Så många missförstånd, Lindenfors

lindenfors
Patrik Lindenfors fortsätter det verbala kriget mot SI mot Newsmill. Den här gången menar han att de s.k. klimatförvillarnas verksamhet är rent samhällsfarlig. Jag läser in ett outtalat hot om repressalier.
Men låt mig granska Patrik Lindenfors artikel en aning. Han börjar med fyra påståenden om koldioxiden och klimatet.

 • Koldioxid har via växthuseffekten en uppvärmande effekt på atmosfären. Om halten koldioxid ökar värms atmosfären upp.
 • Halten koldioxid i atmosfären har ökat sedan den industriella revolutionen och är nu på högre nivå än den varit de senaste 800 000 åren. Den här ökningen pågår fortfarande och beror på förbränning av fossila bränslen.
 • Klimatet genomgår just nu en uppvärmning som är utöver den man kan förklara utan den mänskliga tillförseln av koldioxid.
 • Fortsätter ökningen av jordens medeltemperatur kommer livsbetingelserna för mänskligheten att förändras, med många människoliv som insats.

Lustigt nog håller jag med Patrik på i princip alla punkter. Ettan är självklar, eftersom vi inte talar om magnituden av uppvärmningen. Tvåan har jag heller inget emot. Trean är lite lurig förstås, men visst bidrar människan till klimatförändring, även genom tillförsel av CO2, så varför inte. Och slutligen, skulle jordens medeltemperatur öka drastiskt så kommer det givetvis att ha inverkan på vårt leverne. Så långt kan vi väl alla vara överens.
Däremot har Patrik Lindenfors fel på flera sätt. Och han gör definitivt sitt bästa för att bidra till ”förvillingen”.
Att säga att ”vår samlade förståelse av hur klimatet fungerar är officiellt bekräftad på så många plan att det snart inte går att bekräfta den på fler sätt” är en riktigt grov överdrift. Vi vet på ett ungefär hur klimatet beter sig, men det finns många ouppklarade frågor och nästintill dagligen lär vi oss att sådant vi igår betraktade som sanning är i verkligheten sanning med stor modifikation.
Jag önskar att vi visste mer om klimatet och hur det fungerar, men de två gångna vintrarna i norra Europa är ett utmärkt exempel på att vi faktiskt inte vet och kan förutsäga allt. Förmodligen kommer vädret att överraska oss många fler gånger. Nu hör jag givetvis ett muller i AGW-leden om att jag blandar ihop väder och klimat. Och visst är vädret bara manifestationer av det rådande klimatet. Men om vi inte förstår oss på vädret, hur kan vi då säga att vi förstår oss på det bakomliggande klimatet? Och vi ska definitivt inte mixtra med klimatet ytterligare genom diverse påhitt som att sprida kylande partiklar i atmosfären eller gödsla haven med järnpulver. Historiskt sett vet vi dessutom att vi förmodligen är på väg mot en ny istid. När denna inträffar vet vi dock heller inte. Så mycket för exakt kunskap.
Varför är då klimatförvillingen så farlig? Enligt Patrik Lindenfors spelar vi förvillare med människoliv som insats. Vad Patrik Lindenfors naturligtvis inte nämner är att miljarder människor redan lider, med eller utan klimatförändring. Personligen vill jag inget hellre än att minska lidandet i världen. Jag tror dock inte att handel med utsläppsrätter är rätta vägen dit. Jag tror att vi bör se till att ge dessa fattiga människor mat, vatten, energi och en möjlighet att utbilda sig. Vi bör hjälpa dem att skydda sig mot väderkatastrofer, eftersom sådana alltid kommer att inträffa, oavsett vad klimatet bestämmer sig för att göra. En rikare värld är en tryggare värld, så låt oss arbeta för rikedom för var och en.
Vill sedan Patrik minska koldioxidutsläppen är det egentligen inte mig emot, förutsatt att det inte minskar våra möjligheter till ovannämnda insatser. Länder som Kina och Indien visar dock på ett tydligt sätt vilket de föredrar: ekonomisk utveckling eller utsläppsminskning. Kanske anser de som jag att ett resursrikt land har bättre förutsättningar för att skydda sina invånare mot vädrets makter (ja, vädret, för det är egentligen det som är hotet, inte sant?).
Klimatförändring kommer att fortsätta, med eller utan koldioxid. Det kan vi vara hundra procent säkra på. Vi behöver en högre beredskap för alla sorts naturkatastrofer. Vi behöver säkra vår framtida energiförsörjning. Vi behöver säkra livsmedelstillgången för betydligt fler än idag. Om detta är att försöka förvilla, så mea culpa.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  TCS Skönheten är redan vaken !
  TCS odjur har inte somnat ännu och hinner inte sova.Jag har pulat med en strulande dator hela natten och behöver den för en dragning senare idag så det blir ingen sömn förrens i kväll.
  Jag beundrar ditt tålamod och din förmåga att behandla andra som du själv borde bli behandlad trots att du blir anklagad för både det ena och det andra.Det är stort!! 🙂
  Jag svingar min verbala spikklubba till din ära! 🙂

 2. Labbibia

  Bra Maggie
  De flesta av oss skeptiker delar säkert din uppfattning.
  Personligen tycker jag att invånarna i fattiga länder ska ges ”hjälp till självhjälp”.
  Exemplet Haiti förskräcker. Efter ett år har landets egna myndigheter tydligen inte gjort nästan något för att hjälpa sin egen befolkning. All hjälp kommer utifrån. Även om resurserna är knappa så måste det ju ändå vara möjligt att organisera befolkningen för att röja upp osv…..
  Men inte mycket händer.

 3. Peter Stilbs

  Lindenfors inlägg fick mig att associera till en predikan från någon Ayatolla. Man väntar bara på en fatwa mot oliktänkande.

 4. Michelangelo

  Den som vill stoppa utvecklingen i samhället är samhällsfarlig.
  Vem som är klimatförvillare beror på vem man frågar.
  Lindenfors verkar dock helt lost – totalförvillad.

 5. Christopher E

  Maggie, nej du blandar inte ihop väder och klimat. Klimat är inget annat än medelväder. Väder är vad som påverkar oss människor direkt, inte medelvärden. Det spelar ingen roll om medeltemperaturen någonstans går upp eller ned en bit, utan det är köldknäppar, snöstormar, skyfall, värmeböljor som påverkar. Och dessa kan vi få, och får, oavsett marginella förändringar av temperaturmedelvärdet.
  Min syn på Patrik punkter:
  1. Mycket troligt ja, men små förändringar av CO2:s påverkan drunknar dock i annan variation.
  2. Ja, med reservation för tidsangivelsen.
  3. Nej, felaktigt påståeende. Det finns ingen uppvärmning nu som avviker från tidigare uppvärmningar. Tex. under början av 1900-talet var den faktiskt snabbare än nu, trots marginella utsläpp. Eftersom klimatforskningen inte kan förklara dessa tidigare variationer går det inte att utesluta ett stort icke-antropogent bidrag även under senare delen 1900-talet. De senaste 15 åren finns som bekant inte ens en säkerställd uppvärmning (trots rekordstora och ökande utsläpp).
  4. Meningslöst teoretiserande. Fortsätter ökningen som den gjort de senaste 300 åren, kommer livsbetingelserna att ändras, ja. Mest troligt till det bättre… men det var nog inte fler människoliv som är Patriks insats. För att få negativ påverkan inom ett meningsfullt tidsperspektiv, måste inte bara uppgången fortsätta, utan kraftfullt accelerera! Den accelerationen, en grundbult i IPCC:s projektioner, är fullständigt hypotetisk och finns inte spår av i verkligheten, där vi alltså för närvarande ser retardation istället jämfört med 1900-talets snitt.
  Resten av Patriks artikel är bara det sedvanliga hänvisandet till blind auktoritetstro. Hur kan klimathotet vara  fel när Nature ska göra en egen tidskrift om det!!? 🙂
  De spelar ju liksom ingen roll hur många som hakat på AGW-tåget när de grundläggande evidensen i naturen fortfarande saknas.

 6. Tage Andersson

  Under mer än ett decennium har vi bombarderats med sådan klimatalarmistisk propaganda som Lindenfors torgför. En generation nya journalister, byråkrater och politiker har uppfostrats med den. Allteftersom gammelmedia, TV och radio fått allt större inflytande har de blivit alltmer korrumperade i klimatfrågan. Som ett axiom betraktas en katastrofal uppvärmning, ackompanjerad av allt häftigare oväder. En domedagsindustri har vuxit upp, där forskare, media, journalister, horder av byråkrater, tjänstemän, experter och subventionerade företagare funnit varandra. Indirekt delar alarmisterna därför ansvaret för brist på isbrytare, dåligt fungerande snöröjning och trafik på räls och vägar och misslyckad energipolitik som driver elpriserna i höjden. Liksom för den våldsamma satsningen på ineffektiv vindkraft.

 7. karlsson

  Att vi har ett klimat som förändras och alltid har förändrats verkar vara en ny upptäckt för AGW. Man beskriver klimatet som en konstant när det i själva verket är levande och aldrig konstant över tid.
  Istider kommer och går – historiska fakta – vi har en till att vänta – där ligger utmaningen.
  Om det nu blir varmare –  det är väl inte heller självklart – vad är problemet  – människan skapades och utvecklades i det varma Afrika inte på tundran. Att vi kan leva på tundran visar vilken anpassningsförmåga vi har.
  Och som Maggie skriver  – det finns akuta problem på jorden redan idag – AIDS och Malaria fattigdom och svält skördar miljoner liv varje år – dessa kan vi rädda men inte med köp av utsläppsrätter.
  Utsläppsrätter måste vara den perfekta blåsningen – du betalar för luft – och får ingenting.

 8. Torbjörn

  Jag tycker mig åxå ett annat samband.
  Temperaturen  och CO2 halten tycks öka på samma sätt som antalet professorer i zooekologi.

 9. Inge

  Om det nu hade funnits en nämnvärd uppvärmning skulle detta kunna sägas vara en gedigen genomgång men det blir bara patetiskt

 10. Daniel F.

  Peter S. #3,
   
  Jag reagerade likadant. Väldigt mycket tro och likheter med religiös predikan för att komma från en humanist…

 11. Slabadang

  Christofer E!
  Angående punkt tre så tar jag det mer  som ett erkännande av inkompetens och inte motsatsen.

 12. Slabadang

  Så här blev det!
  Lindfors läser ur manus och kan replikerna utantill !
  Du kanske undrar varför alla klimatalarmister politiker och miljöjournalister låter lika dant ?.Jag skall försöka att snabbt förklara varför och historiken bakom retoriken.Det är ju inte vad de säger som är intressant utan vad de INTE säger.Jag skall här också berätta VARFÖR de säger som de gör.
  Club of Rome är en Think tank för världens politiska elit skrev följande redan 1993 i sin publikation ”The first global revolution”.
  ”The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”
  En av författarna ver den inflytelserike Alexander King samt den numer bort¨gångne professionelle domadagsprofeten Steven Schneider.Alexander Kings bakrund är vetenskaplig/politisk och blev sedermera politisk rådgivare i policyfrågor specialiserad på ”kommunikation” och hade separata uppdrag för FN som central ”spin doctor” för Club Of Rome/FNs räkning.
  Alexander King skrev också följande uppmaning till medlemmarna:
  ”Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.”We need to get some broad based support, to capture the public’s imagination… So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts…”
  Ni som är intresserade av klimatkriget känner igen samma uttalanden från S Schneider och Greenpiss och andra.
  De valde alltså att vara effektiva istället för ärliga.
  Så strategin blev satt för vilka villkor ”kommunikationen” skulle ske och har tillämpats därefter.Vilket förklarar Uis och alla gröna gatekeepers mantran.Så vad har man då byggt för kommunikativ bild att sälja inom klimatrörelsen och till medborgarna.Jo följande bild har skapats.
  1. Att det handlar om vetenskap och inte politik (Club of Rome).
      Politikerna ville att det skulle se ut som om de forskare de speciellt
      utvalt för uppgiften (genom utnämningsmakten) var de som skulle
      tvinga dem att ta ett världsherravälde.
    
  2.Vetenskapen skyddas genom att man målar upp en tjock trovärdig
     fasad framför forskningen.Att allt redan är ”peer reviewed” ”
     en ”enig forskarkår” ”2500 vetenskapsmän”. Ett smart grepp som
     både är en härkarteknik och ett skydd ifrån krav på insyn på
     samma gång och ger dessutom ett
     mycket förtroendegivande intryck. Tyvärr är alla tre påståenden
     lögner eller i bästa fall halvlögner.
  3.Skapa bilden av att domedagen är nära och att Club of Romes
    medlemmar är så mäktiga att de måste och kan rädda rädda oss   
  ifrån undergång.
  Jag gissar att ingen berättat det här för dig ?.Att Anders Wijkman sitter med i verställande utskottet i Rom klubben har väl ingen heller berättat kan jag tänka.Nu förstår du bättre VARFÖR klimathotets alla profitörer och gatekeepers använder samma argument på samma sätt.Hela retoriken går ut på att vi skall tro på fasaden och inte titta in därbakom, För där bakom står ett korthus av spekulationer och överdrifter sladdrig och slafsig vetenskap på skakiga grunder och data med för långt dragna alarmistiska slutsatser för att vi skall ropa på hjälp ifrån våra mäktiga politiker och villigt stå för kalaset med våra skatter och dyra elräkningar.Det räcker till många paraplydrinkar i Mexico det.
  Våra politiker aktivistiska klimatvetare och miljörörelser har gemensamt investerat hela sin trovärdighet legitimitet och tusentals miljarder av våra skattepengar i sin gemensamma fasad.De är naturligvis livrädda att vi ska titta in där bakom och granska vetenskapen och det är därför alla klimarhotsaktivister som Lindenfors och övriga på Uppsala initiativet är så aggressiva mot alla som vill granska och kontrollera.
  Förstår allt fler att det bara är en fasad så är agendan totalkörd.Våra politiker har inte berättat det för oss men de vill flytta upp all vår medborgerliga makt ifrån oss. upp i FN där de får vara ifred från medborgerlig insyn makt och kontroll och kan använda oss som golvmopp.
  Anders Wijkmans Tellberg Foundation har ju uttryckt demokratin som ett problem för bildandet av en klimatdikatur och jag och du kan väl bara hålla med dem om att just så är fallet.Det är många inom klkimathotsetablissemanget som ojat sig över den ”oansvariga” demokratin.Nu senast UIs egen idol Jim Hansen på NASA som ser diktaturen i China som en lösning.
  ”The declaration that American ‘democracy’ (as [Hansen] sarcastically refers to it as) cannot cope with climate change, and that the world must look to the Chinese communist dictatorship to “lead” is bound to be controversial.”
  Om du inte vet vem som är vem i klimathotsetablissemanget så kan jag berätta att J Hansen är den som är förvaltare av de globala världstemperaturer som ligger till grund för klimatvetenskapen.Det känns väl tryggt.Jag tror han är ute från finkan nu då han blev arresterad med handklovar för aktivism för några veckor sedan.
  Hans bästis i England är den där Phil Jones på CRU du vet han som skulle skriva om hela peer review processen och skulle hellre deleta mail än att följa lagstiftningen och lämna ut data för granskning.
  Sköna förtroende ingivande gubbar eller hur? va har inte UI berättat det hör heller? Carlgren? Wijkman? SVT? Nä du vet risken är ju att du vill börja kola upp vetenskapen bakom fasaden.
   
  Nästan alla Club of Romes medlemmar är framme med håven för att på olika sätt tjäna pengar på klimathotet.Al Gore störste ägare i CCX.Napier som kommer ifrån WWF och som numer basar för MetOffice har en lång lista av investeringar och uppdrag i klimahotet.
  Tusentals har blivit klimathotsmiljonärer på våra skattepengar och INGEN blir granskad eller ifrågasatt av MSM.De låtsas som att det är änglar som springer i folkets intresse och bara råkar som Rockström dra in 170 millar till sitt lilla SEI per år.Vilket märkligt sammanträffande
  att den utbildade bonden (Agronom) leker ”klimatexpert” och värsta alarmisten.
  Du blir bara trött ledsen och besviken när du kontrollerar vilka ekonomiska intressen de har.Till och med naturvårdsverkets Lillieskiöld har en egen firma vid sidan om för ”klimathots konsultationer”.All är framme med plånboken eller för maktpositioner eller helst både och.Det är du och jag som betalar räkningen!
  Sådär ja.Nu förstår du bättre hur det fungerar och kan relatera till det pitbull ettriga tjatet om fasadens vackra och hårda stabila glans och det teatraliska uppträdandet med den spelade oförätten mot de som vill kolla in vetenskapen bakom.DE är livrädda för att misslyckas och avslöjas.Jag och du skall vara livrädda för att de istället lyckas.
  Mors på dig kompis! och vi får plocka undan dessa charlataner från all form av inflytande.De är absolut ingenting att lita på.MSM och public service har lämnat oss prenumeranter och licensbetalare och gått över på den anda sidan.Vetenskräpsredaktionen på SVT hjälper till att konstruera bevis på kliamatfasadens hållfasthet när fläckr uppstår blottas.De hjälper klimathotsdiktaturen att förfölja förlöjliga och misstänkligöra alla som hotar bilden av fasaden och deras positioner.Demokratiska principer är satta åt sidan,Nu är det indoktrinering och hjärntvätt som gäller.
  Den solida metalliskt skinande klimatfasaden är bara staniolen runt  kexchoklad och den tycker jag att vi skall riva av och frossa.För du vet väl att man blir go och glad av kexchoklad?

 13. Slabadang

  Varför försvinner styckeindelningen?

 14. Ingemar

  Att INTE förbereda sig på kalla och snöiga vintrar därför att AGW-troende politiker och vädertjänster tror att sådan kommer att vara ett minne blott (England), eller att INTE bygga de dammar som behövs för att reglera översvämningar därför att man tror att torra områden bara blir torrare (Australien), är faktiskt samhällsfarligt.

 15. ThomasJ

  Dé é la inte att förvånas, då L. (etCons) till fullo förlitar sig på IPCC & dess lakejande teams. Gräver man emellertid lite djupare i soppan som den utomordentligt duktiga Donna L. gör framkommer ett och annat som åtminstone borde förvilla L. etCons ytterligare:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/01/13/is-a-meteorologist-a-drought-expert/
  Länkarna i artikeln är mycket läsvärda.
  Världshistoriens största (vetenskapliga?) bedrägeri? Yep, yu bet!
  Mvh/TJ

 16. Slabadang

  Ingemar!
  En tröst är att sökning på ”Piers Corbyn” senasted året är 475000 varav 285000 bara den senaste månaden.
  Det är nog samtidigt ett mått på tlllflödet av arga mail till Met Office? 🙂 Det kan inte vara roligt att sitta på ”The Office” idag eller vara asvarig för transporter och snöröjning i England.Det har kostat miljarders med pund!
  Ha en bra dag jag ska ut och ”lobba” idag så ni får önska mig lite lycka till!

 17. Ingemar

  Slabadang,
  Lycka till. Jag ser att du fått igång datorn 🙂

 18. Rolf

  Ingemar #13. Eller som i Australien, (Brisbane), bygga dammarna men fylla dem så att de inte har någon dämpande effekt när floden väl kommer. Detta för att det som hände för trettio år sedan inte kan hända igen. Där hade man ett program som AGW angängare lyckades argumentera bort efter dammbygget, annars hade man kanske varit bättre förberedda denna gången. Nu återstår att se om vi ”humans” lyckas lära oss denna gången eller om vi behöver fler påminnelser.
  För övrigt tycker jag maggie är för snäll med 1-4. Christoffer E har en mer relevant syn på det hela. Vi vet ! inte om den så kallade Co2 signalen ens är synlig, eller har visat sig. Av befintliga grafer med tidigare temperaturförändingar finns inget som entydigt kan hänföras till vare sig denna ädla gas eller hela ens hela klumpen av så kallade växthusgaser.
  Min inställning är att när det finns skattemotiv i bakgrunden kommer jag alltid att vara extra skeptisk tills jag är tydligt överbevisad.

 19. Kent Forssgren

  Halten koldioxid i atmosfären har ökat sedan den industriella revolutionen och är nu på högre nivå än den varit de senaste 800 000 åren. Den här ökningen pågår fortfarande och beror på förbränning av fossila bränslen.
  Att ökningen pågår fortfarande! Förefaller att fortfarande vara under debatt. Men visst. Under istiderna på jorden var Halten koldioxid i atmosfären lägre. Så kommer nästa påstående, bara rakt ut: och beror på förbränning av fossila bränslen. Slutledningsförmåga noll. Ideologisk och politisk retorik, ja.

 20. Lejeune

  När man läser sådana ”stolleprov” som detta alster, så påminns jag om barndomens skrattspegel som fanns på cirkus, Liseberg & Gröna Lund. Allt synes förvrängt och upp och ner.
  Lindenfors borde överväga ett besök hos närmsta optiker för att kontrollera synen, skulle det inte fungera finns alltid professionell vård att tillgå inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen.

 21. Lejeune: Ingen personlig kritik, bara sakkritik, tack! 🙂

 22. Den ursprungliga idén med att använda koldioxid som mänsklighetens ”bov” kom ju från Margaret Mead 1975 och återupptogs av ”Club of Rome”. Det var ju genialiskt på sitt sätt. Skuldbelägg människan.  Patrik L. försöker nu även skuldbelägga tvivlarna, det räcker inte med att de troende känner skuld. Snubblande lika religion. Skuldbelägg! Människa! Du är syndig! Följ vår religion och bli frälst. Tvivlare hamnar i helvetet. Kättare!!

 23. Lejeune

  Sorry, kunde inte motstå.
  Hade glömt bort att ”personlig kritik” endast är förbehållet de AGW-troende!

 24. pekke

  Halten koldioxid i atmosfären har ökat sedan den industriella revolutionen och är nu på högre nivå än den varit de senaste 800 000 åren
   
  Har inte allt fler forskare börjat prata om att co2 i iskärnorna är ett dåligt proxy eftersom det verkar som att gasen smetas ut så att dalar och toppar försvinner med tidens tand och man får bara ett medelvärde kvar ?
   
  Klimatforskare/meteorologer vet fortfarande inte varför El Nino/La nina, AMO eller NAO och andra liknande systemförändringar sker i Jordens klimatsystem eller hur stor solen och solsystemets påverkan är på klimatet m.m.
  Klimatforskningen är mest som en baby som skriker högt för att matas och få uppmärksamhet, men som man inte får nåt vettigt sammanhang ur när den försöker prata.

 25. Staffan D.

  Joint USAF/NOAA Report of Solar and Geophysical Activity, 13 Jan 2011:
  –  Solar activity remained very low. Region 1146 (N23E06) is the only spotted region on the visible disk.
  – Solar activity is expected to be very low for the next three days (14 – 16 January).
  —  Solfläckarna hade ett maximum 2000.  Den normala solcykellängden är 11 år.   Men sedan 2006–2007 har solaktiviteten varit nere på nuvarande nivå.
  –  Termerma Maunder-minimum och Dalton-minimum — säger de någonting?

 26. Kent Forssgren

  Slabadang #12. Mitt i prick!!!

 27. L

  Konstigt att Lindenfors anser det samhällsfarligt att vara försiktig med stora förändringar i samhället? Oavsett hur många som tror på AGW-hypotesen så är det fortfarande bara en obevisad hypotes. Varför så bråttom? Är man rädd att AGW-industrin ska kollapsa? Om jag hade byggt ett torn på lösan grund, skulle jag göra som dom gjort i PIsa, förstärka grunden istället för att stå på översta våningen och predika.

 28. Fredrik P

  Hittade denna: http://climatecrock.files.wordpress.com/2011/01/pettittoon2.jpg

 29. L

  Fredrik P, kul, men lite synd att klimathotarna kom emellan i utvecklingen…

 30. Fredrik P, den var bra på flera sätt. Både floskelkatalogen, och personen som tycktes mena att sådana saker helt enkelt kan beslutas fram av aktivister och politiker som vill samma sak.Samt förstås ironin om ifall man ’skapar en bättre värld helt i onödan’ …

 31. sfish

  Maggie, mycket bra skrivet! Tack för att du kämpar, och ännu större tack för att du gör det hederligt! Du har många människor bakom dig, inte bara de som kommenterar här.
   
  Slabadang, #12:
   
  Klockrent!

 32. Slabadang!
  Den där drapan snor jag med källhänvisning!!
  🙂
  Om du inte har nårt emot det förståss!

 33. Peter

  Har de hittat på ett nytt ord nu också… ”klimatförvillare”??
  Får man kontra..? 
  -Klimatfarbror..  (jmf ”sagofarbror”)

 34. Kent Forssgren

  Efter att ha läst Michael Crichtons “Remarks to the Commonwealth Club”, vilket har nämnts här för några dagar sedan: http://sharpgary.org/ChrichtonCommonweal.html
  (läs den!!!)
  och Slabadangs kommentar #12. Förstår man vad klimatlarmen syfte handlar om.
   
   Hur gå vidare? Klimatlarmens fundamentalister kommer aldrig att ändra uppfattning utåt. Ingen idé att diskutera vetenskap med alarmisterna. För mycket pengar står på spel för dessa. Däremot nödvändigt att informera allmänheten om det vetenskapliga kunskapsläget. För dig som hellre tänker själv! Maggies mycket kloka devis.
   
  Däremot behöver vi bemöta alarmisternas påståendena publikt. Alarmisternas argumentation avslöjar kunskapsbrist såväl  på djupet som på bredden. Dessa brister skall avslöjas. Dom har  inte rent mjöl med sitt uppsåt. Detta skall avslöjas. Med andra ord olika strategier, vad gäller budskap och målsättning beroende på situationen. Argument väljs efter vilken målgrupp vi vänder oss till och vilket målet med argumentationen är.
  Några tankar bara denna dimmig Skåneförmiddag.

 35. Helge

  Fredrik P #28
  Personligen föredrar jag att vi satsar 100-tals miljarder på något som vi vet ger effekt än förlitar oss på att slumpen/turen ska visa sig på gott humör.
   

 36. Toprunner

  Helge #35:
  Precis min åsikt. 3-4 nya kärnkraftverk skulle ge en rejäl effekt för pengarna.

 37. Jan-Erik S.

  Frågor som jag skulle vilja ha svar på.
  1: Inom klimatvetenskapen, hur stor %-del av OBEROENDE klimatforskare har ändrat uppfattning från alarmist till klimathotstvivlare eller tvärtom?
  2: Hur ser trenden ut?
  3: Finns det någon ”sluten omröstning” eller liknande undersökning?
  Mina slutsatser efter år av studier som amatör är att CO2 inte har någon avgörande, om nån, inverkan på klimatet.
  Poängterar att jag inte är klimatforskare utan bara har 4-årig Maskinteknisk utbildning som försöker se sammanhangen.
  Ökade CO2-halter beror på minskad biomassa
  (= bunden biomassa), som helt enkelt inte har kapacitet att ta upp CO2-överskottet.
  Har talat om det i tidigare tråd.

 38. Ingemar

  Lindenfors inlägg på Newsmill är bara en följd av vad ”giganterna” inom klimatvetenskapen tycker. En av de verkliga veteranerna i gänget kring IPCC, Trenberth, säger t.ex. ”Debating them [”deniers”] about the science is not an approach that is recommended. In a debate it is impossible to counter lies, and caveated statements show up poorly against loudly proclaimed confident statements that often have little or no basis. Scientific facts are not open to debate and opinion because they are evidence and/or physically based. Moreover a debate actually gives alternative views credibility.”
  Nej, nej, nej …. tro dem inte! Istället så rekommenderar han de AGW-trogna: ”So my feeble suggestion is to indeed cast aspersions on their motives and throw in some counter rhetoric. Labeling them as lazy with nothing better to do seems like a good thing to do.”
  Så vad skall en stackars liten AGW-propagandist som Lindenfors göra annat än att lydigt följa de främsta klimatforskarna? Smutskasta alla skeptiker! Argumentera aldrig i sak!

 39. Jan-Erik S.

  Labbibia #2:
  Hörde på nyheterna att i Haiti var det var mindre än 5% av det raserade som återställts efter jordbävningen!!!
  Hur fungerar det egentligen?
  Om samma hänt här så hade befolkningen, om inte annat, röjt på den plats där ens egen bostad ligger.
  Så görs tydligen inte där och frågan är varför?
  Är den rasen inte kapabel att själva ”städa upp” efter…rasen?
  Jämför med den tsumani som gick i Asien. Där röjdes och det är i princip återställt.
  Den rasen kunde tydligen återställa…rasen.
  Australien nästa…rör sig förmodligen bara om månader så är allt återställt.

