Politisk konsensus på skakig grund

Samtliga partier i vår riksdag, premiärminister Boris Johnsons flickvän, EUs ledning och president Joe Bidens ledsagare, alla har de drabbats av samma åkomma, politisk konsensus i klimatfrågan med åtföljande fobi för antropogen koldioxid. Deras politik går därför ut på att ”ställa om”, det vill säga snabbavveckla användningen av de fossila bränslena, oavsett hur denna avveckling kommer att påverka den utveckling, som skett i väst tack vare den industriella revolutionen.

Konsensus i all ära, men utan ifrågasättande och debatt kvävs många viktiga frågor, till exempel den befogade frågan varför vi här i väst ska ställa om med påtaglig risk för ekonomisk tillbakagång, när det sjuder av utveckling i dominerande och viktiga delar av världen i övrigt.

¤¤¤

Snart är det dags för COP 26 i Glasgow. Som en liten aperitif till denna eventuella monsterkonferens ledde USAs Joe Biden nyligen en mindre, digital konferens, vid vilken han meddelade att nu är USA åter på banan.

På detta reagerade Craig Idso på Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change med följande artikel:

http://www.co2science.org/articles/V24/apr/a11.php

President Biden´s New CO2 Emission Policy is Anti-Science and the Real Existential Threat to Humanity and Nature.

Texten är kort, upplysande och innehållsrik och ger dessutom ett otal värdefulla länkar.

Idso skriver att under president Bidens digitala klimatmöte meddelade han att USAs nya energipolitiska mål är att reducera CO2 utsläppen med 50 % till 2030 och sedan under ytterligare en tioårsperiod till 100 %. Både USAs energiproduktion och -konsumtion ska förändras och detta ska ske under regeringsmaktens ledning (läs presidentorder!).

Men varför?

Jo, presidenten, tror att klimatförändringar/na utgör ett existentiellt hot och att det inte finns någon återvändo från en klimatkatastrof – om vi inte minskar utsläppen av växthusgaserna, särskilt CO2, till noll.

Hur juste är denna berättelse?

Svaret är att den är beklämmande ojuste! Antropogena utsläpp av CO2 kommer inte att kunna bli tillräckligt stora för att åstadkomma CAWG (katastrofal, antropogen uppvärmning) eller någon av de klimatrelaterade katastrofer, som förutsätts av presidenten och andra och dessutom skadar åtgärderna de sämst ställda i samhället hårdast.

Hur säkert är det?

Craig Idso´s co2 Science.org har sedan ett kvarts sekel samlat, kategoriserat och via sin internetjournal publicerat tusentals granskade och vetenskapligt godkända studier, som motsäger president Bidens syn på framtiden. Craig hävdar att

 • det inte finns några observationer, som säger att jordens nuvarande uppvärmning är ovanlig, onaturlig eller skadlig och att
 • det inte heller finns några data från verkligheten, som skulle kunna bekräfta att det är något ovanligt kring extrema väderhändelser.

Global greening 1982 2015

Den grönskande Jorden

Däremot har tusentals vetenskapligt granskade artiklar visat att ökande CO2 -halter är välgörande för biosfären.

CO2 är enligt Craig Idso INTE en förorening, dess ökande koncentration i atmosfären ger endast en minimal påverkan på jordens klimat, men den bjuder på enorma fördelar för biosfären, inklusive människan.

En ökning av 300 ppm CO2 i luften ger växterna en ökad produktivitet på i snitt mellan en tredjedel och 50 %. Plantan i alla dess delar växer till och den blir mer motståndskraftig för olika former av stress som låga nivåer av ljus, vatten och näringsämnen, ökad salthalt i jorden, hög temp och luftföroreningar. Ökad CO2-halt i den omgivande luften, (aerial fertilization) ger med andra ord växten både tillväxt och stora möjligheter att klara av förändrade förhållanden.

Aktiviteter, som producerar CO2 ger på så sätt både direkta och indirekta fördelar för människan och miljön:

 • Utan det tillskott av CO2, som de två senaste seklerna bidragit med, skulle Jordens biosfär på land inte ha varit så kraftig och produktiv som den är idag.
 • Det var de fossila bränslena, som initierade och fortfarande underhåller den industriella revolutionen.
 • Utan tillgång till billig och centraliserad energi skulle knappast någon av de två senaste århundradenas stora teknologiska framgångar, som har förbättrat livsvillkoren för mänskligheten, ha inträffat.

Craig Idso avslutar, om man betraktar dessa positiva effekter plus det faktum att ingen av de apokalyptiska förutsägelserna om klimatkatastrofer har inträffat, blir det vetenskapligt och moraliskt oförsvarligt att försöka genomföra den omställning, som president Biden har engagerat sig i. Omställningen ska genomföras genom presidentdirektiv och är utformad för att utplåna dekader och till och med sekler av direkta och indirekta koldioxidrelaterade framgångar.

