Fler lagändringar behövs!

Riksdagen har ju beslutat om en klimatlag med överväldigande majoritet. Sju av åtta riksdagspartier stod bakom. Bara SD var emot. Klimatlagen började gälla 1 januari i år, så från och med då kan vi se fram emot att få mycket bättre klimat i Sverige. Och fy på SD, som inte vill att klimatet ska bli bättre!

Fem av åtta riksdagspartier står dessutom bakom en energiöverenskommelse som går ut på att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion till 2040. Än en gång står SD utanför konsensus. Denna gång i sällskap med V och L.

Tyvärr har riksdagsmajoriteten glömt att fatta beslut om lagändringar som är nödvändiga för att nå målet om 100 % förnybar elproduktion till 2040.

Jag tänker då på naturlagarna, framför allt termodynamikens huvudsatser, som hittills inte tillåter sådant som förnybar energi eller energiproduktion. Ja, dessa gammalmodiga, för att inte säga reaktionära, naturlagar säger till och med att energi inte kan produceras alls, utan bara omvandlas mellan olika former. En av dessa former är materia, vilket visas genom världens mest berömda fysikaliska formel, ursprungligen framtagen av Albert Einstein för mer än 100 år sedan.

Detta att materia är en form av energi används i kärnkraften, ett av dessa energislag som miljöpartister, i sin stora vishet, har insett att vi så snart som möjligt måste göra oss av med.

Problemet måste naturligtvis åtgärdas så fort som möjligt! Riksdagen måste omedelbart, och helst i stor enighet, fatta beslut om att naturlagarna ändras så att förnybar energi blir möjligt!

Ända naturlagarna, det går ju inte, kanske nu någon invänder? Det går visst! Tack vare våra vänner postmodernisterna, vet vi nu att allting, inklusive naturlagarna, är sociala konstruktioner. Så fort en överväldigande majoritet bland en grupp människor anser att naturlagar fungerar på ett annat sätt än vad som tidigare har ansetts riktigt, gäller det nya. Det är till exempel oklart hur många flygplan som har fallit från himlen och kraschat för att passagerarna ombord plötsligt har ansett att traditionell aerodynamik inte fungerar, men det är säkerligen åtskilliga.

Det förefaller inte riktigt säkert hur stor majoritet som behövs för att ändra de sociala konstruktioner som naturlagar trots allt är. Räcker det med enkel majoritet? Eller krävs fullständig konsensus, alltså 100 %? Därav min uppmaning ovan att Riksdagen ska fatta beslutet om en ändring av naturlagarna i enighet. Tänk om SD än en gång ställer sig på tvären, så att förnybar energi inte blir möjlig? Då blir Sveriges elproduktion 2040 exakt 0 % förnybar i stället för 100 % förnybar! Hemska tanke!

Frågan är om det räcker att Riksdagen fattar ett beslut i enighet? Måste också den svenska befolkningen övertygas om att termodynamikens lagar har ändrats? För säkerhets skull bör Riksdagen fatta beslut om en omfattande informationskampanj så att den nya formuleringen av termodynamiken blir känd och accepterad av alla. Naturligtvis måste också läroplaner ändras, så att skolorna lär ut det nya rätta.

Hur den nya termodynamiken ska formuleras för att nå det önskade målet överlämnar jag till verkliga experter, som Johan Rockström.

Ett problem med begreppet förnybar elproduktion är vad det egentligen betyder. Är det själva elen som ska förnyas, så ordnas det lätt med en omformulering av termodynamiken så denna energiform kan förnyas utan energiförluster. Är det materialet i kraftverken som ska vara förnybart, behöver dessutom Riksdagen fatta beslut om att material som betong, stål, koppar, kvarts och glasfiber i fortsättningen odlas fram och inte produceras i en kedja från brytning av råmaterial i gruvor till produktion i industrier. Eftersom också detta handlar om sociala konstruktioner, som allt annat, behövs det bara att vi alla är överens att det ska vara så.

Baserat på uttalanden av miljöpartister och andra som är insatta i frågan, kommer en stor del av den förnybara elproduktionen 2040 att komma från solpaneler och vindkraftverk. För att detta ska fungera, behövs ytterligare förändringar i de sociala konstruktioner vi lever med idag.

I dagens värld är det så dumt ordnat att solpaneler inte producerar när det är natt och producerar mindre när det är mulet. Vindkraftverk producerar inte när det är vindstilla och måste stängas av om det blåser för mycket. Det är obegripligt att vi människor fram till nu har kunnat enas om, och tro, på en sådan dysfunktionell ordning.

Detta ordnas lätt genom att vi alla enas om att solpaneler och vindkraftverk alltid producerar oavsett tid på dygnet eller väder. Varför ska sådana bagateller som natt, moln och vindstilla hindra den nödvändiga omställningen till fattig-Sverige det förnybara Sverige?

En annan möjlighet är att vi beslutar att natt, moln och vindstilla är avskaffade. I fortsättningen kommer dygnet runt solljus från en klarblå himmel och det blåser alltid lagom hårda vindar. Det innebär också att vi slipper problem med sådant som översvämningar och stormar. Det verkar väl perfekt?

När vi ändå håller på och ändrar i sociala konstruktioner, kan Riksdagen besluta att ändringarna i naturlagarna ska vara sådana att vare sig fossila bränslen eller kärnkraft längre fungerar. Det ska inte gå att få ut någon användbar energi från dessa icke-förnybara energislag!

Med en rad modiga och postmodernistiska beslut, kan Riksdagen se till att Sverige inte bara blir det första fossilfria välfärdslandet, utan också det första landet utan väderrelaterade naturkatastrofer. Det är obegripligt att vi människor fram till nu har kunnat acceptera den sociala konstruktionen att dessa naturkatastrofer ständigt inträffar. Ja, vi har till och med enats om väderrelaterade naturkatastrofer bara blir fler och fler, men att statistiken ska visa på motsatsen. Helt orimligt!

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag inte nödvändigtvis är helt allvarlig i det jag skriver här ovan eller att jag verkligen har alla dessa åsikter. Det allvarliga är att en majoritet av riksdagsledamöterna har åsikter som bara fungerar om det jag beskriver ovan faktiskt vore möjligt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt Abelsson

  eon skriver:
  ”Enligt prognosen för timmen med högst elförbrukning vintern 2017/2018 har Sverige en negativ effektbalans på ungefär -850 MW vid en tioårsvinter. Det innebär att Sverige i det fallet är beroende av import. Vid en normal vinter förväntas istället ett överskott inom Sverige på cirka 650 MW. (Sv kraftnät)”

  Vi har redan låtit dårarna förstöra ett väl fungerande elkraftnät. Kanske behövs det ett stort strömavbrott i smällkalla vintern för att skapa insikt.

