Mediakommentarer II

Jag har redan kommenterat Expressens klimatsatsning här och här, och inte haft några höga tankar om den. Visserligen har reportrarna där de senaste månaderna skrivit om att korallrev återhämtar sig ganska snabbt efter stormar och att en vetenskaplig studie visar att korallöar inte håller på att slukas av stigande hav, men annars har propagandan och desinformationen fortsatt.

En favorit i repris, alltså att det skulle bli mer extremväder i en varmare värld, återkommer i en artikel om en vetenskaplig studie av trädårsringar i centrala Europa. Jag kan inte begripa varför det alls finns människor som tror att det blir mer extremväder i en varmare värld. Upplever dessa människor att vädret är extremare på somrarna än på vintrarna? Vilken mekanism tror de ska ligga bakom mer extremväder? Den lilla ökningen av tillförd energi som behövs för att värma jordytan någon grad? Eller vad?

Jag har inte läst den vetenskapliga studie som nämns i artikeln, då den ligger bakom en betalvägg på tidskriften Nature Geosciences hemsida. Att döma av Expressens artikel, kan det inte vara klimatförändringar som forskarna anser sig ha upptäckt. Om förändringarna bara har skett sedan 2014, är det en för kort tid för att ännu kunna vara klimatförändringar.

Visst kostar värmeböljor liv, men köld är ännu dödligare. Eftersom det blir färre fall av extrem kyla i en varmare värld, så räddar global uppvärmning liv. Vilket kan anses bevisat av den statistik som finns i databasen EM-DAT och som har uppmärksammats av Björn Lomborg. Risken för en individ att dö i extremväder har minskat med över 99 % på 100 år! Visserligen inkluderas där mer än värmeböljor och köldknäppar, men hur ska det gå till att skilja de positiva effekterna av klimatförändringar, bättre teknik, bättre hälsa och ökad rikedom? Där åtminstone de tre sistnämnda beror på användande av fossila bränslen, med tillhörande koldioxidutsläpp.

Expressen, liksom många andra svenska medier, rapporterar om att USA:s nuvarande president Biden har bjudit in olika länders ledare till ett digitalt klimatmöte. Sveriges statsminister är dock inte inbjuden. Enligt den svenska regeringen, ska ju Sverige gå före när det gäller klimatåtgärder. Kanske Biden anser att Sverige har gått så mycket före, och är så långt framför alla andra, att andra länder inget har att lära, utan måste arbeta utifrån sina egna förutsättningar?

Det är dags att nämna Lomborg igen. Han har räknat på de löften som ges i Parisöverenskommelsen, som falskeligen kallas ett (juridiskt bindande) avtal i Sverige. Dessa löften kommer att kosta astronomiska belopp men minska den globala uppvärmningen med ynka 0,05 grader, vilket är omätbart lite. De politiska ledarna vill inte ta till sig budskapet, och naturligtvis inte de fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna heller. De sistnämnda tar i stället till sitt favorit-”argument” mot Lomborg: Att han förnekar att klimat existerar.

DN har länge hållit på med osaklig desinformation och propaganda i stället för saklig nyhetsrapportering, och det inte bara när det gäller klimat. Vad gäller klimat, så blev det verkligen inte bättre när Peter Alestig anlände från Svenska Dagbladet. Nu går det att läsa något osakligt om klimatet nästan varje dag på DN:s hemsida.

Sedan tidigare jobbar den så kallade vetenskapsreportern Jannicke Kihlberg på DN, och hon skriver fortfarande, exempelvis om den vanliga fantasin om mer extremväder i en varmare värld. Just när det gäller skyfall, finns det trots allt ett teoretiskt resonemang som gör det rimligt: När haven värms upp, ökar avdunstningen, vilket i sin tur ökar nederbörden. Så varför skulle inte en del av den ökande nederbörden falla som fler skyfall?

Säkert är det dock inte, och även om det blir skillnad: Hur stor kan den bli? Enligt artikeln är 5-10 % av regnet över Australien de senaste veckorna orsakat av den globala uppvärmningen. Det är inte så mycket. Frågan är om uppgiften stämmer?

För just Australien är det ENSO och dess extremer El Niño och La Niña som är det viktigaste när det gäller vad det blir för väder. Just nu råder La Niña, och då faller det ovanligt mycket nederbörd i Australien. Sådant struntar de fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna i, för de ska alltid skylla på klimatförändringar orsakade av växthusgasutsläpp. De lyckas till och med hävda samma orsak till totalt motsatta fenomen, som torka och översvämningar. Om än inte samtidigt, utan vid olika tidpunkter.