Sist men inte minst skriver han att det är omställningen, som utgör ett verkligt existentiellt hot, kapabelt att åstadkomma betydligt mer förstörelse och skada för mänskligheten och naturen än den någonsin var avsedd att hindra.

¤¤¤

Idso´s korta men innehållsrika svar vilar på aktuell vetenskap och borde kunna påverka även de mest troende.

Men! Varifrån kommer den politiska samstämmigheten, som styr klimathotsfrågan?

En inte alltför djärv gissning är att fröet till denna Carbon Cult (Richard Feynman, TWTW May 15, 2021), gavs goda tillväxtmöjligheter under FNs miljökonferens med världens toppolitiker i Rio 1992. Klimatkonventionen (UNFCCC), klimatfrågans styrdokument, lanserades där och då. Den vänder sig till världens politiker! Klimatkonventionen levererade en djupt felaktig grund till Kyotoprotokollet genom de centrala antaganden, som senare även överfördes till Parisöverenskommelsen, (Fred Singer, kap. ”FCCC and the Kyoto Protocol” i Hot Talk, Cold Science). Klimatkonventionen antar:

 1. att man har upptäckt en signal, som visar GW, vilket validerar klimatmodellernas förutsägelser om en stor framtida uppvärmning,
 2. att en påtaglig uppvärmning kommer att medföra katastrofala konsekvenser,
 3. att vi kan undvika denna överhängande katastrof genom att minska utsläpp av växthusgaserna, främst koldioxid, till säker nivå och att denna säkra nivå är känd och nåbar.
 4. FCCC antar vidare att utsläppsminskningar ska genomföras oavsett dess kostnader eftersom konsekvenserna av förändring i klimatet är så katastrofal att inget pris är för högt för att hindra det. (Efter Singer).

Dessa antaganden har förkastats av den granskande vetenskapen medan konsensuskulten verkar ha sin speciella science settled for ever.

Ann Löfving-Henriksson

 

Craig Idso grundade sitt Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change (1997) för att ”stödja den internationella strävan att analysera de klimatologiska och biologiska konsekvenserna av ökningen av atmosfärens CO2-innehåll. Efter ett kvarts sekel som ledare för detta nätbibliotek motiverar han här, i rasande fart, sin uppfattning om koldioxidens inverkan på klimatet:

Is Rising Atmospheric CO2 Causing Dangerous Global Warming?

Samtidigt bjuder han på en, kanske välbehövlig, utskrift av den muntliga framställningen.

En mer utförlig redovisning, med delvis samma innehåll finns på Craig Idso´s Institute for the Human environment:

http://www.human-environment.org/climate/co2primer/co2primer.php

Tillsammans med Fred Singer med flera har Craig Idso dessutom varit huvudansvarig för 9 av de 14 NIPCC-rapporterna.

¤¤¤

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  En fantastiskt tydlig genomgång av hur välorganiserade lögner kan förstöra en hel världs ekonomi och välfärd. Jorden själv sköter sitt, men sabbas effektivt av av galna politiker. Dess värre är ju politiker den värsta farsoten genom tiderna med sitt enorma maktbegär. De ser folket som nyttiga idioter vars liv är ägnade att tjäna makten i stället för mänskligheten.
  Väldigt bra inlägg Ann.

 2. T Back

  Tack Ann för denna utomordentliga genomgång! Kan du skicka den till våra MSM?

 3. Lasse

  Tack Ann för denna påminnelse om människors Hybris.
  Även Björn Lomborg har fått plats på ledarsidan i SVD idag med liknande budskap.
  Är USAs fattiga villiga att avstå 1500 USD per person och år för en temperatureffekt i modellerna på 0.0 grader?
  500 Miljarder USD per år till omställning för klimatets skull.
  På en annan plats redovisar man att Kinas utsläpp ökar med X%.

 4. Magnus

  Apropå Boris Jonssons engagemang för omställningen undrar jag hur mycket det beror på hans relativt unga flickvän, Carrie Symonds. Han var väl sunt skeptisk tidigare. Och hon är miljöaktivist. Plus hetsigt humör enligt vad som framkommit i tidningarna om att hon högljutt hotat kasta ut honom.

 5. T Back

  #3. Vad menar Lomborg med grön innovation?

 6. Enough

  Det har den senaste tiden kommit flera hälsotecken på en långsamt uppvaknade från klimatalarism….naturligtvis passar SvT på att samtidigt gasa på mer än någonsin, ”klimatGreta” får stå i studion och försöka vara en övergripande expert på vad mänskligheten måste göra, kräkreflexen slog till hos mig, iaf.

  Jag anar ändå morgonluft, det rödgröna ignoranta gapandet har fått enormt PK-stöd i klimatfrågan, men kanske är det en förändring på gång..

 7. Lasse

  Ännu en utmärkt text av Willis E
  Vi har överlevt ökningar av temperaturen på mer än 1,5 grader förr-i närtid. Fast då hade vi ingen SUV att ogilla!

  https://wattsupwiththat.com/2021/05/20/the-1-5c-hysteria/

  Ständigt denna unga hysteriska dam! Hon har visats ha en plan som kanske SVT vill främja? SVT SR har många planer verkar det som!

