Räckviddsångest nu i nationell skala

elstolpar

Nu åthutas svenska folket att spara el i vinter, på grund av befarad elbrist. De väderberoende gröna energislagen (vind och sol) är inte att lita på. Kalla vinterdagar är det ofta vindstilla och solel ger inget den mörka årstiden. Då har vi i stort sett bara de gamla trotjänarna vattenkraft och kärnkraft kvar. Men de ger för lite, elen räcker inte till.

Någon större elimport är inte att räkna med. Våra grannländer kämpar även de med den gröna energins opålitlighet. Under kommande vinter väntas effektbristen i Sverige uppgå till 1 400 MW under topplasttimmen, om det blir en normalvinter. Får vi en tioårsvinter fördubblas siffran. [1]

Det finns förslag om att stora elförbrukare kan kopplas bort vid elbrist, samt att även hushåll kan drabbas. Staten säger åt oss att inte köra våra dammsugare och andra energislukare under topplasttimmar, dvs. morgontid runt 9 samt kvällstid runt 18. Det finns åtta klasser av prioriteringar, Länsstyrelserna jobbar med att ta fram bortkopplingslistor.

Hushåll och vanliga bostäder ligger sist i kön att få ström. Vem ska bli bortkopplad? När? Elen räcker inte till – vi börjar få nationell räckviddsångest.

Vilka är de stora elförbrukarna i Sverige? Hushållen står för den största förbrukningen, uppåt 60 procent. Hushållen ökar också sin elanvändning kraftigt, i takt med att allt fler skaffar strömslukande elbilar.

Mer än var fjärde bil som säljs idag är en ren elbil. Framåt årsskiftet kommer vi ha cirka 200 000 rena elbilar i Sverige. Utvecklingen drivs på av staten, som nu ger hela 70 000 kronor i klimatbonus till rena elbilar.

I genomsnitt är elbilarnas batterikapacitet 48 kWh. Tillsammans ger det cirka 7 200 MWh. Om vi även inkluderar laddhybrider är det över 9 000 MWh. Det är mer än de sex kvarvarande kärnkraftverken ger per timme under full drift [2].

elfordon sep 22

Moderna snabbladdare brukar ha en högsta laddeffekt på 150 kW, men de flesta befintliga laddstationer ligger på 50 kW. De siffrorna ska jämföras med laddboxar hemma, som ligger på upp till 22 kW. Det är som att köra 10 stora dammsugare samtidigt.

Om alla elbilar laddas samtidigt med i genomsnitt 10 kW drar det en effekt av 2 000 MW. Det är ungefär lika mycket som två kärnkraftverk ger. Vi ligger på betydligt lägre siffror i praktiken idag, alla elbilar laddas inte samtidigt, men antalet elbilar växer snabbt samtidigt som elproduktionen görs alltmer beroende av väder och nyckfulla vindar.

Ekvationen håller inte ihop. Effektbristen är ett faktum redan idag under topplasttimmar. På lång sikt får vi också problem eftersom allt fler effektslukande elbilar ska laddas samtidigt som elförsörjningen inte kan byggas ut särskilt snabbt de kommande 10 åren.

Kör grönt – ladda grönt

Här kommer ett förslag till hur el kan sparas snabbt:
Ur med laddsladden! Förbjud laddning av elbilar när det råder elbrist.
Motivering:

 1. Det handlar om mycket el, elbilsladdning är en storförbrukare.
 2. De som vill köra grönt kan i logikens namn också få acceptera att ladda grönt. Det vill säga, bara ladda när det antingen inte råder effektbrist, eller vid en bristsituation, att det finns el att tillgå från de gröna energislagen. Kör grönt – ladda grönt.
 3. Den gröna klimatpolitiken har lett till elbristen. Elbilsägarna har målmedvetet gynnats ekonomiskt av denna politik genom att få hög klimatbonus. De kan även aktivt få ta konsekvenserna när denna gröna klimatpolitik nu leder till elbrist.
 4. Elbilsägare är redan vana vid att ha räckviddsångest.

Gabriel Oxenstierna
Mina artiklar här på KU

[1] Rapport om kraftbalansen i Sverige kan laddas ner från Svenska kraftnät:
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2022.pdf

[2] Illustrationen kommer från https://www.elbilsstatistik.se/
Den drivs av ”Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor som till exempel e-mobility.”

Denna artikel har tidigare varit publicerad på Det Goda Samhället.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Det känns helt rimligt att de som ser sig ”gröna” också tar ett reellt grönt ansvar och avhåller sig från att belasta nätet när vi riskerar att få effektbrist, eller varför inte lägga ribban ytterligare en bit högre – att man som ”grön” avhåller sig att belasta nätet så snart belastningen är så hög att vi behöver starta oljekraftverken – exempelvis Karlshamnsverket. Då kan vi börja diskutera ansvarstagande.

 2. foliehatt

  En variant på Magmas kommentar (#1)

  Miljöpartiet argumenterar för att landet Sverige ska gå före och leda utfasningen av koldioxid genom att utgöra exempel. De svårigheter som detta medför ska tas av alla i landet, oavsett om man sympatiserar med den tanken eller ej.

  Men de argumenterar inte för att de som sympatiserar med en sådan politik måste gå före och genom exempel visa på hur asketiskt man kan leva.

