Expressens desinformation om klimatförändringar på Svalbard

I Expressens senaste desinformationskampanj om klimatet, publicerades nyligen påhitt om klimatförändringar på Svalbard. Det är till och med skrämmande hur snabbt det går, påstås det. Fast tittar vi på temperaturdata, har inte mycket hänt på nästan 100 år. Expressen hävdar å andra sidan att vintrarna på Svalbard har blivit 10 grader varmare på tre decennier och att det har varit 80 månader i rad med varmare än normalt.

Jag hittade snabbt data från två väderstationer på Svalbard, Isfjord Radio och Svalbard Lufthavn. Den förstnämnda lämnar inga väderdata längre, och den sistnämnda ligger vid det växande flygfältet på ögruppen.

Det finns flera källor till väderdata. Håller vi oss till Europa, finns Climate Explorer och European Climate Assessment & Dataset (ECA). På den förstnämnda går det att hitta månadsmedel för många väderstationer i världen och det går också att visa diagram och räkna ut årsmedeltal. Samt mycket annat. På den sistnämnda går det att hitta dagliga data, som blir väl omfattande att titta på. Eftersom jag kan sådant, har jag gjort ett datorprogram som räknar ut månadsmedel från dessa dagliga data. För de två väderstationerna och de två källorna, ser det ut så här, inritat i ett diagram:

SvalbardOchBjörnönVintertemperaturer

Jag har dessutom lagt in temperaturdata för den någorlunda närbelägna Björnön (Bjørnøya), fast bara de som hittas på Climate Explorer. Tanken med det är att den ön också ligger i Nordatlanten, med ungefär 400 km öppet vatten emellan sig och Svalbard, och alla klimatförändringar som händer på det ena stället också borde synas på det andra.

Varför då medel för månaderna D(ecember)J(anuari)F(ebruari)? Jo, därför att det när det gäller väder och klimat är vanligt att dela in året i fyra tremånadersperioder och anse att det meteorologiska året börjar i december. Vintermånaderna blir då DJF.

Från Climate Explorer, finns data för Isfjord Radio ända tillbaka till 1912. De visar att den stora klimatförändringen, den stora uppvärmningen av vintrarna, inträffade på 1910-talet. Sedan blev det egentligen bara kallare tills data slutar på 70-talet.

För ECA börjar data först 1956, men där finns också data för åren 1997-2004. Data som tyder på just ingenting hade hänt sedan 70-talet.

För Svalbard Lufthavn, ser vi en uppvärmning av vintrarna, och skillnaden mellan de sista fem åren och de första fem i dataserien är 9 grader. Ganska nära 10 grader. Men är det verklig klimatförändring eller något är lokalt för bara flygplatsen? På Björnön har vintrarna under samma tid blivit bara 6 grader varmare. Dessutom handlar det då om fyra decennier, inte om tre. Trenden är 0,24 grader per år för flygplatsen, så på 30 år blir det 7 grader, inte 10.

Tittar vi på alla data, är det uppenbart att inte mycket alls har hänt med vintertemperaturerna i området sedan 50-talet. Eller 20-talet. Om nu Isfjord Radio och Svalbard Lufthavn verkligen går att jämföra. Metadata säger att väderstationen vid Isfjord Radio låg 7 meter över havet och den vid Svalbard Lufthavn 28 meter över havet. Dessa 21 meter kan göra någon tiondels grad bara det. Sedan vet vi inte så mycket om hur mycket medeltemperaturen på respektive ställe skiljer sig. För perioden 1997-2004 är skillnaden i vintertemperatur i genomsnitt 2,8 grader. Då vet vi inte säkert att mätningarna vid Isfjord Radio gjordes på samma ställe som under perioden 1912-1976 och med likvärdig utrustning.

Enligt Wikipedias artikel om Isfjord Radio, etablerades stationen 1933 och förstördes under Andra Världskriget. Ändå finns kontinuerliga temperaturdata från 1912 till 1976. Väderstationen tycks finnas kvar som en automatisk väderstation, men var data från den kan hittas vet jag inte. Förutom då de åtta år som finns i ECA. Fast kanske finns inte så mycket data? Om något går sönder i en automatisk väderstation, finns ju ingen i närheten som kan fixa det och det kan dröja lång tid innan det sker.

Hur är då skillnaden mellan Björnön och Svalbard? Jag har gjort ett diagram för det också, med data från Climate Explorer:

BjörnönSvalbardTemperaturskillnad

Det verkar då inte finnas någon trend för Isfjord Radio, men däremot för Svalbard Lufthavn. Hur ser egentligen de klimatförändringar ut, som kan påverka en ö uppe i norr, men inte en annan 400 km därifrån?

Enligt Wikipediaartikeln om flygplatsen, gjordes start- och landningsbanan om 1989 och 2006, medan en ny terminalbyggnad togs i bruk 2007. Och nog tycks det som om vinteruppvärmningen tog ordentlig fart först omkring 2005. Eller kanske 2006-7?

WattsUpWithThat har en artikel om Svalbard Lufthavn och placeringen av väderstationen. Stevensonskärmen med mätinstrumenten ligger vid en asfalterad yta och nära både start- och landningsbanan och en terminalbyggnad. Det tycks som flygplan åker förbi stationen och då kanske till och med blåser ut varma avgaser mot den.

Jag skulle vilja påstå att väderstationen vid Svalbards flygplats är precis av den typen som knappast ska användas för att analysera klimatförändringar. Det är en uppenbar risk att trender är ett resultat av förändringar i mikroklimat och egentligen ingenting har att göra med verkliga klimatförändringar.

