Elkris, vindkraft och kärnkraft

Vi är mitt uppe in en akut energikris. Många av våra politiker verkar överraskade. Här på KU har vi sett den komma sedan bloggen startade för 12-13 år sedan och vi har haft åtskilliga inlägg om detta. Grundproblemet är att politikerna stirrat sig blinda på ett icke-problem – den s.k. ”klimatkrisen” – och bedrivit en energipolitik som de tror skall råda bot på denna. Resultatet är som sagt en helt förutsägbar energikris. Redan innan denna vinter blev det stopp för nyetableringen av nya företag som behövde el i Skåne och i Mälardalen. Nu läggs företag ned – Klippans bruk (och här) är det senaste exemplet i Skåne. Så Sverige är illa ute hur det än går med just denna vinter. Skadorna för samhället är tyvärr irreparabla för flera år framåt med fortsatta både missade möjligheter och avindustrialisering.

I nedanstående video intervjuas Peter Rudling i TV-bolaget Riks. Inslaget har några veckor på nacken (den 4 dec) men är väl så aktuellt idag. Vi känner honom som kärnkraftsexpert så det är huvudämnet även denna gång.

 

Ingemar Nordin

Uppdatering:

Mats Zetterberg lägger till en förklarande text:

Marginalpris

Jag fick marginalpris förklarat för mig för 10-15 år sedan. Detta är ur minnet.

Marginalpriset är produktionskostnad plus vinstmarginal. Tanken är att det billigaste kraftslag som behövs för att möta aktuellt behov ska styra priset. Diagrammet är en principskiss.

I verkligheten är staplarnas bas lika bred som kraftslagets effekt. Om man kan täcka behovet med vind-, vatten- och kärnkraft är det kärnkraftens marginalpris som sätter marknadspriset.

Så fort som ett dyrare kraftslag behövs sätts priset utifrån detta kraftslag.

marginalpris

Mats Zetterberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert+Andersson

  Det är väldigt bra och om det nu skulle behövas en ytterligare pushning – se det!

 2. foliehatt

  Det handlar nog inte bara om koldioxidfobikers tokigheter. Vindkraftverksindustrin är duktiga på att driva på. De har manövrerat sig in i en riktigt bra position, ekonomiskt. Fascinerande nog så har de sålt in att våra nuvarande problem med elnätet skulle gå att fixa till med MER vindkraft (mycket mer!!)

  Så kan det gå om man har en mediakår som anser att det viktigaste att följa i landet handlar om kultur på längden och på tvåren samt olika identitetspolitiska frågor.

 3. pekke

  Ska bli intressant att se hur det går för företag som ska förhandla om sina elavtal om de får kraftiga ökningar på elkostnaderna, transportkostnaderna bör nog också öka pga dieselpriset.

  Pappersbruk utan egen elproduktion är extremt känsliga för elpriset, likaså massabruk med mekanisk/slip-massa eftersom de ofta måste köpa in el.

  Svenska företag har överlevt utländsk konkurrens tack vare låga el/energi-kostnader när andra kostnader skenat.

  Undrar om våra folkvalda gjort en konsekvensanalys om hur höjda energikostnader skulle drabba svensk produktion och i förlängningen politikerna själva ?

 4. Matsa

  Mycket bra samtal i videon! Men vad är det som gäller angående omstart av avstängda kärnkraftverk? Peter Rudling säger 14-15 min in i intervjun att det inte går att starta om de nedstängda kärnkraftverken. Andra menar att det är fullt möjligt att göra det. Jag förstår att det i princip går att starta om dem, men blir det tekniskt, praktiskt och ekonomiskt vansinne att göra det?

 5. Lasse

  I Min dagstidning får vi veta att Texasborna installerar solceller för att undvika den situation som skapade en katastrofal elbrist i Texas 14 feb 2021.
  Det är dyrt men väl värt det säger en konsument som satsat 300 000 SEK.

  Bra med solceller men kanske inte för att undvika den situationen (Snöstorm mitt i vintern)
  Kanske även en investering som ytterligare förvärrar situationen.
  Bättre beslut hade varit en Honda elgenerator och lite drivmedel.

 6. Adepten

  #4 Matsa
  Avstängningen av ett kärnkraftverk är en planerad process som sker i många steg, där kärnklyvningen stoppas lugnt och kontrollerat, turbinerna tas ur drift och elproduktionen upphör. Efter avstängningen kyls reaktorn ner för att sedan reaktorn på bränsle som flyttas till avsedda bränslebassänger. Sedan börjar de förberedande åtgärderna inför nedmontering och rivning. Förövrigt kan sägas att en kärnreaktor som inte råkat ut för en härdsmälta kan tekniskt sett alltid starta om.

  Problemet är om Strålsäkerhetsmyndigheten har fått en anmälan att reaktorn är slutligt avställd säger Lagen att om en reaktor är permanent avstängd, får den inte tas i kommersiell drift igen.
  Men som tur är kan ”Lagar” som inte är naturlagar ändras av Riksdagen om viljan finns 🙂

 7. Thorleif

  # 4?Matsa

  Precis det jag också hört. Ämnet bör gärna rannsakas av bloggen!
  Tack på förhand.

 8. #4 – Bra fråga. Ett av de första åtgärderna som görs för att minska den allmänna strålningnsnivån är att dekontaminera alla systemytor. Det innebär att man ”spolar” alla invändiga systemytor med syra som löser upp de tunna oxider som finns på all systemytor som innehåller radioaktiva isotoper. Det innebär att man tar bort alla skyddande oxider. Enligt de specialister jag pratat med på Ringhals så säger de att det inte är en bra lösning att försöka återstarta en reaktor efter en dekontaminering. Mig veterligt har detta aldrig gjorts vilket innebär att Vattenfall måste visa för SSM att det är OK att återstarta. En annan aspekt är att pga av energiskatten så valde Vattenfall och OKG att inte göra de miljard investeringar som görs varje år på reaktorerna för att hålla dessa i ”nyskick”. Om man skulle vilja återstarta skulle man också behöva plöja ner många miljarder för att uppgradera reaktorn (vilket också tar tid). Bättre är att bygga nya reaktorer och även parallellt initiera utveckling av gen. IV reaktorer som enligt uppgift skulle ta ca 10 år. Då skulle Sverige igen kunna bli bland de främsta inom ny kärnkraft (som vi var på 80-talet)

 9. Matsa

  #8 Peter
  Tack för utförligt svar! Ja, gen. IV reaktorer låter mycket intressant! Även SMR. Om man skulle välja att bygga reaktorer redan nu, vem skulle då bygga dem? Byggena i Finland, Frankrike och England har väl blivit väldigt dyra och kraftigt försenade? I Kina, Ryssland och Sydkorea verkar det gå snabbare. Ska vi låta dem bygga?

 10. Peter R,

  Du säger någonstans i intervjun att bygga ny kärnkraft – t.ex. gen IV – tar många år. Och då behöver man använda olja och gas under tiden. Det håller jag helt med om.

  Tyvärr vågar inga partier tala ur skägget om detta och förbereda opinionen utan man pratar bara om utbyggnad av kärnkraften. Att säga sanningen är tyvärr fortfarande tabu i det här landet. Den klimatalarmistiska anden svävar över allt som görs eller planeras på energiområdet.

