Klimatpsykologi – nej, nu är det nog!

tank efter

Så här inleds en artikel i SvD näringsliv den 23/2  https://www.svd.se/psykolog-individen-kan-inte-fixa-klimatkrisen :

”Psykolog: ”Individen kan inte fixa klimatkrisen”

Den europeiska elbilsrevolutionen kan vara ett hot mot klimatet. Det anser i alla fall klimatpsykologen Kata Nylén, som hävdar att elektrifieringens förtjänster förskjuter ansvarsfrågan från det kollektiva till individen.”

I mina bloggar är jag kritisk till att personer som utbildats till psykologer gör anspråk på att veta varför människor tycker och tänker på olika vis. I och med att de inte har kikhål in till våra hjärnor kan de inte annat än spekulera om vad de ser. Det blir i bästa fall trosuppfattningar som byggs under med ibland motstridiga skolboksteorier. Dessa psykologiska teorier kan förvisso vara intressanta. Men det är tillämpningen av dem som närmast är omöjlig. Vi står alltså inför en av det nya samhällets snabbast växande trosåskådningar: dykningar i människans själsliv.

Trängseln framför psykologins altare har blivit stor. Sedan länge har vi mött psykologer med inriktning mot reklam, konsumtion, arbete, skola och en hel del annat. Nu tycks det alltså vara dags för klimatet. Hur kan över huvud taget skeenden i atmosfären (eller högre upp) ha ett samband med elektriska impulser i människors hjärnor? En större vetenskaplig klyfta går knappast att upptäcka än den mellan vetande om natur respektive själsliv! Tala om en yrkeskår som är anpasslig. Eller kanske snarare om en omvärld som okritiskt söker svar från den nya tidens orakel: psykologen.

Ändå satte jag morgonkaffet i halsen då Kata Nylén uppenbarade sig i SvD och presenterade sig som ”klimatspykolog”. När jag läst hennes kritik av samhällets satsning på elbilar undrar jag om hon inte själv snarast måste kontakta SvD:s egen läsarpsykolog, Jenny Jägerfeld. Muntert funderar jag över vilket förvirrat samtal som då skulle uppstå.

Klimatpsykologen menar alltså att samhällets satsning på elbilar förskjuter ansvarsfrågan (för den klimatkris Nylén ser) från den kollektiva samhällsnivån till individen. Man anar att hon vill se mycket hårdare tag från samhällets sida. Antagligen menar hon att en stackars grupp människor inte ska lockas till att köpa elbilar – i stället bör samhället förbjuda fossila bränslen eller rentav den privata bilkörning, som många individer sysslar med.

Psykologi brukar förvisso kallas samhällsvetenskap. Man kan därför förvänta sig att yrkeskåren funderar över vad samhället är. Det är ett kollektiv av individer som i vårt land och många andra väljer de politiker som ska bestämma över exv miljön. På så vis innebär själva samhällskonstruktionen att ansvaret för samhället faktiskt i grunden vilar på individernas axlar. Valet av åtgärder mot den förmodade uppvärmningen ligger i en demokrati alltså ytterst hos individerna. Och det ska vi verkligen vara glada över, även om politikerna som verkställer individernas önskningar inte alltid är så nogräknade.

Nu vill dagens klimatpsykolog alltså hindra svenska medborgare från att själva agera för miljön. Det tycks enligt henne vara ett alltför stort ansvar. Jag tar mig för pannan. Elbilar verkar vara en bra väg framåt. Likaså kärnkraft i våra elledningar som gör det billigare att köra bil och värma bostäder. Men vår klimatpsykolog ogillar att samhället lockar enskilda att agera försvarbart. Det är faktiskt absurt.

