Miljarder försvinner i klimatpolitikens svarta slukhål

bilsubvention

Här följer ett gästinlägg av Mats Kälvemark och Evert Andersson:

Högmod går före fall – även inom klimatpolitiken

Sveriges ambition är att bli det första fossilfria välfärdslandet i världen. Med en och en halv promille av världens koldioxidutsläpp. Högmodigt tror man att resten av världen ska följa.

Parisöverenskommelsen är ett korthus som vacklar. Det viktigaste kortet, att koldioxid från fossilanvändning är hela orsaken till klimathotet är tydligt falsifierat. De fossila utsläppen av CO2 är enligt IPCC AR4 ca 4 procent av de totala utsläppen från jorden till atmosfären i kolbalansen.

Det politiska klimat som Sverige vill vara föregångare i för en påstått hållbar framtid.

Agerandet av de länder som står för 58 procent av utsläppen gör det ännu skakigare. USA lämnar Parisöverenskommelsen. Kina (27 procent av utsläppen) och Ryssland säger att de är med. Men i verkligheten är de inte mer med än USA. Kina har sitt mål att vara världens supermakt till republikens 100-årsjubileum 2049. Ryssland vill återfå sin position som supermakt. Därför lierar de sig med utvecklingsländer i Asien och Afrika. Kina hjälper med kolkraft och Ryssland med kärnkraft. Då får inte meningslös koldioxidjakt stå i vägen. Västvärlden erbjuder vindkraft. (2% globalt!) Den förekommer inte i västvärlden utan skattesubventioner. Solkraft kan vi helt bortse från. Utvecklingen i världen under industrialismen vilar tungt på tillgång på energi. Så kommer även den fortsatta utvecklingen att vara.

I avsikt att mjuka upp delegaterna och ge Parisöverenskommelsen innehåll blir man allt desperatare. Inför COP24 2018 gjordes en katastrofrapport SR15 som presenterades ett par månader innan. Media slog på stora trumman och vi fick beskrivningar om vilket elände som var skillnaden mellan 1,5 och 2 grader. Det fick motsatt effekt. Ett antal länder gav inte tumme upp utan fingret. Sammanfattat utan diplomatspråk. Till COP25 har SMHI (!) bidragit med en hemmagjord datormodell, som förstås visar att det är värre än vi trott.

SR15 innehåller en uppskattning av de globala kostnaderna för att klara 1,5 grader till 2700 miljarder kronor (9,50 SEK/USD) per år de närmaste decennierna.

Svenska miljarder på klimataltaret

Huvuddelen av de klimatmiljarder som vår nuvarande regering sprider ut går till projekt som har jakt på fossilt koldioxid  som enda och yttersta drivkraft. Jakt på koldioxid baseras på  bräcklig faktabas, men driver mycket stora skattefinansierade kostnader. En berättigad fråga är ”vad — får vi för pengarna?”. Riksrevisionen är inte nådig i sina kommentarer, som vi ska se.

Vi har stiftat en klimatlag som man menar ska gälla oavsett vem som sitter i regering och riksdag. Vi har skapat institutioner som Klimatklivet (Naturvårdsverket), Industriklivet (Energimyndigheten) och en ’tillsynsfunktion’ Klimatpolitiska rådet, som ska övervaka att politiker och myndigheter håller sig på den rätta vägen. Ett par tongivande personer är Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige och Johan Kuylenstierna, medlem i Klimatpolitiska rådet. Båda ter sig som obotliga verklighetsflyktingar i medierna.

Vi spenderar i Sverige oerhört mycket pengar på åtgärder som på goda grunder kan sägas vara pengar i djupa svarta slukhål.

Staten tar in minst 125 miljarder i klimat- och miljöskatter. Vi betalar utöver det för förnybar energi via elcertifikaten på våra elräkningar. Går plastpåseskatten igenom ytterligare 2,9 miljarder. Utgiftsbudgeten 2020 innehåller 5 miljarder för specifika klimatåtgärder.

Det absolut mest kostnadskrävande är omställningen till 100 procent förnybar elproduktion. Först ersätta alla vindkraftverk vi har då de blir för gamla. Sedan ersätta kärnkraften med vindkraft. Vindkraft och reglerkraft för all ny el för omställningen från fossil ska också byggas. 2000 miljarder är inte i överkant. 200 000 kronor per svensk medborgare.

