En efterlängtad debatt på SvD

Lena Andersson

I lördags (15/5) skrev Lena Andersson (LA) en krönika  som blivit mycket omtalad. Ja, enligt uppgift så blev det rena stormen på twitter, FB och e-mejls till ledarredaktionen. Både positiva och negativa omdömen. Hur den diskussionen har gått vet jag inte, men det har även skrivits en fortsättning i Svenska Dagbladet som jag skall redogöra för här.

Låt oss börja med hennes krönika. Här är ingressen:

Från Svenska Dagbladet idag, författaren Lena Andersson: Journalistiken har lämnat sitt skeptiska uppdrag för ett civilisationskritiskt, samtidigt som miljörörelsen gått från att vara i opposition till makten till att bli makten.

Först exemplifierar LA hur alarmistiskt journalister har behandlat klimatfrågan, både när det handlade om en kommande istid under 70-talen och nu med ett ännu högre tonläge om en kommande värmekatastrof. Alla medel är tillåtna för att bekämpa denna kommande domedag, inte ens en global diktatur är utesluten. Som motvikt mot detta ovetenskapliga prat så skriver hon om Sven Börjessons bok, En Klimathistoria. Här ställs bl.a. frågan om journalistikens uppdrag.

Utdrag från krönikan:

Under läsningen av ”En klimathistoria” slås jag gång på gång av hur märkligt det är att klimatjournalistiken tycks ha vänt detta uppdrag ryggen. Och inte bara den. På fält efter fält har vi inrättat en annan ordning. Aktivismen, alarmismen och vittnandet har blivit journalistikens hjärta.

Att ställa frågor är suspekt, för det ser ut som tvivel. Hänvisningarna till forskning liknar egendomligt nog mer krampaktig tro än ett vetenskapligt förhållningssätt. Med ett sådant ska ju allt som talar emot teorin sökas upp och beaktas, snarare än framställas som hädelse och ges beteckningar av det slag som gudsförnekare brukade föräras.

Varje skogsbrand, orkan, skyfall, värmebölja, köldknäpp, snöstorm och inställt Vasalopp tas för bevis. Trots att avvikande väder alltid har förekommit presenteras det som en konsekvens av uppvärmningen och som varningstecken.

Enligt Börjesson och IPCC-rapporternas vetenskapliga skrivelser (som inte ska förväxlas med deras sammanfattningar för beslutsfattare) finns det dock få tydliga trender. Bränderna är inte fler eller värre, ej heller orkanerna; nederbörden förblir vad den varit, någon ökning i översvämningarnas antal och storlek har inte inträffat, Vasaloppet ställdes in 1932 liksom 1990. Tre vintrar hade under 1930-talet i Sverige mindre snö än något år har haft under 2000-talet.

Det brukar sägas att den vetenskapliga frågan är avgjord. Sambandet mellan koldioxid och värme är fastslagen, så om vi bara lyckas stänga av kranen svalnar det. I realiteten kan orsakssambanden inte gärna vara fullt så rätlinjiga. Före industrialiseringen fanns perioder då det tros ha varit lika varmt som nu, utan fossila bränslen. Det tidiga 1900-talets uppvärmning sammanfaller med begränsade utsläpp. Därefter blir det kallare samtidigt som koldioxidutsläppen tar fart.

I de vetenskapliga rapporterna diskuterar IPCC såväl växthusgaser som naturliga variationer, skriver Börjesson, men i sammanfattningarna för politiker (och massmedier) anges enbart människoskapade orsaker. Snarare än den vetenskapliga är det alltså den politiska och mediala klimatfrågan som är avgjord. Berättelsen är lagd och priset på ifrågasättande har satts högt.

Journalistiken har lämnat sitt skeptiska uppdrag för ett civilisationskritiskt, samtidigt som miljörörelsen gått från att vara i opposition till makten till att bli makten – allt i syfte att hjälpa de maktlösa.

Ty frågan om klimatet har kommit att inlemmas i det större paketet av så kallat progressiva rättvisefrågor. Samma förövare som i de andra strukturerna har kunnat identifieras och kallas till rannsakning. Inte minst den ambitionen gör det nödvändigt att utsläppen ensamma orsakar uppvärmningen. Solens strålar är svåra att anklaga för något. Andra syndare lämpar sig bättre: kolonisatörerna, industrialisterna, kapitalisterna – västerlandet.

En förhållandevis initierad kritik av LA krönika görs av bloggaren Maths Nilsson. Men det finns många svepande invändningar och osakligheter i hans kritik. Egentligen borde hans kritik riktas mot Sven Börjessons bok, snarare än mot LA som huvudsakligen recenserar den. Inte desto mindre: Den här typen av diskussion är just det som saknas i tidningar, radio och TV. Precis vad vi klimatrealister efterfrågar.

Övriga kritiker (se t.ex. det hånfulla inläggen på Expressens kultursida och Hallandsposten) hakade upp sig på en liten, ganska oväsentlig, detalj i krönikan, nämligen att LA citerar Sven Börjesson om hur hög temperaturen var på Antarktis: ”I Antarktis uppmättes för övrigt 25 grader den 5 juni 1934, skrev New York Times. Klart varmare än 2020 års rekord på dryga 18 grader.