 2. Eva

  Och en av dina favoritförfattare heter Douglas Adams, skulle jag gissa 🙂

 3. Björn

  Bra Lars! Med din ironi blir idiotin kring klimat och energifrågan glasklar. Om det är något som borde vara förnybart, så är det våra politiker. En helt ny generation som förstår att verkligheten är materiell och att det är av den vi lever. Det är endast när vi förstår den som vi kan utnyttja den. Idealism tillhör de naiva och förmågan att förstå fysik, tillhör de begåvade.

 4. Björn

  Bengt Abelsson [1]; Det här med ”tioårsvintrar” är intressant, därför att det är ett begrepp som har funnits med länge bland elkraftägare. Jag har aldrig riktigt sett någon tydlig förklaring till dessa ”tioårsvintrar”, Men faktum är att detta är kopplat till solens 11-årscykler, då solfläcksminimum inträffar. Vi går nu mot ett långdraget minimum och dessutom är det mycket sannolikt att kommande solcykler kommer att vara mer än halverade i effekt jämfört med 1900-talets solcykler, under den tid som solforskarna benämner ”solar grand maximum”. När skall media uppmärksamma denna fysikaliskt reella verklighet?

 5. Peter F

  Klimatlagen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatlag-2017720_sfs-2017-720) är en lustig produkt. Lövin kallar det olagligt att inte följa lagen, men det kan inte vara olagligt att inte följa lagen eftersom det inte finns någon påföljd om Kommande Regeringar inte följer lagen. Lagrådet spolade lagen bl a av det skälet, men det struntade riksdagen i. Lövin har också påstått att lagen är bindande för kommande regeringar. Struntprat. En riksdagsmajoritet kan när som helst upphäva lagen. – Lika lustig är energiöverenskommelsen då alla vet att det är en praktisk omöjlighet att nå målet till 2040 eller är det bara en minoritet i riksdagen som fattat det.

  Mot den bakgrunden får vi nog snart se en lagstiftning som ska ändra på naturlagarna. Varför inte redan till 2025. Vi måste ju gå före i lilleputtlandet sverige.

 6. Arne Nilsson

  #1 Bengt Du skriver, behövs det ett stort strömavbrott mitt i vintern för att skapa insikt? På sista tiden har det ju skrivits en del om att vi måste förbereda oss för att samhället inte fungerar. Visserligen skulle det bara inte fungera i 72 timmar för att sedan återgå till det normala. Alltså skulle det räcka med lite torrföda, några filtar och en batteriradio. Snart kommer det nog artiklar om att vi måste förbereda oss för längre perioder. Hur långa? Ja tills svenskarna förstår att dårarna regerar. Räcker 14 dagar i februari?

 7. Ann lh

  Lars K. Stort tack för denna ljuspunkt! Tyvärr är det väl så att ytterst få av alla de upphöjda allvetarna, som ska leda oss på den rätta vägen förstår budskapet här, men eftersom de just står över oss alla och är totalt oberörda av den verklighet vi alla trots allt lever i, ger en ljuspunkt av detta slag ändå en liten njutning på vägen mot det stora mörkret.

 8. Ingemar Lindberg

  Tack Lars Kamél!
  Bland det bästa ironiska texter jag läst!

 9. Gunnar Strandell

  Lars Kamél!
  Jag tycker att du gör det onödigt komplicerat, för det finns ju mätetal för de viktiga storheterna som är godtyckligt valda.
  Temperatur har ju redan flera olika skalor och sätt att presenteras och nu har ju FN vi Parisavtalet gjort en ny definition. Jordens temperatur var 15 grader Celsius och den kan inte bli högre än 17. Det finns alltså ingen anledning att ha termometrar som har större mätområde än så.
  NOAA är på god väg med historievisionen, vilket ställer till det för andra forskare, men det är nog ett övergående problem. I länken Rider gav i öppen tråd hittade jag följande:
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/01/04/noaa-erase-anomalously-cold-winters/

  Det går naturligtvis att göra likadant med vindhastighet. Och solen lyser faktiskt kontinuerligt, den slocknar inte bara för att det blir natt, och medelvärdet täcker med råge den energi vi behöver.

  sarc off//

 10. Ivar Andersson

  För att ändra naturlagarna räcker det att 97% av forskarna är eniga (73 stycken) och att IPCC/FN/EU skriver en politisk pamflett som kallas naturlag.
  Lars skriver om 100 % förnybar elproduktion till 2040 ”Detta ordnas lätt genom att vi alla enas om att solpaneler och vindkraftverk alltid producerar oavsett tid på dygnet eller väder.” Lätt som en plätt: gör som Ulf Lundell som sa att en inställd spelning också är en spelning. Även 0% produktion är en produktion.

 11. Pär Green

  Kommer skatter och avtal förändra klimatet?

  Vädret förblir som det alltid varit, varierande!

  Avtalet kommer att undertecknas i New York den 22 april. Att länderna
  skriver på avtalet innebär dock inte att de är bundna av det, utan bara
  att de signalerar att de har som avsikt att bli parter. Innan EU och
  Sverige förbinder sig till avtalet måste det ratificeras. För
  ratificeringen krävs riksdagens godkännande. När det kommer ske är inte
  klart i dagsläget”.

  Vi har matats med en jämn ström av jublande reportage i media om det
  ”historiska genombrottet” i Paris. Dessvärre är alla dessa reportage,
  och yttrandena från miljöministrar och andra förståsigpåare, ganska
  missledande. Parisavtalet är inte bindande och innehåller mest pompösa
  och ovetenskapligt grundade målsättningar som inget land behöver följa
  om de inte vill.

  PG

 12. Peter Stilbs

  Cruel, but Fair!

  Tack – Lars

 13. Ann lh

  # 11 Per Green, FN arbetar gärna med har man sagt A får man säga O. Paris… är kanske inte bindande ännu, men hur lätt är det att säga tack och adjö? För varje COP-möte kommer små till synes oskyldiga tillägg, som vid närmare betraktande är mer tolkningsbara än vad aningslösa politiker/byråkrater kunde föreställa sig vid ett eventuellt undertecknande.

 14. Ja, jag gillar Douglas Adams.
  Det hela är en följd av att jag tillhör den ironiska generationen.
  Svensk energipolitik är ett dåligt skämt, tyvärr. MP borde vara ett dåligt skämt, men sitter tyvärr i både riksdag och regering.
  Tack för beröm!

 15. Rider

  Den 23 oktober 2017 spådde NOAA att det skulle bli en ”warmer than average winter” i USA.

  https://www.wired.com/story/noaa-predicts-its-third-warm-winter-in-a-row/

  #2 Eva
  Påminner om ett avsnitt i Liftarens Guide till Galaxen där ventilationsexperterna som svar på varför det inte gick att öppna fönstren i ett kontorskomplex sa: ”ventilationen kommer att fungera så bra att ni inte kommer att vilja öppna fönstren”
  Ventilationsexperterna var de första som ställdes mot väggen i det stora ventilationsupproret.

 16. Sigge

  #15 Rider

  I höstas spåddes att Europa skulle få en kall vinter. Det blev tvärtom här också.

