Är bocken satt som örtagårdsmästare?

rymdsegel

DN Debatt 2020-03-04. Plan B enligt John Hassel och Christer Fuglesang. Rymdsegel som avskärmar solstrålningen. Kan vi hoppas på mer jordnära planer?

Under ett visst klang och jubel finns nu avtalat om klimatet under rubriken Fit for 55. När den extrema reduktionsplikten försvinner fick regeringen kalla fötter trots den globala uppvärmningen. Tillsätter John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, att snabbutreda hur Fit for 55 ska ordnas i Sverige.

Man blir förstås nyfiken på var denne professor finns på skalan från klimatrealist till alarmist. Därför har vi kontaktat honom och haft en kortare dialog.

Vid en konferens organiserad av PIIE, Peterson Institute for International Economics, höll John Hassler ett av de inledande anförandena. I länken förklarar han sin principiella syn på klimatförändringar och klimatpolitik. (startar 50 minuter in i videon)

The macroeconomic implications of climate action | Event | PIIE

Vi studsade på axiomen i hans korta föreläsning. Inleddes med att lägga fast följande.

konfrens

När han sedan säger att den globala temperaturökningen är proportionell mot de ackumulerade koldioxidemissionerna och att den fossila koldioxiden stannar i atmosfären i hundratusentals år kan det inte passera en klimatrealist opåtalat.

Vårt inspel om linjäritet och relaxationstid

Här följer vårt försök till input till hans uppdrag. Bilderna som refereras till finns här.  (Länk John Hassler )

Uppdraget  har stor potential till samhällsförändring och därmed levnadsvillkoren för alla medborgare. Två dokument är basen.

Snabbutredning för att analysera svensk klimatpolitik baserat på Fit for 55 – Regeringen.se

hassler uppdrag

Låter  bra, men associerar till tulipanaros.

Den politik regeringen för stöder sig på är Tidö-avtalet och det som där skrivits utgår vi från gäller.

tidoavtalet

Per definition är klimatet ett kaotiskt system med många dåligt kända faktorer.

Linjäriteten och relaxationstiden är så viktiga begrepp att rapporten blir meningslös så snart någon visar fakta när de inser att dessa fel är det rapporten baseras på.

Hassler påpekar att det är för sent att påverka Fit for 55.  Om det är baserat på samma fel är det ännu värre.

(Bildnumren hänvisar till pdf-filen)

Vi har visat att exakt samma trend (ca 0,14 grC/decennium) har på relativt närhåll historiskt sett inträffat utan möjlig påverkan av fossil koldioxid. Utsträcker vi tiden bakåt till när senaste istiden upphörde, har minst fem värmningar
till lika eller högre temperatur än idag inträffat utan påverkan av fossil koldioxid. Naturlig påverkan, utan fossil koldioxid är förklaringen

temp trend

Den globala temperaturen föll under perioden 1945-1975. Då gick klimatlarmen om en snabbt annalkande istid. Samtidigt hade atmosfärshalten av koldioxid börjat stiga snabbt, d v s i detta fall var proportionaliteten omvänd.