 40. Pingback

  […] på The Climate Scam – klimatförvillarnas egen högborg. Under rubriken “Så många missförstånd” menar de att jag – ja, missförstått alltihop. Vetenskapen förstår sig inte alls […]

 41. Jan-Erik S.
  Samma i Chile. Hustrus släkt bor där. Alla jobbar och återuppbygger.

 42. Kent #34
  Chrichton var briljant. Hans bok ”State of Fear” är också läsvärd och spännande.
  Tråkigt att han inte längre finns bland oss. Här är en länk till hans sida som lever vidare
  http://www.crichton-official.com/

 43. bom

  KF #34
  Jag hakar på Din ”Dimmiga Skåneförmiddag”. Vi får nog förbereda oss på att snart kommer varmisterna att börja skrika i högan sky om vår innevarande januarimånad. Den pekar ju mot att bli en varmare dito än normalt (December 2010 var ju en redigt kall månad på norra halvklotet vilket dämpade de värsta storkäftarna en del), särskilt då om man sin vana trogen”glömmer” att väga in Nikaluokta, Börtnan och andra pålitliga köldhål. Vi kommer snart att ”förgås av värme” igen. Försörjningen framför allt! Köp carbon credits vet ja för annars träffar skiten fläkten och era barnbarn brinner upp!

 44. S.E. Hendriksen

  http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=da&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=da&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fing.dk%2Fartikel%2F115434-danmark-bliver-knudepunkt-for-europas-kommende-co2-roerledning
  Madness !!!

 45. Jan-Erik S.

  Bom #42:
  Enligt alarmisterna beror ju kylan på den globala uppvärmningen.
  Så i rimlighetens namn så borde ju värme bero på den kommande nedkylningen 🙂

 46. Kent Forssgren

  Jan-Erik S. #37. Om koldioxidens kretslopp. Bifogar en länk med inlägg och två mycket förklarande kommentarer. Ursäkta om det bli lite lång men jag tycker att det är värt att läsa detta samlat. Det finns fler insiktsfulla kommentarer. (Notera också försöken att dölja information genom att vägra lämna ut data.) Här finns information som jag förstår och kan använda mig av när jag får frågan om variationen i koldioxidkoncentration beror på människan. Får man förklarat för sig koldioxidens naturliga kretslopp, var det sker och var de största koldioxidlagren finns, då kan var och en börja tänka och dra slutsatser själv.
  http://tallbloke.wordpress.com/2010/12/28/tom-van-hoof-historical-co2-records/
  Dr Tom van Hoof: Greenland ice core records ‘redrawn’
  Posted: December 28, 2010 by tallbloke in solar system dynamics  38 Submitted on 2010/12/28 at 6:48 am
  As one of the “stomata” people and author of the cited Tellus paper, I want to draw attention to one of the most interesting outcomes of our research. That is that for the past thousand years the stomata records seem to match with respect to timing to two Antarctic ice core records which are not often cited…. Matching variabilities between ice cores of such resolution has not been achieved yet… well, ice core people claim that they reproduce their flat liners, but if you zoom into detail the small fluxes never match with respect to timing… The lone fact that stomata data of the USA and Europe have the same timing of a CO2 wiggle which has also been recorded (but with a much lower amplitude) in two Antarctic ice cores is evidence enough that Co2 variability has been larger in the past millennium then assumed. If the variability would have been as small as the ice cores tell us, plants would never ever have picked up this signal on two different continents on another hemisphere…
  [F]or the somewhat older stomata data ( I focussed on the past 1000 yrs but my colleages on the whole Holocene) there are Greenland iced-core records which match pretty well… However, we can’t use them for publictions as the ice community officially redrew them as soon as the Antarctic records became available.. they claimed the records are contaminated by too much dust in the ice….
  Furthermore I want to mention that we fully understand there are uncertainties with the stomata data. what bothers me is that for our records the scientific community focusses on these uncertainties in exact prediction while all the flaws and errors in ice data are ignored… furthermore it is quite amusing for me as a biologist to read the papers where physicists try to attack the proxies by playing plant physiologist…. I am very surprised the scientific community does not have a very warm welcome for new innovative techniques when those techniques put question marks at established ideas.., I always learned that these discussions are the fundamental backbone for science… therefore my hope that climate science will ever become a fullgrown scientific discipline is lost as long as politics (read funding) keeps intermingling..
   
  Kommentar 1.
  Tim Channon says: December 29, 2010 at 4:00 am
  My current opinion based on the detailed work on CO2 data is that there is no human signature, primarily a long period wave. This is also predictive.
  On that plain basis the question is that if humans are discounted then why?
  There is an alternate source of CO2 in deep ocean water. This has periods ranging from a few years through to thousands and so a couple of hundred years fits well. Unfortunately there is liittle hard data. Some pretty graphics on deep ocean circulation exist, some to do with wanting funding for research.
  I am also aware that emissions occur subsea directly into solution, the effect of which is unknown.
  The ocean is the primary CO2 sink, not vegetation.
  A poser for thought: if the Amazon basin is a massive carbon sink and as claimed the soil is very thin, how come? Why is it not very deep in carbon?
  Dead and some alive stuff is munched by critters, consumed, producing CO2 and CH4 and also a lot flows down the rivers… into the ocean.
  Ocean floor carboniferous rock forming is the primary sink.
  Some is eventually subducted and cooked, one reason why volcanos emit so much CO2.
  And so on. Simple it ain’t.
  The article mentions low CO2 at the poles. Of the two the Arctic is interesting. This also happens to be a cold water (very high gas solubility) water subduction zone. At the same time high CO2 has been noticed in the far north, to the north of the industrial zone but never satisfactorily explained.
  That is where my theory about northern ice driving the annual CO2 cycle has a linkage. The data fit is quite good. In this is the gas solubility, a maximum in water then it freezes expelling most gas. A lot of complication.
  A huge effort has been made by science to prove human causal, not the same thing as discovering what is actually happening. Seems that more question marks are produced than answers, still we have far from complete answers. In essence the data refuses to match the posit.
  If that wave is reality it suggests eg. Beck has some merit but not the 1940s stuff.
  My guess is also that this stuff is linked to extraterrestrial effects where similar periodicy seems to be present in radionuclides.
   
  Kommentar 2.
  P.G. Sharrow says: December 29, 2010 at 6:45 am
  Tim Channon says:
  December 29, 2010 at 4:00 am “The ocean is the primary CO2 sink, not vegetation.
  A poser for thought: if the Amazon basin is a massive carbon sink and as claimed the soil is very thin, how come? Why is it not very deep in carbon?”
  Very true, warn wet soils of the Amazon eat up all downed vegetation in short order! There is little or no accumulation of humus. The only CO2 storage is in the live standing vegetation. The only surface sink of CO2 is in cold bogs that become peat and coal beds. Nearly all surface vegetation is in steady state condition of carbon in and out.
  For all practical purposes the Oceans are the planets carbon sink. The water temperature and atmospheric pressure set the amount of CO2 in the atmosphere ( vapor pressure any one) and the temperature and salts in solution set the CO percentage in the ocean. Any excess will precipitate out as carbonates. There are far more salts in the oceans then any amount that the humans could dig and burn.
  As the earth ages it accumulates salts in the oceans and scrubs the CO2 from the atmosphere. The more salts, the less CO2 remains. Much of the life fixed CO2 in the oceans becomes trapped with the carbonates that are being precipitated to the ocean floor.
  All of which is a waste of effort as CO2 has nothing to do with the atmospheric temperature of the earth! The sun and water does! Cause and effect of ocean and atmosphere circulations and clouds. Energy flows in and between solar system components. This is where the tangles of cause and effect must be teased out. Forget the CO2. The “climate science” people claim that CO2 is the cause of everything because they couldn’t think of an answer. Hell they can’t even figure out clouds. I remember when they tried and then gave up, too complex to even model, just said that it must be positive. Just how can a cloud add energy to the system. Any farmer, Out standing in his field knows better.
   

 47. hahn

  men han har ju en poäng, nämligen att klimatskeptiker inte har en samstämmig teori!
  ! = ironi
  Jag tyckte det var så urbota korkat först gången jag hörde det av någon privatperson, sorry maggie, men jag har svårt att helt plötsligt, inte tycka att det är ofantligt obegåvat bara för att några individer, vi ska försöka bemöta med respekt, tagit upp tramset.
  Hör verkligen det argumentet vuxenvärlden till?

 48. Sten Kaijser

  Heja Maggie,
  som jag sagt – det är inte kalla vintrar som är det stora klimathotet
  det är kalla somrar på norra halvklotet
  vi kan kanske tro att eftersom innevarande år till viss del domineras en la niña så blir det ett kallt år. Jag vill inte hoppas på en kall sommar, men snart kommer det en.
  Sedan kan möjligen några ”sunda oberoende personer” som inte bundit upp sig börja ta avstånd ifrån AGW
   
  Då blir du hela Sveriges hjälte!
   

 49. Ulf Åkesson

  Slabadang:
   
  Det är sådan information som är extremt viktig att föra fram! Att det faktiskt handlar om att företrädarna för ”klimathotet” vill berika sig. De är korrumperade, helt enkelt. Här är ett vackert citat från Climategatemejlen:
   
  ”…(I’m in the process of trying to persuade Siemens Corp. (a company with half a million employees in 190 countries!) to donate me a little cash to do some CO2 measurments here in the UK – looking promising, so the last thing I need is news articles calling into question (again) observed temperature increases…”
   
  Följ pengarna. Var det inte så Lenin sa? 😉

 50. Kent Forssgren

  Ett tillägg till min kommentar #46. Klimatlarmet går hela tiden tillbaks på variationer av koncentration av CO2 i atmosfären och påstådda konsekvenser av en påstådd ökning av denna koncentration under industrialismen tid. Då givetvis en temperaturökning orsakad av människan. Statistiska korrelationer bevisar ju som bekant det som man vill bevisa.
  Men min konklusion av innehållet i #46. Så här enkelt är det att slå undan fötterna på klimatlarmsfalsarierna. Det naturliga kretsloppet av CO2 förklarar de variationer i CO2 halt som diskuteras.
  Är det så här enkelt? I så fall  ställer vi samman en  kortfattad beskrivning av detta kretslopp som därefter skickas till varenda tidning vi har i Sverige samt till varenda riksdagsman som kvinna. Samt SVT.
   

 51. Adolf Goreing

  Freudian slip? Idag läste jag en annan artikel med liknadne innehåll som Lindenfors inte direkt riktat mot SI dock. Man hade förargligt nog stavat ”klimathot” fel på flera ställen. Det stod ”kllimathor”!!! Det undermedvetna spökar ibland.

 52. Adolf Goreing

  #50 ska vara ”klimathor” naturligtvis! (Måste byta tangentbord snart)

 53. Micke Johnsson

  Slabadang #12
   
  Denna borde läggas in som svar direkt på Newsmill, den är bara

 54. tty

  Bom #43
  Faktum är att januari i Skåne hittills faktiskt har varit kallare än normalt. Det är bara för att vi vant oss vid att det är extremkallt som vi tycker att det är varmt.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur

 55. Dan

  Jag kontaktade den dessvärre senare bortgångne Herr Beck angående iskärnornas tillförlitlighet. Han svarade att det nog var lite si och så med den saken. I isen finns bakterier, en del producerar CO2, andra förbrukar CO2. Jag antar att han visste vad han talade om, biolog som han var.
  Dessutom är han så nedsablad av alla AGW-anhängare att man kan misstänka att det ligger en hel del i hans ord.

 56. Peter Stilbs

  Dan #54 – samma gäller Jaworowski – man skäller automatiskt som ett hundpack – men jag förstår inte vad man avser. Tydligen trampar han på ömma tår.

 57. Kent Forssgren

  Lersediment på bottnen av sjöar kan förtälja oss om klimatet och hastigheten av klimatvariationerna för mycket länge sedan. Kanske tillförlitligare än iskärnor? En jämförelse borde väl finnas gjord? Jag är osäker om jag hitta denna länk på TCS eller annorstädes. Förefaller värd att repetera om någon har missat den.
  http://theintelhub.com/2011/01/03/rapid-climate-change-cold-snow-and-food-inflation/
   
  An international team of researchers headed by the University of Bonn has been investigating the bottom of Turkey’s Lake Van, which is covered by a layer of mud several hundred meters deep. For climatologists this unprepossessing slime is worth its weight in gold: summer by summer pollen has been deposited from times long past. From it they can detect right down to a specific year what climatic conditions prevailed at the time of the Neanderthals, for example. The archives of clay may go back as much as half a million years. Preliminary investigations have been a complete success: the researchers were able to prove that the climate has occasionally changed quite suddenly – sometimes within ten or twenty years
  were able to prove”? Mitt frågetecken. Om detta är riktigt ökar det sannolikheten att vi nu verkligen är inne i en rejäl avkylningsfas.

 58. Lindenfors har lämnat en uppföljning på sin egen blogg:
  http://blog.lindenfors.se/index.php/2011/01/14/villervalla/
  Där tillför han inget alls, utan visar snarare att det är tro på auktoritetstro som är fortfarande metoden. Och han insinuerar att Maggie nog ändå måste ljuga, nu när man så oftat har observerat att det faktiskt har blivit varmare (sedan ~1700-talet).
  Enda försök till ’argumentation’ för att Patrik verkligen skall ha totalt missförstått att frågan öht inte handlar om detta (och att ingen ’förnekare’ heller förnekar hans halmgubbe), utan att det handlar om vad som kan tänkas driva dessa temperaturförändringar, och hur mycket ..
  .. enda anknytning är en hänvisning till ’generella trenden’! Vilket också är dels irrelevant, men ffa okunnigt och tom avslöjande om okunnigheten (eftersom man med pratet om ’underliggande trend’ vill ersätta empiriska observationer, med vad man gissar och tror skulle vara mer sant än dessa)
  Antropogena ’klimatförändringar’ är ju fö alldeles för tidigt att prata om, de kan nästan inte ha inträffat ännu definitionsmässigt.
  Men därefter kommer Lindenfors med de ack så vanliga rökpuffarna. Han menar att fraser han kan hitta i kommentarsfälten på något vis stärker (skyler över?) hans (brist på) egna argument. Hans slutmeningen:
  ”Falska argument, personliga påhopp, förvillade skämt och konspirationsteorier är allt de har att komma med.”
   är fel på varje kontrollerbar punkt!

 59. Ulf Åkesson #48
  Tror nog att uttrycket är amerikanskt.  ”Follow the money”. Relevant är det i alla fall!
  Enin myntade i alla fall uttrycket ”Nyttiga idioter” som också är tillämpligt i det här sammanhanget

 60. Lenin!

 61. Jan-Erik S.

  KF #46:
  Mycket intressant!
  Under kommentar 2, en bit ner, står:
  ”Very true, warn wet soils of the Amazon eat up all downed vegetation in short order! There is little or no accumulation of humus. The only CO2 storage is in the live standing vegetation. The only surface sink of CO2 is in cold bogs that become peat and coal beds. Nearly all surface vegetation is in steady state condition of carbon in and out.”
  Hmm…CO2-lagringen finns tydligen huvudsakligen i den LEVANDE vegetationen i Amasonas djungler.
  Detta då humuslagret är näst intill obefintligt.
  Lätt att tänka vad som händer vid avverkning för uppodling av åkermark.
  Förmodligen så binder regnskog/djungel minst 10-falt CO2 än motsvarande yta uppodlad mark.
  Sen finns det ju Henrys lag som säger att värme orsakar CO2, inte tvärtom. Vet ej hur mycket sanning som ligger i det men Fred Goldberg går efter den principen som många säger är fel.
  Beskrivs på klimatbalans.info.
  Skulle vara kul om Fred G. ville kommentera det här.

 62. Jan-Erik S.

  Förtydligande #37:
  Ökade CO2-halter beror på minskad biomassa vilket leder till
  mindre bundet CO2).
  Den minskade vegetationen har helt enkelt inte har kapacitet att ta upp CO2-överskottet.
  Man kan säga att växtligheten är ”mättad” med CO2.
  Hehe…sågning/kritik mottages gärna.

 63. Jan-Erik S.

  Inte bara regnskog som huggs ner utan förekommer lite varstans i världen. Vad jag förstår så växer kvarvarande skog betydligt snabbare numer än den gjorde förr, åtminstonde det svenska skogsbeståndet.
  Fråga: Har inte skog en kylande effekt jämfört med ex-vis ökenområde då solens energi omvandlas till blad etc. som binder energi?

 64. Jan-Erik S.

  Dessutom, jag har alltid hävdat att lövträd är den i särklass bästa solfångaren som omvandlar solens energi till brännbart material.

 65. Jan-Erik S.

  Förtydligande #60
  Jag skrev:
  Hmm…CO2-lagringen finns tydligen huvudsakligen i den LEVANDE vegetationen i Amasonas djungler.
  Självklart så finns det CO2-lager i haven, floder och atmosfären också.   

 66. Ulf Åkesson

  Ingvar Engelbrecht:
   
  Aha! Fått för mig det var Lenin. Och ”nyttiga idioter” är verkligen träffande. 🙂
   

 67. Bäckström

  tty #53
  En sak som jag inte får rätsida på och tycker är svårtolkat när man ska läsa av temperaturavvikelse på SMHI, men även på andra temperatursammanställningar som grafiskt visar avvikelser från (normaltempen).
   
  Där det är ingen eller liten anomalitet, <+1c  –  >-1c , är i SMHI:s fall ljust gul respektive ljust blå. Normaltempen har alltså ingen färg?
  Skulle det inte vara tydligare att helt enkelt visa området +0.5c -0.5c som en neutral vit färg istället? och sedan fylla på med +0.5- +1.5 = gul osv…
  Som det är nu stämmer inte heller färgerna med antalet temperaturmarkeringar? What gives?
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
  Någon som kan hjälpa mig reda ut detta?
  /Bäckström
   

 68. Jag mailade precis UppsalaInitiativet om en artikel som är så ’bra’ att den borde uppmärksammas även av Maggie/Ingemar med en egen blogpost. Minns inte vem som tipsade om den igår (Bertel? Gunnar S). Det är iaf en riktig ’spya’ över dessa hemska ’klimatförnekare’ men även media och politiker (av Kevin Trenberth) och borde ju passa UI som hand i handsken. Så här skrev jag till dem:
  Det här måste väl ändå ligga precis i rätt för er:
   
  En ’riktig klimatforskare’ som publicerar (njae, nästan iaf) en riktig drapa över hur dumma och hemska dessa ’klimatförnekare’ ju ändå är, och hur man borde behandla dem:
   
  http://ams.confex.com/ams/91Annual/webprogram/Manuscript/Paper180230/ClimategateThoughts4AMS_v2.pdf
   
   
  Tänk att äntligen få det svart på vitt. Fastslaget från auktoritativt håll. Av en riktig klimatforskare! Det är ju tom bättre än att försöka att mha Dunning Kruger – effekten bevisa hur dumma dom är (ngt som ju också är poppis hos er).
   
  Vassegoda …
   
  🙂
   
  PS Ni behöver inte nämna att det var av mig ni fick tipset. Ni kan ju tex hävda att ni hade fått det av ngn mer rättrogen långt tidigare. Vem vet, det skulle ju tom kunnat vara sant, eller hur? DS

 69. Lejeune

  Vad har hänt med DN?
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/jordens-temperatur-kan-sjunka

 70. Toprunner

  Jonas N #67: Det där du postade kan väl inte vara på allvar? Är det nån som försökt vara ironisk och skrivit ihop en ”fejk” ?

 71. Toprunner

  Lejune #68:
  Det ser ut som ju mer de lär sig desto djupare infinner sig insikten om hur lite man vet.
  Varmaste temperatur man mätt upp någonsin i havet utanför Australien… som vanligt glömmer man tala om när den första mätningen gjordes.

 72. Bäckström

  Lejeune #68
  Nja, dom säger ju bara att det pga La Nina förväntas bli ett mindre varmt år just i år, annars är det vanliga mantrat.


  ”Klimatforskare världen över är eniga om att klimatförändringarna med leder till att extrema väderförhållanden blir vanligare. Däremot är det osäkert om de två väderfenomenen El Niño och La Niña blir starkare på grund av förändringarna.”

 73. Jan-Erik S.

  Rekommenderar National Geographic (TV) just nu.

 74. Bäckström

  Hoppsan, inlägget formaterades med html-taggar trots att jag bara copypastade från DN?
  Då har har jag lärt mig något nytt idag.

 75. Toprrunner,
  Kevin Trenberth är en mycket ansedd ’klimatforskare’ från Boulder, Colorado. Han är tom den som i de ClimateGate-läckta mailen är den forskare  frånm inre cirkeln som framstod som mest sansad, minst korrumperad. För att han faktiskt försökte upprätthålla viss vetenskaplig standard i sin argumentation.
  Så nej, det är så lite fejk det öht kan vara. Det är tvättäkta vara!
  Och min rekommendation till UI var också ärligt menad. Jag hoppas de tar upp den, gärna också med en tafflig översättning till svenska. Och ’fastslår’ att den vetenskapliga litteraturen entydigt visar att förnekare, men även media och politiker som inte accepterar Klimat-Anschluss är dåliga och onda och måste bekämpas.
  För numera får väl även Olle Häggström kalla sig ’klimatforskare’ iom att han har hållit ett liknande föredrag på en vetenskaplig klimatkonferens! Se nedan:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/03/vemdalsklimat.html
  Angående den vetenskapliga nivån bland dem …
  (Olle H har nämligen skrivit långa artiklar, tom böcker, om hur ärliga, rigorösa, rättrådiga och rättskaffens alla forskare är. Och du kan vara säker att han är sin egen måttstock)

 76. Thomas

  Jonas N #67, ja, det är ett riktigt bra inlägg. Där finns ju rentav passager tom ni här borde kunna hålla med om:
  ”As an example of misguided legislation one can point to the subsidies for production of ethanol from corn in the United States which produces marginal gains in fuel without adequately accounting for the damage to soils and other environmental aspects, and effects on the food supply.”

 77. Lena Krantz

   
  Så här skriver KVA i sitt uttalande i klimatfrågan:
  ”5. Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet bestämma vad som kommer att hända. För tillfället kan vi inte utesluta att det finns andra hittills förbisedda antropogena effekter på klimatsystemet, som antingen ökar eller minskar inflytandet av de stigande koncentrationerna av växthusgaser. En faktor är hur moln formas och skingras. Ökad molnighet på lägre nivåer sänker yttemperaturen och en minskad molnighet förstärker uppvärmningen. Nuvarande indikationer tyder på att dessa molneffekter sammantaget inte nämnvärt påverkar klimatets utveckling. Andra viktiga aspekter är återkopplande processer som påverkar kolets kretslopp i klimatsystemet och utsläppen av CH4, till exempel från tundra-områden.”
  Eller:
  ”11. Medan effekten av växthusgaser är väletablerad, är förståelsen för effekten av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) mycket mindre. Detta är en av förklaringarna till varför olika modeller ger ett brett spektrum av utfall. Andra orsaker till skillnaderna i modellernas utfall är interna processer i klimatsystemet (molnens roll inkluderad), vilka i princip är oförutsägbara efter en period kortare än ett år. Förhållandet mellan förändringar i växthusgaser och aerosoler och klimatförändringar är komplext, och det finns ingen enkel direkt (rumslig eller tidsmässig) koppling.”

  http://www.kva.se/sv/Nyheter/Nyheter2009/Uttalande-av-akademien-om-klimatforandringar/

  Detta stämmer mycket dåligt in på det som Patrik påstår:
  ”Vår samlade förståelse av hur klimatet fungerar är officiellt bekräftad på så många plan att det snart inte går att bekräfta den på fler sätt. Vad skulle man göra då – zappa in budskapet i berggrunden med laserkanoner?”
  Eftersom han själv har en så bergfast tro på att han vet ”det vetenskapliga läget” och att vetenskapen är så säker i den här frågan så tycker kanske Patrik att Kungliga Vetenskapsakemin skulle ha haft förvillarpriset?
  Vem är egentligen förvillaren? Den som håller fram annan forskning än mainstream eller den som förvanskar vad Kungliga Vetenskapsakademin står för?

 78. Toprunner

  Thomas #75:
  Ja.. du kanske lärde dig nåt där eftersom du hävdade att det var annat som orsakade matbrist häromdagen.

 79. Thomas

  Toprunner, jag hävdade att det nog inte var hänsyn om klimatet som var huvudorsaken till att man skulle ha etanolbränsle, och att en känd klimatforskare håller med om att det var en dålig åtgärd ur klimatsynpunkt motsäger knappast det.

 80. Thomas …
  Om du tycker att Trenberths drapa är bra, så kan du väl skriva det rakt ut. Tycker du det? Även resten alltså? 
  Jag tror (och hoppas) att UppsalaInitiativet tar upp det och sväljer påståendena med hull och hår. Och gärna använder det som tillhygge att slå i huvudet på dessa hemska ’förnekare’, gärna med det uppfordrande tillägget:
  ’Kan ni/du visa på någon vetenskaplig publikation som emotsäger detta?’
  eller din variant:
  ’Det där är bästa tillgängliga kunskap vi har. Vi måste ju lita på experterna’
  🙂

 81. Jan-Erik S.

  Halveras CO2 så dödas 95 % av växterna. Kollar på National Geographic just nu.

 82. Kent Forssgren

  Jan-Erik S. #60.
  Det stämmer. Till skillnad från våra paleartiska skogar så finns biomassan till största delen bunden i träden i regnskogen. Tack vare temperaturen och luftfuktigheten går nedbrytningen av organiskt material mycket snabbt. Organiskt material är en brist vara för trädens tillväxt så dom tar tillvara detta tämligen ”omedelbart”.  Undervegetation är mycket sparsam i regnskogen beroende på att där finns för lite soljus. Träden skuggar för mycket. Vilket medför att upptaget av organiskt material till undervegetation är minimalt.
  När avverkning sker i regnskog ser man en av effekterna mycket snabbt i närmaste vattendrag. Från att vattnet har varit klart då mycket lite jord spolas med i en orörd regnskog vid regnen, blir vattnet genast grumligt av all jord och humus. Detta medför i sin tur att vid uppodling av ett avverkat regnskogsområde bli avkastningen inte så hög som man kanske skulle förvänta sig.  
   

 83. Toprunner

  Thomas #78 : De flesta på den här bloggen har vart emot etanolsatsningen som åtgärd mot CO2 utsläpp från dag 1 .. du har knappast hållit med. Nu går det helt plötsligt bra… är du televinken månne?

 84. Thomas,
  Det är heller inte av hänsyn till klimatet som man subventionerar vinkraftsverksparker, förbjuder matta glödlampor, inrättar handel med utsläppsrätter, beskattar CO2 fler ggr ändå, försöker frambesvärja gröna jobb, inför importförbud på lågenergilampor, eller inrättar alla dessa tjänster och stödjer NGO:er som säger sig tycka mer synd om planeten än övriga …
  Det vore ju faktiskt ett steg framåt om du insett att det allra allra mesta du ser både sägas och göras mht till miljö och klimat eller för all del för den biologisk mångfalden … är inget annat än poserande och snöd egennytta … inte sällan i kombination.
  Det är fö också ngt som skeptikersidan har insett långt långt innan MSM och konsesus-följet …

 85. Bäckström

  Jonas
  Orkar inte läsa hela Trenberth-manifestet, men en mening fastnade
  ”Scientific facts are not open to debate and opinion because they are evidence and/or physically based.”
  Det tolkar jag som att han anser att  AGW-teorin har samma tyngd och erkännande som tyngdlagen och evolutionsläran mfl, idag accepterade vetenskapliga sanningar.
  Det är häpnadsväckande! Al Gore-klass på detta.
  /Bäckström

 86. Jan-Erik S.

  LK #76:
  Mycket bra artikel!!!

 87. Jan-Erik S.

  KF #81:
  Dessutom så suger ju träd upp ansenliga mängder vatten som vid avverkning istället transporteras ut i haven via flodsystemet.

 88. Ingemar

  Jonas #74,
  Att Trenberth skulle framstå som en ”sansad” forskare i climategatebreven är nog en myt som beror på att man inte läst hela hans mail. I meningen som följer på ”… travesti”, framgår det nämligen att han tycker att det är skandal att instrumenten är så dåliga att de inte kan upptäcka den värme som självklart finns där.
  Se också mitt inlägg från i våras
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/02/15/en-studie-i-dogmatism/
  Trenberth är en dogmatiker, rätt och slätt. Inte någon sanningssökare.