 8. Lennart Svanberg

  Mycket bra inlägg och tror att droppen till sist urholkar stenen. Precis som skrivs har vi gång efter gång fått höra att domedagen är nära om vi inte drastiskt ändrar på vilka vi är och vad vi gör vilket passar en liten klick av människor som kan profitera på alarmismen.

  När kritik inte får yttras, pengarullningen ser inte ut att ha en ände och organisationer likt FN & IPCC betraktas som ofelbara då vet i alla fall jag att här finns så många lik i bagaget att allt är en stor stinkbomb som bara väntar på att brisera.

 9. Sören+G

  Det finns ljusglimtar ibland. I går i Östnytt i SVT intervjuades ett par ekologer om konsekvenserna av en skogsbrand för 2 år sedan i Östergötland.
  De började med att säga att det brann mycket mer förr. Skogsbränder är egentligen nyttiga. Undervegetation behöver brännas av ibland. Tallen klarar sig bra med sin tjocka bark och krona som börjar högt upp. Granen har tunn bark och grenar ända ner och klarar sig dåligt. Om granskrogen brinner så öppnar det upp ytor så solljuset tränger ner till marken. Många arter av både djur och växter och svampar gynnas.
  Hörde inte att klimatförändring nämndes.

 10. Magnus

  Enough #6
  Jag upplever att det finns ett ökat stort motstånd mot framförallt vindkraftsutbyggnaden på sociala medier. Det finns många såna grupper på Facebook. Nu när motståndet mot att bygga på land ökar så tror förespråkarna att de ska kunna bygga i Östersjön. Men Östersjön är utsatt och känslig för påverkan redan innan. Och där de vill bygga är relativt grunt med viktigt marint liv och fåglar häckar i närheten. Fundamenten är också enorma så nog påverkar det.
  Det måste till protester innan de förstör i havet också. Det är märkligt att de får tillstånd men det är säkert tufft att vara den som bromsar omställningen. Här har folklig opinion stor betydelse.

 11. Ann+Löfving-Henriksson

  # 2 T Back, tack för respons.
  MSM har nog fått lite att tänka på i och med Lena Anderssons inlägg och den debatt som rasat sedan dess. Men, jag funderar på om man inte ska vända sig både till Skolverket och till skolministern istället. Jag lade märke till en intressant kommentar från Din sida kring indoktrineringen i klimatfrågan i den obligatoriska skolan nyligen.
  Jag har ingenting emot att skicka det här inlägget själv, men dels har jag haft mina törnar med Skolverket i den här frågan tidigare och dels skulle det kanske ta bättre om någon annan hörde av sig.
  Från en bekymrad gammal KTH-are …
  Hela inlägget eller delar av det med kommentarer … ?

 12. Håkan Bergman

  Magnus #10
  Glöm inte det ekonomiska vansinne en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i södra Östersjön innebär. Tyskar och danskar satsar i samma område och längs Nordsjökusten där holländarna också bygger och britterna har redan stora vindparker på sin sida och planerar för mera. Som om det inte vore illa nog så ligger merparten av den tyska landbaserade vindkraften i norra Tyskland. Allt detta i samma vindbälte, det får vindparkerna i norra Sverige att framstå som en genial placering, där finns åtminstone en teoretisk möjlighet att dom parkerna inte helt följer produktionen i söder.

 13. Argus

  @#11

  En idé är att skicka till KTHs nyutnämnda vicerektor Per Lundkvist.
  Han tycker att det är för jobbigt att debattera ’klimatfrågor’ (typ vilken verkan koncentrationen av CO2 har), så han vill helst avstå.
  Det skulle enligt honom själv också kanske ha en negativ verkan på KTHs *värdegrund*.
  Jag själv tror tvärtom.

  Att jag vet detta beror på att jag föreslog honom att KTH skulle göra en KTH-wide enkät för att ta reda på hur utbrett tvivlet på meningsfullheten med KTHs klimatmål är. Som en utgångspunkt skulle man svara på ’Tror du KTHs klimatmål kommer ha en mätbar inverkan på global temperatur?’

  Han var inte entusiastisk.

  Så om han får klart för sig att frågan måhända är större än vad han hoppas, kanske han ändrar sig…?

 14. Daniel Wiklund

  Tack för ett mycket intressant inlägg. Kan inte dessa ”jorden har feber jorden brinner” anhängarna komma till Norrbotten (svinkallt i Luleå idag) och kyla ner sig lite. Här behövs det mycket folk för att dom fossilfria industrierna ska bli av. I ett samarbetsprojekt, T-25, initierat av LTU tillsammans med Boliden, LKAB, Mobilaris, Northvolt, Skellefteå Kraft och SSAB så möts de stora företagen och diskuterar vad de gemensamt kan göra för att lösa rekryteringarna till industrierna i norr. Dom har kommit fram till ”Ingenting blir av utan stor invandring”. Så gott folk, kom hit till Norrbotten och Västerbotten. Ni slår två flugor i en smäll. Ni slipper brinna upp och ni får jobb,och ni räddar dom fossilfria industriprojekten. Framtiden är ljus, inga domedagstankar här.

