Ovetenskap?

Vi som länge har varit skeptiska till att växthusgasutsläpp kommer att orsaka en klimatkatastrof, har sett att de troende har ändrat delar av sin propaganda genom åren. Först talades och skrevs det mycket om global uppvärmning. När temperaturserierna visade att trenden bromsade in till en lång paus, förvandlades denna globala uppvärmning allt mer till klimatförändringar. Sedan har det allt mer kommit att bli en klimatkris. En kris vars existens det helt saknas bevis för!

Intrycket är att något som kallas havsförsurning (ocean acidification på engelska) har blivit allt vanligare. Fast kanske är intrycket är fel? När jag söker på Google Trends, som visar statistik över valda sökbegrepp, har vare sig ”ocean acidification” eller  ”havsförsurning” någon ökning de senaste 5 åren.

Hur som helst är det på sätt och vis propaganda att använda orden ”acidification” eller ”försurning” för pH-halten i världshaven. Ingen har (seriöst i alla fall) spått att större delen av havsvattnet ska bli surt, och alltså få ett pH under 7. Spådomen handlar i stället om att havsvattnet ska bli lite mindre basiskt.

Denna ”försurning” av havsvattnet har i flera vetenskapliga studier påståtts innebära stora problem för organismer som lever i haven.

Flera av dessa vetenskapliga studier har nu ifrågasatts, när försök att reproducera resultaten inte har gjort det, utan gett andra resultat. Jag läste först om det på WattsUpWithThat, och där hänvisas till en artikel i Science.

En forskare som har varit medförfattare till många av de ifrågasatta studierna, är Philip Munday, marinekolog vid James Cook University (JCU). Det universitetet känner många av oss till på grund av det sparkade Peter Ridd. Ridd har ju påstått att påståenden om Stora Barriärrevets usla tillstånd bygger på undermålig vetenskap. Därmed ifrågasatte han forskning och påståenden som hade gjorts av kollegor på universitetet. Vilket universitetsledningen ogillade.

Forskning kan ge fel resultat av flera anledningar. Det kan till exempel ske metodfel så att resultaten blir fel. Det kan handla om mer eller mindre förutfattade meningar från forskarna, så att de söker att få ett visst resultat, kanske genom att rensa bort data som de inte tycker stämmer. Det kan handla om rent forskningsfusk, vilket har bevisats för flera vetenskapliga studier inom olika forskningsområden de senaste åren.

När det gäller de studier där Munday har varit inblandad, spekuleras det nu om det faktiskt rör sig om forskningsfusk. Det återstår att bevisa att det verkligen har förekommit forskningsfusk. JCU har avvisat anklagelserna efter en preliminär undersökning. Med tanke på hur det universitetet behandlade Ridd, tycker inte jag att den undersökningens resultat är särskilt trovärdigt.

Det verkar i alla fall klarlagt att påståendena, om stora effekter av mer koldioxid i havsvattnet, har varit överdrivna. Effekterna är mindre, och kanske inte finns alls.

Det är bra att forskare tar sig tid att försöka göra om tidigare experiment. På så sätt kan forskningsresultat kontrolleras och felaktiga resultat korrigeras. Antagligen är den typen av forskning inte särskilt ”het”. De som delar ut pengar vill nog hellre ha ny forskning än upprepande av gammal.

Riktig vetenskaps resultat går att reproducera. Det är ett av kännetecknen för riktig vetenskap. Forskare som gör om ett tidigare experiment eller en tidigare studie, ska få samma resultat, inom felgränserna. Blir resultatet av reproduktionsförsök alltid ett annat, var det ovetenskap snarare än vetenskap. Envisas några med att de bevisligen felaktiga resultaten ändå var riktiga, så är det pseudovetenskap. Eller religion.

Som vanligt kommer väl de klimathotstroende aktivisterna inte att ta till sig de nya vetenskapsresultaten, utan förneka dem. Precis som de förnekar fakta, data från verkligheten och all seriös klimatvetenskap.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Lars, mycket bra och viktigt. Det här är svår kemi. Jag tror att följande pedagogiska framställning kan vara nyttig – om den är riktig. Är den det?
  – – –
  Många organismer som koraller, snäckor och räkor har kalk som viktig beståndsdel. Om man lägger sådant material i en syra, tex kolsyra (H2CO3), så fräter den upp kalken (CaCO3) och då dör och förintas organismen.