Här blandar man ihop Fahrenheit med Celsius. Sven Börjesson kommer in med ett genmäle till Svd och skriver:

Jag inser att det finns ett faktafel i min bok ”En klimathistoria”. Uppgiften om att det var 25 plusgrader i Antarktis den 5 juni 1934 är med säkerhet fel. En uppgift som Lena Andersson citerade i sin krönika i lördagens Svenska Dagbladet.

Siffran 25 plusgrader nämndes i en artikel i The New York Times och jag kontrollerade den siffran med anteckningar i Stuart Paines dagbok. Paine var en av deltagarna i den expedition som övervintrade i Antarktis 1934, och som rapporterade om de 25 graderna. Paine skriver också att det var så varmt att isen lutade/bucklade sig. Eftersom 25 grader Fahrenheit är ungefär 4 minusgrader Celsius, så drog jag den förhastade slutsatsen att det handlade om Celsius. Jag borde ha förstått bättre och beklagar felet.

Sven Börjesson har nu rättat felet i sin bok.

Men vi är inte klara med eftermälena efter LAs krönika.

Victor Galaz på Svd Kultur är inte nöjd med LAs krönika. Han börjar med Orteskes gamla vanliga påståenden om en global konspiration:

Klimatförnekarnas strategier framträder allt tydligare. I veckan presenterade de amerikanska Harvard-forskarna Geoffrey Supran och Naomi Oreskes forskning som visade något som många misstänkt länge: nämligen att oljeindustrin och särskilt oljebolaget Exxon under årtionden utvecklat pr-strategier för att påverka den allmänna opinionen i USA.

Som Amy Westervelt  nyligen skrev i Rolling Stone så har denna strategi klara paralleller med tobaksindustrins och vapenlobbyns sätt att påverka den allmänna opinionen….

Själv tycker jag att det är mer intressant hur Anderssons text följer ett upplägg som tycks taget från manualen för klimatförnekelse. …

Osv. osv. Det finns inte en enda saklig invändning i Galazs respons utan bara desperata försök att svartmåla budbäraren, i det här fallet LA. Själv vet jag att varken LA eller Sven Börjesson är betalda av Big Oil, av tobaksindustrin eller av vapenlobbyn. De vill bara göra seriösa försök att öppna upp för en saklig diskussion om det förmenta klimathotet. Och de möts av genast av personangrepp, konspirationsteorier och rena lögner av Victor Galaz på kulturavdelningen. – Vad är det för fel på kulturavdelningarna i SvD, DN och Expressen egentligen? Sitter de på någon hemlig kunskap om just klimatforskningen? Har de läst IPCCs rapporter? Har de ens läst någon enda klimatvetenskaplig artikel?

Lena Andersson har som krönikör privilegiet att få svara på kritik:

Victor Galaz beklagar att ”vi” än en gång måste diskutera ”små utbrott av klimatförnekelse” i svensk debatt. Man har inte helt lyckats stampa ut oppositionen, motståndsfickor finns ännu i bergen, varför kampen mot kontrarevolutionen aldrig får förslappas.

Något är allvarligt fel med en hegemoni som är så upptänd att den måste förgöra alla kättare i stället för att tålmodigt diskutera. Människors berättigade undran stillas inte med ännu en graf, logiska invändningar förtjänar resonerande svar. Vetenskapen är inte en allsmäktig gud. Forskare är sällan så eniga som det framställs. Anslagens fördelning har därtill en benägenhet att gynna konsensus och anpassning.

Vi lever i en värld som hävdar att vi måste bryta med allt vad människan är och har uppnått. Då är det knappast för mycket begärt att medborgarna får höra oklarheterna diskuteras tills de är nöjaktigt utredda. En sådan är varför det har funnits värmeperioder innan människan brände kol, körde bil och flög.

Frågan är allt annat än insinuant, för jag känner inte till svaret. Men jag vill gärna leva i ett samhälle där journalistiken är frimodig nog att undra huruvida detta påverkar teorin om växthusgaserna.

LA avslutar således med att efterlysa ett samhälle där journalistiken vågar diskutera teorin om växthusgasernas betydelse för vårt klimat.

På något sätt är detta ganska symptomatiskt för den offentliga debatten i dagens Sverige. Att bara understå sig att efterlysa en fri debatt om en obekväm vetenskaplig fråga betraktas som hädiskt och skapar stort rabalder. Skällsorden haglar och de sakliga synpunkterna förs åt sidan. Lena Andersson skall ha all heder av att våga svära i kyrkan. Förhoppningsvis vågar hon göra det igen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar för upplysande redovisning! Lena Andersson har ju stått pall när det har blåst kring henne tidigare och hon verkar väl förberedd för den här stormen.
  Hennes artikel var suverän!
  Vågar vi tro på att det kommer mera?