Hur är det då med påståendet att det har varit 80 månader i rad med varmare än normalt på Svalbard? Först behöver vi definiera vad som menas med ”normalt”. Det bör vara medeltemperaturen under en trettioårsperiod. Och då den senaste trettioårsperiod som slutar med ett år som är jämt delbart med 10. I detta fall alltså 1981-2010. För övrigt går det knappast att använda något annat, då data för Svalbard Lufthavn börjar 1978 (Climate Explorer) eller 1976 (ECA). Det finns inte kompletta data för den tidigare normalperioden 1971-2000.

Med den definitionen av normal, var det drygt en grad kallare än normalt i maj 2017. Vilket är den senaste månaden med kallare än normalt. Som alla kan räkna ut, är det inte 80 månader sedan maj 2017. Det är snarare, i skrivande stund, 10 månader och några dagar. Fast en faktor 8 fel är väl inget problem när det gäller klimatfrågor, kan tänkas?

Där kunde jag ha stannat, men jag undrade om det kanske finns mer väderdata från Svalbard. Efter lite sökande, hittade jag i ECA data från två ytterligare platser på Svalbard: Ny Ålesund och Barentsburg. Den sistnämnda drevs av Sovjetunionen/Ryssland. Det finns till och med en Ny Ålesund I, men den har data för så få år att jag ignorerade den.

För Ny Ålesund finns data från 1975 och framåt och för Barentsburg för 1932-2013, med ett uppehåll under perioden 1942-1947.

Dags för ett nytt diagram, med data från fyra platser på Svalbard:

SvalbardVintertemperaturer

Till synes har Svalbard Lufthavn mätt verkliga klimatförändringar, men riktigt så är det nog inte. En titt på diagrammet visar att flygplatsens data ligger under de andra när mätningarna där började, men lika med dem nu. Jämfört med Björnön, har Svalbard Lufthavn värmts i genomsnitt 0,077 grader per år, jämfört med Barentsburg med 0,046 grader per år och jämfört med Ny Ålesund med 0,043 grader per år.

Jämfört med 30-talet, verkar vintrarna på Svalbard inte ha blivit märkbart varmare alls. Fast då får vi tänka på att alla temperaturserierna är okorrigerade för skillnader i medeltemperatur. Isfjord Radio verkar ha en aning varmare vintrar än de övriga platserna, och det är den som står för alla de tidiga data. För Barentsburg är trenden för vintertemperaturerna 0,1 grader per årtionde, och det kanske är den verkliga, genomsnittliga klimattrenden. Det skulle bli 0,3 grader på tre decennier, inte de 10 grader som Expressen hävdar.

Förresten så är också för Ny Ålesund maj 2017 den senaste månaden med kallare än normalt. Inga 80 månader med varmare än normalt där heller. För de klimathotstroende är det säkert mycket frestande att som ”normal” period välja en period som egentligen var ovanligt kall.

Det viktigaste som Expressen inte berättar är ändå att Svalbards vintrar värmdes mest på 1910-talet, långt innan växthusgaser kan ha gett något märkbart bidrag, och att perioden 1960-80 hade ovanligt kalla vintrar. Men att berätta hela sanningen hade ju inte stött det budskap som agendajournalisterna vill förmedla.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Alvar Nyrén

  Lysande och talande fakta igen. F.ö. mycket liknande rörelser i temperaturen som ex Reyjkjavik enl boken på https://klimathotet.com/
  där Professor W.Karlen påtalar IPCC förvanskning av temperaturdata.
  Och slående lika data i det omtalade inlägget av SVT-Rapport 20 mars i år på:
  https://www.youtube.com/watch?v=zRso2J-0U8o
  ang mätningar i Sverige under ca 100 år.
  Jag förstår inte hur normalt tänkande individer kan göra sådana magplask utan att förstå det, precis som Expressen.

 2. Christopher E

  Superbra jobbat och illustrerat, Lars. Det finns ingen extrem uppvärmning av Svalbard.

  Det storskaliga mönstret som framträder visar sig även för andra arktiska analyser.

 3. Ingemar Nordin

  Expressens uppgifter verkar mest komma från invånare på Svalbard som precis har upplevt ett traumatiskt snöskred, och som minns tider då det var lugn och ro där. Siffrorna som nämns (10 grader varmare på tre decennier, 80 månader med en medeltemperatur över det normala) verkar komma från en Kim Holmén. Det är lite oklart vilken ställning eller funktion han har mer än att han jobbar på Norska Polarinstitutet.

  Tydligen är inte artikeln faktakontrollerad på något annat sätt än dessa intervjuer.

 4. Sigge

  Lars

  Det är ju märkbart att det blivit varmare på både Björnön och Svalbard enligt statistiken du hänvisar till. Jag har svårt att förstå varför Du blir så upprörd över Expressens rapportering. Det är ju tydligt att det har blivit varmare på Svalbard.

 5. Ivar Andersson

  #4 Sigge
  Den globala uppvärmningen medför att det också blir kallare. Varför har inte både Björnön och Svalbard drabbats utan bara vi i övriga Europa?

 6. Daniel Wiklund

  OT För mig är det märkligt att det är så skrämmande om det blivit varmare. Kanske det beror på min historia. Min farfar föddes i en by utanför Piteå den 28/6 1866, och det var fortfarande kvar is på träsket. Likadant året efter. Nödåren på 1860-talet är ju den senaste klimatkatastrofen i Sverige. Nu blev min farfar drygt 90 år så jag hann träffa min farfar. Det hade nog varit svårt att skrämma min farfar med värme, även om 1868 blev väldigt varmt och torrt, så även det året var det svårt att få föda ur jorden. På den tiden var det prästerna som skrämdes, enligt dom var Herrens hemsökelse med hungersnöd orsakad av människornas synder.

 7. Henrik

  Den här artikeln om Spetsbergen är informativ om hur klimatet varierat på Svalbard. Den är daterad november 1922 och kommer ifrån NOAA:s arkiv:
  ftp://ftp.library.noaa.gov/docs.lib/htdocs/rescue/mwr/050/mwr-050-11-0589a.pdf
  Tony Heller har skrivit om det här tidigare.

