Öppen Tråd

el rakning

Elräkningarnas tid är inne. De är rekordhöga tack vare vår fantastiska energipolitik inom Sverige och EU. Här är veckans öppna tråd som tröst.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  En elräkning i december som stämmer till eftertanke – i elområde 4 ungefär dubbla kostnaden mot epoken före MP’s härjningar.
  Jag känner medlidande med de som redan innan hade svårt att få månaden att gå ihop ekonomiskt – men kan den nya kostnadsnivån bidra till att Sveriges befolkning får upp ögonen för vad klimatterroristerna i FN, Sveriges riksdag och vår skattefinansierade media håller på med så är det ändå en rimlig investering i framtiden.
  Från årskiftet har jag för egen del sett till att se över mina elavtal så att jag inte längre bidrar till att finansiera ytterligare utbyggnad av vind- eller solbaserad kraftproduktion, så även om kostnaden skulle bli högre än tidigare så är den till 100% ett stöd till kärnkraften.

 2. Det enda postiva man kan säga om elräkningen i december är väl att väldigt många insett att elförsörningen har havererat. Regeringens plan verkar vara att lösa problemet genom att subventionera havsbaserad vindkraft och betala elräkningen med skattemedel …. ?

  Något som man kanske också skall titta på är hur elavtalen ser ut. Idag har 50-60% av hushållen rörligt elpris. I en marknad där hälften av kunderna har sagt att det kvittar vad det kostar så finns kanske inte den prispress man vill ha.

  Hur skulle det se ut om alla hushåll hade delvis fasta avtal där de kanske i avtalet skrev upp sig på att använda enn antal kWh varje timme under avtalest tid (naturligtvis med variation för dag/natt och vilken månad vi talar om), konsumerar man över detta är det rörligt pris (eller helt enkelt en strypning). Hur hade sitiationen sett ut för en elleverantör – de skulle nu veta exakt hur mycket de måsta ha täckning för flera månader i förväg. Vilka leverantörer kan garantera det? Vad skulle en vindkraftsproducent svara på en förfrågan om att leverera x antal MWh varje timme under en hel månad? Skulle vi får en marknad som gynnade de som kunde leverera?

 3. Simon

  Henrik Jönssons senaste tar upp denna fråga.

  BIDRAGSBLUFFEN – Varför vägrar vänstern sänka skatten?

  BIDRAG ska rädda Sveriges hushåll från de skenande energipriserna. Är detta en ansvarsfull åtgärd i en exceptionell tid – eller är det trubbigt valfläsk som varken löser det underliggande problemet eller hjälper de verkligt drabbade? Meningarna går isär, som Sveriges energipolitik

  https://www.youtube.com/watch?v=z1xBEdWVjyY

  Mycket sevärt.

 4. Sigge

  Det är ju inte bara Sverige som haft höga elpriser. Högst elpriser i december inom EU hade Frankrike som var något högre än de i Tyskland, Holland och Belgien.

  Att elpriserna är höga beror på att betydande del av elproduktionen i Europa sker med naturgas. Just nu så är priserna på naturgas rekordhöga och det är orsaken till att elpriserna i hela Europa är höga.

  Vad som är orsaken till de höga priserna på naturgas vet jag inte. Jag tror att det har att göra med att Ryssland försöker sätta press på Europa för att inte stödja Ukraina.

 5. Richard

  Hur kan det skilja så mycket mellan elområde två och tre en lördag?

  Igår mellan sju och åtta var effektbehovet för hela Sverige 21,8 gigawatt och idag 18,6 gigawatt.

  Elområde två kostar 0,015 euro och tre 0,202 euro per kilowattimme.

  Prismanipulation?

 6. #4 Sigge

  Gaspriserna drar iväg för att Tyskland ersätter kol och kärnkraft med gas samtidigt som deras egen produktion går ner. Det lär inte ändra på sig om de inte gör en energiewende-wende.

 7. #5 Richard

  Ta en titt på hur mycket som överförs mellan SE2 och SE2, nästan 7 GW – det är max av vad den överföringen klarar.

  Vi har tidigare blivit räddade av att det strömat in el från vår granne i väster men varför skall de skicka elen till Sverige när de kan skicka den till England, Tyskland, Holland och Danmark.

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 8. Gabriel Oxenstierna

  # 6 Johan
  ”Gaspriserna drar iväg för att Tyskland ersätter kol och kärnkraft med gas samtidigt som deras egen produktion går ner.”

  Att de ersätter kol med gas orsakas av att ett allt högre pris på utsläppsrätter drabbar många företag som släpper ut CO2. Detta har t ex gjort eldning med kol så mycket dyrare att kraftindustrin väljer att växla till den dyrare naturgasen, eftersom den genererar mindre koldioxid per MW. Varje år minskar nu miljöaktivisterna i EU tillgången på utsläppsrätter, vilket kommer driva priserna på dessa allt högre. Sverige bidrar aktivt med att makulera sina.

 9. pekke

  Kolla Danmarks elproduktion, deras vindkraft ger inte tillräckligt och de importerar el vilket driver upp priset, Sverige och Norge exporterar trots låg vindkraft vilket driver upp priset i södra delen av länderna.

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

  Sydnorge brukade inte ha så höga priser som de haft den här vintern, men det är nog kablarna till kontinenten och UK som driver upp priset.

 10. Lasse

  https://www.profinance.ru/chart/brent/?s=GasEU&p=R2FzRVUjMiMxIzcxMCMzNzAjNyMw

  #6 Johan M
  Lite som sagan om pojken som inte ville gå till skolan.
  EU skärper utsläppskraven.
  Gas blir mer attraktivt.
  Putin är intresserad av Nordstreem II
  Putin vill passa på i Ukraina. Sänker kapaciteten?
  Priset på gas ökar.
  Kol blir attraktivt men det höjer priset på EUs utsläppsavgifter.
  Elen blir dyrare men görs av kol.
  Företagen i hela kedjan tjänar pengar.
  SVD visade att en Tysk villaägares kostnader per KWh har ökat från 50 öre till nästan 100 öre. (De värmer med gas!)
  Elen har ökat från 2 till 4 SEK typ.
  Villaägaren i Sverige får sina kostnader höjda med 2 gånger till 3-4 SEK per KWh. i söder men med noll i norr!

  Och vår regering ger stöd till alla rakt av samtidigt som de vill satsa på mer vindkraft.
  Klipp beroendet med alla som gjort detta möjligt!
  SMpVCp ,Putin och vindkraftlobbyn.

  För er yngre: https://skolaga.wordpress.com/2012/05/10/sagan-om-pojken-som-inte-ville-ga-till-skolan/

 11. pekke

  Gabriel #8
  Sett en uträkning på värdet av de utsläppsrätter som Sverige makulerat sedan 2015.

  Drygt 100 miljarder sek. !!

  Tydligen är svenska staten så rikt så att de kan ” elda ” med pengar.

 12. #10 Lasse

  Att det finns politiker som prioriterar att bli vald snarare än att göra det som är vettigt får vi nog alltid leva med. Det finns dock andra institutioner i landet som skall balansera de största vansinnigheterna – de brukar slå sig för bröstet och säga ”tredje statsmakten”, ”vi granskar politikerna” och ”vi är oberoende”. Vad har dessa institutioner gjort de senaste 20 åren, vilket ansvar skall läggas på dem?

 13. Simon

  #4 Sigge
  Innan vi började lägga ner kärnkraftsreaktorer i Sverige och priset på naturgas periodvis låg högt så påverkades ändå inte våra elpriser alls. Vad drar du för slutsats av det?

 14. Thorleif

  Gasuppvärmning är vanligt i Europa. Gäller det även kärnkrafts-landet Frankrike (70%)?

 15. Mats Kälvemark

  Utsläppsrätterna och hela cirkusen kring dem är ett flagrant uttryck för självskadebeteendet inom EU som drivs av en religiös och fanatiskt jakt på CO2.
  Kina, Indien och Ryssland betraktar oss från sidan med ett medlidsamt leende på läpparna när vi är på väg mot en gemensam erodering av välfärdssamhällena inom EU.

 16. Magnus

  pekke #9
  Jag funderar om det är Västra Norge, NO5 som sätter priset i Sydnorge, NO2. Av nån anledning använder de gas i NO5. Sydnorge importerar från NO5. Högsta importpris sätter priset i hela området.

 17. Adepten

  Här är ett papper på varför det inte är lämpligt att satsa på kärnkraft !?
  Det är antagligen ett beställningsjobb från en regering som styrts av MP. Kan någon falsifiera detta papper?
  https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422919/FULLTEXT01.pdf

 18. mattias

  #17 Det räcker väl att studera rapportförfattarna och vilka särintressen de representerar.

 19. Lasse

  #12 Johan M
  Tredje statsmakten har varit fullt engagerade i att förklara för folk att vi lever i ett klimatnödläge där vi skall tvingas äta larver. (SVT rapport efter EUs elmötet nyligen)

 20. Ivar Andersson

  Från dagens tidning
  ”Ingen utreder hur husägare kan kompenseras
  Just nu utreder ingen ersättning till närboende som påverkas vid vindkraftsetableringar. Både Holmen och Tekniska verken tycker att frågan bör tas på regeringsnivå – för om de på eget bevåg betalar fastighetsägare kan det ses som en muta.”
  Nu erkänner både Holmen och Tekniska verken att vindkraftsetableringar har en negativ effekt på huspriserna. Vindkraftsetableringar är en förorening i naturen både visuellt och audiellt men det vill inte den klimathotsreligiösa sekten erkänna.

 21. Ivar Andersson

  ”Verkan på klimatet uppskattas till 0,3 ºC på södra halvklotet under ett år. Uppvindarna längs ekvatorn gör det mindre troligt att molnets sprids till norra halvklotet.”
  Vilken tur vi har att vårt klimat inte blir kallare.
  https://klimatsans.com/2022/01/22/vulkanen-vid-tonga-kanske-kyler-klimatet-med-03-oc/

 22. Sigge

  #6 Johan Montelius

  Vi verkar vara överens om att de höga elpriserna beror på de höga gaspriserna. Men när det gäller varför gaspriserna är höga så är det ju bara spekulationer från både din och min sida.

  Att elpriserna blir höga i Sverige beror ju på att Sverige exporterar mycket el. Från elområde SE3 och SE4 exporteras just nu 2700 MW till Finland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

 23. foliehatt

  En fråga till Johan Montelius.

  Publikationen som Adepten länkar till i #17 har tre universitets loggor högst upp på förstasidan. Detta ger ett intryck av att publikationen är en officiell skrift från dessa institutioner.
  Men, skriften är helt fri från någon som helst hänvisning till något utredningsuppdrag från någon överhuvudtaget till dessa herrar på dessa tre universitet, eller till universiteten själv.

  Jag drar slutsatsen att herrar författare har skrivit detta helt efter eget initiativ.

  Så till frågan – står det er anställda vid KTH fritt att hävda än det ena än det andra – och göra det under KTHs logga i dess namn?

 24. Sigge

  #13 Simon

  Jag kan inte dra någon slutsats alls av det du påstår för att ditt påstående är felaktigt.