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för ett viktigt inlägg om ”det fria ordet!.
  SvD måste ytterligare lyftas fram som ett tydligt exempel på en omsvängning 180 grader bort från det PK-alarmistiska spåret. Anna Careborg har tagit täten och Peter Wolodarski på DN står med den största dumstruten påtagen i skamvrån. Allt vände när DN begick misstaget att låta Greta bli chefredaktör för en dag i december förra året.
  Anna Careborg har en rad lysande skribenter som medarbetare.
  Tove Lifvendahl, Peter Wennblad, , Olof Ehrenkrona, Jesper Sandström för att nämna några. Samtidigt har några klimataktivister kickats ut. Prenumerera på SvD vetja, gärna e-tidningen som fungerar bra med tillgång till SvD Näringsliv så slipper man våndas med Dagens Industri, som har följt efter DN in i det PK-alarmistiska spåret. Maila SvD journalister och ge beröm när de skriver bra. (Adress förnamn.efternamn@svd.se). Evert Andersson och jag ser också en ljusning vad gäller att få in debattartiklar i landsortspressen.
  Nerikes Allehanda är för oss Örebroare ett pålitligt exempel, men nu har vi på senaste tiden haft vissa framgångar även med Dalademokraten, DD (Göran Greiders tidning) och Västmanlands Läns Tidning (VLT). Det ljusnar i horisonten för oss klimatrealister, men vi får aldrig tappa farten eller ge oss! Dropparna urholkar till sist stenen!

 3. Jonas

  Varför blir reaktionerna bland journalister så kraftiga ?
  Vad är det som Andersson säger som gör dem så upprörda ?

  Jag tror att det beror på att de vet att hon har rätt i det hon säger.

 4. Lars Thorén

  #2 Precis! Det är det alarmistiska politiska som verkar påverka gemene man (eller?) och i synnerhet politiker. Politiker som dessutom plötsligt verkar få hur mycket mandat som helst att stifta lagar och införa förbud utan några större invändningar från väljarna eller den tredje statsmakten. Detta gäller nationellt såväl som internationellt. Det är en märklig tid vi lever i.

  Egentligen finns det hur mycket forskare, rapporter och undersökningar som vi kan slå varandra i huvudet med för att bevisa den ena tesen, teorin eller fakta som helst. Alla påståenden angående klimat och klimatförändringar verkar kunna beläggas med ”forskning”.

  Vad vi måste göra är att lämna forskningen och redovisning av varje resultat som sägs bevisa vår tes. Politiska beslut ska inte fattas med underlag av forskningsrapporter som beslutsfattare tycker är relevanta. Politiska frågor ska diskuteras i befolkningen, i fackföreningar, i press, på arbetsplatser, i hemmen, på universitetet, i skolor ja överallt där en fri diskussion kan föras.

  Om medborgarna verkligen vill sänka välfärden, ha lite kallare bostäder, köpa dyrare fordon, förbruka dyrare fossilt bränsle, ha kött- och reseförbud osv ska detta naturligtvis genomföras om det verkligen har varit en ärlig och öppen diskussion ute i samhället och i media.

  När det gäller klimathoten har detta inte skett.Det är ren och skär propagande uppifrån högsta politiska nivå ner till minsta medlemsbasera/bidragstagande miljöorganisation. Till och med privata företag har kidnappats i propagandans spår.

  Till slut blir frågan enbart en sak:

  Har den enda graden de senaste 2000 åren varit en katastrof för mänskligheten. Tvärt om tydligen enligt dessa grafer:

  https://www.ostraharg.se/wp-content/uploads/2021/05/temp_befolkning.jpg

  Kommer ytterligare en eller tre grader innebära utrotning av mänskligheten?

 5. Peter

  Eftersom Bonniers har bestämt att det är ekonomiskt bättre gångbart att spela med i det globalistiska narrativet, man är själva en del av det, så har deras publikationer DN och Di fått order om att vara klimatalarmister.
  Det är inte svårare än så…
  f.ö. ska ändå Bonniers och deras knekt PW ha en eloge att de jagar public service om islamistskandalen. Dock har väl även det ett ekonomiskt intresse då man vill skada public service för egen vinning.

 6. Peter

  #4Lars,
  Världens glasskonsumtion stämmer också med dina kurvor, liksom valfri konsumtionsvara.
  Är din poäng att vi förökar oss bättre pga en grads extra värme? Vad tror du om allmänutveckling och framsteg inom olika områden som teknik, medicin, biologi, etc?

 7. Lasse

  Tack Ingemar (och Lena)
  Om detta är en vändning eller ej får vi se.
  Det är en trög massa som rör sig i fel riktning.
  Blev beklämd när jag såg Aktuells klimatpropaganda från i måndags. Malmö skall bygga vallar för att klara en havsnivåhöjning på 3 cm på 100 år 😉
  Var finns kritiken?

 8. Peter

  havshöjningar i Sverige.
  Aktuellt hade ett inslag om olika uträknade havsnivåhöjningar…
  83, 111, 131cm.
  VEM gör dessa beräkningar och får ett svar på en cm när?
  Ingen forskare är så dum att han kan lämna denna typ av prognoser?
  varför inte 83,7 cm eller 39 eller 412?
  Hur har man kommit fram till detta?
  Röker alla på?

 9. jax

  Tycker Victor Galaz gör bort sig när han hävdar att det är en ”klimatförnekarstrategi” att föra ner ansvaret för klimatet på konsumenten. Den strategin är ju i själva verket en av grundpelarna i alarmismen. Plastpåsanvändning, solceller till alla, elcyklar, flygskam, bilskam, mjölkskam, köttskam m.m. Allt syftar ju till att vältra över ansvaret på konsumenten, och att i slutändan, om katastrofen verkligen kommer, ge befolkningen skulden.
  Dessutom är ju hans kommentar att skeptikerna numera bara finns i obskyra bloggar och youtubekanaler (t.ex. klimatupplysningen och Elsa Widding) otroligt korkad när han samtidigt kritiserar SVD för att de publicerar LAs ledare som kräver en mera kritisk hållning till alarmismen. Det visar ju bara på att han är rädd att föra en öppen debatt.

