Tyska skolbarn får frysa – filtar delas ut

skolbarn frysa

P.Gosselin på NoTricksZone rapporterar att man planerar att skruva ned värmen i skolsalarna i Tyskland. Som bekant är det energikris i landet och man måste spara ganska rejält för att klara vintern.

Oron för att tyskar kan behöva frysa och gå till ytterligheter för att hålla sig varma är lika verklig som alltid, så mycket att tyska skolor har börjat sänka värmen för att spara på bränsle och dela ut filtar till barn så att de kan hålla värmen i klassrummet under sina lektioner, rapporterar pleiteticker.de.”

https://pleiteticker.de/ har flera intressanta artiklar om hur krisen slår, och kommer att slå, i Tyskland.

Som en åtgärd tänker vissa skolor som sagt dela ut filtar till sina skolelever om de skulle frysa när man drar ned värmen i klassrummen. Som lök på laxen så rekommenderar myndigheterna samtidigt att man skall vädra klassrummen var 20:e minut. Detta pga risken för Covid.

Dessutom rekommenderar Tysklands federala miljöbyrå att klassrummen ska vädras var 20:e minut för att hålla luften fräsch och ren från virus, vilket förvärrar situationen och shockventilation ökar värmeenergiförbrukningen med upp till 20 procent.”

Hmmm, det hela verkar inte vara riktigt genomtänkt. ”Hela situationen är absurd” utropar Pleiteticker.de.

Inte att undra på att Die Grüne blivit väldigt impopulära på sistone. De regerar ju tillsammans med socialdemokraterna (SPD). Regeringen har haft stora svårigheter att hantera energikrisen.  Å ena sidan vill de hissa den gröna godhetsflaggan, gå före och satsa enorma summor på s.k. ”förnyelsebar” energi. Å andra sidan har man dragit benen efter sig när det gällt att förlänga driften för de återstående kärnkraftverken.  Lägg därtill problemet med gasen från Ryssland, och OPECS beslut att minska oljeproduktionen. Det verkar som att sårbarheten med landets energipolitik sakta börjar dagas för tyskarna.  Nu hoppas även Die Grüne på varma vintrar.

Även om situationen är delvis annorlunda i Sverige så inser allt fler här hemma att vi behöver kärnkraft, och även fossila kraftkällor, för att klara de kommande vintrarna. Sol- och vindkraft gör oss sårbara och utlämnade till vädrets makter, även inomhus.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Det är möjligen lokalt i Stockholm, samt på SVT o TV4, som man fortfarande vårdar sitt skötebarn MP, medan vi som lever i verkligheten ute på ”landet” sedan länge sett hur inflationen och då särskilt priserna på ved och och små motorelverk stuckit i väg i pris, och trots det börjar bli slutsålda, på grund av en huvudlös ”grön” politik de senaste åren.
  Frågan är när vår politiska ledning skall vakna från sin ”Törnrosasömn” och börja inse allvaret och lägga ner sina tokiga projekt med väderkvarnar och insamling av CO2?

 2. Hans H

  En varning bör utgå från vår nya regering om att ingen elexport är att räkna med i vinter om de inte förlänger drifttiden för sina tre återstående kärnkraftverk.

 3. foliehatt

  Jag är mycket besviken på de stora politiska partierna i Sverige. Makten är dem så kär att de lånar sig till nästan vad som helst för att få sitta vid köttgrytorna. Som exempel i närtid kan nämnas januariöverenskommelsen och bytet av styre i Stockholms kommun. Vad än de stackars Stockholmarna röstar för så får de Miljöpartiets trafikpolitik.

  De partier som kommer till maktposition på sådana sätt ger en oproportionerligt stor makt och inflytande till mindre, opportunistiska partier där till och med riktigt extrema inslag nu plötsligen drivs igenom av det block som vågmästarpartiet för tillfället har sålt sig till.

  Det är på detta sätt som övriga politiska partier har sett till att miljöpartistisk politik har bedrivits i Sverige under en lång rad år. Med katastrofala resultat. Vi – övriga väljare – MÅSTE börja bestraffa de partier som anser att det är OK att hjälpa MP att få sin politik realiserad.

 4. Lasse

  Filt och flit 🙂
  Tyska skolbarn är inte ensamma om att värmas med filt i dagar som dessa.
  Tyska energisituationen som vi får del av gör att allt fler får värma sig så gott det går.
  Följer en transport som kanske kan ge dem lite mer värme:
  https://www.youtube.com/watch?v=2DIWc3k_iMI

  Slow TV längs Elbe, just nu koltransport till något kolkraftverk.
  Dieselpriserna höga eftersom fler än jag kan räkna ut att det är fördelaktigt att elda med olja idag!

