Öppen Tråd

snodroppar

Den där riktiga vårvärmen låter vänta på sig. Men vi får väl underhålla oss med öppen tråd så länge: fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Messkalle

  Är Expressen trovärdig när deras klimatjournalister skriver?
  Tack till er med mer kunskap.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/varmerekorden-2020-siffrorna-ort-for-ort/

 2. Rolf Mellberg

  Månadsmedelvärdet för CO2-halten på Mauna Loa (Keelingkurvan) för februari blev 2.41 ppm högre än samma månad förra året.
  Efter den förra månadens väldigt låga värde (1.91) är detta en återgång till ett mer normal ökning. Hela förra året var dock i snitt ännu högre, nämligen 2.57.
  Att kröka den kurvan nedåt blir inte lätt, det är nog mest en fråga om med vilket flöde djuphaven kan ta emot CO2, ju högre halt i atmosfären desto mer kan sänkas i haven per tidsenhet.
  Källa:
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

 3. Staffan Lindström

  1 Messkalle
  Enligt SMHI:s lista publicerad i Expressen så slogs 2 maxtemprekord 2020: Forse och Hedeviken. Medeltemp var också nationellt rekord med 0,7C Vi behöver alltså flygplanstrafikens molnbildning… 😉

 4. Daniel Wiklund8

  I takt med att jorden blir varmare och varmare och varmare och varmare, så ser jag framför mig att Norrbotten får en strid ström av klimatflyktingar. Passar bra eftersom alla kommuner i Norrbotten utom Luleå minskade sin befolkning under 2020. Här finns det gott om plats, även om det nog kommer att byggas 10000 tals vindkraftsmonster i Norrbotten.

 5. Sigge

  Messkalle #1
  Staffan Lindstrröm #4

  Som jag minns 2020 så var det vintern, d v s januari och februari som var ovanligt varma. Det var ganska varmt i november och december också. Men resten av året var det väl inte så extremt varmt i förhållande till normaltemperaturen.

  Sjön som jag bor intill hade ingen is förra vintern. Det var endast några dagar som det var is i några vikar och efter några kanter. Det har hänt en gång tidigare att sjön inte helt har lagt sig och det var 2007 eller 2008.

 6. Magnus

  I Ny Teknik pappersutgåva från fjärde februari finns en artikel ”Mer förnybar el- då sjunker stamnätets kapacitet”. Det överförs alltså mindre än märkeffekten för länken mellan elområden söderut. Tyvärr blir jag inte så mycket klokare i tekniska delen av texten men det verkar handla om svängmassa i generatorer och förmåga att balansera reaktiv effekt. Enligt artikeln har nya flaskhalsar tillkommit genom vindkraften, nätet var mer statiskt tidigare.
  Vidare enligt artikeln påverkar överföringen från Norge till kontinenten Västsverige i Göteborgstrakten och även nedläggning av reaktorer i Ringhals. Hade utlandsförbindelserna inte byggts ut hade överföringen (Sydvästlänken?) inte behövt vara lika stor men utbyggnaden görs för att kompensera för när det inte blåser.
  Sammanfattat det verkar vara omfattande och svåröverskådliga problem som tillkommit i elnätet.

 7. Lasse

  Tala om katastrofvarningar:
  https://www.youtube.com/watch?v=aHBDF_3Dk_k

  Skrämmande framtid väntar.
  Fast det gäller att vara lite skeptisk till det nya!

  #6 Samma tidning talar om 30 TWh solel i Sverige som ett rimligt mål.
  I alla fall om solelsföreningen får råda!

 8. Ivar+Andersson

  Det är dyrt med väderberoende elproduktion.
  ”Onödiga överpriset i Texas: 135 miljarder
  Elpriserna hölls höga alldeles för länge i samband med strömavbrotten i Texas i februari, meddelar det oberoende övervakningsorganet Potomac Economics.

  De onödiga överpriserna beräknas sammanlagt ha uppgått till 16 miljarder dollar (drygt 135 miljarder kronor).

  Elpriserna i USA-delstaten tvångshöjdes för att stävja den elbrist som uppstod under det ovanligt bistra vintervädret i mitten av februari. Kraftverk av olika slag som inte vintersäkrats stannade, vilket utlöste elavbrott för miljoner kunder och i några fall innebar att människor frös ihjäl.”
  https://affarsliv.com/artikel/l7moz1wl

 9. SatSapiente

  #6 Magnus

  Det kan vara så att man har överskott på reaktiv effekt i norr vid överföring på stamnätet. Den reaktiva effekten medför att en del av strömmen i stamnätet inte uträttar något ”nyttigt” arbete, utan bara ”stjäl” utrymme för den aktiva effekten, den nyttiga. Vilket medför att totala överföringskapaciteten minskar.
  Med mer svängmassa (vanligen större synkrongeneratorer) i norr skulle man kunna balansera (dvs minska) den reaktiva effekten och därmed göra plats för mer aktiv effekt i stamnätet.
  Lite kuriosa: Det diskuterades, kanske mest på skämt, att man skulle låta Oskarshamn 2’ans turbin och generator (generatorn är/var splitter ny) vara kvar och snurra synkront med nätet för att användas som balansering för reaktiv effekt. Bra idé, men inte ekonomiskt genomförbart.

 10. Björn

  Messkalle [1]; Det är snarare Erik Kjellström på SMHI som inte är trovärdig i det han uttalar i intervjun med Expressen. Att sommartemperaturen på sina håll över Skandinavien har varit något högre än exempelvis föregående år, är bara ett tecken på en förändrad atmosfärscirkulation. Men denna förändring kan i stället vara ett tecken på det motsatta, att den globala temperaturen är på väg att minska. Att det blir ”varmare på sikt oavsett vädertyp”, är ju bara ett påstående i linje med propagandafloden om global uppvärmning AGW. Tro är ju inte det samma som att veta. Om man betänker solens nu reducerade flöde av energi i UV-området, vars våglängder normalt värmer stratosfären, kan ju denna energiförlust vara orsak till den förändrade atmosfärscirkulationen. Vi har exempel som kylan över Spanien och Texas etc och ökad förekomst av s.k SSW (Sudden Stratospheric Warming) över polerna.

 11. Lars Cornell

  #9 Kan reaktiv effekt passera genom en transformator?
  Om svaret är nej så har stamnätet ingen reaktiv effekt förutom den som bildas i stamnätet.
  Svängmassa och reaktiv effekt är väl inte samma sak?