 8. pekke

  Verkar mest som att de kalla 60- och 70-talen ligger och spökar i mätserierna, tar man bort dem så finns det inte mycket att oja sig över i nutid, lika varmt på 30-talet som nu.

 9. Henric Franzen

  #4 Sigge
  Jag förstår inte din kommentar. För mig är det väldigt tydligt att temperaturen är mer eller mindre oförändrad jämfört med 30-talet, vilket innebär att det inte är någon alarmerande klimatförändring på gång utan endast handlar om naturliga variationer.

 10. # 3 Ingemar.

  Kim Holmén är internationell forskningsdirektör och professor i kemisk meteorologi på Norskt polarinstitut på Svalbard.

  Ole Humlum förklarar att Holmén tagit de 30 åren 1961 – 1990 som ”normalt”. Det var ju de åren då media ojade sig för den kommande istiden. . .

  Hur var det Mark Twain sa: Lögn, förbannad lögn och . . .

 11. Olaus Petri

  Sigge #4, det har inte, som Expressen låter oss veta, blivit 10 grader varmare på Svalbard. Det blir jag upprörd över, och särskilt att det impliceras att det ligger ”klimatvetenskap” bakom dylikt visgossande. Där har du ditt kimathot, och som gjort att vi idag bränner häxor med hjälp vindvispar, mm. Regndans och modernt baggböleri i skön förening.

 12. Isidor

  Jag var klasskamrat med Kim Holmen på gymnasiet i Grännaskolan på 70-talet. Han var väldigt duktig på matte och lärarna hade inget att lära honom. Så att trixa med statistik är en barnlek och vardagsmat för honom. Han var redan då en riktig kuf och det har blivit värre med åren har jag märkt ..

 13. Jag har märkt att det är mycket svårt för meteorologerna att ens förutspå vädret en dag i förväg för Värmdö där jag bor. Det beror av att inga människor längre kollar temperatur och annat utan det är datorer som uppskattar hur vädret ska bli. Samma sakförhållanden torde föreligga världen runt. Så därför blir det så stora skillnader i klimat. Och SMHI är absolut klimattroende. Jag har bott i snart 31 år på samma ställe och det har inte blivit varken varmare eller kallare. Men vädret varierar. Så i år kom krokusen upp i dag istället för tre veckor sedan som den kan göra.

 14. Ingemar Nordin

  Sture Å #10,

  Tack för upplysningen. Det var bara det att när jag kollade hans CV så fans det nästan inga artiklar där han står med första namn. Och därför trodde jag att han möjligen var assistent eller något sådant.

 15. Ulf

  Expressen åker runt i världen på cherry picking turné och säger att där och här blir det varmare och det beror på klimatförändringar. Hela reportageserien är totalt oseriös. Klimathetsarna anklagar sedan klimatskeptiker för cherry picking otroligt löjligt. Sedan blir det då plötsligt kallt någonstans och då hittar man en förklaring till varför det också beror på människan och klimatförändring. Allt påminner starkt om life of Brian och de religiösas korkade beteende i filmen som man skrattar åt. Aldrig trodde jag att detta skulle bli verklighet igen. Otroligt skrämmande och Sverige är som vanligt värst.

 16. Svempa

  Givet Svalbards läge lär ev. Temperaturvariationer därstädes drivas av förändringar i havscirkulation. Att några skillnader på några hundratusendelar i CO2 andelen i luft skulle kunna ha något annat än en bruspåverkan är givetvis befängt.

 17. Olav Gjelten

  I min geografibok ”for den högre skolen”, utgiven 1960 finns att läsa på sidorna 49 och 50;
  ”Klimabedringen i vår tid. I de siste årtier er det inntrådt en tydelig bedring i klimaet i Norge. Jo lenger nord vi kommer i landet, dess större er temperaturforbedringen. Störst er den på Svalbard der vintertemperaturen siden 1920 er steget med hele 7 grader. En fölge av det har vaert at en i sommerhalvåret har kunnet holdeskipsfarten på Svalbard i gang nesten dobbelt så lenge som för.
  For det egentlige Norge har fölgene av denne klimaforbedringensynt seg ved at breene på högfjellet, f eks i Jotunheimen er gått sterkt tilbake.”

  Lägg märke till att klimatförbättring år 1960 var ensbetydande med att det hade blivit varmare. Jag är övertygad om att dessa uppgifter är riktiga. Helt enkelt därför att Innan klimatet blev religion fanns inget intresse i att framställa utvecklingen av klimatet som annat än det verkligheten visade. Ack ja, så ärlig information får barnen inte få del av i dagens skola. Inte i Sverige och inte Norge heller.

 18. Arne Nilsson

  Förra året var det några ljushuvuden som tänkte ro till Nordpolen. Ja, eller i alla fall runt Svalbard. Det gick ju inget vidare. Solpanelerna slutade ge ström och isen var för svår så de fick avbryta. Så kan det gå även om Expressen tror att isen snart är borta.

 19. Sigge

  #9 Henric Franzen

  Lars verkar ha rört till det lite i diagrammen.
  I diagram 1 så är det fel på temperaturskalan. Vid Svalbards Lufthamn har temperaturen ökat med ungefär 3,5 grader sedan början på 80-talet, inte 10 grader som det verkar på Lars diagram.
  Det är nog att det skall var 2 grader mellan varje streck och inte 5.
  I diagram 2 kan jag inte lista ut vad om blivit fel.
  Skillnaden i temperatur mellan Björnön och Svalbards Lufthamn på 80-talet är ungefär 3 grader.
  Skillnaden mellan Björnön och Isfjord Radio på 70-talet är ungefär 3,5 grader.
  Då verkar det vara ungefär en halv grads skillnad mellan Isfjord och Lufthamnen. Där är ett stort fel i diagram 1. när Lars kopplat ihop kurvorna mellan Isfjord och Lufthamnen.

