Mer om havsnivåförändringar

WattsUpWithThat har den senaste tiden haft flera inlägg om havsnivåer och deras förändringar. Det är knappast någon tvekan om att havsnivåerna har stigit de senaste 170 åren, ungefär. Frågan är bara hur mycket, hur snabbt det går nu och om det pågår en acceleration. Den där accelerationen är självklar för de klimathotsreligiösa, medan den är svårare att hitta i mätdata. I alla fall om man håller sig till en och samma mätmetod för hela den undersökta tidsperioden.

Den kunnige amatören Willis Eschenbach har kommenterat en studie publicerad i Nature. En studie som tydligen är undermålig. Forskarna drar säkra slutsatser av data som spretar åt alla möjliga håll.

I och för sig är det rimligt att havsnivåerna började att stiga i mitten av 1800-talet, som studien hävdar. Den lilla istiden höll på att ta slut och världen började bli varmare igen. Dock behövs det bättre bevis än vad studien visar upp. På somliga ställen började relativa havsnivåer att mätas för länge sedan. Exempelvis i Stockholm, där mätningarna började 1774 vid slussen och 1889 vid Skeppsholmen. Där mätningar fortfarande pågår vid den sistnämnda platsen. När det finns långa mätserier, varför behövs då proxies för modern tid?

Egentligen borde det bara behövas mätningar på en plats för få en uppfattning om förändringar globalt. Fast då kanske det inte är lämpligt att välja Stockholm, som ligger vid ett innanhav som bara har kontakt med andra världshav via det smala och relativt grunda Öresund?

Havsytan är en potentialyta och kan inte tippa över eller i långa loppet öka olika snabbt på olika ställen. Om data från både vattenståndsmätare och satelliter är korrekta, så stiger havsnivåerna snabbare långt ute till havs än nära land just nu. Det är i så fall något som inte kan fortsätta länge till. Eller har jag totalt missuppfattat någonting?

Andy May har skrivit en serie om havsnivåer, där det första inlägget tar upp den påstådda accelerationen av havsnivåhöjningen. Som han finner vara ett tveksamt påstående. Trenden tycks ha fluktuerat lite sedan 1880, vilket i och för sig innebär att det har förekommit både accelerationer och inbromsningar. Det syns inte till någon långsiktig och långvarig acceleration.

IPCC:s AR6 har en annan syn på havsnivåer än den förra, AR5, liksom inom flera andra områden. Och knappast någon av de ändrade synerna beror på att det har kommit några nya vetenskapliga rön som ger anledning till en ändring. Bakom ändringarna verkar det snarare ligga en önskan om att vara mer alarmistisk. Vilket också märks i att den senaste rapporten från WGI anser att utsläppsscenario RCP8.5 är osannolikt, medan den senaste rapporten från WGII flitigt använder detta scenario för sina prognoser. RCP8.5 förutsätter att mänskligheten i framtiden ska använda mer fossila bränslen och släppa ut mer växthusgaser än vad som är möjligt.

Mays andra inlägg i serien handlar främst om problemen med att mäta havsnivåer och med att få ihop alla kända bidrag till havsnivåhöjningen med vad som verkligen har hänt.

Om det inte går att förklara havsnivåhöjningen med alla kända bidrag, som termisk expansion och smältvatten från glaciärer, hur skulle det då gå att förklara en påstådd acceleration? För jag har aldrig fått något svar när jag har frågat klimathotsreligiösa vad som orsakar den där accelerationen som de hävdar finns. Hur skulle en i stort sett linjär global temperaturökning (sedan mitten av 70-talet) kunna orsaka en acceleration i havsnivåhöjningen?

I sitt tredje inlägg, spår May hur mycket haven kommer att stiga ytterligare till slutet av detta sekel. Vilket han anser kommer att bli 148-258 mm. Alltså knappt 1,5 dm till knappt 2,6 dm. Vilket är lite skillnad mot de klimathotsreligiösas förutsägelse om minst en meter och kanske flera meter.

Det är för att nå denna meter, eller mer, som de klimathotsreligiösa behöver den där accelerationen som de hävdar finns. Vad de verkar ha missat, är att även med den påstådda accelerationen, skulle haven stiga med ”bara” ungefär 8 dm till 2100. De behöver ännu mer acceleration för att nå minst en meter. Hur länge dröjer det innan de börjar hävda en ännu snabbare acceleration?

Det är fullt möjligt att havsnivåhöjningen ibland har accelererat sedan mitten av 1800-talet. Förutom den acceleration som förmodligen skedde då, har dock varje acceleration sedan förbytts i en inbromsning. Det pågår knappast någon acceleration nu.