  Pakistan får stå ut med detta. (SVT skyller årets översvämning på våra utsläpp)
  Men det var värre förr-så vem skyllde de då på?

 5. Roland Salomonsson

  I Sverige säger t o m Meteorologerna att västeuropa sannolikt får en ovanligt kylig vinter i år. TV4 måste dock klämma in alla översvämningar som det f n är och säga att detta rör ”klimatförändring”. De bortser då helt från den normal varierande klimatutvecklingen för jorden. Ca 2017 övergick senaste perioden till stagnation och nu blir det sannolikt en följd av år med ”avkylning”. Helt normalt.

  Men översvämningar p g a regn är väl känt från Lilla Istiden en följd av avkylning. En annan faktor är att mänskligheten inte längre lär sig av naturen och placerar sina anläggningar och bostäder inom sådana områden som alltid har hotats av översvämningar. Och naturen vinner ALLTID den kampen.

  Enligt NASAA kommer det att vara global avkylning till ca 2050, då denna stagnerar och därefter på nytt övergår till uppvärmning. IPCC lär fortsätta att ”klimatmodulera” så att det hela tiden visas fortsätt ”klimatförändring” (läs Global uppvärmning).

 6. Ivar Andersson

  Tyskarna behöver varmare kläder. Det kommer troligtvis även att vara kallare än vanligt i hemmen. Så kan det gå när Energiewendes följder kommer upp i ljuset. Ska bli intressant att se politikerna i skidoverall i kammaren, som ska föregå som gott exempel och sänka innetemperaturen mest (15 grader?).

 7. Roland Salomonsson

  Ni följer utvecklingen av jordens väder på https://electroverse.co/

 8. foliehatt

  OT – angående regerringsbildningen.

  Julafton kom tidigt i år. Kärnkraft in, vindkraft i baksätet. Troligen storstädning i Vattenfalls ledning.

  En riktigt bra förmiddag.

 9. foliehatt

  OT-igen
  Reduktionsplikten ned på UEs miniminivå. Preem ångrar nog nu sitt vänsterprassel med MP.

 10. Håkan Bergman

  #8-9
  Laddstolpar nämndes lite i förbigående också, dom som tror att dom kan tjäna pengar på såna kan väl få bygglov när vår effektbalans är återställd, inte förr och inga bidrag.

 11. UffeH

  Vi svenskar uppmanas att spara el för att priserna men varför, mängden el är så stor att vi varje dag exporterar en stor del till bland annat Tyskland, så alla dessa reportage om att spara vad är det egentligen till för då brist egentligen inte finns.
  Visst för den enskilde kan en viss besparing sänka elräkningen men elen har ju inte blivit billigare för det.

  Hela problemet är prissättningsmodellen där tysk efterfrågan styrpriset i resten av Europa, varför är det ingen politisk debatt om hur prissättningen ska se ut istället för ”spara” el vilket inte löser något.
  Man kan med fog undra vilka som är våra politikers uppdragsgivare för det verkar inte vara befolkningarna i EU eller för den delen Sverige som är de som bestämmer.
  Och i elprisfrågan kan man undra om vi fortfarande är ett självständigt land där politikerna jobbar för svenskarnas bästa, har vi inga politiker längre med lite hår på bröstet som kan sätta ner foten och bestämma att så här kan vi inte ha det och avsluta det nyliberala projektet med en ”elbörs” där precis som på aktiebörsen ständigt högre priser efterstävas och inse att el/energi precis som vatten är en livsnödvändig vara som inte ska användas för spekulation.

  Skickar med en länk som kanske kan delförklara varför våra politiker och tjänstemän i EU toppen inte rättar till sina som de flesta ser ”misstag”, men är det verkligen misstag det som sker nu?
  En lång artikel på engelska, https://www.ukcolumn.org/article/accelerating-toward-dark-enlightenment

 12. Hans H

  #11 UffeH

  Vi har överskott i EO1 och EO2. Samtidigt underskott på produktion i EO3 och EO4, där 87% av landets befolkning bor.

  Hade överföringskapaciteten i stamnätet varit större hade priserna jämnats ut. Men mycket vindel i norra Sverige sänker kapaciteten i stamnätet pga att ”fladderel” kräver större säkerhetsmarginaler.

  Ju högre andel vindel ju lägre kapacitet. Vi har lagt ner totalt 6 kkv i Sydsverige. Och byggt mycket vindel i norr – t ex Markbygden i Piteå.

