Propagandamaskinen SVT del 842

Himalaya
Ikväll sänder inte SVT något Vetenskapens värld eftersom de har sommaruppehåll. Istället kan den intresserade titta på förra veckans inslag som var mycket intressant. Det handlade om de sk ”bruna molnen” och dess inverkan på den globala uppvärmningen och på glaciärerna i Himalaya.
Notera särskilt den svenske speakern ca 49.05 in i programmet:
”Asien och världens största floder har sin upprinnelse i Himalyas glaciärer. En miljard fyrahundramiljoner människor är beroende av dem.”
Efter det kommer forskarens syn på saken:
”Smältvatten från isen och i synnerhet snön är livsnödvändigt eftersom det är befolkningen enda vattenresurs före monsunen. Men påståendet att Himlayas glaciärer utgör Asiens stora vattenreserv är en felaktig slutsats. Den stora vattenresursen för floderna och befolkningen i Asien utgörs av monsunen. Vattnet i Ganges och Brahmaputras flodbäcken utgörs till fem eller högst 10% av smältvatten från snö och is.”
Vad jag frågar mig är om han som skrev eller översatte speakerrösten verkligen hade sett hela programmet?
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Notera dessutom att ”forskaren” säger både ”snö och is”, vilket alltså borde indikera att de där fem procenten består av avsevärda mängder ”icke-glaciärt” material?
   
  Detta med att x antal hundra miljoner – här till och med dryga miljarden – är beroende av glaciärerna, är en klimathotsfaktoid som är lika svår att utrota som yetin.
   
  Och så säger hotarna att det är ”vi” som köper ovetenskaplig propaganda med hull och hår. Man baxnar.

 2. Kjell Hansson

  Även om si och så många var beroende av glaciärerna för vattenförsörjningen, hur skulle vattenmängden minska för att glaciärerna smälte? Glaciären funkar väl som om man byggt en damm i en dalgång lika gärna? Vattendragets årliga flöde påverkas inte av att källan är en glaciär, en damm eller bara en vanlig flod.

 3. Tålis

  Kan bara okunniga/propagandister kan skriva/säga så. ”Källan” till en flod/älv bidrar i normalfallet med en pytteliten del av flödet; < 1 %. Det är normalt nederbörden och avrinningsområdets storlek som avgör hur mycket vatten som transporteras.

 4. Tålis

  Blev ett för mycket ”kan” i mitt inlägg ovan; tänk bort det.
  Dessutom spelar det bara liten roll ifall nederbörden faller som snö eller regn, annat än möjligen i arida/varma områden där snösmältning kan bidra till utjämning över året. Lagring av snö, minskar vattentillförseln.

 5. Staffan Lindtröm

  Hmmm… Lena, han säger väl 1 miljard 400 miljoner faktiskt är ”beroende” men sedan säger den franske? forskaren att påståendet inte alls är sant att bara 5, max 10 procent av vattnet kommer från glaciärer… Ju mer desto närmare sagda glaciärer…Inte så kontroversiellt… Dessutom erkänner den indiske? forskaren att sotpartiklarna värmer mer än kyler… Ska vi jubla att äntligen börjar polletterna trilla ner…?? Ja, lite lagom…:-)

 6. Staffan #5
  Givetvis skall det vara miljoner och inte tusen. Jag ändrar genast och tack för din uppmärksamhet!
   

 7. Ingemar Nordin

  SvT kanske inte hållit sig ajour med forskningen på senare tid? I vart fall så rapporterar WUWT (och The Guardian) om en vetenskaplig rapport som säger att Himalaya glaciärer inte har smält något under de senaste 10 åren:

  http://wattsupwiththat.com/2012/02/09/ipccs-pachauris-voodo-science-claim-comes-full-circle/

 8. Lars

  Man försöker i mjöligaste mån i programmet att dölja att sot molnet till stor del kommer från biomassa förbränning, det stämmer inte in på miljöpartisternas teologi.

 9. Gunbo

  ”Asien och världens största floder har sin upprinnelse i Himalyas glaciärer. En miljard fyrahundramiljoner människor är beroende av dem.”
   
  Han borde ha lagt till: ”under den del av året det är torrtid”.
  Den som bott i Indien vet att det inte är monsun hela året. Den infaller normalt mellan juni och september.
  Tålis #3,
  ””Källan” till en flod/älv bidrar i normalfallet med en pytteliten del av flödet; < 1 %.”
  Ganges t ex har inte bara en källa utan många (bifloder), stördta delen av dem kommer från Himalayas glaciärer där smältvatten från både is och snö bidrar till Ganges flöde. Utan glaciärerna skulle Ganges nära nog torka ut under torrperioden.  

 10. Olaus Petri

  Gunbo, smält snö är inte glaciäris. Din passus hjälper föga. Påståendet ”1,4 miljarder” förblir lika barockt.
   