 11. #8 Matsa
  Det stämmer att Kineser, Ryssar, Japaner, Koreaner och Indier bygger mycket snabbt. Kina bygger snabbast och flest reaktorer per år, 5-6 reaktorer per år De är ju involverad i UK även om UK vill sparka ut dem. Se följande länk om mer information: https://energyeducation.se/cost-of-electricity-from-new-nuclear-power-plants-is-less-than-that-of-wind-and-solar-farms/

 12. Matsa

  #11 Peter
  Ja, det kan ju vara lite kontroversiellt att beställa kärnkraftsbyggen från Kina eller Ryssland. Vilket/vilka företag/länder är det realistiskt att överväga för att lägga en beställning på nya reaktorer om man vill få det gjort på utsatt tid och inom budget?

 13. Lasse

  Vi exporterar el.
  Varför skall vi behöva bygga mer?

  Det är kablarna som ställer till det och det krävs bara en tryckning på en knapp för att fixa akuta problemet.
  Sen är det väl upp till dem som tror att vi kan göra gas av elen att skapa överskottet.

 14. Lars Thorén

  #13
  Det är tyskarna och danskarna som måste bygga mer stabil elproduktion! En annan bidragande anledning till nuvarande elpriser/elkris, förutom danskars och tyskars slarv, är väl marginalprissättningsmodellen vilken är en mycket kreativ ekonomisk idé som gynnar elproducenterna. Ingen lika smart ekonom klarar tydligen av att ta fram en ekonomisk modell som är till fördel för elkonsumenterna. Först då kanske elen kan bli en konkurrensutsatt och marknadsmässig produkt. Marginalprissättningsmodellen är svår och någon kunnig på denna sida borde kunna reda ut och visualisera den på ettför medborgarna begripligt sätt.

 15. Lars Cornell

  #13 Lasse. Vilka kablar och vilka knappar?
  Att dra kraftledningar tar många år, är dyrt och genererar inte mer elenergi.
  Det är bättre att lägga de pengarna på att bygga nya kraftverk.
  Om du menar att vi skall överföra mer kraft från Norrland till sydsverige så tänker du fel. Med nya industrier kommer Norrland inte att ha överskott på kraft att skicka söderut.

 16. Lars Cornell

  Öppen tråd #104 Nordin
  ”Nej, det verkar vara en lite märklig ”marknad” när det är den som säljer för högsta pris som kan sälja. I normal konkurrens så försöker man väl bjuda under varandra så att den som säljer billigast vinner?”

  Jag tror, utan att veta, att priset vid auktionen klättrar uppåt som vanligt vid auktioner. När sedan sista posten sålts så gäller det priset för samtliga den timman (?).

 17. Ja Ingemar, jag håller med. Det faktum att ”energiomställningen” som skulle vara så bra för miljön kommer att tvinga Sverige att investera i gasturbiner (förutom Karlshamn och kanske andra oljekondenskrafverk) vilket innebär att vi får samma situation som under 70 talets oljekris. Vi sitter i händerna på de få leverantörer av gas och olja som finns och eftersom de flesta andra länder hoppat på tåget att bygga parker av vindkraft och solpaneler så kommer det bli brist på gas (som vi redan har) vilket gör att vi får betala mycket för gasen – om den finns tillgänglig. Regeringen vill inte erkänna detta eftersom det innebär att förbränningen av fossila bränslen kommer radikalt att öka. ”Hur man än vänder sig så har man ändan bak”. Pust, vilka underbara makthavare vi har, först en energiminister som inte förstår skillnaden mellan energi och effekt som ersätts av en annan som inte har någon som helst förståelse för energifrågor. Och så har vi hårfrisörskan – ojojo – vad skall detta sluta???

 18. Matsa

  #16 Lars
  Jag har också förstått att det är så prissättningen görs (i princip). Helt vansinnigt ur ett kundperspektiv! Men mumma för energiföretagen och staten förstås.

 19. Simon

  Mycket bra
  Tack Ingemar!
  Ja går man tillbaka bland de gamla inläggen så varnas det mycket riktigt på KU just för den nu uppkomna situationen. Jag har ju försökt hänga med så gott jag kan och har därför också plöjt igenom en hel del gamla artiklar. En röd tråd har ju varit att energiförsörjningen kommer kollapsa på grund av den vanvettiga hetsjakten på livets gas.

  Nu sitter beslutsfattarna med skägget i brevlådan och som vanligt så verkar de inte sett det komma.

 20. Thorleif

  Gaspolitiken ställer till det. Tyskland ställer nu inte upp bakom USA (och Nato) att skicka vapen till Ukraina pga av gasen!

  Energi-säkerhet är basen för ett lands suveränitet liksom en egen valuta. Ingetdera har EMU-nationerna. T.o.m moderata grupperingar kan tänka sig Euro nu. Otroligt!

  Forskarna säger att senare generationer är mindre intelligenta!

 21. Thorleif

  # 18 Matsa

  Då alla större energibolag samtidigt är med och bygger upp den växande finansiella handeln kring energi kommer den icke-fysiska handeln bara att växa.

  Generellt kan man säga att all trading bygger på positiva positioner, dvs stigande priser. Och som vi vet gynnar aktiemarknaderna de stora företagens dominans genom finansiella förvärv (via egna aktier isf cash), Oligopol…..efter oligopol, bransch efter bransch.

 22. Lars C #16,

  Jo, jag förstår auktionsprincipen. Men varför har man den i detta fall när det gäller nyproducerad el? Det är ju inga antikviteter som man skall sälja.

  En annan analogi: Det händer ibland på somrarna att vi får en värmebölja. Och då är det rusning till affärerna för att köpa fläktar och AC-anläggningar. Men några prishöjningar på dessa varor har jag aldrig sett.

  Elbörsen verkar riggad för att elbolagen och den dyra sol- och vindelen skall kunna plocka hem storvinster.

 23. #12 Matsa, i Finland går det bra. Samarbete med Rosatom om kärnkraft 1200 Mw i Hanhikivi. Byggstart 2023, i drift 2029. En affär på sju mdr Euro. Kan tänka mig att Fennovoima har förseningsklausuler i upphandlingen. Peter R, du har säkert mer att säga om detta!

 24. Financial Times: ”Rolls-Royce seeks bids for site to make small nuclear power plants ”

  ”The company and its partners, which include Qatar’s sovereign wealth fund and France’s wealthy Perrodo family, expect to decide on where to locate the factory this year and to start construction soon after. They face a tight timetable if they are to stay on track to meet their ambition to complete the first 470MW plant by the early 2030s. Alongside the site selection, the companies are putting their SMR design through the UK’s rigorous nuclear regulatory regime, a process that is expected to take up to four years.”

  Tyvärr bakom betalvägg. https://www.ft.com/content/d51eb5b5-d610-4874-8a7c-c4c9bc94d235

 25. Lars Thorén

  Kartellbildning alltså.
  ” Om de få säljarna gör upp inbördes om priser och liknande kallas det för en kartell.” Wikipedia

 26. Håkan Bergman

  Eilif+Hensvold #23
  Misstänker att bränsleförsörjningen med låganrikat uran är en process med stor inneboende tröghet. Gas via pipeline är väl så maximalt volatilt det kan bli, och det kommer tyskarna på nu. Peter R. vet såklart mer också om bränsleförsörjningen för kärnkraften.

 27. The Times:
  ”But why has gas become so expensive? It’s not as if there’s a shortage, even in Europe. The north of England and central Scotland are floating on a sea of the stuff; huge deposits have been found in the Eastern Mediterranean, and there are more scattered across other parts of Europe too.

