Kommer Golfströmmen att stanna?

Detta är ett kärt återkommande ämne i tidningarna. I år verkar det som om det är den varma sommaren i Europa som har triggat debatten igen. Nu var det ju visserligen inte så särskilt varmt i Nordeuropa i juli. Och vilseledande tveksamheter kring rapporteringen av rekordtemperaturer från ESA (European Space Agency) i Sydeuropa har vi och andra redan påpekat. Se t.ex. här . Men låt oss ändå utgå från att det varit varmt i Europa. Är det ett skäl till att påstå att Golfströmmen kommer att stanna?

Det verkar som att källan till dessa skrämmande nyheter kommer från engelska The Guardian. Som i sin tur har läst en dansk studie i Nature Communications https://www.nature.com/articles/s41467-023-39810-w .

whitehouse osceaner

David Whitehouse har läst artikeln i the Guardian. Han börjar med att konstatera att The Guardians journalister har blandat ihop Golfströmmen med ett betydligt vidare komplex av havsströmmar, Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). (Se bilden nedan)

”Finns det ingen lojalitet bland klimatextremister? The Guardian gör ett misstag om den grundläggande skillnaden mellan Golfströmmen och Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) och plötsligt är alla med och diskuterar saken; vissa anklagar tidningen för slarvig rapportering, andra kräver en korrigering av dess falska nyheter, (vilket inte har kommit.) För att vara rättvis var det inte bara Guardian – BBC, CNN och andra hade också fel.”

Och vi kan tillägga att även många svenska media svalde The Guardians sammanblandning.  Här är ett exempel https://omni.se/studie-golfstrommen-kan-stanna-av-redan-2025/a/bgJxAg

Studie: Golfströmmen kan stanna av redan 2025

Den atlantiska Golfströmmen kan kollapsa redan 2025, vilket skulle innebära katastrofala konsekvenser för klimatet. Det hävdas i en färsk studie, enligt The Guardian.

Strömmen för varmt vatten norrut genom Atlanten, men ett större inflöde av kallare vatten från smältande havsis gör att den riskerar att stanna av.

I studien, som publicerats i tidskriften Nature, uppskattas att det kommer ske någon gång mellan 2025 och 2095 – mest sannolikt kring 2050 – om utsläppen inte minskar.

Studien har dock kritiserats av andra forskare som anser att osäkerheterna i underlaget är för stora för att kunna göra så precisa tidsbedömningar.

Golfströmmen har avgörande betydelse för att norra Europa har så milt klimat för sina breddgrader. En kollaps skulle leda till avsevärt kallare klimat i Sverige.

Whitehouse kommenterar:

”Samma journalist (i The Guardian) blandade ihop Golfströmmen och AMOC 2018 och sa att Golfströmmen var den svagaste på 1600 år. …The Guardian hävdade att det nu var 15% svagare än det var runt 400 e.Kr., och människorna var ansvariga för en betydande del av den försvagningen.

Den senaste ökningen av Guardians vanliga felrapportering av Golfströmmen baserades på två danska forskare som tillkännagav en kraftig försvagning av havsströmmarna runt Nordatlanten, och förutspådde att ”en kollaps av AMOC kommer att inträffa runt mitten av seklet under det nuvarande scenariot med framtida utsläpp, ” eller till och med så snart som om två år.

Med tanke på bristen på förståelse för strömmarnas nuvarande dynamik och dess tidigare variation, är det klokt av allmänheten att ta värsta tänkbara förutsägelser med en nypa salt.”

Här är en bild på hur man anser att AMOC ser ut:

amoc

Bilden är hämtad från Phys.org https://phys.org/news/2023-08-winter-storms-labrador-sea-gulf.html

I den artikeln hävdar forskarna att AMOC minskade i styrka berodde på extremt kalla vintrar i Labrador:

”Ett team av forskare från GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research i Kiel, Tyskland, har nu genomfört en modellstudie med fokus på Labradorhavet sydväst om Grönland. I sin studie, nu publicerad i tidskriften Nature Communications, använde forskarna komplexa datorsimuleringar för att visa att fluktuationer i Labradorhavet kan ha en betydande inverkan på styrkan i sjunkprocesser öster om Grönland. En viktig länk är ett litet uppmärksammat system av djupströmmar som säkerställer snabb spridning av Labradorhavsvatten till djuphavsbassängen mellan Grönland och Island.