 12. GoranA

  Jag har hört
  https://youtu.be/lLcStTYZQO8?t=199
  att vindkraften stannade p g a isbildning på vingarna. Spänningen gick ner i nätet och detta hotade några gaskraftstationer som stängdes ner. Därefter stängdes elförsörjningen av i vissa områden. Vissa av dessa områden som stängdes innehöll installationer som försörjer gaskraftverk med gas. Utan gasleveranser fick fler gaskraftverk stänga och därmed var katastrofen ett faktum. Jag har sett siffror på 58 döda. https://www.washingtonpost.com/nation/2021/02/18/winter-storm-deaths/
  Dessa siffror gör att vindkraften bara i Texas orsakat fler döda än den samlade kärnkraften i världen

 13. GoranA

  Ovanstående var en kommentar till #8

  Man ska inte lita på vad svensk media skriver om det som ligger inom PK intervallet
  De enda kraftverken som inte var vintersäkrade var vindkraften

 14. SatSapiente

  #11
  Eftersom våra konventionella kraftverk (termiska, vatten- och kärn-kraftverk) kan kompensera för reaktiva belasningar genom över- eller undermagnetisering av generatorerna och eftersom effekten från generatorerna alltid passerar huvudtransformatorn på sin väg ut på stamnätet, så är svaret ja, reaktiv effekt kan passera genom en transformator. Normalt gör man inte denna kompensation i någon större grad eftersom den minskar den aktiva effekten från generatorn.

  Ingen har påstått att svängmassa och reaktiv effekt är samma sak. Däremot kan svängmassa (exvis turbin + synkron-
  generator) användas för att kompensera (balansera ut) reaktiv effekt.

 15. Simon

  När lögnen blir ett redskap för att behålla makten:
  https://www.youtube.com/watch?v=U_CDgToQGEc

  Kanske Jönssons klockrenaste video hitills.

 16. Bengt Abelsson

  LC # 11

  För många år sedan sommarjobbade jag på Nyhamns gasturbinkraftverk, numera nedlagt.
  Det var ett utpräglat spetskraftver.k, med ca 45 MW effekt.
  Det var unikt så till vida att det var ett av få tjockoljeeldade gasturbinverk.
  I alla fall, då, sommartid, gick generatorn snurrade för att producera reaktiv effekt, så svaret på frågan är att reaktiv effekt passerar transformatorer.

 17. Vi fick just en ny banner på förstasidan 🙂

 18. Magnus

  SatSapiente #9
  Ja det kan stämma med reaktiv effekt som tar plats i ledningen. Vattenkraften används bara till att reglera effekten och kärnkraft i söder kompenserar för reaktiv effekt. Mycket vindkraft i norr producerar reaktiv effekt med asynkrongeneratorer.
  #11 Stor svängmassa är viktigt vid väldigt korta störningar typ inkopplingar av ledningar eller ljusbågsugnar som startar.

 19. SatSapiente

  #18

  Man kan ju tycka att om vindkraften i norr genererar mycket reaktiv effekt, så borde vindkraften även stå för att balansera denna med ex.vis kondensatorbatterier. Problemet är att både aktiv och reaktiv effekt varierar proportionellt mot vindhastigheten i kubik, vilket blir ett delikat reglerproblem för ett sådant kondensatorbatteri som därför måste kunna varieras snabbt.

  Vanliga lysrörsarmaturer (som har induktiv reaktiv effekt) måste av tillverkarna förses med en kondensator som balanserar armaturens reaktiva effekt.

 20. Rolf Mellberg

  Många här har nog märkt att registreringen av (primärt) arktis isyta har drabbats av problem under ett par veckor.

  Nu har man i alla fall presenterat en fortsätting på kurvorna men jag ställer mig lite frågande.

  Den ENORMA ”gropen” i arktis is, kan den verkligen stämma? Verkar i så fall vara helt unik?
  Den kanske ännu mer osannolika is-tillväxten i antarktis i senaste veckan ser verkligen orimlig ut.
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 21. Dan

  Johan Montelius #17:

  Bästa jag sett på mycket länge!

 22. Johan #17,

  Tack för den fina bannern!

 23. Håkan Bergman

  GoranA #12
  Lägg till det att många hem värmdes med gas, på den tiden kol användes för uppvärmning hade man i stort sett alltid ett buffertlager av kol som med lite prioritering kunde fås att räcka lite längre. Normalt kunde man också enkelt hämta mera kol, det tar tid innan hela den leveranskedjan är tömd, gas har man inget reservlager av hemma eller hos en lokal leverantör.

 24. Ann+Löfving-Henriksson

  Instämmer med uppskattningen av bilden som visar koldioxidens betydelse för grönskan på jorden. Den bilden är värd all spridning den kan få!
  En liten önskan. Kan den bilden kompletteras med en motsvarande bild om hur lång tid det beräknas ta innan vi når 800 ppm och 1600 ppm
  Tack Johan eller vem som står bakom!

 25. #Ann+Löfving-Henriksson 24

  800ppm lär vi inte nå i brådrasket men den snigelfart vi har nu (ca 2ppm/år) och frågan är väl om vi någonsin kommer dit.

  1600 ppm så krävs nog att vi sätter eld på alla kolfyndigheter som finns och låter dem sakta brinna under jord. Borde gå att fixa med lite fracking och luftpumpar men jag tror inte det är politiskt genomförbart idag 🙂 .

  …. Det roliga är att IPCC i deras RCP 8.5 räknar med 1200ppm redan om 80 år – de är tokiga de där romarna, som Obelix brukar säga.

 26. Ivar+Andersson

  ”Rättshaverist”, skriver Svenska Akademien, är en ”person som påstridigt hävdar sin rätt”.
  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/det-ses-som-ett-problem-att-pastridigt-havda-sin-ratt/
  Vi klimathotsskeptiker är nog rättshaverister eftersom vi hävdar vår rätt att förneka klimatnödläge och även koldioxidens skadliga inverkan på jordens klimat. 🙂

 27. Lars Cornell

  #14 #16 #18 #19. Efter vissa överväganden håller jag inte med er. Men jag saknar praktisk erfarenhet av just det så jag kanske har fel.
  Magnetiseringen klarar inte av att hantera fasskillnad mellan ström och spänning, det finns bara en magnetisering. Järnkärnan känner endast strömmen och vad det är för spänning har järnkärnan ingen aning om. Därför kan en transformator inte överföra reaktiv effekt.

  Men, om man ställer generatorn litet före eller litet efter nätets ström (=fas) så för transformatorn över ström litet före eller litet efter strömmax vilket har en fas vridande effekt på strömmen i förhållande till spänning på transformatorns sekundärsida.

  Ur systemsynpunkt ser det då ut som om transformatorn överförde reaktiv effekt, men det är en ’synvilla’.