Jag fasar för det samhälle som blir följden om klimatpsykologen får härja. Demokrati verkar uteslutet på grund av att offentliga klimatåtgärder via enskilda per definition övervältrar ansvar på de enskilda som ställer upp. I så fall återstår en märklig form av diktatur, där politikerna själva löser de problem som tycks finnas i atmosfären. Alltså massor av direkta förbud. Inga utsläpp, varken från bilar, industrier eller människors pruttande. Alltså inget kött. Ingen mjölk. Inget bröd. Ingen värme osv.

Demokrati innebär en ansvarsfördelning mellan samhälle och medborgare. Meningen är att alla inom lagens gränser ska göra sitt bästa. Det offentliga genom lagar, skatter och bidrag. De enskilda genom att rösta, följa lagen och i övrigt göra det man själv kan och önskar för en bättre värld.

Möjligtvis kan klimatpsykologens propå gillas av landets förvirrade Mp-gäng. Talibaner är som bekant kända för att vilja ta lagen i egna händer. Vi hör dem redan skria om utomparlamentariska åtgärder för klimatet. Och de känner antagligen någon form av lycka genom sitt personliga ”ansvarstagande”.

På senare år har vi sett hur svenska psykologer inlemmats i politikernas och mediernas byggande av kris kring miljön. I denna skrämselkampanj förefaller psykologernas vacklande kunskaper om människans själsliv komma till en passande – om än riskfylld – användning.

Torsten Sandström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Det är oftast politiker, journalister och psykologer som använder ord som ’hot’ och ’nödläge’. Jag, vetenskapsmän och ekonomer ser oss förundrat omkring. Vi kan se klimatändringen men inte hotet och inte nödläget. Vad finns det för hotfullt med den klimatförbättring vi haft under 1900-talet och som fortsätter under 2000-talet?

  Våra ungdomar är i brist på kunskap försvarslösa mot propaganda som likt en tsunami väller över dem. Vilket är bäst,
  att ge ungdomarna mer vetenskap så att deras klimatånger försvinner naturligt?
  eller
  att skicka dem till en psykolog?

  Det är med ökad kunskap vi måste bekämpa ett av politiker och SVT framkallat samhällsproblem.

 2. Jonas

  Tja, vi vet ju vad vittnespsykologer ställde till med. Ett antal rättshaverier.
  Idag är det sparsamt med vittnespsykologer i samband med rättegångar.

 3. foliehatt

  Det mesta blir ju aldrig bättre än man gör det. Exempelvis så får man de politiker som man röstar på. På liknande sätt har vi fått en skola som fokuserar på hur eleverna mår – på kunskapens bekostnad.
  Jag röstar på Lars Cornells första alternativ. Vi borde se till att skolan ökar sitt fokus på att lära ut kunskap och färdigheter (utan att för den skull bli en otrygg plats).

 4. Magnus

  Klimatpsykolog. Det finns ingen ände på uppfinningsrikedomen när det gäller slå mynt av klimathysterin. Men en psykolog ska bota patienten. Om patienten har fobi så ska hen framhålla det orationella i fobin.

 5. Staffan Lindström

  Kata Nylén …. (döpt efter Kata Dalström (1858-1923) ? Känd socialdemokratisk, senare stödjande bolsjevikerna 1917, agitator.)
  Ser på Klimatpsykologernas hemsida att KN varit i Kenya bla där arbetat för Greenpeace… Den tredje klimatpsykologen heter Kali Andersson (döpt efter hinduismens dödsgudinna??)
  Men huvudbudskapet är: ”VI KAN HJÄLPA DIG ATT FÖRSTÅ HUR DU SKA ÄNDRA DITT BETEENDE SÅ VI KAN RÄDDA JORDENS KLIMAT”

 6. Håkan Bergman

  Det är politikerna som behöver psykologhjälp, nu genast.

 7. Rolf Mellberg

  En gren av psykologin som bör uppmärksammas i detta sammanhang är religionspsykologi. Detta då den djupa samhällskris som nu öppnar sig på många av samhällets plan – på grund av upplevt farliga klimatförändringar – bottnar i processer i människors föreställningsvärld. T.ex helvetet kontra paradiset. Det som historiskt kommer närmast blir religiösa konflikter och samhällskriser. Hur kan vi se till att klimatpsykologin tar sin utgångspunkt i religionspsykologi?