  Undrar varför? Det framstår hur som helst som hyckleri.

 3. Håkan Bergman

  Hushållens 60% visar sig vara ”bostäder service mm” om man klickar på länken, dvs långt mycket mer än hushållen. Där borde finnas bättre statistik, det där mm blir lite väl mycket att klumpa ihop med hushållen.

 4. Lasse

  I valdebatten handlade det om brist på el och hur vi kan minska vår elförbrukning.
  MP vill se stöd men M tyckte det räckte med signaler som priset gav.
  M hade koll: https://www.svk.se/press-och-nyheter/press/hushallen-kapar-elforbrukningen-kraftigt-i-september—3333082/

  I radion om Bolidens konkurrensfördel-Billig el!
  I tidningen om möjligheter att tillverka billig gödning i elområde 1 och 2.

  Elen behövs söderöver men vi riskerar brist om alla vill förbruka den i norr!
  Solvärme idag höjer värmen inne 😉

 5. Lennart Bengtsson

  Av samhällssolidaritet bör därför elbilsägare inte inte använda sina bilar vid kallt väder vintertid. Vid sådana perioder bör man åka kommunalt eller cykla. Lådcyklar kan klara en rejäl last om sådant behov föreligger. Förbud behövs inte utan det bör räcka med moraliskt fördömande.

 6. Lasse

  #5 Lennart B
  Håller med!
  Men unga har andra preferenser.
  Kolla vid skolorna så kan man se hur de klimatsmart tar sig dit idag. Olika billiknande EU moppar eller A traktorer trängs där när de inte proppar igen trafiken.
  Dagens unga lever i ett överflöd som föräldrar ger dem tillgång till.
  Dagens SVD gav en insikt i grupptrycket.

  Några sidor senare framkom en NO lärare med helt andra preferenser. Avfallsbantade till 25 gram delvis med stöd av cykel med begränsad inköpsförmåga.

  Det finns hopp om den äldre generationen får bestämma !

 7. Gabriel Oxenstierna

  Håkan 3
  Håller med om att statistiken är grov, kanske finns bättre data någonstans.
  Men det ändrar inte faktum, hushållen är sist i prio-listan, dvs. de som kommer kopplas bort först.

 8. Håkan Bergman

  Här hemma hade vi ett kortare avbrott nu på morgonen det andra på en dryg vecka. Vi fick strömmen tillbaka runt 0830, men nu ser jag att det är ett större avbrott i vårt närområde, Länna, vi åkte väl med av bara farten innan man hade lokaliserat felet. Nå butikerna i Länna har väl ändå inte många kunder i dessa tider och nu sparar dom ju lite på elen.

 9. Håkan Bergman

  Gabriel O. #7
  25% av förbrukningen inom landet 2020 enligt SCB.
  Lägger vi på exporten också blir det 20%.
  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/pong/tabell-och-diagram/tillforsel-och-anvandning-av-el-20012020-gwh/

 10. Ivar Andersson

  Hushållen drog ner sin elförbrukning med hela 18 procent i september jämfört med samma månad i fjol, enligt ny statistik från Svenska kraftnät.
  Totalt sett minskade elförbrukningen i Sverige med 4,3 procent i september, där hushållen stod för hela minskningen och lite till.
  Expressen igår

 11. Göran

  I takt med att företag går i konkurs på grund av höga elpriser så minskar förbrukningen. Bristen på el löser sig automatiskt.

 12. foliehatt

  Elskam?

 13. Gabriel Oxenstierna

  foliehatt 12

  Genialt!

 14. Göran J

  Ska bli mycket intressant att skåda hur den nya regeringen löser problemet med elbilar och subventionerad elkostnad eller elpristak.
  Ska den som har en laddare till elbilen hemma skall dom få elen till elbilen till subventionerat pris eller…?

  Kanske Elbilskam!

 15. Göran J

  Har en fundering varför det tar så lång tid att bygga kraftledningar från norr till söder i Sverige.

  Norge har ju byggt ledningar till både England och Tyskland m.fl. på relativt kort tid.
  Varför inte lägga en ledning i Bottenviken och Bottenhavet från Norr till Söder. Det bör kunna göras på mycket kortare tid and landbaserade kraftledningar.

 16. Enough

  För min del tror jag mycket på att minska mängden uppvärmd yta. När allt fler kan jobba hemifrån i allt högre grad, kommer företag och offentlig verksamhet att kunna dra ner på uppvärmd arbetsyta, genom att inte dimensionera för att alla är på arbetsplatsen samtidigt.

  Det borde ligga i företagens intresse att dra ner på kostnaderna, i fallet offentlig verksamhet måste man nog tyvärr tvinga dem…..

  Den totala besparingen borde kunna hamna på minst 10-20 %. ”Pandemin” har ju tvingat oss att vänja oss vid distansarbete, men många har tagit till sig det som en positiv del i arbetslivet. Att arbetsresor minskar i motsvarande grad, blir en extra bonus.

 17. GK

  Vi producerar i snitt över året c:a 19.000 MW. Det räcker för att ladda 5,1 milj elbilar med 3,7 kW (16 A, 240 V en-fas) samtidigt. Ökar vi till 3-fas 16 A så blir det 11 kW och snittproduktionen räcker till 1,7 milj elbilsladdningar samtidigt.
  När tar elen slut på riktigt i Sverige?