Det stämmer också ganska bra med vad SMHI har räknat ut för havsnivåförändringar vid Sveriges kuster. Det har varit accelerationer och inbromsningar av trenden. Den senaste rejäla accelerationen skedde på 1990-talet, men då hade havsnivåerna sjunkit under några år. Den nya trenden är ungefär lika som den som rådde före perioden av sjunkande havsnivåer vid Sveriges kuster.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  På nyheterna i P1 nu på morgonen om den planerade skyddsmuren i Skanör-Falsterbo.

 2. Anevs

  Tack för god info av hög nivå.
  För att hindra de vantro att dissa en bra genomgång så ändra till att Östersjöns ut- och inlopp går genom Öresund och Bälten.

 3. foliehatt

  Sören G, #1,
  jag hejar nu för tiden på murbyggarna i Skanör-Falsterbo. Den kommer att bli ett utomordentligt monument över tidens vansinne som, om den är ordentligt projekterad och byggd, kommer under lång tid att påminna oss om värdet av att besinna sig – när nya tokigheter och falska profeter dyker upp i framtiden.

 4. Lasse

  Tack Lars K
  Det där med havsnivån är talande för hur klimatalarmister försöker tolka långa serier och se den acceleration som krävs för att teorin skall stämma.
  Jag brukar gilla att utmana deras påstående med denna:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Att dra för stora slutsatser med stöd av Stockholms långa serie är svårt.
  Dels har mätaren flyttats och därtill har flödet ut från Mälaren reglerats olika. Därtill har vi Östersjöns instängning .
  Hörde i radion att det skall prövas om Tossevallen strider mot skydd av naturen i miljööverdomstolen.
  https://sverigesradio.se/artikel/strid-om-oversvamningsmur-i-vellinge-nu-avgors-fragan-i-mark-och-miljooverdomstolen

  Kanske borde den vallen uppkallas efter den översvämning som kom 1872-Backafloden. (3 meters havsnivåökning)

 5. johannes

  #2
  Nu ja. För bara en kort geologisk stund sedan gick utloppet norr om billingen.

 6. Ivar Andersson

  Är 2,8 meters havsnivåhöjning till år 2100 Kalmar kommuns officiella ståndpunkt?
  https://thoralfsblogg.com/2022/03/26/kalmar-laggs-under-vatten-enligt-kommunen/

 7. Tack Lars, du såg säkert att Leif Åsbrink här tidigare gjorde en omfattande ”numerisk” analys av empiriska data över havsnivåhöjningen. Resultatet var en svag tendens till acceleration.
  Sen, du skriver ”Hur skulle en i stort sett linjär global temperaturökning (sedan mitten av 70-talet) kunna orsaka en acceleration i havsnivåhöjningen?”.
  Varför inte? Den logiken får du nog förklara.
  En linjär ökning i temperaturen – ”processad” genom ett antal komplicerade fysikaliska processer kan väl ge vilken ”slutreaktion” som helst på havsnivåerna. Det beror rimligen på de fysikaliska processerna och en hel del annat.

 8. JonasW

  Tack,

  Man undrar … alla kan med egna ögon se att inget märkligt händer med havsnivån.

  Ändå är ett stort antal människor övertygade om att kusterna snart kommer att dränkas av havet.

  Kan man komma närmare sagan om Kejsarens nya kläder?
  Skillnaden mot sagan är att den som säger att det inte verkar hända något med havsnivån stämplas som förnekare och utesluts från alla ”fina” kretsar.

 9. Lasse

  SMHI har svårt med havsnivån.
  De envisas med att redovisa satellitökningar och gör dessa till trender som inte kan observeras i kustområden.
  ”Det är också satellitdata som har bidragit till att vi nu vet bättre hur snabbt inlandsisar och glaciärer smälter. Sammantaget visar mätningarna att den globala havsnivån stigit med ungefär två decimeter sedan början av 1900-talet och att hastigheten ökat markant de senaste årtiondena.”
  ”Utmed Götalands kuster där landhöjningen går långsammare märks havets stigning snabbare och i Skåne är det tydligt redan idag”
  (SMHI -Stigande hav)

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081
  I Blekinge är det däremot inte så tydligt 😉

  För accelerationen så är det Deliang Chen som vi kan hänvisa till-han har visat att den inte finns! Men det vill han inte skylta med.

 10. Magnus

  På SMHI:s sida ”Klimatindikator – havsvattenstånd” redogörs för förloppet som inte är alarmerande. Det syns att linjen lutade ungefär lika mycket år 1890 till 1920 som 1990 till 1920. De kan ju inte fara med osanning. Men sen måste det förstås till nåt förutom överskriften som har med klimatlarm att göra. Längst ner:

  ”Framtida havsnivåer. Den pågående klimatförändringen höjer havsnivåerna vilket i sin tur får betydelse för samhället.”
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

  De måste dra sitt strå till stacken så de inte motsäger alarmisterna. De alarmister som känner till den här linjära höjningen pratar alltid om framtida höjningar. Som då också måste innebära en acceleration. Men det finns många som tror att höjningen som ska ge flera meter pågår nu. Jag har haft många diskussioner i kommentarsfälten med skrämda som köpt budskapet. Men när bland annat kommuner bygger vallar och Erika Bjerström får stå på bästa sändningstid och sprida sitt budskap så är vi andra chanslösa. Det är en massiv desinformationskampanj som pågått länge.

