Kan vad som helst gå an i klimatets namn?

Tovatt

Oavsett vilken partifärg man har i glasögonen är det kristallklart att ett parti – Miljöpartiet – har orsakat vårt land större skador än något av de övriga. Det tillåter vi oss som partipolitiskt obundna fria debattörer att skriva eftersom det är fakta.

Det gäller till exempel energipolitiken och reduktionsplikten för drivmedel. Två väldigt tunga politikområden där de själva erkänt och i sin brist på omdöme är uppenbart stolta över vad de åstadkommit. Fast då hade inte verkligheten hunnit ikapp som nu och de ansåg att de med fog kunde ta åt sig äran.

Ministerstyre och att trixa med rättssystemet i miljöfrågor går an om man tror sig ensam veta bäst att klimatkatastrofen finns om hörnet och det är bråttom.

I energipolitiken lovade MP att stänga fyra reaktorer och satsa på förnybart. Lise Nordin har stolt förklarat hur de manövrerat för att få in vindkraftfantasten Tomas Kåberger i Vattenfalls styrelse. Förre VD:n, Magnus Hall, är civilingenjör. Ett handikapp när MP står för ägardirektiven. Anna Borg utan den ingenjörsbelastningen är följsammare. Ett flagrant exempel på ministerstyre.

Resultatet är en elförsörjning i fritt fall.

Reduktionsplikten och hanteringen av Preems miljöansökan för utbyggnad av kapaciteten för raffinering av olja i Lysekil är så förskräckligt att det är värt ett helt kapitel i listan om vanskötsel.

Det är obegripligt att övriga partier utom Sverigedemokraterna varit med på noterna.

Om vi försöker  reda ut  den här soppan var det viktigaste för regeringen att det skulle se bra ut. Vi skulle stoltsera med EU:s  högsta inblandning av biobränsle i bensin och diesel. Preem hade allting miljöprövat och klart i augusti 2020 för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Det skulle ha varit bra det globala perspektivet för både klimat och miljö. Problemet var att svenska koldioxidutsläpp skulle öka tre procent. Det skulle med normal beräkningsmodell påverka global temperatur med en tiotusendels grad år 2100. Men det rimmar illa med svensk i mage som världsmästare  på klimatet.

Tillbaka till nutid slog reduktionsplikten till stenhårt första februari och marknadspriset på olja stack iväg samtidigt på grund av kriget i Ukraina.

Sambandet mellan att Sverige har en reduktionsplikt för diesel som är fem gånger högre än EU:s genomsnitt och dubbelt så högt som EU:s mål för 2030 och debaclet kring Preems miljöansökan  är fakta. Dåvarande miljöministern Isabella Lövin och Lorentz Tovatt tog åt sig äran när Preem drog tillbaka sin ansökan.

Historien bakom kulisserna är inte vacker. Precis som med Cementa, beslutet om lagring av kärnkraftavfallet och andra miljöbeslut har MP sett till att de hamnade i långbänk. Till slut gav Preem upp ”under piska och mycket morot” och drog tillbaka ansökan. Lövin jublade. Löfven var lättad för att ha blivit av med en surdeg.

MP:s Lorenz Tovatt bekräftar detta genom att i bild på Twitter festa loss med två öl och kommentaren: ”Det här är tack vare Miljöpartiet. Vi såg till att frågan hamnade på regeringens bord. Vi har satt press på Preem och det är vi som sett till att det förnybara nu är mer lönsamt genom våra budgetsatsningar på bland annat förnybar energi och hållbar industri.

Oljebolaget Preem angav det låga marknadspriset på olja som skäl. De lovade istället att satsa fullt på biobränslet HVO.

Grund för omsvängningen var ministerstyre. Erkännande enligt ovan.

 • Preem hade klart med utbyggnad av kapacitet för oljeraffinering. Skulle ge tre procent ökade koldioxidutsläpp enligt Naturvårdsverket. Regeringen tar då över ärendet från Mark- och Miljööverdomstolen. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin: ”Regeringen bedömer att klimatpåverkan av den utbyggda verksamheten kan antas bli av sådan omfattning att regeringen bör pröva om verksamheten bör tillåtas eller inte.”

Enligt lag får regeringen ta över domstolsförfarande i unika fall. Typ hot mot rikets säkerhet. Knappast fallet med tre procent ökade koldioxidutsläpp. En tiotusendels grad påverkan på global medeltemperatur till år 2100! En så horribel lagvrängning är otänkbar i alla andra sammanhang. En tiotusendels grad om åttio år är inte en samhällsfara.