Energimyndigheten, som ansvarar för Industriklivet hade 2018 i sin omkostnadsbudget ca 700 Mkr exklusive lämnade bidrag. Summakostnaden för förmedlade skattemedel i externa bidrag var 3,1 miljarder kr.

Inom Industriklivet finns ett antal tunga projekt. Näringslivet sägs vara så på hugget att de tycker politikerna inte är snabba nog. Där finns Hybritprojektet 0,5 miljard kr. CCS-teknik för att fånga koldioxid vid källorna. 100 miljoner till att börja med. Elektrifiering av motorvägarna för lastbilar. (300 miljoner) Pilot Gotland för 100 procent förnybart som modell förresten av landet. Som inte kommer att fungera utan kabel till fastlandet (50 miljoner) . Gemensam nämnare i kommentarer från näringslivet är att vi kan fixa det, men förutsättningen är att det finns stabil elförsörjning till konkurrenskraftigt pris och statligt stöd för investeringarna. Då är nämnda belopp småpengar i jämförelse.

Klimatklivet med mängder av mer eller mindre fantasifulla projekt. Tittar man i listan av beviljade anslag får man intrycket att de har så mycket pengar, att de nästan har svårt att sätta sprätt på dem. Beviljade anslag till 2019-08-30 var 4,3 miljarder. Regeringen skjuter till ytterligare 3 miljarder varav 2 miljarder inom budget 2020.

Vad är klimatnyttan med 10,6 miljoner till Martin Hultmans, Chalmers, forskning om genusperspektiv och klimatförnekelse?  Skattepengar till att förminska och förnedra ett stort antal människor.

Eller vidare i listan. Alla har redovisat koldioxidminskning för att få pengar. Uppföljningen är bristfällig.

projekt

Riksrevisionen är inte nådig i sin kritik. 

Klimatklivet är en omfattande miljösatsning som infördes 2015. Riksrevisionens granskning visar att stödet inte är kostnadseffektivt, och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför positiv.

Subventioner av elbilar, elcyklar, infrastruktur för  laddning, etc är dyrbart också. (1160 Mkr 2020). Klimatpremie till elbussar och lastbilar 2020. 120 miljoner. Nästan 2 miljarder utbetalda supermiljöbilspremier sedan 2012 har gett oss 17 promille elbilar inklusive laddhybrider av Sveriges 5,6 miljoner bilar i trafik. (länk, länk)

Riksrevisionen är också kritisk mot stödet av solel. (RiR 2017:29). De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer förnybar el för pengarna, åtminstone på kort sikt. Stödens kostnadseffektivitet på längre sikt är oklar och bör utredas, visar Riksrevisionens granskning.

Insatsernas kostnadseffektivitet i förhållande till Sveriges mål om ökad andel förnybar el har inte belysts i tillräcklig omfattning. Det saknas även en analys av stödens statsfinansiella effekter vid en betydande utbyggnad av solel. Enligt granskningen har riksdagen därmed inte fått fullgod information inför sina beslut.

Riksrevisionen totalsågar! Det är förstås därför man ökade på stödet till solel med 500 miljoner i år.

Regeringen föreslår för 2020 att investeringsstödet för solel ökas med 300 Mkr plus ytterligare 500 Mkr i höstbudgeten. Sammanlagt blir 1,2 miljarder kronor tillgängliga under 2019. 26000 installerade solpanelprojekt gör inget synbart avtryck i elproduktionen och noll bidrag i effektbalansen.

Sammanlagt föreslår regeringen 600 miljoner kronor för Industriklivet under 2020.

Vårt bidrag till Green Climate Fund var redan före mötet i New York i topp per capita, vilket är 3 – 5 gånger mer än Tyskland, Frankrike och Storbritannien, till exempel. Och statsministern lovade där att dubbla vårt bidrag till 8 miljarder.

Är världens beundran det viktigaste?

Detta är alltså den klimatpolitik som FN:s generalsekreterare António Guterres har kallat världens bästa. Att den trots alla spenderade miljarder har noll effekt på klimatet och ingen tillströmning av efterföljare spelar ingen roll.  Men det ser ju väldigt bra ut.

