Ovissa tider för bilister

bil T ford

Efter valet får svenska bilister vänta på vilka regler som fortsatt skall gälla. Först skall en ny regering bildas och börja positionera sig i olika frågor. I en trolig borgerlig regering finns spänningar rörande bränslen och bilskatter.

Därför kan inget säkert ännu sägas. Men man kan ändå resonera om hur vinden blåser. Den nya regeringen blir troligen mer positiv till näringslivet med handel och industri och behov av både resor och transporter-

Jag gör ett försök med opinionsfingret i luften. Troligen kan vi vänta oss:

Höjd skattefri milersättning till kanske 25 kronor per mil. Fortfarande under verklig milkostnad men bra mycket bättre än 18:50, som gäller sedan länge.

O Minskad eller helst slopad reduktionsplikt med iblandade biobränslen i bensin och diesel. Biobränslen är dyrare, har lägre energiinnehåll (= ökar förbrukningen) och skadar känsliga motordelar.

Sänkt bränsleskatt med komponenterna energiskatt, koldioxidskatt och moms på alltihop. Kanske med mindre skillnad mellan bensin och diesel.  Högre andel iblandat biobränsle i diesel har gjort diesel mycket dyrare.

Föreslaget förbud mot försäljning av bensin- eller dieseldrivna nya bilar år 2030 kan å andra sidan komma att kompletteras med ökad iblandning av biobränslen i syfte att minska tillförsel av koldioxid från ökande biltrafik.

Reduktionsplikten är ett sätt att låta vanliga bensin- och dieselbilar fortsatt köra på flytande bränslen – sämre och dyrare men ändå tillgängliga. Frågan är hur länge råvaror för biobränslen räcker.

Fortsatt tillgång till både bensin och diesel. Ingen global brist råder, och dessa bränslen har högst energiinnehåll med diesel före bensin. Hotande energikris lär troligen minska motståndet mot dessa bränslen, men de kan komma från andra länder.

Dyrare elektricitet både för laddning hemma resp. på jobbet och för laddning vid stolpe ute i trafiken. Självförvållad svensk elkris höjer priset men kan komma att kompenseras av staten, ovisst om resp. hur mycket. 

Allt fler kommuner och markägare börjar ta betalt för den tid bilar står och laddar. Det omintetgör möjlig prisfördel för elektricitet.

O Fler laddstolpar ute i trafiken. Trots praktiska nackdelar ökar antalet eldrivna bilar, och de måste förstås kunna laddas.

Mer elektronisk kontroll av bilar, både inifrån bilarna och utifrån. Striktare fart- och körregler med mindre personlig frihet för föraren.

Mindre utrymme för bilar och mer för gående och cyklister i tätorter. Både gatuutrymme och P-platser kan minska. Detta är en politisk stridsfråga mellan olika partier. En ny stridslinje är mellan stad resp. landsbygd med olika syn på och behov av bilar och bilism.

Självkörande bilar lär dröja. De kräver en tät trafikmiljö med många fordon och tredimensionell elektronisk styrning i komplicerade system. En knäckfråga blir den juridiska: vem ansvarar för körning och olyckor?

Brist på material för elbilsbatterier för att på sikt göra Sveriges och världens hela bilpark eldriven. För flera material räcker inte kända råvaror till. Konkurrens med andra behov gör även andra material sällsynta. Knapphet lär bryta trenden mot allt billigare batterier.

Brist på elektricitet för alla eldrivna fordon och industriprojekt som planeras. Bristen finns redan, men möjlig utbyggnad av kärnkraft ligger långt fram i tiden.

Generellt kan hotande energikris ändra synen på bränslen och energiformer till förmån för rikligt förekommande sådana (= kolbaserade) med högt energiinnehåll till låg kostnad. Sverige och andra EU-länder kan tvingas att exploatera och utnyttja inhemska fyndigheter, främst gas.

/ Tege Tornvall    

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  I och med att Sverige år 2000 bröt upp bandet mellan staten och svenska kyrkan och med det avskaffade begreppet statskyrka så tog man per definition ett beslut om att Sverige skulle vara ett sekulärt land …
  I och med den nya klimathotsreligionen och dess oblyga framförande i det statligt finansierade Public service så verkar man i smyg ha upphävt delar av beslutet från 2000.
  För en som växt upp på 1900-talet då den sekulära tanken var stark så känns det märkligt att staten backar så tydligt och helt oblygt för in en ny statlig religion.