 15. Magnus

  Daniel Wiklund #14
  Jag tvekar att flytta. Tänk vad kallt det ska bli däruppe när de lyckats sänka CO2 till förindustriell nivå.

 16. Lasse

  #15 Magnus
  Det är inte CO2 som styr 🙂
  https://notrickszone.com/2021/05/20/scientists-again-affirm-natural-warmings-of-5-16%e2%80%89c-in-a-few-decades-can-be-entirely-unforced/

 17. Roland Salomonsson

  Boris Jonson är alltså typexemplet för en ”Nyttig Idiot”!

 18. Ivar Andersson

  Vi har lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år.
  Varför kan vi inte anpassa oss till klimatvariationer i stället för att tro att vi kan frysa eller minska koldioxidhalten i luften och uppnå kallare klimat?

 19. Ivar Andersson

  #14 Daniel W
  Det kan väl inte vara något problem att förse industrierna i norr med arbetskraft. Kyligare klimat verkar locka alla gröna så dom kommer omedelbart. Annars vill dom inte leva som dom lär. 🙂

 20. Lasse

  #18 Ivar A
  Nu börjar vi komma fram till djupa insikter om vår existens och beroende av tillgång till fossil energi och gödning.
  Från CO2 Science
  30 miljarders levnadsår(1 miljard levde i 30 år) på 1800 talet har kommit upp i 527 miljarder nu.
  https://www.youtube.com/watch?v=UlYFiA7dqFE&t=35s

 21. Lennart Svanberg

  Ifrån dagens SvD, detta är väl ett fall framåt:

  Bjørn Lomborg:
  Klimataktivism via juridik straffar sig

  Demonstranter utanför den tyska Förbundsdagen kräver en skarpare klimatlag.

  Att driva igenom dyr klimatpolitik genom domstolsutslag har ett demokratiskt pris.

  Under strecket
  Bjørn Lomborg
  Publicerad 14:30

  Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

  Trots att många bekymrar sig för klimatet har väljarkåren visat sig ovillig att spendera de mångmiljardbelopp som skulle behövas för drastiska utsläppsminskningar. Därför vänder sig klimataktivister nu till en ny strategi: de försöker tvinga fram klimatpolitik via domstolarna. FN bedömer att det i dagsläget finns åtminstone 1 550 sådana rättsfall i 38 länder. De drivs ofta av unga människor, som hänvisar till en oro för framtiden. Tyvärr undergräver sådana rättsprocesser demokratin, de skadar världens fattiga och stjäl fokus från smartare sätt att lösa klimatproblemen.

  Alltsedan klimatpolitiken först började förhandlas har det varit svårt att få stater att göra verklighet av storslagna utfästelser. Precis innan pandemin slog till bedömde FN att de faktiska utsläppsnivåerna globalt är omöjliga att skilja från en värld helt utan klimatpolitiska åtgärder.

  Det här beror på att politiken är enormt dyr och ger minimal nytta. USA:s president Biden har lovat att spendera 500 miljarder dollar om året på klimatet. Trots det så kommer hans hyllade löfte att dubbla Obamas utsläppsminskningar, även om det genomförs i sin helhet och upprätthålls under hela 2000-talet, att göra liten nytta för klimatet. Enligt FN:s standardmodell för klimatutveckling ger det i bästa fall en temperaturminskning om 0,04°C vid århundradets slut.

  Det är dessutom svårt att upprätthålla väljarstöd för dyr klimatpolitik. Bidens löften kostar varje amerikan 1 500 dollar om året. Det blir ohållbart, i likhet med i Frankrike, där klimatskatten som infördes 2018 gav flera års våldsamma protester, och till sist avskaffades.

  Rättsfall i Nederländerna och Tyskland visar dock att domstolar kan driva igenom hårdare klimatpolitik än den som valts på demokratisk väg.

  Sådana fall vilar tungt på berättelsen om att klimatförändringarna raserar ungdomars framtid. FN:s klimatpanel ger inget stöd för den bilden. I sin senaste rapport värderar de att om vi fortsätter som i dag, kommer skadorna från klimatförändringarna att innebära en kostnad för världen motsvarande 2,6 procent av BNP år 2100. Trots detta kommer ungdomar, enligt FN:s scenarier att leva längre, ha bättre tillgång till utbildning och ett större välstånd, även om de ställs inför både förutsedda och oförutsägbara utmaningar, såsom klimatförändringar.

  I ljuset av detta är klimatpolitik via domstolarna inte någon nödåtgärd för att tvinga demokratier att rädda planeten. Det är snarare ett sätt att runda demokratin, och ge makten åt dem som inte lyckats samla demokratiskt stöd för sin sak.