 8. Lasse

  Molnformationer borde väl passa för psykologiska funderingar.
  Men klimatet är en långsam process som är svårare att studera.
  Det som här kallas klimatpsykologer är väl snarast vanliga psykologer som utrönar medias påverkan på människor.
  De kan säkert finna paralleller i vår närhet under 1930 talet.

 9. Lennart Bengtsson

  I ett fungerande samhälle ger man knappast plats åt virrpannor och stollar. Äldre tider tog effektivt hand om dylika. När familj och lokalsamhälle inte gick i land med uppgiften saknade samhället knappast medel utan tog till olika former av bestraffning och förvaring från spinnhus och andra liknande inrättningar.

  Inget att detta finns längre och allt skulle fungera ändå om bara förstånd och omdöme hos ledande samhällsinstutioner som politiker, myndigheter och media fanns på plats. Detta är tyvärr inte fallet och därför ser det ut som det gör.

 10. Evert+Andersson

  Martin Hultman. Kirsti Jylhä. Rotar i samma mylla för goda forskningsanslag. Än är inte botten nådd. Thatchers budskap var att det blir värre innan det kan bli bättre. Vi får jobba på med att väcka opinion mot dårskapen.

 11. Daniel Wiklund8

  Jag ska snart ut i det vackra vädret, strålande sol från en klarblå himmel, minus 10 grader och bländande vit snö. En norrbottnisk variant av klimatnödläget. Såna här dagar fungerar vädret som terapi, som balsam för själen. Kanske nåt för klimatpsykologer att tipsa sina patienter om.

 12. Sören+G

  Psykologer borde i stället ta och studera klimathotsalarmisters hjärnor. Hur hjärnan fungerar eller inte fungerar hos en viss skolstrejkande ungdom kan vi nog på goda grunder sluta oss. till.

 13. pa

  Man kan faktisk klassa postmodernt tänkande som psykiskt tvångssyndrom.
  I Norge, där för övrigt sunt tänkande anses viktigt av gemene man, gjordes en mycket bra serie om hur Sverige driver en psykiskt störd agenda t.o.m utanför sina gränser.
  Som tur var sände NRK serien så allmänheten uppmärksammades och finansieringen stoppades.
  Den heter hjernevask och finns för oss som har diktaturtv, på youtube än så länge.

 14. jax

  Politikerna försöker ju tvärtom föra över ansvaret till individen för att kunna genomföra drakoniska åtgärder utan att individerna ska protestera.

 15. Ivar+Andersson

  Hur ska alla klimathotsreligiösa botas? Naturvetenskapliga studier är mycket bättre än att gå till en klimatpsykolog. Men då måste först bristen på sunt förnuft åtgärdas och hur ska det gå till när FN, EU, Sveriges regering, riksdag, PS och MSM uppvisar brist på sunt förnuft och utlyser klimatnödläge. Klimatnödläget verkar att ha som syfte att öka subventionerna till gröna meningslösa satsningar som väderkvarnar, elbilar mm.

 16. Björn

  Dåtidens prästerskap har ersatts av psykologer. Det handlar om tro utan vetskap och det är beklämmande för en modern stat, när dess politiker hellre tar hjälp av psykologer, än av naturvetenskapen.