 • För att få ett företag att göra så stora kursändringar snabbt måste finnas goda skäl.
  Preems besked i september 2020: Det handlar bland annat om reduktionsplikten som successivt skärps fram till 2030 med ökade krav på inblandning av biobränslen i bensin och diesel, men också utökade möjligheter till stöd för bioraffinaderier. Regeringens beslut om en mer ambitiös reduktionsplikt och en uttalad vilja att stöda inhemsk förnybar drivmedelsproduktion har förbättrat investeringsklimatet för sådana satsningar.
 • Belöningen blev 20 miljoner i biosubventioner efter nedläggningen av utbyggnadsprojektet samt gratis utsläppsrätter värda en kvarts miljard kronor.
 • Reduktionsplikten ska höjas rejält. Svenskt mål 2030 är 66 procent. Fyra gånger EU:s mål. Subventionerad omställning. 40 procent av marknaden som har brist på varan och kunder som måste köpa och betala enligt lag. Preem ställde upp.

Resultatet ser vi nu. Som det mesta MP satts att sköta är det en hemlagad soppa. 60 procent av priset vi pumparna är skatt. Till och med skatt på skatten. Reduktionsplikten är minst lika stor skuld till situationen som marknadspriset på olja.

Karl-Petter Thorwaldsson myntade en avledande förklaring – Putinpriser. Men 2015 var oljepriset högre än idag och en liter bensin kostade 14,19. Diesel kostade 13,75. Får vi påminna om att finansministern hetat Magdalena Andersson sedan dess och till hon blev statsminister.

Nu har vissa fått kalla fötter och säger sig inte ha förstått det de röstat igenom i Riksdagen. Talar om att göra om och göra rätt. Det är dags.

Det är valår. Ska vi våga hoppas på att slippa de mest skadliga och åtminstone inte delegera viktiga framtidsfrågor åt extremister. Civil olydnad är allra minst lämpligt för politiker som är så besjälade av att rädda klimatet att de kortsluter miljödomstolarnas instanser.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Rebecca Weidemo Uvells värdefulla länkar.

Regeringen köpte Preems lojalitet – Rebecca Weidmo Uvell

Regeringen tar över Preem-prövningen | GT (expressen.se)

Även Naturvårdsverket är inblandade i Preem – Rebecca Weidmo Uvell

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Att Sverige begår det ena stora misstaget efter det andra tyder på att varken regering eller opposition har tillräcklig kunskap om de olika frågorna. Ideologi tar helt över.

  Var finns experterna? Var finns de stora riksdagsdebatter och hearings som skulle behövts inför besluten? Hur kan ett så litet parti som MP så totalt få dominera energi- och klimatdebatten?

 2. Lasse

  Även USA har rekordhöga bensinpriser-11 kronor per liter omräknat.
  När Biden tillträdde var priset hälften så högt.
  Allting är relativt och i Sverige är vi unika när det gäller priser på fossila drivmedel.
  Nu pytsar regeringen tillbaka en del av dessa skatteuttag om görs.
  Men den viktigaste åtgärden är att hålla MP borta från taburetten-
  Aldrig förr har så få skadat så mycket!

 3. Björn

  Exempelvis beträffande inblandningen av biobränslen i bensin och diesel, vilken är en tvingande åtgärd, har man här gjort några förundersökningar om eventuella konsekvenser på motorerna? Kan staten göras ersättningsskyldiga om det visar sig att motorer och bränsleledningar degenereras?

 4. Fredrik S

  Ingemar Nordin #1

  I Sverige sitter undersökande journalister och säkert en och annan politiker och tittar på senatsförhör i USA men verkar aldrig reflektera över varför vi inte har liknande här.

  Det känns ju åtminstone som ett lågprioriterat område?

 5. Evert+Andersson

  Vid Mikael Dambergs pressträff på måndagen 14/3 var det kriget i Ukraina och inget annat som var värt att nämna om orsakerna bakom.

  Följaktligen handlade alla åtgärder om bidrag utan 1,30 litern, som han sa var det mesta EU tillåter oss att sänka skatten. Men det är ju bara energi- och koldioxidskatten på sammanlagt är4,80 plus moms.