  Gaspriserna har aldrig varit så höga som de är nu.

 25. Magnus

  ”Den norska energidebatten förs på många fronter mot elpriser och utlandskablar. Igår genomfördes stora demonstrationer i flera norska städer. Samtidigt ökar fokus på landets egna flaskhalsar. Statnett har hamnat mitt i ett nytt norskt energiuppror.” https://second-opinion.se/norsk-kamp-mot-elmarknad-och-utlandskablar/

  Stora protester i Norge och ändå har de generellt haft billigare el i vinter än Sverige. Det finns en enkel logik i att ju fler utlandskablar desto mer el måste till för att täcka upp för den el som går utomlands. Europa är ett svart hål vad gäller elkonsumtion. Man kommer aldrig ikapp.

  På kontinenten har de ungefär samma priser i länderna så marknaden fungerar men Sverige och Norge har tills nu haft billig el. Vi behöver dessutom mer el till uppvärmning. Vi kan återstarta kärnkraften men ska vi göra det för att exportera till andra länder? Och vi får problemet med avfallet.

  Det finns krav på att vi ska exportera viss mängd el. Men ingen skulle acceptera om vi hade väldigt billig matproduktion att politikerna låter utlandet köpa upp den till lågt pris så vi fick brist i egna landet eller att priset blir så högt att vi inte har råd att köpa själva. Men det kanske kan lösas det också med lite återbetalning till hushållen.

 26. Thorleif

  #25 Magnus

  Bra jmf med maten där👍

  Faktum är att det är så det globala Arla vuxit, det vill säga genom att sälja utanför Sverige så har de pga av de politiska förutsättningarna gjort vinster på både producenters och konsumenters kostnad. Från början var de ju böndernas egna organ😏🙃

 27. JonasW

  Det verkar som EU kommer klassa naturgas som ”hållbart”.

  Logiken är att naturgas ger mindre koldioxidutsläpp än kol. Anledningen är att man eldar både väte och kol när man bränner naturgas, d.v.s. det som kommer ut i skorstenen är koldioxid och vattenånga.

  Undrar varför man inte klassar olja som ”hållbart” med samma argument ? Olja är också ett kolväte.

 28. Magnus

  Thorleif #26
  Det man ser är att utländskt kött är billigare. Det är en komplicerad tid vi lever i. 🙂

 29. Sten, från i går.
  Reduktionsplikten del 1.
  Kan vi ersätta transportsektorns drivmedel med spannmålsodling?
  Spannmålsodlingen i Sverige omfattar ca 10.000 km2 och ger runt 6 miljoner ton. Odlingen av oljeväxter omfattar ca 1.000 km2 och ger runt 350.000 ton. Hur mycket bränsle, diesel och bensin, skulle det bli om vi satsade allt på drivmedel? En grov uppskattning fås genom att helt enkelt räkna på energi innehåll. Säg då att 1 kg ”spannmål” innehåller 15 Mj/kg dvs ca 4 Kwh/kg. Spannmålsskörden med oljeväxter skulle då kunna ge ca 25 Twh. Dieselförbrukningen är ca sex miljoner m3 och bensinförbrukningen knappt 3 miljoner. Med tio Kwh/liter diesel och knappt åtta för bensin blir det sammantaget ca 80 Twh. Processerna från spannmål/oljeväxt till bränsle kan förstås både tillföra och dra bort energi, fossilfri eller fossil, men kanske ändå inte så mycket att den grova översiktskalkylen rubbas.
  Slutsatsen är att det går inte. Och ser man sig om i världen så är Sverige faktiskt ett spannmålsland, normalt exporteras ca 25 procent av skörden. Det antyder att den globala situationen inte är gynnsammare.
  Regeringens krav om att minska diesel/bensin i transportsektorn är formulerade i termer av en reduktionsplikt, minskade co2 utsläpp i procent jämfört med ren diesel/bensin. Det är lite lurigt. Först görs en systemanalys så att en ”grön” tillsats, t ex FAME/RME eller HVO eller etanol, belastas med sina egna fossilutsläpp. Därefter beräknas ”nettoreduktionen” mot diesel/bensin . Inget fel i det. Men teoretiskt kan en med traktordiesel och kväve belastad spannmålsproduktion bli svår att använda om reduktionskravet är högt. Det är idag 30 % och ska till 2030 stiga till osannolika 66 % (för bensinen 28 %) Hur ska det kunna gå?

  Kan vi ersätta transportsektorns drivmedel med restprodukter från skogen/skogsindustrin? En helt annan fråga. Och länder som t ex Sverige och Finland kan ha goda förutsättningar. Men det är knappast troligt som en global möjlighet.
  Tar gärna mothugg till överslagsberäkningen och tänker återkomma med siffror från skogen.

 30. SatSapiente

  För några dagar sedan kunde man läsa i Oskarshamns-Tidningen att OKG ska börja leverera vätgas producerad från kärnkraft. Anledningen till detta är att man har kapacitet över i sin interna vätgasfabrik efter nedläggningen av 2 reaktorer.
  Vätgasen används främst som kylmedium i kraftverkens generatorer där den används för att kyla elgeneratorernas rotorer.
  (För ett antal år sedan försökte man i ett svensk kärnkraftverk ersätta detta kylmedium med helium, med katastrofalt resultat, en havererad generator. Lärdom av detta: Slå upp TeFyMa innan ett sådant försök.)
  Redan tidningsartikelns rubrik är missledande. Interna behovet av vätgas är som störst direkt efter en revisionsavställning när man ska fylla på vätgas i generatorn och då produceras vätgasen med el från yttre nät, dvs inte från kärnkraftsverkets egna produktion eftersom detta är avställt. (OK, när kärnkraftverket är i drift så kanske elen kommer från egen produktion, dock ingen garanti.)
  Mängden vätgas som kan produceras med befintlig utrustning är liten och sker ”on demand” med relativt lågt tryck, några Bar. För att kunna levereras till kunder utanför kraftverket måste vätgasen komprimeras till högre tryck (gasflaskor 200 Bar?) vilket kräver ny kompressoranläggning och drift av denna under lång tid pga den begränsade produktionskapaciteten.
  Att med braskande rubrik slå upp detta lilla tillskott av vätgasproduktion från kärnkraft som revolutionerande verkar närmast löjligt.
  Det saknas en rad viktiga uppgifter:
  Hur mycket vätgas kan produceras?
  Vad blir priset jämfört med vätgas från traditionell produktion?
  Vem bekostar kompressoranläggningen som behövs?
  Hur kommer anläggningen att slitas när den ska gå i kontinuerlig drift?
  Hur ska uttransporterna ordnas när hela OKG är ett skyddsobjekt?
  F.ö. bör det finnas överskottskapacitet på vätgasproduktion även i Ringhals efter nedläggningen av R1 och R2.

 31. Om det nu är så att Sverige MÅSTE exportera en viss procent av den el man producerar, hur är det då med privatproducerad el där producenten kopplat loss sig från statens elnät? Om jag förstått saken rätt så förekommer detta i vårt land här och där?

  Hur blir det om fabriker och kommuner skapar egna små reaktorer och bygger egna lokala kraftnät, eller köper dem och klipper kablarna utåt?

 32. Simon

  #24 Sigge
  Nej men priserna har historiskt fluktuerat utan att det påverkat elpriset i Sverige.

  Varför priset är rekordhögt nu har ju naturligtvis ett samband med bristen på el. Pga nedläggning av kärnkraft.

  Vi har heller aldrig haft så mycket vindkraft.

 33. Ivar Andersson

  Apropå eluppvärmning och subvention till elförbrukarna:
  ”Över 400 000 sommarstugor värms med direkt-el, ofta med en kamin som komplement. Bara 150 000 permanentboenden har den lösningen, enligt Energimyndigheten.”
  https://www.expressen.se/ledare/s-gor-medborgare-till-gapiga-tiggare/

 34. Lasse

  #33
  Ex Pressen glömmer att de som har värmen via värmepumpar ofta har ett behov av att spetsa när dessa inte räcker.
  Spetsa med el!
  #32 Gas har varit väldigt billigt fram tills Nordstreem 2 skulle invigas och USA satte stopp i höstas.Putin ogillar västs klimatpolitik och demokratisträvanden och Tyskland har givit honom och EUs miljömaffia nycklarna till energipriset.
  https://www.profinance.ru/chart/brent/?s=GasEU&p=R2FzRVUjMiMxIzcxMCMzNzAjNyMw

 35. Magnus

  Ingemar Nordin #31
  Bra fråga. 70 procent av förbindelsens kapacitet mellan elområden ska upplåtas till elmarknaden. Vi måste inte exportera men oftast blir det export för Sverige har lägre priser på el än Danmark och Tyskland. Sverige fått dispens under 2021. https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2021/undantag-fran-lagst-70-procent-overforingskapacitet-for-2021/

 36. Munin

  # 29
  Du har rätt. Detta stämmer bra med när etanolvurmen pågick som mest i Sverige. Den produktionen i stor skala skulle krävt hela Sveriges åkerareal. Konflikten mellan att klara livsmedelsförsörjningen och att köra upp maten i bilarna var då mycket levande. Det finns en berömd bild där en kunnig bilreporter lastat en bil full med brödlimpor för att visa hur mycket mat, en full tank med etanol, skulle ta ifrån oss.

  Komplettera med att vissa politiska partier vill få till en övergång till ekologisk odling. Då faller skördeutbytet till 60-70 % av konventionell odling. Ett säkert recept för att åter få uppleva hunger och nöd. Oljeväxtodling i stor skala är heller inget att tro på. Växtföljdsproblemen är så stora att den grödan inte kan återkomma får ofta på marken man odlar.

  Det som nu är mycket intressant är om någon kunnig om förhållandena kan visa vad det är man idag använder för inblandningen pga reduktionplikten, hur stora kvantiteter det handlar om, varifrån dessa kommer och vad de kostar att köpa in. Uppenbarligen är det dyrt, eftersom det så starkt driver upp priserna på diesel och bensin, trots att de har någon form av skatteundantag.

 37. SatSapiente

  #13 I Nordin
  Brytpunkten för när det lönar sig med egen ö-drift närmar sig, speciellt med elprisets utveckling.
  En tänkt anläggning med säg 8 lastbilsbatterier (blybatterier), en 3-fas växelriktare på ett antal kVA, ett mindre 3-fas bensin eller dieseldrivet elverk och lite elektronik för att automatiskt starta elverket när endera belastningen på växelriktaren ökar eller när laddningen i batterierna sjunker för lågt. Kanske någon liten solpanel för att underhållsladda batterierna.
  Batterier och växelriktare sköter lågförbrukningen och generatorn går in när lasten blir större (elspis, vattenpump, elvärmepump etc.)
  Det borde gå att räkna på vid vilken nyttjandegrad av elverket som kalkylen går på plus.
  Det finns givetvis nackdelar, man måste vara relativt tekniskt kompetent för att sköta en sådan anläggning och leveranssäkerheten, havererar någonting är man utan el helt tills du eller reparatör lagat felet.
  Sen kommer nog din nuvarande elleverantör att ha invändningar, jag är osäker på om det ens är tillåtet att konvertera en elnätsansluten anläggning till ö-drift.
  Med nu befintliga solpanelsinstallationer som kompletterar en befintlig anläggning är ö-drift inte möjlig. Försvinner yttre nät spelar det ingen roll om solen vräker ned på dina solpaneler, du har ingen el ändå.