”Vi oceanografer har länge haft ögonen på Labradorhavet mellan Kanada och Grönland”, säger professor Dr Claus Böning, som ledde studien. ”Vinterstormar med isig luft kyler havstemperaturerna så till den grad att ytvattnet blir tyngre än vattnet under. Resultatet blir djup vinterblandning av vattenpelaren, varvid den resulterande vattenmassans volym och densitet kan variera kraftigt från år till år.”

I de senaste 60 årens modellsimuleringar stack åren 1990 till 1994 ut, då Labradorhavet svalnade särskilt kraftigt.”

Men den danska studien då? Ja, de följer den alarmistiska tipping-alarmismen troget. Så här skriver de:

Den atlantiska meridionala cirkulationen (AMOC) är ett viktigt tippingelement i klimatsystemet och en framtida kollaps skulle få allvarliga effekter på klimatet i den nordatlantiska regionen. Under de senaste åren har en försvagning av cirkulationen rapporterats, men bedömningar från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), baserade på Climate Model Intercomparison Project (CMIP) modellsimuleringar tyder på att en fullständig kollaps är osannolik inom 2000-talet. Att tippa till ett oönskat tillstånd i klimatet är dock ett växande problem med ökande koncentrationer av växthusgaser. Förutsägelser baserade på observationer bygger på att detektera tidiga varningssignaler, främst en ökning i varians (förlust av motståndskraft) och ökad autokorrelation (kritisk avmattning), som nyligen har rapporterats för AMOC. Här tillhandahåller vi statistisk signifikans och datadrivna estimatorer för tidpunkten för ett tippande. Vi uppskattar att en kollaps av AMOC kommer att inträffa runt mitten av seklet under det nuvarande scenariot för framtida utsläpp.

Det är intressant att sätta dessa båda studier bredvid varandra. Den tyska säger att AMOC försvagades markant beroende på mycket kalla vintrar i Labrador på 90-talet. Därefter har AMOC repat sig. Den danska studien påstår att AMOC försvagats och pekar på att vi fått varmare somrar på senare tid och att en tippingpoint kan inträffa redan om ett par år.

Jag tror mest på att följa David Whitehouse råd: ”Med tanke på bristen på förståelse för strömmarnas nuvarande dynamik och dess tidigare variation, är det klokt av allmänheten att ta värsta tänkbara förutsägelser med en nypa salt.”

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. johannes

  Jaja, Ragnarök inträffade inte heller.
  Hur många domedagsprofetior har mänskligheten fantiserat ihop vid det här laget?

 2. Bim

  Golf strömmen kommer inte att stanna.
  Detta beskrev Anna Whålin (Med Miniubåten i Antarktis för ett par år sedan.)
  vid en förfrågan.
  Om man satte ner en jättestor vägg som hindrade Golfströmmen,
  så hade temperaturskillnaden mellan tropikerna och Arktis bli så stor att Golfströmmen skulle bli ännu starkare än i dag. Det går inte att stanna Golfströmmen enligt henne.
  Det lät i mina öron väldigt logiskt.

 3. Thorleif

  Utan att ha satt mig in i ref studier påminns jag av att Potsdam’s Rahmstorf länge argumenterat för att det är AGW som ansvariga för ”det allt varmare vattnet” som strömmar upp mot Södra Grönland. Är det inte han som är upphovsman till prognosen om en kollapsande AMOC 2025-2095?

  Jag upplever att alarmist-lägret ser till att försäkra sig om att alla ev förändringar mot kyligare klimat i NH och inte minst Nordeuropa/USA orsakats av koldioxiden och inte naturliga variationer (t.ex).

  https://www.realclimate.org/index.php/archives/2023/07/what-is-happening-in-the-atlantic-ocean-to-the-amoc/

 4. Lasse

  Man kan alltid oroas över något.
  Det vi vet eller det vi inte vet.
  Det vi kan göra något åt eller det vi tror vi kan påverka genom klimatsmart beteende.
  Själv ogillar jag all regndansare som påverkar sommaren.

