från WG1. I videon påstås t.ex. att urbaniseringen leder till mer utsläpp. Statiskt tänkande! Urbaniseringen leder till bromsad nativitet och på sikt mycket färre människor på planeten. På landsbygden är fler (gratis) händer i jordbruket en fördel. I staden är barn snarare en dyr lyx. Det kommer rimligen inte att dröja länge innan fler länder än Kina och Japan m.fl. får problem med för låga födelsetal. De styrande kommer att tvingas göra det gynsammare att skaffa barn vilket inte borde vara så svårt på längre sikt. Jag tror att världens befolkning kommer att nå ett maximum på en nivå som är ännu lägre än senast reviderade prognos från FN på 10.5 miljarder år 2085. Jordens framtida totala befolkning är en mycket viktig faktor i IPCC:s scenarier…

  Viktigt att påpeka för alarmister är att jorden redan blivit 1,2 grader varmare och att mänskligheten både mångdubblats i antal och i medeltal fått en mycket bättre levnadsstandard med mycket färre dödade i klimatkatastrofer. Enligt modellerna kommer ytterligare 1,2 grader att ”försämra” för mänskligheten lika mycket till. Det är knappast en framtid att vara så vansinnigt rädd för att vi skall rasera vår ekonomi genom att försöka nå Parismålet. Tvärtom, god ekonomi ger oss möjlighet till kloka och lönsamma investeringar i fattiga länder som skulle påskynda den ekonomiska utvecklingen och den demografiska transitionen.

 77. Ann Löfving-Henriksson

  Hans H., # 75 mfl.
  När frågan om Reality-delen i diagrammet i inlägget gällde globalt eller inte kändes det meningslös att engagera sig i frågan eftersom det är mer eller mindre ogenomskådligt vilka faktorer som ingår i alla de klimatmodeller som ligger bakom modell-delen.
  Diagrammet är enlig uppgift från 2013 (the Bulletin of American Metorological Science) och har sedan dess använts för att visa den allt större skillnaden mellan det graf om bygger på data från atmosfären kontra modellernas förutsägelser.
  Jag förstår uppriktigt sagt inte varför det har blivit en grej av det här. Att jag blandade in Singer är för att han använde det ytterst förenklade diagrammet i än mer förenklad form i Paris 2015 vilket innebar att jag hoppades vara i goda händer.

 78. Daniel Wiklund

  Vilket fantastiskt väder vi har i Luleå idag. Strålande sol och spegelblanka fjärdar. Just nu 7 grader. Det är härligt att vi har så fint väder mitt i den sk klimatkrisen. Den här dagen 1993 så åkte jag skidor. Det hade kommit 40 cm snö. Det tidigaste som jag åkt skidor. Har åkt skidor i 60 år. Men jag föredrar dagens väder framför vädret för 29 år sen. Igår handlade jag grönsaker i Smedsbyn. (Ett par mil utanför Luleå). Bl a nyskördat broccoli. Och nyskördade tomater, från växthus.

 79. Leif Å # 76,

  ”Den som läser vad IPCC WG1 skriver tror att den redan är falsifierad. Uppenbarligen tror Ingemar Nordin inte alls på det – men i det bekymmersamma läge vi nu har med alarmister som vill förstöra vårt välstånd tycker jag det är kontraproduktivt att åberopa denna graf och övriga bland skeptiker populära argument om att klimatmodellerna är totalt felaktiga. Det är dom inte – det är scenarierna om framtida utsläpp som varit gravt fel.”

  CMIP6 modellerna visar uppenbarligen fel, särskilt när det gäller läget över tropikerna. Du tycker att detta är fel och t.o.m. kontraproduktivt.

  Men du tar fel. De avvikande prediktionerna visar att modellerna inte stämmer. Av det följer att modellerna ger 0 information om framtida klimat. Det hjälper liksom inte att säga att modellerna stämmer hyggligt, inom felgränserna, här på jordens markyta. En prediktion grundad på en falsk modell kan visa totalt fel om framtida temperaturer här på jordens markyta. Lika fel som de visar om temperaturökningen halvvägs upp i troposfären. Vilka garantier har du för att de skulle vara ens approximativt korrekta?

  Det är möjligt att det rent politiskt och kortsiktigt praktiskt är bäst att hålla med. Men det är inte särskilt rationellt att inte hålla öppet för att modellerna kan vara totalt fel.

  Sanningen, och vad som är falskt, är rätt så viktig även ur en pragmatisk synvinkel. Exempelvis så bör inte klimatpolitiken vara baserade på bevisat felaktiga modeller.

 80. Paul Håkansson

  Men visst modeller är fantastiska, då kan ju alla ha rätt. Skit in skit ut är enligt min mening det som gäller. Men visst det ger alltid försörjning till dom som försvarar tillvägagångssättet.

 81. Magma

  #Ann
  Jag tycker inte att du behöver ta åt dig ett smack av kritiken här ovan av att diagrammet möjligen inte var helt korrekt.
  Det hade varit en annan sak OM din artikel hade avhandlat en analys av data i diagrammet – nu var det en bild av ett diagram för att åskådliggöra resonemanget i din artikel – att modelleringarna och verkligheten skiljer sig åt.
  Lätt som en plätt att inse!

 82. Pingback

  […] Läs hela artikeln HÄR. […]

 83. #52 tty

  Jag råkade få syn på annonsen igen. Det är Phoenix Biopower som utlovar en halvering av bränsleåtgången genom förgasning av biobränsle. https://phoenixbiopower.com/our-technology Dom jämför med traditionell ångturbin säger dom.

  Jag förmodar dom menar halva bränsleåtgången för 1 kWh el medan värmeproduktionen för fjärrvärme blir betydligt mindre än med traditionell teknik ??

  Nu är det ju el vi behöver mest, så kanske är detta vettigt? Man nyemitterar 17.5 MSEK för att förhoppningsvis driftsätta en demonstrationsanläggning före 2030. Företaget ligger på KTH:s område i Stockholm.

 84. Thorleif

  #25 Lennart Svanberg

  Jag har inget emot att du har åsikter som avviker från mina. Däremot undrar man ibland vad andras åsikter grundas på. Som i ditt fall.

  Det du nämnde slipper igenom här utan moderation för att det tycks överensstämma vad som anses politiskt korrekt. Då moderatorn lite känner till min inställning blir jag alltid modererad. Man hade ju hoppats att alla ska bli behandlade lika!

  Jag försöker undvika att själv ta upp kriget i Ukraina numera men har alltså bara responderat på andra personer.

  Nu har jag även fått en varning av Ingmar. Jag försöker givetvis hålla mig i skinnet fortsättningsvis och hoppas att Ingemar ska våga stå upp för likabehandling när det gäller ”kontroversiella” åsikter utanför energi och klimat-temat.