 38. Thorleif

  Simon

  Om Rasmussen i Köpenhamn betalar 1 kr/kwh till Malmö Energi när priset i Malmö varit 50 öre kommer bolagets konsumenter också att tvingas betala 1 kr! Simpelt och marknadsmässigt. Om inte deras kunder erbjuds billigare el av andra bolag! Men då måste de byta leverantör och kanske nät hela tiden. Är det möjligt? Oftast inte. El kan inte lagras och vi köper inte el som andra varor.

  Vad vi vill ha är stabila relativt låga priser baserade på långsiktigt hållbara investeringar. Beroende av gas eller olja från andra länder är inte strategiskt bra vilket var orsaken till att Sverige satsade på kärnkraft på 60-talet. Sedan kom energikrisen och kärnkraft blev inne och därför kommer den också tillbaka om förnuftet får råda.

 39. tty

  Apropå gaspriser kan man konstatera att de stigit även i USA där Putin inte håller i kranen. Anledningen är att efterfrågan ökat mer än tillgången. Efterfrågan påverkas i sin tur av övergång från kolkraftverk till naturgaskraftverk för att ”rädda klimatet”, och tillgången bromsas av att demokraterna saboterar utvinning och transport för att ”rädda klimatet”.

  Och att det inte bara är gaspriset som styr elpriset i Sverige framgår av att elpriset svänger i motfas mot vindstyrkan, så såvitt inte naturgaspriset är vindberoende så måste det finnas någon annan vindberoende verksamhet som spelar in. Undrar vad det kan vara? Det officiella Sverige står tydligen helt frågande inför fenomenet.

 40. Lasse

  #39 tty
  Gas priset styrs av efterfrågan i stor utsträckning. Svårt att lagra likt vindelen!
  Även USA gjorde sig av med självförsörjningen då Biden tillträdde. Innan dess klarade frackingindustrin av att leverera gas och olja.

  Ekot berättade om Norska regeringens svårigheter också på grund av elprisutvecklingen.
  Även de skickar ut sin el och ökade den kapaciteten nyligen. Ändå får Norska konsumenter tillbaka mer.

  Svenska statens reaktion , med 2000 återbetalning , är gjort för att kritiseras.

 41. Torbjörn

  Nu sitter ni återigen och klagar på att elpriserna är höga istället för att angripa grundproblemet.

  Problemet är 1,5-gradersmålet som vilar på en persons gissning om framtida havsnivåhöjningar.

  Koldioxidens roll har tonats ner genom årtiondena (egentligen sedan Arrhenius dagar) och vår kunskap om andra påverkansfaktorer har blivit bättre.

  Kunskapen om solens, molnens och oceanströmmars påverkan har ökat markant under satellit-eran.

  Det stora problemet är de justeringar som görs för att få temperaturerdata att matcha koldioxidökningen.

  De s.k. forskare som försöker dölja den värme som funnits historiskt borde skämmas eller t.o.m. ställas till svars för deras lögner.

  Ett annat problem är handeln med utsläppsrätter, vem tjänar på den?
  Det är inte vi konsumenter i alla fall.

  Som jag sagt flera gånger tidigare, vi måste våga ifrågasätta 1,5-gradersmålet

 42. tty

  #40

  Naturgas går bra att lagra i bergrum, och det görs i stor skala. Problemet är att i USA där lagren tömdes mer än normalt under köldknäppen i februari hann de aldrig fyllas helt före årets vinter, och i Europa väntade man med att fylla dem i hopp om att priserna skulle sjunka. Vilket de inte gjorde.

  Nu har Biden visserligen gjort helt om inför höstens val (dock inte när det gäller pipelines), men hål som aldrig blev borrade och borriggar som flyttades utomlands tar tid att ta igen.

 43. Göran J

  Sigge #4
  Eftersom Naturgas enligt EU inte skall klassas som förnybar enligt senaste uttalade från Miljöministern så kommer den att bli ännu dyrare.
  Vad jag känner till har vi i Sverige inga gaseldade kraftverk och skall naturligtvis aldrig bygga några sådana. Så Sigge du kan bortse från priserna på naturgas för Sveriges del.

 44. Lasse

  #41
  Ja du har rätt.
  Lyssna och lär: https://www.youtube.com/watch?v=IMH_K8IF-1s

  Jim Steele förklarar hur Stilla havets strömmar kan förklara jordens värmebalans.
  Det var en Flemming R som frågade om alternativ till CO2 förklaring i veckan-här är svaret.
  Just kopplingen till dessa strömmar är tydlig i dagens satellit mätningar.
  Jfr 1998 Januari med dagens januari 2022 här:
  https://climatlas.com/temperature/jra55_temperature.php

 45. gits

  Får jag ställa en fråga som nog många här inne finner naiv och simpel .
  Jo i regel har man ju som husägare två olika företag som ser till att man får el , ett som producerar och ett som distribuerar och det senare får ju betalt efter hur många KWH som jag förbrukar .Men då är fråga varför ska nätägaren ha betalt efter hur mycket jag använder ,för deras kostnad borde väl rimligen inte vara större om jag använder 2000 KWH istället för 1000 KWH för mig veterligen sliter det inte mera på ledningarna om jag ökar min konsumtion .Det rätta vore väl en fast avgift oberoende av efterfrågan på elen .

 46. Göran J

  Kan någon här berätta vad utsläppsrätter är och vem tjänar på detta?

  För mig är det lika obegripligt som att en dator kan stå och generera pengar (valuta) såsom Bitcoin?

 47. Thorleif

  Privata bolag kommer alltid att lagra så lite (gas och olja osv) som möjligt jmf med om staten tar ansvar. Energi är en kollektiv varu-nyttighet som är en av få som faktisk lämpar sig för statligt monopol (inkl kommuner).

  Tänk i termer av det ömsesidiga försäkringsbolaget som finansindustrin helst vill lägga beslag på därför att försäkringsägarna (nyttjarna) inte maximerar vinsten ständigt. Genom att vara lite mer konservativ med kapitalet står man starka i kris och samtidigt som man bara gynnar sig själva och inga andra. Den absolut smartaste lösningen som uppfunnits inom försäkring men som finansockrarna successivt förstör genom okunniga/korrupta politiker.

  Att energi-marknaderna går mot kaos är grundat främst i att EU-målet är federation (men det sägs förstås inte). Klimatpolitiken i Sverige styrs av EU och har gjort det från början i hög grad.

  EU’s nästa byråkratiska monster är Taxenomin. Jag tror på stor kritik och platt fall framöver. Praktik och teori måste vara konsistenta.

 48. # Thorleif 14 #

  I runda tal finns det 36 milj hushåll i Frankrike varav 11 milj använder gas för uppvärmning. Till för inte så länge sedan rekommenderade myndigheterna gas för uppvärmning. Nu har man vänt 180°, liksom man gjort med dieselbilar.

  Från och med i år blir det förbjudet att installera gas uppvärmning i nya bostäder liksom olje-och kolpannor.

  En ny bygglag, RE-2020, trädde i kraft i år. De nya reglerna gäller framför allt den nya bostadens energikonsumtion och beräknade koldioxidutsläpp, allt mycket teoretiskt utan anknytning till verkligheten och med många bisarra beräkningssätt. T.ex, det ges minuspoäng för treglasfönster om de sitter på en annan fasad än norr. I samband med ansökan om bygglov ska en så kallad energikalkyl bifogas. Normen anger en viss minimumisolering i golv, väggar och tak. Normen ligger lågt. Om isoleringen understiger normen blir det avdrag, men om isoleringen är bättre får man inga extrapoäng. Reglerna prioriterar olika slags tekniska installationer och uppvärmningssystem. Först beräknas hur mycket energi ett hus behöver för uppvärmning under ett år, och kom ihåg, ingen hänsyn tas till extra isolering. Därefter ges eller tas poäng beroende på de tekniska installationerna. Till sist multipliceras summan enligt hur huset värms upp. Med direktvärmande elradiatorer multipliceras med 2.4. Vid pelletseldning multipliceras med 0.4. Sålunda kan uppvärmning med direktvärmande elradiatorer aldrig bli godkänd oavsett hur lite el huset konsumerar i verkligheten.

  Undertecknad säljer trähus i Frankrike. Jag rekommenderar mina kunder att installera minsta möjliga pelletskamin och ange det som uppvärmningsform, men samtidigt dra ledningar till elradiatorer att installeras efter det att huset är färdigt och kontrollerat. Om kunden isolerar som jag rekommenderar, förbrukar han mellan 500 och 1 000 kWh för uppvärmning under ett år om boytan är 150 m². Skillnaden beror främst på fönsterkvalitet och ventilation. Jag rekommenderar också köp av en elgenerator för att hålla igång pelletskaminen vid strömavbrott.

  Länken härnedan visar ett enplanshus 8.40 x 21.60 m, 166 m² som konsumerar ungefär 500 kWh / år för uppvärmning med direktvärmande elradiatorer. Ägaren har installerat en privat elmätare endast avseende elelementen.

  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=684381648295522&set=a.1056697644397252

 49. Bo Adolfsson

  @43 Göran J
  Göteborg Energi driver sedan 2006 Ryaverket(261 MW el, 294 MW värme) som är ett kraftvärmeverk och drivs av naturgas via den ledning som går längst västkusten upp till Stenungsund. De planerar att ställa om till biobränsle med skogsråvara.
  Det fanns ett liknande kraftvärmeverk i Malmö som lades ner och nu har rivits och monteras upp i Vietnam. Förmodligen med svenskt statsstöd.
  Kraftvärmeverken har ju belagts med extra skatt, vilket hindrar den produktionen p s s som med kärnkraftverken.
  Den blev inte lönsam och marknaden bestämmer ju!
  Det är beklämmande att inte kraftvärmeverken utnyttjas!

 50. Thorleif

  #48 Lars Mellblom

  Tack för insikt i det franska energi-träsket. Som gammal alpin skidåkare från förr insåg man att landet hade mycket att lära av oss nordbor.

  God fortsättning också för affärerna Lars.

 51. Thorleif

  # 28 Magnus

  Betr kött kan vi nog diskutera kvalité för en stor mängd av det importerade. Har sedan länge slutat köpa t.ex tyskt och danskt pga växtkemi och tillsatser.

  Tyvärr funkar inte livsmedels-branschen som andra. Produktivitets-strävanden kommer alltid drabba mass-konsumenten. Inflationen och avkastningskrav i samhället styr.

  Arla exporterar samtidigt stora subventionerade överskott och rent dåliga produkter till bl.a 3e världen och förstör lokala marknader och produkter.

  Komplicerat javisst! Med fri företagsamhet och liberala regler växer företagen till slut till monopolister. Kanske behöver vi en återgång till det lokala även i andra sammanhang!

