IPCC:s alarmistiska manipulationer

djur odla

Så var det dags igen: ännu en jätterapport från FN:s IPCC om klimatet (AR6/WG2). Denna gång handlar det om framtida effekter av klimatförändringar, om klimatanpassning och om motståndskraft. FN-chefen Guterres skrädde inte orden när han välkomnade rapporten: ”Varje sekund räknas”; de största utsläpparna ”gör sig skyldiga till mordbrand på vårt enda hem”; bristen på ledarskap för klimatfrågor är ”kriminell”. Varg i veum: apokalypsen är nära!

Även klimatstormakten Sverige är på bettet inom WG2-rapportens område. För en månad sen kom Nationella expertrådet för klimatanpassning med sin första rapport. Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringar. Motståndskraften behöver stärkas mot allt från naturkatastrofer och krypande klimatförändringar, till desinformation om klimatet.

Sverige har ett bistert klimat, men någon klimatkris har vi inte sett till hemmavid. I de allra flesta avseenden har klimatet tvärtom förbättrats. Somrarna har blivit lite längre och vintrarna lite kortare. Antalet soltimmar har ökat med nästan 20 procent de senaste 40 åren i Sverige. Temperaturen är trevligt nog genomsnittligt något högre, särskilt nattetid. Någon höjning av havsnivåerna har vi inte heller sett till – i större delen av Sverige sjunker de tvärtom.

I brist på nämnvärda klimatförändringar i nuet handlar klimatanpassningen om de förändringar som befaras i framtiden, baserat på IPCC:s modellkörningar.

Hur ser då den fruktade framtid ut, som vi ska anpassas till? SMHI vet besked: ”Störst ökning i temperaturer förväntas under vintern och de allra största förändringarna handlar om att perioder med utbredd kyla blir kortare och mycket mildare. Ökad framtida nederbörd i klimatscenarierna betyder också kraftigare nederbördsextremer, både på korta tidsskalor i form av skyfall och i samband med lågtryckssituationer med mycket nederbörd över längre perioder.

De största förväntade förändringarna är alltså varmare vintrar med mindre extremkyla, samt något blötare väder med mer skyfall. Någon havsytehöjning är däremot inte aktuell. I större delen av Sverige sjunker havsytan på grund av landhöjning. Ingen ”mordbrand” på våra breddgrader.

I jämförelse med SMHI:s godartade prognos, är expertrådets rapport en dystopisk orgie. Här serveras vi det sedvanliga klimatalarmistiska snömoset: det finns ett akut behov av samhällsomvandling i hållbar riktning. Det krävs radikala, systemgenomgripande skiften i värderingar och uppfattningar. Det krävs ändrade mönster i sociala beteenden samt i styrning och ledning på alla samhällsnivåer. Ja, hela samhället behöver transformeras för att kunna möta de åtaganden om utsläppsminskningar och klimatanpassning som gjorts. (exempel på formuleringar från kapitel 2)

Rapporten är därtill fylld av myndiga uppmaningar: klimatanpassningsarbetet ”behöver gå från ord till handling: Krafttag behövs för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning”.

Tidigare har regeringen kritiserats av försäkringsexperter för sin ”urusla” klimatanpassning. Utredningen håller med: de insatser som hittills har gjorts ”har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället”. Man tar i så mycket man kan på utredningssvenska och nästan skriker av byråkrat-ilska: ”Vi behöver komma till rätta med det befintliga genomförandeunderskottet”!

Summan av kardemumman är dock modest: kommuner och regering bör göra mer för att skydda bostäder och infrastruktur runt om i Sverige mot framtida översvämningar.

Men klimatanpassning mot översvämningar går ibland till överdrift. Göteborg är ett exempel. Göteborg har haft en sjunkande havsyta i mer än 100 år (mätpunkt Smögen). Trots det planerar staden att bygga gigantiska stormportar utanför Älvsborgsbron. De ska stå öppna vid gott väder och stängas vid stormar när vattnet trycker på. Kostnaden uppskattas till många tiotals miljarder kronor.

Ett annat exempel är SMHI:s hemstad Norrköping, även där är havsytan sjunkande sedan över 100 år. Detta hindrar inte kommunen från att nu planera för hela 5 meters vattenhöjning i Bråviken, vilket ska motas med en massiv barriär.