korrelation

 1. Sedan 2015 ( 8 år) har den globala medeltemperaturen pausat trots att atmosfärshalten av CO2 hela tiden har ökat utan avbrott. Landtemperaturen i USA har på motsvarande sätt pausat i 18 år (se nedan) Bild 6
 2. IPCC:s datormodeller överdriver CO2:s påverkan. De ger genomsnittligt dubbelt så hög värmningstrend som den verkliga, som är ca 0,14 OC/decennium. Bild 7 och 8.
 3. Effekten av en ökning av CO2 i atmosfären är logaritmiskt avtagande.  Enligt professorerna Happer – Weingarden – Lindzen ger en fördubblad halt (från nuvarande 420 ppm upp till 840 ppm) en temperatureffekt på cirka 1 OC. Med nuvarande ökningstakt cirka 2,5 ppm/år, tar det 170 år. Naturliga förändringar, plus eller minus, överlagras detta. Bara detta gör ju att för att var linjärt har antingen alla naturliga klimatförändringar upphört eller så gör fossila koldioxidutsläpp att de naturliga jämnas ut. Vi tror inte det!  Bild 9 och 10
 4. Relaxationstiden för CO2 i atmosfären har stor betydelse. Särskilt i det politiska sammanhanget. Professor Gösta Pettersson reder i boken Falskt alarm ut begreppet. Eftersom ökningen av luftens koldioxidhalt var större än de totala utsläppen före 1960 och mindre än totala utsläppen därefter kan människans fossila utsläpp omöjligt vara hela förklaringen. För klimatologer har frågan alltid varit viktig. Bert Bolin, IPCC:s förste ordförande, kom fram till cirka 5 år. En annan nestor i branschen Roger Revelle (Al Gores rådgivare) kom fram till 7 år. Säger man hundratusentals år har man en del att förklara. Med bombkurvan som bas tycks cirka 10 år rimligt. (Siple / Mauna Loa)    Bild 11
 5. En grundbult i Tidö-avtalet är det globala perspektivet..

Kina och Indien minskar inte sina utsläpp. De svarar tillsammans för 40 % av de globala utsläppen, det vill säga 400 gånger mer än Sveriges. De ökar sina utsläpp med storleksordningen 5 % / år eller uttryckt som global andel 2 % / år. Ställ detta i relation till Sveriges globala andel 0,1 % (en promille ) så inser man ökningen i Kina och Indien på mindre än en månad är större än Sveriges totala utsläpp.

Som få andra länder har vi en oerhört positiv effekt av vår skog som kolsänka. Naturvårdsverket visar i sin dokumentation av utsläppen att 2021 eliminerades 40 Mt av 48 Mt genom denna effekt. Av 1 promille blir det kvar  0,2 promille.

Enligt punkt tre i uppdraget och punkt ett i klippet från Tidö-avtalet ingår det i uppdraget. Bild 13.

Det är mycket som uppdraget ska täcka. Kostnaderna. Potentialen för att påverka global medeltemperatur. Globalnytta. Sociala och ekonomiska faktorer som folk ska kunna leva med. Etc, etc …..

Hassler är knappast en person utan egen agenda. Så här skriver han tillsammans med kollegor från Stockholms universitet i en artikel på DN Debatt. Inte_for_sent.pdf (su.se)

”Analyser av internationella valutafonden IMF och internationella energibyrån IEA har visat att en övergång till netto noll utsläpp över några decennier kan ske utan stora samhälleliga kostnader (!) och negativa fördelningspolitiska konsekvenser. För att detta ska kunna ske är det centralt att det kostar att utnyttja den begränsade naturresurs som klimatsystemets förmåga att absorbera koldioxid utgör.

Man behöver därför sätta pris på utsläppen. Däremot kan en dåligt utformad klimatpolitik göra denna omställning så kostsam att den försenas eller rent av förhindras.

Vi är djupt oroliga för att en felaktig beskrivning av forskningsläget får fotfäste hos befolkningen. Vi är övertygade om att politiska beslut blir bättre om de grundas på den bästa kunskapen om förutsättningar, risker och nödvändiga avvägningar.” Slut citat.

Den sista meningen kan alla hålla med om, förutsatt att man själv väljer vad som är den bästa kunskapen. I övrigt är det röd varning enligt SMHI:s skala i väderprognoserna.

varning

Citatet har visserligen ett par år på nacken, men samma grundinställning ses i anförandet för en månad sedan. Tycks omedveten om de otroligt kostnadskrävande åtaganden Sverige gjort. För att inte tala om de 100 000 miljarder kronor / år, som enligt COP27 är kostnaderna för att hantera klimatet.

Snabbutredaren John Hassler behöver påverkas med mycket fakta. Där han tycker vi är okunniga rekommenderar han oss att be Lennart Bengtsson om hjälp. Tänk om han själv gjorde det. Då skulle det kännas bättre.

Evert Andersson och Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LarsF

  Undrar om Weingarden skall vara Wijngaarden?