 28. Lars Cornell

  #24 Ann
  1600 ppm når vi inte. Mer koldioxid ökar fotosyntesen i hav och på land. Det innebär att flödet av koldioxid ’nedåt’ ökar och ett nytt jämviktsläge uppstår. Min åsikt är att det nya jämviktsläget ligger runt 800 ppm om 500 år.

  #17 J.M. Bilden är utmärkt. Jag har redan en användning för den i mitt yttrande om kommunens energi- och miljöplan. Är den fri att använda?

 29. Rossmore

  #17
  Fotad för framtida bruk!

 30. Frej

  2# Rolf Mellberg Det var en dipp enligt http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0 Om man flexar datum . Men en rolig grej är att Ventysky har ett nytt arkiv där man kan flexa och jämföra olika årtal ,börjar vid 1980 o framåt . Och det roliga var att 1980 var inte mycket annorlunda än 2021 i feb https://www.ventusky.com/?p=52.7;5.0;3&l=wind-300hpa&t=20210306/18

 31. Sigge

  GoranA #12

  Ordningen över hur kraftverk slogs ut stämmer inte riktigt med de som påstås i videon. När det blev kallare så ökade användningen av gas för uppvärmning. Det var huvudorsaken till att gasen inte räckte till för att gaskraftverken skulle producera med den effekt som behövdes.

  Vindkraften som stoppades gjorde inte det på en gång utan det var vid olika tillfällen. Vissa vindkraftsparker stoppades när lokala elnätet de var anslutna till kopplades ifrån. Det var heller inte bara isbildning på vingarna som stoppade vindkraften. En del markkablar som ligger i marken mellan vindkraftverken visade sig inte tåla kylan. De frös int där de var nergrävda men vid kopplingsskåp och liknande har frost i isoleringen skadat skadat en del kablar.

  De pratade om att kärnkraft och kolkraft också stoppades. Det berodde på frostproblem i kylkondensutrustning.

  Det som diskuteras i Texas hur man skall göra för att minska risken att det händer igen är att bygga ut buffertlager med gas.

 32. BD-Nille

  Det råder ovan en viss förvirring kring svängmassa, reaktiv effekt och andra elkrafttekniska begrepp.

  Svängmassan utgörs av kraftsystemets roterande energi i form av synkront anslutna maskiner – turbiner & generatorer i kärnkraft, vattenkraft, kraftvärmeverk mm. Vindkraftverk tillför dock ingen svängmassa.

  Svängmassan har betydelse för systemets Frekvensstabilitet. Om ett stort kraftverk (tex Oskarshamn 3 med 1400 MW) faller bort bidrar den tunga roterande svängmassan till att fördröja att frekvensen sjunker till kritiska nivåer. Den roterande svängmassan köper oss tid att dra på med aktiv effekt i andra kraftstationer, innan frekvensfallet gått för långt.

  Sedan har vi Spänningsstabilitet, dvs kraftsystemets förmåga att hålla rätt spänning både i normaldrift och efter en störning – tex om en viktig överföringsledning faller bort. Till skillnad från frekvensen är spänningen en regional/lokal parameter och rätt spänning förutsätter att tillräcklig reaktiv effekt finns tillgänglig i varje del av kraftsystemet. Fysikaliska lagar förhindrar överföring av reaktiv effekt över långa avstånd.

  Högt belastade och långa 400 kV ledningar förbrukar stora mängder reaktiv effekt, eftersom de har hög induktiv reaktans (x = 0,4 Ohm/km) medan resistansen (som ger värmeförlusterna) är en bråkdel.

  Ringhals 1 fick akut startas sommaren 2020 för att producera reaktiv effekt, och därmed säkra Spänningsstabilitet vid störningar och oförutsedda händelser:

  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2020/svenska-kraftnat-i-avtal-med-ringhals-om-tillganglighet-av-karnkraft-under-sommaren/

  Så kallad Spänningskollaps är den yttersta konsekvensen av bristande Spänningsstabilitet, och uppstår typiskt när man har höga effektflöden på flera transmissionsledningar över stora avstånd. Bortfall av en ledning (n-1 kriteriet) leder till att övriga ledningar får ta över lasten. Den reaktiva förbrukningen i de kvarvarande ledningarna rusar med kvadraten av strömstyrkan. Finns då inte resurser för produktion av reaktiv effekt i mottagande ände (södra Sverige) dyker spänningen och systemet kollapsar. Därför måste man begränsa tillåten överföring av kraft Nord-Syd i främst snitt 2.

  Det ideala är ju att ha elproduktionen i närheten av förbrukningscentra. Men i Sverige fanns vattenkraften bara i norr. Det var således logiskt att kärnkraften lokaliserades till södra Sverige, och ersatte fossilbaserad kraft.

  Nu lägger vi ned kärnkraften och kraftvärmeverk i söder, och bygger ännu mer elproduktion i norr, i form av oplanerbar vindkraft. Självklart blir det problem då med överföringen på stamnätet.

  För vindkraftverk är det korrekt att aktiv effekt beror av vindhastigheten i kubik. Men kraftelektroniken i omriktarna kan reglera cosinus Phi (dvs den reaktiva effekten). Vindkraftverken kan faktiskt reglera reaktiv effekt efter spänningen, både producera och konsumera.

  Om det blåser, vill säga.

 33. #28 Lars Cornell

  Fri att använda ( modulo att de bakomliggande bilderna kanske har upphovsrätt men man får väl hävda att det är ett konstverk 🙂

 34. Jag är lovad en uppföljare på bannern, så det kommer en till.

 35. BD-Nille

  #27 Cornell
  Självklart kan en transformator överföra reaktiv effekt.

  En transformator är elektriskt sett i enklaste form enbart en resistans i serie med en induktans. Eller ännu enklare bara en induktans då resistansen är försumbar.

  Om man då i serie ansluter en resistans och induktans (dvs en last) på nedsidan av transformatorn, så kommer givetvis transformatorn att överföra reaktiv effekt från överliggande nät till lasten.

  Fasvinkeln mellan spänning och ström på nedsidan ges av lasten. På uppsidan ges fasvinkeln av lasten + transformatorns egna aktiva och reaktiva förluster.

  På samma sätt kan transformatorn överföra aktiv och reaktiv effekt uppåt från en generator.

 36. Rolf Mellberg

  Ursäkta O.T. men nu är det jättedramatiskt på Covid-fronten. Det här kan bli en chans att ställa till ett väldigt räfst-och-rättarting för hela ”myndighets-politiker-och-media”-sverige!!!

  Vi lever i ett TOTALT hjärntvättat land där inte en enda djävla journalist säger ett enda ord om Ivermectin. Man kan spy!
  https://www.youtube.com/watch?v=hyYhXfcz7mc

  Men på söder var det både demonstrationer och kravaller – ett hälsotecken trots allt.