 5. Benny

  Eftersom det är solen som ytterst driver havsströmmar så är dessa ”nyheter” bara för att driva på klimathysterin. Golfströmmen varierar något i sin styrka men så länge solen lyser och geologin ser ut som den gör kommer strömmen att fortsätta som förr!

 6. Bim

  #3
  Ja, Alla här på KU kan väl vara överens om att CO2 inte styr klimatet på Jorden.
  Temperaturskillnaden mellan natt och dag i Sahara visar ju tydligt att CO2 inte förhindrar värmeutstrålningen nattetid. Det är helt enkelt vattenånga som fattas.
  Varför skall man krångla till allting. Det har ju inte blivit särskilt mycket varmare under århundradena.
  Att lägga så mycket krut på ingenting , kan de väl få hålla på med i Knutby. Där visade det sig tydligt vad det leder till.

 7. Thorleif #3

  Nej den danska artikeln är skriven av Peter och Susanne Ditlevsen. De har en referens till Rahmstorf i sin lista, men i övrigt framgår inga formella bindningar.

  Tack för länken till Realclimate

 8. foliehatt

  Vad som däremot står helt klart är att den en gång läsvärda tidningen The Guardian har passerat en katastrofal tipping point, vad gäller journalistiken. Som en av grundarna av den för publicister klimatpolitiska cominternen – Covering Climate Now (CCNow), driver de dagligen och medvetet klimatkatastrof-narrativet där det uttalat är så att syftet är att skrämma folk, väljare, så att en samhällsförändring ska ske. Det är ett journalistiskt fattigdomsbevis att ingen inom gammelmedia granskar och presenterar detta.

  Det ojas mycket om Rupert Murdoch och Berlusconi på sin tid, om hur de försökte styra genom media. Med all rätt!! Men det hörs inte ett knyst om CCNow och the Guardian.

 9. L

  Det där med golfströmmen vara eller icke vara kommer väl alltid vart 5 år. Det är väl när Portdams inst. Ska eska nya pengar för sin verksamhet. Detta har väl pågåtts i många år

 10. Erik A.

  Gösta Walin professor i Fysisk Oceanografi (numera bortgången) skrev om detta här:
  https://detgodasamhallet.com/2021/02/27/gastskribent-gosta-walin-ar-golfstrommen-verkligen-hotad-eller-bara-usel-journalistik/

 11. Lennart Bengtsson

  Det är inga svårigheter att få stopp på Golfströmmen. Det är bara att ändra på jordrotationen. Vem vet kanske detta kan hända som en följd av växthusgasutsläppen?
  En annan möjlighet är att flytta på den Nordamerikanska kontinenten som att släpa iväg den till Sydpolen. Om politikerna fattar ett sådant principbeslut kommer säkert forskarna att fixa till saken om de bara får tillräckligt stöd av forskningsadministrationen.

 12. Håkan Bergman

  Lennart B. #11
  Har inte du här nån gång beskrivit en modellkörrning där man tog bort Klippiga Bergen och fick ett kallare klimat i Västeuropa? Det kanske man kan skrämma barnen med?

 13. Lars Kamél

  Jorden måste sluta rotera och temperaturskillnaden mellan tropikerna och polarområdena måste försvinna för att någon havsström ska upphöra. Eller hur?

 14. Bim

  Bra Lennart Bengtsson!
  Det är ju lätt fixat.
  Om all världens bilar vrål-axade iväg västerut samtidigt så stannade både klockorna. jordrotationen och framtiden försvann. Alltså och inga idiotiska framtids prognoser att grunna över. Dessutom gott om tid med funderandet, efter som dagarna blev ett halvår långa.

 15. Björn

  Nej, det blir inte stopp på någon Golfström. Det händer inte förrän vi får en ny landistid. För övrigt är havsströmmar inte något slumpverk, utan beror på geostrukturella förhållanden. I spåren av att klimatforskningen tydligt saknar vetenskaplig verklighetsförankring, uppstår bekräftelseforskning för att stöda tron på ”climate change”.