  Så här skulle det kunna fungera: Kommuner anställer medvetet klimathotstroende. Förnekare sorteras bort. De tror på IPCC:s värsta scenario och vill göra sitt för att minska utsläppen och samtidigt rädda staden. De tar initiativ till att bygga en mur mot framtida havsnivåer och ser till att SVT sänder ett reportage om det. Det gör de ju gärna. De som bara använder MSM tar det förstås som bevis att en katastrof är nära förestående. Nya alarmister uppstår och anställs. Så rullar det på. Det blir nån typ av cirkelbevis.

 11. tty

  Att havsnivåerna började stiga ca 1860 är nog ganska klart. Det finns några bra mätserier som går ännu längre tillbaka och de visar alla en rätt tydlig trendförändring från sjunkande till stigande relativa nivåer.

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/1_high.png

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/2_high.png

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/7_high.png

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/8_high.png

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/10_high.png

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/12_high.png

  (Brest, Swinoujscie, Cuxhaven, Wismar, Maasluis, San Francisco, New York)

  ”Egentligen borde det bara behövas mätningar på en plats för få en uppfattning om förändringar globalt.  ”

  Så enkelt är det nu inte eftersom den relativa havsnivån beror både på vattenståndsförändringar och förändringar av markens nivå, som ofta är av samma storleksordning. Vi har det relativt enkelt här i Norden med en i praktiken linjär landhöjning, stationer på fast urberg och extrem seismisk stabilitet, men det är mera komplicerat på andra håll. Numera, med långa GPS-serier, börjar det bli möjligt att sortera ut den verkliga havsnivåförändringen från den relativa:

  https://www.sonel.org/-Vertical-land-movements-.html?lang=en

  Bilden är som synes mycket heterogen. När det blir tal om att någon by/stad någonstans håller på att översvämmas av det stigande havet ger en snabb koll av ovanstående ofta tankeväckande resultat. Oftast är det faktiskt landet som sjunker istället.

  ”Havsytan är en potentialyta och kan inte tippa över eller i långa loppet öka olika snabbt på olika ställen. Om data från både vattenståndsmätare och satelliter är korrekta, så stiger havsnivåerna snabbare långt ute till havs än nära land just nu. Det är i så fall något som inte kan fortsätta länge till. Eller har jag totalt missuppfattat någonting? ”

  Nej, det är riktigt att havsytan är en ekvipotentialyta, men denna yta är vare sig helt platt eller helt oföränderlig. I stort sett stämmer den med jordytans ellipsoidala form, men den påverkas rätt kraftigt av det lokala gravitationsfältet. Detta innebär att när t ex en inlandsis smälter bort sjunker den relativa havsnivån i inlandsisens närhet och stiger markant olika mycket på Jorden i övrigt. Detta är en väl förstådd effekt, men ignoreras totalt av t ex SMHI.

  Sedan spelar även vindar, barometertryck, vattentemperatur, salthalt och havsströmmar in, med en sammantagen effekt om ett antal meter. Dessa effekter är förvisso kortvariga i ett geologiskt sammanhang, men inte alltid i ett mänskligt sådant. Vi känner till ett antal kvasiperiodiska förändringar av t ex havens strömmar och temperatur som sträcker sig över från några år till många årtionden (ENSO, NAO, PDO, IOD, Agulhas leakage), och troligen finns det även mera långperiodiska som vi inte upptäckt ännu. Långsiktiga förändringar av vädermönster, lågtrycksbanor o s v påverkar också havsnivån.

  En väl dokumenterad effekt av ENSO (Nino/Nina) är t ex kraftiga årslånga förändringar av havsnivån i tropiska Stilla Havet (särskilt i väster):

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1804_high.png

  Betio i Kiribati. De starka Ninos 1997 och 2017 är milt sagt tydliga. Det är ofta sådana extrema lågvatten som leder till koralldöd, koraller tål inte långvarig torrläggning eller UV-ljus, och det är detta som gör att koraller aldrig kan växa ända upp till medelvattenståndet.

  I östra Stilla Havet är effekten den motsatta, Baltra på Galapagos:

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1645_high.png

  Här blir det alltså istället högvatten vid El Nino.

