Klimatet – kolet och välfärden i världen

kol varlden

energi konsumtion

Klimatfrågan är global. Vetenskapligt såväl som politiskt. FN:s klimatpanel IPCC har försökt koppla ett globalt grepp på det som kommit att betecknas som planetens ödesfråga.

Global Carbon Atlas visar vilken enorm spännvidd det är mellan de nationer man vill ena om en gemensam världsomspännande plan. En plan som förutsätter att alla är övertygade om att det är klimatkris. I den verkliga världen har de flesta mer näraliggande problem att prioritera. Tillgång till energi är en fundamental förutsättning för att ge miljarder människor ett bättre liv. Mer än en miljard saknar elektricitet.

Sedan bildandet 1988 har IPCC haft uppgiften att samla vetenskapliga bevis för människans farliga inverkan på planetens atmosfär. Det kulminerade i Paris. Då kom man överens om att sätta mål för global medeltemperatur(!) och att koldioxid från mänskliga aktiviteter måste elimineras. Alla 195 undertecknande nationer lämnade in frivilliga åtaganden om begränsning av koldioxidemissioner. Dessa blygsamma löften skulle sedan uppdateras första gången 2020.  COP26  i Glasgow 2021 blev den konferens där det omöjliga måste hanteras.
Verkligheten  visar att atmosfärshalten (Keeling) oförtrutet har fortsatt att öka men att den globala temperaturen mätt med satellit har varit praktiskt sett oförändrad i 7 år samtidigt som se globala utsläppen under samma period inte ökat, vilket förklaras av minskningar av EU och USA och ökningar i Kina och Indien. Här syns ett tydligt avtryck av pandemiåret 2020 med en minskning på cirka sju procent.

Ett par saker från COP26 satte tankar i rörelse. Det var en stor sak att man för första gången fick med ordet koldioxid i slutdokumentet. Trots att tjugofem tidigare klimatkonferenser, inklusive Paris, haft koldioxid högst på agendan! Det andra är att precis inför avrundningen och i förhandlingarnas sista minuter kräver Kina och Indien att slutdokumentet ska ändra utfasning av kolet till nedfasning av kolet.

Några få ord som sätter problemet i blixtbelysning.

Kina må klandras för höga koldioxidsläpp. Man måste ändå ha respekt för att de med Indien har nästan en tredjedel av Jordens befolkning, som har all rätt till bättre livsvillkor. Hundratals miljoner som inte har tillgång till el. En grundförutsättning för en välfärd ens på låg nivå. Västvärlden under FN-flagg vill neka dem kolkraft och anser de ska gå direkt på förnybar energi. Alltså begär vi av dem att använda väderberoende och opålitliga energikällor som vi själva måste få subventionerade för att använda!

Den globala verkligheten bekymrar IEA.

International Energy Agency, IEA, som länge meddelat via sina nyhetsbrev hur många procent förnybar energi ökar har till slut rivit av sig skygglapparna och kommer med en rapport ur verkligheten.

 • Koleldad elproduktion pekar på all-time high 2021.
  Inte bara Kina ökar. USA och EU kommer att öka kolkraften 20 % 2020 till 2021, men inte nå 2019 års nivå. Pandemin gav avtryck på koldioxidutsläppen, men inte på Keelingkurvan.
 • Global efterfrågan på kol kan mycket väl nå en ny all-time high inom två år.
  Indonesien är en stor kolexportör. Kunderna är Kina och Indien, men även Japan och Sydkorea. När de under 2021 bromsade exporten orsakade det samma konvulsioner där som Putins skruvande på gaskranen för EU.
 • Kina fortsätter att dominera den globala koltrenden.