 11. Slabadang

  Rockström fattar precis lika lite!
  1.Om smältande glacärer utgör vatten människor är beroende av … vad händer om de slutar att smälta?  Öhhhhhhh ? 🙂
  2. vad skall vi då frukta mest för ”vattenförsörjningen”? Att glaciärerna smälter snabbare eller slutar smälta?
  3 Hur fan ska de ha det? 🙂
  Glaciärernas betydelse för färskvattenförsörjningen är knappt mätbar och eftersom klimathotarna inte kan ens kan fastställa om gelcärerna växer eller retirerar så är dessa effekter en debatt om påvens skägg.
  Det är nederbörden i form av snö och regn som försörjer floderna och typiskt kliamthotsfanatiker typ Rockström så är de så okunniga och tänker inte i någon logisk tankeföljd utan bara pruttar ut vilket osakligt ologiskt klimathotstrams som helst.
  Om det slutar att regna eller snöa kan det uppstå minskade flöden och en blomsterkvast till den som kan påvisa något sådant bestående realt hot. Hela kopplingen mellan glciärer och färskvattenförsörjningen är bara del av den enfaldiga propagandan.
  Det är så mycket av klimathotstramset som är fria fantasier och försök att pumpa upp ett ickeproblem. Små tidsförskjutningar i säsongsflödena skulle bli den anda konsekvensen när glaciärerna behagar växa eller retirera och solcyklerna och molnen är vad som bestämmer åt vilket håll de går. variationer i den årliga nederbörden likaså.

 12. Tålis

  Gunbo 9
  Rent trams! Ingen, ens normalbegåvad med kunskap kan tro på det!

 13. Gunbo #9
  Tycker du verkligen inte att det är en överdrift att påstå att floderna har sin upprinnelse i glaciärerna?
  Vad jag vet har de sin upprinnelse i källorna. Tillflödet kommer sedan från monsunen och under torrtiden ger smältande snö och is ett viktigt bidrag. 
  En funderingering, när glaciärerna smälter mer, borde det då inte bli ett högre tillflöde? 
        
       

 14. Gunbo

  Tålis #12,
  Vad är det som är trams? Att monsunen varar mellan juni och september, eller att Ganges har fler än en källa? Eller att smältvatten från glaciärerna försörjer Ganges med vatten under torrperioden oktober till maj?
  Här finns lite fakta från en studie: http://chimalaya.org/2012/05/07/people-in-the-himalayas-need-the-glaciers/
  ”From a recently published study by Jacob et al. in the journal Nature:
  For the farmers, the most important function of the glaciers is to store precipitation in the mountains until spring arrives and the crops need irrigation. According to Xu et al., on an annual basis the melted water from the glaciers accounts for only 9 percent of the river flow in the Ganges, but in the spring and autumn seasons the melted water from snow and ice comprises 70 percent of the Ganges’ river flow. The melted water is crucial for the water supply for agriculture during periods when the monsoons do not provide enough water for the crops. As temperatures rise, less precipitation will be stored in the form of snow and ice in the lower-lying glaciers. As a result, much of the water will bypass the fields at a time of year when the farmers cannot make use of it for cultivation. The net mass loss of the lower-lying glaciers will lead to increased annual runoff and thus greater water supply as long as the melting continues. When the glaciers have either disappeared completely or reached a new, lower equilibrium point, the river flows will then suddenly be drastically reduced, particularly during the dry season. In a study from 2009, Xu et al. illustrate the connection between a temperature increase, the response of the glaciers and the effect on the river flows.”  (min fetning)
  Har du någon länk till fakta som bestrider ovanstående?

 15. Gunbo ” 14
  Ja asså, det var ju poängen med mitt inlägg:
  ”Den stora vattenresursen för floderna och befolkningen i Asien utgörs av monsunen. Vattnet i Ganges och Brahmaputras flodbäcken utgörs till fem eller högst 10% av smältvatten från snö och is.” 
  Därmed inte sagt att det inte är ett viktigt bidrag, bara att vi skall hålla oss till rätt propotioner.
       

 16. Christian Svensson

  Nu uppfattar jag det som att speakern syftar på floderna. Att en miljard fyrahundramiljoner människor är beroende av dessa floder är väl inte orimligt?

 17. Programmet är oerhört motsägelsefullt.
  Befolkningen använder biobränsle som förorsakar sot. De gör således så som Mp och C vill men det är tydligen inte bra det heller.
  .
  När det blev flygstopp i USA efter 11nov blev skyn klarare. Det värmde.
  Men i det här fallet så är det tydligen tvärt om.
  .
  Flodernas vatten kommer från nederbörd – inget annat.
  Att säga att floderna torkar ut är det samma som att påstå att det kommer att sluta regna och snöa. Men floderna är faktiskt äldre än bergen. Så det så.
  .

 18. Gunbo

  Lena #13,
  ”Tycker du verkligen inte att det är en överdrift att påstå att floderna har sin upprinnelse i glaciärerna?”
  Jo, en del bifloder till Ganges, Brahmaputra m fl har det men inte alla. En annan fäbless jag upptäckte nu är påståendet: ”Asien och världens största floder har sin upprinnelse i Himalyas glaciärer.” Det kan ju aldrig stämma, Amazonfloden eller Nilen har ju knappast sin upprinnelse i Himalaya-glaciärerna. 🙂
  ”Vad jag vet har de sin upprinnelse i källorna.”
  Och vad ger källorna vatten? 

