Klimatkris och propaganda

klimatkris

Propagandans makt över människan. Wikimedia

Så här resonerar ledande svenska politiker och medier:

I och med att det finns en risk för att framtida utsläpp av CO2 kan komma att skada människans livsmiljö måste utsläppen upphöra på grund av den sk försiktighetsprincipen.

Alltså uppstår klimatskräck och det fattas massor av ingripande och synnerligen kostsamma politiska beslut om samhällets omställning.

Men så här tänker jag och många med mig:

I och med att det finns en risk för att efterlevnaden av rådande klimatskräck får katastrofala politiska och ekonomiska verkningar borde klimatskräcken motverkas på grund av principen om försiktighet. Detta i väntan på odiskutabla fakta om akuta risker.

Alltså är försiktighetsprincipen ett alltför trubbigt redskap för ett förnuftigt politiskt samtal och ger dessutom upphov till synnerligen kostsamma beslut. Först när ytterst starka bevis ligger på bordet för att en påstådd risk ska få allvarliga framtida konsekvenser måste rimliga åtgärder vidtas. Den avgörande frågan gäller alltså inte försiktighet, utan graden av styrka hos existerande bevis på något skadligt.

På så vis blir den sk försiktighetsprincipen enbart ett propagandaverktyg för flummiga politiker, medier och forskare. För att sätta principen i spel tvingas de använda tjuv och rackarspel i stil med att det råder konsensus inom vetenskapen om CO2-hotet. Så är inte alls fallet. Åtskilliga forskare jorden runt menar att CO2-effekterna är svagt underbyggda i FN:s rapportering.

Det är därför viktigt att fundera över vilka drivkrafter FN kan ha för att blåsa upp CO2-problematiken till en kris. Du är naiv om du tror att FN inte sysslar med politik, utan att detta bara gäller för svenska riksdagsledamöter eller medier. I själva verket har de alla flera gemensamma drivkrafter. FN vill växa sig stort, kamma hem pengar och kontrollera världssamfundet. Svenska politiker vill skrämma folk till valurnorna. Och medierna vill krama såväl den globala som nationella makten. De backar ju redan upp sina egna favoritpartier. Och så vill de ha statligt presstöd. Helst i nivå med de pengar statsmedierna tilldelas.

Torsten Sandström

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Försiktighetsprincipen är svår att argumentera mot.
  Dyrt elpris-du borde ha satt in värmepump för risken fanns!
  Dyrt drivmedelspris-varför bor du på landet?
  Översvämning-Det är regn då och då det borde du tänkt på.
  Börsen går ner-du borde avstått.
  Börsen går upp-du borde dela med dig.
  Anders Sundström satsade rörelsens pengar i Kaunisvara
  Folksam förlorade men Swedbank vann, Hade han försiktighetsprincipen för ögonen hade projektet inte blivit av.

  Dyr gas ger dyr gödning och mindre mat-varför föds så många då-de får skylla sig själv.

  Det regnar bomber från lede fi-det hade varit klokt att avstå handel med dem.
  Försiktighet ger förlamning!

 2. Anders

  Kloka ord! Det är väl t o m så att klimatpolitiken, via IPCC (SPM) övergått till att vara en fundamentalistisk hårdför klimathotsreligion. Och media, via P1 visar idag på morgonen att man tillhör den rätta läran genom ytterligare vindkraftspropaganda, denna gång från Öckerö. Trodde Sveriges skolor och media inte fick ägna sig åt religiösa budskap…

 3. Ivar Andersson

  Om tyskarna hade tillämpat försiktighetsprincipen hade de inte gjort sig beroende av ryska gasleveranser utan haft två andra gasleverantörer.
  Försiktighetsprincipen ska också medföra att du inte lägger pengarna på fel saker. Hellre ett något dyrare fastprisavtal på el än att drabbas av prischocken i södra Sverige.

 4. Johan Tisell

  Försiktighetsprincipens baksida;

  Rädda pojkar får inte kyssa vackra flickor.

  Och vi hade inte varit på månen. Med mer, med mer!

 5. LasseLu

  Kloka ord som vanligt Torsten! Jag följer dig på ”anti-PK bloggen” där jg håller med dig till 99%.

 6. Sören G

  Att CO2 har spektrallinjer i den infraröda delen av det elektromagnetiska spektrat bör i och för sig medföra en något långsammare avkylning och i så fall en något högre medeltemperatur.
  Hur stor betydelse det har i förhållande till andra faktorer som solens instrålning, molnbildning och havsströmmar är osäkert.
  Men varför skulle en högre medeltemperatur vara skadligt? En lägre medeltemperatur kan ju betyda kallare nätter och frost tidigare på hösten och senare på våren. Definitivt skadligt.

