Fler jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott

Vi känner ännu inte den fulla vidden av katastrofen i Japan, men antalet dödsoffer kommer förmodligen att räknas i tusentals människoliv, och hus och annan egendom har förstörts för mångdubbelt fler. Japan är ett rikt och starkt land, heter det. Men samtidigt så är de liv som gått förlorade borta för alltid, oavsett hur starkt landet är.
När naturkatastrofer av det här slaget inträffar så ligger den enda trösten i den mörka kalkyl som säger oss att om den hade inträffat i ett fattigt och oförberett land, eller om den inträffat i Japan för, säg, 100 år sedan, så hade offrens antal varit mycket större. Och konsekvenserna i termer av sjukdomar, svält och nöd för de överlevande hade varit obeskrivligt mycket värre än vad de kommer att bli i dagens Japan.
Enligt min mening innebär den industriella och ekonomiska utvecklingen i ett land att det blir mindre sårbart och mer hållbart. Andra menar tvärt om att utvecklade, högteknologiska samhällen blir alltmer sårbara.
En alldeles speciell variant av den utvecklingspessimistiska ståndpunkten är att de klimatförändringar som man anser vara orsakade av de moderna samhällena idag dessutom leder till fler jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. Ökad värme leder till att glaciärer bryts sönder vilket kan orsaka tsunamivågor som sköljer in över land. Värmen gör också att det blir mer vatten i världshaven vilket kan påverka balansen i jordskorpan. Denna förändring i balansen kan sedan i sin tur orsaka fler jordbävningar och vulkanutbrott, menar man.
Även om man inte vill säga att just den aktuella jordbävningen i närheten av Japan var orsakad av våra ökade koldioxidutsläpp, så varnar alarmisterna för att vi kommer att se mer av sådana här katastrofer om vi fortsätter att ha samhällen som släpper ut koldioxid i atmosfären.
Men som påpekas av en kommentator så orsakas jordbävningar och tsunamis i de allra flesta fall av de tektoniska plattornas rörelser, inte av långsamt smältande glaciärer eller av långsamt ökande mängd vatten i haven. Och att det skulle ske fler vulkanutbrott på grund av ökad värme i atmosfären är nog ganska osannolikt.
Men för en del extrema katastrofmånglare så är varje tänkbar, eller otänkbar, koppling till hotet från koldioxiden något som man mer än gärna för fram.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ANNONym xxx

  Man kan noga säga att det är lite snuskigt att bedriva klimatpropaganda baserat på jordbävningar i Japan, ”den enes bröd, den andres död” verkar bli allt för uppenbar.
  Däremot är det ju bra att de övervakar saker som kärnkraftverk så att de sköter sina förehavanden på sådana ställen.
   

 2. Det kan finnas samband med Jordens skalv kan triggas av Solens
  geomagnetiska pulser mot jorden.
  Det lär finnas korrelationer till Solens geomagnetiska starka fält
  kan trigga skalv på Jorden.
  Hämtat från art, solcykel 25.
  Solen aktivitet är mycket stark just nu.
  ALI.K.

 3. Även Corbyn lär ha funnit samband med Nya Zeelands jordskalv med
  starka Solutbrott vid den tiden.
  ALI.K.

 4. Det lär vara så att låg solaktivitet en längre tid,när så solaktiviteten
  ökar verkar dessa påverka Jorden med fler jordskalv och vulkanutbrott.
  Det verkar påverka med mer än 80% risk för jordskalv,även vulkanut-
  brott påverkas också av detta med geomagnetiska pulser från Solen.
  ALI.K.

 5. Corbyn är nu på youtube,Japan tsunami triggering by SUN.
  ALI.K.

 6. Tycker jag låter som självklart Jordens massa är starkt magnetisk,och borde påverkas av Solens väldiga magnetfält.
  Liknar jorden som en transformator i ett magnetfält,induktions verkan.
  X flares från Solen, är mycket starka geomagnetiska pulser.
  ALI.K.

 7. Jag tror att nu får mänskligheten bevittna unika händelser av vår Sol,
  sånt som inträffar med månghundra åriga unika händelser på vår
  jord,SOM VI FÅR TA DEL AV NU och uppleva.
  Ursäkta den lilla euforiska känslan,när jag tog del av dessa nyheter.
  Men det är ingenting att vara rädd för,vill jag tillägga.
  Corbyn ,han är otroligt intressant nu,kanske nåt unikt som händer.
  Vi får se.
  ALI.K.
  ALI.K.

 8. Undrar vad Svenska media kommer rapportera nu framöver,ska
  bli intressant och se,ska man dölja detta?Med Solens X-flare.
  ALI.K.

 9. Inge

  Jag tycker att små jordbävningar borde ha större möjlighet att trigga större jordbävningar än en långsamt smältande glaciär och tryckförändringen därigenom, om det nu finns sådana exempel idag.
  De har pratat om att jorden ”klingar som en klocka” efter ett sådant skalv. Undrar just vad jordklotets resonansfrekvens är?