  Studier märkta Wijngaarden-Happer tidigare visade ju att co2 mättades snabbt redan vid 30 ppm. Då med försök som motsvarade luftfuktighet som är verkliga fallet och inte torr luft som IPCC kört med.

 2. Mats Kälvemark

  #1 LarsF
  Jäpp, skall vara Wijngaarden förstås. Dålig faktakoll, ber om ursäkt för det!

 3. iah

  suck, blir bara allmänt lack på att man bygger sin kunskap på nonsens- man borde kunna kräva mer av en nationalekonom och professor. men å andra sidan så är inte nationalekonomer kända för att kunna ekonomi heller.

 4. johannes

  Plan B!
  1% av arean med chipspåsefolie där uppe = nästan all plast joden frambringar under två år och runt 2,3 miljoner Saturnus V raketer. Tillkommer andra grejor för att spänna ut folien.

  Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skitit…

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats, tack för att ni håller koll på våra ”svenska krusbär”!
  Hur ställer denne Hassler sig till vad t.ex. paleogeologerna, AMO forskarna (W&W) och oceanograferna har att berätta? Han har sannolikt inte en susning.
  Nu är det verkligen dags för media att slita sig ur FNs strypsnara där det är munkavel på upplyst klimatinformation och istället släppa loss öppna debatter och erkänna att det senaste halvseklets visioner inte velat oss väl.
  Dags för CHANGE inte charmtrollets, Obamas förräderi utan den förändring som nu spirar i UK – CLEXIT.

 6. foliehatt

  En positiv tolkning av beslutet att ge ett utredningsuppdrag till Hassler skulle kunna vara att regeringen önskar få en ”second opinion” att kontrastera det ideologiskt radikala klimatpolitiska rådet med. Ett ännu mer positivt drag skulle kunna vara att använda Hasslers resultat för att marginalisera klimatpolitiska rådet, kanske till och med upplösa det.

  Om man hade menat allvar med uppdraget – om man verkligen hade som avsikt att använda utredningens resultat för framtida klimatpolitik, så hade instruktionerna behövt vara så mycket bredare. Jag hör, t.ex. på radion att Kina lagt embargo på export av grundämnena Gallium och Germanium som svar på att de förvägras köpa avancerad chiptillverkningsteknik. EU får nu inte tillgång till grundämnen kritiska för byggandet av s.k. förnyelsebara energikällor.

  Precis som alla andra större frågor så är klimatpolitik något som har globala, maktpolitiska vinklar – hela vägen till rent militära frågor. Vad vi gör på egen hand här i Sverige är inte intressant/relevant – sett utifrån frågans hela komplexitet – oavsett om man anser att koldioxid är det vred som styr klimatet, eller inte.

  Hasslerutredningen är beställd utifrån andra bevekelsegrunder än det som offentligen har publicerats.

 7. Lasse

  Notrickszone.com ger oss icke solförnekare stöd.
  Global brightening är reell och periodisk.

  Tack för duon engagemang.
  , Mats och Evert.
  Från en av Hans drabbade, var finns solen?

 8. TorbjörnR

  #4 Johannes

  Tack för dagens första skratt😊😊😊

 9. stig morling

  Jo, kära vänner!
  Ibland synes det som om det inte bara är (Geta-)bocken som blivit trädgårdsmästare, utan hela getaskocken har slunkit in!
  Detta fick Algeriet uppleva för ca 60 år sedan då getterna åt upp alla nyplanterade träd, utan urskillning, så virke till cellulosaindustrin fick importeras!
  ”Så kan det gå när inte haspen är på!”
  Salve

 10. Brutus

  #4 johannes
  ”Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skitit…”
  Drastiskt roligt, men du menar väl ”tala innan man tänkt”?!
  Fö att som #3 iah döma ut nationalekonomer som grupp är professionsrasistiskt.

 11. Bedrövligt! Först så påstår han, liksom alla gröna aktivistorganisationer, att omställningen är jättebillig. För att ge sken av detta föreslås det att ”Man behöver därför sätta pris på utsläppen.”

  Ja, sätter man ett tillräcklig högt pris på ”utsläppen” så kommer det naturligtvis att bli ”billigare” att sluta producera CO2.