Ja, atmosfären kan innehålla mer fukt när den är varmare. Det är inte detsamma som att den kommer att göra det. Jag har en termometer som visar relativ luftfuktighet. På vintern är den ofta nära 100 %. På somrarna är den sällan över 50 %. Den relativa luftfuktigheten är inte alls konstant. Mätningar gjorda av väderballonger, visar på en liten nedgång i relativ luftfuktighet under sju årtionden, samtidigt som världen har blivit varmare. Vilket går att se här, i den sammanställning som den norske forskaren Ole Humlum har gjort.

En för mig okänd isländsk författare har skrivit en bok som har recenserats i flera svenska tidningar, bland annat i DN. Att döma av recensionerna, har denna författare Magnason i alla fall inte brytt sig om att ta reda på några fakta och vad klimatvetenskapen har kommit fram till.

DN visar så stort intresse för denna bok och författare, att man även har publicerat en intervju med honom.

Döda korallrev är säkert inte trevliga att titta på, men å andra sidan svåra att hitta. Om man nu inte flyger ovanför korallrev på 150 meters höjd och inbillar sig att det går att se om korallreven är levande eller döda. Vilket somliga pseudoforskare gör.

Någon försurning av världshaven pågår då inte. Ingen forskare har spått något sådant heller. Det som är spått, av somliga, är att havsvattnet ska bli lite mindre basiskt med tiden. Drygt 100 år av mätningar av pH i havsvatten, liksom rekonstruktioner av pH-variationer under hundratals år, stödjer dock inte modellresultaten om att havsvattnets pH stadigt och långsamt ska minska. I stället visar data från verkligheten halvperiodiska svängningar som inte verkar ha något samband med koldioxidhalter.

En vetenskaplig artikel om dessa pH-svängningar finns här. I figur 2 kan vi se att dessa svängningar har lett till att pH har sjunkit sedan 1950-talet, efter att ha ökat under en tid dessförinnan. Då väljer de klimathotstroende naturligtvis att bara intressera sig för data från 1950-talet och framåt. Det är så de gör, hela tiden, när hela datamängden motsäger deras påståenden.

Klimatkrisen är verkligen ingen verklighet, utan en saga,  eller åtminstone en fantasi. Vare sig fakta eller seriös vetenskap stödjer föreställningen om att det pågår en klimatkris.

Okjökull har fått uppmärksamhet och påstås vara en isländsk glaciär som har försvunnit på grund av global uppvärmning (som i sin tur mer eller mindre klart anges som orsakad av växthusgasutsläpp). Som de flesta klimatnyheter, är det falska nyheter. Världens mest välbesöka vetenskapsblogg har skrivit om denna glaciär, bland annat här.

Okjökull ligger på en slumrande vulkan. Vilket i sin tur innebär att om vulkanen börjar bli aktiv, men ännu inte har fått något utbrott, så kan glaciären ändå börja smälta underifrån. Dessutom finns andra faktorer att ta hänsyn till, som variationer i nederbörd och att sot kan samlas på isen. Bevisen saknas för att växthusgasutsläpp skulle ha något att göra med att Okjökull har minskat så att den i princip är försvunnen.

Den globala uppvärmningen har i huvudsak haft positiva effekter. Vilket då inte framgår av de klimathotstroendes propaganda. En möjlig negativ effekt är att haven kan stiga och översvämma människors samhällen. Fast haven började sin nuvarande stigning i mitten av 1800-talet, långt innan växthusgasutsläpp kan ha haft något med saken att göra. Havsnivåerna stiger med enstaka millimeter per år, utan någon uppenbar acceleration, och då dröjer det många hundra år innan det kan vara någon fara på taket för något kustsamhälle.

Det hindrar inte de fakta- och vetenskapsförnekande aktivisterna från att hävda att det är fara och färde vid många kuster. Exempelvis i södra Sverige, enligt DN.

Det finns mätningar av relativa havsnivåer på många ställen i södra Sverige , som Viken, Skanör, Ystad och Simrishamn. Mätningar som jag då inte ser stödjer några som helst larm om akuta hot. Sydsvenskan skrev, förmodligen innan klimathotstroende tog över helt på den tidningen, om att Falsterbonäset växer. Nu är budskapet i stället att näset är på väg att försvinna, på grund av klimatförändringar. Ett budskap utan stöd i fakta och vetenskap.

Men klimataktivisterna förnekar ju ständigt fakta och vetenskap. Detta förnekande är till och med en absolut förutsättning för att kunna vara klimataktivist.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Jag vill rapportera om en glädjande nyhet på mediaområdet.
  Vår idol Ulrika Björkstén får ordentligt på tafsen av Lena Einhorn i ett meningsutbyte som dessa två har på SvDs kulturdebattsida. Det handlar enligt Einhorn om att Björkstén dels är enögd i sin syn på verkligheten och dels att hon argumenterar med ohederliga medel. (https://www.svd.se/radion-nedvarderar-de-22-forskarna)

  Men – det glädjande i detta är att det är en debatt som visar på traditionell medias strypande av debatt genom att endast publicera en sida av saken (=den som hävdas av den mest resursstarka sidan) – OCH att denna debatt förs på KULTUR-sidorna.

