naturkatastrofer

Färre orkaner under 2021

Björn Lomborg: ”Orkaner 2021 var oöverträffade — som i ett oöverträffat fåtal. Globalt hade 2021 det minsta antalet orkanerna någonsin under satelliteran (1980-2021). Globalt sett hade 2021 några av det minsta antalet starka orkanerna under satelliteran (1980) 2021). Med 16 starka (Cat 3+) orkaner var 2021 det näst lägsta starka orkanåret sedan 1980. Globalt sett   →

Nej, naturkatastroferna har inte ökat

För en vecka sedan gick FN ut med en skrämmande rapport om en ”staggering rise in climate-related disasters over the last twenty years” (svindlande ökning av klimatrelaterade katastrofer under de senaste tjugo åren). Rapporten heter ”Human Cost of Disasters” och är sammanställd av FN-organet United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). En auktoritativ källa med andra   →

Alarmism i norrländsk tappning

Den 25 maj hade Västerbottens-Kuriren en liten lektion i alarmism. Se nedan. Plötsligt får vi reda på att Sveriges medeltemperatur kommer att öka med 3,5-7 grader fram till år 2100! Detta enligt SMHI och SGI som på uppdrag av länsstyrelsen i Västerbotten gjort en utredning över framtida klimatrisker. Norrlänningarna kan förvänta sig fler jordskred och   →

Fler jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott

Vi känner ännu inte den fulla vidden av katastrofen i Japan, men antalet dödsoffer kommer förmodligen att räknas i tusentals människoliv, och hus och annan egendom har förstörts för mångdubbelt fler. Japan är ett rikt och starkt land, heter det. Men samtidigt så är de liv som gått förlorade borta för alltid, oavsett hur starkt   →

Bidrar vi till naturkatastrofer?

Aftonbladet frågar idag om vi tror att vi, genom vårt sätt att leva, bidrar till fler naturkatastrofer. Anledningen till frågan är naturligtvis den cyklon som obönhörligen nalkas det redan översvämmade Queensland. 2010 påstås ha varit ett riktigt katastrofår och frågan på Aftonbladets läppar är naturligtvis: är det Naturen som straffar oss för vårt fossilsyndiga leverne?   →

Så många missförstånd, Lindenfors

Patrik Lindenfors fortsätter det verbala kriget mot SI mot Newsmill. Den här gången menar han att de s.k. klimatförvillarnas verksamhet är rent samhällsfarlig. Jag läser in ett outtalat hot om repressalier. Men låt mig granska Patrik Lindenfors artikel en aning. Han börjar med fyra påståenden om koldioxiden och klimatet. Koldioxid har via växthuseffekten en uppvärmande   →

Ovädren – beror de på oss?

Letar ni efter klokskap kommer ni kanske inte att hitta det på Klotet. Däremot finns där en nyskriven artikel som försöker utröna om alla värmeböljor, oväder, översvämningar m.m. kan bero på människans inblandning i klimatsystemet. Meteorolog Colin Jones vid SMHI vill varken bekräfta eller förneka att den senaste tidens katastrofer (är de verkligen fler idag?)   →

Lars Bern: Bo Ekman ger sig inte

”Akademisk frihet uppfattar jag som rätten att söka sanning och att publicera och lära ut vad man anser vara sanning. Rätten innebär också en skyldighet: man får inte dölja någon del av vad man har insett vara sanning.” Orden är Albert Einsteins och de dyker upp i mitt medvetande när jag läser den senaste skrämselartikeln   →

"Någonting är fel"

Vestmanlands Läns Tidning, VLT, gör en stor sak av det extrema väder vi på senare år drabbats av. ”Värmeböljor, översvämningar, tsunamis, snöstormar, jordbävningar och tornados har avlöst varandra. Namnen Katrina, Ike, Gustav och nu senast Alex är oroväckande bekanta. Platser som Haiti, Bangladesh och New Orleans associeras med naturkatastrofer.” Någonting är fel, konstaterar VLT. Och   →

Bo Pellnäs om katastrofernas tid

I gårdagens DN utgjuter sig Bo Pellnäs över säkerhetspolitikens koppling till klimatfrågan. I stort handlar det om att stärka försvaret när hundratals miljoner klimatflyktingar hotar att inta vårt land och stycka varenda Bregottko. Det är en riktig katastrofframtid som Bo Pellnäs målar fram. [mina kommentarer inom hakparentes] ”Effekten av översvämningar när havsytan stiger [äh, var   →