 10. ces

  Här finns information om vad som egentligen händer, inte vad journalister tror.
  http://www.world-nuclear-news.org/default.aspx

 11. Slabadang

  Jadu Ingemar!
  Låt mig befria dig från dig från artig uttryckta tveksamhet om CO2s betydelse för jordbävningar och vulkanutbrott genom att klart och tydligt beskriva sådana ev samband som ren BS.
  Klimathotarna parasiterar på folks rädslor ,goda vilja,samvete,empati och  okunskap. Att utnyttja tilliten och godtroheten i egoistiska manipulativa syften är för mig kanske den allra värsta synden av alla. För där vilar den barnsligt naiva och obefläckade tilliten till medmänniskan. De som utnyttjar andras gernuint goda samveten och vilja kan bara göra det i avsaknad av eget. De förstör och förgiftar det som är det mest ädla mänskligheten kan äga. 
  Den tillit och trygghet vi alla egentligen skulle vilja kunna leva efter och med , blir omöjlig. Det finns en mycket tydligt hänsynslös cynism och medveten manipulation som legitimerats inom klimathotsrörelsen.Den har helt enkelt inget samvete.
  Bezmenovs föredrag har verkligen gjort intryck på mig.Jag har reagerat på många av de symptom han beskriver i demoraliserings och destabiliserings faserna men utan att förstå hela receptet.Jag har spytt galla över ”demokratins parasiter” tidigare då jag förstått vad som håller på att ske i allt större omfattning. Att vi får in folk med mycket stor makt och inflytande över oss som vi inte valt och som majoriten heller inte gillar. Stadsfeministerna är ett sådant exempel.Ni har vi klimatpolitrukerna ute i statsapparaten som fått en sån makt att de dikterar för våra folkvalda vilken politik som skall föras genom att de utnämnt sig själva till ”experter” inom området.
  Bezmenovs dragning fick alla mina pusselbitar att komma på plats.Jag flyttade det som ofta bara kännts fel i magropen utan att jag själv riktigt förstått varför hela vägen upp till klarsynen.Jag har aldrig gillat eller förstått varför vänstern och sossarna försökt att beskriva Sverige som varande i ett ständigt lågintensivt inbördeskrig där de först kollektiviserar och urskiljer olika grupper för att sedan utmåla en konflikt dem emellan och likt i tuppfäkting hetsa fram konfrontationer och motsättningar dem emellan.
  Nu har det gått upp ett gigantisk liljeholmen för mig. Där jag inser att socialdemokratin har fungerat som kommunismens ”nyttiga idiot” en transportsträcka fram till det totala kaoset. Lyssnar man på Bezmenov och översätter det han framför om demoraliseringens och destabiliseringens applikationer och dynamik så är det bara att bocka av hela den svenska utvecklingen.Borgerligheten har under tryck från denna utveckling inte bromsat mer än att de bara ligger ett steg efter men ändå på väg åt samma håll.De artificiella normerna och målsättningarna normaliseras.
  Vårt moderna samhälle lämnar de sanna naturliga mänskliga relationerna och tryggheten bakom sig mot artificiella substitut.Det ger ett kallare och anonymare samhällsklimat där frustrationer och konflikter ökar i omfattning.
  Att slå sönder vår identitet och vår samhörighet är ett måste om vi skall kunna underkasta oss total makt och kontroll.När de inbillar oss att vi har fiender överallt omkring oss och alla är i konflikt med varandra så går det alltid att utöka makten och kontrollen genom att växelvis måla upp en minoritet som hotet mot majoritèn, och genom att växla och utpeka fientlige minoriteter såm är racet mot botten igång.Friheten går förlorad och så också samhörigheten.
  Kvinnor mot män, Högavlönade mot lågavlönade, Pensionärer mot arbetande, Arbetare mot tjänstemän,anställda mot företagare,miljonärer mot undersköterskor,invandrare mot svenskar,kulturer mot kulturer, offentligt anställda mot privatanställda,privat mot offentligt. Lågutbildade mot höutbildade.Allt är byggt på KONFLIKT och allienering… tussa ihop dom!! Se till att de slåss!! Få dem att tro att de är fiender!
  Bryt banden mellan föräldrar och barn låt sociala mydigheter få makten över uppfostran och bedömningen av om föräldrarna är tillräckligt kompetenta. Hävda att dagis är ett bättre substitut för föräldraomsorg och uppfostran. Bryt banden mellan den äldre och den yngre generation. Stöka om i skolan låt eleverna bestämma istället för lärarna! Separera hyresvärden ifrån hyresgästerna Bryt ner den svenska identiteten genom att ersätta den med ”mångkultur som något mycket finare! Få skolan att lämna kunskapsinlärning mot att istället jobba med sociala och ideologiska ämnen.Byt ut kunskapskrav mot ideologiska värdegrunder istället. Få dem att glömma varfrö de egentligen befinner sig i skolan. Kalla ideologi för vetenskap och vetenskap för politik och idoelogi.
  Bryt ner hela svenska folket till demoraliserade och värderings och begreppsförvirrade zombies sen kan vi göra precis vad vi vill med dem.
  Jag vet att 99% av sossarna inte fattar mot vad de egentligen jobbar för.Förförelsen genom den förföriska retoriken och begrepps samt värderringsglidningen är ju så infernaliskt förrädisk och svårupptäckt.
  Att måla upp artificiella motsättningar leder till konflikter som i sin tur skapar artificiella lösningar. Hur många artificiella organisationer och funktioner har skapats sedan 1968? Varför har så få förstått värdet av det vi förlorat längs vägen? Är det för att det naturliga är så självklart att vi inte begriper dess värde och därför så lätt överger det mot ett artificiellt substitut?
  Varför slåss vi inte starkare för vår rätt att tänka själva vara fria och ta ett större ansvar för våra relationer? Hur kan vi under trettio år ha en arbetsfömedling som inte skapar eller förmedlar ett enda jobb utan bara fungerar som ett stämpelinstitut för rätten att kräva ut A-Kassa? Man har väl för fan aldrig fått jobb hos arbetsförmedlingen! Man får jobb hos arbetsgivaren!! Snacka om en totalt artificiell organisation!
  Jag funderar…jag tänker…jag undrar vad är medvetet och vad som är omedvetet/aningslöst inom socialdemokratin… varför slutar alla sosseförslag med att vi skall byta ut egen makt och rättigheter mot förmåner och statlig makt och kontroll? Majoriten av sossarna kan inte fatta vad de är delaktiga i.
  Själv var jag övertygad sosse länge men så kom den där smygande känslan om att det i grunden var mycket som var djävligt konstigt och trasigt men jag kunde liksom inte sätta fingret på vad de egentligen var.
  Är det så sataniskt smart subverserat att allt är manipulerat för att ta ifrån medborgarnas makt och självständighet under falskskylten om motsatsen? Tittar jag på resultatet kan jag inte säga annat jodå så är det.
  Nån ideologisk variant på Munchausens syndrom kanske. När LO Vanja pratar om ”medlemmarna” så menar hon ombudsmännen. De som prioriterar den statliga makten och sin egen framför medlemmarnas och medborgarnas naturliga intressen.Medlemmarna kommer aldrig se röken av de miljarder som byggts upp i tex Folksam och AMF. De miljarderna tillhör ombudsmännen och medlemmarna är på dem blåsta.
  Få förstår ”the big picture” av var vi faktisk är på väg. EU FN IPCCs och SEIs  makt och inflytande är bra exempel på hur makten flyttats ifrån både oss och våra folkvalda. Den gamla länge dominerande men aldrig definierade ideologin om ”jämlikheten” är nu ersatt av ett ny som kallas ”hållbar utveckling” ett illusionistiskt förrädisk begrepp som aldrig kan definieras eller fastställas.Man kan bara tycka och gissa. Men det riktigt farliga som ligger inbakat i begreppet är en legitimering av total makt och detaljerad kontroll av allt vi företar oss, då enligt dogmen allt vi gör har en ”påverkan” på ”miljön” och ”klimatet”.
  Så djävulusiskt smart uttänkt av de maktgalna strategerna bakom hela klimathotsfascismen.
  Om ”hela planeten påverkas över nationsgränserna” vad måste då till för att få ”ordning” på denna gränsöverskridande ”oordning”. ”how to win a war without shooting a single bullit” är vad vi ser rulla upp framför oss.Accepterar vi begreppet ”hållbar utveckling” så kan vi kyssa alla form av demokrati good bye. SEI IPCC EU och FN byråkrater kommer att vara herrar i den nya klimatdiktaturen. Det är inte frågan om det blir en världsdiktatur utan när, om vi inte börjar sparka knäskålar och arselen på allvar.
  I kraft av sin ”expertis” tilldelas de makt och styr våra folkvalda bort ifrån deras demokratiskt representativa roll till att de blir de nya diktatorernas springschasar. Vi har redan avklarat 90% av sträckan mot den nya världsordningen. Det är väl Carlgren själv som klipper av bandet och frivilligt tar första steget in i den totala nya gröna ”hållbara” diktaturen, bockandes och inväntande nya order ifrån sina nya herrar?
  Hur fan har vi kunnat det gå så här långt?? Är de så få som inser vad som är i görningen? Har jag missat nåt?