 89. Thomas

  Toprunner #82, du hittar bara på vad du tror att jag tyckt.

 90. Torsten Wedin

  Lena Krantz #76:
  KVA: ”För tillfället kan vi inte utesluta att det finns andra hittills förbisedda antropogena effekter på klimatsystemet, ”
  Om KVA uteslutit ordet ”antropogena” skulle jag ha skrivit under på ovanstående citat.
  Hur i h-e har dom kunnat bli så hjärntvättade att dom absolut vill ge oss skulden för klimatvariationerna? Tror dom att vi kan tävla med solen?
  Jag fattar det inte!
  Harry Frank KVA: Om du läser detta, svara mig!
  Totte

 91. Bertel

  JonasN # 83
  Nog finns det mååånga domedagsprofitörer som nyttjar klimatet.  🙂

 92. Ingemar,
  Han noterade iaf att värmen han ’behövde’ saknades. Andra i den kretsen drog sig inte för att retuschera där de inte ville ha den, och tom hävda att den, gömma mätdata bakom bakom sådant som gav fungerade bättre att lura/dupera allmänhet och politiker. Eller helt enkelt gömma undan data som inte passade.
  Det är i jämförelse med Mann och Jones han framstår som ’mer sansad’, att han dogmatiskt tror på att hans modeller måste vara rätt ändå, och det nog är undermåliga mätningar som är ’förklaringen’ är han garanterat inte den ende forskare som gör. Tro mig. Men han erkänner iaf att mätdata finns.
  För övrigt framstod även Briffa som ngt mindre korrumperad, nu när jag tänkte efter. Men han vek ned sig vill jag minnas.

 93. Bertel

  Totte. Den sk vite mans skuld är alltid närvarande, för allt är mer eller mindre vårt fel och detta inkluderar klimatvariationerna.  

 94. Jan-Erik S.

  TW #89:
  Nja, de skrev att det inte kunde uteslutas, vilket ju faktiskt stämmer.
  Däremot knappast trolig.
  Håller med Dig om att de även skulle tagit med bl.a solens inverkan på klimatet.

 95. Torsten Wedin

  Jan-Erik S. #93:
  Men som dom formulerade sig lämnade dom ingen öppning för ”icke antropogena” effekter. Det retar mig!
  Solens inverkan är ju t.o.m. dokumenterad nu i Illustrerad Vetenskap nr 1 2011. Om ett år eller så kanske min teori om vad som orsakar solens variationer också kommer i Illustrerad Vetenskap.
  Totte

 96. Bäckström

  Jag har funderat kring begreppen tro och vetenskap.
  Ponera att Svensmarks teori om molnbildning visar sig vara korrekt,(Cern Cloud), men att de mekanismer som han beskriver ändå inte räcker till för att förklara huvuddelen av tempökningen mellan 1980-2002.
   
  Ponera att havsströmarnas olika cykler  samt ökad aktivitet av ”pojken och flickan), skulle kunna förklara en hyffsad del av ovannämda ökning
  Lägg därtill på ökad Co2 i atmosfären som lök på laxen.
  + något/några andra fenomen som ännu inte är utredda (eller som jag glömde ovan)
   
  Varför måste all diskussion per automatik utesluta en samverkan mellan olika ”forcings” som sammantaget skulle kunna förklara tempökningen?
   
  Ju mer jag undersöker ämnet desto mer övertygad blir jag om att debatten i grunden snarare är en poiltisk/världsåskådningsfråga än strikt vetenskaplig.
   
  /Bäckström

 97. Torsten, som alla organisationer (organismer) som sköts av upphöjda (ibland utnämnda) representanter som har sina aktiva år bakom sig, är de försiktiga och gärna politiskt korrekta. Därför skriver de den sortens meningar som implicerar det (de tror) massorna och etablissemangen vill höra och undviker noga att själva sticka in halsen i någon snara.
  Även dessa andra många akademier (som AGW-sidan så ofta hävdar ’stödjer’ dem) formulerar sig på ett sätt att de inte själva hamnar där med skägget i brevlådan.
  Dessutom tjänar dylika formuleringar till att dämpa (och även kunna avväpna) irritationen bland medlemmarna som inte sväljer PK-floskler eller gillar att man ger sig in i politiken …

 98. Svempa

  Thomas – Har du sett några rävar som simmat över Idresjön ännu i vinter?

 99. Labbibia

  Torsten W # 94
  Som var?
  Minns jag fel om det gällde de stora planeternas påverkan på Solen?

 100. Håkan Sjögren

  maggie! : Du säger att i princip håller Du med Patrik Lindenfors på alla fyra  punkterna. Det förstår jag inte. 1) ” Om halten koldioxid ökar värms atmosfären upp”. Det är helt fel. Det sker ingen uppvärmning av atmosfären på grund av CO2, eftersom den genast strålar ut den upptagna energin med fotoner, som inte kan tas upp av luftens molekyler. 2) Halten koldioxid ”är nu på högre nivå än den varit de senaste 800 000 åren”. Det är helt fel. Som Beck har visat genom olika mätningar har halten varit högre både 1820 och 1940. Detta är ju en smocka rätt i feiset på AGW-arna, som därför gör vad de kan för att diskreditera honom. 3) ”Klmatet genomgår just nu en uppvärmning . . . . ”. Är det fråga om den pågående avsvalningen eller i alla fall den avstannade värmeökninge som åsyftas så är ju påståendet helt felaktigt. 4) ”Fortsätter ökningen av jordens medeltemperatur . . . .”. Den har ju redan avstannat och förbytts i avavalning. Den hittills uppmätta temperaturökningen under 1900-talet är bara 0.7 grader. Vi som lever i ett klimat där temperaturerna skiftar över året mellan minus 30 grader och plus 30 grader har svårt att förstå katastrofen om  temperaturen i stället skulle variera mellan – 29,3 och + 30,7 grader. ( Folk säger att jag inte begriper nånting. De, de fattar jag inte). Mvh, Håkan. 

 101. Bertel

  Håkan Sjögren # 99
  Har du länkar till Beck,s mätningar ang koldioxidhalter? Tackar i förhand för besväret ifall du kan ombesörja förfrågan.  🙂

 102. Olaus Petri

  Stort tack för Tranberts flott(ig)a artikel JN. Jag blev särskilt förtjust i denna passage. Notera reffen. Tur att den fanns med! 🙂
   
  ”Building a better observing system for climate, better climate and earth system models and predictions, and the associated improved information system and climate services is one essential step (Trenberth 2008)”
   
   
  😀

 103. Jan-Erik S.

  Kopierade denna från en annan tråd.
  Det är jag själv som skrivit den och detta är en sann historia:
  Beträffande galna ideér.
  Som ung (1979) bodde jag på Rotary studenthem i Göteborg.
  På en av våra pubfester så pratade jag med en Chalmerist.
  Han forskade själv om en intressant teori.
  Han hade noterat att i flervåningshus så uppstod självdrag uppåt om fönster öppnades både uppe o nere.
  Han räknade på kraften av dörrar som slogs igen av luftdraget och hade planer på att bygga ett vindkraftverk för användning i trapphus sommartid.
  Tyckte kommentar var onödigt…mest pinsamt.
  Vad han hette vill jag inte avslöja.
  Vad han gör nu vet jag inte.
  Kanske han kvalat in hos IPCC, men jag vet inte
  Detta är som sagt en sann historia. Han som jag pratade med var lite rund under fötterna liksom jag var.
  Påminner om han som föreslog vindkraftverk på bilar för att ladda batterier.

 104. Håkan Sjögren

   Bertel # 100 : Ernst-Georg Beck, spm nyligen avled har publiserat en kurva ”CO2-Konzentration der Luft” i en artikel ” 180 years of atmospheric CO2 gas analysis” i Energy + Environment vol 18 No 2 2007. (Tror jag) Kurvan visar att åren 1820 0ch 1940 var halten CO2 i luften 430 ppm. Jag kan maila Dig kurvan om jag får Din mailadress. Mvh, Håkan.

 105. Håkan Sjögren

  Slabadang # 12 : Hatten av för Slabadang. Jag njuter i fulla drag av Dina välskrivna och fyndiga inlägg. # 12 tror jag var speciellt nyttig. 
  Mvh, Håkan. 

 106. OP, Bertel, Bäckis och övriga!
  Nej nej nej, detta får inte vara sant! Nu verkar det som den ’mycket framstående klimatforskaren Kevin Trenberth’! gjort sig skyldig till rent plagierande när han skrev sin högstående artikel för AMS-mötet i Seattle. Aj aj aj aj, nu kan ju inte UI publicera den, utdrag ur den, eller översätta/länka den. Man kanske tom tvingas uttala några starkt fördomande ord om Trenberths tilltag, vad vet jag. Man är ju en vetenskaplig blogg som håller fanan så högt det går!
  Läs mer här:
  http://climateaudit.org/2011/01/14/12736/

 107. Torsten Wedin

  Labbibia #98:
  Hur kan du tro det?
  Naturligtvis är det så att de stora planeterna påverkar solen. Klimatcyklernas periodicitet stämmer ju med planeternas sammanlagrade omloppstider och gravitation.
  /Totte

 108. ThomasJ

  Trenberth? Seriös? Njae…:
  http://climateaudit.org/2011/01/13/trenberths-bile/
  Fortsättningen är artikel som JN reffar till i #106.
  WUWT har även uppmärksammat talmanuskriptet:
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/13/trenberths-upcoming-ams-meeting-talk-climategate-thoughts/
  Rätt hårda tag… he-he.  🙂
  Mvh/TJ

 109. Bäckström

  Jonas #106
  Ok, då vet vi. Det var ju himla skönt att jag slapp läsa hela artikeln, då den ju nu ändå är debunkad som plagiat, då detta per automatik gör resten av innehållet värdelöst, kan jag med gott samvete strunta att bry mig om slutsatsen i den.
   
  Nothing to see, move on.
   
  Fast jag anar att JonasN redan från början hade en plan med detta 🙂
   
  /Bäckström
   

 110. Håkan Sjögren

  Rolf # 18 : Jag instämmer i Dina slutsatser. Mvh, Håkan.

 111. Thomas

  Håkan Sjögren #104, du behöver faktiskt inte okritiskt tro på varje knäpp kurva som någon ritar upp! Idag kan man mäta CO2 halter långt över 400 ppm om man mäter i städer etc, men idag vet vi att sådana inte är representativa för den globala bakgrundshalten. De mätningar Beck använder sig av gjorde inga anspråk på att mäta någon sådan halt, man var inte ens säker på om det fanns någon stabil bakgrundshalt. det är lokala mätningar som säger vad halten var just där, just då, men mer än så säger de inte.
   
  Det är bara titta på Becks kurva så ser den med aningen kritiskt sinne att det där inte kan vara rätt. Halten kan inte studsa upp och ned som en jojo före det att vi hade pålitliga mätningar för att sedan stabiliseras till en stadig ökning samma år som vi fick sådana.
   
  Vad du än är så inte är det skeptiker.

 112. Jan-Erik S.

  Jonas N #106:
  En av kommentarerna som skrevs av Alfred Burdet sammanfattar verkligheten bra.
  Här är ett utdrag ur den:
  ”Science is concerned with reality without regard for appearances. Politics is concerned with appearances without regard for reality. When you combine the two you get nonsense.”
  Inte mycket att tillägga där.

 113. Labbibia

  Torsten W # 107
  Ja, det var ju ungefär så jag misstänkte att jag trodde att du hade skrivit tidigare. 😉
  Och varför inte…..

 114. Bertel

  JonaN # 106
  Upps,här har jag traskat igenom artikeln, till vilken nytta, men hur som helst, intressant läsning.  🙂

 115. Bertel

  Håkan Sjögren
  OT. Här kommer min mailadress och tack i förhand(Cato).  🙂
  famkevin@gmail.com

 116. Bertel

  # 114 JonasN skulle det har stått.

 117. Esko Polvi

  Maggie good article.I don’t understand the thinkingbehind the logic that we should spend our resources to try to avoid an increasein the number of some natural force while we can’t protect ourselves againstthe already occurring greater number of those events? I.e. who is feeling goodabout that there might have been an event that has been avoided because we thinkwe have been successful controlling the conditions for it but still there arethe natural events and extreme conditions happening that destroy human life andproperty? Does somebody think that we can control the earth’s climate andeliminate the risks?Wouldn’t it be more human to spendour resources to protect more people from conditions that they can’t withstandtoday and on something that we have control over? For example if we look atwhat is happening in Brisbane it is total human stupidity, ignorance, and greedthat has caused the destruction of human life and property. Rather than buildthat city in a flood plain it should have been built in such a manner to avoidthis massive destruction caused by a flood that still is about 3 meters lowerthan what has been previously registered.Simplified: “there are no badweather but only poorly dressed people”. We humans are already adapted to live inconditions from extremely cold (Eskimos) to extremely hot (Africans).To alter our environment to living conditionsthat can sustain more and more extremes will take energy meaning that to makethis available to more and more of the global population the energy must be asaffordable and available as possible.We can never build a society thatis 100% protected from the impact from severe weather and free from risk so, ifthe goal is to include as many of the global population as possible, we shouldstart to help the unfortunate to reach the minimum human standards as theplatform and reduce the impact from the climate risk to the minimum level thatcan be achieved with the resources we have.Imagine if the enviro alarmists would care aboutthe billions of people that are sacrificed while they are chasing their dreamabout controlling the earth’s climate and rather spend their energy to push for solutions that we can control todaysuch as shelter, clean water, sewage systems, affordable energy, and basic healthcare.

 118. Håkan Sjögren

  Thomas # 111 : Jag inser naturligtvis att Beck:s kurva ar ett slag mitt i nyllet på alla AGW-are och att ni på alla sätt försöker diskreditera honom, men det kan jag kosta på mig att strunta i, för jag tror på vetenskapen och inte på ”debunkare”. Mvh, Håkan.

 119. Jan-Erik S #64
  Hmm…CO2-lagringen finns tydligen huvudsakligen i den LEVANDE vegetationen i Amasonas djungler.
  Självklart så finns det CO2-lager i haven, floder och atmosfären också.
  ”  
   
  Märkligt att den levande vegetationen inte trillar omkull vid första bästa lilla vindpuff?! Eller kan det finnas något som vi inte ser och som också bidrar till CO2-lagringen och som håller vegetationen på rätt köl?

 120. Olaus Petri

  TJ, JN, JE och Bäckis!
   
  Men det är ju bara oljesponsrade, hustrumissahandlande, kristna republikaner som plankar. Jag får inte ihop det! 🙂
   
  I all sin enkelhet är det ju en fis i rymden om det inte vore för UI:s ständiga dravel om Wegman-rapporten. Dörren med hjärta på står vidöppen.

 121. Bertel

  ThomasJ # 108
  Tack för länkarna och Steve McIntyre,s beskrivning av Kevin Trenberth’ var ”trevlig” läsning och mån av tid, skall jag försöka läsa deras mailkorrespondens, som finns på Steve McIntyre,s blogg.

 122. Thomas

  Håkan #118, tack för att du så klart förklarar vad det handlar om. Du tror på Beck kurva för att den ”är ett slag mitt i nyllet på alla AGW-are”, inte för att du har studerat innehållet i den.

 123. Labbibia

  Börje Gustavsson # 119
  http://www.youtube.com/watch?v=1qW9-s3ITbU

 124. Torsten Wedin

  Labbibia #113:
  Jag hoppas att inte influensa eller inställda tåg förhindrar mig att träffa dig 22 januari.
  Jag är nyfiken på dig och många andra, ingen nämnd, ingen glömd!
  Rosenhane: Skrev inte du en limerick om mig en gång? Ta gärna med den. Den var bra! Jag tar med litet ”skåpmat” också.
  Totte

 125. Gunnar Strandell

  Maggie!
  On topic, men du finns nog inte, det har vetenskapen vid Berkeley kommit fram till.
  För klimathotsskeptiker ska inte kunna se orättvisor i världen.
  Länk till svenskt referat:
  http://t360.idg.se/2.8229/1.363377
  Som vanligt kan man lära sig vilka som har svårt att skilja på sak och person genom att läsa kommentarerna. 

 126. Jan-Erik S.

  BG #119:
  Det är lite humus i Amasonas regnskogar. Se artikeln som jag hänvisade till #46 där det står:
  ”Very true, warn wet soils of the Amazon eat up all downed vegetation in short order! There is little or no accumulation of humus. The only CO2 storage is in the live standing vegetation. The only surface sink of CO2 is in cold bogs that become peat and coal beds.”
  Här finns endast ett tunt ytlager av mossa/torv.
  Även läst om det tidigare så ingen nyhet. 
  Menar att träden skulle ha svårt att stå för sig själv utan humus?
  Utan humus (jord) så är sand/grus/sten tillräckligt för träden att förankra sina rötter i.
  Se våra svenska tallar som exempel med mycket vetikala rötter.
   

 127. Dan

  Thomas,
  Det intressanta med Becks data är att den sträcker sig längre bakåt i tiden än Mauna Loa. Hans data kommer även från andra platser än Stilla havet.
  Att bara mäta på en plats gör att de uppmätta värdena blir proxyvärden för klotets CO2-halt.
  Det är inte självklart att klotets CO2-halt och Stilla havets dito helt följs åt under alla förhållanden.
  Becks data visar att CO2-halterna inte är entydigt bestämbara historiskt.
  Becks sida finns kvar:
  http://www.biomind.de/realCO2/

 128. Labbibia

  Torsten W # 124
  Det ska bli kanonkul att ses! Influensa verkar jag ha fått just nu….eller åtminstone en rejäl förkylning, vilket är positivt. Då är den borta om en vecka!

 129. Jan-Erik S.

  Ooooops!!!
  Läste om regnskog på Wikipedia!!!
  Regnskog täckte 14 % av jordens yta förr (står inte när).
  Numera täcks bara bara 6%!!!
  En minskning med 57 %!!!
  Blir än mer övertygad om att detta är anledningen till CO2-ökningen!!!
  Måste göra enorm ökning av CO2 bara det.
  Finns någon kunnig som har eller kan räkna på det?

 130. tty

  Börje Gustavsson #119
   
  Det är faktiskt ett problem för regnskogsträd att rota sig säkert. Allra helst som det inte är mycket mening med att gå på djupet med rötterna i det ytterst näringsfattiga substratet. Många löser problemet genom att ha s k plankrötter, andra med hjälp av styltrötter.
   
  Det är förresten inte helt sant att torv bara bildas där det är kallt. Det finns rätt mycket torvskogar i Sydostasdien. Det är just dem som EU låter hugga ned/bränna för att odla oljepalmer till ”miljödiesel” och lyckas därmed mycket riktigt mångdubbla koldioxidutsläppen per fordon.

 131. Labibbia #123
   
  Skönt att höra att jag inte är ensam om att se det man inte kan se!

 132. Thomas

  Dan, man mäter sedan länge CO2 på många fler platser än Mauna Loa, även om den stationen har varit igång längst, och man har god koll på regionala variationer i halten. Dessa är viktiga för att kunna bestämma källor och sänkor för koldioxid. Becks data må sträcka sig långt tillbaka, men vad nytta gör det när de är felaktiga?

 133. Håkan Sjögren #118
  ”… jag tror på vetenskapen och inte på ”debunkare”. Mvh, Håkan.”
  Skämtar du på allvar, eller bara på skoj?

 134. Bäckström

  Hursom måste man ändå beundra Thomas som agerar motvallskärring på denna sida.
  Hur utvecklande är det att bara argumentera med likasinnade?
  Motstånd är en förutsättning för utveckling.
   
  Åtminstone har Thomas kunskapen nog att föra ett intellektuellt resonerande resonemang som motvikt till de ibland förenklade slutsatserna som huserar här.
   
  /Bäckis

 135. Bäckström

  Med det sagt så har ju Real Climate/Ui ingen som helst motsvarighet i öppenhet för avvikande åsikter.
  Det är därför bloggar (utan censur) som denna är så viktiga.
   
  /Bäckström
   

 136. Jan-Erik S.

  Apropå förenklade slutsatser,
  Finns det någon litteratur som stöder min teori varför CO2 ökar?
  Förtydligande: Min teori är alltså att CO2 ökar pga minskad levande biomassa som binder CO2.
  Finns det inte så kommer jag att studera vidare i ämnet och skriva ner mina resultat.
  Tänk om det vore så enkelt…

 137. Gunnar Strandell

  Dan #127
  Jag välkomnar dina bidrag. Jag har inte sett någon betvivla att han mätningar har en felgräns på +/- 3%.
  Däremot har hans mätningar gjorts på olika ställen och ibland nära CO2 utsläpp. Men det kanske var hans drivkkraft att visa detta. Människans bränslebehov påverkar CO2-halten lokalt.
  Keeling har å andra sidan gjorde mätningar långt från civilisationen och förbättrade tekniken. Hans mål med mätstationen på Mauna Loa var att kunna förutsäga vulkanutbrott genom att mäta CO2.
  Men sedan kom ”global warming” och det ekonomiska incitamentet att fortsätta en noggrann mätserie från en och samma plats. Den är faktiskt det bästa vi har i längd och noggrannhet. Det ska vi vara tacksamma för. 

 138. Kent Forssgren

  Börje Gustavsson  Denna lilla diskussion handlade om det som sker i regnskogen. Inte hela klotet.

 139. pekke

  Om Becks mätningar anses vara felaktiga Thomas så kan du få hänvisa till källor om det och var man finner mätningar som motbevisar Beck.
  Bara frågar.

 140. Labbibia

  tty (och några till)
  Börjes poäng måste ju naturligtvis vara att alla träd (växter) har rötter, och att dessa, även vid avverkning blir kvar i jorden och fungerar som kolsänkor….
  Oavsett om dessa rötter sen växer vertikalt eller horisontellt.
  Har jag förstått dig rätt Börje?

 141. Bäckström #134
  Motvallskäring är ju ett dubbelt negativt laddat ord, men jag förstår hur du menar. Och utan Thomas deltagande med kunskap och oftast sakliga kommentarer, så hade den här bloggen varit mindre intressant att läsa.
  Han svarar och kommenterar utan långa raddor med halmgubbar i avsikt att klubba ner och vinna en retorisk kamp. 
  Lovvärt och värt att ta efter.
  Det finns en del andra som troligen också har kunskaper, men kommentarerna blir lite mycket av personliga angrepp för att bli herre på täppan, vilket inte bidrar så mycket till ny kunskap för oss som kan en del, men inser att vi inte kan allt.
  Och det är tråkigt tycker jag. Ett aggresivt och ovidkommande påhopp på oliktänkande höjer inte trovärdigheten eller förtroendet för den som oftast poserar för publiken i stället för att bidra till kunskap.
  Att publiken bildar gäng på läktaren och hetsar varandra är vanligt. Det får man försöka acceptera och sila bort. Men det är trist när man därmed kanske silar bort de som faktiskt har kunskap om det som rör klimat i stort och smått.
  Eller sväljer vad tok som helst bara för att det ropas från ”rätt läktare”.

 142. Labbibia #140
   
  Svar: Ja
   

 143. Lena Krantz

  pekke
  Fast det Beck gjorde (om jag har förstått saken rätt) var att lägga ihop alla mätningar med gamla metoden till en enda kurva. Ungefär som man gör med temperaturmätningarna.
  Tyvärr blev resultatet att den globala kurvan skuttade upp och ner på ett i princip omöjligt sätt. Som om den globala temperaturkurvan skulle skutta upp och ner med 10 grader på ett år.
  Jag vet dock inte varför men även om det är ett intressant och digert matrial så har ingen (än) lyckats göra något vettigt med alla dessa mätvärden. Förmodligen är det alldeles för få mätpunkter (nu gissar jag) för att man skulle kunna använda dessa värden på en global skala.
  Därmed inte sagt att det inte går att få något ur dem. Mätvärdena finns ju kvar.

 144. tty #130
  Allra helst som det inte är mycket mening med att gå på djupet med rötterna i det ytterst näringsfattiga substratet.”
   
  Helt rätt, men du missar en detalj, att många växter har vad som kallas en pålrot, en rot som i princip bara har en uppgift, nämligen att växa rakt ner tills den finner vatten i tillräcklig mängd. Sockerbolaget (innan det blev danskt) frigrävde för många år sedan (en torr sommar) en sockerbeta för att kolla hur djupt en sockerbetas rötter kan växa. Vid 4,5 meter slutade de att gräva. Vinplantor kan knalla ner både 20 och 30 meter. Poppel och pil, djup som är helt otroliga, försök att gräva upp en gammal poppel, gran m.fl. utan grävmaskin.  

 145. pekke

  Regnskogar har vad jag förstått en väldigt snabb och egen klimat/väder-cykel som den själv producerar jämfört med andra områden på jorden.
  Markens innehåll omsätts nästan direkt jämfört med tempererade skogar, där det tar flera år att omsätta markens innehåll.

 146. Jan-Erik S.

  Gogglade just ”hur mycket CO2 binder träd”.
  Fann mycket läsvärt och helt klart är jag inte först med min teori (shit,,,jag som såg fram mot Nobel-priset).
  Läste bl.a följande:
  Gran som är 20 år binder 61 kg CO2.
  Gran som är 70 år binder 4300 kg CO2.
  Slutsatser av det?
  Mina Damer och Herrar.
  Inte nog med att regnskogen minskar, dessutom så får ju aldrig gran och tall växa färdigt. Innan människans påverkan så fick ju träden växa sig fullstora och stå som levande magasin av CO2.
  Nu huggs de ner, eldas upp, och ersätts i stor utsträckning av sädesfält.
  INTE KONSTIGT ATT CO2 STIGER!!!
  Någon mer som håller med eller är jag ensasm om teorierna till huvudskälet till CO2-ökningen?
  Sen…jag tror inte CO2 i sig bidrar till uppvärmning…men det är en annan sak.

 147. Lena Krantz

  Egen rättelse:
  ”skutta upp och ner med 10 grader på ett år. ”
  ”skutta upp och ner med 10 grader på några få år”

 148. ThomasJ

  O.P. #120: OM (!) det nu bara vore en fis i rymden… men verkligheten är ju allt annat än en fis, än mindre i rymden. De(n) skulle ju för böfvelen negativt påverka metankoncentrationens indirekta och mycket allvarligt negativt påverka å de orbitala mellanrymdligt interaktvia funktionerna mellan samtliga Universums kroppar… Allt enligt min egna datamodell… 😉 
  ”När slutade domaren ta emot mutor?”  Uttalande från Ö-sunds tingsrätt!
  Mvh/TJ
  PS: Förträffliga möjligheter till [bl.a.] ’tjöt’ inför TCS-galan 22/1 föreligger till nyttjande av intresserade; kl. 16:00 under/vid ’svampen’, Stureplan. //DS  😀

 149. Jan-Erik S.

  BG 142: Aha…ber om ursäkt…missuppfattade Dig.

 150. Gunnar Strandell

  Jan -Erik #136
  Jag anser att teorin är för enkel för att den inte tar med dessa fakta:
  Ökningen av CO2 som mätes vid Mauna Loa stiger bara med hälften av  den takt som vi förbränner fossilt kol.
  Den globala uppvärmningen borde bidra med CO2 för att lösligheten i haven minskar och för att gränsen för permafrost flyttas norröver.
  Jag har varit orolig för att det senare skulle leda till en ”tipping point” med starkt ökande återkoppling och en accelererande medeltemperatur. Genom att ha bott i mellansverige har jag också sett snögränsen flytta norröver.
  Men det har blivit uppenbart för mig att det finns andra och starkare krafter som återställer balansen eller åtminstone eliminerar risken för ”tipping point”.
  Bättre kunskap om vattenånga, molnbildning och nederbörd kanske kan ge förklaringen.
  En personlig fundering fick jag när jag hade en tomt med tre stora björkar, där en kanske var störst i Södertälje. De producerade vardera ett ton vattenånga per dygn under sommaren, dvs ca tio gånger mer växthuseffekt än villapannan och bilen på årsbasis.

 151. Labbibia

  Jan Erik S # 146
  Inte riktigt rätt väl?
  Mycket av den skog som huggs ned används till hustillverkning, möbeltillverkning osv……
  Och binder kolet avsevärd tid….

