EUs kulturrevolution vs Det Fria Ordet

Flera har, med all rätt, flaggat för Rupert Darwalls bok ”Green Tyranny, exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex” och delar av den ligger bakom det här inlägget. Boken är tillägnad David Henderson (ekonom, GWPF mm) och S. Fred Singer. Darwall skriver att intelligens och integritet är alltför sällsynta inom ett område som detta, men de två besitter den kombinationen och utgör förebilden för en intellektuell krigare, som kämpar för sanningen.

Bokens titel beskriver innehållet, vilket till stor del fokuserar på Tyskland och Sverige. Sista kapitlet avslutas med en fråga om hur det står till i Sverige. Darwall lyfter där fram några av de intryck, som en brittisk globetrotter (Michael Booth) fick vid ett besök här i landet. Han hade slagits av att media i hög utsträckning censurerade bilden av verkligheten. Var Sverige totalitärt? Den frispråkige journalisten Ulf Nilsson (Expressen) fick frågan och svaret blev att det visserligen inte är som i Nordkorea eller Nazityskland, men att vi utsätts för en krypande totalitarism. Darwall skriver kort att Ulf Nilsson sedan fick sparken och blev kallad rasist.

Journalister eller snarare reportrar på SVT, SR och övrig media mal på med sin indoktrinering kring det så kallade klimathotet. Darwall igen, när systematiskt undanhållande av väsentlig information används som ett redskap för statsmanipulering och social kontroll förlorar en demokrati sin demokratiska kultur. Bland länder, som formellt räknar sig till demokratier har Sverige utvecklat och förfinat utbredda mekanismer för social kontroll mer än något annat land. Det har krossat medborgarnas vitalitet och det ser ut som om socialdemokratin har lyckats tämja människorna där andra regimer från teokratier till bolsjevismen misslyckats. Darwall skriver vidare ”den postmoderna vänstern använder språket primärt som ett vapen för att tysta opponerande röster, inte som ett försök att beskriva verkligheten”.

Medan EUs så kallat goda krafter driver på avindustrialiseringen, den största förändringen sedan den industriella revolutionen, hålls allmänheten utanför, samtidigt som man talar om värdet av Det Fria Ordet. En sådan tystnadskultur är viktig när det gäller att bygga upp en enhetlig opinion, konsensus, samtidigt som den förlorade vitaliteten låtit ”friheten att ge upp friheten” växa fram.

När började denna smygande kulturrevolution? Den var och är smygande, men 1980 anses ofta som födelseåret. 1980 bildades De Gröna i Tyskland av antikapitalistiska och utvecklingsfientliga krafter och 1992 hade frågan plötsligt blivit ”global” i och med FNs första miljökonferens i Rio där bland annat klimatkonventionen spikades. Hur många delegater hade en aning om vad de skrev under?

Ungefär samtidigt började Tyskland arbeta för det som senare blev Renewable Energy Sources Act, omställning till förnybara energikällor. Denna akt med rötter i Tysklands mörka historia har efter hand omförhandlats ett antal gånger. 2007 antog EU med benägen hjälp av Angela Merkel ett obligatoriskt mål om förnybar energi det s.k. förnybarhetsdirektivet vilket därför även styr Sveriges åtgärder för att nå de s.k. klimatmålen.

Vad är på gång? Tillbaka till Ulf Nilsson, en krypande totalitarism.

WBGUs konferens i Essen 2009 samlade de klimathotsmäktiga, de politiskt drivande krafterna (se nedan) för att diskutera hur omställningen till en Green Global Governance skulle kunna genomföras. Eftersom den varken är förenlig med fria, suveräna stater eller demokrati måste allmänhetens moraliska värderingar ändras. Hjärntvätt med andra ord!

Man diskuterade även kring en ny överenskommelse, som skulle legitimera ett mjukt diktatorskap och att begreppet klimatförändringar ska införas både i nationernas konstitution och i FNs Charter, Den Planetära Guiden.