  Jag hyser ett gryende hopp över SvDs inställning till vetenskap, forskning och förmedling av dessa i massmedia. Kan man publicera ifrågasättande av PRAVDA-lika mediabeteenden inom ett område, så kan det sprida sig till fler. Kanske snabbare om det uppmuntras.

 2. Jonas

  Jag uppfattar att klimathotstroende tänker ungefär så här:

  1- Den kommande klimatkatastrofen är ett ovedersägligt faktum om vi inte ändrar vår (syndaktiga) livsstil

  2 – Det är viktigt att medvetandegöra människor om att vi är på väg mot undergång så att de accepterar de nödvändiga förändringarna

  3 – Enligt media så måste man använda lättbegripliga texter/reportage som människor förstår och känner igen sig i. Annars går inte budskapet fram (enligt mediafolk, som av någon obegriplig anledning verkar tro att de kan förstå ”svåra” sammanhang medans ”vanligt folk” inte kan det)

  1+2+3 rättfärdigar att man gör oseriösa/lögnaktiga reportage. Det gäller att skapa krismedvetenhet.
  Att undergången närmar sig är ju 100% säkert.

  Många journalister vet nog att de vinklar information. Dock tror jag att de anser att de har ett gott syfte – att få den ”stora massan” att förstå att undergången är nära.

  Ändamålet helgar medlen.

 3. Lasse

  Tack Lars för denna sågning av klimatmedia.
  Medias roll är viktig för att förmedla nyheter av betydelse.
  När det närmar sig naturvetenskap så är media ofta ute och reser. SVD hade en rättelse om Suezblockeringen som visade att det inte var 50 ggr tyngre än Finlandsfärjorna , kanske 5!
  Fö är deras ekonomireportage ofta tusenfalt fel-miljarder byts mot miljoner eller tvärt om.

  Men det är värre när SMHI skall beskriva verkligheten.
  Här visas vattenståndet i Klagshamn.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.166689.1606721496!/image/klag3.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/klag3.png

  Min slutsats när jag ser denna är att det har hänt något efter år 2000.
  SMHI ser en trend som vittnar om stigande hav!

 4. Hejsan! Jag gjorde en video där jag belyser några misstag som jag tycker den här bloggen gör i ett inlägg. Videon handlar om ett blogginlägg gällande det stora barriärrevet. Hoppas vi kan ha en diskussion om den. Ta gärna en titt och berätta gärna om ni tycker jag har gjort några fel! https://www.youtube.com/watch?v=az3Jgwao5jc

 5. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack Lars för ännu en ”mediakommentar”. Om Du håller i kanske vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan ana någon antydan till förändring. Mycket intressant!

 6. Ann+Löfving-Henriksson

  # 4 Sebastian T. Försökte kika på Din video, men misslyckades. Den ville inte starta på min padda. Vet inte varför.

 7. Per Lidström

  Hej!
  En fråga till Er som kan.
  Att man kan fånga in koldioxid och pumpa ner den i berggrunden där den får mineraliseras, det har jag förstått.
  Men kan det ske i sådan omfattning att det går att sänka co2-halten i luften till låt oss säga 200 ppm?

 8. Lasse

  #4 Det var en artig uppmaning.
  Men du verkar mer ängslig än insatt.
  De artiklar du hänvisar till har en inledning där din oro delas men även en fortsättning.(Som jag inte läst)
  Alla som håller på med forskning vill se sitt område som betydelsefullt, därav ängsliga inledningar.
  En sökning: https://everythingclimate.org/coral-reefs-are-dying-because-of-climate-change/

  Det som går att enkelt visa är att havsnivån verkar frikopplad från CO2:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140

 9. Lennart Bengtsson

  En av de intressanta egenskaperna inom geofysiken är förekomsten av extrema händelser. Det gäller såväl vulkanutbrott, våldsamma jordbävningar som intensiva oväder. Det finns tydliga teoretiska förklaringar härtill som turbulent strömning inom hydrodynamiken. Eftersom extrema naturföreteelser utgör ett hot mot människan och samhället har de fått en hög prioritet. Det är viktigt att de kan förutsägas i tid och samhället gör allt för att skydda medborgarna. En del aktivister skulle säkert helst vilja lagstadga mot extrema händelser. Idag har media lyckats med konststycket att nästan övertyga alla att en ökning av växthusgaser i atmosfären leder till mer extremt väder. Trots att de saknas bevis härför har det gått så långt att de hävdar en annan uppfattning närmast drabbas av bannbullor eller deplattformeras som de numera heter på fin svengelska.
  Genom att numera större delen av jordens befolkning håller sig med avancerade mobila datorer kan de ständigt visa prov på naturens våldsamhet och därtill ständigt sända film och bilder i reell tid till varandra över hela jorden. På så vis har man skapat en uppfattning om naturens våldsamhet och därtill en uppfattning av en kraftigt ökande trend eftersom detta inte fanns tidigare genom att dagens mobiltelefoner helt enkelt inte existerade.
  Skulle det visa sig att vädret är händelselöst, som den senaste svenska vintern, så säger media inget utan nämner bara sådan som kan tänkas stödja journalisternas subjektiva föreställning av en pågående och hotfull klimatuppvärmning. Snarare är det så att ett varmt växthusklimat blir mindre dramatiskt än dagens väder på grund av minskade temperaturskillnader. Det är precis därför som det svenska vintervädret normalt är mer dramatiskt