  Man kan naturligtvis få ungefär valfritt resultat beträffande havsnivåförändringar i dessa trakter genom ett kreativt val av start- och slutdatum för data.

  Vad beträffar Mays spådom om 1,5-3 dm havsnivåhöjning till 2100 håller jag med om att den verkar rimlig, men som sagt vad som händer med landnivån är lika viktigt, och direkta skador av havsnivåhöjning hänger framför allt på vädret, inte klimatet, som ”Backafloden” demonstrerade. Det är intressant att H L Lamb som en gång grundade CRU och lade ned mycket energi på att samla historiska data kom fram till att kustöversvämningar och kusterosion framförallt inträffade under kalla och stormiga intervall, i och för sig knappast överraskande.

 12. tty

  PS.

  Jag missade kurvan för Maasluis:

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/9_high.png

 13. tty

  ”I Blekinge är det däremot inte så tydligt 😉”

  Jag tror inte det märks sådär enormt i Skåne heller:

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-051

  Däremot är det inte svårt att se när Öresundsbron byggdes!

 14. Lasse

  tty tack
  Du kanske kan förklara denna typ av kurvor:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=680-140
  De speglar något annat än linjär utveckling!
  Kanske kan detta vara behjälpligt:
  https://notrickszone.com/2022/03/28/atmospheric-physicist-co2-explains-0-1c-of-1975-2000-warming-one-fifth-of-the-ipcc-assumption

 15. Sten

  Alltså, jag förstår inte hur man kan med säkerhet mäta nivåer i havsytan över huvud taget eftersom vi lever på en jordklotsskorpa som är i ständig förändring p.g.a. endogena geologiska processer. Att varmt vatten tar större plats än kallt och att smältande landglaciärer fyller på ”bassängen” är lätt att förstå, men,, volymen på ”bassängen” är hela tiden i förändring utom vår kontroll. Vi kan inte mäta förändringar av djupet i oceanerna med den precision som krävs för att kunna hävda exakta variationsförändringar mot någon given referenspunkt. Ytan förändras givetvis också men är rent teoretiskt lättare att beräkna. Jag menar att eftersom volymen på ”ocean-bassängen” inte är given eller konstant så kan man inte ange säkra variationer annat än lokalt med långa mätserier som t.ex i Karlskrona eller varhelst man väljer att mäta.

 16. tty

  #14

  Jag vet faktiskt inte. Den här typen av svängningar tycks förekomma på medelhöga breddgrader på södra halvklotet. En gissning är att det är variationer i den ändlösa vandringen av lågtryck, och norr om dem, högtryck runt Antarktis:

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=mean_sea_level_pressure/orthographic=-247.90,-81.01,274

 17. Göran Johnson

  ” Havsytan är en potentialyta och kan inte tippa över eller i långa loppet öka olika snabbt på olika ställen. Om data från både vattenståndsmätare och satelliter är korrekta, så stiger havsnivåerna snabbare långt ute till havs än nära land just nu. Det är i så fall något som inte kan fortsätta länge till. Eller har jag totalt missuppfattat någonting?”

  Men havsnivåhöjningen består till en del av smältande landisar och glaciärer, men till nästan lika stor del av termisk expansion, värmeutvidgning. Medan värmeutvidgningen har betydelse på oceanerna med ett stort djup betyder den (mycket) mindre vid kusterna med litet vattendjup, där det nästan bara är smältande isar som har betydelse. Eller har jag totalt missuppfattat någonting?

 18. Magnus

  Oavsett allt som påverkar havsnivån så verkar höjningen i praktiken vara rätt konstant. Det kan väl inte vara en slump att landhöjningen och havsnivåhöjningen tar ut varandra år från år vid Kungsholmsfort.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081

 19. Lasse

  #15 tty
  Det är inte bara i södra halvklotet som vi får dessa variationer
  De återfinns lite över hela globen med olika frekvens och regelbundenhet.
  Det är tacksamt med sammanställningen som finns här:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Min misstanke var en periodicitet kopplad till AMO vilket till en del motbevisades av denna:
  https://149366104.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2021/03/cuxhaven-and-amo.png
  Cuxhafen med en periodicitet av 45 år
  AMO med en periodicitet av 65 år

 20. Titta på denna figur: https://climate.nasa.gov/system/charts/12_12_sl-chart-11-2020.jpg
  Den kommer från NASA: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

  Jämför sedan med figure 1 här: https://wattsupwiththat.com/2021/03/03/hadcrut-4-and-5/:

  Havet är en termometer. En vätska som utvidgar sig när den värms. Det är en trög termometer, havets nivåvförändringar kommer cirka 15 år efter temperaturförändringarna.

  Även glaciäravsmältning är förstås en termometer med fördröjning..

