Ovädren – beror de på oss?

Letar ni efter klokskap kommer ni kanske inte att hitta det på Klotet. Däremot finns där en nyskriven artikel som försöker utröna om alla värmeböljor, oväder, översvämningar m.m. kan bero på människans inblandning i klimatsystemet.
Meteorolog Colin Jones vid SMHI vill varken bekräfta eller förneka att den senaste tidens katastrofer (är de verkligen fler idag?) beror på mänsklig påverkan.

”De extrema händelser som händer nu har hänt förut i tiden också. Så det kan ha naturliga skäl.”

Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs Universitet och huvudförfattare till kapitel 1 i IPCCs kommande rapport AR5, säger dock trosvisst:

”Tittar man på de senaste 10, 30, 50 årens meteorologiska data så inte bara tror vi utan VET att extremhändelserna blivit vanligare och ökat i intensitet och att det har med klimatförändringar att göra.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jensen

  Den som tror, han vet.
  Den som vet, han tror.

 2. L

  Colin Jones säger så här: ” Man har en känsla av att klimatet reagerar på människors effekt lite snabbare och på ett lite mer oförutsägbart sätt än vi förväntat oss.”
  Han skyller alltså på människan trots att klimatet inte följer profetiorna!?

 3. Så konstigt. När jag tittar på de meteorologiska data hittar jag nästan aldrig något stöd för att extremhändelserna har blivit fler. Det kanske handlar om att tron avgör vad man ser?
  Fast i det här fallet borde det inte behövas tro. Nog borde det finnas statiska test som kan avgöra om extremhändelserna sannolikt har blivit fler eller sannolikt inte har blivit fler? Det vore väl något för en viss, av de flesta läsare på denna blogg väl känd, statistikprofessor att titta på?

 4. Inge

  Om nu Arktis blivi varmare, vilket det borde enligt växthusteorin, så skulle temperaturskillnaderna mellan Arktis och tropikerna ha minskat och därmed också de krafter  som driver de extrema väderhändelserna. Då borde det istället ha blivit lugnare på den fronten på senare år. Jag förstår ingenting…?

 5. Olaus Petri

  Att Klota ger sällan mer än ett skit.

 6. Peter Stilbs

  Ganska skrämmande att läsa sådant struntprat av Chen, speciellt som han sägs vara huvudförfattare till ett IPCC-kapitel. Vem som helst kan kolla att det finns Noll vetenskapligt belägg för hans påstående:
  ”Tittar man på de senaste 10, 30, 50 årens meteorologiska data så inte bara tror vi utan VET att extremhändelserna blivit vanligare och ökat i intensitet och att det har med klimatförändringar att göra.”

  Dessutom trodde jag att ”klimat” var ett begrepp som normalt avsåg ”vädermönster under 30 år”, eller något liknande.
  Dessa människor skadar djupt hela vetenskapssamhället.

 7. Ingemar

  Vetenskapligt finns det inga belägg för att koldioxid skulle orsaka fler extrema väderhändelser. Professor Chen borde hålla sig till vetenskapen och inte tro så mycket … Kolla länkarna i det här blogginlägget:
  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/08/disaster-losses-and-climate-change.html

 8. Christopher E

  Han hör väl till dem som blandar ihop extremväder med effkter av extremväder. Det senare påverkat av klimatologiskt ovidkommande socioekonomiska effekter.
  Eller också vet han om skillnaden, men har de egenskaper att förvränga som förväntas av en huvudförfattare på IPCC. Säger en del om vad som väntar i AR5…

 9. Deliang Chen låter som ett kinesiskt namn. Den kinesiska kulturen är mer auktoritetstroende än den västerländska, även om vår också börjar bli det alltmer. I Kina har man traditionellt bekänt sig till det som meddelas centralt, först från kejsaren, senare från Partiet.
  Jag generaliserar förstås, men vår kulturella bakgrund och fostran påverkar mycket hur vi ställer oss i auktoritetsfrågor.