 7. Mats Enqvist

  Vilken försiktighetsprincip är klokast ( om man nu är förmäten att tro att man kan påverka saken):

  – att undvika en halvering av CO2 halten?

  eller

  – att undvika en fördubbling av CO2 halten?

  Lätt val.

 8. Ulf

  Att alla organisationer är nyttomaximerare är välkänd organisationsteori.
  Som jag skrev i tidigare inlägg fyller inte FN sin funktion. Man är hämmade av bl a vetorätt och länders enskilda rätt. Vi kan se det här i Ukraina kriget.
  Nyttan av klimathetsen är då enorm för FN för att motivera existens berättigande. En fråga som är global och ger och kan potentiellt ge FN mycket makt. Så alldeles självklart driver man frågan.

 9. Försiktighetsprincipen är ett annat uttryck för: Utan vetenskaplig grund.

 10. Om Mondo tillämpade försiktighetsprincipen skulle han inte hoppa 6.20. Kanske inte ens stav. Och störtlopp skulle inte ha några utövare.

 11. Jan

  Med strikt tillämpning av försiktighetsprincipen skulle vi aldrig ha utforskat det okända och var männskligheten då skulle stå idag kan vi fundera över.

 12. Klimataktivister hindrade trafiken på central bron i Stockholm imorse. Minst en limmade fast sig. Undrar om aktivisterna tillämpade försiktighetsprincipen. Vilka tok det finns bland planeträddarna.

 13. Ivar Andersson

  OT ”Militära konflikter eller krig har gått om klimatförändringarna som den företeelse som oroar flest, enligt en ny undersökning.” https://www.gp.se/nyheter/sverige/krig-oroar-mer-%C3%A4n-klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring-1.68797692
  Glädjande att många har börjat ta sitt förnuft till fånga.

 14. Anders

  I verkligheten, när de gröna ska ställa om energisektorn, då är man inte försiktig. Jämför bara fågel- och fladdermusmortalitet mellan kärnkraft och vindkraft… Totalt eller per MWh. Spelar ingen roll. Nej, försikthetsprincipen är, precis som ordet ”miljö”, kidnappad av de gröna huliganerna. Hujedamej!

 15. Lars Cornell

  Granskningsnämnden är ett hot mot vår på yttrandefrihet grundade demokrati!

  ”Demokrati är mer än att rösta en gång vart fjärde år,
  det är även att använda sin yttrandefrihet för att driva
  debatt och opinion.” Lars Wilderäng, Cornucopia

  När SVT förmedlar information om vad som står i de politiska dokumenten tex SPM men inte redovisar innehållet i de vetenskapliga dokumenten AR5, AR6, Clintel.org mm är det solklara exempel på otillåten ensidighet.

  Granskningsnämnden är ett tragiskt skämt.
  http://tjust.com/2022/granska/beslut-widding-21-03535.pdf

  För vår demokratins skull, rösta på Elsa Widding till Riksdagen i höst.

  Lars Cornell

  https://folkbladet.se/debatt/artikel/klimatkrisen-ar-en-politiskt-beslutad-energikris/r48n8z0l

 16. Anders

  #15 LC. Hear hear! Elsa Widding får även min röst 🙂

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Lars Cornell, granskningsnämnden ett tragiskt skämt OK, men kanske man ska återuppväcka det från T. Segerstedts penna klassiska ”… en förolämpning”.
  Det gäller både granskningsnämnden och hela klimathotsfrågan inklusive Biden, EU och våra egna politiker och naturligtvis mannen som gömmer sig någonstans i Ryssland utan kontakt med den verklighet han styr över.

 18. Göran J

  Idag kan jag konstatera att på min CO2 mätare där jag bor och verkar har inte i något fall läst av så lågt värde som 398 ppm. Men på förmiddagen var detta stabilt under ca en timme. Nu på eftermiddagen har värdet höjts till 410 ppm.

  Vad jag är mest rädd för är att CO2 värdet skall sjunka under 400 ppm eller ännu lägre för det kommer att innebära låg tillväxt i våra skogar samt dålig skörd på bondens åker.

 19. Peter Stilbs

  Försiktighetsprincipen var väl från början ett påhitt av Gro Harlem Brundtland, för att ge skenmotiveringar för olika politiska åtgärder, med en illusion av miljöomsorg https://sv.wikipedia.org/wiki/Vår_gemensamma_framtid

 20. Brutus

  #19 – Begreppet förekommer också inom ekonomisk redovisning sannolikt definierat långt innan innan GHB tog det till sig. Klimathysterikerna kör dock med försiktig-hets-principen, dvs skrämselpropaganda.