  Om man jämför rådata mellan Isfjord på 30-talet och Lufthamnen de senaste 10 åren så är det 1,5 grader varmare nu. Det var bara några år på 30-talet som var varmt. Om det då är en skillnad på c:a 0.5 grader mellan Isfjord och Lufthamnen så är det ungefär 1 grad varmare nu än på 30-talet.

 20. Ulf

  Svar 19

  Nej det är väl bra att inte heller du tror på expressens påstående om temperaturökning om 10 grader. Samtidigt skrev du tidigare att reportaget var korrekt. Hur ska du ha det?
  Tycker det är rätt ofta omöjligt att få rätt på dina resonemang så även denna gång. Känns som du inte läst reportaget i expressen och ej heller ovanstående inlägg?

 21. Robert N.

  Enligt SLU (Statens lantbruksuniversitet) så är årets vår den senaste på minst 100 år. Deras slutsats kommer från flera hundra rapportörer som två gånger i veckan går ut i verkligheten och kollar hur långt vårtecknen kommit.
  Tittar man in hos SMHI så är det andra tongångar, där menar man att årets första kvartal är lite varmare än normalt i södra och mellersta Sverige och Norrland har varit lite kallare än normalt.

 22. Robert N.

  I Pakistan så ska det planteras 1 miljard trädplantor i ett område som gränsar mot Afghanistan.
  Anledningen enligt reportern från Rapport var klimatförändringarna.
  Att de planterar träd är väl bra för det lokala klimatet, men som det framställdes i reportaget att det skulle göra någon skillnad på jordens klimatet är nog bara en våt MP-dröm.
  I Sverige planteras ca. 260 miljoner skogsplantor varje år.

 23. Roger Wesslander

  #18# Arne Nilsson
  Dom skulle ro runt Svalbard och började rodden från Tromsö. Ja det är ju en prestation i sig, men i deras värld skulle man påvisa klimatförändringarna och visa att man kan ta sig runt Svalbard i roddbåt. Det blev stopp direkt då man konstaterade att det inte var möjligt detta år men att man nu ”pausat” expeditionen till nästa år. Info om expeditionen har skickats till skolor etc . Finns också en ”hemsida” för expeditionen men har inte länken just nu.

  Det tog alltså stopp för expeditionen innan den börjat men man återkommer nästa år med ett nytt försök, då slipper man rodden från Tromsö till Svalbard.

  Har för övrigt för mig att man för ca 5 år sedan diskuterade den s k ”nordostpassagen” , att fartyg skulle gå norr om Ryssland till Asien . Hör inget om det nu. Kan det bero på att istäcket ökat i berörda farvatten. Kan klimatförändringarna vara orsaken till det minskade intresset för den rutten.

  PS Beundrar den fysiska prestationen att ro i skift från Tromsö till Svalbard !!

 24. Ulf

  Så ska det nu produceras fossilfri plast. Är det verkligen det stora problemet med plast? Att det inte är fossilfritt? Vilket slöseri med resurser.

 25. Robert N.

  Klipp från Ny Teknik:
  De vill blockera solen för att bromsa växthuseffekten.
  Akademiker från Kina, Indien, Brasilien, Bangladesh, Thailand, Etiopien och Jamaica vill släppa ut ett partikelmoln som skymmer solens strålar. De anser att den radikala lösningen är det bästa sättet att bromsa växthuseffekten – och insatsen skulle främst gagna de utvecklingsländer som påverkas mest av den globala uppvärmningen. Det skriver tidningen Engineering and Technology.

  https://www.nyteknik.se/miljo/de-vill-blockera-solen-for-att-bromsa-vaxthuseffekten-6908067

 26. Daniel Wiklund

  Kan man inte påskynda några vulkanutbrott som ser till att solens strålar inte når jorden. Det har väl prövats förut med gott resultat.

 27. Andersson

  Misstänker att det är det chemtrails handlar om. Ett experiment i spåret av global warming där man undersöker hur mycket man kan påverka solinstrålningen genom att skapa dis/moln. Blev en foliehatt efter att hört om detta och själv tittade upp på himlen. Det ser definitivt inte ut som kondensstrimmor. Planen flyger lite kors och tvärs. Sedan ser man plan som flyger i de vanliga rutterna och då ser det i regel ut som de kondensstrimmor jag är van vid från förr i tiden. De absorberas och försvinner medans den nya varianten flyter ut till ett dis som ligger kvar. Delar däremot inte de skruvade idéer angående syftet med dessa chemtrail som figurerar bland chemtrailsfoliehattar. Det kan inte vara lätt att få tillstånd för dessa utsläpp och eftersom global warming galopperar så brådskar dylik forskning så man kör på och förnekar.

 28. Lars Cornell

  #25 R.N. Kommentarerna till artikeln i NyTeknik är läsvärda, i synnerhet Littmarck.
  Fem miljarder ton svaveloxid i stratosfären per år. Kostnad troligen > 10 000 miljarder kr per år. Vem betalar? Hur ser konsekvenserna ut? Vansinne!

  ”Vi borde sluta bekymmra oss vad för jord vi lämnar över till våra barn,
  och börja bekymra oss för vilka barn vi lämnar över till vår jord.”

 29. Ulf

  DN debatt är ju riktigt uppfriskande. Här ett intelligent inlägg om flygets positiva effekter givetvis har inga klimathetsare svarat eftersom logiken tom är för stark för att svärtas ner så tiger man ihjäl ett faktum.
  https://asikt.dn.se/asikt/debatt/flyget-medverkar-indirekt-till-ett-battre-klimat/#conversation-vote

 30. Simsson

  # 21

  Samtidigt som SLU rapporterar att det är den senaste våren på 100 år påstår SMHI på sin hemsida att temperaturen för mars var normal. Jag får inte detta att gå ihop. Kanske någon av Klimatupplysningens begåvade debattörer kan ge en förklaring.