 17. Jan Norlin

  Barn mår dåligt vilket är vuxenvärldens ansvar. Skrämselpropaganda är destruktiv för hela samhället parat med att alla klimatåtgärder drar ekonomiska resurser till helt onödiga projekt som kunnat användas betydligt bättre. Med all sannolikhet, med stöd av historiska klimatfakta och modern tids observationer saknas stöd för att klimatet är på väg att kantra på grund av mänsklig påverkan. Psykologer och föräldrar kan säkert notera att barn och unga far illa och borde ta bladet från munnen och istället kritisera klimathoten och bruket av Greta som talesperson för vetenskap och forskning. Skolstrejker är helt förkastligt oavsett skäl. Det råder skolplikt i detta land och den skall ovillkorligen iakttagas och följas. Lärarna behöver bli kunnigare i naturvetenskapliga ämnen . Dessutom borde media och politiker ta sitt ansvar och tagga ner hot-retoriken, den leder bara till elände.
  Det finns mängder med etablerade klimatforskare och forskare i andra discipliner som inte delar denna politiska klimatkoncensus som sprids överallt. Dessa resultat delges aldrig folket via MSM eller Public Service. Detta leder självklart till att paniken sprider sig framförallt i de yngre åldrarna.
  Informera barnen att det råder inget Klimatnödläge, så försvinner deras ångest.

  Jan Norlin
  Leg psykolog

 18. Lasse

  #17 Alla hot som överdrivs för våra barn är väl inte dåliga?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karius_och_Baktus

 19. Håkan Bergman

  Det är inte lätt att manipulera barn dit man vill. Jag växte upp några meter från Indalsälven och runt 100 m nerströms från huset fanns en bro med 3 spann där det kunde bli rejält strömt när Stadsforsen drog på turbinerna. Mammas och farmors taktik var att försöka skrämma oss grabbar med den hemska strömgubben, det gick sådär för på en byrå stod det ett foto där farsan satt uppe på högsta spannet. Det hade kanske kunnat funka om dom gömt undan det fotot.

 20. Simon

  OT
  L går till val på att byta ut Löfven och att sitta i en borgerlig regering. Varför vänta tills valet?

  https://www.expressen.se/nyheter/sabuni-vill-inga-i-en–borgerlig-regering/

  Nåja, det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall vilket inger ett visst hopp.

 21. Adepten

  Jag vill ändå försvara Kata Nylén som bl.a. är kritisk till tanken på att elbilar ska rädda klimatet.
  Hon utvecklar sina tankar utmärkt här https://www.youtube.com/watch?v=Y3T74FJAH18
  Det ligger mycket i vad hon säger som man brukar säga. Eftersom vi människor är sprungen ur evolution och det naturliga urvalet har vi hamnat där vi är och måste behandla de miljöproblem som vi gett upphov till för att kunna överleva på minst den nivå som vi är på nu och framledes.
  Vi har bara denna planet att verka i och att tro att vi kan lösa problemen med evig tillväxt är dömt att misslyckas för vi har en hel del begränsade faktorer i form av de fyra akolyptiska ryttarna.
  Men poängtera att det här inte är en klimatfråga utan det är en miljöfråga och en fråga hur Jordens resurser ska fördelas på ett rättvist sätt.
  När vi nu är inne på de psykologiska domänerna så har jag noterat ett ökat inslag av inlägg på denna sajt den senaste tiden. Det går ut på att man känner sig förfördelad och uthängd av etablerade media och universitetsvärlden som har resulterat i att man tycker lite synd om sig själva. Jag känner så själv ibland t.ex. när jag inte får in min replik på ett debattinlägg i ST.nu https://www.st.nu/artikel/debatt-klimatforandringarna-hotar-manskligheten-jag-sager-som-greta-lyssna-pa-vetenskapen-och-sluta-killgissa
  som jag nämnde i Öppen tråd https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-383/#comment-396284
  Till råga på allt har ST.nu lagt in två nya debattinlägg om Kärnkraftens oförmåga att rädda klimatet. https://www.st.nu/artikel/debatt-omtyckta-myter-om-karnkraften-debatten-kraver-vetenskaplig-fakta
  https://www.st.nu/artikel/debatt-karnkraft-ar-ingen-losning-pa-klimatkrisen
  Men som vi alla vet vid det är laget så har vi starka krafter som vill något annat.

 22. Rossmore

  ”Det är synd om människorna.”