  Detta är rent skojeri och ett oärligt sätt att undanhålla fakta om de verkliga kostnaderna för en omställning. Den utredningen bör förpassas till papperskorgen omedelbart.

 12. Håkan Bergman

  Brutus #10
  Nej då, det är ett citat från en berömd person.
  http://www.seriegalleriet.se/galleri/010022.jpg

 13. Sven M Nilsson

  Råd till vår regering: Kontakta Björn Lomborg. Han har bra håll på kostnaderna och effekterna

 14. Ivar Andersson

  Hade försiktighetsprincipen tillämpats hade Fit for 55 aldrig sjösatts. Är växthusutsläppen eller Fit for 55 värst? Så länge den frågan är obesvarad ska man sitta still i båten.

 15. Brutus

  #12 Håkan B : Bra teckning. Och högt uppsatt person. Kanske begrep jag inte ironin.

 16. Brutus

  # 11 Ingemar : CO2-skatt i sig är helt enligt nationalekonomisk teori om negativa externa effekter. Om skada uppkommer vid produktion eller konsumtion, skall ”skadaren” betala kompensation. Annars bär prod. o kons. ej sina samhällsekonomiska kostnader, vilket leder till en snedvridning av ekonomin. CO2-skatt vilar helt på antagandet att CO2 är skadligt. Och om så skulle vara så måste man också väga in CO2’s nyttiga bidrag för växtligheten. Här skulle det alltså vara fråga om något som har såväl positiva som negativa effekter. CO2-skatt kan givetvis användas för att strypa privatbilismen i stort (få har råd med elbil), lantbruket mm. Innan sista droppen bensin runnit ner i tank torde dock skett en kraftig politisk omsvängning. Frågan är när den kommer. I UK är den ju på g.

 17. iah

  en rolig och intressant artikel i EIKE hävdar att inte ens EINSTEIN trodde på att co2 kunde värma jorden och följaktligen heller inte förändra klimatet, och det redan 1917.

 18. pa

  Den här rullande cirkusen är mycket svår att få stopp på. Det är så många clowner involverade att tänkandet tagit slut. Föreställningarna blir bara mer och mer kaosartade ju fler clowner som ansluter.

  Detta verkar vara orkestrerat från annat håll.

  Att prata med en av clownerna kommer endast att ge ett nytt eller flera nya inslag i cirkusen.

  Det gäller att ekonomiskt strypa födkroken för de som orkestrerar det hela om man skall komma någon vart m.h.a rättsväsendet och lagar. Se till att den verkligt fria konkurrensen återställs och resurser lämnas tillbaka med ränta.

  Just nu tankar ägarna till den gröna idén pengar via garantier och nationella banker som villigt spenderar skattebetalares pengar i vansinniga cirkusnummer.

  När de är klara kommer nationalstaternas invånare vara fattigare än någonsin men de rikare än någonsin.

  Det verkar helt enkelt handla om att råna alla nationers oberoende invånare på så mycket tillgångar det går innan det globala banksystemet ”nollställs”.

 19. Bim

  Efter som det är delade meningar om klimatet, så kan man ju inte tvinga på alla människor vansinnigt stora plastsjok som ska hindrar solinstrålningen.
  De där klimatgalna pellejönsarna kan väl köpa sig ett parasoll. Det kommer ju bli gratis, som alla andra galna klimat inovationer, alltså med skattebetalarnas pengar.
  Eller ännu bättre, förbjud miljöpartister att vistas i solen, så kostar det ingenting.