 10. mattias

  #4, 6
  Videon går att läsa i Chrome. Vi kan vara överens om att koraller är ett komplicerat och känsligt ekosystem som påverkas av olika faktorer. När du påstår att KU ger en förenklad bild, så ger den motsatta sidan också oftast en alldeles för ensidig förklaring (särskilt media som ofta är tendensiösa och inte orkar förklara komplicerade samband) dvs. att allt beror på klimatförändringar orsakade att koldioxidutsläpp.

 11. pa

  Att samla in och medvetet ta bort CO2 från kolcykeln är ett brott mot mänskligheten.
  Det är bevisat att en låg CO2 nivå är extremt farligt för livet på jorden.
  Det finns inga belägg för att en ökad nivå skadar livet på jorden.

 12. jax

  Har själv kritiserat DN och speciellt deras kulturchef Björn Wiman i kommentarer här. Idag har de en artikel av Bengt Ohlsson (som själv kallar sig mindre engagerad i klimatfrågan). I första hand berör artikeln hans eventuella medverkan i Bulletin, men han nämner nämner också Wimans klimatalarmism som han kallar ”starkt engagemang i klimatfrågan”. Om detta säger Bengt:

  ” jag vet av egen erfarenhet att Björn välkomnar ­texter med åsikter som går tvärs emot hans egna. Men han kan ju inte tvinga folk att skriva dessa texter. Problemet är att tidningsvärlden vimlar av frilansare som trängs med allt vassare armbågar runt en allt tommare gryta. Så om kulturchefen på en inflytelserik tidning tycker att klimatfrågan är viktig är risken stor att alla dessa frilansare snart blir rörande övertygade om att de tycker likadant. Eftersom övertygelsen ger dem smör på det dagliga brödet.”

  Detta är väl problemet i ett nötskal vad det gäller i alla fall DN:s ensidiga rapportering.

  I en annan notis skrivs att:

  ” DN anställer i vår fler vetenskapsreportrar och bildar en helt ny nyhetsredaktion. I den kommer resurser att samlas inom områden som vetenskap, medicin, klimat och forskning”

  Intressant att se att vetenskap, klimat och forskning ses som olika områden!

 13. Sören+G

  På nyheterna i morse rapporterades det att det är torrare i Europa nu än på 2000 år. Man har analyserat isotoper i trädringar hos ekar i Tjeckien och Tyskland. Man kan se en tydlig trend och Vetenskapsradion undrar vad det här beror på ”innan våra utsläpp har börjat värma upp Jorden”. Enligt Fredrik Charp Lunggkvist så beror det på små förändringar i Jordens omloppsbana.

 14. Karl Erik R

  #3 Lasse

  Det är väl inte perioden efter år 2000 som avviker. År 1996 verkar ha ovanligt lågt vattenstånd. Den avviker men avvikande år finns då och då.

  Annars visar kurvan att havet stigit med 70 mm på 90 år, knappt 1 mm per år. Lägg till en landhöjning på 1 mm per år så stämmer Klagshamn väl med den globala havsnivåhöjningen på ca 2 mm per år. Svårt att se någon accelerande trend heller.

 15. Tack Lars,
  #12 jax, läste just samma av Bengt Ohlsson, en sann balanskonstnär. Han vet var gränsen går och säkrar med avskyn mot sd, innefolkets panna mot mattan. Helst flera gånger dagligen. Ointresserad av klimatfrågan, denna mänsklighetens ödesfråga om man får tro hans chef. Det fick han gärna utveckla.

 16. Lasse

  #14 Karl Erik
  Svårt med visuell bevisföring.
  SMHI tar fram denna kurva som bevis på att det finns en acceleration. Jag vet att det byggdes en bro nedströms kring år 2000. Upp till bevis SMHI!
  På tal om visuell-Körsbärsblomningen är en vacker tid.
  Expressen uppmärksammar att de kommer allt tidigare 1400 talets värmeperiod är numera slagen.
  Människan ligger bakom! Mann är övertygad om mänsklig påverkan. +3,4 grader och ca 12 dagars tidigare blomning sen 1850. UHI nämns men inget om 1400 talets värme!