kolkraftverk

nya kolkraftverk

 • Kina färdigställde kolkraftverk med en kapacitet av 38,4 gigawatt under 2020, jämfört med 11,9 gigawatt i resten av världen.
 • Kina påbörjade under 2020 byggnationen av kolkraftverk med en kapacitet på 73,5 gigawatt, jämfört med de 13,9 gigawatts kapacitet i de kolkraftverk som började byggas i världens resterande länder.
 • Kinesiska lokala provinsmyndigheter gav 2020 tillstånd till planerade kolkraftverk med sammanlagd kapacitet på 36,9 gigawatt, vilket var mer än tre gånger den kapacitet på 11,4 gigawatt som samma myndigheter godkände under 2019.
 • Sammantaget innebär detta att Kina i nuläget har kolkraftverk med en kapacitet på 247 gigawatt under utveckling. Det är 21 procent mer än vid slutet av 2019, och nästan sex gånger så mycket som kapaciteten i alla Tysklands kolkraftverk.

Om levnadsvillkoren blir bättre, människorna lite mindre fattiga och barnadödligheten minskar så kommer enligt Hans Rosling (Factfulness)  allt fler länder att ha två barn per kvinna. Jordens befolkningstillväxt upphör när vi  som redan finns är borta. Kan kolkraft hjälpa till är det svårt att ens finna bättre klimatåtgärder. Kina och Indien agerar rationellt utifrån sina förutsättningar och behov.

Sverige däremot agerar inte rationellt.

Ansvaret för Sveriges befolkning är lika klar, fast på en annan nivå. Välfärden tas så för given att vi tycks ha glömt att den är en kaka som måste bakas innan det finns någon kaka att dela. Oavsett hur stort rättvisepatos politiken visar.

Vi är ett litet land med stort exportberoende. Vi har en energikrävande basindustri. Vi har helt enkelt inte råd med något självskadebeteende.

 • Sverige jagar vi en promille och satsar tusentals miljarder med ledartröjan på och stirrar med skygglappar för ögonen  stint in i PK-tunneln och tror att andra länder kommer att följa efter. Vi sätter mål om koldioxidneutralt 2045 fastän vi med hjälp av vår skog som CO2-sänka i stort sett  redan är netto-noll! Allt som om omvärlden och verkligheten med Kina/Indien inte existerar!
 • Kina och Indien står för en dryg tredjedel av de globala utsläppen. Det är 350 ggr mer än Sverige och de kommer att öka sina utsläpp rejält i varje fall fram till 2030.
 • Kina och Indien sätter målen och CO2-neutralitet till 2060 respektive 2070. Så långt bortom horisonten att ingen kommer att ställas till svars.
 • Om CO2 är ett problem, så är det ett globalt problem. Vi måste sluta erodera vår välfärd med politiska projekt vars klimatpåverkan ofta kan räknas i miljondelar av grader och kalla det signalverkan.
 • Våra koldioxidutsläpp är 0,11 % av världens totala. Totalt lojala mot Parisöverenskommelsens orimliga krav har vi skapat lag som ska göra oss koldioxidneutrala 2045 med 100 % förnybar energi. Byta ett fungerande elsystem mot ett utan möjlighet att klara uppgiften!

Koldioxidprojekt utan konsekvensanalys

En rad klimatprojekt startas som alla var för sig har kompassen pekande raka vägen mot målet. Förutom gigantisk negativ ekonomisk inverkan kommer oundvikligen samhällets produktivitet och konkurrenskraft att skadas längs vägen.

 • Fossilfri ståltillverkning med vätgasteknik. Involverade företag är H2 Green Steel, SSAB och helstatliga LKAB och Vattenfall. Enormt elenergikrävande. Många led i processen från malm till stål är tekniskt mycket komplicerade och i många fall inte provade i kommersiell skala tidigare. Mycket hög riskfaktor för hela projektet.
  Kostnaderna enbart för  för LKAB:s del uppskattas till 400 miljarder kr. En cynisk lek med våra skattepengar. Ingen vet om högkvalitetsstål går att producera denna väg och än mindre går att sälja. Förutsätter förnybar och stabil energi vilket i nuläget är helt oförenliga krav som projektägarna enbart kan drömma om.
 • Tillverkning av batterier för bilar. Energikrävande. Behöver också stabil fossilfri el. Annars går inte elbilar att försvara alls.
 • Elektrifiering av transportsektorn. Även med optimistiskt satta mål om andel elbilar kommer 2030 andelen fordon med förbränningsmotorer fortfarande  att vara 75%.
 • Infångning av koldioxid och slutförvara den. Så utopiskt och fritt från verklighetskontakt så man tror inte det är sant!