 19. Gunbo

  Lena #15,
  ”Vattnet i Ganges och Brahmaputras flodbäcken utgörs till fem eller högst 10% av smältvatten från snö och is.”
  Studien från Xu et al. säger: 
   ”..but in the spring and autumn seasons the melted water from snow and ice comprises 70 percent of the Ganges’ river flow.
  Och det är då vattnet behövs som mest eftersom monsunen är frånvarande. 

 20. Slabadang

  Gunbo!
  Läös själv vad XU skriver och tänk noga efter vad som är vad! Han skiljer inte på vad som är den årliga årstidsstyrda avsmältningen från glaciärområdena utan sammanfattar åpplen och päron i slutsatsen.
  Så vad blir kvar att oja sig över`Jo det är en förändring ökning/minskning av den årstidstyrda tilväxten/avsmältningen i området och där är bevisen för en sådan förändring 1.Är lika med NOLL 2. Skulle endast påverka de återstående 9 procenten av flödet som kommer från denna årliga förändring. En storm i ett vattenglas och att blanda äpplen och päron är det enda klimathotarna är duktiga på.

 21. Gunbo
  Jo jag tänkte också på det. Några av världen största (eller viktigaste) floder skulle ju ha varit mer rätt.
  😀
  Wiki (i den mån man nu kan ta den som källa) 
  ”Brahmaputra (”Brahmas son”), en av Asiens största floder, upprinner i västra Tibet på 30° 45′ nordlig bredd och 82° 20′ östlig längd, på en höjd av 4 720 meter över havet, strax öster om Manasarowarsjöarna, i vilkas närhet också både Sutlej och Indus rinner upp. Floden flyter under namnen Tamdshanchamba[källa behövs] och Sangpo åt öster, norr om Himalaya, från vilket den mottar flera bifloder, däribland av flödet från den på 4 210 meters höjd liggande stora sjön Jamdoktso (Palti); från norr inflyter bland annat Kitsju, vid vilken Lhasa ligger.     
  Vad gäller din källa ang att 70% av tillflödet skulle komma från is och snö så motsäger ju det vad som sägs av forskarna i inslaget. Vilka som har rätt kan ju inte jag veta men det var ju inte det jag reagerade på utan på att den svenska speakerrösten som skall komma med ett inspel till nästa intervju i stort sett gör det motsatta, dvs motsäger det som forskaren sedan faktiskt säger. Det hela blir minsta sagt förvirrande.

 22. Vare sig glaciärerna finns eller inte så måste det ju i alla fall vara det vatten som årligen regnar eller snöar, som befolkningen kan tillgofogöra sig. Om glaciärerna minskar, så är ju det temporärt bra eftersom det då tillförs mera vatten. Skulle glaciärerna öka däremot, blir det vattenbrist.

 23. Gunbo

  Slabadang #21,
  ”Han skiljer inte på vad som är den årliga årstidsstyrda avsmältningen från glaciärområdena utan sammanfattar åpplen och päron i slutsatsen.”
  Läs själv vad XU skriver och tänk noga efter vad som är vad! I min kommentar #19 står det:
  ”According to Xu et al., on an annual basis the melted water from the glaciers accounts for only 9 percent of the river flow in the Ganges, but in the spring and autumn seasons the melted water from snow and ice comprises 70 percent of the Ganges’ river flow.”
  Tänk nu noga efter vad detta betyder!

 24. Gunbo, försöker du verkligen skaka liv igen i en stendöd gammal klimathotarmyt? Varför då?

 25. tty

  Gunbo #14
  ”Här finns lite fakta….
  According to Xu et al., on an annual basis the melted water from the glaciers accounts for only 9 percent of the river flow in the Ganges, but in the spring and autumn seasons the melted water from snow and ice comprises 70 percent of the Ganges’ river flow. 
  Jag tänkte jag skulle ta och spåra uppgiften att 70 % av vattnet i Ganges skulle komma från glaciärer vår och höst. Uppgiften skall alltså komma från Xu et al 2009:
  Xu, J., Grumbine, R. E., Shresta, A., Eriksson, M., Yang, X., Wang, Y. & Wilkes, A. 2009. The Melting Himalayas: Cascading Effects of Climate Change on Water, Biodiversity and Livelihoods. Conservation Biology, 23 (3), 520–530.
   
  Detta är en mycket lättviktig review-artikel, och uppgiften om 70 % kommer ifrån följande avsnitt:
   
  ” Melting snow and ice contribute about 70% of summer flow in the main Ganges, Indus, Tarim, and Kabul Rivers during the shoulder seasons (i.e., before and after precipitation from the summer monsoon) (Singh & Bengtsson 2004; Barnett et al. 2005).”
  Detta verkar i och för sig ytterst skumt. Fyra så extremt olika floder har knappast samma andel glaciärvatten, och Tarim påverkas minsann inte av någon sommarmonsun eftersom den ligger norr om Himalaya.
   Vidare till Barnett et al till at börja med:
   Barnett, T. P., J. C. Adam, and D. P. Lettenmaier. 2005. Potential impacts of a warming climate on water availability in a snow-dominated region. Nature 438:303–309.
  Detta är också en review-artikel som inte innehåller några primärdata. De 70 procenten dyker upp i följande avsnitt:
   