 17. SatSapiente

  #7 Per Lidström

  Svaret är nej.
  http://andaslugnt.blogspot.com/2011/01/dromkalkyler-for-koldioxidavskiljning.html

 18. Sören G

  Sanningen att det har blivit torrare är väl att det har blivit långsamt kallare p.ga förändringar i Jordbanan. Stick i stäv med Vetenskapsradions tro att torrare klimat beror på ett varmare klimat.

 19. mattias

  #13 Reportaget verkar ha tagits bort från SR. Någon som vet varför?

 20. Sebastian Thisted #4,

  Om du är intresserad av korallrevens tillstånd utanför Australiens kust så kan jag rekommendera följande föredrag. Det är en av världens främsta korallforskare, professor Peter Ridd, som sågar alarmistiska rapporter:

  https://youtu.be/gSSNXjPbpOY

 21. mattias

  Här är ett exempel på tendensiös mediabevakning av klimatforskning: https://live.aftonbladet.se/klimat/news/forskare-varnar-foer-megatorka-i-europa.qEDuwtIXg
  I slutsatserna från originalartikeln: https://www.nature.com/articles/s43247-021-00130-w.pdf
  kan man läsa följande: de torra somrarna 2003, 2015 och 2018 ligger inom historisk normal variabilitet och att historiskt långa torrperioder 1400-1480 (Spörer minimum) och 1770-1840 (Dalton minimum) sammanfaller med kalla perioder med låg solaktivitet kall fas av atlantiska oscillationen och hög vulkanisk aktivitet. Inte direkt de slutsatser som Aftonbladet drar…

 22. Magnus

  De flesta Stilla havsöar växer i storlek och hotas inte av havsnivåhöjningar. Det finns många källor till det. Enligt Nils Axel Mörner finns det inte is kvar som kan öka havsnivån med en meter och absolut inte så snabbt som hundra år. Det baserar han på forskning om smältningen efter senaste istiden.
  pH värdet i havet är stabilt runt 8 (basiskt) långsiktigt men varierar över decennier. Långsiktigt är det konstant. När pH sägs minska används en kort sekvens av kurvan som ofta när alarmister vill visa på hur illa läget är.
  Det har gjorts tester med olika pH men inga organismer har tagit större skada. Däremot växer det bättre i havet av ökad CO2 halt, även skaldjur. Då ökar andra arters bestånd också.
  Ibland kan man tro att alarmisterna vill rycka undan förutsättningarna för liv. Allt med CO2 får de till nåt negativt. Klimatet har ändrats tidigare också, mycket mer än nu. Är de ens medvetna om istiderna senaste 2,3 miljoner åren?
  https://www.extrakt.se/stilla-havs-oar-blir-storre-trots-havsnivahojningen/

 23. Magnus

  Missade klistra länkarna:
  https://www.youtube.com/watch?v=RvNAR839Lws
  https://www.youtube.com/watch?v=EYDQXsLREBY

 24. LTB

  Tyvärr är det som Bengt Ohlsson skriver i DN bakom betalvägg.

 25. jax

  #24 LTB
  Därför gav jag ett citat från det som är av intresse i det här forumet. Resten rörde hans eventuella medverkan på Bulletin och, som Eilif skrev ovanför, hans försäkran att han inte är SD:are.

 26. Per Lidström

  #17 SatSapiente

  Tack! Det var då för väl!

 27. BG

  # 4 Sebastian Thisted
  Enligt Sebastian Thisted finns det två personer, ”Peter Ridd och Jennifer Marohasy som ska ha åsikter” om GBR. 2020 publicerade Peter Ridd en bok, Reef Heresy? Science, Researh and The Great Barrier Reef.

  På baksidan av pärmen står följande:
  ”In this book Ridd provides a comprehensive, evidence-based account of the state of the Reef for Australians interested in this priceless national treasure, and the science they need to understand its condition properly.
  He systematically examines major potential dangers to the Reef – coral-eating crown-of-thorns star fish. The impact of nutrient pollution from agriculture, dredging of shipping ports, climate change, coal dust, over-fishing, herbicides …”
  Jag förslår att Thisted skaffar och läser boken

  Jennifer Marohasy skriver om Coral Reefs och skildrar hur Terry Hughes skaffade sig sin uppfattning om korallrevet genom att titta ut genom ett fönster på ett flygplan på mer än 120 meter höjd.
  https://jennifermarohasy.com/coralreefs/

  Jennifer Marohasy har även hon givit ut en bok 2020: Climate Change, The Facts 2020. Den består av artiklar skrivna av henne och andra forskare, bl.a. Donna Lasframboise, Dr, Susan Crockford, Dr. Roy W. Spencer, Dr Henrik Svensmark, Peter Ridd.