  Havsvatten är basiskt, ganska mycket basiskt tom. Något annat kan det inte bli eftersom det i och kring haven finns enorma mängder med kalk i olika former som så att säga håller emot. Koldioxid finns inte i sådan mängd att det kan göra havet surt.

  Även i haven är koldioxid ”mat” för de organismer som lever där. Hela 90% av solens strålar tränger ned i haven, mycket mer än som når landytor således. Fotosyntesen är större i haven än på landytor. Den omvandlar kolet i koldioxiden till kalk i ganska komplicerade kemiska förlopp. Vi får således ett flöde från luftens koldioxid CO2 —> ombildas till växter —> ombildas till fisk, räkor mm och koraller —> som ombildas till kalk i olika formationer —> som vi sedan gör bla cement av. Och så är kretsloppet slutet.

  Den koldioxid som går ned i havsytan är således till större nytta än skada för livet i haven.
  – – –

 2. Lars Cornell

  #1,
  https://klimatupplysningen.se/om-ph-haven/

 3. Bim

  De enda som blir sura av CO2 är klimataktivister. Det gör inget för de håller just nu på att förvandlas till fossil .

 4. Lennart Bengtsson

  Låt oss för tillfället bortse från huruvida ett sänkt PH värde är negativt eller farligt eller till och med gynnsamt för människor och miljön utan endast konstatera att ph-värdet i havet sjunkit något. Det stöder ändå det faktum att havet är en NETTOSÄNKA för koldioxid och inte tvärtom. Därtill visar detaljerade mätningar att atmosfärens O2 minskar i samma omfattning som CO2 ökar. Det krävs ingen högre intelligens för att konkludera vad detta innebär.

  Jag tycker det är viktigt för alla i klimatdebatten att tydligt separera fysiska och kemiska fakta från vad som är gynnsamt eller mindre gynnsamt för miljön. På så sätt kan klimatdebatten hållas under bättre vetenskaplig disciplin.

 5. Varför ska folk tänka själva? Om SVT meddelar att det är kris så är det också så. Om du tjafsar om att du vill ha Pfizer istället för Astras rävgift för att du är över 65 och tänker att Pfizers biverkningar passar dig bättre är du en galning. Det ska sittas snällt och tyst i kön till vaccinationsbåset med huvudet djupt i din smartphone där du fortsätter läsa gammelmedias böneramsor.

 6. Sten Kaijser

  Hej Lennart B #4
  du har naturligtvis rätt i att när kol brinner så äter det syre och att syrehalten i atmosfären minskat lika mycket som koldioxidhalten ökat.

  Koldioxidhalten har ökat med 105 ppm, d.v.s. mer än 30% sedan 1958 och då har naturligtvis syrehalten minskat med inte 30% men 105 ppm från ungefär 200 000 ppm till, ja

  visst är det fantastiskt att vi har mätmetoder som kan avläsa en minskning av syrehalten på 0,5 o/oo.

 7. Lasse

  Intressant område med liten kunskap.
  Såg i flödet igår att en undervattenström för vatten från Brasilien till Afrika. Detta flöde har ökat betydligt på senaste tiden. Kopplas till NOA.
  https://www.youtube.com/watch?v=BxaTab6r99g
  (5 min in)
  Mer om periodicitet klimatet:
  https://notrickszone.com/2021/05/19/amazing-results-la-ninas-begin-when-22-year-solar-cycle-ends-now-6th-consecutive-time-since-1960/

  Slutsatsen är att vi behöver mer kunskap om naturen!
  Gammal kunskap kan inte ersätta ny!
  NASA skickar upp ett flygplan för att studera cirkulationen på havets yta. Alltid en början!

 8. Bim

  Lennart Bengtsson
  Jag tror de flesta icke vetenskapare förstår att vid bränder i skog och mark varierar både syrets 21 % och koldioxidens knappt halva promille en aning.
  Men att det skulle få klimatvetenskapen att gå i taket och halvt skrämma ihjäl skolbarn och överbeskatta människor samt fördärva hela vår före detta stabila elproduktionssystem, är inget annat än ett vetenskapligt och politiskt jättebedrägeri.
  Detta måste ju få ett slut.
  Du om någon borde bli tydligare med ditt avståndstagande.

 9. Rune Lundgren

  Lennart Bengtsson och övriga.
  En dum fråga från en som inte är så insatt i kemi. Det sägs ju att varma hav gasar ut koldioxid och kalla binder koldioxid. Nu har väl haven värmts upp något de senaste 150 åren och då borde väl koldioxidflödet gå från haven till atmosfären!?