  “The hydrological cycle of the region is complicated by the Asian monsoon, but there is little doubt that melting glaciers provide a key source of water for the region in the summer months: as much as 70% of the summer flow in the Ganges and 50–60% of the flow in other major rivers (40,41,42)”
  Nu gäller det tydligen bara Ganges, men inte vår och höst, utan under sommaren, alltså när monsunen pågår, vilket verkar fullständigt orimligt. De tre referenserna 40-42 är:
   
  40. Singh, P. & Bengtsson, L. Hydrological sensitivity of a large Himalayan basin to climate change. Hydrol. Process. 18, 2363–-2385 (2004).
  41. Singh, P., Jain, S. K. & Kumar, N. Estimation of snow and glacier-melt contribution to the ChenabRiver, Western Himalaya. Mount. Res. Develop. 17(1), 49–-56 (1997).
  42. Singh, P. & Jain, S. K. Snow and glacier melt in the SatlujRiver at Bhakdra Dam in the western Himalayan region. Hydrol. Sci. J. 47, 93–106 (2002).
  Den första är en ren modelleringsstudie av effekterna på flödet i Satluj (en av Ganges viktigare bifloder) om klimatet skulle blir både varmare och torrare. Inte oväntat kommer man fram till att flödet kommer att minska.
  De två andra innehåller faktiska data och beräkningar av hur mycket av vattnet i Satluj och Chenab som kommer från smältande snö och is, 59 respektive 49 %. Detta är troligen ursprunget till ”50-60 %” i Barnett et al., men i verkligheten gäller det alltså det årliga flödet, inte flödet under sommaren. Det bör kanske påpekas att både Satluj och Chenab ligger högt uppe i Himalaja och att deras tillrinningområden är till större delen snötäckta under vintern.
  Men var kommer då de 70 procenten i Ganges från?  Inte vet jag, siffran tycks i varje fall inte finnas i någon av de citerade artiklarna, om det inte är uppgiften att 70 % av Chenabs tillrinningsområde är snötäckt i mars-april som på något sätt har transformerats till vatten i Ganges.
   
  Så, tyvärr Gunbo, som så ofta inom ”klimatvetenskapen” så verkar ”fakta” att avdunsta när man granskar dem närmare.
   

 26. Slabadang

  Gunbo!
  Ja jag upporepar : Förändringarna av glaciärernas fluktationer påverkar alltså 9% av flödet.Mao minskar glaciären med tio procent så minskar flödet till att utgöra 8,1% istället. (vilket det inte finns belägg för)
  XU berättar att höst och vårfloderna står för 70% av flödet med sin källa ifrån snö och is, och här blandar han ihop äpplena från glaciären med päronen från andra säsongstäckta snö och isområden.
  Om han bara uttrycker sig slarvigt eller är medvetet manipulativ får du bestämma. 
  Har vi tänkt efter lika noga båda två nu Gunbo? 🙂

 27. Olaus Petri

  Men snälla Gunbo, koppla på ditt kritiska sinnelag. 😉 Din studie säger att ”Melting glaciers below 6000 metres create problems for Himalayan farmers.”  Låter rimligt. Dessa bergsfarmare, på mycket hög höjd, har säkert nytta av glaciärers smätvatten under torrperioderna, men jag kan försäkra dig om att det är en mycket liten population det rör sig om. En ledtråd till hur glest befolkat det är så högt över havet är faktiskt själva bilden i artikeln.
   
  Tycker mig nästan ana en törstig Yeti bakom ett av krönen. 😉
   
  http://www.youtube.com/watch?v=WMNSUEt3mMM
   
  De stora floder som har sina ”källor” i Himalaya har alltså en mycket liten del vatten från glaciärer i sig.

 28. Gunbo

  tty, Jonas, Slabadang m fl,
  Tja, jag är ingen expert på glaciärer vilket ni tydligen är så jag ger mig. 🙂

 29. Gunbo

  Olaus Petri #27,
  ”Tycker mig nästan ana en törstig Yeti bakom ett av krönen.”
  Ha, ha, haaaa, den var bra!

 30. Miljönär

  Man kan inte förklara för varje uslig liten översättare hur denne ska tolka saker som en lögn i propagandans anda. Konspirationer är omöjliga på samma sätt som Sovjetiskt välstånd var omöjligt: Man kan inte planera allt. Och klockan är ju redan 15:30, så chefsbyråkraten går hem nu. Bara vaktmästarn är kvar på kontoret. Ingen bryr sig.
  Staten och ”konspirationen” är faktiskt inte starkare än så, ens i lejonets innersta kula.

 31. Olaus Petri

  Sedan får vi återigen inte glömma att det står ”snö och is”. Det mesta vattnet kommer dock från snö, inte glaciäris.
   
  Allt annat skulle trotsa hur det ser ut i Himalaya. Det är bara att se hur lite glaciäris det finns (och hur liten avsmältningen är varje år) jämfört med snömängderna så blir ju SVT:s ”tolkningar” rent pludder.
   
  Samma artiklar som tty länkar till brukar också användas av hotarna för att ”belägga” den mindre, men likafullt heltokiga, siffran ”400 milj”, vilken alltså representerar de människor som är beroende av glaciäris för sitt färskvatten under torrperioderna.
   
  Den siffran verkar dock lida av IPCC-sjukan, dvs att dess proveniens är en WWF-rapport eller dylikt. Det var åtminstone så långt jag kunde spåra den, givetvis utan att det finna en enda beräkning/metod/etc på hur siffrans storlek räknats fram.