 16. johannes

  #11
  Stålmannen gjorde det 1978, inte stannade golfströmmen för det.

 17. Bernt O

  Tre av de våtaste (mar)drömmarna klimathysterikerna inte kan låta bli att upprepa: att Himalajas glaciärer plötsligt smälter, ett isfritt Arktis och att Golfströmmen stannar upp.
  Välj lämpligt avfallskärl nedan för dylikt MSM-skräp! ( inte den sista, den är redan full…)

  https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/706931

 18. Björn-Ola J

  Påståendet att den medeltida värmeioden i stort sett bara var en europeisk företeelse tycker jag verkar gå emot att golfströmmen kan kollapsa?

 19. Thorleif

  Men vi kan få ett betydligt svalare väder (klimat?) uppe i norra Europa om salthalten skulle minska kraftigt (färskvatten-utsläpp från ishavs-reservoarer) kring områdena söder om Grönland där det varma vattnet vänder ner i djuphavet på väg söderut igen.

  En del kan tänka sig att Golfströmmen eller del av den därför förskjuts lite längre söderut och på så sätt genererar svalare väder för t.ex UK och oss i Norden.

 20. Gabriel Oxenstierna

  Data ger noll stöd för hypotesen om att Golfströmmen skulle avta, för de senaste 20 åren man haft mätningar.
  Se det blå strecket i bilden från forskarna, som faktiskt mäter vad som pågår och inte bara hittar på saker:

  https://rapid.ac.uk/rapidmoc/rapid_data/data/standard_rapid_tseries_200404_20201215.jpg

 21. Ivar Andersson

  Det räcker inte med en nypa salt utan det behövs en stor nypa salt när gamla klimatlarm upprepas. Redan för 50 år sedan läste jag att Golfströmmen skulle avstanna och ny istid var på gång. Sedan dess har det bara blivit ännu tokigare klimatlarm.

 22. Lars Cornell

  #19 Thorleif. Principer och vetenskap är bra. Men när vi sedan skall klä in principerna med siffror blir inte resultatet det som vi först trodde när vi bara tittade på principerna.

  Det årligen tillförda smältvattnet måste rimligen vara så litet att en smärre ändring är betydelselös i jämförelse med saltvattenmängderna. Eller hur?

 23. Berra

  OT: Juli 2023 var visst inte så varm ändå…

  https://petterssonsblogg.se/2023/08/06/dagens-klimat-tillrattalaggande/

 24. Sören G

  Oväder (eller nya beteckningen: extremväder) uppstår ur temperaturskillnader. Just nu 18 C här vid Gotlands ostkust) samtidigt 30 C vid gränsen Lettland/Litauen knappt 20 mil härifrån.

  Gotland har gul varning – skyfallsliknande regn, kraftiga åskskurar. Gul varning – kuling mellersta Östersjön

 25. johannes

  Om strömmen avtar kan vi ju alltid vända på älvarna i Norrland och skicka ut den i västerhavet, då ökar densitetsskillnaden och allt blir bra igen.

  Eller kanske det är tvärt om, vi vänder på Norges älvar och får el till stålet.

 26. Den danska gruppen verkar inte riktigt ha koll på AMOC, trots alla deras beräkningar. AMOC kan eventuellt, kanske, möjligen förhindra varmt vatten från Gulfen att nå så långt norrut som till Skandinavien säger dom. Men om Labrador sänkan påverkar den östra delen så kan AMOC styras därifrån. Och då blir vintrarna i nordöstra Kanade helt avgörande.

  Golfströmmen fortsätter ändå – pga. jordens rotation och solens värmande av tropikerna – men kan naturligtvis minska i sin värmetranssportförmåga. (Kanske borde man satsa på att köpa sig en tomt i Tunisien innan nästa istid? 🙂 )

  Danskarna verkar, i min läsning av dem, som helt fångade av tippingpoint-alarmismen. (läs även Conclusions) De vill till varje pris ha fram ett chockerande och rubrikknipande resultat.

 27. Lasse

  Finns det någon förklaring till årets stora isutflöde genom Framsundet?
  Vi hade det uppe i samband med Odens letande efter sommar i år.
  https://klimatupplysningen.se/kallvar-och-framexport/

  Det indikerar väl inte avtagande strömmar?