Målet då var ett bindande avtal vid COP 15 i Köpenhamn. Ett avtal vars innehåll allmänheten inte upplystes om!

John Podesta, Clintons-Obamas man meddelade att ”USA var villigt att förhandla fram ett aggressivt avtal” i Köpenhamn. Det är samme Podesta som blek och grå fick framträda under valnatten i november 2016 och erkänna att Trump hade vunnit valet istället för den för tillfället indisponibla Hillary Clinton.

cop 15

COP15, kvällen efter tillväxtländernas bestämda Nej Tack, till bindande avtal. Utveckling först.

Vid COP 15 räddades vi av tillväxtländerna, som till Reinfeldts, Merkels och Obamas bestörtning satte klackarna i backen och vägrade bindande avtal.

Klimatfrågan har aldrig handlat om något reellt klimathot utan om att förändra det moderna industrisamhället i väst. Frågan är en rökridå för en radikal grön agenda och en massiv överföring av välstånd från i-land till u-land var det en gång sagt, men i nutida verklighet från konsumenterna till CIC (det klimatindustriella komplexet).

Europa blev ”klimatledande”, återigen enligt Darwall – eftersom vi har släppt fram småpartier. Här har i första hand Löfven, men även övriga stora partier abdikerat från sina ansvar för landet genom att miljöpartiet med sin agenda fått fritt spelrum i klimatfrågan. Nu sitter vi där vi sitter med ett maktberusat miljöparti och klimataktivister på både SVT, SR och på MSMs redaktioner över hela landet och såväl allmänheten som det fria ordet är effektivt tystade i frågan.

Även om miljöpartiet och journalistkåren eventuellt är nöjda med EUs och Sveriges marsch mot en s.k. planetär styrning så är det deras sak, men är det den allmänna opinionens önskan?

Ingen utmaning är större än klimathotsfrågan sägs det. Så rätt, så rätt. Först och främst handlar det både om vårt lands och om alla andra suveräna länders hotade frihet. Ingen fråga borde vara större än denna i kommande val. En duo, med kvaliteter som Hendersons & Singers, som orkade höja sin röst inom politiken och journalistiken vore mer än välkommen!

Ann Löfving-Henriksson

 

Bland de närvarande vid WBGUs konferens i Essen 2009:

WBGU (Tysklands vetenskapliga råd angående klimatförändringar), en motsvarighet till det råd vår klimat- och energiministrar omger sig med, KWI – med stark marxistisk stamtavla, DKP tyska kommunistiska partiet, Brooking inst. från USA, den mest inflytelserika tankesmedjan i världen, John Podesta från Clinton-Obama gänget, PIK med Schellnhuber som är och har varit rådgivare åt både Europakommissionen, påven och Angela Merkel, medlem i Romklubben och med uppdaterade råd och rön till klimathotets tidsålder, representanter för London School of Economics.

https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/29/ar-tyskland-pa-vag-mot-en-eko-diktatur/

https://www.klimatupplysningen.se/2017/10/08/sie-kennen-mich/

http://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu.de/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2011/wbgu_jg2011_en.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Carin S

  Går det inte med religionen å hålla folket I schack så kan man ta till klimatförändring istället. Lika luddigt o lika svårt att bevisa motsatsen för gemene man. Lägger man dessutom på grupptryck, undanhållande utav information, härntvätt utav barn, inkvisitionsliknande metoder för de som ifrågasätter så är parallellerna stora.
  Är maktfullkomlighet så berusande för mänskligheten att man kan gå emot det som många anser som viktig o det är att få tycka som man vill, säga det man vill o utvecklas som man vill.
  När man tar upp detta till discussion så kallas man för att tro på konspirationer. Värsta är att de som konspirerar gör det så dekikat att du inte skall märka det… Frågan är vem som konspirerar o vem som säger sanningen I dagens samhälle?