 37. Magnus

  Lars Cornell #27
  Jobbade på ett pappersbruk på 80 talet med ångturbin och generator. Där fanns kondensatorer som kompensation för induktiv effekt från elmotorer. Det borde kan tycka vindkraftverken också ha. Kärnkraftens synkrongeneratorer ska kompensera fast det finns en gräns vad de klarar.
  Nu förändras allt i snabb takt enligt regeringens direktiv och Svenska kraftnät hinner inte med att kompensera det är en sak som framgår i Ny teknik.
  Enligt artikeln ska det uppgraderas komponenter i elsystemet, utvecklas marknader för stödtjänster och flexibilitet. Begripligt? Nej det verkar inte som vi vanliga dödliga har med detta att göra. Den går att låna på bibliotek kostar inget.

 38. Lars i Huddinge

  #32 BD-Nille
  Du verkar veta vad du skriver om! Respekt!!
  Varför vet inte SVK och de andra elproduktions-entreprenörerna om dessa fenomen?
  Verkar som om att vi åker på en rejäl ”blåsning” framöver.

 39. tty

  #20

  ”Den ENORMA “gropen” i arktis is, kan den verkligen stämma? ”

  Jag tror det i stort sett stämmer. Det råkade bli så att vinden packade ihop isen samtidigt i flera delar av Arktis (Barents hav-Framsundet och Okhotska havet:

  https://nsidc.org/data/masie/masie_plots

  Och Antarktisisen ökade faktiskt lika snabbt ifjor, men ett par veckor senare.

 40. BD-Nille

  #38 Lars
  Jo nog är SVK fuller väl medvetna om vilka problem i kraftsystemet som väntar. I alla fall SVK:s ingenjörer.

  Liksom hela elkraftbranschen. Men GD:ar och VD:ar säger inget. Ingen vill vara först med att säga att Kejsaren är naken.

 41. tty

  #23

  Nästan alla hus i USA värms med gas.

  ”gas har man inget reservlager av hemma eller hos en lokal leverantör”

  Det går faktiskt att lagra naturgas, i gamla tömda oljefält och saltgruvor, men det finns relativt få och små lager i Texas, del p g a den stora lokala produktionen, och dels på ett idiotiskt prissystem på energi som enbart betalar för levererad energi, men helt utan krav på eller ersättning för reserver och driftsäkerhet:

  https://www.researchgate.net/profile/Matthew-Oliver-2/publication/320023613/figure/fig1/AS:542632157904896@1506384996206/US-natural-gas-storage-facilities-Source-EIA.png

 42. Rolf Mellberg

  #32 BD Nille

  Har man aldrig (runt om i världen) byggt en stor (typ 100 m i diameter) rund betongflotte, kanske 10-20 tusen ton tung? som med en mångpolig motor/generator stabiliserar nätet?

  Man har ju byggt något batteri som kan snabbkompensera för ojämheter men gammaldags brutalstor tyngd borde väl funka?

 43. tty

  Egentligen borde det vara ett krav att vindkraftverk har synkrongeneratorer. De har ju faktiskt en mycket stor svängmassa, men med de (billigare) asynkrona generatorerna är den värdelös.

  Texas har faktiskt numera krav på synkrongeneratorer för ny vindkraft, men det hjälper ju inte när vindkraftverken står still. Det är onekligen märkligt att de helt saknar avisning eftersom underkylt regn och isbark är ett stort och välkänt problem i mellanvästern när kalluft från norr tränger in under fuktig tropikluft från golfen.

 44. Ann+Löfving-Henriksson

  # 25 Johan och #28 Lars, det var just det jag ville åt, gärna kombinerat med en realistisk bedömning av den s.k. klimatkänsligheten.

 45. Magnus

  BD-Nille #32

  Intressant. Du verkar ha koll på detta. Så induktiv effekt från vindkraften är inga problem den försvinner i 400 kV ledningarna? Ledningar konsumerar induktiv effekt. Stor belastning på ledningar orsakar ändå reaktiv effekt, kapacitiv effekt. Hög belastning och nedläggning av reaktorerna i Ringhals påverkar att det inte går utnyttja överföringen från norr till fullo? Det går inte kompensera för den reaktiva effekten som orsakas av ledningarna. Vindkraftens betydelse i sammanhanget är minimal. Men varför har problemen ökat med vindkraften.

 46. tty

  #31

  ”Vindkraften som stoppades gjorde inte det på en gång utan det var vid olika tillfällen.”

  En sanning med mycket stor modifikation, nästan all vindkraft slogs ut 8 februari medan krisen för gaskraften kom först en vecka senare, vindkraft började inte återhämta sig förrän efter ytterligare en vecka:

  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/2021-central-time-5-1.png?w=1110

  Vindkraften gick för övrigt dåligt även i sydvästra USA och i Mellanvästern, men där har man fortfarande mycket kolkraft, så belastningen på gaskraftverken blev mindre extrem:

  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/12_swpp-1.png?w=1110

  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/13_miso-1.png?resize=613%2C408

 47. Magnus

  BD-Nille #32

  Intressant. Du verkar ha koll på detta. Så induktiv effekt från vindkraften är inga problem den försvinner i 400 kV ledningarna? Ledningar konsumerar induktiv effekt. Stor belastning på ledningar orsakar ändå reaktiv effekt, kapacitiv effekt. Hög belastning och nedläggning av reaktorerna i Ringhals påverkar att det inte går utnyttja överföringen från norr till fullo? Det går inte kompensera för den reaktiva effekten.

 48. tty

  #44

  ”..gärna kombinerat med en realistisk bedömning av den s.k. klimatkänsligheten.”

  Jag föreslår denna artikel, skriven av Judith Curry och Nic Lewis, publicerad i Journal of Climate och dessutom helt baserad på data tagna från IPCC och därmed definitivt inte i underkant:

  https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/31/15/jcli-d-17-0667.1.xml

 49. Björn

  Lite nattläsning om fusion.

  https://www.sciencemag.org/news/2021/03/fusion-startup-plans-reactor-small-powerful-superconducting-magnets?utm_campaign=news_weekly_2021-03-05&et_rid=641603490&et_cid=3689657

 50. BD-Nille

  #45, 47 Magnus
  Reaktiv effekt uppstår vid fasförskjutning (tidsskillnad) mellan sinuskurvorna för spänning och ström.

  Induktiv = Förbrukar reaktiv effekt. Kapacitiv = Genererar/Tillför/matar in reaktiv effekt.

  Vindkraftverk: Ett enskilt vindkraftverk (generator med kraftelektronisk omformare) kan programmeras att arbeta utan att varken förbruka eller mata in reaktiv effekt. Däremot har varje vindkraftverk en egen transformator (tex 690 Volt till 36 000 Volt) och en hel park har en transformator station tex 36 000 Volt till 145 000 Volt). Dessa transformatorer förbrukar reaktiv effekt.