  Så vi kan exportera en massa el via kabel till Finland och Norge från EO1 (till skit-priser) och samtidigt tvingas köpa mindre mängder el till främst EO4 för höga priser!

  Prismekanismen är en särskild diskussion. Men du måste göra upp en elstatistik för varje EO för sig när du diskuterar denna fråga. Dess fungerar som ”länder”.

 13. UWB

  Glöm inte att Hansa Power Bridge sätts på vänt, liksom miljöprövningen av Vattenkraft. Vidare att vindkraft (till havs) får betala hela anslutningskostnaden och inte subventioneras av de som köper nättjänster.

  Jag gissar att det här stoppar stora delar av havsbaserad vindkraft och gör det svårare att etablera stora landbaserade vindkraftsparker.

  Solkraft nämns i förbigående, att de har haft snabb teknikutveckling, men inget om stöd eller liknande.

  Jag saknar att man tar bort förbudet mot uranbrytning, men det kanske kommer när fler detaljer kommer.

 14. Håkan Bergman

  UWB #13
  Äntligen!

 15. Hans H

  #13 UWB

  Många mycket bra förslag.

  ”Utbränt” kärnbränsle är en stor uranresurs. Står något om slutförvarslagret temporärt stoppats?

  Hoppas man satsar på utveckling av en ”burner” med torium+utbränt uran. Då behövs ingen svensk uranbrytning

 16. Lars Cornell

  Jag är imponerad av Tidöavtalet, faktiskt.
  https://moderaterna.se/app/uploads/2022/10/Tidoavtalet-Overenskommelse-for-Sverige-2.pdf

  Bäst tycker jag det här var:
  ”Ett uppdrag om att ta fram beräkningskonventioner för klimatnyttan ges till relevant myndighet”
  Det skall bli intressant att se hur man värderar ökad fotosyntes och klimatförbättring med kanske en grad på 100 år.

  Sämst var det här.
  ”Förslaget om CCS (koldioxidinfångning) genomförs”
  CCS är det mest troligt tänkta hitintills detta århundrade.

 17. Håkan Bergman

  Lars C. #16
  Här är min favorit:
  ”Nya regler för elmarknaden
  En ny utredning om elmarknadens utformning tillsätts med uppdrag att ta fram förslag som
  syftar till att samtliga kraftslag ha likvärdiga spelregler samt en ordning där stödtjänster som
  krävs för ett välfungerande elsystem prissätts och där de kraftslag som bidrar med sådana
  stödtjänster också ersätts för detta, i första hand genom ersättning från de producenter som
  inte kan bistå med samma stödtjänster.
  Elmarknadsdirektivet ska få en korrekt
  implementering i svensk rätt, där ansvarsfördelning mellan elsystemets aktörer tydliggörs.
  Angående slutkundsmarknaden bör anvisningsavtalen tas bort.”

 18. Lasse

  #16
  Ser denna:
  ”avfallsförbränningsskatten .. ses över för att skapa
  bättre förutsättningar för kraftvärmen.”

  Kan vi slippa se bränder på tillfälliga upplag nu?

  Jo det var en imponerande programförklaring.
  Det är många frågor som backas och där omtag görs.
  Sverige som gick före har vänt och går nu efter-klokt!

 19. Håkan Bergman

  Lars C. #16
  Här är min favorit:
  ”Nya regler för elmarknaden
  En ny utredning om elmarknadens utformning tillsätts med uppdrag att ta fram förslag som
  syftar till att samtliga kraftslag ha likvärdiga spelregler samt en ordning där stödtjänster som
  krävs för ett välfungerande elsystem prissätts och där de kraftslag som bidrar med sådana
  stödtjänster också ersätts för detta, i första hand genom ersättning från de producenter som
  inte kan bistå med samma stödtjänster.
  Elmarknadsdirektivet ska få en korrekt
  implementering i svensk rätt, där ansvarsfördelning mellan elsystemets aktörer tydliggörs.
  Angående slutkundsmarknaden bör anvisningsavtalen tas bort.”

 20. Enough

  # 16 Lars C

  Beräkningar av klimatnyttan kommer att diskalificera CCS, annars får vi lita på att Elsa W hjälper till. En bra sak var att Agenda 2030 inte nämndes alls( vad jag hörde), däremot pliktskyldigast 2040-45?

  En styrka med detta avtal jfrt. med den statiska punktlistan senast, är att 7 grupper arbetar kontinuerligt, och kan anpassa sig till kommande verklighet under perioden. De hade också en helt annan utgångspunkt, att fastställa gemensam stn först, sedan förhandla resten. Men, detta var startdokumentet, verkstaden återstår….