Exempel som står för en stor del av det ökande behovet av el. Utan någon sekvensplanering av dessa i nationellt perspektiv enorma omställningar. Allt på en gång. Det finns inte ens en hållbar plan för ett tillkommande fossilfritt elbehov motsvarande 10 normalstora reaktorer á 1000 MW.

Näringslivets olika sektorer har manats att komma upp med ’Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft’. Vid presentationen av resultaten hade alla en gemensam brasklapp. Det här går att klara under förutsättning att det finns stabil tillgång till elektricitet till konkurrenskraftigt pris!

Sammantaget om det vore genomförbart med att vara koldioxidneutrala redan nästa vecka påverkar det planetens medeltemperatur med tusendelar av grader  år 2100.

För närvarande tycks förvirring råda i Rosenbad. Klimatkommissionären Frans Timmermans har fattat att EU är på väg att döda sin industri. Frankrike har fattat att de yviga löftena från 2015 inte går utan kärnkraft. Tyskland har fattat att när de sista tre reaktorerna stängs nästa årsskifte är det ännu mera kris om de inte får elda gas. Så för att göra dessa dominerande länder nöjda anpassas begreppet hållbart i taxonomin att gälla både kärnkraft och gaskraft!

Det lilla mönsterriket i norr som skulle visa vägen har drabbats av intellektuell härdsmälta och famlar efter en position i den nya omgivningen. Med en energiminister som är snabbare på piruetter än en vindflöjel. Därtill en statsminister som tycks sakna begrepp om hur fundamentalt en stabil infrastruktur för vår elförsörjning är för framtida välfärd.  När EU klassar kärnkraft som hållbar säger hon att det blir barnbarn och barnbarns barn som kan säga om kärnkraften är hållbar.

Det blir onödigt spännande att se vilken vägen framåt kommer att bli.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Ny rapport blottlägger expansion av kolkraft och ökade utsläpp i Kina – Kinamedia

Executive summary – Coal 2021 – Analysis – IEA

Climate Industrial Complex Left Clueless As Fossil Fuels Proliferate – Watts Up With That?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert&Mats!
  En ”onödigt spännande” sammanställning, som visar verkligheten. Möjligen kan den få en och annan att även börja studera de klimatmodeller som åstadkommit den ”klimatkris” som inte är.
  Löser vi den delen av ”klimatkrisen” även här i väst samtidigt som vi tillåter att den nya erans energikälla, kärnkraften, får utvecklas och användas kan vi lugnt lämna över utvecklingen till våra barn och kanske främst barnbarn med alla deras oförstörda hjärnor och pigga ögon.
  Stort tack för en förhoppningsvis förlösande överblick.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg till eget inlägg #1.
  Timmerman har börjat mumla ur skägget. Angela Merkel har lämnat politiken. Kan det ha ett samband?

 3. Evert+Andersson

  # 1 och 2 Ann L-H

  Det ligger mycket i det du säger. Det är nog också mycket som driver på i den här korta meningen ”COP26 i Glasgow 2021 blev den konferens där det omöjliga måste hanteras.”

  När det ska bli verkstad av mycket snack är det lite svårare helt enkelt.

 4. Simon

  Tack Evert och Mats. Mycket lättläst och överskådligt.

 5. Ivar Andersson

  Tack Evert och Mats.
  Det talas och skrivs om hur många procent sol och vind ökar men man undviker absoluta tal för då avslöjas hur dominerande kolkraften är.
  ”Kina färdigställde kolkraftverk med en kapacitet av 38,4 gigawatt under 2020, jämfört med 11,9 gigawatt i resten av världen.”
  Hur många gigawatt ökade sol och vind med under 2020?