  Inget av det andra i paketet han presenterade adresserar grundproblemet att drivmedelspriset driver inflationen mot nya höjder på allting. Verkar som de inte förstår det.

 6. Lasse

  #5
  Det går fort ibland.
  Oljepriset är nu 98 USD/fat eller 5,91 kronor per liter.
  Innan Ukraina kriget var det 95 USD/fat eller 5,73 kronor per liter.

 7. Karl Eider

  Egentligen kan man inte klaga på MP. Ett litet skruttparti bestående av ett gäng tokstollar, som inte har någon koppling till verkligheten.

  Nej, felet är de övriga partierna, som tror att de måste iklä sig samma åsikter som MP, för att behålla sina väljare. Jag tror att det är en felbedömning. Det är främst journalistkåren som styr PK-korridorens riktning. Vanligt folk är i allmänhet trötta på allt som är PK.

  Så de övriga partierna borde veta bättre, att den ”gröna” omställningen leder mot avgrunden. (Vilket de troligen gör.) Men väljarnas röster väger tyngre och då tar man den väg som man tror ger flest röster. Då får Sveriges välfärd och framtid stå tillbaka. Att bli omvald är viktigare.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  GPs ledarskribent Håkan Boström, skriver idag att ”vi måste prata om att vänstern formar vår världsbild”. Det är ju bara att hålla med. Ge honom gärna kött på benen om detta specifikt MP:
  https://www.gp.se/ledare/vi-m%C3%A5ste-prata-om-att-v%C3%A4nstern-formar-v%C3%A5r-v%C3%A4rldsbild-1.67847459

 9. Johan Tisell

  Kort om biobränslen och odlingsareal.

  Som ingenjör är man van vid rimlighetsbedömningar och överslagsberäkningar.

  En man förbrukar ca 2 400 kCal/dygn. Det motsvarar 3 dl matolja. (En kvinna litet mindre)

  Matolja, diesel och bensin har ungefär samma energiinnehåll.

  En man förbrukar alltså ekvivalent 3 dl bensin eller diesel per dag.

  Antag att var 6:e människa har en bil och den förbrukar 1,8 l bränsle per dygn (6 ggr mer än mannen).

  Då skulle bilismen behöva exakt ett jordklots jordbruksareal extra.

  Med 60 % inblandning i hela värden, 0,6 jordklot. Osv.

  Är det ingen inom MP som tänker??? (Nä, det visste vi ju redan)

 10. Miljöpartisterna, speciellt Lorentz Towatt, är mästare på att provocera.

 11. Roland Salomonsson

  Dags att mynta begreppet ”MP-priser” för el. Marknadspriset för el i södra Sverige är ”EU-priser”.
  Att blanda in nedskitande och naturförstörande ”biobränslen” ger ”S-priser”.

 12. Göran J

  Igår fick vi se i Svensk TV hur en journalist i Rysslands statliga TV håll upp en skylt med texten ”stoppa kriget”
  länk här: https://sverigesradio.se/artikel/rysk-redaktor-avbrot-direktsandning-protesterade-mot-kriget

  Jag undrar när någon ur den svenska journalistkåren kommer att förstå att vi luras av regeringen även här i Sverige.

  Vi sätts ännu inte i fängelse men vi är nära nu om man ser hur T.ex. Elsa Widding, Lars Bern med flera behandlas av Vår statliga television.

  Regeringen har ju också beviljat stora summor pengar till Chalmers att forska hur de som har en annan utgångspunkt i klimatfrågan än Regeringen skall kartläggas och bestraffas.

  Vi förfasar oss över Putin men bör nog fundera hur det är med sanningen, och demokratin även här i Sverige och våra regeringsföreträdare inte håller sig till den fakta som bevisligen finns.

 13. Paul Håkansson

  Roland Salomonsson
  13:47, 2022-03-15

  Frityroljan ger S-priser på dieseln.
  Tycker jag låter alldeles utmärkt

  På tal om Lars Bern, insiktsfull analys om världsläget.
  https://nyheter.swebbtv.se/det-pagar-redan-ett-tredje-varldskrig/

