AMOC

Kommer Golfströmmen att stanna?

Detta är ett kärt återkommande ämne i tidningarna. I år verkar det som om det är den varma sommaren i Europa som har triggat   →

IPCCs förutsägelser om Golfströmmen och AMOC får inget stöd av data

IPCC har genom åren haft digra prognoser om AMOC, den termohalina cirkulationen i Atlanten. AMOC består dels av det varma ytvattnet som värmts upp   →