 152. Bäckström

  Uffeb
  Det var tammefan det bästa jag läst av dig!
  Jag håller dock inte med om det där med ”inte vinna en retorisk kamp”
  Men nog fanken, (till skillnad från resten AGW:arna) argumenterar han oftast i sak. Och på allvar försöker ge en vetenskaplig motbild. Dock tycker jag han reflexmässigt ryggar vid knepiga frågor där han inte har ett från (konsensusvetenskapen) tryggt svar att ge.
   
  Inget  direkt fel i det iofs, men jag saknar hederlighet!
  dvs. att erkänna att vi faktiskt vet alldeles för lite om vad som styr klimatet för att gå ut och sätta hela sin trovärdighet och prestige på ett väldigt svagt kort.
   
  Om man spelar Texas Holdem så förstår jag att man ibland går ”all in”, men fallet blir djupare ju högre man spelar.
   
   

 153. ThomasJ

  Jan-Erik S. #112:
  ”Science is concerned with reality without regard for appearances. Politics is concerned with appearances without regard for reality. When you combine the two you get nonsense.”
  Lysande bra citat!. Tack plenty! 😀
  Mvh/TJ

 154. Rosenhane

  Torsten#124
  Jag kommer inte åt mina egna skriverier för närvarande men det var ett intensivt limmerickande för ca ett och ett halvt år sedan om jag inte minns fel.
  Jag kommer ihåg ett par av Littmarcks pärlor men mina egna har jag tyvärr glömt.
   
  Vågar mig på  ett försök till efterkväde natten till den 23:dje januari:
   
   
  En samling från höger till vänster(?)
  for till Stockholm för att utbyta  tjänster
  men att supa och slåss
  gick ej för sig förståss
  Det avhölls inom anständiga gräns(t)er 😉
   
   
   

 155. Skogsmannen

  Labbibia #140.
  Nu vill inte jag vara petig men stubbar och rötter bryts ju ner av svampar även under jord. Jag utgår ifrån att denna nedbrytningsprocess bildar CO2,

 156. Labbibia

  Bäckström
  Vem är Texas Holdem?

 157. Lena Krantz

  Jan Erik #146
  Jag börjar svänga här och fundera på om du inte har en god poäng. OM naturen faktiskt reglerar en ökad CO2 halt genom att helt enkelt öka biosfären så hindrar vi den här regleringen genom att avverka skog eller helt enkelt genom att bestämma i för hög utsträckning vad som skall växa var.
  Hade vi bara släppt ut CO2 och för övrigt inte stört naturen så hade det enda som hänt varit att det hade vuxit mer.
  I så fall har vi gjort ett dubbelfel skulle man kunna säga:
  1 Ökat koncentrationen av CO2
  2 Förhindrat en naturlig tillväxt

 158. Labbibia

  Skogsmannen # 156
  Du har säkert rätt. All organisk materia bryts ned.
  Vad jag menade är att det sannolikt tar betydligt längre tid för en rot i marken. Samt att dess Co2 förmodligen tas upp av andra växters rötter?

 159. Bäckström

  Labbibia
  Nu skojar du på mig va?
  🙂

 160. pekke

  L.K.#143
  Tack för det påpekandet, det finns alltså mätningar, men de är inte pålitliga !
   
  Ungefär som de här mätdata jag fått tag i om temperaturen i Karlstad.
  Från  1880 till 2009 enl. Hadcru mätt på Karlstad Flygplats !
  Karlstad Flygp. byggdes såvitt jag vet först efter andra världskriget i stans södra del på en sandbank mellan två älvfåror och flyttades i mitten på 90-talet c:a 1 mil nordväst om stan till en högplatå mitt ut i skogen !
  Så man måste minst dela upp temperaturserien för Karlstad i 3 delar och hitta historien för var man mätte temperaturen och vilken historia varje mätstation har och även se hur ev. bebyggelse har urvecklas i närheten.
   
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climgraph.aspx?pltparms=HCRUI100AJanDecI188020090900110AR64502418000x

 161. Labbibia

  Lena Krantz # 157
  Först, jag vill ge dig en jätte-eloge för dina insatser i diverse kommentarfält de senaste dagarna. Du har en förmåga (precis som Maggie) att bemöta mer eller mindre horribla påståenden utan att fördenskull bli agressiv. Lysande! Tack.
  Vad gäller biosfären…
  Hur med alger i haven? Vi har sett att algblomningen i Östersjön varit ”extrem” de senaste åren. Beror det på ett varmare hav? Eller kanske på ökad tillgång på föda, dvs C02?
  Balans? Om färre träd tar upp Co2, ökar tillgången, och det tillgodogör sig algerna istället?
  Naturligtvis rena spekulationer……men ungefär så fungerar det ju med djurlivet?

 162. Labbibia

  Bäckström
  Jajemän! 😀

 163. pekke

  Labbibia#161
  Algblomningen i Östersjön är inget nytt fenomen, den observerades redan på 1800-talet !!
   
  http://www.bom.hik.se/ngred/algblom97.html

 164. Olaus Petri

  Labbibia, jag förstår inte.

 165. Labbibia

  Olaus Petri
  vad är det du inte förstår?

 166. Lena Krantz

  Labbibia
  Tack så jättemycket för ditt beröm! Det får hela mig att le här skall du veta.
  Det jag lite kom att tänka på var vad som hände i Mexikanska golfen när jättelika metanutsläpp var på gång men de nådde aldrig ytan och atmosfären eftersom de blev uppkäkade av bakterier innan dess:
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=4276994&sida=2
  Sedan har jag ingen klar idé om hur det i så fall skulle påverka andra organismer än de som normalt skulle ha uttökat sitt livsrum s a s. Men visst OM det är så att alger verkligen har ökat ffa i jämförelse med 30-40-tal så kanske.

 167. ThomasJ

  Så kallade ’missförstånd’ i kommunikation/vokabulär är väldans ’inne’ och, oavsett graden av ’missförståndet’, så ger det ett typ ’carte blanche’ oavsett vilka konsekvenser ’missförståndet’ orsakat.
  Ett av de mest allvarliga/letala problemen i s.k. ’utvecklade samhällen’ stavas KONSENSUS.
  Varför? Jo, med uttrycket, som överhetens innehav = makten blir ’styrandet’ enkelt om ’man’ (makten) uppnår konsensus-status – alldeles oavsett fråga.
  I USA är temat begynnande under lupp:
  http://greenhellblog.com/2011/01/14/wimp-sellout-watch-%e2%80%94-no-4/
  Go figure!
  MVH/Tj

 168. Torsten Wedin

  Rosenhane 154:
  Den jag tänker på går ungefär så här:
  En klimatskeptiker från Västerås
  mmmmmmmmm
  mmmmmmmmm
  mmmmmmmmm
  men det var som att bevattna en gås.
  Jag har också oreda på mina hårddiskar.
  Totte

 169. Bäckström

  pekke #160
  Eftersom marktempen är så jädra subjektiva alldeles oavsett korrigeringar, så anser jag att dessa ska anses snarare som proxies än som faktiska objektiva mätningar.
  Satelitmätningar må ha sina alldeles egna problem med ”driftning”, men tycks ändå ge bättre förutsättningar för en objektiv mätning än de markbaserade diton (Crutemp5, GISSa)
  Hittills finns där ändå en hyffsad samstämmighet mellan RSS/UAH/CRUTEMP, dock ger satellitmätningarna högre toppar och lägre dalar, men korreleansen är där.
  Dock lever James Hansens GISS ett helt eget liv!
  Den tycks korrigerad enligt James Hansens klimatmodell, och ska därför inte ses som en faktiskt temperaturmätare utan mer som en datormodell.
   
  /Bäckis

 170. Lena Krantz

  pekke #160
  Ja ungefär så. Jag misstänker starkt att det finns en hel del vad gäller den globala temperaturkurvan som kan komma att justeras i framtiden.
  Tänk om SVT kunde ha ett program bara om den och då med någon som faktiskt visste vad undersökande journalistik betydde.

 171. Labbibia

  pekke# 163
  Tack för länken.
  Ur texten:
  ….”När man studerat algrester i sedimentkärnor från Kattegatt har man funnit att det för flera tusen år sedan förekom betydligt mer av en viss giftig alg än det gör i dag. Man kan misstänka att sådana storskaliga och långtidsmässiga förändringar beror på svängningar i klimatet, som bland annat påverkar temperatur, salthalt och strömmar i havet.”…
  (Min fetning)
  Hmmm….

 172. Lena Krantz

  ThomasJ #167
  Ett annat ord är ”signifikativt” som i vanligt tal betyder ”mycket” medan det i statistiska sammanhang betyder ”skönjbart utanför bruset”…typ.’
  Bara det kan ju vara lite förvillande
  😀

 173. Labbibia

  forts mitt  # 171
  Tack pekke
  Där rök  den gissningen/hypotesen……

 174. Bäckström

  Jag fick idag ett reklamblad i brevlådan från DN då jag tidigare varit prenumerant på just den blaskan.
   
  Det verkar som dom befinner sig i kris då dom nu skickar en erbjudande om att få tidningen under en månad gratis och sedan personligen få utvärdera vad som är bra och mindre bra.
   
  Kanske kan man få Bojjsan och de andra ryggradslösa wannabie:arna utkastade om tillräckligt många uttrycker sitt definitiva ogillande av ”icke journalistik” ?
   

 175. ThomasJ

  Lena #172: Tack. Har en nedranns tjurig gen i kroppen att ’försöka’ tala/prata till fölk på fölks vis – missar förvisso rätt ofta… (shoot!)  😉
  Nevertheless, looking forward to seeing you again 22/1!  😀
  Mvh/TJ

 176. Lena Krantz

  Bäckström #174
  Det är nog bara ett utslag av ”papperskris” s a s och det har pågått ett bra tag. Jag fick erbjudandet för ca 2 år sedan och min dotter tackade ja.
  Nåja, de var bra att starta brasor med i alla fall.
  😉

 177. Labbibia

  ThomasJ # 167
  Jag har noterat att utrrycket ”massorna” kommer tillbaka som benämning på folket i MSM.
  Ett uttryck för att MSM distanserar sig alltmer från dem som de är ”satta” att informera?

 178. Bäckström

  Lena!
  Hahaa, det prexis vad jag numera använder ”DN-bostad” till numera
  🙂

 179. Bäckström

  Allvarligt.
  Jag ser ett systemskifte som faktikt redan har skett.
  Jag är säkerligen nummer 10237:e personen att inse detta på ett globalt plan men ändå.
  Pappersmedia/TV har redan förlorat kontrollen av ”massan”
  Shiiit, jag har inte haft en TV på nio år. Slutade med morgontidning för två år sedan, (mest pga Karin Bojjs, men även annat som går i samma propagandamönster).
   
  Tacka fan för att det höjs röster för att censurera internet!
  /Bäckis
   
   

 180. Lena Krantz

  Bäckström
  Visst är det ett systemskifte. Möjligheten för MSM att kunna påverka vanliga människor på samma vis som förut försvinner lite långsamt eftersom de läser och ser på så mycket annat mer och mer.
  Fast jag gillar egentligen papperstidningar men jag har bara inte tid att läsa dem.

 181. pekke

  Labbibia
  Man tackar !
  Hade faktiskt den länken( eller var det en liknande ?) en gång förr när det var prat om övergödning för länge sedan.
   
  Jag anser som jag då och då påpekar, har man inget totalt sammanhang om hur saker och ting hänger i hop är det väldigt svårt att dra slutsatser från enskilda detaljer i ett system.
   
  Det gäller alla system vare sig de är teoretiska eller verkliga.
  Vet man inte hur de olika detaljerna i ett system hänger i hop och påverkar varandra kan man inte dra några slutsatser från ett fel i en detalj av ett system !!

 182. Labbibia #158
  Du har säkert rätt. All organisk materia bryts ned.
  Innan allt är nerbrutet så kan det mest svårnerbrytbara ligninet finnas kvar i matjordslagret i närmare 100 år, givetvis beroende på vilket djupt det har hamnat.
   
  Samt att dess Co2 förmodligen tas upp av andra växters rötter?
  Tyvärr inte, i princip bara näring som kväve, fosfor, kalium, mikronäring m.m. Koldioxiden kommer in andra hållet d v s genom bladen.

 183. Lena Krantz

  ThomasJ #175
  Det försöker jag med men som sagt, man måste ha klart för sig vad som menas rent vetenskapligt och hur ”fölk” förmodligen tolkar det. Och detta är ju bara ord…
  Snacka om att det kan bli förvecklingar och missuppfattningar
  Ja det skall blir väldigt väldigt kul att se alla
  ser fram emot det!
  /L

 184. Labbibia

  pekke # 181
  Det har här hos Maggie tidigare nämnts att Östersjön hade svåra algblomningar under vikingatiden……minns inte vem eller vad källan var till detta uttalande…..
  Men det kanske bekräftar tesen om att när planeten (och Östersjön då) värms upp trivs algerna ”som fisken i vattnet”? Oavsett modernt jordbruk eller ej?
  Börje G # 182
  Tack för info.
  På världens bästa blogg (TCS) bidrar kunniga människor som du till värdefulla fakta, tack än en gång.
  (känner mig som han chipsförsäljaren i den gamla reklamfilmen) 🙂

 185. Olaus Petri

  Sorry Labbibia # 165, jag tyckte det var så roligt med frågan om Texas Holdem och ville dra den ett extra varv. Var lite i otakt.

 186. pekke

  L.#184
  ”Algblomning ”är ju igentligen en bakterie som växer mer en normalt, alltså ingen alg.
  Och som sagt är det ingen modern företelse.

 187. Labbibia

  Olaus Petr # 185
  Ber om ursäkt. Jag kanske tog ut svängarna lite väl mycket….men jag kunde bara inte låta bli!
  Kul om du uppskattade skämtet! 🙂

 188. Bäckström

  Lena!
  Jag vet tamme fan inte, men en sak är jag hyffsat säker på, vi går från ett samhälle som tidigare varit helt styrt från etablissemanget till ett samhälle som mer styrs av individuella bloggar.
  För min del är det enbart positivt, men jag är inte så säker på att det gäller kollektivt samhällsmässigt, även om jag gärna vill tro det.
   
  Fria tankar kräver nämligen kunskap och en portion av visdom för att just bli det som jag antar både du och jag skulle kunna känna existentiell harmoni i, vilket du har visat prov på i många inlägg här och på andra forum.
   
  Dessvärre har inte ”Kleti och pleti” (fan vad illa det låter, som Nitzsche ungefär) hur gärna man än vill tro det motsvarande nivå av insikt och kunskap.
   
  Därför trumpetas enkla sanningar ut till massan.
   
  /Joseph Goebbles
   

 189. pekke

  Skall kanske tillägga att bakterien skapar cyanoväte/cyanid vilket ni nog förstår är giftigt.
   

 190. Labbibia

  Börje G # 182 igen
  Förtydligar vad jag menar i mitt # 184……
  Hittade faktiskt denna underbara reklamfilm på Youtube…..
  Visst är den genialisk!
  http://www.youtube.com/watch?v=1aNkX4ZZqNs

 191. ThomasJ

  Lena #183: Du har uppenbarligen ej läst MSB’s (Myndigheten för Säkerhet o Bekämpning) ’Intruktionsbrev’ till regeringen avseende priori för avstängande av el-enerigleveranser. I denna skrivelse, datum 2010-12-30, anger MSB som sista priori (nr 8) ’Boende’. Dvs. boende med el-uppvärmning (ca. 30% av svenska boendeytan) har fått lägsta priori, dvs. dessa kommer enligt föreliggande ’brev’ att bli avknoppade FÖRST från el vid evtl. effektunderskott! Ja det blir lag, ska tas i april 2011 och ansvarig myndighet för ’avknoppningen’ blir/är Svenska Kraftnät – med f.d. försvarministern Mikael Ode–hejochhå..
  I vad mån är detta – utomordentligt viktiga – tema i ’rubrikerna’? Jfr. med hur södra Sudan ska o/e bli eget land, eller AGW, eller … eller vad som helst, tror du vet vad jag menar…  😉 
  Mvh/TJ 

 192. Esko 117!
  EXACTLY!
  If we have the money to spend trillions on Cap and Trade and on storing carbon dioxide and feed thousands of sientist that has been given the task of proving the AGW we should take all that money and spend half of it on the development of ”small” generation 4 nuclear plants and the other half on efficient ways to produce clean water and hydrogen.

 193. Thomas

  Gunnar Strandell #137, var har du fått det från att Keeling skulle förutsäga vulkanutbrott? Det strider helt mot beskrivningar som den här:
  http://www.aip.org/history/climate/Kfunds.htm
   
  I #150 påstår du att AGW-teorin inte tar med vissa fakta, men de fakta som du tar med visar bara att du som så många av er ”skeptiker” aldrig brytt dig om att sätta dig in i det du kritiserar. Vi VET att CO2 halten bara ökar hälften så snabbt som våra utsläpp, och vi vet också i huvudsak vart överbliven CO2 tar vägen, bl a absorberas den i haven. Som så många andra tar du upp att varmare hav löser mindre CO2, men blundar helt för att med högre CO2-halt i atmosfären ökar lösligheten, och den senare termen dominerar.
  Som du konstaterar finns det på sikt en risk för att varmare hav istället börjar släppa ut CO2, det är sådant som gör att Hansen blivit mer pessimistisk på senare år. Den vanligen angivna klimatkänsligheten på 3 grader tar nämligen inte hänsyn till den typen av processer.
  ”Men det har blivit uppenbart för mig att det finns andra och starkare krafter som återställer balansen eller åtminstone eliminerar risken för ”tipping point”.”
   
  Visst, så småningom. Jorden övergick ju inte till att bli en ny Venus när senaste istiden tog slut, men det var dramatiskt nog det som skedde så överskatta inte hur säker den där balansen är.
   
  Hur länge stannar vattenångan från dina björkar i atmosfären i jämförelse med CO2 från din panna? Om du ser på tio års sikt, hur mycket a H2O kontra CO2 finns kvar och vilken av dem har då störst betydelse?

 194. Thomas

  Lena #143, problemet med Becks data är inte att det är för få mätpunkter utan att de är mätta på fel platser med fel metoder. Det brukar talas om att de kemiska metoder för att mäta halten var väldigt noggranna, men vad hjälper det om den som tog luftprovet inte var tillräckligt noga med att inte få med någon utandningsluft t ex? (Ett högst reellt problem, instruktioner idag för att ta manuella luftprov inkluderar att man skall hålla andan och promenera en bra bit mot vinden innan man tar sitt prov) Det enda man kan säga är de vanligaste felen alla gör att man mäter en för hög CO2 halt, så att om man plottar ut alla Becks punkter och drar en linje längs de lägsta får man något som i alla fall kan likna sanningen.
  I praktiken får vi dock mycket mer pålitliga data från iskärnor.

 195. Lena Krantz #176
  -> många andra också…
  Läser ni ”papperstidningarna” på nätet?
  Bra sätt att spara pengar. Och bekvämt är det ju..
  Jag har gjort det länge eftersom vi får (fick) morgontidningen med brevbäraren någon gång tidig eftermiddag på vardagar, och ett knippe inaktuellt papper på måndag eller tisdag i veckan efter helgen.
  Men vem betalar journalister och innehåll i webbutgåvorna? Är det bara reklamintäkter? Eller krävs det kanske papperstidningar för att hålla igång en tidning?
  Kommer det att finnas tidningar om alla slutar att köpa dom? Kommer webbutgåvor av tidningar som inte finns att finnas?
  Blir det vi som bloggar och tjattar som ska stå för bevakningen av vad som händer och sker? Vilka ska berätta? Pyjamas TV eller någon annan propagandakanal som t ex Alex Jones (eller vad han heter)?
  I o f s en rackarns tuff kille med bra röst för en tuffing.  😉
  Och det blir ju mer jämlikt om alla knäppgökar får det utrymme dom orkar med utan att ha vare sig ekonomiska eller intellektuella resurser… eller?
  Nej jag förstår fuller väl att du inte menar så, men utan papperstidningar så har vi inga gratistidningar på nätet. Kanske inga tidningar alls.
  Hur nu det dilemmat ska lösas.
  Jag kan tänka mig att några få och extremt missnöjda vill att majoriteten ska hålla käft och lyssna enbart på den egna klokskapen, men många vill nog tänka själva, och få en bred men ibland obekväm bild av en komplex värld. En stor värld.

 196. Labbibia

  Thomas
  James Hansen har varit ungefär så pessimistisk som det överhuvudtaget är möjligt att bli de senaste 25 åren…….Menar du att han blivit ännu mer pessimistisk nu på sistone?
  Och i såfall…han ”förutsåg ” år 1985 eller så,  att New York nu (2011) skulle ligga under vatten.
  Han hade FEL. FEL!
   Har du fortfarande inte gett upp ”hoppet” om att vi får ett Venusliknande klimat?
  Jag trodde vi var överens om att detta var ”skräckscenarios” ovärdiga naturvetenskapen?

 197. pekke

  ThomasJ#191
  De har verkligen tänkt så det knakar där va !!
  De som bor i nybyggda hus eller har direktel skall stängas av först !!
  Jepp de har tänkt !
   
  Varför inte stänga elen för oss som bor i lägenhet och har oftast fjärrvärme först, jag överlever nog ett elavbrott eftersom jag har åtminstone värme, men den som har nån form av elstyrd värme och ingen vedspis kommer nog att frysa i hjäl !!
   
  Fast vore det inte bättre att bygga fler elkraftverk som klarar av att gå dygnet runt när det behövs ??
   
  Hur tänker våra myndigheter !?

 198. Labbibia

  Uffeb
  Och exakt VAD är det som får dig att lita mer på Ann-Charlotte Marteus rapar upp på ledarsidorna i Expressen, än på vad ex Alex Jones dristar sig till att tala om?

 199. pekke 197
  Suttit på molnfri höjd och ”tänkt”. De är så insnöade på att ”rädda världen” från koldioxid-draken att de sätter vanliga människor sist i vagnen.

 200. Rosenhane

  Labbibia, sailor, 😉
   
  Så här går det till när katastrofer fejkas:
  Part artwork, part boat… literally! – Image 3 of 8
   
  Klicka bakåt och framåt.

 201. Thomas

  Labbibia, nejdå man kan vara mycket mer pessimistisk än Hansen. Ta t ex den oberoende forskaren Lovelock. Sen sa jag faktiskt att jorden INTE övergått till en ny Venus. Räcker det med att jag nämner ordet för att du skall trigga?
   
  pekke #197, vad får dig att tro att strömavbrott alltid orsakas av bristande produktionskapacitet? Förstörs några ställverk eller större ledningar så får vi stänga av. Kanske är det då bättre att stänga av en eluppvärmd villa än 5 med annan uppvärmning, jag gissar att de som planerat funderat djupare på den saken än du. Bäst vore ju om man kunde gå ut med ett upprop och få alla att stänga av all ”onödig” konsumtion, men empiriskt lär visst det fungera dåligt.

 202. L

  Uffeb, du säger att utan papperstidningar får vi inga gratistidningar på nätet?
  Då har du missat en hel del redan nu, rena nättidningar har funnits i många år.

 203. Bäckström

  Uffeb
  visst är det som så att makten om inte redan nu har förskjutits från de statskontrollerande (eller i vissa fall företagskotrollerade TV-kanalerna) till ambitiösa och ofta vinklade bloggare. Men vad menar du egentligen skulle vara sämre? Förutom att man man inte numera behöver en statsapparat/alternativt jädra massa pengar med beroende av sponsorer för att att kunna göra sin åsikt hörd?
  Internet är den sanna demokratin!
  /Bäckström

 204. Lena Krantz

  Thomas #194
  Hm…i så fall kan ju allt insamlat data av en mycket stor mängd och under en mycket lång tid (ca 180 år) ha visat sig vara sig vara ”a waste of time” på ett sätt som de på den tiden inte alls kunde förutse.
  Rätt hemskt egentligen. Visst har jag livlig fantasi men jag kan inte hjälpa att jag ser framför mig de som dag efter dag, år efter år i ur och skur drog  ut med sina instrument för att mäta och lämna till eftervärlden något som vi nu anser inte går att använda till något alls.

 205. Thomas!
  —————–
  Kanske är det då bättre att stänga av en eluppvärmd villa än 5 med annan uppvärmning, jag gissar att de som planerat funderat djupare på den saken än du
  ——————–
  Från en molnfri höjd som sagt. Bättre för vem?
   
   
  Lovelock har inte mycket till övers för klimatforskarna
  http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8594000/8594561.stm
  ”Trying to save the planet ’is a lot of nonsense'”

 206. Toprunner

  Thomas #89:
  Hittar på?? Helt plötsligt börjar du tycka att etanol som bränsle är ett dåligt substitut för bensin/diesel när du klart deklarerat att du inte vill bilar ska finnas överhuvudtaget. Anledningen är en av dina gurus postade rad om det i ett sinnessjukt ”paper”.
  Den här bloggens epitet är ”för dig som hellre tänker själv”. Hur bra tycker du att det passar in på dig när majoriteten för länge sen fattat det du nu poängterar?

 207. pekke

  Thomas#194
  Kan faktiskt hålla med om att äldre mätningar av co2 kan vara opålitliga pga dåliga mätmetoder, där emot är jag tveksam om iskärnor verkligen visar toppar och dalar pga diffusion av gaserna i isen vilket har börjat diskuterats.
   
  UffeB#195
  Jag vet inte vilka tidningar du läser på nätet, men jag anser att svenska webtidningar har mest reklam i hela världen !
  Det går knappt läsa en svensk webtidning om du inte har en pigg dator med Firefox och flashblock jämfört med stora tidningar i UK eller USA som har väldigt lite rörlig reklam !!
   
  Jag gillar faktiskt att läsa en vanlig papperstidning eftersom jag då bestämmer när jag skall läsa den, men på en webtidning kan jag läsa det senaste och ev. kommentera artiklar det kan du inte i en papperstidning !
   
   

 208. Lena Krantz

  Uffeb #195
  Det kommer att lösa sig. En framtida prognos av mig är att nättidningen kommer att bli den ”egentliga” tidningen men man kommer att ge ut en papperstidning för dem som så önskar men de kommer att få betala lite extra för detta.
  Vi andra kommer inte att få läsa tidningen på nätet gratis förutom väl valda artiklar och nyheter. Allt med substans får man dock betala för.

 209. Rosenhane

  ”Jag kan tänka mig att några få och extremt missnöjda vill att majoriteten ska hålla käft och lyssna enbart på den egna klokskapen, men många vill nog tänka själva, och få en bred men ibland obekväm bild av en komplex värld. En stor värld.”
  Nu är du klokare än världens samlade ugglebestånd.
  För du menade väl att de få och extrema som vill att majoriteten ska hålla käft är de som varit på tapeten de senaste dagarna?
  Dvs. extremfolket med Pål  Påt(jag tvivlar på att de kan stava som folk) tatuerad i ryggslutet och Karl Marx i pannan?
  Hipp, hipp, hurra;
  du är uppe på banan igen Uffe efter en lång svacka.
  Grattis!!!
  Nu så,
  bäva månde Rockström, Pockström, Pickström och Packström.
  Och Häggström!

 210. Labbibia

  Thomas
  Lovelock?
  Kom igen nu, kallar du honom vetenskapsman?
  Domedagsprofet vore kanske mer passande?

 211. Bäckström

  Rosenhane
  Du glömde Bäckström 🙂
   

 212. Labbibia

  Rosenhane #209
  😀

 213. ThomasJ

  Utan Insikt:
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/14/more-global-warming-propaganda/
  //TJ

 214. Labbibia #198
  Inte mycket.
  Jo möjligen det faktum att en av dom talar för ett litet fåtal och får en hygglig lön för att göra ett jobb, och den andre skulle ha varit utslängd för länge sedan om han inte hade förstått att hantera sin betydligt större marknad.
  Och därför jobbar Alex Jones stenhårt för att göra kunderna nöjda, behålla jobbet och tjäna skitbra med pengar…
  Hon du nämnde kan ju bara glömma en liknande karriär. Oavset vad för slags åsikter eller attityder hon satsar på att framföra. Eller vad tror du?
  När det gälller din fråga…
  ”VAD är det som får dig att lita mer på Ann-Charlotte Marteus rapar upp på ledarsidorna i Expressen, än på vad ex Alex Jones dristar sig till att tala om?”

  Då måste jag ställa en motfråga. Vem är Ann-Charlotte Marteus?
  Försökte du placera ut en halmgubbe?
  Du frågar om vad som får mig att lita mer på henne än Alex Jones.
  Jag har överhuvudtaget aldrig nämnt henne. Troligen inte ens läst vad hon skriver.

  Har du börjat kopiera andra halmgubbekonstruktörers sprakande retorik?