 31. jensen

  Ang.SVT2 Forum, Varmare klimat. 9/4 -18. 0900.
  Med representanter från Expressen och SVD ( Jenny S.)
  ” Betr. ärlig journalistik: Vi förhåller oss till klimatfrågan som vilken annan politisk fråga som helst”
  ” Betr. agendadriven journalistik : vi har ju en inställning, Men den är ju baserad på den samlade klimatforskningen .
  ” J.S. Betr.kommentarer svarar jag mycket sällan på skeptiska dylika eftersom de är faktaresistenta.
  Dessutom är dessa personer ju så få.
  ” Betr. klimatet f.n. Det har ju inte varit varmare än vad det är nu , och rekord slås nästan varje år. Även om det blir lite kallare något eller par år, har detta inte någon betydelse eftersom långtidstrenden ju är uppåt.

  Min reflexion : Ingen som helst vetenskaplighet inblandad.
  Mot pseudovetenskap och grupptänkande biter inga argument.
  Man får vänta ( länge) på vad verkligheten kommer att visa.

 32. Lars Cornell

  Ulf mfl. Ja, DN är på väg att bli riktigt läsbar. De tycks nu acceptera en allsidig debatt. Det uppskattas. Jag undrar hur lång tid det kommer att dröja innan övrig press följer efter.
  https://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-kravs-en-omstallning-som-om-kriget-brutit-ut/det-behovs-proportioner-i-klimatdebatten/

 33. sibbe

  # 25 Robert

  Ju, mycket enkelt: alstring av el från kol utan filter. Så som det skedde under tiden efter andra världskriget i både Nordamerika och Europa. I östra Europa ända till slutet av 1990-talet.
  De planer som Kina har att förse sina grannar med flera 1000-tals kolkraftverk (kolla GWPF eller No Trickszone) kommer ju exakt att ledda till att skymma solen i hela Asien, Sydamerika och Afrika.
  Så, mera kol, mera CO2 för världen leder till en kallare värld, samtidigt som man gödlslar sina åkrar och skog. Och vi: tillbaka till medeltiden!!!

 34. Ulf

  Svar 32,

  Bra Lars. Jag är själv inte naturvetare men väl bevandrad i historia och ekonomi. Jag har en mycket säker radar för att upptäcka när folk inte har täckning för sina påståenden. Det löper som en röd tråd genom historien och har orsakat mänskligheten enorma lidanden. Dessa människor måste stoppas i tid. Nu är jag inte så orolig eftersom dumheten är väldigt koncentrerad till Sverige och debatten är inte lika död i andra länder. I USA och Storbritannien har den helt vänt och i Tyskland är den på väg att vända. Sverige kommer att slänga iväg mycket onödiga resurser på detta trams men det är ändå inget som kan krossa landet. Ni kan ju bara tänka er vad som hänt med flygskatten om andra länder också regerats av tokar.

 35. mats persson

  Jag roade mig med att gå in på SMHI hemsida och ladda ner temperaturdata för mätstationer i Norrland där det mätt temperatur under en längre tidsperiod.
  Data finns att ladda ner på http://www.opendata-download-metobs.smhi.se/explore/

  Jag valde ut följande stationer som mätt temperatur under de senaste 100 åren.
  Abisko,Jokkmokk,Piteå,Forse,Malå,Härnösand

  Dessa stationer får i detta fall representera ”Arktis” även om det inte stämmer rent geografiskt. Dock så ligger ju dessa stationer på breddgrader som gör att det bör gå att göra en jämförelser och även dra vissa slutsatser kring sannolika historiska temperaturer på island/grönland/svalbard förutsatt att mätningarna är korrekta.

  Jag valde i allafall en period 1925-1939 (15år) och jämförde den med senaste 15 årens vintertemperaturer.
  Jag fick följande resultat (perioden 1925-39 i parantes)
  Abisko -9,2 (-8,7)
  Jokkmokk -12,8C (-11,1C)
  Malå -9,7C (-9,4C)
  Piteå -7,5C (-6,8C)
  Härnösand -3,9C (-3,5C)
  Forse -6,8C (-6,3)
  Medel(6stationer) -8,3C (-7,6C)
  Sverigemedelvärde(35 stationer) -2,9C (-2,9C)

  I samtliga dessa fall har vinterns medeltemperatur under perioden 1925-39 varit något högre än medeltemperaturen de senaste 15 åren!

  Jag har som sagt använt data direkt från SMHI ”öppna data” och inte gjort några justeringar av mätvärden. Jag är medveten om att man ibland måste göra homogeniseringar av data då stationer flyttas eller då mätutrustning byts ut eller i de fall då sättet att läsa av mätningarna ändras. I detta fall vet jag inte hur och om det påverkar resultatet av mina medelvärdesberäkningar av vintertemperaturer.
  Som jämförelse så har jag också medelvärdesberäknat det så kallade Sverigemedelvärdet för samma period som ovan. Sverigemedelvärdet är ett medelvärde beräknat från 35 mätstationer. Mätvärdet domineras dock av stationer i södra Sverige och stationer nära kusten.

  Av de stationer jag valt ut så är Härnösand och Abisko de enda stationer som inte flyttats om jag skall tolka SMHI rätt. Övriga 4 stationer har flyttats mellan de båda perioder som jag jämför. Men då en flytt av en station kan påverka mätdata åt båda hållen så tycker jag ändå att man i detta fall bör kunna dra slutsatsen att vintrarna i Norrland i alla fall inte är signifikant varmare nu än det var under stora delar av 20 och 30 talet!

  Att perioden 1925-39 uppvisar jämförbar medeltemperatur med perioden 2004-2018 bekräftas då också av Sverigemedelvärdet som jag antar är korrekt beräknat av SMHI!