 21. mattias

  #19 Peter,
  Ock liknande resonemang (med dåligt vetenskapligt underlag) kring försiktighetsprincipen gäller väl avsaknad av tröskeleffekter av joniserande strålning eller hormonstörande ämnen osv.

  Riskanalys innebär att hantera och värdera olika typer av risker – inte att få ner dem till noll.

 22. Lennart H

  #15. Instämmer. Granskningsnämnden är ett tragiskt skämt.
  Varför tillåts en tidigare ledande företrädare inom Public Service som Eric Fichtelius ingå i utredningen? Det luktar vänskapskorruption lång väg. Han har dessutom klart dokumenterade vänsteråsikter, något som SVT har starkt kritiserats för.
  Jag känner inte till vilka ledamöter som ingår i granskningsnämnden, men den borde bestå av oberoende jurister och inte f.d. anställda vid Public service, som kan misstänkas vara jäviga.

 23. johannes

  #13 Ivar
  Nja.. de har bara adderat fler oroande moment. Tur man inte är konformist. Stackars satar, men jag anser att det är frivillig med vilken oro man lägger till sig i sitt självplågande.

 24. Mats Kälvemark

  Försiktighetsprincipen är en politikerfloskel av värsta sort! Kan fundamentalt avfärdas med : ”Se er om i verkligheten och framförallt se er om bakåt i historien! ”
  Vi har många gånger, långt innan fossil CO2 har kunnat spela någon roll, haft värmningar lika snabba som den nu pågående och till högre temperaturer än vad vi nu har. Och CO2:s klimatpåverkan enligt IPCC har mångdubbelt falsifierats! Ställa alla infantila och enorma gröna omställningskostnader mot att inte göra någonting utan att tuffa på med diesel- och bensinbilar och en energiförsörjning som just nu globalt är till ca 85% baserad på fossil energi. ”Parisavtalets” 1,5-gradersmål, som kräver 60% minskad användning av fossil energi, är en naiv utopi utan minsta verklighetskontakt. Verkligheten är att fossilanvändningen ökar just nu! Enda motargumentet mot att ”köra på som nu” är egentligen att olja och kol är en ändlig resurs (70 år olja och för kol 130 år.) Och av kol kan man göra bensin vilket tyskarna gjorde under 2:a världskriget. Och hela tiden upptäcks nya fyndigheter och nya metoder för utvinning. Alla triljarder som just nu spenderas på grön omställning som gör alla fattiga fattigare kan i stället då gör alla fattiga rikare eller i varje fall ge dem en väldig mycket bättre vardagstillvaro!

 25. Paul Håkansson

  Göran J
  15:46, 2022-03-28

  Verkligen intressant. Hur länge har du mätt CO2-halten och brukar värdena variera så pass mkt?

 26. tty

  #25

  Mätningar av klyvöppningsindex, som i motsats till iskärnor ger ”ögonblicksbilder” av CO2-halten tyder faktiskt på att den kan variera både mycket och snabbt:

  https://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/Younger_Dryas_CO2_decline_from_stamota_McElwain_etal_2002.pdf

  https://www.researchgate.net/publication/258775861_Stomatal_proxy_record_of_CO2_concentrations_during_the_Last_Termination_demonstrates_dynamic_climate_behaviour_and_an_important_role_for_CO2

 27. Lars Kamel

  I Riodeklarationen formuleras försiktighetsprincipen ungefär att när vetenskapen är osäker, ska möjliga hot bemötas med KOSTNADSEFFEKTIVA åtgärder. Det där med kostnadseffektivitet har vanligen försvunnit när miljöaktivister talar om försiktighetsprincipen. I stället vill de ta till vilka vansinnigt dyra åtgärder som helst för ofta överdrivna eller påhittade problem.

 28. Lars i Huddinge

  #18 & #25
  Jag har en inomhusmätare Voltcraft CO-60 (1690:-) som jag placerat i skyddat läge utomhus. Den visar 380 ppm i kväll.
  Inomhus varierar värden mln 500-600 i tomt rum. Nattetid ( sov 1 pers) stiger nivån till 1400-1500 ppm.
  Ska följa upp hur värdena förändras nu under vårens gröna tillväxt. Är väl medveten om att den inte är kalibrerad hos kontrollorgan, men den visar ju variationerna i villaförorten 15 km söder om Sthlm city.