 12. Michelangelo

  #9# Resonansfrekvensen är väl den samma som för vindkraftverk.
  ( som man skulle sagt om man var propagandist)

 13. KristianA

  Slabadang, du är helt underbar. Jag läser nästan alltid ALLT du skriver. Det  är så ”right-on”.
  Inget utropstecken efter för jag är inte ironisk.

 14. Bim

  Slabadang # 11
  ”Har jag missat nåt?”
  Tror inte det. 😀

 15. Olaus Petri

  Klimathoteriet vet inga gränser i sitt omättliga behov av att motivera sin egen existens. Till och med tragedier av detta slag får dem att kräla ut i dagsljuset för att sola sig varma och goda(re) än andra. Den största och mest månghövdade parasiten i mänsklighetens historia behöver jagas iväg.
   
  Jag ropar på hjälp och som skräckfilmsnörd riktas det till Godzilla. Den ödlan vet hur man handskas med jordklotets fiender. Får hoppas att japanarna dammar av de gamla gummikostymerna och gör en allegori över klimathotet där Godzilla får banka skiten ur klimathotsmonstret och alla bladlöss som sitter på det. Här kommer lite filmepik som inspiration:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=Yr26p3hIgm4

 16. Lars C

  ALI.K.#2
   
  Hämtat från art, solcykel 25.
  Solen aktivitet är mycket stark just nu.
   
