Janne Wallenius på Sveriges Radio

Janne Wallenius 1

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH, berättar i  Sveriges Radio om sin väg till det forskningsprojekt som han nu jobbar med som är att bygga en pilotreaktor i Oskarshamn. Reportern på Sveriges Radio är Gustaf Klarin. Detta är en speciell serie, Vetenskapsradion Forskarliv, där de verkar ta upp lite andra saker än bara själva forskningen. Andra saker som kommer upp är Jannes intresse för Science-Fiction, hårdrock och så det faktum att han röstar på Vänsterpartiet. Han har lyssnat på de invändningar som hans partikamrater har kommit med och försökt att lösa dem.

När en reaktor i kärnkraftverket Three Mile Island  utanför Harrisburg havererade berättar reportern att han reagerade med skräck och rädsla. Janne däremot tänkte att det måste gå att förbättra kärnkraftverkens konstruktion. Han berättar i inslaget att han för fyra år sedan hade skrivit på ett avtal om finansiering av en pilotreaktor men det visade sig att några pengar fanns inte när det kom till kritan. Det var ju ett hårt bakslag men nu ser det ljusare ut.

Jag hoppas verkligen att Janne och hans kollegor lyckas den här gången.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack för tipset Lena.

  Janne W. är en kämpe när det gäller kärnkraft. Motvinden från regering och riksdag och universiteten har varit stark under många år. Ingen har ”trott” på kärnkraften. Inte minst så var och är motståndet starkt inom hans eget parti. Man undrar hur han orkat.

 2. Lars Thorén

  Väder-Pärs stora dröm var ju att sätta upp en hårdrockopera före han fyllde 35. Jannes dröm är att bygga en pilotreaktor. Verkar lika lönslöst båda trots det gemensamma intresset för rock.

 3. LBt

  Det är lätt att förstå att kärnkraft är ett måste för världen så länge ingen enkel och billig energilagring finns som kan ge sol och vind den kontinuitet som världens energibehov kräver. Sverige bör naturligtvis vara med i den teknikutveckling som här krävs.

  Det är också bra att KU tydligt visar detta sitt intresse för fossilfri kontinuerlig energiproduktion. Sverige bör absolut söka självförsörjning i detta, att EU inte gör det är bekymmersamt farligt.

 4. Jag önskar Janne och Sveriges satsning på ny kärnkraft all lycka och välgång men det är nog så att Sverige idag ligger långt efter och med måttliga ambitioner att ta ledningen.

  Det är naturligtvis glädjande att de har fått anslag på 50 miljoner men i sammanhangen så är detta bara pengar för att hålla en liten forskargrupp flytande.

  Utvecklingen av ny kärnkraft kommer att ta stora steg de närmaste tio åren men Sverige kommer dessvärre att vakna förs sent för att vara med i den utveckling,

 5. Ivar Andersson

  #4 Johan M
  Jag lyssnar på regeringen och enligt den går vi före. Tänk bara Hybrit, väderberoende elgenerering, subventionering av grön teknik, genusforskning mm.
  Det bedrivs troligtvis forskning om ny kärnkraft som vi inte får reda på. Helt plötsligt har vi kärnkraftsdrivna bilar med nollutsläpp 🙂

 6. Lars-Eric Bjerke

  Ån så länge söker LeadCold enbart finansiering för att att bygga en eluppvärmd prototyp av sin reaktor Sealer i Oskarshamn. Man får hoppas att tekniken funderar bra. Kommersiellt finns det konkurrens av många SMR-projekt.
  https://www.leadcold.com/

 7. #5 Ivar Andersson

  Du har naturligtvis rätt, i slutändan kommer Sverige vara det enda landet som kan erbjuda en genuscertiferad reaktor 🙂

 8. Ann+Löfving-Henriksson

  Lena, tack för tipset! Naturligtvis var det Gustav Klarin som låg bakom.

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 2 Lars Thorén, påpassligt att jämföra väder-Pelles ”ansvarstagande i krisen” med den optimistiska Janne W.’s.

 10. Björn

  Ja, landet behöver tekniska fysiker som Janne Wallenius om vi skall kunna frigöra oss från det förnyelsebara oket. Överhuvudtaget behöver vi kunna andas fritt i en innovationens rymd, utan begränsande pekpinnar. Om vi inte vill gå bakåt i utvecklingen, kräver framtiden en kontinuerlig tillgång till energi, där kärntekniken är i stort den enda kandidaten.