 10. John Silver

  Alla kineser är 100%-iga nationalister (eller värre).
  http://wattsupwiththat.com/2010/08/24/the-biggest-environmental-scandal-in-history/

 11. Peter Stilbs

  Jag håller med om detta med auktoritetstro. Har sett åtskilliga exempel, speciellt bland studenter & doktorander under åren.
  Även inom klimatområdet – jag höll förra året här på KTH ett inbjudet ”klimatföredrag” för en grupp gäststudenter på Industriell Ekologi (tror jag det heter) – ca 50% var kineser, vad jag minns.
  Först fick jag dock lyssna på redovisningar av några grupparbeten – ”Global Warming” nämndes 1-2 ggr per mening, upplevde jag det, och det framfördes på ett sådant sätt så man fick parader framför Chairman Mao i tankarna.  Skrämmande. Jag blev något chockad.

 12. Olaus Petri

  Mikael, vi har också en rejält pulserande gyllenåder av auktoritetstro inom den västerländska kultursfären. Glädjande nog är den dock på väg att bli mindre, åtminstone i politiskt hänseende.
   
  Givetvis förstår jag att du håller med mig i denna min slutsats. 😉

 13. Slabadang

  De e fan att man måste sätta lögndetetktorer på folk inom klimatvetenskapen!
  Jag hoppas verkligen att han sätter påståendena på pränt! Han kommer få så mycket däng så skriker om det.Den här lögnmaskinen IPCC har blivit en karikatyr på sig själv.
  Den här gången gör det en gigantisk miss att ge sig ut bland extremt väldokumenterade data och de redan extremt skeptiska moteorologerna kommer använda honom som boxboll! I den här frågan så har de helt missbedömt var gränsen går för vilka tokigheter
  och påståenden man kan saluföra.För nånstans finns det en gräns för hur korkade man antar folk i gemen är.
  Det ska bli ytterst intressant att ta del av underlaget för slutsatserna!!
  De var smartare när de höll till i Arktis och Antarktis där inte en käft sitter med historiska observationer i någon omfattning eller i havsdjupen där ingen heller har koll.Små ödlestammar i Mexikanska öknen funkar enligt samma koncept. Men här skiter Chen i det blå skåpet han har inte fattat hur oppositionen redan är till tänderna rustade med blytunga argument och data.

 14. Peter Stilbs

  Slabadang: ”de redan extremt skeptiska moteorologerna kommer använda honom som boxboll!”
  Du avser också Pär Holmgren förståss ?

 15. Slabadang

  Lars Kamèl!
  Du kan vara lugn det finns inga sådana meteorolgiska data.Det handlar om att konstruera nya tolkningar utav den av samma typ som för grönlandsisens avsmältning.Det var ju ”mycket värre” än de trott. Att från början utreda vad de ”trodde” och varför de ”trodde” som de ”trodde” innan är en viktig nyckel till att kunna förstå hur en avsmältning under en sexårs period med OBS !! 0.0005-7%/år kan betraktas som ”snabbare takt än vad forskarna trott”.
  Är ens mätmetoderna av isarna så exakta?
  Utgångspunkten för hela klimatgalenskapen är att det INTE förekommer några naturliga variationer och om de mot förmodan skulle vara tvungna att erkänna att så är fallet.Så förutsätter de iså fall att de naturliga variationerna är kopplad till klockan.Minsta förändring tolkas som onaturlig och ALLTID orsakad av CO2.Atmosfärens förtalade och jagade jude!!

 16. Slabadang

  Peter Stilbs!!
  Näe ! Han är nog inte med  i den klubben!! 🙂

 17. Jörgen O

  Det är verkligen ett allvarligt budskap professor  Chen kommer med. Sådan där utdrag tror folk på, mera än vad de tror som står i bibeln. De gröna lärarna anammar det helt i sin propaganda. Jag har varit på en del valmöten lett av gröna. I diskussonerna och frågorna efter åt var det stora fertalet för de gröna. Vi måste välja the Green eller Labor. De försöker göra något  åt klimatet. Liberalerna stoppade ju Mr Rudds ETS, Emission Trading Scheme -Nästan lika med Carbon tax.
  Ni om är unga och duktiga försök stoppa den brain washing som äger rum Hälsningar från ett nyröstat Australien. Det blir tydligen ett hung parliament. JO

 18. Labbibia

  Det är väl inte det minsta konstigt att kineser ”pushar” för  det sk. klimathotet?
  Varenda liter olja som vi i Väst inte gör av med sänker världsmarknadspriset, och de kan köpa in ”det svarta guldet” för ett lägre pris. Klok politik från deras sida.