 18. Lasse

  Klotet nu om Vätgassatsningarna.
  Grönt och nära.
  Kommer att göra oss väldigt fattiga på el!
  https://sverigesradio.se/avsnitt/vatgasen-klimatess-eller-joker-i-spelet-om-framtiden–2

  1000 miljarder satsas.
  40% av dagens el krävs och saknas!

 19. Observatör

  Nu har Elsa Widding gjort sitt första (?) framträdande i riksdagen med kloka och kunniga kommentarer om klimatet. Det blev tydligen en chock för oppositionen, men de har väl aldrig mött en så kunnig opponent? Heja Elsa!

 20. Ulf

  Svar 19,

  Jag tror du underskattar narrativet ordentligt när det gäller ”klimatet”. Så här beskrivs hon i Expressen:

  ”Ny SD-ledamot är klimatförnekare

  SD:s nya riksdagsledamot Elsa Widding menar att det saknas vetenskapligt stöd för den pågående klimatkrisen. Det framkom under riksdagens debatt i kammaren idag, skriver TT.
  – Att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd.
  Hon sa också att det inte nödvändigtvis är dåligt att världen blir varmare för att det är färre som dör av kyla och att det på det hela taget är något positivt.
  – Men kylan blir också mindre kall vilket gör att det är väsentligt färre som dör av kyla i dag, på totalen, om man kan prata i de ordalagen, så är det någonting positivt som har hänt.
  Hon tycker att svensk klimatpolitik präglats av symbolpolitik att ordet kris måste användas med försiktighet.
  En av dem som har reagerat på framförandet är S-ledamoten Markus Selin.
  – Det är bedrövligt, jag skäms. För 24 timmar sedan stod vi och lyssnade på Ulf Kristersson här i riksdagens kammare som talade vitt och brett om klimatarbetet och Parisavtalet, och här står vi 24 timmar senare och lyssnar på det största underlaget i regeringsunderlaget som rent ut sagt drar hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen, säger Selin.”

  Det är en lång väg att vandra innan vi får något vett i denna debatt.

 21. Christian H

  Så Sehlin (s) tycker att Elsa Widding drar hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen. Jag anser att Elsa Widding har rätt och att det klimatarbete som bedrivs förtjänar att drunkna i den mest vidriga sörja av exkrementer, spyor och annat äcklig som tänkas kan. E.W. har sakkunskap inom energi-och klimatområdet, vilket absolut inte kan sägas om vare sig den nytillträdda eller den avgående klimatministern. Det är en stor skam för Kristersson att han utsett en stackars hjärntvättad klimataktivist till en ministerpost. Dock alltförtypiskt för hur dagens politiker verkar. De tycks förakta alla med gedigna kunskaper och prioritera plakatbärande och skrikande aktivister. Med avsky kan jag också konstatera att ingen minister är äldre än Kristersson själv och han är 58 år! Detta är förutom kunskapsförakt även åldersdiskriminering! Andra nationer förstår att livserfarna människor är de mest lämpade att leda. USA leds t.ex. av Joe Biden som skall fylla 80 i november och Putin är 70 år. Jag gillar visserligen ingen av dem, men har förståelse för att man väljer personer i deras ålder.

 22. Katarina

  Hoppas Elsa orkar hålla ut i debatterna jag är rädd att hon kommer att vara ganska ensam. Men jag hoppas hon omvänder fler!

 23. Göran J

  Heja Elsa
  Det är mycket positivt att Elsa vågar att tala sanning i den kompakta klimatkyrkan som vår riksdag är.
  Att Herr Selin gick i spinn redan innan han hade öppnat mun är bara ett bevis på hur grundlurade och lättledda våra politiker på vänsterkanten är.

  Att herr Selin skäms förstår jag, hela hans världsbild förändrades på en sekund när han fick höra på en politiker som har vetenskapliga fakta i ryggen.
  Tack igen Elsa.

 24. SatSapiente

  #15 Göran J
  Luftledningar är mycket billigare än jordkablar. Och undervattenskablar är ännu dyrare än nedgrävda jordkablar. Med rådande säkerhetsläge ska man kanske inte heller satsa på undervattenskablar inom Sverige annat än där det är absolut nödvändigt t.ex. till Gotland. Samtidigt inskränker luftledningar mer på markanvändningen, man kan t.ex. inte lägga byggnader under luftledningar och det gör att tillstånd och ersättningar måste klaras av innan man drar nya luftledningar. Undervattenskablar till andra länder går att ”räkna hem” vid export, billig el in, dyr el ut. En ”Sverigekabel” utanför kusten för att föra el från norr till söder blir lång och dyr och skulle minska skillnaden i pris mellan norr och söder vilket i sin tur skulle minska ev lönsamhet för kabeln. Dessutom är det osäkert hur länge det är ett överskott på el i norr med alla elkrävande nya projekt.

 25. Ulf

  Bara så ni vet det så råder det konsensus i forskningen om att vi har en klimatkris. Var dessa uppgifter kommer ifrån vet ingen, men konsensus it is.
  Var får folk alla dumheter ifrån.

