Samband?

Ett av argumenten för att det är koldioxidutsläppen som är huvudorsaken till den globala uppvärmningen, är att både atmosfärens koldioxidhalt och globala medeltemperaturen har ökat. De har nästan förändrats tillsammans, alltså. Fast inte helt och hållet ändå, för ökningen i global medeltemperatur har tagit pauser som koldioxidhalten inte har gjort.

Det fick mig att fundera över om det finns andra parametrar som har förändrats i takt med den globala medeltemperaturen.

Jag återvänder till Climate Explorer, och tittar på det som finns för ERA5 under ”monthly reanalysis fields”. Där finns parametrar som kan vara av intresse. Förutom temperatur, till exempel den mängd solljus som når jordytan, termisk strålning netto vid ytan, kolumn vattenånga och nederbörd. Även molntäcke kan vara intressant att titta på. Det finns inte från ERA5, men väl i en beräkning från CRU, dock bara för land.

För alla data valde jag latitudintervallet -90 till +90 och longitudintervallet 0 till 360.

Låt oss titta på de olika parametrarna:

ERA5 Solljus Temperatur ERA5 Temperatur Nederbord ERA5 CRU Solljus Molntacke ERA5 Vattenanga Temperatur ERA5 TermiskStralning Temperatur

Notera att diagrammen visar anomalier, alltså avvikelser från medelvärden, inte faktiska värden. Nederbördsanomalierna multiplicerade jag med 15 för att få värden i nivå med de andra parametrarna.

Vattenånga och temperatur varierar verkligen i takt med varandra. Frågan är vad som är orsak och vad som är verkan. Teoretiskt är det både möjligt att mer vattenånga ökar temperaturen och att ökande temperatur leder till mer vattenånga.

Även netto termisk strålning från jordytan och temperatur varierar hyfsat i fas med varandra. Ökande temperatur bör ju leda till mer utstrålning från ytan.

Vad finns annars att notera?

Mängden solljus som når jordytan verkar inte påverka globala medeltemperaturen särskilt mycket. Speciellt inte det senaste decenniet, då mängden solljus har ökat en hel del, men inte temperaturen. Det tycks i alla fall vara så att världen inte blir varmare under perioder när mängden solljus till ytan minskar. Som 1950-75 och 2000-2010.

Molnighet och mängden solljus till ytan varierar inte alls som förväntat. Sedan 90-talet har de till och med varierat i fas med varandra. Medan det förväntade är att de ska röra sig åt varsitt håll. Mer moln borde ju innebära mindre solljus till ytan. Och tvärtom. Den parameter som också påverkar, men jag inte har med här, är aerosoler, de luftföroreningar och partiklar som kan skymma solljus.

Det är också märkligt att molnighet och nederbörd inte varierar i fas med varandra. Vilket betyder att moln inte alltid leder till nederbörd. Förvisso finns olika typer av moln, och data från ERA5 skiljer inte mellan olika molntyper.

Jag kan bara konstatera att diagrammen inte visar vad jag hade förväntat mig när jag började med att ladda ner data.

Uppdatering: Efter ett önskemål om att zooma in på vattenångan och temperaturen, ett diagram som visar data från 2010 och framåt:

ERA5 Vattenanga Temperatur 2010 2024

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. johannes

  ”Speciellt inte det senaste decenniet, då mängden solljus har ökat en hel del, men inte temperaturen.”

  CO2 netto kyler?

 2. Tack för fina kurvor och genomgången av viktiga parametrar!

  Alarmister och realister har ett huvudtema som tydligt skiljer dom åt – och det är naturligtvis huruvida klimatet är stabilt eller inte.

  Alarmisternas tro på det stabila klimatet är onekligen utmanat av både historien och vetenskapen – men idag, med hjälp av politiken, har vetenskapen anpassat sig till alarmisternas tankar om det stabila och förutsägbara klimatet.

  Det som skaver i både min ärthjärna och mitt centra för kritiskt tänkande är – upp och nedgångarna med 1 grad under dom senaste 100 åren.
  Det som skaver allra mest är dom relativt plötsliga uppgångarna, i nordatlanten, under första halvan av 1900 – talet och den lika plötsliga uppvärmningen från mitten av 1980 – talet….och där landtemperaturerna följt efter några år senare.