 10. Lasse

  #8 Peter
  De läser expressen och tror på experter som har kristallkulor.

  Senaste tidens alla inlägg från alarmister har karaktären:
  Svag argumentation-Höj tonläget!
  Rekordnivåer i Arktis is, ovanligt kall vår, och modeller som skenar långt förbi mätningarna. Solens molnens roll ifrågasatta och ingen som ser havsnivåhöjningar i peglarna.
  Då gäller det att skrika högt. Expressen idag om sjunkande land-klimatflyktingar!

 11. Evert+Andersson

  #8 Peter

  MSB och SMHI har gemensamt tagit beslutet att gå efter RCP8.5. Det ska vara underlag för ett svar på ett EU-krav att redovisa våra planer för att klara översvämningar. Det är i vårt DNA att när det gäller klimatfrågor ska vi vara bäst i världen. Då gäller det att gå på värsta scenariot, även om det antagligen aldrig kan inträffa. Obs! Detta är ingen illasinnad skröna. Jag frågade den ansvariga på MSB.

 12. Kaj+Wahlberg

  När jag läser Lena Anderssons artikel kommer jag osökt att tänka på Emile Zola. Han var en intellektuell som vågade gå emot etablissemanget och hävda att Dreyfus var oskyldig, vilket senare visade sig vara fallet. Heder åt en sådan person, som vågar ifrågasätta en allmänt accepterad uppfattning och som innebär att människor börjar tänka i andra banor.

 13. L

  Det gäller ju alarmisternas karriär, trovärdighet, prestige och vara stjärna i media som står på spel. Det kan man slåss rätt hårt för att upprätthålla i de kretsarna.

 14. Lars Thorén

  # 6 Det är ju det som är poängen. Det finns oändligt antal kurvor som ”bevisar” att människan har fått det förbaskat mycket bättre genom århundradena. Några hack finns där pesten drog fram men annars är det en stadig låg utveckling fram till industrialiseringen och teknikskiftet i jordbruket. Temperaturen har inte haft en dugg inverkan på människans framgångsrika (eller invasiva?) tillväxt. Koldioxid har dock bidragit en del kan man tro.
  Vid vilken tidpunkt kan vi förvänta oss katastrofen?

 15. Peter+Stilbs

  Ja, LA rörde vid en mycket öm punkt – och reaktionerna var närmast förutsägbara. Galaz yrar ex om flera fel i SB’s gedigna bok, när det nu bara var ett olyckligt misstag som råkat komma med i LA’s artikel – och antyder att hela boken handlar om körsbärsplockning – när det i själva verket är mediala motsidan som har dagliga orgier i detta.

  Bjerström och Rockström uppträdde oemotsagda med massa standardnonsens i SvT, istället för att bjuda in LA, för att utvidga sina tankar.

  Ja, helt förutsägbart, och symptomatiskt för det mediala arbetet.

 16. mattias

  Vad tror ni om trovärdigheten i prognosen med en 70% reduktion av fossila bränslen i transportsektorn till 2030 i Sverige? Vad händer när det visar sig att det inte går? Kommer man ha glömt bort det målet?

 17. mattias

  #15 Peter,
  Ja, många alarmister undervisar pedagogiskt om körsbärsplockning, när de själva i stor utsträckning ägnar sig åt just detta.

 18. Situationen nu påminner något om tiden just innan den lille pojken i sagan om kejsarens nya kläder träder fram ur den jublande folkmassan och utropar: ”Men kejsaren är ju naken!” Massan fick skamset erkänna att han hade rätt.

 19. Jag har vid något tidigare tillfälle nämnt ett begrepp som Sebastian Rushworth använde i sin bok om covid-19,
  nämligen

  ”anekdotisk evidens”

  det medier alltid ägnar sig åt är exakt detta.

 20. Eriksbo

  https://coveringclimatenow.org/climate-beat-story/covering-climate-change-then-lets-learn-how-to-talk-about-it/
  Det är svårt att komma till tals när media utgår från att så mycket som möjligt förenkla, tillspetsa och uppskruva klimatrapporteringen. CCN ger handfasta tips om hur man ska få fram budskapet om klimatnödläget. Det gäller att snabbt ställa om samhället, som under krigstid.
  Ständigt och jämt ska media pressa in ett förenklat klimatbudskap i alla sammanhang det går. Noga med detaljerna är det inte, det gäller att bre på !
  Expressen o SVT är medlemmar i den här stora CCN-organisationen, och man kan ju klart se att deras journalistik arbetar enligt CCN:s riktlinjer. För ”Public service”-bolaget SVTs del är det förvånande att det har gått med i ett så uppenbart partiskt och icke-vetenskapligt lobbyingprojekt. SVT borde väl förhålla sig sakligt neutral !?

 21. Jojje

  Och var får Viktor Galaz sin inkomst ifrån?
  http://www.stockholmresilience.org
  Med tanke på hur förklarar hur de onda jobbar…
  Man han är en av de goda….hur jobbar de?