 26. SatSapiente

  #17 GK
  Jag vänder mig mot att använda genomsnittlig elproduktion som ett mått på elsystemets styrka och förmåga att ladda elbilar, det är inte årsproduktionen i TWh som är begränsande. Det är inte elen som ”tar slut”. Det är effekten som inte räcker till, speciellt inte om högeffektsladdare planeras i större skala, vilket verkar vara trenden nu.
  Ett kärnkraftsverks hela effekt, 1000 MW, räcker till att förse c:a 6600 st snabbladdningspunkter á 150 kW med el samtidigt. Väljer vi istället 250 kW räcker det till 4000 samtidiga snabbladdningar och inget annat.
  Sen är det väl så att vi inte kan avsätta all tillgänglig elproduktion för laddning av elbilar enligt ditt räkneexempel. El behövs till annat som industridrift, värme och belysning.

 27. Sören G

  Vi hör dagligen på nyheterna när det rapporteras om extremväder eller någon miljöskada och bland möjliga orsaker som räknas upp så kommer tillägget ”och det förvärras av klimatförändringen”.
  Journalister är övertygade om att det finns ett klimathot och vare sig det står i rapporten eller inte så lägger de tydligen till det.

 28. Håkan Bergman

  Strålande tider, dagens andra elavbrott. Dom första 30 åren på den här adressen hade jag inte ett enda som jag märkte av. Nu skriver vattenfall klart 2030, nå jag hade nyss ätit och hade en full mugg kaffe när det blev svart.

 29. foliehatt

  Var kan man se Elsas debatt i riksdagen? finns den så man kan se den i efterhand?

 30. Rossmore

  #19 et al

  Såg en kort sekvens av Elsa Widding i Riksdagen idag och det är uppenbart att hon är ovan och obekväm med formatet i Riksdagen. Hon behöver öva och få rutin. Sen kan det bli bra.

  Att hon har rätt i sak spelar ingen roll om hon presterar som idag.

 31. Paul Håkansson

  Härligt nu har Ebba tagit plats i riksdagen. Kan redan konstatera att min lagda röst på henne var välgrundad.

  Det finns ingen klimatkris och Sverige borde i stället fokusera på riktiga miljöfrågor. Ungefär så kan man sammanfatta Elsa Widdings (SD) anförande i riksdagen på onsdagen. Även Jytte Guteland (S) sade något intressant under sin replik: att det egentligen är Sverigedemokraterna som numera styra Sverige. SD är ”de sociala ingenjörerna bakom regeringen”, påstod Guteland bland annat under debatten.

  Det hann inte gå lång tid efter valet i september innan den nya riksdagsledamoten och energianalytikern Elsa Widding, som flera gånger medverkat i Swebbtv, började kritisera klimathysterin – på plats – i Sveriges riksdag.

  – Ordet kris bör vi använda med stor försiktighet, inte minst nu när Sverige befinner sig i en väldigt allvarlig energikris, där många gamla som har ont om pengar och svårt att klara elräkningen snart måste gå till sängs tidigt för att slippa frysa, sade hon i kammaren idag.

  – Det borde inte behövas, vi vet vad som kan göras här och nu. På kort sikt, utöver effektivisering och att spara el, så handlar det om att snabbt öka kraftvärmeproduktionen – oavsett bränsle. Att vi skulle befinna oss i en klimatkris, anser jag saknar vetenskapligt stöd. Det gjorde vi senast på 1960-talet, när somrar uteblev eller blev så korta att man inte hann skörda.

  – Den så kallade klimatkrisen motiverar att enorma summor satsas på att minska utsläppen av koldioxid i Sverige och inom hela EU, samtidigt som påverkan på den globala temperaturen vid seklets slut av alla dessa åtgärder knappast är mätbar. Vi vet att om exempelvis Sverige minskar sina utsläpp från dagens 0,14 procent av de globala utsläppen till noll, så kommer temperaturen vid seklets slut enligt IPCC att minska med ynka 0,0027 grader, alltså ingenting. Allt vi gör inom klimatområdet är symbolpolitik, förklarade Elsa Widding.

  Enligt Widding kommer Sveriges ansträngningar aldrig kunna mätas som en temperaturpåverkan.

  – Det är bra om man förstår det, påpekade hon och fortsatte:

  – Varför fokuserar vi inte i stället på de mer akuta miljöfrågorna, där vi skulle kunna göra skillnad?

  Widding undrar var till exempel satsningarna på att minska miljögifter och läkemedelsrester är.

  – Slutsatsen är att alldeles för stora resurser läggs på utsläppsminskningar. Mer fokus och resurser måste i stället läggas på miljöfrågorna, där vi med fog kan tala om en global kris. Högsta prioritet måste också vara att ingen ska behöva frysa ihjäl i vinter.

  Under diskussion sade Jytte Guteland (S) något intressant. Hon hävdade att det är Sverigedemokraterna som idag styr Sverige.

  – Vi har förstått att SD i mångt och mycket är de sociala ingenjörerna bakom regeringen, och därmed den nya maktfaktorn i Sverige – egentligen de som i störst utsträckning styr Sverige. Och därför är det ju väldigt relevant att ta reda på vad ni tycker om klimatpolitiken och att ni verkligen är pålästa och driver på, sade Guteland bland annat i sin replik.