 19. Kjell-A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Som vanligt rörs klimat och väderlek ihop. 
  50 år är ur klimatsynvinkel (geologiskt  perspektiv)  en mycket kort tid.
  I ett längre perspektiv kan man  notera t ex den enorma översvämning som ägde rum  då Svarta havet bröt igenom land och förenade sig med Medelhavet.  
  Uppgifter om stora översvämningar  för flera tusen år sedan också sedan  finns också i de kinesiska annalerna.
  Dagens  klimat-och miljödebatt
   är understundom pinsamt kortsiktig.
  Miljöaktivister hävdar  t ex ofta att det är  industri,    jord-och skogsbruk som förorsakar igenväxning av sjöar och vattendrag.
  Man glömmer då de enorma torvmossar som finns t ex i Ryssland. De blidades för tusentals år sedan då stora vattensystem växte igen.
  Kjell-A  Jönsson

 20. Frågan är väl hur man ska väga samman och mäta extremväder globalt. Det känns lite upplagt för att en forskare ska tortera statistiken tills den erkänner som är brukligt inom vissa discipliner.

 21. Slabadang

  Missa inte att det är en länk till en lång intervju (audio) med Mr Chang! Det verkar finnas ett nytt regelverk för vad som anses vara ”extrema händelser” 40 mm regn på ett dygn bla annat! Tillbedjan och tillförlitelse till ”modellerna” är åberopad…Amen! Svaren på bönerna levereras av modellerna Halleluja!!
  Ska vi gissa att stormar och havströmmar är borttagna samt snö och polarisar??? Att ”trenden” är från en 17.5 årig statistik i ena fallet från Nya zeeland och den andra är en global som efter ”adjustments” plockat fram en ”tydlig trend” på 0,00023 %ig  ökning?

 22. Helge

  I Sverige väljer klimatet att inte tro på auktoriteter …
  http://www.smhi.se/publikationer/sveriges-snoklimat-under-100-ar-1.6395
  http://www.smhi.se/publikationer/sveriges-vindklimat-1901-2008-analys-av-trend-i-geostrofisk-vind-1.7845
  Och Gore tycks ha gett upp, i alla fall för i år.
  http://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/24/al-gores-global-warming-crusade-shrinks/

 23. Micke Johnsson

  #Helge
  Trevliga länkar…Al ”the Liar” Gore ligger pyrt till det. Konstigt att detta inte kommer fram i Svensk media. Hmm just det, token har ju fått Nobelpriset!  🙂

 24. Ingemar

  ”Extrema väderhändelser” är också beroende på inrapporteringen. Mängden rapporter är rimligtvis beroende av hur många som drabbas. Tättbebyggda områden som nu i Pakistan, eller som förra året i Filippinerna, hör vi genast talas om. Men om det fallit onormalt mycket i Tibet 1928, eller om det varit extremt kallt i Kasachstan 1952, så är chanserna små att det finns dokumenterat.
   
  Hursomhelst, det verkar inte finnas någon korrelation mellan nettotillskottet av CO2 och mängden rapporterade ”extremhändelser”. Just nu – under det varmaste decenniet på länge – är antalet extremhändelser lägre än under föregående decennium. Det borde ju vara tvärt om, herr professor Chen!

 25. Slabadang

  Läs!!
  Slutsats? 🙂
  http://www.nytimes.com/gwire/2010/08/25/25greenwire-obama-admin-urges-supreme-court-to-vacate-gree-42072.html

 26. Ingemar

  Slabadang #25,
  Jag är inte så hemma i amerikansk lagstiftning. Men i mina ögon så ser det ut som om Obamaregimen anser att EPA skall sköta det här, inte enskilda regionala domstolar. Tvärtemot de besvikna rösterna från miljöaktivister i USA, så tror jag (tyvärr) att beslutet gynnar en koldioxidlagstiftning. Om det hela hade drivits civilrättsligt så hade det så småningom drivits dithän att AGW-anhängarna måste bevisa att CO2 faktiskt orsakar skada – vilket torde vara svårt.

 27. karlsson

  jag som trodde att klimatet handar om längre perioder än 30, 50 år – hur var läget för 100, 200, 500, 1000, 2000,5000, 10000 år sedan  – stabilt?

 28. AOH

  O T
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/08/26/upptackt-om-narkolepsi-hem/index.xml
  Upptäckt om narkolepsi hemlighölls av forskare
  ……………………………………………….
  Orsaken till dröjsmålet var att forskarna inte vill försämra chanserna att få sina rön publicerade i en internationellt medicinsk tidskrift, uppger Markku Partinen för tv-kanalen Yle.