  400 kV ledningar: Konsumerar (induktiv) reaktiv effekt när de är hög belastade. (Men vid tomgång eller låg last genererar de (kapacitiv) reaktiv effekt vilket kan ge för hög spänning).

  Problemet med Spänningsstabilitet beror på nedlagd synkron och planerbar elproduktion i södra Sverige. Citat ur artikeln i Ny Teknik:

  ”Minskande stabiliserande funktioner
  De stabiliserande funktionerna som har krympt i omfattning i elsystemet på senare år handlar bland annat om svängmassa, det vill säga rotationsenergi från generatorer och turbiner som snurrar i takt med elsystemets frekvens. Svängmassan bidrar till att dämpa frekvensfallet om till exempel en stor produktionsanläggning plötsligt slutar att leverera el.

  Det handlar också om en minskad förmåga att reglera spänning lokalt, framför allt i södra Sverige. Där har tidigare kärnkraftreaktorer i stor utsträckning bidragit med styrbar reaktiv effekt som stabiliserar spänningen.”

  https://www.nyteknik.se/premium/mer-fornybar-el-da-sjunker-stamnatets-kapacitet-7009034
  (Bakom betalvägg)

 51. Lars Cornell

  Tack BD-Nille #32 #35 #40 och #50 tty #43 Magnus #47
  Om generator har vi samma åsikt men uttrycker oss olika.
  Även tty bidrar till den kunskapen.

  I Slite fanns det en (kanske två?) dieselgeneratorer. De roterade med för att stabilisera nätet. Ibland eldade man på för att även öka effekt. Finns de kvar?

  Om man belastar en transformator med en induktiv eller kapacitiv last får man den effekten även på primärsidan. Där har ni som sagt så rätt och jag hade fel.

  En luftledning är en induktiv last medan en kabel är en kapacitiv last vilket begränsar dess praktiska längd till ca 5 mil. Skulle man kunna utnyttja det för faskompensation, det kanske redan sker?

 52. Lars Cornell

  #44 Ann #48 tty
  Länken tty gav är intressant. Av bilden figur 4 framgår det att Curry/Lewis forskning visar på en klimatkänslighet 5%-95% TCR= intervall 0,9 – 1,7 och med 1,20 °K som medel.

  Det skall jämföras med AR5 TCR=1,6 som medianvärde.

  Notera att SMHI ändrat från i tidigare modell TCR=1,8 till nu TCR=2,4.
  Det innebär att SMHIs nya modell visar ännu mer fel än den tidigare. Jag undrar om SMHIs nye generaldirektör Håkan Wirtén vet om det.

 53. Dennis L

  Vad skönt det vore om redaktionen kunde ändra det grafiska gränssnittet för kommentarsfältet så att varje kommentar fick/kan ha sin egen undertråd.

  Jag tror alla vet vad jag syftar på. Allt skulle bli så väldigt mycket mer lättläst och lättöverskådligare.

  Tack för ordet! 😉

  (KlimatUpplysningen – En frisk och svalkande fläkt i den alarmistiska hat-, hot- och hetluften)

 54. Daniel Wiklund8

  Trodde först att SVT visade arkivfilmer från Vasaloppet. Men hörde nyss att tiden fram till Mångsbodarna var rekordsnabb. Rockström åker nog inte i år, bara eliten får åka. (ett sätt att hålla växthusgasutsläppen på en lägre nivå) Vasaloppet har verkligen klimat och vädergudarna på sin sida i år. Den globala uppvärmningen har dagen till ära tagit en time out. Skidåkarna åker som att dom har eld i baken, en variant av klimatnödläget.

 55. Magnus

  #54
  Det skulle ju inte finnas snö till Vasaloppet enligt Pär Holmgren. Ingen säger nåt ett normalt år.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/holmgren-om-vasaloppets-framtid-hade-tyvarr-ratt/
  #50
  Kraftelektroniska omformare är dyra så få vindkraftverk har såna. Vindkraften borde betala stabiliserande funktioner och reservkraftverk när det inte blåser men det kommer konsumenterna få betala.

 56. Sigge

  tty #46

  Du har fel

  Det statistiken visar säger inte emot mitt påstående om att vindkraften inte slogs ut samtidigt av isbildning utan under ganska lång tid. Att det inte produceras så mycket av vindkraften veckan innan berodde på att det blåste lite mindre än normalt. Däremot så blåste det väldigt mycket första veckan i februari.

  Dygnet 14-15 februari så minskade vindkraftens effekt från 7000 MW till 4000 MW, gaskraften minskade från 41 000 MW till 32 000 MW, kolkraften 10 000 MW till 8000 MW och kärnkraften från 5000 MW till 4000 MW. Gaskraft kan producera 52000 MW om det finns gas och är det som Texas satsat på som back-up.

  Det man kommit fram till så här långt är att det skall vara större buffertlager av gas. Man skall även se över de kraftverk som fick problem med is som förhindrade ångkondesfunktionen.

  Texas har sitt största effektbehov på sommaren så de blev lite överraskade över att effektbehovet kunde bli så här stort på vintern. På sommaren så räcker ju gasen då det inte går åt så mycket till uppvärmning.

 57. Daniel Wiklund8

  Sigge, jag trodde ju att vindkraften producerar även när det inte blåser. Annars verkar det ju korkat att bygga vindkraft.

 58. Sigge

  Daniel Wiklund8

  I vissa delar av Texas så blåser det nästan jämt och vindkraften där har en utnyttjandegrad på i medeltal 35%. Den var nere på 13% när den var som lägst under krisen och då var några vindkraftsparker stängda för att nätet där var frånkopplat.

  Texas har sitt största elbehov på sommaren och det är för sommarförbrukning som man dimensionerat elnätet för. Om det hade funnits tillräckligt med gas hade det inte varit några problem att producera tillräckligt med el under de här vinterdagarna även all vindkraft står stilla.

  Det är annorlunda på sommaren. De varma soliga dagarna i augusti brukar elförbrukningen vara som högst i Texas och USA som helhet. För att elproduktionen skall räcka till vid effekttoppen som är runt kl 15:00 så måste det mesta av solcellerna producera och även en hel del vindkraft.

 59. tty

  #58

  ”För att elproduktionen skall räcka till vid effekttoppen som är runt kl 15:00 så måste det mesta av solcellerna producera och även en hel del vindkraft.”