 10. Peter

  om vi nu kan konkludera att havet är en Koldioxidsänka så är den nog det inom de temperaturintervall som existerar här på jorden. Dock så påverkas förmodligen denna sänkande effekt av temperaturen pss att den sänker mindre vid högre temperaturer än vid lägre.
  Om nu människan tillför en mängd CO2, om än liten i sammanhanget, som påverkar balansen så kommer halten CO2 att öka i atmosfären tills det en ny balans har uppnåtts. Temperaturen som många verkar tro styrs av koldioxidens koncentration styrs nog av helt andra mekanismer., betydligt fler parametrar i en säkerligen mycket komplicerad process. Däremot så kan CO2 öka då temperaturen ökar eftersom havets sänkande effekt minskar med temperaturen som tidigare beskrivits.
  Då jordens temperatur ökning med stor sannolikhet står utanför människans möjlighet att påverka förefaller det mer intressant att arbeta med miljöförstöring. Koldioxidens ökning beroende på ovan nämda har hittills visat sig vara positivt för tellus med ökande växtlighet och minskande fattigdom.
  Det största problemet planeten har är överbefolkning, detta kan bara lösas på fredlig väg genom att utrota fattigdom. Rikare befolkning skaffar färre barn.

 11. Sten Kaijser

  Peter #9
  jag är helt enig med dig

  befolkningsfrågan är direkt kopplad till fattigdomsbekämpningen! Detta är den absolut viktigaste frågan för mänskligheten.

  Sedan bör, tycker , alla veta att temperaturen i djuphavet är 3 grader. För den som söker kyla så finns den lättillgänglig i haven.

 12. Hans H.

  #4 Lennart Bengtsson, #6 Sten Kajser

  Hej Lennart.

  Jag hoppas du kommer med ett vetenskapligt svar med referenser som belägger att man kunnat mäta sig till den minskningen av halten syre med 0,05 % som du hänvisar till. Det är ju en ganska hög precision som krävs.

 13. Hans H.

  #4 Lennart Bengtsson, #9 Rune Lundgren

  Lennart Bengtsson, jag tillåter mig omformulera Rune Lundgrens fråga en smula:

  Om vi för enkelhetens skull delar in jordens havsytor i två delar, den ständigt varma och den varierande kalla så kanske gränsen mellan dessa kan sägas gå vid 35 graders nordlig respektive sydlig bredd? En titt på kartan visar att ytan av det varma havet är många ggr större än det kalla.

  Är det tänkbart att kinetiska förlopp påverkar slutsatserna?
  Dvs att utgasningen ligger mycket nära vad jämviktslagarna föreskriver från den stora varma ytan, men att inlösningen i den kalla inte ”hinner riktigt med” så den ligger längre från jämviktsförhållanden? Finns beräkningar/mätningar på detta som tar hänsyn till ytan?

  Jag är synsvag och kan enbart läsa böcker med svårighet. En stor datorskärm går dock bra. Finns din bok Lennart som ebok?

 14. Håkan Bergman

  OT. Tänk att man i min ålder kan sitta på balkongen med en kaffe och plötsligt upptäcka nåt man aldrig sett tidigare. Jag har sett en uppochnervänd regnbåge! Jag hade inte en aning om att såna kan finnas, vad månde den förebåda?

 15. 2019 skrev vännen Nils-Axel Mörner så här till mig apropås att man då talade om försurningen av haven:

  Käre Mats,
  Du kan alltid maila mig.
  Vad som sker på facebook är jag lyckligt okunnig om.

  Försurningen i haven är en myt.
  Havet är inte alls i snabbt stigande – för 2100 gäller en ändring på +5 cm ±15 cm
  Temperaturen kan aldrig stiga med 1,5 till 2,0 °C fram till 2100, och CO2 har en närmast försumbar effekt.

  vi hörs
  Niklas

 16. Bert Nilsson

  Hotet om upplösta skaldjur är nog överdrivet. Kalciumkarbonat är en huvudbeståndsdel av skalen och karbonatdelen kommer väl just från co2, dvs det är en viktig del av uppbyggnaden av skal och koraller.

 17. Sören+G

  #11
  Temperaturen i haven tycks heller aldrig överstiga ca 28 grader vid Ekvatorn där solinstrålningen är som störst. För då ökar avdunstningen kraftigt och moln och regn bildas som hindrar ökad temperaturhöjning.
  Värmen fördelar sig mer jämt över Jorden om det blir varmare.