  I ett kapitel av Professor Aynsley Kellow, “Climate Science and Policy-based Evidence” skriver Kellow:
  “Climate science is replete with examples of research that conclude that the data are ‘consistent with model results’, where model results themselves are often treated as data; however, all climate models failed to predict a flattening of the temperature record during the past twenty years. This flattening between at least 2002 and 2014 … is now known as the ‘paus’ or hiatus.
  Science is inherently an error-ridden undertaking, which advances through the detection and correction of error. Unfortunately, suck learning in climate science is inhibited by politics, including by smearing sceptical voices, calling these people ‘deniers’, and likening them to Holocaust deniers …”

  Eftersom IPCC har bestämt att endast klimatförändring orsakad av människan gäller, lär det väl knappast vara särskilt många forskningsresultat som går emot det villkoret

 28. Fredrik Gustafsson

  Hej!
  Ny i kommentarsfältet här. Har nu läst Sven Börjessons ”En klimathistoria” och kan bara konstatera att det är få journalister inom msm som kan något om klimatet. Än värre att få journalister gräver i källinfon i allt som presenteras.
  Rekommenderar denna bok.

 29. Lennart Svanberg

  Det känns också som att alarmisterna är glada att ’science is settled’ för när vi inte längre behöver bry oss om vetenskap så kan man ägna sig åt fria fantasier så länge dem är politiskt korrekta. Tror också som många antyder i kommentarerna att fler och fler människor har börjat vackla i sin tro på klimatalarmismen. Såg ett gammalt klipp från typ år 2009 där man var säker att år 2020 skulle varje hus redan vara utrustade med vindmöllor och ja, vi får väl som vanligt skjuta på allt i 10 år 😁.

 30. Staffan Lindström

  19 mattias

  P1-Morgon 36.40 min in Avlyssnat/nedladdat 17:30-tiden…

 31. Ivar Andersson

  #21 mattias
  ”de torra somrarna 2003, 2015 och 2018 ligger inom historisk normal variabilitet”
  Årsmån är ett gammalt bra ord som beskriver de normala variationerna mellan olika år. Journalister skyller snart årstiderna på klimatförändringarna 🙂

 32. Ulf

  Den intressanta nyheten att Lövfen inte platsar i Bidens klimatkonferens blir ännu intressantare av att Danmark och Norge är med.
  Så denna regering som inte lyckats åstadkomma något vettigt under snart 8 år får dessutom underkänt för sin klimatpolitik av den fria världens ledare.
  Men plastpåseskatten då?

 33. Göran J

  Ulf #32

  Biden är ju knappast att lita på då hans demens tar över ibland. Han snubblar inte bara i flygplanstrappor utan även på orden.
  Men Biden-Harris borde hört talas om skatten eller som man säger panten på mobiltelefoner och läsplattor. Men tydligen blidkar inte detta Amerikanska presidentämbetet.

 34. Lars Kamel

  Hughes är en av de pseudoforskare som tror att det går att avgöra korallrevs status från 150 meters höjd. Hans påståenden om att Stora Barriärrevet är nästan dött, har ingen trovärdighet.
  När jag nu är blockerad från Ifrågasätt, har jag mer tid för blogginlägg.

 35. #33 Göran J
  i sak har du fel och i vilket fall, som argument här drar det neråt.

 36. tty

  #13 m fl

  Apropå den påstått unika torkan så bygger studien alltså inte på vanliga trädringar utan på syre/kolisotoper som man korrelerat mot ”The Palmer Drought Index”. Korrelationen är 0,73 vilket uppriktigt sagt inte är imponerande.

  Det kan tilläggas att ”The Palmer Drought Index” ofta kritiseras för att kraftigt överdriva torka. I områden med naturligt torrt klimat blir index nästan aldrig ”normalt”.

  Men rent generellt så kan man vänta sig att klimatet långsamt blir torrare i Europa, som det brukar bli i slutet på mellanistider.

 37. Sören+G

  Enligt TV4-nyheterna nu i kväll så har körsbärsträden i Japan inte blommat så här tidigt på 1200 år. Vilket tillskrivs den globala uppvärmningen.

 38. Christian H

  Jag hörde också nyheterna om körsbärsträdens blomning i Japan. Dock hörde jag ingenting om några belägg för uppgiften. Innan den kan styrkas med trovärdiga belägg, är det bäst att även här utgå från att det rör sig om fake news.

 39. #37 och 38
  Men vad är problemet? Lite varmare ger lite tidigare körsbärsblom. Samma här uppe. Vad är problemet? TV4-nyheterna verkar ju vara rätt ute för en gångs skull!