  Nu är det ju dock så att förbrukningstoppen nästan alltid ligger så sent på eftermiddagen/kvällen att solcellerna knappast producerar något, utan andra kraftkällor måste ta hela stöten, ett fenomen som är känt som ”the duck curve”. För ögonblicket ligger förbrukningstopparna i Texas kl 8 och kl 20:

  https://www.eia.gov/beta/electricity/gridmonitor/dashboard/electric_overview/balancing_authority/ERCO

  Förvisso kommer eftermiddagstoppen tidigare under sommaren, men knappast så tidigt som kl 15.

 60. Adepten

  #58 Sigge
  Kul att se dig igen! Du har en förmåga att stimulera geniknölarna med dina kommentarer.
  Vad anser du om #48 tty:s länk om klimatkänsligheten?
  Den visar att CMIP5-klimatmodellerna är oförenliga med observerad uppvärmning under den studerade perioden. Detta innebär den multidecadala framtida uppvärmningen uppskattas bli endast 55–70% av den genomsnittliga uppvärmningen simulerad av CMIP5-modellerna.
  Det finns tecken på att vi närmare en ny istid med tillhörande snökanoner som snabbt kan slå ut hela ”vindkraftsparker” så Jag tycker vi kan pausa vindkraftsutbyggnaden och satsa på ett robustare elnät och starta igång Ringhals 1-2 i stället.

 61. Sigge

  Adepten #60

  Hur stor den framtida uppvärmningen blir beror ju på hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut.

  Jag brukar gå tillbaka och titta på tidiga rapporter från IPCC och se vad de sammanställt för prognoser. De prognoser de hade i AR1 från 1989 var att de närmaste årtiondena så skulle globala temperaturen öka med ungefär 0,2 grader per decennium fram till 2020. Därefter så skiljer det en lite beroende på hur stora utsläppen blir.

  CO2-utsläppen 2020 är ungefär 10-20% lägre än vad som bedömdes vara ”worst case” i de tidiga prognoserna. Därför så borde inte temperaturökningen framöver bli lika hög som ”worst case” förutspår, d v s att temperaturökningen skulle bli 0,25-0,30 grader varmare per decennium.

  Om man utgår ifrån prognoser i AR1 från 1989 och korrigerar efter hur stora utsläppen verkligen har varit så borde globala temperaturen öka med 0,20-0,25 grader de kommande 10 åren.

  Länkar som tty hänvisar till är väldigt ofta hemsidor där privatpersoner kan logga in och skriva vad man vill. Ofta hänvisas det vidare till andra likartade sidor när en åsikt skall bekräftas som sann. Jag vill ha mer substans för att lita på det som skrivs där.

  Om du vill ha min åsikt så har jag konstaterat att klimatet blivit varmare. Det gör att jag litar inte på de som tidigare sagt att klimatet kommer att bli kallare. De har ju uppenbarligen haft fel.

 62. Daniel Wiklund8

  Sigge. Jag litar nog mer på vad Kary Mullis sagt om IPCC än vad du anser om IPCC. Han har ju genom sin uppfinning PCR-metoden visat han är en fantastisk vetenskapsman.

 63. Sigge

  Daniel Wiklund8 #62

  Jag har bara jämfört IPCC-sammanställningen av prognoser med verkligt utfall. Jag kan konstatera att så här långt så stämmer deras sammanställning av prognoser väl med det verkliga utfallet.

  Det är skillnad mot det som ofta hävdas på den här bloggen och länkas till på den här bloggen om att klimatet kommer att bli kallare.

  Jag tycker inte att det är fel att ha en skeptisk inställning till de som för 10, 20 och 30 år sedan har hävdat att klimatet kommer att bli kallare. De har ju uppenbarligen haft fel och varför skall man lita på vad dessa personer säger?

 64. Daniel Wiklund8

  Sigge Litar du verkligen på Miljöpartiet, anser du att deras klimatpolitik är bra. Du kanske saknar Isabella L.

 65. Sigge

  tty #59

  När det är så kallt att kylaggregaten inte behöver köras så är effekttoppen efter mörkrets inbrott. På sommaren när det är varmt och kylaggregaten körs mycket så är effekttoppen ungefär tre timmar efter att solcellerna ger som mest effekt. Då ungefär vid tretiden på eftermiddagen så ger solcellerna ungefär 70% av installerad effekt.

  Elförbrukningen i USA är som högst i juli och augusti månad.

 66. Sigge

  Daniel Wiklund8 #64

  Jag tänker inte diskutera politik, men miljöpartiets tidigare företrädare har ju i alla fall haft mer rätt så här långt när det gäller att förutspå framtida temperaturer än vad Stockholmsinitiativets företrädare har haft.

 67. foliehatt

  Sigge,
  vilket betyg ger du dem som alltid ger mänskligheten tio år att ändra sitt sätt att leva – annars stundar katastrofen?

  De hade ju fel för 30 år sedan. För 20 år sedan och för 10 år sedan.

  Anser du att deras budskap kan ha en poäng i år?

 68. #53 Dennis L

  Jag vet vad du menar och vi provade faktisk det ett tag förra året när vi gjorde om siten. Jag trodde att det skulle bli bättre men insåg snart att det inte blev det.

  Diskussionerna kan naturligtvis sprida ut sig men de flesta följer mer ön en diskussion och tvingas då hoppa fram och tillbaks i flödet för att se vilka diskussioner där det kommer in svar.

 69. Sigge #66,

  Så Miljöpartiet kan sia om klimatet säger du? Enligt vissa av dem så skulle vi redan ha en klimatkatastrof nu. Men det är ju bra att veta vilka källor du använder.

  För övrigt så har Stockholmsinitiativet inte gjort några prognoser. Det överlåter vi till klimatforskarna. Och vi berättar om vad de säger här.

 70. pa

  Kan en klimatmodell förutspå klimat om 10, 50 eller 100 år? Nej!
  Finns tydliga indikationer på att CO2 nivå följer temperatur och inte tvärtom? Ja!
  Finns stor anledning att kritisera Al Gore och hans fans? Ja!
  Är IPCC’s utgångspunkt ovetenskaplig? Ja!
  Är havsnivåhöjningen katastrofal? Nej!
  Smälter all is och isbjörnarna mår dåligt? Nej!
  Kan människan styra klimatet? Nej!

  Vad är anledningen till alla lögner??

 71. Sigge

  Foliehatt #67

  De som har påstått att CO2-utsläppen behöver börja minska nu för att klara klimatmålet 1,5 grader eller 2,0 grader vet vi ännu inte om de har rätt. Men som det ser ut nu så kommer 1,5-gradersmålet att spräckas på 2030-talet och 2,0-gradersmålet på 2050-talet.

 72. Sigge

  Ingemar Nordin #69

  Nej, så skrev jag inte.