 18. Lasse

  #17
  En intressant genomgång som inte negligerar CO2 men som finner att förstärkningseffekterna inte finns:
  https://wattsupwiththat.com/2021/05/16/the-greenhouse-effect-in-a-water-world/
  Där finns det en del om vad som sker vid ekvatorn.
  Betryggande stabiliserande effekter!

  En nyfiken fråga-Vi vet att globen blivit grönare (pga CO2)
  Vi vet också att hälften av syret vi andas kommer från havets växtlighet.
  Har någon sett någon uppskattning som visar att även haven blivit ”grönare”

 19. Lars Thorén

  #18 Våra insjöar har blivit grönare i alla fall. Vattenpesten sprider sig som aldrig förr.

 20. Rolf Mellberg

  Tack Lars, mycket viktigt ämne och inlägg. Jag tycker dock att du missade att framhålla den f.d. hyllade forskaren Oona Lönnstedts roll i den här soppan. Om man tittar in i den science-länk du har med och gör find på ”oona” så väntar obehaglig läsning.
  Man kan även läsa följande länk där det även framgår att fina professorer (däribland Per Jensen från Linköping) försökte hålla fuskerskan bakom ryggen.
  https://unt.se/nyheter/uppsala/visselblasaren-berattar-om-abborrstudien-4641444.aspx

  Josefin Sundin är vår stora hjältinna, snacka om mod och integritet.

  Lönnstedt är ett flagrant exempel på vetenskaplig politisk prostitution.

 21. Hans H.

  #18 Lasse, #tty

  I hav där det finns rikligt med andra näringsämnen – som Östersjön – torde man nog kunna påstå att det algblommar mer är förut….

  Men, mera seriöst så vore det intressant att veta om man kartlagt planktonmängden över världshaven och dess eventuella tillväxt. Vår allvetande expert #tty kanske vet?

  Vidare undrar jag över Lennart Bengtssons kommentar att syrehaltens minskning i atmosfären kartlagts noga och exakt (sic)!

  Det kan ju knappast ha skett på låg höjd, eftersom den biologiska aktiviteten växlar starkt med plats och årstid. Är det höghöjdsmätningar med satellit som kan registrera en minskning från 20, 05% ner till 20,00 % från hög höjd över hela jorden som genomsnitt? (Syrehalten bara tagen som exempel). Ballongsondering når ju begränsad del av jordens yta. Finns här någon annan som kan bestyrka påståendet från Lennart B.?

 22. Lennart Bengtsson

  Här finns en referens till mätmetoden för O2

  https://amt.copernicus.org/articles/12/6803/2019/

  Se vidare IPCC 2014 WG1 chapter 6 ,. figure 6.3b ( rapporten kan laddas ned)

 23. Lennart Bengtsson

  BIM

  Jag kan inte ändra på vetenskapen för att lugna oroliga skolbarn. Ändringen i atmosfärens syrehalt är helt försumbar. Dessutom innebär en minskad syrehalt minskad risk för skogs – och andra bränder. Ändringen är dock så liten att det blir någon effekt på bränderna. Mätningarna tjänar bara till att klarlägga kolets kretslopp

 24. JonasW

  #4 Lennart Bengtsson

  ”Därtill visar detaljerade mätningar att atmosfärens O2 minskar i samma omfattning som CO2 ökar. Det krävs ingen högre intelligens för att konkludera vad detta innebär.”

  Menar du att atmosfärens koldioxidökning = atmosfärens syreminskning ?
  I så fall innebär det väl att all koldioxid som släppts ut genom förbränning finns kvar i atmosfären ?
  Inget absorberas ?

 25. Håkan Bergman

  Men det är ju inte bara kolet som förbrukar syre vid förbränning av gas, olja och diverse biobränslen. Oavsett måste det vara en fis i rymden jämfört med den totala omsättningen av syre mellan hav och atmosfär.

 26. Rolf Mellberg

  #9 Rune

  Det du skrev var länge helt korrekt, t ex under istiderna. CO2 går in och ut ur haven efter det att temperaturen ändras. Men människan har skapat en kraftig obalans så nu (och sen ca 70 är) går flödet ner i haven netto. Hur stort detta flöde nedåt är varierar lite med hur temperaturen råkar varierar.
  Notera att kalla hav kan suga upp CO2 samtidigt som varma hav ”fiser” ut.
  Obalansen ökar geologiskt sett extremt snabbt så därmed kommer mängden CO2 som vandrar ner i djuphavet att bara öka, vilket kan vara vår smala lycka.
  Haven rymmer ca 40 ggr mer CO2 än atmosfären.