 6. foliehatt

  Ivar Andersson, #5,
  oavsett siffran så haltar jämförelsen. Installerad effekt är endast intressant att uppge om man har pengar investerade i intermittent energi-industrin.
  Det som borde anges är tillgänglig effekt. Ännu mer relevant är värdet på lägsta förväntade leverans. För intermittent elproduktion så är vi då nere på ensiffriga procenttal jämfört installerad effekt.

  Uppförande av vind-, och solelsparker utgör själva definitionen av att elda för kråkorna. Det enda som någorlunda kommer att kunna ersätta fossileldade kraftverk är kärnkraft. Så är det bara, vad än reklamavdelningarna inom intermittentindustriella kompexet påstår om rekord i installerad effekt.

 7. Evert+Andersson

  #6 foliehatt

  Brukar säga att hundra procent av nära noll är fortfarande nära noll.

  I kraftbalansen räknar Svenska Kraftnät 9 % säkert tillgänglig effekt för vindkraft och noll för solel.
  Utan närmare förklaring har de ökat från 6 % som gällde tidigare.

 8. Håkan Johansson

  Tack för en korrekt beskrivning av vansinnigheterna som kommer att sänka svensk ekonomi ned i avgrunden. De politiska dårskaperna är helt utan gränser. Många företag spelar med i de gröna villfarelserna, mest för att var politiskt korrekta. Till företags Sverige vill jag säga en sak. Det är dags att vakna och tala om för det politiska Sverige att den väg Sverige har slagit in på är helt omöjlig. Klimatstolligheterna måste stoppas. Det finns inget klimatnödläge. Den väg vi befinner oss på är ett enormt ekonomiskt sänke som kommer att bli ekonomiskt kostsamt för svenska folket.

 9. Lasse

  Tack för denna kolossala kross av drömmarnas bild.

  Kommer dagens elprishaveri att göra debatten mer nykter?
  Vårt levnadssätt kommer med ett pris som vi har villigt betalt.
  Miljön har alltid drabbats men successivt skyddats med olika åtgärder.
  Men när vi föreslår kärnkraft då tar det stopp.
  Kanske rimligt om man som jag inte tror fossila utsläpp skadar oss utan tvärt om är en förutsättning.
  Men hur kan en CO2 troende leva vidare med alla dessa framtida möjliga liv på sina samveten.
  För det är inte vi som kommer att svälta först!

 10. Gunnar Juliusson

  Öppen artikel i dagens Bulletin om politikens roll för energikrisen. Skrivet av en energikonsult, således liknande professionella insikter som Elsa Widding.

  https://bulletin.nu/debatt-energikrisen-ar-politikens-fel

 11. Lennart Bengtsson

  Detta är inget nytt men är ändå viktigt att ta upp. Till slut kanske dropparna urholkar stenen.

  Problemet i Sverige och i ett flertal andra länder är att politiker tillsammans med den allmänna opinionen har fått en alldeles för stort inflytande i något som de inte begriper tillräckligt.

  Att lösa ett lands energiproblem är en fråga som i första hand måste planeras och genomföras under ledning av kunnigt folk och inte genom politiska dekret eller folkligt tyckande utan kunskaper och insikt.
  Med dagens politiska situation, för säg åren 1900-1980, hade vi sannolikt inte haft vare sig vattenkraft eller kärnkraft idag och kanske inget modernt samhälle heller. Vem vet kanske är det detta som miljörörelsen eftersträvar?

 12. PK

  Tack för en intressant artikel.

  #10 Det går att skylla mycket på politiken. Men energibolagen och ledande energikonsulter har i stort sett dansat med runt guldkalven (förnybart) utan att protestera högljutt.

