Klimatkris – fakta eller tro. Politiken ser inte skillnaden

 

Det finns inga solida bevis för en klimatkris. Bara experters åsikter och bästa bedömningar.

Donna Laframboise har formulerat det väldigt konkret. För att acceptera de astronomiska kostnaderna i klimatets namn behöver vi nöjaktiga svar på tre grundläggande påståenden.

– Vetenskapsmän vet att det är en klimatkris

– Vetenskapsmän vet att det är mänsklighetens fel

– Vetenskapsmän vet att vi kan undvika krisen genom att ändra vårt beteende

Men var och en av dessa punkter bygger i dag fortfarande mer på tro än vetande. Med vetenskapsmän ska förstås fria personer av alla kön. Vi kan sträcka oss så långt att säga att klimatfrågan uppvisar de flesta karaktäristika för religion.

SIDA skriver att klimatåtgärder i världen kommer att kosta 500 000 miljarder kronor till 2050. För att det ska kännas vettigt behöver vi ha riktigt säkra svar. Så säkra som går att få.

Om vi tar det från början så drivs hypotesen genom FN och IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change. En mellanstatlig organisation som 1988 fick uppdraget att söka vetenskapliga belägg för av människan förorsakad farlig klimatförändring. Med det avses våra koldioxidutsläpp. Övriga naturliga faktorer, som bevisligen påverkar klimatet lämnades därhän. Frågan var alltså hur – inte om. Det är fortfarande en hypotes.

IPCC uppdrag

1) IPCC har inte i sitt grundmaterial från arbetsgruppernas insamlade vetenskapliga fakta underlag för att vi har en klimatkris. Hårda fakta är att planeten Jorden har funnits i mer än fyra miljarder år och klimatet har alltid utan mänsklig påverkan ständigt förändrats på egen hand. Ibland gradvis och långsamt, ibland snabbt.

Faktorer som tillskrivs klimatförändringarna brukar vara global medeltemperaturökning. Havsnivåhöjning. Stora skogsbränder. Omkomna på grund av klimatförändringar. Etc. Gemensamt för alla dessa är att det finns inga bevis för någon kris. Temperaturen och havet stiger lite i samma lugna takt efter lilla istidens slut på 1800-talet. Antalet döda i väderkatastrofer har minskat med 90 procent. Samma gäller för bränder.

Vetenskapen har alltså inga bevis för någon kris. Snarare tvärtom enligt observationer. Krisen kan komma enligt de datorsimuleringar som skapas. De kan förmoda. De kan spekulera. De kan extrapolera. Men inte bevisa.

2) Är de klimatförändringar vi sett på 150 – 160 år orsakade av människan? Våra koldioxidutsläpp har väl antagligen någon roll i sammanhanget, men hur förklaras alla tidigare historiska värmningar? Närmast i tiden har vi en uppvärmning mellan 1900 – 1940, utan en möjlig påverkan av fossil koldioxid. Går vi till IPCC igen så redovisar de inga bevis. I den senaste rapporten AR5 säger de att det är ”extremt sannolikt att mänskliga aktiviteter bidragit till mer än hälften” av den globala uppvärmningen mellan 1951 och 2010.

Notera ordvalen. Extremt sannolikt. Mer än hälften. Bästa bedömning. Det är inte fakta. Det  är gissningar och åsikter. Det här är viktigt att förstå: IPCC har inga hårda bevis på kris. Det finns inga siffror, ingen statistik, ingenting som kan undersökas och verifieras så som normalt sker inom vetenskap.

3) Parisöverenskommelsen utgår från att det står i människans makt att kontrollera klimatet. Idén att människan kan fixa vad som eventuellt pågår med klimatet, vare sig vi orsakat det eller inte, är lika tvivelaktig. Åtminstone är inte koldioxiden den kontrollratt vi kan styra Jordens klimat med. Naturens krafter överskuggar vår förmåga totalt. Även om alla länder lever upp till sina löften om utsläppsminskningar blir effekten försumbar.  Också med IPCC-matematik. 0,05 grader mindre till år 2100. (Björn Lomborg)

Hela cirkusen startade med en förutfattad mening. Redan 1992 förband sig ett stort antal stater, att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp. En lavin av meningslösa och förödande kostsamma omställningsåtgärder pågår. EU går all in. Det  kan vi befara även i USA med  Biden som president.  Omvärlden som kom undan utan åtaganden i Parisöverenskommelsen står vid sidan av och betraktar tacksamt vårt självskadebeteende som i slutänden gagnar dem.  Det är givetvis omöjligt att inför COP 26 i Glasgow och med all investerad prestige komma fram till, att vi har ingen katastrof om tio år om vi inte drastiskt ändrar vårt sätt att leva.  Den klimatförändring som varit har i allt väsentligt varit bra för mänskligheten.

skord utfall

omkomna klimat

När man sedan baserar det europeiska regelverk för hållbara investeringar som håller på att utvecklas, den så kallade taxonomin, är vi riktigt illa ute. Taxonomin innebär att man på politisk väg utifrån bristfällig befintlig kunskap slår fast vad som är hållbara investeringar, för att styra kapitalet mot det som är grönt och förment hållbart. Vi har till och med regeringsföreträdare som hotar med förbud om inte bankerna frivilligt nekar lån till ”olämpliga verksamheter”. Steget till planekonomi blir kort i klimatets namn. På den västra sidan om delningslinjen finns Europa (EU) och Nordamerika, som är beredda att satsa ofattbara resurser och styra kapitalflöden i tron att undvika klimatkris. På den östra sidan finns resten av världens länder med Kina och Ryssland i täten. De använder sin planekonomi, men för att rusta sig att ta över som ledande stormakter när vi spelat bort vår roll.