 2. foliehatt

  Ett aktivt utträngande av bilismen från stadskärnorna kommer att göra det svårt för affärer att överleva där, då den bilburna kundkretsen istället far till köpcentra för att handla.

 3. Evert+Andersson

  Reduktionsplikten sänks till EU-nivå 240101. 2023 kommer det att kosta 30 + miljarder uppskattningsvis.

  Det kan vara irriterande och först trodde jag det var en kompromiss för Liberalerna.

  Den avgående regeringen lät MP lura upp Preem att skippa sitt utbyggda raffinaderi och istället fick de ordentligt betalt med subventioner och löfte om en reduktionsplikt 60 procent 2030. Tovatt firade med två folköl och tog glädjestrålande åt sig äran för MP:s del.

  Ett inslag i TV-nyheterna visade en bekymrad företrädare i full färd med att bygga biodrivmedelsindustri.

  Troligen tänker sig tillträdande regering att även om de juridiskt kan besluta om anpassningen redan 230101 så är de nog angelägna att uppgörelser med staten måste vara stabilare än så. Ger ett år för branschen att anpassa sig. Det viktiga får vi se som att de ändå långsiktigt inte fortsätter sabba svensk konkurrenskraft i det långa loppet.

  Ingen verkar tala om hur inflationsdrivande drivmedelspriserna är. Det talas om pris vid pump utan synbarlig förståelse för att nästan allt på butikshyllorna har ett betydande inslag av transporter. I våras funderade ju lantbrukare om de hade råd med vårsådden.

 4. UWB

  Jag tror det kommer att hända mer gällande subventioner. Stödet för elbilsköp sänks nu från 70 000 till 50 000 kronor vid årsskiftet och under 2021 var Regeringen tvungen att skjuta till cirka 3.7 miljarder, då malus delen inte räcker till för att täcka upp för bonusdelen.

  Skulle en vänsterregering kommit till makten kunde man vara säkra på att malus kunde öka ytterligare, eller förlängas till mer än tre år för att kompensera för ökad bonus, men jag tror inte att en högerregering går den vägen.

  Jag tror att ytterligare sänkningar sker kontinuerligt och inom ett fåtal år är detta borta.

  En annan sak är att elbilar har väldigt låg skatt och det finns redan nu utredning om införande av en kilometerskatt i stället för en fordonsskatt, vilket gör det dyrare att köra elbilar. Jag tror att detta kommer under mandatperioden.

  EU har som förslag – det är inte helt beslutat ännu – att från 2035 ska inte bensin- och dieseldrivna bilar få säljas. Det är möjligt att med nuvarande problem med elproduktion och brist på nyckelkomponenter och råvaror att detta behöver skjutas på framtiden.

  För självkörande bilar finns det redan ett principbeslut om att det är alltid de som sitter i bilen som prioriteras, d.v.s. om valet är att köra in i en bergvägg och döda alla ombord eller köra över ett utspringande barn, så kör bilen över barnet. Det har gjorts simuleringar som visar att minst 80 % av dödsolyckorna skulle undvikas om alla bilar var av självkörande modell.

  Det som behövs är ett paradigmskifte, det stora problemet är inte självkörande bilar i sig så länge alla bilar som är i trafik är självkörande, det stora problemet är interaktionen mellan självkörande och manuellt rattade bilar. Men jag tror det kommer i större skala inom 10 år. Paradigmskiftet är att bilar som är självkörande även ska ingå som en bilpool, d.v.s. man abonnerar på en tjänst där den självkörande bilen inte ägs personligen, utan man bokar in när man behöver bilen. Beroende på var man ska kan man öka samåkningen. Det blir alltså en slags minibuss.

  Vill man åka ensam kostar det mer, annars blir det mer kostnadseffektivt att åka med andra. På detta sätt kan man öka användningsgraden från 5 – 40 % per fordon.

 5. Hans H

  Preem drog tillbaka sin ansökan.

  De hade alla miljötillstånd klara för en utbyggnad av raffinaderiet. Den gamla regeringen varken stoppade eller gav klartecken.