 32. Ivar Andersson

  #20 Ulf
  S-ledamoten Markus Selin ska skämmas eftersom han inte förstår att det är vetenskapen som representerar verkligheten och konsensus den klimathotsreligiösa sektens tro på resultatet av 102 klimatmodeller. Varför behövs 102 klimatmodellen. Om forskarna vet hur klimatet fungerar räcker det med en modell. Men eftersom forskarna inte vet behövs minst 103 klimatmodeller eftersom de 102 som används inte förmår att modellera klimatet.

 33. Håkan Bergman

  Energi- och klimat-debatten, scrolla ner till Elsa i talarlistan
  https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/allmanpolitisk-debatt/allmanpolitisk-debatt-klimat-miljo-och_HAC120221019al1

 34. Ulf

  28 Håkan,

  2030? Det är ju då vi ska ha fixat Parisavtalet. Fixar du det utan el så länge?

 35. Ulf

  32 Ivar,

  Nej men hon får otroligt dålig press och kallas klimatförnekare förstås. Så det är en lång väg att vandra.

 36. Håkan Bergman

  Ulf #34
  Med en chromebook och en fulladdad mobil kan man slå världen med häpnad. Men Vattenfall gör framsteg, det senaste avbrottet, nr 4 idag, var bar några minuter långt, och just nu kan jag använda bredbandet. Men pannlampan får hänga kvar runt halsen resten av kvällen. T.o.m. min server går.

 37. Paul Håkansson

  Rödgrön ilska i riksdagen – Elsa Widding (SD) ifrågasätter klimatkrisen

  https://www.youtube.com/watch?v=kN-0gm7zYac&ab_channel=Samnytt

  Sträck på dig Elsa, kommentarerna är överväldigande. Ett exempel; Klimatfakta mot klimatreligion – det ska verkligen bli intressant att följa!

 38. Brutus

  #32 Ivar A : Betr antalet modeller. Jag tycker inte att det är helt orimligt att ha flera, men då skall de kallas scenarios. Låt mig ta ett exempel från ett annat håll. Antag att vi vill se på utvecklingen av BNP de närmaste 10 åren. Då måste vi ju t ex veta hur arbetslösheten utvecklas. Eftersom vi inte vet, får vi ta t ex konstant 6 %, ökning från 6 – 9 % under perioden, minskning från 6 – 3 % under perioden osv. Värdena är här gripna ur luften och bara exempel på indata. Om vi sedan har tre olika exempel på exportöverskottets utveckling är vi inne på 3*3 olika förlopp. För varje extra variabel vi för in ökar antalet alternativ. Även med samma uppsättning indata kan olika prognosmakare få olika utfall eftersom modellernas konstanter och funktionssätt i övrigt kan varieras. Slutsatsen av detta resonemang är bl a att utfallen på allt längre sikt blir allt mer osäkra. Att då göra långsiktiga investeringar grundade på dylika scenarios är mycket vanskligt.

 39. Gunnar Juliusson

  Förmiddagens debatt i Riksdagen om klimat och energi kan ses på SvTPlay, sök Forum. Elsa Widding talar efter 57 minuter, och tre socialdemokrater, bl.a. Selin och Jytte Guteland samt en miljöpartist replikerar.

  Miljöpartistens replik till Elsa Widding innehöll en vision om att det kommer bli mycket faktagranskning.
  Ja, det får vi verkligen hoppas!

  På Rapport just nu visas kort avsnitt från Elsas anförande, och naturligtvis får Märtas Stenevi tala om ’klimatförnekelse’. Kommer förstås som förväntat bli stor uppståndelse i media.

 40. Fredrik S

  Nyheterna i SVT hade ett lite skärrat inslag om Elsa med korta klipp från hennes tal och flera kritiker som fick spy galla om att detta är oerhört allvarligt att någon kan säga så i deras fina församling. Det hela avslutades med sossen i riksdagen som fick kalla henne för klimatförnekare, sedan slutade inslaget.

  Bemötandet var ju väntat och budskapet från sagovärldens goda riddare är ju att Elsa upprör värre än alla Putins i världen tillsammans.

  Lite dramatik i det normala oktobervädret.

 41. GK

  Till #26 SatSapiente

  Naturligtvis har du rätt i ditt påpekande, men det är inte det som är min poäng.
  Med mitt enkla räkneexempel vill jag bara visa hur långt vår genomsnittliga eleffekt räcker.
  Vårt elsystem kommer att kollapsa långt innan hälften av våra nuvarande bensin- och dieseldrivna bilar ersatts av elbilar.

  För övrigt delar jag uppfattning med er övriga som kommenterar: All heder till Elsa Widding. Effekten av dagens debatt var som att sticka ner en pinne i ett getingbo och röra runt. Mycket underhållande 😊

 42. Fredrik S

  Gunnar Juliusson #39

  Japp, faktagranskning vore toppen.

  Tyvärr tror jag inte det blir så mycket av det för de som vill oss få tro på sagor vet att det inte är till deras fördel.

