97% konsensus och hur man bluffar med statistisk – del 3

Två av de vanligaste undersökningarna om konsensus bland forskare om AGW-hypotesen håller inte måttet, se del 1 och del 2. Både undersökningarna drar slutsatsen att det finns konsensus bland forskarna om AGW-hypotesen. Men båda undersökningrana har använt felaktiga statistiska metoder samt även låtit subjektiva åsikter påverka resultatet. Så dessa undersökningar säger absolut ingenting om konsensus.
Det konstiga är att gammelmedias vetenskapsjournalister svalt det hela. Man kan ju undra vilket utbildningsbakgrund de har. Eller är det så att gammelmedias jourmalister vet att resultaten är irrelevanta och på grund av sina rödgröna politiska ambitioner låtsas som om konsensus finns? Politiker söker sällan sanningen utan vill ha bra sagor att berätta för folket så att de skulle kontrollera sanningshalten är inte troligt.
Statistics Lie
Nu ska vi ta tag i en annan stor myt inom den politiskt infekterade klimatfrågan – påståendet att 2500 av världens främsta forskare deltagit i och stödjer IPCC. Detta i sin tur skulle kunna betyda att konsensus finns.
Den viktigaste meningen i IPCC:s rapport AR4 var: “Greenhouse gas forcing has very likely caused most of  the observed global warming over the last 50 years.” Men stöder verkligen de 2500 forskarna detta? Var framgår det?
1. Deltagarna.
För det första – att ha varit med i IPCC:s process innebär INTE att man stödjer IPCC:s slutsatser. Richard Lindzen var med i IPCC TAR processen och han stödjer definitivt inte slutsatserna. Här kan du läsa Lindzens skildring om de politiska kommisarierna som gick omkring och såg till att de ”rätta” åsikterna skrevs. Jag lyssnade på Lindzen på en konferens 2009 och anser att han är en av de absolut bästa klimatforskarna.
2. Urvalsprocessen.
De som ska deltaga i IPCC:s arbete är utsedda av politiker. Detta har medfört att flera skeptiska forskare inte kommer med eller vill deltaga längre. Lindzen är inte det enda fallet. Rekommenderad läsning är The Delinquent Teenager av Donna Laframboise som handlar om det korrupta IPCC och hur det infiltrerats av WWF m.fl.
3. Relevans
En mycket liten del av IPCC:s arbete hänför sig till AGW-hypotesen. Först består IPCC av tre arbetsgrupper. Endast WG 1 arbetar med mänskliga påverkan av växthusgaser. 600 av 2500 forskare är inblandade i WG 1 om vi betraktar AR4 (2007). I och för sig imponerande. MEN det kritiska kapitlet är nr 9 – ”Understanding and  Attributing Climate Change”. Här var det bara 62 forskare som granskade. 60% av kommentarerna avvisades. Enligt SPPI, se nedan, var det endast 7 av de 62 granskarna som var opartiska. Vidare ansåg SPPI at endast 5 granskare stödde slutsatserna i kapitel 9 om man ska döma av kommentarerna. En referens till kommentarerna finns sist i inlägget.
4. Proceduren
I det viktiga kapitel 9 i WG 1 fanns kritiker till slutsatserna. Både Vincent Gray och Ross McKitrick var starkt kritiska till delar av kapitlet. Men deras synpunkter avfärdades av huvudförfattaren. Nu var det nya att IPCC offentliggjorde kommentarena 2007. Här framgick att många var kritiska till slutsatserna (läs AGW-hypotesen) men avfärdades av huvudförfattarna. McKitrick säger:  ”A categorical summary  statement like this is not supported by the evidence in the IPCC WG I  report. Evidence shown in the report suggests that other factors play a  major role in climate change, and the specific effects expected from  greenhouse gases have not been observed.” McKitrick var tillsamans med Steve McIntyre de som avslöjade Manns bluff med hockeyklubban.
5. SPM
Summary for Policy Makers, som är tänkt att vara en sammanfattning av stora dokumentet, har blivit ett politiskt dokument. De deltagande länderna ska godkänna det ord för ord. Förvrängningen från huvuddokumentet är stort. IPCC släpper SPM före underlaget till SPM:n men direktiven är att huvuddokumentet (WG 1) inte får ändras så att det inte stämmer med SPM:n. Dvs om kartan inte stämmer med verkligheten så gäller kartan.
—–
Slutsatsen är att det finns inget konsensus inom forskarvärlden via deltagandet i  IPCC. Ytterligt få har varit inblandade i den kritiska AGW-hypotesen och den politiska styrningen hård.
pachauri
IPCC är en korrumperad organisation. Hårda ord men sanningen. Pratet om att de 2500 deltagarna i IPCC stödjer konsensus om global uppvärmning är också det en bluff. Dags att lägga ner det korrumperade IPCC och börja om? Gammelmedia håller på att lägga ner sig själva genom att de för politisk propaganda iställer för att vara en opposition och granskare av makten. T.o.m. debattsidorna i DN och Svd är direktkanaler för makten numera.
Referenser:
http://sppiblog.org/news/the-un-climate-change-numbers-hoax
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html (AR4)
http://hcl.harvard.edu/collections/ipcc/index.html  (IPCC AR4 WG1  review and comments)
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Åke N