 29. JonasW

  Tyvärr så har alarmisterna skapat en bild av att jorden går under om vi inte kraftigt minskar CO2 utsläppen. Sen finns inte mycket kvar att diskutera – jordens undergång låter som något som borde undvikas.

  I en lite mer balanserad diskussion så finns det väl hyfsat underlag för att säga att våra koldioxidutsläpp eventuellt kan orsaka någon grads ökning. Vad innebär en grads ökning ? I de flesta fall är det förmodligen något positivt om man tittar på betingelserna för människor, djur och växter.

  Det som blir väldigt konstigt är att man hävdar ”försiktighetsprincipen” för att minimera ”risken” för en något mer livsvänlig jord.

  ”Försiktighetsprincipen” skall väl användas när det gäller allvarliga hot (t.ex. kärnvapenkrig).

  Man blandar bort korten tycker jag. Genom att åberopa försiktighetsprincipen så säger man indirekt att det finns ett allvarligt hot. Min bild är att det gör det inte.

 30. Mats Växjö

  Som den lekman jag är, (med högskoleingenjörsutbildning) så tycks det mig ”mycket sannolikt att det är mycket troligt” (som IPCC skulle uttryckt det) att människans utsläpp av koldioxid är något ganska kortlivat som utgör en väldigt liten del av en modest temperaturökning vars effekter kan vara såväl goda som dåliga beroende på var och när man befinner sig.

  Om nu uppehållstiden för CO2-utsläpp (oavsett ursprung) inte är längre än i storleksordningen 10-15 år då borde det vara de senaste decenniernas ”utsläppare” som borde få bära hundhuvudet för den påstådda AGW som alla räds – eller? Var hittar man då dessa utsläppskällor?…bland de som FN vill ska betala för klimatstöd…?

 31. Göran J

  Paul Håkansson #25

  Jag mäter endast då och då så jag har ingen sammanhängande resultat men nu i morse kl 08.00 mätte jag 401 ppm utomhus. Utetemperaturen var+2,6 grader.
  Mätaren heter AZ7755 och köptes från Taiwan för några år sedan.
  Här är en länk till produkten
  https://www.az-instrument.com.tw/en/product-616380/Temp-RH-CO2-Meter-7755-AZ.html.
  Jag tror att priset låg då på ca 2500:-.
  Mätaren är avsedd att användas inomhus då den inte är vattentät men vid tort väder går det utmärkt att använda även utomhus.

 32. Gabriel Oxenstierna

  Det är inget fel på försiktighetsprincipen i sig vad gäller klimatförändringar.

  Det som är fel är hur man implementerar den med ett exklusivt fokus på minskning av växthusgaser. Detta är helt integrerat i det klimatpolitiska regelverk som nu finns i Sverige och EU.

  Hade en artikel om försiktighetsprincipen här på KU för en månad sedan, citat: ”Vi ser nu också de ekonomiska konsekvenserna av försiktighetsprincipen: den är dyr! Notan fotas av folket. Nyttan av klimatpolitiken får vi dock inte själva: vi betalar dyrt idag för att framtida generationer ska få minskade klimatrisker.”
  Angående kostnadseffektiviteten, har B.Lomborg visat att Parisavtalet har en negativ cost benefit, där varje satsad krona på klimatåtgärder resulterar i 11 öres nytta. Således är hela 89% av satsade skattepengar helt enkelt bortkastade.
  https://klimatupplysningen.se/vad-f-n-far-vi-for-klimatforsakringen/

 33. Är det inte försiktighetsprincipen som säger ”lägg inte alla ägg i en korg”
  (ägg = pengar)

  Försiktighetsprincipen säger att alla problem mänskligheten står inför ska beaktas. Inte bara klimatförändringar. Alltför dyr energi blir ett värre problem för majoriteten av världens invånare. Många riskerar att svälta ihjäl när kvävegödslet blir för dyrt och spannmålspriserna stiger.

 34. Gabriel Oxenstierna

  #33 Leif

  Så här står det i Rio-deklarationens explicita försiktighetsprincip: ”För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas …. Om (a) hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, (b) skall brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp (c) kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring.” (Min markering av de tre centrala delarna med a,b,c).

  Jag håller med om att klimatpolitiken också är en stor riskfaktor. Vi ser det nu när den driver kostnadsökningar på el, bränslen, mat och råvaror.

  Vi bör därmed tillämpa försiktighetsprincipen även på klimatpolitiken, eftersom denna är en uppenbar risk för folkets välfärd.