 

”Det stora hotet mot friheten och framåtskridandet är att vi i dag tror oss kunna bestämma vad vi ska veta i morgon.”

Ledare Svd 27 feb 2021.

När världens offentliga och filantropiska forskningsanslag går till att bekräfta det vi vill ska vara sanning och inte till att söka sanningen hämmas tillväxten av kunskap. Det visar historien. Devisen ovan från Uppsala Universitet formulerades på 1700-talet av juristen Thomas Thorild som var en provocerande och kontroversiell tänkare som väckte debatt på sin tid. Devisen höggs in i sten på 1800-talet. Johan Skytte, som kallats stormaktstidens lärare och svenska universitetsvärldens anfader hundra år tidigare, vänder sig väl i sin grav nu när ”tänka rätt” fått den tolkning det har idag. Nästan tusen forskare i Clintel skriver till de stora universiteten och lärosätena i världen med uppmaningen att återupprätta sitt oberoende och integritet visavi politiken.

Det är vad som krävs om vi ska få trovärdiga svar på de viktiga fågorna. Svar som duger för planering för det globala samhället. Innan vi bränner alla resurser på ofta meningslös klimatpolitik.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Climate Intelligence (CLINTEL) climate change and climate policy

Climate Facts or Leaps of Faith? Governments Can’t Tell the Difference | Big Picture News, Informed Analysis (nofrakkingconsensus.com)

I tystnadens rike är Likavillkorsspecialisten kung | Fredrik Johansson | SvD

https://www.svtplay.se/video/30332922/utrikesbyran/utrikesbyran-avsnitt-7

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Karl Eider

  Idag ska devisen nog formuleras:

  ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är fegt”

  Det är många som anses tänka rätt idag, men ingen av dem vågar eller kan tänka fritt. De få som tänker fritt får inte komma till tals, utan tystas effektivt ner.

  Vem bestämmer vad som är rätt?

 2. Ann+Löfving-Henriksson

  Evert A. och Mats K. Bra och Tack!
  Men, möjligen en petitess. IPCC bildades 1988, men jag har uppfattat det som att dess ”uppdrag” spikades först i och med klimatkonventionen 1992 (Rio), när världens ledare ”togs på sängen” och i all sin naiva godhet ställde upp på konventionens luriga formulering.
  Sedan dess har lurendrejeriet från FN knappast minskats.

 3. Peter

  Håller vi på att skapa en ny renässans?
  En period där en tro likt religion/kyrkan bestämmer vad som är rätt och fel.
  Att det ens är möjligt skrämmer en vanlig civilingenjör.
  Informationssamhället borde vara dödsstöten för vidskepelse, sekter, pseudovetenskap och genusforskning.
  Att vetenskapsakademier, lärosäten, forskare, etc. ÄR så flata och totalt saknar integritet är för mig ofattbart. Är det så simpelt att det endast handlar om pengar?
  Fakta och sanning kan alltså köpas/tystas idag.
  Det tyder på ett samhälle i förfall, dekadens, alla har det för bra och ingen bryr sig tillräckligt mycket.

 4. Lars M

  #3 Peter

  Ja det handlar om pengar, karriär och image. Surfa runt på LinkedIn, som ju främst är ett yrkeslivsinriktat nätverk, och se vad som mest skrivs där – där aktar sig uppenbart de allra flesta för att yttra/blotta kontroversiella åsikter. Det gäller att „ligga i linje“ med vad som allmänt anses som „rätt“.

 5. Peter

  #4 Lars
  Då är vi förlorade igen…
  Detta kommer att leda till att idiotier liknande, att solen roterar runt jorden, att den är platt, CO2 är farligt, kommer att basuneras ut som sanningar.
  Enorma förmögenheter kommer att omfördelas och Europas åldrande befolkning kommer få en fattig ålderdom.

 6. Jan

  Vi har ingen klimatkris. Vi har ett akut klimatnödläget och jorden håller på att brinna upp. Det har jag sett på TV. Det enda som kan rädda jorden från dess undergång är att vi i Sverige går före under MPs ledning och visar hela världen vägen till jordens räddning.

 7. Lasse

  Tack Mats och Evert.
  Varje politiker borde sätta sig in i denna kurva:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012
  Tysk grundlighet under mer än 150 år och med två världskatastrofer så ser denna grundläggande mätserie ut sådär.

  FN gjorde ett försök att få fram data för ”nödläget” under 2000-2020. Det föll efter fakta granskades.
  I dagens SVD så kritiseras det projekt som skall skicka upp partiklar på försök för att studera möjligheten att förse atmosfären med aerosoler. (SCOPEX)
  I en bisats nämns att dessa försök överlappar forskning om aerosolers påverkan på klimatet.
  ”Hur bildas vita moln över haven? Vilken effekt har svavelpartiklar från föroreningar på solinstrålningen och därmed på klimatet? ”
  Vad som inte nämns är att SO2 minskat med 90% och att solstrålningen ökat med 10%.
  Kanske kan detta vara intressant för läsaren?