 21. Göran

  Koldioxidinfångning? Störst på det i dagsläget är oljebolagen. De driver de största anläggningarna. God gärning, eller?

  Vad gör de dock med koldioxiden? Jo, den används för att pumpa upp mer olja.

 22. Gunnar Strandell

  Hans H #12 och #15
  När jag tittar på kontrollrummet just nu exporterar Sverige 3844 MW varav 2/3 kommer från SE3 och SE4, där priset är högre än SE1 och SE2.

  ”Slutförvaret” strax under ”Tages Stuga” i google maps kommer att göras så att avfallet kan återtas.
  I dagarna gallras skogen och jag tycker att den blir vacker, till skillnad från naturreservatet på andra sidan viken.

 23. Plötsligt händer det! Elsa gör avtryck direkt. Kanske. Eller tillåts göra avtryck. Verkar som det var lite efterlängtat även i dessa kretsar. Trots allt.
  Vilken eländig dag för faktaförnekarna. Man kan inte vara annat än skadeglad, trots att man nog vill förbjuda sådant.
  Man bör väl förvänta behov av filtar även i regering och riksdagslokaler över vintern, om det skall vara någon rim och reson.

 24. Lars i Huddinge

  Läste ett intressant inlägg av Judith Curry ang. alternativ uppvärmning, värmepumpar mm.
  Google-översatt men hoppas det är läsbart ändå:

  https://judithcurry.com/2022/10/11/the-penetration-problem-part-ii-will-the-inflation-reduction-act-cause-a-blackout/