  Se även:
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134
   

 2. Osynlige Mannen

  Just det här förfarandet att ge ut en sammanfattning av en rapport innan rapporten har skrivits är något som länge fascinerat mig. Hur rödgrön journalistkåren än är, borde ju någon ha ställt en liten kritisk fråga på den punkten. Men icke det. I stället är det ”Nej, nej, nej, tro dem inte!” som gäller. (När Karin Bojs försökte förmå läsekretsen att inte på några villkor läsa och ta del av det som läckte i ClimateGate.) Journalister är den yrkesgrupp som åtnjuter lägst förtroende hos allmänheten, tom lägre än politiker. De förstår inte varför, men det förstår faktiskt jag. Jag saknar bara den pedagogiska skicklighet som skulle krävas för att förklara det för dem.

 3. Tudor

  Åke N #1
  Har läst Stefan A. Johanssons synpunkter på AGW redan för ett par år sedan. Har för mig att det var Per Welander som länkade till honom. Tyvärr ses Stefan som en särling inom socialdemokraterna i hemkommunen Helsingborg. Han verkar fullständigt utstött och maktlös. 

 4. Peter Stilbs

  I morse var det en artikel  i SvD ”Stor rädsla för stormar”. Där vände man på tolkningen jämfört med annan undersökning häromveckan – var det i Nature ?
  Nu var det de mer högutbildade som snappade hotet , i den andra var det girigheten och själviskheten hos de besuttna som gjorde att de inte brydde sig.
  Och så intervjuade man några personer på stan med bild . De passade som hand i handske med min bild av typiska miljöpartister på Södermalm.  
  Jovisst är våra media färgade.  

 5. Björn

  Att 2500 forskare stödjer IPCC säger egentligen ingenting. Det kan handla om tro på auktoriteter som är övertygade om att CO2 är den faktor som har stått för 1900-talets uppvärmning. Även forskare har sina auktoriteter, eller ledstjärnor. Att följa ”spåret kan leda till fortsatt forskning med generösa bidrag. Men utan att det finns motsägelser inom klimatforskningen har denna forskning inte längre något berättigande, för det finns inga absoluta sanningar eller vägs ende inom forskningen. Därför är det kvävande och ignorerande av andra hypoteser än AGW, ett vidrigt och fullständigt ovetenskapligt beteende som IPCC med anhang bedriver. Forskningen om klimatets fysik är bara i sin början och ändå har IPCC med anhang, via media förklarat konsensus kring AGW. Genom sitt beteende förhindrar IPCC fri forskning, vilket för seriösa forskare innebär ett allvarligt hinder. Detta fördröjer förståelsen av de naturligt förekommande naturkrafternas verkningar, men kan i förlängningen aldrig förhindra nya rön att komma fram i dagsljuset.
   