 13. Christer Eriksson

  #PK
  Helt naturligt,finns det pengar att tjäna så kommer dom giriga fram.Att det saknar all relevans för klimatet saknar all betydelse.
  Girigheten vet inga gränser när det gäller att tjäna snabba pengar,att det går ut på gemene man med försämrad livskvalitet och förstörda naturvärden saknar all betydelse.
  Det gäller att smida medans järnet är varmt.

  Apropå järnet,det kommer nog att kallna när verkligheten kommer I kapp.
  Någon som sätter en slant emot.

  Miljöpartiet driver en ideologi som är fanatisk,någon verklighetsanknytning existerar inte.

 14. Sören G

  Det var en tid (80-90-tal) ner ledande personer inom industrin skrattade åt företeelser som vindkraftverk. Men det var då det och en annan generation som nu har gått i pension. Dagens unga pK-följande företagsledare följer de politiska vindarna (och subventionerna).

 15. Bubo

  #10 Gunnar J

  Saxat ur artikel: ”Verkningsgraden över året är cirka 20 procent på den installerade basen.”

  Antar att personen avser något i stil med ekvivalenta fullasttimmar i % av årets timmar. En energikonsult som inte vet vad en verkningsgrad är verkar märkligt tills jag såg att det ju var en managementkonsult.

 16. Anevs

  Det finns en tredje fossilfri hållbar kraft. ”Hur mycket som helst”
  Värmen i planetens inte. Borra två DJUPA hål som förbinds. Häll vatten i det ena och ta vara på den superheta ångan i det andra. Det kan inte vara svårare än att sätta Neil på Månen. Det blev många fina sidoinsikter genom det också. Insikter vi kan ta tillvara liksom de som kommer av den inbillade klimatkrisen. För i slutändan så blir det här bra även om många kämpar får ärrade skavsår. Jag hoppas vi slipper klimathusförhör.

 17. Erik A.

  #11 Lennart Bengtsson
  Det du tar upp gäller inte bara inom energisektorn utan kan appliceras på ledarskap i allmänhet i dagens samhälle.
  Jag håller med dig om brist på kunskap och insikt, men skulle vilja lägga till avsaknad av mognad.
  Sen är det ju så att vi i en demokrati får de ledare vi väljer på kongresser och i allmänna val. Så då blir följdfrågan hur kompetent den genomsnittliga väljaren egentligen är att välja ett bra ledarskap?

 18. Mats Kälvemark

  #11 Lennart
  Nej inget nytt, men tyvärr okänt bland makthavande politiker i Sverige. De har en total avsaknad av sinne för proportioner och en lika total likgiltighet för de kostnader som den s.k. gröna omställningen förorsakar. Och ändå värre är att de inte har en susning om vilken försumbar klimateffekt (allt enligt IPCC-matematik) som alla tusentals miljarder har som de fortsätter att kasta in i de svarta hålen. Vi talar om miljondelar av en grad fram till 2100. Och det verkar inte finnas någon hejd på slöseriet. Tyvärr har denna pandemi spritt sig inom hela EU.
  I Sverige är Vätgasstål och CCS, fånga CO2, bland de värsta exemplen. Följt av den extremt höga reduktionsplikten för dieselbränsle i Sverige, 2 ggr högre än i övriga EU. Den främsta avsikten med vårt blogginlägg är att få fler politiker och makthavare att vakna upp till verkligheten. Och Kina och Indien har sammanlagt 350 ggr högre utsläpp än Sverige. De ökar sin koleldning och lägger inte annat än symboliska pengar på att jaga CO2. De som fortsatt vill jaga CO2 i Sverige måste visa att de förstår att det är ett globalt problem och åtgärder i Sverige är meningslösa så länge som Kina och Indien och några andra länder bara ”kolgasar på” med löjligt långsiktiga mål om CO2-neutralitet långt bortom överblickbar tidshorisont. Vi är tacksamma om ni delar inlägget flitigt på alla medier.