Riksrevisonen ger regeringen råd hur man ska styra upp det hela. Får vi tipsa om att lyssna på de mer än 700 vetenskapsmän, som skrivit brev till FN:s generalsekreterare Guterres under rubriken ” Det finns ingen klimatkris”.

Vår skinande rustning i den internationella klimatpolitiken är en dyrbar historia, som absolut ska kallas vid sitt rätta namn. Högmod. Sedan blir fallet väldigt smärtsamt när välfärden vacklar och vi förstört vår industri med höga  kostnader. När vi inser att det hela var meningslöst och ingen annan följde vår grandiosa plan med ledartröjan.

Mats Kälvemark / Evert Andersson

Mats Kälvemark är civilingenjör (materialteknik)  KTH  1969.
Sandvik Steel 1969 – 1985, därefter VD för Garphyttan Wire (numera Suzuki  Garphyttan Wire) i 21 år 1985  – 2006. Ledamot av Jernkontorets Fullmäktige och Stål & Metalls styrelse

Evert Andersson är ingenjör inom maskinteknik och har ett yrkesliv inom näringslivet. En kort sejour inom Ericsson sedan i Volvo Construction Equipment. Chefsroller på mellannivå. Påläst kritiker av energipolitiken ända sedan beslutet att avveckla Barsebäck.

Några relevanta källor:

http://joannenova.com.au/2019/06/china-and-india-will-watch-the-west-destroy-itself/

https://www.masterresource.org/china-international/chinas-coal-bi-polarity-expedites-the-death-of-the-paris-agreement/

https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/styrmedel/konsumtionsskatter-pa-bensin/

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__TK__TK1001__TK1001A/Fordon/table/tableViewLayout1/

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status_of_Pledges.pdf/eef538d3-2987-4659-8c7c-5566ed6afd19

https://www.regeringen.se/4a692e/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomrade-20-allman-miljo-och-naturvard.pdf

https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/styrmedel/konsumtionsskatter-pa-bensin/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kristina Holmgård Semitjov

  Vem vinner på klimatalarmismen
  https://m.youtube.com/watch?v=BTMtWCB24uo

  Tack att ni gör ett så gediget arbete för denna så viktiga fråga.

 2. Ulf

  Fick nyss reda på av lokaltidningen att företag i Stockholm ska sortera matavfall för att producera biogas 2020. 2023 ska det även gälla hushållen. Någon som har mer info om detta? Kostnader, producerad energi, utsläpp mm ?
  För oss som gjort militärtjänstgöringen kan vi slippa utföra denna samhällstjänst ?

 3. Ann lh

  Mats K. och Evert A.
  Många, många Tack för denna tunga men välgörande artikel!

 4. Flodis

  Här är en skrämmande betraktelse av oron i Tyskland och verksamheten i EU.

  Europe’s Green Fall:
  https://youtu.be/hQ3Vvyxtsrk

  Folk har inte råd med elräkningen när man byter till klenare energikällor än de vi är vana vid.

 5. Lasse

  #2 Ulf
  Vår kommun har ställt ut bruna tunnor där vi lägger papperspåsar med matrester/komposterbart.
  Samlas in varje vecka och skickas via mellanstation till Uppsala-där det blir gas.
  Det påverkar lokala djurlivet* negativt, men det är inget jag beklagar.
  Minskar mängden/tyngden i de andra soporna som vi betalar kilopris för att bli av med.

  *Rått kanske, men förklarligt 😉

 6. Daniel Wiklund

  Vilken plågsam läsning, slöseriet med skattemedel. Säg bara fossilfritt och hållbart så öppnas bidragskranarna, där är aldrig ebb, bara flod.

 7. Ann lh

  Caleb Rossiter på CO2 Coalition svarade vid något tillfälle AOC, den talföra f.d. bartendern i kongressen från Green New Deal och N.Y. med:
  ”We are trying to save the people of the planet from the people ”saving the planet”.
  Passande även här! Än en gång tack.