  The problem is – as usual – politics. With much of their publics gripped by a quasi-religious belief in imminent climate catastrophe, politicians have simply acceded to the demands of the green lobby, and instituted bans and moratoriums across the continent. Is it any wonder that prices have gone up?”

  https://www.thetimes.co.uk/article/why-back-ourselves-into-an-expensive-energy-corner-d6fpbl2xc?mc_cid=a482266cfd&mc_eid=85b9459f9f

 28. Björn

  Lars Cornell [15]; Så är det ju, huvudproblemet är inte brist på ledningar, utan brist på effektproduktion. Varje elområde bör ha sin egen produktion, men som sagt har man stängt ned 6 reaktorer i södra delen av landet där efterfrågan är som störst, då har man ett problem. Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar och inse att energifrågan hänger på bristande effektproduktion och inte på ledningsbrist. Framtiden tillhör de som förstår att modern energiproduktion endast kan produceras med kärnteknik. Det är dags att det politiska hycklandet i energifrågan upphör.

 29. tty

  #12

  ”Vilket/vilka företag/länder är det realistiskt att överväga för att lägga en beställning på nya reaktorer om man vill få det gjort på utsatt tid och inom budget?”

  Sydkorea, Kina, Ryssland. Det finns i praktiken inga andra alternativ på kort sikt.

 30. #12 – håller med.

 31. #26 – Håkan Bergman – jag är inte expert på detta område men uranpriserna är låga vilket innebär att det finns god tillgång på uran och jag tror att det finns stor redundans vad gäller anrikning och tillverkning av bränsle. Det är såldes inte en trång sektor med bränsletillverkning. Dessutom är urankostnaden bara 5 % av produktionskostnaden för kärnkraftel vilket innebär att även stora prishöjning för uran inte får något större utslag på el från kärnkraft. Se: https://energyeducation.se/china-is-planning-to-build-a-facility-capable-of-extracting-uranium-from-seawater-in-10-years-time/

 32. #23 Eilif+Hensvold. Detta kärnkraftverk byggs av ROSATOM en leverantör som bygger reaktorer hela tiden på budget och på tidplan till skillnad från Framatome/AREVA som byggde OL3 och som inte byggt nya reaktorer på 35 år, för mer info se här: https://energyeducation.se/cost-of-electricity-from-new-nuclear-power-plants-is-less-than-that-of-wind-and-solar-farms/

 33. Matsa

  #23 Eilif
  Dessutom är väl Kina med och bygger våra ”svenska” vindkraftverk, så Kina kanske inte heller är så kontroversiellt.

 34. Håkan Bergman

  Peter R. #31
  Tack för svar, hur ser det ut för bränslestavarna för reaktorer från Rosatom, kan man producera dom själv, som jag har förstått att man gör för våra Asea- och Westinghouse-reaktorer? Kanske nån finne här vet?

 35. Håkan Bergman, det går Westinhgouse har tillverkat VVER bränsle för Temelin i Tjeckien

 36. Håkan Bergman

  Svaret fanns förstås på nätet, det tycks vara så att vi kan ha full kontroll över bränslecykeln oberoende av vilken reaktorleverantör vi väljer.
  https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/056/43056279.pdf

 37. #Ingemar Nordin 27#

  Gas. Europa visar även på detta område att man duktig på att skjuta sig själv i foten genom politiska beslut, d.v.s att inte tillåta utvinning av skiffergas. Sådan finns i stora mängder bl.a i Polen och Frankrike.

  ”According to the 2013 energy study by Germany’s Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), technically recoverable shale gas reserves in Europe amount to 14 trillion cubic metres (tcm), and exceed Europe’s conventional natural gas reserves – estimated at 5.2 tcm. Poland and France have the largest estimated shale gas resources in the EU.”

 38. Bernt O

  En del av Tysklands självskadebeteende är väl att Nord Stream2 – som blev klar förra sommaren – fortfarande hålls stängd. Med energikrisen och en oberäknelig vinter så här långt samt Putins hotfulla vapenskrammel i österled är det minst sag ” merkeligt ” – Merkel fick ju dessutom bråttom att stänga ner kärnkraften efter Fukushima haveriet, det blir intessant att se om den nya ledningen är lika rädda för tsunamis på torra landbacken, om de verkligen stänger de sista reaktorena…

 39. Lennart Svanberg

  Det snöar i Grekland, uppvärmningen vill inte riktigt ta fart men vi får väl tacka plastpåseskatten i Sverige som säkert fick avsedd effekt :-).

  https://afp.omni.se/snowfall-blankets-much-of-greece/a/G382Al

 40. Evert Andersson

  Jag tillåter mig lite önsketänkande nu. Peter Rudling är vår energiminister med oinskränkt makt över energipolitiken. Hur snitslar han banan fram till ett lika robust elsystem som det vi raserat?

  Att det tar tio år att bygga ny kärnkraft är inget argument. Det finns ju inget snabbspår bort från det elände vi skapat. Nya stamnät tar inte kortare tid. Mer vindkraft löser inte ett problem utan förstärker det.

  Om vi står i ett rejält elände och alla utvägar tar många år är det ju särskilt viktigt att välja väg på tekniska grunder utan ideologiska spärrar. Nu och sätta igång att jobba på det målet.

 41. ces

  Finns det någon redovisning för hur mycket skatt staten fått in på plastpåsarna och vad dessa pengar har använts till?

 42. Olav Gjelten

  En obekväm sanning i masspsykosens Europa:
  Vindkraftsindustrins framgångar beror helt och hållet på den vanföreställning som klimatreligionens utövare lyckats sprida om koldioxiden – LIVETS GAS.

  Skall vi bekämpa den svindyra, opålitliga, miljöförstörande och naturödeläggande vindkraften finns det knappast någon annan framkomlig väg än att utbilda folk i att förstå att vi behöver LÅNGT MER KOLDIOXID I LUFTEN för bl a livsmedelsproduktionen.
  Och att livet på jorden dör lite för varje ppm den minskar!!

 43. Fredrik S

  ces #42

  Det väl ett par hundra miljoner som går rakt in i statskassan. I våras pratade man om att den endast drog in en tiondel av de budgeterade skatteintäkterna.

  I Norge däremot införde man en fond som främjar miljöalternativ dit de höjda avgifterna går.

  Hos tex Axfood hade försäljningen av plastkassar minskat med 75 procent samtidigt som försäljningen av avfallspåsar minskat ökat med 85 procent.

  Till det hela hör dessutom att Naturvårdsverket hade fel i det statistiska underlaget som ledde fram till skatten. Sverige uppfyllde EU’s dåvarande mål när skatten infördes redan 2017.

  2021 ökade försäljningen igen så nu är väl alla socialdemokrater på Skattedepartementet, förlåt Finansdepartementet, gladare.

 44. Fredrik S

  #43

  För tydlighetens skull, blev ett ord för mycket.

  Försäljningen av avfallspåsar hos Axfood ökade med 85 procent.