  Visst är ” pre rewiew”  viktigt  eller hur UI med fler ???

 29. Gnomish

  Hi!
  Slabadang mentioned this site over at WUWT so I thought I’d drop by to show how word travels.
  Good luck guys. I don’t think anything changes until there are trials, though. Without consequences (other than piles of tax money) the game will go on.

 30. grayman

  Hello from Texas, Slabadang mentioned this site at WUWT, come across his comment and thought i would stop and say Hi. my comment is climate is not weather as the warmist are so fond of saying and vice-a-versa. Why is he only going back 30 to 50 yrs; why not go back 100 yrs much less 1K. In my 48 yrs the extreme weather events have always happened in spurts you know calm for a few yrs. and then extreme a few yrs. But as Al[sex poodle]gore said last winter during the EXTREME winter in the northern hemisphere”weather is not climate’ 

 31. Mats Jangdal

  Det där med orsak och verkan vara svårt. Kom att tänka på historien om fröken som berättade för klassen att i Kina bor det så många människor att där dör det en person varje gång man blundar.
  Efter en stund upptäckte hon att Pelle satt och blinkade intensivt och frågade om han fått något i ögat?
  Nej svarade Pelle, jag dödar kineser!

 32. Slabadang

  Ingemar!
  Samma linje …….
  Angående Obama….Liza Jackson är torpeden och den rättsliga prövningen hotet emot henne och EPA. Domstolsförfarandet skulle med stor sannolikhet bli ett rättsligt bakslag och hur driver man en klimathotspolitik om domstolsväsendet friar i brist på bevis medan EPA hävdar att de finns?
  ”Gröningarna” förstår nog inte de taktiskta bakomliggande skälen och uppskattar därför inte den hjälp de fått.

 33. Slabadang

  Gnomish!
  Hi! This is where the Swedish resistance group is gathering!! Thanks for dropping by! 🙂

 34. Olaus Petri

  # 32. Osökt kom jag att tänka på Renée i ’Allo ’Allo'(Hemliga Armén). 😀

 35. Adolf Goreing

  #33 Vem kan ta rollen som the ”madonna with the..” 😉

 36. Jan

  #24 Ingemar
  Tog en titt i Wikipedia. 1961 hade Filippinerna drygt 25 miljoner invånare, 2003 var man ca 80 miljoner invånare och 2009 var man över 92 miljoner. En sådan befolkningsutveckling i fattiga länder leder självklart till att måmga fler personer än tidigare drabbas av naturkatastrofer speciellt om befolkningsökningen tvingar ut invånarna till mer utsatta områden.
  Pakistan har också haft en mycket kraftig befolkningsutveckling men jag har inga siffror för det landet.
  Befolkningsökningen kan man väl inte skylla på koldioxiden?

 37. Peter Stilbs

  Mats #30 – det går en skröna om den uppblåste Bono i U2 (tydligen falsk) med samma idé
  http://www.snopes.com/music/artists/bono.asp
  roligt i alla fall

 38. Anders Mohlin

  Jan # 35.
  Det finns väl ingeting som inte kan skyllas på koldioxiden???
  🙂 🙂

 39. UNDROMS TARZAN

  Det är väl bara att sätta upp hemmaaltaret och tillbedja IPCC så att vi får frid på jorden. För så verkar människor utan historisk kunskap och egen slutsatsförmåga gjort!

 40. Pakistan har fyrdybblat sin befolkning sedan 50-talet …
  Men ovädren och översvämningarna drabbar fler än någonsin tidigare …
  Hur kan det gå ihop?

 41. #35
  Klart som fan att befolkningsökningen beror på ökad CO2!
  Det finns ett klart samband: CO2 har ökat och resulterat i befolkningsökning. Kurvan påminner mycket om en liggande hockyklubba. Kommer inte ihåg var jag sett en liknande kurva tidigar. Någon som vet?
  Orakssambandet: ökad CO2 = varmare = ta av kläder = naken = upphetsning = sex = graviditet = barn = befolkningsökning!!!
  VSB/ vilket skulle bevisats

 42. Slabadang


  Förtryck
  är tillstånd där en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part. Termen förtryck används ofta för att beteckna hur en grupp hålls nere med hjälp av maktbefogenheter, med oberättigat våld eller med samhälleliga normer. När sådant förtryck sker under formellt eller informellt legitimerade former, brukar man tala om ”systematiskt förtryck”.