 32. Gunbo

  Olaus Petri #31,
  ”Sedan får vi återigen inte glömma att det står ”snö och is”. Det mesta vattnet kommer dock från snö, inte glaciäris.”
  Ja, det mesta kommer säket från snö. Glaciärisens verkan är ju framför allt att effektivare lagra snö i jämförelse med bramark. 

 33. Sten Kaijser

  Jag har väldigt svårt att föreställa mig att ens en procent av marken i och runt Himalaya ska kunna vara täckt av glaciärer. Eftersom jag inte tror att molnen kan sikta så väl att det mesta av nederbörden träffar dessa glaciärer så borde minst 98 % av årsflödet vara helt oberoende av glaciärerna. Dessutom föreställer jag mig att snösmältningen med så stora höjdskillnader börjar nerifrån och tar lång tid så att under normala år borde snösmätningen pågå ända tills monsunen kommer igång.

 34. Ordet ”beroende” har dubbla betydelser.
  Det finns ett positivt värde i den bevattning som kan åstadkommas.
  Det finns ett negativt värde i de översvämningar som årligen inträffar.
  Jag har arbetat i Bangladesh. Det är svårt för dem som inte varit där att föreställa sig de enorma översvämningar som drabbar landet på grund av avsmältning. För dem vore det en välsignelse om den upphörde.

 35. Slabadang

  En video att köra upp i SVTs ……
  Ni har väl inte glömt Finkelstiens förslag på en polltbyrå i AU som skall ta makten över vad gränserna för yttrandefriheten går.
  Hur man slåss för principer visar denna man (från Jonova).
  Exelennte bravissimo!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NmuzrHwMkMU

 36. Slabadang

  DN har stängt av kommentarsfältet till denna artikle!
  http://www.dn.se/ekonomi/kina-satsar-mest-pa-ren-energi
  WWF tackar och hälsar Claes Svanberg ”Duktig idiot”
  Kan nån skicka över en kulram till Claes så han kan hålla koll på hur många kineser det fins i förhållande till svenskar och tyskar och därefter dividera ”satsningarna”” med respektive länders BNP och antal medborgare … kanske kan vara ett litet tips till den duktige Claes?
  Som överkurs kanske han också kan ta reda på hur mycket av dessa ”satsningar” som är skatteslöseri ? WWF har köpt DN med löfte om spamreklam med isbjörnar. DNs störste annonsör ställer villkoren!

 37. Lejeune

  #36
  Det går att förstå varför artikeln inte går att kommentera, vilken skröna! 

 38. pekke

  Angående förnybara energikällor, tillverkning av solceller släpper ut enorma mängder av växthusgaser som är värre än CO2 !
  Solar Cells Linked to Greenhouse Gases Over 23,000 Times Worse than Carbon Dioxide According to New Book, Green Illusions
  Read more: http://www.digitaljournal.com/pr/738098#ixzz1wtzoaa9t
  http://www.digitaljournal.com/pr/738098

 39. Slabadang # 35
  Tack för den pärlan, så pedagogiskt glasklart:)

 40. ThomasJ

  Slabadang #35: Tack för den länken!  😀
  Måhända är nedan länk till miljödepartementets kommenterade dagordning inför ministermöte 11 juni av intresse. Läs speciellt vad som står under punkt 8 och där första meningen på sidan 10…
  Vem/vilka i ”..näringsliv och samhälle..” har efterfrågat ”vägledning” från EU:s politokrater???
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/44/88/3222dc7c.pdf
  Mvh/TJ

 41. Slabadang { 05.06.12 at 01:24   @  Vilken  trovärdighet  har  DN  som ett  pålitligt  oberoende  nyhetsorgan  när  deras   – Jonas Bonnier, VD för Bonnier AB  låter  TV-4  låter  sig bli  total    köpt  av  Bilderberg Bankfasad  – Rothschild -EU Goldman Sachs- CO2 AVLATSBREV Maurice Strong Bluff FNs Politiska IPCC och  Kommunist  bruna Misantrop fasaden  Politiska  WWF.   0+0=0
   http://www.prisonplanet.com/bilderberg-releases-official-attendee-list-and-press-release.html

 42. Ann L-H

  # 41 – Glöm inte Soros.

 43. Ingemar Nordin

  Slabadang #35,

  Det är en mycket bra länk som du gav, väl värd att upprepa:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NmuzrHwMkMU 

  Det principiella försvaret för yttrandefriheten måste vila på försvaret av individuella mänskliga rättigheter, inte på en utilitaristisk kalkyl som oftast förutsätter säker kunskap (vilket är absurt utanför logikens och matematikens värld).

  Det inledande exemplet med Semmelweis är bra. Den enskilde upptäckaren av en helt ny medicinsk metod; mot etablissemangets konsensus. Hur många kvinnor måste dö i barnsängsfeber innan man tog Semmelweis vetenskapliga resultat på allvar – ja, innan man var beredd att ens lyssna hans hypotes? Säkert hundatusentals. 

  Gammelmedia, politiker och de gröna aktivistorganisationerna är på krigsstigen mot yttrandefriheten. Särskilt mot internet, och särskilt mot skeptiska klimatbloggar som TCS. Var så säkra. Lobbygrupperna och EU-byråkraterna trycker på och trycker på. Motståndet är än så länge ganska oorganiserat tyvärr.