 2. Ingvar i Las Palmas

  Ann LH!
  En utomordentlig beskrivning av läget! Tack för den.
  Det gäller att se sanningen i vitögat. Det har aldrig varit en fråga om att rädda världen från en katastrofal värmebölja. Det har alltid handlat om global makt.
  Undrar om det går att övertyga SD om vad det verkliga hotet är. Troligtvis har de redan det klart för sig men kanske avstår från att trumpeta ut det med risk att kallas för ”konspirationsteoretiker” och liknande epitet.
  Och innan någon får för sig att börja hävda samma argument här på bloggen så vill jag påminna om att det epitetet inte är tillämpbart på klimathotet. Allt sker helt öppet och avsikten med klimathotet har redovisats öppet. Global makt. En konspiration är något som sker i det fördolda,

 3. MrZ

  Lustigt, jag lyssnade till honom igår kväll, här: https://www.acast.com/delingpolewithjamesdelingpole/rupert-darwall

  Klart lyssningsvärt. Notera hur allt började med ”Acid Rain”.

 4. Ann lh

  #3 Mr Z, surt regn ligger så att säga ”i pipen” här, det kommer en sväng om det också med tiden. Mer än väl värt att belysa!

 5. Ingemar Lindberg

  Tack Ann!

 6. Christer Löfström

  Ann, jag skrev nyss en kommentar till Ingemar Nordin på förra bloggen.
  Du skriver.

  ”En duo, med kvaliteter som Hendersons & Singers, som orkade höja sin röst inom politiken och journalistiken vore mer än välkommen!”

  Du missar det viktiga. Svenskt Näringslivs agerande!

 7. Evert Andersson

  Det är ett klassiskt grepp genom historien att de som har eller aspirerar på makten är väl betjänta av en yttre fiende. En mer perfekt sådan än våra koldioxidutsläpp är nog svår att finna. Den är så liten och osynlig att man måste få människorna att tro den är ett potentiellt hot mot hela planeten. Om alla motåtgärder inte kan märkas i verkligheten med observationer kan man alltid hävda att vi gjort för få uppoffringar och alldeles försent. Vi har nog passerat ’the tipping point’. Den enda chansen tycks vara om verkligheten går mot kallare tider. Då kommer vi att få veta att det är krafttagen som gjort susen. Rena drömmen om yttre fiende. Ta en ny titt på vimeo.com/ yes prime minister Climate Change. Brittisk satir i sitt esse. Värd att se igen.

 8. Bim

  Ann LH.
  Du sätter fingret på det allra viktigaste. Allt tjafs om vetenskap angående global uppvärmning kan de som vill ha som hobby. Att CAGW är politisk propaganda kan vilken förnuftig människa som helst begripa.
  Det är helt orimligt att en tiondels promille av ökad halt av CO2 på hundra år, betecknas som en luftförorening av fd. president Obama, Det visar ju väldigt tydligt att vetenskap är det absolut inte fråga om.
  Sedan kan man ju undra vem som är klokast Obama eller Trump. Vem som är ärligast råder det inget tvivel om.
  Jag hade förhoppningar om att Obama skulle bli en bra, korruptbefriad president när han valdes. Det verkade ju så när man såg hans förvånade min när han blev tilldelad Nobels Fredspris. ”Va, jag har ju inte gjort ett skapandes grand ännu”
  Visste Nobelstiftelsen att Obama var en lättledd sprattelgubbe innan han blev vald? Eller har priset blivit ett påtrycknings-instrument för att rätta in sig i ledet.
  Man undrar ju när man ser vilka människor som fått priset Arafat, Pachauri, Al Gore osv.
  Att bevisa AGW-bluffen med vetenskapliga argument kommer aldrig att gå, vetenskapen är så svårt korrupt att man inte litar på något som kommer från universiteten längre. Genomsyrade som de är av bla. Genustramset och då även av klimatpropagandan.
  Att plötsligt börja undervisa dagisbarn om klimatet är ju inget annat än ett hjärntvättande, propagandatrick. Varför inte undervisa dem om all annan vetenskap också.
  Ditt inlägg Ann och de flesta andra inlägg du gjort går alltid rakt på problemets kärna, ljugandet, sencurerandet, och påtryckningar genom skattehöjningar och subventioner av politiskt korrekta dumheter. Tack för dina nlägg, det är de jag ofta hänvisar till när jag diskuterar klimatet.