  100 års perspektivet känns lättast att hantera utifrån aspekter av mätteknik och överblicken av förändringar i glaciärer och i naturen och i odlingszonerna.

  Plötsligheten i temperaturförändringarna, både upp och ned, är svåra att koppla till Co2 trenden – det är något annat ” timglas” som fylls och svämmar över – kanske havsbassänger eller kanske atmosfärscirkulationen..eller vad som helst.

  Alarmisterna har fastnat i både vinkelvolten och kortsiktigheten och tilltron till tiondelen- men klimat är ngt helt annat än att mäta 2 av 3 klimatperioder och sedan kalla det statistiskt säkerställt, bortom rimligt tvivel.

  Det är faktiskt helt otroligt hur väl första halvan av 1900 – talet hela tiden göms och glöms av Smhi, eu, fn och klimatmodellerarna och alarmisterna.

  SMHI har i många år hävdat att mätvärdena från dom 35 stationerna under perioden 1931 – 1960 är jättejobbiga att sammanställa och redovisa – och göras möjliga för jämförelse.
  Som dom själva säger – för att finna dessa värden krävs lite mera jobb..

  Så vad det handlar är fysik – alarmisterna hävdar att klimatfysiken består av positiva förstärkningar som ger hot om överhettning – och realisterna menar att det är en av fysikens grundvalar som gäller, dvs att det är dom negativa feedbacken som gäller, blir det varmt på ett ställe blir det kallt på ett annat.

  Min egen, kassa, gissning är att det handlar om varmt och kallt vatten i olika bassänger som fylls och tömms – vi är ju ändå den blåa planeten…å havet är djupt och planeten snurrar och
  – havsströmmarna är enorma temperaturbärare!

 3. Gabriel Oxenstierna

  Tack Lars, intressant!

  I en annan tråd igår sammanfattade jag en alternativ teori för klimatets utveckling, det var Lennart Bengtsson som efterlyste en sådan från oss som inte håller med om att det är växthusgaserna som styr.

  Merparten av klimatförändring härrör från solcyklerna och variationen i solens UV-strålning.
  https://klimatupplysningen.se/den-globala-uppvarmningen-sprider-sig-i-solsystemet/#comment-445150

  Sammanfattningsvis har vi :

  ΔSolen ==> ΔUV samt Δladdade partiklar ==>
  Δozon i stratosfären ==>
  Δpolarvirvel och jetström ==>
  Δmolnighet samt Δmeridional energitransport <==>
  Δyttemperatur

  När yttemperaturen ändras påverkas även temperaturgradienten mellan tropiker och poler, vilket i sin tur återverkar på de två stegen innan.

  En ökad solinstrålning är relaterad till minskad molnighet, vilket även uttrycks som att albedot minskar trendmässigt. Albedots långsiktiga minskning gör att mer solstrålning kommer in och värmer Jorden. Detta ger en mer än dubbelt så stor värmande effekt som ökningen av CO2 (enl. IPCC:s siffror).

  En central faktor är den meridionala energitransporten från tropikerna ut mot polerna och hur den ändras över tiden. Men den har vi inga lättillgängliga data för.

  Underliggande har vi också trenden mot en allt grönare jord (förgröning), som sänker albedot.
  Mängden aerosoler (stoft mm) i atmosfären minskar också, vilket ger ett lägre albedo.

  När vi försöker förstå vad som driver trenden i yttemperaturen måste vi inse, att den är en sammanfattning av vad som drivit de tidigare stegen och de underliggande albedotrenderna med förgröning och aerosoler. Vi ska därför inte förvänta oss något enkelt samband – det finns inte där.

 4. Sven Vilner Eriksson

  Jag upprepar KUNNSKAP ÄR MACKT!

 5. BG

  #3

  Här är en person som anser att koldioxiden styr klimatet.

  https://picks.my/contentsDetail.php?idx=6828&utm_source=global&utm_medium=app&utm_campaign=6828

  ’Summer 2023 was the hottest on record – yes, it’s climate change, but don’t call it ‘the new normal’

  ”The excess carbon dioxide humans have put into the atmosphere raises the temperature – permanently, as far as human history is concerned. Carbon dioxide lingers in the atmosphere for a long time, so long that the carbon dioxide from a gallon of gasoline I burn today will still be warming the climate in thousands of years.”