 45. Thorleif

  # 25 Lars Thorén

  Ang Karteller

  De superrika oligarkernas och deras entourage ligger bakom hur Covid hanteras, de ligger bakom styrningen mot överstatlighet och lockar den riktiga vänstern inkl miljörörelsen åt deras håll via inte minst stora donationer etc. Samtidigt investerar de tidigt i USA’s vaccinbransch som är 6 ggr större än det militär-industriella komplexet i dollar räknat, de köper upp boskaps/kött-branschen och jordbruksmark, de investerar tungt i fossilbranschen men varnar för CO2-katastrofen,. Bakom ryggen ökar de ägandet av kärnkraft och dess bränslen osv. Dessa superrika oligarker vet att risken för ett LIA är mycket större än att ”jorden går under” pga av CO2……därför gör de tvärtemot vad de säger. Deras mål är makt där pengar bara är ett redskap. De har alltid haft för mycket ändå. För dessa få människor är jorden en spelplan som de roar sig med. Nu har de få fått några nyrika ”ombord” genom digitaliseringen.
  Genom WEF etc har de hittat samarbetsformer. Hur ägandet ser ut i Blackrock etc kommer vi inte få se o detalj. Däremot har det varit intressant att se vilka bolag som ligger bakom Covid, alltså de bolag som i praktiken styr händelseutvecklingen synkroniserat.

 46. Thorleif #45,

  Det är hos politikerna som makten över de verkligt stora pengarna ligger. Om du vill leta skurkar så bör du leta bland politikerna (och deras ideologier) snarare än bland stolliga ”oligarker”.

 47. Evert Andersson,
  tack för vänliga ord. Det är som du säger att vi har en lång väg att bygga upp det fina energisystem som vi har raserat som faktiskt började med Reinfelt och sedan accelererats av MP +S +C. Bäst är väl att bygga nya reaktorer vid Barsebäck, Ringhals och Oskarshamn. Dessa platser är ju redan granskade av SSM map på bla jordbävningsrisk, elnäten finns redan. Om man nu kan forcera tillståndsgivning för de värdelösa vindkraftverken borde man kunna göra detsamma för nya reaktorer på de platser där det redan finns reaktorer. Om man antar en byggtid på 6 år per reaktor och man bygger flera parallellt så får man fundera på hur vi skall klara oss under 6 år. Vi skall komma ihåg att bara Frankrike och Sverige byggde 39 reaktorer på 14 år under 1970-80 talet. Sedan måste man bygga ut reservkraft och av vad jag förstå är gasturbiner bäst eftersom det tar bara 9 min. att starta så de fungerar bra (tillsammans med vattenkraft) för att kompensera vindkraftens kraftiga variation av producerad el. Prof. Jan Blomgren föreslog också att vissa värmeverk förses med turbiner för att också alstra el. Sedan har vi fortfarande 4 kolkraftverk (om de inte är nerlagda) i Västerås, Linköping, Norrköping och Stockholm som kanske kan startas upp för att generera värme. Samtidigt bör man se till att inte använda el till ”onödiga” saker som elbilar där nyförsäljning borde förbjudas. Det finns säkert andra områden där vi kan spara på el. Dessutom bör vi omedelbart starta utvecklingen av gen. IV där proffesor Ane Håkansson säger att det tar 10 år max, gäller även reprocedssing, dvs. hela cykeln. Vi var en gång världsledande och det enda landet som utvecklad en reaktorkonstruktion förutom US och Ryssland. Bla Tyskland och Frankrike hade licenser av US.

 48. tty

  #47

  ”Vi var en gång världsledande och det enda landet som utvecklad en reaktorkonstruktion förutom US och Ryssland.”

  Om du menar enbart lättvattenreaktorer har du möjligen rätt, men Kanada utvecklade ju CANDU (tungvattenreaktor) och England Magnox/AGR (gaskylda).

 49. Thorleif

  # 46 Ingmar

  Finns inte en amerikansk president som valts utan privat kapital. EU är mer än lobby-organisation med vår icke-valda Kommission. Det är genom utvalda politiker och såväl politiska som icke-statliga organisationer dessa ”oligarker” styr huvudriktningen. Och det har blivit lättare att göra detta i ett samhälle som förslavar genom skulduppbyggnad och marknadsvärden.

  Bankerna ökar sin makt och alltfler tunga f.d politiker och opinionsbildare tar plats i styrelser eller som s.k rådgivare. Man utnyttjar ovanifrån Mamons krafter för sina syften. Systemet har nog nästan alltid sett ut så men nu i finanskapitalismens tidevarv har det gått allt snabbare.

  Politikerna styr, javisst men som sagt….

 50. tty

  #47

  I varje fall kolkraftverken i Norrköping och Linköping är sedan länge borta.

  Och om det är verkligt bråttom så är dieselkraftverk nog den bästa lösningen. Det finns numera nyckelfärdiga verk på upp till ca 5 MW som kan monteras upp på några månader. Jag misstänker att många svenska industrier funderar på sådana just nu, givetvis drivna med biodiesel, åtminstone i pressmeddelandena.

 51. Lasse

  Vi har möjlighet att bygga gasturbiner i andra ändan av kablarna, Tyskland Polen.
  Vattenfall har ju en omfattande utlandsexponering.
  Staten styr Vattenfall.
  Välj nya styrelsemedlemmar, som MP gjorde, och verkställ!

 52. Mats Kälvemark

  #40 Evert, #47 Peter
  Jag har svårt att tänka mig något viktigare för en nations framtida välfärd än att ha ett system för landets elförsörjning som minst motsvarar det som vi hade innan nedmonteringen påbörjades under 1990-talet. Under våren 1988 beslutade riksdagen om en tydlig tidsplan för att avveckla kärnkraften. År 1995 skulle en reaktor i Barsebäck avvecklas och 1996 en i Ringhals. Enligt den socialdemokratiska miljö- och energiministern Birgitta Dahl var beslutet om avvecklingen av de två reaktorerna ”oåterkalleligt”. Så låt oss säga att avvecklingen i olika steg har pågått sedan mitten på 90 talet, dvs i snart 30 år. Det kan ta lika lång tid att bygga oss tillbaka till en situation där vi återigen har stabilitet i vår elförsörjning. Men återuppbygganden för en så viktig funktion för landet kan ju inte få vara beroende av beslut som fattas av okunniga och oerfarna politiker som drivs av en religiös agenda baserad på jakt på fossil koldioxid och religiös övertygelse om att kärnkraft skall förbjudas för all framtid. (Typ Tokwatt!) Lösningen måste vara att återuppbyggnaden drivs av en politiskt fristående och ansvarskännande expertgrupp till vilken rekrytringen i första hand skall vara baserad på dokumneterad erfarenhet och kompetens. Mogen ålder, typ 75++ skall därvid snarast vara en merit än ett hinder för rekrytering.

 53. Håkan Bergman

  Jag minns när Sydkraft byggde gasturbiner vid Karlshamnsverket och Öresundsverket, ett brittiskt konsortium byggde i Karlshamn och ett tyskt vid Öresundsverket. Britterna byggde billigare och, mest förvånande, fortare. Britterna använde tekniken att koppla ihop jetmotorer i.st.f. att utveckla en komplett stor gasturbin och sparade naturligtvis massor med tid på det. Verkningsgraden lär väl inte bli optimal, men det spelar inte så stor roll om dom bara ska användas för spetslast. Däremot blir det dyrt om man ska balansera dom långa svackorna i vindkraftsproduktionen, och svackorna gäller också för havsbaserad vindkraft om nu nån skulle tro nåt annat.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elstatistik/el%c3%a4nde/

 54. tty

  Här en mycket egenartad artikel om elpriset i AB. Inte nog med att damen verkar vara totalt ovetande om allt som har med elkraft att göra, hon koketterar t o m med sin okunnighet:

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/dnzpxo/ror-inte-manniskans-kilowatt-hon-far-fnatt

  Ett vackert exempel på den väl sista återstående gruppen av mp-väljare, kvinnliga innerstadsakademiker

 55. Lars Thorén

  Ett stycke mark i utbyte mot 2,5 miljarder i investeringar och hundratals jobb. Det är vad Rolls-Royce erbjuder när regioner ska tävla om att få till sig Storbritanniens första modulära kärnkraftverk. Det rapporterar Financial Times.