  Att perioden 1960-1990 skiljer sig från 1990-2020 råder absolut ingen tvekan om: https://www.youtube.com/watch?v=b1xIAtwBxkA

  Även IPCC har noterat att havsnivåökningen bromsade in mellan 1950 och 1980 även om kurvan i SPM inte alls visar det.

  I AR6, sidan 2-200 (sidan 629 av 3949 i min pdf-läsare) finns figure 2.28 som visar diverse analyser av tidvattenmätare där man tydligt ser att alla är överens om att havsnivåhöjningen saktade in ungefär 1960.

  Med mina ögon sett stiger temperaturen fortfarande linjärt när jag betraktar senaste UAH. Att det senaste året avviker ser jag som den normala variabiliteten. Jag förväntar mig således att havet fortsätter stiga linjärt åtminstone 15 år till. (Men jag kan ju ha fel – av inlägg här på KU vet jag att andra ser att en avkylning är på väg…)

 21. Lasse

  #20 Leif Å
  Är du medveten om att det pågår en manipulation där NASA är en av manipulatörerna?
  NASA försöker koppla samman två olika mätserier på ett sätt som inte tål granskning.
  Varför utelämna de mätningar med peglar som pågår hela tiden längs kusterna?

  För övrigt visar du i den tredje referensen en temperaturmanipulation där temperaturserien Hadcrut 5 ger varmare nutid och kallare dåtid jfrt med 4.

 22. Igår i vetenskapens värld fick man veta att Medelhavet för sex miljoner år sen torkade upp. En jordbävning i Gibraltar sund gjorde att vatten från Atlanten strömmade in och fyllde Medelhavet med nytt vatten. Bara på några månader sjönk vattennivån i Atlanten med 10 meter. Katastrofala klimatförändringar långt innan människan gjorde entré.

 23. Lars Cornell

  Lasse #21. Det är intressant och jag har sett det påpekas tidigare. Men, har du (eller någon annan) diagram där de två överlappar varandra till nutid?

  Lasse #9. Har du länk till artikeln av Deliang Chen?

  #22 Wiklund. Jordbävning på 10 meter, jag tvivlar. Sådana jordbävningar brukar inte höja/sänka havsbotten mer än decimeter eller möjligen meter över stora sträckor. Min gamla ’tro’ att det vara varmare klimat som fick haven att höjas så att Gibraltar svämmade över står sig fortfarande.

  #Alla – Coriolis.
  Underskatta inte effekten av coriolis påverkan av ythöjningen på grunda och djupa vatten. På djupt vatten finns strömmar som inte finns på grunda vatten. Visserligen har havsströmmarna låg fart så corioliskraften blir svag. Men å andra sidan behövs det inte så stor kraft för att åstadkomma några mm höjdskillnad på vattenytan på en sträcka typ 1 000 000 000 mm.

 24. Lars Kamel

  Tack för kunniga kommentarer från tty och er andra.
  När det gäller halvperiodiska svängningar, undrar jag om tidvattenkrafter kan bidra? Dessa krafter påverkar både hav och land, men eftersom vatten är mer lättrörligt, märks det mest på havsytan.
  Förutom att det är ebb och flod två gånger per dygn, finns det svängningar med längre period. På grund av störningar från andra himlakroppar, varierar banorna för solen-jorden och jorden-månen plus att bägge banorna är avlånga/elliptiska. Vilket också påverkar hur stora tidvattenkrafterna kan bli.

 25. tty

  #24

  Ja, det är känt att tidvattnet varierar även över längre perioder. en teori för s k Heinrich events när stora mängder isberg frigörs under en kort period är att det beror på variationer i tidvattenamplituden:

  https://www.nature.com/articles/432460a

  Detta påverkar dock inte medelvattenståndet.

 26. #21 Lasse

  Kan du på något sätt visa att NASA har manipulerat data från tidvattenmätarna mellan 1900 och 1970 ?

  Du skriver: ”Varför utelämna de mätningar med peglar som pågår hela tiden längs kusterna?” Du måste ha trott att du vet utan att ha tittat på figuren jag länkade till. Den visar både peglar och satellitdata.

  Beträffande HadCRUT4 och HadCRUT5 så är den lilla skillnaden helt utan betydelse för det jag ville visa, vilket du borde inse om du jämför figuren från NASA med figuren från wattsupwiththat som ju visar både HadCRUT4 och HadCRUT5.

  För övrigt visas både både HadCRUT4 och HadCRUT5 i samma diagram i AR6. Där visas också skillnaden dem emellan. Att denna skillnad förklarar att uppvärmningen sedan ”förindustriell tid” ökat med 0,15 grader i AR6 jämfört med AR5 är klart redovisat.

  Alarmisternas slutsats att AR6 visar att uppvärmningen gått fortare än vad man trodde i AR5 och att vi nu är 0,15 grader närmare Parismålet är falsk.