  Ur Ett drömspel av August Strindberg

 23. Ann+Löfving-Henriksson

  # 17 Jan Norlin, tack för kloka ord från välunderrättat håll.

 24. Agneta Isacsson

  Jag, som är trogen läsare här på bloggen men sällan kommenterar, undrar hur stor eller liten läsekretsen egentligen är. Kan inte någon som ansvarar redogöra för antalet besökare per dag/vecka/månad och även hur många som är unika besökare respektive återkommande?

 25. Göran S

  #9 Lennart Bengtsson
  Vem/vad skall avgöra vilka som är virrpannor? Skall dessa spärras in på hospital? Ett elitsamhälle eller bara fackelit får uttrycka sig? Idag är det vi på bloggen som är ”virrpannor” enligt MSM. Agendan är ju att vi skall tystas.

  #15 Ivar+Andersson
  Bra inlägg, för att förändra ”klimathotstrogna” krävs nog att man ”bevisar” att jordens klimat inte kommer att tippa över som en tsunami så att mänskligheten utplånas (eller delvis). Jag tror inte man fruktar +1-2C varmare utan en galopperande uppvärmning via t.ex. metan i Sibirien trots lugnande besked från historien och att metan har en halveringstid på c:a 5 år i luft innan det övergår i CO2 och vatten och då är vi tillbaka i logaritmiskt avtagande uppvärmningseffekt. Fler exempel ….

 26. Agneta I # 24,

  Det är tusentals läsare varje dag. Om du går in på t.ex. Bloggportalen (längst ned på sidan) https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home och tittar på kategorierna ”miljö” och ”vetenskap” bland privata bloggar så ser du att vi är störst i Sverige (och förmodligen i Norden). Och det har vi varit i många år.

 27. Adepten

  #26 Ingemar Nordin
  Tack för länken! Det visade att man är på rätt ställe där kunskapen finns och att många söker sig hit för att få perspektiv på det s.k. ”klimatnödläget”
  Konstaterade torrt att livsstils- och Mode/design- bloggarna är mest besökta. Det visar att majoriteten inte är speciellt oroade för klimatet, man är mer noga med att tillfredställa sitt ego.
  Det som förvånade mig var att Uppsalainitiativets blogg var mest länkade av vetenskapsbloggarna. Jag hade betraktat dem som insomnade för flera år sedan.

 28. Lars Cornell

  #26 I.N. ”26399”
  ”Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.”
  Hur skall det tolkas?

 29. #24 Agneta Isacsson

  Google Analytics ger lite mer siffror.

  Vi har mellan 2 och 3, upp till 4 tusen besökare under en dag. Det förekommer säkert en hel del dubbelräkning men det ger en bra siffra på vad som händer under en dag (en besökare identifieras med en kaka i webläsaren)

  Under en vecka ar samma siffra tio tusen och under en månad ca 30 tusen. Många av dessa är enligt Google Analytics nya besökare men det ser ut som om det finns en skara på ca tio tusen återkommande läsare.

 30. Adepten #27,

  Uppsalainitiativet är nog rätt så avsomnat. Att en person länkat till något inlägg där är nog mest en tillfällighet. Om du klickar på ”hela listan” längst ned så visar det sig att Uppsalainitiativet inte finns med bland de 50 vetenskapsbloggar som finns med på listan.

 31. Wojciech Waligórski

  Finns ett ett fint och kort ord för detta;
  – trams.

  Precis som CO2 – fixeringen är;
  – trams.

  Att Sverige har skapat en politisk agenda efter Al Gores film ”The Day after Tomorrow; är därtill;

  – trams upphöjt i kvadrat.

 32. Lasse

  Vetenskapsradion avslöjar:
  https://sverigesradio.se/artikel/omtvistad-tolkning-av-hur-fisk-paverkas-av-lakemedel-i-miljon

  Science som tog in alarmet ville inte ta in den studie som visade att alarmet inte var så befogat.
  Alarmistiska Science!