  Det brukar vara så när det är varma vintrar här så är det kalla vintrar i Nordamerika och tvärtom.
  2010 när vi hade kall vinter så var det vinter-OS i Vancouver. Där hade de problem med vatten i skidspåren.

  Det finns en förklaring varför det blir så att när det är kall vinter här så är det varm vinter i Nordamerika. Det har med jetströmmar att göra. Själv har jag inte satt in i så mycket varför det blir så, men jag är ändå så pass insatt att jag förstår att om jetströmmarna ändrar sig så håller inte prognosen man gjorde innan jetströmmen ändrade sig.

 17. Kristian Jonsson

  Kaffesump! Varför nämner ingen kaffesumpens påverkan. Det drick oerhörda mängder kaffe och därur kommer kaffesumpen. I dess inre djup finns den energi som kan, säger kan, skapa denna imaginära klimatkontur som vi vardagligdags kallar för ”stegen”. D.v.s. klimatet. Dessutom kan man spå i sump och svaret där bör överensstämma med teorierna. Helst.

 18. Gunnar Strandell

  Sigge #16

  Läs länken i #9 så ser du att inte ens de som forskar om jetströmmarna får teori och NOAA:s statistik att gå ihop.
  Men om du har en förklaring är de säker tacksamma för ditt bidrag.

  För mig förfaller det som att vetenskapen inte klarar att modellera den nordliga jetströmmen tillräckligt väl för att kunna ge prognoser. Ändå är den stabil i termer av att den konsekvent blåser i västlig riktning runt nordpolen. Men den rackaren slingrar sig som en ”stadium wave” och uppträder kaotiskt.

  Slutsatsen blir att modellerna inte kan ge tillförlitliga prognoser. Trots att det varit känt sedan länge fortsätter man försöka.

 19. Håkan Bergman

  Kristian J. #17
  För att inte tala om pappmuggarna som barbarerna dricker kaffe ur idag.
  http://www.telegraph.co.uk/content/dam/PortalPictures/January-2018/0701-MATT-PORTAL-WEB-P1.png?imwidth=1240

 20. tty

  #15

  Det var ganska oförsiktigt av NOAA för det är ovanligt med likartat väder tre år i rad. Två år i rad med likartat väder är däremot något vanligare än man skulle vänta sig rent slumpmässigt.

  Fast det kan ju hända att NOAA får det till en varm vinter till sist i alla fall, ungefär som SMHI (men i stort sett ingen annan) anser att sommaren 2017 var varmare än normalt.

 21. ThomasJ

  Lysande skriv, Lars ! Big thanks ! 🙂

 22. tty

  #16,18

  Det är riktigt att kallt väder i Nordamerika ofta sammafaller med milt väder i Europa och tvärtom. Det hänger helt enkelt ihop med att ”våglängden” i jetströmmen oftast är sådan att en ”vågtopp” över den ena kontinenten motsvarar en ”vågdal” på den andra. Däremot har tyvärr ingen lyckats särskilt bra med att prognostisera hur ”vågigheten” kommer att utvecklas mer än högst någon vecka framåt, och än mindre över en hel vinter.

 23. Sören G

  Politikerna lider av hybris (att vilja efterlikna och/eller överträffa gudarna inom grekisk mytologi) om de tror att man kan styra över klimatet. En klimatlag är väl det hittills dummaste som politikerna har hitat på.

 24. Leif Eriksson

  Vem bryr sig?

  I februari, när strömavbrottet kommer, är det 30 grader varmt där svenskarna är.
  I Puket.

  Så – skit händer – men vad rör det oss?

 25. Tack Lars!

  Det här var helt lysande!

 26. Christer A

  Om man vill vara trovärdig i längden bör man stå över raljerandet och hålla sig till strikt vetenskap och argumentation med fakta. Visst var det lite fyndigt med termodynamikens lagar. Men eftersom motståndarna egentligen talar om den ständigt flödande energin så är det den man ska diskutea om man vill vara serös.

 27. Håkan Bergman

  Sören G #23
  Säg inte det, Magdalena Andersson tycker nog att klimatlagen är ett billigt sätt att ge MP lite stöd inför valet. Samma sak med alla dessa fossilfria årtal, många av oss kommer väl inte ens vara med 1940, och ingen av dom som hittat på det sitter kvar vare sig i riksdag eller regering. Glöm inte att vi la ner kärnkraften 2010. Fram för mera floskler och mindre substans i klimatpolitiken.

 28. Sören G

  #26
  Ja det är väl ingen ände på dumheter som politikerna har hittat på.

 29. Andersson

  Det verkar finnas många som är insatta i klimatfrågorna på denna blogg så jag undrar om någon kan ge en förklaring till hur man får fram årets medeltemperatur? Är det ett antal mätstationer man använder och från dem får fram ett medelvärde? Om, var ligger dessa och kan man se respektives temperatur dag för dag? Denna sommar läste jag om att det var kallt i Sydamerika och Australien och tyckte inte att det var några extrema temperaturer i resten av världen men ändå skall 2017 vara ett av de varmaste åren. Ibland känns det lite som när man tittar på en bedömningssport, man förstår inte riktigt hur poängen sätts.

 30. peter ålund

  Nu vet jag inte vad det står i klimatlagen eller vilka naturlagar den bryter mot men det verkar vara gängse överenskommlse att sol-paneler med tillhörande batterier liknande det man precis byggt i australien är framtiden – tydligen ger solpaneler effekt(om än lite) även på vintern i sverige. så att vi ska förnybar energi i sverige innan 2040 verkar rimligt.
  extra kul om ngt av alla fusions-projekt lyckas i år som det utlovats ..

 31. Bernt Ekholm

  #3
  ”Om det är något som borde vara förnybart, så är det våra politiker.”

  Citat Mark Twain:

  ”Politicians and diapers must be changed often, and for the same reason”

 32. Robert N.

  Så gott som två tredjedelar av Sverige ligger under metertjock snötäcke. Temperaturer ner mot -30 grader. Orkanvindar i medelvind, men MP och övriga i klimatkyrkan tycker att vi borde ha mer vinter. Undrar om det säljs många bidragselcyklar i Norrland i dessa tider.

  MÄTSTATION MEDELVIND
  Stekenjokk 33,3 m/s

  MÄTSTATION BYVIND
  Blåhammaren 42,2 m/s

  Konstigt att det inte rapporteras mer i media. Javisst ja, det skulle ju vara fel agenda.

 33. Lennart Bengtsson

  29 Andersson
  Jordens årsmedeltemperatur mäts som ett medelvärde av temperaturen varje timma året runt före några tusen platser fördelade relativt jämnt över hela jorden. Medelvärden är inte viktat och varje mätvärde har därför samma vikt. Märkvärdigare än så är det faktiskt inte. I verkligheten är det något mer komplicerat beroende på att mätpunkterna inte är perfekt jämnt fördelade och statistiska metoder använt för att kolla om mätvärdena är korrekta. Enligt min uppfattnings finns det ingen anledning att betvivla dessa uppgifter som ibland gör på denna sajt. Att jordens temperatur har ökat med ca !°C unde de senaste 150 åren finns det ingen anledning att betvivla. Meteorologiska data finns tillgängliga och var och en som tvivlar på uppgifterna kan själv räkna on det hela.