  En komponent blir att grön/förnybar energi inte ska få införas innan gammal, icke förnybar energi är bevisligen onödig att bevara. Således moratorium för ny vindkraft, samt om möjligt driftsättning av de senast nedlagda kärnkraftverken (Ringhals).
  Inget tokstopp för fossilbilar innan laddnätverk är ordentlig utbyggt för elbilar.
  Osv.

 35. Sören G

  I dag blir skogen sjukare av varmare klimat enligt nyheterna på SVT.

 36. Lasse

  SR beskriver korallblekning:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/korallerna-havens-regnskogar-sa-forsoker-de-anpassa-sig-till-ett-varmare-klimat
  WUWT om samma fenomen:
  https://wattsupwiththat.com/2022/03/29/sorry-wapo-there-is-no-evidence-bleaching-threatens-a-great-barrier-reef-tipping-point/
  Populärt att vara expert på korallrev tydligen!
  To be continued 😉

 37. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  En påtaglig risk med minskade CO2-tillskott och sänkt CO2-halt är ju sämre villkor för växtlighet, grödor och skördar. Dessa kan klart konstateras och mätas.

  Egentligen kan alla risker, faror, effekter, satsningar, mål etc. räknas om i pengar = uppoffringar. Mer pengar här betyder mindre pengar där. Vad som ofta(st) glöms bort/förbises är mätbara konsekvenser – med pengar som sista mått. Allas våra pengar.

 38. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  En lokal präst här i Leksand framhåller just försiktighetsprincipen. Jag brukar då avråda honom från att korsa gatan: han kan ju bli överkörd. Säkrast att stanna kvar!

  Livets villkor: Om vi stannar hemma, dör vi av svält. Om vi går ut, riskerar vi en olycka. De flesta olyckor händer i hemmet. Svensk lösning: förbjud hemmet! De flesta dör i sängen. Svensk lösning: förbjud sängen!

  Försiktighetsprincipens logiska slut: total handlingsförlamning!

 39. TorbjörnR

  Du har så rätt Tege! Det är risk med allt och nu verkar samhället vilja riskminimera på många ställen.
  Dock inte vad gäller utbyggnad av vindkraftsindustrier

 40. Lasse

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GL097716

  Försiktighetsprincipen eller utvärderad vetenskap?
  CIMP6 modeller går heta-endast de med låg känslighet duger när de utvärderas mot uppmätta värden.

 41. Försiktighetsprincipen är just ett propagandanummer. Vilka argument som helst kan numera inrymmas i klimattramset från FN. Brist på riktiga, ovedersägliga vetenskapliga/fysikaliska argument ersättes av propaganda, censur, repression, ad hominem/etiketteringsfraser mot personer eller organisationer som inte inordnar sig i de förestavade åsikterna, etc.
  FN har flera viktiga avtal på sin sida vad gäller att driva sina teser mot ’FN=Världsregering’ och åtlydnad kring klimatet. Ett sådant är Agenda 2030, undertecknat av 193 stater 2016. Jag vill påminna om ett par ’deklarationer’ däri:
  Nr 31: den behandlar klimatfrågan. Undertecknande stater åtager sig att verka för minskning av koldioxidutsläpp i syfte att kunna innehålla målet 1,5-2,0° C uppvärmning.
  Nr 40: den säger bl.a att underteckande stater skall medverka i Agenda 2030s finansiering mm. i enlighet med Addis Abeba Action Agenda från 2015, där 174 stater och exempelvis IMF, WBG & WTO är undertecknare. Parisavtalets klimatfond med utfästelser kring 100 miljarder dollar per år är en direkt pendang därtill, som hämtat näring från AAAA. Fondens syfte är att industrialiserade stater skall finansiera fonden för investeringar i mindre utvecklade länder. IMF & WBG är finansiella fördelare, varvid FN kontrollerade organisationer beslutar om investeringsprojekten. Dessa blir förbehållna multilaterala företag, som således blir avnämarna till finansierande skattebetalares pengar-så var det tänkt.
  Nr 47: den behandlar kontroll och efterlevnad av Agenda 2030. Praktiskt ska detta ske av FNs Economic and Social Counsil. Detta organ kontrolleras/domineras av ett par finansfamiljer, enkannerligen Rothschild & Rockefeller, vilka också kontrollerar IMF och WBG.

  Behöver jag påminna om att Sverige, genom försäkringar från Stefan Löfvén & Åsa Romson som undertecknare, skall vara projektland för Agenda 2030.

 42. Tyvärr felskrivning; Agenda 2030 undertecknades 2015 inte 2016.