  Scott Denning
  Professor of Atmospheric Science
  Colorado State University

 6. Jan Ågersten

  Tack Lars Kamél för genomgången av viktiga parametrar. Likaså ett tack till Magnus Blomgren och Gabriel Oxenstierna för bra sammanfattningar och förklaringar.
  Det är ett mödosamt arbete att återupprätta koldioxidens oförtjänt dåliga rykte. Koldioxiden är trotts allt livets gas.

 7. Mats O

  Tim Patters0ns mätningar bevisar solens avgörande inverkan och att ipcc har helt fel.
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL70E08A8AFCEE6F8D
  Leif Åsbrinks kommentar
  https://klimatupplysningen.se/gott-nytt-ar-8/#comment-431425

 8. Thorsten Bergqvist

  Förutom allt annat såg jag nedanstående och det tilltalade mitt logiska sinne.
  Har emellertid inte sett några kommentarer från de kompetenta personer som berikar min dag!

  swebbtv.se/w/tcPxw14oUHjjpCUj4dkz8X

 9. Roland Salomonsson

  Kan det vara så att med ökande flygtrafik mellan Europa och Nordamerika, så släpps diverse avgaser och kondens på hög höjd, upp mot eller över 10000 m, vilket får temperaturer att öka i Nordatlanten. Flygtrafiken har samtidigt ökat kontinuerligt!

  M a o borde kanske flygtrafiken förbjudas att gå över t ex 5000 m??

 10. johannes

  #8
  Jorden påverkar solfläckarna?
  Tja.. om solfläckarna påverkar jorden bör jorden påverka solen.
  Naturligtvis påverkar ett virus vikt jorden och viceversa men nu halkar vi ned i filosofiska sandlådan.

 11. Hans H

  #8

  Fanns en uppenbar ologiskhet jag förvånades över att en som doktorerat i klimatologi kunde kläcka ur sig:

  Koldioxiden sprider sig ju över jordens hela lufthav rätt konstant (sant). Hur kan då IPCC hävda att uppvärmningen orsakad av koldioxiden blir avsevärt starkare vid polerna? ”Påståendet bevisar helt enkelt deras okunskap”…

  Uppenbart förstår herr doktorn föga om de värmetransport-mekanismer som råder på jorden. Eller något om orsaken till att djuphaven i tropiska zonen aldrig når över 30 grader i ytvattnet. (Grunda avgränsade havsytor som Röda havet kan bli något varmare).

  Finns massor skrivet här på KU i detta ämne

  Naturligtvis innebär just detta inte att han måste ha fel i teorierna kring himlakropparnas påverkan på uppvärmningen, hur stor nu än den råkar vara

 12. UWB

  Partiklar i atmosfären – aerosoler – anses ha en avkylande effekt på jordens klimat. Detta skulle till exempel förklara varför temperaturen sjönk fastän utsläppen av koldioxid ökade kraftigt efter WW2 och att rening av motorer / skorstenar som infördes på 70 / 80 talet gjorde att partiklarna minskade och därmed ökade temperaturen.

  Jag vet att detta är diskutabelt och är en för stor förenkling, men med de senaste utsläppsdirektiven anses aerosolerna ha minskat ytterligare – samt det inte varit så många vulkanutbrott som de brukar – och att detta skulle förklarat en del av peaken som kommit nu.

  Skrämmande nog anser fortfarande en del att skicka upp en massa stoff i atmosfären skulle vara bra, då skulle temperaturen sjunka och skulle man göra det på ett kontrollerat sätt skulle man kunna säkerställa samma temperatur hela tiden som år X.

  Nyckelordet är kontrollerat sätt. Relaterat till detta finns det idéer om att det finns stoftmoln i rymden och att dessa ibland kommer in i solsystemet och förstärker effekterna av Milankovich-cyklerna, vilket då skulle påverka hur länge istiderna varade och hur kraftfulla de blev. Men jag vet inte, det verkar för avancerat…

 13. Håkan Bergman

  Roland S. #9
  Så packat är det inte över Nordatlanten, då ser det mycket värre ut över Europa.
  https://www.flightradar24.com/51.80,-19.53/3
  Där kan man nästan börja undra över hur mycket solstrålning som alla dessa plan reflekterar bort. Det är lite av en modern myt att flyg alltid handlar om långlinjer, Europa är trångt och persontrafik på järnväg kan inte svälja dom volymer som flyget fixar med minimalt behov av värdefull landyta.