 8. Evert+Andersson

  #2 Ann+Löving-Hansson

  Tack. Vi brukar kalla oss petimätrar och gör vårt bästa för att få alla fakta rätt. Här blev det lite fel. Vi får skärpa oss 🙂

 9. Daniel Wiklund8

  Igår ägnade nordnytt halva tiden till att propagera för en gåkampanj som Luleå kommun har startat. För att förbättra klimatet och för att göra samhället mer hållbart. Idag berättade nordnytt att Piteå kommun får 2,4 miljoner av bl a trafikverket för att bygga ut gång och cykelvägar, kommunen satsar också 2,4 miljoner. Reportern påpekade att gång och cykelbanorna byggs för ett hållbart samhälle. Covering Climate Now varje dag.

 10. Lasse

  Lite underhållning från Tony Heller.
  Sågar Al Gore och hans CO2 temperatursamband.
  https://www.youtube.com/watch?v=XowOvCTDC7M

  Är det CO2 som styr temperaturen eller temperaturen som styr CO2?

 11. Såg just att WUWT har lagt upp en läsvärd essä av Iain Aitken som illustrerar samma sak ”västvärldens oförmåga att se konsekvensen av att lägga pengar på en icke-existerande klimatkris”.
  Iain vänder sig i inlägget mest mot UK som genom sin Climate Change Act ska ”achieve greenhouse gas emissions that were 80% lower than their 1990 level” (https://wattsupwiththat.com/2021/03/08/sleepwalking-to-green-austerity/)
  Artikeln baseras på hans bok (https://www.lulu.com/en/us/shop/iain-aitken/the-climate-change-crisis-fact-or-fiction/paperback/product-6drdrj.html)
  eller som jag skrev när jag puffade för KU’s inlägg på min fb-sida;
  ”Mycket viktig sammanställning på KU idag om ”klimatkrisen” (ett mantra som världens ledare inkl vår statsminister upprepar som papegojor). De kommande åren kommer att bli avgörande för om vi fortfarande kommer att ha demokrati i väst eller om öst ska ta över med FN’s hjälp och med västledare som ”nyttiga idioter””

 12. jax

  Klimatkris? döm själva. Nedanstående länk visar månadsmedelvärdenas avvikelser från hundraårsmedelvärdet uppmätt i Luleå. Temperaturerna är avlästa klockan åtta på morgonen sedan 1921, av familjen Bohnsack i Luleå. Har använt samma skala på alla diagrammen för att påvisa skillnaden i spridning mellan sommar och vinterhalvåret.

  https://imgur.com/dY0NNkf

 13. Sören+G

  Enligt TV-nyheterna i dag måste man planera för framtida värmeböljor vid husbyggen då dessa väntas öka p.g.a klimatförändringarna. – Finns det bevis för det? Nätter och vintrar verkar ha blivit mindre kalla, medan värmerekorden knappast slagits sedan 1930-talet i både Europa och Nordamerika. Värmeböljor beror på att Solen har lyst länge från en molnfri himmel. Hur kan koldioxid påverka molnbildning och frånvaron av denna?

 14. jax

  #13 Sören+G
  Se länken i #12. Den visar att juni juli och augusti i Luleå inte verkar ha blivit nämnvärt varmare på 100 år! Däremot kan små tendenser till uppvärmning ses för ffa vårmånaderna.

 15. Ivar Andersson

  #13 Sören
  Texas hade glömt att förbereda sig för kyla och snöstorm. Ska vi göra samma misstag? Vi borde ha eldstäder, vedförråd, dieselgenerator och tank för dieselolja. Klimatförändringarna ska också leda till mer nederbörd och torrare perioder men kanske inte samtidigt. Alla hus borde ha livbåtar och egna vattenreservoarer. Annars får vi lita på någon som Noah som byggde en ark.

 16. mattias

  Jax #14.
  Precis så är det, och dessa slutsatser dras även för Stockholms och Uppsalas temperaturserie. Alltså gäller detta större delen av Sverige.

  https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0088(19970615)17:7%3C667::AID-JOC115%3E3.0.CO;2-J

 17. Lasse

  #13
  Tony Heller gör en utvärdering av samma typ av Alarm i USA:
  https://www.youtube.com/watch?v=LXSb1sLP2_A

  Antal tillfällen med extrem temperatur har minskat.
  Det var mer extrema temperaturer förr.

 18. jensen

  I MSM läser man: 2020 varmaste hösten någonsin.
  Detta utan att angiva tidsperspektiv. Lurendrejeri således.
  Det riktiga perspektivet är att utgå från faktamässiga proxies. T.ex. Isborrkärnor, Havsnivåer , Trädgränser.m.m.
  För att inte tala om historiska skeenden. Sahara, Gamla Riket, 1:a mellantiden, Bronsåldern, Mellersta Riket, Nya Riket Mykenska Eran, Romerska Eran, Medeltiden. Moderna värmeperioden, där även UHI måste inräknas. Liksom även förmodad framtid; Eddies.