  ??
   
  Vi befinner oss i början av solcykel 24 och den ser ut att bli svag.

 17. Micke Johnsson

  Slabadang!
   
  Klapp, klapp, klapp o klapp
  🙂
  Du måste ha fel yrke…

 18. Lars C

  Lite om kärnkraft.
   
  Min första tanke var att vi inte är jämförbara med japanerna eftersom vi saknar jordbävningar och att risken för tsunamis är liten.
   
  Men idag gjorde jag en ny koppling. Samma sak kan hända här om personalen vid kärnkraftsverken tex skulle insjukna i en superpandemi.
  Problemet är att man inte bara kan stoppa och gå hem, härden behöver långvarig eftervård. Har man beredskap för detta? Och hur ser den ut i så fall?
  Någon som vet?
   
  Personalen kan ju faktiskt bli indisponibel av många olika orsaker. Vilka kan vem som helst räknas ut.
   
  Jag har fram till nu sett ännu en generation kkg3 som en sund övergång till kkg4, fussion, eller något annat. Men from nu är jag motståndare till den tanken. Jag har ju känt till det här med eftervården men inte gjort kopplingen jag nu beskrivit. Ponera att 10% av världens kärnkraftverk eller fler lämnas utan personal. Konsekvenser?
   
  Framtida kraftverk måste vara av en typ där ett tryck på den stora röda knappen är en sista åtgärd som krävs innan personalen kan gå därifrån.
   
  Funktionen måste vara att när en trigger, tex en laserstråle stängs av så stannar den nukleära processen och endast termisk energi återstår som lätt kyls ner av befintligt medium.
   
  Jag tycker inte vi ska dividera mer om G3 verk utan fundera över hur vi kommer vidare (utan snurror). Våra svenska verk är gamla och bevisligen inte i bästa skick även om man försöker lura i oss det. Driftsstatistiken är inget att klä granen med. Bättre finns, fråga finnarna.

 19. Bertel

  Slabadang # 11
  Klockrent.  🙂

 20. Kent Forssgren

  Slabadang. Skicklig lägesanalys. Hur många artificiella organisationer och funktioner har skapats sedan 1968.
  Ett exempel.  Ett departement.
  Detta är Miljödepartementet. En ny glassig broschyr.
  http://www.regeringen.se/sb/d/14513/a/162638
  Försök att räkna antalet.

 21. Kent Forssgren

  En annan skicklig och läsvärd lägesanalys. Lite OT men om ett synnerligen angeläget ämne: vanligt folks pengar och skuggbankerna.
  Andreas Cervenka. 11 mars 2011. I SvD.
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vem-tar-ansvar-for-skuggbankerna_5999667.svd

 22. Torsten Wedin

  Slabadang #11:
  Bra!
  (Utropstecknet är ett förstärkningstecken, inte tecken på ironi)
  Jag börjar ana vad som ligger bakom din signatur. 😉
  Keep Going!
  Totte

 23. Ulrik

  Vi får mere grönländsk vintervejr, skriver Politiken. Det ska bero på dåligt istäcke i norr.
  http://politiken.dk/klima/ECE1221816/vi-faar-mere-groenlandsk-vintervejr/

 24. L.C#
  Solcykeln 24 började med låg aktivitet.
  ALI.K.

 25. Artär (artiklar om solen) ur solcykel 25 är en bloggsida som kallar sig detta.
  Det är solcykel 24 som gäller ,för att räta ut ev.t missförstånd.
  ALI.K.

 26. För 6 månader sedan var solfläckarna 0,nu är solfläckarna mer än 100.
  ALI.K.

 27. Människan har ingen antropogen påverkan på Solen.
  De blir nog svårt att göra politik av Solens verkan HE HE He.
  ALI.K.

 28. Torsten Wedin

  ALI.K. #27:
  Jo, det är ju naturligtvis våra koldioxidutsläpp som påverkar solen 😉
  OBS! Ironi!
  Totte

 29. Staffan D.

  Solfläcks-talet nådde 170 år 2000;   ”utjämnade månadsdata” nådde 120 då.   Nu i februari 2011 är värdet 30.   Solfläckscykeln var en gång på 11 år;  nu räknar man med ett maximum år 2013, på c:a 85.   Detta enligt NOAA/SWPC Boulder, CO, som också säger ”Solar activity is expected to be moderate for the next three days (13-15 March).”
  http://www.solarham.com/sunspots.htm

 30. Staffan D.

  ’Prognosen för nästa solfläcks-maximum ger ett utjämnat solfläcks-maximum på c:a 58 i juli 2013.  Vi är nu två år in i solfläcks-cykel 24.   Prognosen gör detta till den minsta (lägsta) solfläcks-cykeln på nästan 200 år.’   NASA,  Solar Cycle Prediction (Updated 2011/03/01).
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml

 31. SatSapiente

  #18
  I svenska kkv är alla säkerhetsfunktioner automatiserade de första 30 min efter en händelse som kräver att reaktorn måste snabbstoppas. Man behöver inte göra någonting. Tanken med detta är att man ska få rådrum att ta riktiga beslut.
  Beträffande pandemier så är det i så fall många skiftlag som ska drabbas samtidigt. Kontrollrummen är bemannade i 3-skift.
  Orsaken till den dåliga tillgängligheten för svenska kkv förra året finns i tidigare politiska beslut. Verken skulle vara avvecklade till 2010 och den sk ”tankeförbudslagen” som togs bort för bara några år sedan, gjorde det olagligt att tänka tanken ”bygg ny kärnkraft”. Detta tillsammans gör att det finns stora uppdämda behov av moderniseringar och uppgraderingar av de svenska verken. Lägg till att den kompentens som funnits i Sverige inte fyllts på under många år, vem ville utbilda sig till kärnkrafttekniker när det varit förbjudet att arbeta med nykonstruktion av kkv.
  För övrigt tycker jag i att vi bör satsa på kkv som använder vårt ”kärnavfall” som bränsle, gärna LFTR eller hur Gunnar L?
  Vem skulle tanka sin bil med 50 liter bensin, köra 5 mil och därefter säga att resten i tanken är farligt avfall som ska slutförvaras? Detta är just vad vi gör med vårt använda kärnbränsle.

 32. Lars C

  SatSapiente#31
   
  Visst är det väl så som du beskriver. Min utbildning i kärnfysik inskränker sig till ett kompendium på knappt 100 sidor för mycket länge sen så det har jag begränsad (och bortglömd) kunskap om den biten. Men övriga saker runtomkring förstår jag mig bättre på.
  Men visst kan man vara krass och säga att det som hände i Japan kunde ha förebyggts om man tagit med alla historiska händelser i planeringen. Tsunamin eller jordbävningen borde inte kunnat slå ut reservkylningen. Någon eller några har gjort fel och detta är ett bra tillfälle att rätta till fel på alla andra ställen där det är befogat.
   
  Hur var det nu med typ Rubbias reaktor? Den är väl underkritisk. Vore det inte bättre att satsa på något sådant?

 33. tty

  Lars C #18
  Det finns nästan inga stora processindustrianläggningar som man bara kan stänga av och gå ifrån. Inte ångkraftverk, inte stålverk, inte oljeraffinaderier, inte pappersbruk, inte floatglasverk.
  Däremot går det faktiskt att bygga reaktorer som fungerar så. Smältsaltreaktorer t ex.

 34. Pär Green

  tty 33
  Vad finns det för funktioner som kan lämnas vind för våg?
   

 35. Lars C

  tty#33
   
  ”Däremot går det faktiskt att bygga reaktorer som fungerar så. Smältsaltreaktorer t ex.”
  Ungefär så jag menade, man måste kunna ställa krav på säkerheten som är proportionella mot skadeverkningarna om något händer. De flesta industrier kan nog släckas ner och säkras relativt kvickt. Det måste handla om timmar i de flesta fall. Kanske dagar i vissa. Inte veckor och månader.
  Man får inte glömma att det funnits terrorister i USA som haft kkv på agendan även om det inte hänt än.
   
  Dags för en ny generation kärnkraft redan nu?

 36. Inge

  Slabadang #11
  Jag tror inte att bara Socialdemokratin har stått för konfrontation o.s.av Nyligen rapporterades att bankerna haft rekordvinster, att bonusar ökar mer och mer och att bankerna samtidigt vägrar de bankanställda någon som hest löneförhöjning! Det om något är väl konfrontation! Jag vet inte hur det gått sedan men det var relativt nyligen. Jag stämmer inte in i lovsångskören ovan och då är jag ändå körsångare sen 40 år. Jag får intrycket att ett företags viktigaste prioritering är att göda chefen, sedan kommer andra prioriteringar.

 37. Staffan D#
  Den prognos stämmer nog inte ,utbrotten går inte efter prognoser,
  X-flare kom efter 8/3-2011.
  ALI.K.

 38. Ingemar

  Efter att ha följt helgens rapportering om Japan ser det ut som om SvT vill vinkla det till en anti-kärnkraftspropaganda. Trist att det alltid skall kampanjas istället för att bara förmedla nyheter. Trots allt så är det ju Tsunamin, och de förödande konsekvenserna av den som är det viktiga.

 39. Bertel

  Ingemar # 38
  Har gjort samma reflektion.
   
  Trots att skadorna från tsunamin och jordbävningen är ofattbart stora och stora delar av landets infrastruktur är i spillor samt dödstalen stiger för varje dag, så biter sig våra journalister sig fast(ger stooort utrymme)i sin raportering om vad som kan hända med dessa skadade reaktorer.

 40. Inte ens Maria Weterstrand var i söndags särskilt alarmistik angående
  tsunamin och kärnkraftverk,hon såg mest på konsekvenser med kärn
  kraften som samhället måste tänka på och säkerhet.
  Såg Agenda, som inte var så alarmistisk med kärnkraften och tsunamin.
  Utan en tankeställare för svensk framtida kärnenergi.
  ALI.K.

 41. L

  Hmm, Wetterstrand påstod att förnybara energislag nu kommit ikapp och i vissa fall förbi kärnkraften. Undrar vad hon syftade på..?