 14. Kondensstrimmor kan ha en både avsvalnande och temperaturhöjande effekt. Höghöjds strimmor består av is som reflekterar solstrålarna. Lägre strimmor kan bidra till molnbildningen och kan då värma genom absorbtion av infrastrålningen från jordytan.

  Man vet helt enkelt inte så noga.

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/paverkar-k-strimmor-klimatet-1.11421

  Det gjorde studier om detta av det amerikanska försvaret då det började flygas mer med jet under 50- och 60-talet. Och då kom man fram till att kondensstrimmorna bara hade en mycket marginell effekt.

 15. Adepten

  #3 Gabriel Oxenstierna

  Hur förklarar du dessa kurvor från NASA på Solar irradians och temperatur om man ska tro på att klimatförändringar härrör från solcyklerna?
  https://climate.nasa.gov/internal_resources/2502/

 16. Daniel Wiklund

  Värme har verkligen kommit i skottgluggen. Men ibland är värme bra. Mondo hoppade 6.23 igår. Det högsta nån hoppat i stav. På 5000 meter för damer sattes också
  världsrekord igår i Eugene. Jakob I från Norge var nära världsrekord på 3000 meter och en engelsk mil. Fast, eller tack vare, att det var närmare 30 grader. Mondo hoppade tidig eftermiddag. Det gjordes många bra resultat under helgen i Eugene. Mer värme åt folket.

 17. Adepten

  Lars Kamel

  ”Jag kan bara konstatera att diagrammen inte visar vad jag hade förväntat mig när jag började med att ladda ner data.”

  Fina kurvor🙂 som säjer mer än ord.
  Men vad ville du komma fram till🤔

 18. BG

  #7

  ”… att ipcc har helt fel.”

  IPCC har för länge sedan bestämt, att klimatförändringen orsakas mänsklig verksamhet. Detta framgår av kapitel 18 “Climate Science and Policy-based Evidence” av professor Aynsley Kellow i Climate Change, The Facts 2020, redigerad av Jennifer Marohasy.

  Under rubriken ”Några exempel på korruption av klimatvetenskap för en ädel sak” skriver Kellow inledningsvis:

  I detta kapitel skall jag visa hur klimatvetenskap inte motsvarar kriterierna för god vetenskap och alltför ofta har uppvisat korruption för en ädel sak genom att producera bevis avsedda att få politisk effekt. Detta har varit fallet åtminstone sedan 1988, när James Hansen gav en paradföreställning inför en kommittee i den amerikanska kongressen – noggrant iscensatt under en El Niño för att ge intryck av obehaglig värme. Och vilket därefter uppmuntrades av en kommitté bildad av United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) för att skärpa åtaganden som svar på bevis. Det fortsatte under utvecklingen av Kyotoprotokollet med att USA:s Utrikesdepartement genom Timothy Wirth och Rafe Pomerance (båda involverade i iscensättningen av Hansens vittnesmål 1988) tog fram en slutsats i den andra rapporten från The Intergovernmental Panel on Climate Change 1996 att klimateförändring kunde tillskrivas mänsklig aktivitet (Santer et al. 1996).

  (Wirth skröt senare med att de hade valt ett datum då temperaturen i Washington skulle kunna vara som hetast och hade låtit öppna fönstren, så att luftkonditioneringen skulle överväldigas och på så sätt skapa dramatisk television.)

 19. Göran

  Roland Salomonsson #9

  Utsläppen från flygplan är pytteliten. Utgår man från rådande teoretiska beräkningar om hur mycket koldioxiden värmer, så skulle enbart alla flygplan i världen behöva cirka 125.000 år för att öka temperaturen med 1 grad Celsius.

  En annan beräkning på bilars effekt. Tänd en tändsticka i ditt vardagsrum. Du har nu höjt halten koldioxid i ditt vardagsrum. Känner du dig orolig? Expandera ditt vardagsrum att bli hela jordens atmosfär. Hur många tändstickor behöver du för att höja halten koldioxid lika mycket som i vardagsrummet? Du behöver alla världens bilars utsläpp av koldioxid under 20 års tid.

 20. Daniel Wiklund

  Efter terrordåden i USA den 11-e september 2001 så tömdes luftrummet i USA på alla flygplan. Några militärplan fick flyga. Det pågick i två dygn. Om jag minns rätt så uppmättes en uppvärmning i USA när planen stod på marken. Så det kan bli.