  Vill Preem bygga ut idag? Eller skedde motsvarande utbyggnad någon annanstans i Europa? Om inte kan regeringen snabbt ge Preem ett positivt förhandsbesked om de vill ta upp projektet på nytt

 6. Lasse

  Bilister har fått utstå mycket de senaste 20 åren.
  Etanolsatsning
  Dieselsatsning på små bilar
  Gasbilar
  Och nu Elbilar
  Därtill har EU infört allt större krav på utsläppen.
  Detta har lett till allt renare luft trots ökad trafikmängd.
  För Stockholm: https://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/

  Alla parametrar har snabbt blivit bättre!
  Varför skall vi då acceptera mer åtstramningar?

 7. En sak är säker och det är att det sällan blir som man tror. När politiker och med tiden tom journalister förstår att högre temperaturer inte är hotet utan att vi står inför hotet om långvarigt kallare klimat kommer mycket att ställas på ända. You ain´t seen noth….

 8. Göran

  Regeringen verkar nu dra tillbaka sitt vallöfte om högkostnadsskydd för elräkningar. Haha, var det någon som trodde något annat?

  Det mesta av vad som lovas eller påstås kommer nog rinna ut i sanden via utredningar.

  Och eftersom inget direkt konkret kommer att ske blir det de socialdemokraterna som vinner nästa val år 2026. SD lär halveras vid nästa val, eftersom det kommer visa sig att de var värdelösa när de fick chansen.

 9. UffeH

  UWB det du beskriver i din kommentar ”man abonnerar på en tjänst där den självkörande bilen inte ägs personligen, utan man bokar in när man behöver bilen. Beroende på var man ska kan man öka samåkningen. Det blir alltså en slags minibuss” är ju det som WEF beskriver i sin ”The Great Reset ” ”vi ska inte äga något men vara lyckliga ändå” men även de grönas dröm om ett kollektivt samhälle med medborgarlön innefattar detta med minskat ägande, så här går de gröna och kapitalisterna i armkrok med samma vision för småfolket.
  Sen kan man kalla det hyra, leasa eller abonnera men tanken är den samma, eliten äger och småfolket hyr och allt kontrolleras med AI så vi lever efter de gröna idealen, där drömmen om programmerbara pengar är central för att kunna ”ställa om” samhället i ”grön” riktning, man kan styra allt från matkonsumtion till att ransonera bilresandet och då behövs inget ”biobränsle” man får en bränslekvot som begränsar hur mycket bil du kan köra, då kan man minska CO2 utsläppen utan att gå omvägen via biobränsle och skövling av naturen.

 10. OT: Valet av den oerfarne Romina Pourmokhtari som klimat-minister är illavarslande. Inte heller Ebba Busch är någon som kan detta.

  Det är märkligt att Ulf K lämnar dessa frågor till amatörer med en axelryckning. På samma sätt som Alliansregeringen lämnade klimat och energifrågorna till C.

  Utrikespolitiskt så är klimatfrågan Rysslands och Kinas främsta vapen mot Väst. Det har de demonstrerat gång på gång.

 11. Lars Kamél

  Pourmokhtari verkar vara någon som inte alls har sysslat med miljö- och klimatfrågor tidigare och är därmed någon som inte begriper nästan någonting, och blir ett lätt offer för falska experter.

 12. Lasse

  #11
  Eller riktiga som sitter på observatörsplats!
  Elsa Widding och Jessica Stegerud 😉
  Nån som vill se vad våra vetenskapare får ta del av på IVA symposium: https://www.iva.se/event/klimatforandringarna–kunskapslage-effekter-och-politik/

  Gissar att de är lätta offer-lika lätta som flickan i regeringen!

 13. tty

  #4

  ”Det har gjorts simuleringar som visar att minst 80 % av dödsolyckorna skulle undvikas om alla bilar var av självkörande modell.”

  Detta tror jag inte ett ögonblick på. Hittills har självkörande bilar haft mycket högre olycksfrekvens än manuella.
  Idag ligger olycksfrekvensen i Sverige på ett dödsoffer på 37500 fordonsdriftår (lägre egentligen, för då är alla dödsoffer i vägtrafik räknade, alltså även t ex cykelolyckor, elsparkcyklar o s v).
  Självkörande bilar skulle alltså klara 200 000 driftår per dödsoffer?
  Blir nog inte helt lätt att verifiera den siffran.