 28. tty

  I princip så kan AMOC stoppas upp om golfströmmens vatten utsötas kraftigt.

  Som jag nämnt tidigare testades detta för 11 500 år sedan då Baltiska Issjön tappades av på ett enda år och ca 10 000 kubikkilometer sötvatten rann rakt ut i AMOC:s viktigaste ”sjunkområde” Norska Havet. Ingenting hände.

  Å andra sidan när den isdämda sjön i Hudson Bay tappades av för 8 200 år sedan blev resultaten ett markant kallare klimat runt Nordatlanten i ca 150 år, men det gällde då ca 1 till 2 miljoner kubikkilometer sötvatten. Det är dock svårt att mäta med säkerhet, på grund av de isostatiska effekterna av en så stor och snabb avtappning kommer att ge mycket olika effekter på havsnivån på olika platser. Det är också osäkert hur snabbt det skedde, men mätningar i iskärnor från Grönland pekar på 20 år eller mindre.

  Så, typ 50-100 000 kubikkilometer sötvatten per år i Labradorhavet under några årtionden skulle troligen fungera.

  Som jämförelse skulle en total avsmältning av all havsis i Norra Ishavet ge ett engångstillskott av ca 5-10 000 kubikkilometer, och havsisen är ju dessutom salthaltig.

  Och det totala tillskottet av sötvatten från floder till Norra Ishavet är ca 3000 kubikkilometer per år, varav två tredjedelar från de fyra största (Ob, Jenisej, Lena, Mackenzie).

 29. tty

  #11

  Du glömde en tredje metod att stoppa Golfströmmen: gräv bort Mellanamerika.

  Panamanäset är faktiskt viktigt för AMOC. En stor del av det vatten som avdunstar i Karibiska havet hamnar på Stillahavssidan av näset. Det är en extremt stor skillnad på salthalten på Stilla Havs- och Atlantsidan.

  Golfströmmens vatten är därför mycket salt (=hög täthet) när det lämnar Golfen och blir dessutom kallt genom avdunstning i Nordatlanten. Alltså sjunker en del av det i Norska havet.

 30. Christian H

  Tack tty för siffrorna angående sötvattenutsläpp. Det är viktigt med proportioner när klimatet debatteras. Just detta saknas totalt när alarmisterna för fram sina teser och det gäller såväl utsläpp av sötvatten som havsnivåstigningen och utsläpp av CO2 med påstådd upphettning av planeten. Om vi helt plötsligt skulle få utsläpp av sötvatten i Atlanten som var 500 gånger större än det som alla floder ger upphov till skulle vi få en klimatkatastrof. Det är uppenbart att detta inte kan ske, såvida inte en asteroid eller en jättekomet slår ner i Arktis. Antagligen är det detsamma med koldioxidens inverkan på klimatet, dvs att det överdrivs några hundra gånger om.

 31. Olav Gjelten

  Den dagen kontinentalplattorna i Europa och Nord-Amerika flyttat ytterligare något hundratal mil från varandra kommer givetves den ström som vi idag kallar Golfströmmen också att flytta på sig.
  Det lär emellertid dröja några årmiljoner innan detta blir märkbart!

 32. Michael E

  Tippingpoints finns i system med få stabila tillstånd där systemet kan hoppa från ett till ett annat tillstånd med en mindre störning. Klimatsystemet karakteriseras av en enorm mängd möjliga tillstånd varför begreppet tippingpoint knappast är relevant. Orsaken att tippingpoints så frekvent används av s.k. klimatforskare kan inte bero av annat än inkompetens eller medveten vilseledning, jag vet inte vilket som är värst.

 33. Sören G

  #24
  Temperaturen har nu stigit till 23 grader från 18 på 5,5 timmar.

 34. Berra

  #33:
  Har det varit CO2-utsläpp i närheten?

 35. Mats Växjö

  #28
  Hur hög är salthalten i is kontra vatten, av samma ursprung?
  Jag vill minnas att jag läst att is har en förmåga att ”tränga ut” salt pga av att dess uppbyggnad är ”kristallin-liknande” och att den kristaller vill vara så fria från föroreningar som möjligt?