 27. Sören+G

  Hur hög har syrehalten i atmosfären varit när den var som störst. Det fanns jätteinsekter under någon tidsperiod och de sägs inte ha kunnat bli så stora om inte syrehalten var tillräckligt hög.

 28. Dan

  #14, Håkan Bergman,
  Om regnbågen är uppochner beror det sannolikt på att du ramlat omkull.
  Var det kaffe sa du?

 29. JonasW

  Minskningen i syrehalten är ju samma sak som hur mycket vi eldat upp. Det är ingen större hemlighet, utan det vet man ganska bra.
  Det är inget konstigt i att syrehalten minskat.

  Att peka på ett samband mellan syreminskning och koldioxidökning är samma sak som att peka på ett samband mellan förbränning och koldioxidökning.

  Ja, vi släpper ut koldioxid, men man är ändå tillbaka till grundfrågan. Är det våra utsläpp som orsakar ökningen i atmosfären ?
  Det finns definitiv olika åsikter om detta även bland vetenskapsmän.
  Att syrehalten minskar bevisar inget. Det bevisar bara att vi eldar fossila bränslen, och det tror jag de flesta redan vet.

 30. Daniel Wiklund

  OT. Läser på text-tv att Kinas klimatutsläpp ökar kraftigt. Jorden har nu troligtvis över 40 graders feber. Energi och miljöinstitutet Crea utnämner stål och cementindustrin till de stora ”klimatbovarna”. Oerhört fräck formulering. Bovar brukar man sätta i fängelse. Klimattalibanernas utsläpp ökar, och är mycket farligare än växthusgaserna.

 31. Adepten

  #12 Hans H
  Syret minskar med ca 21GtO2/år.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209592731830375X?via%3Dihub

 32. Lars Kamel

  När haven blir varmare, ökar utgasningen. När koldioxidhalten i atmosfären ökar, ökar också havens upptag. Den förstnämnda effekten lyckas inte kompensera för den sistnämnda, så havsvattnets koldioxidhalt ökar. Vilket skulle leda till sjunkande pH om det handlade om enkel kemi. I stället handlar det om komplicerad kemi. Och komplicerad biologi, eftersom somliga organismer försöker påverka pH för vattnet de lever i.
  Havsvattnets pH har sjunkit sedan 60-talet, men innan dess ökade det under flera decennier.

 33. tty

  #21

  ”Men, mera seriöst så vore det intressant att veta om man kartlagt planktonmängden över världshaven och dess eventuella tillväxt. ”

  Jodå, det går bra att mäta mängden klorofyll i ytvattnet från satellit. Lokala förändringar har noterats, men ingen tydlig trend. Här kan du själv se hur den förändrats de senaste 20 åren.

  https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA

  Lägg märke till de stora blå områdena ”oceanernas öknar”. Det är inte brist på vare sig CO2, solljus eller vatten där, utan det som begränsar växtplankton är andra näringsämnen, kväve, järn, fosfor…. Utan mera av dem har temperatur och koldioxidhalt inte stor effekt.

 34. pa

  När växter binder mer kol än tidigare släpps mer syre tillbaka till atmosfären än tidigare.

 35. Håkan Bergman

  Dan #28
  Jag är rätt säker på att jag var gott och väl under 100 ppm och att det var enbart kaffe i muggen. Själv tror jag att det helt enkelt var en molnkant där uppe som råkade vara i rätt position för att reflektera och bryta ljuset så att det såg ut som en del av en uppochnervänd regnbåge från just min position. Det var inte en del av en halo för den var inte centrerad runt solen.
  Jag är inte ett dugg religiöst lagd men jag undra hur det står till med t.ex. ärkebiskopen och påven. Jag kollade så klart upp det här med regnbågar på nätet och fann följande från första mosebok 9:e kapitlet:

  Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled:
  min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden.
  När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen,
  då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser.
  När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.”
  Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.”

  Nästa syndaflod är uppenbarligen inställd, kan nån informaéra påven och ärkebiskopen om det.

 36. tty

  #14,28,35

  Alla regnbågar är egentligen cirkulära och med mittpunkten 180 grader från solen, men eftersom solen måste befinna sig ovan horisonten för att det skall fungera så kan man normalt inte se hela regnbågen utom om man befinner sig i ett flygplan. Jag har dock faktiskt en gång sett en stående på marken framför ett stort stup där det låg en dimbank.