  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1882980&fileOId=1882993

  https://theclimatescepticsparty.blogspot.com/2018/07/waves-and-tides.html

 19. jensen

  Tillägg.
  https://edmhdotme.wordpress.com/

 20. jensen

  Ytterligare kommentar.
  https://edmhdotme.wordpress.com/2015/06/01/the-holocene-context-for-anthropogenic-global-warming-2/

 21. mattias

  Brukar inte sticka ut hakan eller tippa, men jag skulle tro att oddsen är ganska goda att vårt nationella värmerekord kommer att få uppleva sin 100-årdag – bara 12 somrar bort…

 22. Simon

  #12 Jax

  Tack för den bilden. Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord. Svårt att hitta någon klimatkris genom att titta på den bilden hur mycket man än letar.

 23. Hans Hellsing

  Häxprocesserna från 1600-talet härjar återigen.

 24. Staffan Lindström

  9 Daniel Wiklund

  Skylt på stan i Luleå: ”…jag promenerar i raskt takt…”
  Reporter meddelar att hon själv är med i gångtävlingen samt att det ryktas att en del räknar stegen till och från toaletten… 3 yngre kvinnor från Persön stiger upp 4-5 på natten trots trasiga knän eller skoskav. Hon med trasiga knäet hann gå 4,5 mil innan det började kännas av…. Skokartong på motorvägen-Monty Python … äldre Yorkshiremänsketchen kommer jag att tänka på.
  Har gått 9 varv runt jorden – om 40.000 av Luleås 78.000 invånare varit med så är snittet mindre än 10 km. Hur länge har det hållit på?

 25. Ingemar Säfbom

  # 16 mattias
  Får ej länken att fungera.

 26. mattias

  #16, #25
  Åtgärdar länken i 16 till referensen av Moberg och Bergström från 1998 (Abstract). I artikeln erkänns också effekten av värmeöar i båda serierna, och den är störst på våren sedan sommaren (förmodligen pga. varmare nätter).
  Av någon anledning får den inte med hela länken. Om man kopierar hela nedanstående text in i webläsaren så funkar det.

  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-0088(19970615)17:7%3C667::AID-JOC115%3E3.0.CO;2-J

 27. Robert Norling

  Temperaturen är en av de allra viktigaste klimatologiska parametrarna och temperaturrekord har alltid tilldragit sig stort intresse skriver SMHI. Nedan deras uppmätta rekord av värme.
  Kan inte utläsa av dessa siffror att vi håller på att kokas ihjäl.
  Men det är klart, det är ju inte nu värmen kommer utan längre fram, om tio eller femtio eller kanske hundra år.

  Maj
  32,5° Kalmar den 28 maj 1892 och Kristianstad den 27 maj 1892 (Götaland)
  31,3° Nora den 29 maj 1911 (Svealand)
  30,6° Överkalix-Svartbyn den 31 maj 1971 (Norrland)

  Juni
  38,0° Målilla den 29 juni 1947 (Götaland)
  35,3° Bromma den 30 juni 1947 (Svealand)
  36,4° Gävle den 30 juni 1947 (Norrland)

  Juli
  36,0° Borås den 20 juli 1901 (Götaland)
  38,0° Ultuna den 9 juli 1933 (Svealand)
  36,9° Harads den 17 juli 1945 (Norrland)

  Augusti
  36,8° Holma den 9 augusti 1975 (Götaland)
  36,0° Örebro den 7 augusti 1975 och Sala den 6 augusti 1975 (Svealand)
  34,6° Fränsta-Emnäs den 16 augusti 1947 (Norrland)

  September
  29,1° Stehag den 1 september 1975 (Götaland)
  28,9° Kårsta den 7 sep. 1968 och Trängslet den 3 sep. 1958 (Svealand)
  28,0° Gävle den 2 sep. 1983 och Hede den 3 sep. 1958 (Norrland)

 28. Lasse

  #27
  UHI lyser med sin frånvaro i dessa rekord.
  CO2 syns inte heller.
  Mannaminne? 6/15 i min livstid.
  Expressen (1944) 11/15.

  SMHI förklarar:
  ”Sommarmånadernas rekord härrör däremot från situationer då varm luft från söder eller sydost når vårt land i samband med omfattande högtryck över östra Europa.”

  Då har vi facit även från dem-det var varmare där förr!

 29. IPCC som många hänvisar till är en Lobby organisation för att skrämma in pengar till FN. Inget ansvar för sina påståenden. Har tidigare haft praktikanter som ”justerade” grafer o studier för att verka mest skrämmande.
  Att ha trovärdighet för IPCC som efter protester o fakta tvingats ändra sig flera ggr skulle jag verkligen inte rekommendera.

 30. Björn

  Nej, någon klimatkris har vi inte, men en djup och allvarlig forskningskris, där de s.k klimatforskarna har lämnat allt vad som heter empiriskt underlag. Påståendet om att vi har en klimatkris skapad av människor är endast ett teoretiskt påstående, grundat på svaga indata från en reell verklighet. Utan tillräckligt med indata kan vi inte veta något om vad framtiden kan dölja, inte ens den närmsta. Svaga kunskaper hos våra politiker, medför att de låter sig dompteras av organisationer som IPCC, som i sig är i händerna på forskare med grumliga motiv och kunskaper. När den s.k klimatforskningen döljer fakta som, att vi har sedan ca 15 år tillbaka, en reducering av den UV-energi som normalt värmer stratosfären. Denna reducering kan knappast undgå att få påverkan på den stratosfäriska cirkulationen mellan ekvator och poler. Hur kan man då utan denna faktakunskap påstå att vi har en klimatkris grundad på mänsklig aktivitet? En verklig klimatkris kan vi få om reduceringen av UV fortgår, för då är vi i början av en smärre istid, i likhet med Maunder minimum.