  De ”gröna” bestämmelserna i den dåligt namngivna lagen om inflationsreduktion är genomgripande och det verkar som om de kan göra mer skada än nytta. Filosofin bakom inflationsreduktionslagen tycks återspegla tron att om du kan få bollen i rullning kommer det att bli lättare att lägga till ytterligare vind och sol. Men som del 1 diskuterade är de sammansättningsproblem som är förknippade med att öka penetrationsnivån för vind- och solgenerering extrema.
  Att ersätta konventionella synkrona genererande resurser, som har varit grunden för kraftsystemet, med asynkrona intermittenta resurser kommer att försämra nätets tillförlitlighet och bidra till strömavbrottsrisk. Kraftsystemet är den största, mest komplicerade underbara maskinen som någonsin gjorts. Vid varje given tidpunkt måste den hantera flera problem och förbli stabil. Inga resurser är perfekta; i ett stort system kommer du regelbundet att hitta många problem som uppstår i hela systemet. I allmänhet kan ett kraftsystem hantera flera problem och fortsätta att tillhandahålla pålitlig service. Men när ett system saknar stödjande genereringskällor blir det mycket mer sannolikt att det inte kommer att kunna fungera tillförlitligt när problem uppstår.
  Precis som en hög med torrt trä och brandfarligt material kan utlösas från många potentiella källor, eller en mycket ohälsosam person kan ge efter för många olika hot, är ett försvagat kraftsystem mer sårbart för många förhållanden än ett robust. I det här inlägget diskuterade jag ansvaret för Texas Winter blackout. Många saker gick fel den dagen i Texas. Men ofta går många saker fel – det verkliga problemet var att Texas-marknaden inte gav incitament för standby-resurser. I Texas fanns det inte tillräckligt med engagerade resurser för att sörja för systemets belastningsnivåer och potentiella oförutsedda händelser. Texas förlitade sig på en energimarknad utformad för att gynna vind- och solresurser och den misslyckades dem. Men många analyser av Texas blackout fokuserade på de närliggande förhållandena (problem av det slag som är vanliga) som ignorerar eller förnekar det stora underliggande problemet.
  Vi ser strömavbrott och systemproblem över hela världen nu, till skillnad från tidigare. Det finns en gemensam faktor för de flesta – hög penetration av intermittent asynkron vind- och solgenerering. Denna gemensamhet ignoreras i allmänhet när man utvärderar de enskilda avbrotten eftersom egenintressen fokuserar på de utlösande förhållandena. Det kommer alltid att finnas potentiella utlösande förhållanden. Ingen någonstans kommer att eliminera utlösande förhållanden så att frikänna gröna resurser från skuld eftersom sådana saker existerar i den verkliga världen är bara vettigt som teater. När man ställs inför ”gröna” avbrott tjänar fokus på de närmaste triggers till att skydda ”gröna” intressen och hjälper till att maskera de framväxande större problemen som kommer.
  Inflationsreduktionslagen främjar ett system med mindre stabilitet, robusthet och tillförlitlighet. Förutom att beskriva hur dessa gröna program generellt bidrar till större avbrott, kommer jag att avsluta denna artikel med att identifiera en specifik typ av avbrott som sannolikt kommer att bli vanligare på grund av bestämmelserna i lagen om inflationsreduktion. Innan jag beskriver hur lagen påverkar systemet kommer jag att ta en omväg och beskriva en specifik tidigare incident där ett systemelement som var värdefullt på en penetrationsnivå blev en systemskada på en högre penetrationsnivå.
  Penetration Case Review: Värmepumpar
  En värmepump är ett effektivt sätt att värma eller kyla. Eftersom ett kylskåp överför värmen från kylskåpet till slingorna på baksidan för att kyla eller frysa din mat samtidigt som du gör ditt hus varmare, kan en värmepump överföra värme mellan ett hem eller en byggnad och utomhus. På vintern överför den värme från utomhus till interiören. På sommaren överför den värme från huset till utomhus. Med en värmepump ”skapar” du inte värme utan använder bara en liten mängd el för att effektivt överföra värme i önskad riktning.
  Även när det är kallt ute kan en värmepump utvinna värme från utomhus och använda den för att värma ett hem eller en bostad. När temperaturen sjunker under 40 grader. I alla fall. värmepumpar blir mindre effektiva och när temperaturen sjunker under fryspunkten måste bostaden värmas upp med en reservmetod, vanligtvis motståndsvärme. Motståndsuppvärmning gör processen dyrare och ineffektivare. Det är möjligt att byta värme med en källa under marken eller en vattenkälla för att komma runt detta problem, eller alternativt att tillhandahålla värme från naturgasbackup, men dessa tillvägagångssätt har inte fungerat som praktiska medel i någon större skala.
  På grund av deras beteende vid kallare temperaturer är värmepumpar inte lämpliga för alla delar av landet. I norr gör de många timmarna de skulle behöva köra med motståndsvärme dem både miljömässigt oansvariga och för dyra. Naturgas är ett bättre alternativ. De fungerar där det är tillräckligt varmt en del av året för att luftkonditionering ska installeras ändå (så att de inte ökar sommartoppen) och där det är kallt men oftast inte för kallt. Om de körs i motståndsläge bara några dagar om året tar det inte bort nettoförmånerna, men med längre tidsperioder går fördelarna förlorade.
  Att uppmuntra värmepumpar var på modet när jag först började arbeta i sydöstra USA. De flesta enheter i söder såg inte vintertopplaster, så att lägga till värmepumpbelastning på vintern var en stor sak. Det var en win, win, win situation för alla inblandade. Ekonomin fungerar generellt lika för alla kraftverk, men jag kommer att beskriva hur de fungerade för distributionskooperativ.