  Detta underminerar demokratin. Den har till uppgift är att hantera kollektiva önskemål som sammanlagt kräver långt större resurser än vi har – och vi gör avvägningar mellan dessa önskemål genom att rösta. Välmenande klimataktivister som kringgår den processen öppnar för ett sätt att sätta de egna målen framför alla andras. När likaledes välmenande domstolar ger dem vad de vill ha, öppnar de en Pandoras ask full av likartade rättsprocesser. Då kan även andra särintressen runda demokratin, och driva sin sak direkt i domstol, oavsett om målet är bättre vägar, fler lärare i skolan, eller skattefinansiering av cancermedicin som i dag anses för dyr.

  Dessutom drabbar det här agerandet fattiga människor, såväl i rika länder som i utvecklingsländer. För många människor har energipriserna redan blivit ohållbart höga. I Tyskland till exempel, har priserna fördubblats under de senaste två decennierna. Detta har försatt nästan en tredjedel av alla hushåll i energifattigdom. I utvecklingsländer saknar miljarder människor möjlighet att betala för trygg energitillgång. Studier visar att ett genomförande av Parisavtalet kommer att hålla kvar fler människor i fattigdom fram till 2030. Om hårdare klimatpolitik drivs igenom via domstolarna så fastnar ännu fler i fattigdom, till följd av långsammare ekonomisk tillväxt.

  Dramatiska klimatåtgärder i rika länder ger oerhört liten effekt, eftersom tre fjärdedelar av utsläppen detta århundrade beräknas uppstå i utvecklingsländer, när dessa försöker lyfta sig ur fattigdom. Om vi istället fokuserar på grön innovation, så kan vi göra större nytta för samma pengar, och mindre skada för världens fattiga – samtidigt som vi faktiskt löser klimatproblemen.

  Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Center, visiting fellow vid Hoover Institution, Stanford University och visiting professor vid Copenhagen Business School.

  Översättning: Jesper Sandström

 22. T Back

  #21
  Vad menar Lomborg med ”grön innovation”?

 23. Lennart Svanberg

  #22 Ja, såklart menar han varianter på vindmöllor och solfångare så han vågar inte dra resonemanget fullt ut fast i min värld har nu SvD bestämt sig för att ändra ståndpunkt i CO2-frågan och insett att gasen är naturligt förekommande och inte ett gift så inombords jublar jag (fast såklart är detta bara ett litet om ändå ett steg i rätt riktning).

 24. Tack för ett bra inlägg! Det finns ingen fysikaliskt korrekt validering som anges, av koldioxidens uppvärmningseffekt över huvud taget. Koldioxid har enligt sådana lagar (fysikaliska) inga som helst förutsättningar att påverka jordens temperatur eller klimat. Dess absorptions/emissions-egenskaper ligger inom ett elektromagnetiskt vågenergiområde som ger så låg energipuls (fotoner), att de inte ens kan värma upp ett isblock. Det är enkelt att förstå. Koldioxids maximala sannolikhet för absorption/emission är 14,9 mikrometer inom IR. Dess motsvarande strålningsradiativa ’temperatur’ är -79,2 °C, enligt Wiens Displacement Law, härledd från Plancks Lag. Det spelar ingen roll hur många sådana lågenergipulser som skulle kunna träffa jordytan p.g.a återradiering av IR. Det ger ingen uppvärmning vare sig av atmosfären eller jordytan.
  Bidens initiativ är endast politiskt trams, avsett att tillfredsställa hans uppdragsgivares önskemål i syfte att hålla Tellus invånare i kollektivt mörker för annan vinning.

 25. Lars i Huddinge

  Har haft ett litet mejl-utbyte med Martin Hultman:
  Jag skrev att han borde skänka sin forskningspott till Rädda Barnen istället för att hjärnforska på ”klimatskeptiker”. Jag påminde honom om hans misstroendeförklaring gentemot vätgas som framtidens energilagringsmöjligheter i hans avhandling.
  ”Full gas mot en (o)hållbar framtid. Förväntningar på bränsleceller och vätgas i relation till svensk energi- och miljöpolitik” (2010) Linköpings universitet
  ”I det tredje temat diskuteras vätgasekonomin som en ekologiskt modern utopi.” Där han avfärdar vätgas som en framkomlig väg för framtida energilagring/försörjning.

  Han svarade glatt med:

  ”Trevligt att höra att vi är överens om vätgas.
  Vår forskning handlar inte om de individuella personerna nedan, vår forskning handlar om olika former av klimatförnekelse.
  Jag signerar och skickar en bok.
  Lev väl,
  Martin”

  Boken anlände idag, jag läste några av de inledande kapitlen rörande medeltida översvämningskatastrofer, vilket var intressant, men sedan övergick all text till att påtala vårt överutnyttjande av Tellus resurser och våra excesser gällande vårt leverne. Orkade faktiskt inte läsa längre än till sidan 19, sedan kräktes jag.
  Noterbart är att av bokens 340 sidor är 247 sidor rena textsidor fyllda med notsiffror och källförteckningsreferenser till den grad så att jag undrar: Varför skrevs denna bok då varje sida är fylld med 5,86 externa hänvisningskällor. Allt har ju redan blivit dokumenterat av andra? Varför denna ”UPPHETTNINGSBOK”!
  Jag är förvånad och arg över att våra skattepengar gynnar denna typ av författarskap, även om inte just denna obskyra bok kanske inte har erhållit bidrag.
  Tänker mest på Hultmans nuvarande ”granskning” av oss klimatrealister.