 20. Daniel Wiklund

  OT Text-tv skriver ”Rekord juli varmaste månaden”. Högsta som hittills uppmätts under någon månad. Även ytvatten i haven är rekord varmt. Det är EU’s klimattjänst Copernicus som säger detta. 16,95 grader är uppmätt. Vi i Luleå har en familj som läst av temperaturen varje dag sen 1921. I år var medeltemperaturen för juli 16,9 grader. Som den globala, fantastiskt. Varmaste juli i Luleå var 1937 med 21,5. 1925 och 1927 var på tredje plats med 20 grader. Vad är det för mening med att mäta den globala temperaturen. När jag träffar en lulelbo så pratar vi om vädret i Luleå, inte om den globala temperaturen. Samma när det gäller badtemperaturen. Är intresserad av baden i Luleå , inte den ytliga havstemperaturen. Undrar om det finns mätningar på den globala intelligensen. Förmodligen rekordlåg. Hur som helst har vi ett fantastiskt väder I Luleå. Strålande sol och 25 grader. Har tyvärr ingen uppgift om dagens globala väder.

 21. Brutus

  # 20 Daniel : ”Den globala intelligensen” skriver du om. Har du inte hört om UHI, urban heat intelligence?
  Det är mental härdsmälta på Söder i hufvudstaden.

 22. Roland Salomonsson

  När klimatbedragarna ”sätter pris på t ex CO2-utsläpp” så sker detta på ”debet-sidan”, men då måste det även finnas ett pris på ”creditsidan”. Alltså falska påståenden.

 23. Håkan Bergman

  Brutus #15
  ”högt uppsatt person”
  Där fick du till det.

 24. tompas

  Samtidigt som den globala intelligensen sjunker så ökar den globala temperaturen. Se där, kanske finns det ett samband..?

 25. Lars Cornell

  Min käre Brutus #15.
  Kan det vara dubbel ironi, eller vad man skall kalla det. Den mycket kände personen talar först och därför blir det så som det skrivs. Efteråt kanske han tänkte, men den rättelsen har inte kommit in ännu. Att rättelse inte publiceras har vi ju lärt oss i SVTs journalistik de senaste åren. Varför rätta något som fungerar?

 26. Sten Kaijser

  Alla vet naturligtvis att det kan bli tokigt om man talar innan man tänker

  men oftast är det mer avslöjande om man tänker innan man talar

 27. Brutus

  # 25 Lars C o #26 Sten K : Herrarna har så rätt. Litet bonus , dock ngt OT : https://bulletin.nu/just-nu-vindkraftverk-pa-gotland-brinner

 28. Lars Kamél

  För att motverka en inbillad klimatkatastrof, vill somliga skicka in världen i en verklig klimatkatastrof. Och det genom att skicka upp speglar som reflekterar bort solljus och kyler ner jordytan så att det antagligen blir en ny istid.
  På tal om speglar.
  När jag var tonåring, fanns det förslag om att skicka upp speglar i rymden. Inte för att reflektera bort solljus. Utan för att reflektera solljus till nattsidan, så att det är dag över hela jordytan hela tiden.
  Jag vet inte hur allvarligt förslaget var.
  Numera skulle det i alla fall vara otänkbart att föreslå. Ge hela jordytan dag 24 timmar om dygnet skulle också ge en rejäl global uppvärmning. Solskenet ger inte bara ljus, utan också värme.

 29. Håkan Bergman

  Brutus #27
  ”Enligt räddningstjänsten står hela motorrummet i lågor”
  Det är alltså inte generatorer, så det är fläktar man har satt upp. Inte undra på att det blåser som det gör då.
  Men Brutus ”högt uppsatt person” tror jag att jag förstod hur du tänkte, klart bättre än min ”känd person”, så hur tänkte du där?

 30. Brutus

  # 29 Håkan B : Jag skrev nog innan jag tänkte. Dock, det finns många högt uppsatta personer man kan tänka på. FN-chefen är väl den som i egna ögon sitter högst men UHI (utan högre intelligens). Att detta vackra land har producerat ett sådant ex – och han är tyvärr ingen tidningsanka.

 31. Håkan Bergman

  Brutus #30
  Så du skriver vitsar ovetandes om att du skriver såna, en gåva många skulle vilja ha. Min omedelbara association var att du tänkte på att Arne Anka alltid kläcker ur sig sina visdomsord uppflugen på en barstol och högre uppsatt kan man svårligen bli i min föreställningsvärld.
  Jag citerar min favorithockeykommentator Krister Jonassson.
  Bättre en bra ordvits än ett dåligt vitsord.