  Distributionsco-ops betalar en efterfrågeavgift baserad på deras toppbelastning och en energiavgift baserad på deras kwh-användning. Bostadsförsäljning sker på en kwh-användning, så toppavgiften måste återvinnas genom den kwh-avgift som tas ut på privatkunder. Ju bättre en Co-ops belastningsfaktor (totalt sålda kwh/(peak demand*total timmar), desto lägre kan deras hastighet ställas in. Värmepumpar höjde inte efterfrågeavgiften, men ökade energiförsäljningen och tillät att efterfrågeavgiften var fördelat på mer energiförsäljning vilket sänker energikostnaderna för alla.
  Byggare belönades med gratis distribution under jord om de åtog sig att bygga alla elhus som förlitade sig på värmepumpar. Rabatter gavs för värmepumpsinstallationer och ofta belönades de som installerade värmepumpar med gratis varmvattenberedare. Mitt företag hade en stor marknadsföringsavdelning som stödde distributionskooperativens arbete för att stödja ansträngningarna att öka värmepumparna. Det fungerade bra, nästan perfekt. Den enda nackdelen var att värmepumparna under mycket kalla dagar gick över till motståndsvärme och det fick kundernas mätare att snurra på höga förbrukningsnivåer, vilket höjde uppvärmningskostnaderna mycket den dagen. Men med incitament och besparingar på de flesta tillfällen var dessa kostnader inte så betydande. Den totala vinterbelastningen ökade mycket på dessa dagar, men den var fortfarande under sommartoppen vid de flesta tillfällen. Plus, när det är kallt kan du belasta kraftledningarna lite mer och fossilbränslegeneratorer kan ge mer kraft utan att överhettas. Så värmepumparna bidrog inte till att öka de fasta kostnaderna.
  Allt gick bra då penetrationsgraden för värmepumpar ökade. Men det fanns ett moln vid horisonten. Framöver verkade det som att vår vintertopp inom decenniet skulle flytta till att överträffa sommartoppen. Det gjorde att vintertoppen snart skulle driva på behovet av förbättringar och utbyggnader. Tyvärr är det som borde vara tekniska meningsskiljaktigheter ofta också politiska problem. I en strid av experter ifrågasatte konsulterna som arbetade för marknadsförarna trenden. Programmen fortsatte och allt var bra på kort sikt.
  Förr än väntat slog vintertoppen till och den slog hårt och den slog till regelbundet. De kallaste dagarna när den resistiva uppvärmningen slog in steg efterfrågan på topparna kraftigt och snabbt. Den ”nålformade” vintertoppen drev investeringar och kostnader. De mestadels bostadskooperativ som hade investerat stort i värmepumpsprogrammen var tvungna att betala avgifter baserade på deras efterfrågan under den nya vintertoppen, vilket kraftigt höjde deras genomsnittliga energikostnader.
  Medan nästan ingen ville se det komma, så önskade nästan alla i strömförsörjningskedjan att de hade haft effekterna. Detta var ett fruktansvärt slag för elkooperativ på landsbygden som hade investerat stort för att förbättra sin belastningsgrad, bara för att upptäcka att de hade subventionerat en sämre vinterbeläggning. Bostadskunder debiteras inte för att bidra till efterfrågan i topp (mätarna mäter inte det) så för dem har deras bidrag till efterfrågeavgifterna ingen betydande påföljd. För kunder i denna region är det fortfarande vettigt att sätta in värmepumpar så problemen fortsätter att växa för vissa än i dag.
  Inflationsreduktionslagen möjliggör blackout-förhållanden
  Inflationsreduktionslagen syftar till att minska koldioxidutsläppen i nätet. När du tittar på rutnätet bör du inte prioritera ett mål utan bör istället försöka balansera konkurrerande mål. Se Balance and the Grid för en diskussion om hur ansträngningar för att maximera ett mål utan vederbörlig uppmärksamhet på andra stora mål kan resultera i ett försämrat tillstånd för alla mål. Det verkar uppenbart att alla de ”gröna” åtgärderna i inflationsreduktionslagen inkluderades eftersom de alla oberoende verkar kunna minska koldioxidutsläppen. Jag har inte sett några bevis för att någon hänsyn tagits till systemets tillförlitlighet eller hur dessa åtgärder kan samverka för att skapa problem.
  De gröna åtgärder som uppmuntras av inflationsreduktionslagen kommer att leda till generiska strömavbrott i många situationer som beskrivits tidigare i den här uppsatsen och i del 1. Nedan presenteras ett diagram från ett tidigare inlägg, med titeln ”Kommer Kalifornien att ”lära sig” att undvika Peak Rolling Blackouts ?” Den prognostiserade toppen som orsakade oro för strömavbrott var bara cirka 10 % över genomsnittet för föregående års inkluderade i diagrammet.
  Den specifika förutsägelsen av ett avbrottstillstånd jag kommer att göra här involverar vintertoppsefterfrågan. Vintertoppar kan vara extrema, mycket mer än sommartoppar. När temperaturerna stiger på sommaren når luftkonditioneringsapparaterna en mättnadspunkt. Klättringen under sommarens toppbehov med varje ytterligare temperaturökning planar vanligtvis ut. På vintern kan varje ytterligare gradfall öka efterfrågan mer än den tidigare. Det finns många potentiella källor till resistiv värme som ökar efterfrågan. I sträng kyla kommer fler och fler värmeelement in i bilden och efterfrågan kan öka exponentiellt snarare än till plattning. Toppvinterbelastningar tenderar att slå strax före soluppgången. Systemet ser en snabbt stigande topp, ofta beskriven som nålformad, som sjunker när solen går upp och temperaturen blir varm. Sådana toppar kan lätt ligga 5 till 20 % över normala vintertoppar i många områden. Dessa förhållanden har således potential att orsaka allvarligare bekymmer än vad Kalifornien ser under extrema sommarförhållanden.
  Lagen uppmuntrar solenergi på bulk-, distributions- och bostadsnivå. Solenergi kommer inte att vara till någon nytta under en sådan topp, men tjänar till att pressa ut andra resurser som kan stödja systemet under sådana förhållanden. Plus, det finns en dubbel whammy. Solenergiförsörjning till nätet kommer inte att finnas där och samtidigt kommer bostäder som vanligtvis kompletteras med solenergi att ställa maximala krav på nätet. (Notera – Infrastrukturen behöver försörja ett hem som bara ställer krav på systemet några timmar om året samtidigt med andra användningsområden maximal efterfrågan är i princip samma sak som infrastrukturens behov för att stödja ett hem med fulla krav. Det är utmanande att samla in att från sådana kunder. När det finns prisutmaningar och det är svårt att samla in systemkostnader försenas ofta den nödvändiga infrastrukturen.) Hur som helst skapar en utbredd användning och beroende av solenergi oro kring toppar på vintermorgonen.