 8. Anders T

  #2 Arbetade som chef för en rötningsanläggning för hushållsavfall ett halvår, jag var tvungen att veckopendla. Företaget jag jobbade på köpte en anläggning. Försökte,men lyckades inte helt, få reda på enegibalansen. Det beror ju också på vad gasen används till och hur man värdesätter el. Men jag kom fram till att det gick jämt ut, gasen användes till fordon.
  När det gäller näringsinnehållet i rötresten så var det i dagens priser ca 30 kr per m3, det gäller även Uppsala idag (kollade i våras). Det innebär att näringsvärdet betalar transporten ut genom grinden resten av transporten + spridningen får avfallslämnaren stå för. Vi försökte anställa en agronom som skulle sälja på provision, men hen tackade nej på grund av att hen ansåg att packningsskadorna på jorden vid spridningen var mycket större ekonomiskt än näringsvärdet. Främst var det Eko odlare som tog emot, eftersom de har svårt att klara näringstillförseln. Vi räknade med en kostnad på drygt 800 kronor per ton hushållsavfall, nu tror jag (hoppas) det finns mer ekonomiska anläggningar i drift.
  Ibland undrar jag om det är på grund av att Göran Persson satsat på biogas som den gynnas.

 9. Håkan Bergman

  OT, men om ni läser i bladen eller ser på TV hur klimatförändringen har dränkt Venedig, sök tröst här:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Acqua_alta

 10. Lasse

  Dagens klotet handlade om Stilla havet och problem där.
  De fick det till stigande hav men det visades vara sjunkande öar.
  Samoa och Fiji. Problematiskt för de boende och för dem som påstår att det är vårt ansvar.
  Men pengar vill de ha-eftersom klimatförändring som skylls på CO2 utsläppen anses ligga bakom.
  Även Venedigs höga vattenstånd skylls på klimatutsläppen.
  Gemensamt för de problem som beskrivs är att vi inte kan lasta CO2 för dem.
  Samoa och Fiji ligger på ”ring of fire” och Venedig i en bukt känslig för vinddrivet högvatten.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

 11. Evert Andersson

  Får man skoja efter ett seriöst inlägg. Inte OT alls. Brittisk satir i sitt esse. Del 1.
  https://vimeo.com/124391891

 12. Fredrik S

  Håkan Bergman #9

  De har ju gjort vad de kan för att sänka staden och öka översvämningarna genom att förändra grundvattennivå, nya kanaler och rännor för kryssningsfartyg i lagunen etc.

  Men det genererar säker pengar att skylla på resten av världen.

 13. Håkan

  Tack Mats och Evert för att ni tar er tid att beskriva vansinnigheterna i Sverige. Jag har själv jobbat med energi och miljö i mina ca 40 åriga yrkesverksamma år, över hela klotet. Dårskaperna i Sverige är utom all kontroll. Det kan sluta mycket illa. Min Chalmers kollega Lars Bern på teknisk kemi har utpekats som en av landets stora klimatförnekare. Barnsligheterna från klimatstollarna har inga gränser.

 14. Rolf Mellberg

  Min far, sjunde av åtta barn var 10 år 1917 under det krig då vissa tjänade bra med pengar av att sälja landets livsmedel till Tyskland. Medan ganska många fick ofta lägga sig hungriga.

  Så jag har lärt mig att mat ska ätas upp, potatisskal må väl vara hänt att man slänger och äppelskruttar.

  De måste vara ynkligt litet värde på biogas om man jämför med att äta upp maten. Därför ser jag biogas gjord av människoföda som en skam.

 15. Lasse

  https://en.wikipedia.org/wiki/MOSE_Project

  De har fått stöd och hjälp men det dröjer innan de kan få skydd av dessa barriärer.
  70 Miljarder!

 16. Kjell Lindmark

  Att ösa ut miljard efter miljard på åtgärder när man inte vet vad klimatförändringar beror på är bortkastade pengar. Inte ens IPCC eller forskarna kring densamma vet hur klimatsystemet fungerar och vad som påverkar i den ena eller andra riktningen. Det enda vi vet med säkerhet är att temperaturerna inte följer ökande Co2 halt som det påstås och att jorden grönskar betydligt mer i dag än tidigare. Det har konstaterats genom observationer. Vi vet ännu inte hur balansen i atmosfären, haven, landmassan och växtlighet påverkar klimatet, eller om det är solaktiviteten med åtföljande mer eller mindre kosmisk strålning som har betydelse.