 215. Thomas

  Lena #204, de mätningar som Beck samlat ihop togs av en hel massa olika syften. Någon skulle t ex mäta växternas upptag av CO2 under fotosyntes. De kan alltså varit utmärkt användbara för det de användes till och bidragit till att föra kunskapen framåt. Det är ingen som använder sig av Millikans eller andra tidiga värden för elektronladdningen idag heller, men det innebär inte att deras mätningar var onödiga.
   
  pekke #207, man har begränsad tidsupplösning i iskärnor, så långt har du rätt, men data för senaste seklen kan man ta ur iskärnor från snörika områden med tjocka ”årsringar” där upplösningen blir god. Vi vet också från Keelingkurvan ungefär hur stora naturliga variationer vi har år från år, och eftersom de inte är så stora behöver vi bara begränsad upplösning.

 216. L

  Pekke #207, på läsplattor typ iPad är det meningen att du ska kunna välja bort reklamen från nättidningarna, om du betalar extra. Vissa tidningar tror att dom ska kunna ta ut samma pris som papperstidningen, varav en tredjedel ska gå till Apple, men den sagan tror jag blir kort. Med reklam blir det snart gratis.

 217. L

  Uffeb, du är en halmgubbe hela du… 😉

 218. Bäckström

  Lena Krantz 208
  Det enda som jag gillade DN för är:
  1: lagom svårt soduko /svår
  2: de få gånger skribenten  Maciej Zaremba hade en artikelserie.
  Resten är ren skit. Och det säger jag rent objektivt 🙂
  /Bäckis

 219. Labbibia

  Uffeb
  Men snälla du. Läser du möjligen Sveriges största/ näst största kvällstidning någon gång då och då?
  http://www.expressen.se/ledare/marteus
  Och nej, halmgubbar är inte min grej.
  Ann Charlotte Marteus är ledarskribent på en av landets största tidningar. Det gör frågan relevant. Som alltså var: Litar du mer på hennes skriverier än på Alex Jones? Och om så är fallet, kan du motivera?

 220. pekke

  Thomas#215
  Nu får du förklara på svenska hur Keelingkurvan går att använda på äldre iskärnor eftersom den tydligen bara gäller modern tid.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve
   

 221. Toprunner

  L #217:
  Jag liknar honom mer som en soffkudde.

 222. Lena Krantz #208
  Du är en obotlig optimist. Kul.
  Men när det gäller hur tidningar fungerar så har du kanske inte ägnat det så många egna tankar tidigare.
  Reklam genom annonser. Missade du den biten?
  De nuvarande papperstidningarnas närvaro på nätet kostar pengar. Men de finansieras i varierande grad genom annonsintäkterna (på nätet).
  Du menar alltså att man ska bläddra in på en tidning på nätet och läsa en massa annonser gratis, men betala för det man lyckades leta fram som trevligt nytt? (eller otäckt nytt)
  Ursäkta mig, men den sortens affärsidé tror jag inte på.

 223. Labbibia

  Uffeb
  Undrar hur Google drar sig fram?

 224. Lena Krantz

  Uffeb 222
  Så är det ju redan idag på Aftonbladet så det är nog inget revolutinerande i den tanken
  😉

 225. pekke

  L.216
  Har inte ett dugg i mot reklam så länge den inte är rörlig i flash, suger fett ur vilken dator som helst !!
  Jag använder FF och flashblock som stänger all flashreklam och mina datorer jobbar inte som vansinniga för att visa nån svensk webtidning jämfört med de datorer jag har på jobbet med IE och ingen blockering av rörlig reklam, kan ta 5- 10 min. ibland att visa en komplett sida på AB eller EXP !!

 226. Labbibia

  Antingen missförstår jag dig grovt nu Uffeb, alternativt så missförstår du grovt hur det fungerar.
  ANNONSÖRERNA betalar för att vara med i tidningarnas nätupplagor….
  Hur svårt kan det vara att förstå?

 227. Bäckström

  UffeB
  Du verkar tillhöra det gamla gardet.
  Jag tror mig förstå det där nya som omkullkastar de gamla strukturerna.
  Oavsett vad någon må tycka om det så kommer mediavärldeden att förändras mot något helt nytt oavsett vad vi tycker om det (det är lixom en oundviklig utveckling. Icke skådat tidigare i historien.
   
  Själv anser jag det kommer medföra mer ”pros than cons”
  Du må tycka att detta är kass, men det spelar ingen roll.
  Teknik/mediautvecklingen går inte att stoppa (ungefär som klimatförändringarna inte går att hejda oavsett AGW eller inte. Just frackin deal with it!
   
  /Bäckis
   
   
   

 228. Labbibia #219
  ”Uffeb
  Men snälla du. Läser du möjligen Sveriges största/ näst största kvällstidning någon gång då och då?”
  Nej det gör jag faktiskt inte.
  Det var därför jag tydligt påpekade att det var en egenkonstruerad halmgubbe som du försökte diskutera med när du skrev:
  VAD är det som får dig att lita mer på Ann-Charlotte Marteus rapar upp på ledarsidorna i Expressen, än på vad ex Alex Jones dristar sig till att tala om?”
  Vad fick att försöka påskina att jag litar mer på någon Marteus än Alex Jones?  Skapade du en egen ”Uffeb” att debattera med? En fiktiv gubbe med en av dig påhittad uppfattning – en halmgubbe.

 229. Lena Krantz

  Thomas #215
  Bra att de kom till användning på något sätt i alla fall de där mätningarna av CO2 med den gamla kemiska metoden.
  Vad gäller iskärnor så inte förstår jag hur de kan visa några ”årslagringar”. Blandar man inte ihop det med trädringsproxys i hur man talar om dessa? Varje nytt snölager ger ju sitt eget lager precis som det förra och framför allt ger varje stor snöstorm sitt eget lager.
  Vad gäller CO2 i dessa lager så blandas lagren med varandra vad gäller luft (och därmed också CO2). Isen bildas inte som vi är vana vid, dvs att vatten eller snö förvandlas till is när de fryses ner, eftersom vi pratar om områden som är i ständiga kylgrader. Isen bildas p g a tryck och det kan ta väldigt lång tid innan isporerna sluts. Om man tar dessa prover från snöfattiga områden (som Vostok) kan det röra sig om upp till 800-1000 år. Givetvis är lagren utsatta för ”omrörning” betydligt mer i de ytliga lagrena än i de som är på god väg att blir till riktig is s a s (firn).
  Därför skall det blir väldigt intressant vad de kommer fram till ang de prover som du nämner, dvs de från snörika områden på Antarktis.
  Men alla ger helt oavsett tidsrymd en utjämnad kurva, bara olika mycket (vilket givetvis är oerhört intressant vad gäller de nya från de snörika områdena)

 230. Labibia #223
  Det gör faktiskt jag också…
  … i alla fall när det gäller på lång sikt.
  En verksamhet som växer och lever av tillväxt och på förväntningar om fortsatt tillväxt kan växa och frodas ända till dess att förväntningarna på fortsatt tillväxt börjar minska.
  När tillväxten kan anas bli bättre på annat håll så måste man köpa upp dom eller se sig besegrade. Och då kan det snabbt gå utför om man inte har varit förutseende med många händer och fötter i den jäsande degen.

 231. pekke

  Bäckström#227
  Helt rätt !
  Papperstidningar kommer att överleva ett tag till eftersom de är avkopplande att läsa speciellt för oss som är uppföda med dem , men de kommer knappast överleva på nätet om de inte anpassar sig till de som är uppvuxna med internät och vill kommentera nyheter.
   
  Den tryckta tidningen kommer nog att finnas kvar flera år men det kommer att bli billigare att skicka ut nyheterna över nätet och få gensvar direkt.
  Om det är bra eller dåligt får framtiden svara på som den har svarat på andra frågor.

 232. Labbibia

  Uffeb
  DU nämnde Alex Jones i ditt # 195…
  Du skrev: ”Vilka ska berätta? Pyjamas TV eller någon annan propagandakanal som t ex Alex Jones (eller vad han heter)?” 
  Jag frågade dig vad som får dig att lita mer på ledarskribenter i form av Expressens Marteus, än på Alex Jones?
  Vad  har det med ”halmgubbar” att göra?
  Du litar uppenbarligen inte på Alex Jones (som har betalt för att göra det han gör) men frågan var då om du litar mer på Marteus (som har betalt för att göra det hon gör)?
  Vad är skillnaden?
  Och du, inga halmgubbeteorier nu………
  Lämna dom där dom hör hemma…..

 233. ThomasJ

  Hon, Donna L. är banne mig en typ kanadensisk maggie.. eller kanske tvärtom… 😉
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/01/14/the-silent-treatment/
  Läsvärt!
  Mvh/TJ

 234. Lena Krantz

  pekke
  En gång för länge sedan hade man två postleveranser per dag. Handlade det bara om samma stad så kunde du skicka en invitiation ang samma kväll på morgonen och få ett svar samma eftermiddag.
  Bara man vet om förutsättningarna så anpassar man sig ju sig snabbt till dem.

 235. Bäckström

  Pekke
  Det som faschinerar mig mest är att mainstreamjournalisterna och ledningen för papperstidningarna alltid uttrycker sin förvåning av att upplagan minskar?
   
  Ehhh kan det möjligtvis bero på att ”TILLRÄTTALAGDD NYHETSFÖRMEDLING kan fås gratis var som helst?
   
  Det jag saknar är intellektuell granskning av nyhetsmaterialet?
  OBS. det gäller oavsett politisk tolkning.
  Jag fattar inte? Ska det vara så svårt att förstå?
  Inse att vi nu har tillgång till information som tidigare inte var möjigt! När ska Bonnier/skivbolag/Filmbolag etc… fatta att det är en helt ny ”ballpark” som man ska konkurrera med?
   
  /Bäckström

 236. Lena Krantz #224
  Jo, men du menar väl inte att det var den sortens viktiga nyheter som man skulle betala för att få del av?
  Har du själv lockats in som pluskund eller vad det heter?
  Det kostar nog inte mycket, men första gången jag stötte på en artikel om ”bästa sommardäck” eller vad det var, så klickade jag på artikeln och upptäckte att jag måste vara medlem för att läsa artikeln. En artikel som kanske redan i grunden är tveksamt objektiv…
  Efter det struntar jag i allt vad plus heter på Aftonbladet.
  Så om det var det nu menade med att man kommer att betala för den information man vill ha och strunta i resten…
  Gissa om vi kommer att få veta hur vi ska konsumera på bästa sätt!
  Och den som vill ha en väderprognos över mer än en vecka kan troligen välja mellan olika dyra varianter. SMHI gratis, Corbyn 1 kr per klick.

 237. Labbibia

  Ledsen, men det är fel igen Uffeb
  SMHI….du betalar varje klick via skattsedeln………rätt ska vara rätt.

 238. pekke

  Uffeb#230
  Jag hoppas att du inte får nån tillväxt i din region utan hellre en stagnation eller kanske bättre en reduktion så att du slipper må dåligt.
  Tillväxt= ekonomin växer
  Reduktion= ekonomin sjunker
  stagnation = händer inte ett jota !
   
  Jag hoppas att dina medmänniskor i dalarna skänker en tanke till dig när tillväxten stagnerar.

 239. Rosenhane

  Pekke #231
  Egen erfarenhet; jag slutade köpa Aftonbladet och Expressen för ca 2 år sedan efter ett invant beteende som hade pågått i mer än 35 år.
  Idag saknar jag dom lika mycket som cigaretterna som jag la av med för 30 år sedan dvs inte alls.
  För något år sedan sade jag upp Svd på grund av Susanna B och lite annat men en trevlig prenumerationssäljare fick mig att ta den igen i höstas.
  Vad som slår mig är att den till större delen innehåller mer annonser  och mindre läsvärt+ att det blir en jävla massa pappaeshögar på kort tid.
  Ledarsida, kultur, korsord och dödsannonser väger inte upp resten av den skit man får.
  Den får hänga med tills prenumerationen tar slut….
  Jag tror som du att papperstidningarna kommer att gå samma väg som dom fasta telefonabonnemangen i hemmen….

 240. Bäckström

  Ok UffeB
  Vilken av SMHI/ Corbin skulle du med nuvarande insikt lita mest på vad gäller sommaren 2011:s väder?
   
  SMHI betalar du och jag med skattepengar, så försök inte med gratis 😉
  /Bäckis
   

 241. Labbibia #190
   
  Ett bra exempel på att det som växer nere i jorden t o m kan innehålla mångdubbelt mer med CO2 än det ovanjordiska. Jag har rekordodlat potatis och fick som mest 3,5 kg på en sättpotatis. Normal skörd är ca 1 kg. En lantbrukare som jag köpte färskpotatis av i våras berättade att han hade odlat potatis på samma fält i 30 års tid och enbart gödslat med att plöja ner blasten så fort potatisen var upplockad.

 242. Håkan Bergman

  Om nån som läser Expressen, papper eller inte papper, råkar hamna på ledarsidan har den personen antingen bläddrat eller klickat fel.
  Expressen erbjuds härmed detta gratistips.
  Här ett tidsbesparande tips lyssna på alla på en gång:
  http://www.youtube.com/watch?v=DofQHvU_6oo
   

 243. Labbibia

  Håkan Bergman # 242
  Tack
  Kontrar med något som jag råkade höra i min dotters rum i dag….
  Nytt, frächt, men jäkligt bra…..tycker jag… 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=SR6iYWJxHqs
  Eller den här med samma artist, kanske ännu bättre?:
  http://www.youtube.com/watch?v=m8Ed8in9Qng

 244. Labbibia
   
  Sedan finns det ju det som är tvärt om, skulle inte tro att det är speciellt många kilo rötter som servar mina 500-kilospumpor.

 245. pekke

  Bäckström #235
  Som du säger, internet finns där och frågan är vad de yngre gör med nätet, är det bara facebook och idol som gäller för dem så är det så och då är det ända vägen att nå dem.
  Jag vet inte eftersom jag är snart 52 och har noll koll på facebook trots att jag vet mer om datorer och internet än de flesta ungdomar vet.
   
  Jag lägger ytterst sällan ut personliga data om mig och min släkt eftersom jag vet att det riskerar att finnas där ute för evigt.
  Fast man kanske skulle göra det just för att det kan bevaras i evinnerliga tider !
  Vem vet.
  😎

 246. Jan Erik #112 – Klockrent!
  Bäckström & Bertel – Trenberth tror och menar fortfarande det han skriver. Ordagrant, även om stora stycken är plagierade. Blanda inte ihop saker nu. På den sidan är att tycka exakt lika liktydigt med ’stärkt argumentation’ (jag skojar inte)
  Och nej, jag hade ingen aning om att trenberth plagierade sina egna åsikter när jag först postade. Jag tycker inte ens att det är ett argument. Men UI valde att lägga upp ett annat argument. (Jag tror  de har skitit i det blå skåpet denna gång. Videon handlar om debatten, dvs mer om UI än det UI hoppas på men inte klarar av att försvara i öppen debatt. Sjävlmål nr .. sorry, har tappat räkningen, men där leder de storslaget)

 247. Labbibia #232
  Hej å hå
  ”Jag frågade dig vad som får dig att lita mer på ledarskribenter i form av Expressens Marteus, än på Alex Jones?
  Vad  har det med ”halmgubbar” att göra?
  Du litar uppenbarligen inte på Alex Jones (som har betalt för att göra det han gör) men frågan var då om du litar mer på Marteus (som har betalt för att göra det hon gör)?”
  Du skrev inte riktigt så när jag reagerade.
  Du skrev:
  ”VAD är det som får dig att lita mer på Ann-Charlotte Marteus rapar upp på ledarsidorna i Expressen, än på vad ex Alex Jones dristar sig till att tala om?”
  Jag har aldrig ens antytt att jag litar på en Ann-Charlotte Marteus som enligt dig rapar upp något på ledarsidorna i Expressen…
  Jag kan inte ens påminna mig att jag hört talas om henne.
  Som du ställer frågan så kan ovetande publik tro att jag på något sätt lyft fram nämnda Expressenreporter som mer trovärdig än Alex Jones. Och du kan därför angripa en person med den åsikten i din fortsättning.
  Vad den sortens retorik kallas låter jag vara osagt.
  För övrigt anser jag att små kvällstidningar i Sverige har svår att nå en marknad som kan ge så stort genomslag som en radio- eller TV-kanal i USA. Det spelar nästan ingen roll hur udda budskapet är. Antalet lyssnare, tittare, eller läsare, blir alltid större där bortifrån.
  Och språket! Hur många på klotet begriper svenska jämfört med engelska? 
  Om Slabadang ska dra igång en konkurrerande TV-kanal så får han nog hålla sig till engelska. Annars blir det en liten Kalle Anka – variant av Donald Duck…
  För övrigt anser jag att det är svinkallt här nu. Minus 25 (nåja, det var ju inte så illa. Jag befarade att det skulle bli nedåt minus 30).
  Men det blir nog mildare snart eftersom NAO tycks ha åertagit ett mer normalt läge jämfört med förra vintern.
  Kul om Corbyn också tror som jag.

 248. Bäckström

  Pekke!
  Exakt vem fanken vet?
  Inte jag. Det enda jag med säkerhet kan säga är att nästa generation inte kommer använda papersmedia på samma sätt som informationskälla som vi gamlingar varit uppvuxna med. Det samma gällare faktiskt även vetenskapliga publikationer och allt som vi varit vana vid.
   
  Själv tycker jag att där finns mer fördelar än nackdelar, då bevisligen en sån sak som  Co2:s betydelse för framtida global uppvärmning skulle funka som oemotsagd sanning för 20 år sedan (innan internet). Nu är det ju inte så riktigt… hehe tack vara maggies blogg, med flera. Antagligen skulle inte Ozonhålet, skogsdöden heller funka som auktoritär idé heller i dagens mycket mer demokratiska och upplysta värld.
   
  God bless Internet!
  (Fast jag gick ur statskyrkan för ett par år sedan då jag de fakto är ateist)
   
  /Bäckis

 249. Håkan Sjögren

  Uffeb # 133 : När det gäller vetenskap är jag alltid allvarlig och hatar att den används som skalkeskjul för ”klimatvetare och pseudovetenskapare för att lura upp medborgarna. Mvh, Håkan.

 250. Labbibia

  Uffeb.
  Ledsen, men jag ids inte gyttjebrottas med dig.
  Jag struntar fullständigt i det du kallar ”publiken” när det gäller debatt.
  Du tog upp Alex Jones som ett exempel på ”propaganda”, jag tog upp Marteus som ett exempel på en svensk motsvarighet. Som nog betydligt fler svenskar känner till än Alex Jones. Och det är ju trots allt i Sverige vi är, eller hur?
  Godnatt nu, hoppas att du slipper mer kyla än den du redan upplever där uppe i ödemarken. 😉

 251. ThomasJ

  Med så många noters härligt rockande noteringar här lite av det lugnare slaget :
  http://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4
  N J U T !
  Mvh/TJ

 252. Bäckström

  Jonas!
  Nä det där tror jag inte på serru
  🙂
  Tror fortfarande att det var ett variant av M-Manns ”trick” som du tillämpade i sann retorisk anda.
  Haha 🙂
  /Bäckis

 253. pekke

  L.#243
  Första är riktigt bra bra låt, även om jag inte begriper varför han ska släpa pianot tebaks, hade ett sånt piano i familjen när jag var ung och det ända som jag tyckte var bra med det var att det gick att gömma saker i bakstycket som andra inte skulle se.    😉
  Tungt som s..an var det när det skulle ut !
  Men bra låt var det och 40 mille clicks, helt otroligt !
  Andra låten nja..

 254. Labbibia

  ThomasJ # 251
  Stort tack för den! Märkligt, jag har letat i åratal efter just den låten. Jag  tror att den var ledmotiv i en TV-serie för många år sedan, ”Den hemlighetsfulla ön” ( av Jules Verne?)
  Åtminstone samma kompositör? Har du något mer på lager av detta?

 255. Håkan Bergman

  pekke #253 och Labbibia
  Precis, går att gömma saker i ett riktigt piano, hur skulle det ha sett ut i Casablanca om Sam spelat synth eller el-piano?
  F.ö. verkar 2011 bli ett exceptionellt år, rötmånaden är redan här:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/skottskadad-rav-skot-jagare
  Men misttag?

 256. Pehr Björnbom

   
  En lustig tankekedja som ledde till paralleller mellan attackerna mot Stockholmsinitiativet och Stockholms blodbad!
   
  1) Det började med att jag läste att Germund Hesslow tog upp Stephen Schneiders famösa uttalanden som innehöll devisen ”Var och en av oss måste bestämma den rätta balansen mellan att vara effektiv och att vara hederlig”.
   
  De som försvarar Schneider menar att om man läser allt han faktiskt sade, som utelämnas av hans kritiker, så får man en annan bild. Exempelvis slutade han detta uttalande med att han hoppades att man skulle kunna vara både effektiv och hederlig. Jag försvarar inte Schneider utan menar att han uppmanar till att låta ändamålen helga medlen. De av kritikerna utelämnade delarna anser jag vara brasklappar.
   
  2) Jag googlade därför på brasklapp. Denna är nära förenad med Stockholms blodbad. Det var en lapp som biskop Hans Brask sägs ha satt fast under sitt sigill när han i riksdagen stödde ett viktigt beslut mot danskarna, nämligen att straffa deras man ärkebiskop Gustav Trolle. Texten på lappen var ”Härtill är jag nödd och tvungen” och genom att ta fram denna lapp undgick Brask att bli dömd och avrättad vid Stockholms blodbad.
   
  3) Därför läste jag också om Stockholms blodbad:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad
   
  Där finner vi att de som avrättades dömdes för kätteri enligt anklagelser av ärkebiskop Gustav Trolle. Se under rubriken Kätteri, andra stycket:
  I 1500-talets teologiska litteratur var begreppet kätteri utförligt beskrivet. Med kätteri menades dels hæresi, dels schisma. Antoninus av Florens verk Summa sacræ theologiæ, iuris pontificii et Cæsarei var vida spridd vid den här tiden och i den beskriver Antoninus vilka två krav som krävs för att hæresi ska föreligga: dels att man förnekar något i Bibeln eller något som kyrkan fastslagit som normgivande för tron, dels att man frivilligt har anslutit sig till en felaktig lära och att man av envishet vägrar att inse de religiösa sanningar som kyrkan lär ut. Vidare menar Antoninus att schisma betyder att någon av fri vilja väljer att vägra underkasta sig påven och den kyrkliga gemenskapen”
   
  4) Detta leder tanken till bilden att även Stockholmsinitiativets medlemmar har blivit dömda och avrättade för kätteri i enlighet med ärkebiskop Patrik Lindenfors anklagelser.
   
  SI har förnekat sådant som står i IPCC:s rapporter och som IPCC har fastslagit som normgivande för tron.
   
  SI har frivilligt anslutit sig till en felaktig lära och man har av envishet vägrat att inse de klimatalarmistiska sanningar som IPCC lär ut.
   
  SI har dessutom av fri vilja vägrat att underkasta sig IPCC:s styresmän och den klimatalarmistiska gemenskapen.
   
  Stockholmsinitiativets blodbad – sug på den!
   

 257. pekke

  Hej folks ni får gärna mata på med länkar till både gamla gooooodingar och nyare godingare.
  Gillar allt från klassiskt till hårdrock/headbangers.
  Fast progg med för mycket vänstervridning behöver ni dra fram.
  Och så bryter vi lite mot det jag skrivet ovanför direkt med den här låten från en av mina favoritgrupper under slutet av 70-talet Factory.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=j5i-965wNQo&feature=related

 258. pekke

  Fast progg med för mycket vänstervridning behöver ni inte dra fram.
   
  Och det blev en j_vla skillnad !

 259. Labbibia

  Håken Bergman # 255
  Hahaha
  han måste ha haft en räv bakom örat, den där räven……
  Eller så kanske jägaren var på örat? 😉
  Godnatt nu, hög tid för bingen!

 260. ThomasJ

  Labbibia #254:  Där är fler inspelningar på YouTuben av denna underbara njutning.
  Å andra sidan besitter jag ett original av The Band – original – , 2x lp-skivor, fortsatt i plastfodral 2-3 ggr. spelade. Dé du!
  Muddy water… yu name it!  😀
  Mvh/TJ

 261. Bäckström

  Pekke!
  Nu är bra nostalgisk!
  Här har du bra skit 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=rzPUZwev7V8

 262. ThomasJ

  Ett ex. dock ej original:
  http://www.youtube.com/watch?v=sMHyovwX7JM
  Mvh/TJ

 263. pekke

  Eller varför inte den största svenska popgruppen efter ABBA i Europa på 80-talet.
   
  Secret Service

 264. Håkan Bergman

  Labbibia #259
  Fram till 1955 fanns det nåt som hette Jägarbrännvin, av gubbarna hemma kallat harabrännvin, månne pga etiketten:
  http://3.bp.blogspot.com/_baPetVaG7es/SwUjfvPtX-I/AAAAAAAAMkk/jUdKyvhe338/s1600/J%C3%A4garbr%C3%A4nnvin_0033.jpg

 265. pekke

  B.#261
  Lite före min tid även om min dåtida hippiekusin antagligen skulle göra tummen upp !
   

 266. Bäckström #240
  Vi betalar för SMHI säger du. Vad kostar det oss per capita? Bör jordbrukare, sjöfarten, väghållningen och liknande (du kan säkert fylla på) betala mer än en vanlig knegare som sliter i ur och skur?
  Eller vad tycker du om pensionärer? Vi ger väl sjuttons attan i hur vädret var igår och ska bli i natt eller klockan 13 imorgon eller i övermorgon… Varför ska vi vara med och betala? Kan du förklara?
  När det gäller frågan om sommaren så liter jag tveklöst mer på SMHI än Corbyn.
  Varför då frågar någon?
  Därför att SMHI antagligen svarar att det inte går att förutsäga väder flera månader i förväg.
  Corbyn kommer nog däremot att lämna ett luddigt och samtidigt precist uttalande om han får en viss ersättning.
  Jag gissar gratis.
  Och om man därefter jämför Corbyns gissning med min så kommer majoriteten av de som betalat för Corbyns prognos försvara sitt korkade beslut, och tycka att hans gissning var bättre än min.
  Varför då undrar någon. Vi har ju inte sett resultatet!
  Det behövs inte. Så länge ingen av oss hävdade ständig värmebölja eller ständigt snöfall under juli-augusti så kan vi nog slingara oss ur en sorts medelväderprognos som blir lite annorlunda än det vanligaste medelvädret. Om vi vill gambla så kan vi ju hitta på något extremt i något avseende och vinna loppet på det. Som en outsider i ett travlopp… 
  Hur som helst så har både Corbyn och jag ungefär samma chans att pricka in sommaren om det ska handla om avvikelser från det normala. Varmare, kallare, torrare, våtare..
  I början si senare så, eller tvärt om. Många parametrar om man lägger till väderstrecken. Men chansen att det blir rätt i några hörn ökar med antalet hörn…
  Så inte är jag beredd att betala för en väderprognos. Inte ens för morgondagen.
  Men på många vis så är väderförutsägelser en viktig samhällsfunktion. Och jag är därför jätteglad för att jag kan bidra med någon krona. Så att vi slipper förlita oss på aborrfenor, rönnbär, eller någon smart statistiker som gissar.
  Och gissa om det skulle bli dyrt om vi avvecklade egen kompetens som exempelvis SMHI och var helt i händerna på gissande gubbar?
  Jag skulle snabbt vara med och skära guld i den kakan, men kanske bara överleva som trovärdig i fyra-fem år. Efter det skulle jag leva gott på min stab av trevliga väderpresentatörer som skulle göra karriär i olika underhållningsprogram på Internet-TV…
  Vad betalar varje svensk för SMHI? Är kostnaden rättvist fördelad?
  Borde man inte betala efter hur nöjd man är med prognosen?
  Borde man inte betala mer för en bra prognos än för en dålig?
  Ungefär som att skolbarnen ska kunna överklaga betyg och få dom reviderade?
  Kan man inte få vädret reviderat?

 267. pekke

  HB#264
  Nåt för min jobbarkompis som mest tölar(värmländskt tjatar) om harjakt, fast han skjuter inte mycket eftersom han mest gillar spänningen med hundjakt på harar och tycker faktiskt det skjuts för mycke när det gäller harjakt, hans åsikter om vargjakt skall icke delge er eftersom jag antagligen blir bannad då .
   