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/rolls-royce-vill-att-regioner-tavlar-om-litet-karnkraftverk/

 56. #47 tty- ja det var lättvattenreaktorer.

 57. Lars Cornell

  #50 tty. Ja, för enskilda industrier kan det vara bra. I flertalet fall kan de nog också använda spillvärmen.

  Nationellt förslår 5 MW inte långt, pressmeddelanden till trots.

  I Skultuna installerade Mälarenergi på 90-talet en fatygsdiesel med generator. Spillvärmen gick till fjärrvärme till samhället och det fungerade bra.

  Ända tills dieseloljan tog slut. Då stannade motorn men alltsammas drevs runt av generatorn som då förvandlades till en motor. Tyvärr tappade smörjoljepumpen sin kraft och motorn skar. I ett fartyg behövde man inte beakta att det fanns ström utan att det fanns bränsle.

 58. Thorleif

  # 52 Mats K

  Man få ha respekt för demokratin hur än dåliga besluten är. Däremot måste demokratins företrädare, de folkvalda lyssna på alla experter (båda sidor) vilket uppenbart inte skett sedan dess eller i synnerhet de senaste 25 åren. Det krävs tydligen en kris för att politikerna ska inse att folket inte är nöjda. Så kommer detta att fortsätta under allt högre energipriser lär vi se fortsatta ”elbidrag” till hushåll och företag tills de inser att de valt fel, att de varit naiva och odemokratiska?

  Man kan inte annat än bli väldigt ledsen om det visar sig att vi står inför ett LIA nu. För varje år som går är då ett extra förlorat år med enorm kapitalförstöring och kanske snart även stora välfärdsförluster inkl fara för liv och hälsa.

  Allt pekar mot flera år av råvarupris-uppgång med sannolikt inflationstryck än det motsatta. En sjuk planekonomisk penningpolitik har sedan länge dessutom satt marknadsmekanismerna ur spel till förmån för investerare (skydd)……än så länge!

  Betr kunskap och erfarenhet.

  Minns hur politikerna under slutet av 80-talet var oroliga över återväxten av politiker till bl.a riksdag. Idag vet vi att EU bidragit till ersättningsnivåer som givit även den minst lämplige en inträdes-biljett till makten. Inte minst genom kvotering.

 59. Lars Cornell

  #58 ”vi står inför ett LIA nu.”
  Vad betyder LIA?

 60. Thorleif #49,

  Jag tror att det är viktigt att du håller ögonen på annat än ”Oligarker” och deras konspirationer. Världshistorien styrs av idéer och världsbild. Inte av enbart det materiella (pengar) som du tycks tro i sann marxistisk anda. ”Oligarkerna” följer bara slaviskt tidsandan.

 61. Rossmore

  Totalt OT:

  Läst flera spekulativa inslag senaste dagarna om kortare vintrar utan snö på SVT Sport inkl intervjuer med flera vintersportprofiler som fått lufta sin oro över ”krisen” som väntas inträffa om 70+ år:

  https://www.svt.se/sport/vintersport/siffror-visar-en-manad-kortare-vintersasong-om-70-ar

  Idag, också på SVT (förvånande nog):

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stort-snoovader-lamslar-aten

  Ser sen även detta:

  https://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/snow/fmi_swe_tracker.jpg

  ”Krisen” – Verkligheten 1-2

 62. Thorleif

  # 54 tty

  Kanske gör hon sig lustig över att folk tror att ström kan styras och skapas som centralbankerna styr räntan och pengarna 😅😅

  Om hon hade lite historik så skulle hon veta att det än gång nästan varit så…….med Vattenfall, fast det känns numera som stenåldern.

 63. Ulf

  Svar 22 Ingemar,

  Vad som förvånar mig mest är att man kallar det marknad. På denna ”marknad” står det att läsa att Norge och Finland är arga på Sverige för att de vägrar exportera, så mycket som önskas. Norge har då hämnats genom att inte exportera när Sverige behöver el. Är det en marknad? En marknad styrs med priser inte politiska beslut.
  Kommer inte ihåg var jag läste det. Men om de olika länderna styr sin egen export inte prismekanismen, så är det ju inte mycket till gemensam marknad. Jag är hyggligt bra i ekonomi och har nu läst många artiklar i ämnet. Det är tyvärr helt omöjligt att begripa.
  Dessutom tycks gas vara mycket billigare i exempelvis Spanien än övriga el. Om det nu är helt olika priser hur styr det varandra?
  Det enda jag kommit fram till är att det inte existerar en europeisk elmarknad. Det är bara en enda politisk röra. Rätta mig gärna den som anser sig veta.

 64. Thorleif

  # 60 Ingemar # 59 Herr Cornell

  Vi är onekligen inte helt överens där även om du delvis har rätt när det gäller nämnda drivkrafter underifrån. Men ju högre upp i triangeln man kommer desto viktigare är pengar och karriär idag (jmf med förr) och desto viktigare blir kravet på lojalitet och anpassning. Knappast enbart ett marxistisk syn på verkligheten. Jag tror du är lite kontaminerad av hur många ”stolliga” miljöpartisterna fungerar.

  # 59

  LIA = little ice age

 65. Ulf

  Svar 54 tty,

  Ett grundläggande problem. De partier som ställt till med elkrisen blir inte kritiserade för journalisterna röstar på dem.
  Självklart är folk bortskämda när de får betala höga elräkningar. Speciellt när det hade kunnat undvikas genom intelligenta politiska beslut istället för korkade.
  Som sagt lägger man ner 4 kärnkraftverk och tror att ingenting kommer hända, ja hur står det då till? Eller snarare still.
  Nu vill M stoppa omprövningen av vattenkraften. Och ja det är nog bäst för den omprövningen kan vara nådastöten.

 66. Ivar Andersson

  #52 Mats
  Viktigast är att förse medborgarna med mat. Energi kommer på andra plats.

 67. Bernt O

  # 57
  2015 invigdes världens dittills största motordrivna kraftverk i Jordanien på hela 573 MW levererat av Wärtsilä i Finland,
  världsledande på gas-diesel-flerbränslemotorer.

 68. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #66
  Men för att producera mat behövs energi. Så även där har marxisterna fel. Erst kommt die Energi!

 69. Thorleif

  # 63 Ulf

  Rätta mig om jag har fel men i fallet Norge så var det väl SVK som av balansskäl som gick in och ”stoppade” utflöde. Vi hade elbrist antar jag. Alternativet hade varit att stänga ner konsumtion kanske?

  El-marknaden är under uppbyggnad antar jag EU skulle säga men en marknad med mest vind och sol lär inte klara rekvisiten, t.ex låga inträdes-hinder och marknadssubstitut som kärnkraft etc. Planekonomi med marknadsinslag är vad det är. Allt för att bygga deras federation.

 70. Adepten

  #59 Lars Cornell
  Betyder det inte den lilla istiden ( LIA )?🤔🙃

 71. Thorleif

  # 70 Adepten

  Numera pratar man om att en kommande Modern LIA kommer att vara ca 50 år men inte riktigt lika kall som senaste Maunder Minimum.
  Vi lär väl se hur innevarande solcykel avslutas som en indikation.
  NASA har börjat luta åt denna möjlighet att vi kan stå inför en längre köldperiod. 1 gr C ner globalt! Sedan tillkommer ev vulkanutbrotts-effekter.