  Socialt förtryck
  Samhället eller starka grupperingar i samhället kan genom sina sociala normer och konventioner göra av vissa grupper fryses ut, förföljs, förlöjligas eller marginaliseras. Förtryck mot en grupp bygger ofta på den utbredda, om än omedvetna, uppfattningen att gruppen är underlägsen. När förtrycket riktas mot en individ snarare än mot en grupp, upplevs bördan av förtrycket som tyngre än om det finns en grupp att dela utfrysningens lidande med.
  Den Marianska förföljelsen ,McArthyismen, Kommunismen Den spanska inkvisationen, diktaturer av alla slag har genom århundradena använt sig av övergrepp och förföljt oliktänkande.
  ”Straffen” varierar allt ifrån den lättare varianten av social utfrysning utifrån normer som är inofficella men ändå härskande.Till allt ifrån yrkesförbud förvisning fängelsestraff arbetsläger eller i värsta fall dödsstraff.
  En tydlig gräns går när det informella blir formellt.Det är en bekräftelse på att normerna är allmänt accepterade och myndigheter media och politiker kan använda dem till sina syften.Legitimiteten inträder.
  Hur ”oliktänkande” hanteras är alltid utifrån ett maktens perspektiv.De oliktänkande är alltid ansedda som varandes ett hot och en opposition mot makten. Alla som har något att förlora på de oliktänkandes eventuella inflytande samlas till försvar och angrepp.
  Att förknippa oliktänkande med olika negativa egenskaper. Knepen är många och har varierat genom de olika diktaturerna och förtrycken.
  Det kan vara att medvetet feltolka deras syften,fördumning,farlighet,inhumanitet,psykisk störning eller oansvarighet är klassiska trick för att mota hotet. Ju fler samhällsfunktioner som aktivt deltar i förtrycket av de oliktänkande ju mer accepterat och kraftfullt blir effekterna av förtrycket.
  Ett måste för att kampanjen skall lyckas är att de som förföljs och förtrycks inte får komma till tals.Risken finns då att folket kan ändra uppfattning om dem.Därför väljer förtryckarmakten att tala om dem men inte med dem.Det absolut största hotet är att de oliktänkande skulle kunna uppfatttas som istället rättänkande då faller grunden och legitimiteten för hela förtrycket.Ett klassisk förlopp som få kan undgå att känna igen från vår historia.
  ”Klimatförnekare” är ett idag etablerat och sanktionerat begrepp som används av statens eget public service monpol SVT samt SR. Det är ett extremt tydligt ställningstagande för en public service som skall representera saklighet opartiskhet och oberoende till vad som skall anses vara rätt eller fel. Tillmälet ”klimatförnekare” är noggrannt analyserat och utvalt för de associationer tillmälet ger.
  Associationerna är i första hand till de Nazisympatisörer som förnekar den uppenbara bevisbara ”förintelsen” och som av detta skäl benämns ”förintelseförnekare”. I andra hand är tillmälet valt för att associera till ”gudsförnekare” en association till att det handlar om en religös troendefråga där man i sin tillämpning vänt på begreppets ursprungliga betydelse till att de som uttalar tillmälet är de som står för fakta och vetenskaplighet och ”klimatförnekarna” har bara sin tro alternativt brist på tro till grund för sina tankar och analyser.
  Tillmälet ”Klimatförnekare” är ett generellt begrepp som omfattar alla som på ett eller annat sätt är allt ifrån professionellt sakligt kritiska till allmänt skeptiska.Där omsluter svensk media och SVTs vetenskapsredaktion i synnerhet alla kritiskt granskande av AGWteorin och IPCC till att vara faktiskt rent korkade! För hur kan man förneka något så uppenbart som klimatet??