  Parismålet formulerades olämpligt med den osäkra temperaturen i förindustriell tid som referens. Målets innebörd var att bestämma hur mycket mer temperaturen skulle tillåtas öka. Självklart måste målet relateras till temperaturen vid tiden för Parismötet. Dom befarade problem som Parismålet skulle avvärja har inte kommit ett dugg närmare bara för att man omdefinierat ”förindustriell temperatur.”

  Att 1,5-gradersmålet är ren galenskap ur ekonomiskt perspektiv är en helt annan sak.

  Diskussionen gällde havsnivåförändringarna. I relation till klimatet. 30 års medelvärden. När man jämför de två senaste 30-årsperioderna ser man utan någon som helst tvekan en acceleration. 1930-1960 jämfört med 1960-1990 visar en lika stor retardation enligt NASA. Det visar även IPCC i AR6, dock inte fullt så tydligt.

  #9 Lasse

  ”SMHI har svårt med havsnivån.” Ja! utan tvekan.

  ”För accelerationen så är det Deliang Chen som vi kan hänvisa till” Ja, han är ju medförfattare till AR6 så han vet nog vad WGI har kommit fram till.

 27. tty

  När det gäller den förmodade accelerationen så har NOAA en intressant funktion på sina havsnivåkurvor ”interannual variation”. Där är den linjära trenden och den genomsnittliga årstidsvariationen avdragen.

  Stockholm med trend:

  https://www.tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-141

  Stockholm sedan den linjära trenden och årscykeln dragits av:

  https://www.tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/plots/050-141_intannvar.png

  Det är ju uppenbart att om det funnes någon acceleration skulle denna vara lätt att se i detta diagram, men det är den inte.

 28. tty

  #23

  ”Jordbävning på 10 meter, jag tvivlar. Sådana jordbävningar brukar inte höja/sänka havsbotten mer än decimeter eller möjligen meter över stora sträckor.”

  Du har missuppfattat vad som hände. Det var havsnivån överallt i Världen som sjönk 10 meter på några månader när Medelhavet återfylldes. Det är troligt att det var isavsmältning i Antarktis, kanske i samverkan med tektoniska förändringar som fick havet att ”rinna över kanten” vid Gibraltar, men sedan gick det fort och en enorm kanjon grävdes snabbt ur. Det är f ö intressant att notera att Gibraltar sund är ett helt nytt inlopp. Tidigare låg sundet längre norrut, den s k Baetic corridor, och var mycket grundare.

  På samma sätt borde havsnivån ha stigit när Medelhavet torkade ut, och det faktum att detta inte ledde till att den Betiska korridoren åter öppnades berodde troligen på att inlandsisarna i Antarktis samtidigt växte.

 29. tty

  #15

  ”volymen på ”bassängen” är hela tiden i förändring utom vår kontroll. Vi kan inte mäta förändringar av djupet i oceanerna med den precision som krävs för att kunna hävda exakta variationsförändringar mot någon given referenspunkt.”

  Jodå! IPCC vet, 0,5 mm av de påstådda 3,5 mm nivåhöjning per år är en ”GIA-korrektion” för att havsbassängrna antas bli större. Detta förklarar alltså en del av skillnaden mellan mark- och satellitmätningarna.

  Fast det är naturligtvis en ren killgissning. Vi har visserligen någorlunda grepp om hur de tidigare nedisade havsbottnarna på norra halvklotet rör sig eftersom vi har bra mätdata från kringliggande kuster, men siffrorna för havet runt Antarktis är fullständigt ute i det blå.

 30. Lars Cornell

  #28 tty. Det är också min uppfattning. Jag åkte till Gibraltar just för att försöka förstå.
  Ingen jordbävning. Men när haven höjde sig började det rinna och marken gröptes ur snabbt > 10 m.
  Ungefär som för Vildhussen när han ändrade Inlandsälvens bana 1796-06-06.

  Ett annat exempel i mindre skala är när Baltiska Issjön bröt igenom,
  https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/klyftamon/

 31. tty

  #30

  Mycket mer än 10 m. Sundet är 900 meter djupt på smalaste punkten och har ändå troligen grundats upp en del de senast 5 miljoner åren.

 32. #27 tty

  Du skriver: ”Det är ju uppenbart att om det funnes någon acceleration skulle denna vara lätt att se i detta diagram, men det är den inte.”

  Det är det inte alls. Det är tvärtom uppenbart att den obetydliga avvikelsen från en rät linje, upp till 20 mm, som du kan se i NASAs graf, inte kan upptäckas i en kurva vars lågfrekventa brus är bortåt 100 mm.

  Förändringarna i havets stigningshastighet är väldigt små. Dom går att se bara för att det finns så många tidvattenmätare spridda över jordklotet så att bruset kan medelvärdesbildas bort.