 72. Fredrik S

  tty #54

  Man har ju vant sig vid märkliga kolumner från hennes håll men nu verkar det spårat ur fullkomligt.

 73. #71
  Jomenvisst. Sent skall syndarn…
  Det där visste vi ju redan för 2 år sedan. 🙂
  Men det där med LIA är lika dåligt underbyggt som allt annat. Mera tyder på en BIA (BIG) i så fall. Jag tror O. Humlum håller med mig f.ö.

 74. Fredrik S

  Gratis elpris eller tom betald elanvändning kan bli effekten av regerings elprisstöd för vissa villaägare i norr.

  Tyvärr låst artikel i SVD men någon kanske kan referera?

  https://www.svd.se/statliga-stodet-ger-gratis-el-till-villaagare-i-norr

 75. Simon

  #54 tty, #72 Fredrik

  Avsaknaden av konsekvenstänkande är i paritet med miljöpartiets. En gång i tiden var faktiskt journalisterna i Sverige hyfsat allmänbildade. Det har gått utför minst sagt.

 76. Paul Håkansson

  Kärnkraftexpert: Upp till tre reaktorer kan återstartas på 1-3 år – Jan Gällsjö i Swebbtv Vetenskap 50.

  https://swebbtv.se/w/3umaEYQC6ZMJ1CMKNcZLaN

  45 minuter med konkreta fakta.

 77. Munin

  Om det inte vore för att fanatiker tillåtits att föra in slumpkraften från vind (och sol) i den storskaliga energiproduktionen och elmarknaden hade vi i dag inte haft några problem med elbrist och skenande elpriser. Tysklands s.k. Energiewende är ett enda stort fiasko och det har i Sverige förstärkts av nedläggning av kärnkraft framdriven av miljöpartiet, centerpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet. För att få en grund att utgå ifrån är det därför nödvändigt att ta fram ett underlag om vad som händer om vägen mot ännu mer slumpkraft fortsätter och i så fall vad det kommer att kosta.
  Det framväxande fiaskot för slumpkraften från vind går att följa steg för steg.
  1) Maskiner med höjden ca 50 m på land påstods kunna ge tillförlitlig el.
  2) Det höll inte, men om vi hissar upp maskinerna på land till 350 m, där blåser det.
  3) Det höll heller inte, men ut med dem i havet, för där finns alltid vind.
  4) Det höll heller inte, vilket visade sig i höst när det inte blåste i bl.a. Nordsjön
  5) Vad gör vi (= politiker i symbios med vindkraftindustrin) nu? Med stöd av alla övriga klimathysteriker kan vi slå i folk och politiker att produktion av vätgas från slumpkraften, där ligger guldägget! Och så är vi tysta om hur dåligt det är med vindkraft till havs och i stället trummar vi ut ett politiskt budskap om att där finns en stor potential (folk på land börjar bli så förbannade på vindkraften, så politiker kan inte fortsätta med det då det snart är val, och då är de rökta, och så hoppas de att människorna i våra kustkommuner inte hinner med att mobilisera sitt motstånd). Nu gäller därför ut med industriområdena så att de ligger utanför kommunernas ytområden så kan vi också hålla dem borta från att kunna använda sina veton.

  Nu är det dags att börja räkna på vad blir kostnaderna om 5) skulle tillåtas inträffa.

  1) Fortsatt situation med slumpkraft, men nu i ännu större skala. Blåser det inte får vi lika mycket el från en vindkraftmaskin som tiotusentals. Hur mycket backupkraft måste finnas och i vilken form och till vilken kostnad?
  2) Nybyggnation av jättemaskiner och av elnät ute i kust-och havsmiljö och nätet på land. Vad kostar det?
  3) Investeringar i utrustning och infrastruktur för produktion och distribution av vätgas och olycksrisker i sådan produktion. Vad kostar det?
  4) Omfattande miljöförstöring (skador i havsmiljön på fåglar, djur, fiskar, organismer, spridning av mikroplaster och giftiga ämnen i havet från när bladen eroderas och maskinhaverier). Går det över huvud taget att räkna fram ett värde på sådana skador?
  5) Förstörelse av landskapsvärden och förlorad attraktionskraft som slår mot turistnäring. Förluster på kort och lång sikt?
  6) Boendes livsmiljö och hälsa försämras. När det leder till hälsoskador och förkortade människoliv bär det emot att över huvud taget räkna på det!

  Några kostnader för detta kommer givetvis vindkraftindustrin inte vilja bära. De räknar med att politiker ska gå in och övervältra kostnaderna på medborgarna. Har redan börjat med en beställning till Svenska Kraftnät om hur ett nät till havs ska byggas upp.

  Hur mycket baskraft i form av värmekraft och kärnkraft kan byggas för de kostnader som ryms i 1) – 6) och som gör att vi också slipper ifrån alla skador, som går att koppla till slumpkraften från vind? Om generation IV kärnkraft blir verklighet kommer också frågan om förvaring av använt kärnbränsle i ett helt annat läge.

 78. Thorleif

  # 73 Alvar N

  Jag tror solforskarna önskar vara lite konservativa med tanke på att de haft fel tidigare. Men kunskaperna om solen är dramatiskt bättre idag.

  Under den tidigare kvällen stod vk för det mesta av energiproduktionen, (det blåser i större delen av landet) knappt 34% eller 3.350 MW. Priset låg ändå på dryga kronan. Högst var priset till Norge.

 79. Thorleif

  # 78 rättelse

  oops det blev fel om vk’s produktion. %-en var riktig men prod var en bit över 8.000 MW

 80. Sverige satsar på en elproduktion som förutsätter att det är dåligt väder. Vem gillar att det blåser hårda vindar när man är utomhus. Inte jag i varje fall. Utom när jag plockar hjortron. Då får det hjärna storma, för att hålla myggen och andra insekter borta.

 81. # 80 Oj, där var inte riktigt min hjärna vaken. Gärna skulle det vara. Var ute en stund och kollade på stjärnhimlen. Det blåser isande kalla nordvästliga vindar. Får väl skylla mitt stavfel på att hjärnan blev nerkyld av dom kalla vindarna.

 82. Matsa

  #76 Paul
  Mycket intressant video! Då verkar det trots allt vara ett alternativ att återstarta Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 2.

 83. Ivar Andersson

  #68 Håkan
  Solenergi behövs för att producera mat (fotosyntesen). När vi var jägare var det bara fotosyntesen, som producerade ved, som behövdes för att koka/steka/grilla köttet.

 84. Thorleif

  # 71, 73 Ang GSM/LIA

  Prof Zharkova et al räknar med en period av 35 år från 2020 och 0,3 gr C lägre global temp.

  Hon har haft fel tidigare men det är väl en av vetenskapens dygder och drivkrafter att söka sanningar och inte ge upp när man misslyckats. Bättre också att erkänna dem än att se dagens politiska inblandning i vetenskapen.

 85. #82 och #76- Har pratat igen med en mycket insatt person på Ringhals och det är uppenbart att Jan Gällsjö ”pratar i nattmössan”. Uppenbarligen har Jan inte korrekt information. Det är ytterst viktigt att vara kritisk till all information.

  Här är ett axplock av information om detta.