 52. Reduktionsplikten och utsläppsrätter. Vilka idiotiska påfund. Sigge kanske gillar dom.

 53. tty

  #45

  ”Men då är fråga varför ska nätägaren ha betalt efter hur mycket jag använder ,för deras kostnad borde väl rimligen inte vara större om jag använder 2000 KWH istället för 1000 KWH för mig veterligen sliter det inte mera på ledningarna om jag ökar min konsumtion ”

  Kanske inte för att just du ökar din konsumtion, men nätet måste ju dimensioneras efter hur mycket el som skall överföras i det. Dessutom så ökar ju transformerings- och överföringsförlusterna faktiskt som kvadraten av den överförda strömstyrkan.

  Så det är inte alls orimligt att nätavgiften är volymbaserad. Därmed inte sagt att nätavgifterna som sådana är rimliga. Det sätt myndigheterna bestämt att de skall beräknas på är oskäligt gynnsamt för nätoperatörerna.

  Och räkna med att den kommer att dra iväg riktigt kraftigt om sossarna får igenom att anslutningar till vindkraft till havs skall tas ut på nätavgiften. Det rör sig om tiotals om inte hundratals miljarder.

 54. sibbe

  För den som kan tyska:
  Zu gesund, um wahr zu sein?Forscher entdecken unbekanntes Riff vor Tahiti – und stehen jetzt vor einem Rätsel
  https://www.focus.de/wissen/zu-gesund-um-wahr-zu-sein-forscher-entdecken-unbekanntes-riff-vor-haiti-und-stehen-jetzt-vor-einem-raetsel_id_41670866.html
  —na, ja, was nicht wahr sein, darf nicht wahr sein.

 55. # Sigge 4 #

  Att elpriserna är höga i Frankrike har två enkla förklaringar. När kärnkraftsprogrammet planerades på 70-talet och kördes igång med full fart på 80-talet bestämdes att reaktorerna, förutom de allra första, skulle finansieras med kommersiella lån med en amorteringstid av 20-30 år. Elpriserna blev då höga när lånen amorterades. För att allmänheten skulle acceptera de höga priserna lovades att när lånen var avbetalda skulle elpriset kunna sänkas till ungefär hälften. När så nästan alla lånen var avbetalda beslutade den då sittande regeringen (Hollande?) att i stället behålla de höga elpriserna för att bekosta vindkraftsutbyggnaden. Vi blev alltså bedragna.

  Den andra orsaken är EU-avtalet om export av el till grannländerna, läs Tyskland.

  Presidentkandidaten Zemmour har på sitt program att sluta subventionera vindkraften, riva befintliga vindkraftverk, bygga nya kärnkraftsreaktorer och endast exportera el när Frankrike har ett överskott. Han säger rent ut att det inte är Frankrikes ansvar att rädda Tyskland från den självförvållade knipa de försatt sig i genom sin Energiewende.

  Sigge, du kan bli medlem i Zemmours parti Reconquête för att stödja en sådan handlingsplan. Medlemskap är öppet även för utlänningar.

 56. #22 Sigge

  ”Att elpriserna blir höga i Sverige beror ju på att Sverige exporterar mycket el.”

  … eller så är de höga för att Sverige skulle kunna exportera lite mer (till en marknad där priset är högt). Om alla ledningar ut var fyllda, vilket förhandlingsläge har en försäljare då …. köp till det här priset annars så… hmm,

  Ligger vi på max export idag (vilket vi inte gör) och elproduktionen ökat, så skulle priset sjunka.

 57. #23 foliehatt

  Ja, som som medlem i fakulteten så kan du nog författa vad som helst sätta en KTH-logga på. I 99.99% av fallen så publiceras naturligtvis det man författar i någon tidskrift, dels för att få spridning men kanske mer för att det då blir en punkt till på cv:t. Det finns/fanns många rapportserier som högskolor själva gav ut men att ha en publikation som bara gets ut vid den egna institutionen ger inte många poäng.

  Som du påpekar så verkar det alster som Söder m.fl. skrivit inte blivit publicerat av någon tidning eller ens fått ett nummer i någon egen rapport serie – kanske för att ingen var speciellt intresserade . Att skriva en sådan rapport och sen ladda upp den som en vetenskaplig artikel säger en hel del.

 58. Mats

  fel att drömma sig tillbaka till 80-talet med hög effektteckning i systemet, kan uppfattas som fusk med ”omställningen”, ska vara dyrt dyrt dyrt 25 TWh säkerställer vårt behov av e-bränsle i vätskefas flyg

 59. Sten Kaijser

  Tack Eilif,

  det skulle vara intressant att veta hur många dieselfordon det finns i världen och hur mycket de kör — för att inte tala om alla andra dieselmotorer som används för annat.

  Vad skulle en reduktionsplikt i hela världen innebära.

  (Eftersom Sverige ska vara ett föregångsland är väl tanken att ”hela världen ska reduceras” — eller? )

 60. tty

  #59

  ”Vad skulle en reduktionsplikt i hela världen innebära.”

  Massvält.

  Bara som ett exempel: i många länder med dåligt utbyggda elnät står ett dieselaggregat och tuggar vid foten av varje mobilmast.

 61. tty

  #57

  Och för att använda ett argument som ”den andra sidan” älskar att dra till med: det är inte peer-reviewat och räknas alltså inte.

 62. Lars Thorén

  #48
  ”166 m² som konsumerar ungefär 500 kWh / år för uppvärmning med direktvärmande elradiatorer”?
  Låter otroligt lågt. Det innebär väl att övrig el till hushållet bidrar till uppvärmning? Passivhus? Enbart min dator drar 140 kWh och värmer på ganska bra vid datorspelande. Med så låg elförbrukning borde man kanske flytta till Frankrike. Elpriset kan ju då vara ganska högt utan att man behöver oroa sig.

 63. Rossmore

  Break-through!

  Här bryter alltså mätvärdet för isvolymen (SMB) för Grönlands inlandsis det genomsnittliga värdet sedan genomsnittet 1981-2010.

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20220121.png

  Märk väl!

 64. Thorleif

  #35 Magnus

  ”. 70 procent av förbindelsens kapacitet mellan elområden ska upplåtas till elmarknaden. ”

  Vad betyder det du skrivit ovan?
  Menar du export?

  Utlandskablarna levererar inget annat än el! Elkablar.

  Kanske någon med exakta fakta kan förklara/bekräfta skyldigheten att erbjuda utländska köpare el beroende på vissa uppfyllda villkor?

  Är det 70% av maxkapaciteten eller av rådande utnyttjande etc?
  Förutsatt ett högre pris förstås.

 65. Sören G

  ”Risproduktionen i Thailand hotas av klimamatförändringarna” enligt Rapport som uppger att enligt Stockholm Environment så kan risproduktionen i Thailand vara utslagen i slutet av seklet. Både p.g.a. högre temperaturer och mer stormar och mer torka och mer översvämningar.

 66. Sören G

  I veckan som gick var det ett reportage i lokaltidningen om ”klimatrapportören” vid Hoburgs fyr, d.v.s. väderrapportören.
  Det som rapporteras är väl väder. Klimat är något som man beräknar i efterhand. Det nämndes att det finns en temp.serie vid Hoburgen från 1879.

 67. Bubo

  #46 Göran J

  Den enkla och korta förklaringen till vad utsläppsrätter är. Man ska komma ihåg att det inte är något nytt när det gäller koldioxid utan motsvarigheter har funnits i USA för svavelutsläpp och för fiske (fiskerätter).

  Grunden är att det finns någon resurs som är
  ”fri” att nyttja och därför tenderar att överutnyttjas, ex man utfiskar eller utnyttjar ex atmosfären som ”soptipp” för mycket. En annan förutsättning är att det inte ska spela någon roll vem som minskar sina utsläpp, det kan alltså inte användas för väldigt lokala problem, sker det utfiskning i bottenviken hjälper det ju inte om man minskar fisket på västkusten.

  Men för koldioxid kan det ju nyttjas. Istället för att alla kan släppa ut fritt så fördelar man ut rätter att släppa ut. På så sätt kan man begränsa hur mycket som släpps ut eller hur många ton fisk som fiskas.

  Vad är då fördelen med det? jo, att utsläppen kan minskas på ett ekonomiskt effektivt sätt.

  Säg att vi har 2 företag. Det ena (A) släpper ut 600 ton/år och det andra (B) 400 ton/år. Men folk klagar på utsläppen så man vill minska dem till total 800 ton/år. Det kan man uppnå genom att helt enkelt tvinga A (ex med ett tillstånd) att minska till 500 ton/år och B till 300 ton, dvs båda ska minska med 100 ton/år.

  Men nu råkar det vara så att det skulle kosta A 10 000 kr att minska sina utsläpp med 100 ton och för B kostar det 25 000 att minska med 100 ton dvs totalt skulle det kosta 35 000 kr att minska med totalt 200 ton.

  Men A upptäcker att de kan ju minska ytterligare 100 ton till en kostnad av 15 000 kr. Då vore det ju ekonomiskt bättre om A minskade med 200 ton (till 400 ton/år) och B inte minskade alls (kvar på 400 ton/år) eftersom vi då skulle få en minskning med 200 ton till en total kostnad på 25000 kr (10 kr+15 kkr) jmf med 35000 kr (10+25 kkr) om båda minskar 100 ton var. Men hur ska vi ge A incitament att göra den minskningen, det har de ju inte om de har tillstånd för 500 ton och hur ska vi få B att avstå från att minska utsläpp (det får de ju inte om de har ett tillstånd för bara 300 ton).

  Jo, genom överlåtelsebara utsläppsrätter. Säg nu att A får 500 st och B 300 st, dvs totalt 800 st (rätt att släppa ut totalt 800 ton). För varje ton man släpper ut måste man redovisa en utsläppsrätt. Chefen för A och chefen för B kommer då träffas och A-chefen säger: Ni kan få köpa 100 utsläpprätter av oss för 20 kkr. Han vet ju att han har 500 UR men kan klara sig med 400 om han minskar med 200 ton. De sista 100 (från 500 till 400) kostar honom ju bara 15 kkr att minska så kan han kränga dem för 20 så är det ju vinst på det. B-chefen funderar på det och konstaterar att det skulle ju kosta dem 25 kkr att minska själv men bara 20 kkr att köpa av A. A minskar 200 ton till 400 ton, har 500 UR och kan sälja 100 UR till B. B har bara 300 UR men köper 100 UR av A och kan redovisa dem.

  Deal. Det har uppstått ett marknadspris på utsläppsrätterna (i detta fall 200 kr/UR). Utbud och efterfrågan, de som kan minska utsläpp billigt bjuder ut, de som har svårare att minska efterfrågar. Grannarna klagar inte längre eftersom utsläppen minskade till 800 ton/år, samhället fick utsläppsminskningen gjord effektivt dvs att A gjorde all minskning eftersom de kunde göra det billigast.

  Givetvis måste man ju vara med på grundpremissen att grannarna har nån form av rätt det ska ske en minskning av utsläppen, men ställer man inte upp på den blir det ju ganska meningslöst att diskutera utsläppsrätter.

 68. JP

  Public Service sprider vilseledande information om Fukushima och vi betalar.