  Noterbart är att av bokens 340 sidor är 247 sidor rena textsidor fyllda med notsiffror och källförteckningsreferenser till den grad så att jag undrar: Varför skrevs denna bok då varje sida är fylld med 5,86 externa hänvisningskällor. Allt har ju redan blivit dokumenterat av andra? Varför denna ”UPPHETTNINGSBOK”!
  Antal boksidor: 340
  Antal textsidor: 247
  Antal noter (31 sidor): 799
  Antal källförteckningar (55 sidor) 648
  Medeltal extern hänvisningsinformation per sida: 5,86.
  Gissar att boken inte blir en kioskvältare.
  Jag är förvånad och arg över att våra skattepengar gynnar denna typ av författarskap, även om just denna obskyra bok kanske inte har erhållit bidrag. Tänker mest på Hultmans nuvarande ”granskning” av oss klimatrealister. VARFÖR?

 26. Ann+Löfving-Henriksson

  Lars i Huddinge, tack för att Du delade Din upplevelse kring denne märkligt framgångsrika man.
  Skratta eller gråta det är frågan.
  Det värsta är nog ändå att det finns ett otal paralleller.

 27. Lennart Svanberg

  #25 Lars, ja när man behöver forskningspengar för att kolla upp ett par bloggar (det finns väl denna och klimatsans) då är man antingen otroligt skicklig på att utnyttja bidrag alternativt extremt långsam på att läsa. Faktum är att för varje inlägg och varje kommentar i vår motståndsrörelse och verklighetens obevekliga kraft att svika alarmisternas förutsägelser så rämnar argumenten för ’det stora energisprånget’ varje dag. Skål och trevlig helg till alla vettiga människor här i bloggen som fortsätter på denna smala bana att ifrågasätta makten och låt oss gå mot en bättre framtid.

 28. Ann+Löfving-Henriksson

  Lennart Svanberg, tack för Lomborg text. Han har en hel del att säga, men närmar sig sällan hetluften i kärnfrågan det vill säga vad som gömmer sig bakom begreppet politisk konsensus när det gäller klimatfrågan och hur det överensstämmer eller skiljer sig från den vetenskapliga uppfattningen i frågan.

 29. Lennart Svanberg

  #28 Ann, jo fast för mig var det positiva att han vågar ifrågasätta miljardrullningen som alarmisterna kräver. Jag är ju inte vetenskapsman i ämnet utan jag är med här för att lära mig, vilket jag gör nästan varje dag, och för att bidra med det jag kan bidra i vad jag vill kalla för sunt förnuft.

  Min pappa brukade säga att innan Olof Palme kom in i Svensk politik var politiska diskussioner enklare då frågor fick svar och det var skillnad på rätt och fel. Vi har numera en politisk kultur där det oftast är raka motsatsen som gäller, dvs att aldrig svara rakt på en fråga. Min tro och förhoppning är att vi en dag kan återfå det debattklimatet, precis som vi har här, i Svensk politik för då hade klimatbluffen aldrig kunnat skapats.

 30. Daniel Wiklund

  På text-tv om att G7 slutar stötta kolkraft. Användning av fossila bränslen som energikällor ska till stor del fasats ut till 2030. Och temperaturen ska bara stigit 1,5 grader till 2050. Har i Luleå just nu en grad. Den kallaste tjugoförsta maj jag upplevt. För mig får det gärna stiga mycket mer än 1,5. Vilket svammel dom håller på med, som tyvärr kostar skjortan för oss.

 31. Ann+Löfving-Henriksson

  # 29 Lennart S., jag tycker precis som Du att det är jättebra att Lomborg visar på vilka enorma kostnader ”omställningen” kräver. Det som stör mej är att han samtidigt säger att ’”klimatfrågan måste lösas”. Det borde han motivera om han nu tror på det, eller har han som så många andra helt oreflekterat köpt den uppfattningen för att det är enklast så.

 32. Lennart Svanberg

  31 Ann. Håller helt med dig och det är en lång väg att gå för att vända skutan. Läser dock i Göteborgsposten att 11 Socialdemokratiska politiker kräver utbyggnad av kärnkraft så det rör verkligen på sig tycker jag. Är ju obotlig optimist och vill alltid tro att förnuftet ska vinna till sist även i klimatfrågan.

 33. Sören+G

  #30
  Aktiefonderna ska fasa ut kol och olja för att ”inte bli sittande med Svarte Petter” sa man på nyheterna. Men världen är till över 80 % beroende av just dessa energislag så det kan knappas bli olönsamt i längden att satsa på dem. Det är helt och hållet politiskt styrt. De som kommer att ”inte bli sittande med Svarte Petter” blir nog de som satsat på ”förnybart”.