En stor anledning till att dessa befängda planer läggs fram, är att SMHI fortfarande använder IPCC:s extremscenario (RCP8.5/SSP5-8.5) för att prognosticera havsytans höjning fram till 2100. Även Transportstyrelsen använder RCP8.5 för långsiktiga prognoser, vilket styr vilka investeringar som ska göras i infrastruktur.

Men IPCC konstaterar själva i sin vetenskapliga rapport (WG1) att extremscenariot är orealistiskt och åsätts ”låg sannolikhet” att inträffa. Detta eftersom scenariot bygger på allt mer ökande användning av fossila bränslen, vilket inte stämmer med den snabba utvecklingen mot förnybar energi.

Trots detta bygger stora delar av IPCC:s aktuella rapport om klimatanpassning (WG2) på just detta mest extrema men samtidigt totalt osannolika scenario: RCP8.5 får majoriteten av alla referenser till forskning som ges i IPCC:s rapport.

Hur är det då med översvämningsrisken enligt forskningen? Klimatforskaren Roger Pielke Jr. visar i en analys hur IPCC framhäver forskningsrapporter som överdriver översvämningsrisken genom att de baseras på RCP8.5. Dessutom bortser de från varje ansats till anpassning: de antar att ingen sådan ska ske fram till 2100. I annan forskning visas att sårbarheten för översvämningar tvärtom minskat kraftigt de senaste 50 åren, trots ett varmare klimat.

Pielkes analys visar på ett övertygande sätt IPCC:s alarmistiska bias.

Och nej, någon barriär i Bråviken kommer inte att behövas.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi, författare till böcker om finansmarknaden, samt med en fil.kand i kemi och miljövetenskap.

Denna artikel publicerades först som en krönika i Bulletin, den 10 mars 2022.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  ”Trots det planerar Göteborg att bygga gigantiska stormportar utanför Älvsborgsbron.”
  Hur lång tid tar det för Göta älv att fylla upp en meter höjt vattenstånd innanför portarna?

  Artikeln visar även SMHIs två uppgifter. Den ena att vara ett vetenskapligt centrum och det fyller man bra genom att berätta sanningen om soltimmar och hittillsvarande temperaturförändringar (kanske med undantag för Uppsala).

  Det andra är Regeringens uppdrag att ge stöd för Regeringens klimatpolitik. Det uppfyller man med att använda RCP8.5 trots att det omöjligt kan inträffa. De fysiska förutsättningarna saknas. Om det är SVTs och gammelmedias journalistkår skamfullt tysta.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för denna information! Det är många sidor att sätta sig in i. Avsnittet om tidigare och nutid klimatförändringar var givande och kan verkligen tolkas på olika sätt.
  1. Resonemanget om de nutida väderförändringarna, även kallade klimatförändringar, vilar på IPCC, Charneyrapportens vidlyftiga gissning kring den så kallade klimatkänsligheten och de klimatmodeller som avviker mer och mer från de mätningar av den globala temperaturen som sker i atmosfären i inte vid jordytan.
  Den aktuella, fria klimatvetenskapen måste följas upp.
  Gör om och gör rätt!
  2. Genomgången visar att klimatet alltid har förändrats oberoende av Koldioxidhalten. Det eventuellt vetenskapliga belägget för att det är koldioxidhalten som styr saknas.
  Gör om och gör rätt!
  3. Om det visar sig att CO2 i någon mån styr klimatet måste den logaritmiska effekten vid ökad CO2-halt diskuteras.
  Gör om och gör rätt!
  4. CO2 gödande effekt måste beaktas när man tolkar förändringar i naturen.
  Gör om och gör rätt.
  5. När det gäller klimatpolitiken måste effekterna av vår omställning sättas in i ett globalt perspektiv med hänsyn till geopolitiken och västländernas tillkortakommande.
  Gör om och gör rätt, det är mer än bråttom.
  I all hast!
  Slutsats: GÖR OM OCH FÖLJ AKTUELL VETENSKAP

 3. foliehatt

  Detta är en text som jag tidigare har skrivit i ett diskussionsfält i NyTeknik. Publikationen det handlar om är IPCCS AR6, WG1

  ”I avsnitt TS 3.1 beskriver IPCC först att den totala energiförändringen i systemet jorden bättre beskriver klimattrender än vad medelvärden yttemperaturer gör.
  I figur TS.13a redovisas dels den totala energiförändringen, som bästa estimat ur ett dataspann, och dels en del av den totala som en rak extrapolation av den ökning som sågs före industrialiseringen – vilken utgör 40% av av totalen (min bedömning med ögat). Detta gör att resten, 60% av den totala energibalansen härrör från ändring i s.k. forcing (åtminstone så redovisas inga andra faktorer).
  I figur TS.13 beskrivs så de olika (kända) faktorer som påverkar forcing, där koldioxid anges stå för 45% av den positiva effekten (återigen mitt öga).