 9. Björn

  Bravo!! Detta inlägg borde finnas som en artikel i en av våra största tidningar. Det är läsning som borde ge upphov till eftertanke hos många. Vad är det för medveten manipulation som våra politiker håller på med? Dags för en ny medborgerlig agenda detta valår.

 10. latoba

  Ann, #9 Björn
  Tack Ann förditt (som vanligt) innehållsrika och värdefulla inlägg. Att våra dagstidningar skulle ta in något om den här boken måste det lobbas väldigt mycket för om det överhuvud taget är tänkbart. När jag föreslog chefredaktören för Eskilstuna-kuriren med Strengnäs tidning att de skulle ta in något av Lennart Bengtsson fick jag ett svar som ordagrant innehöll följande mening: ”Att tidningens ledarsida skulle ge uttryck för klimatförnekelse är därmed uteslutet.”

 11. Peter F

  Darwalls bok är verkligen läsvärd. Sveriges och Palmes roll är anmärkningsvärda.

 12. sibbe

  Mycket intressant analys Darwells bok. Bra, Ann!

 13. Christer Löfström

  In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namly mistaking symtoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attidtudes and behaviour they can be overcome. The real enemy then is humanity itself.
  /Aleander King , Bertrand Schneider. The First Global Revolution. A Report of the Council of the Club of Rome. 1991

  Lars Bern har skrivit mycket om det som hände då. Han hade Nicolin som mentor och var Barneviks miljörådgivare. Tror han träffat någon av författarna till boken ovan, som jag har digtialt. Han var utsedd att vara Sveriges representant vid Rio-mötet, men blev sjuk och deltog inte.

  Boken behandlar även Fission o Fusion.

 14. Ann lh

  Sibbe, # 12 Tack, men detta är endast en liten, liten del av boken. Det kommer nog mera.

 15. Ingemar Nordin

  Ann L-H,

  Att det handlar om att begränsa det fria ordet råder det inget tvivel om. SvD hade en kort öppenhetsperiod på debattsidan för några år sedan (2010?) när vi klimathotsskeptiker fick komma till tals. Det var en enkel match att krossa klimathotarna med sakliga och vetenskapligt belagda argument. Därefter sänktes järnridån i alla rikstidningar, liksom givetvis i public service.

  Svensk media är under all kritik. De vill inte ha någon öppen diskussion om klimatet. De är inte bara ointresserade utan de för en medveten antivetenskaplig agenda. På samma sida står numera alla forskningsråd (och därmed alla universitet), alla myndigheter (som enkelt beordras av regering och riksdag), samt näringslivet (som mutas med skattesubvensioner).

  Eftersom politikerna hatar folklig inblandning i vad de sysslar med så går de nu på frontangrepp mot den enda återstående kanalen för avvikande åsikter: internet.

 16. Sören G

  OT
  På SVT:s website: ”Solens aktivitet minskar
  Solen kan vara på väg in i en längre period av låg aktivitet, ett så kallat solminimum, vilket i sin tur kan få konsekvenser för klimatet på jorden, enligt ny forskning.”
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/solen

 17. Ann Lh

  Ingemar, # 15 här är ett intressant avsnitt från Darwalls bok, om hur man kan tysta en hel befolkning och på så sätt uppnå konsensus:
  https://www.thegwpf.com/rupert-darwall-the-spiral-of-silence/

 18. Ingemar Nordin

  Christer L #6,
  ”Ann, jag skrev nyss en kommentar till Ingemar Nordin på förra bloggen.”