  Jag antar att om man befinner sig tillräckligt högt upp och de atmosfäriska förhållandena är mycket speciella skulle en halv ”uppochnervänd” regnbåge teoretiskt sett kunna uppstå, men det måste vara extremt sällsynt.

 37. Torbjörn

  #4 Lennart Bengtsson
  Tycker du inte att förklaringen haltar lite?

  Om haven blir varmare och gasar ut mer CO2 är det väl inte en sänka som tar upp mer CO2 som gör haven minde basiskt?

  Är inte hela processen med ökad halt av CO2 och högre temperaturer en återhämtning från Lilla Istiden som närmar sig ett optimum likt RWP och MWP, som båda var varmare än dagens temperatur?

 38. Lennart Bengtsson

  37

  Mycket är möjligt. För mig som är en enkelt tänkande person räcker det för tillfället att:

  1. Koldioxid och andra växthusgaser ökar i atmosfären.
  2. Att koldioxiden ökar i atmosfären är kopplat till oxidation av kol , det till säga bland annat förbränning.

  3. Att de mänskliga utsläppen är drygt dubbelt så mycket som det som blir kvar i atmosfären

  4. Överskottet hamnar i havet ( ph sjunker litet) och i biosfären (jorden blir grönare och det växer bättre)

  Detta innebär inte jordens undergång men vissa problem kan uppstå om allt går för snabbt men inget tyder på att så är fallet. Smärre ändringar kommer att inträffa men inget som är omöjligt för mänskligheten att anpassa sig till. Vi har ju till exempel lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år samt till ett antal sociala ändringar som ökad globalisering och ett flertal nya teknologier mm mm. En del nya teknologier som vår tids digitalisering innebär för många stora fördelar. Ännu har inte MP föreslagit att förbjuda mobiltelefoner, datorer och TV som drar ström eller att kräva att landets hundar och katter måste bli vegetarianer för att minska klimatbelastningen. Det finns fortfarande mycket att glädja sig över. Jag glädjer mig just nu över ett nytt och förbättrat ventilationssystem i min lägenhet. Huruvida detta innebär en ökad klimatvelastnig vet jag inte men firman som gjorde installation har klistrat på ett litet grönt märke

 39. foliehatt

  Lennart, #38
  många gröna märken kommer vi att tvingas se i framtiden.
  Med den spridning som CAGW-narrativet har fått i befolkningen så har det uppstått en rejäl marknad för geschäft i den sektorn (och andra sektorer, politik inte minst, jag vill minnas att det till och med finns ett parti som har gröna klistermärken som affärsidé)

 40. Hans H.

  #38 Lennart Bengtsson

  Hållwe mws sig helt om slutsatserna.

  Och tack för länken till satellitmätningarna över atmosfärens koldioxidinnehåll.

 41. foliehatt

  Adepten, #31
  referensen du ger är till ett arbete som baserar sig på RCP 8.5, den mest verklighetsfrånvända av alla teoretiska scenarier vad gäller framtiden.

  ”Under the Representative Concentration Pathways (RCPs) RCP8.5 scenario, approximately 100Gt (gigatonnes) of O2 would be removed from the atmosphere per year until 2100, and the O2 concentration will decrease from its current level of 20.946% to 20.825%. Human activities have caused irreversible decline of atmospheric O2. It is time to take actions to promote O2 production and reduce O2 consumption.”

  Vägra mata trollen!! bojkotta allt som använder RCP 8.5 som utgångspunkt.

 42. Lars Cornell

  #37 Torbjörn #38 Bengtsson mfl.
  Koldioxiden dyker ned med vattnet i haven öster om Grönland och motsvarande nära Antarktis. Är det inte främst de platserna som reglerar atmosfärens koldioxidhalt?

  Avgasningen sker där vattnet är varmast dvs vid ekvatorn och där tycks ju temperaturen vara mycket konstant.

  Till det kommer fotosyntesens minskning av koldioxidhalten och den är ju mycket stor nära ekvatorn.

 43. Lars Kamel

  En gång såg jag delar av en regnbåge mot ett moln i riktning mot Solen. Jag trodde sådant var omöjligt innan jag faktiskt såg den. Det måste ha varit ljusstrålar som reflekterades två gånger mot vattendroppar. Vanligen finns det en svag sekundär regnbåge som beror på att ljus reflekteras tre gånger mot vattendropparna. Då borde reflektion två gånger också finnas. Men varför är det så ovanligt att se en sådan regnbåge?