  Så, om man ska ta dessa redovisade figurer till att utgöra sanna redovisningar av experimentella data och antaganden så har den ökade koldioxidhalten i atmosfären påverkat jordens energibalans/klimattrend med 45% av 60% av hela förändringen – det vill säga 27% av totalen.

  Jag anser att koldioxiden får mycket större utrymme än så (27% av den totala effekten) när klimatkatastrofister framhåller att koldioxiden är alfa och omega i sammanhanget.

  Peka gärna på var jag går fel i mina resonemang och läsningar av IPCCs arbete.”

  Jag hoppas nu på att få fler kommentarer här. Om det är så att själva Vatikanstaten vad gäller klimathot och jakten på koldioxid redovisar att de anser att effekten av CO₂ utgör endast en fjärdedel av den uppmätta temperaturförändringen – då förstår jag verkligen inte detta fokus på denna gas. Framför allt blir då alla andra katastrofhistorier och förmenta motåtgärder helt meningslösa att ens diskutera (AR6/WG2, klimatrådet, Gretas FFF, etc)

  Men, som sagt – skjut gärna ned mig. Om jag går fel i mina resonemang så vill jag veta var jag går fel någonstans.

 4. Lars Cornell

  #3 foliehatt mfl.
  Man måste beakta bakgrund och historien. Ursprungligen var det rädslan för att jordens resurser skulle ta slut alltför snabbt ”peak-oil” etc. Se ’Romklubben’ i wikipedia.
  Men man insåg att det inte skulle gå att förändra jordens befolknings beteende med enbart sakliga argument. Man behövde tillföra ett moment med skrämsel och då hittade man på skrönan om koldioxidens farlighet. Det var där alltsammans började gå fel.

  I stället för att sträva efter sparsamhet med ALLA jordens resurser började en vettlös jakt på den nyttiga koldioxiden.
  Vindkraft (med vätgassamhället i släptåg) är ett exempel där man förbrukar mest av jordens resurser och förstör mest miljö och landskapsyta i förhållande till nytta.

  Notera hur man vänder på argumenten. ”För vätgassamhället behöver vi bygga mer vindkraft” och ”industrin vill ha mer vindkraft” (ej ifrågasatt påstående i SVT). Det verkliga argumentet är omvänt att vindkraftsamhället måste lagra energi för att fungera och då är väte en (extremt dyr och miljöförstörande) möjlighet.

  Politiker som strävar efter maktmonopol och planekonomi, tex kommunism, häktade på. En sådan politiker är FN-chefen. Det skulle vara tjänstefel av honom att inte vara ledare i kören av klimathotare. FN-SPM är hans verktyg och vetenskap använder han bara om det är nyttigt för propagandan – vilket det sällan är.

  Det är därför hans gäng ofta kallar propaganda för vetenskap.

 5. #4. Eftersom du formulerar mina tankar bättre än vad jag själv kan göra nöjer jag mig med att bara instämma.

 6. Lasse

  #4 Lars Cornell
  Du efterlyste lite om Deliang Chens forskning.
  Han är vår man i IPCC och hans forskningsmiss från 2014 är inte glömd.
  Han vevar nämligen på i gamla spår trots att forskningen fick bakläxa.
  Här en aktuell:
  https://www.vti.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-09-13-ipcc-rapporten-om-klimathotet—gar-fran-farhagor-till-forvissning.
  Vad hade han hittat 2014:
  https://sverigesradio.se/artikel/5941506
  ” Från 1993 till 2013 så har Sveriges havsnivå höjts med 4.1 mm per år, säger Deliang Chen som är professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs Universitet..
  20 år och ca 8 cm-borde kunna ses här
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081

  Jo det går att dra ett streck och kisa ! 🙂

 7. Och till allt detta kommer den analkande istiden, som allt pekar mot. Men det är enligt fakta från verkligheten det, som ingen väljer att se i sin tubkikare utan man slänger glatt samhällsbiljoner i svarta hål, bara för nöjes skull. Klimatet är på väg att vända ner för tillfället enligt mätdata, inte upp. Vad gäller temperaturen.