  Jag har svarat dig på på den tråden #74 och #75. Kanske vore det bättre om vi håller oss till ämnestrådarna istället för att smeta ut inläggen överallt. Jag väntar fortfarande på svar i den förra tråden om kärnkraft och om dina påståenden om att Näringslivet propagerar för kärnkraft. (Svenskt Näringsliv är precis lika mesiga som alla andra om klimat- och energipolitik.)

 19. Björn

  Sören G [16]; Även om din kommentar är OT, så är den inte desto mindre viktig. Överraskande att SVT tar upp det här. Det som håller på att hända är att vi med stor sannolikhet går mot ett s.k ”solar grand minimum”. Om vi får ett minimum i likhet med Maunder minimum, är läget allvarligt, med tanke på lättsinnigheten när det gäller energiförsörjningen. Att förstå fysiken bakom solens egenheter och dess koppling till jorden är ingen fråga för meteorologer, men klimatforskarna som i huvudsak består av meteorologer, har medvetet mörkat för den okunskap som de har om naturliga externa fenomen som kan påverka vår jord och dess atmosfär.

  http://solarcyclescience.com/home.html

 20. Svend Ferdinandsen

  Dette indlæg hos J. C. er uhyggelig læsning: https://judithcurry.com/2018/01/03/manufacturing-consensus-the-early-history-of-the-ipcc/
  Det er faktisk værre end de værste apokalypser klimaindustrien kan komme op med.

 21. Rider

  Baby, it’s cold outside!

  https://www.washingtontimes.com/news/2018/jan/8/global-warming-cant-be-blamed-for-the-cold-snap-bo/

  ”Remember when global warming meant the planet was supposed to, well, warm up? Temperatures would rise, and all manner of ecological calamity would ensue?
  Me too. So it was surprising to find myself shivering, like other Americans, through several days of arctic chill and extreme cold, only to hear Al Gore blame it on global warming.”

 22. Ann lh

  Svend Ferdinandsen, tack för tipset om Judith Currys sammanfattning av Bernie Lewins Searching for the Catastrophe Signal.
  I ljusa stunder känns det som att vi verkligen går mot nya tider. Brexit, tornadon Trump, den vingklippa Angela M. med sin havererade engeripolitik, mer avslöjande litteratur än en ”normalt” intresserad hinner och kan ta till sig osv. Som någon skrev här tidigare idag, det går fort nu.

 23. Olav Gjelten

  Vi ser diktaturen i de tidigare rika västländerna breder ut sig alltmer. I miljöns och feminismens namn har det blivit en skyldighet att ställa vetenskap och rättsprinciper åt sidan för just att skapa det rödgröna, odemokratiska samhälle som en politisk inflytelserik grupp i samhället vill ha.
  Från och med hösten 2017 var det i Sverige uppenbart fritt fram för arbetsgivarna att ge anställda sparken genom rent sägen och utan tillstymmelse av bevis. OM anmälaren antas tillhöra den politiska aktivistgruppen ute på vänsterkanten vill säga.

 24. OveP

  Väl skrivet! Svensk gammelmedia och TV slutade jag läsa/lyssna/kolla på för länge sen.

  Kan rekomendera en bra dokumentär, den är dock tre timmar lång uppdelad i 2. Men den är mycket sevärd och behandlar just det här, hur via ”klimathotet” de får total kontroll över jorden och dess befolkning. Första delen går dock inte in mycket på klimatfrågan, den handlar mer om hur oljan tog över världen. Bägge rekomenderas att ses!