  Att de ledande ”klimatförnekarna” är erkända väl etablerade klimnatforskare skall inte gärna framgå att fler av dem dessutom själva varit aktiva i IPCCs arbete framkommer inte. Antalet skeptiker framställs som få och framförallt inte det minsta trovärdiga. Att genomföra eller arrangera en debatt på lika villkor där tittare och medborgare själva får avgöra vilken sida av klimatmuren som har de mest trovärdiga argumenten är en bevisad ickefråga för SVT och SR.
  Sytematiskt hålls de kompetenta klimatrivaliserande grupperna åtskiljda åt trots att klimatfrågan är en av de största frågorna i vår demokrati med stora både ekonomiska och samhällsstrukturella konsekvenser.Genom sitt ställningstagande har SVT blivit ett tydligt hinder för sin egen legitima exeistens och uppgift.Public Service uppgift är att vi som väljare skall kunna använda vårt folkliga inflytande för att ta ställning i framförallt stora och komplicerade frågor. För den funktionen krävs att de olika synpunkterna och analyserna för chansen genom public service.
  Nu har SVT tagit ytterligare steg för att aktivt förhindra och förtrycka oliktänkande. På SVTs hemsida ”Ställ Om” som är en ren uppmaning och ett påbud. De växlar upp åsiktsförtrycket genom att på klassiskt diktatoriskt manèr koppla ihop klimatförnekeriet med en psykisk störning eller sjukdom som bör behandlas hos ”klimatpsykolog”. På hemsidan idkar vetenskapsredaktionen en censur vars mönster och regelverk endast följer en regel utöver de kommentarer som innehåller svordomar och angrepp att de tas bort för att de ifrågasätter SVTs agerande och redaktionen i synnerhet.
  Det systematiska förtrycket accepteras troligen på grund utav att dagens i princip samtliga partier helt okritiskt delar SVTs ställningstagande.Det har skapats ett maktens enighet om att ändamålen helgar medlen. För inget parti skulle acceptera att som minoritet hanteras av SVT som faktiskt skett.
  I linje med detta systematiska förtryck är det lättare att förstå varför klimatförnekare skall ställas till svars och varför en systematisk sortering av klimatnyheter sker.Det inofficellt godkända officiella systematiska förtrycket är svaret!
  Det som skrämmer mig mest är att vi i vår demokratiska konstitution har ett så stort hål att detta kan få förekomma och accdepteras av i princip hela vårt etablissemang. Diktatoriska metoder och intstitutioner är bevisligen helt i sin svenska demokratiska ordning!
  Förförljelse och förlöjlelse av en påstådd minoritet är okey!
  Tredje nivån av grova övertramp är vetenskapsredaktionens fabricerade och konstruerade bevis för den rådande klimatmaktens legitimitet och trovärdighet. De går ut och frågar de forskare som redan genom sina publicerade artiklar bekräftat att de redan är klimatmaktens problemformulerare trogna och med stor överraskning visar undersökningen att de har förtroende för sig själva och sitt arbete. En ren intellektuell kränkning av de som förstår villkoren för undersökningen.
  Vad är nästa undersökning? Att fråga 76 av de högsta partifunktionärerna inom alla partier om de har förtroende för sitt eget partis politik? Hur förtroendet för klimatvetenskapen ser ut inom den mest kompetenta bedömaren av vetenskapen nämligen hela den tvärvetenskapliga forskningen är inte av SVTs intresse.
  Risken finns att de får ett svar de inte vill ha.
  Att upprätthålla en ren fläckfri fasad av klimatvetenskapen är främsta primära uppgift.Allt som stör denna bild bortförklaras eller övermålas.
  Klimathotsförespråkarna har en fribiljett given av SVT
  för att slippa besvärliga kritiskt granskande frågor.Att live möta en kompétent kritiker är klimathotsförespråkarnas värsta mardröm.Därför tillåts de basunera och upprepa sina mantran ostört.
  SVT är maktens och etablissemangets egen åsiktsförtryckarapparat
  som använt sig av alla de medel som uppfyller kraven och taktiken för hur man utför den.Det är bara att bocka av listan ”hur man förföljer oliktänkande” och läser instruktionsboken”How to maké and maintain power by propaganda”.