  Med vänlig hälsning, Mats

 36. Göran Fredriksson

  Golfströmmen påverkas kanske vid en ny istid? Men vore detta en orsak till istiden eller en följd av den?

 37. Micke Lindström

  Kommentar till 11 ang. jordens rotationsriktning.
  Var det inte Per Bolund som för några år sedan påstod att jordaxelns lutning förändrats p.g.a ”klimatförändringar”?
  Som jag förstått hela så sker detta mer eller mindre hela tiden och har alltid så gjort.
  Kan ju bli en intressant iakttagelse om man ändrar riktning då jorden ska bromsas upp från nuvarande hastighet och riktning. Då blir ju hastigheten noll innan den accelererar igen.
  Kanske är görbart…

 38. ces

  # 37 Bolund blev nog inspirerad av att Stålmannen har gjort det.

 39. Björn

  Göran Fredriksson [36]; Primärt är en landistid beroende på en kombination av TSI, Total Solar Irradiance och dess spektrala innehåll SSI, Spectral Solar Irradiance. Allt annat är sekundärt.

 40. Lars-Eric Bjerke

  #35 Mats

  ”Hur hög är salthalten i is kontra vatten, av samma ursprung?”

  I hav där salthalten är 3,5 % bildas havsis med salthalt som gradvis avtar till mellan 1 % och 0,5 %.

 41. tty

  #37/38

  Per Bolund snurrade till det som vanligt. Han blandade ihop två saker.

  Jordens rotationsaxel rör sig hela tiden i förhållande till ekliptikan (=jordbanans plan). Detta beror på störningar från andra planeter och har en periodicitet om ca 41000 år. Lutningen varierar mellan 22,1 och 24,5 grader, och det är väl dokumenterat att detta är den viktigaste faktorn bakom svängningarna mellan istider och mellanistider.

  Samtidigt förändras jordklotets orientering (=polernas lägen) i förhållande till jordaxeln hela tiden p g a tyngdpunktsförändringar genom t ex jordbävningar. Dessa förändringar är extremt små, men mätbara (se bild i länken nedan). Det rör sig om typ tiotals till hundratals meter per år. Även förändringar av t ex glaciärer och grundvatten ger en liten påverkan genom viktomfördelning vilket hetsat upp Väder-Per.

  https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/products/combined/C04plot.php?date=2&dimx=600&dimy=450&graphe=12&year1=2005&month1=1&day1=1&year2=2027&month2=12&day2=31&langue=1&SUBMIT=Submit+request

  Det kan tilläggas att det spekulerats om att sådan ”true polar wander” kan ha varit mycket större under vissa perioder i det förflutna så att klimatet påverkats globalt, men några hållbara bevis finns inte.

  Det skulle dock kunna tänkas att kontinentalförskjutning och konvektionen i manteln i vissa fall skulle kunna leda till sådana stora tyngdpunktförskjutningar.

 42. tty

  #37

  ”Kan ju bli en intressant iakttagelse om man ändrar riktning då jorden ska bromsas upp från nuvarande hastighet och riktning.”

  Faktum är att en klimatförändring som leder till avsmältning av polarisar faktiskt skall påverka jordens rotationshastighet (=dygnslängden). Detta genom att vikt förflyttas från polerna (is) mot ekvatorn (havsvatten). Detta är samma effekt som att en konståkare kan reglera hur snabb en piruett är genom att sträcka ut och dra in armarna.

  Nu råkar vi kunna mäta sådana förändringar med stor precision även mycket långt tillbaka eftersom forntida astronomer noterat var och när solförmörkelser inträffat, och i nutiden kan vi mäta det ned på mikrosekundnivå.

  Haken är att dygnet inte blivit systematiskt längre, alltså har ingen större avsmältning ägt rum.

 43. tty

  #40

  Salthalten är lägre i flerårig havsis eftersom en del salt ”sköljs ur” av smältvattnet sommartid. Snön som faller på isen är ju ”destillerat vatten”.