  ”katastrofen i Fukushima ledde till att över 18 400 människor förlorade sina liv eller klassades som saknade”.

  https://iallmanhetenstjanst.blogspot.com/2022/01/svt-vilseleder-grovt-om-fukushima.html

  Upplägget på reportaget är som gjort för att man skall luras att tro det var reaktorhaveriet och inte jordbävningen i Tohoku med efterföljande tsunami som ledde till dessa dödsfall/saknade.

  Har dagens journalister i MSM ingen yrkesstolthet kvar? Eller följer de bara order ifrån högre ort att misskreditera kärnkraften?

 69. Sigge

  #56 Johan Montelius

  Exportkapaciteten av el från Sverige och Norge har ökat mer än elproduktionen. Dessutom har elpriserna i länderna som Sverige exporterar till ökat kraftigt p g a ökade gaspriser.

 70. Sigge

  #55 Lars Mellbom

  Det där var en krystad förklaring till varför elpriserna i december var högre i Frankrike än Tyskland. Normalt brukar det vara tvärtom.

 71. Ulrich Wilhelmsson

  När el och dieselpriser skenar kan man tycka att regeringen borde meddela sin befolkning att det råder energikris. Varför lyfts inte detta upp i medier och på nyheterna kan man undra.
  När nu EU ansåg att Sverige måste öppna upp för en el-marknad kan man undra varför denna delades in i fyra områden. Tidigare har väl alla fått ta del av vattenkraft och alla har haft någorlunda jämnliga taxor. Det borde väl ändå vara så att först förser man sina medborgare med el med en taxa. Överskott exporteras med en taxa och blir man tvungen att importera så slås detta ut över hela landet och alla el-abonnenter.
  Den så kallade marknaden borde bara vara mellan länder där det också ska tas hänsyn till miljöpåverkan (liten påverkan = billig el. Stor påverkan = dyr el.
  Men som vanligt inom EU så är det för detaljerade nivåer och då tyvärr blir den lille konsumenten längst ner i värdekedjad drabbad.

 72. # 68 Sigge. Du kan ju skriva till miljöpartiet och säga att det är Putins fel att vi har dyr el. Då blir Per B glad. Miljöpartiet har det tufft just nu. Hoppas att dom får det ännu tuffare.

 73. Bubo

  #47 Thorleif

  ”Energi är en kollektiv varu-nyttighet som är en av få som faktisk lämpar sig för statligt monopol (inkl kommuner).”

  Då har du en väldigt säregen definition på en kollektiv vara. Normalt brukar man anse det var en vara där det är praktiskt svårt att utestänga någon från att nyttja den och att en individs nyttjande av varan inte påverkas av att någon annan nyttjar den.

  Typexemplet är ju försvar av ett lands gränser. Det betalas ju kollektivt eftersom det annars kan vara svårt att förhindra att någon boende inom gränserna skulle få nytta av försvaret utan att betala. Om jag bor i Avesta så påverkas ju inte mitt skydd av att det finns andra inom Sveriges gränser som också skyddas.

  Ett annat exempel skulle kunna var utsikt från ett berg. Det är svårt att utestänga andra från att nyttja bergets utsikt och min möjlighet att njuta av utsikten påverkas inte av att andra också njuter av den (inom rimliga gränser, på populära platser kanske det blir så).

  Landsbygdsvägar med gles trafik är väl också exempel, men energi är ju lätt att utestänga någon från (stäng kranen eller koppla från elkabeln) och om jag nyttjar en kWh kan ju inte du nyttja samma kWh.

 74. Argus

  Jag har kollat igenom ’artikeln’ som refereras till i #17. Jag anser att den är en pamflett som stärker en redan övertygad koldioxidhetsare, men som aldrig kommer lugna en användare som är beroende av hyggligt prissatt energi. Må det vara el, olja, gas eller ?

  Hur kan KTHs, Chalmers och Lunds logga platsa överst?!

  Inlägget är rätt långt ety jag citerar ett par stycken där tendensen blir tydlig, sorry.

  RUBRIK
  Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion?

  @#17

  Mitt spontanintryck är att detta inte är en ’seriös’ artikel som kan tjäna som grund för ett ställningstagande.
  Till att börja med är rubriken en fråga.

  ?

  Tror författarna att artikeln kommer en tveksam att bli säker på ja/nej?

  Första meningen i rapporten är:
  ’Efter flera år av stöd har sol- och vind-el blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och börjat konkurrera ut stora termiska anläggningar för elproduktion.’

  Jag anser inte att detta är sant. Ta bort subventionerna och låt de miljöfördärvande effekterna få ett pris (bypeng!?).

  Strax efter anför författarna:

  ’Centralt i detta är klimatfrågan. I Sverige kommer de stora klimatutsläppen från transporter och industr………… (jag avstår från resten av det stycket av platsskäl).’

  Således handlar det hela ursprungligen om koldioxidhetsen.

  Detta blir tydligare med raden av författare:
  tex Lennart S (nyligen i SvT), Kåberger (som stängde R2) och S Laestadius (som jag haft ’förmånen’ att lyssna till ett par ggr).

  Alla hetsar på i jakten på koldioxid.

  En nyckelmening man kan suga på:
  ’Men för att klara klimatmålen behöver elproduktionen byggas ut, och den tekniken är inte förenad med de långa ledtider som kärnkraften kännetecknas av.’

  Min tolkning är att de är nöjda med att ha förstört energipolitiken så pass att det blir omöjligt att parera en kollaps!

  OM man inte gör något/några av dessa åtgärder, närmast bör kallas spekulationer:

  Men tyvärr har spekulationerna lämnat spekulationsstadiet. Ta en titt på denna lista:

  ’Dessa ska då täcka den förbrukning som efterfrågas. Extra marginaler kan bestå av t ex:
  1. Gasturbiner. Kraftverk med låg investeringskostnad som kan drivas med biobränslen. Kan även drivas med vätgas som producerats och lagrats för industriell användning: [55] sid 99, [56]. 5000 MW kostar ca 1 öre/kWh (utslaget på all konsumtion); se beräkning i avsnitt 8.4.

  2. Flexibel elvärmeanvändning. Genom automatisk sänkning inomhustemperaturen med ett par grader kan effektbehovet minska med ett par tusen MW vid ansträngda situationer utan att komforten behör påverkas.

  3. Styrning av laddning av elbilar. Elbilarna behöver inte laddas när elen är som dyrast, dvs vid enstaka timmar med hög förbrukning. Ekonomisk styrning av elbilar görs redan i dag, bland annat i Oslo [57]. En möjlighet är även att elbilar kan mata tillbaka till elnätet, så kallat Vehicle-2-Grid, V2G. Ej så vanligt ännu, men tekniken diskuteras och har börjat testas [58]. Exempelvis är alla Nissan Leaf elbilar redan klara för V2G-tekniken [59]. I Sverige har vi för närvarande 5 miljoner personbilar [49]. Om vi antar att 1 miljon av dessa kan mata in 3-fas-el vid 230 V så blir det en total kapacitet om 11000 MW!

  4. Batterier hos konsumenter eller i elsystemet. I till exempel Finland använder Fortum ett batteri för att klara ett lokalnäts eltransport vid stormar och andra problem [60], men batterier där eller hos konsumenter kan också hantera både nationell balans och kapacitetsbrist i lokala nät. I
  Tyskland finns för närvarande över 160000 batterier i hemmen varav 60000 installerades under 2019 [61], och det finns inget som hindrar att man har denna teknologi även i Sverige.

  5. Mer biobränsledriven kraftvärme. Eller enbart mer effekt i kraftvä
  rmen (så kallad kondenssvans) som gör att mer el kan produceras då det verkligen behövs. Vid övergång till mer fjärrvärme och kraftvärme minskar också behovet av elvärme. Sweco har för energibranchen gjort en utredning [62] där det framgår att “Mer fjärrvärme istället för elvärme kan minska elbehovet för uppvärmning under årets kallaste dagar och ansträngda situationer i TWh-klassen och med flera tusen MW” och “Vid en större konvertering från elvärme till fjärrvärme minskar elbehovet för uppvärmning med 14 TWh per år”. I en presentation från konsultbolaget Profu [63] framgår att effekten från kraftvärme kan öka från 3 GW (2017) till 4 GW (2030).

  6. Mer effekt i vattenkraften. Med nya parallella turbiner i existerande vattenkraftverk kan effekten öka, även om det inte ger mer energi, och man behöver inte heller bygga ut orörda älvsträckor.

  7. Användning av pumpkraftverk. I Sverige fanns tidigare ett större i Juktan, och i dagsläget finns några mindre pumpkraftverk [64] så principen är möjlig. Tekniken är relativt vanlig i andra länder.

  8. Flexibel elanvändning för vätgasframställning. I Hybrit-projektet ska vätgas som producerats från el användas i ståltillverkning. Med hjälp av vätgaslager kan elanvändningen minska vid hög förbrukning utan att störa stålproduktionen [48]. Vad som diskuteras är att ha vätgaslager för några dagars behov.

  9. Import. Ofta det billigaste alternativet, och potentialen är stor. Ju större elnät vi har i Europa, desto större är sannolikheten att det finns tillgänglig effekt att importera. Utmaningen med förslagen 1-8 ovan är att de måste ha lägre kostnad än import på en konkurrensutsatt marknad som den svenska.

  Det finns alltså många sätt att balansera elnätet.’ Slut citat.

  De flesta av dessa alternativ tror jag har behandlats på KU. Alt 1 är väl det som förefaller realistiskt, de andra mer/mindre utopiska. Batterier??
  Eller förstås bortkoppling (har väljarna fått säga sitt om bortkoppling?).

  Tyvärr Lennart S (nyligen i SvT), Kåberger (som stängde R2) och S Laestadius, jag litar inte en sekund på att ni är de ingenjörer som kan ställa tillrätta.

  ’Dagens energi….’

 75. # Sigge 69 #

  Nu gällde min kommentar inte specifikt december 2021, utan mer generellt.

  I slutet av 2021 var 17 av landets 56 reaktorer ur drift. Två stoppades p.g.a tekniska problem. De övriga var nedstängda för underhåll. Att det var så många samtidigt berodde på utegångsförbuden och komplicerade nya arbetsrutiner 2020 och 2021 på grund av Covid-19. Arbetet med underhållet hanns helt enkelt inte med. På grund av nedstängningarna blev det effektbrist och el importerades.

 76. Evert+Andersson

  #29 Eilif?Hensvold

  En sak ur minnet och jag hittar inte tillbaka, men för nåt år sedan såg jag en video som diskuterade frågan om att odla energigrödor till fordonsbränsle.

  Kalkylen utgick från normal trafik på en engelsk motorväg med normal fart och avstånd mellan bilarna.

  Resultatet var att det krävdes 8 kilometer bred odlingsyta längs motorvägens vardera sida för att odla den mängd som erfordras.

  Låter det rimligt? Jag vet inte, men tyckte då lät trovärdigt. Men ogenomförbart.

 77. Gunnar Strandell

  JP #67
  Jag undrar om det är en slump att public service i radio och TV drar fram udda nyheter och personer som är kritiska till kärnkraft och slutförvar veckan innan regeringen sagt att de kommer med ett beslut.