  😉

 268. Bäckström

  ähh jädra fysker och naturvetare ni fattar ju inte sann konst!
  🙂
  Zappa är det bästa 1900-talet har att ge vad gäller musikgenren!
  Det är objektiv bevisad sanning enligt oss musikvetare:)
  Det stör mig att det finns fler renäsansmänniskor som har förmåga att kunna gå utanför sin lilla sfär och försöka omfamna ett större perspektiv.
  Nånstans hör allt nämligen ihop.
  Kunskap skall respekteras!
   
  /Bäckis
   

 269. L

  Uffeb, om du tittar på SMHI:s hemsida så ser du att man får betala om man vill veta lite mer, som bönder och sjöfart t ex.

 270. Bäckström

  Gunnar L!
  Jag har deal till dig som är så nyfiken på att lära dig allt som är möjligt.
  Dealen är:
  • Jag lär dig allt om musik som jag kan
  • Du lär mig allt om Fysik som du kan
   
  Deal?
  Bäckis
   

 271. pekke

  Uffeb
  Ursäkta mig om jag frågar, men du verkar lite insnöad på nåt vis.
   
   

 272. ThomasJ

  Korr #260: Det handlar om The Band – The Last Waltz. Inspelning på 3x LP-skivor, inkl. infopaper, och inget mindre/mer.
  Sorry för tidigare felaktigheter.
  Mvh/TJ

 273. ThomasJ

  pekke #271: Du har ju varit med här så länge att den frågan är la rätt insnöad i sig själv… så att säga…  😉
  Mvh/Tj

 274. Bäckström

  UffeB
  Där tog fyr ser jag.
  Jag litar hårt på att SMHI kan föutsäga vädret de närmaste 3 dagarna, typ. Ty där besitter dom kompetens och med all rätt, ty inom sådana tidsintervaller har dom mycket bra kunskap om.
  Jag skulle inte anlita vare sig Svensmark eller Corbyn för motsvarande period väderförutsägelse. Så där är vi överens.
   
  Däremot, i längre tidsskala verkar SMHI/Metoffice mfl. falla slätt. Håller du inte med?
  Visst, hur det blir 0m 90 år är ju såkart ännu svårare att säga, men ändå. tycker inte du att det finns grogrund för ifrågasättande när Metoffice säger att det ska bli en varm vinter (vilket dom har hävdat i 3 år) och så blir det tvärs om?
   
  När (facit) dvs. verkligheten inte stämmer överens med prognoserna så borde väl varje tänkande människa hysa tvivel?
   
  Gör inte du det Uffe?
   

 275. ThomasJ

  Dear hours… Vaken pga. total ominstallation av en av datorerna. Otäckt jobbiga mbr-virus… Grrr  🙁
  Mvh/TJ

 276. L #269
  Ja. Vet du hur stor del av kostnaden för en verksamhet som SMHI som betalas av deras sålda tjänster?
  Är den stor? I så fall är det väl inget skatteproblem. Är det en stor del som betalas av bönder och sjöfart så får vi andra våra väderprognoser billigt. Eftersom bönder och sjöfart naturligtvis väljer bästa nytta för pengarna.
  pekke #271
  Du behöver inte be om ursäkt. Det stör mig inte att du tycker så.

 277. Bäckström #274
  Nu lägger jag ner för i natt.
  Men jag håller med om att varje meteorolog som uttalar sig om vädret i framtiden gissar.
  Men, det finns ett litet men, och det handlar om sannolikheter och lite märkliga saker som är svåra att greppa när det gäller stort och långsiktigt och smått och kortsiktigt.
  Låt mig ta ett enkelt exempel.
  Du kastar ett mynt och funderar över vilken sida som ska komma upp.
  Ingen vet om det blir krona eller klave.
  Efter många kast där krona dykt upp i ett övervägande antal så finns det de som satsar mer på klave nästa gång. Trots att det fortfarande är lika chans för båda utfallen. (Någon smart typ kanske har gissat att det är fel på myntet och satsar på en ny krona).
  Ungefär så fungerar många. Alla vet troligen att det varje gång är samma sannolikhet av utfall, men på något förunderligt vis ska det som hänt tidigare ha betydelse.
  Så om Corbyn haft rätt i sina gissningar ett antal gånger, och en meteorologisk institution haft lika många fel under samma period så är det inte så konstigt.
  Dom har gissat, och det säger inget om hur dom kommer att gissa i framtiden.
  Och en annan sak på samma tema.
  Varför kan man inte förutsäga vädret i nästa vecka när man påstår sig kunna veta hur vädret blir om tio år?
  Tänk dig slantsingling med ett mynt som har en begynnande förändring på en sida.
  Första gången är det 50% chans att få krona eller klave. Samma sak nästa gång.
  Så småningom, efter mängder av kast finns en trend, men du vet inte vad det beror på.
  Trenden är inte konstant och tydlig eftersom enstaka kast inte påverkas av den lilla förändringen. Du kan få en hel serie av klave blandat med enstaka krona. Trots att trenden var krona.
  Efter väldigt många kast vet du om den lilla förändringen i myntet hade en inverkan. Och om förändringen långsamt ökar så kan det ta tid innan man börjar putsa på myntet för att återställa jämvikten.
  Men hur som helst så är det svårare att ge en prognos över utfallet efter 10 kast än efter 1 000 kast.
  Sagt till de som tjatar om att vädret om tre dagar kan dom inte pricka rätt, men klimat och väderförhållanden om tio år, det kan dom uttala sig om.
  Om dom har på fötter vet inte jag, men det är inte nödvändigtvis svårare att förutspå framtida klimat bara för att man inte kan lova ett visst väder om tre (eller säg fem) dagar.

 278. pekke

  Uffeb
  Det tackar jag för eftersom jag vet din fysiska boplats är en av de kallaste platserna i svealand och jag vet hur det verkligen är att bli insnöad när det ända är att bygga tunnlar genom snövallarna eftersom varje nytt snöväder hela tiden vräkte ner ny snö i gångarna så det var smartare  att göra tunnlar där drivorna var för höga, var undrar alla hände det här nu, 80-talet mellan åre å ö-sund, västanvinden bara vräkte in snö från atlanten mot min släkts hembygd, vägarna gick ju att ploga men drivsnö byggde 2 meter höga vallar runt bostäderna i min hembyggd och där man inte kom åt med en plog fick man skotta.
   
  Men vad har det här med väder å klimat att göra !?
  Antagligen ingenting å göra, men det var j.vligt då när det inte lönade sig att skotta upp gångvägen helt genom snodrivorna.
   
  Lite svenska låtar från vincent.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=I0pP–qbUeU
   
  http://www.youtube.com/watch?v=Q5rBQgRkwxg&feature=related
   
  http://www.youtube.com/watch?v=WB5onaN6nJk
   

 279. L.A.

  Angående punkt 2.
  Det är ju inte så att världen vaknade som en nyponros morgonen den 31 oktober 1858 och fann att världen var ”industrialiserad”.
   
  Så när blev ”världen” industrialiserad och när började denna om vi kallar det industriella revolution få genomslag på CO2 halten i atmosfären?
  Om man studerar den första figuren i länken nedan känns det påstådda sambandet minst sagt tunt.
   
   
  http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=72711

 280. Bertel

  L.A
  Tack för länken och hittade denna replik till artikeln från Jan-Olov Liljenzin http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=71110 läsvärd, trots några år på nacken.

 281. Gunnar Strandell

  Thomas #193
  Googla på: Volcano monitoring CO2
  Och du får se att metoden används och vidareutvecklas än idag.
  För mig förfaller det naturligt att en mätstation på en vulkan också används för att ställa diagnos på själva vulkanen och då behöver man ta referensprover på lovartsidan i opåverkad luft. 
  Texten i din länk är skriven utifrån AGW perspektiv där naturligtvis förändringen av referensen är det anmärkningsvärda. Jag tycker att den har ett skimmer av hjältehistoria över sig.
  Jag kan ha rätt eller fel, men under alla omständigheter har far och son Keeling gjort ett utmärkt jobb genom att hålla igång så noggranna mätningar under så lång tid. 
  Din beskrivning av Beck’s mätningar i #194 hedrar dig eftersom jag tidigare bara sett dig vifta bort dem som skräp. I mitt stilla sinne undrar jag om de högre halter han mätt upp i närheten av städer ger ett bidrag till UHI och i så fall ger stöd åt CO2-potesen.  

 282. Jan-Erik S.

  LK #157:
  Du skriver:
  ”Hade vi bara släppt ut CO2 och för övrigt inte stört naturen så hade det enda som hänt varit att det hade vuxit mer.
  I så fall har vi gjort ett dubbelfel skulle man kunna säga:
  1 Ökat koncentrationen av CO2
  2 Förhindrat en naturlig tillväxt#
  Helt rätt 😉

 283. Jan-Erik S.

  Labbibia #151:
  Förvisso så används trä i husbyggnad mm, frågan är hur mycket.
  Inbillar mig att det mesta förbränns.
  Dessutom, det är de STORA träden som förbrukar CO2 exponellt med hur stora de blir.
  Träd tillåts inte bli för stora i de områden där de avverkas. Kapas ner långt tidigare deras maxstorlek, kanske 20(?) år tidigare.
  Hade de fått stå 20 år längre så hade CO2 naturligtvis varit lägre.
  Beträffande algblomning i Östersjön så har det helt riktigt funnits i hundratals år, förmodligen längre. Västkusten har maneter som alternativ till alger.

 284. Thomas

  Gunnar #281, att någon använder CO2 för att mäta aktivitet hos en vulkan är inte detsamma som att Keeling gjorde det, vilket du tycks ha insett.
  Däremot tycks du inte förstått att Beck aldrig mätt någon CO2-halt. Han har bara dammsugit gamla artiklar efter mätdata. Många av dessa mätdata var säkert bra för det de ursprungligen användes till, men sättet Beck sammanställt dem är fortfarande skräp.

 285. Håkan Sjögren

  Thomas # 284 : Thomas, jag förstår att Du anser att Beck:s sammanställning är skräp, eftersom den rakt inte stöder AGW-förvillelsen. Mvh, Håkan.

 286. Thomas

  Håkan #285, vad du ägnar dig åt är ren projektion. Du har övergett all objektivitet till förmån för att tro på allt som strider mot AGW, och därför tror du att alla som accepterar AGW gjort på samma sätt. Jag har förklarat varför jag anser Becks mätningar för skräp, du har inte på någon punkt motsagt detta.

 287. Håkan Sjögren

  Thomas # 286 : Jag har sett att Du anser Beck:s mätningar vara skräp, samtidigt anser Du att han inte har gjort några mätningar alls. Jag tror att framtiden för AGW-are ter sig becksvart,vilket förklarar vissa logiska brister. Mvh, Håkan.

 288. Thomas

  Håkan Sjögren, Beck har inte varit ute och mätt, han har sammanställt vad han kommit över av gamla data. Du fattar inte den skillnaden, och sen anklagar du MIG för att ha logiska brister. Ta och skärp dig och bemöt mig i sak istället för att spela idiot.

 289. vem

  Thomas och Håkan Sjögren.
  Finns det någon information att enas om?
  Thomas agerar som påven!

 290. Håkan Sjögren

   vem # 289 : Jag tror att vi skulle kunna enas om att ”globel uppvärmning” bör göra det varmare medan ”global nerkylning” bör göra det kallare. Mvh, Håkan.

 291. Håkan Sjögren

   Thomas # 288 : Men snälla Thomas, i # 286 anser Du att Beck:s mätningar är skräp och i # 288 att Beck inte har varit ute och mätt. Din logik verkar vara höljd i ett moln av koldioxid. Mvh, Håkan.

 292. Thomas

  Håkan, så jag slarvade i hur jag uttryckte mig i ett inlägg och det gör du en stor sak av trots att du från mina tidigare inlägg måste vetat precis vad jag menade. Kan du nu istället för sådan sofism ta och bemöta mig i sak.

 293. Lena Krantz

  Håkan
  Ursäkta om jag lägger mig i men det blir lite tradigt när det tjafsas om vem som sagt vad. Om Thomas visste igår att Beck inte har gjort några mätningar så lär han väl veta det idag också…

 294. Peter Stilbs

  Det som inte framkomit i den senaste diskussionen mellan Thomas & Håkan är:
  En annan ”sammanställare” – Callendar på 1920-30-talet – ses av AGW-kretsar som en pionjär att se att CO2-halten i atmosfären steg  – det är det resultat man vill ha
  han åstadkom det med suverän Cherrypicking bland liknande eller samma data som Beck sammanställt, och hyllas för det. 
  Men IPCC har struntade sen till 100 % att låtsas om att det fanns äldre data, och börjar tideräkningen vid 1958 (Keeling etc)
  Med tanke på fluktuationerna i CO2-halten i atmosfären och den mätmetod man använder (IR-absorption, med ett grovt instrument med ca 1% noggrannhet) så begriper i allafall inte jag hur man får till siffror som   386.82 ppm  utan att kasta allt i papperskorgen som inte stämmer med det koncentrationsvärde man vill få.

 295. Gunnar Strandell

  Thomas #284
  Låt oss enas om att Beck’s mätningar är en beteckning på det urval  han preseterat i sin skrift. Det är inte konstigasre än att vi refererar till HadCru, Giss eller SMHI trots att vi vet att det är vanliga människor som i ur och skur läst av instrumenten och lämnat rapporter. I några fall talar vi ju också om Hansen’s eller Jones mätserier.
  När det gäller Keelings mätningar blir jag förvånad om han inte har haft ett finger med i det som lett fram till ”Continuous on-site monitoring” som det presenteras här:
  http://volcanoes.usgs.gov/activity/methods/gas/index.php
  Observera att mätningarna görs på Hawaii.
  Om han inte varit med verkar det som att han trots allt har missat en aspekt på den fina teknik han utvecklade. 
  Till sist undanber jag mig kommentarer om vad jag förstår eller inte för de har inget att tillföra diskussionen.

 296. Thomas

  Peter Stilbs #294, så AGW-folket hyllar och ignorerar Callendar samtidigt? Jag förstår inte hur något sådant ens är möjligt, men uppenbarligen är båda fel.
  Det är riktigt att Callendar påstod sig kunna se att CO2-halten steg vilket bemöttes med misstro av hans kollegor eftersom dåtidens mätmetoder inte ansågs tillräckligt bra. Någon senare analys av om han hade kommit på en bra metod eller bara tur känner jag inte till. (Finns den källa du använt för att kunna säga att det rörde sig om ”cherrypicking” online?)
  Callendar försökte dock göra något nytt, ta de bästa data som fanns och se vad man kunde göra av dem. Beck var många decennier för sent ute. Han tog bristfälliga data och sammanställde dem okritiskt till en nonsenskurva när man redan hade bättre data.
  Om du är intresserad av hur Keeling kunde få den noggrannhet han fick finns det en hel del dokumenterat, men om du föredrar att bara misstänkliggöra i vanlig anda antar jag att det inte intresserar dig.
   

 297. Slabadang

  Uffe B #247
  Jag skulle vilja säga att hela ditt resonemang om ”slantsingling” och Corbyn är ett utmärkt exempel på en man som resonerar utifrån det förstånd han har tillgång till.

 298. Thomas, jag kan intyga att din logik i de resonemang du anför väldigt ofta har grava brister. Och att bristerna händelsevis varenda eviga gång tenderar att förstärka, och överdriva alarmismen (eller skapa sådan ur tomma intet) samt att de även konsekvent undviker, förringar, bagateliserar, eller tom förnekar invändningar mot samma alarmism.
  Och dessa brister är alltså helt oberoende av huruvida även andra gör logiska resonemangsfel.
  Det är lite roligt att just du anklagar andra för att projicera …
  🙂

 299. Slabadang #297
  Grattis! Då tillhör du samma kategori.
  Annars brukar få vilja erkänna det.

 300. Thomas

  Gunnar #295, det är för all del möjligt att du har rätt, men då har utvecklingen snarare varit åt andra hållet, att man från Keelings mätningar började fundera på om man också kunde mäta utsläpp från vulkaner och därifrån till om det kunde användas för att förutsäga utbrott.
   

 301. AOH

  http://wattsupwiththat.com/2010/09/23/obituary-ernst-george-beck/
  Thomas.
  Det märks att du med hull och hår försvarar dina AGW-vänner Rahmstorf / Schellndorfer, vilka precis som du inte tycks ha ett gott ord till övers för E G Beck.
  ……“Ernst Georg Beck published this analysis three years ago in the British technical periodical “Energy & Environment” and sowed thereby already before “Climategate” in late autumn of 2009 serious doubts about the reliability of the statements of the IPCC…….

  ……… Climatologists who depend on financial funding from the German Government and the European Union and who are closely linked to the IPCC could not forgive him that publication…….

  Och du väcker nästan ett löjes skimmer när du säger i # 194 :
  ……Det brukar talas om att de kemiska metoder för att mäta halten var väldigt noggranna, men vad hjälper det om den som tog luftprovet inte var tillräckligt noga med att inte få med någon utandningsluft t ex? (Ett högst reellt problem, instruktioner idag för att ta manuella luftprov inkluderar att man skall hålla andan och promenera en bra bit mot vinden innan man tar sitt prov)

  Becks sammanställningar baseras bl.a. på Nobelpristagare Otto Warburg , som säkert inte mätte CO2 felaktigt d.v.s blandad med utandningsluft för sina vetenskapliga arbeten.
  http://www.oxygentimerelease.com/A/Therapies/p8.htm

  „….His methods involved detailed studies on the assimilation of carbon dioxide in plants, the metabolism of tumors, and the chemical constituent of the oxygen transferring respiratory ferment…”…

  Så det ligger mycket t i det när Håkan Sjögren säger # 285 :
  ……Thomas, jag förstår att Du anser att Beck:s sammanställning är skräp, eftersom den rakt inte stöder AGW-förvillelsen. ……..

 302. Gunnar Strandell

  Thomas #300
  Efter att ha skummat igenom denna länk anser jag att du har rätt:
  http://scrippsco2.ucsd.edu/publications/keeling_autobiography.pdf
  Det är Keelings egna ord, och här diskuteras också möjligheten av att vulkanen kan störa mätningarna.
  Min logik ledde in på ett villospår och jag är glad och tacksam för att diskussionen med dig har rättat till det.
  Trevlig Helg!

 303. Thomas

  AOH, är du på allvar? Du drar upp ett blogginlägg som hänvisar till en artikel i E&E som har policyn att publicera allt som strider mot AGW och låta läsarna bedöma sanningshalten. Vad skulle ditt citat bevisa menar du?
  Ditt citat om Warburg bekräftar bara vad jag sa: Beck använde mätningar som gjorts av helt andra skäl än att mäta atmosfärens bakgrundshalt av CO2. Det var säkert utmärkta för sitt ändamål, men den som vill studera fotosyntes håller naturligtvis till vid marknivå där det finns växter, och där kan halten fluktuera kraftigt just pga dessa växter. Man måste upp i den fria atmosfären för att få rätt värde.
   

 304. Gunnar Strandell

  On topic: ”Så många missförstånd”
  I mitt sökande efter referenser i diskussionen med Thomas snubblade jag över den här:
  http://geologist-1011.mobi/
  Det känns skönt att avsluta veckan med att se att man inte är ensam om att dra felaktiga slutsatser utifrån tillgängliga data.
  Men jag tror och hoppas på att det kan fortsätta att vara så och att diskussionerna leder till att vi ökar vår gemensamma kunskapsbas.  

 305. Thomas

  Gunnar #320, tack för den länken! Det är alltid intressant att se förstahandsuppgifter av hur det gått till.

 306. vem

  Varför tjata med Thomas?
  Thomas framför inga egna åsikter, hänvisar enbart till ”fakta” från andra troende!
  Se och läs vad Thomas skriver på andra bloggar!
   

 307. vem

  Har du/ni inga egna uppfattningar tillför tjöt med Thomas nada!

 308. ThomasJ

  Ja-ja,… där finns ju såååå mååååånga missförstånd, eller hur?  😉
  http://ff.org/centers/csspp/library/co2weekly/20060627/20060627_18.html
  Mvh/TJ

 309. Peter Stilbs

  Thomas #296 – Callendar tog de data som han gillade , och struntade i de andra .  I stort liknar de den bild IPCC vill se.
  Och han hyllas närmast som en pionjär i exempelvis Wearth’s History of Global Warming – eller vad den heter.
  Vetenskapshistorikern Fleming i USA och vår egen Sörlin kör med samma story.
  Både IPCC och Callendar struntade i allt som låg utanför denna bild.
  Alles klar ?

 310. vem

  Är enbart Ulf Danielsson som vet hur det är att hoppa i ett svart hål
  (Ulf redogjorde för hoppet i P1 nyligen, inom en månad)
  och Thomas som vet allt om kommande klimat!
  Är patetiskt!
   
   
   

 311. vem

  Kanske oxo MP är lika duktiga som Thomas!
  Mindre av allt och mera skatter!

 312. Thomas

  Peter Stilbs, jag undrar fortfarande om du har någon källa för anklagelsen att Callendar bara tog de data ”han gillade”?
   
  Vad Weart skriver om Callendar är mycket blandat.
  http://www.aip.org/history/climate/co2.htm#SC
  Han säger inte mycket om hur Callendar fick sina data över CO2-halten, men är rätt kritisk över hur Callendar beräknade klimatkänsligheten.Slutklämmen är:
  ”Research by definition is done at the frontier of ignorance. Like nearly everyone described in these essays, Callendar had to use intuition as well as logic to draw any conclusions at all from the murky data and theories at his disposal. Like nearly everyone, he argued for conclusions that mingled the true with the false, leaving it to later workers to peel away the bad parts. While he could not prove that greenhouse effect warming was underway, he had given sound reasons to reconsider the question. We owe much to Callendar’s courage. His claims rescued the idea of global warming from obscurity and thrust it into the marketplace of scientific ideas. Not everyone dismissed his claims. Their very uncertainty attracted scientific curiosity.”
   
  Vilket är hur forskning vanligen beskrivs. Man minns det folk gjorde rätt, att det dessutom blir en massa fel hör till sakens natur och givet lite tid är forskarsamhället bra på att sortera fram det värdefulla.
   
  Läs dessutom Keelings självbiografiska skildring från #302. Han säger sig där fått en noggrannhet på 0,1 ppm och anger en referens om du vill ta del av detaljerna.

 313. vem

  Thomas 312
  Vad har du för uppfattning?
  Ingen, eftersom du enbart hänvisar till andra!

 314. Jan-Erik S.

  #297 och #299:
  Ärligt talat så tror jag vi alla resonerar utifrån det förstånd vi har tillgång till. 😉

 315. vem #307
  ”Har du/ni inga egna uppfattningar tillför tjöt med Thomas nada!”

  Kul synpunkt. Egna tankar är naturligtvis alltid bättre. Även om dom hamnar uppåt väggarna fel.
  Så länge man vägrar att lyssna på andra som tänkt andra tankar så kan man ju leva gott med sina egna. Det kan nog fungera i ett helt liv, men om den attityden startar tidigt så dör man nog ganska okunnig.

 316. vem

  Uffeb # 315
  Du är säkert en kul person, men inom klimatdebatten tillför du inget!
  Och ingen annan heller, ingen vet!
  Uffeb sök dig till andra sociala bloggar.

 317. Gunnar Strandell

  vem #306
  Jag gillar att diskutera med Thomas och följa diskussionerna han för med andra för att det ökar min förståelse för hur klimatet fungerar och hur man kan komma till olika slutsatser utifrån samma fakta.
  Men jag håller med dig om att debatterna om vilken tolkning som är den rätta inte tillför särskilt mycket och lätt spårar ut i att man inte kan skilja på sak och person.
  Sedan tycker jag att Thomas inlägg på andra bloggar i allmänhet är vederhäftiga fast de bygger på hans övertygelse.
  Alternativet för mig vore att i enrum gå igenom IPCC AR4 och NIPCC och deras referenser. Men det spricker dels på att många av referenserna finns bakom en betalvägg och det kostar ca 50.000:- att få tillgång till allt och dels på att det skulle vara fruktansvärt tråkigt.
  När nu Kevin Trenbert och andra som är övertygade om CAGW uppmanar till att inte debattera med skeptiker tycker jag att det är utmärkt om Thomas och andra har tid och tålamod att diskutera sakfrågorna här på TCS. Den dag det upphör blir TCS ointressant för mig. 

 318. ..tillägg #315
  OBS ironivarning. Inte ett bra sätt att diskutera i det här formatet.
  Jag ska bättra mig på den punkten.  🙂

 319. vem

  Gunnar Strandell # 317
  Har du inga som helst krav?
   
  Varför inte snacka med Dr Max?

 320. vem

  Uffeb # 318
  Du kan lika gärna snacka med påven!
   

 321. Thomas

  vem #313, jag har inte bedrivit egen forskning i klimatvetenskap och har därför inte så mycket intressanta idéer unika för mig utan jag hänvisar till folk som vet mer. Det låter som du är mer intresserad av en sån där diskussion man kan ha en kväll på puben där alla säger sig ha lösningen på världsproblemen. Det kan väl vara kul, men några världsproblem löser det ju inte.

 322. vem

  Thomas # 321
  Prata om det du vet, istället för att hänvisa till andra som inte heller vet!
   

 323. vem #316
  Jag ska försöka lär mig lite mer om klimat och väder genom att läsa dina bidrag här. Jag menar allvar nu.
  Jag kanske har missat mängder av dina bidrag till kunskap. Men om det beror på dig eller mig har jag inte riktigt fått kläm på. 

 324. vem

  Uffeb # 323
  Ingen vet något om framtida klimat!
  Tipstjänst vet efteråt hur matcherna har utfallit!
   

 325. Gunnar Strandell

  vem #319
  Jag kan lugna dig med att jag följer Dr. Max också.
  Ibland skriver jag också en kommentar om jag tycker mig ha något att tillföra eller opponera mig mot. 

 326. Uffe B – Du pratar ofta om att du är nyfiket intresserad, och att du vill lära dig relevanta saker. Du tom ofta klagar över att andra inte skriver sådant du gärna hade läst istället …
  Däremot tror jag inte att du lär dig något, kanske inte ens vill lära dig något, bara prata om sådant …

 327. vem

  Gunnar Strandell # 325
  Vad kan du opponera emot?

 328. Labbibia

  vem
  Apropå Påven och likheterna mellan religion och AGW-fanatiker.
  Nu när det blivit hiskeligt kallt på det norra halvklotet på vintrarna igen, hävdas plötsligt från AGW-fanatikerna att det är ”den globala uppvärmningen” som ligger bakom….Och att denna uppvärmning mycket väl kan orsaka en ny istid (Häpp)
   Så lät det ju frövisso inte för några år sedan, då vi fick oss till livs ett kopmmande medelhavsklimat i Pite-trakten, Vasaloppet skulle vara ett minne blott på grund av snöbrist osv osv…..
  Det tycks som om klimathotarna ”lagar efter läge” helt enkelt. Är det varmt beror det på ”klimathotet” och är det kallt…..samma sak. Det viktiga tycks vara att hålla tron på ”klimathotet” levande…..
  Häromdagen såg jag en artikel i DN som refererade att Påven hållit tal.
  Till min stora förvåning ”erkände” Påven Big Bang-teorin om universums uppkomst. Men……..Du kan kanske gissa vem han menade var den som satte igång Big Bang? 😉
  Påven gör alltså likadant som AGW-fanatikerna….han lagar efter läge…..
  Eller tvärtom om man så vill….
  Slutkläm: AGW blir mer och mer likt en religion, som inte får ifrågasättas…..

 329. vem

  Labbibia #328
  ”Nu när det blivit hiskeligt kallt på det norra halvklotet på vintrarna igen”,
  Har det inte alltid mer eller mindre varit det?
   

 330. Jonas N #326
  Du är förutsägbar. Du hoppar in i andras diskussioner och väljer sida.
  Och oavsett vilka tankar du har om det som diskuteras så vill du göra dig hörd med lite ”nålstick”.
  Antagligen mest för publiken eftersom du sedan länga fattat att dina nålstck inte betyder ett skvatt för den du vill sticka.
  Uffe B – Du pratar ofta om att du är nyfiket intresserad, och att du vill lära dig relevanta saker. Du tom ofta klagar över att andra inte skriver sådant du gärna hade läst istället …
  Däremot tror jag inte att du lär dig något, kanske inte ens vill lära dig något, bara prata om sådant …”
  Jag har länge tänkt att samla dina likalydande kommentarer där du vill uppmärksamma publiken på att du är en klok typ, men det har inte blivit av. Och det behövs ju inte. Du repeterar ju samma sorts argument hela tiden.
  Typ så här:
  Vad vill du ha sagt? Du vet inte själv vad du vill! Du påstår något som du inte ens förstår själv. Du frågar men förstår inte svaren eftersom du inte vet vad du frågat om. Du är en rolig typ men förstår inte varför…

 331. Labbibia

  vem
  Jodå. Visst är det så. Men AGW-aktivister i Sverige har ju använt några milda vintrar för 10 år sedan på ett mycket effektivt sätt i propagandan. Att dessa milda vintrar berodde på en positiv fas av NAO (Nordatlantiska oscillationen) var något som inte nämndes med ett ord. Trots att ex meteorologer mycket väl visste vad det handlade om.