 43. Mario

  #39
  Det viktiga är nu att inte SD svajar och tar sin hand ifrån henne. Inte heller regeringspartierna bör ta avstånd även om det blir svårt för dem förstås. Kan de säga att det finns andra perspektiv som man bör lyssna till och inte avfärda reflexmässigt? Vågar Ubbhultarn backa upp? Jobbet har bara börjat! Kämpa på Elsa!

 44. Anders

  Ang. presentationen av Elsa i Rapport måste man ifrågasätta den journalistika objektiviteten. Uppenbarligen fulklippte man helt brutalt ned det unika och ovanliga inlägget av debutanten i Riksdagen. Samtidigt som man lät det bitska rutinerade mp-röret få minst lika lång tid att såga, håna och kränka stackars Elsa! Statstelevisionen bekänner oblygt sin ILLRÖDA färg dag 1!

 45. pa

  Den media som idag talar illa om fakta kommer i morgon att vara död!

 46. foliehatt

  Tack Gunnar Juliusson #39.

  Vilken Hjältinna hon är, Elsa.
  Ovan vid formatet och estraden så sopade hon ändå banan med sina opponenter.

  Krösamajorna i de grön/röda socialistpartierna kommer att få stora problem med henne under hela mandatperioden. Jag tror de i mångt och mycket kommer att undvika att ta replik på allt klimatrelaterat som Elsa talar om.

 47. Håkan Bergman

  Skippa SvT, gå till originalet där kan man navigera i talarlistan i spelarens högerkant.

  https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/allmanpolitisk-debatt/allmanpolitisk-debatt-klimat-miljo-och_HAC120221019al1

 48. BD-Nille

  Manuell Förbrukningsfrånkoppling (MFK) samt Automatisk Förbrukningsfrånkoppling (AFK) styrs av Svenska Kraftnäts föreskrift:

  https://www.svk.se/siteassets/1.om-kraftsystemet/legalt-ramverk/foreskrifter/svkfs-2021_1_forbrukningsfrankoppling.pdf

  Dessa kan tillgripas vid effektbrist.

  MFK görs manuellt (via fjärrkontroll från nätdriftcentral) inom 15 minuter efter order från SVK.

  AFK är ett systemskydd som agerar automatiskt baserat på frekvensen. Det går i aktion vid frekvens <48,8 Hz.

  Risk för MFK kan stå klart redan dagen innan, om tillgängligt utbud (inkl import) inte möter efterfrågan, dvs inte bildar priskryss för kommande dygnets alla timmar. Det går alltså att utlysa beredskap för MFK i förväg. Men order om att verkställa MFK ges i drift-timmen, aldrig i förväg.

  AFK är en sista livlina vid befarad effektbrist.

  AFK ska förstås också skydda mot sammanbrott vid direkta fel i kraftsystemet, tex fel som medför att mycket elproduktion faller bort.

 49. Ann Löfving-Henriksson

  Angående Elsas debut i riksdagen så har statsministern tyvärr, enligt morgondagens SvD sid 12, sagt ATT det föreligger klimatkris. Olyckligt att han lägger sig i denna debatt. Han borde börja med att reda ut vad olika personer kan mena med klimatkris.
  Nu ska han ju dessutom åka ner till COP 27. Han får gärna åka dit men han måste sätta sig in i frågan det vill säga ta reda på vad klimatvetenskapen säger innan han åker dit på riktigt.
  Vetenskapen trumfar även en svensk statsminister.

 50. Paul Håkansson

  Det blev precis som jag trodde då Elsa ställs mot klimatalarmisterna gällande kunskapen vid klimatdebatter i riksdagen. Det är som att se en match mellan lag från Champions league och korpserien, en total utskåpning i faktakunnande. Helt underbart att hon även fick med 0,0027 grader då det fullständigt visar hela idiotin. Det är ju ändå deras kära IPCC som säger detta.

 51. Stort grattis till Elsa! Detta är ett genombrott – riksdagen ger henne just den plattform som annars brukar förnekas oss klimatrealister.

  Många tidningar skriver om vad hon har sagt, vilket är det väsentliga. Att sedan folk är upprörda är bara bra.

  Det kommer ett inlägg med länkar om detta på fredag.

 52. #38 Brutus

  Begreppet scenarios är hos IPCC redan upptaget. Det betyder olika gissningar om hur befolkningsutveckling, teknikutveckling, mm. skall komma att bli i framtiden. Ur dessa gissningar gissar man hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Dessa gissningar sätts samman till datafiler, senast CMIP6, som utgör indata till klimatmodeller.

  Modellerna innehåller också en massa gissningar av olika slag. Massor av fysikaliska fenomen kan inte beräknas, man gissar rimliga funktioner och sätter in parametrar i dessa funktioner. Olika forskargrupper gissar naturligtvis olika. När man medelvärdesbildar 102 modellresultat är det medelvärdet av alla forskargruppernas gissningar man vill ha.

  Samtliga modeller levererar resultat för olika scenarier som RCP2-4.5 (troligast) eller SSP1-2.6 (ungefär Parisavtalet)

  Varje modellresultat är i sin tur medelvärdet av många modellkörningar med lite olika vädersituation i startpunkten. Vädret är kaotiskt, men medelvärdet av många modellkörningar med olika startpunkter är stabilt och anses representera den troligaste utvecklingen för respektive modell och därigenom klimatet.