 34. Lars-Eric Bjerke

  #24 Göran Åkesson,
  ”Dess absorptions/emissions-egenskaper (CO2) ligger inom ett elektromagnetiskt vågenergiområde som ger så låg energipuls (fotoner), att de inte ens kan värma upp ett isblock. Det är enkelt att förstå. Koldioxids maximala sannolikhet för absorption/emission är 14,9 mikrometer inom IR.”

  Kan du förklara dina påståenden lite enklare för oss som inte är så bevandrade i strålningsfysik. Då kan du också förklara varför värmeuttrålningen från jorden sker vid ca -19 C.

 35. Ivar Andersson

  #31 Ann L-H
  ”Det som stör mej är att han (Lomborg) samtidigt säger att ’”klimatfrågan måste lösas”.”
  Kan han vara så listig att han tänker sig att klimatfrågan ska självdö? Med tanke på det svaga underlaget och de enorma kostnaderna för klimatpolitiken kan trollet plötsligt spricka och självdö.
  Vi har ju sett hur snabbt Berlinmuren och Järnridån raserades. Vi hoppas på att klimatfrågan självdör.

 36. Ann+Löfving-Henriksson

  # 35 Ivar A., angående Lomborg skrev han till exempel i sin senaste bok, ”We definitely need to adress global warming- it’s a real problem and we need to put policies in place both to limit its extent and to enable the world to best manage its impact”. (Sid 221)
  Svårt att misstolka.
  Det verkar på mej som att han inte vågar lämna den politiska konsensuskulten när det gäller klimatfrågan. Det är ju där man kan få både pengar och ära.
  Det hade varit ärligare om han diskuterade ifall denna kostnadskrävande omställning behövs eller inte det vill säga OM GW verkligen är ett ” real problem”eller inte.
  Happer t.ex. läxade ju upp honom, vilket kändes gott i min lilla värld.

 37. Kristian+Fredriksson

  Richard Feynman? Är det Richard Lindzen du far efter? Feynman är ju död sedan länge.

 38. Ann+Löfving-Henriksson

  # 37 Citatet är gammalt och det tillskrivs Feynman.

 39. Kristian+Fredriksson

  Ok, cargo cult kände jag till från Jared Diamonds bok ”Guns, germs and Steel, men Feynmans” cargo cult science” var nytt för mig. Carbon Cult science är ju ett utmärkt begrepp. Det bör användas.

 40. #34 Lars-Eric Bjerke
  Återkommer måndag 24:e dennes; först då har jag tid till ordentligt svar.

 41. #34 Lars-Eric Bjerke
  Kompletterar mitt inlägg #24 som utlovat, i punktform:
  • Jordens värmestrålning anges i W/m^2. Koldioxid eller andra s.k. växthusgaser absorberar/emitterar inte W/m^2. Det är inte fysisk möjligt. Koldioxid absorberar/emitterar fotoner vid vissa våglängder inom IR.
  • Störst är detta vid ca 14-16 mikrometer. Även inom detta intervall är sannolikheten varierande. Högst sannolikhet finns vid 14,9 mikrometer.
  • Sannolikheten kan liknas vid en kon. Den är inte fylld. Spetsen finns vid 14,9 mikrometer. Sannolikheten är beroende av i vilken grad koldioxidmolekylen uppträder i den ’form’ eller ’struktur’, som medger absorption/emission. Bäst sådan sker då koldioxidmolekylen vibrerar i en spetsform, där C är spetsen. Molekylen får då dipolmoment exakt som H2O alltid har med O i spetsen.
  • Koldioxidmolekylen har i sin grundform en platt struktur. Denna form har ingen absorptions/emissionsförmåga. Viss sådan har en platt men osymmetrisk molekylform. Vi kan därför dra slutsatsen att inte alla koldioxidmolekyler förmår ostadkomma absorption/emission. Sett till att den högsta sannolikheten för absorption/emission sker vid 14,9 mikrometer får sannolikt koldioxidmolekylen dipolmomentform vid denna våglängd.
  • En foton eller energipuls har ett universellt bestämt energivärde vid varje enskild våglängd. Fotoner emitteras över alla våglängder som en specifik Planck-kurva representerar. Vid intervallet 14-16 mikrometer har fotoner det bestämda värdet per foton mellan 1,24-1,42 ×10^-20 Joule, med värdet 1,33×10^-20 Joule vid 14,9 mikrometer. En fotons universellt bestämda värde är Plancks konstant×ljushastigheten dividerat med våglängden.
  • Temperaturen hos en Planckkurvas radiativa strålning är bestämd av den våglängd där kurvan har sitt strålningsmaximum. Temperaturen kan beräknas m.h.a Wiens Displacement Law.
  • Tillämpar vi denna ekvation för koldioxidens strålningsmaximala våglängd vid 14,9 mikrometer blir strålningstemperaturen 194K, dvs -79,2 °C. Denna temperatur är därför den temperatur som fotoner i det aktuella intervallet mätbart ger ifrån sig.

