klimatförvillare

Länkat den 24 januari

Nu är jag tillbaka på hemmaplan och redo att åter vara er dagliga rapportör. Först några snabba länkar som samlats under tiden jag varit på resa. VoF(f) skäller tillbaka VoF:s styrelse svarar Germund Hesslow på Newsmill och försvarar sitt val av Årets Förvillare. De menar att SI:s retorik haltar betänkligt, men gör sig i mitt   →

Så många missförstånd, Lindenfors

Patrik Lindenfors fortsätter det verbala kriget mot SI mot Newsmill. Den här gången menar han att de s.k. klimatförvillarnas verksamhet är rent samhällsfarlig. Jag läser in ett outtalat hot om repressalier. Men låt mig granska Patrik Lindenfors artikel en aning. Han börjar med fyra påståenden om koldioxiden och klimatet. Koldioxid har via växthuseffekten en uppvärmande   →