   
   

 6. Rune

  97% konsensus påminner om den vetenskapliga socialismen som man pratade om på kommunisttiden i östeuropa.Numera ligger den  vetenskapliga socialismen på historiens soptipp.

 7. Lasse

  Japan klarar sig utan kärnkraft.
  Tyskland stänger ner sina kärnkraftverk. Är detta ett symptom på att koldioxidfrågan inte tas på allvar längre?

 8. S. Andersson

  Lasse #7: Att Japan klarar sig utan kärnkraft är nog en liten överdrift. De kämpar med allt vad de har för att hålla elproduktionen uppe. Fossileldade kraftverk som tidigare varit i stand-by går för fullt! Förutom dramatiskt ökade CO2-utsläpp (om man nu tycker att det är ett problem) så ökar kostnaderna för elproduktionen också. Detta har inte bara en direkt inverkan på den enskilda kunden utan kommer att ha förödande effekter på japansk ekonomi framöver.

 9. ces

  Japan klarar sig inte utan kärnkraft men har stängt ner sina för extra säkerhetsgenomgångar på grund av Tsunamin. Nu är återstarten på gång: http://www.miljofara.se/?p=2081.
  I Tyskland har Energiministern nyligen fått sparken.

 10. Johan E

  Osynlige Mannen #2
   Håller till 99,9% med dig. Att ge ut en sammanfattning innan man ger ut delarna de sammanfattar är frustrerande och agendaorienterat, inte fascinerande.

 11. Slabadang

  För civilisationen en helt oanvändbar ”kunskap”!
  IPCC har börjat i fel ände. vad som är intressant för oss är hur den lilla uppvärmningen sedan LIA påverkat oss och ingen kan formulera ett probem med anpassningar av våra samhällen pga av denna förändring och ska vi vara uppriktiga så har den inte påverkat oss alls och skett helt utan problem.
  Det vi alltid har haft probölem med är extrema väderhändelser och här kammar IPCC noll i sina försök att påvisa mänskligt ursprung till förändringar och IPCC kan inte ens påvisa några förändringar att koppla människan till. The ”cgeck is in the mail” och hoten om stora förändringar finns bara i modeller i verkligheten har ingen sett röken av dem.
  Så ett mer ansvarsfullt sätt att ta itu med våra problem med extremväder är att göra en cost benefit analys av vår nuvarande förmåga att hantera extremväder som skall ställas mot andra risker.
  Ett OBS! nartionellt ansvar i första hand och där problemen och resurserna ser olika ut för olika länder.
  Att nu politiskt satsa miljarder på ett modellkonstruerat klimathot där effekterna beräknas komma om typ hundra år är fullständigt planlöst ur alla perspektiv. Vi har släppt ut CO2 under 150 år och inga väderextremer har förändrats under denna period till någon ny nivå som ställer till det mer för oss. Så varfrö en väderförändring skulle kunna komma hastigt och förutspådd är bara rent trams.
  Om det sker klimatförändringar vilket det alltid gör på planeten så går ingen snabbare än att vi hinner anpassa oss, vilket allt fler insett.
  IPCCs uppgift är att bygga upp argument för politska beslut för ett ickeproblem och dessutom med makten och problemen lagda i fel knä och av en rent påhittad orsak. Allt är designat efter en ny trend bland de som kallar sig ”våra folkvalda” ochj det är att stödja precis vilka argument som helst som flyttar makten och kontrollen IFRÅPN deras väljare och att allt bäst skall styras på global nivå har blivit en dogm och sanning för våra politiker.
  Vi skall skicka förbannat tydliga signaler till dem att de inte har den uppgiften eller mandatet att göra oss beroende av ickefolkvalda hybriska inkompetenta idioter till byråkrater och särintressen och villkoren för den politiska maktens alibin för att förskingra den nationella suveräniteten dvs demokratin ut i den odemokratiska  internationella byråkratin en riktigt rejäl örfil.
  Vad som lyser starkast ifrån FN och EU är den farliga inkompetensen. De har tilldelats mer makt än de klarar av att hantera och de jobbar i övetid för att formulera nya ”problem” som ”måste lösas genom att ge dem mer makt”, och dör turoedningen ör att först ska vi ge dem ¨makt och mandat och därefter är det vi som får ta de horribla konsekvenserna.
  Villkoren för det internationella samrbetena måste vara direkt mellan suveräna stater. Att sätta upp en sjuhelvetes massa internatrionella organ är lätt, Att få dem att leverera kompetenta och relevanta förslag och lösningar är vad som är svårt och vi skall tvinga dem att leverera dessa konkreta förslag först innan vi skriver under och tilldelar makt, och oftast kan vi följa bra överenskommelser utan att behöva lämna över makten. Frivillighet istället för tvång.På det sättet så bibehåller demokratin sin funktion och trygghet där internationella samarbete lyder under de suveräna demokratierna och inte tvärtom. Kraven ställs av rätt part.