  Hur sedan nu SMHI får ihop det när de påstår att Vintrarna i Norrland skall bli 6-8C varmare under detta sekel baserat på utsläppen av växthusgaser övergår mitt förstånd och sunda förnuft.
  Finns ju defintivt inget stöd i historiska temperaturdata för detta!

 36. Peter F

  #35

  Länken funkar inte

 37. Ivar Andersson

  #31 jensen
  Tala om faktaförnekare. MSM och dess megafånar (journalister) vet vad dom ska tycka om framtidens klimat. Fakta behövs inte när vi har klimatmodeller. IPCCs klimatmodeller duger inte för att göra prognoser utan endast för att göra scenarior, som är utfall som modellerna producerar under förutsättning att modellerna är korrekta. Men modellerna har inte kunnat visas vara korrekta och innehåller många gissningar som inte kan förklaras teoretiskt.

 38. mats persson

  #36..
  ny länk här
  http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/
  dvs utan ”www” i texten

 39. Peter F

  #38

  Thanks

 40. Ulf

  Det här börjar likna något.

  Aftonbladet stor rubrik ”luften 100 ggr bättre i Stockholm än på 1960 talet”.
  Hellden yrar om att det blåste mycket förra året.
  Collin pratar om MP:s trollfabrik.
  Håller tramset på att spricka eller är det bara ett tillfälligt brus?
  Jag var djupt besviken på svenskt flygs mesiga svar på MP kritiken för ett par veckor sedan fast de hade kunnat avslöja lögnerna i det debattinlägget. Men ovanstående ser ju riktigt spännande ut. Håller man på att vakna upp? Intressantaste läget på många år i alla fall.

 41. I flygindustrin

  #27 Chemtrails är äkta konspirationsteorier och ganska tröttsamt att lyssna på. Att något så genomreglerat som ett kommersiellt flygplan skulle ha hemliga tankar, rör och munstycken som dessutom ska fyllas på och servas hela tiden utan att någon utomstående får reda på det är absurt. Varenda gram som går in i ett flygplan mäts och kontrolleras. Vi pratar tiotals miljoner människor som skulle vara invigda i denna hemlighet och dessutom lyckas hålla tätt.
  Att contrails kan se olika ut beroende på riktning beror på att trafiken ofta styrs i nivåer beroende på vindförhållanden på respektive höjd.

 42. Strumpan

  #40 Collin är nog undantaget som bekräftar regeln på Aftonbladet. Han har rutit ifrån tidigare vad gäller trams från MP eller andra likasinnade, bl.a. dubbdäcksförbud. Tyvärr är han väldigt begränsad genom sin roll som fordons/trafik-reporter.

 43. L.C.

  #38 MP. Tack. Jag har laddat ned litet mätdata från Kalmar. Men jag får det inte att fungera. När jag skall göra SUM får jag (”!”) i cellen både i Excel och Numbers (jag vill göra en medelvärdesberäkning). Är det konstigt med formatet (punkt som decimal avskiljare) eller vad kan jag möjligen göra för fel. Tips?

 44. GoranA

  #43
  Du måste byta ut punkten mot ett komma genom funktionen ”sök och markera” och använd ”ersätt” i undermenyn. Finns längst till vänster i ”start” menyn åtminstone för windows 7.

 45. L

  #40, Enligt tidningen Mitti har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur man ska kontrollera miljözonerna, alltså inte luftkvalitén, utan vilka bilar som kör där. Troligast med kameror som registrerar varje bil och jämför med bilregistrets uppgifter. Det blir då en total övervakning av alla bilar och var och när vi kör.

  Jag föreslår att man säljer uppgifterna till Facebook och Google så att man kan följa varje individ på Google maps med en användarprofil. Då kan vi omedelbart se på våra skärmar i bilarna vilka som finns i vår närhet, det kan ju vara någon kompis eller en spännande ny bekantskap…!

 46. Ulf L

  Faktaresistens är ett konstigt uttryck i klimatfrågan. Journalister tycks tro att utsagor om havsnivåer och medeltemperaturer om mer än 80 år är fakta. Hur ska det kunna vara fakta? Det har ju inte hänt än. Det som är fakta är mätvärden och dom är inte speciellt oroande.
  Det kan knappast kallas att vara faktaresistent om man är skeptiskt till sådana utsagor, speciellt som IPCC själva inte vill ge tillräcklig trovärdig för att kalla dem prognoser.
  Det stora problemet är egentligen inte IPCC, utan journalister som flaxar runt med gap som fågelungar och slukar vad som helst som Rockström, med den borne marknadsförarens precision, matar dom med.

 47. Håkan Bergman

  L.C. #43
  Om du har möjlighet att ändra landsinställning till t.ex. USA på datorn är det enklare, speciellt om det är riktigt stora filer.

 48. Andersson

  #41
  Min kommentar var föranledd av #25 Robert N eftersom jag tyckte fanns beröringspunkter.
  Tror inte alls att det är några kommersiella flyg eller annat hokus pokus utan plan avsedda för ändamålet.
  Tror lika lite på din förklaring till dessa ibland milslånga vita sträck som flyter ut till en dimma som ligger kvar hela dagen som jag tror på en extrem global warming. Blir oroad när man läser om global dimming contra global warming och att detta är två motverkande krafter i klimatförändringen. Global dimming är orsakad av sot och föroreningar och med en renare luft skulle denna kylande effekt avta vilket skulle innebära att den globala uppvärmningen skulle skena. Det föreslås att man då skall ta till geo engineering och med aerosoler återskapa ett dis som avskärmar solljus. När t.o.m. SMHI skriver om detta blir man oroad med tanke på hur stark tron är på global warming och många av dem är fanatiska. Denna geo engineering skulle bli en multi miljardindustri och då finns det alltid skrupelfria aktörer som lurar i bakgrunden. Ämnet är kontroversiellt så jag tänker inte ta upp det igen, men titta gärna upp mot himlen då och då. Nedan länk till SMHI och global dimming.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/global-dimming-1.3928https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/geoengineering-1.75609
  https://www.bing.com/videos/search?q=global+dimming&&view=detail&mid=3A990C26BB8F3D5535113A990C26BB8F3D553511&rvsmid=E29E430A1CB461318D0AE29E430A1CB461318D0A&FORM=VDQVAP