 22. ”Man har inte helt lyckats stampa ut oppositionen, motståndsfickor finns ännu i bergen, varför kampen mot kontrarevolutionen aldrig får förslappas.”

  Smaka på den formuleringen av LA!

  Vi här på KU och andra kontrarevolutionära klimatbloggar odlar våra motståndsfickor i bergen till allmänt förtret för den rödgröna regeringen och det klimatpolitiska rådet. Rätt som det är så stormar vi ned på de postmodernistiska slätterna och återupprättar vetenskap och en saklig debatt. 🙂

 23. Peter Svensson

  Jag finner det lustigt att klimatdebatten tar plats på kultursidorna. Men det är klart, det är på kultursidorna man kan ägna sig åt hobbypsykologi och konspirationsteorier. De mest högljudda personerna i debatten är de som inte besitter någon egen kunskap. Bloggaren Maths Nilsson är en skönlitterär författare som kan konsten att formulera sig i text, och som gärna vill ge sken av att besitta kunskap. Han är utan tvekan påläst, men saknar förmågan eller viljan att göra en egen analys av det han läser. Maths Nilsson trumpetar ut det officiella politiska budskap som IPCC har publicerat och hänvisar hela tiden till just IPCC som facit. Ungefär som en lärare som undervisar sina elever.

  Men det som Maths Nilsson och de flesta andra kulturskribenter inte har förstått, är att det inte finns något facit. Den vetenskapliga forskningen pågår hela tiden, med ständigt nya kunskaper och erfarenheter, och det är där debatten tar plats. Det är bland annat därför Klimatupplysningen finns, för att vi skall kunna ta del av nya forskningsrön, och för att vi ständigt skall kunna ifrågasätta våra nuvarande teorier och uppfattningar.

  Bara för att ta ett exempel så är de flesta vetenskapsmän idag ense om att IPCC scenario RCP 8,5 är en teoretisk modell (worst case scenario) som inte har några som helst förutsättningar att slå in. Det kommer inte att hända. Ändå fortsätter andra forskare och institut att förmedla rapporter om vad som kan hända baserat på RCP 8,5-modeller. Och mainstream media larmar om dessa RCP 8,5-baserade scenarion som om det vore det mest troliga utfallet.

  Forskning och vetenskap är ett svårt område för de flesta kulturskribenter och nyhetsjournalister att greppa. Det är därför de helst vill stämpla klimatvetenskapen som avslutad, så att de kan ägna sig åt det de är bra på såsom smutskastning, personliga påhopp och ren mobbning.

 24. Daniel Wiklund

  Annat var det förr i tiden. Minns när jag såg Fria PRO-teaterns pjäs Typerna och draken, med låten Bonnieroperan, i Luleå i maj 1973. (Fria proteatergruppen gick med i SKP-s förstamajdemonstration i Luleå i samband med att pjäsen visades flera ggr i Luleå) Då var den yttersta vänstern kritisk mot massmedia. Nu är det den som delvis är media. Tiden är verkligen ur led.

 25. Claes Forsgårdh

  Tack Ingemar!
  Suverän insats av Lena A. som fullständigt klär av klimathotssekten och den stackars Victor Galaz i synnerhet. Victor Galaz är associated professor in political science och deputy director of the Stockholm Resilience Centre. Associated professor brukar betyda på ren svenska att man i princip inte har någon utbildning alls. SRC startades med pengar från Rockefeller-familjen, klimathotssektens största gynnare och de som drog igång lögnen om CO2 och klimatet. Det finns tyvärr över 1000 personer i och runt Stockholm som lever gott på klimatlögnerna och det normala är att de inte har någon klimatvetenskaplig utbildning eller bakgrund. Kanske dags att börja granska detta?

 26. Christer Fahlström

  Det intressanta är att Victor Galaz är statsvetare (liksom Heidi Avellan på SDS) och finns bl.a. på Stockholms Reciliece Center, sponsrat av Rockefeller, dvs oljeindustrin. Allt enligt Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller – en klimatsmart historia”. Stjärnforskaren (enligt Expressen) Johan Rockström förestod tidigare den institutionen, numera PIK. Jag trodde stjärnforskare sysslade med astronomi, men det är kanske genom att skåda i stjärnorna, som JT fått sina häpnadsväckande uppenbarelser om klimatet? Att han som agronom inte känner till fotosyntesen och koldioxidens betydelse för våra växter är mer än märkligt.
  IPCC betyder i dag Intergovermental Panic and Catastrophic Corporation.
  Till sist ett stor tack till Lena Andersson, jag prenumererar numera på SvD. Slutade efter mer än femtio (50) år som prenumerant att i januari förra året att sluta prenumera på SDS.

 27. T Back

  Lena Andersson har verkligen gjort en berömvärd insats. Kan man hoppas att debatten äntligen kommer igång på riktigt. Den har saknats mycket.

 28. Benny

  Det vore ju hederligt om politikerna i stället talade om för folk hur mycket de måste uppoffra för att de påhittade klimatmålen ska uppnås! Det är givetvis politiskt självmord att tala om sanningen att vanligt folks levnadstandard måste sänkas till mindre än hälften av dagens…Glöm att ha egen bil, fritidshus, resor, köttätande, shopping, tillgång till el dygnet runt m.m för det är ju detta som krävs om dårarnas klimathysteri ska genomföras i stor skala. MP och S ska i så fall ta bladet från munnen och tala klarspråk inför valet, det är tydligen det samhället som ska genomföras med de små stegens tyranni…

 29. Ivar Andersson

  Berlinmuren och Järnridån föll helt överraskande, åtminstone för mig, för 30 år sedan. Vi ska hoppas att även klimathotsmuren faller snart. Lena Andersson har påbörjat rivningen.