  ”Låter mycket märkligt i mina öron och vet inte varifrån han fått detta. Tror dock inte att någon verkligen tittat på det i detalj då uppdrag saknats.
  Kanske borde han hålla sig till utlåtande om vinprovning vilket han ska vara väldigt bra på 😊, statusen på O2 har jag inte riktigt klar för mig men de i mina ögon största hoten för RAB är:
  1. Kvalificerad och godkänd kontrollrumspersonal som måste nyutbildas/återtränas, Redan idag går vi på absolut minimibemanning på R3+R4 för att få köra men det beror delvis på Covid.

  2. Kontrakt som säkerställer leverans av nytt bränsle, troligen större problem för R2 då 15×15 är allt mer ovanligt, normalt skrivs ju kontrakt för leverans flera år i förväg

  3. Både R1+R2 har genomgått kemisk dekontaminering vilket i sig kanske även är en fördel men vad det gjort med materialen för processdrift är nog lite oklart. Ett flertal tuber har pluggats för att dras i ÅG och andra materialprover kapats ut ur anläggningarna för undersökningar och studier kring åldring/livslängdsfrågor etc.
  4. Vad gäller R2 hade man om jag inte minns fel ett begränsad tillstånd i tid vad gällde den reparerade bottenplattan.

  5. Vad jag vet har Vattenfall inte vid ett enda tillfälle övervägt denna möjlighet och de mål och strategier man har för framtiden tror jag inte rymmer några sådana tankar alls, vilket är en förutsättning, i så fall krävs nog att Regeringen pekar med hela handen och även stöttar ekonomiskt, något man idag inte säger sig vilja för nya kärnkraft i alla fall.

  6. Båda R1+R2 saknar de nya säkerhetssystem (OBH) som krävdes efter Fukushima och tog flera år att byggas på R3&R4.
  Å andra sidan finns det många experter som hävdar att de säkerhetsåtgärder som gjordes på R1 var tillräckliga för att pappersmässigt räkna hem att R1 klarar sig utan ett motsvarande OBH och därmed skulle kunna göras driftklart rent teoretiskt. Att återställa och få bränsle dit är nog inte heller orimligt inom en viss tidsram men i min värld pratar vi nog om 5 år snarare än 3.

 86. Matsa

  #85 Peter
  I mina öron låter det som att ”den insatta personen” är överens med Gällsjö om att det är möjligt att återstarta reaktorerna, även om det skiljer i detaljerna.

 87. Om man skall vara korrekt så är det väl en effektbristkris politikerna har dragit på oss. Energi finns det ju mer än tillräckligt av om man räknar på en lite längre period. Rätta mig om jag har fel.

 88. Mats Zetterberg

  Ingemar N har uppdaterat inlägget med en principskiss för marginalprissättning som jag mejlade honom.

 89. Thorleif

  ja det saknas effekt i söder och xtra när det inte blåser. Det saknas även tillräcklig svängmassa för vindgenererad el……..sammanfattar jag som inget kan men lite lärt här hoppas jag!

 90. Thorleif

  Marginalprissättningens funktion ser olika ut i olika sammanhang. (jmf monopol, oligopol och monopolistisk konkurrens). Lägsta pris styr (c.p) när det gäller vad alla köpare förväntas erhålla i utbyte, dvs lika. Jmf upphandlings-situation med flera säljare och en köpare. Är alternativen objektivt likvärdiga
  torde lägsta pris vinna. Vi har levt med mycket liten eller ingen inflation länge eftersom arbetskrafts-arbitraget byggt helt på lägsta pris under ca 25 år.

  I börs-sammanhang för t.ex aktier ser förväntnings-situationen helt annorlunda ut. Framförallt har köparna olika förväntningar, olika information och olika kapitalinsatser.
  Hela börsystemet bygger på stigande diskonterade vinster vilka ständigt (nästan ivf) stiger för totalen bolag.

  I energi-systemet är varan identisk och därmed likvärdig var den än kommer ifrån. Lägsta pris borde alltid gälla om marknaden fungerar.
  Men elmarknaden fungerar uppenbarligen inte bra. En huvudorsak måste onekligen vara att svenskarna som lider effektbrist m.m måste konkurrera med oligopol-bolagens avsättnings-möjligheter på en smalt tillgänglig utlands-marknad där myndigheter bestämt kvot-subventionering till nackdel för en inhemska marknaden. Till detta läggs överförings-flaskhalsar också inom landet som förstärker prisskillnader internt men också pga inom import/export inom resp el-område.

  Vi lever med ett el-oligopol som även handlar med sig själv över gränsen. Vk-bolagen tillför förvisso konkurrens men alla oligopolister äger själva vk. Dessutom säljs nog en hel del till egna kunder innanför och utanför landet.

  Slå upp en nationalekonomiskt diagram över efterfrågan och utbudets kurvor och läs om karaktäristika och se de olika organisations-formerna. Jag hade, givet bättre politiker, behålla vårt gamla monpolsystem med den eltunga industrins egna vattenkraft. Då hade vi tvingats besluta om kärnkraften mycket tidigare än med EU t.ex.

 91. Thorleif

  # 88 Mats Zetterberg

  Elen till salu bestäms på grundval av flera faktorer. Elhandlarna erbjuder olika alternativ som kunderna väljer typ mix, grön mix eller enbart fossilfri eller vind etc. Handlar det om rörligt pris beräknar säljaren fortlöpande sin anskaffningskostnad beroende på flödena (slag och volym) till fasta kunder. Antar att bolagen ser dessa siffror i realtid och kan påverka mixen så att den överensstämmer med rådande kundval.

  För analys borde vi först förstå hur denna producerade mix ser ut i resp el-område och helst se statistik tim för tim samt utfall totalt under en lite längre avstämningsperiod och jämföra med motsvarande avslut tim för tim osv hos Nordpool för större avvikelser.

  Går det att som privatperson få tillgång till sådan statistik? Eftersom vi inte har tillgång till anskaffningskostnader för producerad el får vi uppskatta och jämföra med Nordpool. Kanske går det att finna info i årsredovisningar från producenter. T.ex om man detaljredovisar marginaler på energi-slag. Och hur mycket de själva producerar resp inköper och säljer vidare. Tyvärr har de offentliga årsredovisningarna blivit sämre och sämre jmf med det oskuldsfulla 70-talet. Så vad ger SVK för info-stöd.

  Bilden kompliceras av fastprisavtal och säljarnas derivathandel som slutar med leverans samt internförsäljningar där kundpriset kanske motsvarar något helt annat än vad priset vid gränsen är.

  Ett flödes-linjediagram med de olika energi-slagen med pris-förändringar inlagda skulle kunna visa om ”rätt energi-slag” slår igenom på marginalen prismässigt!

  Innan man börjar samla data vore det önskvärt att se vilka aktörerna är med siffror samt detaljförklaring för flödena hanteras i systemet.

  Någon kanske kan bidra?

 92. Mats Zetterberg

  #91 Thorleif
  Jag håller med dig att bilden är mer komplicerad. Det var som jag skrev för 10 – 15 år sedan. Det man sa var att priset i Sverige påverkades av tysk kolkraft om vi inte hade tillräckligt med elkraft i Sverige.

  Man förklarade det med att marginalpriset för kolkraft var högre och att det styrde priset.

 93. Thorleif

  # 92 Mats Z

  Ja totalt sett är det nog likadant idag fast nu med gaspriser och intermittent vindkraft som erbjuder ännu sämre utfall för vår konsumtion när det inte blåser osv

  Skulle vara intressant att se andelen export-el uppdelad på

  Vindkraft fastprisavtal
  Vindkraft rörligt kund
  Koncernintern försäljning eller kundförmedling av
  el uppdelad på de utländska bolagen i Sverige, dvs Fortum, Uniper, Statkraft och EON.