 40. Eillif #39

  Jo, men man kan inte ta tillfälligt tidiga körsbärsblomningar som ett tecken på Global uppvärmning. I år så kom t.ex. vårblommorna här i Skåne lite sent. Är då det ett bevis på global avkylning?

  Willis Eschenbach har en annan förklaring: En växande befolkning i Kyoto, dvs en UHI-effekt.

  https://wattsupwiththat.com/2021/03/30/cherry-picking-real-cherries/

 41. Ingemar #40
  Så klart har vi starkare belägg för global uppvärmning än årets tidiga körsbärsblomning. Väldigt mycket starkare. Och den goa värmen i Skåne fortsätter nog trots små bakslag.
  Det är väl ändå inte här vi ska lägga krutet!

 42. mattias

  #40
  Det är välkänt att flera vårblommor, lövsprickning etc. tenderar att komma tidigare på våren även i Sverige pga högre vårtemperaturer tidigare – det gäller även skogslevande arter där man knappast kan skylla på UHI.

 43. foliehatt

  Våren kommer tidigare nu än för 100 år sedan. Mellanårsvariationen är mycket stor, men trenden är klar. Även växtsäsongen har blivit längre.

  https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/svenska-fenologinatverket/indikator/fordjupning/

  Men, jag förstår inte vad problemet är. Man jämför ju mot en av de kallaste tidsperioderna under denna mellanistid. Och det är ju inte som att andra latituder uppvisar motsvarande försämring av levnadsvillkor för liv på grund av uppvärmningen.

  Det vill säga – vi lever med en nettoförbättring vad gäller jordens temperatur och förutsättningar för liv på vår planet.

 44. Lasse

  #40 Ingemar-såg denna och reflekterade över att Mann kommenterat den. Mann förnekar ju medeltida värmen!
  Det hade varit intressant med en kommentar från honom om varför körsbärsträden blommade så tidigt på 1400 talet-utan UHI!

 45. Jag håller med min gamle vän Eilif. Vi behöver inte bråka om ifall växtsäsongen hos oss blir längre, det ska vi vara glada för.

  Jag tycker att vi ska fortsätta att hävda att det mesta av uppvärmningen kan beskrivas som ”mindre kyla” och att detta är bra för livet på jorden, och därmed för mänskligheten.

  En fråga som vi kanske bör ägna mer uppmärksamhet åt är en kommande brist på rent vatten. Det som oroar mig är att man tömmer aquiferer och grundvattendepåer i rask takt världen runt.

 46. Göran J

  Eilif+Hensvold #35

  Ledsen men jag förstår inte ditt inlägg?

 47. Sören G

  Och varför var nyheten om tidig blomning i Japan viktig i Sverige? För att hålla myten om ett klimathot levande där varmare klimat beskrivs som ett hot. Det tycks dock handla om mindre kyla sedan vi kommit ur Lilla Istiden.

 48. Göran J #46
  jag tycker att vi håller oss till sakargument, inte diagnoser över personlighetsegenskaper. Det har vi väl fått nog av själva!

 49. Göran J

  Eilif+Hensvold #48

  Vem kan bestrida att Joe Biden snubblade i flygplanstrappan och att han gång på gång snubblat på orden från talarstolen?

  I andra satsen av mitt inlägg är jag möjligen inne på raljerade av Biden och Harris men det som händer i gränsen till Mexico fick mig att skriva om det kaos som finns i ledningen för presidentskapet i USA.

 50. Sebastian Thisted

  #8
  Hej Lasse. Tack för din kommentar. Jag är som du säger inte särskilt insatt och det är därför jag gjorde videon och la ut den här. Har du läst mycket om ämnet?

 51. Sebastian Thisted

  #10
  Hej mattias. Håller med om att det ofta kan ges en för ensidig förklaring när det kommer till komplexa frågor. Var brukar du hämta din information ifrån gällande klimatet?

 52. Sebastian Thisted

  #27
  Hej GB. Kul att du tittade på videon! Jag vet tyvärr för lite i frågan och hade kanske inte kollat upp Ridd och Marohasy tillräckligt. Jag utgick mest ifrån blogginlägget och det som skrevs där. Det är många här på bloggen som verkar vara kunniga när det kommer till rev. Var hämtar du din information när det kommer till klimatforsknings och korallrev?

 53. jensen

  Det största problemet med dessa ” Klimat-iakttagelser” är avsaknad av perspektiv-förmåga och årsmåns-insikter. Detta såväl uppfattning om varmare , som kallare klimat.
  Hur inskränkt är det inte att benämna senaste seklets uppvärmning som katastrofal, när jämförelsen baseras på den kallaste perioden sedan 12 000 år. Detta har åskådligt framgått genom tidigare kommentarer.
  Och även tydliggjorts genom Prof. Kullmans trädgränsforskningar. där han angett senaste seklets uppvärmning via trädgränshöjningen till 100-200 m, vilket han insiktsfullt benämner KLIMAT_FÖRBÄTTRING. Samtidigt som han redogjort att Sedan Holocen Optimum till LIA trädgränsen sänktes med ca 600 m.
  Angående Kullmans perspektiv: Funnit fossil trädstam, som växte för 23 000 år sedan. Och ett antal yngre fossil genom alla årtusenden.
  Via ett personligt meddelande till mig hade han den uppfattningen att Yngre Dryas var betydligt mindre kallt än vad som allmänt uppfattades.