  Lennart Bengtsson

 34. latoba

  I dagens Eskilstuna-kuriren finns en krönika av Elias Rosell med rubriken
  Klimatmålen kräver högre bensinskatt. Där kallas koldioxid för förorening:
  ”Det är rättvisare att förorenaren betalar för klimatpolitiken än att alla skattebetalare gör det tillsammans.” Vidare:
  ”Koldioxidskatten kan behöva femdubblas om klimatmålen för 2030 ska nås, enligt KI:s beräkningar.” Vidare:
  ”En kraftig höjning av koldioxidskatten låter inte så roligt, men ett jordklot med allvarlig feber är värre”.
  Tidningen påpekar att det är skribentens åsikter som förs fram, men tyvärr finns ingen möjlighet att kommentera.
  https://www.ekuriren.se/kronikor/klimatmalen-kraver-hogre-bensinskatt/
  Är det sådan här propaganda som vi ska på oss till livs i MSM framöver?

 35. Peter Stilbs

  Regeringens rådgivare, allas vår Johan Rockström, har ju också funnit att Jorden numera värmer upp sig själv. Det borde lösa alla framtida energiförsörjningsproblem.

 36. Guy

  Lennart B # 33

  Tack för en, i min mening, tillräckligt förenklad beskrivning.

  ”Enligt min uppfattnings finns det ingen anledning att betvivla dessa uppgifter som ibland gör på denna sajt.”
  Jag tror att ingen på denna sajt betvilar grunduppgifterna (utom galet placerade mätstationer), det är närmast vad som sedan sker med grunddata som diskuteras. Vore det inte enklast att hålla sej till dom värden mätstationerna ger och med tiden följa förändringen. Det görs ju nu också, men på ett komplicerat sätt som blir utsatt för kritik, berättigad eller inte.

 37. Carin S

  Klockren ironi!
  Så borde man oxå kunna lagstifta att jorden aldrig mer skall ändra sig. Bara o ta till FN o IPCC o föreslå detta. Klimatet skall vara stabilt, Inga vulkanutbrott. Inga kontinentalförskjutningar inkl tillhörande jordskalv. Orkaner o tyfoner bör avskaffas. Vädret skall i fortsättningen vara lagom bra o följa sina medelvärden map temperature o vind o nederbörd.
  Hälsningar från ett lagom väder i Göteborg, äsch fel för här gäller regn med blåst eller blåst med regn o idag sol!

 38. Lennart B #33
  Tack för redogörelsen av hur jordens medeltemperatur beräknas.
  Två följdfrågor:
  Vad är osäkerheten i det presenterade årsmedelvärdet för jorden?
  Är mätvärdena på enskilda stationer på samma tid, dag, månad normalfördelade över åren eller är det en annan fördelning?

 39. tty

  #33/36

  Det säkraste är nog att hålla sig till satellitmätningar som faktiskt är yttäckande (utom två mindre områden vid polerna). Visserligen finns det problem med precisionen med satellitmätningar, men det gör det i ännu mycket högre grad med markmätningarna, där stationsnätet är glest eller helt obefintligt i stora delar av Världen och mätningarnas kvalitet ofta ännu dubiösare än satelliterna.

 40. Daniel Wiklund

  Just nu har vi väldigt mycket vinter i Luleå, mycket snö och just nu minus 14 grader. Så här mycket snö den här tiden på året har inte jag skottat sen julen 1968. Om denna vintriga vinter beror på att vi har betalat koldioxidskatt sen förra årtusendet, eller att Miljöpartiets klimatpoliik börjat få genomslag, eller att människorna har syndat, eller att det är fullständigt normalt, har jag inget bra svar på.

 41. Olav Gjelten

  Klimatlag. Bara ordet visar vilken galen värld vi lever i. ”Demokratin” har till fullo spelat ut sin roll när politiska partier numera tävlar om att vara mest galna. Innan allt går över styr måste politikerna ersättas med någonting annat.
  Kanske borde lösningen vara en starkt konservativ maktapparat av något slag där lagar och riktlinjer tar hundra år att ändra. Då slipper vi åtminstone undan att samhället styrs efter nyckfulla och förödande trender såsom i dag.

 42. Christer Löfström

  På aktivteten i Gbg 16-17/2-2018 finns punkten:
  ”Sverige med eller utan kärnkraft” Sievert Göthlin/Sture Åström

  I dag skriver Nick Butler på sin blog i Finacial Times under rubriken:
  ”Should the UK government fund new nuclear?”

  Man kan läsa om man registerar sig. Jag har skrivit ut artikeln. Skannar de två sidorna, som endast får referers till, och mailar dem till ingemar.nordin@liu.se

  En gång i framtiden kanske det i Sverige hänvisas till ”klimatlagen” då skattepengar krävs för ny kärnkraft i Sverige.
  P M Nillson i Dagens Industri:
  https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-sveriges-viktigaste-lag/

  Som bonus, en länk till allmänt intressant artikel:
  ”IQ i Norden: Uppgång och fall” Martin Ingvar
  https://kvartal.se/kommentar/z3ayoomcnwuf7n95lt93xkqwr2nwy4

  Min hypotes ang fall i IQ , den utbildningsberoende, är att det lönar sig bättre ekonomiskt att mingla och bygga nätverk för en 20-åring i år, än det gjorde för 50 år, sedan då jag var 20.
  Så varför anstränga sig för en Civilingejörsexamen som erhålles inte bara med god IQ. Energi och uthållighet är lika viktigt.

 43. Peter Stilbs

  #33 – dessa temperaturdata 150 år tillbaka är homgeniserade bortom all räddning – och hunden har ätit upp rådata – eller var det så att de inte fick plats på datorn. Vid Sovjetunionens fall ca 1990 försvann minst en tredjedel av alla mätstationer. Olika länder har förändrat sina mätprocedurer, och tidigare icke-urbana lägen har blivit urbana – eller flygplatser. Och det ska man tro blint på? Knappast.

  Jag tror inte det är varmare nu än på 30-talet – och jag tror vi fortsatt ser en gradvis återhämtning sedan lilla istiden ca 1300-1700

 44. Björn

  Lennart Bengtsson [33]; ”Att jordens temperatur har ökat med ca !°C unde de senaste 150 åren finns det ingen anledning att betvivla”. Nej, detta råder det nog inget tvivel om, men däremot dess påstådda orsak.