 31. Sören+G

  Kopierat från GWPF: ”Calamity is the touchstone of the climate scientist, and getting it wrong is their default mode. Unfortunately, even on the rare occasions they bring us good news, such as claims that the UK would develop a Mediterranean climate, their predictions have proven no better. Are these really the right people to guide public policy?”

  Tyvärr lär vi inte få medelhavsklimat i Sverige heller.

 32. Robert Norling

  Att vi har en klimatkris skapad av människor är helt rätt. Människor utan skrupler har hittat något nytt att skrämmas med, då helvetet och skärselden inte skrämmer nog många längre längre.

 33. Ivar Andersson

  För värmerekord gäller det att mäta på rätt plats
  Stockholms mätstation ser ut att vara placerad i ett maximalt “värmehål” med sitt värde på 7,9 grader. Uppsala kommer inte långt efter med sina 7,1 grader.
  Befinner man sig strax söder om Mälaren i Tullinge (15 km från Stockholm) drar kalla vindar fram. De får stå ut med 6,5 grader dvs. 1,4 grader lägre jämfört med centrala Stockholm.
  I Uppsala är det också kallt vid flygplatsen med 0,6 grader lägre temperatur än i Uppsala.
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-383/#comment-396194

 34. jax

  #32 Ivar Andersson
  Är det inte så att Stockholmstemperaturen mäts i Observatorielunden, av historiska skäl, trots att man är medveten om att platsen är olämplig. Har för mig att den visar tre grader för höga värden.

 35. Magnus

  Tycker det går jämföra med Titanic. Man hade hybris och ansåg sig kunna tillverka ett osänkbart skepp. Mänskligt övermod är väl känt sen bibeln, Babels torn. Det slutar ofta inte bra. Mera övermod. Hybrit- projektet verkar vara för Sverige vad månlandningen var för USA. Men USA är mångdubbelt större på alla sätt. Och utmaningarna är så många innan det blir ett stål som kan säljas. Månlandningen behövde inte gå med vinst. Hybrit har begränsningar vad gäller verkningsgrad och kostnader för färdig produkt. Det verkar som de kastat sig ut i nåt som de inte har kontroll över. Kommer ledningen från norr till söder byggas när Norrland behöver elen själva? Var är analysen och samordningen? Ordningen och reda som gynnat Sverige under hela industrialismen. De försöker rusa in i framtiden. Det går inte.

 36. Håkan Bergman

  Ingvar A. #32
  Tror inte det är kalla vindar som kyler Tullinge. Kan vara att det är många småsjöar, våtmarker, kärrmarker och mossmarker i området söder om Magelungen och då borde mycket av solinstrålningen gå åt till att avdunsta vatten och det borde ju ha en inverkan. Har cyklat en hel del här söder om Stockholm och kom man en varm sommarkväll var det en befrielse att rulla från Tallkrogen-Gubbängen ner mot Hökarängen där man kände av svalkan från det området. Sen när man svängde av i höjd med Farsta var svalkan borta. Cyklade man i motsatt riktning en tidig sommarmorgon körde man in i rätt tät dimma i samma område.

 37. Magnus

  Här är en länk från när E. Bjerström tillträdde sin nya roll som SVT:s första globala klimatkorrespondent. Hon fick mycket kritik, hade kritiserat Gretas ställningstagande tidigare. Hemskt. Hur kan man kritisera en profet? Och vilken press för Bjerström. Hon måste verkligen bli radikal för att behålla jobbet. Tycker ändå det var orättvist för hon skrev ”jordupphettningen” så ofta som möjligt redan tidigare.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/bjerstrom-slar-tillbaka-mot-kritiken-det-har-gjort-ont/
  Greta sa tidigare att klimatkrisen är tätt kopplad till koloniala, rasistiska och patriarkala strukturer. Oj stora ord för en tonåring. Och hur stor vikt ska vuxna lägga vid dem? Det behövs vuxna i rummet, har vi såna ledare idag? Nej en tonåring bestämmer energipolitiken.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunberg-rasism-har-drivit-pa-klimatkrisen/
  Allt för att påverka de svagsinta följarna. Tre upphettningar i en artikel. Bravo:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-varlden-star-infor-en-hardnad-politisk-klimatstrid-1
  Vilken tur att människorna inte tänker som någon sa.

 38. Lars-Eric Bjerke

  Mats Kälvemark,
  ”Extremt sannolikt. Mer än hälften. Bästa bedömning. Det är inte fakta. Det är gissningar och åsikter. Det här är viktigt att förstå: IPCC har inga hårda bevis på kris. Det finns inga siffror, ingen statistik, ingenting som kan undersökas och verifieras så som normalt sker inom vetenskap.”

  Vi har i Sverige på senare tid haft några kriser t.ex. coronapandemin, flyktingkrisen, finanskrisen, försurningskrisen. Några har man kunnat förutse att de ska komma men osäkert när, för andra är det osäkert om de inträffar. Den svåra frågan för en beslutsfattare är att bestämma hur mycket resurser man ska lägga på att förbereda sig. Det finns vetenskaplig metodik för detta som på svenska kallas beslutsteori, som har sitt ursprung i krigets spelteori. Där tittar man på sannolikheten för olika utfall och konsekvensen, ofta i pengar eller människoliv. Produkten av dessa kallas risk.