 11. Rolf Mellberg

  #4 Johan Klokt!!!
  #7 Johan ELAKT – utvisning!

  Någon borde ta ett allvarligt snack med Janne, så att arbetet kan få en sådan inriktning så att vi kan bidra i ett partnerskap med någon part som kommit längre. IF you can’t beat them, join them.

  Att ha bränslet löst i smält salt är en tuff utmaning men klart sexigast teknik enligt mig. Skulle totalt revolutionera allt.

 12. Rolf #11,

  Jag håller inte med dig om att Johans #7 är elak. Att kräva genuscerifiering av kärnkraft visar snarare på en realistisk bedömning av vad svensk energipolitik kommer att kräva av atomkraft i framtiden.

 13. Lars Thorén

  #9
  Efter att ha följt debatten i Linköpings kommunfullmäktige och de andra lokala partiernas reaktioner på ett visst partis invändningar mot ”klimatkrisen” i denna östgötska bondkommun (detta ”visst parti” sympatiserar jag förvisso inte med i många andra frågor) är jag djupt pessisimistisk om en framtida energi- och kärnkraftsutveckling. Förmodligen är alla vi som gör inlägg på denna blogg (Sveriges största privata inom vetenskap och miljö!) avlidna när det verkligen bränner till i energifrågan och ”folket” kommer till insikt.

 14. Rolf Mellberg

  #12 Ingemar

  OK jag var otydlig. Elakheten bestod i att han försummade att ange att reaktorn även skulle vara HBTQ-certifierad. Dessa båda (någon ytterligare certifiering?) gör vår blågula reaktor till ett ”unique offer noone can refuse” !!!

 15. Björn

  Snälla, lämna allt trams om genus och HBTQ, för det hör inte hemma här. Fysikens lagar är helt oberoende av kön. Materien uppför sig inte annorlunda beroende på vem som tänker. Fokus är de teoretiska problem som hänger samman med ställda hypoteser och verkligheten är obönhörlig och låter sig inte avslöjas av annat än intelligent tänkande.

 16. Enough

  #15Björn

  Det hör i hög grad hemma, i vår nuvarande verklighet, där genus och känslor styr det som får finnas och utvecklas! Man måste ta med realiteten ”svennebanan” och ”sveaoliv” i ekvationen om den ska ha lösningen kärnkraft…….

  Vad jag försöker säga är att vi kan skilja på den rent tekniska delen, och vägen till att få utveckla den, då förstår jag de som ser stora blockeringar som byggts upp politiskt och känslomässigt sedan mer än 40 år, det är det reella hindret att komma ur startblocken.

 17. tty

  #15

  ”Fysikens lagar är helt oberoende av kön. Materien uppför sig inte annorlunda beroende på vem som tänker.”

  Förvisso sant. Men den bistra sanningen är att alla ansökningar om statliga forskningspengar numera måste beakta ”genusaspekter” och ”mångfaldsaspekter”. ALLA, det vet jag av egen erfarenhet. Jag kan tala om att det inte är helt lätt att få till genusaspekter och mångfaldsaspekter på matematisk modellering av logistiska processer.

 18. Lennart Bengtsson

  Om man nu anser att kärnkraft behövs borde man ju i första hand fortsätta att använda fullt funktionsdugliga och nyligen till avsevärda kostnader moderniserade sådana som i Ringhals. så långt det går. Så vitt jag vet var det inte heller några problem med Barsebäck.

  Att förslå nya typer av kärnkraftverk är givetvis bra men risken är att inget konkret kommer att hända. Resultatet riskera i stället enbart till att stoppa dagens kärnkraft i förtid.
  Vänstern har alltid varit utstuderad i sin strävan att bryta ned det bestående samhället så låt oss hoppas att detta inte bara är ett sådant sofistikerat försök. Det skulle inte förvåna mig att så är fallet. Det är först när man lyckats förstöra ett fungerande samhälle som man kan införa det kommunistiska ”paradiset”. Det är detta som är den kommunistiska vänsterns slutmål och har alltid varit så.