 32. Brutus

  # 31 Håkan : Tack för så goda vitsord!!

 33. Håkan

  När vi tittar på klimatkänsligheten bör alla växthusgaser beaktas och räknas samman. Det är därför relevant att titta på CO2-ekvivalenter, vilket görs här:

  https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.html

  Det visas på länken att eCO2 har ökat mex över 80% redan. Alltså kommer det inte ta 170 år att dubbla forcingen från växthusgaser, och följdaktligen är klimatkänsligheten inte särskilt stor.

 34. Benny

  Det är ju så att den dag klimatapostlar som Gore, Greta, Rockström, Bjerström med flera börjar leva som de lär då kanske det fungerar bättre med klimatlarmandet? Som det är nu så visar folk fingret åt alarmisterna och flygen är fullbokade till värmen vilket uppenbarligen upprör media med SVT i spetsen. Nu påstås det att regnen vi haft de senaste dagarna beror på våra utsläpp men studerar man det närmare så är det varm luft från sydost som krockat med den kalla luften från Arktis som för årstiden är mycket kall som skapat ovädret. Det är alltså för att det är mycket kallare än normalt i norr som vi fått detta ”extremväder” och det beror på den globala nedkylningen och inte uppvärmning som SMHI missuppfattat det hela. Säkert känner man till detta på SMHI också men av propagandaskäl så kan man inte säga detta!

 35. JonasW

  Lit OT, men ändå.

  Många inlägg har pekat på att avgasningen från haven ökar när temperaturen ökar.

  Tycker att Harde/Salby (tyvärr bortgången idag) har en poäng när de pekar på samma sak när det gäller mark. En ökad temperatur leder till en signifikant ökad avgasning från marken.

  Finns många intressanta saker när det gäller kolcykeln.

  En är att djuphavet innehåller mer kol än ythavet. Gradienten är alltså åt ”fel” håll. Om ythavet innehöll lika mycket kol som djuphavet skulle atmosfärens koldioxidhalt vara ca 800 ppm.
  Innebär att att ett ökat utbyte djuphav/ythav leder till ökad CO2 i atmosfären.

  En annan är att den av IPCC omhuldade Bern modellen ger resultatet att atmosfären borde ligga på va 440-500 ppm idag. Därför pratar man om en ”dold sänka” (hidden sink).

  Man har nog blivit mer och mer medveten om betydelsen av de biologiska processerna för atmosfärens koldioxidhalt. Svampar, alger, plankton har stor effekt på atmosfärens koldioxidhalt.

  Becks mätningar avfärdades med argumentet att det inte fanns några processer som kunde orsaka så snabba svängningar. Mängden svamp(tillväxt) och plankton kan variera snabbt.

  Harde/Salbys arbete:
  https://doi.org/10.53234/scc2022xx/xxx

 36. tty

  #35

  ”Om ythavet innehöll lika mycket kol som djuphavet skulle atmosfärens koldioxidhalt vara ca 800 ppm. Innebär att att ett ökat utbyte djuphav/ythav leder till ökad CO2 i atmosfären.”

  Detta är troligt men inte alls säkert. Förhållandet mellan ythav och djuphav är ganska komplicerat. Djupvattnet sjunker ned i huvudsak i två områden, Norska Havet och runt Antarktis. Det är då starkt salthaltigt, väl syrsatt och relativt koldioxidfattigt. Det cirkulerar sedan runt i Djuphavet i storleksordning 1000 år och återkommer till ytan i uppvällningsområden, troligen främst i Södra Ishavet. Det är då något varmare, lika salthaltigt, syrefattigt och mycket koldioxidrikare. Detta kalla vatten värms upp när det kommer upp till ytan och avger en del av sin koldioxid
  Omsättningen av syre till koldioxid beror främst av den biologiska aktiviteten i djuphavet (litet kommer troligen från undervattensvulkaner också).

  Det finns ju ingen primärproduktion i djuphavet eftersom inget ljus når ned dit, utan allt liv är baserat på organiskt material (i allmänhet döda organismer) som sjunker ned från ytan. Detta omsätts i djuphavsorganismerna till koldioxid och vatten.