  I måndags var det en person vid Riksgälden som ansåg att SKB inte tagit tillräcklig höjd för eventuella kostnadsökningar.

  På fredagen var det en person som varit anställd vid Strålskyddsmyndigheten som menade att regeringen inte ska ta beslut om den inte är helt säker på utfallet. Av någon anledning flaggades också för att personen numera är chef på Scania trots att jag vet att det bara är kommunikationsavdelningen som för uttala sig för Scanias räkning.

  Och idag kommer Fukushima upp igen.

  För mig verkar det som att journalistiken drivs av en kärnkraftskritisk agenda där alternativa fakta är helt OK.

 78. Magnus

  Thorleif #51
  Jag är inte så insatt i kött och spannmålsmarknaden. Nämnde det som en jämförelse men det kanske finns bättre om hur man ska gynna sin hemmamarknad. Sverige har exceptionellt bra förutsättningar för att producera billig el. Jag tycker att har man haft en bra tillgång, låga priser jämfört internationellt som gynnat landet så ska man inte byta det till nåt sämre bara för att EU säger det. Jag fattar inte hur politiker tänker. Ska vi realisera bort järnmalmen också? Är det att det ska vara solidariskt att alla får lika höga priser? Järnmalmen förädlas för att få högre priser. Svensk el har hög kvalitet men det får vi inte betalt för. Ska vi vara så altruistiska att vi bjuder dom på billig el med hög kvalitet? Östra Danmark behöver svängmassa, frekvensstabilitet. Det betalar de inte för. De har mycket skräp-el i form av vindkraft.

 79. Magnus

  Thorleif #64
  Det är kapaciteten i ledningen det gäller. Om ledningen kan leverera 1000 MW så ska marknaden ha tillgång till 700 MW. 700 är det som måste finnas i ledningen. Varje timme. Sverige kan göra motköp. Men det gillar inte EU. Då sätts väl marknaden ur spel antagligen. Jag tror motköp innebär att om Dk/De tömmer oss på el så vi inte kan förse oss själva så kan SVK köpa från Lettland för dyra pengar och sen avtar importen. Högsta importpris sätter priset i hela elområdet och då tömmer inte Danmark oss på el längre. Eller att vi köper vår egen export-el till dyrt pris i samma ledning som vi exporterar? Den dyraste importen sätter priset i hela elområdet därför får vi så stor skillnad i pris. Normalt sätter lägsta priset. Men inte med el.

  Tycker SVK ska ge en utförlig detaljerad rapport varje vecka på sin hemsida vad som orsakat elpriset i olika områden och det i detalj. Varifrån importerade de och till vilket område. Varför blev priser som de blev. Vi har rätt att veta det. Vi betalar ju för böveln för hela deras verksamhet och elpriset som stigit enormt.

  Det är mycket kryptiskt skrivet på SVKs hemsida och det verkar inte att vi ska veta i detalj hur det fungerar. Ge oss praktiska exempel löpande om de vill vi ska veta. Annars kan det bara tolkas som att de vill vi ska sväva i okunnighet. Det är ju mycket aktivister som placerats där senaste valperioderna.

 80. Håkan Bergman

  Magnus #79
  Det är rätt komplicerat, ändå undrar jag om man verkligen insåg hur det skulle bli i ett Europa med mycket intermittent el, som vi har idag, när man skapade systemet.
  https://www.nordpoolgroup.com/trading/
  Det borde införas nån form av böter för länder som inte håller en lägsta nivå för planerbar produktion. För DC-kablarna kan man sätta ett tak för hur mycket flödet får variera över en timme, ramping se länken.

 81. Thorleif

  # Bubo

  Tack för dina synpunkter. Jag tycker det är en aningen inskränkt definition men ok.

  Jag skrev med flit just VAROR. Du relaterar eller tänker kanske mer på TJÄNSTER. Vägar kanske ska ses mer som nyttjande av tjänster än varor. Jag tror man också för se till landspecifika skillnader. Sverige är stort och glest och att använda flera privata ägare av mindre vägar än våra Europavägar förefaller dumt.

  Tillgång till mark (allemansrätt!)handlar mer om äganderätt i sig vilket jag inte syftade på.

  När det gäller el gäller att varan eller slutprodukten är unik och ej möjlig att tillverka i andra former. Bara tillverkningssättet och distributionen kan skilja sig. Men alla måste vi ha samma unika vara varje dag. Därför en kollektiv nyttighet. Du har dock rätt i att ett formellt rekvisit inte är uppfyllt (icke exkluderbarhet) men det viktiga är inte att vissa har gjort en definition utan hur vi allmänt tänker om varan/tjänsten.

  Om monopol ur Nationalencyklopedin:
  ”marknadsform som kännetecknas av att det på en marknad endast finns en säljare samt att det inte finns några näraliggande substitut till monopolistens produkt”

  När man avreglerade elmarknaden hänvisade man till konkurrens. En monopolist, även en naturlig sådan, tenderar att slöa till vilket är monopolets största problem. Ett oligopol som idag (ex vindkraft) har inte löst detta problem tror jag (kundnytta). Varans karaktär gör samtidigt att regelverket är omfattande och infrastrukturen komplicerad och dyrbar med höga inträdeshinder (ex vindkraft). Här söker vi väl stordriftsfördelar vilket talar för få leverantörer. Rent strategiskt känns inte heller utlandsägande optimalt.

  Att vi sedan låter lokala företag, t.ex kommunala sköta försäljning till medborgarna via lokala nät är mer sekundärt här.

 82. Thorleif

  #Magnus

  #78 Håller med absolut.

  #79 Menas det att av det som levereras ut på en (utlands)-ledning a) totalt måste uppgå till 70% av tot kapacitet och b) att denna leveransvolym måste kunna köpas av vem som helst, (t.ex utlänningar), och inte exklusivt till förutbestämd köpare typ vk-avtal. Denna volym-kapacitet beräknas timme för timme!

  Så därför klagar t.ex norrmännen nyligen då deras ledning till oss hade lägre volym än kravet ovan? Mao är problemet just utlandskablarna och det är alltså bara dessa du tänker på här?

 83. tty

  #65

  Apropå att risodlingen i Thailand skulle slås ut av högre temperaturer så är det noterbart att ris odlas i stor skala i Punjab, Sind och Khuzistan, områden där temperaturerna regelbundet går över 50 grader.

  Och dit är det en god bit än, monsunområdena i sydostasien är inte extremt varma, temperaturrekordet i Singapore (37 grader) är t ex en grad lägre än det svenska rekordet (38 grader).

 84. Thorleif

  #Magnus

  #78 Håller med absolut.

  #79 Menas det att av det som levereras ut på en (utlands)-ledning a) totalt måste uppgå till 70% av tot kapacitet och b) att denna leveransvolym måste kunna köpas av vem som helst, (t.ex utlänningar), och inte exklusivt till förutbestämd köpare typ vk-avtal. Denna volym-kapacitet beräknas timme för timme!

  Så därför klagar t.ex norrmännen nyligen då deras ledning till oss hade lägre volym än kravet ovan? Mao är problemet just utlandskablarna och det är alltså bara dessa du tänker på här?

  Får kolla med länken till Nordpool Trading eftersom detta blev plötsligt extra intressant pga stora skillnader i priser vid gränshandel. Var/när/hur sker ett affärsavslut mht till flödet. Köper man inte via Nordpool för omedelbar åtkomst liksom detsamma utanför börsen (men med inrapportering?)? Så hur och var sker avräkningen av en affär? Alla affärer måste avräknas/avstämmas mot ett flöde.

  Om en norsk kund vill köpa el till bra pris måste det mao garanteras att det finns s.k ”market makers” som säljer minimikvantitet (upp till de 70% på kontinuerlig basis förutsatt konkurrensmässigt pris). Är efterfrågan från utlandet felprissatt (för lågt) gäller förstås inte kravet på 70% tolkar jag!

 85. Simon

  Tack tty, du är en klippa på att förmedla kunskap. Liksom så många andra på denna fenomenala sajt.

 86. Thorleif

  Nordpool måste mao ha tillgång till avläsning av fysiska flöden hos varje ansluten kund samt vid nät och kabel-gränser. Jag antar att det är SVK med nätansvar som stöder handeln med avstämningsdata. (Jmf VPC eller internetflödet av paket).

  Inom värdepappershandeln är avstämning/clearing lättare då transaktionerna med underliggande värdepapper är digitalt momentan i jmf med ett större el-flöde, eller…? Skulle vara intressant att veta mera.

 87. Bubo

  #81 Thorleif

  Litet osäker på vad du menar, men tolkar det som att du anser att monopol är lämpligt på vissa varor. (skillnaden mellan varor och tjänster är ju litet flytande, kulor och krut är ju varor som används producera en tjänst, försvar, för att återknyta till tidigare inlägg). Därav den ökade tjänstefieringen som blivit på många områden. Vissa fjärrvärmebolag säljer ju inte värme (kWh) nuförtiden utan inomhuskomfort (inomhustemperatur).

  Hursomhelst, det finns ju många varor som är vad som kallas homogena dvs de är väldigt likartade oavsett producent. Om vi tar några exempel ur livsmedelsbiten (som ju också är något vi behöver varje dag) så till exempel mjölk, potatis, ägg, morötter. Det kan man ju se bland annat se på att reklam för dem sällan rör själva produkten utan mer hur det tillverkats (närodlat, frigående, ekologiskt etc) Jag förstår inte riktigt varför de just därför skulle vara lämpliga varor för monopol. Tvärtom brukar ju en homogen vara ligga som ett av grundvillkoren för perfekt konkurrens. Det får du gärna förklara för jag tycker inte det är självklart.

  Inom energi finns det ju ett område som är naturligt monopol och det är ju elnät men det kan man ju förstå då det vore dumt att dra fram flera parallella ledningar till mitt hus för olika företag. Jag vet faktiskt inte varför inte elnät är statligt/kommunalt ägt på regionnivå. Fjärrvärme tror jag inte formellt är styrt men det har ju också drag av naturligt monopol (själva rörledningarna). Men själva elen är jag inte övertygad om varför den skulle behöva vara ett monopol.

 88. Robert Norling

  Miljöpartiet överskattar våldsamt sin egen betydelse för klimatet. Men partiets förmåga att ställa till elände för vanligt folk kan knappast överskattas.

  Rubrik från Bulletin och en läsvärd ledare.

  https://bulletin.nu/skogkar-promillepartiet-de-grona?fbclid=IwAR2BuvOOmyp3JR1AapnXbRxUdsTGpxIAoeoyU8Ug3A9DmMFNMshDl3-Zb9Q

 89. Fredrik S

  Sören G, tty #65, 83

  Nä, höjda temperaturer är nog inte ett problem. Ris odlas ju tex även i Texas och Kalifornien med högre temperaturer än i Thailand.

  Men Stockholm Environment gissar nog att jorden riskerar att brinna upp om 80 år.

  Kanske förhållandena i Thailand är bättre för risodling om 80 år?