 19. Ulf Westberg

  Bra artikel och stöttas av PM Nilssons utmärkta ledare i DI.

  https://www.di.se/ledare/en-kraftdirektors-bon/

 20. Ulf Westberg

  # 18 Mats

  Håller med om allt. Tyvärr är det så att svenska folket till 90 % bildar sin världsbild på SVT och Facebook. Försvinnande få tar sig tid att söka efter information från andra källor.

  Henrik Jönsson konstaterade att 1 % av svenskarna såg på hans videor. Tyvärr mestadels likasinnade.

  Hur få ut budskapet? Hur hitta några opinionsbildare = kändisar som kan verka för att budskapet sprids.

  Jag är förvånad över att Näringslivet är så tyst. De måste väl se vad som håller på att hända?

 21. Björn Österlöf

  Tyvärr är det inte bara SVT som indoktrinerar folk med domedagsprofetior. Jag har under många år prenumererat på Illustrerad Vetenskap, som från början var ganska bra, men som mer och mer har övergått till sensationsjournalistik á la kvällstidningar, sannolikt för att de tror att det lockar läsare. I senaste numret (nr 3/2022) finns en lång artikel med titeln Sanningen om Klimatet – vi är bara ett steg från avgrunden. Det är den värsta domedagsbeskrivning jag har sett på länge, fylld med en mängd felaktigheter som det inte ens finns plats att räkna upp här. Men jag måste bara nämna den mest fantastiska; ”För att tvinga tillbaka uppvärmningen år 2100 ned under 1,5 grader måste vi enligt rapporten (dvs IPCC, egen kommentar) minst halvera våra årliga utsläpp före år 2050, reducera dem till noll omkring år 2075 och DÄREFTER AVLÄGSNA ALL KOLDIOXID FRÅN ATMOSFÄREN”.
  Smaka på den!
  För säkerhets skull har chefredaktören en ruta där han jämför en patient som av en läkare får beskedet att han bara har några år kvar att leva om han inte slutar röka, medan han av en självlärd terapeut får beskedet att rökning är ofarligt. Chefredaktören ställer frågan; har terapeuten samma rätt som läkaren att tycka något? Absolut! Bör hans åsikt tillmätas samma värde? Absolut inte!
  Sedan klämmer han i med; ”Samma logik gäller i klimatdebatten. Alla har rätt att ha en åsikt – men allas åsikt har inte samma värde”.
  Man baxnar! Jag tror att jag avslutar min prenumeration!

 22. Lars i Huddinge

  #21 Björn
  Avsluta du, det gör du rätt i. Man måste markera mot dylik ”information” med fötterna – walk away! Och meddela gärna varför du lämnar.

 23. L.A.

  Kom här under oxveckorna att tänka på Karlshamnsverket.

  https://www.nyteknik.se/energi/rekord-i-oljeeldning-pa-karlshamnsverket-det-behovs-7027376

  Oljekraftverket i Karlshamn har alltså eldat åtta gånger mer olja 2021 än 2020. Totalt 28.000 ton olja under 2021.

  Ökningen för året är därmed 24.500 ton olja.

  Ja vad motsvarar denna siffra egentligen?
  24.500 ton olja motsvarar ca 30.000 Kubikmeter (M3) diesel, eller 30.000.000 liter

  Säg att en normal ny dieselbil drar i snitt 0,5 l/ mil och att normalbilisten kör denna bil 1500 mil om året.
  Ökningen av oljeförbrukningen i Karlshamnsverket under 2021 motsvarar då,
  40.000 nya dieselbilar på vägarna under året!
  Ja bilar som hann kör 1500 mil i genomsnitt!

  Det såldes 300.000 nya bilar i Sverige 2021.

  Enbart Karlshamns ökade ”oljeförbrukning” under året skulle därmed motsvara 13 procent av nybilsförsäljningen 2021.

 24. Fredrik S

  Björn Österlöf #21

  Ja, svårt att inte baxna.