 49. Ingemar Nordin

  Ole Humlum svarar på FB om detta inlägg:

  ”Ole Humlum. Norges meteorologiske institutt benytter 1961-1990 som normalperiode, som det også nævnes i en af kommentarerne til denne analyse. 1961-1990 er en ganske kold periode på Svalbard (ses tydeligt af diagrammet ovenover), hvorfor det ikke er naturligt at betegne den som ’normal’.”

 50. Roland

  Bra sammanfattning Lars Kamél
  Expressen kan man aldrig lita på!

  OT
  Såg att det var lite små bråk mellan Anders Wijkman och Lars Bern där bern anklagar Anders och Johan Rockström för alarmism i klimatfrågan

  https://newsvoice.se/2018/04/08/anders-wijkman-makt-asikter/

  https://newsvoice.se/2018/04/08/anders-wijkman-tystnadskultur-globalisterna/

 51. Sigge: Har du missat att diagrammet visar medeltemperaturen för vintermånaderna december, januari och februari? Variationerna och trenderna i vintertemperaturer är större än för årsmedel.

 52. Michael E

  Mediabranschen genomgår just nu en teknologisk revolution vilket utsätter traditionella medier för ny och mer omfattande konkurrens än tidigare vilket får dem att reagera i panik.

  För att attrahera läsare, lyssnare och tittar så skruvas tonläget upp allt mer. I de traditionella medierna avlöser det ena larmet det andra. Klimathotet som får anses inta en särställning bland alla larmen får dock samsas med larm om mat, sjukdomar, artificiell intelligens, supervulkaner, etc, i ett aldrig sinande flöde av katastrofer. En del av detta är ideologiskt motiverad desinformation men en hel del måste också tillskrivas sensationsjournalistik med tillhörande förhoppningar om ökad uppmärksamhet och därmed intäkter.

  Man skulle kunna tro att detta påverkar förtroendet för Svenska medier över lag men förtroendesiffrorna för de Svenska medierna har dock varit stabila över tid (se t.ex. https://som.gu.se/digitalAssets/1351/1351286_535-548-l-weibull–medief.pdf) vilket är förvånade med tanke på det uppskruvade tonläget.

  Det är möjligt att medierna tar detta till intäkt för att polarisera debatten än mer eftersom det inte tycks ha någon påverkan på deras allra mest värdefulla tillgång, deras förtroendekapital. Det är dock en farlig väg för med förtroende är det ju så att det är svårt att få men lätt att tappa,

 53. mats persson

  #43.. tror du fick svar på hur du omvandlar ”punkt” till ”komma” vilket man måste göra för att kunna arbeta med data.

  Har själv också laddat ner flera stationer i södra Sverige också .. ölands norra udde, stockholm, halmstad, trollhättan, Lund mfl..

  Det skiljer sig lite från Norra sverige på det viset att Vintrarna 2004-18 generellt är lika varm eller något varmare än under perioden 1925-1939. nedan visas perioden 2004-18 samt inom parantes perioden 1925-39.. ingen homogenisering har gjorts utan data har använts som de rådata som redovisas på SMHI hemsida

  Halmstad 0,6 (0,8)
  Stockholm -0,6 (-1,2)
  Ölands Norra Udde 1,3 (0,9)
  Trollhättan -0,4 (-0,3)
  Lund 1,2 (0,7)

  Men även om det för vissa stationer varit något varmare under denna period så är ju skillnaden väldigt liten. Och det förstärker bara intrycket av att det tidigare varit lika varmt på vintern i hela Sverige under en längre sammanhängande period vid en tid då man definitivt inte kan skylla på CO2 halten i atmosfären.

  Istället är det uppenbart att vad som styr svenska vintertemperaturer i huvudsak är AMO vilket då var positiv under perioden 1920-1950 respektive från ca 1990 och tills nu. Vi kan förvänta oss , givet att oscilleringen fortsätter så som tidigare, att AMO åter antar negativa värden inom de närmaste 10-15 åren. I kombination med att solens aktivitet också minskar under de närmaste solcyklerna gör att vi nog går mot en intressant period där vi mycket väl kan få ett betydligt kärvare klimat under de närmaste 20-30 åren..

 54. Håkan Bergman

  Ulf #40
  https://www.aftonbladet.se/a/3jzPBe/for-miljopartiet-galler-andra-regler
  I videon påstår Helldén, MP såklart, att siffrorna för 2017 beror på att 2017 var ett ovanligt blåsigt år, speciellt våren. SMHIs data från Bromma säger följande:
  Från 2008 till 2017 såg det ut så här: 2008 2,71 m/s, 2009 2,97 m/s, 2010 2,82 m/s, 2011 3,28 m/s, 2012 3,09 m/s, 2013 2,89 m/s, 2014 3,11 m/s, 2015 3,3 m/s, 2016 3,16 m/s och 2017 3,17 m/s.
  Mars t.om. Maj 2017 blåste det 3,29 m/s, inte en speciellt blåsig vår.

 55. Ulf

  Svar 54

  Den som har det minsta kritiska tänkandet vet att det bara blåser på ett ställe i Stockholm och det är på loftet hos vederbörande själv. Tyvärr har inte många stockholmare något kritiskt tänkande alls i frågan. Istället lyssnar man på pajasar.