  Lagen uppmuntrar vindutveckling. Liksom solenergi kommer vind att trycka ut andra bättre lämpade resurser ur försörjningspoolen. Vinden är i allmänhet långsammare strax före soluppgången och vintern är vanligtvis inte högsäsong för vind. Hur som helst är vinden intermittent och vissa tider under kall väderlek är inte tillgänglig. Vissa säger att vinden tenderar att stiga upp när temperaturen blir kallare och det finns sätt att hålla turbinerna från att frysa. Ändå ser vi problem med frysning och en tendens till vind är ingen garanti. Gröna resurser presterar mycket bättre i teorin än i praktiken. Åtminstone ibland kommer vindkraft sannolikt inte att vara en stor tillgång under vintermorgontopparnas efterfrågan.
  Lagen uppmuntrar effektivitet. Detta kan bidra till att minska belastningen och därmed minska sannolikheten för allvarliga avbrott. Men det verkliga problemet med toppbelastning är skillnaden i efterfrågan under den extrema topperioden och andra mer normala högbelastningsperioder. Om effektiviteten minskar belastningen kommer du sannolikt att se en minskning av genererande resurser för att betjäna belastningen vid alla höga belastningsnivåer. Risken från toppförhållanden är mer hänförlig till deltat mellan vintertoppbehovet och vanligare höga belastningsnivåer. Detta beror på att regelbundna belastningar driver generationstillskott mer än extrema förhållanden. Jag vet inte att effektivitetsåtgärder fungerar bättre under de mest extrema vintertemperaturerna än de gör vid normala vinterkalla temperaturer (förmodligen mindre), därför kan dess mildrande effekt vara liten eller ingen. Det finns också de som kan hävda att i enlighet med Jevons Paradox effektivitetssatsningar leder till ökad energiförbrukning. Den grundläggande mekanismen, bakom detta kontraintuitiva teorem, illustreras av mekanismer som observerats som att enskilda konsumenter med mer effektiva hem väljer att värma upp fler rum eller öka komforten eftersom du får mer för pengarna i ett effektivt hem.
  Sol, vind och effektivitet är avsedda att minska fossilbränslebaserade resurser. Förbränningsturbiner och vattenkraft är i allmänhet den mest lämpliga resursen för efterfrågan med begränsad varaktighet. Vattenkraftens expansionspotential är mycket begränsad och denna resurs kan inte kompensera för förlorade förbränningsturbiner i de flesta områden. Förbränningsturbiner presterar relativt bra i kalla förhållanden och gamla mestadels oanvändbara enheter har traditionellt sett anlitats för att få systemet genom kortsiktiga toppbelastningsförhållanden.
  För att vara rättvis uppmuntrar lagen energilagring och det borde hjälpa något med problem med toppefterfrågan. Försiktighet krävs eftersom batterier inte ger sin bästa prestanda i kalla temperaturer. Men i ljuset av alla andra förändringar är det en enorm börda att lägga på tekniken i det här utvecklingsstadiet.
  Diagrammet nedan visar USA:s typiska resursgenerering efter större energikälla. Föreställ dig hur detta diagram kommer att se ut när fossilt bränsle fasas ut. Hydro utgör bara cirka 6 % av mixen och expansionen där är begränsad. Kärnkraft skulle kunna ersätta dessa resurser men det är inte bra för att rampa upp och ner för att följa nåltoppar. Om vind och sol ökar för att ersätta fossila bränslen gör detta oss sårbara för energibrist under vintertoppar strax före gryningen. Batterikapaciteten skulle behöva vara enorm, expansiv och skulle förmodligen inte införskaffas i förväg om påvisade behov
  Det är skrämmande att föreställa sig hur man kan tillgodose en enorm efterfrågan på vintersystem strax före gryningen i en grön framtid. Men ytterligare en funktion i Clean Air Act hjälper till att höja bekymmer till en ännu högre nivå. Inflationsreduktionslagen subventionerar värmepumpar!
  Värmepumpar är attraktiva för inflationsreduceringslagen av endast en anledning. De hjälper till att minska efterfrågan på gasugnar. Subventioner kommer att finnas i områden där värmepumpar idag inte anses vara praktiska. Idag är det inte vettigt att driva motståndsuppvärmning med el genererad från fossila bränslen. Det är ineffektivt och miljövänligt. Men du kan teoretisera att om all el är grön är ineffektiv elvärme grön också. Att ersätta naturgasvärme med värmepumpar är inte en bra idé när man tänker på deras påverkan på elsystemet under vinterns toppförhållanden.
  Enligt lagens bidragsbestämmelser kan människor som bor i områden där värmepumpar inte är meningsfulla besluta sig för att ändå få dem med bidraget. Till exempel, om du bor i ett svalare område och du har klarat dig utan luftkonditionering, kan nu dina enheter subventioneras och motståndsvärmen kommer att finnas där för dig även på vintern. Gröna förespråkare talar om att forma belastningen för att bättre utnyttja resurserna, men det kan uppenbarligen snabbt glömmas bort när andra gröna mål dyker upp. Att sätta in ett gäng värmepumpar och bygga en enorm infrastruktur för att stödja deras kortsiktiga krav är långt ifrån miljöansvarigt.
  Specifik Blackout Prediction
  Med mycket hjälp från Inflation Reduction Act kommer vi sannolikt att se dessa fullständiga villkor inom många områden:
  Mycket kalla extrema temperaturer före gryningen
  Backup snabbstart förbränningsturbiner för fossila bränslen har till stor del drivits ut ur resursmixen,
  Kärnkrafts-, vatten- och batteriresurser tas ut
  Solel saknas på distributionssidan och är inte tillgänglig på generationssidan
  Vinden kan eller kanske inte blåser