  Det hela är fullt logiskt enligt min mening, men naturligtvis väldigt osäkert. Spridningen mellan körningar i en enskild modell är typiskt ±0,2 grader. Det är den kaotiska spridningen som man fullt korrekt hanterar genom medelvärdesbildning.

  Spridningen mellan alla modeller för SSP2-4.5 är 2,1 till 4,2 grader för medeltemperaturen åren 2081-2100. Medelvärdet är 3,2 grader. Nu vet IPCC att modellernas medelvärde ligger för högt och det har man korrigerat för – exakt hur vet jag inte, men det handlar om att kalibrera medelvärdet mot historiska temperaturer. Tabellen i SPM anger trolig temperatur 2081-2100 till 2,7 grader, intervall (very likely) 2,1 till 3,5.

  Det framgår mycket tydligt att man inte tror att modellerna ger någon exekt beskrivning av den temperatur (med åtföljande havsnivåhöjning mm.) som skulle bli vid seklets slut ifall det scenario man i dag tror på skulle råka stämma med utvecklingen på nästan 80 års sikt. Beträffande scenarierna har dom ändrats våldsamt mellan rapporterna. Det ursprungliga BuA (bussiness as usual) från 1990 var i rapporten 2013 reducerat med ungefär en faktor två på grund av freonförbudet och andra åtgärder mot SF6 och diverse halogenerade kolföreningar. I senaste rapporten 2021 har scenariot reducerats med nästan en faktor två igen.

  Vad man kommer att tro om växthusgasutsläpp nästa gång står skrivet i stjärnorna, men jag kan mycket väl tänka mig att FN:s prognoser för världens befolkning kommer att räknas ner igen och att prognoserna för framtida kärnkraft kommer att räknas upp. Osäkerheterna i scenarierna är nog större än osäkerheten i modellerna. Att fatta beslut under mycket stor osäkerhet är svårt, ångestladdat skulle jag säga. Klimatångest.

  De faktorer som är lättast att påverka är nog långlivade fluorföreningar, befolkningsutvecklingen och energiförsörjningen (CO2) i denna ordning. Att som Elsa provokativt sa i riksdagen (ungefär): ”Vi borde bygga högeffektiv kolkraft i fattiga länder. Annars bygger dom det som är billigast och då blir utsläppen av CO2 och en massa luftföroreningar mycket högre.” Välstånd resulterar erfarenhetsmässigt i att nativiteten sjunker. Det vore bra för berörda länder, emigrationstrycket mot västvärlden, CO2 utsläppen mm. Att lyfta fattiga länder med enbart ”grön” teknologi går för långsamt och skulle vara skadligt för klimatet (ifall man tror att klimatmodellerna är någotsånär rimliga.)

 53. KarlP

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-ledamot-klimatkris-saknar-stod-i-vetenskap
  En artikel där det suckas om att Elsa har helt fel utan ett enda exempel på det. Ska man acceptera att skattepengarna går till sådan här propaganda?
  Fattar inte hur en sådan här artikel kan publiceras.

 54. Brutus

  #52 Leif Å : Jag tror att vi är överens. Du har beskrivit klimatmodellernas underbara värld, vilken jag definitivt är dåligt insatt i. Jag ville visa att det inte alls är märkvärdigt att man får olika utfall och att det beror på olika antaganden om enskilda variablers utveckling och betydelse, vilket gör att man definitivt inte kan dra slutsatser på lång sikt. Inverkan av CO2 t ex i sig och beroende på koncentration.

 55. Brutus

  #53 KarlP : Läste precis artikeln du länkade till. Oerhört vinklat. DDR-TV!!

 56. Ulf

  Ingemar 51

  Problemet är att de inte skriver vad hon sagt utan fulciterar och fulklipper.

 57. Ulf #55,

  Javisst, vi känner ju väl till metoderna. Problemet för dem är att Elsa har en plattform i politiken och i mediavärlden. Som hon faktiskt inte kan bli avsatt från ens om Jimmy (av någon för mig mystisk anledning) skulle vilja avsätta henne. Hon kan lämna partiet men ändå sitta kvar i riksdagen.

 58. Claes Forsgårdh

  Hej och stort tack Elsa!
  Helt suveränt! Sätt dessa okunniga och hjärntvättade politiker på plats med ditt oerhörda kunnande!

 59. Lars Cornell

  #35 Ulf. ”det är en lång väg att vandra”
  Ja, men korthuset har börjat falla.
  Jag vet inte din erfarenhet med korthus. Men då kan jag berätta för dig att det brukar gå både fort och lätt och ireversibelt.

 60. Ulf

  Ingemar, Lars,

  Jo men gå ut på gatan och fråga gemene man. Fortfarande tror de flesta på klimatkris. Om nu Elsa utmålas som en dåre av media, vad händer då?
  Jodå korthus finns det erfarenhet av. Exempelvis Berlinmuren. Det får fort när det händer, men jag vill inte vänta så länge. Det kostar för mycket.

  Det måste hittas sätt att på ett mer produktivt vis ifrågasätta förljugen media.
  Det är inte första gången det ljugs. Invandringspolitiken var samma sak. Ska vi verkligen vänta tills skadorna blir ännu mer omfattande än alla dessa skjutningar.