  Slutsatsen blir den jag anger i mitt inlägg #24. Ett kontinuerligt bombardemang av fotonenergi från koldioxid kan inte tina upp en isbit och självklart inte värma upp jordytan om den skulle träffas av energipulser som härrör från koldioxiden.
  Observera att om den bakomliggande strålningsenergin i W/m^2 ökar behåller alla våglängder fortsatt samma energi per foton. Det som händer är att antalet energipulser ökar per tidsenhet, men detta ökar inte temperaturen hos de enskilda fotoner som avges vid en specifik våglängd. Strålningstemperaturen ökar bara som ett aggregat av alla fotoner som avges av en Planck-kurva. Vid en ökning av strålningsenergin W/m^2 förskjuter Planckkurvan sitt maximum till en kortare våglängd, vilken i sin tur bestämmer dess strålningstemperatur. Ju kortare våglängd vid maximum desto högre temperatur. Denna temperatur är ett statisktiskt mått.

  En ökning av koldioxidens mängd i atmosfären ökar inte dess absorberade/emitterade temperatur per foton. Det blir endast fler fotoner som sannolikt kan absorbera/emittera.

  Resonemanget om koldioxidens verkan kan förstås av följande relevanta illustration:
  Du står i ett rum med golvvärme (’jordytan’) med lagom temperatur. Luftens temperatur i rummet är dock något för högt p.g.a. solinstrålning. Du sätter på luftkonditioneringen (’koldioxiden’) nära rummets tak och sätter fläktvingarna i riktning neråt mot golvet. Tror Du då att golvets temperatur ökar? Om Du ökar fläkthastigheten (större mängd koldioxid) på luftkonditioneringsaggregatet tror Du då att golvets temperatur ökar snabbare?

  Ditt kompletterande önskemål om förklaring lämnar jag t.v. obesvarat.

 42. Lars-Eric Bjerke

  #41 Göran Åkesson,
  Tack för din kommentar. Den skiljer sig från vad Pehr Björholm tildigare har skrivit på Klimatupplysningen.
  https://klimatupplysningen.se/hur-mattad-ar-koldioxidens-varmeabsorption/
  Desutom mot vad professorerna Happer och Lennart Bengtsson skriver.
  https://klimatupplysningen.se/ipcc-scenarier-och-professor-happer/
  Har du någon referens till din kommertar eller är det en egen analys?

 43. #42 Lars-Eric Bjerke
  Tack för återkoppling! Min referens är de fysikaliska lagar som naturen försett oss med, bl.a. strålningslagar och dessas kvantfysikaliska grunder. Det jag framför är korrekt deduktion från dessa lagar vad avser koldioxid och dess verkan. Det är ingen ’åsikt’ från min sida. Det är, om uttrycket tillåtes, ’kalla fakta’ från dessa lagar.
  Läs gärna mitt kompletterande inlägg i frågan under ’IPCC och Professor Happer’ #70. Det där omvända resonemanget är också korrekt och stärker det jag framfört. Björholm talar om absorption. Det är inkorrekt. Korrekt är absorption och emission i tidsmässigt nära relation. Det resulterar i förändrad sannolik energidensitet enligt Bolzmannfördelning. Det ger ingen omedelbar temperaturforcing.
  Vi kan testa mot ett resonemang kring specifik värmekapacitet. Luftens sådan med sin karaktäristiska sammansättning, inkl. verkan från koldioxid är 1,01 KJ/kg×K, koldioxidens 0,84 dito, bägge vid konstant tryck. Om vi fördubblar mängden koldioxid blir luftens resulterande specifika värmekapacitet något lägre än utgångsläget. Det betyder att luften lättare tappar sitt värmeinnehåll vid sjunkande temperaturer. Sjunkande kinetisk temperatur utmärker luften vid stigande höjd och lägre tryck. Det betyder att luften efterhand, som den stiger, avkyles mer när mängden koldioxid ökar. Beskrivningen är förenklad. Vi beräkning kan det vara mer relevant att utgå från den specifika värmekapaciteten vid konstant volym istället. Värdena för luft resp. koldioxid är då något lägre; 0,72 resp 0,64 men det ändrar inte på det principiella resonemanget. Mer vattenånga däremot, med betydligt högre specifik värmekapacitet dock lägre än fast vattens 4,19, ökar luftens värmebehållande egenskaper och minskar lapse rate.
  Således, om koldioxid istället skulle ha en ’uppvärmande verkan’ genom minskad utstrålning måste sådan effekt kunna uppstå i luftens temperatur och påverka adiabatisk lapse rate. Det förbigås med tystnad.

 44. Lasse Forss

  Inom klimatforskningen råder konsensus att vi har klimatförändringar, berättade Helena Fornstedt från Uppsala universitet för mig. Jag frågade henne vad som skulle hända om hon kom till en annan uppfattning, men hon svarade aldrig.