  En beslutsfattare måste också hantera eventuell mänskligt orsakad klimatförändring även om den inte är ” vetenskapligt bevisad”. Att IPCC anger sannolikheten för olika händelser som är kopplade till klimatet ger ett av flera underlag för en beslutsfattares riskbedömning. Tyvärr har, tycker jag, våra beslutsfattare inte något imponerande facit vad gäller att förbereda landet för kriser.

 39. Lars-Eric B # 38,

  Problemet är inte att politiker inte tar klimatproblemet på allvar utan att de inte tar de säkra negativa effekterna av deras politiska åtgärder på allvar. I en rationell beslutssituation så måste man väga in de negativa konsekvenserna av sina beslut i sin kalkyl. Se mer här: https://klimatupplysningen.se/klimat-och-rationellt-handlande/

  Istället agerar man irrationellt och menar att hotet om en tänkbar katastrof i framtiden berättigar till vilka åtgärder som helst.

 40. Daniel Wiklund8

  # 38 Lars-Eric B Du skriver ”hantera en eventuellt mänskligt orsakad klimatförändring”. Miljöpartiet har ju redan bestämt att det är klimatkris, tom klimatnödläge. Som EU också bestämt. Vilket svammel. Det är definitivt ingen klimatkris. Däremot leder det till kris när minipartiet MP har så mycket makt. Vilket verkligen är mänskligt orsakat.

 41. Lars-Eric Bjerke

  #39 Ingemar Nordin

  Det finns ju många olika beslutsunderlag att beakta. Ett är det som har gjorts av nobelpristagaren 2018 William Nordhaus. Ett annat är det som Nicholas Stern tog fram. Båda beaktar för och nackdelar med utsläppsbegränsande åtgärder. Beslutsfattaren beaktar rätt ofta också vilka beslut han måste ta för att behålla makten.
  Vad jag egentligen vände mig mot var emellertid inläggets krav på vetenskapliga bevis för att ta ett beslut. Det flesta beslut tas under osäkerhet. Att inget göra något är också ett beslut.

 42. Magnus

  Det är bra att vi i Sverige har skatt på plastpåsar som ändå inte hamnar i havet, skatt på CO2 utsläpp när Kina ökar med ett kraftverk i veckan, behåller utsläppsrätter för tio miljarder per år. Vi gör vårt för klimatet och det räddar världen, varenda miljöaktivist kan sova lugnt.

 43. Mats Kälvemark

  #41 Lars-Eric Bjerke.
  Lägg för en stund allt annat filosofiskt resonemang åt sidan och se dig om i verkligheten. VERKLIGHETEN!
  Där hittar du inte någonting som stöder ett vi har en klimatkris, i varje fall ingen förorsakad av CO2 och det är ju det hela frågan ytterst handlar om. Historien visar att vi ligger helt inom det spridningsintervall av klimatförändringar som har inträffat tidigare, långt för fossil CO2. Väg detta mot den drakoniskt negativa effekten av alla förödande kostsamma åtgärder för omställning inför denna icke existerande klimatkris.
  Och återigen bästa tipset; se dig om i verkligheten.

 44. Jonas

  Vad tror ni skulle hända med en politiker som öppet sa att vi inte har någon klimatkris ?

  Tror att väldigt många politiker förstår att klimatkrisen är våldsamt överdriven, men det är inte ”politiskt möjligt” att säga det.

  För flera år sen sa Ygeman i en intervju att klimatfrågan var kidnappad av ytterkanterna. Idag säger han att vi måste bli fossilfria.

 45. Lennart Bengtsson

  Det är knappast är jordens klimat som är ett problem. Problemet är människornas beteende och deras sätt samtala om jordens klimat. Det som omöjliggör ett meningsfullt samtal är att man rör sig med ord som man inte ens försöker klarlägga. Vad menar man egentligen med en klimatkris? Är det dagens väderlek som är problematisk och har detta väder blivit mer hotfullt än tidigare? Eller är krisen något som ännu inte inträffat men som kan komma att inträffa?

  Om man plötsligt får reda på att man själv eller en nära anförvant lider av en obotlig och dödlig sjukdom eller ännu värre om jorden kommer att drabbas av en pandemi som verkligen är livsfarlig eller träffas av en större asteroid, ja då är det högst motiverat att tala om en verklig kris.

  Mer koldioxid i atmosfären leder till ett något varmare klimat men också till en förbättrad växtlighet och en större jordbruksproduktion. Skulle man finna att uppvärmningen av någon anledning blir för hög så är det inga oöverstigliga hinder att lösa detta genom tillgänglig teknologi. Men detta kanske inte ens behövs då såväl människan som naturen är högst anpassningsbar. Kanske finner man efter tid att ett något varmare klimat faktiskt i många områden är att föredra.

  Människan har ju utan allt för stora problem anpassat sig till en snabb befolkningsökning liksom till alla tekniska ändringar som hänt de senaste århundradena. På det hela taget är livet på jorden bättre idag än för 100 eller 200 år sedan. En del seniorer kanske inte håller med med det beror nog i första hand att det var litet mer spännande när man var ung såvida man inte befann sig i krig.