 43. #40
  Skall vara ”bevisas” utan t!
  Sedan finns nog en förstärkande återkoppling med molnbildning av något slag samt att har man börjar med sex så har man fått smak för det = mera födslar. Efter ett tag kan en tipping point dock inträffa! Ja ni förstår!?
  Var söker man forskningsanslag?

 44. en pipping point menar du väl?

 45. Bertel

  Jonas N #43
  Nu var du rolig 🙂 :).

 46. #41
  Mycket bra beskrivning! Skicka till SVT o SR!
  Mina skämt kom lite dåligt placerade! Sorry!

 47. Micke Johnsson

  #Slabadang
  Lysand som vanligt. 🙂

 48. Bertel

  Slabadang #41
  Åter en lysande analys av samtiden i vår gemensamma(skattefinansierad) sk ”oberoende” public service företaget.
  Ibland vet man inte vart man skall ta vägen med all frustation jag känner för SVT. Jag vet att flertalet av er som skriver här på bloggen agerar aktivt i frågan, vilket ger lite tröst i SVT,s informationsmörker när det gäller klimatfrågor. 

 49. Peter Stilbs

  Well spoken, Slabadang #41

 50. Gunnar E

  Enligt den antropiska principen måste väl människan vara skyldig?

 51. Labbibia

  Slabadang # 41
  Du skriver alltid läsvärda nlägg. 41:an härovan står dock i en klass helt för sig själv. Det är en klockren beskrivning på hur det ser ut. Varje tänkande individ som läser din kommentar borde få sig en rejäl tankeställare om hur det står till med demokratin i vårt arma land.
  Skicka in det bums, inte till SVT, det är ju meningslöst. Nej, satsa på kultursidorna  i de stora drakarna……
  Skicka det också till alla partier……..
  Det du skrev är enligt min åsikt dynamit. Bullseye!
  Tack!

 52. Labbibia

  Apropå förtryck, censur och stollarna på UI …….
  Kommentatorn Erik S (professorn i Lund? kallar denna tråd för ”en rasistisk kampanj” riktad mot kineser. Någon som håller med honom?

 53. Mats Jangdal

  Labbibia #52
  Då läser den gode professorn denna tråd som Fan läser Biblen. Här uttrycker vi ju beundran för kinesernas sätt att utnyttja sin mångtusenåriga erfarenhet av strategi för att gynna sina egna intressen.
  Den kritik vi framför riktas ju mot svensk politik och svenska media som dels inte förmår genomskåda denna strategi, dels förefaller vara fullständigt renons på en egen strategi med förankring i verkligheten.

 54. #53 vad sker om den överlägsna mongolska strategin återanvänds, fast nu bara ekonomiskt, politiskt och tekniskt?
   
  Personligen fruktar jag inte, ty jag tror att de mest kunniga ledarna i dagens värld, inser att de vinner mest på att skapa den bästa världen för alla, (bara lite bättre för dem själva he he he).
   
  Jag finner Kina mycket intressant, kommer de vinna mot Indien i det långa loppet?
   
  Så här långt ligger Kina en bra bit före.
   
  Det som kommer visa sig är om demokrati är effektivare än en välmenande diktatur.
   
  Jag hoppas att Indien vinner, men det är nog för att jag är hjärntvättat sedan födseln.
   
  Mikael (kommunist i Hola bandola) sjöng en del tänkvärt på 70:talet.
   
  Är det verkligen fred vi vill ha???
   
  Är verkligen dagens form av demokrati det bästa för samhället?
   
  Vår form av demokrati leder ju till en ny diktatur, där väljare inte kan påverka.
  Vi har en allt effektivare ekonomisk och beslutande maktförskjutning till NGO och en allt starkare påverkan på medborgarnas åsikter, genom utbildningsinriktning, forskningsanslag och nya yrkesriktningar.
   
  Vi har tillåtit ett system där den politiska sfären och dess skattefinansierade kumpaner alltmer fjärmar sig från vad de skulle tillåtas av medborgarna.
   
  Det blir ett intressant århundrade detta, troligen det mest lärorika för en utomstående betraktare.

 55. Mats Jangdal

  Gunnar
  Menar du strategin att plundra och förstöra motståndarens infrastruktur där man drar fram för att sedan åka hem och leva på minnen. Det lär ju ha varit mongolerna som förstörde tvåflodslandets bevattningssystem. Något som varken Bagdad eller landets självförsörjning av jordbruksprodukter inte hämtat sig ifrån.
   