 44. tty

  #39

  Nu följer ju istidscyklerna faktiskt Milankovichkurvorna, så det är snarare solstrålningens fördelning i tid och rum som styr. Den enda Milankovichkurvan som påverkar totalinstrålningen är excentricitetskurvan, och den effekten är svag.

 45. Fredrik Lundell

  #41 tty

  Är det när jordaxellutningen är som störst det finns förutsättningar för mellanistid?

  Har för mig att du tidigare skrivit att det är oklart varför det inte blir mellanistid oftare, att det bara är varannan till var tredje gång en mellanistid orkar slå igenom.

 46. Bim

  Tack tty
  Ett sant nöje att läsa dina kommentarer.
  Du verkar verkligen ha koll på läget och kan förmedla kunskapen så tydligt att till och med jag fattar.
  Nyis är ”destilerat vatten.” 🙂
  Sant! Fanns att köpa på apoteket på den tiden jag var guldsmed och användes till förgyllning och rodium bad. och naturligt vis till bilbatterier på överladdning , som vi använde till att tillverka vätgas som vi använde till extremt små lödningar av platina och i bland vitguld på känsliga ställen där vi fick en riktigt liten spetsig , blå låga, med hög temperatur genom en tunn kanyl som munstycke.

 47. Björn

  tty [44]; Ja och därmed förändras instrålningen av energi. Varje avståndsförändring påverkar TSI.

 48. foliehatt

  Fredrik Lundell, #45,
  jag kan verkligen rekommendera boken Climate of the Past, Present and Future. A Scientific Debate av Javier Vinós – om du är intresserad av en gedigen genomgång av istider/mellanistider – orsaker och verkan.

  Finns att ladda ned som PDF (https://www.researchgate.net/publication/363669186_Climate_of_the_Past_Present_and_Future_A_scientific_debate_2nd_ed)

 49. tty

  #47

  Återstår då bara att förklara varför oblikvitetscykeln, som inte påverkar TSI är den dominerande Milankovichcykeln, inte excentricitetscykeln.

  #45

  Det är när jordaxellutningen är som störst det blir mellanistid. Sist hände det för 10 700 år sedan, alltså alldeles i början av den nuvarande mellanistiden.

  Från för 2,5 miljoner år sedan fram till för ungefär en million år sedan var det så enkelt att varje istidscykel varade 41 000 år, vare sig mer eller mindre, men efter det börjar det bli ”missar”, vissa cykler ger bara upphov till mildare interstadialer, då isarna krymper men inte smälter bort. Så var det vi de två föregående cyklerna för 50 000 och 90 000 år sedan, medan den tredje bakåt för 130 000 år sedan blev en ”riktig” mellanistid (faktiskt betydligt varmare än den nuvarande).

  Orsakerna till detta, liksom varför både istiderna blev kallare och mellanistiderna varmare efter förändringen är mycket oklara.

  https://www.lorraine-lisiecki.com/stackfig.gif

  Jag kan också rekommendera länken i 48 även om jag inte håller med om allt i boken.

 50. Bernt O

  Vi får vara glada över att vi har Månen som håller någon sorts ordning på det här med istider och klimat – den nämns inte så ofta här på KU trots att den har en ENORM betydelse – hur kan det komma sig?
  Är vi kanske lite bortskämda med en ovanligt stor måne så nära inpå oss, som bromsar upp de värsta kasten i klimatet?

  https://www.land.se/djur-natur/fakta-manen/

 51. Hudik-Anders

  Bra resonemang ovan.
  Skicka en länk på Pär Holmgrens uttalande om vasaloppet den som har.

 52. Rossmore

  Lyfter in lite sunt resonerande från en granne:

  https://detgodasamhallet.com/2023/08/07/gastskribent-jakob-sjolander-det-basta-argumentet-for-att-ta-den-globala-uppvarmningen-pa-allvar-och-varfor-det-inte-anvands/

 53. tty

  #51

  https://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/

  Men skam den som ger sig. Medelsnödjupet har faktiskt minskat från 42 cm till 38 cm på 100 år….

  https://www.slu.se/ew-nyheter/2022/2/snodjupet-stabilt-i-vasaloppssparet-under-100-ar/

 54. tty

  #50

  Apropå din länk så har journalisten fått saker och ting om bakfoten som vanligt:

  ”Utan månens påverkan på jordaxeln skulle längden på dagarna påverkas, för att jorden skulle rotera fortare så att dygnen blev allt kortare.”