  Jag tog upp problemet i den australienska kontexten, vilket också berörs i videolänken ovan, här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/03/18/yttrandefriheten-pa-bloggar/

  Här är en kämpe som försöker kasta åtminstone lite grus i maskineriet som arbetar mot yttrandefriheten på nätet, Henrik Alexandersson: http://www.henrik-alexandersson.se/

 44. Slabadang

  Jimmy!
  Folk tror att det är ägandet av media som är det farliga men det är inte det stora problemet utan vilket nätverk som får makten och inflytande över det. Det är vilka man tillsätter i redaktionen och i ledningen som avgör hur det blir. Förhandlingarna runt TV4 s tillstånd att sända var fyllda med just dessa bemanningsfrågor och Persson och Pagrotski visade ett intresse de inte officelt har och redaktiionen anpassades till att bli etablissemangstrogen av affärsmässiga skäl. Tvärtemot de inledande ambitionerna.
  Programledare som Göran Skytte är numer persona nongrata och endast main stream PKfolk ges tillträde till rutan. Jag hoppas bjorn Nordstrand lättar på förlåten för vilka fiskar som simmade i bakvattnet när TV4 ”normaliserades”. Jan Scherman kom in i TV4 … med vilket uppdrag och från vem?
  Är svensk media fri och obunden? Japp i samma utsträckning som AF skapar jobb och påpverkar arnetslösheten!!

 45. Gunnar Strandell

  Gunbo #18
  Jag såg ett spex i Uppsala på 1970-talet.  I en film fick vi följa sökandet efter Fyrisåns källa. Det visade sig vara Moltas Eriksson som slog sin morgondrill samtidigt som man spelade ”Här är gudagott att vara…”
  Musik:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZujeLy1WrEA
  Allvarligare
  Vårt grannland Norge har gott om glaciärer i närheten av befolkning om än inte så talrik som vid Himalayas fot. Men hur ser de på glaciärerna och hur hanterar man dem?
  Min erfarenhet är att den oberäkneliga avsmältningen mest ses som en störning och det har lett till att en glaciärsjö fått namnet ”Styggevattnet”. 
  Den är numera dränerad underifrån och ett tunnelsystem leder till Sogndals kraftverk. Samma har skett med glaciären Svartisen.
  Enkelt uttryckt anser jag att miljövänner har för lätt att ta till argument som låter bra för att stödja det de tror på.
  Himalaya hör definitivt dit och Paucharis svammel om ”Vodo-science” borde få vara en slutpunkt på demagogiken från alla sidor. 

 46. Tålis

  Gunbo 14 { 04.06.12 at 21:11 }
  ”Utan glaciärerna skulle Ganges nära nog torka ut under torrperioden.”
  Är tramset! Om du läst och förstått mitt första inlägg i denna tråd, så borde det stått klart. Istället för att komma med ogrundade påståenden, kan du fråga om du har funderingar om saker du är ovetande om.
  Eller bättre, läs på i enskilda ämnen eller läs en termin kursen Geovetenskap på universitetsnivå. Pga den extremt låga kunskapen i geovetenskap i Sverige kan man luras om t.ex. klimat.
  Själv har jag aldrig trott på klimathotet. Är vaccinerad som geolog. Inga av mina geologkollegor tror på det. Åtminstone inte de jag frågat eller som frågat mig. Visst, några geologer som tror det, finns säkert, men torde vara en liten minoritet.

 47. Slabadang

  Ingemar N!
  Med känsla för åt vilket håll vinden blåser så ökar insikten om vad du lyfter fram och nya partier med känsla för de grundläggande demokratiska principerna kommer att finna sina mer organiserade kanaler. Bland ungdomar idag finns en mucket stor grupp som känner hotet mot nätet mer konkret och betydelsefullt än äldre och jag har kastat ut frågan om nätets integritet i fler olika sammanhang och djädrar va ungdomarna börjar fälla ut taggarna till försvar och de käner sig väldigt utlömnade och maktlösa inför de krafter du beskriver.
  Det riktigt problematiska är att nätet blivit ett hot mot både politiker byråkrater och ävan MSM. När deras makt och positioner gemansamt är hotade av nätet så blir det en hydra att besegra.
  Observera att INGEN svensk media reagerat på Finkelsteins diktaturövervakning av nät och media. Kan det bli mer självlysande att MSM redan hånglar med och gillar ideerna när ingen reagerar?
  De avstängda kommentarsfälten i MSM är bara en indikation för de tenkefigurer som råder inom journalismen. Aftonbladets kampanj om ”näthatet” var en skendebatt för att skydda helt andra saker och intressen. Samtidigt ska vi vara glada över att de faktiskt är rädda för vad vi tycker. Ett bevis på att de trots allt är i underläge.
  De har påtagit sig rätten att kalla kritiker till invandringpolitiken för ”rasister” och klimatkritiker för ”förnekare” och de börjar nog på sina håll bli oroliga för den konflikt de skapar. Blockering av en öppen samhällsdebatt var väl aldrig tänkt att vara tredje stadsmaktens uppgift och inte heller att hålla undan opposition och invändningar mot förd politik genom tillmälen ad hominems och guilt by association?
  Oppositionen mot den odemokratiska dagordningen växer och hur man samlas runt en uppvärdering av de demoktatiska grundprinciperna blir samtidogt att konfrontera de byråkrater överförmyndarpolitiker och journalsiter som levt med uppfattningen att de har rätt till de friheter på demokratins principer de tagit ifrån dess ursprungliga ägares bekostnad.
  Ett renlärig politisk kraft krävs för att lyfta fram och visa hydrans alla huvuden. Vi har grundläggande demokratiska ordningsregler och principer att återställa. Att värna integritetens egenvärde hos demokratins alla instanser och funktioner är att skydda den mot politiseringens dumheter och korruption. Demokratin är helt enkelt som mest funktionell och rationell när alla olika roller respekteras istället för att som nu blandas ihop. När den är baserad mer på fakta och mindre av ideologi är den mest både mänsklig och förnuftig.