  Fast jag bara gissar precis som SE får gissa om det motsatta i TV. De helgarderar sig med allt dessutom

 90. Håkan Bergman

  Robert Norling #88
  ”Det får en piss i Mississippi att framstå som en tsunami.”
  Den får jag öva på.

 91. Lars-Eric Bjerke

  #30 SatSapiente

  ”Vätgasen används främst som kylmedium i kraftverkens generatorer där den används för att kyla elgeneratorernas rotorer.”

  I generatorerna är vätgasen bara kylmedel och förbrukas inte. Förbrukningen går till dosering av vätgas för att undertrycka syrgasbildningsreaktionen i reaktorhärden vid neutronbestrålning av vatten. Detta för att minska korrosionen.

 92. Simon

  #88 Robert

  Den var bra. Miljöpartiet saknar sannerligen såväl konsekvenstänkande som sjukdomsinsikt. Jag råkade titta på ett inslag jag fick mig mailat av en bekant som handlade om just miljöpartiet. Här talar vi om en mycket sevärd och stundtals humoristisk totalsågning av detta till synes fullständigt galna parti.

  https://www.youtube.com/watch?v=hVOrCRyUVRM

 93. Magnus

  Thorleif #84
  Sverige är skyldig att leverera 70 procent av utlandsförbindelsens kapacitet till marknaden. 30 procent kan vi behålla för egen del alltså välja att inte skicka in i ledningen om det finns brist i landet. Nu har vi haft mycket brist i landet eftersom elpriset blivit högt. Orsaken till höga priset beror på kravet att vi försöker fylla ledningens 70 procent och att det då blir brist lokalt i SE3 och SE4. Kärnkraften finns inte längre så vi alltid kan exportera till alla Sveriges hörn. Då får vi importera lokalt från andra länder som t.ex. Lettland till små hörn. De i sin tur som fått brist importerar från Ryssland med höga kolkraftspriser. Högsta pris bestämmer pris i elområde så vi importerar ryska gaspriser via Lettland. Det är det som ändrats sen reaktorn i Ringhals lades ner. Tipping point i elförsörjning är nådd. Och det visar sig i elpriset.

 94. Sören G

  Jag såg ett TV-program i går där Simon Reeve besökte Cornwall. Det var en hel del prat om klimatförändringar. Lokala ortsbor sade sig ha märkt av klimatförändringarna genom ökade stormar och översvämningar.
  Många av reportage i TV där lokalbefolkning intervjuas påstås det att man märkt klimatförändringarna genom ökade extremväder. Tillgänglig statistik visar dock ingen sådan ökning.
  Den senaste tiden med omväxlande kyla och mildväder påstås också bero på klimatförändringar som sägs bero på utsläpp från fossila bränslen. Bl.a. har renarna svårt att hitta mat när snön omväxlande töar och fryser. Jag minns dock att samma sak hände vissa vintrar på 60-70-talen.

 95. Ska snart ut på en cykeltur. Vädret är ovanligt människovänligt idag, för att vara januari. Förbrukar inte så mycket el idag. Sol och just nu noll grader. Det sk klimatnödläget lyser med sin frånvaro. Om man inte har miljöpartiets glasögon på sig.

 96. Lasse

  Sören G, tty #65, 83
  Risodlingen i Thailand om 80 år.
  Kul att vi på nyhetskvarten fick nyheter om detta 😉
  Det börjar bli komiskt!
  En reporter vill åka på semester och ta hem något som betalar den. Svårare än så är det inte!
  Vi får allt bättre mattillgång:
  https://ourworldindata.org/food-supply
  Ris likt alla andra produkter ger allt större skördar:
  https://ourworldindata.org/crop-yields
  Kanske tack vare solen och CO2 🙂

  Fast det hade varit gott med en resa till värmen som bekostades av SVT. Marocko i går Thailand idag vad skall vi få nästa gång?

  #95 Cykla försiktigt , det brukar vara halt vid nollan.

  Klimatnödläget upplevs i elpriser här söderöver.
  Blir ni inte vinnare när regeringen belönar norrlänningar och bundna elprisköpare!

 97. Munin

  # 29, 59

  Ni tar upp transportsektorns energiförsörjning och där den s.k. reduktionsplikten håller på att leda oss i fördärvet. Det finns direkta paralleller till vår elförsörjning där ett haveri redan uppstått med skyhöga elpriser som följd.

  Båda bottnar i att tvinga oss att använda s.k. förnybar energi, som är mycket dyr, när alla direkta och indirekta kostnader beaktas. En del som det talas tyst om är de omfattande miljöskador den ger upphov till. Sådana miljöskador i Sverige är den omfattande skövling, som vindkraften gör av landets mest opåverkade och ursprungliga naturmiljöer. Då nu detta blivit uppenbart och många lokala proteströrelser växer fram, har nästa steg blivit att vindkraften nu ska ut i havet. Det är nästa stora miljöförstöring, som i så fall inleds. Havsmiljön blir nästa offer på klimathysterikernas altare.

  Många av biodrivmedlen har samma mörka baksida med det allvarliga tillägget att de också kan leda in oss i livsmedelsbrist och hunger i världen. Det är därför det är så viktigt att detta område blir föremål för en ingående och fortlöpande granskning. Nu skenar också drivmedelspriserna i Sverige och visar oss att det är allvarligt fel någonstans även på det politikområde.

  De skenande drivmedelspriserna är givetvis en direkt effekt av att det är brist på drivmedel. Dock inte den del som har ursprung i olja utan den del som ska tvingas in genom reduktionsplikten.

  Vad är det då hysterikerna vill tvinga in i våra drivmedel? En kort genomgång pekar ut råvaror till etanol (sockerrör, majs, soja, spannmål) och till biodiesel (palmolja, palmfettsyradestillat, slaktavfall, raps, majs, soja, råtallolja, även naturgas finns med i bilden).

  De som är inne i branschen vet givetvis, vilka råvaror det är brist på och hur mycket de stigit i pris och var den avgörande flaskhalsen finns. Det kan dock finnas läsare av denna blogg, som också har kunskaper om detta.

  Paralleller till elmarknaden är att vi vet att genom framtvingad nedläggning av kärnkraft i Tyskland och Sverige har vi fått elbrist och skenande elpriser och där rysk gas är det som på marginalen räddar elförsörjningen. Priset på naturgas blir givetvis därefter. Samma är det på drivmedelsmarknaden, men är det någon som kan peka ut vilka råvaror, som det är mest kritiskt att få tag på? Där bör också finnas kraftiga prisuppgångar!

 98. Adepten

  #74 Argus
  Dock en Pamflett med mycket stor genomslagskraft för att driva igenom en grön agenda mot kärnkraft, framställd av namnkunniga professorer med hjälp av en stor mängd referenser. Det krävs stor möda att ifrågasätta alla delar i detta dokument.
  Jag konstaterar dock att i den sista meningen i kapitlet – C3. Uppskattningar om risk för effektbrist i Sverige i framtiden – har de lagt in en brasklapp med texten ”Självklart är detta ingen ’sanning’ om hur framtiden ser ut, eftersom allt som har med framtiden att göra är osäkert” 😉

 99. Argus

  I mina ögon är pamfletten en provkarta på alarmistsidans hållning, som är en blandning av tyckanden och utopiska fantasier karakteriserat av avsaknad av kalkyler.

  De börjar med att hävda att ’förnybart’ är ekonomiskt konkurrenskraftiga (!?)

  ’Efter flera år av stöd har sol- och vind-el blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och börjat konkurrera ut stora termiska anläggningar för elproduktion.’

  Tjo flöjt. Och så tar de upp Solceller!!

  Ta sedan listan på ’extraeffekt’ när det behövs:

  1 Gasturbiner, mja, kanske den mest realistiska.
  och också alternativ 8. Import (kolbaserat? eller gas?)

  Resten känns inte realistiskt: kallare hemma med behållen komfort(?), Vehicle-2-grid (!) Ytterligare en innovation? Flexibilitet med h2 framställning? Låt Hybris falla i glömska! Så fort det går.
  Pumpkraftverk? Juktan har vi behandlat här. (Och pumpförsöket på Kanarieöarna gick inte heller, trots förhållanden som föreföll idealiska.)
  Och sen: parallella turbiner i befintliga vattenkraftverk! Ja, men det låter ju fantastiskt! Varför har man inte kommit på det för länge sedan?

  Vi behöver förnuftiga personer som fattar förnuftiga beslut och som kan räkna, dvs ingenjörer.

  Det var ironiskt menat när jag skrev att jag haft ’förmånen’ att lyssna till S Laestadius.

  Särskilt ont gör det när de verkar NÖJDA med att de skapat en så problematisk situation att vi inte kommer ha tid att bygga ny kärnkraft.

  Varken han eller de andra skulle jag lita på 1 s.

 100. Håkan Bergman

  # 98-99
  Och LCOE tar man från Bloomberg New Energy Finance. Bloomberg är en tung investerare i ”förnybar energi”, alltså inte bättre än att lita på siffror från nån storägare av kolgruvor. Men ägarna av kolgruvor är säkert tacksamma för hjälpen dom får i kampen mot kärnkraften.

 101. Ulf

  Det tycks inte finnas någon som kan förklara hur export och import av energi fungerar mellan länderna.
  Jag kan dock konstatera att när el är dyrt i Sverige så importerar vi. När el är mycket billigt så exporterar vi. Det rimmar väldigt illa med att Sveriges energipriser skulle ha något med gaspriset att göra ifall vi varit självförsörjande och sluppit import eller sluppit köra Karlshamn. Givetvis påverkar nedläggningen av kärnkraften enormt i södra Sverige. Man måste vara bra korkad om man inte tror det finns ett samband mellan 4 nedlagda kärnkraftverk och elpriserna i södra Sverige.
  Och dessutom är priserna höga när det inte blåser. Gas? Sure.

 102. Simon

  Nu är det ett par centerpartistiska politiker som har ett fullständigt snurrigt inlägg om att vi inte ska ha kärnkraft för att det är farligt om det blir krig. Man verkar inte tänkt färdigt här eller tror man verkligen att en eventuell krigshändelse inte också skulle påverka annan elproduktion? Dessutom har jag svårt att se varför en eventuell angripare inte bara helt sonika skulle kapa ledningarna.

  Eller är det kanske helt enkelt så att argumenten emot kärnkraft börjar tryta, därav de allt fler märkliga utspelen?

  https://www.di.se/debatt/debatt-karnkraften-gar-inte-att-lita-pa-i-krig/

 103. #Lars Thorén 62#

  Naturligtvis bidrar olika elektriska apparater till uppvärmningen av huset, men det viktigaste bidraget är många stora fönster med fönsterluckor på södersidan. Visserligen är ett fönster alltid förlustkälla när det är kallt, men å andra sidan får man mycket solvärme på dagen som delvis lagras i det välisolerade betonggolvet.

  Kunden har också varit smart på så sätt att han byggt ett tak över terrassen av glesa snedställda brädor med en sådan vinkling att solen lyser igenom taket på vintern, men inte på sommaren.