 42. L#
  Det var nog bara den vanliga MP jargongen med förnybara energislag.
  Jag tyckte hon var ovanligt lågmäld i Agenda och försiktig .
  ALI.K.

 43. Ingw#                                                                                      Nån resonsans frekvens tror jag Jorden inte har som enhet,de finns
  så många skikt,bör vara flera olika frekvenser iså fall.
  Magmans rörelse har låg frekvens ,som jag har glömt just nu var den
  var 2-5 Hz,jag hade ett inlägg om detta för ett sedan vid ett vulkan-
  utbrott och dess varnings frekvens steg snabbt strax före ett utbrott
  till 7 Hz.
  ALI.K.
   

 44. Inge

  Om japanska kusten varit nedlusat med vindkraftverk och hälften fallit ner, vad hade de sagt då?

 45. Lars C

  L#41
   
  http://www.svebio.se/attachments/33/1430.pdf

 46. Toprunner

  Inge #44 :
  Ett avancerat ”plocke-pinn”

 47. S. Andersson

  Apropå japanska kärnkraftverk: Det är självklart alldeles för tidigt att uttala sig om vad som hänt eller omfattningen av skadorna men mer initierade källor säger att reaktorinneslutningarna har hållit. Det skulle innebära att man kan begränsa utsläppet av radioaktivitet till ett minimum. I så fall så har säkerhetsfilosofin fungerat som planerat. Ingen kan bygga en kärnkraftverk där allt fungerar efter ett jordskalv om 9 på Richterskalan. Det man däremot kan göra är att bygga in passiva säkerheter som gör att omgivningspåverkan är minimal även efter att reaktorn förstörts.
   
  Det man ser på TV är vätgasexplosioner som förstör det yttre byggnadshöljet. Men det betyder inte på långa vägar att reaktorinneslutningen är hotad. Däremot kan det bli problematiskt med de bassänger för utbränt bränsle som normalt finns i byggnaden. Dessa är förmodligen skadade nu och det högaktiva, utbrända bränslet frilagt. Eftersom själva bränsleelementen också i sig utgör en skyddsbarriär behöver det inte betyda att stora mängder radioaktivitet sprids men det kommer att försvåra arbetet med att röja upp.
   
  Om jag inte missminner mig är dessa reaktorer av samma typ som den första generationens svenska reaktorer (B1+2, O1+2 och R1). Barsebäck var den enda reaktoranläggningen i världen som utrustades med ett system för filtrerad tryckavlastning, det s k FILTRA och som var tänkt att handskas med exakt den här typen av vätgasexplosioner eller snarare att förebygga dem.
   
  Leif Pagrotsky lär ha Twittrat i går och sagt att han var stolt över att ha stängt Barsebäcksverket nu när han såg bilderna från Japan. Antingen är karln total hjärndöd eller så är han en av de mest obehagligt populistiska politiker jag någonsin hört talas om som försöker att slå kapital av denna tragedi.

 48. Toprunner

  S. Andersson #47:
  De reaktorer som har i Fukushima är inte riktigt samma som de svenska även om de har samma princip.
  De har inte heller de ångdrivna pumpar som de skulle behövt nu då strömmen är helt väck.
  Bra bild på konstruktionen här:
  http://www.nei.org/newsandevents/information-on-the-japanese-earthquake-and-reactors-in-that-region/

 49. Kent Forssgren

  S. Andersson #47. Med referens till ditt omdömme om en viss politiker bifogar jag följande kommentar i ämnet:
  partiet bärs av idéer och värderingar “och det är dom jag ska företräda, inte någon akademisk examen
  Ett svar är att vi lär oss saker, men låt mig ge ett annat. Det finns en tid i livet då vi är både tillräckligt intellektuellt mogna för att kunna omfatta komplicerade resonemang och samtidigt tillräckligt intellektuellt rörliga för att ta intryck av motsatta övertygelser. Den tar slut ungefär i 25-årsåldern (då Einstein utvecklade relativitetsteorin, Gödel sitt ofullständighetsteorem och Dylan gav ut Blonde on Blonde). Sedan tänker vi inte nytt längre, vi utmanar inte oss själva.
  Men om man tillbringat den tiden i en miljö som är intellektuellt omskakande kan något dröja sig kvar – ett metaperspektiv på den egna världsbilden: jag vet vem jag är, men det fanns andra spår som jag valde bort. Vart hade de fört?
  Att gå in i ett politiskt ungdomsförbund och låta partiet ersätta universitetet är att välja motsatsen till en sådan miljö.
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/partiet-eller-universitetet_6003917.svd

 50. S. Andersson

  Toprunner #48: Ångdrivna pumpar, hmmm. Man frågar sig bara var ångan skulle komma ifrån i det här fallet.
   
  I allmänhet kan man väl säga att dessa händelser pekar på en av de stora svagheterna med kärnkraftverken ur säkerhetssynpunkt, att de själva behöver tillförsel av el. Alla kärnkraftverk har olika reservsystem (gasturbiner, dieselgeneratorer etc) men om man inte kan få igång elnäten inom ett par veckor så ligger man illa till. En reaktorhärd behöver en helsickes massa kylning även när den är avstängd.
   