  Om/när det visar sig att Co2 i atmosfären endast har en liten påverkan och att det är andra faktorer som påverkar mest då är pengarna förslösade och folket fattiga. Det är som att spela på Lotto och hoppas på storvinsten som aldrig dyker upp. Våra politiker är ansvarslösa, man använder våra hårt inarbetade slantar till att putsa på sina fjädrar så de kan glänsa på den internationella arenan.

  Deras politik kommer att ge högre priser på el och bränsle, ännu högre skatter, högre boendekostnader, dyrare mat och transporter. Var går smärtgränsen innan vi, vanligt folk, inte har mer att betala?

 17. Evert Andersson

  Här kommer del 2. https://vimeo.com/124392955
  Jag lägger in detta i kommentarsfältet av den anledningen att de visar i skrattspegeln hur stolligt det står till i världen. Den här videon gjordes vid tiden för Pariskonferensen. Och det är märkligt hur hållbar den är. Satiren är på pricken och har bäring på vår artikel.

 18. Lars-Eric Bjerke

  Mats Kälvemark och Evert Andersson,

  ”De fossila utsläppen av CO2 är enligt IPCC AR4 ca 4 procent av de totala utsläppen från jorden till atmosfären i kolbalansen.”

  De senaste åren har fossileldningen tillfört 9 Gton kol per år till atmosfären. Kolhalten i atmosfären ökar med 5 Gton/år. Hav och växtlighet på land tar alltså upp 4 Gton. Det är alltså så att naturen netto absorberar koldioxid (inte avger), vilket man bland annat kan förstå genom att det blir grönare på land och havens pH sjunker (havet blir surare).
  Hur många av just de koldioxidmolekyler i atmosfären idag, som kommer från fossileldningen (4 % idag) beror främst på hur snabb omsättningen av koldioxid är mellan atmosfär och hav/växtlighet.

 19. Kenneth Mikaelsson

  Havet blir inte surare mindre basiskt det är bara medlemmar i Gretas dumbfuckery som uttrycker sig så…
  Finns inte Co2 i den mängd som skulle kunna göra havet surt…. så skäms på dig…..

 20. Ivar Andersson

  Kineserna är inte rädda för koldioxid men har problem med smogen.
  KINA ÖPPNAR 17 NYA KOLGRUVOR
  https://detgodasamhallet.com/2019/10/30/kina-oppnar-17-nya-kolgruvor/
  Enorm järnväg i Kina ska ta 200 miljoner ton kol https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/

 21. Göran J

  En fråga som jag har funderat på och som ingen (vad jag vet) tagit upp är hur Sverige med den nu förda politiken skulle klara ett tillstånd med höjd beredskap och i värsta fall ett krig.
  Hur skall våra stridsvagnar, lastbilar, specialfordon , flygplan, helikoptrar, reservkraftaggregat, marinens fartyg, ambulanser med flera drivas. Skall försvaret elektrifieras?
  Jag kan inte se att våra flygplan, fartyg, stridsvagnar, helikoptrar, fordon är möjliga att konvertera till Eldrift.
  Möjligen kan Infanteriet köpa in elcyklar med längre än så ser jag ingen möjlighet de närmaste 20 åren. (Ironi)

  Som tidigare försvarsanställd vet jag hur viktigt det är med transporter med tunga fordon, dieselreservkraft, transport av flygbränsle, ammunition, mat och övriga förnödenheter, fältsjukhus med mera, med mera.

  En elektrifiering av fordonsflottan skulle innebära att en angripare bara behöver ”stänga av strömmen” så stannar Sverige. Och det är bara att åka in med sina dieseldrivna trupper och ta över.

  Stefan Löfven då duger det inte att säga att vi har varit NAIVA då är det försent.