  Gissar att chefredaktören tillhör samma fikaklubb som Björn Wiman & Co. Där frodas ju de fina värdefulla åsikterna tillsammans med självgodhet och självsäker syn på den absoluta sanningen om klimatet.

 25. Sören G

  Björn Österlöf #21
  Forskning och Framsteg är inte mycket bättre.

  Kanske de inte föreslår att man ska avlägsna ALL koldioxid från atmosfären.

 26. Ivar Andersson

  #21 Björn
  Känner Illustrerad Vetenskap inte till att fotosyntesen behöver koldioxid? Att AVLÄGSNA ALL KOLDIOXID FRÅN ATMOSFÄREN är att begå kollektivt självmord pga svält.

 27. Olav Gjelten

  Klimatet är VÅR TIDS största MASSPSYKOS!
  Den har inte mer med verkligheten att göra än häxornas samröre med djävulen under 16- 1700 talen .Eller att skallmätningarna på tidigt 1900-tal skulle bevisa vilken människoras som var överlägsen andra.

 28. tty

  #16

  ”Värmen i planetens inte. Borra två DJUPA hål som förbinds. Häll vatten i det ena och ta vara på den superheta ångan i det andra. ”

  Tyvärr måste du MYCKET djupt för att få ”superhet” ånga i en prekambrisk sköld som den fennoskandiska. Eftersom Sovjetunionen borrade ett antal superdjupa forskningshål på Kolahalvön vet vi att temperaturen är 180 grader på 12 000 meters djup, vilket inte är särskilt mycket om man skall driva en ångturbin.

  I Mellaneuropa, som inte har så extremt gammal och stabil jordskorpa som Fennoskandia är temperaturen ca 260 grader på 9000 meters djup, vilket är betydligt bättre.

 29. tty #28,

  Glöm inte Island. De värmer hela Reykjavik med geotermisk energi. De kan också producera el och en del aluminiumfabriker har flyttat dit. När jag var på ön för flera år sedan så noterade jag emellertid en svag doft av svavel (från helvetet?) på hotellrummen. 🙂 Se även https://el.se/geotermisk-energi

 30. Christian H

  #21 Björn Österlöf

  Naturligtvis bör du avsluta prenumerationen på alarmistblaskan Illustrerad Vetenskap! Det gjorde jag för cirka ett år sedan, trots att jag hade varit prenumerant sedan 1984. Det finns inga skäl att betala för lögner och propaganda. Tidigare hade jag också sagt upp National Geographic, då denna tidning så pk-mässigt hävdade att det inte fanns några vetenskapliga skillnader mellan människors kön! Känner man inte till x- och y-kromosoner?

  Det idiotiska påståendet om att avlägsna all koldioxid från atmosfären innebär att allt liv på jorden skulle upphöra. Inga växter kan leva utan koldioxid och då heller inga andra varelser som är beroende växter. För livet på jorden är koldioxid viktigare är syre. Utan syre dör djuren, men växterna klarar sig! Vetenskapsföraktet är kompakt inom Bonnier Media. De har anammat det postmoderna synsättet att inga objektiva sanningar finns, allt är subjektivt och att det är vad vi tror och känner som är viktigt. Sanning betraktas då som ett relativt begrepp och naturvetenskapliga sanningar existerar inte för dem. Vetenskapsförrädare är en passande beteckning på slikt mediafolk!

 31. Sören F

  Men alltså, #21, man behöver inte baxna för att det görs skillnad mellan proffs och amatörer, sådär i princip – annars falsk balans – läkaren väger tyngre.

  För det mesta. Problemet inom klimat är att det just där är ”proffsen” som har fel, ibland eller allt som oftast, särskilt medias ”egna”, och att det därför är just de som, för att undvika falsk balans, ”ska ut” så att säga.

  Och sen betyder inte ens det att ens _någon_ av två tilltänkta sidor har direkt rätt heller. De egentliga forskarna är i regel mindre intresserade av att komma ut