 44. Adepten

  För det första: Jag instämmer helt med Lennart Bengtssons alla inlägg. Hans visdom och kunskap borde många ha tillgång till.

  För det andra: Parisavtalet klubbades igenom den 12 december 2015. det handlar om att kommande generationer inte skulle ärva nuvarande klimatkris. Det kan konstateras att så länge utsläppen ökar är nuvarande klimatpolitik otillräcklig och ett svek mot kommande generationer. Greta och många likasinnade med henne kräver att vuxenvärlden, politiker, partier och väljare måste ta ansvar för den största krisen i mänsklighetens historia.
  Samtidigt måste man komma ihåg att mänsklighetens utveckling och välfärd har köpts till priset av en ökande exploatering av jordens resurser och råvaror. Historien har fört oss till denna punkt och nu står vi inför ett viktigt vägval. Problemet är bara att välja rätt väg in i framtiden.

  För det tredje: Det diskuteras mycket om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna och hur man ska får ner CO2. Spelar det någon roll att oro sig för glaciärsmältningar, havsnivåhöjningar, flera stormar, skogsbränder etc.? Om vi i stället skiftar perspektiv och frågar oss hur länge räcker våra naturresurser? Och vad ska vi göra för att utnyttja dessa energikällor och alternativa energilösningar optimalt? Var finns journalisterna och andra kunniga i den frågan? För jag tror att till år 2100 har vi dessa problem att tampas med mot den bakgrunden att oljan räcker ca 54 år, Naturgasen räcker ca 62 år och Kolet räcker ca 132 år med nuvarande årsförbrukning till detta kommer befolkningsutvecklingen samt högre krav på komfort. Kommer man att hitta nya råvarukällor? Ja under isen på grönland och antarktisk? Frågorna är många, men de flesta som har makten i västvärlden tycks tro att CO2 är lösningen.

 45. Adepter #44

  Din hänvisning till Greta och Parisöverenskommelsen som självklara auktoriteter att följa tyder på att du inte läst vad Lennart B har skrivit om det. Eller att du följt med i den klimatvetenskapliga diskussionen. Din barnatro på politikers allmänna visdom som skall leda oss rätt bland frågor om naturtillgångar och miljöfrågor leder oss rakt in i en gröna totalitär stat med en förödd miljö och civilisation.

 46. Torbjörn

  #38 Lennart och #42 Lars
  Jag är helt med på att koldioxid absorberas av kallt vatten och utgasas från varmt, därav min fråga om det inte haltar.

  Om haven blir varmare utgasas mer CO2 och mindre CO2 löses i de kallare delarna, upptagningen av CO2 i haven minskar alltså, är haven då inte en kolkälla, snarare än kolsänka?

  Jag menar att någonstans måste koldioxiden komma ifrån, eftersom människans koldioxidutsläpp inte kan förklara hela ökningen av CO2 i atmosfären, dessutom binds mer i biomassan

 47. tty

  #42, 46

  ”Avgasningen sker där vattnet är varmast dvs vid ekvatorn och där tycks ju temperaturen vara mycket konstant.”

  Det är nog snarare så att avgasningen sker i uppvällningsområden, oberoende av om de ligger vid ekvatorn eller ej. . Det uppvällande vattnet är både mycket kallt och mycket koldioxidrikt och när det värms upp avgår en stor del av koldioxiden. Även andra ämnen lämnar uppvällningsvattnet när det blir varmare och tappar lösningsförmåga. Huvuddelen av alla fosforitfyndigheter har sålunda avlagrats genom utfällning på havsbottnar i uppvällningsområden.

  I själva verket kan sådant uppvällningsvatten ibland innehålla så mycket koldioxid att det korroderar kalkskal. Skräckhistorier om hur havsvattnet fräter bort pteropodskal bygger alltså på koldioxid som inte har varit i kontakt med atmosfären sedan medeltiden eller längre. Kolla denna karta över CO2 flödet:

  https://www.pmel.noaa.gov/co2/files/fluxmap.jpg

  Flödet upp ur havet sker mycket riktigt mest vid ekvatorn, men märk väl i de två kallaste tropiska havsområdena, i Humboldtströmmen väster om Sydamerika och utanför Oman, båda stora uppvällningsområden.