  Kanske kan man lösa det med ett vindkraftverk vid kärnkraftverket? Vilken symbios!!!

 51. Toprunner

  S. Andersson #50:
  G.E. som designat de japanska reaktorerna ifråga har en lösning som heter RCISC men de reaktorer som nu har problem med kylningen har inte den uppgraderingen utan litar helt på nätet och dieslarna.. som alltså är utslagna.
   
  Jag tror inte det är problem att få ånga ur en BWR som har problem med kylningen.. tvärtom.

 52. Claudius

  Slabadang #11: Tack för din utförliga bekännelse. Grattis till din omvändelse, jag ser att den är ärlig och jag är övertygad om att den ska ge dig en bättre trivsel i vår ofullkomliga tillvaro.
  Du kvalar alltså in som en kollega till mig, dvs en gammaldags hederlig kulturkonservativ förkämpe för Rättssamhället och för vett och sans.
  Men vart ska vi otidsenliga vända oss i denna ofullkomliga tillvaro? I politiken har den f d kulturkonservativa klippan bytt kostym, snott och klutat ut sig i diverse plagg ur Sossarnas garderob, och lämpat sin gamla hederliga image överbord. En av Alliansens riksdagsmän, Carl B Hamilton, har nyligen konstaterat att Alliansen regerar till priset av att föra en S-politik. Som den avgående S-ledaren underkände rakt av i ett uttalade efter sitt stora avgångstal:”Vi kan ju inte ha en politik som skrämmer bort väljarna” (därvid visserligen syftande på den S-politik som man misslyckades med att sälja under valrörelsen 2010, inte på dagens Alliansversion av S-politiken).
  Nu springer alla politiker och partier i kapp om att vara mest koldioxidtroende, eftersom de har grävt ner sig själva i den, och ännu inte har upptäckt att allmänheten har börjat förlora förtroendet för klimatalarmismen. I stället gör man åtskilligt för att hålla just den vid liv.
  Vilket kommer att ställa till det ännu värre, alldeles i onödan.

 53. Håkan Sjögren

  S Andersson # 47. Strax efter att Filtra-tornet tagits i bruk läste jag om ett tankeexperiment. En Köpenhamnare, som hela dagen efter en härdsmälta i Barsebäck står ute på Lange Linie, ökar sin risk att dö i cancer lika mycket som om han under hela sitt liv rökt 40 cigarretter. Verket stängdes sedan så att danskarna kunde få sälja sin stenkolsbaserade elkraft till oss. Röken levererades helt gratis.
  Mvh, Håkan.

 54. Toprunner

  Håkan Sjögren #53:
   
  Hade japanerna köpt FILTRA hade förmodligen inte reaktorhallarna behövt lyfta på taken i Fukushima.

 55. SatSapiente

  #51 mfl
  Normalt finns flera system för att nödkyla BWR reaktorer. Man har ett system som kan pumpa in vatten i reaktortanken under fullt tryck. Det har relativt liten kapacitet. Man har ett system med större kapacitet som kan strila vatten över härden om den riskerar att friläggas. Det systemet fungerar dock bara om trycket i reaktortanken sjunkit till c:a en tredjedel av normalt tryck, vilket det snabbt gör om man får ett större rörbrott inne i reaktorinneslutningen. Slutligen finns även ett system som kan strila vatten i inneslutningen.
  Alla dessa system tar sitt vatten från bassängen som finns längst ned i innslutningen. I Fukushimareaktorerna ser den bassängen ut som en en toroid, dvs som en stor ”badring”. Efter en tid måste vattnet i basängen kylas med andra kylsystem för att föra bort värmen till den slutgiltiga värmesänkan, havet. Det som hänt är troligen att man förlorat dessa kylsystem som behöver el för att fungera. Kan man inte föra bort värmen får man fylla på med nytt vatten (i värsta fall havsvatten) i basängen som efterhand kokar bort. För att inte spränga inneslutningen måste man också låta en del av den bildade ångan pysa ut. Om man fått ”torrkokning” av bränslet kan vätgas bildas, som då följer med den utpysande ångan. Vätgasen har nu exploderat i den övre delen av reaktorbyggnaden och då slitit bort väggplåtar och tak från denna del av reaktorbyggnaden. Håller bara inneslutningen kommer utsläppen att begränsas till det man måste låta pysa ut. Svårigheter finns antagligen att mäta hur mycket vatten som finns i reaktorn och reaktorinnslutningen vilket kan göra det svårt att veta hur mycket vatten som ska pumpas in.
  Tyvärr har katastrofmånglarna i både Sverige och Tyskland redan börjat demonstrera mot kärnkraften igen.

 56. Jonas B1

  S. Andersson,
  ”Barsebäck var den enda reaktoranläggningen i världen som utrustades med ett system för filtrerad tryckavlastning, det s k FILTRA och som var tänkt att handskas med exakt den här typen av vätgasexplosioner eller snarare att förebygga dem.”
  Alla svenska reaktorer är utrustade med filtrerad tryckavlastning.

 57. Håkan Sjögren

  Jonas B1 # 55 Var möjligen  Barsebäck den första reaktoranläggningen . . . . ? Mvh, Håkan.