  Jag kan uttrycka mig annorlunda. Miljöpartisterna har inte haft lika mycket fel när de förutspått temperaturförändringar som företrädare för Stockholmsinitiativet har haft.

  Att klimatet blivit varmare är ingen åsikt, det är fakta.

 73. Lars Cornell

  ”Att klimatet blivit varmare är ingen åsikt, det är fakta.”
  Men snälla Sigge, du slår in öppna dörrar.
  VEM förnekar att klimatet blivit varmare efter det kalla och svåra 1800-talet med klimatflyktingar? Jag känner ingen.

  Allt handlar om HUR MYCKET.
  Enigheten är stor om ca en grad under 1900-talet.
  Det är varierande påståenden om framtiden som debatten handlar och där åsikterna går isär från 0,4°C till 15°C.

  Personligen anser jag att ny forskning
  https://wattsupwiththat.com/2021/03/03/high-end-of-climate-sensitivity-in-new-climate-models-seen-as-less-plausible/
  med TCR=1,2 som ger en uppgång med något mindre än en grad från nu till år 2100 är det mest sannolika.
  IPCC-AR5 med TCR=1,6 ligger inte så långt därifrån.

 74. Sigge

  Lars Cornell #73

  Företrädare för Stockholmsinitiativet har hävdat för 10-20 år sedan att klimatet inte kommer att bli varmare utan att det kommer att bli kallare. Det är bara att konstatera att de har haft fel.

  Under 1900-talet steg globala temperaturen med ungefär 0,8 grader. Från år 2000 fram till nu har globala temperaturen stigit med ungefär 0,4 grader.

  Hur mycket globala temperaturen kommer att öka beror ju på hur mycket CO2 och andra växthusgaser som kommer att släppas ut. Fortsätter CO2-utsläppen att vara 35-40 mdr/ton år under det här seklet så kommer nog temperaturen att vara 1,5-2,0 grader varmare än vad den är idag år 2100.

  Jag tycker rent generellt att man skall vara skeptisk mot ny forskning innan den blivit granskad. I synnerhet där etablerad forskning finns som har resultat som stämmer väl överens med verkligheten så här långt.

 75. Daniel Wiklund8

  Sigge Prata för dig själv, värme skrämmer inte mig. Däremot skrämmer det mig att ett parti som knappt får 4 procent har så mycket makt, speciellt på klimatområdet. Som dessutom bedriver en människofientlig politik.

 76. Sigge #74,

  Att upprepa en lögn gång på gång är inte någon bra debattmetod här. Jag upprepar;

  1. Föreningen Klimatrealisterna, f.d. Stockholmsinitiativet, har inte ”för 10-20 år sedan” påstått att det skulle bli kallare. Var har du sett ett sådant uttalande? Det är inte föreningens uppgift att sia om klimatet.

  2. Däremot råder det en relativt stor enighet bland skribenterna på bloggen Klimatupplysningen att uppvärmningen går betydligt långsammare än vad alarmisterna påstår.

  Du kan läsa mer om föreningens syfte här https://klimatupplysningen.se/om-oss/stockholmsinitiativets-syfte/

 77. Adepten

  #50 BD-Nille
  Det sägs att utanför Sverige, typ Tyskland använder man sig av en egen noll och jordledning i stamnät (transmissionsnät) och distributionsnät som gör att nollan balanseras. Detta ger mindre vagabondiserade strömmar i Jorden/backen som kan påverka mikroorganismer av olika slag.
  Sen kan man väl säga att det Svenska växelströmssystemet hör till föråldrad teknik. Tyskarna använder sig också i högre grad av HVDC teknik som ger lägre reaktiva förluster.
  Har du någon kännedom om detta?

 78. BD-Nille

  #77 Adepten
  Nja, någon neutral (noll)-ledning finns nog inte annat än i lågspänningsnäten 3×400/230 VAC.

  Däremot förekommer det jordledare i både transmissionsledningar 400 kV och 130 kV. Dels som topplinor, dels som längsgående jordlina i marken under luftledningen.

  Du syftar nog på 4- respektive 5-ledarsystem i lågspänningsnäten.

  HVDC är ju bra för långa avstånd och allra helst för sjökablar, där det ju inte går bygga luftledning. Växelström kan bara kablas korta sträckor på spänningsnivån 400 kV.

 79. tty

  #61

  ”Länkar som tty hänvisar till är väldigt ofta hemsidor där privatpersoner kan logga in och skriva vad man vill. Ofta hänvisas det vidare till andra likartade sidor när en åsikt skall bekräftas som sann. Jag vill ha mer substans för att lita på det som skrivs där.”

  Nu vågar jag faktiskt hävda att du rent ut sagt ljuger, något jag sällan brukar göra.

  Vi kan ju ta mina länkar i denna tråd:

  https://nsidc.org/data/masie/masie_plots

  = Amerikanskt statligt forskningsinstitut

  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/2021-central-time-5-1.png?w=1110
  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/12_swpp-1.png?w=1110
  https://debunkhouse.files.wordpress.com/2021/02/13_miso-1.png?resize=613%2C408

  De här diagrammen kommer mycket riktigt från en privat blogg, men data är tagna från EIA, en federal myndighet. Jag tog de här diagrammen för de är översiktligare än EIA:s rådata (som är på Excel). Jag ber så mycket om ursäkt.

  https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/31/15/jcli-d-17-0667.1.xml

  = Peer-reviewad vetenskaplig tidskrift, utges av American Meteorological Society.

  https://www.eia.gov/beta/electricity/gridmonitor/dashboard/electric_overview/balancing_authority/ERCO

  Här tog jag dock datat direkt från EIA.

  Den närmast föregående tråd där jag angav några länkar var ”Jakten på CO2 är meningslös och förödande dyr”. Jag tänker inte räkna upp alla, men det var totalt tio från peer-reviewade tidskrifter, en från Wikipedia (en bild tagen från en peer-reviewad källa) och en från woodfortrees.org, men baserad på HADCRUT-4. Och – återigen – en EIA-kurva via Debunkhouse. Dessutom pangaea.de, en mycket respekterad tysk site där geovetenskapliga forskningsdata arkiveras.

  Totalt alltså 20 länkar, och ingen av dem är baserad på att ”privatpersoner kan logga in och skriva vad man vill” och inga vidarehänvisningar till sådana heller. Jag skulle därför uppskatta om du ville exemplifiera din källkritik litet bättre.