 45. Olle R

  #43 Vad är det för trams du kommer med?? Du bara ”tror” en massa saker och kan inte styrka ett dyft av vad du påstår.
  Inga rådata har försvunnit eller ätits upp av hunden. Man kan, om man vill, konstruera globala temperaturserier med råa data, Berkeley Earth presenterar både råa och justerade serier på sin hemsida. Skillnaden är liten, och efter 1950 t o m en svag nedjustering av temperaturerna. För att slå hål på ännu en myt, justeringarna ger sämre överenstämmelse med modeller:

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaUW1Sb2ppQUNRZTQ

 46. latoba

  Apropå mitt inlägg #44,
  Skrev vill tidningen och föreslog att de skulle be Lennart Bengtsson att skriva en krönika som balans till den krönika som publicerades idag. Svaret jag fick innehöll bl a följande: ”Att tidningens ledarsida skulle ge uttryck för klimatförnekelse är därmed uteslutet”. Så nu vet vi att Lennart Bengtsson är klimatförnekare! Fräckt är väl det minsta man kan säga.

 47. Sven M Nilsson

  World Energy Balance.

  Fossil 81.4%
  Nuclear 5%
  Hydro 2.5%
  Biofuels 4%
  Wood 6%
  Geotermisk 0.5%
  Wind 0.53%
  Solar PV 0.13%

  Verkligheten är ideologiernas största fiende!

 48. Christer Löfström

  Lennart bengtsson är inte ”klimatförnekare”. Han är/var propagandist för ny kärnkraft i Sverige.
  Han var en viktig person i KVA´s energiutskott för sådan propaganda.
  KVA har väl skrotat energiutskottet?

  “This combined with the need to raise energy production is expected to increase the concentration of carbon dioxide to approach a value twice that of the pre-industrial time towards the middle of the century. Such a high value is likely to give rise to irreversible changes in the climate of the Earth.

  It seems that two major actions are needed and should be implemented with highest priority. These are carbon dioxide sequestration and increased investment in nuclear power, preferably using fast breeder reactors”

  Lennart Bengtsson
  The Global Energy Problem
  Energy & Environment
  Volume: 17 issue: 5, page(s): 755-765
  Issue published: September 1, 2006

  Denna artikel finns med som referens i en bok gemensamt utgiven av IVA och KVA 2007:
  ENERGI, Möjligheter och Dilemman

  IVA/KVA, Bengtsson och andra, som gissade om framtiden, misslyckades fulständigt för 10 år sedan att gissa om dagens situation.

 49. tty

  #38

  ”Är mätvärdena på enskilda stationer på samma tid, dag, månad normalfördelade över åren eller är det en annan fördelning?”

  Det korta svaret är nej. Av minst två skäl.

  Det triviala är att temperaturer rent matematiskt aldrig kan vara strikt normalfördelade eftersom normalfördelningen är definerad och större än noll över hela den reella tallinjen. En storhet som är begränsad uppåt eller nedåt (som t ex temperaturer) kan därmed aldrig vara strikt normalfördelad. Detta spelar dock knappast någon praktisk roll utom nära absoluta nollpunkten.

  Nästa skäl är att normalfördelade data måste vara oberoende, d v s resultatet av en mätning får inte påverkas av eller påverka en annan mätning. Detta gäller nästan aldrig för tidsserier av klimatdata som istället är mer eller mindre starkt autokorrelerade, d v s sannolikheten för ett mätvärde påverkas av vad ett eller flera tidigare mätvärden var och påverkar i sin tur sannolikheten för ett eller flera senare mätvärden. Värdena kommer då istället att följa en autoregressiv AR(n) fördelning eller kanske ännu troligare en ARMA-fördelning, alltså en autoregressiv fördelning med varierande medelvärde (=trend).

  Nu skulle jag i och för sig gissa att autoregressionen i stort sett är som svagast just vid ettårsintervall eftersom det innebär att effekten av årscykeln elimineras samtidigt som inverkan av längre klimatcykler nog knappast är märkbara över ett år, medan ”väder” å andra sidan sällan håller i sig över ett helt år, så på mätvärden över ett kort intervall, typ några årtionden kanske resultatet inte säkert kan skiljas från normalfördelning.

 50. Peter Stilbs

  #45 Olle R – jaha – läs det här då, så får Du lite perspektiv på hur ”robusta” dessa data är https://www.klimatupplysningen.se/2010/07/20/tillbaka-till-rotterna/

 51. Johan M

  #45 Olle R

  Ta en godtycklig mätstation i Sverige som du har data från och jämför sedan med vad som finns i Berkeley Earth’s databas. Du kommer bli förvånad över vilken sammanblandning det är. Om jag inte minns fel så kollade jag upp Uppsala och det visade sig vara ett hopkok mellan Uppsala och dess flygplats.

  Berkeley Earth har vad jag vet inte hämtat sina data från SMHI utan plockat in vad andra har snappat upp. Man skulle kunna prata om hörsägen. Att det sen finns samlat i en databas som man kan massera ger sken av att information som har samlats in är tillförlitlig.

 52. sibbe

  Goda nyheter från Tyskland:
  Efter påsk tillträder Merkel 4.0 regering i Tyskland. Med socialdemokraterna.
  Första koalitionsuppgörelse: klimatmålet för 2020 uppskjuten till 2030! – Det är absolut nödvändig att säkra tillgång till billig el (för industrin…) (mera kol) De regenerativa energier måste bära sig själv, fram till 2030 skall alla subventioner bort… Der Spiegel, vänstern och gröna rasar mot uppgörelsen. Alla vet: utan subventioner inga möllor, inga solpaneler och inga biodrivmedel…
  Man skall satsa mera på EU, då det gäller klimatmålet. Och få journalister vet att i denna frågan var varje stat en veto”knapp”. Ett nej från Polen är ett nej för vilken förändring som helst!
  Parisavtalet var sen i alla fall inget avtal!

 53. Christer Löfström

  Sibbe #52

  ”At £92/50 per megawatt hour – the ridiculous price agreed for Hinkley in 2013 that will be index linked for 35 years from start-up of the plant – new nuclear power is simply not competitive”
  /Ur artikeln i FT som jag sände till Ingemar Nordin (se #42)

  Snart är det bara ny kärnkraft som behöver subventioner. Vind o gas i kombination blir fördelatigast. Gaskraftverk i Karlshamn och i Barsebäck när kärnkraftverket är borta?

  https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/BalticPipe

 54. Christer Löfström

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/11/24/vetenskapsevangelist-pa-hal/

  Emma Frans åter på isen.

  http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-folkbildare-2017/

 55. tty

  ”Vind o gas i kombination blir fördelatigast. ”

  Varför öka kostnaderna genom att bygga vindkraftverk när enbart gas fungerar bättre? Dessutom: allra fördelaktigast är tvåcykel gaskraftverk, men de går dåligt ihop med vind eftersom de ger låg verkningsgrad vid plötsliga starter.

 56. sibbe

  ”Vind o gas i kombination blir fördelaktigast. ”
  nej, Christer nej. Det finns inte många gaskraftverk i Tyskland och knappast blir nya byggda. Gasen är alltför dyrt, och kommer att förbli.
  Nej vind och kol har varit melodin i Energiewende, samtidigt som den allt dyrare vindkraften ökade, så ökade CO2 just för att kolkraftverk har varit och kommer att förbli den viktigaste energiformen i Tyskland. Man har haft två system för alstring av el, och nu har man kommit till vägs ende.
  SPD har märkt att deras klimatpolitik har lett till att arbetsplatser gick förlorade och med dem försvann de också sina väljare.