  Jag tycker det bör påpekas överallt möjligt hur nu media förtalar. Alla dessa fulciteringar, exempelvis kolkraften måste bekämpas.

 61. Gabriel Oxenstierna

  Elsa fulklipps och fulciteras i systemmedia. Inget oväntat.

  Däremot är SD:s kanal Samtiden 100% positiv. Dick Erixon skriver att hon ”krossar en bubbla i riksdagen”.

  ”Riksdagen har fått en ledamot som inte räds att lyfta vetenskap och fakta i klimatdebatten.”
  ”En av riksdagens mest spännande nyvalda ledamöter är Elsa Widding, civilingenjör som deltagit i klimatdebatten under många år. Nu tar hon plats i riksdagen och kan från talarstolen skapa lite mer verklighetsbaserad debatt om klimatet.”

  https://samtiden.nu/2022/10/elsa-widding-krossar-bubbla-i-riksdagen/

 62. Daniel Wiklund

  Söndagen den 18/7 2004 skrev Herman Lindqvist en krönika i Aftonbladet med rubriken ”Väderrekord ledde till massutvandring”. Den handlade om nödåren på 1860-talet och speciellt om 1867. Han skriver ” Sommarvädret slår alla rekord. Men det kanske är en liten tröst att höra att det faktiskt har varit värre och det långt innan någon hört talas om ozonlager, växthuseffekten eller andra av människor framkallande naturkatastrofer. Nätterna i mitten av juli månad år 1867 kallades för ”halshuggarnätterna”. Värst var det natten mellan den 17 och 18 juli då frosten tog det årets skörd och utsädet för året efteråt. Det fanns inga marginaler, bönderna hade inga reserver kvar, detta års katastrof följde nämligen på somrarna 1865 och 1866, som hade varit lika svåra.” Sommaren 1868 blev mycket varm och mycket torr. ” Jorden brändes under en tropisk hetta, det var kring 30 grader varje dag. Då det årets ynkliga skörd skulle tas hem, vräkte regnet ner för att snabbt övergå i snö”. Osv. ” Dödligheten (1867) för hela befolkningen blev 22 promille, så hög dödlighet har sedan dess aldrig registrerats på ett år. Numera håller sig dödligheten kring tio promille. Detta var den sista stora naturkatastrofen i Sverige”. I varje fall den senaste klimatkatastrofen i Sverige. Det gick att skriva så i Aftonbladet 2004.

 63. jax

  I stället för att tjafsa om semantik, och direkt hamna i klimatförnekarfållan, borde Elsa vara konstruktiv och använda sin verkliga expertkompetens till att komma med reella förslag när det gäller energisituationen. Hon kan ju beskriva allvaret i den uppkomna situationen, vad som behövs för att åtgärda den och hur det ska gå till rent tekniskt. Där har hon sin största uppgift. Utan att blanda in önskedrömmar och krig i andra länder.
  Då undviker hon ju också missriktad kritik från meteorologer och miljövetare.

 64. Ivar Andersson

  Elsa Widding gjorde avtryck i första riksdagsdebatten. Oppositionen hade inga argument utan använde bara fula ord som klimatförnekare.
  Grattis till Elsa som gör som Greta säger och lyssnar på vetenskapen i stället för den klimathotsreligiösa sekten.
  Stå på dig Elsa !!!

 65. Paul Håkansson

  jax
  10:05, 2022-10-20

  Om du följt henne i alternativmedia så har hon framfört detta otaliga gånger och allra helst i valkampanjen. Dessutom var hon med och presenterade den energiomställning som hon hjälpt SD att ta fram. Så hon gör enorma insatser på det området. Om vi sedan tittar på den energipolitik som presenterades i Tidö-avtalet så överensstämmer den till mångt och mycket av det Elsa och SD framfört. Så jag tror hon har gjort stort avtryck inifrån utan att vi vet om det.

 66. jax

  #65 Paul Håkansson
  Det är ju det jag vet och sett, därför menar jag att hon bör fokusera på det i talen i riksdagen också. Tror inte riksdagsmännen törs ta i alternativmedia med tång!

 67. tty

  #15, 24

  Det är inte tekniskt problemfritt med högspända växelströmskablar. De påverkar stabiliteten i nätet. Det är därför inte bara kostnaderna som gör att Svenska Kraftnät spjärnar emot de ständiga kraven på kablifiering. Tyvärr torde det vara totalt omöjligt att förklara orsakerna för gemene man, för att inte tala om politiker. Här finns en utförlig beskrivning av problemen, men jag varnar att den inte är helt lättläst:

  https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1565342/FULLTEXT02.pdf

 68. Berra

  #62: Daniel Wiklund

  Tror greta missade denna lektionen.

  https://www.svtplay.se/video/jnAa2Pe/ett-satans-ar

 69. BD-Nille

  #67 tty

  ”Det är inte tekniskt problemfritt med högspända växelströmskablar. ”

  Helt rätt. Här finns en blott 7-sidig beskrivning av problematiken.

  https://www.svk.se/contentassets/39ee9082aba940b4ab0fbbd52f47f04b/skrivelse-till-departementet_20210129-final.pdf