 25. tty

  #24

  Hade varit bättre att använda den engelska versionen. Bitvis måste man ju räkna ut vad som stod i den engelska versionen för att hänga med.

 26. Hans H

  #22 Gunnar Strandell

  Tittade du efter hur mycket el EO3 och EO4 tog emot vid samma tillfälle?

  Från EO2 såväl som över andra EO-gränser.

 27. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  All text här skall vara lättläst och begriplig. Alltså inga enorma textmassor utan mellanrubriker eller långa stycken utan avbrott. Och INGA Google-översättningar.

  Tack!

 28. Lars i Huddinge

  Sorry Tege, will not happen again.
  Kanske räcker med länken, ifall nå’n vill fördjupa sig i ämnet.
  \\lars i huddinge

 29. J T

  Många steg i rätt riktning. Håller med Håkan #19. Mycket av problemen vi har har sin rot i att man bara brytt sig om antal kWh vare sig vi behöver den eller inte eller oavsett om den orsakar eller dämpar störningar i systemet. Tror detta har mycket stor potential att rätta till problemen i längden. Hoppas denna utredning leder till konkreta justeringar av regelverket för elmarknaden.

 30. Sören G

  OT
  Nordostpassagen verkar vara stängd för året.
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/

  Och nordvästpassagen också?

 31. Sören G

  Jag får felmeddelande om kritiskt fel när jag postar.
  Och sen kan jag inte komma tillbaka ifall jag vill ändra något.

 32. Håkan Bergman

  Sören G #31
  Det har vart så hela veckan.
  Ingemar N, är ni hjälpta av att jag skickar en dump av hur kakorna såg ut innan det blev så här?

 33. Håkan B #32,

  Ja, kanske. Vi tar det per mejl så att Johan M får se på dem.

 34. Sören G #31,

  När du fått felmeddelandet så backa och uppdatera sidan igen. Din kommentar skall då vara där precis som vanligt och det går bra att redigera. Sudda bort ditt meddelande som står kvar i svarsrutan.

 35. Håkan Bergman

  test

 36. Ulf

  Bra att ungarna får frysa. En dos verklighet är bästa medicin mot klimatskräck.

  Tror klimathetsarna nu gör sina värsta misstag. De tror folk tycker det är viktigt att plåga sig i religionens namn. Men där förväxlar de sig själva med normala människor.

  Nu finns det stora chanser att påverka folk i positiv riktning ifrån klimatreligionen. Vägen går genom att tydligt förklara att vår förra regering lade ner vår energiförsörjning helt i onödan. Villospår som putin, elexport mm bör alltid bestridas.
  Elområde 4 exporterar långt mindre än vad som lagts ner. Priserna beror således helt till 100 procent på svenska politiker. Där S låtit MP få fria händer att förstöra allt.
  Dessutom, Putin tvingade inte tyska mindre begåvade politiker att göra sig beroende av rysk gas.
  När USA påpekade problemet så skrek tyskarna i högan sky. Inte ens nu kan de erkänna hur urbota dumt detta var.

 37. Adepten

  #36 Ulf

  👍💯💥