  Ett par praktiska frågor:
  Hur bra är självkörande bilar på att upptäcka vilt nära vägen?
  Hur avgör en självkörande bil om en person nära ett övergångsställe är på väg att gå över, eller bara står där eller går längs trottoaren (om inte hur lång tid tar det innan någon kommer på att man bara behöver ställa sig intill ett övergångsställe för att blockera trafiken totalt)
  Hur bra är självkörande bilar på att köra på skogsvägar, i oplöjd snö, på vägar där snön döljer alla vägmarkeringar eller i snöstorm, allt högst reella behov på landsbygden. Är de verkligen fem gånger bättre än människor?

 14. Jan

  OT, men ämnet förtjänar en egen tråd

  Det går att hitta mycket mer men då jag är fullt upptagen med mitt arbete har jag inte tid nu. Men man mog konstatera att den nya regeringen inte tar energifrågan på större allvar

  Ebba Busch; energi- och näringsminister
  Utbildning: Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)
  https://www.altinget.se/utbildning/person/ebba-busch

  Romina Pourmokhtari; klimat- och miljöminister
  Utbildning: Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)
  https://www.altinget.se/utbildning/person/romina-pourmokhtari

  “– Planen med min kampanj är att lyckas nå ut till dem som inte attraheras av Liberalerna för att partiet har känts lite old school, säger Romina Pourmokhtari som bland annat planerar att driva vad hon kallar ”en radikal klimatpolitik”
  https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/ungdomspolitikerna-som-vill-till-riksdagen-och-de-som-inte-vill

  “Hon har ett stort engagemang i utbildningspolitik, integrationsfrågor och feminism, särskilt frågor som rör hedersförtryck och ekonomisk jämställdhet.”
  https://www.luf.se/romina/

 15. Arne Nilsson

  #8 Göran Regeringen har just presenterats. Varför du drar slutsatser utan grund får stå för dig. När S skulle bilda regering 2018 så tog det 4 månader drygt. De hade inte ens kommit fram med nånting om de hade fått försöka nu. Så avvakta. Att SD skulle halveras 2026, nej där viker jag mig av skratt.

 16. Gabriel Oxenstierna

  Angående Romina Pourmokhtari som klimat-minister hittade jag följande intervju, från 26 minuten pratar hon klimat och energi. Visar sig att hon
  1. är stor kärnkraftsvän.
  2. tycker att folk måste lägga om livsstil för att rädda klimatet.

  https://youtu.be/1dnKaMtPuGA?t=1575

 17. Håkan Bergman

  Gabriel O. #16
  Men hon som så många andra har svårt att släppa illusionerna om vindkraft. Nå det löser sig, kräver man att vindkraften ska bära sina kostnader kommer ingen att investera i den. Sen surret om kött och matsvinn, lär folk att laga mat förbjud microungnar och fabriksmat!

 18. UWB

  #9 Bilen är ett exempel på en sak som vi äger men som inte nyttjas optimalt. Det som WEF vill är att allt som görs registreras och sedan betalar man för det (eller belönas om man väljer att agera på ett sätt som de ”tycker om”).
  Hela frågan gäller om vilken information om dig som du går med på att dela och vilken som är personlig. Bara för att du äger en bil innebär inte det att information om hur du kör bilen kan samlas in och de görs redan. Det finns larmknappar där bilen kan tala om var man är, när man tankar måste man betala och det registreras via ditt kort etc. etc.

 19. Gabriel O #16,

  Mina farhågor besannades tyvärr. Hon vet inte mycket om klimatet, allra minst om vad vetenskapen säger om t.ex. metan.

 20. Lasse

  #19
  Det delar hon med IVA-lyssnar på seminariet (#12) och de har inte hört något om Happers forskning!
  Hasslers ekonomiska betraktelse pågår och han började med att påstå att varje kolatom ger samma effekt.
  Därför kan ha sätta pris på kolet.

 21. Paul Håkansson

  Hans H
  08:40, 2022-10-18

  ”Preem drog tillbaka sin ansökan.

  De hade alla miljötillstånd klara för en utbyggnad av raffinaderiet. Den gamla regeringen varken stoppade eller gav klartecken.”

  Inget av det du säger stämmer. Finns riktig info på nätet om du bara letar. Det gjorde jag när det begav sig, situationen är jämförbar med nedstängning av kärnkraft.