 332. vem

  Labbibia # 331
  Vi har inte haft några milda vintrar, möjligtvis mindre kalla!
  Jag har firat midsommar i skärgården som var mindre varm än det var på nyårsafton samma år! Kanske var det 1986!

 333. Thomas

  Labbibbia #328 ”Nu när det blivit hiskeligt kallt på det norra halvklotet på vintrarna igen”. Enligt UAH låg anomalin för december 2010 på +0,213 grader över referensperioden 1981-2010. Är det verkligen rättvisande att tala om ”hiskeligt kallt” när det ligger en bra bit över medel?

 334. Labbibia

  Thomas # 333
  Är -15 grader C varmt eller kallt?
  Lägg till +0,213 grader (fantastiskt, man kan alltså mäta ner till 1000-delar av en grad, i sanning fantastiskt) och det blir alltså ca -14,8 grader C istället.
  Dags för badbrallor?  

 335. sign ’vem’
  Thomas har koll på både en hel del av den senaste pro-AGW-argumentationen, och deras enklare motlägg mot den kritik de och klimathysterin får. Dessutom har han länkar till detta och emellanåt tom referenser.
  Vid enstaka tillfällen har han även fört relevanta resonemang om fysikaliska sammanhang och pekat ut motsv fel hos andra.
  På de (främst den första av) punkterna bidrar han här med sådant som andra inte har eller kommer med, även den andra punkten tillför visst värde (när sådant förekommer)
  Du har rätt i att han däremellan också bluddrar dumheter, försöker misstänkliggöra person, framför usla resonemang och logik, och gör en hel del självmål. (Den sista punkten skulle iaf jag se som vara netto ett positivt bidrag, men det är förstås en personlig värdering). Han brukar tyvärr också har väldigt svårt att referera/återge andras arbeten korrekt eller relevant.
  För sådant skall han kritiseras, och få mothugg. Det får han också. Men som du kanske märker tar han inga sådana debatter. Han debatterar öht inte i syfte att öka förståelse och insikter. Utan utkämpar ett tämligen hopplöst PR-krig för att senarelägga reträtten för AGW-sidans alla positioner, och tyvärr kan han bland dessa, eller försvaret för dem, inte skilja högt från lågt, utan kämpar i en och samma riktning med det bästa som finns att tillgå (vilket som sagt kan vara nästan vad som helst) …
  Men om man är medveten om detta ser jag inte ngt problem med det. Även det sista är ju ett bidrag till att synliggöra hur debatten numera förs … och han håller oerhört mycket högre nivå i densamma än UI. Det faktum att Thomas är det bästa (svensktalande) AGW-sidan har att visa upp säger ju en hel del i sig … tycker iaf jag!
  🙂
  Vad vill du själv bidra med, och varför inte peka ut och belysa de stolligheter som du själv observerar … inte bara klaga på att vissa personer argumenterar stolligt!?

 336. vem

  Thomas # 333
  Enligt UAH, har du ingen egen uppfattning?

 337. –> Ni som är intresserade av väder…
  yr.no har ibland lite olika populära funderingar om väder och klimat.
  http://www.yr.no/nyheter/1.7463505
  Den här handlar om NAO och kalla vintrar i Europa.
  För övrigt anser jag att NAO antagit en mer normal och positiv fas.
  Vad det nu beror på.
  För övrigt påstår jag också att C02 är en del av det vi kallar växthus på Jorden. Och halten ökar.
  Vad det nu beror på.

 338. vem

  Jonas N # 335
  Thomas har fullt koll på andra som inte vet?
  Vem gissar minst fel?
   

 339. Uffe, ganska ofta för jag diskussioner som är relevanta för klimatet förståelsen av detsamma, för modellering och interpretation och/eller för klimatdebatten på en nivå som ingen behöver skämmas för.
  Dina bidrag har varit att ’nederbörd beror av lufttryck, fuktighet och temperatur’ samt att ’trycket är högt längst ned under tjocka istäcken’. Och förstås dina betygelser om ’nyfiket intresse’ …
  Men du missförstås en grej: När jag tilltalar dig är det inte ’argumentation’ … Och nålstick är din metod, jag tilltalar dem jag menar snackar strunt, öppet, direkt och ofta specificerandes vad jag menar är dumheter. Och du kan vara säker på att de träffar …

 340. vem

  Jonas N # 338
  ”Vad vill du själv bidra med, och varför inte peka ut och belysa de stolligheter som du själv observerar … inte bara klaga på att vissa personer argumenterar stolligt!?”
  Kanske lite ödmjukhet?
  Gick snickarn`s son på vattnet?
  Är det rätt att förbjuda preventivmedel, som påven gör?
  Varför har man inte i Haiti på ett år rensat upp?
  Varför får pensionärer födda före 38 mindre pension?
  Betalar dom då mindre skatt? Enligt Borg är det så!
  ……………….

 341. vem
  Thomas informerar oss (som inte slaviskt följer AGW-propagandasajter) vad som försiggår där. Ibland högt, oftast lågt. inte ens alltid rätt. Ibland tom argumenterar han för deras hållning. Men det är faktiskt ngt han tillför här …

 342. Toprunner

  Jonas #339:
  Nålstick fungerar dåligt på en redan urblåst ballong!

 343. AOH

  Thomas # 303
   
  http://multi-science.metapress.com/content/121661/?sortorder=asc&v=expanded&o=10
   
   
  ….AOH, är du på allvar? Du drar upp ett blogginlägg som hänvisar till en artikel i E&E som har policyn att publicera allt som strider mot AGW och låta läsarna bedöma sanningshalten. Vad skulle ditt citat bevisa menar du?…..
  Thomas
  Om någon inte skall tas på allvar så är det nog du. E & E Journalen finns sedan 1961 och hade knappast funnits kvar bara genom att låta läsarna bedöma sanningshalten.
  Att dina kompisar Rahmstorf / Schellndorfer inte gillar Becks arbeten, som jag skrev i # 301 det låtsas du ingenting om.
  Snacka om oseriös.

 344. Jan-Erik S.

  Uffeb #337:
  Du skriver:
  ”För övrigt påstår jag också att C02 är en del av det vi kallar växthus på Jorden. Och halten ökar.
  Vad det nu beror på.”
  Jag har förklarat de sista 5 dagarna på olika trådar, ganska ingående, vad det beror på.
  Enligt mina teorier så beror CO2-uppgången på minskad LEVANDE biomassa vilket gör att faunan helt enkelt inte hinner ta upp CO2 lika fort som den alstras.
  Odlad mark ersätter skog = mer fri CO2.
  Vi förbränner mer = mer fri CO2.
  Mera människor hugger ner skog = mer fri CO2.
  CO2 ökar men det påverkar inte klimatet vare sig uppåt eller nedåt.
  Trots allt är jag såpass gammal så jag lärt mig se sammanhangen.

 345. Toprunner … vem syftar du på? Dom mest uppblåsta, med tom varmluft, menar jag finns  hos UI, men de är ju livrädda för nålsticken och raderar sådana hejvilt. Släpper igenom Pehr B:s ytterst vänligt formulerade invändningar (oftast) för att kunna peka på att de ’visst tillåter skeptiska kommentarer’ … Patetiskt.
  Uffe är mest här pga ett socialt behov, ett som jag inte riktigt förstår, men heller inte behöver förstå … han vill gärna sticka med nålar. Men vågar inte göra så öppet. Jag har inget behov att sticka honom. Att bara påpeka vad han säger räcker oftast …

 346. Thomas

  AOH, E&E är t ex inte listad i Science Citation Index som har med drygt 3700 tidskrifter, så obetydlig är den.Den började ges ut 1989, var du fick 1961 ifrån undrar jag. Tidskriften håller sig flytande på att vara platsen där AGW-förnekarna kan få sina alster publicerade så att de kan hänvisa till att deras idéer är publicerade.
  Att fler än jag anser Beck har fel är knappast något argument för att han är rätt så jag förstår inte riktigt hur du tänker när du drar upp Rahmstorf och Schellndorfer.

 347. vem

  Thomas # 346
  Var ju otroligt intressant!
  Eller inte.
  Vad får vi väder i februari?

 348. Jonas N #345
  ”Uffe är mest här pga ett socialt behov, ett som jag inte riktigt förstår, men heller inte behöver förstå … han vill gärna sticka med nålar. Men vågar inte göra så öppet. Jag har inget behov att sticka honom. Att bara påpeka vad han säger räcker oftast …”

  Hej Jonas N

 349. Jan Erik S
  Jag tror du har fel där. Jag tror att den ökade CO2-halten beror just på att där eldas fossila bränslen. Och den mängden som sådan skulle ge går faktiskt att mäta/uppskatta ganska väl.
  Faktum är att bara halva den mängden syns i mätvärdena för atmosfären, vilket innebär att den (sannolikt) har tagist upp naturligt i den (mycket större) cykeln som omsätter kolet och koldioxiden naturligt hela tiden.
  Högst troligt har detta också varit gynnsamt för biomassan (i meningen tillväxt) och att det alltså är mer levande materia idag som igen ’förbrukar’ CO2 och därmed minskar halten i atmosfären (jfrt fallet konstant biomassa).
  Däremot är CO2-tillskottet att se som en transient i omsättningstakten. Den började för bara några decennier sedan att öka, och biomassa och biotoper anpassar sig inte så snabbt heller. Dessutom har ju människan även påverkat den delen genom att odla upp arealer för att öka omsättningen.
  Som du kanske vet har IPCC projicerat en högre takt på CO2-haltens ökande, och allt eftersom tiden går blir det allt mer klart att man inte har (haft) koll på den cykeln (heller)! Och ett tänbart skäl är just att biomassan regareat positivt på dessa extra fåtals ppm CO2, och gjort något bra med dem. Som du säkert vet är för nästan alla levande organismer knappheten på föda den starkast begränsande faktorn. Och CO2 är inget annat än föda för växtligheten. Överallt!
  Dvs den gröna hystering över CO2 är ett präktigt och praktfullt självmål … som så ofta! (Men värre denna gång än tidigare)

 350. Uffe #348
  Har du någonsin kunnat beslå mig med en felaktighet? Alltså annan än att du tycker att min karaktärisering av din person och  dina inlägg här inte korrekt dig/dem? För dessa är förstås mitt personliga tyckande …

 351. Jonas N #350
  Nej du har alltid rätt.
  Du beskriver ju bara vad du själv anser om andra. Och hur det står till med ditt eget tyckande är det ju bara du som vet svarte på.

 352. ,,vet svaret på.. skulle det vara.
  Tänkt nog på Svarte Petter, av någon anledning.. eller också var det fingrarna som slarvade…

 353. vem

  Är många som är troende på denna blogg!
  Jag TROR att det är enbart SMHI som tror!
  (kanske några till)

 354. Toprunner

  Jonas N #345: Det finns mig veterligen bara en urblåst ballong här och jag vill inte peka finger, jag är helt övertygad om att du med din intelligens vet vem jag tänker på.

 355. vem

  Toprunner # 354
  Och vem kan det vara förutom du, och Uffeb?
  Mig veterligen har vi inga politiker som medverkar!
  Vilket skulle vara bra.

 356. Tprunner

  Vad har nu för elementa källor för förbättrat/försämrat klimat?
  Thomas och UI är inte tänkbara källor!
   

 357. Toprunner

  Inte vet jag, inte vet du!

 358. Uffe, nej jag har inte alltid rätt, men jag vinnlägger mig om att skriva om saker så att jag inte medvetet kan beslås med fel.
  Det jag skriver om dig är nästan enbart tyckande. Bl a baserat på dina alster här. Ibland påpekandes tokigheter i sakfrågor, men då oftast rena straffsparkar, dvs inget att brösta upp sig för.
  Men du har aldrig lyckats med motsvarande. Dina tyckanden är förstås dina egna (och troligen baserade på din ’förståelse’ av frågan) men inte utmaningar i sak. Men det är ju inte där du väljer att försöka få in några nålstick. Även Gunbo lämnar väsentligen WO i varje sakfråga, men försöker samma sak som du: Att få in ett nålstick om person i stället.
  Vilket förstås är rent trams eftersom ingen av er mött personen eller ens vågat utmana personen på ett anonymt forum (dvs här). Och nu vill du göra det faktum att du aldrig har lyckats beslp mig med fel till ett retoriskt argument i #351 … Men det är väl på den nivån du är!

 359. Toprunner

  Jonas N # 357
  Fel person att hoppa på!
  Du har ju hela riksdagen att klanka på!

 360. Topprunner
  Jag känner till UffeB, jag känner även till Gunbo och Anders L, jag vet att Thomas Palm skriver här, och att UI-medlemmar ibland vågar yttra sig under falsk signatur. Dessutom förekommer (eller har förekommit) några till signaturer som bröstat upp sig. Tex ’magnus’ och understundom ’Mikael’ …
  Man får ta samtliga dessa för vad de är, och bedöma dem efter deras ’bästa prestation’ …

 361. Jonas N #356
  Nej du har nog inte alltid rätt.

 362. Torsten Wedin

  Uffeb
  Ingen har alltid rätt!
  Kolla på riksdagen!

 363. Uffe B
  Poängen var att du aldrig varit den som lyckats beslå mig med fel.
  Faktum är att Christopher E, tty och Thomas har gjort det.
  En annan poäng är att jag gör en ära av att inte ha fel mer än en gång. Att jag korrigerar de gånger jag är ute i ogjort väder i samma ögonblick jag inser det.

 364. Lena Krantz

  vem
  Vem är du ”vem”?
  Ett internettroll?

 365. Torsten Wedin

  Jonas N # 360
  Fel igen!

 366. Torsten Wedin

  Lena Krantz #360:
  Jag tror att ”vem” är en sån som byter signtur då och då för att slippa  stå för det han /hon skriver.
  Maggie borde stoppa sånt.
  Totte

 367. vem

  Lena Krantz # 361
  Med full respekt för dina kommentarer, tycker jag att det är knasigt att prata väder!
  Mer intressant hur våra politiker beskattar eländet!
  Vindfjollor säger väl allt!

 368. vem

  Det går aldrig att övertyga religiösa om något!
  Men med en kraftansträngning kan vi kanske påverka våra ”kära” politiker!
  Varför straffbeskatta energi? Stänga av el för direktverkande uppvärmda hushåll? Hur dumt kan det bli?
  Kom igen Lena!

 369. Torsten Wedin

  Vem #362:
  Bloggfjollor säger också en del.
  #361 var inte Lenas komentar, det var min. Håll reda på numren. Du kan lära dem på Wikipedia, där Thomas skaffar sin kunskap.
  Totte

 370. Lena Krantz

  vem #363
  Fast du övertygar inte någon med din attityd om man säger så.
  Vad du än vill uppnå så lär du inte få något genomslag om du fortsätter i den anda vi sett av dig hittils.
  Du gör dig bara dumdryg

 371. Torsten Wedin

  Lena #365:
  Jag tror att ”vem” snart dyker upp med en annan signatur, för att slippa stå för allt dumt han/hon skrivit.
  Totte

 372. Torsten Wedin

  Förresten Lena:
  Jag instämmer med dem som tidigare givit dig eloge för ditt kunniga och idoga arbete på såväl denna blogg som andra!
  Totte

 373. vem

  364 och 360
  Ledsen för förväxling av nummer!
  Men varför ödsla energi på någon/något som tror att det går ändra väder/klimat?
  Är det inte lättare att upplysa dom/politiker som straffbeskattar oss?
  Vindel/elmarknaden eller vad f som helst.
  Allt måste vara bättre än att stångas blodig mot Thomas eller UI!
  Byt ut några tokar i regeringen!
  Som du röstar får du svar.

 374. Lena Krantz

  Totte
  Min dator börjar lida mot sitt obevekliga slut.
  Nu måste jag starta om den för det tar flera minuter att ladda upp en ny sida. Hm…
  Nåja, tack så väldigt mycket för ditt beröm och det kanske är som du säger han/hon dyker upp under något annat nick en annan gång. Ja ja…jag vill gärna diskutera men inte med dessa troll, de bara stör men det är väl också mening.
  Ha det gott!
  /Lena

 375. vem

  Torsten Wedin
  Väldigt var du var känslig!
  Fryser du?

 376. Torsten Wedin

  vem #368:
  ”Allt måste vara bättre än att stångas blodig mot Thomas eller UI!”
  Eller stångas blodig mot en som kanske har en annan signatur i morgon.
  Totte

 377. Torsten Wedin

  Vem #370:
  ”Väldigt var du var känslig!”
  Intolerans är det enda jag inte tolererar.
  Totte

 378. vem

  Lena KrantZ # 369
  Hjälper inte att starta om dator, TCS går på knäna!
  Men starta gärna om
  Diskussionen
  till något som kan bidra!
   

 379. Toprunner

  Vem #355:
  Ja…vem?
   
  Skönt att du äntligen kommit ut!

 380. Torsten Wedin

  Diskutera inte med ”vem” för i morgon har han/hon ett nytt nick.
  Så är det med folk som inte vågar stå för det de skriver.
  Totte

 381. Lena Krantz

  vem #373
  Frågan är väl snarare vad du bidrar med?

 382. Torsten Wedin

  Lena #369:
  Att fixa ”döda” datorer är min specialitet. Vi får snacka om det på lördag.
  Ha det gott (jag mår bra nu)
  Totte

 383. vem

  Varför försöka övertyga Thomas och UI?
  Försök istället att nå ut till media eller regeringen.
  Det är regeringen som straffbeskattar oss.
  Vill du/ni hoppa på mig, är du/ni välkomna på:
  per.green@sverige.nu
  Men sluta svamla om internt om väder/klimat med troende!
  Godnatt!
   

 384. Torsten Wedin

  Det visste jag!
  Det är Per Green igen som dyker upp med nytt nick hela tiden.
  Maggie borde stoppa sånt.
  Totte

 385. Bertel

  På Newsmill finns artikel från Göran Ahlgren att ta del av ang DN artikeln Alarmismens apostlar(vi ju berört trosfrågor i kväll).
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/12/dn-alarmismens-apostel
  Skrev följande inlägg(lite väl lång men kvällen är ung)?  🙂
  Mycket läsvärd artikel. Tack Göran.
  Har själv tänkt över hur det kommer sig att retoriken om AGW-hypotesens vara eller ickevara skapat sån politiskt korrekt konsensus åt det mer dogmatiska hållet.
  Ibland blir det fel, fast man gör allt rätt, dvs vetenskapliga upptäckter/hypoteser börjar leva sitt eget liv utanför ”forskarsamhället”, oavsett vad som har framkommit/framkommer därefter i nya studier och/eller de befintliga studier visar sig i efterhand vara bristfälliga.
  Man skulle kunna betrakta tex AGW-hypotesen som en bok.
  När en författare lämnar sina alster till allmänheten att del av, blir berättelsens innebörd läsarens tolkning, ej nödvändigtvis författarens mening, dvs själva AGW-hypotesen blir en del av ett politiskt budskap och i stället för vidareutveckling/avveckling av själva hypotesen i god vetenskaplig anda, blir den politisk sanning som inte tål falsifieras/rubbas och försvaras med näbbar och klor av de som gynnas av hypotesen som politisk redskap.
  Detta slår igenom ibland/ofta på bloggar olika forum, där man/jag kan uppleva att inga argument/nya vetenskaprön biter, trots överväldigande ”bevis”
  som ev motsäger AGW-hypotesen och dess katastrofala följder och ibland upplever jag att viljan söka kunskap/ifrågasätta felaktigheter har ersatts, i de mest alarmistiska kretsar, med gemensam tro som tendera till sekterism.
  DN är en av många sk gammelmediala kanaler som i tidig stadium målade sig in i ett hörn(köpte alla alarmistiska katastrofscenarior med hull och hår, vilka så här i efterhand har visat sig vara falska) och glömde/avstog helt att kritiskt granska AGW-hypotesens vetenskapliga hållbarhet och trolig bakomliggande politisk agenda(hos flertalet av sk domedagsprofitörer, som har allt att förlora ifall AGW-hypotesen visar sig vara falsarium).
  I dag har vi en stor tjänstemannaindustri ang klimatfrågor(mestadels skattefinansierad), energiföretag(vindkraft mm) som kan enbart konkurera tack vare skattesubventioner(trots detta driver vindkraften upp energipriserna), handel med koldioxidutsläpp som omsätter tusentals miljarder?(och märk väl att vi hadlar med luft vi andas?) och alla organisationer WWF, NSF mm sk NGO,s)som har fått ofantligt stort politiskt inflytande(utan en enda röstsedel i senaste valet) som rådgivare til politiker(inkl FN,s klimatpanel IPCC) i energi/klimatfrågor(och förmånen att bedriva skattefinansierade projekt).
  Alla ovannämda organisationer, tjänstemän, energibolag mm, är helt beroende av att klimathotet hålls levande och denna ”industrin” omsätter miljarder och åter miljarder årligen och vi betalar,
  Tips till DN, följ pengarna, kontrollera ev bakomliggande politiska agendor(hos de mest alarmistiska debatörer/journalister som inte visar intresse för nya vetenskapsrön) och kontrollera noga ifall det är sant att inom klimatvetenskapen råder konsensus gällande AGW-teorin och dess följder.  

   

 386. vem

  Bertel # 380
  Och vilken nytta gör din kommentar?
  Varför inte skriva direkt till regeringen?

 387. Pär Green

  Det visste jag!
  Det är Per Green igen som dyker upp med nytt nick hela tiden.
  Maggie borde stoppa sånt.
  Totte
  Ja och jobba vidare med källan!
  Puss Totte

 388. Torsten Wedin

  Om du ”vem” skriver till regeringen, undertecknar du med ”vem” då?
  Det lär ju bli resultat NOT.

 389. Pär Green

  Sluta nu med inbördes beundran och smäll på våra kära politiker istället!
  Och tänk dig för hur du röstar nästa gång!

 390. Jan-Erik S.

  Jonas N #349:
  Självklart så bidrar fossila bränslet också. Missade att nämna det.
  Satsning på kkv skulle minska behov av den typ av eldning för energiframställning.

 391. Pär Green

  Jan-Erik S.
  Är du hemlig? Varför göra helt fullständigt onödiga kommentarer här,
  när du smälla på våra politiker?

 392. Bertel

  vem # 381
  Utöver egennytta når skriften ev några hundra läsare och de får göra sin egen bedömning över inlägget.
  Har skrivit till regeringen(Daniel Johansson) och kommer att skriva också i fortsättningen.
  Nöjd?
  Med all välmening följande. 
  Du bör vårda ditt språk i skrift, ifall du själv vill göra nytta här på bloggen(för närvarande anser jag är du utanför gränserna när det gäller anständighet).
  Det är väl inte för mycket begärt av en tänkande varelse som du eller hur?
  Det är inte fel att provocera, utan avgörande är hur du framför provokationen i skrift och undvik personliga påhopp, för att bibehålla trovärdigheten, ifall du är mån om åsiktsbyten med dina meddebatörer.

 393. Slabadang

  De enkla tricksen!
  De hotar dig med klimatet
  De är mäktiga
  Du ska känna dig maktlös rädd och skyldig
  De formulerar både problemet och lösningen utan alternativa vare sig problemställning eller lösningar
  De stoppar all debatt och förföljer oliktänkande
  Du ska gladeligen betala och de skall bli rika på din beskostnad.
  First they ignore you,
  Then they laugh at you,
  Then they fight you.
  Then you win!.
  And then you first fight them 
  Then you ridicule them
  And finally you put them in a dungeon!

 394. Bertel

  Slabadang # 385
  Amen  🙂

 395. Inge

  Det konstigaste i klimatfrågan tycker jag är att så få ser att helaAGW-grejen är en vänster/grön styrning. Alla tycks ju gå på den. Det är som om det inte finns någon borgerlig linje längre. DN till. ex, är inte den FP egentlign, men driver en överdriven, icke objektiv grön linje i klimatfrågan. Den borgerliga regeringen likaså. Alla har liksom tapat vett och sans genom klimatfrågan, ju grönare desto bättre tycks man tänka, som om det inte skulle gå att överdriva.

 396. Inge: ”DN till. ex, är inte den FP egentlign, men driver en överdriven, icke objektiv grön linje i klimatfrågan.”
  Journalister är av sed vänstermänniskor, så det är inte förvånande att vänsterfrågor glider in och propageras också i tidningar som utger sig för att ha en högerprofil. 2007 var 53 % av dem antingen vänsterpartister eller miljöpartister, mot 16 procent i hela befolkningen: http://gt.expressen.se/ledare/1.857566/journalister-ar-inte-som-andra

 397. D Lundqvist

  CO2 har en minimal effekt på uppvärmningen. All seriös forskning vet numera att det är solen och skiftningar och förändringar i jordens magnetfält som spelar den stora rollen i hur vårt klimat förändras över årtusendena.
  Alla andra avvikelser är bara marginaleffekter eller gupp i vägen i jordens klimatmässiga historia. Co2 är en spårgas för tusan. Vattenånga är den stora aktören. Det finns inget som heter global medeltemperatur.
  Vi har klimatzoner med perioder av föränderliga och skiftande temperaturer inom dessa zoner. Allt vad gäller klimat är statt i förändring . Alarmisterna vill ha det till att det finns nån slags historisk normalitet i klimatet som människans förfärliga industrialism nu har rubbat för vi lever inte i samklang med Gaia å sånt där snömos. Det är verkligen att förvilla och ljuga.
  Trots all denna förbränning av fossila bränslen så kommer ingenting allvarligt att hända mänskligheten på grund av detta. Värme är själva förutsättningen för liv. Vi skall vara glada för att det blir varmare. Det räcker att lyssna på Lindzens senaste kongressförhör (vittnesmål) där han avfärdar allt datormodellsbaserat klimat-mumbo-jumbo de senaste 20 åren.
  //Inom vetenskap räcker det att en enda person har rätt.

 398. Thomas

  D Lundqvist #397, det gäller bara att veta *vem* denna person som har rätt är, och det är tydligt från din uppräkning av standardfloskler att du inte är.

 399. Thomas försvar av klimathotet låter allt vressigare och mer desperat ..
  Tänk att den mannen klagar på ”uppräkning av standardfloskler” ..

 400. Slabadang

  D Lundqist!
  Jag håller verkligen med dig.Den öppna seriösa och hårt granskande klimatvetenskapen sker utanför den hårt politiserade IPCC sfären.
  De ärliga riktiga vetenskapsmännen vågar ikraft av sin kompetens ärlighet vara öppna i dialaogen om sina arbeten .Där har vi en enorm skillnad mot de IPCC relaterade forskarna som inte vågar vara varesig öppna med sitt arrbete och gömmer sina dåliga vetenskapliga arbeten genom att inte våga diskutera dem öppet.
  De riktigt stora publikationerna och genomdrotten i år är ju från forskare som inte är i klimathotsbranschen.
  Corbyn är en gamechanger och Svensmark fick sin hypotes om den kosmiska strålningens påverkan på molnbildningen.Tillsammans så representerar de en helt ny linje och förståelse för hur klimatet och vädret drivs.

 401. Slabadang!
  ————snip ———–
  Corbyn är en gamechanger och Svensmark fick sin hypotes om den kosmiska strålningens påverkan på molnbildningen.Tillsammans så representerar de en helt ny linje och förståelse för hur klimatet och vädret drivs.
  ———— snip  ———-
   
  Absolut!
  lägg sedan till den TOTALA  sågningen som Willis Eschenbach gör av IPcc:s ”forskning”
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/01/willis_trenberth_wuwt_essay.pdf

 402. Dan

  Ang. herr Becks mätningar (egna eller andras) kan man säga att det är intressant att verkligt utförda mätningar anses av AGW-människor vara mindre pålitliga än rekonstruktioner via allehanda proxies som iskärnor mm.
  Jag är dessutom övertygad att de kemister som gjorde mätningarna kunde hålla reda på sin egen utandningsluft och andra störningskällor.
  Man var inte dummare då än nu.
  (jag ska inte skriva den givna fortsättningen: ”Utan kanske tvärtom” eftersom det så tydligt blir ett personangrepp…)

 403. Thomas

  Dan, har du tittat på de mätpunkter Beck använt sig av? Anser du det rimligt att CO2-halten studsat upp och ned som de anger? Om så, varför slutade den du med detta just när Keeling började med sina mer noggranna mätningar (Läs länken i #302!)
  Du må vara övertygad om det ena och det andra, men utan kunskap är sådan tro helt värdelös.