  På frågan om kastväsende eller enpartiväsende är det bästa alternativet till demokrati svarar jag…. alternativ C, eller kanske D. Om nu inte någon hinner före med alt delete. 😉
   
  Här följer några analyser jag gjort på enpartistaten Sverige.
  Socialdemokratin gick snett när Tage Erlander satt kvar dubbelt så länge som han borde gjort. När han dessutom lämnade över till Olof Palme fullbordades förfallet.
  En annan försvårande omständighet som inträffade ungefär samtidigt, är vietnamkriget. Svensk arbetarklass, svenska arbetare, älskade USA och det amerikanska. Raggarkulturen, rock n’ rollen och annat sammanföll extremt väl med den svenska arbetarklassjälen efter andra världskriget. Kritiken mot vietnamkriget slog över i ett mer eller mindre officiellt amerikahat. Den schizofrena situation detta innebar för den svenska arbetarklassjälen var förödande för tilltron till socialdemokratin.
  Närhelst en intresseorganisation får en socialdemokrat som ordförande eller fler än två sossar i styrelsen, så blir organisationens intressen underordnade det socialdemokratiska partiets. Organisationen blir en partimegafon. I de fall sossarna sitter i regeringsställning blir dessa NGO:s government non governmental organizations, GONGO:s. Exempel, Svenska Fotbollsförbundet och RF, Motormännen, Jägarförbundet, Naturskyddsföreningen mfl. Det är naturligtvis överflödigt att räkna upp de organisationer startats med avsikt att vara partimegafoner.

 56. Bra Mats och tänkvärt om hur den svenska opinionen kunde svänga på ett så samhällsdestruktivt vis.
   
  Indien arbetar så hårt de kan med att bli av med kastsystemet,  att allas röster har lika stort värde hjälper, tillsammans med en allt lättillgänglig utbildning.
   
  Kolla Indiska gratisutbildningar på Internet.
   

 57. Korv

  Nu är det så att vår statsminister ”Herr Reinfeldt” och ”Varglarsen Carlfeldt” har sagt att ”Klotet har feber” och de andra håller med. Det betyder KONSENSUS. Och därför är ägarna till Volvo SUVs ansvariga för stormarna i Pakistan. Så är det, fråga vilken svensk som helst.

 58. Halvdansken

  Om man läser Bjørn Lomborgs böcker så pekar han på två problem.
  1. Det finns fler människor på jorden, och därför bor man nu närmre riskzonerna (att floder svämmar över är inga nyheter, men om ingen bor där så rapporterar man inte om det).
  2. Vi fördärvar miljön genom att dämma upp, torka ut och fylla igen. Orkanen Kathrina tex skulle inte haft en så förödande effekt om man behållt våtmarkerna som fungerar som naturliga bromsar för vattenmassorna. Eller det faktum att man bygger städer under vattennivån…
  Så visst är det människans skull att så många drabbas, men det har inget med CO2 att göra.

 59. BoE

  Halvdansken.. Hej..
  Har du perpektiv på varför Bjorn Lomborg är så illa ansatt i klimatos-sfären?
  Man kan ju inte beskylla honom för att vara klimatförnekare precis.
  Vad han säger är väl att vi skall använda tiden och resurserna till att anpassa oss till förändringarna  nu och framöver. Inte satsa på osäkra projekt som landar först 100år framåt tiden.
  Han är ju ganska neutral till själva klimatet. Han verkar också framstegsoptimistisk. Ungefär som Hans? Rosling. Du vet han med den animerade grafiken som beskriver den okuvliga positva utvecklingen i världen. Och sedan har vi ju våran egen utvecklings-guru Gunnar Littmarck….
   

 60. Halvdansken

  BoE
  Han är ganska vag i det där med att det är CO2 problem. Tror att det är lite spel för gallerierna, bara för att inte bli helt utkastad av ”gänget”. Han är ju dessutom statistiker, inte miljö-mupp.  Så han är ju en riktig ”pain in the ass” när han kan visa att det inte alls är fler orkaner, översvämmningar, skyfall osv – bara det att vi nu är fler människor, vi fördärvar miljön och nyhetsrapporteringen är mer effektiv. Det är siffror, inte känslor.
  Han pekar ju också mycket på det du nämner – hur mycket pengar ska vi lägga på att ”bekämpa” CO2 (även om det nu är det som är problemet), när vi för samma summa pengar kan göra så mycket annat. Typ bygga bättre bostäder, förbättra vattenrening och kloakering, rensa upp i miljöförstöringen osv. Det går emot hela AWG-maffian.
  Sen är han homosexuell, jag vet inte om det kan påverka vissa idioter?
  Jag har ett par av hans böcker, det ställer mycket på huvudet, kul läsning.