  Annars så är väl subventioner för vind och solar borta i USA. Saknas bara Trumps underskrift.
  Beräknas spara ca 40 miljarder$. Och nu läggs yxan också vid elbil subventioner.
  Ingår i Trumps nya reformpaket.
  https://stopthesethings.com/2018/01/03/americas-wind-industry-squeals-as-republicans-slash-massive-wind-power-subsidies/

 57. Michael E

  #53 Jag har lite svårt att förstå din slutsats att endast ny kärnkraft behöver subventioner när du baserar det på fallet, Hinkley. Problemen med Hinkley är i hög grad relaterade till felaktiga politiska beslut, se https://www.theguardian.com/news/2017/dec/21/hinkley-point-c-dreadful-deal-behind-worlds-most-expensive-power-plant

  ”The story of Hinkley Point C is that of a chain of decisions, taken by dozens of people over almost four decades, which might have made sense in isolation, but today result in an almost unfathomable scramble of policies and ambitions. Promises have been made and broken, policies have been adopted then dropped then adopted again. The one thing that has been consistent is the projected cost, which has rocketed ever upwards. But if so many people have come to believe that Hinkley Point C is fundamentally flawed, the question remains: how did we get to this point, where billions of pounds have been sunk into a project that seems less and less appealing with every year that passes? ”

  Detta avhåller dock inte den Brittiska regeringen från att fortsätta satsningen på kärnkraft och artikeln avslutas med

  ”Despite all of the difficulties associated with nuclear energy, a spokesperson from the Department for Business, Energy and Industrial Strategy told me that the government still believes nuclear is essential to securing Britain’s energy future and reducing carbon emissions. It is currently trying to edge forward nuclear projects at Wylfa in Anglesey, Moorside in Cumbria and Bradwell in Essex, but each of these would require complex new negotiations. In early December, the energy minister Richard Harrington announced new funding for research into a smaller network of nuclear reactors, branding nuclear power detractors as “naive and simplistic” for believing that wind power could replace the older tech. The detractors, however, are beginning to believe that vast nuclear projects will be defeated by economics alone.”

  Kärnkraften är naturligtvis vida överlägsen vind och solkraft inte minst eftersom denna kan förse landet med stadig baskraft. Det förutsätter dock att den politiska inblandningen minimeras så att inte dess produktionskostnader via absurda pålagor gör den ekonomiskt tvivelaktig. På samma sätt förutsätter sol och vind att den politiska inblandningen maximeras eftersom endast dåraktiga politiska beslut kan motivera att ersätta billig baskraft med intermittent sol och vindkraft. Ett energislag där enbart dess produktionspriser, utan subventioner, renderar den fullkomligt omöjlig i varje ekonomisk analys.

 58. Lennart Bengtssons beskrivning av hur årsmedeltemperatur räknas ut stämmer inte med den uppfattning jag har fått tidigare.
  Den uppfattningen jag hade tidigare: Först räknas dygnsmedelstemperatur för varje väderstation ut som medelvärdet av högsta och lägsta temperatur under dygnet. Sedan räknas månadsmedel ut som medelvärdet av alla dygnsmedelvärdet för alla dagar i månaden. Sedan tas alla månadsmedelvärden för alla väderstationer, genomgår ofta en del mystiska korrektioner, anomalier räknas ut för varje väderstation och månadsmedelsanomaliers medelvärden räknas ut för hela globen. Slutligen räknas globala årsmedeltemperaturanomalier ut för varje år för vilket det finns data. Anomalier är då avvikelser från medelvärdena. Det går inte att räkna ut ett globalt medelvärde för temperaturen från observationer, för att väderstationerna ligger på så olika höjder över havet och täcker så olika ytor. För haven används data från öar samt luft- och vattentemperaturer från fartyg och behandlas ungefär likadant som data från väderstationerna på land.
  Detta var alltså fel?
  Det går att räkna ut absoluttemperaturer genom en kombination av observationer och modeller. Frågan är hur exakta de är?
  RSS ger i och för sig absoluttemperaturer, men det är medelvärden för flera kilometer genom atmosfären och inte för jordytan eller strax ovanför.

 59. Ann lh

  sibbe, 52 o 56.
  Mycket intressanta uppgifter Du kommer med ikväll. Hoppas att Du har tid att följa upp och fördjupa dem i morgon.
  Tänk att Tyskland av alla länder och med Angela M. I spetsen blev först med att överge delar av klimatmålen. Det måste svida även om hon säkerligen länge varit fullt medveten om dess orimlighet.

 60. Ingemar Nordin

  Christer L #53,

  Synd att du är en så ideologiskt försvuren motståndare till kärnkraft. Du vet väl att en vidareutveckling av kärnkraften till generation 4 är den enda realistiska lösningen på avfallsproblemet? Eller har du något annan lösning på ett avfall som tar minst 60 000 år för att bli ofarlig?

  Kärnkraft är också den långsiktigt hållbaraste lösningen på vår framtida energiförsörjning som jag förutspår blir mångdubbelt större (mycket större än en befolkningsökning).

 61. Ingemar Nordin

  Sibbe #52,

  Verkligen goda nyheter! Merkel har fört den galnaste energipolitiken inom Europa. Deras industrier stömmar över till USA med sina nya skattereduceringar och en ytterligare prispress på energikostnaderna. Hon har annars bäddat för en hög arbetslöshet och dalande konjunktur.

 62. latoba

  Sibbe, glädjande nyheter från Tyskland. Har ännu inte sett någon kommentar i svenska media, men de grubblar väl över hur de ska reagera.

 63. Jan-Eric Lindh

  https://www.reuters.com/article/us-germany-politics/german-coalition-negotiators-agree-to-scrap-2020-climate-target-sources-idUSKBN1EX0OU

 64. tty

  ”Det finns inte många gaskraftverk i Tyskland och knappast blir nya byggda. Gasen är alltför dyrt, och kommer att förbli.”

  Det är jag inte alls säker på. Tvåcykelkraftverk har verkningsgrader på upp till drygt 60%, men de kan bara drivas med gas. I USA växer andelen gasdriven el snabbt vilket lett till det bisarra förhållandet att Trumps USA som uttalat skiter i Parisöverenskommelsen nu snabbt minskar sina koldioxidutslöpp samtidigt som Mutti Merkels Energiwende-Tyskland ökar sina.

  Sedan har det kommit en helt ny aktör på gasmarknaden i och med att ett flertal gaslikvifieringsanläggningar kommit i drift eller kommer i drift i USA det närmaste året. Ett USA som tack vare ”fracking” nu har ett växande naturgasöverskott. Och dessutom har det ryska Jamalfältet nu äntligen också kommit i produktion.