 30. Lennart Bengtsson

  Det är intressant att notera att det inte längre krävs någon relevant utbildning för att uttala sig om jordens klimat i svenska massmedia. Personer som Victor Galaz har såvitt jag är korrekt informerad sin grundutbildning i statskunskap. Det är förvisso ett viktigt ämne men där knappast långvågig strålning, konvektiva process eller atmosfärdynamik ingår. Inte sysslar väl heller svensk statskunskap med härledning av Stefan-Boltzmanns lag precis eller med teorier för molnbildning.
  Allt som allt svensk massmedia gör allt de kan för att demolera de svenska kunskapssamhället med hjälp av självutnämnda och arroganta amatörer.

 31. Mats Kälvemark

  #16 mattias
  Det svenska målet om 70% reduktion av utsläppen inom transportsektorn är helt verklighetsfrämmande, liksom alla andra utsläppsmål såväl globalt som inom EU, Utgångsläget i Sverige i mars 2021 är att antalet batteribilar är ca 60 000 vilket utgör en dryg procent av fordonsflottan (bilar + lastbilar) som enligt SCB var ca 5,5 miljoner 2019/20 totalt. En mycket optimistisk prognos anger 1,7 miljoner batteribilar år 2030 samtidigt som totala antalet fordon i trafik troligen har växt till ca 6,5 – 7 miljoner. Andelen fordon med förbränningsmotor är då fortfarande så hög som ca 75 procent. Det är övertydligt att en utsläppsreduktion med 70 procent är helt verklighetsfrånvänt.
  https://klimatupplysningen.se/eus-utslappsmal-utan-verklighetsbakgrund/

 32. Arne Söderbäck

  Motståndsfickor i bergen. Länsstyrelsen i Dalsrna ( Jakob Ebner) bjöd in vindkraftsbolagen till en kurs i konflikthantering. Den sista biten av kursen handlade om hur man eliminerar fienden om inget annat hjälper.
  Det känns inte som länstyrelsens uppgift.

 33. Björn

  Kunde ha varit en krönika skriven i Bulletin, men nu var det SVD. Förhoppningsvis går vi mot ett glasnost i klimatfrågan. Förljugenheten måste ju i förlängningen bli påfrestande för rationellt tänkande journalister, för sådana finns, men som inte vågar träda fram.

 34. Rolf Mellberg

  #16 mattias
  #31 Mats

  Ja man kan verkligen undra om de som driver tesen att vi till 2030 måste drastiskt sänka utsläppen, innerst inne tror på vad de säger.
  Jag kan ibland tro att Rockström (i filmen nedan) fullt medvetet bara spelar teater.

  För en publik bestående av världens adel, vilka är nöjda med att denna propagandist skickligt kan göra världens alla fårskallar fogliga. Och beredda för den nya världsordningen. Pandmispektaklet stärker den känslan.

  https://youtu.be/V9ETiSaxyfk

 35. #1.” Med boken Var det bra så, som belyste problem som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle var Lena A. bland de första att påtala detta. Eftersom hon själv var uppväxt i Tensta hade hennes synpunkter en större tyngd än de åsikter som framförs av dem som levt hela sitt liv på betryggande avstånd från det vi kallar utsatta områden. Som jag minns det fick hon viss kritik men uppskattningen var större. Lena A anses av de flesta vara en intelligent person men rör sig obehindrat på de intellektuellas spelplan, det är stor skillnad på av vara intellektuell och intelligent. En härskarteknik de intellektuella praktiserar är att använda så svåra ord att gemene man drar sig för debattera eller att gå i svaromål. Sånt fungerar inte på Lena A eftersom hon är både intelligent och intellektuell. Därför tror jag det är en anledning till att hon slipper de värsta påhoppen. Hoppas hon fortsätter med sin bevakning av de journalister som inte gör sitt jobb.

 36. Rolf Mellberg

  #31 Mats

  Nu får du börja använda din fantasi bäste Mats.

  Gå med i MP och driv igenom förslaget att varje vuxen svensk ska ha rätt (licens) för en halv personbil. Den licensen ska man kunna överlåta på en fri marknad.
  Första steget för en krympning av fordonsflottan.
  Senare ska andelen ”en halv” minskas för fossila fordon.

  Vallöfte inför 2022!!!

 37. Ulf

  Lena Andersson visar verkligen civilkurage. Så gör även Tove med sedvanlig hög integritet.
  Dessutom, utmärkt att Svds klimatsagoberättare lämnat tidningen och gått över till DN, där sagor står som spö i backen inom alla områden. En sak tyckte jag var bra med DN. De hade en vetenskapsjournalist där som beskrev bl a covid läget bra. Hon slutade dock och riktar svidande kritik mot chefsredaktör och diverse ledarskribenter.