  How big oil conquered the world
  https://www.youtube.com/watch?v=ySnk-f2ThpE

  Why Big Oil Conquered The World
  https://www.youtube.com/watch?v=0wlNey9t7hQ

 25. Sören G

  OT
  I Vetenskapsradion i P1 var det ett idiotinslag igen om ”klimatförnekare”. En psykolog hade gjort en undersökning om varför man inte ”tar till sig fakta”.

 26. Sören G

  Man hade visst delat in i kategorierna ”de som har upplevt klimatförändringar” och ”de som inte har upplevt klimatförändringar”. – Ja det ska en psykolog till för idiotunderökningar. Man får väl för f-n lära sig att skilja på väder och klimat! Och journalister har förstås noll koll på vad som är vad.

 27. Lars Cornell

  Jag har andrahandsuppgift på att även Mp-språkrören Lövin och Fridolin sagt att vi måste avskaffa demokratin. Var och när? Kan någon ge en länk?

  Årets val tycks stå mellan Nationalstaten som är för demokrati, frihandel och marknadsekonomi. Dess främste företrädare är Sverigedemokraterna men Kristdemokraterna och Liberalerna finns också i den ringhörnan. Moderaterna är otydliga och vet inte på vilket ben de skall stå.

  I andra ringhörnan har vi Globalisterna som vill avskaffa demokratin och införa Global Governance med planekonomi i någon form av världskommunism. Det är således en hundraårig strävan i ny tappning nu tydligen med Kina som förebild. Dess främste företrädare är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna är mer otydliga, ibland säger de att vi måste slå vakt om demokratin och ibland släpper de fram sin rådgivare Rockström som säger att den måste avskaffas.

  Det är utmärkt Ann, du är kunnig. Fortsätt så.

 28. Christer Löfström

  Ingemar Nordin #18

  Nu finns min reaktion på förra bloggen.

  Om du skaffar och läser boken jag citerar ovan från 1991, så ser du att man där skriver om hur man kan använda media för att kontrollera befolkningen.

  En del anser att Lars Bern på Anthropocene övedriver i sina skriverier om de superrika och deras manipulationer av medicin, mat och energi. Allt kanske inte är exakt som han skriver, men läser man Piketty och Milanovic så ser man resultatet i utvekling av Gini. Svenskt näringsliv med Wallenberg i spetsen ingår förståss i skaran.

  Min poäng med kommentaren på Ann´s artikel är att hon bör ÅVEN skriva om näringslivets tokerier, inte bara media och politik.

  2003 försökte jag få Bokförlag knutet till Svenskt Näringsliv att ge ut en svensk version av:

  ”Taken by Storm” av Christopher Essex och Ross McKitrick (Hade fått ett ex tillsänt av Essex)

  Efter mycket tjat bad de mig sända boken för utvärdering. Det kom ett negativt svar från Marian Radetzki.
  ”Boken är arrogant”

 29. Ann lh

  # 6 Christer Löfström, Din kommentar där du menar att jag missat näringslivet lämnade jag obesvarad eftersom ”näringslivet” i min värld ingår i CIC.

 30. Anna-Lena

  Ingen behöver oroa sig för de förklarade på morgon nyheterna att det är inte medias fel utan det är helt enkelt bara individer som inte får sin egen personliga verklighet bekräftad som är missnöjda med medias ensidiga ställningstagande. Man tänker fel helt enkelt 😉

 31. Ingemar Nordin

  Anna-Lena ¤30,

  Jo, det är ju den populära bortförklaringen till att folk föredrar andra media. Men har tanken inte slagit dem att de flesta helt enkelt vill ha objektivt rapporterade nyheter, gärna kompletterade med kommentarer från OLIKA läger? Samt att urvalet av nyheter inte skall vara så ensidigt. Det verkar inte så.

  Men det har bl.a. lett till att allmänhetens kunskap om klimatfrågan är mycket låg. Alla spottar på ”Klimatförnekare”, men ingen – inte ens s.k. forskare som säger sig forska på oss – verkar ha den blekaste om vad vår position är och vad vår kritik går ut på.