 21. Adepten

  Forskare menar att politikerna förnekar Sveriges befolkning att vara del av omställningen som innebär att den svenska livsstilen ska hålla sig inom 1,5-gradersmålet, måste den bantas från cirka nio ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till 2,5 ton år 2030 och 0,7 ton år 2050😱

  De nämner inte vad det skulle innebära för umbärande. Är det inte dags att inskränka yttrandefriheten när det gäller att torgföra inskränkningar i människors livsbetingelser?

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/jljz6b/forskare-regeringen-tar-inte-sitt-ansvar-for-klimatkrisen

 22. Lasse

  Tack Lars K
  Du glömde en graf som är mer talande.
  Temperaturjustering i förhållande till CO2 utsläpp. 😉
  Sökte och fann:
  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Temperature+adjustments#ip=1

  Överst Hausfather. (Varmist från propagandainstitut)

  Sökte igen och fick denna:
  https://notrickszone.com/2023/01/09/hadcrut-data-manipulation-changes-2000-2014-warming-trend-from-0-03c-to-0-14c-per-decade/

  Det är tydligt hur sökmotorerna har trimmats upp så alarmisternas resultat toppar listorna, se upp!

 23. Erik A.

  Lars! Vore intressant om du kan zooma in på grafen för vattenånga. Välj 10-20 år och förstora. Om man kan se vilket som ser ut att ändras först.

 24. Sören

  OT
  I Sverige idag i TV1 var det ett inslag där man försöker flytta småfåglar från Holland till Skåne för att de ska ”komma i fas med klimatförändringarna”.
  Varför kan man inte låta naturen ha sin gång? Klimatet har alltid förändrats och arter har fått anpassa sig.

 25. Lars Kamél

  Adapten #17: Jag förväntade mig till exempel att molnighet och inkommande solstrålning skulle ha en negativ korrelation, alltså att de förändras åt olika håll.

 26. Lars Kamél

  Erik A #23: Jag lade till en sådan graf.

 27. Gabriel Oxenstierna

  Adepten #15

  Det finns ingen seriös forskare som påstår att solens TSI driver temperaturerna i de kortare intervallen. Det som solforskare däremot kommit fram till på senare tid är att variationen i solens UV-strålning har en stark klimatpåverkan. Denna variation är i sig stor, upp till 10% (beroende på UV-frekvens) och effekten uppstår i betydligt kortare cykler, det är olika varianter av solfläckscykler. (11 år, 22 år, Gleissenberg-cykeln på ca 100 år osv) TSI varierar försumbart lite i jämförelse.

  TSI har relevans bara på ’istids-skala’, inte på på den tidsskala du har i diagrammet, dvs ca 150 år.

  Istidsskalan avser Milankovic-cyklerna, dvs regelbundna förändringar av jordens banrörelse kring solen och av riktningen på jordens rotationsaxel. Det är särskilt axellutningen (oblikviteten) som gör att vi får cykler i klimatet med återkommande istider.

 28. pa

  #24

  Det handlar helt enkelt om människor som vill ha gratis pengar för ingenting. EU delar ju ut våra skattemedel till vilken stolle som helst om de ”arbetar” inom klimatförändringstransferiatet.

 29. Lasse

  Lars K
  När man söker samband är det kanske lättare att se på andra typer av plottar.
  Om du har matat in alla punkterna så kunde det vara intressant med XY plottar.
  Temp mot sol tex.
  Men det är ett komplext samband med fördröjningar och störande saker som temperaturjusteringar.

 30. Erik A.

  #26 Lars Kamèl: Tack för det! Blir ju grovhugget att göra en bedömning med globala data sammanslagna. Men helt klart finns det en korrelation. Det ser ut som att vattenångan övervägande förändras innan temperaturen.

 31. tty

  #9

  ”M a o borde kanske flygtrafiken förbjudas att gå över t ex 5000 m??”

  Vilket skulle typ fördubbla utsläppen på grund av sämre bränsleekonomi. Ju tunnare och kallare luften är, ju mindre bränsleförbrukning och utsläpp.

 32. tty

  #5

  ”Carbon dioxide lingers in the atmosphere for a long time, so long that the carbon dioxide from a gallon of gasoline I burn today will still be warming the climate in thousands of years.”