 38. Mats Kälvemark

  #36 Rolf
  Jäpp, det var ett fantasifullt förslag, minst sagt. Ska kanske gå med i MP som undercover och få dem att förstå att de helt saknar kontakt med verkligheten. Annars hyser jag ett äkta känd aversion mot det partiet och all idioti som de står för. Under tiden luffar jag på med min dieselbil som klarar 110 mil mellan tankningarna. Och NOx är nära noll tack vare urea/ad blue tillsatserna. Det finns ju ett annat naturnära sätt att tillsätta urea i tanken. Googla så kan ni snart lista ut hur.

 39. Lennart Svanberg

  #34 Rolf. Var tvungen att titta på videon och vilka påståenden Rockström gör: ’Det vi gör de närmaste 50 åren kommer att avgöra de kommande 10000 åren’. Alltså på riktigt, har han inspirerats av Yoda i Star Wars eller var får han ’luft’ ifrån? Gud vad folk kommer att skratta åt dessa predikanter och säga:’Ja, tänka sig vad korkade människorna var på den tiden. ’ (självklart kommer det nya stollerier men det får nästa generation ta hand om)

 40. Gunnar Strandell

  Vänner!
  Var noga med orden.
  Fossilfritt betyder att biobränslen kan användas. Ett steg är redan taget med 5% inblandning. Nästa steg med 10% kommer till hösten. MP vet hur man kokar en groda och CO2-utsläppen bekymrar dem inte.

 41. Ivar Andersson

  #31 Mats K
  ”Det svenska målet om 70% reduktion av utsläppen inom transportsektorn är” en baggis. Om bensin- och dieselbilar förbjuds så är det en baggis. Elbilarna måste ingå i pooler så att alla har tillgång till bil.

 42. Lennart Svanberg

  Sky News Australia är klockrena i sin sågning av BBC https://youtu.be/S-8jkEZp8hk

 43. Mats Kälvemark

  #41 Ivar A. Hehe…, det var ett kul skämt?
  Om 75% av fordonsparken förbjuds och stoppas så löser man det problemet med pooler med elbilar. Hmmm…Blir det som en kennel med turbodriven förökning då? Annars kommer det att fattas typ 5,5 miljoner fordon. Tänkte du på det?

 44. Anders

  Även jag, nedkrupen i en boreal gnejsficka skapad av senaste istiden, vill instämma i lovorden över Lena Andersson! Håller också med Lennart Bengtsson i #30 om det tragiska och utbredda kunskapsförakt som numera tagit befälet i Svea Rike. Men vi FORSKARE har faktiskt delvis oss själv att skylla. När blev det viktigare att förlänga CV:t än att rädda samhället från dårskap?

 45. Lena Krantz

  Imorgon torsdag ska tydligen ett nytt avsnitt i ”Jordens feber” komma och denna gång med Greta Thunberg som en av deltagarna.

 46. Sören+G

  PÅ Kulturnyheterna i TV1 i kväll visades en utställning av konstfackselever. Där var ett tema om ”klimatkollapsen”. En elev hade byggt en modell med hus uppe på ett berg och menade att så kommer man att få bo i Bohuslän när haven stiger.

 47. Daniel Wiklund

  Vore intressant att veta hur många i Sverige (och andra länder) som är inlagda på sjukhus pga klimatkrisen, och att jorden har feber. Det borde ju synas där. Under den senaste klimatkrisen i Sverige under nödåren så var döds och sjuktalen väldigt stora, speciellt 1867.

 48. Lennart Svanberg

  Det börjar svaja betänkligt i media-Sverige. Dagens Nyheter åker just nu på sig en rejäl känga när deras före detta vetenskapsreporter Amina Manzoors skriver av sig om den smala åsiktskorridor som rått kring Corona. Hmm, hör jag någon här i forumet som kanske tror att det även finns orättroende på DN som kanske börjar tröttna på ensidig rapportering i en för oss kär fråga 😎?

 49. pa

  Bensinbilar fungerar med smärre modifiering på metanol. Envist höjande av bränsleskatter ökar intresset för hembränning av ved i syrefattig miljö. Många är fritidskemister/fysiker i det här landet för att vara beredda om resultatet av den senaste styrelseformen, idioti, blommar ut i sin värsta form. Inget kommer stoppa en fungerande förbränningsmotor.

 50. Lars Cornell

  #30 L.B.
  Visst är det så!
  Just nu är det en tokstålle från Stockholm Resilience Centre som påstår att när Grönlandsisen smälter så rinner det sötvattnet ”Atlantiska strömmar” ovanpå Golfströmmen i motsatt riktning till SydAtlanten där de ställer till det. Då kommer Golfströmmen att minska och då blir det varmare så att Grönlands is smälter ännu mer. På något sätt tar sig tydligen det vattnet till Antarktis där det får den isen att smälta underifrån.
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/experten-om-tipping-points-det-ar-en-kamp-mot-klockan

  Jag kände mig tvungen att kolla upp och kunde inte hitta att han har någon utbildning i naturvetenskap. Däremot har han arbetat som ’kommunikatör’ vilket förmodligen innebär att han har utbildning som journalist.

  Han får Astrid Lindgrens sagoberättande att framstå som amatörmässigt.