 19. Lasse

  #18 Lennart B
  Bryta ner och bygga upp-se på kommunistiska paradisen över hela globen. Fortfarande under nerbrytning?
  Talade Janne W om klimatet?
  Men kärnkraften behövs om vi skall slippa elda ved i framtida fossilfritt samhälle.
  HBTQI skall skrivas så ni inte utesluter I som står för dem som vacklar-I som i intersexuella.
  Vilket ger association till lite spännande teorier om universums uppbyggnad-Plasma
  (hur hör detta ihop med dagens ämne frågar jag Google:
  https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2019/05/sitter-solens-plasma-pa-nyckeln-till-renare-karnenergi/)
  😉

 20. Mats Kälvemark

  #18 Lennart B.
  Kloka ord. Använd befintlig kärnkraft som ”tvångsstängts” där R1 utgör det mest flagranta exemplet. Går att återstarta till en kostnad som är en bråkdel av de för pågående omställningsåtgärder plus ett viktigt bidrag för att lösa energikrisen i södra Sverige. Nu när fusket och lögnerna bakom utfallet för Sverige i Pisaundersökningen 2018 exploderat i regeringens knä är det väl dags för en motsvarande explosion triggat av Anna Borgs vinkling och mörkning om status för R1. Det finns ett internt Vattenfalldokument som anger, citat: ”Ringhals 1 har per 2015-12-31 en mycket hög säkerhetsnivå och uppfyller samtliga gällande moderna konstruktionskrav enligt SSMFS 2008:17. Dessutom har Ringhals 1 redovisat att anläggningen uppfyller villkor avseende oberoende härdkylning enligt SSM2012-302-13.” Slut citat.
  Källa Swebbtv i två separata inslag. Stängningen av R1 är en flagrant kapitalförstöring som saknar motstycke i svensk historia. Lägg därtill alla övriga omställningsåtgärder omfattande många tusentals miljarder som går rakt in i svarta hål utan mätbar klimatnytta, där det bevisligen dessutom är så att alla vill bo i ett lite varmare klimat. En grad till fram till sekelskiftet är som att flytta 15 mil söderut. Man får därmed också motsvarande förlängd odlingssäsong.

 21. Rolf Mellberg

  Hur gör andra länder med sin kärnkraft?

  I EUs fattiga hörn – Bulgarien hade man 6 reaktorer varar fyra har avvecklats. De två återstående (1000 MW vardera) livstidsförlängdes nyligen med 30 år, kostnad 360 milj Euro!!!
  Dessa står för en tredjedel av landets elproduktion.
  Därnere har man politiker som vet att hushålla med pengarna till skillnad från här.

  https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/bulgaria-extends-life-of-reactor-in-sole-nuclear-plant-with-upgrade/65142268

 22. Argus

  På KTH har vi blivit anmodade att följa ett påbud som innebär att i alla kurser ska ’genus- och jämställdhetsaspekter uppmärksammas’.
  Jag har drivit uppfattningen att i alla fall matematik ska förbli en fristad för dylikt.

  För det mesta får jag bifall för min åsikt – men inte hos alla.

  O tempora, o mores.

 23. Ivar Andersson

  Tack vare den billiga vindkraften kostar elen 46 öre/kWh i SE1 och SE2 men danskarna får betala 76 öre/kWh.

 24. Håkan Bergman

  Ivar A. #23
  I SE3-4 betalar vi också danska priser, Vattenfall har lyckats äntligen är vindkraften ”lönsam”. Får dom och EU hållas kommer vi ha samma elpriser i hela EU inom en snar framtid, 1400 MW Norge-UK väntar på att börja användas, om det inte redan körs och sen kommer danskarna om några år med en 1400-MW anslutning till UK.
  F.ö. anser jag att Bryssel bör förstöras.

 25. Lasse

  https://www.youtube.com/watch?v=pMjXAAxgR-M

  En populärvetenskaplig föreläsning om naturens egna reaktor i Okla Afrika.

 26. LBt

  De få kommunister som finns i landet har naturligtvis en naturlig politisk hemvist liksom de få nazister som finns. Dessa extremer har där i sin tur båda en blygsam representation och det är vi som i fria val avgör vilket utrymme de får i vårt samhällsbygge. Samma sak gäller kärnkraftens vara . Opinionsbildning och val är vad som gäller.