 8. Ivar Andersson

  AR6/WG2 påminner om ormtjusaren på Kiviks marknad (Hasse Alfredsson) som inte hade några ormar men berättade hur rysliga de var så att folk svimmade.
  Idag får folk klimatångest när IPCC berättar hur rysligt klimatet kan bli i framtiden efter att ha använt 102 klimatmodeller.
  Verkligheten visar att vi enkelt anpassar oss till den långsamma klimatvariationen som alltid pågår.

 9. Sören G

  ’FN-chefen Guterres skrädde inte orden när han välkomnade rapporten: ”Varje sekund räknas”; de största utsläpparna ”gör sig skyldiga till mordbrand på vårt enda hem”;’
  Atmosfären kan dock inte bli varmare eller kallare än vad havets yttemperatur medger. Varmast blir haven runt ekvatorn där en naturlig termostat genom molnbildning och nederbörd begränsar temperaturen till under 30 C. På vad sätt skulle det kunna liknas vid mordbrand? I övrigt är det de låga temperaturerna som i så fall inte är lika låga. En mer utjämnad temperatur mellan natt och dag och över breddgraderna.

  Man ska också bekämpa desinformation om klimatet. Men vilka är det som står för desinformationen?

 10. Björn

  Har vi blivit en lydstat under FN med dess IPCC? Vår regering uppträder som bokstavstrogna i likhet med en religiös sekt som bokstav för bokstav tolkar den heliga skriften, som här i klimatfrågan är IPCC. Vi närmar oss september och vi får hoppas att det finns en majoritet för ett utbyte av de bokstavstrogna i riksdagen.

 11. Lasse

  Willis E har granskat modellerna som IPCC använder:
  https://wattsupwiththat.com/2022/03/16/climate-models-dont/

  Uppdaterade mot 1950-1980 visar de idag 0,5-0,7 grader högre temperatur än mätningarna för detta århundradet.
  På 23 år.

 12. Lennart Svanberg

  Tack för ännu en utmärkt artikel Gabriel. Som Winston Churchill förstod efter att ett helt yrkesliv ha lyssnat på ”experter” så ska det ta max 4 A4-sidor att förklara ett problem. Att producera dessa mastodont-rapporter är ”teater för den oengagerade massan” och inget som en seriös beslutsfattare borde ta hänsyn till.

 13. Göran J

  Även om det inte låter så vackert så kan jag inte låt bli att påstå att vår regering och dess politiska sekt är FN-chefen Guterres politiska idioter.
  Men den största av dom alla är nog Johan Lennart Kuylenstierna som är chef för det klimatpolitiska rådet.

  Hans inlägg om att klimatarbetet går för sakta. När vi andra nu ser hur ”klimatarbetet” förstört och förstör vår infrastruktur med fantasipriser på el och drivmedel.
  Så blir det i alla fall för min del ovanstående epitet en korrekt beskrivning.

 14. Mats Kälvemark

  13 Göran J
  Perfekt ”spot on”.
  Har mailat Johan med exakt den andemeningen. Inget svar än…..
  Han är totalt tondöv inför svenska folkets ekonomiska lidanden under den klimatpolitik han förmedlar.
  Vi betalar hans lön!
  Maila Johan med era synpunkter!!
  johan.kuylenstierna@su.se>

 15. PCR-uppfinnaren Kary Mullis skrev i sin bok ”Kemist utan skyddsdräkt” ( boken gavs ut 1998) om IPCC. Han kallade IPCC ” Internationella byråkratdjävlar”. Han var inte helt fel ute.

 16. Fredrik S

  Mats Kälvemark #14

  För ett par år sedan klagade han på ersättningen och ville fördubbla den.

  Surt kan det kännas men det han borde kanske gått på Handelshögskolan istället?

  https://sverigesradio.se/artikel/7375987

 17. Brutus

  # 13 : Kuylenstierna gör bara sitt jobb. Han har fått direktiv från regeringen (?el riksdagen) för hur det skall utföras. Det jag tycker är anmärkningsvärt är att han inte avgår och säger att uppdraget är svårt att utföra och att han inte har samvete att fortsätta. Annars blir det bara en variant på ”Jag lydde bara order.” Samma gäller övriga ledamöter i rådet.

 18. tty

  Apropå de vidlyftiga planerna att skydda Göteborg och Norrköping mot översvämningar med barriärer tror jag att vederbörande har förbisett en ganska viktig sak, nämligen att i båda fallen mynnar en större flod (Göta Älv respektive Motala Ström) ut innanför barriären.