 14. Brutus

  #12 Göran J : Det är nog en liten överdrift du gör med Chalmers. Jag tvivlar på att anslag kommer från regeringen. Ej heller är syftet att kartlägga oss oliktänkare. Syftet är ej heller att få möjlighet till bestraffning av oss. Jag tycker i o f sig att denna typ av attitydundersökningar är av intresse. Fokus för den aktuella undersökningen är dock alltför snävt. Man kan heller inte tro på ”forskarnas” objektivitet i o m att vi benämns klimatförnekare vilket i sig är avsiktligt nedsättande, men även ett innehållsmässigt uppenbart korkat uttryck. Hade man skrivit klimathotsskeptiker el liknande tycker jag att det skulle vara OK. Minst lika intressant hade det varit att t ex undersöka Greta-gruppens attityder och kunskaper rent allmänt. Liksom journalistkårens.
  Avslutningsvis : När jag var ung ansågs Chalmers vara en attraktiv TEKNISK utbildningsinstitution. Det verkar ju inte riktigt vara så nu, när man ägnar sig åt sociologi och socialpsykologi.

 15. Göran J #12,

  Det står tydligen också ”de ljuger för er här”. Tänk om någon modig Tv-journalist hade vågat stå bakom Erika Bjerström med en sådan skylt! Undrar om SVT hade nöjt sig med att propsa på bara 15 år i fängelse? 🙂

  Sanningen om klimat- och energipolitiken är en bristvara. Finns det någon SVT-journalist som vågar lägga skulden för krisen på den röda, och till stor del fortfarande den gröna, regeringen?

 16. Paul Håkansson

  Biden försöker infiltrera FED med en klimataktivist. Helt sanslöst vilka tokstollar som nu styr USA bla annat John Kerry som totalt skiter i att folk dör i ett krig utan uppmanar till stor försiktighet så att inte kriget släpper ut för mkt CO2. Rent äckligt att höra.

  ”Raskin is an advocate for pushing forward the Build Back Better agenda by banning investments in fossil fuels. In May 2020, Raskin wrote an op-ed that stated the Federal Reserve should simply refrain from investing in energy. “The decision to bring oil and gas into the Fed’s investment portfolio not only misdirects limited recovery resources but also… undermines urgent efforts to counter surging carbon dioxide and methane emissions, which are bringing us closer to the catastrophe of an unlivably [sic] hot planet,” she stated. She reiterated her position countless times and has urged all financial regulators and auditors to “mitigate climate-related threats by stepping forward and incentivizing a rapid, orderly, and just transition away from high-emission assets.”

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/did-manchin-just-save-the-federal-reserve/

 17. Lasse

  #8 o 14
  Göteborg är befläckat med Chalmers jakt på avvikande i klimatfrågan en jakt som även SOM bidrar till.
  En skam en demokrati, där alla åsikter bör kunna finnas.
  Även MPs

  Det som är ironiskt är att Magnus Hultman som jagar förnekare har en avhandling som totalt sågar utopin med vätgassamhället vi var på väg in i !
  Hoppas han gör någonting där om det behövs!

  Fö har vår man i IPCC (Deliang Chen Chalmers) skrivit ett papper där han visar att havet inte stiger mer fort än förr .

  Det är för roligt för att glömma tycker jag 😉

 18. Göran J

  Idag har jag blivit lovad en gåva på 1000 Skr skattefritt av vår finansminister för att jag äger en bil.

  Gåvor brukar inte vara beskattade men eftersom jag ämnar köpa diesel till min bil för dessa pengar tar Finansministern direkt tillbaka ca 600 Skr i skatter.

  Känns lite som jag blivit lite lurad? 🙁

 19. Mats Kälvemark

  #14 Brutus
  Du får nog läsa på lite bättre. Martin Hultman, Chalmers, har sammanlagt under rubriken ”Klimatklivet” fått nästan 11 miljoner från statliga Energimyndigheten för kartläggning av ”klimatförnekare”, naturligtvis inklusive ett genusperspektiv.
  https://klimatupplysningen.se/miljarder-forsvinner-klimatpolitikens-svarta-slukhal/

  Klimatklivet uppvisar mängder av mer eller mindre fantasifulla projekt. Tittar man i listan av beviljade anslag (inför 2020) får man intrycket att de har så mycket pengar, att de nästan har svårt att sätta sprätt på dem. Beviljade anslag till 2019-08-30 var 4,3 miljarder. Regeringen skjuter till ytterligare 3 miljarder varav 2 miljarder inom budget 2020.

  Vad är klimatnyttan med dessa nästan 11 miljoner till forskning om genusperspektiv och klimatförnekelse? Skattepengar till att förminska och förnedra ett stort antal människor. Naturligtvis från en MP-infiltrerad statlig myndighet som gödslar bort skattepengar in i svarta slukhål.