 22. Ulf

  Lite OT men jag gillar verkligen statistikprofessorns slutsvar till de sju s k forskarna som inte alls gillade hans fakta då det stred mot deras religion. Deras två enfaldiga exempel, som jag höll på att gå i taket för när jag läste, sågar han föredömligt
  https://www.expressen.se/debatt/forskare-forsvarar-greta-med-rena-gissningar/

 23. Håkan Bergman

  Rolf M. #14
  Alla tokförslag är så motsägelsefulla, det skulle inte bli mycket mer än kaffesump från mitt kök, potatisskal när jag nån enstaka gång gör potatismos, lite lökskal och kanter, inte ens en brödkant, knäckebröd räcker gott att ha hemma. För att få lite perspektiv kan man använda den internationellt vedertagna enheten Big Mac och räkna. För att få lite volym att tala om kan man räkna på 40 Big Mac, då får man, teoretiskt, runt 1,8 kg metan, ren metan vi vill köra bil på gasen, och det ger ca 25 kWh, ungefär lika mycket som 2,5 l diesel.
  http://www.biogasjamtland.se/wp-content/uploads/2014/08/SGC-2009-Substrathandbok-f%C3%B6r-biogasproduktion.pdf
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Big_Mac

 24. Jan

  Det finns säkert många fina och välavlönade tjänster att aspirera på för de som är inne i klimatsvängen. Och ju mer branschen expanderar ju bättre blir möjligheterna att bli befordrad. Här finns det goda möjligheter att säkra en lysande statusfylld och lönsam karriär. Ingen har självklart något intresse att såga av grenen man sitter på.

 25. Rolf Mellberg

  #21 Göran J

  Försvaret kan vi lätt outsourca, det finns ju mängder av sjutglada unga män idag, bara att sända ut mobiliseringsorder. Vapnen och träningen har de själva fixat. De har nog också god tillgång till de droger som är väldigt effektiva för att kasta sig ur i striden i totalt dödsförakt. Se även:
  https://www.pbs.org/wnet/secrets/world-war-speed-world-war-speed-about-the-film/4306/

 26. Lars-Eric Bjerke

  #19 Kenneth Mikaelsson,
  ”Havet blir inte surare mindre basiskt det är bara medlemmar i Gretas dumbfuckery som uttrycker sig så…
  Finns inte Co2 i den mängd som skulle kunna göra havet surt…. så skäms på dig…..”

  Jag håller med dig om att det vore mer stringent att använda ”mindre basiskt”. Det är emellertid inte bara jag och ”Gretas dumbfuckery”, som jag inte anser mig tillhöra, som använder uttrycket ”havet blir surare”. Jag gjorde en sökning på Google och fann att bland andra att Wikipedia, Regeringen, Göteborgs Universitet och Ny Teknik också uttrycker sig så.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsf%C3%B6rsurning

 27. Rolf Mellberg

  #23 Håkan

  Precis, kaffesump slänger jag också men kanske kunde den piffas upp lite och säljas som typ eko-snus? Själv har jag aldrig använt tobak av någon form så jag har inte lust att testa själv.

  Kan lägga till att här i linköping har vi ett slakteri och dess avfall gjorde det rimligt att börja jäsa gas. Sen la vi till matavfall i extra starka gröna påsar som slängs ihop med andra sopor men som storteras automatiskt åt sidan för jäsning av ännu mer gas.
  Kanske går det ihop men inte blir det någon större vinst. Så fjuttigt som så mycket annan symbolpolitik är i vårt land Absurdistan.

  MItt samvete håller jag rent främst genom att förespråka en GROTESKT MASSIV utbyggnad av kärnkraft, vi kan börja med 50-100 stora kraftverk i östra europa så att alla kolkraftverk kan stängas.

  Då kan vi börja tala om att reducera CO2 (om det trots allt blir problem längre fram)

 28. Fredrik S

  Är lite förundrad över hur det ligger till med styrande politiker som slänger iväg miljarder efter miljard av andras pengar på ”klimatåtgärder” här hemma och utomlands(?) samtidigt som man får åka minst 40 mil för att undersöka knät när man är skadad.

  Är de smarta illvilliga egon eller bara genuint korkade och odugliga?

 29. Lars i Huddinge

  Lyssna på Studio Ett från kl 17:30 idag 14/11-19. Markku Rummukainen (Sveriges repr. i IPCC) intervjuas av SR.
  Han låter lite ’besvärad’ av allt ståhej…………..?
  Han flyger inte privat (..men kanske i tjänsten?) och han hoppas på en bra livs- och kvalitetsmiljö.
  Lyssna på SR-play.