 404. Håkan Sjögren

  Dan # 402 : Jag gör samma bedömning som Du. Mvh, Håkan.

 405. Christopher E

  Becks data är från ca 90 000  provtagningar utförda med en teknik som ger en liten felmarginal Det är ganska lustigt hur alla dessa provtagare lyckades andas på provtagningen precis samtidigt och lika mycket…
   
  Ändå tar jag inte dem bokstavligt. Men det förefaller troligt att variationen är större än de utsmetade isproverna antyder. Det styrks av studier från klyvöppningar tidigare under Holocen, vilka visar andra (och ofta högre) värden än iskärnorna. Klyvöppningsserierna brukar fnysas åt av iskärnefundamentalister, men bara för att de visar ”fel”. Om man frågar efter mer konkret kritik blir det tyst.

 406. Thomas

  Christopher E, jag gav *ett* exempel på en felkälla. Dina inlägg idag är ovanligt dumma. Kanske du kan svara på mina frågor ovan: ”Anser du det rimligt att CO2-halten studsat upp och ned som Beck  anger? Om så, varför slutade den med detta just när Keeling började med sina mer noggranna mätningar?”
  Att mäta CO2 från klyvöppningar är svårt och har många felkällor. Du kan titta på olika löv på samma träd och få helt olika resultat beroende på om lövet befunnit sig på toppen av trädet i direkt solljus eller skuggat, längre in i kronan t ex.

 407. Christopher E

  Och alla andra, förutom att andas, felkällor är också samstämmiga? Du tror inte de var medvetna om utandningsluft och andra felkällor?
   
  Och isbubblor har inga felkällor?

 408. Slabadang #400
  ”Corbyn är en gamechanger och Svensmark fick sin hypotes om den kosmiska strålningens påverkan på molnbildningen.Tillsammans så representerar de en helt ny linje och förståelse för hur klimatet och vädret drivs.”¨

  Antalet Rönnbär och utseendet på Aborrfenor har också visat sig träffa rätt när det handlat om kommande väder. 
  Vad menar du med: ” Svensmark fick sin hypotes om den kosmiska strålningens påverkan på molnbildningen.”?
  Hur får man en hypotes, och vad innebär det?

 409. Christopher E

  Thomas;
   
  ”Att mäta CO2 från klyvöppningar är svårt och har många felkällor. Du kan titta på olika löv på samma träd och få helt olika resultat beroende på om lövet befunnit sig på toppen av trädet i direkt solljus eller skuggat, längre in i kronan t ex”
  Har du faktiska exempel på att någon verkligen dokumenterat olika täthet av klyvöppningar på samma träd samtidigt? Menar du vidare att de Holocena rekonstruktioner som gjorts är från enstaka löv utan jämförelse i samma lager?

 410. Christopher E

  Uffeb #408,
   
  Kosmisk strålning korrelerar förträffligt med klimatvariationer tex här under 12000 år av Holocen. Huruvida man ser en direkt effekt av strålningen eller om det bara är en sekundär indikator kan dikuteras.
   
  Har du något exemplel på en lika bra korrelation med aborrfenor? Om inte, förstår jag inte vart du vill komma?
   
  Både Corbyn och Svensmark arbetar båda med hypotesen att solen direkt och indirekt påverkar vädret i korta och långa tidsskalor. Corbyn som det tycks mer statistiskt, Svenmarks även med direkta hypoteser som testas i laboratorieförsök. Tycker du det är helt rättvist att jämföra detta med att spå i aborrfenor och rönnbär?

 411. Christopher E

  Thomas, glömde ju denna…
   
  ”Kanske du kan svara på mina frågor ovan: ”Anser du det rimligt att CO2-halten studsat upp och ned som Beck  anger? Om så, varför slutade den med detta just när Keeling började med sina mer noggranna mätningar?””
  Vi tar en liknade motfråga först, och som jag i rättvisans namn ställt först (flera gånger)… Anser du det det sannolikt att den naturliga uppvärmningen från Lilla Istiden och inkluderande en stor del av 1900-talet, plötsligt avstannade för att ersättas av en antropogen uppvärmning från 1975 (IPCC:s ”konsensus”)?
  Och eftersom jag ändå inte kommer att få ett vettigt svar, så är svaret på din fråga att det inte tycks rimligt att svängningarna är så stora som i Becks data. Men det är rimligt att det finns svängningar, som inte accepteras av iskärnefundamentalister, eftersom anda studier också ifrågasätter isdata. Man får ha väldigt stort övermod för att kasta 90000 provtagningar bara för att de inte passar den officiella läran.

 412. Bertel

  Dan, Håkan S, Thomas, Christopher.
  Mycket intressant diskussion ang CO2-halten och hur man bedömmer mätresultaten.
   
  Thomas. Vad anser du att en rimlig variation ang CO2-halten kan vara, tex i ett trettioårsperspektiv?.
  Ifall man tittar på  Beck,s kurvor mellan 1820-1850, vad anser du? Är dessa totalt missvisande och ifall svaret är ja kan du förklara varför?   

 413. Pehr Björnbom

   
  Patrik Lindenfors ger en starkt överdriven bild av vad klimatvetenskapen säger. Som Maggie visar och bland annat Lena Krantz har påpekat i utmärkta kommentarer ger han en falsk bild av hur säkra klimatvetenskapliga rön är.
   
  Det finns betydande skillnader mellan vad stora delar av den allmänna opinionen uppfattar om klimatförändringarna och vad vetenskapen säger.
   
  I DEN ALLMÄNNA OPINIONEN ÄR FÖLJANDE UPPFATTNINGAR VANLIGA:
   
  Den globala uppvärmningen blir allvarligare och till och med värre än vad FN:s klimatpanel IPCC beskrivit i sin senaste rapport 2007.
   
  Havsisen i Norra ishavet smälter snabbare än förväntat.
   
  Man tror att isarna på Grönland, i Antarktis och i glaciärerna smälter fortare än förväntat med stor risk för havsnivåhöjningar på typ en meter inom ett sekel.
   
  Vi kommer att drabbas av fler stormar och orkaner i framtiden och de kommer att genomsnitt bli starkare.
   
  MEN LEDANDE KLIMATFORSKARE SÄGER INTE SÅ, UTAN:
   
  Den globala uppvärmningen går ganska sakta med endast 0,6 – 0,7 grader C sedan slutet av 1800-talet.
   
  Detta motsvarar den direkta uppvärmande effekten av 2/3 av en fördubblad koldioxidhalt. Med direkt uppvärmande effekt menas då att inga förstärkande återkopplingar, till exempel från ökad halt av vattenånga, tas med (om man skulle räkna med vattenångans förstärkande effekt och liknande effekter också motsvarar denna temperaturökning mindre än 1/3 av en fördubblad koldioxidhalt enligt IPCC:s sätt att räkna).
   
  Det globala klimatet varierar dessutom naturligt. Det var en varm period 1930 – 1950 och en kall period 1960 -1980. Under de sista tio åren har den globala temperaturen nästan inte ändrats.
   
  Det finns stora naturliga lågfrekventa variationer i havsisen i Norra ishavet. Åren 2008 – 2010 var det mer is i Norra ishavet än år 2007. I Antarktis har havsisen inte minskat utan till och med ökat något sedan 1979.
   
  JAG ANSER DÄRFÖR ATT
   
  klimatdebatten bör kunna ske i lugnare former och med större eftertänksamhet. Det finns i nuläget inget behov av alarmism.
   

 414. Pehr Björnbom

   
  Uffeb,
   
  Antalet Rönnbär och utseendet på Aborrfenor har också visat sig träffa rätt när det handlat om kommande väder.
   
  Detta väcker naturligtvis frågan om även utseendet på trädringarna kan träffa rätt. Vad säger du, Uffe 🙂
   

 415. Christopher E #410
  ”Tycker du det är helt rättvist att jämföra detta med att spå i aborrfenor och rönnbär?”

  Nej inte alls. Det är ju helt olika sätt att spå med hjälp av statistik.
  Att Solens olika agerande och hur Jorden wobblar runt i rymden påverkar klimatet är ju väl känt.
  Men det som är mindre förstått är hur förändringar kan ske i lite kortare tidsperspektiv än usentals eller miljoner år. Och där forskar man i om atmosfären kan ha en påverkan.
  Personligen tror jag att atmosfären har en stor betydelse för vårt klimat.
  När det gäller molnbildning så drivs den mest av förhållanden i atmosfären när det gäller fukt, temperatur och tryck. Kondensationskärnor lider atmosfären inte brist på.
  Dessutom fungerar moln både som svalkande och värmande.
  Att jag nämnde Rönnbär och Aborrfenor var bara för att visa hur historik om det man inte begriper kan leda till hyfsat lika resultat när man gissar om saker som uppträder lite si eller så. 😉
  Speciellt om man i efterhand kan förklara lite mer  detalj vad man egentligen menade med sin gissning.

 416. Torsten Wedin

  Melodi: Idas sommarvisa:
  Du ska inte tro det blir varmare
  utav litet koldioxid!
  Det hävdas ju bara av larmare
  som snart får ge upp med sin strid!
  Vi vet ju att solen är den som styr
  den värmer ju luften och allt
  men nu har den tagit seme-e-ster
  så nu kommer det att bli kallt.
  Det finns en andra vers också.
  Den kanske presenteras på lördag!
  Totte

 417. Torsten Wedin

  Träna på texten i min förra kommentar. Det kan kanske bli allsång på lördag!
  Totte

 418. Dan

  Pehr #413:
  ”klimatdebatten bör kunna ske i lugnare former och med större eftertänksamhet. Det finns i nuläget inget behov av alarmism.”
  Det var nog det klokaste som skrivits i ämnet på mycket länge.

 419. Pehr Björnbom #414
  När det gäller trädringar är jag skeptisk.
  Jag tog ner en ”urgammal” gran för några år sedan. Jag hade köpt huset med en kraftig gran på tomten några år tidigare och visste inte hur gammal granen var.
  Men några av mina skogsvana vänner ansåg att den måste vara uråldrig och rutten i kärnan. Dom var ju vana vid granar i skogen.
  Jag fick hjälp att fälla granen. Den var helt frisk, men årsringarna var uppemot 10 mm i bredd under många av de senaste åren. 
  En lika gammal gran i skogen hade varit mer som en grov flaggstång. Min var minst fyra gånger så grov. 
  Varför kan man undra? Nej det behöver man inte undra länge över.
  En ensam gran med massor av sol och lite konkurrens om näringen i marken växer snabbare än en som är inträngd i skogen.
  Så att gömma undan konstiga trädringsdata tycker jag verkar helt OK.

 420. Torsten Wedin

  Jag själv #416:
  Ni kanske sett att min argumentation i klimatdebatten övergått till att bli per vers! 😉
  Totte

 421. Pehr Björnbom #413
  ”klimatdebatten bör kunna ske i lugnare former och med större eftertänksamhet. Det finns i nuläget inget behov av alarmism.”

  Bra skrivet. Ökad eftertänksamhet är inte helt fel om man ska tänka själv.

  Och alarmism (eller hån) är det minsta vi behöver.
  Samtal och samarbete vinner troligen över kamp och förgörandet av oliktänkande.
  Visserligen bara på lång sikt, och det kan ju vara svårt att acceptera föe de som vill vinna en seger varje dag… 😉

 422. Christopher E

  Uffeb,
   
  Jag tror nog förstås meningen var att verbalt degradera forskning om kosmisk påverkan genom att jämföra med aborrspådomar… men du vet väl bäst själv vad du menar. Du kanske rentav håller aborrmetoden högt…
   
  Om kosmisk strålning har en så tydligt korrelation med klimat över 1000-årsperspektiv, hur skulle denna kunna uppstå utan att påverkan börjar i väder i kortare perspektiv, menar du?
   
  Hur belägger du att atmosfären alltid är mättad på kondensationskärnor?

 423. Slabadang

  Uffe B!
  Abborfenor och kaffesump tillhör ”klimatvetenskaåpen” jag ger dig helt rätt idet.
  Tillskillnad mot Corbyns tillämpade systematiskt bevisbara förmåga att koppla solen och m¨ånen till de klimatstyrande krafterna.
  Ökad molnbildning pga kosmisk strålning är konstaterad genom observationer och mätningar och författarna till artikeln var förvånade över hur direkt feedbacken var.
  Så du får forsätta kolla abborfenor mexikanska ödlor och hot om ökad förekomst av acne om du vill. Jag har liksom aldrig litat till pseudovetenskaplig mystik.Det för klimatvetenskapen genusvetenskapen och parapsykologin ägna sig åt.

 424. Slabadang

  Totte! 🙂
  Bra rythm också!…Snyggt! 🙂

 425. Christopher E #422
  Jo du fattade nästan rätt.
  Jag ville inte degradera forskningen om kosmisk strålning.
  Det var väl snarare slutsatserna om vad forskningen kan leda till som jag raljerade över.
  Men du förstår nog också att jag inte lägger så stor vikt vid aborrmetoden… 
  ”Om kosmisk strålning har en så tydligt korrelation med klimat över 1000-årsperspektiv, hur skulle denna kunna uppstå utan att påverkan börjar i väder i kortare perspektiv, menar du?”

  Menar inget annat än att vi har dålig korrelation mellan väder och kosmisk strålning.
  ”Hur belägger du att atmosfären alltid är mättad på kondensationskärnor?”
  Kan inte belägga, men vem har påstått att det saknas kondensationskärnor utan bombardering från rymden?
  Jag tror, men vet inte, att det fylls på med kondensationskärnor i atmosfären utan att rymden behöver bidra med joniserande små rackare.
  Dessutom påverkar moln temperaturen på Jorden på många sätt.
  Och det bildas olika sorters moln av olika orsaker. Men den biten kan du nog…

 426. Torsten Wedin

  Slabadang:
  Kommer inte du på lördag?
  Totte

 427. Jag vet inte om detta uttalande av Piers Corbyn länkats till här tidigare?
  Men det handlar om ”missförståndet” att värmen orsakar den nuvarande kylan…
  http://www.youtube.com/watch?v=3OF0KJSQN6k

 428. Torsten Wedin

  Slabadang:
  Det kan bli överraskningar på lördag. När jsg deltar går ingen säker!
  Totte

 429. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 413 : Jag delar Din uppfattning att det inte behövs någon alarmism. Helt onödigt är det även med AlGorism. Mvh, Håkan.

 430. Torsten Wedin

  Slabadang #424
  Jag glömde säga ”Tack”!
  Totte

 431. Slabadang

  Totte!
  Jag ska iväg på en efterlängtad snorkelsemester och sticker på Tisdag morgon (om vinterhelvetet tillåter),Vi kommar med säkerhet träffas vid senare tillfällen. De e mycket på G! 🙂

 432. Torsten Wedin

  Får jag dra andra versen också? Den handlar om varför solen varierar:
  Melodi: Idas sommarvisa:
  Planeterna skapar en plasmavåg
  på solen som då släpper ut
  protonvind mot alla plane-e-ter
  det gör ju att molnen tar slut
  men nu har det blivit ett minimum
  och fläckarnq syns inte mer
  globala uppvärmningen har tatt slut
  och temperaturen går ner

 433. Torsten Wedin

  Rättelse:
  Melodi: Idas sommarvisa:
  Planeterna skapar en plasmavåg
  på solen som då släpper ut
  protonvind mot alla plane-e-ter
  det gör ju att molnen tar slut
  men nu har det blivit ett minimum
  och fläckarna syns inte mer
  globala uppvärmningen har tatt slut
  och temperaturen går ner

 434. Slabadang

  Labbibia!
  Corbyn är glasklar och det finns intrvjuer med gonom där han väldigt detaljerat talar om hur de förutsåg de extrema väderhändelserna under året. Han är så bullshitbefriad det överhuvudtaget bara går.
  Hans astro/meteorologiska funktionella metoder är en hård spark rätt i nyllet på klimatsvamlarna.Den gigantiska inkompetensen i den politiskt/ideologiskt styrda klimatpseudovetenskapen blir brandgult tydlig.

 435. Totte # 433
  Bravo!
   Den var ny för mig.
  Fyndig!

 436. Torsten Wedin

  Labbibia:
  Första versen var ju i #416.
  Totte

 437. Slabadang!
  Nej ,han är brutalt öppenhjärtig med vad han anser om ” the Global Warming Lobby”
  ”They cant have it both ways”!
  Klockrent.

 438. Totte
  Jo, men den gjorde du ju för minst ett år sedan? Eller hur.

 439. Torsten Wedin

  Labbibia, Slabadang m-fl:
  Resten kör jag muntligt på lördag. Det blir en hyllning till vår kära bloggägarinna.
  Gissa vem?
  Totte

 440. Pehr Björnbom

   
  Uffeb,
   
  #419, det var intressanta observationer du gjorde där. Det måste finnas många fallgropar i tolkningen av sådana.
   
  #421, jag fick bannor även av Thomas på Newsmill för att jag använde ordet alarmism:
  http://www.newsmill.se/node/31896#comment-227987
   
  Så du har nog rätt i att ordet kan uppfattas som hån och bör undvikas. Du skriver:
   
  Samtal och samarbete vinner troligen över kamp och förgörandet av oliktänkande.
   
  Detta tål att upprepas många gånger. Det är ett genuint visdomsord. Hatten av!
   

 441. Pehr B #413
  På den sista punkten menar jag att du hamnar fel.
  IPCC finns på riktigt. Kevin Trenberth, Michal Mann och Schellnhuber likaså. Vidare finns Al Gore, Andreas Carlgren, John Hodren, Chris Huhne och många fler i den ligan. Vidare finns EPA (i USA), Met Office, miljöpartiet (i många länder) och både GreenPeace, WWF, SNF plus nästan obegränsade mängder mindre liknande organisationer over hela världen (MoveOn, 350.org, 10:10, UCS etc). Vidare existerar vindkraftsverk och -parker samt tillverkare, och alla de pengar som slussas dit. Samma sak med utsläppsrätter och elcertifikat. (Och givetvis existerar även George Monbiot, Karin Bojs, Marianne Liljesköld, Patrik Lindenfors, Olle Häggström, Thomas Palm och många fler.)
  Den listan kan göras hur lång som helst, och många av dessa aktörer agerar på riktigt, det är stora pengar involverade, lagar och annat som får verkliga konsekvenser i världen. Och de kämpar alla för sådant som de själva vill (vilket sällan är identiskt med vad de också säger) Och de kommer inte att bara ändra sig för något så trivialt som verkligheten (tex att inget realt klimathot existerar, och/eller att klimatet ändå inte låter sig styras mha politiska beslut). Alla dessa aktörer kommer att fortsätta att verkar på de sätt de tror bäst gynnar dem. Det är vad du ser runtomkring dig!
  All politik, alla överord, alla försök att tysta motståndare, all önskan om att (få) tvinga andra att betala för nästan vad som helst. Och många av dem drivs även av en brinnande önskan att bara kunna sätta stopp för eller sabba för andra, kuva dem och tvinga dem till underkastelse. Allt detta är realiteter och inget av detta är speciellt beroende (eller intresserat) av hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. Inget av detta kommer att upphöra så länge de olika aktörerna tror att där fortfarande finns ngt att vinna på att hålla brasan vid liv …
  Din vädjan/ förhoppning hänför sig till sig enbart till dem som diskuterar faktiska vetenskapen, och jag skulle vilja hävda att den seriösa delen av den debatten redan förs på detta sättet. Jag skulle vilja hävda att din vädjan är själva definitionen av seriös kunskapssökande diskussion, vetenskap och strävan att komma framåt (inom sådan).
  Och alla exempel där det inte så nästan definitionsmässigt har blivit till poltik, makt, pengar och andra revirstrider. Och ja, sådana finns det alldeles för gott om …

 442. Tillägg till #440
  Samtal och samarbete vinner troligen över kamp och förgörandet av oliktänkande
  Inom politik, och maktutövning, beskattning och annan tvångsutövning gäller inte denna tes. Den gäller på områden där frivillighet är rådande …

 443. Slabadang #434
  Jo det är lätt att prata om väder med facit i hand.
  ”Corbyn är glasklar och det finns intrvjuer med gonom där han väldigt detaljerat talar om hur de förutsåg de extrema väderhändelserna under året.”

  Men bortsett från det så önskar jag dig en trevlig snorkelsemester i lugna vatten …

 444. Gunnar Strandell

  Jonas #442
  Din tes stärks av Tenberts ord i manuset för AMS-föredraget:
  ”Climate change is a complex and multifaceted problem, involving not just the environment, but also energy, water, sustainability, the economy, foreign policy and trade, security and defense.”
  Jag undrar vad han vill använda militären till. 

 445. Pehr Björnbom

   
  Håkan Sjögren #429,
   
  Precis, AlGorismer är inte bra, speciellt inte: ”The science is settled” 🙂
   

 446. Olaus Petri

  Pehr B, glöm för allt i världen inte bort att algoreismer också är synonymt med algoreitmer. 😉

 447. ThomasJ

  ’Bomberna’ står som spön i backen – utengemärkt!  😀
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/16/ncdcs-dr-thomas-peterson-its-a-knife-fight/
  Mvh/TJ

 448. ThomasJ

  Pehr B. #413: Du är i sanning fenomenalt väl utrustad med både klokskap, kunnande och (mest?) tålamod. 😀
  Men, som där oxo framgår i kommentarerna på WUWT’s trådar om/kring Trenberth’s kommande framträdande, vad är där egentligen att över huvudtaget att diskutera? En lögn av gigantiskt omfång? Om något ska, och verkligen måste, diskuteras och korrigeras så är det denna lögns konsekvenser i form av allehanda pålagor, ’förnybart’ hit-och-dit-trams, ekonomiska aspekter som följer bak svansen av denna lögn.
  Att spilla energi på att diskutera ett icke existerande ’klimathot’ (per se) är ett lika stort slöseri som konsekvenserna denna mega-lögn drar med sig som ’svans’ direkt/indirekt.
  Nu menar jag utåt, s.a.s. mot populasen. Det vore ju mer än utengemärkt bra om tex. IVA, KVA, KTH, Chalmers m.fl. ’tunga’ organ kunde, likt Japans & Rysslands motsvarighet till IVA & för den delen även Indiens gjort, in-/återta en sund vetenskapligt baserad paradigm i frågan. Och våga stå för denna, oavsett!
  Mvh/TJ

 449. Pehr Björnbom

   
  Jonas N #441-442,
   
  Människor är människor och vi har olika personliga egenskaper, styrkor och svagheter. Vad som får oss att ta till oss åsikter av det ena eller andra slaget är nog inte lätt att förstå. Människans sätt att fungera har så många olika aspekter att det kan vara en lika komplicerad sak att förstå som att förstå klimatet.
   
  Därför tror jag att de människor du nämner vid namn var och en skulle kunna ha sitt eget unika skäl till att ta den ställning som de har tagit. En och annan har säkert skäl som innefattar makt- och penningbegär men detta kan nog vara kombinerat med olika åsiktsinriktningar i klimatfrågan.
   
  Den man inte känner alls kan man lätt inordna under någon schablonuppfattning. Ju mer erfarenhet och kännedom man har om någon desto mer varierad blir ens uppfattning om personen ifråga. Ta Thomas till exempel. Vartefter jag diskuterat med honom så har min uppfattning om honom ändrats bort ifrån en mer demoniserande inställning. Numera upplever jag honom mera som en kunnig men enveten trätobroder som tror på och känner för sina åsikter och som vill tävla om att ha rätt genom att hitta de bästa argumenten.
   
  Det blir något liknande med gals and pals på Uppsalainitiativet. Jag lär ju vara en av de flitigaste kommentatorerna där (till Olle Häggströms förtret 😀 ). Skribenterna där har nog i allmänhet ärliga avsikter och de tror på och är känslomässigt engagerade i vad de gör.
   
  Jag gillar vidare Karin Bojs som ofta skriver intressanta artiklar om vetenskap. Senast idag läste jag två intressanta artiklar av henne. Det är ju tråkigt med hennes enögdhet i klimatvetenskapliga frågor, men att avreagera sig genom ett skämt kan hjälpa:
  http://www.newsmill.se/node/31896#comment-227876
   
  Idag skrev hon om hur vårt sätt att förhålla oss till andra människor påverkas av en substans som kallas oxytocin:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-karlekshormon-ar-aven-rasisthormon
   
  För att få en bättre klimatdebatt kan vi ta hänsyn till att höga halter oxytocin stärker sammanhållningen mellan närstående människor. Samtidigt drivs man att mera utesluta de som står utanför gruppen.
   
  I klimatfrågan bör vi sträva efter låga oxytocinhalter när vi debatterar klimatet. Då borde tonen i debatten bli bättre.
   
  Eller också skall vi människor som är AGW-motståndare träffa de som är AGW-förespråkare och då skall vi krama om varandra. Då ökar oxytocinhalterna hos oss alla, vi kommer närmare varandra och kan samtala och samarbeta bättre om klimatfrågan.
   

 450. Dan

  Nej, nu tycker jag vi alla sjunger ”We Shall Overcome” tillsammans…

 451. Slabadang

  Pehr B 446 🙂 🙂 🙂
  Hon har verkligen blivit ett skämt som journalist!

 452. D Lundkvist

  @Thomas: …men så bra för dig då. Skäms på mig, fyyyy. 😉 Samtidens politiserade fjantdebatt om jämlikhet har gjort att demokrati letar sig in överallt där demokrati inte hör hemma.
  Ingenting blir mer sant för att ett till synes större flertal statsbidragsfinansierade och till stor del politiserade forskare står upp och säger samma sak i Lame Stream Media. För mig och min journalistiska  skolning är det enbart ett tecken på att ”verksamheten” verkligen måste granskas och belysas … det är nämligen så debatten, samtalet, forskningen och yttrandefriheten fungerar i det öppna och fria samhälle jag förespråkar och omhuldar så kärt.
  Människan är i grunden rädd (ett filosofiskt perspektiv) och klimattramset är ett politiskt och numera även ett massmedialt  spöke i samtiden som drar runt bland folk, journalister, forskare och politiker. Lobbygrupps- och politiskt forskarstyrd dåd- och handlingskraft lär bli mänsklighetens undergång om vi fortsätter som vi gör.
  Nån jävel måste tända ljuset för bövelen [nä, jag syftar inte på mig själv. Jag vill inte tända mina kvicksilverbemängda lågenergilampor. 😉  ]

 453. Jag har letat men inte hittat några uppgifter om varierande koldioxidhalter mellan natt och dag, sommar och vinter, regn och sol.
  Jag menar att halterna borde variera betydligt om tänker på skillnaden på en vacker sommardag när det växer så att det knakar, och en kall vinterdag när människor eldar för fullt.
  Det borde vara skillnad mellan CO2-halten på sommaren när växterna suger i sig en massa koldioxid och vintern när det inte växer någonting.
  Är det någon som vet?

 454. Om det är någon som är intresseradav att följa min lilla debatt med P. Lindenfors på hans blogg angående ”förvillare” så är länken:
  http://blog.lindenfors.se/index.php/2011/01/14/villervalla/

 455. Bertel

  Labbibia # 454
  Snyggt jobbat(läste igenom ”lilla” debatten). 🙂

 456. Bertel # 455
  Tack.
  Tyvärr klarar han/ vill han inte att debattera hederligt. Det är tråkigt, det handlar ändå om en fil.dr i zoologi……..

 457. Bertel

  Lite OT men värt ett besök ang koldioxid och naturliga kemifabriker.
  http://naturalhazardsgroup.com/sv/vulkaner.php

 458. Bertel

  fots på # 457
  en länk till ang koldioxiddikussionen.
  http://norah4you.wordpress.com/2011/01/03/co2-folket-glomde-sin-hemlaxa/

 459. Pingback

  […] more: Så många missförstånd, Lindenfors | The Climate Scam January 14th, 2011 | Tags: att-inv, egna-myndigheter, exemplet-haiti, haiti, har-landets, lpa-sin, […]