 20. Fakta är inte lika viktigt längre för forskare. Viktigare är den politiska agendan:
  https://bulletin.nu/studie-avslojar-kraftig-vanstervridning-bland-forskare

 21. Lars Cornell

  #17 Lasse
  Du häver ofta ur dig påståenden utan stöd i länkar eller likartat. Det du skriver är därför utan värde.

  1 – ”Magnus Hultman som jagar förnekare har en avhandling som totalt sågar utopin med vätgassamhället vi var på väg in i !”
  Var då någonstans?

  2 – ”vår man i IPCC (Deliang Chen) skrivit ett papper där han visar att havet inte stiger mer fort än förr.”
  Var då någonstans?

 22. Lasse

  #21
  Får väl leta reda på dessa uppgifter som jag har skrivit om rätt ofta här.
  Magnus H avhandling:
  https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A354840&dswid=-3481

  Deliang Chens papper har jag bara hört presenteras som fakta i radion-men den klarade inte granskningen och den har jag sökt efter men ej funnit-sorry!

 23. Fredrik S

  Varför ska Teslaägare få 1000 kr i drivmedelskompensation när de inte kan tanka?

 24. Mats Kälvemark

  #21 Lars Cornell, betr. nr #17 Lasse har han nog rätt om Hultman och vätgas:
  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A354840&dswid=5155

  Men sen har ju Hultman gjort en 180 graders flip synkat med en baklänges salto, som vi alla vet. I vilket annat land som helst skulle han ha blivit ”satt i finkan” för hets mot folkgrupp och rasism.
  Ni vet, målgruppen vita män som har trygg pension och kan säga och skriva vad de tycker om det infantila, politiskt MP-styrda samhälle som vi befinner oss i! Vi är extremt farliga för dem, för vi kan ge klimatnarrativet pyspunka med våra faktabaserade artiklar och uttalanden och få medborgarna att inse att verkligheten är att det inte finns något som helst klimathot.

 25. Brutus

  #19 Mats K : Jag invände att det inte var regeringen som finansierade. Forskning – riktig eller pseudo som den aktuella – brukar finansieras via forskningsråd, stiftelser eller som här myndighet.
  Med kartläggning menar jag uppspårning av i detta fall folk som etiketteras som klimatförnekare. Det innebär att man gör en lista med 1. Anders Andersson….. 9011 Östen Öberg. Då har lämplig inkvisitionsmyndighet möjlighet att söka upp och haffa dissidenten. Jag tror alltså ej att kartläggning varit fallet eller avsikten. Däremot ambitionen att ta fram underlag för att kunna hävda att klimatförnekare är äldre gubbs med god pension, vita och med en konservativ politisk uppfattning. Skandalös användning av skattemedel!
  Det kanske är så att vi har samma uppfattning men lägger litet olika innebörd i dem.

 26. Håkan Bergman

  Vore det inte mera intressant att studera vad invandrare från länder med ett betydligt varmare klimat än vårt tycker om ett något varmare framtida klimat i Sverige? Eller är svaret för uppenbart där?

 27. Ivar Andersson

  #26
  Majoriteten av svenskarna vill ha varmt väder på semesterorten sommartid. Därför är Medelhavsländerna populärare än Island och ingen verkar vara rädd för den goa värmen.

 28. Fredrik S

  Håkan Bergman #26

  Ja, det vore mera intressant.

  Dessa invandare tycker nog dessutom det är väldigt märkligt att man kan få 70000 av staten om man köper en bil för att förhindra ett något varmare klimat.

  Men det kanske ingår obligatorisk klimatlära i SFI numera?

 29. Fredrik S

  Världsledande!

  Sverige blir först i världen med att sätta utsläppsmål för konsumtionen om miljömålsberedningen får bestämma.

  – Nu får alltså Sverige ett klimatmål för alla utsläpp, även klimatarbetets blinda fläck, säger Amanda Palmstierna (MP).

  Nästa gång beredningen sätter mål kommer förmodligen hela världens utsläpp räknas in i Sverige.

  Kan vi inte bara fortsätta räkna utsläpp inom ett land och redovisa det för FN som hela välden gör idag och lägga ner miljömålsberedningen?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-kan-bli-varldsledande-med-nya-klimatmal

 30. Miljöpartiet är världsledande på att hitta på idiotiska saker.

 31. Fredrik S

  Daniel #30

  Jo och centerns talesperson säger att det är helt fantastiskt.