 58. Jonas B1

  Håkan,
  Barsebäck var nog först, ja.
  Mvh,

 59. S. Andersson

  Håkan Sjögren och Jonas. Helt rätt, det finns sådana system (FILTRA-MVSS) på alla svenska reaktorer. Men inget av dem kommer i närheten av det monstersystem man byggde vid Barsebäck. FILTRA var inte bara en scrubber som de system som byggdes vid de andra verken utan en enorm cistern med ”grus” där ett eventuellt utsläpp skulle få kondensera.

 60. magnus

  Slabadang #11
  Vad kränger du?
  Vem parasiterar du på?

 61. Gunbo

  Slabadang #11,
  ”Vårt moderna samhälle lämnar de sanna naturliga mänskliga relationerna och tryggheten bakom sig mot artificiella substitut.Det ger ett kallare och anonymare samhällsklimat där frustrationer och konflikter ökar i omfattning.”
  Bra analys! Här håller jag fullständigt med dig. I vårt västerländska, moderna samhälle är individen enbart en kugge i det stora hjulet som ska snurra till vilket pris som helst och dessutom allt snabbare. Men vem eller vilka har ansvar för detta?
  Vi manipuleras (via reklam) att konsumera allt mer (artificiella substitut) för att fylla den tomhet som bristen på naturliga mänskliga relationer skapat. Konkurrensen om arbete, jakten på status, pressen från arbetsgivare att prestera allt mer under allt mindre tid tar knäcken på dem som inte tillhör supermänniskornas lilla skara.
  Men jag kan för mitt liv inte se att denna utveckling skett på direktiv från politiskt håll. Oberoende av vilken politisk ideologi som styr ett land, ser situationen likadan ut i vår västerländska del av världen. Kan du förklara varför?
  ”Kvinnor mot män, Högavlönade mot lågavlönade, Pensionärer mot arbetande, Arbetare mot tjänstemän,anställda mot företagare,miljonärer mot undersköterskor,invandrare mot svenskar,kulturer mot kulturer, offentligt anställda mot privatanställda,privat mot offentligt. Lågutbildade mot höutbildade.Allt är byggt på KONFLIKT och allienering… tussa ihop dom!! Se till att de slåss!! Få dem att tro att de är fiender!”
  Här motsäger du det du skrev i citatet ovan: ”Det ger ett kallare och anonymare samhällsklimat där frustrationer och konflikter ökar i omfattning.”
  Du tycks i det senare citatet mena att det är en viss politik som medvetet tussar ihop människor för att få dem att bekämpa varandra enligt devisen ”divide and rule”. Om du läst lite historia vet du att konflikter alltid funnits mellan olika grupper och att fientligheten är sprungen ur gruppernas egen frustration. Varje revolution har haft sitt ursprung i detta. Kvinnors kamp för rösträtt t ex har inte påbjudits av politiker utan uppstått ur ett krav på jämlikhet och frihet från kvinnorna själva.
   
  Konflikter kan vi aldrig komma ifrån så länge vi lever i ett samhälle. Vad vi däremot kan göra är att se till att alla får sina rättigheter tillgodosedda och jämka vid behov.  
   

 62. Gunbo #61
  Bra beskrivet. Även om det låter grymt. Men Slabadang har sina klarsynta ögonblick även om han blir frustrerad ibland så att det går över styr.
  Det du bland annat skrev…
   
  ”Men jag kan för mitt liv inte se att denna utveckling skett på direktiv från politiskt håll. Oberoende av vilken politisk ideologi som styr ett land, ser situationen likadan ut i vår västerländska del av världen. Kan du förklara varför?”
  … var en bra fråga som man kan ställa sig.
  Men nu är det zzz här. Med sista sidorna i en bok jag kan rekommendera (författare Denise Mina. Titel Blodsarv. Finns säkert fler läsvärda böcker av henne. Den här var en höjdare trots små bokstäver i pocketversionen)

 63. Sommaren år 2000 sa många vart tog sommaren vägen,till och med
  Göran Person reagerade och sa jag blev lite deprimerad den sommaren,
  men hösten år 2000 blev ganska varm och lång,trots allt.
  ALI.K.

 64. Jonas B1

  S. Andersson
  ”Men inget av dem kommer i närheten av det monstersystem man byggde vid Barsebäck”
  Så din poäng är??? Att systemet i Barsebäck var större? Eller att grus är bättre?
  Man valde annat system efter de första installationerna i Barsebäck. Du får nog motivera ordentligt om du vill hävda att Barsebäcks system är bättre.

 65. Kent Forssgren

  Ali.K. Jag fann sidorna du hänvisar till.  Om att solaktiviteten kan ha betydelse för seismisk aktivitet. Klart värda att ta del av. Här citeras Corbyn också. Jag kanske har missat att denna länk redan har förmedlats här på TCS, men för säkerhets skull. Han som skriver är: Paul Hudson, weather presenter and climate correspondent for BBC!
  http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/2011/03/is-solar-activity-to-blame-for.shtml 

 66. Pingback

  […] Stormar, översvämningar, värmeböljor, kalla vintrar, jordbävningar, vulkaner och tsunamis. Allt pekar i samma riktning! Hur ofta skall vi inom klimatforskningseliten behöva säga det […]