  Skulle vara intressant med just utlandsägda bolags export-verksamhet och se om den dominerar över de svenska företagen.

  Samt andelen KWh som gått direkt resp över börs till export.

 94. Thorleif

  ursäkta ….Kw och inte KWh 😇

 95. Mats

  Rimligen inser alla att vindkraft inte genererar el när det inte blåser och att detta måste på nåt sätt kompenseras för. Det jag hör från bekanta som vurmar för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är det kommer behöva skapas system för energilagring ( t ex batterier och vätgas). Är det nån på detta forum som vet hur realistiskt detta är i närtid (med tanke på att det inte driftsatts storskaligt nån annanstans i världen som byggt ut vindkraften så anar jag att detta inte existerar annat än i folks drömmar)?

 96. Det kommer förmodligen inom en hyfsat nära framtid att skapas betydligt bättre lagringssystem som klarar att buffra energi för användning även under en lite längre period. Men det fungerar ändå inte att endast lita till vindkraft då vindkraften inte kan tillhandahålla den svängmassa som behövs för att hålla frekvensen stabilt mycket nära 50 Hz för att inte paja våra elektriska och elektroniska apparater. Åter igen, rätta mig om jag har fel.

 97. Thorleif

  # 92 Mats

  Men även i ett läge med tillräcklig effekt, t.ex ny kärnkraft i SE3-4 skulle problem i Tyskland etc ändå suga effekt från Sverige pga av prisskillnader. Alltså skulle våra konsumenter få betala en premie till kontinenten tills t.ex Tyskland lyckats stabilisera produktion och reducera sitt kostnadsläge mot oss.

 98. #96 Vlad T

  Vindkraften kan inte tillhandahålla svängmassa sägs det. Jag tror att det beror på att priset på reaktiv effekt är noll. Av historiska skäl.

  Om priset på reaktiv effekt vore marknadsmässigt kan det hända att man skulle förse vindkraftverk med en omvandlare. Tekniken fanns redan 1998: https://library.e.abb.com/public/c76340155dd48c31c1256ddd0034705b/04-09m116.pdf Den borde ha blivit väl utvecklad vid det här laget. ”PWM tillåter oberoende reglering av aktiv och reaktiv effekt.”

  Som vanligt är det väl en kostnadsfråga. Får man 0 kr för produkten investerar man 0 kr i produktionsresurser.

  När priset i Norrland är 50 EUR/MWh och priset i Skåne 200 EUR borde den som kan leverera 1 MWh reaktiv effekt i Skåne kunna få en avsevärd del av den vinst som uppstått då ytterligare en MWh fått plats i kabeln från Norrland.

 99. Magma

  # 8 Peter Rudling
  Om man nu hunnit dekontaminera de inre ytorna i kärnkraftverket med syra så borde det inte vara några större problem att åter passivisera de rostfria ytorna igen – möjligen att man måste kunna påvisa för kärnkraftinspektionen att man når tillräckligt bra resultat.
  Generellt så består reaktorkärl, rör och övriga komponenter i de trycksatta delarna i reaktorn av tryckkärlsstål som på insidan belagts med ”rostfritt” stål av upp till ca 10 mm tjocklek.
  På insidan är det ”rostfria” stålet passiviserat genom att man sett till att ett tunt skikt av kromoxid bildats, och det är just detta skikt som skyddar mot korrosion.
  Skiktet bildas vanligtvis spontant i kontakt med luftens syre, men om man vill vara säker på att man har ett tillräckligt bra skikt innan man fyller systemet med exempelvis vatten (i kkv avjoniserat vatten) så passiviserar man vanligtvis ytan med salpetersyra. I de fall man är osäker på om ytan är tillräckligt ren för att passiviseras så brukar man först beta ytan med en syra som löser upp oxider och andra orenheter …
  Utan att vara insatt i hur dekontamineringen genomförts så låter det spontant som om man med denna åtgärd skapat en god grund för en påföljande passivisering av det rostfria stålet.
  Det innebär naturligtvis inte att det är en helt enkel process eftersom ett kkv består av en mängd komponenter som i många fall kan vara svåra att nå för både åtgärd och inspektion.

 100. Håkan Bergman

  Och just när vi trodde att det inte kan bli värre damp det här ner.
  https://www.svd.se/vindkraftsagarna-far-betalt-for-att-strypa-elen/i/senaste

 101. Håkan Bergman

  Mitt #100
  Om detta blir verklighet och hamnar på elräkningen i någon form ska vi säkert betala moms på straffavgiften också.

 102. Thorleif

  #100-101 Håkan B

  En fördyring men vad räknar man med att tjäna förutom bättre balankontroll? Färre negativa priser? Ska varje vk-ägare koppla upp sina verk mot ngn form av bemannad central där man observerar genomsnittlig vindstyrka? Om det är frivilligt inser man att ersättning är morot eftersom tvångslag går emot själva politiken.

  Inväntar kommentarer från kunniga!

 103. BD-Nille

  #95 Mats
  Vad är det för revolutionerande teknik för lagring av el som åsyftas? Är det Hybrits pilotlager i Luleå om 100 geometriska kubikmeter vätgas? Det som kräver 100 MWh el för att laddas med vätgas, och som sedan hyser 50 MWh i vätgasen, och sedan kan ge 25 MWh el via en bränslecell? Motsvarande en (1) elvärmd villa.

  Detta lager med budget 200 Mkr finns ju inte heller, det håller på att byggas och Hybrits avsikt är att utreda om det alls är tekniskt möjligt.

  Önsketänkande och likgiltighet över kostnader löser inte elförsörjningen. Men för all del, dina bekanta kan fortsätta drömma gröna lögner tills den bistra verkligheten visar sig…

 104. Johan Wikström

  Svenska elbalansen är i fara.

  Jag bruka följa Svenska Kraftnäts (svk.se) kontrollrummet, som ger en bra bild hur elkraften produceras just nu.
  Bland annat finns där vindkrafts data för varje timme år 2021. Att det blåser lite ibland vet alla men att det är såå lite är nog okänt.
  Konstaterar att cirka 1200 timmar (50 dygn) producerades mindre än 1000 MW, vilket är cirka 10% (cirka 6% i medeltal )av full effekt när det blåser bra.
  Att cirka 4800 timmar (6,5 månader) producerades mindre än 3000 MW, vilket är cirka 30% (cirka 20% i medeltal av full effekt när det blåser bra. Kanske blåser det mer ett annat år men variationen är nog inte så stor.
  Detta räcker inte långt när det behövs 20.000 -25.000 MW i varje ögonblick totalt i landet idag för att undvika nätkollaps, i framtiden betydligt mer kanske 35000 MW. .
  Kärnkraften ger 7000 MW och än finns inga planer på återstart eller utbyggnad, Värmekraften mm kan kanske fördubblas till 4000 MW, Vattenkraften som idag används för att reglera kan max ge 13000 MW. och ingen verkar vilja bygga ut den. .
  Även om vindkraften fördubblas som Mp vill så ger det mindre än 6000 MW 6,5 månader under året. Kanske kan överskott på vindkraft när det blåser mycket förvandlas till väte för att sedan producera el, men såvitt jag vet finns det inga konkreta planer för detta.
  Om man dessutom kan få Mp’s språkrör att förstå att produktion av massor av TW timmar per år inte löser något utan att det är tillgången på effekt i varje ögonblick som räknas så vore det en stor framgång men knappast trolig..
  Detta håller inte , något måste åtgärdas snarast