 48. Slabadang!
  Så är det!  Fananamma!!

 49. Gunbo

  Tålis #46,
  ”Istället för att komma med ogrundade påståenden, kan du fråga om du har funderingar om saker du är ovetande om.”
  Den mening du citerar baserade jag på Xu et al:s studie där följande sägs:
   
   ”on an annual basis the melted water from the glaciers accounts for only 9 percent of the river flow in the Ganges, but in the spring and autumn seasons the melted water from snow and ice comprises 70 percent of the Ganges’ river flow.”

  Alltså inget ogrundat påstående när jag skrev min kommentar!
  tty kommenterade senare den studien med att den inte är tillförlitlig men det visste jag ju inte när jag skrev kommentaren. 

 50. Tålis

  Gunbo! Tro inget klimatstollarna skriver! Det räcker med sunt förnuft och en termins kurs i geovetenskap. Själv har jag betydligt mer i bagaget.
  Det var lika ogrundat som när du skrev det. En artikel kullkastar inget även om du läste den.

 51. Gunbo

  Gunnar Strandell #45,
  ”Min erfarenhet är att den oberäkneliga avsmältningen mest ses som en störning och det har lett till att en glaciärsjö fått namnet ”Styggevattnet”.
  Den är numera dränerad underifrån och ett tunnelsystem leder till Sogndals kraftverk. Samma har skett med glaciären Svartisen.”
  Det var intressanta uppgifter! Är Styggevattnet en stor glaciärsjö? Om vattnet därifrån beräknas räcka till även framtida försörjning av Sogndals kraftverk måste väl glaciären fortsätta smälta? Och glaciären Svartisen, smälter den i samma takt? Vad hade hänt om man inte dränerat underifrån? Hade smältvattnet orsakat problem för bosättning nedanför? Eller varför byggde man tunnelsystemet?

 52. Gunbo

  Tålis #50,
  ”Tro inget klimatstollarna skriver!”
  Min devis lyder: Tro inget någon skriver, varken klimatstollar eller skeptikerstollar. 😉 

 53. Ulf L

  Gunbo
  Den textsnutt du refererar till är tvetydig. Det står att 70% av vattnet unnder vår och höst är smältvattnet från snö och is. Det står inte att denna snö och is kommer från glaciärerna och de finns naturligtvis gott om snö och is utanför glaciärerna. Det som indikerar att smältvattnet kommer från glaciärerna är ordet but. Ersätt ordet but med en punkt stycket blir ett tydligt faktauppräkning.
  Vad författaren menade är för mig oklart.
  Antingen menade han att 70% av smältvattnet kom från glaciärerna under vår och höst. Då borde han ha skrivit att det from glaciers  istället för from snow and ice.  
  Eller så menade han vad han skriver men då är ordet but synnerligen förvirrande. 
   Textstycket måste tolkas och du tolkade det entydigt på ena sättet.

 54. Slabadang

  Bojsan skriver om näringsrekomendationer… gud hjälpe alla magar!
  Ur artikleln :
  Ur industrins och jordbruksbranschens synpunkt är rådet om att minska på kött mycket kontroversiellt, även om det är väl grundat i vetenskap. Det ska bli väldigt intressant att se om detta råd överlever lobbyisternas kampanjer så att det finns med i den slutliga versionen av nya nordiska näringsrekommendationer. Köttproduktion har väldigt stor ekonomisk betydelse för jordbruksbranschen, eftersom mycket av växtodlingen går till djurfoder. (Min fetning)
  Vore det inte passande att referera till vilken ”vetenskap” hon refererar till? Hon lär knappast ha annan ”vetenskap” att referera till än vad myndigheten påstår sig ha till grund för sina råd om det samma mao … nada!! Det har blivit en trend det här att myndigheter och journlaister hävisar till ”vetenskapen” enligt hörsägen och när man begär köttet på bordet så sjukskriver de sig eller gör sig mycket svårtillgängliga, när de artiklar de refererar till är svaga som blött dasspapper att bygga rekomendationer ifrån. ”Faan nu är det nån som ställer en massa jobbiga frågor om detaljer också!! ”
  Bojsan berättar att vi gärna kan äta nötter men ska äta mindre kött. Okey Bojsan bjud in på nötmiddag så bjuder jag mina gäster på stek!
  Bojsan är bara en av de gröna ideologer som blandar ihop sin ideologi med näringslära. Grönt är skönt!! Ekorrar gillar Bojsans meny.