  Klimatfrågan är emellertid redan avgjord, Parisavtalet har både godkänts och ratificerats.

 27. pa

  #26

  Du lever i villfarelsen att det skulle vara demokrati som lett fram till den situation vi beskådar.

 28. Mats Kälvemark

  #26 LBt
  ”Parisavtalet” är för det första inget avtal utan en överenskommelse som inte har ratificerats av alla stater.
  Målen som har satts upp saknar helt verklighetsförankring och kommer inte att kunna nås.
  https://klimatupplysningen.se/eus-utslappsmal-utan-verklighetsbakgrund/

  https://klimatupplysningen.se/jakten-pa-co2-ar-meningslos-och-forodande-dyr/

  https://klimatupplysningen.se/parisavtalets-svanesang/

  Att målen är verklighetsfrånvända och inte kan nås är en självklarhet vilket framgår av de länkade inläggen.
  Även om de teoretiskt nås till ofattbart höga kostnader, kommer utsläppsminskningen inte att ha någon mätbar påverkan på klimatet.
  Klimatförändringen tuffar på med ca 0,15 grC/decennium till en huvuddel drivet av de naturliga förändringar som så många gånger tidigare i historien efter den senaste istiden. Det blir en dryg grad varmare till sekelskiftet vilket välkomnas av de allra flesta. Havsnivåhöjningen tuffar också på med ca 2 mm/år. Helt hanterbart. Om man inte väljer skräckversionen, dvs mätning med satellit från 1,3 miljarder millimeters höjd. Otroligt naivt att lita på sådan siffror mätta från det avståndet på en yta under ständig rörelse av vågor och tidvatten. Då kan man fixa upp nivån till 3 – 4 mm/år. Nederländerna har ca en tredjedel av landet under havsnivå och flygplatsen i Amsterdam, Schipol, ligger 4 m under havsnivån. Inga länder eller öar kommer att dränkas innan vi går in i en ny istid om ett antal tusen år.

 29. Stefan Eriksson

  Kanske lite OT, men i alla fall om kärnkraft och elpriser.
  Till sommaren planeras att stoppa 3 av 6 reaktorer i Sverige för normalt underhåll. Vad händer om ytterligare en tvingas dra ned på effekten?
  https://www.tn.se/naringsliv/experter-fordubblade-elpriser-i-sommar-drapslag-mot-foretagen/

 30. EU är snabbt på väg att avindustrialisera Europa, och Sverige leder den avindustrialiseringstävlingen. Den europeiska industrin ropar nu inte bara på fler och mer subventioner av projekt typ Hybrit, utan på tullskydd mot utländsk konkurrens. EU, har tvärtemot de fluffiga löftena i början, börjat utveckla sig till en sluten ekonomi som behöver skydd från övriga världen.

  Bidens gröna politik hjälper föga eftersom den på samma sätt kräver skattesubventioner och tullskydd.

 31. jensen

  Synpunkter i USA angående Green New Deal

  OLIQYgG9Bue7mB7hwCC7Qw

 32. Lennart Svanberg

  ”Grönlandsblockering” låser in kylan över Sverige

  https://www.aftonbladet.se/a/dlE6kw

  Plötsligt är det väder när vi har kyla (för en varm sommardag beror givetvis på CO2) – har inte journalisterna i dessa media någon skam!

 33. pa

  Läste en notis från ett börsnoterat bolag som blivit inträngt i godhetskorridoren och nu skrivit under SBTi, Sience Based Target initiative som sägs handla om Parispamfletten som lögnaktigt förs fram som ett bindande avtal.

  Hur skall förnuftet segra över det intensiva förnekandet av klimatfakta från myndigheter styrda av klimataktivister och nå fram till vanliga människor och företag?

 34. foliehatt

  Lennart Svanberg, #31,
  svaret på frågan är – Nej
  (gäller även politiker)

 35. jan d

  Mjölkbönderna har det tufft och dessutom bidrar korna till ”planetens undergång”. Snart får vi höra från ”den gröna sekten”: Nu ska vi framställa hållbar och klimatsmart mjölk utan kor !

 36. Lennart Svanberg

  #33 foliehatt – uppenbarligen..