  Men det kol 14 som bildades vid vätebombsproven 1954-62 har lustigt nog försvunnit nästan helt ur atmosfären. Det finns numera i havet.

 33. tty

  Historiskt sett finns en stark korrelation mellan temperatur och koldioxidhalt sett över långa tidsperioder (årtusenden och uppåt).

  Men

  Det är alltid temperaturen som förändras först och koldioxidhalten som följer efter. Vilket knappast kan tolkas på annat sätt än att koldioxiden kanske kan förstärka klimatförändringar men inte initiera dem.

 34. Adepten

  #25 Lars K

  TACK. Då förstår jag. Kan du hitta någon rimlig förklaring på vad du då kom fram till?

  Om du gör ett diagram på antalet solfläckar och moln hittar du någon korrelation då? Eftersom det finns de som anser att molnmängden är relaterad till antalet solfläckar.
  Som kuriosa så har forskare kommit fram till att länders BNP korrelerar med antalet solfläckar, minskat antal solfläckar ger lägre BNP.

  Vi vet att temperaturen korrelerar med CO2 ökningen, men den korrelerar också med den ökade befolkningen. IPCC tycker dock att vi ska bekämpa CO2 istället för att göra något åt befolkningsökningen genom humana åtgärder.

 35. #32 tty

  Du skriver: ”Men det kol 14 som bildades vid vätebombsproven 1954-62 har lustigt nog försvunnit nästan helt ur atmosfären. Det finns numera i havet.””

  Detta är visserligen korrekt, men det är vilseledande. Ett enormt stort utbyte av CO2 sker hela tiden mellan atmosfären och havet – men också biosfären. Åtskilligt av det C14 som bildades vid vätebombsproven återfinns nu i biosfären.

  Påängen med uttalanden om den långvariga effekten av CO2-utsläpp är att jämvikten mellan atmosfär och hav har förändrats. Även jämvikten atmosfär/biosfär har förändrats – jorden är grönare.

  De enskilda molekylerna finns inte kvar i atmosfären längre än vad som ges av ”bombkurvan” men den förskjutna jämvikten bevaras länge. Antagligen hundratals år.

  Påståendet är illa formulerat: ” the carbon dioxide from a gallon of gasoline I burn today will still be warming the climate in thousands of years.” Bättre så här: ”Koldioxiden från en liter bensin som jag bränner i dag leder till en förhöjning av atmosfärens koldioxidhalt som kommer att bestå länge. Hundra eller kanske något tusental år.” En ”vanlig” läsare ser nog inte skillnaden…

 36. P-A Johnsson

  #35 Leif Å

  Intressant! Det måste då betyda att när vi når netto-noll och fossila CO2-utsläpp upphör så kommer temperaturen att vara i det närmaste konstant i ett antal hundra år.

 37. Håkan Bergman

  P-A Johnsson #36
  Hur temperaturen kommer att vara under ett antal hundra år kan vi nog inte förutse, men du har rätt, i teorin, om att när temperaturuppgången orsakad av våra utsläpp når nivån där den ökade utstrålningen orsakad av denna temperaturuppgång återställer balansen mellan in- och ut-strålad energi så stoppar temperaturuppgången.

 38. P-A Johnsson

  #37 Håkan B

  Det trista är att ingen nu levande (eller för den delen generationer framåt) får veta om vårt späkande – med vindkraft, solkraft, vätgas – ger något som helst resultat.

 39. Håkan Bergman

  P-A Johnsson #38
  Säg inte det, späkandet börjar redan ge resultat, om än inte temperaturmässigt så åtminstone ekonomiskt för stora grupper i samhället, det här kan inte fortgå länge till. Hoppas den här kan hjälpa till att vända utvecklingen rätt, kanske den viktigaste rapport som sammanfattats av en svensk myndighet i vår tid:
  https://www.riksrevisionen.se/download/18.49ad13d018a82e14be684fe3/1694973587495/RiR_2023_15_webb.pdf

 40. Fredrik S

  Håkan Bergman #39

  Svenska Akademins nyordslistor de senare åren har tillkommit allt från klimathot, klimatmat, klimatsmart, klimatneutralisera och klimatångest etc till klimatbanta (vad det nu är för något). Över fyrtio ord börjar på klimat.

  Dessvärre verkar ordet konsekvensanalys och liknande fallit i glömska. Verkligheten upplevs som det raderats eller förbannats.