  En annan sak. Skulle det bli en akut elkris i Tyskland så går det att få fram modulariserade gasturbinkraftverk på något år, allt annat (utom möjligen dieselelverk) tar mycket längre tid. Det är så man har gjort i Sydaustralien efter det stora debaclet där. Man köpte ett stort, dyrt och meningslöst batteri av Elon Musk för att hålla gröningarna på gott humör och smög samtidigt in nya gasturbiner i fem befintliga kraftverk.

 65. tty

  #65

  ”Har ännu inte sett någon kommentar i svenska media, men de grubblar väl över hur de ska reagera.”

  Troligen blir det mörkning över hela linjen. Det gäller att prioritera nyheterna. Däremot skriver svenska journalister en artikel om Donald Trump varannan minut 7/24/365. Jo, det är faktiskt sant:

  https://www.retriever.se/pressrelease/donald-trump-dominerar-nyhetsrapporteringen/

 66. Christer Löfström

  Ingemar Nordin #60 (och andra)

  Påvisa gärna text jag skrivit där det framgår att jag av ideologiska skäl är motståndare till kärnkraft. Att påpeka hög kostnad för elproduktion med kk har inget med ideologi att göra.

  ”För de fattigaste kvinnorna och deras barn är det därför av största vikt, att klimathotet avförs från den globala agendan och ersätts med elektricitet och rent vatten för de fattigaste. Elektriciteten skall då produceras och distribueras av de för varje område bäst lämpade metoderna. I Sydafrika innebär detta två kolkraftverk på vardera ca 5000 MW under uppbyggnad och planeringen av 6 NYA KÄRNKRAFTVERK” /Skrev jag 2013 . Ingemar Nordin publicerade.

  Sedan dess har det hänt mycket I Sydafrika. (Vind +gas förodas av forskare)

  Det jag skrev om klimathot i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet 2003 finns inte på nätet.

  Det jag skrev i Skånska Dagbladet 2014 finns inte på nätet.
  ”Göd inte den informella imperialismen” Om skola, migration och miljö. ( t.ex. att öppna gränser förstör svensk välfärd)

  För mig började stolligheter i yrkeslivet kring energi och miljö efter valet 1976. Då anställd i kk-industrin. De ytterst ansvariga för det stolliga är företrädare för svenskt näringsliv som använde Fälldins kärnkraftmotstånd för att bli av med Palme regeringen!
  Dagen efter valet 1976 var det fest i fikarummet. En månad senare var det begravningsstämmning.

  Svenskt näringsliv använder numera klimathotet för att motivera ny kärnkraft. Man måste läsa mellan raderna för att se det.
  Blev tydligt för mig redan ca 1997. Då arbetade jag med förbränning i skärningspunkten mellan industri och Teknisk Högskola.
  Att det är de fattigaste som drabbas av klimatnoja blev uppenbart för mig ca 2010. Då arbetade jag med R&D kring reducering av småpartiklar på en miljödivison på global ingengjörsfirma.

  https://www.klimatupplysningen.se/2008/07/31/kritik-mot-erland-kallen/

  https://www.klimatupplysningen.se/2009/09/08/en-rejal-kanga-at-journalister/

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

 67. Håkan Bergman

  Gas, för el- och värme-produktion, lär nog komma stort även i Europa. Just nu gäller det nog för Merkel-Schultz att rädda tysk kompetens och tillverkning inom området. Bara några dar innan jamaica sprack för Merkel gick Siemens ut med det här:
  https://www.reuters.com/article/us-siemens-power-restructuring/siemens-to-cut-6900-jobs-to-tackle-flailing-turbines-business-idUSKBN1DG257
  Man står bara inte och ser på när en nyckelindustri går i graven just när den står med lysande framtidsutsikter. Räkna med att IG-Metall har bankat in det budskapet i skallen på Schultz, det är färdiglekt nu!

 68. Håkan Bergman

  Så, nu har svenska media vaknat också, vi får se vart det bär.
  https://www.svd.se/nasta-tyska-regering-pa-vag-ge-upp-klimatmal

  Det tycks ha varit CDU som läckte det här, nåt som förargar en del inom SPD, men Schultz slätar över, får väl låta partipiskan jobba.
  http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/andrea-nahles-union-muss-jamaika-modus-einstellen-15382106.html

 69. sibbe

  4 år till med Merkel. Så ser det ut. Den tyska regeringen som består av CDU/CSU och SPD är i princip redo att inleda sitt arbete efter påsk. Det är lite som en fotbollsmatch där de båda deltagarna är klara för finalen, och inte vill riskera nånting mera, så man måste låtsas anfalla fastän man försvarar.
  Visserligen blir det Merkel som leder den följande regeringen. Men agendan kommer inte längre att ligga på klimatet. Det skjuter man fram till 2030.
  För ett knappt år så var det delstatsval i Nordrhein-Westfalen, där CDU/FDP vann en knapp seger.
  Den nya regeringen under ledning av Laschet inledde sin regeringsperiod med att, som Trump, riva upp varenda klimatpaket som den föregående grönröda koalitionen hade kommit överens om. Den viktigaste, inga delstatssubventioner för vindkraft, och en partiell gräns för vindmöllor på 1500 m till nästa hus. I princip stopp för nya möllor. Begränsningar för brunkolgruvorna togs bort, och är uppe i domstolen. Flera tillstånd för kolkraftverk förnyades, och beviljat tillstånd för en av världens största nya kolkraftverk som också skall bidra till fjärrvärme, och som ingår i Uniperpaketet som Fortum köpte. Flera är planerade som skall ersätta äldre ineffektiva kraftverk – även det gäller för Uniper.
  Laschet har nu tillsammans med SPD Gabriel, som också är inne på linjen att lägga klimatspöket år sidan kommit överens om följande åtgärder: det hela går ut på att skjuta upp klimat-undergånget till 2030, och effektivera det man har. Gamla vind/solkraftverk bibehåller sina subventioner. Nya subventioner (förutom de som är under arbete) kommer att auktioneras ut. De billigaste får byggas. Detta är redan delvis i gång, då det gäller offshore. Men vindkraft och solpaneler bör klara sig utan bidrag. (Som vi vet: det klarar dom inte..)
  Det skall satsas på bioenergi: går ut på fler sopkraftverk som både alstrar el och varmt vatten. All avfallsplast som nu exporteras för dyra pengar till Kina, skall brännas. Tillsammans med träpellets.
  Dessa kraftverk går redan nu under fuskbeteckningen biokraftverk. Och är bland de sk. förnybara den största aktören med 7 %. Sol, vind, termo, vatten ger förhållandevis små bidrag till eneregimixen: mindre än 5 %. Störst är olja 34 %, gas 22 %, brunkol 12 %, stenkol 13 % alltså fortfarande över 80 % fossilt, som i resten av världen… Ännu 7 % från kärnkraften.
  Nya fossila kraftverk skall få tillstånd om de har en energieffektivitet över 60 %, vilket betyder el och fjärrvärme …
  Ganska moderata protester mest från de gröna.
  Annars så ligger dessa planer redan sedan länge på bordet. Lika länge som man har vetat att man inte klarar av sina klimatmål. -Det blir plan B.
  Se upp för Laschet: mannen efter Merkel?