 48. Lars Cornell

  ”47 Tack tty.
  Jag inser att jag måste revidera mina påståenden något.
  Kartan är intressant och jag måste tänka ett varv till för att förstå.
  Men, drivs uppvällningsområdena av kinetisk energi eller vad är det för krafter?

  Att uppvällningen är kall är inte så konstigt eftersom det är djuphavsvatten som kommer upp.

 49. Bert Nilsson

  För 50 år sedan brändes mycket högsvavlig olja som orsakade stort utsläpp av SO2 och ett surt regn och hotande skogsdöd. Regnet tvättade alltså ut SO2 ur atmosfären. Rimligen borde samma sak ske med CO2. När molnens droppar bildas är de fria från CO2 men löser snabbt en del. Jag kan inte minnas att saken diskuterats, kanske är volymen för liten för att spela roll.

 50. Adepten

  #45 Ingemar Nordin
  Ja det är helt klart att man måste se IPCC och Greta som auktoriteter inom sina respektive områden. IPCC sammanställer resultat från vetenskapliga artiklar och ger ut en sammanfattning för beslutsfattare. Greta är en historisk opinionsbildare och aktivist i klimatfrågan. Som i sin tur har sina tolkningar och handlar därefter, de lever i en emotionell förnekelse att inte se de verkliga problemen i form av kommande resurs- och råvarufattigdom och istället pekar på CO2 som orsaken till allt ont.
  För egen del har jag har ingen större tilltro till nuvarande auktoriteter. Det som är konstaterat och odiskutabelt är att mänsklighetens utveckling och välfärd har köpts till priset av en ökande exploatering av jordens resurser och råvaror, och att historien har fört oss till denna punkt, och nu står vi inför ett viktigt vägval att välja rätt väg in i framtiden.
  Där jag liksom flera andra förespråkar att vi i Sverige måste ta fram robusta energilösningar som kan ersätta och komplettera vind- och solkraft. Då är kärnkraften det enda återstående hoppet vi kan förlita oss till om vi inte på sikt ska förpassas till medeltidsnivå.

 51. Adepten

  #49 Bert Nilsson
  Visst är det så. Dessa företeelser ingår i Jordens vittringstermostat ”Weathering Thermostat” som reglerar jordens temperatur över geologiska tidsskalor, men är en dålig regulator för globala temperaturer under kortare tidsepoker. Jag misstänker att tty kan förklara detta bättre.

 52. foliehatt

  tty, #47,
  mycket intressant data/grafik.
  (nu är jag lat) – har du en länk till motsvarande samma grafik, fast Atlantcentrerad?

  Jag finner det intressant att inlösningen av CO₂ i norra Atlanten varierade så mycket. Enligt grafiken större än El niño/La niña påverkar utlöst CO₂

 53. tty

  #48

  ”Men, drivs uppvällningsområdena av kinetisk energi eller vad är det för krafter?”

  Primärt är det vinden som driver upvällningen, när ytvattnet rör sig utåt från en kust kommer det istället upp vatten underifrån.

  #49

  Jodå, ”rent” regnvatten är egentligen utspädd kolsyra, pH ca 5,6 om jag minns rätt. Och detta driver den kemiska vittringen av berggrunden, främst karbonat- och silikatvittring. Dock får man inte glömma bort att regnvattnet även till större delen driver den mekaniska vittringen som är minst lika viktig men som oftast ignoreras nästan helt av modern ”klimatvetenskap”.

 54. Lasse Forss

  Utöver metodfel förekommer rent fusk. 2012 sattes nytt minimirekord för Arktis havsis. Nature, som ska vara en garant för korrekt forskning, påstod i en artikel att ”2012 års minimirekord sattes i lugnt väder till skillnad från förra rekordet, 2007, som sattes i stormigt”. Nature ville alltså visa att 2012 års minimirekord var ännu värre än vad siffrorna visade.
  Jag hade samtliga dagsnoteringar för havsisen i Arktis och Antarktis inlagda i Excel. Jag lade Arktis septemberisar från 2007 tom 2012 bredvid varandra och gjorde ”tredagarsavsmältningar”. Då ser man enkelt om det stormat eller inte. Och 2012 stormade det verkligen till skillnad från 2007 då det var lugnt. Jag gick in på nätet och där fanns reportage med bilder som visade hur isen 2012 trycktes ihop av stormen. Nature tog alltså tillfället i akt att skapa klimatförändring. Vid fuskarbordet. Nog är det bedrövligt.