 22. Karl Eider

  #4 UWB, #13 tty

  Har själv reflekterat över problemet med självkörande bilar i stadsmiljö. Troligen kommer man som producent att göra bilarna defensiva. Dvs, ta det säkra före det osäkra. Människor har däremot en tendens att snabb anpassa sig. T.ex. kliver vi idag helt obekymrade in i en hiss, utan att reflektera över att den plötsligt skulle fall ner sju våningar. Vi litar helt enkelt på tekniken.

  På samma sätt lär man sig snabb att självkörande bilar stannar då man kliver ut framför dem (iaf om bromssträckan är tillräckligt bra). Det är detta jag sett, efter en enda vecka med provkörningar. Människor springer tvärs över vägen och bryr sig inte om att det kommer en självkörande bil (liten buss i det fall jag såg).

  Konsekvensen av detta är att trafiken stannar upp. I en fullt utvecklad värld med självkörande bilar, kommer allt stå still i staden, om man inte kraftigt bötfäller fotgängare och har massa poliser som övervakar.

  Med en människa bakom ratten tar vi inte alls för givet att bilen stannar i tid.

 23. UWB

  #22
  Självkörande bilar fungerar naturligtvis bäst på landsväg och jag har aldrig sagt att det är enkla problem att lösa. Det är korrekt att beroende på hur bilen är programmerad hanterar den situationer olika och detsamma gäller människor.

  Med blandad trafik – hur vet du som fotgängare eller cyklist att den bil som kommer kör av sig själv eller har en förare. Genom en gradvis övergång till självkörande bilar behålls uppmärksamheten på liknande nivå som tidigare.

  Se även
  https://policyadvice.net/insurance/insights/self-driving-car-statistics/

 24. Enough

  # 8 Göran

  Var läste du/ hörde du att Regeringen drar tillbaka högkostnadsskyddet?

  Sedan spekulerar du vidare, kan du inte mer konkret peka på det som du är missnöjd med, eller saknar du Bolund?

 25. tty

  #23

  Ett exempel på problemen. ”Det ska inte ligga en vit lastbil på tvären på vägen, det är säkert himmel”

  https://www.youtube.com/watch?v=X3hrKnv0dPQ

 26. Enough #24,

  Högkostnadsskydd för elen kommer. Men inte förrän den nya regeringen har tillgång till räknenissarna i finansdepartementet. Skyddet skall dessutom utbetalas retroaktivt.

  Man kommer också att sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Så vi får både bättre drivmedel och ett lägre pris.

 27. Enough

  # 26 Ingemar

  Så har jag också uppfattat, anledningen till min fråga till Göran…….

  M Andersson försökte göra sina egen senfärdiga admin till en poäng om svek från den nya Regeringen, ganska tomt och ihåligt, gränsande till lågt……

 28. Mats O

  #11 Lasse
  Tittade på föredragen 1 & 2. Vad pysslar IVA med? Det är lätt att förstå att menigheten tror på tomtar och troll när dom matas med sådan information. Jag skall kontrollera Manabes nobel föreläsning.

 29. Hans H

  #21 Paul Håkansson

  Exakt vad är fel i min framställning?

  Gången var följande: beslutet om tillåtligheten med miljövillkor som fattades i tingsrätten överklagades till ”Mark och Miljö Över Domstolen”, dvs hovrätten i Vänersborg

  Där fattade man beslutet att ansökan skulle tillåtas enligt lagen. Men gav inga preciserade driftsvillkor, enligt normal praxis för ärenden som skjuts till regeringen för slutligt avgörande.

  Vid Nej behövs inga preciserade villkor. Vid Ja återremitterar regeringen ärendet till MMÖD för precisering av driftsvillkoren. Innan regeringen hann fatta beslut återkallade Preem både ansökan som låg inne för beslut i MMÖD och det beslut man fått i miljödomstolen i tingsrätten.

  Du kan läsa om detta i bifogade länk. Visa nu upp vad DU stöder dig på!

  https://www.foyen.se/aktuellt/mod-ger-preem-gront-ljus-i-lysekil-en-kort-kommentar/

 30. Gunnar Strandell

  UWB #4
  Citat:
  ”För självkörande bilar finns det redan ett principbeslut om att det är alltid de som sitter i bilen som prioriteras,”

  Låter konstigt i mina öron. Frågan var på tapeten när krav på automatisk nödbromsning infördes för tunga fordon i EU. Några vill göra undantag för bussar som kan ha stående passagerare, men frågeställningen föll, då svaret blev att de i så fall för säkerhets skull inte skulle ha några bromsar alls!