 33. Sören G

  #24 #25
  Vi har ju månbanans 18,61 års period då Månen under en tid går upp extremt nordligt och sydligt och påverkar Jorden vid höga latituder. För att under följande period inte röra sig långt från himmelsekvatorn vilket innebär att den påverkar Jorden betydligt närmare Ekvatorn.

 34. Lennart Bengtsson

  Det tycks inte vara någon ände på dessa ständiga skräckrapporter om havsstigningen som har pågått i media i snart 20 år. Man har nu mätt det globala vattenståndet med lidar i 30 år. Under denna tid har vattenståndet stigit med ca 10 cm eller 3mm/år. Det finns gott om grafer på Internet och det finns ingen statistisk tillförlitlig indikation till någon acceleration.
  När det gäller svenska vatten finns det ett antal pegelmätningar som i flera fall går till baka till 1800-talet och i Stockholms hamn till 1774. Så vitt man kan avläsa från graferna har nivåändringen varit linjär sedan 1890-talen med 1-2 mm/år. Bortsett från den allra sydligaste delen av Sverige har landhöjningen varit större. I Stockholm har vattnet sjunkit med 3.5 mm/år och fortsätter med detta. Vid Ratan sjunker vattnet med ca 8 mm/år.
  Detta är fakta som var och en själva kan ta reda på. Vad vissa delar av media producerar är inget annat än ”Fake news”

  Vad sedan kan hända i en oförutsägbar framtid vet ingen. Tills vidare är det säkrats att hålla sig till vad vi faktiskt vet.

 35. Lasse

  #26 Leif Å
  Ser nu att NASA lagt in mätningar från peglarna under satteliternas mätningar. En uppdatering som är ett steg i rätt riktning.
  Men jag saknar en graf där BARA peglarna finns.
  Beträffande acceleration och AR6 så är den behandlad i Lars Kamels ref:https://wattsupwiththat.com/2022/03/22/ar6-and-sea-level-part-3-a-statistically-valid-forecast/
  ”Least squares, as used in AR6 to show acceleration, is inappropriate with a dataset like this. ”

  Det vore kul att läsa det försök som Deliang Chen gjorde för att visa accelerationen. Men har inte funnit den-får väl fråga författaren!
  Vi vet att det finns en periodicitet där forna tider inte är olika nutiden-tvärt om . Störst acceleration finns ofta under den varma perioden på 1910-30 talet:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Klimatvariation som vi knappast påverkat med CO2!

  Ännu en artikel om havsnivåerna:
  https://wattsupwiththat.com/2022/03/29/34-years-of-flawed-failed-grossly-misrepresented-global-sea-level-rise-speculation/

 36. Rolf Mellberg

  #31 tty

  Nå,vad har det levande uppslagsverket att säga om följande hypotes:

  När medelhanssänkan fylldes med vatten på kort tid blev det väl ”några ton”?
  Kan den massan t.o.m. tryckt isär Europa från Afrika lite så att sundets djup och bredd ökade markant? Det har ju passerat dryga fem miljoner år.

 37. Roland Salomonsson

  Stockholm som mätststation för vatten-nivå är olämplig. De flesta tror t ex att Södertälje kanals tillkomst innebär en sänkning av Mälarens vattenivå, men det är faktiskt TVÄRTOM. Än idag skulle ett ”naturligt utflöde av Mälaren ske vid Södertälje.

  M a o det går att ”arkeologiskt” bevisa havsnivåerna genom tiderna.

  Alltså trycks genom tillkomsten av Södertälje kanal (och ett antal”dämningar” från ca 1100-talet och framåt vid Södertälje Mälarens vatten mot Stockholmsutloppet. Särskilt strandbildningen och dess förändringar vid västra Gamla Staden är slående bevis.

  BÄSTA BEVISEN FÖR ÖSTERSJÖNS HAVSNIVÅFÖRÄNDRING FINNS DOCK VID KUNGSHOLMENS FORT, KARLSKRONA. Likaså finns den kända mätpunkten utanför Gävle och den är väl f ö den äldsta i landet. Någon vattenståndshöjning äger inte rum!

 38. Evert+Andersson

  Det finns några grafer om havsnivån på vår presentation Klimatet bild 26 – 30.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

 39. Mats Kälvemark

  Hmm, lite eftertanke. Mätning med satellit från 130 mils höjd mot en havsyta i ständig rörelse förorsakat av tidvatten och ständigt varierande vågor ter sig som en teknisk omöjlighet om kraven är en noggrannhet på några tiondels millimeter, vilket det är. 130 mil är ju 1,3 miljarder mm. Tiondels millimeter och 1,3 miljarder mm….. I inget annat sammanhang skulle man ens komma på tanken att försöka mäta med sådana förutsättningar. Men det ger ju suverän skrämseleffekt för den som kan trolla med siffrorna.
  Förklara för mig att jag tänker fel?