  Nej, Jorden skulle inte rotera allt fortare. Istället så bromsar tidvattenkraften från Månen långsamt jordens rotation. För 400 miljoner år sedan var dygnet bara 22 timmar långt.

 55. JonasW

  #44

  Enligt Wikipedia så varierar excentriciteten mellan 0 och 0.06. Om man beräknar effekten på medel TSI så blir det en ganska stor effekt. Storleksordning flera procent (typ 6.19%).

  Beräknar medel TSI utifrån detta dokument:

  https://mae.ufl.edu/~uhk/PLANETARY-MOTION.pdf

  Blev lite nyfiken på bakgrunden till att du skriver att effekten är liten. Verkar som jag missat något.

 56. Bernt O

  # 54
  Tänk så fel det kan bli – precis tvärtom. Jag passade på att meddela skribenten att dygnet blir längre, inte kortare p.g.a. tidvattenkraften från Månen.

  Två timmar längre på 400 miljoner år, helt fantastiskt!

 57. tty

  #55

  Du blandar ihop två olika saker variationen mellan maximal och minimal TSI under året (som är ca 6 %) och förändringen i medel-TSI/total-TSI över året när excentriciteten ändras. Den senare är bara 0,2 %

 58. JonasW

  #57

  Nej, jag pratar om medel TSI. Inte om max/min.

  Jag skriver inte heller om variationen i TSI under året. Det jag skriver är variationen i medel TSI vid olika excentricitet.

  Jag undrar över hur du kommit fram till siffran 0.2%. Utgår från att den finns i någon vetenskaplig artikel. Vore intressant att läsa den.

  Det är ganska rakt på att beräkna medel TSI utifrån den referens jag gav. Har du kommentarer till den referensen så vore det intressant.

  Håller du med om att excentriciteten varierar mellan 0 och 0.06 som Wikipedia skriver? Kan vara så att den uppgiften inte stämmer.

 59. tty

  #58

  Ja, excentriciteten varierar mellan 0 och 0,06.

  Variationen i medelinsolationen beroende på excentriciteten finns härledd här:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012821X04001086

 60. foliehatt

  tty – det vore intressant och troligen mycket bra för min (och andras?) bildningsnivå, om du kunde peka på någon eller några punkter i Javier Vinós bok som du inte håller med om – med motivering.

 61. JonasW

  #59

  Verkar vara en bra artikel. Är nog precis det jag skulle vilja läsa.

  Tyvärr kan jag inte öppna artikeln, utan får bara en kort sammanfattning.

 62. JonasW

  #59

  Hittade några artiklar som jag kan öppna.
  Inser att jag utgått från att storaxeln är konstant (d.v.s. konstant omloppstid).

  Får nog räkna om. Tack för infon.

 63. Thorleif

  #22 Lars Cornell

  Jag antar att du har rätt om ”de relativt små volymerna” av det säsongsmässiga avsmälta ”färskvattnet” från isar (snö).

  Jag tänkte dock mera på den cirkulation och långsiktiga inlagringen av färskvatten som enligt min förståelse sker i Beaufort-havet (Gyre). Det talas bland forskare om att denna cirkulation håller på att stabiliseras och att detta kan vara ett tecken på en s.k snar ”release” av sitt ackumulerade innehåll av allt sötare vatten. Som jag fattat det har det skett tidigare i historien.

  Ovannämnda färskvatten-bassäng skiljer sig mao kraftigt mot de väsentligt mindre volymer smältvatten inkl smältande is som på mer
  regelbunden basis flyter ut mot t.ex Norska havet.

 64. tty

  #61

  Du kan öppna artikeln via sci-hub:

  https://sci-hub.hkvisa.net/

 65. Anders Nilsson

  Lysande Lennart B!

 66. Mikael Andersson

  #42

  Ökade således jordrotationen när vi hade istid?
  Vilket innebär kortare arbetsdagar när den väl infinner sig….isostatisk justering.