  Det kanske vore en god idé om vår tids politiker kunde sätta sig ned och fundera över vad de egentligen menar med en klimatkris. Vad vill de egentligen åstadkomma? Finns det verkligen inte mer angelägna uppgifter för våra folkvalda att ägna sig åt?

 46. Lasse

  #45 Lennart Bengtsson.
  Utmärkt text som skulle platsa i vilken daglig blaska som helst-med vetenskapsakademins företrädare som undertecknare!

  Möjligen med tillägget att solen skiner 20% fler timmar idag än för 40 år sen 😉

 47. Lasse

  I dag sänder klotet:
  Här är puffen till det längre programmet.
  https://sverigesradio.se/artikel/klimatforskare-valdigt-tufft-att-klara-1-5-gradersmalet.
  Här är ett av skälen till att vi inte behöver oroa oss:
  https://wattsupwiththat.com/2021/03/09/study-global-warming-raising-the-tropical-wet-bulb-maximum-temperature/

  Det finns en funktion kallad moln och orkaner som skyddar oss från alltför höga temperaturer.
  27 grader sen börjar det blåsa!

 48. Sören+G

  Hörde Rumminkainen på Vetenskapsradion i P1. Jag tyckte att han sa att för varje tiondels grad ytterligare temperaturhöjning så drabbas ytterligare 100 miljoner människor av klimatförändringarna.

 49. Lars-Eric Bjerke

  #43 Mats Kälvemark
  ”Lägg för en stund allt annat filosofiskt resonemang åt sidan och se dig om i verkligheten. VERKLIGHETEN!”

  Jag skrev bara att man bör titta lite framåt också. Tänk om vi för några år sedan, som många då föreslog, hade förberett några enkla och billiga åtgärer inför en pandemi t.ex. en pandemilag, skyddsutrustning, testkapacitet, hygienrutioner på äldreboenden, d.v.s. gjort en riskbedömning och följt den. Det hade inte kostat några stora pengar men sparat mycket lidande och pengar.

 50. jensen

  48
  Han borde precisera sig genom att tillägga;
  Åtminstone påstår mina datorer att effekten är säkerställd!!

 51. Lasse

  #49
  Ja varför inte utropa pandeminödläge 2015?

  Klimatfrågan lyfter de i alla fall upp i förtid eller onödan!
  Var det inte Kalmar kommun som utropade klimatnödläge nyligen-i god tid före katastrofala temperaturrekordet i Februari 😉
  Undrar hur många som drabbades?
  Ingår de i Rumminkainens 100 miljoner?
  Tippingpoint deniers?: https://notrickszone.com/2021/03/09/alfred-wegener-institute-sea-ice-extent-both-polar-regions-at-normal-levels-siberia-6-8c-colder/

 52. Göran J

  Lars Erik Bjerke

  En sak är i alla fall säker att korallerna på Stora Barriärrevet i Australien lever och frodas tvärt emot vad alarmisterna påstår och det kan du läsa om här.

  https://jennifermarohasy.com/author/jennifer/

  Jennifer visar här med ett flertal bevis att korallerna inte är på väg att dö . Jennifer och hennes team har bilder och filmer på detta och det bevisar att här har klimatalarmismenfullständigt huggit i sten.

 53. Mats Kälvemark

  #49 Lars-Eric Bjerke
  Din jämförelse är inte relevant. Pandemin Covid 19 kunde en grundskolelev (i den gamla, riktiga skolan) ha förklarat i förväg att den med 100% sannolikhet skulle komma att inträffa. Tänk på digerdöden, pesten, kolerapandemin, polio, spanska sjukan, asiaten, Honkong, svininfluensan etc.
  De inträffade i VERKLIGHETEN! Den enda riktiga klimatkris du kan leta på är väl slutet på Lilla Istiden, som medförde massemigration från många länder inklusive sammanlagt över en miljon svenskar.
  Den klimatkrisen drevs av kyla, torka och missväxt. Inte värme. Du kan med säkerhet inte ge några relevant exempel på att några grader varmare klimat (dvs minst en 30-års period) har medfört motsvarande katastrof. Tvärtom så har historiskt länder, hela världsdelar och kulturer alltid blomstrat under de historiska värmeperioderna.
  Är det något du ska vara rädd för så är det snarare att ytterligare en kollision med en jättemeteorit liknande (drygt 10 km i diameter) som för 66 miljoner år sedan slog ner nära Yucatanhalvön i Mexico. Den utrotade som bekant dinosaurierna och mänskligheten hade också strukit med om vi funnits till vid den tiden. Fundera på det.

 54. Lars Kamél

  #41: Det är bevisat att Stern har och hade fel. I Sternrapporten påstås till exempel att kostnaderna för extremväder, som andel av global BNP, ska öka. I verkligheten har de minskat, vilket Roger Pielke Jr har räknat ut.

 55. Olav Gjelten

  Det är just på grund av att jag inte med bästa vilja kunde se det påstådda ”klimatnödläge” eller den ”klimatkris” som det hette att vi befann oss i som jag på riktigt började intressera mig för denna fråga.
  Ju mer jag satte mig in i den ju mer förstod jag att detta inte alls har med vetenskap att göra, utan bara är en fortsättning på miljörörelsens tidigare våldsamma överdrifter blandade med rena, skära lögner!
  I dag är jag en bitter, gammal gubbe som fått min ålderdom förstörd för att min surt förvärvade pension går till att betala överpriser på nästan allt, därför att makteliten behöver pengar för att förstöra det välfärdssamhället som generationer byggd upp.
  Jag tror därför att vi klimatrealister gör oss en björntjänst genom att vara politiskt neutrala mellan partier som är med på ödeläggelsen av Sverige till att bli en diktatur i klimatets namn och de människor som motsätter sig detta.