 70. sibbe

  Håkan:
  Tyska metallfacket fordrar i löneförhandlingar 6 %, och lägre arbetstid, ner från 35 till 28.
  Det går bara om man har pålitlig fossil energi!
  Och just problemet som Siemens har, att ingen bygger längre kol/gaskraftverk som behöver turbiner, de som byggs i Östtyskland har nog SPD:s underhandlare med på bordet: så att inte industri förlägger sina fabriker till utlandet. USA har nämnts i fallet Siemens. Siemens vill minska persolnal med upp till 7000 personer – hälften i Tyskland. Här kommer nog mycket stöd från den nya regering.
  (Annars så är ett av Siemes dotterboag som bygger vindmöllor i Spanien nästan konkursfärdigt).
  Vi ser här: det svänger fort.

 71. sibbe

  OBS: mina tal om energiförbrukningen i Tyskland gäller primärenergin.

 72. Håkan Bergman

  sibbe
  Det där med fjärrvärme i Tyskland är chansartat minst sagt. Vattenfalls Moorburg i Hamburg projekterades och byggdes för krfatvärme och en verkningsgrad på 61%. Men gröna Hamburg stoppade fjärrvärmen så Vattenfall fick bara köra kondenskraft. Då kom nästa problem, kyltornen var inte dimensionerade för det och utsläppet av överskottsvärme i Elbe blev för stort. Så nu får man köra på lägre effekt och så klart ännu lägre verkningsgrad, antagligen neråt 40% i.st.f. 46% i kondenskraftläge. Bra jobbat av dom gröna drygt 30% mindre energi för samma mängd CO2.

 73. Ingemar Nordin

  sibbe #70,

  ”Vi ser här: det svänger fort.”

  Det kan man med fog säga. När väl Tyskland svänger så svänger angående sitt misslyckade Energiewende så svänger nog resten av EU, möjligen med Sverige som undantag eftersom riksdagen precis infört en klimatlag. Men om Sverige blir den enda klimathotstrogna staten kvar i EU så går det ju alltid att emigrera till Norge eller Finland. 🙂

 74. Ingemar Nordin

  Christer L #66,

  Jag har absolut inget emot din skepticism mot klimathotarmedia. Tvärt om. Men vad, exakt, har du emot att näringslivet, som du påstår, vill ha mer kärnkraft? Det är väl bra om Sveriges näringsliv vill investera i 4:e generationens kärnkraft? Vad har du emot att KVA förespråkar kärnkraft? Det är väl bra om det finns en opinion för framtidens energikälla?

  För mig avgjordes kärnkraftsfrågan i. o. m. omröstningen 1980. Jag röstade för en omedelbar nedläggning för att inte förvärra avfallsproblemet. Men när nu resultatet blev att vi skulle fortsätta, så är det enda logiska att även utveckla hybridteknologin, inte att förbjuda forskning och utveckling.

  Jag skulle uppskatta om du förklarar varför du är kritisk till att näringslivet och KVA förespråkar kärnkraft.

 75. Ingemar Nordin

  ”#74,

  Jag kan inte se att Svenskt näringsliv ställer sig bakom kärnkraften. Istället levererar de en massa snömos om hur viktigt det är med ”hållbar utveckling”. Se exempelvis följande artikel på deras hemsida:

  ”HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer.”

  ”Just hållbarhet var temat på ett seminarium i Näringslivets Hus i julveckan som arrangerades av Svenskt Näringsliv och ICC. Där konstaterades att ett väl fungerande näringsliv är a och o för en hållbar utveckling. Bland annat som leverantör av nya tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningar kring klimat och resursförbrukning …”

  ”Sverige ligger långt fram på området. Tillsammans med Norge, Danmark, Finland och Schweiz är vi de länder som har bäst förutsättningar att leverera resultat, så att FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, kan uppnås, enligt en OECD-analys”

  Svenskt näringsliv är precis de mähän som vi kan förvänta oss av ett ekonomiskt system som till stor del livnär sig på skattesubventioner och rent-seeking. De lägger sig följaktligen platt för FN och MP-regeringen och jamsar med i kören. Det där med att de skulle vara några starka förespråkare för kärnkraft kan vi nog glömma.

 76. Håkan Bergman

  Ingemar N. #75
  Det är den gröna klimatfonden som hägrar. Kontrakt för klimatsatsningar i u-länder, upphandlingar skötta av politiker och fn-tjänstemän, alltför lockande för att kunna förbigås. Det där med ”att leverera resultat” är rent snömos, vi har ett gott rykte tack vare vatten- och kärn-kraften och den svenska skogen, men har i övrigt inget övertag när det gäller ”förnybar energi”, som det naturligtvis kommer att handla om.

 77. Michael E

  #75 Ingemar, Ända sedan corporate social responsibility (CSR) letat sig in i de västerländska företagen har de blivit allt ängsligare om hur de uppfattas i media. Jag tror detta började i samband med de idéer som lanserades i slutet av 70-talet om shareholder value och detta skulle vara viktigare än kunderna och medarbetarna. Hur man då uppfattades i medierna ansågs sätta tonen för hur attraktiva man var för aktieägarna.

  Även andra avarter har letat sig i in i hur man numera sköter företag där man samtidigt som säger sig stå för en hög moral kan genomföra massuppsägningar för att balansera resultaträkningen. När man i det militära belönar en soldat som offrar sin säkerhet för andra så belönar man alltså i näringslivet de som offrar andras säkerhet för egen vinning. På samma sätt kan man alltså berika sig på statliga subventioner inom energisektorn och hoppa på klimattåget för att framstå som socialt ansvarstagande när sanningen är den motsatta. Du har helt rätt i att man inte kan förvänta sig att näringslivet kommer att leda en förändring av energisektorn i Sverige, för de är de allt för upptagna av att polera sin mediabild och hur skulle alla deras CSR ansvariga då kunna göra skäl för sin lön?

 78. Christer Löfström

  Ingamar Nordin

  Jag har inte framfört kritik mot att svenskt näringsliv förordar kärnkraft. Jag påpekar gång på gång attt svenskt näringsliv ANVÄNDER KLIMATHOT för att motivera ny framtida kärnkraft.

  Näringslivet använder enorma summor på opinionsbildning. Hade de bara andats att klimathotet är överdrivet, så spricker bubblan. Det finns mycket att hämta på deras hemsidor.

  Håll koll på Maria på SN och Agneta på WNO
  https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/maria-suner-fleming_561782.html
  http://www.world-nuclear.org/our-association/who-we-are/director-general-agneta-rising.aspx

  ”Svenskt Näringsliv välkomnar också att ny kärnkraft finns med som en option för framtiden.”

  ”Options for a carbon free electricity generation– Nuclear Energy in a global perspective” som leddes av Svenskt Näringslivs energiexpert Maria Sunér Fleming.