  ”Elpriset kan ju då vara ganska högt utan att man behöver oroa sig.” Just det argumentet använder jag när jag försöker övertyga mina kunder om att isolera väl, men inte installera ett dyrt och komplicerat värmesystem, som dessutom nästan alltid blir kraftigt överdimensionerat.

 104. Ulf #101,

  ”Det tycks inte finnas någon som kan förklara hur export och import av energi fungerar mellan länderna.”

  Nej, det verkar vara en lite märklig ”marknad” när det är den som säljer för högsta pris som kan sälja. I normal konkurrens så försöker man väl bjuda under varandra så att den som säljer billigast vinner?

 105. Det har talats en hel del om gas här ovan. Europa visar även på detta område att man duktig på att skjuta sig själv i foten genom politiska beslut, d.v.s att inte tillåta utvinning av skiffergas. Sådan finns i stora mängder bl.a i Polen och Frankrike.

  ”According to the 2013 energy study by Germany’s Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), technically recoverable shale gas reserves in Europe amount to 14 trillion cubic metres (tcm), and exceed Europe’s conventional natural gas reserves – estimated at 5.2 tcm. Poland and France have the largest estimated shale gas resources in the EU.”

 106. Thorleif

  # 93 Magnus

  ”Orsaken till höga priset beror på kravet att vi försöker fylla ledningens 70 procent och att det då blir brist lokalt i SE3 och SE4. ”

  yes om efterfrågan på svensk el hela tiden finns pga prisskillnaden (vi bortser från leverans på fasta löpande avtal etc).
  Så hur stor kapacitet har kablarna i relation till normalproduktion eller normaltillgänglighet av el (exkl vk t.ex) i t.ex SE4? För att förstå hur den brist du pratar om ska uppstå?

  Om vi begränsar oss till Nordpool-affärer och förenklar så vänder sig en utländsk köpare dit och lägger order, låt oss säga upp till 60% av kabelns kapacitet med leverans inom timmen. Priset är högre än vad säljaren får i Sverige varför ordern går igenom. Inga andra orders kommer under timmen och inga motflöden tillbaka till Sverige finns. Kapaciteten utnyttjas då till 60% och alla är nöjda (förutom att priset gått upp i Sverige).

  Kommer det under samma leveranstimme in ytterligare danska köporders på säg 20% (totalt volym = 80%) till högre relativpris så kan man dels konstatera att säljaren är skyldig att sälja/leverera endast halva förfrågan (10%) medan resterande 10% hellre säljs för samma pris (gällande matchande marginalpris) till kunder i Sverige.

 107. Thorleif

  # 101 Ulf

  När priset i Sverige drivs ner kraftigt beror det på att vk går för fullt. Det kan innebära problem med avsättningen av all vk-el vilket påverkar risken gör frekvens-obalanser och då vk-verken inte kan styra sin produktion kortsiktigt dumpas ev elen både inom och utom landet. Problemet ökar eftersom både Tyskland och Danmark har vk i stor omfattning. Självförstärkande med kraftiga svängningar i priset som följd.

  Sambandet med gaspriset i Europa kanske inte är direkt men jag förutsätter att det ute i Europa kan substitueras mellan gas och el inom olika verksamheter. Blir gas för dyrt kan man på vissa håll byta till el antar jag. Om gas är vanligt för uppvärmning kanske villor m.fl även nyttja t.ex elpatron?

  Denna senaste kris handlade om oväntat hög efterfrågan pga köldknäpp och att flera aktörer låg fel i sina el- gas-positioner på marknaden t.ex.

 108. Thorleif

  # 104 Ingmar

  Det handlar om ”köparens eller säljarens marknad”! När marknaden faller snabbt ”skriker alla SÄLJ” där köparna dominerar/bestämmer priset medan tvärtom under det motsatta. En normalmarknad har sedan mindre svängningar med samma kortsiktiga fenomen som växlar beroende på intresse!

 109. Göran

  Den gas Ryssland säljer har ett kontrakterat pris. Således ingen hux flux höjning av det priset. Den mängd gas Ryssland ska leverera är kontrakterat. Ryssland levererar 10 % mer än kontrakterad mängd. Den mängden säljs vidare till ett högre pris.

 110. Lasse

  #109 Göran
  Intressant eftersom vi som köper el betalar rörliga priset som speglar gaspriset på den 10%.

 111. Thorleif

  # Göran

  Ja Tyskland har t.ex långa kontrakt men vi vet väl inget om vad det säger om volymer och andra förutsättningar? Finns det t.ex begränsningar per tim, dag, vecka etc?

  Låt oss inte glömma bort att den fysiska marknaden numera fått en extremt stor derivat-marknad som ibland kan ställa till det. De finansiella marknaderna med olika börser har växt enormt inom olika branscher och i synnerhet inom energi i Europa där Holland sedan länge tagit täten.

 112. Thorleif

  Gas kan lagras till skillnad från el.
  Läste att Gazprom dragit ner på sina lager i Europa (Tyskland) under köldknäppen. Kanske var det till förmån för tyskarna etc? Ändå är deras lager väldigt små jmf med Europas egna gaslager som denna vinter inte nått upp till normalnivån. En djupare köldknäpp driver förstås upp priset så här tidigt på vintersäsongen (dec). Men bara till mindre del. Här fanns andra skäl vilka misstänktes bero på att flera aktörer ”legat fel i marknaden”. Till detta lades allmänt förhöjd efterfrågan även på el efter att Corona-restriktionerna lättades på flera håll.

  När det gäller vädret har vi kunnat se att östeuropa Ryssland/Ukraina osv nu en längre tid haft betydligt kyligare väder än vi i väst. Det torde ha påverkat el- och gasbehovet där.

 113. Lars Cornell

  #102 Simon. Det Rickard Nordin (C) och Daniel Bäckström (C) visar upp är rena stolleprovet.
  Det säkraste kommer troligen att vara småskalig kärnkraft som kan ligga nära konsumenten.
  Vill någon skada Sverige är det lättast att skjuta sönder några ställverk.

 114. tty

  #99

  ”parallella turbiner i befintliga vattenkraftverk! Ja, men det låter ju fantastiskt! Varför har man inte kommit på det för länge sedan?”

  Det har man. För länge sedan. Ofta på 1980-talet då vattenkraften övergick från baskraft till reglerkraft ovanpå kärnkraften.

  Några exempel

  Harsprånget hade 3 turbiner med 330 MW effekt när det byggdes. Nu 5 och 985 MW.

  Messaure två turbiner och 280 MW 1957 nu tre och 446 MW

  Dock finns det utrymmesbegränsningar och gränser för hur mycket vatten man kan släppa ut i älven nedströms. Och mängden vatten i magasinet uppströms är tyvärr inte heller obegränsad.

  Men sådana detaljer behöver inte en rättrogen ”forskare” hänga upp sig på. I USA publicerades en studie som påstods visa att sol vind och vattenkraft kunde uppfylla alla energibehov, som förutsatte just att vattenkraftverk hade oändligt många turbiner, kunde reagera oändligt snabbt och kunde släppa ut obegränsade mängder vatten. När ett antal andra forskare vågade sig på att ifrågasätta resultatet hade han dock ett effektfullt motargument. Han stämde dem för ärekränkning:

  https://www.climatedepot.com/2017/11/03/global-warming-alarmist-sues-scientists-saying-academic-critiques-of-his-work-are-defamation/

 115. tty

  #113

  ”Vill någon skada Sverige är det lättast att skjuta sönder några ställverk.”

  Egentligen borde jag nog inte skriva det här, men det är mycket effektivare att slå ut transformatorerna. Ställverk går relativt snabbt att reparera, men inte högspänningstransformatorer.
  Och våra långa högspänningsledningar, ofta genom glesbefolkade trakter är också mycket sårbara.

 116. Bengt Pettersson

  Hej!
  Varför släpper inte media fram duktiga forskare.
  Hur han Erikabe få så stort utrymme?
  Civ.ing 1983 Färgelanda

 117. tty

  #102

  Ja det var onekligen en remarkabel artikel. Tydligen har centerns energipolitiske talesman nu lyckats lära sig ordet ”ödrift” men utan att ha en susning om vad det innebär och vad det krävs för att klara det. Han kan ju försöka köra ödrift i elområde 4 med nästan enbart vindkraft och solkraft och utan svängmassa och möjlighet till frekvenshållning. Finns det förresten överhuvud taget längre något kraftverk som kan starta ”svart”, alltså utan yttre krafttillförsel, i elområde 4?

  Han kanske har inspirerats av att Värtaverket skall byggas om så att Stockholms innerstad kan köras i ödrift. Det kostar tydligen en miljard. Det är i varje fall vad Ygeman smugit till Stockholm Exergi.

  Och apropå säker elförsörjning i krig undrar man om de hört talas om Möhne- och Ederdammarna.

  Det är deprimerande att inse vilka totala kålhuvuden som styr Sverige.

 118. Simon

  #117 tty

  Ja, det är deprimerande. Man upphör aldrig att förvånas hur de resonerar.

  Och det borde nog vara tvärtom egentligen, att en eventuell angripare vill kunna säkerställa fungerande elproduktion även efter en invasion. Där skulle förstörelse av kärnkraftverk bara innebära problem. Exempelvis kontaminering.

 119. BD-Nille

  #114 tty
  Ja, så kallad effektutbyggnad av Lulelälven har redan gjorts från 1970-talet. Dvs att komplettera befintliga kraftstationer med ytterligare aggregat för att kunna kortvarigt kunna producera och reglera med högre effekt.

  Denna utbyggnad gick under projektnamnet ”PK-71” om jag minns rätt. Det krävdes även förstärkningar av ledningsnäten, bl.a. för att hantera ökade kortslutningsströmmar.

 120. Anders

  Agnes Wold – får tummen ned! Att man ska vara vaccinerad mot PK-sjukan innan man lyssnar på P1 visste jag. Trots multipel KU-vaccination häpnade jag idag (ca 10:50) när den mediafrekventa bakteriologen Agnes Wold – i en intervju om antibiotikaresistenta bakterier – drog upp värsta klimathotkortet och sa ungefär (fritt ur minnet) ”Jag blir så trött på folk som är mer rädda för antibiotikaresistenta bakterier än den globala uppvärmningen, Den är ju så oerhört mycket viktigare. Det finns inget som är viktigare”.

  Reportern sade, som brukligt och enligt MSM-narrativet, inte flaska, så hennes snobbiga nedsmetning av realister som tänker på vardagliga existerande problem lämnades helt oemotsagt. Ville bara berätta för Er andra.

 121. Andets #120

  förlåt henne, hon kan inte bättre: )
  Vad hon egentligen vill säga är att covid inte är så farlig — och då måste hon jämföra med något

  och då blir det klimathotet

 122. Lasse

  #120
  Hörde detta också.
  PK
  I sitt eget område är hon inte orolig men i ett område hon saknar kompetens litar hon på media och de överdriver.

  Tänkte lägga in två observationer om havsvattenstånd:
  Malmö:: Max 90cm över 28/1 kl 17
  Klagshamn Max 17 cm över 28/1 kl 17

  Bron ligger emellan.

  SMHI hävdade att de ser en acceleration i klagshamn efter år 2000 ;-))