 56. I flygindustrin

  #48
  Ok, du tror alltså att specialbyggda plan får flyga som de vill kors och tvärs över hela jorden, vilket givetvis också skulle kräva samarbete från världens alla regeringar, flygledningscentraler och flygvapen. Rekommenderar att du skaffar appen FR24. Med den kan du se var dina misstänkta plan kommer ifrån och vart de är på väg. Du ser även exakt vilken flygplansindivid det är fråga om, vilket flygbolag, höjd, hastighet etc. Då inser du att alla plan du pratar om är vanliga trafikflygplan.

 57. Ulf

  Svar 48

  Visst finns det beröringspunkter med klimathetsarna. Lika lite som vi sett långa moln som ligger kvar hela dagen utsläppta av okända flygplan, lika lite har vi sett en allvarlig global uppvärmning eller ökat extremväder. Skillnaden är att ena sagan tror svenskarna på men inte på den andra. Men det är väl bara en tidsfråga

 58. Robert N.

  Vårens normala ankomst borde vara i höjd med Umeå – Östesund men för stora delar av Sverige dröjer det ett bra tag till innan naturen vaknar till liv.
  Här i norra Roslagen ligger isen kvar och flyttfåglarna har problem med att hitta föda. Vi har en koloni Hägrar ( 19st ) boende i skogen bakom huset och de ser allmänt villrådiga ut i sin jakt på någon småfisk.
  Men det är lite ”värre” för vissa.

  Tabellen visar största snödjupen i Södra Norrland.
  Olden 130 cm
  Hattsjöbäcken 123 cm
  Sänningstjärn 122 cm
  Nordanbäck 116 cm
  Strömsund-Edet 114 cm
  Ulvsjön 114 cm
  Åkroken 113 cm
  Södersel 109 cm
  Digernäset 104 cm
  Höglandsbodarna 102 cm

 59. Robert N.

  Men Kittelfjäll i Västerbottensfjällen led snöligan med 158 cm.

 60. Erik Lindeberg

  Lars Kamél tycks inte ha så stor tilltro till temperaturmätningarna i Svalbard Lufthavn vilket han bland annat baserar på en analys i WUWT! Svalbard Lufthavn är inte precis Frankfurt eller O’Hare, men har typisk 3 (tre) avgångar per dygn. A ”busy place” tycker WUWT.

  Jämförs temperaturutveckling här med resten av Arktis, så framgår att den inte skiljer seg så mycket. https://drive.google.com/open?id=1PogByeUE_zLBQ3qHncz7A2I155wW6WST

  Att temperaturökningen kanske är något högre än genomsnittet i hela Arktis (och Björnön) beror nog mest på att Svalbard har ett visst inslag av inlandsklimat. Björnön är en liten ö mitt i havet.

  Det viktigaste som framgår från grafen är att temperaturökningen i Arktis (och Svalbard) är så mycket större än den globala uppvärmningen.

 61. Strumpan

  #60 Självklart är uppvärmningen i Arktis högre än globalt. Det är så det fungerar, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Det säger dock ingenting om orsaken till uppvärmningen.

 62. mats persson

  #60- Vinterperioden i Norrland tycks ju i allafall enligt SMHI statistik inte vara varmare nu än under stora delar av 1920-1930 talet. Se #35. Givet att temperaturer korrelerar någorlunda på Svalbard och Norra Sverige är det väl inte alltför otroligt att då också dra slutsatsen att kan ha varit lika varmt på Svalbard under 20-30 tal som det är idag.

 63. Ulf

  Svar 60
  Ser korrekt ut i linje med artikelns resonemang vilket återigen bekräftar expressens desinformation.

 64. Guy

  OT. Hjälp!
  Kan någon ge mej länkar till FN:s och andra instansers utgifter på kampen mot den ”globala uppvärmningen” Just nu hittar jag inte relevanta summor.

 65. Erik Lindeberg: Vintrarna på Svalbards flygplats har värmts upp i snabbare takt än vintrarna på Björnön, Barentsburg och Ny Ålesund. De två sistnämnda ligger på Svalbard, så det går inte att förklara med att klimatet skulle vara annorlunda. Den rimligaste förklaringen är att mänskliga aktiviteter på flygplatsen har gett en växande värmeö där.

 66. Erik Lindeberg

  #65 Lars Kamél

  Jovisst är det klimatskillnad mellan Ny Ålesund och Barentsburg på ena sidan och Longyearbyen på den andra. Ny Ålesund och Barentsburg ligger helt ute på västkusten medan Longyearbyen ligger nästan centralt på ön Spetsbergen. Klimatskillnaden framgår också av den genomsnittliga årsnederbörden. Den är 520 och 430 mm per år i Ny Ålesund respektive Barentsburg, medan den bara är 190 mm per år i Longyearbyen. Det är faktiskt den platsen som har minst nederbörd i hela Norge. Generellt ökar temperaturen mer i inlandet än vid havet. Det gäller också globalt.

 67. Erik Lindeberg: Du verkar rätt desperat med att försöka bortförklara trendskillnader? Flygplatsen, Barentsburg och Ny Ålesund ligger alla vid Svalbards västkust. Latitudmässigt ligger dessutom flygplatsen mellan de andra två.
  Om den lilla flygplatsen på Svalbard har en märkbar effekt av en växande värmeö: Hur är det då med de större flygplatser där många av världens kvarvarande väderstationer finns? Och de väderstationer som ligger i växande samhällen? Är kanske det mesta av den globala uppvärmningen egentligen bara en massa lokala uppvärmningar?

 68. Wilhelm

  Varför använder ni ingen vettig smoothing? Det är väl standard att använda någon form av smoothing.

  Dessutom framgår det inte speciellt väl i texten att temp. i Svalbard tydligt ökat, om än inte 10 grader, (5-7 med smoothing?)

  Konstigt att påstå felrapportering, när detta egentligen är lika mycket felrapportering.