 32. Håkan Bergman

  Fredrik S #29
  Amanda får i DN också in frasen ”varje bråkdels grad gör skillnad”. Vem behöver termometrar när man kan ställa ut en miljöpartist som kan rapportera temperaturen med hög precision?

  https://www.dn.se/vetenskap/uppgorelse-om-varldsledande-klimatmal-klart/

  Går fortfarande att läsa i inkognitofönster.

 33. Brutus

  #29 Fredrik S : Även jag noterade detta. Är det konsekvensanalyserat? Vad är det för hybris eller mindervärdeskomplex, som driver den politiska eliten att få Sverige att ”ta ledartröjan” på så många områden som möjligt. Bistånd, flyktingmottagning, inblandning i fordonsbränsle, fossilfritt stål osv. Annat viktigare : PISA-fusk med ministerinblandning. Påverkan från regeringshåll i Kevinfallet (i alla fall enl Leif G W). Statsbegravning av Lövet i FN. Ineffektivt sjukvårdssystem. Misshandel av lärare. Gängskjutningar. Listan kan göras hur lång som helst, men istället för att lägga utredningsresurser på att skissa på lösningar på dessa gigantiska problem satsar man på att bli först på ett nytt område. Sverige behöver en politisk ledning som arbetar för folket inte för sig själva med folkets pengar.

 34. Miljöpartisten Amanda säger ”varje bråkdels grad gör skillnad”. Med tanke på hur lite stöd MP har i opinionsundersökningarna så tänker miljöpartister numera i bråkdels procent.

 35. tty

  #25

  ”Jag invände att det inte var regeringen som finansierade. Forskning – riktig eller pseudo som den aktuella – brukar finansieras via forskningsråd, stiftelser eller som här myndighet.”

  Och vem är det som tilldelar pengar till myndigheter och forskningråd, ger (mycket) detaljerade instruktioner om vilken forskning som skall få pengar, och vilka krav som skall ställas på forskningen och forskarna och som utnämner nyckelpersonerna?

 36. tty

  #21/22

  Jag tog och gick in på Researchgate för att se om Deliang Chen skrivit något om havsnivåer, men det visade sig besvärligt för han är troligen Sveriges meste medförfattare. Han publicerade 66 artiklar 2020 och 62 2021, alltså drygt en var sjätte dag, men i år gasar han, hittills 18, alltså en var fjärde dag.

  Nu är det ju i och för sig vanligt att plocka in sina kompisar som medförfattare inom ”klimatforskningen”, men detta är extremt.

  Däremot var det klart svårt att hitta några artiklar där han var huvudförfattare, och jag lyckades inte hitta något om havsnivåer.

 37. Claes Forsgårdh

  #29 Fredrik S.
  Sverige vill verkligen befästa sin topposition (och hålla Kanada bakom sig) som världsledare i sällskapet ”Klimatdårarnas Paradis”. Jag tror att Sverige kommer att behålla ”toppositionen” långt framöver om inte en kraftig tillnyktring sker snabbt!

 38. Brutus

  #35 tty : Visst ges instruktioner, men formellt är det ju rd som beslutar om statens budget. Jag har svårt att tro att regeringen givit en detaljerad order om kartläggning av ”klimatskeptiker”. Men ej 100 %. Medges också att misstanke om ministerstyre har förekommit. Du menar att styrningen är mycket hårdare från toppen än som gemene man (inkl ut) känner till/anar. Med tanke på kvaliteten i dina andra inlägg har du nog 110 % pejl, så jag ger mig.

 39. Brutus #38,

  När myndigheter, t.ex. energimyndigheten, ger forskningsmedel så är det för att dessa skall uppfylla sina politiskt satta mål. Således pytsar de in pengar på sådant som gynnar regeringens politik, men även på forskning som kan vara problem för densamma. Inom akademin brukar vi skilja på ”sektorsforskning” och ”grundforskning”. Myndigheter stöder inte den fria grundforskningen utan bara sådant som myndigheten anser sig behöva för sin verksamhet. Med myndigheter som är bemannade med gröna klimatister inom energidepartementet så är jag inte det minsta förvånad att de stöder Hultmans forskning.