 40. Fredrik S

  Hörde på Statstelevisionen när jag nyss kom innanför dörren.

  Där sa reportern att klimatförändringen snart riskerar att äta upp Skönes stränder.

  Vad hon syftade på framgick inte men hon fick skrämmas lite vid en tid när barn och vuxna sitter och tittar.

  Att erosion är en naturlig process genom historien talar de aldrig om.

  Förvilla barn och vuxna är snart det enda de duger till.

  Helt värdelös nyhetsförmedling.

 41. Jan

  #40 Fredrik S

  När SVT rapporterar om klimat och energi skall det inte betraktas som nyhetsrapportering utan snarast som en folkuppfostran baserad på MPs världsbild.

 42. Lars Cornell

  #39 Mats. Ja du tänker fel.
  ”Förklara för mig att jag tänker fel?”

  Det är inte det absoluta avståndet som mäts utan skillnaden, man jämför flera mätvärden med varandra.
  Då kan man subtrahera antalet ljuspulser i låt oss säga det infraröda området med motsvarande antal vid ett annat mättillfälle. Skillnaden utgör ett mycket exakt mått på förändringen.

  Sedan har man tidvatten mm. Men om man gör en mätning per timma blir det ca 8000 mätningar per år och då jämnar sådana variationer ut sig.

  Dessutom kan man mäta absoluta avstånd med stor noggrannhet eftersom tiden kan mätas med stor noggrannhet. Osäkerheten ligger i att bestämma mätpunkten och tidpunkten [*]. Men om man tar det kortaste avståndet, dvs rakt ned, eliminerar man det felet ganska bra.

  Det är dock mycket komplext som är väl värt ett nobelpris vilket jag härmed föreslår.

  [*] En satellit rör sig med >10 miljoner mm/s.

 43. tty

  #36

  ”När medelhanssänkan fylldes med vatten på kort tid blev det väl ”några ton”?
  Kan den massan t.o.m. tryckt isär Europa från Afrika lite så att sundets djup och bredd ökade markant? Det har ju passerat dryga fem miljoner år.”

  Nej. Den kraften är rätt blygsam jämfört med plattektoniken. Däremot torde tyngden ha pressat ned Medelhavets botten och omgivande kuster en del, troligen så mycket som ett par hundra meter i de djupaste delarna. Den effekten bör dock ha varit utbalanserad efter högst några hundra tusen år, att döma av landhöjningen efter den senaste istiden.

  Tvärtom rör sig den Afrikanska plattan norrut relativt Europa. Om några tiotal miljoner år är Medelhavet en inlandsbassäng i stil med Tarimbäckenet, och den sista resten av det gamla Tethyshavet är borta:

  https://www.youtube.com/watch?v=cW6rMzSOmvU

 44. tty

  #42

  Det konstigaste med havsnivåmätningarna är att de är så enormt mycket mer exakta än Cryosats mätningar av nivåer på inlandsis och havsis. De har en mätosäkerhet på flera centimeter (plus systematiska fel).

 45. P-A Johnsson

  #39 Mats

  Jag är benägen att hålla med dig. För satelliten Jason anges en precision på 2-3 cm. Man kan ju ha en bra precision men dålig noggrannhet. (En bra skytt men felinställt sikte)

  Man använder pulsad radar med två olika frekvenser för att kompensera gångtidsfelet (alltså satellit-hav-satellit) som uppstår pga vattenånga i atmosfären. Jag har inte sett någon uppgift hur bra det fungerar. Radarns ”footprint” är några kilometer och samma yta mäts var 10:e dag, alltså bara 36 ggr per år.

  Man har två platser, Kalifornien och Korsika, där man tänker sig kalibrera mot peglar men en rapport från Korsika (https://os.copernicus.org/articles/16/1165/2020/) visar att det inte funkar så bra och man vet inte varför. Nära land mäter satelliten en havsnivåhöjning på 10 mm/år och 4-5 km ut från land 3 mm/år (trend 2002 – 2016 fig 4).

 46. Lars Cornell

  #45 P-A Johnsson
  Tack för länken som var mycket intressant.
  10 mm havshöjning nära land och 3 mm fem km ut till havs är tvärtom vad vi är vana vid här i Skandinavien.
  Jag klarar inte av att kommentera det.

  Ingemar Nordin med flera: Ämnet satelliters inmätning och hur det går till kommer upp ganska ofta. Det finns ett behov av en egen artikel som beskriver det. Den kanske blir lång, men låt den gärna bli det.

 47. Magnus

  Här är en bra förklaring av Geoidhöjd och geoidmodeller. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Geoiden/