 55. Skogsmannen

  Slabadang!
  Jag tolkar Boysans skrivning som att man skall äta mera nötkött. 🙂
   

 56. Slabadang

  Skogsmannen!
  🙂 Kött med nötter blir väl oxstek då?

 57. Ann L-H

  I K. Bojs´och övriga MSM-reportrars värld kommer lobbyister endast från den  skumma ”industrin”. Det vore ytterligt intressant att få veta hur allmänheten  skulle resonera och reagera om media plötsligt började uppmärksamma näringslivet och dess villkor på ett objektivt sätt och ge det  minst samma tid som miljö- och klimatfrågorna får idag.

 58. Gunnar Strandell

  Gunbo #51
  http://www.utsidan.se/cldoc/att-passera-ett-pass_559.htm
  På vårkanten idag är sjön som ett jättelikt handfat där man dragit ur proppen och fått igång virveln. För 25 år sedan var det mera osäkert om dräneringen skulle ske lugnt eller i en störtflod av vatten och is som spolade bort broar på sin väg ned mot Sognefjorden.
  Har du intresse så  rekommenderar jag en bilresa upp genom de sydnorska fjällmassiven. Sök upp Sogndal, åk norrut och ta till vänster i Gaupne för att nå Styggevattnet och Jostedalsbreen. Skänk mig en tanke om du passerar Fagredalen för det var vårt påslag  för tunnlar åt båda riktningarna.
  Ta åt nordost i Gaupne och följ älven för att så småningom nå fram till Galdhöpiggen och Glittertind.
  Under sommaren kommer man ända fram i bil. Passar man på att besöka Bergen kan man välja att åka i 25 km tunnel i ett sträck.
  Svartisenglaciären är också dränerad och har ett 600 MW kraftverk:
  http://www.windmedia.net/vannkraftverk.htm
  Protesterna vid Alta har lett till dyrare och mera eleganta lösningar. Det har jag råd med och jag hoppas att det inte gått ut över någon med sämre ekonomi..

 59. Tålis

  Jaha Gunbo? Har du tänkt tanken fullt ut?
  Vilka är stollarna? J Hansen? Haven kokar bort snart!
  Finns ytterst få ”skeptikerstollar”, men horder av motsatsen…

 60. Gunbo

  Tålis #59,
  ”Vilka är stollarna? J Hansen? Haven kokar bort snart!”
  Ja, det är en av dem. Al Gore är en annan men det finns fler som har en politisk agenda som ”övertrumfar” sanningen som jag uppfattar den.
  ”Finns ytterst få ”skeptikerstollar”, men horder av motsatsen…”
  Det får mig att tro att du okritiskt har svalt skeptikernas argument. Det finns minst lika många på skeptikersidan som har en politisk agenda och därför gör deras påståenden ”otillräkneliga”. 
  Christopher Monckton, Tim Ball, Patrick Michaels, Fred Singer och några till är sådana exmpel.

 61. Tålis

  Du Gunbo, får tro vad du vill. Jag har aldrig trott på ens på AGW. Betraktar mig inte ens som skeptiker, utan avfärdar skiten rakt av. Finns inget att vara skeptisk till.
  Jag är geolog, närmare bestämt kvartärgeolog. Du då?

 62. Bertel

  Gunbo # 60
  Uppskattar att du tar avstånd från J Hansen, Al Gore mm, pga falska utsagor och inget fel med detta, tvärt om, men i vilka sakfrågor hamnar resten i din kommentar, gällande falska påstående?
  Klimatalarmister?, ev ärligt oroade individer? och dess anhängare, är ett, för mig, oroande kraft, pga deras vilja att få en politisk ordning, som styr vår vardag enligt ”ekologiska”? principer, där en människa, en röst, kan hälsa hem.
  Praktiseras inte detta, i vår globala vardag?    
      

 63. pekke

  Hjälp, hjälp, vattenbrist p.g.a. att glaciärerna inte smälter !
   
  http://tribune.com.pk/story/389319/climate-change-slow-melting-of-glaciers-to-delay-crop-sowing/
   
   

 64. Bertel #62
  När Lena Ek styr blir det mesta Ek-ologiskt;)

 65. ThomasJ

  Lena Ek förordar [åter]införande av lysenkoism:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15770/a/194571
  Skrämmande!
  Mvh/TJ

 66. Bertel

  Mats N # 62
  Klockren.   🙂 
  ThomasJ # 63
  Läste och blev mycket, mycket bekymrad över förslagen, hur man vill styra över klimatforskningen, genom anslag, så att forskningen ger de svar politikerna önskar.
  Det borde bli ramaskri bland forskarna, för nu sätter man den oberoende forksningstraditionen ur spel, ialf i Sverige.
  Som du brukar säga. Arma land.      

 67. Peter Stilbs

  ThomasJ och Bertel, #65,66 , ja inte är Lena Ek någon sanningssökare inte. Jag håller med, helt skrämmande för forskarsamhllet.
  Man håller på att fostra en generation som vant sig att ge de svar som politikerna vill höra, och därigenom bäddar för sin egen ekonomiska trygghet.