  I grundforskningsråden så är styrningen mer indirekt. Här sker en styrning genom speciella och öronmärkta ”satsningar”, t.ex. genusforskning, integrationsforskning, klimatforskning med särskild inriktning på kommande klimathot t.ex.

 40. Fredrik S

  Håkan Bergman #32

  Kan tänka mig att FN i Grönköping mäter temperatur i bråkdelar.

  Brutus #33

  Ja, precis, för våra styrande handlar ju det mesta om att sitta kvar vid makten och då är det stora risker för dem att rätta till systemfelen. Lättare att vara ledare för ett världsmästarland. Från sjukvård till planeträddning.

  Antar att det är därför de tycker att skattesänkningar är en kostnad.

 41. Magma

  Det som i mina öron låter mest bekymmersamt med de senaste svenska så kallade ”klimatmålen” är att det i vart fall i SVD låter som om 8 partier står bakom dessa ”Bror Duktig” – mål.
  Dock fattas det tydligen fortfarande enighet om att även utandningsluften skall beskattas …
  Finns det inte något parti som vågar göra tokigheterna till en valfråga???
  Sitter nu ikväll och begrundar hur SVT förfasar sig över medieklimatet (!) i Ryssland … helt utan insikt i vad de själva håller på med i klimatets namn.
  Är det något klimat som ändrats i samhällsfarlig riktning så är det det svenska medieklimatet – dock har det inte blivit varmare utan snarare handlar det om tätare dimridåer.

 42. foliehatt

  Dilemma:

  Nu när Sossarna skickar så mycket pengar ned i min plånbok (elpriskompensation + bränslepriskompensation) så hamnar jag i ett dilemma. Jag hade ju sedan länge inte tänkt att rösta på sossarna i höst, men nu känns det lite otacksamt att ens fundera på att INTE rösta på dem i september. När de har betalat mig så mycket för att få min röst, menar jag.

  Hur funderar ni runt detta?

 43. Ann Löfving-Henriksson

  Sverige är alltid i täten när det gäller ”vad som helst i klimatets namn” och alltid är MP med och styr och ställer, medan övriga politiker inte vågar protestera mot ”godheten”!
  Läs vad Matt Ridley plockat fram om hur Putin och hans stöd till aktivister legat bakom anti-fracking-protester i delar av UK.
  En intressant ”icke”fråga är naturligtvis hur mycket Putin har styrt den svenska klimatdebatten främst via MP.
  https://www.thesun.co.uk/news/17948870/putin-fracking-fake-news-matt-ridley/

 44. Lasse

  #36
  Hittade denna från 2014:
  https://sverigesradio.se/artikel/5941506
  ” Från 1993 till 2013 så har Sveriges havsnivå höjts med 4.1 mm per år, säger Deliang Chen som är professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs Universitet..”

  Gissar att forskningsrapporten borde finnas även om den inte klarade granskningen?
  Hjälp!

 45. Ivar Andersson

  #42 foliehatt
  De som gillar valfläsk röstar på sittande röstfiskare i regeringen utan att tänka efter. Vad får jag för skatten?

 46. Brutus

  https://bulletin.nu/studie-avslojar-kraftig-vanstervridning-bland-forskare

 47. Robert Norling

  # 46 Ivar A.
  Vad får jag för skatten?
  Bidrag om du har bil eller el hemma. Fiffigt va.
  Så bara att slå till och köpa sig en bil för de som inte redan har.
  Men ett tipps, kom ihåg att köpa en som drivs med elbatteri då blir det bingo med två bidrag….

 48. Fredrik S

  foliehatt #42

  Jag börjar också få dåligt samvete. Men om vi väntar tills efter sommaren har det kanske kommit ytterligare kompensationer så beslutet blir lättare.

 49. Anders

  Såg nyss Rapport på SVT. 1) Man lurar folk tro att klimatomställning = vindkraft. 2) De två nya ministrarna fick visa vilka galenpannor de egentligen är. Hujedamej!

 50. pa

  Hydran som driver på lögnerna verkar ha många armar. Är det någon som kan förklara vad klimatrådet är, vilka som finansierar det, vilka som driver det och var de hämtar sina ”fakta”.

 51. Nedomansky

  Det är inte Miljöpartiet som förstört landet. Det är S tillsammans med M som genom sitt desperata maktbehov låtit lilla MP förstöra landet.
  Först med den ohejdade och vansinniga invandringen (M+S) och sen med klimatpaniken (S).
  Makten framför allt!