  Självkörande bilar har för övrigt ett handikapp i sin samverkan med utryckningsfordon. De varken hör eller känner igen ljussignalerna.

 31. Ivar Andersson

  2015 förutspåddes 2021 bli året då försäljningen av självkörande bilar tog fart. Har tekniken kört fast?
  https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/miljo-och-teknik/sjalvkorande-bilar-var-ar-ni/
  Däremot har vi fått säkerhetshöjande körassistenter.

 32. Mats Kälvemark

  Här kan man också läsa om turerna kring MP och Preem:
  https://klimatupplysningen.se/kan-vad-som-helst-ga-an-i-klimatets-namn/

 33. pa

  Man undrar vilken planet stollarna som kommer på sånt som inga diesel eller bensindrivna bilar 2030 kommer ifrån ?

  Det är om 8 år …

  Hur skall stollarna kunna leva sina sorglösa liv på skattemedel när samhället kollapsar och ingen längre betalar någon skatt??

  Förnuftiga människor ser det komma, och gör något åt saken i tid.

 34. Brutus

  #33 pa : Tyvärr är klimatreligionen en mycket stark religion. Kättare kallas klimatförnekare, en språklig otymplighet. Media petar in ”och klimatför-ändringen” så fort det går. Otaliga är de forskare, som har sitt levebröd genom att brodera på evangeliet. Svagheterna hos vind- och solkraft är folk i allmänhet inte medvetna om. I dagens Rapport framhölls hur mycket gas som sparades tack vare sol och vind. Inget betonande av att det gällde sommarsiffror. Man gav intrycket av att samma sparande skulle vara möjligt även vintertid. Man framhåller hur mycket el som sparats i september jämfört med samma period förra året. Att det bland spararna finns många förtvivlade människor, som inte vet hur de skall klara sig ekonomiskt tas inte upp. Det handlar om systematisk hjärntvätt!!
  Självklart kommer det att finnas diesel- och bensindrivna bilar även framgent. Litiumbatterierna kommer att bli så dyra att ingen ”vanlig” människa kommer att ha råd med de nya eldrivna bilarna. Möjligen kommer man att kunna ha bilar, som går i max 45 km/h och räckvidd 10 mil drivna med blybatterier för kortare sträckor till jobbet eller köpcentra.. Jfr postens bilar och golfbilar. Resten blir fossil-drivet.
  Det kommer en tipping-point inom en inte alltför avlägsen framtid, när folk i allmänhet kommer att inse, att de gått på en gigantisk och för dem kostbar bluff. Detta kommer att ge ett klart utslag i kommande val. Så, hys hopp, pa!

 35. EU måste bryta sig ut ur sin anti-fossila tankebox och börja tänka på hur man skall bli självförsörjande med nya kolgruvor, mer gas- och oljeutvinning från Nordsjön och genom fracking. Men ingen vågar säga något om det. Istället diskuterar man LGN-import från Mellanöstern och USA. Och ännu mer sol- och vindkraft från Kina.

  Klimathotet har fungerat som ett vapen för Kina och Ryssland mot Väst så att vi inte vågar tänka på realistiska lösningar. Hellre pladdrar man om utbyggnad av laddstolpar och förlustbringande stålframställning i Norrland.

 36. ”Höjd skattefri milersättning till kanske 25 kronor per mil. Fortfarande under verklig milkostnad men bra mycket bättre än 18:50, som gäller sedan länge.”

  Det laater futtigt. I aar ligger milersättningen i Frankrike för min Volvo 855TD ( 7 skattehästkrafter) paa 0,43 € / km, ungefär 45 kr / mil.

 37. Fredrik S

  Lite ot men vår nya klimat- och miljöminister har Alexandria Ocasio-Cortez som förebild och vad hon kan om klimat framgick inte alls i en tyvärr numera låst artikel i Expressen. Det var mest vad hon tyckte om annat, fuck KD och kill SD etc.

  Undrar om det kan bli bättre än bimbon hon ersätter?

  Framtiden får utvisa.