 80. Jojje

  Klimatet och väder verkar ändra sig hela tiden.
  Domedagslarmen också, alltid något som är på väg åt fanders. Eller?
  https://newtube.app/TonyHeller/v2kpLrg

 81. Adepten

  #79 tty

  👍

 82. Daniel Wiklund8

  Nästan hela nordnytt ägnades åt ett gåprojekt som Luleå kommun startat. På Storgatan finns en utställning där folk berättar hur fantastiskt det är att gå. Halleluja. Det är en tävling mellan stadsdelar. Projektledaren och reportern påpekade att det är för ett hållbart samhälle och för klimatet som man ska promenera. Den senaste klimatkatastrofen i Sverige, nödåren på 1860-talet kunde inte förhindras trots att promenad då var nästan det enda sättet att ta sig fram på. Om jag inte är ute och cyklar (vilket jag bokstavligt gjort dagligen i flera år) så är det väl att underskatta vädrets krafter om man på fullt allvar tror att man genom att promenera kan påverka väder och klimat. Om man nu ändå som Fingal Olsson (Martin Ljung var från Luleå) ska röra på sig så skulle det inte skada om man sprang lite. Detta med tanke på hur dåligt ställt det är med svenska folkets syreupptagning (det har forskaren på GIH, Elin Ekblom Bak visat i en studie av 350000 svenskars kondition. Studien visade att varannan vuxen har farligt dålig kondis). Dessutom har Sverige kanske mest benskörhet i världen. För att stärka skelettet är det otillräckligt att gå, i synnerhet för barn som ska belasta skelettet genom att hoppa. Springa är mycket bättre för att bygga skelettet.

 83. Sigge

  Ingemar Nordin #76

  1. Peter Stilbs sa stöddigt i aktuellt för ungefär 10 år sedan att han kunde sätta en peng på att klimatet skulle bli kallare under den närmaste decennierna.

  2. Så här långt så har globala temperaturen ökat ungefär enligt de prognoser som IPCC redovisat i AR1 och AR2. (de senare har jag inte kollat för att det har inte gått tillräckligt lång tid för att se om verkligheten stämmer med prognoserna).

 84. Sigge #83,

  1. Det låter som om Peter var öppen för vadslagning. Det är inget som föreningen lägger sig i. Om jag minns rätt så hade även Per W på sin tid en privat vadslagning med Thomas P.

  2. Temperaturökningen under 2000-talet blev inte alls som IPCC tänkt sig. Den långa ”hiatus” på 15-17 år då det inte blev varmare var inget som modellerna hade förutspått. Sedan har det gått upp igen tack vare en mycket stark – och oförutsebar – El Nino. Därefter kom ytterligare en svagare men längre El Nino. Vi får väl se hur den pågående La Ninan påverkar modellernas prognosresultat för 20-talet.

 85. Peter Stilbs

  #83 – ni är för patetiska att ständigt älta detta, som papegojor. Har ni en färdig databas med liknande ”argument”?

  Det var ett helt privat, lätt ironiskt och skämtsamt uttalande, och stod inte för SI’s del. Det gjordes i en intervju som faktiskt var ca 40 min lång, vad jag minns. Den nedredigerades helt acceptabelt inför sändning, och kan återfinnas ex här: https://youtu.be/pgDTUqRMjoY

  Döm själv.

  Utfallet som avsågs (för de närmaste decennierna) har ännu varken bekräftats eller falsifierats.

 86. Håkan Bergman

  Det var väl bara en tidsfråga, men nu har åtminstone rubriksättaren myntat begreppet ”klimatsmarta metaller”.
  Ett fall för snömosets obestridde kung Baylan.
  https://www.dn.se/ekonomi/regeringen-vill-oka-produktionen-av-klimatsmarta-metaller/

 87. Sigge

  Ingemar Nordin #84

  Det där är ju falskt:
  ”Den långa “hiatus” på 15-17 år då det inte blev varmare var inget som modellerna hade förutspått.”

  Stockholmsinitiativets trovärdighet bland de som känner till vilka ni är minskar varefter klimatet blir varmare. Ett sådant påstående stärker inte er trovärdighet.

  De flesta jag känner som jag pratat med om klimatförändringarna förstår att temperaturökningen är inte jämn och förstår varför det är så.

  Att titta på en kortare period där det inte varit någon större temperaturökning och ha det som argument för att klimatforskarna har fel är rent ut sagt idiotiskt. I synnerhet om tar ett enstaka år med extremt avvikande temperatur som 1998 som startår.

  Modellerna redovisade i AR1 och AR2 har förutspått temperaturökningar på c:a 0,2 grader per decennium fram till 2020.
  Från 2020 så visar modellerna från 90-talet en varierande temperaturökning beroende på hur mycket CO2 som släpps ut.

 88. Sigge

  #85 Peter Stilbs

  Jag bara konstaterar att du har fel.

 89. Peter+Stilbs

  #87 Sigge – jag har ALDRIG sett någon klimatrealist använda 1998 som startår – däremot har sådana halmgubbar lagts i deras mun av mindre seriösa figurer, som Väder-Pär och liknande. Nu sällar Du Dig till denna skara.

 90. Adepten

  #87 Sigge
  Här är en intressant sida på Historiska temperaturrekonstruktioner och uppskattningar av den industriella revolutionens bidrag till 1900-talets uppvärmning
  https://jennifermarohasy.com/temperatures/response-to-criticism-of-abbot-marohasy-2017-georesj/
  Sajten tar upp problemen med att mäta globala temperaturer.
  https://jennifermarohasy.com/temperatures/

 91. Jojje

  #87
  Hur många gastade inte undergång och domedag närmaste åren efter 1997-1998 och det var inte obskyra typer.
  Nu styrs varenda väderhändelse, temperatur(både upp och ner)och i vissa fall geologiska händelser av koldioxid enligt vissa.
  Det är ett av problemen med den från början kallade AGW och sedan CC debatten.

  Värmeperioder har dock alltid i stort varit bättre för livet(om man ser mångfald som bättre) på jorden än kyla.

  Men ve dig! Gör som Al Gore och Johan Rockström säger annars är DOMEDAGEN här!
  Speciellt om vi inte subventionerar solceller, vindkraftverk, elbilar, elcyklar, skogsplanteringar mm.

 92. Jojje

  Säger inget om klimat i sig, men om temperatur på midsommar för 4 st svenska orter sedan 1900.

  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.161531.1592482702!/image/midsommar_www_2019.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/midsommar_www_2019.png

 93. Johan Werner

  Tony Heller, temperaturgrafer.

  https://newtube.app/TonyHeller/md7PlNf

 94. Jan-Eric Birger Lindström

  Hur mäter man temperaturen över hela jordytan, 70 procent hav på en grad när,24 timmar på dygnet 365 dagar på året över en hundraårsperiod.kalibrering av mätinstrument på en tiondels grad.Och om temperaturen ökar eller minskar några grader så tror vi att vi kan ändra den.Som Emils farsa sa Stolleprov