 12. Håkan Bergman

  ces #9
  Frågan är om Kåberg kommer att bokföra dom som dör pga värmen som döda till följd av haverierna i Fukushima?
  Här hemma ser det bättre ut, O3 igång efter årets revision.
  http://www.okg.se/
  Producerar redan mer än dom här gräddvisparna:
  http://www.vindstat.nu/stat/driftsamfalla.htm
  Vi kan börja fylla upp vattenmagasinen inför vintern!

 13. Slabadang

  Per W!
  Granskningsnämnden fattade sitt ”policybeslut” på detta falsarium och med det beslutet gav de SVTw klimattalibaner carte blance till indoktrinering av lögnerna.Jag hoppas alla förstått att granskingsnämnden är en bluff och en fasad för att ge svenska folket en falsk bild av dess uppgift funktion och relevans.
  Jag har bidragit till att granskningsnämnden med plastic padding nu försöker ge sken av att den granskar ”partiska trender” i hela utbudet och inte endast enstaka inslag, men det är bara en läpparnas bekännelse och ett försök att täppa till det stora hål i sin uppgift jag lyft fram.
  Granskningsnämndens uppgift är att vara ett falskt alibi för oprtiskhet och saklighet. En fint svenska folket gått på och inte förstått att den utgör en fasad för trovärdigheten och opartiskheten.
  Det är dags att folk får upp ögonen för konstruktionen. Ett skäl tillk varför SVTs 81% rödgröna journalister fått ett förtroende bland folket de inte förtjänar och den uteblivna och icke redovisade kritiken av PS är det enda skälet till ett sig tillurat förtroende.
  SVT och SR är perverterade institutioner. Där 80% bra journalistik får stå som skydd för 20% klockren medvetet manioulativ ensidig partisk osaklig propaganda och hur de gasar och bromsar har utvecklats till en vetenskap på redaktionerna.

 14. Slabadang #13: Tror inte granskningsnämnden är opartisk utan representerar det politiskt korrekta och makten. Bryr mig inte om att anmäla de mest hårresande klimatlögnerna och överdrifterna i Svt. Ingen idé.

 15. Helge

  Lasse #7
  http://www.energinyheter.se/2011/04/kina-satsar-p-k-rnkraft 
   

 16. Robert W

  Helt Of topic..
  En länk om hur klimathotet och andra imaginära hot kom/kommer till.
  http://www.youtube.com/watch?v=4GIkWuuq45I