  Förmodligen har man barriärerna i Themsen- och Rhenmynningarna i åtanke, men där har man ju ett kraftigt tidvatten, och barriärerna behövs bara vid flod, men kan öppnas och släppa ut flodvattnet när det blir ebb igen.

  Men här i Sverige är ju tidvattnet nästan obefintligt, så den enda effekten av en barriär torde bli att en eventuell översvämning kommer att bestå av sötvatten i stället för bräckvatten.

 19. Lars-Eric Bjerke

  #18 tty
  ”Men här i Sverige är ju tidvattnet nästan obefintligt, så den enda effekten av en barriär torde bli att en eventuell översvämning kommer att bestå av sötvatten i stället för bräckvatten.”

  tty har kanske förbisett att man i så fall planerar att bygga två barriärer en vid Älvsborgsbron och en vid Jordfallsbron nära Kungälv och leda Göta älvs vatten via Nordre älv till havet. Man planerar också påverka tappningen vid Trollhättan.
  Därtill måste man också hantera vatten från Mölndalsån, Säveån och Kvillebäcken plus en massa andra svårigheter.
  https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1488/1488432_albin-noreen.pdf

  Göteborg har dock en mycker lång mätserier av havsnivån där havsnivån har minskat linjärt med ca 1 mm/år, som man också har beaktat i analyserna. Göteborgs ligger till en del på rustbäddar och centrum har i stora områden satt sig sedan 1600-talet.

 20. tty

  #19

  Ja, jag hade inte kollat närmare på Göteborgsscenariot.

  I Norrköpingsfallet som jag känner bättre till finns dock ingen förbiledningsmöjlighet och regleringsmöjligheterna uppströms i Motala ström är mycket begränsade.

  Nu är ju det hela i realiteten teoretiskt eftersom det hela, som vanligt, tycks bygga på RCP 8.5 plus ytterligare hypotetiska förstärkningseffekter.

 21. Roland Salomonsson

  Göt-älven har väl TVÅ utlopp. Dämmer man i Göteborg, så borde det bli effekter norr om Hissingen? Å andra sidan kanske projektet kräver TVÅ dammar?

  Aha! Om man dämmer mot havet, så når inte älv-vattnet havet OCH DÅ SVÄMMAR GÖTEBORG ÖVER?

  Fast den tänkande begriper ju att bara idioter låter sig duperas av larvet om havsnivåhöjningar! Svenska politiker förståss!

 22. Göran J

  Mats #14

  Jag har skrivit till Ola Alterå som är kanslichef för klimatpolitiska rådet. Se nedan.
  Jag har inte fått något svar ännu.

  Vi har nu i dagarna sett hur det politiska Sverige på goda grunder beslutat om att vi måste öka vår försvarsförmåga och lägga upp till 2% av BNP för att förstärka vårt försvar. Samtidigt har ni på klimatpolitiska rådet gått ut och krävt att öka takten för att snabbt uppnå fossilfrihet.

  Vad innebär nu detta när det gäller den utrustning som måste beställas och levereras till försvarsmakten. Är det tekniskt möjligt eller ens önskvärt att den utrustning t.ex. lastbilar, specialfordon bilar, stridsvagnar, stridsfordon, flygplan, båtar, fartyg reservkraftaggregat med mera skall vara fossilfria. Och i så fall vilken typ av drivmedel kommer ni att föreslå vid anskaffning av ovanstående utrustning.

  Vilken uppfattning har ni på klimatpolitiska rådet om att försvaret skall vara fossilfritt till 2030 -2045. Är det en faktisk möjlighet och i så fall hur skall denna ”möjlighet” skapas?

  Även civilsamhället med sjukhus och andra för kriget viktiga fortifikatoriska anläggningar i ett krig kan inte förlita sig på ett elnät som ständigt bombas sönder utan här behövs lokala kraftsystem (reservkraft) som idag drivs med förbränningsmotorer. Hur är det tänkt efter 2030?

  Tacksam på ett svar på en mycket allvarlig och väsentlig frågeställning om vår gemensamma framtid.

 23. kalle karlsson

  Det är mycket teoretisk expertis och utredningar kring klimatet.
  En faktor som sällan benämnas och som är ren fakta är att jordaxelns lutning har ändras med ca ett månatligt kvarter, dom sista 30åren.
  Passar väl inte narrativtet att upplysa om.