  Hur mycket koldioxid som avges till atmosfären från djuphavet hänger alltså på en mängd variabler, hur mycket djupvatten som uppväller (=lika med dem volym som sjunker, vilket troligen varierar avsevärt), hur sammansättningen av vattnet som sjunker är, hur stor den biologiska aktiviteten är i djuphavet (styrs i sin tur av den biologiska aktiviteten i grundhavet), vad lufttemperaturen och vågaktiviteten är i uppvällningsområdena och vad den biologiska aktiviteten är där. Uppvällningsområden är ju näringsrika, inte minst just p g a den höga CO2-halten, en stor del av koldioxiden blir därför ”uppäten” av växtplankton, och en del av den kommer därmed att återgå till djuphavet utan att ha varit i kontakt med atmosfären.

  För att göra det ännu mer komplicerat tar den termohalina cirkulationen som sagt ca 1000 år, så sammansättningen av uppvällningsvattnet styrs delvis av hur förhållandena var i Nordatlanten och Södra Ishavet under Medeltiden.

  Överföringen av biologiskt material till djuphavet (”den biologiska pumpen”) är däremot mycket snabbare, Bottenorganismerna i Marianergraven innehåller t ex ungefär lika mycket Kol-14 som ytlevande, så ”bombpulsen” har redan nått djuphavet i full skala.

 37. Paul Håkansson

  The European Union is interested in a scheme to block out the sun to change global weather patterns. According to a document seen by Bloomberg, the EU is developing a framework for looking into these idea in order to combat climate change. Global scientists have called for an “international non-use agreement on such solutions” for many reasons. Chief amongst them: we don’t know what undesirable chain could be set in motion by messing with the global ecosystem. This sun blocking scheme has been promoted by Bill Gates and George Soros. It involves pumping white clouds into the atmosphere to block the sun.

  https://www.youtube.com/watch?v=zzmoAWXCB20

 38. johannes

  #35 och 36
  Om havet innehåller en alkalinitet i ytan på 2,3 ekvivalenter/m3 såsom karbonater (eller x 50 så får vi såsom gram CaCO3/m3 = 115 gram) så ger detta 1,15 mol CO2 per m3.
  1,15 mol är 22 (molvolym) x 1,15= 25,3 liter CO2 gas vid NTP.
  25,3 liter CO2 per m3 luft = 25 300 ppm.

  Vi har 420 ppm så 1 m3 havsvatten innehåller 60 ggr mer CO2. Naturligtvis i balans med luften. En pytteändring i havets temp häver iväg luftens CO2.

  Om jag förstår påståendet rätt så skulle djuphavet innehålla högre koncentration av alkalinitet och om detta förhållande också rådde i ytvattnet så skulle luften ha 800 ppm?

  ” En ökad temperatur leder till en signifikant ökad avgasning från marken.”
  Det köper jag. Dock tror jag inte alarmisterna har denna frågan högst upp på sin dagordning att reda ut. Räkna inte med några forskningsanslag här.

 39. johannes

  #37
  Svaveldioxid.
  Om vi dubblar jordens SO2 produktion och får upp denna till 3 mil upp så kanske..
  Pintabu hostade upp 15 miljoner ton till 10-50 km upp, som var borta efter 2 år och knappt mätbart som klimat.

  Problemet är att SO2 är en gas och måste komma i tryckcylindrar eller hållas kyld till under -10, helst -30 i behållare.

  För att härma Pintabu 2001 så behöver vi flyga upp runt 25 miljoner ton i vikt vart annat år till 3 mils höjd.
  Som jämförelse är all passagerartrafik 50 miljoner ton årligen.

  Detta vansinnesprojekt kommer stanna tvärt när de kör behållarna till flygplatsen och de märker att det inte går.

  Skall vi jämföra solavskärmningsideerna så är väl både rymdsegel (#4) och svaveldioxid lika verklighetsfrånvända.
  Bara att kläcka ur sig dumheterna kvalar för Restad (var ett dårhus i Vänersborg och ett lokalt uttryck)