 17. Jag envisas med mitt bondepraktiska synsätt att vi inte har haft någon klimatförändring i historisk tid. Allt är variationer i årsmån. Dessa variationer styrs av så många faktorer som interagerar slumpmässigt så att det inte är lönt (ekonomiskt motiverat) att ens forska om det.
  Det enda vi kan göra är att hålla en ekonomisk, fysisk och mental beredskap för att vi kan tvingas göra pareringar i vår vardag, tillfälliga eller mer långvariga, närhelst det är påkallat av verkligheten.
  Endast en liten del av denna beredskap kan centralplaneras. Det mesta måste var och en bestämma hur mycket de vill avsätta för eventualiteter. Realiteten av dessa variationer, årsmån  och eventualiteter är det bra om det upplyses om centralt. Med andra ord, vi är inte universums herrar. Vi är endast myror som får bygga på vår stack bäst vi vill, med de förutsättningar vi möter varje dag.
  Ja, jag är väl en lakonisk cyniker, en pragmatisk flärdfri vingårdsarbetare, utan drömmar om världsherravälde. Men jag vill i alla fall ha mitt lilla universum ifred, för det kan jag hantera. Jag vill inte ha det konfiskerat av vare sig lögnare eller deras nyttiga idioter som lovar att det ska frälsa världen.

 18. Helge

  Mats Jangdal #17
  Ligger mycket i vad du säger, bara det att världsförbättrarna tror sig veta bättre och lämnar oss inte i fred. De får inget ro, finns det inget bra hot, hittar man på ett lagom stort hot.
  Tittar man historiskt är det aldrig den pragmatiske vingårdsarbetaren som ställer till det, utan den som säger sig ha kontakt med Gud, eller den som ska skydda oss från terrorister och marodörer eller inbillade hot av allehanda slag. Den pragmatiske reagerar när det är nödvändigt och med precis lagom stora insatser.

 19. Ingemar Nordin

  Per W,

  Utomordentligt bra att du tar upp dessa konsensusmyter!

  John MacLean har gjort mycket för att  avslöja hur AR4 kommit till.

  http://mclean.ch/climate/global_warming.htm

 20. Dessutom finns det betydligt fler än 2500 klimatforskare i världen, kanske 10 gånger fler. Det är lite osäkert vilka som ska räknas som klimatforakare. Räcker det med att någon gång ha varit medförfattare till en vetenskaplig artikel om klimat? Eller krävs det att det mesta av forskningen har handlat om klimat?
  Ett riktmärke brukar vara att en forskare sammanlagt producerar som en egen artikel per år. Om forskaren har fem medförfattare till sina artiklar, producerar de sex artiklar per år. Med en rimlig uppskattning av hur många klimatvetenskapliga artiklar som produceras per år, borde det finnas minst tiotusen klimatforskare.

 21. Kurt Persson

  Per Welander – nu har du skrivit tre långa inlägg om hur det inte är i forskningsvärlden – inte 97%. Men kan du inte  tala om hur det är istället. Är det 51% ? Eller kanske 32%. Är det kanske Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) som har forskarna bakom sig.

 22. Pelle L

  Kurt Persson #21
   ”Är det 51% ? Eller kanske 32%”
  Det har inte börjat gå upp för dig att det är en icke-fråga?
   
  Konsensusargumentet har ju inget med AGW att göra.
  Din fråga bör lämpligen lämnas åt framtidens historiker.
  Den har inget med dagens naturvetenskap att göra.

 23. Kurt Persson #21: Som jag skrev i del 2 –  Inom vetenskapen finns inget konsensus eller majoritetsbeslut. Och som Pelle L skrev har det inget med naturvetenskap att göra.
  Mina artiklar handlar om de (gammelmedia och politiker) som använder 97% och konsensusargument för att bevisa AGW-hypotesen. Vad jag visade att t.o.m. de undersökningar de hänvisar till inte alls visar detta. En bluff med andra ord av politiker och s.k. vetenskapsjournalister att hänvisa till konsensus.  

 24. Slabadang

  Per W (och alla andra)!
  McIntyre har verkligen ”the team by the balls”. Mann-made global warning har blivit sann om man är mer nogrann med stavningen.
  Ingen inom sju kvarter ifrån IPCC`s kan vara ovetende om vad dessa herrar sysslat med som försökt att konstruera en falsk klimathistorik.
  http://climateaudit.org/2012/06/04/law-dome-in-mann-et-al-2008/
  Dessa Mannska grafer ligger till grund för politiska beslut som kostar tusentals miljarder. Att våra politiska rådgivare är bedragare är en verklighet som kommer att få sina konsekvenser.