 38. OT. Klart att Romina Pourmokhtari fixar klimatet i Sverige. Det märks redan idag. I Sverige har ni det lagom höstsvalt medan vi i Frankrike lider av klimatavregleringen. I Tonnay Boutonne, 10 mil nordost om Bordeaux, hade vi idag solsken, svag vind och som mest 26° paa eftermiddagen. När arbetsdagen var slut kl 19 var vi snickare tvungna att vila ut en timme paa bybarens uteterrass och svalka oss med kalla öl. Bättre än saa kan klimatnödläget inte illustreras.

 39. Göran

  Ulf Kristersson lovade att högkostnadsskyddet skulle vara på plats den 1 november 2022. Vi får se om han håller det löftet.

  Klart SD kommer att halveras. För de flesta som röstar på SD gäller invandringsfrågan. SD har totalt misslyckats i förhandlingarna om Tidöavtalet vad gäller invandringen.

 40. Apropå föreslaget om förbud mot försäljning av bensin- eller dieseldrivna nya bilar år 2030:

  Tänker dom förbjuda försäljning av metanoldrivna bilar också? Metanol kan göras av biomassa – men i framtiden kan man mycket väl tänka sig att det blir ekonomiskt rimligt med metanol eller kanske kolväten från vätgas och koldioxid som infångats i biobränsleanläggningar.

  Att försöka fasa ut explosionsmotorer förefaller oerhört dumt. Batterier är säkert bra för korta resor i stadsmiljö men det finns behov för andra resor i samhället. Samma sak beträffande flyget. Batteriflyg – usch!

  ”Klimatkrisen” är global. Biomassa är en bristresurs. Är verkligen det bästa sättet att utvinna energi ur biomassa att konvertera till biobränsle? Hur stora är omvandlingsförlusterna?

  Här påstår man att det går att få 60% verkningsgrad vid elproduktion från biomassa: https://phoenixbiopower.com/our-technology

  Den gröna drömmen är att göra vätgas av vindkraft och sedan göra el av vätgasen när det inte blåser. Då får man förhoppningsvis 60% av vätgasens energi som elkraft. Biomassan gör man om till fordonsbränsle med okänd, förmodligen låg energiverkningsgrad.

  Alternativet: Gör i ställer E-metanol av vätgasen. Naturligtvis får man en omvandlingsförlust, men att döma av denna satsning är den inte våldsamt stor: https://www.uniper.energy/sverige/nyheter/elektrometanol-eller-iden-som-kan-foeraendra-vaerlden/ Då kan man använda biomassan för att göra elström med 60% (?) verkningsgrad när det inte blåser.

  Detta går naturligtvis att räkna på – men jag har inte kunskapen, jag bara känner på mig att alternativet skulle innebära lägre omvandlingsförluster totalt sett – och även om det skulle vara lite sämre har man en annan fördel. Man slipper lagra vätgas. Man får i stället lagra biomassa och metanol.

  Jag skulle vilja se någon kunnig person utvärdera detta innan politiska beslut tas om att avveckla explosionsmotorer för fordonsdrift.

 41. Paul Håkansson

  Hans H
  16:44, 2022-10-18

  Här kan du ta del av hela processen av en RIKTIG journalist som inte håller på med cherrypicking.

  https://uvell.se/2022/02/04/regeringen-kopte-preems-lojalitet/
  https://uvell.se/2022/02/11/aven-naturvardsverket-ar-inbladade-i-preem/
  https://www.expressen.se/gt/regeringen-tar-over-preem-arendet/

 42. Paul Håkansson

  En snabb tidslinje över hur Preem-skandalen utvecklades och man börjar se ett tydligt mönster.