 56. Rolf Mellberg

  Ursäkta, O.T.
  Jag tar mig friheten att berätta något som inte gäller klimatet, men det gäller det informations-”bedrägeri” som även kännetecknar klimatfrågan.
  Hundratusentals människor har MASSMÖRDATS därför att de mest vidriga kapitalistiska monster har försökt profitera på Covid:
  FÖR ALLT SMÖR I SMÅLAND — SPRID!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=3MOkOnZ_Vxk

 57. Lars-Eric Bjerke

  #54 Lars Kamél
  ”Det är bevisat att Stern har och hade fel. ”

  Sternrapporten kom 2006. Man måste naturligtvis uppdatera riskanalysen med nya indata då man får ny kunskap.

 58. Hej Lars-Eric Bjerke,

  jag måste säga att jag beundrar dig. Du får mycket påhopp här på bloggen och även om jag i sak ofta håller med dem som hoppar på dig, så handlar påhoppen ofta om att du bara påpekar att även realister ibland kan bli orealistiska.

  Jag är glad över att du finns på bloggen och att du klarar av att överse med de värsta påhoppen och svara sakligt på de sakliga,

 59. Lars i Huddinge

  #56 Rolf,
  eftersom Y-tube redan har raderat länken, var det den här länken du ville sprida
  https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/
  ??
  David Icke från april 2020.

 60. Lars Cornell

  Rolf #56.
  Länken du ger har tagits bort av Youtube.
  Har du kopia?

 61. Daniel Wiklund8

  # 58 Sten K Vilket svammel, Lars-Eric B är inte alls utsatt för några påhopp. Det är inte första gången du agerar som hans forsvarsadvokat. Han kan väl försvara sig själv, han är väl ingen duvunge.

 62. Hej Daniel,

  det som gör att det förs en debatt på bloggen är att några säger emot. Jag tycker att debatten är bloggens verkliga ”raison d’être”
  (skäl att finnas till).

  Visst försvarar Lars-Eric säg alldeles utmärkt och eftersom han har kunskaper som inrte alla på bloggen har så är jag glad att han finns här.

 63. Daniel Wiklund8

  # Sten K Jag är glad att Elsa W är här, att Mats K är här, att Johan M är här, för att bara nämna några. Jag sökte mig hit, för att få annan kunskap om klimatet än vad SVT och övrig media basunerar ut, dagligen, och har så gjort i flera decennier. Med miljöpartistiska journalister i spetsen. Den här bloggen granskar makten, den kämpar på så sätt för demokratin. Miljöpartistisk klimatpropaganda står mig upp i halsen, för att uttrycka mig milt.

 64. PK

  Verkar som Barnfonden tagit bort översvämningar i Stockholm i sin reklamfilm som Lena Krantz skrev om. Någon som fått mejlsvar från Martina Hibell från fonden som var med på Tv4?

  Från Wikipedia;

  ”Att landhöjningen påverkar Stockholm även i våra dagar illustrerar ett aktuellt (2009) ombyggnadsprojekt av Södra Blasieholmshamnen på Blasieholmen. Landhöjningen har gjort att kajens fundament kommit i dagen vid lågvatten, detta äventyrar konstruktionen samt har förorsakat problem för båtarna att lägga till vid kajen då landgångarnas lutning blivit för stor. Kajen kommer att sänkas 0,5 meter och breddas samtidigt.[25] Den planerade sänkningen med 0,5 meter motsvarar ungefär landhöjningen i Stockholm på 100 år.”

 65. #58 och 62
  Hej Sten, bra att du finns kvar. Klimatfrågan behöver saklighet och ödmjukhet. Från alla håll.

 66. Daniel Wiklund8

  # 65 Eilif+H I synnerhet behöver makthavarna vara sakliga och ödmjuka. Dom behöver en blåslampa i baken.

 67. Rolf Mellberg

  #59 Lars, Nej det var inte den
  #60 Lars, jag såg det.

  Ska försöka hitta filmen, den var fullkomligt otrolig, en helt enastående horribel men fullt trovärdig anklagelse. Groteskt att en av de anklagde (Google/Youtube) kan styra över anklagelsens åtkomst!!!

  DJÄVLA STALINISM!!!

  Kanske väntar jag till lördag och öppen tråd med mer info.

 68. Mats

  Tack för ännu en bra artikel.

  Devisen i fotot har för mig en personlig anknytning.
  Till min salige fars (civ. ing kemi Chalmers 50-talet) dödsannons valde vi ”hans” variant;
  ”Tänka rätt är stort
  Men tänka fritt är större.”
  (Tidningen frågade om vi verkligen citerat korrekt. 😬)
  Hans åsikt angående vår kunskap om klimatet låg, så klart, helt i linje med denna artikel.

  Sverige är världens mest sekulära land sägs det. Vad gäller klimatväckelsen tycks vi dock vara ohjälpligt ”främst”.