  Det verkar som om de på Stockholm Resilience inte känner till att utstrålningen ökar med fjärde potensen av temperaturen vilket gör tipping-point uppåt omöjlig. Det är också något som även IPCC konstaterar ”det är extremt osannolikt”. Eller vet de det och uppfattar det som en besvärande omständighet som skall bekämpas.
  http://www.tjust.com/2021/granska-svt-feber-amazonas.pdf

  PÅ SVTs webbsidor pågår en orgie i vilseledande journalistik och propaganda. De sidorna kan man nämligen inte anmäla till vare sig Granskningsnämnden eller MO. Så där tycker SVTs ledning att man kan bära sig åt hur som helst vilket de också gör.

 51. Anders

  Lysande Lars Cornell! Kan Du eller någon annan utveckla det för mig förvånande budskapet ”PÅ SVTs webbsidor pågår en orgie i vilseledande journalistik och propaganda. De sidorna kan man nämligen inte anmäla till vare sig Granskningsnämnden eller MO.”?

  Var finns lagstödet för en sådan politisk fristad för statsfinansierad media?

 52. Lars Cornell

  #51 Anders
  https://kontakt.svt.se/guide/sa-anmaler-du-till-granskningsnamnden
  (Formuläret fungerar inte, använd e-mail)
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-med-instruktion-for-myndigheten-for_sfs-2020-879

  Granskningsnämnden behandlar bara det som sänts på SR och SVT.
  MO kan ta upp även sådant som finns på webben, men då skall det vara personligt och klimatet är knappast sådant.

  Under år 2020 och 2021 fram till nu har Granskningsnämnden fått in 42 ärenden på sökordet ”klimat”.

  6 st är ännu obehandlade
  14 har friats
  0 har fällts.
  18 har fått brevsvar – jag har kollat några (*) och de har ej behandlats.

  (*) En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.
  Skälen för ordförandens beslut
  Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler.
  Frågor av principiell betydelse
  eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas.(**) För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.
  Beslutet är inte överklagbart.

  (**) Det tycks inte som om det sker.

 53. Anders

  #52 Lars Cornell. Tack! Frågan som dyker upp blir om SVT och SR har lagliga befogenheter att ägna sig åt ”skriven journalistik” som de gör på sina hemsidor. Tror nog att det går att ifrågasätta lagligheten i denna relativt sentida dubbla verksamhet, varav endast den muntliga/visuella får granskas. Intressant att kolla upp!

 54. Anders

  SVT:s sändningstillstånd bör nog lusläsas av fler än undertecknad: https://www.regeringen.se/4abd2c/contentassets/8c24422cf3ce41848af8d36a8983638a/tillstand-for-sveriges-television-ab-att-sanda-tv-och-sokbar-text-tv.pdf

 55. Lars Thorén

  # 50
  Owen Gaffney verkar vara högskoleingenjör från Univ. Of Southhampton. Läst aeronautik 1988-91. Vad han ägnat sig åt mellan 1991 och 2014 är dock ett mysterium. 2015 började han som ’anthropocene analyst’ på Future Earth i Stockholm. https://futureearth.org/about/

 56. Valter

  Bara ett litet inlägg angående varför journalister och alarmister höjer rösten i falsett, så fort nån vågar ha en annan åsikt. Det är det gamla vanliga, sanningen är alltid värst att höra. Säg åt en förnekande alkoholist, att han är det, då tar det eld i pannan, värre anklagelse har han aldrig hör, o.s.v. Ordspråk och gamla talesätt har inte kommit till och gått genom tiderna, om dom inte var väl genomtänkta och sanna.

 57. LA är väldigt mån om att vetenskapsjournalistiken ska stå fri och vara ifrågasättande.
  Hon är däremot inte intresserad av själva vetenskapen. Det framgår i stort sett i varje mening där vetenskapliga kunskaper krävs.

 58. Gent G #57,

  Är du ett troll?

 59. foliehatt

  GG #57,
  upp till bevis. Vad menar du med att LA inte är intresserad själva vetenskapen? Formulera dina teser och led dem i bevis.

  Om du är kapabel till det.

 60. Rolf H Carlsson

  Paleoklimatologiförnekaren Rockström (han hävdar att vi nu lever i den varmaste perioden sedan isen smälte) lär vara agronom. Men han missade kanske kursen om fotosyntesen? Jag har inte sett att han gör en distinktion mellan CO2 som substans – helt oumbärlig för allt liv på Jorden och CO2 som s.k. växthusgas som i vissa begränsade våglängder bromsar utstrålningen från Jorden, Han måste ha gjort oväderliga tjänster för Birgitta Dahl eftersom han belönades med en professur och ett eget ”forskningsinstitut”. Det verkar dock vara av samma kaliber som Chalmers Ad Hominem kampanj som går ut på att visa att alla ”klimatförnekare” är högerextremister. Bedrövligt – Chalmers skämmer ut sig, vilket Elsa Widding har framhållit. Men man förvånas inte – bara ytterligare några indikationer på att Sverige befinner sig i ett brant intellektuellt och instititionellt förfall!

 61. Palle

  L.A. har förmågan att formulera sig väl.
  ” I de vetenskapliga rapporterna diskuterar IPCC såväl växthusgaser som naturliga variationer, skriver Börjesson, men i sammanfattningarna för politiker (och massmedier) anges enbart människoskapade orsaker. Snarare än den vetenskapliga är det alltså den politiska och mediala klimatfrågan som är avgjord. Berättelsen är lagd och priset på ifrågasättande har satts högt.”
  Detta är enligt min mening en klockren sammanfattning av läget.