  2016: Preem ansöker om miljötillstånd för att bygga ut raffinanderiet i Lysekil för tjockolja
  1 juli 2018: reduktionsplikt införs på 4,6 % för bensin och 22 % för diesel
  2018 har Preem redan 40 % marknadsandel av biobränsle i Sverige
  April 2018: Lövins närmaste medarbetare Hannertz blir chef över utsläppsrätter på Naturvårdsverket
  9 nov 2018: Preem beviljas tillstånd av Mark- och miljödomstolen
  Hösten 2018: Domen överklagas av Naturskyddsföreningen, Greenpeace etc
  22 aug 2019: Regeringen ger sig själva rätt att avgöra
  15 juni 2020: Mark- och miljööverdomstolen ger Preem tillstånd att bygga ut
  9 nov 2020: Preem återkallar sin ansökan om utbyggnad
  Enligt Preems årsredovisning 2020 är beslutet om reduktionsplikt 2018 avgörande för beslut om investeringar i biobränslefabriker i Sverige.
  15 april 2021: Regering lägger fram proposition 2020/21: 180 – ökning av reduktionsplikt, som bara SD röstar nej till
  April 2021: Regering går ut med ökat stöd för utbyggnad av biobränslefabriker på 200 miljoner
  19 april 2021: Svt granskning visar att Preem fått 20 miljoner i stöd redan för biobränslefabriker
  Sept 2021: Preem får gratis utsläppsrätter för en kvarts miljard av Fredrik Hannertz
  28 sept 2021: Expressen avslöjar tät mailkontakt mellan regeringen och Preems ledning
  1 jan 2022: Reduktionsplikten höjs och priserna rusar vid pump.
  4 feb 2022: Jag granskar Preem efter att Bolund börjat försvara oljejätten online och kritiken mot reduktionsplikten som ökar
  En kvarts miljard i utsläppsrätter gratis som man kan använda eller sälja kan man säga nästan betalar halva utbyggnaden på drygt 660 miljoner kronor som fabrikerna i Sverige kommer kosta Preem när de är klara.

  Tack vare att Miljöpartiet med hjälp av Isabella Lövins förtrogna som då chefade för just utsläppsrätter på Naturvårdsverket.

  När man inte trodde det kunde bli mer korrupt blir det det. Om och om igen. Kommer jag hitta mer? Det är frågan.

 43. Paul Håkansson

  Så denne Fredrik Hannerz (zätat är tydligen viktigt) har sett till så att hela Sveriges dieselbilister nu betalar 4 kr mer per liter än övriga världen. Ytterligare en tokstolle i klimatets namn. I ett normalt land hade detta varit straffbart.

 44. Lasse

  Tack Paul för denna genomgång av tokerierna bakom Dieselskandalen!

  Reduktionsplikten drabbar oss alla genom höga livsmedelspriser.
  28 SEK idag.
  Bensin för 21 SEK

  Är dieselmotorn 33% effektivare?
  https://dieselpriset.se/

 45. Hans H

  #41-43 Paul Håkansson

  Självklart har jag läst Uvell för länge sen

  Frågar igen: EXAKT VAD var fel i min framställning? Allt jag sagt bestyrks av Uvell – och dig – vad gäller tillståndsfrågan.

  Jag FRÅGADE om någon visste om den sorts raffinaderi-utbyggnad Preem ansökte om ursprungligen – kommit till stånd någon annanstans?

  Om inte kunde ju Preem göra den investeringen nu. VAD ÄR FEL I FRÅGAN???

  För övrigt har Preem skandalen – som ju inte var vad jag frågade om – avhandlats tidigare här på KU, se #32 ovan, men du kanske missade det? Trots enligt egen utsago stor förmåga att googla….

  Däremot tycks du sakna elementär förmåga läsa innantill…..

 46. Gunnar Strandell

  Leif Åsbrink #40
  Under flera decennier har vetenskapen pekat på att utan kol och olja blir människan hänvisad till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

  Ingen av dessa duger för direkt framdrivning av fordon på väg, järnväg eller i luften. Men de kan omvandlas och lagras som el i batterier, i vätgastankar eller som kolväten, metan, metanol, etanol etc.

  Här pågår en kapplöpning i patentvärlden, där forskarna har egna intressen, så ingen är att lita på.

  Politiker går lätt att övertyga. Se bara på Per Bohlund som rekommenderar att man byter ut sin gamla Albin 25, värd 50 000 kr till en Candela eller en X-shore Eelex 8000 för ca 3 miljoner.

  Batterier, väte eller syntetiskt kolväte?
  Ingen vet.
  Det kan bli en, två, alla eller något annat?

  Köp popcorn och se på!
  Så gör jag.

  Länk:
  https://www.praktisktbatagande.se/batnytt/mp-politiker-besokte-massan-testade-elbat

 47. Benny

  Ingemar Nordin håller på med samma sagor som politikerna att allt är Rysslands och Kinas fel för att västvärlden har idioter till ”ledare”. Nej, Ingemar göd inte dessa tankar, det är enbart västvärldens egna politiker och folk som inte väljer bättre politiker som har skulden! Allt annat är trams!