 30. LarsF

  #29 Rummukainen är nog inte den värste alarmisten i sitt sätt – men en riktig drömmmare får jag nog säga.

  Han ville inte säga vad som skall göras – det får politikerna göra – men ville påskina att dra ner på köttet lite och må bättre och ut o lubba en sväg – det är livskvalitet för honom så då är det väl det som behövs för alla.

  Det ökar globalt 2% per år men skall ner till noll 2050, och det var hälften till 2030 – det är ju fantasier rakt igenom.

  – ja, det är möjligt
  menade han.

  Det pekar på 3 grader som det är nu enligt honom. Och det är med modeller då som inte stämmer med senaste 20 åren alls – 30 år framåt, hej och hå, inga problem. 80 år till 2100 – inga problem det heller.

  Halva jordens befolkning kommer inte att hänga på ändå – när skall klimathetsarna registrera det.
  Det var senast idaga om indien och ekonomiska problem – inte sjutton kommer de att ställa om sin energiförsörjning – de kommer köra kol som de har gott om.

  Men det fina med att vara klimatrealist är ju att det inte kommer att hända något ödesmättat ändå.
  Men skall bli intressant att se vilka vansinnigheter politiker kommer att hitta på – Löfven har väl något tillfälle nämnt att det gäller att få med sig andra länder – man får väl hoppas han kan hålla fanatikerna stången.

  Men gillade inte Löfvens snack i riksdagen häromdagen – hur förnekarna är det största klimathotet.

 31. Ingemar Nordin

  LarsF #30.

  ”Men det fina med att vara klimatrealist är ju att det inte kommer att hända något ödesmättat ändå.”

  Tyvärr är det ju precis så att det händer ganska ödesdigra saker varje dag. Vi är på färd att i rask takt avskaffa alla transporter, all industri och de flesta jobb i landet. ”Det är värre och går snabbare än vi trott”. 🙁

 32. LarsF

  #31 – tänkte kanske med co2-ökningen kommer inget hända – halva jordens befolkning nästan kommer ju inte hänga på något. Varken Kina, Indien och Afrika(någon ledare uttryckte detta).

  Tror Löfven ger nog Lövin lite symboliska saker – lite elcyklar, solceller och sådant – kanske lite laddstolpar på Östermalm och runt Rosenbad eller liknande, det ser bra ut.

  Någon duktighetsminister visar internationell press
  – här in sviden ar vi verry klimat superpåvver
  – si ål laddstolpar
  – the most electric gåvernment in the wörld

  Annars är han nog realist industriman som han är – det är nog PK-snack mest – flockbeteende att i retorik låta lite klimatig sådär. Han vill ju inte förlora nytillkomna unga väljare också.

  Det läskiga är nog att rådgivare runt Löfven säljer in att förnekare är detsamma som extremisthögern – och då är loppet kört till dialog, tror jag. Så om klimatrealister hamnar i samma grupp – inte bra. Politisk polarisering för att markera avstånd – sunt förnuft finns inte på kartan då – det är politik.

 33. Evert Andersson

  #31 Ingemar Nordin
  Just att samhällets institutioner på alla nivåer infiltrerats av klimathotstroende. Det har gått så långt att näringslivets organisationer sjunger med i allsången för att ha tillgång till Rosenbad. Det är skrämmande. Verkligt negativa saker händer här och nu.

  #32 Det finns absolut folk som tänker att så j-a korkade kan de ju inte vara så att det får gå så fel vi (jag) befarar. Det är en uppfattning som jag tror (hoppas) allt fler börjar inse att man inte vågar hoppas på.

  Knäckfrågan är hur få hål på faktaresistensen. Få upp ögonen på folk som inte orkat bry sig. Helst innan de för sent upptäcker vart det bär och gatukravaller blir även en svensk normalitet.

 34. ThomasJ

  Apropos miljarder hit-och-dit erinras om statsministerns nyligen förkunnande, att ’boosta’ upp FNs ’gröna fond’ med YTTERLIGARE 8 miljarder kronor. Go figure !