 54. jensen

  Synpunkter angående perspektiv.
  T.ex. 150 år framöver..

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations.png

  https://www.iceagenow.info/temperatures-have-been-falling-for-the-past-8000-years/

 55. Ulf

  Svar 52

  Var det inte det han skrev i svaret? Eller har jag missförstått något?

 56. Sebastian Thisted

  #55
  Jag förstod det mer som en reaktion på av vad jag sa i videon om inlägget här på bloggen ”Enligt Sebastian Thisted finns det två personer” Tyckte inte det framgick i hans inlägg huruvida han läst böckerna eller inte. Jag kanske missförstod isåfall.

 57. tty

  #37-40

  Apropå körsbärsblommorna i Kyoto så är det inte fullt så enkelt som det framställs i media. Detta är en ”klassisk” proxyserie som behandlades utförligt redan av Lamb i ”Climate, Past, present and future”, Vol. 2, (1977)

  Några saker att tänka på:

  1. Data är mycket ofullständiga, inget årtionde före 1870-talet har kompletta data, och totalt finns det bara data för 134 av de 1057 åren 812-1869. Flera långa luckor t ex 866-911, 975-1006, 1041-1105, 1127-1179, 1184-1230, 1366-1422, 1651-1846.

  2. Datumen gäller en årlig kejserlig körsbärsblommeceremoni, som inte nödvändigtvis skedde på den första blomningsdagen.

  3. Tre olika körsbärsarter är inblandade: Prunus yedoensis, Prunus subhirtella och Prunus serrulata, och det är oklart vilka som odlades när.

  Det 26 mars är dock mycket riktigt rekord, näst tidigast är 27 mars 1612 och 29 mars 1246, senaste datum är 8 maj 1526. Den kallaste delen av lilla istiden saknar dock data. Med tanke på UHI är det snarast konstigt att det inte blivit rekord tidigare, eftersom det kejserliga palatset och tempelområdet numera är nästen helt omgivna av stadsbebyggelse.

  De är trots detta dock fortfarande synnerligen besöksvärda.

 58. mattias

  #57
  Känns lite som körsbärsplockning 😉

 59. Ulf

  Svar 56

  Ja det låter som du gjorde det.

 60. Sebastian Thisted

  #59
  Då är jag med! Tittade du på videon?

 61. Sören+G

  Man slipper inte undan Klimathotsalarmismen i Kulturnyheterna heller. I kväll var det ett repotage om kvinnlig fotograf som hade en utställning om människans påverkan på naturen, t.ex. gruvbrytning. Hon hade besökt området i Västmanland där stora skogsområden eldhärjats. Sen sa hon att skogsbränderna ”ökar över hela Jorden och det beror ju på klimatförändringarna”, som underförstått beror på våra koldioxidutsläpp enligt agendan. – Det var större områden som eldhärjades för 100 år sedan.

 62. UffeB

  Kanske lite OT men,
  Såg ett inslag på TV4 där man visade att man har uppfört en staty (förmodligen i brons) av profeten greta Thunderberg. Denna installation bör ju oavkortat bidragit till extra, ”enorma” utsläpp av CO2 då man med all säkerhet inte anvädt vätgas för framställningen av detta obskyra monument?
  Snälla KU, hur skulle man kunna omsätta begreppet ”woke” till svenska? Förslag?

 63. foliehatt

  UffeB, #62,
  jag tänker att vänsterbliven borde vara en ganska bra svensk motsvarighet

 64. Ulf

  Svar 60

  Nej men jag dyker mycket och har gjort så i 40 år. Den mänskliga negativa påverkan jag sett IRL är mer direkt. Exempelvis fiske med dynamit, obra för korallrev och utsläpp av tråkiga saker.
  Jag kommenterade bara ert meningsutbyte eftersom jag fann det märkligt.

 65. Ulf

  Svar 60

  Sedan ska man ha klart för sig att som forskare inom detta område så innebär att gå emot klimathotandet, mycket stora uppoffringar. Det omöjliggör många gånger en fortsatt karriär. Det är som att svära i kyrkan. Du kommer därför bara att stöta på mothugg i klimathotandet ifrån ett fåtal mycket modiga personer. Det är så det ser ut 2020. Inte mycket har ändrats i mänsklighetens historia.